Uloba. Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse. Frihet, selvstendighet og full samfunnsdeltakelse med Borgerstyrt Personlig Assistanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uloba. Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse. Frihet, selvstendighet og full samfunnsdeltakelse med Borgerstyrt Personlig Assistanse"

Transkript

1 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse Frihet, selvstendighet og full samfunnsdeltakelse med Borgerstyrt Personlig Assistanse Informasjon til personer med assistansebehov

2 Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte leder sine assistenter. Det unike med BPA er at ordningen ble formet og utviklet av funksjonshemmede selv, på bakgrunn av et ønske om frihet og uavhengighet. Intensjonene med BPA er at funksjonshemmede skal være likestilt på linje med alle andre i samfunnet, ved at man sikrer selvbestemmelse og kontroll over eget liv og egen hverdag. BPA skal sørge for å dekke det behovet man har for assistanse til daglige gjøremål som er nødvendig for å leve et selvstendig liv og kunne delta på alle samfunnets arenaer. BPA er en nødvendig forutsetning for at funksjonshemmede med assistansebehov skal kunne være aktivt ytende samfunnsborgere, i stedet for passive «brukere».

3 Hva er BPA - og hva kan det bety for deg? Som funksjonshemmede møter vi en del utfordringer i hverdagen. Det kan være tilgjengelighet eller holdninger vi blir møtt med, men det trenger ikke være til hinder for å leve på den måten vi vil. Vi klarer nesten alt resten kan vi få til gjennom god planlegging og assistanse. Det er du som best kjenner dine behov og din hverdag, og dermed også er den som er best egnet til å avgjøre hvordan assistansen bør utføres. En BPA-ordning gjør det mulig for oss å delta i samfunnet på lik linje med alle andre; å studere eller ha en jobb, ha et politisk verv, hente ungene i barnehagen eller kjøre dem på fotballtrening, gjøre innkjøp, lage mat og ta vår del av husarbeidet, delta på dugnaden i borettslaget, gå på byen med gode venner kort sagt å gjøre det alle andre gjør. Ulobas BPA er utviklet av funksjonshemmede for funksjonshemmede, og er vår egen måte å organisere praktisk assistanse i hverdagen på. Det er du som best kjenner dine behov og din hverdag, og dermed også er den som er best egnet til å avgjøre hvordan assistansen bør utføres. Du leder assistentene dine og bestemmer selv hvem du vil ha som assistenter, hvilke kvalifikasjoner disse skal ha, hvilke arbeidsoppgaver de skal utføre, og hvor, hvordan og til hvilke tider assistansen skal utføres. 3

4 4

5 Fra passiv mottaker til aktiv deltaker BPA handler ikke bare om å få utført praktiske gjøremål det handler også om livskvalitet. Det er stor forskjell på det å være en passiv mottaker og en aktiv deltaker mellom å være en «bruker» og en likeverdig borger. BPA gir deg muligheten til å leve et fritt, aktivt, fleksibelt og likeverdig liv på lik linje med alle andre. Fellesnevneren for oss som har BPA er at vi har en funksjonsnedsettelse og at vi har valgt BPA som verktøy for å få en fleksibel og god hverdag. Det er ønsket om å lede egen assistanse som er sentralt - ikke hvilken type funksjonsnedsettelse du måtte ha. Assistanse når du vil ha det Ulobas BPA er en løsning som setter deg i sentrum og som gir deg full kontroll over ditt eget liv. Når du søker om BPA, avgjør hjemkommunen din hvor mange timer assistanse du kan få i uka. Vi viser deg hvordan du kan legge ting til rette innenfor rammene av kommunens vedtak, slik at du får den assistansen som passer deg best. Med Ulobas BPA kan du også velge å sette av timer til senere bruk for eksempel for å dra på klassetur med ungene, feire bryllup, dra på hytta, reise på seminar med sangkoret eller hva du nå ønsker å bruke assistansen din til. Vi gir deg verktøyet som gjør at du til enhver tid har oversikt over hvor mange assistansetimer du har til rådighet, og tar oss av lønnsutbetaling, skattetrekk, pensjonsinnbetaling og slikt. 5

6 6

7 Din egen, personlige rådgiver Som medlem i Uloba får du din egen personlige BPArådgiver. Felles for alle rådgiverne våre er at de selv har personlig assistanse, og at de dermed besitter en betydelig praktisk erfaring i tillegg til omfattende kunnskap om emnet. Vi mener at denne egenerfaringen er nødvendig for å kunne gi gode, relevante råd på samme måte som at du må ha kjørt bil i noen år før du kan påta deg oppgaven med å lære en annen person å kjøre. Det å bare ha lest læreboka holder ikke. Rådgiving, også utenom kontortid Skulle det oppstå en akutt situasjon, og du får behov for å snakke med en rådgiver på kveldstid eller i helgen, har vi vår egen BPA servicetelefon du kan ringe helt fram til kl 22, alle dager. Servicetelefonen er betjent av erfarne BPA-rådgivere som kan bistå deg når problemer oppstår og ting ikke kan vente til din personlige rådgiver kommer på jobb. 7

8 8

9 Dekning av driftsutgifter Det koster penger å drifte en assistanseordning utover det assistenten skal ha i lønn, og det er ikke riktig at du skal betale for to når du bare er en. I Ulobas BPA er dekning av direkte driftsutgifter i forbindelse med assistansen inkludert i prisen som din kommune betaler. For å få nødvendig fleksibilitet, er det viktig å ha et godt system for utgiftsdekning. I Uloba har vi det. Du vil ha ditt eget driftsbudsjett som er ment til å dekke kostnader som følge av arbeidslederansvaret, som for eksempel HMS-tiltak for assistentene dine, og direkte tilbakeførbare utgifter som annonsering, telefoner, porto og andre kontorutgifter samt utgifter ved å ha med assistenten din på reiser og aktiviteter m.m. Vi stiller strenge krav til dokumentasjon ved refusjon av driftsutgifter, og fører kontroll med at budsjettet brukes i henhold til intensjonen, samt at vi selvfølgelig følger gjeldende regler for god regnskapsskikk. 9

10 Sagt om BPA «Uten BPA kunne jeg ikke hatt en jobb med så mye reisevirksomhet» Stig Morten Skjæran BPA-arbeidsleder 10

11 «Jeg gleder meg til å flytte til en storby for å studere, noe jeg ikke kunne gjort uten BPA» Ingeborg Aurora Øverli, snart 18 år og klar til å overta som arbeidsleder for sin egen ordning, BPA-arbeidsleder «BPA for meg er å kunne jobbe med det jeg liker aller best; å lage film, eller plutselig bestemme meg for å ta en tur på hytta akkurat nå!» Mari Storstein, BPA-arbeidsleder 11

12 Sagt om BPA «BPA-ordningen gir meg mulighet til å spille rullestolrugby og reise på turneringer i utlandet.» Gunnhild Bottolfsen, BPA- arbeidsleder 12

13 Sagt om Uloba «Den største forskjellen mellom Uloba og kommunene er etter min oppfatning filosofien. Der kommunene har fokus på å yte en tjeneste som står i en sykdoms- og omsorgsfokusert tradisjon, har Uloba et grunnsyn som fokuserer på alle menneskers rett til å leve et selvstyrt liv. Dessuten kan Uloba personlig assistanse. I en kommune ville mine døtre hatt diagnoser, sykdommer og «lidelser». I Uloba har jentene mine et praktisk assistansebehov, og ferdig med det.» Helga Brun, fungerende BPA-arbeidsleder for døtrene Brita og Nora. 13

14 Du leder og vi tilrettelegger Hovedoppgaven vår er å legge til rette for at du skal få den assistansen du ønsker. Dette gjør vi ved å gi deg det verktøyet og den kunnskapen du trenger for å lede din egen assistanse. Som ny arbeidsleder gjennomgår du et arbeidslederkurs som gir deg full oversikt over jobben du påtar deg som arbeidsleder for en eller flere assistenter. Du rekrutterer og leder dine assistenter, og Uloba har det formelle arbeidsgiveransvaret og tar seg av resten. Her får du innblikk i: Rekruttering av personlige assistenter Intervju og ansettelsesspørsmål Arbeidsleders ansvar for opplæring av assistenter Personalpolitikk Lovverk; Helse- og omsorgslov, Forvaltningslov og Arbeidsmiljølov Helse, miljø og sikkerhet Arbeidsgiveransvaret Vi har det formelle arbeidsgiveransvaret for assistentene dine de er ansatt i og lønnes av Uloba men det er du som arbeidsleder som rekrutterer og leder dem. Vi tar oss av rutinearbeidet, økonomi, kontrakter og formalia, slik at du kan bruke tiden din på det som er viktig for deg, det være seg jobb, utdanning, foreldrerollen, politisk deltakelse, sosiale aktiviteter eller annet. 14

15 Hos oss kan du forvente: En solid og gjennomprøvd BPA-modell Grundig arbeidslederopplæring Din personlige BPA-rådgiver Eget driftsbudsjett slik at du kan dekke assistentenes utgifter i forbindelse med jobben Fleksibel bruk av vedtakstimene dine gjennom hele året Gode verktøy som gjør rollen som arbeidsleder enklere En profesjonell og ryddig arbeidsgiver for assistentene dine Egen håndbok for deg som arbeidsleder Møteplasser for erfaringsutveksling En spesialtilpasset tariffavtale for dine assistenter 15

16 16

17 Independent Living ta styring over ditt eget liv Uloba er et ektefødt barn av Independent Livingbevegelsen, og har røttene sine i den amerikanske borgerrettighetskampen på 60-tallet. Det handler om at vi som har et assistansebehov skal ha lik rett som alle andre til å oppleve frihet, kontroll og selvbestemmelse i eget liv, både i hverdagen og når det gjelder de større livsprosjektene. Independent Living betyr egentlig å ta styring over eget liv. Vi må selv ta ansvar for å nå målet om å leve selvstendig og uavhengig. Din BPA ditt ansvar Det sentrale i Ulobas BPA er at det er du som er ansvarlig for din egen assistanse, fordi det bare er du som vet hvordan du vil leve livet ditt. Du må være villig til å ta dette ansvaret, og du må være villig til å ta lederrollen overfor assistentene dine og i livet ditt. Om du ikke er motivert til å ta ansvaret for din egen assistanse og ditt eget liv, skal du kanskje ikke søke om Ulobas BPA. Vi forventer selvsagt ikke at du skal være verdensmester i arbeidsledelse fra første dag vi har alle vært ferske og usikre i rollen som arbeidsledere. Det er derfor vi har opplæringsprogrammer, og det er derfor du får din egen 17

18 rådgiver. Vi gir deg den opplæringen og den veiledningen du trenger for å bli en god arbeidsleder men selve jobben som arbeidsleder må du gjøre selv. Vi gir deg den veiledningen du trenger for å bli en god arbeidsleder. BPA også for personer som ikke kan lede sin egen assistanse Ulobas BPA er også et tilbud for deg som ikke kan lede din egen assistanse. Dersom du er under 18, eller har en kognitiv funksjonsnedsettelse, kan du likevel ha BPA, og er selvsagt også velkommen i Uloba. Den eneste forskjellen er at du trenger en fungerende arbeidsleder som kan ta den formelle arbeidslederrollen. En fungerende arbeidsleder er typisk en forelder eller annen nærstående. Det er viktig at den som er fungerende arbeidsleder kjenner deg godt. Det stilles også ekstra krav til assistenter i slike ordninger, som for eksempel at de må kunne fremvise gyldig politiattest. 18

19 19

20 20

21 Hva er Uloba? Uloba er størst og eldst på BPA i Norge. Det var vi som innførte BPA her til lands, og vi har vært sentrale i kampen for å få rettighetsfestet BPA på individuelt nivå, uavhengig av kommunetilhørighet. Våre tjenester og vår unike kompetanse bygger på likemannsprinsippet og er basert på egen erfaring. Uloba er organisert som et samvirke, og assistanse gjennom Uloba forutsetter at du er medlem. Dette betyr at det ikke sitter noen eiere og tar ut utbytte av driften, men at vi eies av de samme menneskene som vi er til for. Har du assistansen din gjennom Uloba, eier du samtidig en del av bedriften. 21

22 Hvordan får du Ulobas BPA? Det er hjemkommunen din som avgjør om du kan få BPA, og om du kan bruke Uloba som tilrettelegger i ordningen din. Har du allerede et vedtak fra hjemkommunen din om BPA, og vi er blant tilbyderne i kommunen, er det vanligvis så enkelt som å gi kommunen beskjed om at du ønsker å benytte Uloba som tilrettelegger. Resten tar vi oss av. Ulobas BPA gir deg muligheten til å ta styring over eget liv. Om du ikke har et slikt vedtak, eller Uloba ikke har en avtale med kommunen din, må du gjennom en søknadsprosess før du eventuelt kan få Ulobas BPA. Våre rådgivere har lang erfaring med å veilede folk i søknadsprosessen. Ta kontakt, så ser vi hva vi kan gjøre for deg. Når du har fått vedtak fra kommunen om BPA i Uloba, skal du gjennom den obligatoriske opplæringen som arbeidsleder. Etter at dette er gjennomført, er du klar til å rekruttere og lære opp dine egne personlige assistenter. På slutten av hver måned gjennomgår og godkjenner du assistentenes timelister, og så utbetaler vi lønn i henhold til disse. Vi sørger også for skattetrekk, feriepenger, forsikring, pensjonsinnbetaling etc. 22

23 Er noe du lurer på om Borgerstyrt Personlig Assistanse og Uloba, eller ønsker du råd og veiledning i prosessen for å kunne søke om BPA i hjemkommunen din, kan du kontakte oss på telefon eller sende e-post til Du finner også mer informasjon på og på

24 Uloba SA Tollbugata 114 Postboks 2474 Strømsø 3003 Drammen Telefon: Telefaks: Auhust 2014 Design: Gate Ombrekk: Signus Foto: Christian Houge

Uloba. Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse. Frihet, selvstendighet og full samfunnsdeltakelse med Borgerstyrt Personlig Assistanse

Uloba. Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse. Frihet, selvstendighet og full samfunnsdeltakelse med Borgerstyrt Personlig Assistanse Uloba Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse Frihet, selvstendighet og full samfunnsdeltakelse med Borgerstyrt Personlig Assistanse Informasjon til funksjonshemmede med assistansebehov Borgerstyrt

Detaljer

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW?

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW? SELVSAGT Funksjonshemmede mot diskriminering NUMMER 6 // 2013 Barn på institusjon: USYNLIGE OG RETTSLØSE Svensk øl-stunt: MED RETT TIL Å DRIKKE FREDDY OLDEN: Vil kjempe for å få styre egen assistanse TEMA:

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

Trygderettigheter og sosiale ytelser

Trygderettigheter og sosiale ytelser Trygderettigheter og sosiale ytelser 1 PLEIEPENGER 9-10 Trygderettigheter og sosiale ytelser Av Kristin Hansen Lov om folketrygd FORMÅL OG OMFANGAV LOVEN. Folketrygdens formål er å gi stønad ved sykdom,

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

FOLK ER FOLK! Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) med assistansegarantist. Prosjektrapport. Ola er 12 år han har langrennsski, autisme, - og BPA

FOLK ER FOLK! Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) med assistansegarantist. Prosjektrapport. Ola er 12 år han har langrennsski, autisme, - og BPA Forside rapport 02.02.05 15:22 Side 1 Ola er 12 år han har langrennsski, autisme, - og BPA Kari er 4 år hun har svømmeknappen, Down syndrom - og BPA Petter er 37 år han har to barn, ervervet hjerneskade

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer