REGISTRERING AV FISKELARVER I NORD-NORSKE KYST- OG BANKFARVANN MED F/F «ASTERIAS» VAREN 1971

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGISTRERING AV FISKELARVER I NORD-NORSKE KYST- OG BANKFARVANN MED F/F «ASTERIAS» VAREN 1971"

Transkript

1 REGISTRERING AV FISKELARVER I NORDNORSKE KYST OG BANKFARVANN MED F/F «ASTERIAS» VAREN 7 [Records of fish larvae in northern Norwegian coastal waters with R.V. «Asterias» in spring 7 Av PER T. HOGNESTAD Marinbiologisk Stasjon, Tromsø ABSTRACT HOGNESTAD, P. T. 7. Registrering av fiskelarver i nordnorske kyst og bankfarvann med F/F «Asterias» våren 7. [Records of fis larvae in northern Norwcgian coastal waters with R.V. «Asterias» in spring 7. Fiskets Gatzg, : 33. During April, ivlay, and June 7 several surveys for fish larvae were carried out in northern Norwegian coastal watcrs. No larvae of herring and almost no larvae of haddock were found. A few cod larvae only were observed, mainly in Lofoten in April. Just a few redfish larvae were found in April and May. In June larvae weie observed in the area from Lofoten to Finnmark. In April capelin larvae were observed in small qitantities between Lofoten and Sørøy. In May and June capelin larvae were abutidant flom Vestfjord to Varangerfjord with highest concentrations in Finnmark. The vertical distribution of capelin larvae indicate several spawning migrations especially in Finnmark. INNLEDNING I tilknytning til Havforskningsinstituttets egg og larveregistrering våren 7, særlig i forbindelse med loddeuildersøkelsene, foregikk registreringer langs kysten av NordNorge fra Vestfjorden til Varangerfjorden med F/F «Asterias» i tiden. april. juni 7. Kurser og stasjonsnett er vist på Fig.. IS" 0 S0 30" Fig.. Stasjonsnett, F/F «Asterias». ).30. april, st. 7, ).. mai, si. 3, 3) 7.. juni, st.. [Net of stations, R/V «Asterias». ) 30 April, st. 7, ) May, st. 3, 3) 7 June, st.. I

2 m m m Fig.. Antall larver av uer pr. m sjøoverflate tatt i slepetrekk med ClarkeBumpus planktonsamlere i de øverste 7 m 7.. juni. ) Ingen larver, ) l l0 larver, 3) l l 00 larver. [N~imber of redfish larvae per square meter surface taken with ClarkeBumpus plankton samplers in the upper 7 n 7 June. ) No larvae, ) 0 larvae, 3) 00 larvae]. METODIKK På stasjoner ble ClarkeBumpus planktonsamlere slept i de øverste 7 meter i meters trinn i tilsammen 0 minutter. Temperaturen ble registrert på hver stasjon med bathytermograf foruten at saltholdighetsprøver ble tatt fra overflaten. RESULTATER HYSE Det ble bare funnet et ubetydelig antall hyselarver i undersøkelsesperioden. SILD Det ble ikke funnet sildelarver i nordnorske farvann i 7. TORSK I undersøkelsesperioden ble det bare registrert ytterst få torskelarver, vesentlig på strekningen Lofo Tabell. Lengdefordeling av uerlarver tatt med ClarkeBumpus planktonsamlere i NordNorge i april, mai og juni. [Length distribution of redfish larvae caught with ClarkeBumpus plankton samplers in northern Norway in April, May and June]. Vestfjorden Finnmark Lengde St. 7 St. 3 St. i mm. 30. april.. mai 7.. juni o 3 33 L tentorsvåg, med størst konsentrasjon på yttersiden av Lofoten i april. Totalt sett var det betydelig mindre registreringer enn i 70 (HOGNESTAD 7).

3 Fig.. Antall larver av lodde pr. m sjooverflate tatt i slepetrekk med ClarkeBumpus planktonsamlere i de overste 7 m.. mai. Symboler som i Fig. 3. [Number of capelin larvae per square meter surface taken with ClarkeBumpus plankton samplers in the upper 7 m May. Legend as in Fig. 3. Fig. 3. Antall larver av lodde pr. m sjooverflate tatt i slepetrekk med ClarkeBumpus planktonsamlere i de øverste 7 m. 30. april. ) Ingen larver, ) 00 larver, 3) 0 00 larver, ) larver, ) flere enn 000 larver. [Number of capelin larvae per square ineter surface taken with Clarke Bumpus plankton samplers in the upper 7 m 30 April. ) No larve, ) 00 larvae, 3) 0 00 larvae; ) larvae, ) more than 000 larvae]. I april ble det bare funnet noen få uerlarver på strekningen Vesterålen Torsvåg og i mai et ubetydelig antall mellom Torsvåg og Nordkyn. I juni ble det registrert uerlarver på strekningen Vestfjorden Nordkapp med hovedtyngden i området Vestfjorden Torsvåg (Fig. ). Forekomstene var betydelig større elin året før (HOGNESTAD 7) og er mere sammenlignbare med utbredelsen i (HOGNESTAD ). Tabell viser lengdefordelingen av uerlarver. Gjennomsnittsstørrelsene i juni synes å vaere noe mindre enn i tilsvarende periode i (HOGNESTAD ). Som i tidligere år var mesteparten av uerlarvene å finne i de øverste meter, i juni %. Dette er noe mere enn i juni (%), og dette sammen med en mindre gjennomsnittsstørreise kan tyde på ei relativt sen gyting. Tabell. Lengdefordeling av loddelarver tatt med ClarkeBumpus planktonsamlere i NordNorge i april, mai og juni 7. [Lengtb distribution of capelin larvae caught with ClarkeBumpus planktonsamplers in northern Norway in April, May and June 7. Lengde i mni Lofoten ' Torsvåg Sørøy Nordkapp St. St april.. mai Nordkapp Varanger St. 0.. mai Vestfjorden / Torsvåg Torsvåg Nordkapp St. 7 St juni /.. juni Nordkapp Varanger St. 0. juni 7 O l O L

4 (D Fig. Antall larver av lodde pr. m sjooverflate tatt i slepetrekk med ClarkeBumpus planktonsamlere i de overste 7 in 7.. juni. Symboler som i Fig. 3. [Number of capelin larvae per square meter surface taken with ClarkeBumpus plankton sainplers in the upper 7 m May. Legend as ilt Fig. 3. LODDE */a I Il IV V VI O0 Loddelarver ble påvist i ct mindre antall i april på strekningen fra Loloten til Sørøy (Fig. 3). I mai ble det funnet betraktelige mengder larver fra Troms til Varanger med lavest kon~ent~asjon i Varanger 0 fjorden (Fig. ). I juni ble det funnet larver på hele strekningen fra Vestfjorden til Varangerijorden med 0 de største forekomster nordenfor Torsvåg (Fig. ). Tabell viser lengdefordelingen av loddelarver i cle forskjellige områder i undersøkelsesperioden. Gjennomsnittlig var larvene av omtrent samme stcarrelse som året før (HOGNESTAD 7 ) ~ ~ ~ av lar d Fig. ~. Vertikal l i fordeling ~ av locldelarver ~ ~ tatt ~ med ClarlteBuin ~ pus planktonsan~lere i de overste 7 m. I) VesterålenTroms vei tyder på at gyting liar funnet sted så langt sør.30. april, ) VestFinnmark.. mai, ) ØstFinnsom i ~ofoteiiområdet. Dette at gyting i større måle,l,,. mai, IV) ~ ~ f ~ t ~ n7.. ~ jllni, r ~ V) m Vest ~ stokk forekommer så langt sør, er uvanlig. Gyting Filmmark.. julli, VI) ØstFinnmark.. juni. har i 7 foregått over et meget stort område, fra [Vertical distribution of capelin larvae taken with Clarkevestfjorden til ~ ~ ~ ~ i motsetllilig ~ ~ til ~ i Bumpus ~ plankton ~ fsamplers j in ~ the upper ~ 7 m. d I) Vesterålen ~ ~ ~, Troms 30 April, ) western Finnmark May, ) hvor det bare var 'parsom gyting for Nordeastem Finnmark May, IV) LofotenTroms 7 (HocNEsinD 7) for gyting Julie, V) western Finninark June, VI) eastern Finnsynes å ha vært omtrent det samme de siste år, nem mark June].

5 lig fra miclten av mars. Vertikalfordelingen av lodde LITTERATUR larver i 7 viser at de ikke fantes så $om i HOGNESTAD, P. T.. Forekomst av fiskelarver i noidnorske 70 i samme tidsperiode (HOGNESTAD 7). Varia kyst og bankfarvann våren. Fiskets Gang, : 73 sjoner i vertikalfordelingen tyder på flere gyteinnsig, 73. sarlig i ØstFinnmark (Fig. ). 7. Registrering av egg og larver av fisk i nordnorske kyst og bankfarvann med F/F «Asterias» våren 70. Fiskets Gatzg, 7: 3.

FOREKOMST AV FISKELARVER I NORD-NORSKE, KYST- OG BANKFARVANN VAREN 1969

FOREKOMST AV FISKELARVER I NORD-NORSKE, KYST- OG BANKFARVANN VAREN 1969 FOREKOMST AV FISKELARVER I NORD-NORSKE, KYST- OG BANKFARVANN VAREN 1969 [Distributioil of Pish larvne ill North Norwegian coastal watcrs ill spring lli(i'j] Av PER T. HOGNCSTAD Mariilbiologisk Stasjon,

Detaljer

REGISTRERING AV EGG OG LARVER AV FISK I NORD-NORSICE KYST- OG BANKFARVANN MED F/F «ASTERIAS» VAREN 1970

REGISTRERING AV EGG OG LARVER AV FISK I NORD-NORSICE KYST- OG BANKFARVANN MED F/F «ASTERIAS» VAREN 1970 REGISTRERING AV EGG OG LARVER AV FISK I NORDNORSICE KYST OG BANKFARVANN MED F/F «ASTERIAS» VAREN 1970 [Records of eggs and larvae of fish in northern Norwegian coastal waters witli RIV «Asterias» in spring

Detaljer

[Records of fish larvae in northern Norwegian coastal waters in spring Av PER T. HOGNESTAD Marinbiologisk Stasjon, Tromso RESULTATER SILD UER

[Records of fish larvae in northern Norwegian coastal waters in spring Av PER T. HOGNESTAD Marinbiologisk Stasjon, Tromso RESULTATER SILD UER REGISTRERING AV FISKELARVER 1 NORD-NORSKE KYST- OG BANKFARVANN VAREN 1972 [Records of fish larvae in northern Norwegian coastal waters in spring 19721 Av PER T. HOGNESTAD Marinbiologisk Stasjon, Tromso

Detaljer

FOREKOMST AV EGG OG YNGEL AV FISK I VEST- OG NORDNORSKE KYST- OG BANKFARVANN VAREN 1965

FOREKOMST AV EGG OG YNGEL AV FISK I VEST- OG NORDNORSKE KYST- OG BANKFARVANN VAREN 1965 FOREKOMST AV EGG OG YNGEL AV FISK I VEST- OG NORDNORSKE KYST- OG BANKFARVANN VAREN 1965 INNLEDNING Våren og forsommeren 1965 ble egg og yngel av fisk samlet inn på flere tokter. Det første toktet ble foretatt

Detaljer

SKREIINNSIGET I LOFOTEN I 1976. [The spawning migration of Arctic cod in Lofoten in 19761 TORE JAKOBSEN. Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt

SKREIINNSIGET I LOFOTEN I 1976. [The spawning migration of Arctic cod in Lofoten in 19761 TORE JAKOBSEN. Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt Fisken Hav., 19y1): 1-8. SKREIINNSIGET I LOFOTEN I 1976 [The spawning migration of Arctic cod in Lofoten in 19761 TORE JAKOBSEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt ABSTRACT JAKOBSEN, T. 1978. Skreiinnsiget

Detaljer

72.75$33257Ã +$9)256.1,1*,167,7877(7Ã TOKTNR.: AVGANG: Bodø 07 juni ANKOMST: Tromsø 06 juli Barentshavet fra 17 Ø til 40 Ø.

72.75$33257Ã +$9)256.1,1*,167,7877(7Ã TOKTNR.: AVGANG: Bodø 07 juni ANKOMST: Tromsø 06 juli Barentshavet fra 17 Ø til 40 Ø. Ã Ã +$9)256.1,1*,167,7877(7Ã Ã 3HODJLVNÃ6HNVMRQÃ Ã 72.75$33257Ã FARTØY: TOKTNR.: 2002107 AVGANG: Bodø 07 juni 2002 ANKOMST: Tromsø 06 juli 2002 OMRÅDE: Barentshavet fra 17 Ø til Ø. 'HWÃEOHÃLNNHÃJMRUWÃXQGHUV

Detaljer

Barentshavet fra 17 Ø til 40 Ø. Det var ikke gitt tillatelse til å undersøke sør for N i russisk økonomisk sone (RØS)

Barentshavet fra 17 Ø til 40 Ø. Det var ikke gitt tillatelse til å undersøke sør for N i russisk økonomisk sone (RØS) HAVFORSKNINGINSTITUTTET Pelagisk Seksjon TOKTRAPPORT FARTØY: TOKTNR.: 2001108 AVGANG: Bodø 04 juni 2001. ANKOMST: Tromsø 25 juni 2001. OMRÅDE: Barentshavet fra 17 Ø til 40 Ø. Det var ikke gitt tillatelse

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. F/F "Johan Ruud" FARTØY: TromsØ, 24 juni 1982 kl. 10~0 AVGANG: Tromsø, 30 juli 1982 kl.

HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. F/F Johan Ruud FARTØY: TromsØ, 24 juni 1982 kl. 10~0 AVGANG: Tromsø, 30 juli 1982 kl. HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: PERSONELL: FORMAL: OMRADE: F/F "Johan Ruud" TromsØ, 24 juni 1982 kl. 10~0 Tromsø, 30 juli 1982 kl. 1700 I. Alquist (til 11 juli), H. BjØrke

Detaljer

Havforskningsinstituttet Bunnfisk Nord Bergen august F/F Eldjarn. Bodø, 14 mars Svolvær, 15 mars Bodø, 22 mars 1990

Havforskningsinstituttet Bunnfisk Nord Bergen august F/F Eldjarn. Bodø, 14 mars Svolvær, 15 mars Bodø, 22 mars 1990 Havforskningsinstituttet Bunnfisk Nord Bergen august 1990 IN'l'BRN TOK'l'RAPPOR.'l' I'AR.'l'ØY : AVGANG: AHI.ØP: AHitOMS'l' : OIIRADB: I'ORKiL: PBRSONBLL: INS'l'R.. PBRS. : VA!t'.rSYS'l'BM: F/F Eldjarn

Detaljer

How to keep the Barents Sea clean?

How to keep the Barents Sea clean? How to keep the Barents Sea clean? New stakeholders and contrast of interests Gunnar Sætra Communication Advisor Productive area Productive and important area Food supplier for Europe for centuries Under-,

Detaljer

SKREIINNSIGET I LOFOTEN I 1978 [~he spawning migration of Arctic cod in Lofoten in TORE JAKOBSEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt

SKREIINNSIGET I LOFOTEN I 1978 [~he spawning migration of Arctic cod in Lofoten in TORE JAKOBSEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt Pisken Hav., L979 ( 2) : 19-28 SKREIINNSIGET I LOFOTEN I 1978 [~he spawning migration of Arctic cod in Lofoten in 19781 TORE JAKOBSEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt ABSTRACT JAKOBSEN, T. 1979.

Detaljer

HI/SMM/SMEB TOKT NR TOKTRAPPORT - SILDELARVETOKT

HI/SMM/SMEB TOKT NR TOKTRAPPORT - SILDELARVETOKT HI/SMM/SMEB TOKT NR. 2003608 TOKTRAPPORT - SILDELARVETOKT Fartøy : F/F Håkon Mosby Avgang: Ålesund 11. april 2003 Ankomst: Bergen 21. april 2003 Område: Sokkelen fra Malangsgrunnen til Fedje Formål : Finne

Detaljer

Rapport over småsildundersøkelser med F /F «Asterias» høsten

Rapport over småsildundersøkelser med F /F «Asterias» høsten Rapport over småsildundersøkelser med F /F «Asterias» høsten 1 Nord-Norge 1960 Av Per Hognestad MARINBIOLOGISK STASJON, TROMSØ l\fl1sec\i Innledning U nclersøkelsene hy5sten 1960 påg-ikk fra og med oktober

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Forekomst av egg og yngel av fisk i vest- og nordnorske kyst- og bankfarvann våren 1963

Forekomst av egg og yngel av fisk i vest- og nordnorske kyst- og bankfarvann våren 1963 Forekomst av egg og yngel av fisk i vest- og nordnorske kyst- og bankfarvann våren 1963 Av Olav Dragesurzd og Kr. Fr. Wiborg FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Våren 1963 ble egg og yngel av fisk

Detaljer

Lofoten - for torsk og torskefiskerier men ikke for olje?

Lofoten - for torsk og torskefiskerier men ikke for olje? Symposium, 27 august, Longyearbyen Lofoten - for torsk og torskefiskerier men ikke for olje? Ole Arve Misund (UNIS, HI) Spawning grounds for cod, herring, haddock, and saithe off the Lofoten Vesterålen

Detaljer

LODDEUNDERSØKELSER I BARENTSHAVET I JUNI - JULI 1978 [Capelin investigations in the Barents Sea in June-July 19781

LODDEUNDERSØKELSER I BARENTSHAVET I JUNI - JULI 1978 [Capelin investigations in the Barents Sea in June-July 19781 Fisken Hav,,1978(4):49-64, LODDEUNDERSØKELSER I BARENTSHAVET I JUNI - JULI 1978 [Capelin investigations in the Barents Sea in June-July 19781 ARE DOMMASNES Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt ABSTRACT

Detaljer

Forekomst av egg og larver av fisk i vest- og nordnorske kyst- og bankfarvann våren 1964.

Forekomst av egg og larver av fisk i vest- og nordnorske kyst- og bankfarvann våren 1964. Forekomst av egg og larver av fisk i vest- og nordnorske kyst- og bankfarvann våren 1964. In?zleclni?zg Våren 1964 ble egg og larver av fisli samlet inn på to tokter langs kysten og på bankene inellom

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET SENTER FOR MARINE RESSURSER

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET SENTER FOR MARINE RESSURSER IT XXXVIII-91 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET SENTER FOR MARINE RESSURSER INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: OMRÅDE: FORMÅL: PERSONELL: "Johan Hjort" Bodø, 8. august 1991 Harstad, 14. august Tromsø,

Detaljer

TOKTRAPPORT - Loddelarvetokt

TOKTRAPPORT - Loddelarvetokt HAVFORSKNINGINSTITUTTET Pelagisk Seksjon TOKTRAPPORT - Loddelarvetokt FARTØY : F/F "Sarsen" TOKTNR. : 2003007 AVGANG : Tromsø 10. juni 2003. ANKOMST : Tromsø 27. juni 2003. OMRÅDE : Barentshavet fra 18

Detaljer

TOKTRAPPORT FRA ØKOTOKT JUNI 2004 I BARENTSHAVET

TOKTRAPPORT FRA ØKOTOKT JUNI 2004 I BARENTSHAVET Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 2-2004 TOKTRAPPORT FRA ØKOTOKT JUNI 2004 I BARENTSHAVET FARTØY : F/F "Håkon Mosby" TOKTNR. : 2004612 AVGANG : Tromsø 10. juni 2004. ANKOMST : Tromsø

Detaljer

Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt og Båtkontoret TOKTRAPPORT. "Michael Sars" FARTØY: TIDSROM: Båtkontoret Havforskningsinstituttet

Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt og Båtkontoret TOKTRAPPORT. Michael Sars FARTØY: TIDSROM: Båtkontoret Havforskningsinstituttet Bi bl. Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt og Båtkontoret TOKTRAPPORT FARTØY: TIDSROM: "Michael Sars" 10/6-5/7 r 1987 6/7-23/7 r 1987 Båtkontoret Havforskningsinstituttet FORMAL: UndersØkelser

Detaljer

Kjell Arne Mork, Francisco Rey, Henrik Søiland

Kjell Arne Mork, Francisco Rey, Henrik Søiland Argo data in the Norwegian Sea Kjell Arne Mork, Francisco Rey, Henrik Søiland Institute of Marine Research, Norway Euro-Argo User Workshop, Paris June 21 Outline Institute Marine Research s monitoring

Detaljer

HI/SMM/SMEB TOKT NR SILDELARVETOKT TOKTRAPPORT

HI/SMM/SMEB TOKT NR SILDELARVETOKT TOKTRAPPORT HI/SMM/SMEB TOKT NR. 2002103 SILDELARVETOKT TOKTRAPPORT Fartøy : F/F Michael Sars Avgang: Tromsø 8. april 2002 Ankomst: Bergen 25. april 2002 Område: Sokkelen fra Fugløybanken til Stavanger Formål : Finne

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. F/F "G.O. Sars" og F/F "Eldjarn". FARTØY: AVGANG: Bergen 6. og 7. januar 1907.

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. F/F G.O. Sars og F/F Eldjarn. FARTØY: AVGANG: Bergen 6. og 7. januar 1907. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OMRAOE: FORMAL: PERSONELL: F/F "G.O. Sars" og F/F "Eldjarn". Bergen 6. og 7. januar 1907. ("G.O. Sars") Tromsø 25/1,

Detaljer

SKREIINNSIGET I LOFOTEN

SKREIINNSIGET I LOFOTEN SKREIINNSIGET I LOFOTEN 1 1975 [The spawning niigration of Arctic cod in Lofoten in 19751 Av TORE JAKOBSEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt ABSTRACT MALOY - JAI

Detaljer

Petter Fossum og Kjell Gunnar Bakkeplass. Postboks 1870, 5024 BERGEN

Petter Fossum og Kjell Gunnar Bakkeplass. Postboks 1870, 5024 BERGEN ISBN 82-74" -OM-8 Petter Fossum og Kjell Gunnar Bakkeplass Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt Postboks 1870, 5024 BERGEN Loddelarver ble samlet inn i perioden 20-30 juni 1989. Loddelarvene var

Detaljer

INTERN T~TRAPPORT. F/F "Eldjarn" FARTØY: TOKTNUMMER: Bodø 5. mai 1984 kl AVGANG: Tromsø 19. mai 1984 kl ANKOMST:

INTERN T~TRAPPORT. F/F Eldjarn FARTØY: TOKTNUMMER: Bodø 5. mai 1984 kl AVGANG: Tromsø 19. mai 1984 kl ANKOMST: INTERN T~TRAPPORT FARTØY: TOKTNUMMER: AVGANG: ANKOMST: OMRADE: PERSONELL: FORMAL: F/F "Eldjarn" 8 Bodø 5. mai 1984 kl. 1600 Tromsø 19. mai 1984 kl. 2000 Vestfjorden-Røst, Lofotens ytterside -Vesterålen

Detaljer

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2003

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2003 TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 23 F/F Håkon Mosby tokt nr: 2369 Periode: 22. april 4. mai 23. Område: Formål: Personell: Instr.pers.: Nordlige Nordsjøen. Kartlegge utbredelse og mengde

Detaljer

av 2 år garnmel og eldre lodde. Fra BjGrnØya og Østover til O

av 2 år garnmel og eldre lodde. Fra BjGrnØya og Østover til O FAKTQ)Y : F/F "G.O.Sars" AVGANG : Troms@, 10. juli 1977 ANKOMST: Bergen, 27. juli 1977 OMRADE : FORMAL : Barentshavet Kartlegge utbredelse og mengde av lodde. PERSONELL: A. Aglen, T. Antonsen, L. Askeland,

Detaljer

LODDEUNDERSØKELSER I BARENTSHAVET I JUNI OG JULI 1977 [Capelin investigations in the Barents Sea in June and July 19771

LODDEUNDERSØKELSER I BARENTSHAVET I JUNI OG JULI 1977 [Capelin investigations in the Barents Sea in June and July 19771 Fisken Hav., 1978(2): 23-$Q, P- LODDEUNDERSØKELSER I BARENTSHAVET I JUNI OG JULI 1977 [Capelin investigations in the Barents Sea in June and July 19771 ARE DOMMASNES, TERJE MONSTAD og ODD NAKKEN Fiskeridirektoratets

Detaljer

TOKTRAPPORT SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2002

TOKTRAPPORT SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2002 TOKTRAPPORT SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 22 F/F Michael Sars tokt nr: 224 Periode: 27. april. mai 22. Område: Formål: Personell: Instr.pers.: Nordlige Nordsjøen. Kartlegge utbredelse og mengde av

Detaljer

Utgjør oljevirksomheten en reell trussel mot fiskebestandene?

Utgjør oljevirksomheten en reell trussel mot fiskebestandene? Fiskebåtredernes Forbund, Representantskapsmøte, 4. Februar 2010. Utgjør oljevirksomheten en reell trussel mot fiskebestandene? Ole Arve Misund Effekter av seismikk - Ingen skade på fiskeegg og yngel

Detaljer

UNDERSØKELSER PA LODDAS GYTEFELT I 1974

UNDERSØKELSER PA LODDAS GYTEFELT I 1974 UNDERSØKELSER PA LODDAS GYTEFELT I 1974 [Investigations at the spawning grounds of capelin in 19741 Av J. GJØSÆTER, K. HANSEN, R. SÆTRE og T. WESTERGAARD Fiskeridirektortets Havforskningsinstitutt ABSTRACT

Detaljer

Last ned The witchcraft trials - Liv Helene Willumsen. Last ned

Last ned The witchcraft trials - Liv Helene Willumsen. Last ned Last ned The witchcraft trials - Liv Helene Willumsen Last ned Forfatter: Liv Helene Willumsen ISBN: 9788279591528 Antall sider: 418 Format: PDF Filstørrelse: 11.59 Mb The district of Finnmark in Northern

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET PROS JEKTRAPPORT A ISSN 0071-5638 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET MIUØ - RESSURS - HAVBRUK Nordnesgt. 50 Postboks 1870 5024 Bergen Tlf.: 5523 85 00 Faks: 55 23 853 1 Forslmingsstasjonen Austevoil Matre Flødevigen

Detaljer

og rognkjeks., FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~1~e1 i~ l-te,ft,t0~.2j3i-g{ioteue.t INTERN TOKTRAPPORT

og rognkjeks., FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~1~e1 i~ l-te,ft,t0~.2j3i-g{ioteue.t INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~1~e1 i~ l-te,ft,t0~.2j3i-g{ioteue.t INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: FORMÅL: PERSONELL: VAK'rORDNING: F/F "JOHAN RUUD" Tromsø 29 juni kl 1800, 1981

Detaljer

I mangel av fersk sei, som er et meget godt agn, brukte en hoder av

I mangel av fersk sei, som er et meget godt agn, brukte en hoder av Fisken Hav* 1977(1): 9-13, KRABBEUNDERSØKELSER PÅ NORDLANDSKYSTEN I 1976 [Crab (Cancer pagurus) investigations off the coast of Nordland in 19761 Av SVERRE TORHEIM Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OHRADE: FORMAL: F/F "ELDJARN"

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OHRADE: FORMAL: F/F ELDJARN FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OHRADE: FORMAL: F/F "ELDJARN" INTERN TOKTRAPPORT Bergen 31 oktober 1983 kl. 12.00 Bergen 25 november 1983 kl. 21.00 Øst-Grønland Undersøke

Detaljer

ØKOSYSTEMTOKT I NORSKEHAVET-BARENTSHAVET MAI-JUNI 2006

ØKOSYSTEMTOKT I NORSKEHAVET-BARENTSHAVET MAI-JUNI 2006 ØKOSYSTEMTOKT I NORSKEHAVET-BARENTSHAVET MAI-JUNI 2006 TOKTRAPPORT FRA DELUNDERSØKELSER OM LODDELARVER I BARENTSHAVET. FARTØY : F/F "Johan Hjort" TOKTNR. : 2006208 AVGANG : Tromsø 23. mai 2006. ANKOMST

Detaljer

I BAREN'I'SHAVET VINTEREN 1581 [Capelin i~:vestigations in the Darents Sea during the winter 19811

I BAREN'I'SHAVET VINTEREN 1581 [Capelin i~:vestigations in the Darents Sea during the winter 19811 Fisken t-lav,, 1983(%) : 1-10. LODDEUNDES@f(EI,SET?, I BAREN'I'SHAVET VINTEREN 1581 [Capelin i~:vestigations in the Darents Sea during the winter 19811 OUTZC;EIR REVIIETM, ARE DOPJklA SNES, OTTO MARTINSEN

Detaljer

LODDEUNDERSØKELSER I BARENTSHAVET HØSTEN 1978 [Capelin investigations in the Barents Sea during autumn 19781

LODDEUNDERSØKELSER I BARENTSHAVET HØSTEN 1978 [Capelin investigations in the Barents Sea during autumn 19781 Fisken Hav,,E979(1): 17-30. LODDEUNDERSØKELSER I BARENTSHAVET HØSTEN 1978 [Capelin investigations in the Barents Sea during autumn 19781 ARE DOMMASNES, HARALD LOENG og TERJE MONSTAD Fiskeridirektoratets

Detaljer

ALDERS-LENGDEFORHOLD FOR KYSTTORSK I FANGSTER FRA MØREKYSTEN [Age-length relationship in coastal cod (Gadus Morhua L.) from catches at the MØre coastl

ALDERS-LENGDEFORHOLD FOR KYSTTORSK I FANGSTER FRA MØREKYSTEN [Age-length relationship in coastal cod (Gadus Morhua L.) from catches at the MØre coastl (l) : 11-19 a ALDERS-LENGDEFORHOLD FOR KYSTTORSK I FANGSTER FRA MØREKYSTEN [Age-length relationship in coastal cod (Gadus Morhua L.) from catches at the MØre coastl OLAV RUNE GOD@ Fiskeridirektoratets

Detaljer

ØKOSYSTEMTOKT I NORSKEHAVET-BARENTSHAVET MAI 2005

ØKOSYSTEMTOKT I NORSKEHAVET-BARENTSHAVET MAI 2005 Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 11-2005 ØKOSYSTEMTOKT I NORSKEHAVET-BARENTSHAVET MAI 2005 TOKTRAPPORT FRA DELUNDERSØKELSER OM UNGSILD OG LODDELARVER I BARENTSHAVET. FARTØY : F/F

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

LODDEUNDERSØKELSER & BARENTSHAVET I: JUNI 1915

LODDEUNDERSØKELSER & BARENTSHAVET I: JUNI 1915 LODDEUNDERSØKELSER & BARENTSHAVET I: JUNI 1915 [Capelin investigations in the Barents Sea in June 19751 Av RAMON BUZETA, JOHANNES HAMRE og INGOLF RØTTINGEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt 09

Detaljer

De pelagiske fiskebestandene: Dynamikken mellom dem, effekter av fiskeriene og samspillet mellom Norskehavet og Barentshavet

De pelagiske fiskebestandene: Dynamikken mellom dem, effekter av fiskeriene og samspillet mellom Norskehavet og Barentshavet De pelagiske fiskebestandene: Dynamikken mellom dem, effekter av fiskeriene og samspillet mellom Norskehavet og Barentshavet Leif Nøttestad Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen Norskehavet

Detaljer

Vestfjorden, Lofotens ytterside - Vesterålen nord. Hav foyskn ing s tn s:t i'tu ttet : Kjel l Bakkeplass,

Vestfjorden, Lofotens ytterside - Vesterålen nord. Hav foyskn ing s tn s:t i'tu ttet : Kjel l Bakkeplass, 8i INTERN TOKTRAPPORT FARTØY. : TOKTNUMMER AVGANG : ANKOMST : OMRÅDE : PERSONELL M/S "Eldjarn" 6 Bergen, 2.mai 1983 kl. 1600 Tromsø, 19. mai 1983 kl. 2300 Vestfjorden, Lofotens ytterside - Vesterålen nord

Detaljer

REKEUNDERS~KELSER VED JAN MAYEN I OKTOBER 1979 [shrimp (Pandalus borealis) investigations off Jan Mayen in October SVERRE TORHEIM

REKEUNDERS~KELSER VED JAN MAYEN I OKTOBER 1979 [shrimp (Pandalus borealis) investigations off Jan Mayen in October SVERRE TORHEIM Fisken Hav,, 1980(3): 1-9, REKEUNDERS~KELSER VED JAN MAYEN I OKTOBER 1979 [shrimp (Pandalus borealis) investigations off Jan Mayen in October 19791 SVERRE TORHEIM Fiskeridirelctoratets Havforskningsinstitutt

Detaljer

Are Dommasnes Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. og BjØrn Myrseth Norges FiskerihØgskole

Are Dommasnes Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. og BjØrn Myrseth Norges FiskerihØgskole 6. LODDA I BARENTSHAVET Are Dommasnes Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt og BjØrn Myrseth Norges FiskerihØgskole 6.1. UTBREDELSE Lodda i Barentshavet utgjør antagelig en enhetlig bestand. O Den

Detaljer

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene. Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene. Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk A national institute INSTITUTE OF MARINE RESEARCH TROMSØ DEPARTMENT INSTITUTE OF MARINE

Detaljer

RAPPORT FRA DET FELLES NORSK-RUSSISKE ØKOSYSTEMTOKTET I BARENTSHAVET

RAPPORT FRA DET FELLES NORSK-RUSSISKE ØKOSYSTEMTOKTET I BARENTSHAVET RAPPORT FRA DET FELLES NORSK-RUSSISKE ØKOSYSTEMTOKTET I BARENTSHAVET 31.08.2007 Av: Erik Olsen, Toktleder G.O. Sars Denne rapporten gir en gjennomgang av status og foreløpige resultater fra det felles

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015. Notat. Vurdering av bestandssituasjonen av Rognkjeks.

REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015. Notat. Vurdering av bestandssituasjonen av Rognkjeks. REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 215 Notat Vurdering av bestandssituasjonen av Rognkjeks. Dette notatet er laget av forsker: Caroline Durif (caroline.durif@imr.no) Havforskningsinstituttet

Detaljer

Status for de pelagiske bestandene

Status for de pelagiske bestandene Status for de pelagiske bestandene Samarbeid mellom fiskere og forskere Aril Slotte Forskningssjef Pelagisk Fisk Havforskningsinstituttet Norges Sildelagslag 14.mai 2014 1. Status for følgende bestander

Detaljer

FREKVENS AV EMBRYONAL FEILUTVIKLING HOS SILD (Clupea harengus) FRA EN DIOKSINFORURENSET FJORD (FRIERFJORDEN, TELEMARK)

FREKVENS AV EMBRYONAL FEILUTVIKLING HOS SILD (Clupea harengus) FRA EN DIOKSINFORURENSET FJORD (FRIERFJORDEN, TELEMARK) FREKVENS AV EMBRYONAL FEILUTVIKLING HOS SILD (Clupea harengus) FRA EN DIOKSINFORURENSET FJORD (FRIERFJORDEN, TELEMARK) Incidence of embryonic malformation in herring (Clupea harengus) from a fjord poluted

Detaljer

7.1 TORSK Gyting

7.1 TORSK Gyting 7 E G G, L A RV E R, Y N G E L O G 0 - G R U P P E Havforskningsinstituttet har utført egg- og larveundersøkelser på de viktigste fiskebestandene mer eller mindre kontinuerlig siden krigen. Postlarveundersøkelser

Detaljer

Lodde (Mallotus villosus) Capelin Lodde Smaelt Capelan Atlantique Capelán

Lodde (Mallotus villosus) Capelin Lodde Smaelt Capelan Atlantique Capelán Lodde (Mallotus villosus) Capelin Lodde Smaelt Capelan Atlantique Capelán ØKOLOGI Lodde er en liten laksefisk som lever i polare strøk i Nord Atlanterhavet. Den finnes i store stimer også i Stillehavet

Detaljer

HAVFORSKINGSINSTITUTTETS TERMOGRAFSTASJONER. Hydrografiske normaler og langtidsvariasjoner i norske kystfarvann mellom 1936 og 2000.

HAVFORSKINGSINSTITUTTETS TERMOGRAFSTASJONER. Hydrografiske normaler og langtidsvariasjoner i norske kystfarvann mellom 1936 og 2000. FISKEN OG HAVET, NR. 13-2001 HAVFORSKINGSINSTITUTTETS TERMOGRAFSTASJONER Hydrografiske normaler og langtidsvariasjoner i norske kystfarvann mellom 1936 og 2000. (Hydrographic normals and long - term variations

Detaljer

Torskefiskkonferansen 2014 Bestandssituasjonen 2015

Torskefiskkonferansen 2014 Bestandssituasjonen 2015 Torskefiskkonferansen 2014 Bestandssituasjonen 2015 Knut Korsbrekke Torskefisker (Gadiformes) brosmefamilien lysingfamilien dyphavstorsker skolestfamilien skjellbrosmefamilien torskefamilien og flere familier

Detaljer

Historisk oversikt over fiskebestander i Sognefjorden; brisling og lokale sildestammer. Else Torstensen og Cecilie Kvamme Havforskningsinstituttet

Historisk oversikt over fiskebestander i Sognefjorden; brisling og lokale sildestammer. Else Torstensen og Cecilie Kvamme Havforskningsinstituttet Historisk oversikt over fiskebestander i Sognefjorden; brisling og lokale sildestammer Else Torstensen og Cecilie Kvamme Havforskningsinstituttet Denne presentasjonen Kort om min bakgrunn Brisling Lokale

Detaljer

autumn JOHN DALEN, CARL JAKOB RØRVIK og ODD M. SMEDSTAD Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt

autumn JOHN DALEN, CARL JAKOB RØRVIK og ODD M. SMEDSTAD Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt Fisken Hav., 1977 (3) : 29-51. BUNNFISKUNDERSØKELSER VED BJØRNØYA OG VEST-SPITSBERGEN [~nvesti~ations demersal fish at Bear Island and West Spitsbergen in autumn 19761 JOHN DALEN, CARL JAKOB RØRVIK og

Detaljer

BUNNFISKUNDERSØKELSER VED BJØRNØYA OG VEST -SPITSBERGEN

BUNNFISKUNDERSØKELSER VED BJØRNØYA OG VEST -SPITSBERGEN Fisken Hav., 1978 (3) : 1-14. -----p BUNNFISKUNDERSØKELSER VED BJØRNØYA OG VEST -SPITSBERGEN HØSTEN 1977 [Investigations on demersal fish at Bear Island and West-Spitsbergen in autumn 1977 ] JOHN DALEN

Detaljer

FOR "G.O.SARSV,"JOHAN HJORT" OG "MICHAEL SARS"

FOR G.O.SARSV,JOHAN HJORT OG MICHAEL SARS REVIDERT TOKTPROGRAM PR. 12.03.1993 FOR "G.O.SARSV,"JOHAN HJORT" OG "MICHAEL SARS" 1993 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Nr. %Id Område - Undersøkelser Ansvarlig 1 5 januar- 12 februar Barentshavet. Lodde-, torske-

Detaljer

Lite gyting i sør, men høye konsentrasjoner på Mørefeltene. Erling Kåre Stenevik og Aril Slotte

Lite gyting i sør, men høye konsentrasjoner på Mørefeltene. Erling Kåre Stenevik og Aril Slotte Lite gyting i sør, men høye konsentrasjoner på Mørefeltene Erling Kåre Stenevik og Aril Slotte Årets sildelarvetokt sammen med et gytetokt i Rogaland viser at det var lite gyting på de sørlige gytefelta

Detaljer

Havklima og raudåte - to sentrale faktorer for produksjonen av fisk i Nordatlanteren

Havklima og raudåte - to sentrale faktorer for produksjonen av fisk i Nordatlanteren Havklima og raudåte - to sentrale faktorer for produksjonen av fisk i Nordatlanteren Svein Sundby Raudåta (med det latinske navnet Calanus finmarchicus) er en nøkkelart i det nordlige Nordatlanterhavs

Detaljer

Hvor ble det av fisken på Vestlandskysten? Om tilbakegang hos fjordbrisling, norsk vårgytende sild og bunnfisk i Nordsjøen

Hvor ble det av fisken på Vestlandskysten? Om tilbakegang hos fjordbrisling, norsk vårgytende sild og bunnfisk i Nordsjøen Hvor ble det av fisken på Vestlandskysten? Om tilbakegang hos fjordbrisling, norsk vårgytende sild og bunnfisk i Nordsjøen Leif Nøttestad Seniorforsker Fiskebestander og Økosystemer i Norskehavet og Nordsjøen

Detaljer

KOLMULEUNDERSØKELSER NORDVEST AV DE BRITISKE ØYER I MAI 1975 OG MARS - APRIL 1976

KOLMULEUNDERSØKELSER NORDVEST AV DE BRITISKE ØYER I MAI 1975 OG MARS - APRIL 1976 KOLMULEUNDERSØKELSER NORDVEST AV DE BRITISKE ØYER I MAI 1975 OG MARS - APRIL 1976 @lue whiting investigations northwest of the British Isles in May 1975 and March - April 19763 STEIN HJALTI : JAKUPSSTOVU

Detaljer

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 3.-6. mars 2011.

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 3.-6. mars 2011. 1 Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 1 2011 Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 3.-6. mars 2011. Terje van der Meeren 1 og Håkon Otterå 2 1 Havforskningsinstituttet,

Detaljer

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2000

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2000 TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2000 F/F "Michael Sars" tokt nr: 2000105 Periode: 26. april- 9. mai 2000. Område: Nordlige Nordsjøen. Formål: Kartlegge utbredelse og mengde av O-gruppe

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

FHF sin satsing på kunstig agn

FHF sin satsing på kunstig agn FHF sin satsing på kunstig agn Roar Pedersen Fagsjef FHF Ålesund Hvorfor satser FHF på utvikling av et kunstig agn? Fiskernes agnforsyning solgte i 2015 i overkant av 10 000 tonn med agn. Agnforbruket

Detaljer

LODDEUNDERSØKELSER I BARENTSHAVET VINTEREN 1978 [capelin investigations in the Barents Sea during the winter 19781

LODDEUNDERSØKELSER I BARENTSHAVET VINTEREN 1978 [capelin investigations in the Barents Sea during the winter 19781 Fisken Hav,, E979 (E) : 1-16, LODDEUNDERSØKELSER I BARENTSHAVET VINTEREN 1978 [capelin investigations in the Barents Sea during the winter 19781 Av ARE DOMMASNES, LARS MIDTTUN OG TERJE MONSTAD Fiskeridirektoratets

Detaljer

DDE, PCB OG HG I EGG AV SVARTBAK OG GRÅ MAKE FRA KOLONIER I MØRE OG ROMSDAL AV OLAV JOHANSEN

DDE, PCB OG HG I EGG AV SVARTBAK OG GRÅ MAKE FRA KOLONIER I MØRE OG ROMSDAL AV OLAV JOHANSEN STAVANGER NUSEUl-1 / ÅRBOK, Årg. 88(1978), s. 67-72 DDE, PCB OG HG I EGG AV SVARTBAK OG GRÅ MAKE FRA KOLONIER I MØRE OG ROMSDAL AV OLAV JOHANSEN Stavan.~er Museum, Zoologisk avdeling, N-4000 Stavanger.

Detaljer

Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak

Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak Hilde Elise Heldal Hjelmeland Spa 26.-27. januar 2015 Kilder til radioaktiv forurensning Prøvesprengninger Tsjernobyl-ulykken Gjenvinningsanlegg

Detaljer

I BARENTSHAVET VINTEREN 1978 [Investigations on demersal fish in thebarents Sea in winter 19781

I BARENTSHAVET VINTEREN 1978 [Investigations on demersal fish in thebarents Sea in winter 19781 Fisken Hav,, 1979(2): 1-13. BUHNFISKUNDERS@KELSER I BARENTSHAVET VINTEREN 1978 [Investigations on demersal fish in thebarents Sea in winter 19781 JOHN DALEN og ODD M. SMEDSTAD Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt

Detaljer

Torskeutsetting - norske forsøk med yngelutsetting.

Torskeutsetting - norske forsøk med yngelutsetting. la Torskeutsetting - norske forsøk med yngelutsetting. Jakob Gjøsæter Havforskningsinstituttet Forskningsstasj onen Flødevigen På 18S0-tallet begynte amerikanerne med produksjon og utsetting av yngel av

Detaljer

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2004

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2004 Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 153-6294/Nr. 3-24 TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 24 F/F Håkon Mosby tokt nr: 2469 Periode: 28. april 1. mai 23. Område: Formål: Personell: Instr.pers.:

Detaljer

- Raudåtebestanden er så stor at menneskehjernen ikke kan fatte det

- Raudåtebestanden er så stor at menneskehjernen ikke kan fatte det SURFEBRETT: Ustyrt med video som teller plankton blir denne surfebrettlignende gjenstanden sluppet til havs. Solrun Sigurgeirsdottir og Asthor Gisslason er fra det islandske havforskningsinstituttet. FOTO:

Detaljer

Kolmule i Barentshavet

Kolmule i Barentshavet Kolmule i Barentshavet Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/barentshavet/miljotilstanden-i-barentshavet/fiskebestander/kolmulkolmu Side 1 / 5 Kolmule i Barentshavet Publisert

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. Fartøy: "F/F Michael Sars" Avgang: Tromsø 5 april Ankomst: Tromsø 17 april

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. Fartøy: F/F Michael Sars Avgang: Tromsø 5 april Ankomst: Tromsø 17 april FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT Fartøy: Avgang: Ankomst: Område: Formål: Mannskap: "F/F Michael Sars" Tromsø 5 april 1988 Tromsø 17 april Kysten av Troms og Finnmark Undersøkje

Detaljer

Preliminary results from the winter 2000 demersal fish survey in the Barents Sea

Preliminary results from the winter 2000 demersal fish survey in the Barents Sea Working Document to the extra-ordinary AFWG meeting 9-12 May 2000 Bergen, Norway Preliminary results from the winter 2000 demersal fish survey in the Barents Sea ) ~y Asgeir Aglen nstitute of Marine Research

Detaljer

Examples and experience from restorations along Tana river on the norwegian side. Knut Aune Hoseth Head of northern region

Examples and experience from restorations along Tana river on the norwegian side. Knut Aune Hoseth Head of northern region Examples and experience from restorations along Tana river on the norwegian side Knut Aune Hoseth Head of northern region Mapping of migration barriers 1998-2000 Interreg project Better understanding of

Detaljer

Sammenligning mellom newfoundlandteine og tokammerteine

Sammenligning mellom newfoundlandteine og tokammerteine Nr. 33 2014 R A P P O R T F R A H A V F O R S K N I N G E N www.imr.no Sammenligning mellom newfoundlandteine og tokammerteine SLUTTRAPPORT TIL FHF PROSJEKT 900702 Av Svein Løkkeborg SLUTTRAPPORT TIL

Detaljer

TOKTRAPPORT (For internt bruk)

TOKTRAPPORT (For internt bruk) TOKTRAPPORT (For internt bruk) FartØy: Avgang: Ankomst: AnlØp: Personell: Formål: "Michael Sars" Tromsø 31. januar 1983 Bergen 5. mars 1983 Flere anløp i Svolvær for A avlevere skreikart~ H.E. Olsen (båtkontoret),

Detaljer

PROS JEKTRAPPORT HAVFORSKNINGSINSTITUTTET MIWØ - RESSURS - HAVBRUK F;ISK%;N OG HAVET NR Knut Korsbrekke

PROS JEKTRAPPORT HAVFORSKNINGSINSTITUTTET MIWØ - RESSURS - HAVBRUK F;ISK%;N OG HAVET NR Knut Korsbrekke PROS JEKTRAPPORT A ISSN 0071-5638 Fl hstnbusjon Rapport: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET MIWØ - RESSURS - HAVBRUK Nordnesgt. 50 Postboks 1870 5024 Bergen Tlf.: 55 23 85 00 Faks: 55 23 853 1 Forskningsstasjonen

Detaljer

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt.

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. ATLAS OVER MIDDELTEMPERATUR, SALTHOLDIGHET OG TETTHET OM SOMMEREN FRA NORDLIGE NORDSJØEN [Atlas of mean temperature, salinity and density in the summer from the northern North Sea.] RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets

Detaljer

Hovedtittel Eventuell undertittel

Hovedtittel Eventuell undertittel Sviktende rekruttering - Forfatter Resultat av overfiske eller oljeforurensing Hovedtittel Eventuell undertittel Reidar Toresen 1 1 Innhold Hvilke bestander er særlig interessante? Hva vet vi om beskatning?

Detaljer

LODDE- OG POLARTORSKUNDERSØKELSER 1 BARENTSHAVET 1 SEPTEMBER-OKTOBER 1973

LODDE- OG POLARTORSKUNDERSØKELSER 1 BARENTSHAVET 1 SEPTEMBER-OKTOBER 1973 ABSTRACT LODDE- OG POLARTORSKUNDERSØKELSER 1 BARENTSHAVET 1 SEPTEMBER-OKTOBER 1973 [Investigations oil capelin and Polar cod in the Barents Sea in September-October 19731 DOMMASNES, A., NAKKEN, O., SXTRE,

Detaljer

c) Samle insl prøver av lodde og torsk. d) Veilede fiskefjåten. e) Merke gytelodde. f) Observere fordeling, inengde og størrelsessammensetning Kjønn

c) Samle insl prøver av lodde og torsk. d) Veilede fiskefjåten. e) Merke gytelodde. f) Observere fordeling, inengde og størrelsessammensetning Kjønn UNDERSØK-ELSER PA LODDE 06 TORSK 1 BARENTSHAVET VINTEREN 1975 [lnvestigations on capelin and cod in the Barents Sea during the winter of 19751 Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt ABSTRACT ANON.

Detaljer

Kolmule i Barentshavet

Kolmule i Barentshavet Kolmule i Barentshavet Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/barentshavet/miljotilstanden-i-barentshavet/fiskebestander/kolmulkolmu Side 1 / 6 Kolmule i Barentshavet Publisert

Detaljer

A Foreta tre egg og akustiske survev i omr~de

A Foreta tre egg og akustiske survev i omr~de Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt Intern toktrapport FARTØY: TOKT NR: AVGANG: ANKOMST: OMRADE: "JOHAN RUUD" l Tromsø, 18. mars 1984 Svolvær, 8. april 1984 Vestfjorden-RØst-Langøy PERSONELL: P.

Detaljer

4w,dd G;*&... HAVFORS KNINGSINSTITUTTET MIWØ - RESSURS - HAVBRUK LODDA I BARENTSHAVET VINTEREN Harald GjØsæter

4w,dd G;*&... HAVFORS KNINGSINSTITUTTET MIWØ - RESSURS - HAVBRUK LODDA I BARENTSHAVET VINTEREN Harald GjØsæter HAVFORS KNINGSINSTITUTTET MIWØ - RESSURS - HAVBRUK Nordnesparken 2 Postboks 1870 5024 Bergen Tlf.: 55 23 85 00 Fax: 55 23 85 31 Forskningsstasjonen Austevoll Flødevigen Havbruksstasjon Havbruksstasjon

Detaljer

Bjørnar Ellertsen Webjørn Melle

Bjørnar Ellertsen Webjørn Melle 84 havets ressurser og miljø 26 KapiTtel 2 øko sys tem norskehav e T 2.2.2 Sekundærproduksjon (dyreplankton) Mengden dyreplankton i Norskehavet var betydelig lavere i 25 enn det som har vært gjennomsnittet

Detaljer

Effekter av klimaendringer i kystøkosystemene. Kjell Magnus Norderhaug Havforskningsinstituttet E-post:

Effekter av klimaendringer i kystøkosystemene. Kjell Magnus Norderhaug Havforskningsinstituttet E-post: Effekter av klimaendringer i kystøkosystemene Kjell Magnus Norderhaug Havforskningsinstituttet E-post: kjellmn@hi.no Storskala endringer i utbredelse av tareskog Midt- og Nord-Norge: Kråkebollebeiting

Detaljer

Oversikt over toktene 1961

Oversikt over toktene 1961 Oversikt over toktene 1961 Fartøy Tidsrom Område «Johan Hjort» 1 l l Norskehavet Vest-Grønland inntil 2115. sland fra 2 115 Skagerak og Nordsjøen / 1618-2019 Øst-Grønland Kjøbenhavn til 6/10 Skagerak fra

Detaljer

a drive loddeundersøkelser i ~ ~ F~~~~~~~ ~

a drive loddeundersøkelser i ~ ~ F~~~~~~~ ~ LODBEUNDERSOKEESER MED F/F ((JOHAN HJORT» E BARENTSHAVET I JANUAR-FEBRUAR 1973 [Investigations on capelin with R. V. {(Johan Hjort» in the Barents Sea in January-February 19731 Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt

Detaljer

Klimaendringer og fiskeri status og u3ordringar. Barents 2033 Kirkenes Bjarte Bogstad, HavforskingsinsBtuCet

Klimaendringer og fiskeri status og u3ordringar. Barents 2033 Kirkenes Bjarte Bogstad, HavforskingsinsBtuCet Klimaendringer og fiskeri status og u3ordringar Barents 2033 Kirkenes 6-7.12.2012 Bjarte Bogstad, HavforskingsinsBtuCet Konsekvensar av klimaendringar for fisk og fiskeri i Barentshavet Biologiske & polibske

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT HAVFORSKNINGSINSTITUTTET. FARTØY: G.O. Sars. AVGANG: Bergen~ 4 mai 1988. ANKOMST: Bergen, 12 mai

INTERN TOKTRAPPORT HAVFORSKNINGSINSTITUTTET. FARTØY: G.O. Sars. AVGANG: Bergen~ 4 mai 1988. ANKOMST: Bergen, 12 mai 1 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: G.O. Sars AVGANG: Bergen~ 4 mai 1988 ANKOMST: Bergen, 12 mai PERSONELL: V. Anthonypillai, A. Dommasnes

Detaljer

Fra overvåkingsdata til konsekvensmodeller

Fra overvåkingsdata til konsekvensmodeller Classification: Internal Status: Draft Fra overvåkingsdata til konsekvensmodeller Utviklingsbehov med Olje-fisk som eksempel Trond Robert Gulbrandsen, Spesialrådgiver StatoilHydro Monitoring 2 3 Monitoring

Detaljer