Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Sirevåg, Sirevåg konferansesenter Dato: , kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til Side 1

2 Saksnr. Innhold U.off. Arkivnr. FS-TN 8/12 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-TN 9/12 Møteprotokoll TN fakultetsstyre /612 FS-TN 10/12 Forslag om etablering av nytt senter ved Institutt for dataog elektroteknikk (IDE) - Center for IP-based Service Innovation (CIPSI) 2012/1415 FS-TN 11/12 Utredning av forskerutdanningen ved UiS 2011/4460 FS-TN 12/12 FS-TN 13/12 Innspill til budsjettfordeling 2013 fra Det teknisknaturvitenskapelige fakultet (TN) Oppdatert visjon og hovedmålsetting for Det teknisknaturvitenskapelige fakultet - endret mai / /1271 FS-TN 14/12 Orienteringssaker til møte /609 FS-TN 15/12 Eventuelt Side 2

3 FS-TN 8/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 3

4 Side 4

5 Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Universitetet i Stavanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 10/ Forslag om etablering av nytt senter ved Institutt for data- og elektroteknikk (IDE) - Center for IP-based Service Innovation (CIPSI) (2012/1415) Dokumenter i saken: A. Bakgrunnsnotat knyttet til forslag om etablering av nytt senter, CIPSI, ved IDE B. Rapport fra fagprogramområde Bakgrunn Center for IP-based Service Innovation (CIPSI) er etablert av Universitetet i Stavanger (UiS) og Lyse Energi AS (LYSE) for å realisere et felles mål om å styrke IKT forskningen. Etablering av nytt senteret er gjort mulig ved en grunnfinansiering gitt til UiS av LYSE. Det et utarbeidet utkast til en samarbeidsavtale om opprettelse og drift av Center for IP-based Service Innovation mellom Universitetet i Stavanger og Lyse Energi AS. Institutt for data- og elektroteknikk (IDE) har i sin handlingsplan for lagt inn etableringen av et slikt senter som ett av tiltakene for kommende periode. Professor Chunming Rong har i flere år vært leder av internt forskningsprogramområde innen dette fagfeltet. Aktiviteten som er etablert danner grunnlaget for utvikling i form av etablering av eget forskningssenter. Senterets formål Senteret skal opprettes for å styrke IKT forskningen ved UiS og LYSE, og representerer en langsiktig satsing innen fagområdet som betraktes som særs viktig for utviklingen av regionen. Senterets ambisjon er å bli et internasjonalt synlig og anerkjent forskningsmiljø. Senteret skal drive forskning innen IKT som er til nytte for verdiskaping og velferdsutvikling i regionen og landet forøvrig. Senteret skal følge den teknologiske utviklingen innen fagområdet, etablere forståelse for forskningsutfordringer i næringsliv og offentlig sektor generelt, og finne relevante løsninger på disse utfordringene som kan komme til anvendelse og formidle slik innsikt til et relevant publikum. Vi viser for øvrig til vedlagte bakgrunnsnotat. Videre plan for etablering CIPSI ønskes opprettet med virkning fra Ved UiS er Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tenkt som vertsfakultet for senteret. Senteret lokaliseres på Ullandhaug, fortrinnsvis ved UiS. Det er et mål at ansatte tilknyttet senteret skal sitte samlet og i nærheten av relevante fagmiljøer. Igangsetting av senteret etter de vedtatte planer innebærer et ansvar for kostnader knyttet til drift av forskningsprogram, infrastruktur, investeringer i innredning og utstyr, samt løpende kostnader til lønninger og forbruksmateriell. Det skal utarbeides et samlet budsjett for senteret. Totalbudsjettet skal synliggjøre egenandeler som konsortiepartene bringer inn i senteret. Innenfor denne rammen har senterets styre økonomisk handlefrihet og ansvar. Et totalkostnadsbudsjett foreligger ikke ennå. Selve senterkonstruksjonen skal normalt ikke overstige en tidsramme på 10 år (5+5), men konsortiepartene forplikter seg til å ivareta og videreutvikle den kompetanse som er bygd opp innenfor senteret i dets virkeperiode uavhengig av fremtidig organisasjonsform. Konsortiepartene skal evaluere senterets virksomhet etter 4 år og ta stilling til måloppnåelse og videre aktivitet. Det er styret ved UiS som kan fatte vedtak om etablering av nye senter. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tar saken om etablering av nytt senter for styrking av IKT forskningen, Center for IP-based Service Innovation (CIPSI), ved Institutt for data- og elektroteknikk (IDE), til orientering. Stavanger, Side 8 1/1

9 Center for IP-Based Service Innovation (CIPSI) Bakgrunn Center for IP-based Service Innovation (CIPSI) er etablert av Universitetet i Stavanger (UiS) og Lyse Energi AS (LYSE) for å realisere et felles mål om å styrke IKT forskningen. Senteret er gjort mulig ved en grunnfinansiering gitt til UiS av LYSE. Senterets formål Senteret er opprettet for å styrke IKT forskningen ved UiS og LYSE, og representerer en langsiktig satsing innen fagområdet som betraktes som særs viktig for utviklingen av regionen. Senterets ambisjon er å bli et internasjonalt synlig og anerkjent forskningsmiljø, og ønsker i løpet av en periode på fem år etablere seg på et faglig nivå tilsvarende de vitenskapelige kriteriene til Norges forskningsråd sine sentre for fremragende forskning. Høy forskningskvalitet skal kombineres med å søke løsninger på relevante problemstillinger for næringsliv og offentlig sektor. Forskningen skal formidles gjennom vitenskapelige konferanser og generelt til næringslivet i regionen gjennom felles fora for utveksling av kunnskap. Senteret skal drive forskning innen IKT som er til nytte for verdiskaping og velferdsutvikling i regionen og landet forøvrig. Senteret skal følge den teknologiske utviklingen innen fagområdet, etablere forståelse for forskningsutfordringer i næringsliv og offentlig sektor generelt, og finne relevante løsninger på disse utfordringene som kan komme til anvendelse og formidle slik innsikt til et relevant publikum. Senteret skal være en initiativtaker til forskning i nær kontakt med næringsliv og offentlig sektor, og i samarbeid med fagfeller ved andre akademiske institusjoner og forskningsinstitutter både nasjonalt og internasjonalt. Senteret skal utdanne forskere (PhD) som kan bidra til å etablere ny teknologisk virksomhet i regionen, samt å styrke den teknologiske forståelsen og bidra til å skape positive holdninger til nyskapning i eksisterende virksomheter. Senteret vil bidra til å styrke den forskningsbaserte undervisningen ved UiS, gjennom å involvere studenter i senterets aktiviteter. Senteret ønsker å rekruttere flinke forskere til senteret og regionen generelt som kan bidra til å oppnå disse målene. Senteret skal utvide vårt nasjonale og internasjonale nettverk og har som ambisjon å oppnå SFI/NCE status, samt deltakelse i EU prosjekter i de kommende årene. Vi har identifiserer følgende områder innen velfredsteknologi og e-helse (hvor Rogaland er i ferd å etablere regional statsingsområdet), smart-utilities (f.eks. SmartGrid og automatisert energi-sparing), Big-data behandling i santtid og fra flere datakilder som relevante for senterets aktiviteter. Velferdsteknologi Smart Utilities IKT Integrerte operasjoner Side 9

10 Senteret bygger på nåværende programområdet, DISCOS, og er involvert i følgende pågående prosjekter: NFR VERDIKT BIP prosjekt ( ), eies av Altibox AS, prosjektleder Prof. Rong. IDP-DC, NFR SUPTEK prosjekt ( ). Prof. Rong er prosjektleder. SEEDS, EU FP7 ICT STREP prosjekt ( ). Prof. Rong er representant i General Assembly. SCC-Computing, EU FP7 ICT CSA prosjekt ( ). Prof. Rong leder arbeidspakke innen cloud computing. ERAC Delta NFR VERDIKT prosjekt: ERAC ( ). Prof. Rong leder arbeidspakke for sikkerhetsplattform. Tidal News, NFR VERDIKT prosjekt ( ), ledes av UiO. Hein Meling leder arbeidspakke om pålitelighet. AutoConRig, NFR PETROMAKS prosjekt ( ) ledes av National Oilwell Varco AS. Kontaktperson Chunming Rong. Hein Meling veileder IRIS stipendiat. Integrated Operation in the High North IOHN, Joint Industry Project ( ). Prof. Rong er styremedlem. Prof. Rong har også tett samarbeid med Prekubator, bl.a. gjennom et internasjonalt PCT patent om sikker informasjonslagring i nettskyen skal sendes i løpet av året. Patentens IPR blir nå lisensiert til GST AS i Norge. Siden 2010, har gruppen fått en årlig støtte av 100K fra Altibox til senteretableringsarbeid. Etter avtalen, vil Logica, støtte CIPSI med 25K årlig mellom 2012 og 2016 til formål knyttet til studentarbeid. Kontaktperson Chunming Rong. Gruppen har et godt nasjonalt og internasjonalt nettverk. Prof. Chunming Rong er med i styret av Forum for Research and Innovation in Security and Communications (FRISC.no). Vi er også en del av Norwegian Center for Wireless Communication (CWI) i samarbeid med UiA, UniK/UiO, NTNU, HiB, HiTelemark, Uninett. Førsteam. Hein Meling er medlem av programstyret i Norsk informatikkonferanse og samarbeider med forskere fra UC San Diego og UC Davis i et NSF finansiert prosjekt innen feiltolerans og sikkerhet. Konsortieavtalen mellom UiS og Lyse Konsortieavtalen regulerer organisering og drift av senteret samt rettigheter og plikter mellom konsortiepartene. Side 10

11 Frist: Retur til: Forskningssekretariatet v/jorunn H. Barka 1. Navn for programområde (+ evt. akronym) Distribuerte sensor- og kontrollsystemer (DISCOS) Merk: Center for IP-based Service Development and Innovation (CIPSI) hører til gruppen og støttes av Altibox siden Oppstartstidspunkt (MM/ÅÅ) 11/08 3. Aktive deltakere: Navn Stilling Tilknytning til UiS Annen arbeidsgiver enn UiS - feks prof. II Chunming Rong Professor Fast ansatt Reggie Davidrajuh Professor Fast ansatt Erdal Cayirci Professor II Prof. II NATO Hein Meling 1. amanuensis Fast ansatt Erlend Tøssebro 1. amanuensis Fast ansatt Terje Kårstad 1. amanuensis Fast ansatt Kari Anne Thorsen PostDoc Frem til juni/2011 POSC Caesar/OLF Son Thanh Nguyen PostDoc Midlertidig Rune Melberg PostDoc Midlertidig Tomasz W. Wlodarczyk PostDoc f.o.m. august/2011 Stipendiat frem til august 2011 Ragnar Stølsmark PhD student Stipendiat Rui Paulo M. P. M. Esteves PhD student Stipendiat Nejm Saddallah PhD student PhD student IRIS Abdulrahman Azab PhD student PhD student Geir Egeland PhD student disputert i 3/2011 Telenor FoI Pål Evensen PhD student PhD student Lyse Tele (Altibox) Erich Suter PhD student PhD student IRIS Side 11 1

12 4. Oppnådde resultater i 2011: 4.1.Vitenskapelig publisering tilknyttet programområdet (hvis publikasjonen har relevans for mer enn et programområde, vennligst vurder hvor det skal føres, kun èn oppføring) Forfatter(e) Tittel Publikasjon Annen formidlin gskanal Tøssebro, Erlend; Nygård, Mads Representing topological relationships for spatiotemporal objects Geoinformatica 2011 ;Volum 15.(4) s For tidsskrifter : nivå 1 eller 2 nivå 2 Status: under vurdering, akseptert eller publisert Publisert Chunming Rong, Son T. Nguyen Son T. Nguyen, Semere Tsehaye Ghebregiorgish, Nour Alabbasi, and Chunming Rong Chunming Rong, Son T. Nguyen, Martin Gijle Jaatun Ching-Hsien Hsu, Shih-Chang Chen, Chih-Chun Lee, Hsi-Ya Chang, Kuan-Chou Lai, Kuan- Ching Li, and Chunming Rong Yuri Demchenko, Canh Ngo, Cees de Laat, Tomasz Wiktor Cloud Trends and Security Challenges Integer Factorization Using Hadoop Beyond Lightning: A Survey on Security Challenges in Cloud Computing Energy-Aware Task Consolidation Technique for Cloud Computing In Proceedings of the 3rd International Workshop on Security and Communication Networks (IWSCN 2011), May 18-20, 2011 in HPCCloud 2011 Workshop associated with 2011 IEEE Third International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), 2011 in 2011 FTRA International Symposium on Advances in Cryptography, Security and Applications for Future Computing (ACSA-11) ---> will be published in Elsevier Electrical and Computer Engineering journal in Proc. of the 3rd IEEE international conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom) 2011, pp , Athens, Greece, November 29-December 1, ISBN nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 Publisert Publisert Accepted Publisert Security Infrastructure for Proc. of the 3rd IEEE international nivå 1 Publisert Side 12 2

13 Wlodarczyk, Chunming Rong and Wolfgang Ziegler E. Cayirci, Chunming Rong T. W. Wlodarczyk and C. Rong T. W. Wlodarczyk, Y. Han, and C. Rong T. W. Wlodarczyk, C. Rong, M. O Connor, and M. Musen T. W. Wlodarczyk, P. LePendu, N. Shah, C. Rong T. W. Wlodarczyk, C. Rong, D. Waage T. W. Wlodarczyk, C. Rong, T. W. Wlodarczyk, H. Yi, X. Yu, C. Rong On-demand Provisioned Cloud Infrastructure Services Intercloud for Simulation Federations Applying SWRL-F to intercloud constraints analysis Performance Analysis of Hadoop for Query Processing SWRL-F Scaling-out the NCBO Resource Index Processing and Maintenance Challenges in healthcare and welfare intercloud An Initial Survey on Integration and Application of Cloud Computing to High Performance Computing Evaluation of Some Optimization Techniques for Semantic Query Answering on Shared-nothing conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom) 2011, pp , Athens, Greece, November 29-December 1, ISBN in 2011 International Conference on High Performance Computing and Simulation (HPCS), 2011, pp in 2011 International Conference on High Performance Computing and Simulation (HPCS), 2011, pp in 2011 IEEE Workshops of International Conference on Advanced Information Networking and Applications, Biopolis, Singapore, 2011, pp in Proceedings of the International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics - WIMS 11, Sogndal, Norway, 2011, p. 1. in Proceedings of the 1st Workshop on High-Performance Computing for the Semantic Web (HPCSW2011), 8th Extended Semantic Web Conference 2011 in th International Conference on Digital Content, Multimedia Technology and its Applications (IDCTA), 2011, pp in 2011 IEEE Third International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), 2011 Special Issue of International Journal of Space- Based and Situated Computing (IJSSC) nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 Publisert Publisert Publisert Publisert Publisert Publisert Publisert Accepted Side 13 3

14 Hongbing Cheng, Chunming Rong, Geng Yang Chunming Rong; Eggen, S.; Hongbing Cheng Architecture Design and analysis of a secure routing protocol algorithm for wireless sensor networks A novel intrusion detection algorithm for wireless sensor networks The 25th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications Biopolis, Singapore, March 22-25, 2011: nd International Conference on Wireless Communication, Vehicular Technology, Information Theory and Aerospace & Electronic Systems Technology (Wireless VITAE), Feb March : 1 7 nivå 1 nivå 1 Publisert Publisert Chunming Rong; Eggen, S.; Hongbing Cheng Hongbing Cheng, Chunming Rong, Zhenghua Tan Chunming Rong, Shun Xue, Hong-bing Cheng Esteves, R.M., Pais, R., Rong, C., Esteves, R.M., Rong, C An efficient intrusion detection scheme for wireless sensor networks Identity based Encryption and Biometric Authentication for Secure Data Access in Cloud Computing Multi-tag Content Access Control Using Hash Lock K-means Clustering in the Cloud -- A Mahout Test Using Mahout for Clustering Wikipedia s Latest Articles: A Comparison between K- means and Fuzzy C-means in STA 2011 Workshops, CCIS 187, pp , Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011 IEEE transaction on communication letter the Special Issue on "Internet of Things and Future Applications" for the Springer International Journal on Wireless Personal Communications in 2011 IEEE Workshops of International Conference on Advanced Information Networking and Applications, Biopolis, Singapore, 2011, pp in 2011 IEEE Third International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), 2011 nivå 1 Publisert nivå 2 Accepted for 2012 nivå 1 submitted nivå 1 Publisert nivå 1 Publisert Side 14 4

15 M.J. Csorba, H. Meling, and P.E. Heegaard P. Evensen and H. Meling the Cloud A bio-inspired method for distributed deployment of services. New Generation Computing A paradigm comparison for collecting tv channel statistics from high-volume channel zap events New Generation Computing, 29(2):185{222, In Proc. of the 5th ACM International Conference on Distributed event-based system, pages 317{326. ACM, nivå 1 nivå 1 Publisert Publisert K. Marzullo, H. Meling, and A. Mei Brief announcement: When you don't trust clients: Byzantine proposer fast paxos In Proc. of the 25th International Symposium on Distributed Computing (DISC), pages 143{144. Springer, nivå 1 Publisert N. Saadallah, H. Meling, and B. Daireaux N. Saadallah, H. Meling, and B. Daireaux Modeling a drilling control system, as a discrete-eventsystem A simple machine in a complex environment: A petri net approach In Proc. of International Conference on Communications, Computing and Control Applications (CCCA), pages 1{5. IEEE, 2011 In Proc. of 15th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES), pages 387{392. IEEE, nivå 1 nivå 1 Publisert Publisert Davidrajuh, R. and Lin, Binshan Davidrajuh, R. Davidrajuh, R. Exploring Airport Traffic Capability Using Petri Net based Model Distributed Workflow based Approach for Eliminating Redundancy in Virtual Enterprising Design Issues in Developing a Real-Time Control Simulator Expert Systems With Applications (ESWA), 38 (2011) pp ; Publisher: Elsevier publications. Journal of Supercomputing: An International Journal of High- Performance Computer Design, Analysis, and Use; (ISSN: ), Springer Verlag IEEE UKSim 5th European Modelling Symposium On Computer Modelling and Simulation (EMS2011), Madrid, Spain, November ISBN nivå 1 nivå 1 nivå 1 Publisert Publisert Publisert Side 15 5

16 Davidrajuh, R. Davidrajuh, R. Davidrajuh, R. Davidrajuh, R. E. Cayirci, R Ghergherechi Model Simplification in Petri Net Models Scheduling using 'Activitybased Modeling' Extending a Petri Net Simulator as a Real-Time Control Simulator' Representing Resources in Petri Net Models: Hardwiring or Soft-coding? MODELING CYBER ATTACKS AND THEIR EFFECTS ON DECISION PROCESS E. Cayirci Multinational Computer Assited Exercises E. Cayirci Wireless Sensor and Actuator Network Applications and Challenges ; pp IEEE UKSim 5th European Modelling Symposium On Computer Modelling and Simulation (EMS2011), Madrid, Spain, November ISBN pp in 2011 IEEE Conference on Computer Applications & Industrial Electronics (ICCAIE 2011), Penang, Malaysia, December 4-7, 2011 in IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering (ICCSCE 2011), Penang, Malaysia, November 25-27, IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics, Beijing, China, July 10-12, 2011; ISBN: ; IEEE Press: NJ, USA; pp Proceedings of the 2011 IEEE/SCS Winter Simulation Conference nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 Publisert Publisert Publisert Publisert Publisert A Wiley book chapter in Engineering Principles of Combat Modeling and Distributed Simulation, Wiley 2012.) nivå 1 Accepted A Springer book chapter nivå 1 Under vudrering 4.2. Formidling Side 16 6

17 Forfatter(e) Tittel Publikasjon Annen formidlingskanal Chunming Cloud Trends & Keynote i IEEE IWSCN 2011 at Gjøvik, Norway Rong Security Challenges Chunming Cloud Trends & Keynote i NISNET Winter School 2011 at Finse, Norway Rong Security Challenges Chunming Cloud Data Keynote i COMADEM2011, the 24th International Congress on Condition Rong Management & It s Monitoring and Diagnostics Engineering Management in Stavanger, Norway. Chunming Rong, T. W. Wlodarczyk D. Wåge, Chunming Rong Chunming Rong D. Wåge, Chunming Rong D. Wåge, Chunming Rong Chunming Rong D. Wåge, Chunming Rong D. Wåge, Chunming Rong Security Challenges Security challenges in Clouds using Cloud Computing Technology SEEDS: Self- Learning Energy- Efficient buildings and open Spaces Eldrebølgen muligheter for omsorgsteknologi Slik skal høgteknologi gi tryggare eldrebustader Keynote i 6th NATO CAX Joint Computer Assisted Exercise Forum (CAX '11) in Rome, Italy, September https://transnet.act.nato.int/wise/coe/individual/ms/events/6thnatocax/ Keynote i Velferdsteknologikonferansen 2011, Trondheim Invited talk i International Workshop on Future Internet and Cloud Computing (FICC'11) Dato Mai, 2011 Mai, 2011 Mai, 2011 Sept, 2011 Nov., 2011 Des., 2011 UniverS nr. 2, 2011 Juni, 2011 UniverS nr. 3, 2011 Sept, 2011 Tar styring i huset UniverS nr. 4, 2011 Des Bo lenger hjemme med nettbrett Nettbrett forlenger hjemmelivet %2FHovedsidemal&cid= &p= Side 17 7

18 D. Wåge, Chunming Rong D. Wåge, Chunming Rong D. Wåge, Chunming Rong Chunming Rong Nettbrett-tjenester for eldre Nettbrett for eldre Denne kan bli viktig for de eldre Hus tenker sjæl sparer strøm Internasjonal aktivitet i perioden (Konferansedeltakelse, gjesteopphold, etc.) Konferansedeltakelse refereres til publiseringslista. Prof. Chunming Rong er styreleder i internasjonal Cloud Computing Association som har ansvar for IEEE CloudCom konferanse serie Konferansen skaper stor internasjonal oppmerksomhet og har fått kjernestøtte fra amerikansk standardbyrådet NIST og Open Grid Forum (OGF) og IEEE Computer Society (CS). Prof. Chunming Rong og Tomasz W. Wlodarczyk besøkte Stanford University og Purdue University om videre samarbeid i oktober Besøkeopphold: Hein Meling, UCSD, Rui Esteves, Purdue University, august November, Gjesteopphold: Prof. Weijia Jia, Hong Kong City University, Hong Kong, juli august, 2011 Prof. Ching-Hsien (Robert) Hsu, Chung Hua University, Taiwan, august, 2011 Prof. Hua Wang, Southern Queensland University, Australia, november, 2011 Dr. Hongbing Cheng, Nanjing University, China, desember, 2011 august 2012 Side 18 8

19 6. Søknader om ekstern finansiering Tittel på prosjektk MINET - A VALUE CREATION NETWORK FOR FUTURE MOBILE INTERNET EDC: Efficient Green Data Centers CPS4EeB: Cyber Physical Systems for Energy- Efficient Buildings InS: Social Information Search FRISC: Forum for Research and Innovation in Security and Communications Sendt til (finansieringskilde) NFR VERDIKT Budsjett totalt 1 Herav UiS Tidsperiode Samarbeidspartnere UiO, UiA, NTNU, HiB, HiTelemark NFR BIA kr Simula, Oracle, Lyse, EDB ErgoGruppe Status for søknaden, eventuelt innvilget beløp 2 /herav UiS avslag avslag Herav UiS NFR VERDIKT kr Simula avslag 4 NFR VERDIKT HiG, Vestlandforskning NFR VERDIKT kr NTNU, UiO, UiA, UiT, UiB, SINTEF, NR, FFI, Thales avslag Innvilget kr deltaker i nettverk Karakter fra NFR eller andre Topp lista blant over tusen søknader 1 Totalbeløp for hele prosjektperioden som angitt i søknaden 2 Totalbeløp for hele prosjektperioden Side 19 9

20 Utvikle og formidle kunnskap om implementering av velferdsteknologi ERAC: Efficient and Robust Architecture for the Big Data Cloud Smart System to Support Safer Independent Living and Social Interaction for Elderly at Home SCC-Computing: Strategic collaboration with China on super-computing based on Tianhe-1A SEEDS - Self learning Energy Efficient BuilDings and open Spaces RFFVEST kr Stavanger Kommune, IRIS, SUS NFR VERDIKT kr kr NFR VERDIKT kr kr Simula (leder), UiO, Cisco, Lyse Altibox (eier), Cisco, DevoTeam, VS- Safety, SINTEF, SAFER/Laerdal Medical, Helse Vest, Stavanger Kommune EU FP7 ICT Surrey (UK), NCSA (BU), UniZar (ES), TJU (CN), TJSC (CN), USI (CH) EU FP7 ICT CEMOSA (ES), Fraunhofer (DE), SOFTCRITS (ES), CIDAUT (ES), Univ. of Salford (UK), NSC (DE), FERROVIAL (ES), FASA (DE), UiS Innvilget kr Innvilget kr Innvilget kr Innvilget Innvilget Deltaker under UiS kr kr Side 20 10

21 A4Cloud: Accountibility for Cloud COMPOSER: Complex System Modelling and Simulation as a Service EU FP7 ICT HP (UK), SAP (FR), EU FP7 ICT DAM (IT), UAB(ES), IMS (FR), Frist Frist koordinator 7. Økonomi Bevilgning fra fakultetet til programområdet for 2011: Kr ,- Nøkkeltall forbruk for inneværende år Faktiske kostnader pr Kr Kr Estimat hele året Personal- og indirekte kostnader Innkjøp FoU-tjenester Utstyr Kr Andre driftskostnader (reise, Kr driftsmidler) Totale kostnader Kr Side 21 11

22 8. Annen informasjon herunder programområdets bidrag til relevante phd-utdanninger (Informasjon som er relevant for vurderingen av programområdet).maks 1000 ord. I 2011, dispueterte stipendiat Geir Egeland og Tomasz W. Wlodarczyk for deres dr.grad. Begge er veiledet av Prof. Rong. Dr. Wlodarczyk forsetter som PostDoc i gruppen. Prof. Rong var opponent for Xianghan Zheng s disputas ved UiA, januar Prof. Rong har også tett samarbeid med Prekubator, bl.a. er det en internasjonal PCT patent om sikker informasjonslagring i nettskyen er levert inn i løpet av året. Patents IPR blir nå lisensiert til GST AS i Norge. Pågående prosjekter: Prof. Rong er prosjektleder i NFR VERDIKT BIP prosjekt: ( ) eies av Altibox AS. Prof. Rong er prosjektleder i NFR SUPTEK prosjekt: IDP-DC ( ). Delta EU FP7 ICT STREP prosjekt: SEEDS ( ). Prof. Rong er representant i General Assembly. Delta EU FP7 ICT CSA prosjekt: SCC-Computing ( ). Prof. Rong leder arbeidspakke innen cloud computing. Delta NFR VERDIKT prosjekt: ERAC ( ). Prof. Rong leder arbeidspakke for sikkerhetsplattform. Delta NFR VERDIKT prosjekt: TidalNews ( ) ledes av UiO. Kontaktperson Hein Meling. Delta i NFR PETROMAKS prosjekt: AutoConRig ( ) ledes av National Oilwell Varco AS. Kontaktperson Chunming Rong. Delta i Join Industry Project Integrated Operation in the High North IOHN ( ). Prof. Rong er styremedlem. I samarbeid med Altibox, vil Center for IP-Based Services development and Innovation (CIPSI) etableres med årlig støtte av 100K fra Altibox siden Kontaktperson Chunming Rong. Etter avtalen, vil Logica, støtte CIPSI med 25K årlig mellom 2012 og 2016 til formål om studentarbeid. Kontaktperson Chunming Rong. Gruppen har god nasjonal og internasjonal nettverk. Prof. Chunming Rong er med i styret av Forum for Research and Innovation in Security and Communications (FRISC.no). Vi er også en del av Norwegian Center for Wireless Communication (CWI) i samarbeid med UiA, UniK/UiO, NTNU, HiB, HiTelemark, Uninett. Side 22 12

23 9. Fremdriftsplan og milepæler for 2012 i korte trekk: (Maks 1000 ord) Publisering: DISCOS jobber kontinuerlig sammen med våre PhD studenter og andre samarbeidspartnere med publisering av vårt arbeid. Vi hadde god publiseringsrekord i fjor og ønsker å satse mer i kommende år. Målet er å få til noen nivå -2 publiseringer og bøker. Formidling: Vi skal satse mer på media dekning. Prof. Rong leder nå en IEEE konferanse serie CloudCom om forskning innen nettsky. CloudCom skaper mye internasjonal oppmerksomhet i det siste og fikk solid støtte hos IEEE sentral ledelse. Vi er involvert i flere andre internasjonal konferanse og workshop arrangementer. Vår EU og NFR prosjekt vil også øke vår formidling i forskjellige kanaler. Ekstern finansiering: Vi skal ta vare på eksisterende prosjekter innen NFR og EU. Vi skal øke innsats i EU FP7 i kommende året, etter ett vellykket året med et STREP prosjekt SEEDS og et CSA prosjekt SCC-Computing innvilget. I 2012, skal vi delta som partner i et IP prosjekt A4Cloud sammen med HP og SAP, og koordinerer et STREP prosjekt COMPOSER. Center for IP-Based Services development and Innovation (CIPSI) etableres i tett samarbeid med Lyse/Altibox og andre lokal industriell aktørene og IRIS. Vi skal utvide vår nasjonal og internasjonal nettverk med ambisjon av SFI/NCE status og EU prosjekter i kommende årene. Vi indentifiserer områder innen velfredsteknologi og e-helse (hvor Rogaland er i ferd å etablere regional statsingsområdet), smart-utilities (f.eks. SmartGrid og automatisert energi-sparing), Big-data behandling i santtid og fra flere datakilder. Side 23 13

24 Side 24

25 Universitetet i Stavanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 11/ Utredning av forskerutdanningen ved UiS (2011/4460) Dokumenter i saken: Rapport fra arbeidsgruppen Bakgrunn Doktorgradsprogrammene ved TN er i stor grad historisk betinget, og det ligger i begrenset grad forsknings- eller utdanningsstrategiske begrunnelser for de forskjellige programmene. Med den programstruktur fakultetet har i dag favner programmene de aller fleste fagområdene ved fakultetet, men det er fremdeles ansatte med veiledningskompetanse som ikke naturlig hører inn under de eksisterende områdene. Det er også liten tvil om at grensene for doktorgradsområdene legger strategiske føringer og leder til sub-optimalisering i ressursfordelingen mellom faggrupper på fakultetet. Det er et mål at alle fakultetets ansatte med veilederkompetanse skal kunne veilede på fakultetets program. For å oppnå dette målet og for å skape en mer helhetlig strategisk prosess ved fakultetet besluttet dekan å utrede om det kunne være formålstjenelig å redusere antall doktorgradsprogram i lys av fakultetets målsetting for forskerutdanningen. Dekan oppnevnte i ledermøtet følgende gruppe til å utrede programstrukturen i forskerutdanningen ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet (TN) på UiS: Frank Asche (leder), Bjørn Hjertager, Merete Vadla Madland, Terje Kårstad, Knut Erik Bang og Elisabeth S. Fiskå Mandatet spesifiserte følgende målsetning og rammer for arbeidet: Lage en robust og fremtidsrettet organisering av forskerutdanningen ved TN fakultetet hvor doktorgradsprogrammene omfatter hele fakultetets faglige kompetanse. 1. Tilpasning til nye krav fra KD til doktorgradsprogrammer; minimum 15 kandidater i gjennomsnitt pr. doktorgradsprogram. 2. Forenkle og effektivisere administrasjonen av forskerutdanningene gjennom å redusere antall doktorgradsprogram 3. Øke fleksibiliteten til faglig innhold i doktorgradsprogrammene, lettere ta opp nye spesialiseringer. Fire mulig modeller Ett felles doktorgradsprogram for TN med spesialiseringer som hver for seg oppfyller kravene til kompetanse To doktorgradsprogram ved TN; ett innen Naturvitenskap og ett innen Teknologi Tre doktorgradsprogram ved TN; ett innen Naturvitenskap, ett innen Ingeniørvitenskap og ett innen Petroleumsfag. Fortsette som nå med fem doktorgradsprogram Arbeidsgruppen har vært ledet av prodekan for forskning. Fristen for utredningsarbeidet ble satt til å være Vurdering: Arbeidsgruppen viser til at organiseringen av forskerutdanningen varierer fra universitet til universitet. Ytterpunktene er NTNU som har totalt ca 50 ph.d.-program og UiB som har ett ph.d.-program. Her er det å si at UiB har valgt å organisere forskerutdanningen sin i forskerskoler og ikke i program. Felles for samtlige universitet som arbeidsgruppen har vært i kontakt med i forbindelse med utredningsarbeidet gir uttrykk for at NOKUT kravene tilfredsstilles innenfor de ulike ph.d.-programmene/ spesiasliseringene/ forskerskolene. Det er Side 25 1/2

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART HANDLINGSPLAN FOR FORSKERUTDANNING VED UiB 2008-2015 HØRINGSUTKAST Forord Utvalget som ble nedsatt av Rektor og Universitetsdirektør i august 2007 leverer med dette sitt

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG FORSKERUTDANNINGSMELDING

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 09.05.14 Dokumentdato 02.05.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 43/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer