Uloba. Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse. Frihet, selvstendighet og full samfunnsdeltakelse med Borgerstyrt Personlig Assistanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uloba. Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse. Frihet, selvstendighet og full samfunnsdeltakelse med Borgerstyrt Personlig Assistanse"

Transkript

1 Uloba Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse Frihet, selvstendighet og full samfunnsdeltakelse med Borgerstyrt Personlig Assistanse Informasjon til funksjonshemmede med assistansebehov

2 Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) er et verktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte leder sine assistenter. Det unike med BPA er at ordningen ble formet og utviklet av funksjonshemmede selv, på bakgrunn av et ønske om frihet og uavhengighet. Intensjonene med BPA er at: BPA skal bidra til full likestilling og deltakelse i samfunnet. BPA skal sikre grunnleggende menneskerettigheter. BPA skal sikre selvbestemmelse og kontroll over eget liv og egen hverdag. BPA skal sikre at den enkelte får dekket behovet for assistanse til daglige gjøremål som er nødvendige for å leve og bo selvstendig. BPA skal sikre opprettelse og opprettholdelse av sosiale roller, relasjoner og samfunnsdeltakelse (herunder studier og arbeidsliv) ut fra den enkeltes egne forutsetninger og ønsker, og med hensyn til alder, livsfase og livssituasjon. Praktisert etter intensjonen bidrar BPA til at funksjonshemmede med assistansebehov kan leve frie, selvstendige liv, med ansvar for sin egen tilværelse. BPA handler ikke om pleie og omsorg, men er i stedet et verktøy for full likestilling og deltakelse på alle samfunnsområder. BPA er dermed en nødvendig forutsetning for at funksjonshemmede med assistansebehov skal kunne være aktivt ytende samfunnsborgere, i stedet for passive «brukere».

3 Hva er BPA? Ulobas BPA er utviklet av funksjonshemmede for funksjonshemmede, og er vår egen måte å organisere praktisk assistanse i hverdagen på. Tanken bak er at det er du som best kjenner dine behov og din hverdag, og dermed også er den som er best egnet til å avgjøre hvordan assistansen bør utføres. Du leder selv assistentene dine, og bestemmer selv hvem du vil ha som assistenter, hvilke kvalifikasjoner disse skal ha, hvilke arbeidsoppgaver de skal utføre, og hvor, hvordan og til hvilke tider assistansen skal utføres. BPA er et «frigjøringsverktøy» for funksjonshemmede som har et assistansebehov og som blir utestengt på grunn av samfunnsskapte barrierer. Ordningen gjør det mulig for oss å delta i samfunnet på lik linje med alle andre; å studere eller å ha en jobb, å ha et politisk verv, å hente ungene i barnehagen eller kjøre dem på fotballtrening, å gjøre innkjøp, lage mat og å ta vår del av husarbeidet, å delta på dugnaden i borettslaget, å gå på byen med gode venner kort sagt å gjøre det alle andre gjør. 3

4 4

5 Fra passiv mottaker til aktiv deltaker BPA handler ikke bare om å få utført praktiske gjøremål, det handler også om livskvalitet. Det er stor forskjell mellom det å være en passiv mottaker og å være en aktiv deltaker, mellom å være en «bruker» og å være en likeverdig borger. BPA gir deg muligheten til å leve et fritt, aktivt, fleksibelt og likeverdig liv. BPA lar deg være...deg? Assistanse når du vil ha det Ulobas BPA er en løsning som setter deg i sentrum og som gir deg full kontroll over ditt eget liv. Når du søker om BPA avgjør hjemkommunen din hvor mange timer assistanse du kan få i uka. Vi viser deg hvordan du kan legge ting til rette innenfor disse timerammene, slik at du får den assistansen som passer deg best. Med Ulobas BPA kan du også velge å sette timer «på konto» til senere bruk for eksempel for å dra på klassetur med ungene, feire bryllup, dra på hytta, reise på seminar med jobben eller hva du nå ønsker å bruke assistansen din til. Vi sørger for at du til enhver tid har oversikt over hvor mange assistansetimer du har «på konto», og tar oss av timeregistrering, lønnsutbetaling, skattetrekk, pensjonsinnbetaling og slikt. 5

6 6

7 Dekning av driftsutgifter Noe annet som inngår i Ulobas BPA er en egen driftskonto. Det koster å drifte en assistanseordning utover det assistenten skal ha i lønn, og det er jo ikke rimelig at du som assistentens personalleder skal dekke disse utgiftene av egen lomme. Vil du ha med deg en assistent på kino må assistenten også ha en kinobillett, skal du ut og reise med assistanse må assistenten også ha flybillett, hotellrom og mat. Det koster penger å annonsere etter nye assistenter, det er ikke gratis å innkalle vikarer og sende inn timelister. Derfor setter vi av en andel av den summen vi fakturerer hjemkommunen din, slik at du har midler til å dekke slike løpende driftsutgifter. Noe av poenget med assistansen forsvinner jo om du ikke har råd til å bruke den slik du selv ønsker. Ikke bare rullestolbrukere Fellesnevneren for alle oss som har BPA er at vi har en eller annen funksjonsnedsettelse, og at vi har valgt BPA som verktøyet for å få en fleksibel og god hverdag. Selv om rullestolbrukere nok er i flertall blant oss er det ikke dermed sagt at dette ikke er et tilbud for andre også. I beste Independent Living-tradisjon er Uloba det som kalles «cross disability». Det er ønsket om å lede egen assistanse som er sentralt, ikke hvilken type funksjonsnedsettelse du måtte ha. BPA også for folk som ikke kan lede sin egen assistanse Personer som ikke selv kan lede sin egen assistanseordning, som barn og ungdom under 18 og personer med kognitive funksjonsnedsettelser, kan også ha BPA. Den eneste forskjellen er at disse trenger en fungerende arbeidsleder som kan ta arbeidslederrollen for seg. En fungerende arbeidsleder er typisk en forelder eller annen nærstående, men vi har også eksempler på at assistenter har rollen som fungerende arbeidsleder. 7

8 Sagt om BPA «BPA i Uloba har gitt meg framtida tilbake, og jeg kan planlegge livet mitt igjen, etter å ha vært utestengt fra samfunnet i seks år.» Kristine Haugan, BPA-arbeidsleder «BPA gir meg valget mellom å bruke 3 timer på å gjøre en oppgave selv, eller å lede en assistent i en time. Dette valget gir meg en frihetsfølelse.» Per Yngve Larsen, BPA-arbeidsleder «Før jeg fikk BPA dro jeg ikke på stranda med den minste av ungene. Når man har en seksåring som er høyt og lavt trenger man to friske øyne som kan følge med. Med assistanse kan jeg nå også dra på fotballturneringer når mannen min er opptatt. Det gjelder jo å heie på de riktige scoringene!.» Mette Havnaas, BPA-arbeidsleder 8

9 «Å få BPA betyr frihet. Frihet til å ha venner på besøk, til å gå på kino, ut å spise, gå på konsert Frihet til å leve det gode liv for en som er avhengig av hjelp av andre døgnet rundt.» Elna Kannelønning, fungerende arbeidsleder for datteren Helene «Med assistansen får vi gjort innkjøp, husarbeid, plenklipping, snømåking, og den «personlige biten», det blir også tid til svømming, trening og turer i naturen. I tillegg klarer vi å få spart opp noen få timer hver uke, slik at vi kan reise på ferie. For to år siden var vi for eksempel på ferie i USA.» Ellen Margrethe Larsen, BPA-arbeidsleder 9

10 Hva er Uloba? Uloba er landets største og eldste erfarings- og kunnskapsbank på BPA. Det var vi som innførte BPA i Norge, vi har videreutviklet den, og vi er sentrale i kampen for å få rettighetsfestet BPA på individuelt nivå, uavhengig av kommunetilhørighet. Vi er også en del av den internasjonale Independent Livingbevegelsen, og er vel så mye en interesseorganisasjon for styrking av funksjonshemmedes rettigheter, som en tilrettelegger av BPA og tjenester knyttet til dette. Ikke-kommersielt samvirke Vi er organisert som et ikke-kommersielt samvirkeforetak «ikke-kommersielt» som i at det ikke sitter noen eiere og tar ut utbytte av driften, og «samvirke» som i at vi eies av de samme menneskene som vi er til for. Har du assistansen din gjennom Uloba, eier du samtidig en del av bedriften. Et eventuelt økonomisk overskudd pløyes tilbake i driften, og bidrar blant annet til å sikre solidarisk drift dvs. at vi tilbyr de samme tjenestene og betaler assistentene samme grunnlønn i alle BPA-ordninger, uavhengig av vedtaksstørrelse og hvor i landet du bor. Den assistansen du ønsker Hovedoppgaven vår er å legge til rette for at du skal få den assistansen du ønsker. Dette gjør vi ved å gi deg det verktøyet og den kunnskapen du trenger for å lede din egen assistanse. Som ny andelseier gjennomgår du et arbeidslederkurs som gir deg full oversikt over jobben du påtar deg som arbeidsleder for en eller flere assistenter. Her får du et innblikk i de lovene og reglene som gjelder, opplæring i bruk av de ledelsesverktøy vi tilbyr, råd og tips om assistentrekruttering, personalhåndtering og mye mer. Du leder, vi tilrettelegger Vi har det formelle arbeidsgiveransvaret for assistentene dine de er ansatt i og lønnes av Uloba men det er du som rekrutterer og leder dem. Se på oss som din egen personlige administrasjonsavdeling; vi tar oss av rutinearbeidet, økonomi, kontrakter og formalia, slik at du kan konsentrere deg om det som er viktig, det som betyr noe; livet ditt. 10

11 Din egen, personlige rådgiver Som andelseier i Uloba får du din egen, personlige BPArådgiver. Felles for alle rådgiverne våre er at de selv har personlig assistanse, og at de dermed besitter en betydelig praktisk erfaring i tillegg til omfattende kunnskap om emnet. Vi mener at denne egenerfaringen er nødvendig for å kunne gi gode, relevante råd på samme måte som at du må ha kjørt bil i noen år før du kan påta deg oppgaven med å lære en annen person å kjøre. Å bare ha lest læreboka holder ikke. Rådgiving, også utenom kontortid Skulle det oppstå en akutt situasjon, og du får behov for å snakke med en rådgiver på kveldstid eller i helgen, har vi vår egen BPA servicetelefon du kan ringe helt fram til kl 22, alle dager. Servicetelefonen er betjent av erfarne BPA-rådgivere som kan bistå deg når problemer oppstår og ting ikke kan vente til din personlige rådgiver kommer på jobb. 11

12 12

13 Sagt om Uloba «Den største forskjellen mellom Uloba og kommunene er filosofien. Der kommunene har fokus på å yte en tjeneste som står i en sykdoms- og omsorgsfokusert tradisjon, har Uloba et grunnsyn som fokuserer på alle menneskers rett til å leve et selvstyrt liv. Dessuten kan Uloba personlig assistanse. Med BPA i kommunen ville mine døtre hatt diagnoser, sykdommer og «lidelser». I Uloba har jentene mine et praktisk assistansebehov, og ferdig med det.» Helga Brun, fungerende BPA-arbeidsleder for døtrene Brita og Nora. 13

14 Håndbok for assistenter i BPA-ordninger Hva Tidsskriftet du får med Arbeidslederen Ulobas BPA En Tidsskriftet solid og gjennomprøvd Assistenten BPA-modell Mulighet til å bruke assistansetimene dine fleksibelt i løpet av kalenderåret Dekning av faktiske driftskostnader direkte forbundet med assistansen din (stillingsannonsering etc.) Solid og grundig lederopplæring Din personlige BPA-rådgiver Profesjonell veiledning og rådgiving når du trenger det, gitt av rådgivere som selv har personlig assistanse Oppdatert og relevant informasjon ift. assistanseordningen din En profesjonell og ryddig arbeidsgiver for assistentene dine Håndbok for BPA-arbeidsledere Møteplasser for erfaringsutveksling 14

15 Hva Uloba forventer av deg Du er en aktiv deltaker, ikke en passiv mottaker Du deltar på arbeidslederkurs og samlinger Du tar ansvar for din egen assistanse Du rekrutterer dine egne assistenter Du lærer opp assistentene dine Du leder assistentene dine Du skaper et godt arbeidsmiljø for assistentene dine Du setter opp arbeidsplaner for assistentene dine Du sørger for å ha vikarer tilgjengelig ved sykdom og ferieavvikling Du har kontroll over timeforbruket ditt og driftsmidlene dine 15

16 16

17 Hvem passer ikke Ulobas BPA for? Ulobas BPA passer ikke for alle. Om du syns oppgaven med å lede dine egne assistenter er for arbeidskrevende, og ønsker at andre rundt deg heller tar ansvaret for rekruttering og arbeidsledelse, skal du ikke søke om Ulobas BPA. Om du ønsker at ting skal tilrettelegges for deg, slik at du slipper å ta jobben med din egen assistanse, skal du ikke søke om Ulobas BPA. Om du ikke er motivert til å ta ansvaret for din egen assistanse og ditt eget liv, skal du ikke søke om Ulobas BPA. Vi forventer selvsagt ikke at du skal være verdensmester i arbeidsledelse fra første dag vi har alle vært ferske og usikre i rollen som arbeidsledere. Det er derfor vi har opplæringsprogrammer, og det er derfor du får din egen rådgiver. Vi skal gi deg den opplæringen og den veiledningen du trenger for å bli en god arbeidsleder men selve jobben som arbeidsleder må du gjøre selv. Det sentrale i modellen vår er at det er du som er ansvarlig for din egen assistanse, fordi det bare er du som vet hvordan du vil at livet ditt skal være. Du må være villig til å ta dette ansvaret, og du må være villig til å ta lederrollen overfor assistentene dine, og i livet ditt. Ønsker du det? Ja, da skal du søke om Ulobas BPA! 17

18 Hvordan får jeg Ulobas BPA? BPA i Uloba fordrer at du er medlem i Uloba. Medlemskapet koster 1000 kroner i innskutt andelskapital, en sum som tilbakebetales i sin helhet om assistansen din opphører og du melder deg ut av Uloba igjen. Det er hjemkommunen din som avgjør om du kan få BPA, og hvorvidt du kan få bruke Uloba som tilrettelegger i ordningen. Om du allerede har et vedtak fra hjemkommunen din om BPA, og Uloba er blant de bedriftene som har en rammeavtale med eller tjenestekonsesjon i kommunen, er det vanligvis så enkelt som å gi kommunen beskjed om at du ønsker å benytte Uloba som tilrettelegger av BPAtjenester tilknyttet din ordning. Resten tar vi oss av. Om du ikke har et slikt vedtak, eller Uloba ikke har en avtale med kommunen din, må du gjennom en søknadsprosess før du eventuelt kan få Ulobas BPA. Våre rådgivere har lang erfaring med å veilede folk i søknadsprosessen. Ta kontakt, så ser vi hva vi kan gjøre for deg. Når du har fått vedtak fra kommunen om BPA i Uloba skal du gjennom den obligatoriske arbeidslederopplæringen. Når dette er gjennomført er du klar til å rekruttere og lære opp dine egne personlige assistenter. På slutten av hver måned gjennomgår og godkjenner du assistentenes timelister, og så utbetaler vi lønn i henhold til disse. Vi sørger også for skattetrekk, feriepenger, forsikring, pensjonsinnbetaling etc. 18

19 Om det er noe du lurer på om Borgerstyrt Personlig Assistanse eller om Uloba, eller om du ønsker råd og veiledning i prosessen for å kunne søke om BPA i hjemkommunen din, kan du kontakte oss på telefon og be om å få snakke med en rådgiver. Du finner også mer informasjon på og på facebookgruppa vår;

20 Uloba BA Tollbugata 114 Postboks 2474 Strømsø 3003 Drammen Telefon: Telefaks: Ajour pr. mai 2012 Design: Gate Ombrekk: Signus Foto: Christian Houge

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW?

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW? SELVSAGT Funksjonshemmede mot diskriminering NUMMER 6 // 2013 Barn på institusjon: USYNLIGE OG RETTSLØSE Svensk øl-stunt: MED RETT TIL Å DRIKKE FREDDY OLDEN: Vil kjempe for å få styre egen assistanse TEMA:

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

FOLK ER FOLK! Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) med assistansegarantist. Prosjektrapport. Ola er 12 år han har langrennsski, autisme, - og BPA

FOLK ER FOLK! Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) med assistansegarantist. Prosjektrapport. Ola er 12 år han har langrennsski, autisme, - og BPA Forside rapport 02.02.05 15:22 Side 1 Ola er 12 år han har langrennsski, autisme, - og BPA Kari er 4 år hun har svømmeknappen, Down syndrom - og BPA Petter er 37 år han har to barn, ervervet hjerneskade

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

AU PAIR. Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland. USA England.

AU PAIR. Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland. USA England. AU PAIR JOBB SOM AU PAIR FOR DEG MELLOM 18 OG 30 ÅR WWW.STS-EDUCATION.NO Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland USA England Frankrike

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer