USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING"

Transkript

1 USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING

2

3 KAP. I Innledning Kjære kunde, Du har nettopp mottatt din nye CAMPING-CAR Takk for at du valgte nettopp denne bobilen. Vi anbefaler deg å lese denne brukermanualen for å bli kjent med den nye bobilen din og vi håper du vil være tilfreds med den. Denne brukermanualen gir deg alle informasjonene om bodelens utstyr og om forholdsregler og forskrifter som bør følges når du bruker den. Når det gjelder basischassiset, må du lese rådene og forskriftene som er gitt av fabrikanten. Følg våre gode råd og reis trygt Husk at din forhandler har god erfaring og kan hjelpe deg. Inkludert sikkerhetsutstyr eller bestemmelser i landet ditt og/eller landet du ønsker å reise til. (Sikkerhetsvest, trekant(er), Bare ta kontakt med ham når det skulle være behov. God lesing og god reise! 1

4 Innholdsfortegnelse S. 1 Kap. I INNLEDNING S. 3 Kap. II FORBEREDELSER FØR REISEN - Tilrettelegging av basiskjøretøyet - Tilrettelegging av boenheten (utvendig) - Tilrettelegging av boenheten (innvendig) S. 5 Kap. III TRANSPORT AV PASSASJERER S. 6 Kap. IV LAST S. 7 Kap. V ÅPNINGER OG LYKTER I METAKRYLAT S. 8 Kap. VI KJØRING S. 9 Kap. VII PUMPING S. 10 Kap. VIII TØMMESTEDER S. 11 Kap. IX PARKERINGSMANØVRERING S. 13 Kap. X BOBILFØRERENS PLIKTER S. 14 Kap. XI BRUK AV APPARATENE Strømforsyning - Generelt - Ekstra batteri - Alarm for batterinivå S. 16 Montering av cellebatterier S. 17 Styre- og kontrollpanel S. 21 Matsikkerhet Gode råd S. 26 Kjøleskap S. 27 Gass ovn (alternativet bare) S. 28 Mini Grill (kun versjonen campingcar UK) S. 30 Varmtvannsbereder/Boiler S. 34 Varmtvannsbereder / Oppvarming S. 46 Gaffkrets S. 47 Vannkrets S. 49 Panoramiske lykter (vedlikehold) S. 50 Sengeplasser S. 52 Elektrisk bordbein S. 53 Kjemisk WC C250 S. 56 Kap. XII MANØVRERING AV DE VENDBARE STOLENE (Førerhuset) S. 57 Kap. XIII SIKKERHET (Ventilasjon - Brannslukningsapparat) S. 58 Kap. XIV VINTERBRUK Forholdsregler og råd S. 59 Kap. XV RENGJØRING av bobilen innvendig og utvendig S. 60 Kap. XVI OVERVINTRING S. 61 Kap. XVII PRESENTASJON AV MODELLENE 2

5 KAP. II Forberedelser før reisen En bobil består av to forskjellige deler: basiskjøretøyet som gjør at du kan kjøre og boenheten der du skal tilbringe ferien. Før du reiser må du foreta noen kontroller på begge disse delene. TILRETTELEGGING AV BASISKJØRETØYET Kontrollene som skal foretas på basiskjøretøyet før du reiser er de samme som de du vanligvis foretar på bilen din. Det dreier seg om vanlig kontroll av oljenivå, kjølevæske, væske til vindusspylerne, parkeringslys og fjernlys, samt innstilling av de to utvendige sidespeilene, som er meget nyttige siden kjøretøyet er så stort, og kontroll av elektrolyttnivået i batteriene. Lufttrykket i dekkene skal selvsagt også sjekkes. Rentvannstanken påfylles via det utvendige hullet som kjennetegnes med et spesielt piktogram slik at den ikke forveksles med hullet til brennstofftanken til basiskjøretøyet. Når du kjører må flaskene være sikret. Forklarende illustrasjoner er plassert på et synlig sted for å minne deg på dette. TILRETTELEGGING AV BOENHETEN (utvendig) Det første du må gjøre før du reiser er å kople strømmen til boenheten. En bobil har nemlig to batterier, ett som forsyner basiskjøretøyet (motoren) og ett som forsyner strømkretsen i boenheten. Dette batteriet er plassert i et eget rom. Luftinntakene eller hullene på samtlige husholdningsapparater skal avdekkes hvis de er tildekket. Deksler til kjøleskapets gitre fås ved levering. 3

6 Forberedelse før reisen Toalettkassetten skal også settes i drift ved å tilføre en dose med kjemikalie og litt vann. Deksler for kjøleskapgitteret leveres som ekstrautstyr fra din forhandler. Kassetten toalett vil også bli satt i tjeneste med innføringen av en dose av kjemiske såvel legge litt vann. Dette skal gjøres ved å utenfor (dør tilgang), men kan godt være gjort fra innsiden av levende celle. Når du er ferdig med forberedelsene som gjøres utenfra, kan du begynne med de som foretas fra innsiden av boenheten. TILRETTELEGGING AV BOENHETEN (innvendig) Det første som skal gjøres er å sette i gang strømkretsen fra styrepanelen. Du må sjekke at vannpumpen fungerer riktig og tømme kretsen for eventuell luft, ved forsiktig å åpne kranene på kjøkkenet for eksempel. Straks vannet renner ut, er det ikke mer luft igjen. Foreta denne prosedyren både for kaldt vann og varmt vann, da det dreier seg om to adskilte kretser. Gasskretsen skal også tømmes for luft. Når gassflasken som ligger i kassen på utsiden er åpnet, skal de røde innløpsventilene til de forskjellige apparatene åpnes. For å tømme luften, skal komfyrens tilførselkran åpnes og gassen settes i gang. Når den virker (flamme), er det ikke luft i kretsen lenger. Gjør den samme operasjonen for hvert apparatet som bruker Gass. Når vann- og gasskretsen virker er forberedelsene over. For informasjoner om bruken av hvert apparat, må du se i kapitlet XI. Det følger dessuten med en detaljert bruksanvisning fra fabrikanten for hvert apparat i hvert nytt kjøretøy. VIKTIG en mer utfyllende notis fra fabrikantene til hvert av apparatene følger med hvert kjøretøy. 4

7 KAP. III Transport av passasjerer Antallet tillatte sitteplasser i bobilen når den kjører står på registreringsdokumentet. Under kjøring må passasjerene sitte på de angitte plassene (piktogram) og sikkerhetsbeltene må være festet. Ustyrene, tilbehørene og toalettet i bobilens boenhet er kun beregnet til å brukes når kjøretøyet er stanset. Det gjelder blandt annet fjernsynets uttrekksplate som kun kan brukes når kjøretøyet står stille. Bruken av disse utstyrene mens kjøretøyet kjører kan være i strid med kjørereglene og innebære farer som brukeren må ta hensyn til. Dessuten kan kjøretøyets uventede bevegelser få stående personer til å falle. Føreren og passasjerene må derfor vurdere disse risikoene i hver situasjon. Fabrikanten kan ikke trekkes til ansvar i tilfelle ulykker eller uhell som oppstår når bobilen kjører. 5

8 KAP. IV Last kg Siden dette er et mobilt hus, kan det innredes etter eget ønske men det er to regler som må overholdes. Den ene er at tyngdepunktet skal plasseres lavt. Dette for å sikre at bobilen har et godt veigrep. Vekten skal ganske enkelt plasseres nede, det vil si at tunge gjenstander skal ryddes i de nederste skapene og lettere gjenstander skal plasseres i de øverste skapene. Den andre regelen er maksimal godkjent totalvekt. Dette er notert direkte på bobilens registreringspapirer. Denne grensen må absolutt overholdes ved å redusere lasten og ikke ta med unødvendige ting. I tillegg må du også respektere den tillatte maksimale lasten på hver aksel både foran og bak, og en mest mulig Jevn fordeling venstre/høyre i forhold til kjøretøyets akse (kjøretøyet klar til å dra, og selvfølgelig inkludert personer). Maks. tillatte verdier per aksel står oppført på boenhetens identifikasjonsskilt. Hvis du har en takgrind som tilleggsutstyr og ønsker å bruke den til å frakte lettere utstyr (jf. tyngdepunktproblemet), må lasten bindes ordentlig fast og taket beskyttes for å unngå gnidninger eller ander påkjenninger på takoverflaten (polyesterbelegg) slik at den ikke skades. Bruk hyller og skap beregnet til klær eller kjøkkenredskap i bobilen. Ved kjøring så må alt være helt blokkert; dørene til møblene må være lukket og låst. 6

9 KAP. V Åpninger og lykter i metakrylat Våre enheter er utstyrt med vinduer (baies et lanterneaux) plast. Ved de fleste tilfeller så er din bobil utstyrt med beskyttelsesåpninger som åpnes direkte utover og med lys, disse må være lukket ved kjøring på vei med bobilen. Vi anbefaler på det sterkeste å ikke bruke aerosol eller speil i nærheten av vinduene og taklukene (fare for at det oppstår skjolder). Rengjøring av disse vinduene må kun utføres med vann og svart såpe. Ikke bruk noen form for vaskemidler, inkludert de som brukes ofte og særlig dem basert på hydrokarboner eller alkohol, da de risikerer å skade glassets gjennomsiktighet og forårsake skader. 7

10 KAP. VI Kjøring GENERELT FORBIKJØRING En bobil kjøres omtrent på samme måte som en personbil, men kjøretøyet er større, både i høyden og i bredden, og tyngre. Akselerasjonsevnen er derfor litt forskjellig. Det viktigste er altså størrelsen og du må være mer oppmerksom på skiltene som gjelder størrelsen, bl. a. de som gjelder høyden, bredden og vektbegrensningene. Kjøretøyet ditt veier over 2 T. Et godt råd når det gjelder bredden: når det er plass til sidespeilene, er det plass til alt. FORHOLDSREGLER VEISKILT Pass på følgende farer: - Underjordiske parkeringshus. - Enkelte bensinstasjoner som kan ha for lave overbygninger. - Butikkskilt som stikker ut mot gaten. - Tregrener som kommer ut i veien. - Passasjer under overbygde innganger. - Trange gater. - Bruer og overganger - Osv og ikke glem humper i veien og jernbaneoverganger. Når du ryggparkerer må du ikke vente til hjulene kommer mot fortauet; overhenget er av og til stort, så pass på baksiden av bobilen. Når du kjører, pass på bobilens lengde i skarpe svinger og ta dem helst litt bredt. 8

11 KAP. VII Pumping DEKK Kontrollen av luften i dekkene må gjøres mens campingbilen er fullastet (kalde dekk). Trykket i hjulene er definert av konstruktøren av bæreren og er i dens vedlikeholdshefte og på en av dørkarmene foran. Ellers finner du det maksimalt autoriserte trykket fra dekkprodusenten opplyst i PSI på siden av dekket (15 PSI 1 bar). Boenhetens produsent utfører en parallellregulering på fabrikken, og denne må kontrolleres på nytt etter 1500km. En ny kontroll anbefales deretter på det sterkeste en gang i året. Disse inngrepene står for brukerens regning. RESERVEHJUL Systemet Kit Fix and Go brukes nå i stedet for reservehjulet på alle våre modeller. Ved punktering så ber vi deg om uansett; - å passe på at du forlater fullstendig kjørebanen. Ved en motorvei så må du komme deg til en nødstoppsone eller en rasteplass. - å utstyre deg med sikkerhetsklær (sikkerhetsvest) før du går av kjøretøyet på motsatt side av trafikken. - å passe på sikkerheten til dine passasjerer ved å be de om å holde avstand til kjøretøyet og/eller å gå på andre siden av beskyttelsesgjerdet hvis det er et slikt. 9

12 KAP. VIII Tømmesteder Det finnes spesielle tømmesteder for bobiler. Det er ganske lett å finne dem, for alle spesialiserte aviser publiserer guider som regelmessig ajourføres slik at du lett kan finne dem. På disse stedene kan du fylle på vann og tømme spillvann og toalettkassetten. Vi oppfordrer deg til å etterlate stedet rent til neste bruker. 10

13 KAP. IX Manøvrering ved parkering Noen av våre modeller er utstyrt med en parkeringsdetektor, en perfekt hjelp for kresne bobilførere. Parkeringsdetektoren informerer føreren om distansen til en hindring ved hjelp av et lydsignal, noe som gjør parkering mer sikkert. Systemet aktiveres automatisk så snart giret settes i revers. I noen tilfeller kan systemet unnlate å fange opp hindringer eller signalisere feil: en hindring med en kompleks form, med hulrom eller sprekker; en hindring som er veldig glatt og som reflekterer (glass eller speil), spesielt hvis den er plassert nesten parallelt med bobilen. Systemet Parkeringsdetektoren gir fra seg ultralydbølger som reflekteres av en hindring som genererer et lydsignal. Den nøyaktige distansen til en hindring gjør manøvreringer ved parkering lettere, selv på begrensede plasser. Frekvensen av ultralydbølgene er valgt slik at det ikke skulle oppstå noen skade eller ubehag verken for folk eller for kjæledyr. Hindringer som er glatte og bøyde Hindringer som er glatte og runde Hindringer som absorberer lydbølgene Signaler foran 0m 0,5m 1,1m 1,5 m bak Viktige anmerkninger: Dette systemet er kun en hjelp for føreren og må aldri bli betraktet som ufeilbart. Du må alltid være forsiktig og bruke ditt eget skjønn. Ved parkering, manøvrer i lav hastighet slik at både du selv og andre er i sikkerhet. Stopp bilen når signallydene starter for å ta hensyn til effekten av stillstand. Sjekk regelmessig at detektorene fungerer godt og rengjør dem forsiktig. I tilfelle regn, snø eller is, kan følsomheten av detektorene bli tidvis redusert med inntil 20 %. Vær enda mer forsiktig i disse tilfellene. 11

14 Parkeringsmanøvrering Når du har funnet en plass til å parkere bobilen, må du manøvrere ved hjelp av sidespeilene. Du kan også be noen om hjelp til ryggingen. For dine stabilisatorer AR (*) og for å sikre fullstendig stabilitet, så må du ta visse forhåndsregler ved å ta med minst to treblokker for å sette de på plass på bakken under stabilisatoren. Stabilisatorene fungerer kun for å stabilisere bobilen din og for å unngå at den skal røre på seg når du går inni den, men i ingen tilfelle brukes de ved skråninger og endra mindre til som jekk for å skifte et hjul. For å være sikker på at alle funksjonene i boenheten skal fungere perfekt, må du passe på at bobilens gulv står horisontalt. (*) Montering i serie på noen modeller og kun som valgmulighet på andre modeller. 12

15 KAP. X Bobilførerens plikter Bruken av bobilen som transportmiddel likestilles med bruk av personbiler. Den skal overholde reglene som gjelder for denne typen kjøretøy. I byer eller byområder bør du velge parkeringsplass på følgende steder: - der det er liten befolkningstetthet; - der bobilen ikke sjenerer utsikten og butikkenes drift; - der bobilen ikke er til hinder for trafikken. Bruken av bobilen som bolig skal skje: - uten å oppta plass utenfor kjøretøyet; - uten å være sjenerende for lokalbefolkningen; - uten å monopolisere den offentlige plassen; - med ettersyn av husdyr for å unngå eventuell tilskitning. Tømming av spillvann skal foretas på egnede steder, som servicesteder, tømmeanlegg, offentlige og private sanitæranlegg Advarsel: Regnvannsnett (rennestein) kan ikke brukes til tømmingen, da alle ikke er utstyrt med renseanlegg. Under reisene skal alle vannavløpskranene være stengt. Husholdningssøppel skal legges i sekker som leveres på beregnede steder. Overholdelsen av alle disse reglene vil bidra til å vise respekt for andre, ta hensyn til miljøvern. Og du vil bli ønsket velkommen tilbake. 13

16 Bruk av apparatene KAP. XI - + STRØMFORSYNING Generelt Strømmen som kreves for å forsyne boenheten skaffes med et 12 volt batteri (2 på enkelte modeller), både til belysningen og til alle husholdningsapparater, vannpumpen, toalettet Batteriet (eller batteriene) er installert i tillegg til basisjøretøyets batteri. Mellom de to er det installert et koplingsrelé som gjør det mulig: - å kople sammen batteriene mens du kjører slik at de lades opp samtidig; - å separere batteriene når du stopper. Hvis boenhetens batteri(er) er helt utladet, kan du alltids starte kjøretøyets motor. Boenhetens batteri(er) ligger - i en spesiell kasse, som regel i et rom på baksiden av bobilen. - eller under passasjerforsetet. Ekstra batteri Våre bobiler gir tilgang til å bruke 2 typer batteri; bly og gelbatterier. De respektive egenskapene vil avgjøre ditt valg etter din egen vurdering og etter dine valgkriterier. Alt etter ditt valg så må du, MÅ tilpasse batteriladeren til batteritypen. Våre kjøretøy kan utstyres med en lader NE143-P eller en lader CB 516. Lader NE143P : På fasade, ved siden av koplingene, en bryter gjør det mulig å velge batteritype, oppføringene "GEL" eller "PB" for bly. Lader CB 516 : For å komme til kontakten så må du åpne panseret (fjerning av 2 festeskruer) og den som er plassert nær ventilatoren. 14

17 LCD Siden batteriene lades langsomt og regelmessig ut av seg selv, kan de bli meget utladet. Man har konstatert at når batteriene er meget utladet, blir kun en meget liten andel av dem ordentlig fulladet og velfungerende etterpå. For å unngå en slik situasjon, er det absolutt PÅKREVET: - enten å ta ut batteriene etter at de er oppladet og oppbevare dem unna frost; - La enten kjøretøyet være tilknyttet til 220V og på den måten sikre at cellebatteriet ditt er ladet. En konstant strømføring fra 2A maxi vil være på hovedbatteriet når cellebatteriet er helt oppladet. Dette gjelder kun for celle versjoner utstyrt med kontrollfasade CBE (selvfølgelig ved funksjonsfasade). - eller i det minste (kun for korte perioder på 1 eller 2 uker) å kople fra batteriene ved å la dem ligge på plass etter å ha ladet dem opp. Siden boenhet-batterienes bruksforhold kan variere mye, er ikke batteriene inkludert i garantien for boenhetene. Dersom ekstrabatteriet skulle erstattes, må det nye batteriet være av samme type og kapasitet som det opprinnelig monterte batteriet. 15

18 LCD Alarm for batterinivå Enkelte modeller er utstyrt med en lydalarm. Montering av elektriske tillegg Monteringsflensen Batteri på gulvet Monteringsflensen Batteri under passasjersetet (Ford) batterideksel Vi vil presisere nødvendigheten med å utføre koplingen av solpanelet ved å følge våre anbefalinger. Koplingen er beregnet på nivået til det forhåndsleverte utstyret (se elektrisk skjema som leveres med cellen). Alle direkte koplinger kan forstyrre den gode bruken av den elektriske installeringen fra vår celle. Det gjelder også for tilleggsgeneratorene hvor koplingen må være på plass etter koplingsboksen. Montering av cellebatterier Gjennom gulv til lufteledning Ledning for avgassing (Batteri med Bly) Syrebatteri Holding tank 1 - Installering av batteriet som er under Ford passasjersete : Flere elementer er nødvendige for igangsetting av batteriet som følger med våre forskjellige modeller, blant annet: - 1 batteri - 1 oppbevaringsbeholder - 1 ledningsbunt - 1 rør for avgassing - 1 klemme for vedlikehold + skrue, mutter, rund skive - 1 batterirom Ledning for avgassing (Batteri med Bly) Syrebatteri Lokk Gulv Strap Beholder som går igjennom gulvet 16

19 LCD KOMMANDO- OG KONTROLLPANEL Det finnes flere forskjellige typer kommando- og kontrollpaneler på de forskjellige modellene i katalogen vår. Panelet er vanligvis plasser i nærheten av kjøkkenavdelingen. VIKTIG: For å sikre alle funksjoner, batterilading, sensor, pumpe, etc.. Det er viktig at kontrollpanelet er slått på (tabell 5 PC 150 TR Button, Button 152 NE tabell 1). Modell PC 150 TR merke 1: Kontrollknapp for servicebatteriet (B2) og startbatteriet (B1). Ved å trykke en gang så setter vi i gang servicebatteriet B1 og en gang til for batteri B2. merke 2: Kontrollknapp for renvannstank og for påfyllingsfunksjonen av renvannstank. Ved å trykke på denne knappen så vil nivået for rent vann vises ved hjelp av ledlys (Merke 4). merke 3: Kontrollknapp for lys. For å få belysning i kjøretøyet så må hovedbryteren være aktivert. merke 4: Led-skjerm Voltmeter for å kontrollere spenningen til batteriene, motoren og servicebatterier (skala 0 til 100 %). Vannnivå for drikkevanntanken. Reserve, 1/3, 2/3, 3/3) merke 5: Hovedknapp ON/OFF for brukskommando og sikkerhetsrelé, hvis ledlyset blinker så betyr det at batteriet er nesten utladet og betyr at ved neste inngrep på innretning er i lav spenning. NB: ved tenning, så vil skjermen utføre en kontroll av funksjene til alle led, med unntak av ref. 10 og 11 merke 6: Kontrollknapp for utendørslys, det slokkes automatisk ved oppstart av motoren. 17 merke 7: Kontrollknapp for vannpumpe, den styrer pumpereléen. Dens funksjon vises ved det oransje ledlyset som er på siden av kontrollknappen. Den er avhengig av hovedbryteren. merke 8: Hvis dette symbolet blinker betyr det at servicebatteriet (B2) er utladet. merke 9: Hvis dette symbolet blinker betyr det at startbatteriet (B1) er utladet. merke 10: Angir nivået til servicebatterier ved motordynamoen. merke 11: Visuelt signal for 230 V nettet tilkoblet. merke 12: Hvis dette symbolet blinker betyr det at drikkevannstanken er tom. merke 13: Hvis dette symbolet blinker betyr det at bruktvannstanken er full.

20 STYRE- OG KONTROLLPANEL MODELL PC 150 TR LCD LAVSPENNING kontroll En elektronisk innretning slår av alle elektriske utstyr i 12 V når batteriet som brukes kommer ned i et minimums spenningsnivå på 10 V. Det er mulig å gjenopprette funksjonene manuelt i cirka ett minutt ved å slå hovedbryteren av og på igjen. Kjøleskapet, det elektriske stigbrettet og alle funksjonene som forsynes direkte fra B2 (boenhetens batteri) settes ut av verk med denne funksjonen. Hvis den generelle bryteren er slukket (Off), er servicebatteriet koblet fra installasjonen og kan kun lades opp igjen med motoren på. SIKRINGER Sentralbord DS300-TR 1 Sikring 5A for tilførsel til utvendig, den er avhengig knapp for utvendig lys og slukkes automatisk ved start av motoren. 2 Sikring 10 A for tilførsel til vannpumpen, den er avhengig knapp for pumpe. 3 Sikring 10 A for tilførsel til varme/ varmtvannsbereder avhenger av hovedbryter ON/OFF. 4 Sikring 20 A for tilførsel til lysgruppe A. avhenger av lysknapp. 5 Sikring 20 A for tilførsel til lysgruppe B. Avhenger av lysknapp. 6 Sikring 30 A for tilførsel til kjøleskap 12 V AES og til absorbering. Den stopper automatisk når motoren stopper. 7 Sikring 20 A for tilførsel til tillegg (limiteur de charge panneau solaire), il dépend du bouton général ON/OFF. tillegg 1. 8 Sikring 25 A for tilførsel til elektrisk fotskammel, hovedbryter ON/OFF. tillegg 2. 9 Sikring 3 A for tilførsel av gass (kjøleskap, kjøkken, åpning for varmtvannsbereder, osv. ). avhenger av hovedbryter ON/OFF. 10 Sikring 3A for beskyttelse av utgang out D+ simulert. VIKTIG: lading ved nett og solenergiregulatoren utføres kun hvis kontrollpanelet er på. 18

21 LCD TABLEAU DE COMMANDE ET DE CONTRÔLE NE 152 merke 1: Trykk på denne knappen for å visualisere i 30 sekunder. Omtrent spenningen til servicebatteriet (B2) og spenning til startbatteriet (B1) Når nettet er tilstede, så vil ledlysene på voltmeteret tennes i sekvens (helt til korresponderende batteriverdi) de viser at servicebatteriet B2 er i ferd med å lades. Av og på knapp for bryter security box B2. merke 2: Trykk på denne tasten for å se i 30 sekunder. Omtrent nivået til drikkevannstanken S. merke 3: Av og på knapp for PUMPE. merke 4: Av og på knapp for EKSTERN BELYSNING. merke 5: Av og på knapp for INTERN BELYSNING. merke 6: Ledlyset lyser hvis batteriene er koplet til bobil i drift. merke 7: Ledlyset lyser ved forbindelse til nett. merke 8: Ledlysene viser tilstanden over batteriene B1 (i prosent 0%-100%) eller nivået til Rent vann S1 (Reserve, 1/3, 2/3, 3/3). merke 9: Ledlysene viser tilstanden over batteriene B2 (i prosent 0%-100%). merke 10: Ledlyset lyser når resirkuleringstanken er full. ALARMER Batteri: 19 Auto batteri (B1) mindre enn 11V er Servicebatteri (B2) mindre enn 11V. I disse tilfellene så vil en lydalarm utløses (hvis aktivert) og Ledlyset på knappen "Batteri test" og LED (R) på batteriet som har slått alarm vil blinke. Tanker: Tank S1 tom eller Tank R1 full. I disse tilfelle så vil en lydalarm utløses (hvis aktivert) og Ledlyset på knappen "Tank test " og det på tanken som har utløst alarmen vil blinke. Aktivering eller inaktivering av lydalarm: Hvis man holder knappen Test tanker i mer enn 2 sekunder så vil nevnte LED på nevnte knapp begynne å blinke, og man kan: Med lysknappen: aktiv (lyset lyser) eller inaktiv (lyset er slukket) lydalarm tanker. Med knapp for utvendig belysning: Som beskrevet over for lydalarm for Utladede batterier. Med pumpeknappen: Som beskrevet over for Bip bekreftelsen ved knappen holdt inne.

22 LCD PROGRAMMERING BRUKER SIKRINGER F1 20A sikring koblet til kretsen som lader lysgruppen B. F2 20A koblet til kretsen som lader til lysgruppen A. F3 10A sikring koblet direkte til batteriet for opplading av gruppen oppvarming/vannoppvarming. F4 10A sikring koblet til bryteren for vannpumpen. F5 5A sikring koblet til bryteren for utvendig belysning. F6 A sikring koblet direkte til batteriet for opplading av belysning (kjøleskap, oppvarming, etc.) F7 20A koblet direkte til batteriet for opplading av AUX_2. F8 20A sikring koblet direkte til batteriet for opplading av AUX_1. F9 30A sikring koblet direkte til bryter for forsyning av kjøleskap. F10 3A koblet til bryteren D+ til tjeneste og motoren i gang. ADVARSEL: I tilfelle av utskifting av skadede sikringer, respektere verdiene indikert for hver enkelt sikring. 20

23 MATVARESIKKERHET Advarsel ved bruk av kjøleskapet Når du oppbevarer matvarer må du være klar over at et kjøleskap som er installert i et kjøretøy har spesielle driftsforhold. Disse kan variere altetter: - Skiftende klimaforhold; - En høy temperatur inne når det lukkede kjøretøyet står parkert i solen (temperaturen kan komme opp i 50 grader eller mer); - Bruken av 12 V energikilden under en lengre reise; - Utsettelse av kjøleskapet for sollys, hvis det står bak et vindu for eksempel; - En for hurtig bruk av kjøleskapet etter at det er kommet opp i optimal temperatur. I disse forholdene kan ikke apparatet garantere en tilfredsstillende temperatur til oppbevaring av meget lett bedervelige matvarer. Liste over meget lett bedervelige matvarer: kjøtt, fisk, fjærkre, pølsevarer, pålegg, tilberedte retter og alle produkter med utløpsdato som skal konserveres ved maks. 4 grader Celsius. Generelle regler: - Pakk inn rå og kokte/stekte matvarer hver for seg i aluminiums- eller plastfolie. - Ta bort overemballasjen i papp eller plast bare hvis nødvendige opplysninger (utløpsdato, temperatur, bruksanvisning..) står på emballasjen eller hvis den er i kontakt med produktet. - Ikke la avkjølte produkter ligge for lenge utenfor kjøleskapet. - Legg produkter som har kortest forbruksfrist foran i kjøleskapet. - Legg rester i lukkede beholdere og spis dem raskt. - Vask hendene før du tar i matvarene, mellom hver håndtering av forskjellige produkter og når du setter deg til bords. - Rengjør kjøleskapet regelmessig med sepevann og skyll det med klorvann. Utløpsdatoen på matvarene oppgis ved Best før etterfulgt av enten selve datoen eller stedet på emballasjen der datoen oppgis. Se kapitlene i kjøleskapets bruksanvisning som tar for seg oppbevaring av matvarer og rengjøring. Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Legg ved bruksanvisningen dersom apparatet brukes av en annen person. 21

24 Plusieurs marques et modèles de réfrigérateurs équipent les modèles de notre gamme. Vous trouverez ci-après un aperçu de leur fonctionnement. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la notice du constructeur du réfrigérateur qui se trouve à l intérieur de votre véhicule. FERDIGSTILLING AV KJØLESKAP - Før ferdigstilling anbefaler vi at du gjør kjøleskapet rent innvendig. - Når du bruker apparatet for første gang lar du dette avkjøles i minst åtte timer før du fyller det med matvarer. - Lavtemperatursboksen skal være kald en time etter ferdigstilling av kjøleskapet. BRUK Kjøleskapet kan drives på lysnett (230 V) ved, 12 V eller flytende gass. For å velge energikilde skal du bruke energivelgeren. - Dekk aldri til ventilgitteret som sitter i sideveggene på bobilen. Absorpsjonssystemet må ha god lufttilførsel for å kunne fun-gere riktig. - All inntrengning av vann gjennom ventilgitteret kan gjøre uopprettelig skade på kjøleskapet. Vi tilråder derfor den største forsiktighet når du vasker bobilen. VINTERDRIFT 1. Se etter at ventilgitteret og avgassuttrekket ikke er tildekket av snø, løv o.l. 2. Ved en utetemperatur på under 8 C, må vinterbeskyttelsen brukes. Dette er ekstrautstyr og kan anskaffes fra din forhandler. 3. Installer dekselet og fest det. Det anbefales å bruke vinterbeskyttelsen dersom kjøretøyet ikke skal brukes i en lengre periode (ekstrautstyr). AVRIMING Etter hvert oppstår det rim på kjøleribbene. Når islaget er ca. 3 mm tykt bør kjøleskapet avrimes. 1. Slå av kjøleskapet som beskrevet i avsnittet Slå av kjøleskapet. 2. Ta ut isbitboksen og matvarene. 3. La kjøleskapsdøren stå åpen. 4. Etter avriming (av både fryserommet og kjøleribbene) tørkes apparatet med en klut. 5. Tørk opp smeltevannet i fryserommet. 6. Slå kjøleskapet på igjen, som beskrevet ovenfor. Fjern aldri islaget med makt og ikke fremskynd tiningsprosessen ved å bruke en varmekilde. NB: Smeltevannet i kjølerommet samles opp i en beholder på baksiden av kjøleskapet før det fordamper. 22

25 - Slå av kjøleskapet 1. Still energivelgeren (A) på 0 (av). Apparatet er slått helt av! 2. Sikre døren ved hjelp av dørstopperen. Døren vil stå på gløtt så det ikke dannes mugg inne i kjøleskapet.. Stenge gasstilførselen! Hvis kjøleskapet slås av for en lengre periode, må den innvendige stengekranen og ventilen på gassflasken stenges. VEDLIKEHOLD Arbeid på elektriske anlegg og gassinstallasjoner må kun utføres av autorisert personell. Det anbefales å få slike arbeider utført av en av våre autoriserte serviceavdelinger. Ifølge gjeldende regler skal gassinstallasjoner og deres systemer for avgassuttrekk kontrolleres før de brukes første gang og deretter hvert 2. år. Apparater som drives med flytende gass skal kontrolleres en gang i året av en autorisert serviceavdeling i henhold til tekniske forskrifter i EN Det er brukeren som skal sørge for at slike kontroller blir utført. Gassbrenneren må rengjøres etter behov, og minst en gang i året. Vi anbefaler at en kontroll utføres når kjøretøyet ikke har vært brukt i en lengre periode. CONSEILS D ÉCONOMIE D ÉNERGIE Pour une température externe moyenne d environ 25 C, il suffit de régler le thermostat sur une position moyenne (que ce soit pour le fonctionnement au gaz ou à l électricité). Lorsque c est possible, ne stocker que des aliments déjà froids. Ne pas exposer le réfrigérateur à la lumière directe du soleil. Une bonne aération du groupe du réfrigérateur est indispensable. Dégivrage régulier. Lorsque vous sortez des aliments du réfrigérateur, laissez la porte ouverte le moins longtemps possible. Mettre le réfrigérateur en service environ 12 heures avant de le remplir (en 220V). OPPBEVARING AV MATVARER Slå på kjøleskapet ca. 12 timer før den fylles med matvarer. Dersom det er mulig, sett kun avkjølte matvarer i den. Oppbevar alltid mat i lukkede bokser eller innpakket i aluminiumsfolie osv. Oppbevar alltid matvarer i lukkede beholdere, aluminiumsfolie o.l. Sett aldri varm mat inn i kjøleskapet. La den avkjøles først. Ikke oppbevar produkter som kan avgi flyktige og brennbare gasser i kjøleskapet. Lett bedervelige matvarer skal lagres nær kjøleribbene. Fryserommet egner seg til å lage isbiter og til kortvarig oppbevaring av dypfryste matvarer. Det egner seg ikke til innfrysing av matvarer. Ikke utsettt kjøleskapet for direkte sollys. Husk at temperaturen kan øke betraktelig i et lukket kjøretøy under sterk sol og dermed påvirke ytelsesevnen til kjøleskapet. Ikke blokker luftsirkulasjonen rundt kjøleskapets aggregat. Disse tipsene gjelder bare for lett bedervelige produkter. 23

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK NORGE INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal av gårde første gang 4 Sjekkliste før avreise 4 Lasting 4 Kopling til bil 4 Under kjøring

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011 Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta N Version 08/2011 Innledning Kjære campere. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-bobil. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Bruksanvisning 3 Kontroll av varmesystemet før bruk 3 Første oppstart av varmesystemet 4 Starte opp varmekjelen 4 Hvilemodus 4 Innstillingsmeny 4 Aktiverte funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 600S 600SJ 660SJ ANSI 3122708 15. April 2010 Norwegian Operation & Safety ADE-identifikasjon

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer