TOI<TPROGRAM 1975 "G. O. Sa r s 11 Formål. Loddeundersøkelser, torskeundersøkelser, hydrografi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TOI<TPROGRAM 1975 "G. O. Sa r s 11 Formål. Loddeundersøkelser, torskeundersøkelser, hydrografi."

Transkript

1 fokt nr. SØKEROM r. 6/l - 20/3 IKKE TIL UTLAN Finnmark TOI<TPROGRAM 1975 "G. O. Sa r s ~ Loddeundersøkelser, torskeundersøkelser, hydrografi. A.nsvarshavende Midttun, Dalen, Smedstad, Domma nes. 2. 1/4-15/5 Nordlige til Vesterålen. Larveundersøk.elser sild, plankton,_ hydrografi, øyepål, kolmule, fangstforsøk krill. Østved, Liøen /5-1/6 Vesterålen - Varangerfjorden. Fysisk/kjemisk og biologisk oseanografi. (Kyst strømpro s jekt et, fo rurensningsunder søkels er). Sætre 4. I/6-30/6 VEDLIKEHOLD FERIE Loddeundersøkelser, plankton~ - hydrograf i. Hamre Fiskeridirektoratet Biblioteket FISKDIR Søkerom Havforskningsinstituttet Toktprogra /7-16/8 Bjørnøya - Spitsbergen Torskeundersøkelser, merking av bunnfisk, plankton H Hylen, Smedstad /ff _ 6/9 0-gruppeundersøkelaer, plankton, hydrografi. Hamre,_ Midttun. 7. Bar ent sha vet Loddeundersøkelser, plankton, hy dro grafi Hamre, Midttun 8. 6 uker nov. - des. Sild- og makrellundersøkelser. Industrifisk, forurensningsundersøkelser. Ljø en, Ø stvedt

2 Tokt nr. januar On1råde TOKTPROGRAM 1975 ''Johan H'ort" Prøvetokt, innkjøring nytt utstyr. Ansvarshavende l. 3/2-6/3 Nordsjø-en Deltakelse i internasjonale undersøkelser på yngel av sild og bunnfisk. Kartlegging av gytefelt er for sei. Forurensningsunder søke l ser. Østvedt, Lahn-Johannesser 2. 10/3 19/4 Loddeundersøkelser på gytefeltene. Gjø sæther 3. 21/ /5 Finnmarkskysten Torskeundersøkelser Hyl en 4. 26/5-11/7 - Skage rak Makrell. Plankton. Egg- og yngelundersøkelser. O -gruppe øyepål.. Sild. Hydrografi. (J.nkl. Kyststrømprosjektet og forurensningsundersøkelser) Ljøen,_ Østvedt VEDLIKEHOLD FERIE 5. 14/8-6/9 0-gruppeundersøkelser. Hydrografi. Plankton. Hamre.. 1,-fidttun 6. 9/ /10 Loddeundersøkelser. Hydrografi. Plankton. Hamre, Midttun /10-15/12 Nord-Norge - Vest-No-rg-e Fjordundersøkelser - sild, brisling, forurensningsundersøkelser. Bakken

3 (Korrigert) TOKTPROGRAM 1975 ''Peder Rønnestad'' Tokt. nr. A.n svar sha vende l. Januar Vestlandet Forsøk med store ruser S. Olsen 2. 10/2 15/3 Lofoten Ekkoregistrering av skrei O. Smed stad 3. 17/3-26/3 Norskerenna Undersøkelse av krill Kr. Fr. Wiborg 9/4-28/4 Lofoten Registrering av utbredelse av fiskeegg P. Solemdal 5. 2/5-15/5 B-ergen/ Møre I<.artlegging av forekomster av raudåte Kr. Fr. Wibo-rg 6. 20/5-6/6 Møre Kyststrømundersøkelser R. Sætre 7. 9/6-21/6 Nord-Norge T okt_skifte Bodø Kartlegging av forekomster av raudåte Kr. Fr. Wiborg /6 12/7 Helg-eland Merking av sei T. Jakobsen 9. 28/7 6/9 Makrellmer king A.. Revheim lo. 8/9 4/10 Finnmark O-gruppe undersøkelser av sei T. Jakobsen I l. 6/10-1/11 Trøndelag Kartlegging av hydrografiske og biolugiske parametere for oppdrettsanlegg R. Sætre

4 TOKTPROGRAM 1975 "G.M. Dannevig ~ i..: ~- _.. ~.", ~ Tokt nr.,..!., 2. Månedlig ca. Månedlig Ornråde Torungen Hirtshals Oslofjordområdet Hydrografi PKV -undersøkelser Ansvarshavende Ljøen, Hognestad Tveite, Dahl, EllingE:en Månedlig Månedlig Arendalsregionen Sandne sfjorden Re sipientunder søkelser Undersøkelser av partikulært org. stoff Danielsen, Føyn, I-Iognest Bøhle, Berge Mai Mai/Juni Sept. /Okt. Skage rak Oslofjorden Kristiansand Innsamling av piggvar Hydrografi "Den Norske Kyststrøm") O-gr. fish ~urvey Danielsen Hognestad Tveite TOKTPROGRAM 1975 "Havdrønt' Tokt nr. Ansvarshavende ~ l Vest og sørvest av Irland Merking av makrell Revheim 2. nov. /des. 4 uker Undersøkelse av industrifisk Lahn-Johannessen

5 Leiede fartøyer Fartøy. 11 M. -Ytter stad" 20/1-22/3 Generelle undersøkelser, merking fl--- 21/4-14/6 Finnmarkskysten Egg- og larveundersøke1ser Atlanta- sk.andisk sild 1/2-15/3 Troms/Møre Overvåking av gytefeltene 15/2-25/ Prøvetaking ved garnfiske 19/5-15/6 Vesterålen/Møre Generelle undersøkelser, merking av sild Kolmule 9/6-7/7 Færøyane -N. Ø. Island Undersøkelser av kolmul~ og sild 4/8-17/8 Tampen, Shetland, Færøyane O-gruppe undersøkelser av kolmule ~ord~øsild_ Leiet fartøy 2/4-23/4 Shetland Undersøkelser av vårgytende sild, larveundersøkelser

6 ~... L-eiede fartøyer Fartøy 11 M. -Ytter stad" ~ ~ Lodde 20/1-22/3 Generelle undersøkelser, merking 21/4-14/6 Finnmarkskysten Egg- og larveundersøkelser 1/2-15/3 15/2-25/3 19/5-15/6 Troms/Møre --- " ---- Vesterålen/Møre Atlanto-skandfsk sild Overvåking av gytefeltene Prøvetaking ved garnfiske Generelle undersøkelser, merking av sild Kolmule 9/6-7/7 4/8-17/8 Færøyane -N. Ø. Island Tampen, Shetland, Færøyane Undersøkelser av kolmul~ og sild O-gruppe undersøkelser av kolmule!'i9rd~ø sild_ Leiet fartøy 2/4-23/4 Shetland Undersøkelser av vårgytende sild, larveundersøkelser

7 Leiede fartøyer forts. Fartøy Sn~rpefartøy Linefartøy Snurrevadfartøy mars - april 4 uker mai - juni 4 uker 4/8-30/8 Lofoten Trom søflaket-spitsber gen-vesterålen Lofoten-Finnmark I or s l~_ii sis n ~!_fis ~_El_.-_m. Merking og prøvetaking av skrei Blåkveiteunder søkelser Torsk-, hyse- og seiundersøkelser. Merking Selfangstfartøy 5/3-30/4 Newfoundland Labrador _ejj}patte~e Undersøkelser av klappmyss og grønlandssel. Ev. merking av klappmyssunger Selfangstfartøy 15/3 10/5 Vesterisen Undersøkelser av klappmyss. Ev. merking av klappmyss- og grønlandsselunger. Hjelpe skipet 15/3-10/5 Vesterisen Hjelpetjeneste for selfangstflåten. Kartlegging av isgrenser og selforekomster. Merking av klappmyssog grønlandsselunger 2. hvalfangstfartøyer 15/4-1/7 Shetland Færøyene Undersø-kelser av vågehval z- hvalfangstfartøyer 1/5-1/7 og ev. 15/7-1/9 Østgrønland Undersøkelser av vågehval 2 hvalfangstfartøyer 1/5-1/7 Svalbard Undersøkelser av vågehval. ( Alternativ til tokt 4 eller tokt 5).

10/l - 31/1 9/6-10/7 24/8-10/9 11/9-3/10 25/10-20/11 1/2 -~6/3 14/3-13/4 25/5-5/6 4/10-16/10 1/12-18/12

10/l - 31/1 9/6-10/7 24/8-10/9 11/9-3/10 25/10-20/11 1/2 -~6/3 14/3-13/4 25/5-5/6 4/10-16/10 1/12-18/12 / SØKER OM IKKE TIL UTLAN TOl\.TPROGRJ~M 1976 11 G. O. Sa r s 11 10/l - 31/1 1/2 -~6/3 14/3-13/4 13/4-25/5 OnJ.råda.< - Finnmark - Finnmark Nordlige del av Nordsjøen, og vest av de britiske øyer. VEDLIKEHOLD,

Detaljer

Oversikt over toktene 1961

Oversikt over toktene 1961 Oversikt over toktene 1961 Fartøy Tidsrom Område «Johan Hjort» 1 l l Norskehavet Vest-Grønland inntil 2115. sland fra 2 115 Skagerak og Nordsjøen / 1618-2019 Øst-Grønland Kjøbenhavn til 6/10 Skagerak fra

Detaljer

TOKTPROGRAM Kolmule, hydrografi... Utbredelse og mengde av sild... Miljøundersøkelser... Lodde... Ferie og vedlikehold

TOKTPROGRAM Kolmule, hydrografi... Utbredelse og mengde av sild... Miljøundersøkelser... Lodde... Ferie og vedlikehold Særtrykk av Fiskets Gang nr. 5, 1973 SØKER OM IKKE TIL UTLAN TOKTPROGRAM 1973 Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt Tokt Tid- Fartøy Område nr. «G. O. SARS» l. 8/1-14/2 Sør-østl. Norskehavet, 2.

Detaljer

FOR "G.O.SARSV,"JOHAN HJORT" OG "MICHAEL SARS"

FOR G.O.SARSV,JOHAN HJORT OG MICHAEL SARS REVIDERT TOKTPROGRAM PR. 12.03.1993 FOR "G.O.SARSV,"JOHAN HJORT" OG "MICHAEL SARS" 1993 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Nr. %Id Område - Undersøkelser Ansvarlig 1 5 januar- 12 februar Barentshavet. Lodde-, torske-

Detaljer

I Oppgaver l Deltakere

I Oppgaver l Deltakere OVERSKT OVER TOKTENE Fartøy Tidsrom 1 Område Oppgaver l Norskehavet, kysten Stad Finnmark. VestGrønland. NordNorge, Bjørnøya. Bjørnøyfeltet. Barentshavet, Svalbard. Skagerak, København. Nordøstlige Nordsjøen

Detaljer

TOJ( TP RO GRAM 1972

TOJ( TP RO GRAM 1972 SØKER OM IKKE TIL UTLAN.. e~::, 1.t-yt~K av r1s1

Detaljer

~~~~~!f!~lllllll 'foktprogram 1971 SØKEROM IKKE TIL UTLAN. Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt

~~~~~!f!~lllllll 'foktprogram 1971 SØKEROM IKKE TIL UTLAN. Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt SØKEROM IKKE TIL UTLAN Særtrykk av Fiskets Gang nr. 6, 1971 'foktprogram 1971 Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt Nr. Tid- Fartøy Område - Undersøkelser «G. O. Sars» l 20/1-31/1 Norskehavet. Sildeinnsiget....

Detaljer

TOKTVIRKSOMHETEN I 1981

TOKTVIRKSOMHETEN I 1981 TOKTVIRKSOMHETEN I 1981 I 1981 hadde Havforskningsinstituttet følgende far- Totalt (instituttets fartpryer og tøyer i regulær drift: andre båter)... ca. 2 784 Driftsdøgn F/F cg.0. Sars)), 229 fot, 1445

Detaljer

I tillegg til forannevnte fartøy hadde Instituttet toktdeltakere med på andre større og mindre fartøy som delvis var leiet:

I tillegg til forannevnte fartøy hadde Instituttet toktdeltakere med på andre større og mindre fartøy som delvis var leiet: TOKTVIRKSOMHETEN 1. 1983 hadde Havforskningsinstituttet følgende egne fartøyer i regulær drift: FIF l1g.o. Sars" 229 fot, 1445 br.tonn med 259 driftsdøgn It F/F "Michael Sarsv 140 fot, 493 br.tonn med

Detaljer

FISKEN. Tokt program RAPPORTER OG MELDINGER FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT - BERGEN ~.;.) SØKEROM

FISKEN. Tokt program RAPPORTER OG MELDINGER FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT - BERGEN ~.;.) SØKEROM ~.;.) SØKEROM IKKE TIL UTLAN FISKEN Tokt program 1979 RAPPORTER OG MELDINGER FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT - BERGEN Fiskeridirektoratet Biblioteket FISKDIR Søkerom Havforskningsinstituttet

Detaljer

TOKTPROGRAM Fiskeridirektoratets Ha vforskningsinsti tutt. SØKEROM IKKE TIL UTLAN,(l ".l. «Johan Hjort» 6. jan./28. febr.

TOKTPROGRAM Fiskeridirektoratets Ha vforskningsinsti tutt. SØKEROM IKKE TIL UTLAN,(l .l. «Johan Hjort» 6. jan./28. febr. SØKEROM IKKE TIL UTLAN,(l ".l Særtrykk av Fiskets Gang nr. 7, 1969 TOKTPROGRAM 1969 Fiskeridirektoratets Ha vforskningsinsti tutt Tid- Fartøy «Johan Hjort» 6. jan./28. febr. 3. mars/25. mars 31. mars/15.

Detaljer

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Fiskeridirektoratet Biblioteket FISKDIR Søkerom Havforskningsinstituttet Toktprogra 1968

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Fiskeridirektoratet Biblioteket FISKDIR Søkerom Havforskningsinstituttet Toktprogra 1968 SØKEROM l IKKE TIL UTLAN ~"særtryrd< av Fiskets Gang nr. 5, 1968 Fiskeridirektoratet Biblioteket FISKDIR Søkerom Havforskningsinstituttet Toktprogra 1968 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Detaljer

Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt og Båtkontoret TOKTRAPPORT. "Michael Sars" FARTØY: TIDSROM: Båtkontoret Havforskningsinstituttet

Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt og Båtkontoret TOKTRAPPORT. Michael Sars FARTØY: TIDSROM: Båtkontoret Havforskningsinstituttet Bi bl. Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt og Båtkontoret TOKTRAPPORT FARTØY: TIDSROM: "Michael Sars" 10/6-5/7 r 1987 6/7-23/7 r 1987 Båtkontoret Havforskningsinstituttet FORMAL: UndersØkelser

Detaljer

I Oppgaver I Deltakere

I Oppgaver I Deltakere Oversikt over toktene 1963 Fartøy Tidsrom Område ((Johan Hjort» Norskehavet - Norskekysten Forts. av ovennevnte tokt Forts. av ovennevnte tokt Barentshavet, Bankene utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms.

Detaljer

Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt

Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt SØKER OM IKKE TIL UTLAN Særtrykk av Fiskets Gang nr. 3, 1967 Tidsrom «Johan Hjort» 3/1-28/2 8/3-18/3 28/3-12/5 20/5-17/6 17/6 18/6-15/7 15/8-20/9 23/10-13/11 15/11-15/12 «G. O. Sars» 10/1-10/3 20/3-15/5

Detaljer

OVERSIKT OVER TOKTENE. Deltakere I l l l Norskehavet, kysten Stad-Finnmark. Kartlegging av haneskjell.

OVERSIKT OVER TOKTENE. Deltakere I l l l Norskehavet, kysten Stad-Finnmark. Kartlegging av haneskjell. OVERSIKT OVER TOKTENE Fartøy Tidsrom 1 Område I Oppgaver I I l l l Norskehavet, kysten Stad-Finnmark. Møre-Trøndelag. Vest-Grønland Norskehavet, Jan Mayen-Island. Barentshavet, Bjørnøya, Spitsbergen Bankene

Detaljer

Fiskeridirektoratets Haziforskningsinstitutt.

Fiskeridirektoratets Haziforskningsinstitutt. Særtrykk av Fiskets Gang nr. 4, 1966 SØKER OM IKKE TIL UTLAN Tidsrom

Detaljer

HA VE T RAPPOR TER OG MELDING ER FRA FISKERID IREKTOR ATETS HAVFOR SKNINGS INSTITU TT - BERGEN

HA VE T RAPPOR TER OG MELDING ER FRA FISKERID IREKTOR ATETS HAVFOR SKNINGS INSTITU TT - BERGEN EN SK FI og HA VE T RAPPOR TER OG MELDING ER FRA FISKERID IREKTOR ATETS HAVFOR SKNINGS INSTITU TT - BERGEN Toktprogram 1980 TOKT PROGRAM Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt Postboks 1870-72, 5011

Detaljer

TOKTOVERSIMT. Havforskningsinstituttet. Postboks , Nordnes, Bergen

TOKTOVERSIMT. Havforskningsinstituttet. Postboks , Nordnes, Bergen Toktoversikt 1985 TOKTOVERSIMT Havforskningsinstituttet Postboks 1870-72, 501 1 Nordnes, Bergen INNHOLD... :%.. ::...... TOKTOVERSIKT 1985... 5 KOMMENTARER TIL TOKTPROGRAMMET Itla5... 16 NORSK ARKTISK

Detaljer

okter med ((G.M. D A N NE VIG,) NR. 7-87 ISSN 0800-7667 d~knr &iola9irbc PER T. HOGNESTAD %is ibor $ire b~ara~~str $Eat,/ors Aninss ins Mu!!

okter med ((G.M. D A N NE VIG,) NR. 7-87 ISSN 0800-7667 d~knr &iola9irbc PER T. HOGNESTAD %is ibor $ire b~ara~~str $Eat,/ors Aninss ins Mu!! ISSN 0800-7667 okter med ((G.M. D A N NE VIG,) PER T. HOGNESTAD NR. 7-87 %is ibor $ire b~ara~~str $Eat,/ors Aninss ins Mu!! d~knr &iola9irbc dkrion qhbobben FORS0KSFISKE (Fig.VI) Pravefiske med garn for

Detaljer

Oversikt over toktene 1962

Oversikt over toktene 1962 Oversikt over toktene 1962 Fartøy 1 Tidsrom 1 ' Område 1 Oppgaver 1 Detakere Sydige Norskehav med tistøtende kystfarvann Træna -Bergen. Forts. av ovennevnte tokt. Forts. av ovennevnte tokt. Finnmarkskysten,

Detaljer

Toktprogram TOKTPROGRAM. Havforskningsinstituttet. Postboks Bergen

Toktprogram TOKTPROGRAM. Havforskningsinstituttet. Postboks Bergen Toktprogram 1990 TOKTPROGRAM Havforskningsinstituttet Postboks 1870-5024 Bergen INNHOLD Side TOKTPROGRAM 1 0... 5 KOMMENTARER TIL TOKTPROGRAMMET... 15 NORSKEHAVET. BARENTSHAVET. KYSTEN NORD FOR 62' N.

Detaljer

FISI<ERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

FISI<ERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ÅRSBERETNING OM NORGES FISKERIER 1975 NR. 2 ÅRSMELDING 1975 FRA FISI

Detaljer

t 1. HAVET RAPPORTER OG MELDINGER FRA FISKERIDIREK TORATETS HAVFORSKNI NGSINSTITUT T - BERGEN

t 1. HAVET RAPPORTER OG MELDINGER FRA FISKERIDIREK TORATETS HAVFORSKNI NGSINSTITUT T - BERGEN ~ i i l ~.Jl t 1.. ' ' FIS KE N og HAVET RAPPORTER OG MELDINGER FRA FISKERIDIREK TORATETS HAVFORSKNI NGSINSTITUT T - BERGEN Tok tover sikt 1982 TOKTOVERSIKT Havforskningsinstituttet Postboks 1870-72, 5011

Detaljer

TOKTPROGRAM. Havforskningsinstituttet. Postboks Bergen

TOKTPROGRAM. Havforskningsinstituttet. Postboks Bergen Toktprogram 1989 TOKTPROGRAM Havforskningsinstituttet Postboks 1870-5024 Bergen INNHOLD Side TOKTPROGRAM 1989... 5 KOMMENTARER TIL TOKTPROGRAMMET... 14 NORSKEHAVET. BARENTSHAVET. KYSTEN NORD FOR ~~ON.BR....

Detaljer

Fiskeri og havbruk 2003

Fiskeri og havbruk 2003 Norge Nøkkeltall Fiskeridepartementet Besøksadresse: Grubbegata 1 Postadresse: Postboks 8118 Dep., 32 Oslo Telefon: 22 24 9 9 Telefaks: 22 24 95 85 E-post: postmottak@fid.dep.no Internett: www.fid.dep.no

Detaljer

TOKTPROGRAM. Havforskningsins ti tutte t. Postboks Nordnes 5024 BERGEN

TOKTPROGRAM. Havforskningsins ti tutte t. Postboks Nordnes 5024 BERGEN TOKTPROGRAM Havforskningsins ti tutte t Postboks 1870 - Nordnes 5024 BERGEN Januar 1991 INNHOLD Side TOKTPROGRAM 1991... 5 KOMMENTARER TIL TOKTPROGRAMMET... 16 NORSKEHAVET - BARENTSHAVET - KYSTEN NORD

Detaljer

RAPPORT FRA DET FELLES NORSK-RUSSISKE ØKOSYSTEMTOKTET I BARENTSHAVET

RAPPORT FRA DET FELLES NORSK-RUSSISKE ØKOSYSTEMTOKTET I BARENTSHAVET RAPPORT FRA DET FELLES NORSK-RUSSISKE ØKOSYSTEMTOKTET I BARENTSHAVET 31.08.2007 Av: Erik Olsen, Toktleder G.O. Sars Denne rapporten gir en gjennomgang av status og foreløpige resultater fra det felles

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. F/F "G.O. Sars" og F/F "Eldjarn". FARTØY: AVGANG: Bergen 6. og 7. januar 1907.

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. F/F G.O. Sars og F/F Eldjarn. FARTØY: AVGANG: Bergen 6. og 7. januar 1907. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OMRAOE: FORMAL: PERSONELL: F/F "G.O. Sars" og F/F "Eldjarn". Bergen 6. og 7. januar 1907. ("G.O. Sars") Tromsø 25/1,

Detaljer

MELDINGER *****************

MELDINGER ***************** ------~-------------------------------------------~--------------------------------------------------~------------~-- 1 02.01.97 TL Forskrift om ikrafttredelse av 7b og 9 i forskrift om trålfrie soner

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

og rognkjeks., FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~1~e1 i~ l-te,ft,t0~.2j3i-g{ioteue.t INTERN TOKTRAPPORT

og rognkjeks., FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~1~e1 i~ l-te,ft,t0~.2j3i-g{ioteue.t INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~1~e1 i~ l-te,ft,t0~.2j3i-g{ioteue.t INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: FORMÅL: PERSONELL: VAK'rORDNING: F/F "JOHAN RUUD" Tromsø 29 juni kl 1800, 1981

Detaljer

IT 17/93. Forskningsstasjonen Flødevigen Havforskning sin sti tuttet Toktrapport. G.M.Dannevig. Fartøy:

IT 17/93. Forskningsstasjonen Flødevigen Havforskning sin sti tuttet Toktrapport. G.M.Dannevig. Fartøy: IT 17/93 Forskningsstasjonen Flødevigen Havforskning sin sti tuttet Toktrapport Fartøy: Avgang Ankomst: Område: Formål: Personell: Mannskap: Vakter: G.M.Dannevig Flødevigen 23.mars 1993 kl 0900 (Norsk

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: F/F "Eldjarn" AVGANG: Bergen 18. juli 1988 ANKOMST: TromsØ 21.

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: F/F Eldjarn AVGANG: Bergen 18. juli 1988 ANKOMST: TromsØ 21. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: FORMAL: OMRADE: PERSONELL: F/F "Eldjarn" Bergen 18. juli 1988 TromsØ 21. august 1988 Undersøkelser på sild og kolmule

Detaljer

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Ved Gjermund Langedal UTVIKLINGSSEKSJONEN Sjømatnæringens andel av norsk eksport 2008 Metaller unntatt jern og stål 5,31 % Andre 20.79 % Jern og stål 1,94 %

Detaljer

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2000

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2000 TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2000 F/F "Michael Sars" tokt nr: 2000105 Periode: 26. april- 9. mai 2000. Område: Nordlige Nordsjøen. Formål: Kartlegge utbredelse og mengde av O-gruppe

Detaljer

INNHOLD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK TOKTPROGRAM 1994 KOMMENTARER TIL TOKTPROGRAMMET 1994

INNHOLD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK TOKTPROGRAM 1994 KOMMENTARER TIL TOKTPROGRAMMET 1994 INNHOLD TOKTPROGRAM 1994 KOMMENTARER TIL TOKTPROGRAMMET 1994 BUNNFISK NORD FOR 62ON NORSK-ARKTISK TORSK OG HYSE NORSK-ARKTISK BLÅKVEITE SEI NORD FOR 62ON UER NORD FOR 62ON PRØVETAKING AV BUNNFISK BUNNFISK

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ARSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER 1971 NR. 2 ÅRSMELDING 1971 FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISI

Detaljer

Lofoten - for torsk og torskefiskerier men ikke for olje?

Lofoten - for torsk og torskefiskerier men ikke for olje? Symposium, 27 august, Longyearbyen Lofoten - for torsk og torskefiskerier men ikke for olje? Ole Arve Misund (UNIS, HI) Spawning grounds for cod, herring, haddock, and saithe off the Lofoten Vesterålen

Detaljer

TOKTRAPPORT SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2002

TOKTRAPPORT SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2002 TOKTRAPPORT SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 22 F/F Michael Sars tokt nr: 224 Periode: 27. april. mai 22. Område: Formål: Personell: Instr.pers.: Nordlige Nordsjøen. Kartlegge utbredelse og mengde av

Detaljer

SKREIINNSIGET I LOFOTEN I 1976. [The spawning migration of Arctic cod in Lofoten in 19761 TORE JAKOBSEN. Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt

SKREIINNSIGET I LOFOTEN I 1976. [The spawning migration of Arctic cod in Lofoten in 19761 TORE JAKOBSEN. Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt Fisken Hav., 19y1): 1-8. SKREIINNSIGET I LOFOTEN I 1976 [The spawning migration of Arctic cod in Lofoten in 19761 TORE JAKOBSEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt ABSTRACT JAKOBSEN, T. 1978. Skreiinnsiget

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET I NORD

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET I NORD HAVFORSKNINGSINSTITUTTET I NORD Lang erfaring i nord Flere tiår med forskning i nord Fiskebestandene og økosystemet i Barentshavet har hatt førsteprioritet for virksomheten ved Havforskningsinstituttet

Detaljer

TOKTRAPPORT FRA ØKOTOKT JUNI 2004 I BARENTSHAVET

TOKTRAPPORT FRA ØKOTOKT JUNI 2004 I BARENTSHAVET Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 2-2004 TOKTRAPPORT FRA ØKOTOKT JUNI 2004 I BARENTSHAVET FARTØY : F/F "Håkon Mosby" TOKTNR. : 2004612 AVGANG : Tromsø 10. juni 2004. ANKOMST : Tromsø

Detaljer

Klappmyss i Norskehavet

Klappmyss i Norskehavet Klappmyss i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Klappmyss i Norskehavet Publisert 18.01.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) I dag er det rundt 80 000 klappmyss

Detaljer

ARSMELDING 1974 FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

ARSMELDING 1974 FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT o ARSMELDING 1974 FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT r i ÅRSBERETNING VEDKOMNIENDE NORGES FISKERIER 1974 NR. 2 ÅRSMELDING 1974 FRA FISKERIDIREK TO RATE TS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTØREN

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT ~ "Michael Sars" Bergen, 8. april 1980 Bergen, 19. april 1980 Bank- og havområder Tampen-Trænadjupet.

INTERN TOKTRAPPORT ~ Michael Sars Bergen, 8. april 1980 Bergen, 19. april 1980 Bank- og havområder Tampen-Trænadjupet. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT ~ FARTØY AVGANG ANKOMST OMRADE DELTAKERE FORMAL "Michael Sars" Bergen, 8. april 1980 Bergen, 19. april 1980 Bank- og havområder Tampen-Trænadjupet.

Detaljer

Kolmule i Barentshavet

Kolmule i Barentshavet Kolmule i Barentshavet Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/barentshavet/miljotilstanden-i-barentshavet/fiskebestander/kolmulkolmu Side 1 / 5 Kolmule i Barentshavet Publisert

Detaljer

BUNNFISKUNDERSØKELSER VED BJØRNØYA OG VEST -SPITSBERGEN

BUNNFISKUNDERSØKELSER VED BJØRNØYA OG VEST -SPITSBERGEN Fisken Hav., 1978 (3) : 1-14. -----p BUNNFISKUNDERSØKELSER VED BJØRNØYA OG VEST -SPITSBERGEN HØSTEN 1977 [Investigations on demersal fish at Bear Island and West-Spitsbergen in autumn 1977 ] JOHN DALEN

Detaljer

IT 29/94. Toktrapport. Forskningsstasjonen Flødevigen Havforskningsinstituttet. G.M.Dannevig. Fartøy:

IT 29/94. Toktrapport. Forskningsstasjonen Flødevigen Havforskningsinstituttet. G.M.Dannevig. Fartøy: IT 29/94 Forskningsstasjonen Flødevigen Havforskningsinstituttet Toktrapport Fartøy: Avgang: Ankomst: Avgang: Ankomst: Avgang: Ankomst: Område: Formål: Personell: Mannskap: G.M.Dannevig Flødevigen 7.september

Detaljer

HELÅRSDREVNE FARTØY I STØRRELSEN 8 METER STØRSTE LENGDE OG OVER

HELÅRSDREVNE FARTØY I STØRRELSEN 8 METER STØRSTE LENGDE OG OVER HELÅRSDREVNE FARTØY I STØRRELSEN 8 METER STØRSTE LENGDE OG OVER Kilder ved utvelging og gruppering av helårsdrevne fartøy: Fiskeridirektoratets Merkeregister Fiskeridirektoratets Konsesjons- og deltakerregister

Detaljer

TOKTRAPPORT FRA-SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 1999 TOKTPLAN INNLEDNING. F/F "Michael Sars". FARTØY: Bergen, 20. april 1999.

TOKTRAPPORT FRA-SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 1999 TOKTPLAN INNLEDNING. F/F Michael Sars. FARTØY: Bergen, 20. april 1999. TOKTRAPPORT FRA-SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 1999 TOKTPLAN FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OMRÅDE: FORMÅL: PERSONELL: INSTR.PERS.: F/F "Michael Sars". Bergen, 20. april 1999. Bergen, 4. mai 1999. Nrdlige

Detaljer

Vedlegg 13 a TABELL I

Vedlegg 13 a TABELL I TABELL I Vedlegg 13 a OVERSIKT OVER FORDELING AV TOTALKVOTER AV TORSK, HYSE, BLÅKVEITE OG LODDE NORD FOR 62 GRADER NORD, MELLOM, RUSSLAND OG TREDJELAND. AVTALE INNGÅTT I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE FISKERIKOMMISJON,

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OHRADE: FORMAL: F/F "ELDJARN"

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OHRADE: FORMAL: F/F ELDJARN FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OHRADE: FORMAL: F/F "ELDJARN" INTERN TOKTRAPPORT Bergen 31 oktober 1983 kl. 12.00 Bergen 25 november 1983 kl. 21.00 Øst-Grønland Undersøke

Detaljer

Kolmule i Barentshavet

Kolmule i Barentshavet Kolmule i Barentshavet Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/barentshavet/miljotilstanden-i-barentshavet/fiskebestander/kolmulkolmu Side 1 / 6 Kolmule i Barentshavet Publisert

Detaljer

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 Nr. 2 ÅRSMELDING 1981 FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATET

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 Nr. 2 ÅRSMELDING 1981 FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATET Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 Nr. 2 ÅRSMELDING 1981 FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATET ÅRSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER 198 1 NR. 2 ÅRSMELDING

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. F/F "Johan Ruud" FARTØY: TromsØ, 24 juni 1982 kl. 10~0 AVGANG: Tromsø, 30 juli 1982 kl.

HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. F/F Johan Ruud FARTØY: TromsØ, 24 juni 1982 kl. 10~0 AVGANG: Tromsø, 30 juli 1982 kl. HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: PERSONELL: FORMAL: OMRADE: F/F "Johan Ruud" TromsØ, 24 juni 1982 kl. 10~0 Tromsø, 30 juli 1982 kl. 1700 I. Alquist (til 11 juli), H. BjØrke

Detaljer

ØKOSYSTEMTOKT I NORSKEHAVET-BARENTSHAVET MAI 2005

ØKOSYSTEMTOKT I NORSKEHAVET-BARENTSHAVET MAI 2005 Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 11-2005 ØKOSYSTEMTOKT I NORSKEHAVET-BARENTSHAVET MAI 2005 TOKTRAPPORT FRA DELUNDERSØKELSER OM UNGSILD OG LODDELARVER I BARENTSHAVET. FARTØY : F/F

Detaljer

Siste nytt fra makrellfronten Foreløpige resultater fra makrelløkosystemtoktet. sommeren 2016

Siste nytt fra makrellfronten Foreløpige resultater fra makrelløkosystemtoktet. sommeren 2016 Siste nytt fra makrellfronten Foreløpige resultater fra makrelløkosystemtoktet i Norskehavet sommeren 2016 Leif Nøttestad Bestandsansvarlig for nordøstatlantisk makrell Hovedformål Mengdemåle makrellbestanden

Detaljer

" # Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis [Referanse] Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

 # Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis [Referanse] Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des " # rund vekt 4 4 3 3 2 2 1 1 1977 1979 1981 1983 198 1987 1989 1991 1993 199 1997 1999 21 23 2 rund torsk 4 4 3 3 2 2 1 1 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des & 14 +,-. 12 1 (rund vekt) 8 6

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET SENTER FOR MARINE RESSURSER

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET SENTER FOR MARINE RESSURSER IT XXXVIII-91 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET SENTER FOR MARINE RESSURSER INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: OMRÅDE: FORMÅL: PERSONELL: "Johan Hjort" Bodø, 8. august 1991 Harstad, 14. august Tromsø,

Detaljer

Vern av kysttorsk 2016. (videreført fra 2015 uten endringer)

Vern av kysttorsk 2016. (videreført fra 2015 uten endringer) Vern av kysttorsk 2016 (videreført fra 2015 uten endringer) Område 04 Torsketrål må utenfor 6 n.mil av grunnlinjen Område 03 Kun for konv. fartøy under 15 m. Ikke snurrevad Fartøy over 21 m. må som hovedregel

Detaljer

REGISTRERING AV FISKELARVER I NORD-NORSKE KYST- OG BANKFARVANN MED F/F «ASTERIAS» VAREN 1971

REGISTRERING AV FISKELARVER I NORD-NORSKE KYST- OG BANKFARVANN MED F/F «ASTERIAS» VAREN 1971 REGISTRERING AV FISKELARVER I NORDNORSKE KYST OG BANKFARVANN MED F/F «ASTERIAS» VAREN 7 [Records of fish larvae in northern Norwegian coastal waters with R.V. «Asterias» in spring 7 Av PER T. HOGNESTAD

Detaljer

W. Løtvedt E. Hermansen S. A. Iversen V. A. Olsen

W. Løtvedt E. Hermansen S. A. Iversen V. A. Olsen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTitUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OMRADE: INSTR.PERS. PERSONELL: "Michae Sars" Bergen, 15. 6. 8 4 Bergen, 25.6.84 Nords.jøen B. Kvinge W. Løtvedt E.

Detaljer

Utfordringer og prioriteringer for Havforskningsinstituttet. Tore Nepstad Adm. dir.

Utfordringer og prioriteringer for Havforskningsinstituttet. Tore Nepstad Adm. dir. Utfordringer og prioriteringer for Havforskningsinstituttet Tore Nepstad Adm. dir. Rammedokumenter St.prp.1 - Regjeringens føringer Gir ramme for inntektene og utgiftene til Havforskningsinstituttet Gir

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET PROS JEKTRAPPORT A ISSN 0071-5638 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET MIUØ - RESSURS - HAVBRUK Nordnesgt. 50 Postboks 1870 5024 Bergen Tlf.: 5523 85 00 Faks: 55 23 853 1 Forslmingsstasjonen Austevoil Matre Flødevigen

Detaljer

Historisk oversikt over fiskebestander i Sognefjorden; brisling og lokale sildestammer. Else Torstensen og Cecilie Kvamme Havforskningsinstituttet

Historisk oversikt over fiskebestander i Sognefjorden; brisling og lokale sildestammer. Else Torstensen og Cecilie Kvamme Havforskningsinstituttet Historisk oversikt over fiskebestander i Sognefjorden; brisling og lokale sildestammer Else Torstensen og Cecilie Kvamme Havforskningsinstituttet Denne presentasjonen Kort om min bakgrunn Brisling Lokale

Detaljer

Side 1. JINTJEIR.N TOOCTRAJP>JP>ORT G om.dannlevjig. Trålstasjoner og kursnett på tokt 9-20 juni 1992 IT 50/92

Side 1. JINTJEIR.N TOOCTRAJP>JP>ORT G om.dannlevjig. Trålstasjoner og kursnett på tokt 9-20 juni 1992 IT 50/92 JINTJEIR.N TOOCTRAJP>JP>ORT G om.dannlevjig IT 0/92 Avgang : Flødevigen 9 juni 1992 Ankomst: Flødevigen 20 juni 1992 Formål: Undersøke alderssammensetning og vertikal-utbredelse av reker i Skagerrak og

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1967 INNHOLD Side Oversikt... 5 Undersøkelser og resultater... 5 Administrasjon... Beretning om virl

Detaljer

Havforskningsinstituttet Bunnfisk Nord Bergen august F/F Eldjarn. Bodø, 14 mars Svolvær, 15 mars Bodø, 22 mars 1990

Havforskningsinstituttet Bunnfisk Nord Bergen august F/F Eldjarn. Bodø, 14 mars Svolvær, 15 mars Bodø, 22 mars 1990 Havforskningsinstituttet Bunnfisk Nord Bergen august 1990 IN'l'BRN TOK'l'RAPPOR.'l' I'AR.'l'ØY : AVGANG: AHI.ØP: AHitOMS'l' : OIIRADB: I'ORKiL: PBRSONBLL: INS'l'R.. PBRS. : VA!t'.rSYS'l'BM: F/F Eldjarn

Detaljer

Registrerte fartøy i Fiskeridirektoratets Merkeregister, ikke helårsdrevne fartøy og aktive ikke helårsdrevne fartøy per

Registrerte fartøy i Fiskeridirektoratets Merkeregister, ikke helårsdrevne fartøy og aktive ikke helårsdrevne fartøy per Registrerte fartøy i Fiskeridirektoratets Merkeregister, fartøy og aktive fartøy per 31.12. 2004-2008. Totalt 2004 2005 2006 Totalt Totalt Totalt Totalt 0-7,9 m st.l. 2 553 2 553 1 823 2 282 2 282 1 577

Detaljer

Overført fra Overført fra )

Overført fra Overført fra ) Vedlegg 13 TABELL I Fordeling av totalkvoter av torsk, hyse, lodde, kveite og snabeluer (S.mentella) mellom Norge, Russland og tredjeland etter avtale inngått i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon,

Detaljer

Kolmule i Norskehavet

Kolmule i Norskehavet Kolmule i Norskehavet Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/norskehavet/miljotilstanden-ifiskebestander/kolmule-ikolmule Side 1 / 5 Kolmule i Norskehavet Publisert 09.03.2016 av

Detaljer

TOKTRAPPORT. F/F "Håkon Mosby" tokt nr:

TOKTRAPPORT. F/F Håkon Mosby tokt nr: TOKTRPPORT F/F "Håkon Mosby" tokt nr: 2005617 Periode: 11. juli 31.juli 2005 Område: Formål: Deltakere: Instr.pers.: Nordlige Nordsjø mellom 62 N og 56 N. Delta i det internasjonale bunntråltoktet for

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ÅRSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER 1970 NR. 2 FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISICERIDIREICTØREN BERGEN 1972 INNHOLD Side Oversikt 5..... Undersøkelser. 5 Administrasjon 7 Toktvirksomhet..............

Detaljer

~V{>{io~t. ~~{;.e/vi8 i~~ f~to~a,t~ Ø. Skåtun, Ø Tangen, I Vartdal. G. Molvik, T Manstad, R. Pedersen, S Sveinbjørnsson. Intern. Kolmule- lser i Nor

~V{>{io~t. ~~{;.e/vi8 i~~ f~to~a,t~ Ø. Skåtun, Ø Tangen, I Vartdal. G. Molvik, T Manstad, R. Pedersen, S Sveinbjørnsson. Intern. Kolmule- lser i Nor Intern ~~{;.e/vi8 i~~ f~to~a,t~ ~V{>{io~t Kolmule- lser i Nor HGoQ 11 Hichael Sars 11 4:. l () t.,,.,...,,~, "G O. Sars" Avgang: Bergen 31 juli 1981 Ankomst Tromsø 19 august 1981. Personell: B. Brynildsen

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ÅRSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER 1972 NR. 2 ÅRSMELDING 1972 FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTDREN BERGEN 1974 INNHOLD Side Toktvirksomhet 5... Administrasjon... 8

Detaljer

side INNHOLD KOMMENTARER TIL UNDERSØKELSENE NORSK ARKTISK TORSK OG HYSE PRØVETAKING AV BUNNFISK KYSTBESTANDER AV TORSK OG HYSE...

side INNHOLD KOMMENTARER TIL UNDERSØKELSENE NORSK ARKTISK TORSK OG HYSE PRØVETAKING AV BUNNFISK KYSTBESTANDER AV TORSK OG HYSE... Toktoversikt 1983 INNHOLD KOMMENTARER TIL UNDERSØKELSENE... 14 side NORSK ARKTISK TORSK OG HYSE... 14 PRØVETAKING AV BUNNFISK... 17 KYSTBESTANDER AV TORSK OG HYSE... 17 SEI... 18 TORSK. HYSE OG HVITTING

Detaljer

TOKTPROGRAM lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TOKTPROGRAM lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Særtrykk av «Fiskets Gang» nr. 4, 1964. SØKEROM IKKE TIL UTLÅN TOKTPROGRAM 1964 FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt legger herved frem toktprogrammet

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

INNHOLD i. Norsk-arktisk torsk og hyse Norsk -arktisk blåkveite Sei nord for 62ON Uer nord for 62ON Prøvetaking av bunnfisk

INNHOLD i. Norsk-arktisk torsk og hyse Norsk -arktisk blåkveite Sei nord for 62ON Uer nord for 62ON Prøvetaking av bunnfisk l INNHOLD i TOKTPROGRAM 1996 KOMMENTARER TIL TOKTPROGRAMMET 1996 BUNNFISK NORD FOR 6t0N Norsk-arktisk torsk og hyse Norsk -arktisk blåkveite Sei nord for 62ON Uer nord for 62ON Prøvetaking av bunnfisk

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1982Nr.2 ÅRSMELDING 1982 FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT _1 9 SEP.

FISKERIDIREKTORATET. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1982Nr.2 ÅRSMELDING 1982 FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT _1 9 SEP. , ' ) /.(.. _1 9 SEP. 1984 FISKERIOIREKTORA,_. HOVEDBIBLIOTEKET Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1982Nr.2 ÅRSMELDING 1982 FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATET ÅRSBERETNING

Detaljer

Fakta om fiskeri og havbruk

Fakta om fiskeri og havbruk N O R G E 2 0 0 7 Fakta om fiskeri og havbruk www.regjeringen.no/fkd Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 Norsk sjømatproduksjon konsum

Detaljer

TOKTPROGRAM 1992 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

TOKTPROGRAM 1992 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET TOKTPROGRAM 1992 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Januar, 1992 I N N H O L D Side TOKTPROGRAM 1992... 5 KOMMENTARER TIL TOKTPROGRAMMET... 18 NORSKEHAVET. BARENTSHAVET. KYSTEN NORD FOR ~~ON.BR.... 19 TRONDHEIMSFJORDSILD...

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tf tt"""" """ tt '"'" tt"" "" "tt "" ft" "'"'"" J. 21/82

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tf tt  tt '' tt  tt  ft '' J. 21/82 FISKERIDIREKTØREN 1 Bergen, 19.3.1982 LG/AN MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN tf tt"""" """ tt '"'" tt"" "" "tt "" ft" "'"'"" J. 21/82 KVOTEAVTALEN FOR 1982 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. Denne

Detaljer

Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak

Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak Hilde Elise Heldal Hjelmeland Spa 26.-27. januar 2015 Kilder til radioaktiv forurensning Prøvesprengninger Tsjernobyl-ulykken Gjenvinningsanlegg

Detaljer

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2003

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2003 TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 23 F/F Håkon Mosby tokt nr: 2369 Periode: 22. april 4. mai 23. Område: Formål: Personell: Instr.pers.: Nordlige Nordsjøen. Kartlegge utbredelse og mengde

Detaljer

Toktrapport. Skagerrak,Kiagerøfjorden,EUsør orden,aerødypet

Toktrapport. Skagerrak,Kiagerøfjorden,EUsør orden,aerødypet l Forskningsstasjonen Flødevigen Havforskningsinstituttet Toktrapport Fartøy: Avgang: Ankomst: Område: Formål: G.M.Dannevig Flødevigen 6.april 1992 kl l 700 Flødevigen 14.april 1992 kl 0700 Skagerrak,Kiagerøfjorden,EUsør

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 13.12.2017 nr. 2192 Forskrift om

Detaljer

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11 Til: Fra: Geir Lenes Elisabeth Lundsør og Gunn Lise Haugestøl Dato: 2015-01-19 Områderegulering - Kommunedelplan for Tømmerneset. Delutredning 7.6 Laksefisk og marin fisk. Utredningen Tema Naturmiljø i

Detaljer

Tiltak for jevnere råstoffleveranser Stein Arne Rånes

Tiltak for jevnere råstoffleveranser Stein Arne Rånes Tiltak for jevnere råstoffleveranser Stein Arne Rånes Disposisjon Sesongsvingninger Endring av kvoteåret Andre tiltak Omsetningssystemer Sesongsvingninger Torsk N62 Leveranser fra norske fartøy 25000 20000

Detaljer

NORGE Fakta om fiskeri og havbruk

NORGE Fakta om fiskeri og havbruk NORGE 2006 Fakta om fiskeri og havbruk fkd.dep.no Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Norsk

Detaljer

~as A. tl3utiotd.,er. HA V FORSK N l NGS l N ST l TUTTET. [. 9- o all -~ ] (V-~ft-ni~k.~o~ , Å FORSTÅ ØKOSYSTEMER..

~as A. tl3utiotd.,er. HA V FORSK N l NGS l N ST l TUTTET. [. 9- o all -~ ] (V-~ft-ni~k.~o~ , Å FORSTÅ ØKOSYSTEMER.. s ~as A (V-~ft-ni~k.~o~ tl3utiotd.,er, Å FORSTÅ ØKOSYSTEMER.. HA V FORSK N l NGS l N ST l TUTTET. [. 9- o all -~ ] o o, " 'l.i1{ ' -. '! i ~.. '"'.:. i-";, A FORSTA ØKOSYSTEMER o - Havforsl

Detaljer

MIDLERE TEMPERATUR OG SALTHOLDIGHET I OVERFLATELAGET LANGS ENDEL SKIPS- RUTER I NORDSJØEN

MIDLERE TEMPERATUR OG SALTHOLDIGHET I OVERFLATELAGET LANGS ENDEL SKIPS- RUTER I NORDSJØEN Serie B 1978 Nr. l Begrenset distribusjon varierende etter innhold (Restricted distribution) MIDLERE TEMPERATUR OG SALTHOLDIGHET I OVERFLATELAGET LANGS ENDEL SKIPS- RUTER I NORDSJØEN Roald Sætre Fiskeridirektoratets

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ÅRSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER 1968 NR. 2 ÅRSMELDING 1968 FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1969 INNHOLD Side Forord....... 5 Oversikt...... 7 Undersøkelser

Detaljer

Odd Nakken Havforskningsinstituttet

Odd Nakken Havforskningsinstituttet FISKEBESTANDEN I NORDATLANTEREN SETT i FLEIRARTSCAMANHENG Odd Nakken Havforskningsinstituttet Godtfolk! Tittelen p3 faredraget kan leggja opp til ei svært ambisias utgreiing om korleis dei mange bestandane

Detaljer

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2004

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2004 Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 153-6294/Nr. 3-24 TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 24 F/F Håkon Mosby tokt nr: 2469 Periode: 28. april 1. mai 23. Område: Formål: Personell: Instr.pers.:

Detaljer