Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Sirevåg, Sirevåg konferansesenter Dato: , kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til Side 1

2 Saksnr. Innhold U.off. Arkivnr. FS-TN 8/12 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-TN 9/12 Møteprotokoll TN fakultetsstyre /612 FS-TN 10/12 Forslag om etablering av nytt senter ved Institutt for dataog elektroteknikk (IDE) - Center for IP-based Service Innovation (CIPSI) 2012/1415 FS-TN 11/12 Utredning av forskerutdanningen ved UiS 2011/4460 FS-TN 12/12 FS-TN 13/12 Innspill til budsjettfordeling 2013 fra Det teknisknaturvitenskapelige fakultet (TN) Oppdatert visjon og hovedmålsetting for Det teknisknaturvitenskapelige fakultet - endret mai / /1271 FS-TN 14/12 Orienteringssaker til møte /609 FS-TN 15/12 Eventuelt Side 2

3 FS-TN 8/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 3

4 Side 4

5 Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Universitetet i Stavanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 10/ Forslag om etablering av nytt senter ved Institutt for data- og elektroteknikk (IDE) - Center for IP-based Service Innovation (CIPSI) (2012/1415) Dokumenter i saken: A. Bakgrunnsnotat knyttet til forslag om etablering av nytt senter, CIPSI, ved IDE B. Rapport fra fagprogramområde Bakgrunn Center for IP-based Service Innovation (CIPSI) er etablert av Universitetet i Stavanger (UiS) og Lyse Energi AS (LYSE) for å realisere et felles mål om å styrke IKT forskningen. Etablering av nytt senteret er gjort mulig ved en grunnfinansiering gitt til UiS av LYSE. Det et utarbeidet utkast til en samarbeidsavtale om opprettelse og drift av Center for IP-based Service Innovation mellom Universitetet i Stavanger og Lyse Energi AS. Institutt for data- og elektroteknikk (IDE) har i sin handlingsplan for lagt inn etableringen av et slikt senter som ett av tiltakene for kommende periode. Professor Chunming Rong har i flere år vært leder av internt forskningsprogramområde innen dette fagfeltet. Aktiviteten som er etablert danner grunnlaget for utvikling i form av etablering av eget forskningssenter. Senterets formål Senteret skal opprettes for å styrke IKT forskningen ved UiS og LYSE, og representerer en langsiktig satsing innen fagområdet som betraktes som særs viktig for utviklingen av regionen. Senterets ambisjon er å bli et internasjonalt synlig og anerkjent forskningsmiljø. Senteret skal drive forskning innen IKT som er til nytte for verdiskaping og velferdsutvikling i regionen og landet forøvrig. Senteret skal følge den teknologiske utviklingen innen fagområdet, etablere forståelse for forskningsutfordringer i næringsliv og offentlig sektor generelt, og finne relevante løsninger på disse utfordringene som kan komme til anvendelse og formidle slik innsikt til et relevant publikum. Vi viser for øvrig til vedlagte bakgrunnsnotat. Videre plan for etablering CIPSI ønskes opprettet med virkning fra Ved UiS er Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tenkt som vertsfakultet for senteret. Senteret lokaliseres på Ullandhaug, fortrinnsvis ved UiS. Det er et mål at ansatte tilknyttet senteret skal sitte samlet og i nærheten av relevante fagmiljøer. Igangsetting av senteret etter de vedtatte planer innebærer et ansvar for kostnader knyttet til drift av forskningsprogram, infrastruktur, investeringer i innredning og utstyr, samt løpende kostnader til lønninger og forbruksmateriell. Det skal utarbeides et samlet budsjett for senteret. Totalbudsjettet skal synliggjøre egenandeler som konsortiepartene bringer inn i senteret. Innenfor denne rammen har senterets styre økonomisk handlefrihet og ansvar. Et totalkostnadsbudsjett foreligger ikke ennå. Selve senterkonstruksjonen skal normalt ikke overstige en tidsramme på 10 år (5+5), men konsortiepartene forplikter seg til å ivareta og videreutvikle den kompetanse som er bygd opp innenfor senteret i dets virkeperiode uavhengig av fremtidig organisasjonsform. Konsortiepartene skal evaluere senterets virksomhet etter 4 år og ta stilling til måloppnåelse og videre aktivitet. Det er styret ved UiS som kan fatte vedtak om etablering av nye senter. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tar saken om etablering av nytt senter for styrking av IKT forskningen, Center for IP-based Service Innovation (CIPSI), ved Institutt for data- og elektroteknikk (IDE), til orientering. Stavanger, Side 8 1/1

9 Center for IP-Based Service Innovation (CIPSI) Bakgrunn Center for IP-based Service Innovation (CIPSI) er etablert av Universitetet i Stavanger (UiS) og Lyse Energi AS (LYSE) for å realisere et felles mål om å styrke IKT forskningen. Senteret er gjort mulig ved en grunnfinansiering gitt til UiS av LYSE. Senterets formål Senteret er opprettet for å styrke IKT forskningen ved UiS og LYSE, og representerer en langsiktig satsing innen fagområdet som betraktes som særs viktig for utviklingen av regionen. Senterets ambisjon er å bli et internasjonalt synlig og anerkjent forskningsmiljø, og ønsker i løpet av en periode på fem år etablere seg på et faglig nivå tilsvarende de vitenskapelige kriteriene til Norges forskningsråd sine sentre for fremragende forskning. Høy forskningskvalitet skal kombineres med å søke løsninger på relevante problemstillinger for næringsliv og offentlig sektor. Forskningen skal formidles gjennom vitenskapelige konferanser og generelt til næringslivet i regionen gjennom felles fora for utveksling av kunnskap. Senteret skal drive forskning innen IKT som er til nytte for verdiskaping og velferdsutvikling i regionen og landet forøvrig. Senteret skal følge den teknologiske utviklingen innen fagområdet, etablere forståelse for forskningsutfordringer i næringsliv og offentlig sektor generelt, og finne relevante løsninger på disse utfordringene som kan komme til anvendelse og formidle slik innsikt til et relevant publikum. Senteret skal være en initiativtaker til forskning i nær kontakt med næringsliv og offentlig sektor, og i samarbeid med fagfeller ved andre akademiske institusjoner og forskningsinstitutter både nasjonalt og internasjonalt. Senteret skal utdanne forskere (PhD) som kan bidra til å etablere ny teknologisk virksomhet i regionen, samt å styrke den teknologiske forståelsen og bidra til å skape positive holdninger til nyskapning i eksisterende virksomheter. Senteret vil bidra til å styrke den forskningsbaserte undervisningen ved UiS, gjennom å involvere studenter i senterets aktiviteter. Senteret ønsker å rekruttere flinke forskere til senteret og regionen generelt som kan bidra til å oppnå disse målene. Senteret skal utvide vårt nasjonale og internasjonale nettverk og har som ambisjon å oppnå SFI/NCE status, samt deltakelse i EU prosjekter i de kommende årene. Vi har identifiserer følgende områder innen velfredsteknologi og e-helse (hvor Rogaland er i ferd å etablere regional statsingsområdet), smart-utilities (f.eks. SmartGrid og automatisert energi-sparing), Big-data behandling i santtid og fra flere datakilder som relevante for senterets aktiviteter. Velferdsteknologi Smart Utilities IKT Integrerte operasjoner Side 9

10 Senteret bygger på nåværende programområdet, DISCOS, og er involvert i følgende pågående prosjekter: NFR VERDIKT BIP prosjekt ( ), eies av Altibox AS, prosjektleder Prof. Rong. IDP-DC, NFR SUPTEK prosjekt ( ). Prof. Rong er prosjektleder. SEEDS, EU FP7 ICT STREP prosjekt ( ). Prof. Rong er representant i General Assembly. SCC-Computing, EU FP7 ICT CSA prosjekt ( ). Prof. Rong leder arbeidspakke innen cloud computing. ERAC Delta NFR VERDIKT prosjekt: ERAC ( ). Prof. Rong leder arbeidspakke for sikkerhetsplattform. Tidal News, NFR VERDIKT prosjekt ( ), ledes av UiO. Hein Meling leder arbeidspakke om pålitelighet. AutoConRig, NFR PETROMAKS prosjekt ( ) ledes av National Oilwell Varco AS. Kontaktperson Chunming Rong. Hein Meling veileder IRIS stipendiat. Integrated Operation in the High North IOHN, Joint Industry Project ( ). Prof. Rong er styremedlem. Prof. Rong har også tett samarbeid med Prekubator, bl.a. gjennom et internasjonalt PCT patent om sikker informasjonslagring i nettskyen skal sendes i løpet av året. Patentens IPR blir nå lisensiert til GST AS i Norge. Siden 2010, har gruppen fått en årlig støtte av 100K fra Altibox til senteretableringsarbeid. Etter avtalen, vil Logica, støtte CIPSI med 25K årlig mellom 2012 og 2016 til formål knyttet til studentarbeid. Kontaktperson Chunming Rong. Gruppen har et godt nasjonalt og internasjonalt nettverk. Prof. Chunming Rong er med i styret av Forum for Research and Innovation in Security and Communications (FRISC.no). Vi er også en del av Norwegian Center for Wireless Communication (CWI) i samarbeid med UiA, UniK/UiO, NTNU, HiB, HiTelemark, Uninett. Førsteam. Hein Meling er medlem av programstyret i Norsk informatikkonferanse og samarbeider med forskere fra UC San Diego og UC Davis i et NSF finansiert prosjekt innen feiltolerans og sikkerhet. Konsortieavtalen mellom UiS og Lyse Konsortieavtalen regulerer organisering og drift av senteret samt rettigheter og plikter mellom konsortiepartene. Side 10

11 Frist: Retur til: Forskningssekretariatet v/jorunn H. Barka 1. Navn for programområde (+ evt. akronym) Distribuerte sensor- og kontrollsystemer (DISCOS) Merk: Center for IP-based Service Development and Innovation (CIPSI) hører til gruppen og støttes av Altibox siden Oppstartstidspunkt (MM/ÅÅ) 11/08 3. Aktive deltakere: Navn Stilling Tilknytning til UiS Annen arbeidsgiver enn UiS - feks prof. II Chunming Rong Professor Fast ansatt Reggie Davidrajuh Professor Fast ansatt Erdal Cayirci Professor II Prof. II NATO Hein Meling 1. amanuensis Fast ansatt Erlend Tøssebro 1. amanuensis Fast ansatt Terje Kårstad 1. amanuensis Fast ansatt Kari Anne Thorsen PostDoc Frem til juni/2011 POSC Caesar/OLF Son Thanh Nguyen PostDoc Midlertidig Rune Melberg PostDoc Midlertidig Tomasz W. Wlodarczyk PostDoc f.o.m. august/2011 Stipendiat frem til august 2011 Ragnar Stølsmark PhD student Stipendiat Rui Paulo M. P. M. Esteves PhD student Stipendiat Nejm Saddallah PhD student PhD student IRIS Abdulrahman Azab PhD student PhD student Geir Egeland PhD student disputert i 3/2011 Telenor FoI Pål Evensen PhD student PhD student Lyse Tele (Altibox) Erich Suter PhD student PhD student IRIS Side 11 1

12 4. Oppnådde resultater i 2011: 4.1.Vitenskapelig publisering tilknyttet programområdet (hvis publikasjonen har relevans for mer enn et programområde, vennligst vurder hvor det skal føres, kun èn oppføring) Forfatter(e) Tittel Publikasjon Annen formidlin gskanal Tøssebro, Erlend; Nygård, Mads Representing topological relationships for spatiotemporal objects Geoinformatica 2011 ;Volum 15.(4) s For tidsskrifter : nivå 1 eller 2 nivå 2 Status: under vurdering, akseptert eller publisert Publisert Chunming Rong, Son T. Nguyen Son T. Nguyen, Semere Tsehaye Ghebregiorgish, Nour Alabbasi, and Chunming Rong Chunming Rong, Son T. Nguyen, Martin Gijle Jaatun Ching-Hsien Hsu, Shih-Chang Chen, Chih-Chun Lee, Hsi-Ya Chang, Kuan-Chou Lai, Kuan- Ching Li, and Chunming Rong Yuri Demchenko, Canh Ngo, Cees de Laat, Tomasz Wiktor Cloud Trends and Security Challenges Integer Factorization Using Hadoop Beyond Lightning: A Survey on Security Challenges in Cloud Computing Energy-Aware Task Consolidation Technique for Cloud Computing In Proceedings of the 3rd International Workshop on Security and Communication Networks (IWSCN 2011), May 18-20, 2011 in HPCCloud 2011 Workshop associated with 2011 IEEE Third International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), 2011 in 2011 FTRA International Symposium on Advances in Cryptography, Security and Applications for Future Computing (ACSA-11) ---> will be published in Elsevier Electrical and Computer Engineering journal in Proc. of the 3rd IEEE international conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom) 2011, pp , Athens, Greece, November 29-December 1, ISBN nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 Publisert Publisert Accepted Publisert Security Infrastructure for Proc. of the 3rd IEEE international nivå 1 Publisert Side 12 2

13 Wlodarczyk, Chunming Rong and Wolfgang Ziegler E. Cayirci, Chunming Rong T. W. Wlodarczyk and C. Rong T. W. Wlodarczyk, Y. Han, and C. Rong T. W. Wlodarczyk, C. Rong, M. O Connor, and M. Musen T. W. Wlodarczyk, P. LePendu, N. Shah, C. Rong T. W. Wlodarczyk, C. Rong, D. Waage T. W. Wlodarczyk, C. Rong, T. W. Wlodarczyk, H. Yi, X. Yu, C. Rong On-demand Provisioned Cloud Infrastructure Services Intercloud for Simulation Federations Applying SWRL-F to intercloud constraints analysis Performance Analysis of Hadoop for Query Processing SWRL-F Scaling-out the NCBO Resource Index Processing and Maintenance Challenges in healthcare and welfare intercloud An Initial Survey on Integration and Application of Cloud Computing to High Performance Computing Evaluation of Some Optimization Techniques for Semantic Query Answering on Shared-nothing conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom) 2011, pp , Athens, Greece, November 29-December 1, ISBN in 2011 International Conference on High Performance Computing and Simulation (HPCS), 2011, pp in 2011 International Conference on High Performance Computing and Simulation (HPCS), 2011, pp in 2011 IEEE Workshops of International Conference on Advanced Information Networking and Applications, Biopolis, Singapore, 2011, pp in Proceedings of the International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics - WIMS 11, Sogndal, Norway, 2011, p. 1. in Proceedings of the 1st Workshop on High-Performance Computing for the Semantic Web (HPCSW2011), 8th Extended Semantic Web Conference 2011 in th International Conference on Digital Content, Multimedia Technology and its Applications (IDCTA), 2011, pp in 2011 IEEE Third International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), 2011 Special Issue of International Journal of Space- Based and Situated Computing (IJSSC) nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 Publisert Publisert Publisert Publisert Publisert Publisert Publisert Accepted Side 13 3

14 Hongbing Cheng, Chunming Rong, Geng Yang Chunming Rong; Eggen, S.; Hongbing Cheng Architecture Design and analysis of a secure routing protocol algorithm for wireless sensor networks A novel intrusion detection algorithm for wireless sensor networks The 25th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications Biopolis, Singapore, March 22-25, 2011: nd International Conference on Wireless Communication, Vehicular Technology, Information Theory and Aerospace & Electronic Systems Technology (Wireless VITAE), Feb March : 1 7 nivå 1 nivå 1 Publisert Publisert Chunming Rong; Eggen, S.; Hongbing Cheng Hongbing Cheng, Chunming Rong, Zhenghua Tan Chunming Rong, Shun Xue, Hong-bing Cheng Esteves, R.M., Pais, R., Rong, C., Esteves, R.M., Rong, C An efficient intrusion detection scheme for wireless sensor networks Identity based Encryption and Biometric Authentication for Secure Data Access in Cloud Computing Multi-tag Content Access Control Using Hash Lock K-means Clustering in the Cloud -- A Mahout Test Using Mahout for Clustering Wikipedia s Latest Articles: A Comparison between K- means and Fuzzy C-means in STA 2011 Workshops, CCIS 187, pp , Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011 IEEE transaction on communication letter the Special Issue on "Internet of Things and Future Applications" for the Springer International Journal on Wireless Personal Communications in 2011 IEEE Workshops of International Conference on Advanced Information Networking and Applications, Biopolis, Singapore, 2011, pp in 2011 IEEE Third International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), 2011 nivå 1 Publisert nivå 2 Accepted for 2012 nivå 1 submitted nivå 1 Publisert nivå 1 Publisert Side 14 4

15 M.J. Csorba, H. Meling, and P.E. Heegaard P. Evensen and H. Meling the Cloud A bio-inspired method for distributed deployment of services. New Generation Computing A paradigm comparison for collecting tv channel statistics from high-volume channel zap events New Generation Computing, 29(2):185{222, In Proc. of the 5th ACM International Conference on Distributed event-based system, pages 317{326. ACM, nivå 1 nivå 1 Publisert Publisert K. Marzullo, H. Meling, and A. Mei Brief announcement: When you don't trust clients: Byzantine proposer fast paxos In Proc. of the 25th International Symposium on Distributed Computing (DISC), pages 143{144. Springer, nivå 1 Publisert N. Saadallah, H. Meling, and B. Daireaux N. Saadallah, H. Meling, and B. Daireaux Modeling a drilling control system, as a discrete-eventsystem A simple machine in a complex environment: A petri net approach In Proc. of International Conference on Communications, Computing and Control Applications (CCCA), pages 1{5. IEEE, 2011 In Proc. of 15th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES), pages 387{392. IEEE, nivå 1 nivå 1 Publisert Publisert Davidrajuh, R. and Lin, Binshan Davidrajuh, R. Davidrajuh, R. Exploring Airport Traffic Capability Using Petri Net based Model Distributed Workflow based Approach for Eliminating Redundancy in Virtual Enterprising Design Issues in Developing a Real-Time Control Simulator Expert Systems With Applications (ESWA), 38 (2011) pp ; Publisher: Elsevier publications. Journal of Supercomputing: An International Journal of High- Performance Computer Design, Analysis, and Use; (ISSN: ), Springer Verlag IEEE UKSim 5th European Modelling Symposium On Computer Modelling and Simulation (EMS2011), Madrid, Spain, November ISBN nivå 1 nivå 1 nivå 1 Publisert Publisert Publisert Side 15 5

16 Davidrajuh, R. Davidrajuh, R. Davidrajuh, R. Davidrajuh, R. E. Cayirci, R Ghergherechi Model Simplification in Petri Net Models Scheduling using 'Activitybased Modeling' Extending a Petri Net Simulator as a Real-Time Control Simulator' Representing Resources in Petri Net Models: Hardwiring or Soft-coding? MODELING CYBER ATTACKS AND THEIR EFFECTS ON DECISION PROCESS E. Cayirci Multinational Computer Assited Exercises E. Cayirci Wireless Sensor and Actuator Network Applications and Challenges ; pp IEEE UKSim 5th European Modelling Symposium On Computer Modelling and Simulation (EMS2011), Madrid, Spain, November ISBN pp in 2011 IEEE Conference on Computer Applications & Industrial Electronics (ICCAIE 2011), Penang, Malaysia, December 4-7, 2011 in IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering (ICCSCE 2011), Penang, Malaysia, November 25-27, IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics, Beijing, China, July 10-12, 2011; ISBN: ; IEEE Press: NJ, USA; pp Proceedings of the 2011 IEEE/SCS Winter Simulation Conference nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 Publisert Publisert Publisert Publisert Publisert A Wiley book chapter in Engineering Principles of Combat Modeling and Distributed Simulation, Wiley 2012.) nivå 1 Accepted A Springer book chapter nivå 1 Under vudrering 4.2. Formidling Side 16 6

17 Forfatter(e) Tittel Publikasjon Annen formidlingskanal Chunming Cloud Trends & Keynote i IEEE IWSCN 2011 at Gjøvik, Norway Rong Security Challenges Chunming Cloud Trends & Keynote i NISNET Winter School 2011 at Finse, Norway Rong Security Challenges Chunming Cloud Data Keynote i COMADEM2011, the 24th International Congress on Condition Rong Management & It s Monitoring and Diagnostics Engineering Management in Stavanger, Norway. Chunming Rong, T. W. Wlodarczyk D. Wåge, Chunming Rong Chunming Rong D. Wåge, Chunming Rong D. Wåge, Chunming Rong Chunming Rong D. Wåge, Chunming Rong D. Wåge, Chunming Rong Security Challenges Security challenges in Clouds using Cloud Computing Technology SEEDS: Self- Learning Energy- Efficient buildings and open Spaces Eldrebølgen muligheter for omsorgsteknologi Slik skal høgteknologi gi tryggare eldrebustader Keynote i 6th NATO CAX Joint Computer Assisted Exercise Forum (CAX '11) in Rome, Italy, September https://transnet.act.nato.int/wise/coe/individual/ms/events/6thnatocax/ Keynote i Velferdsteknologikonferansen 2011, Trondheim Invited talk i International Workshop on Future Internet and Cloud Computing (FICC'11) Dato Mai, 2011 Mai, 2011 Mai, 2011 Sept, 2011 Nov., 2011 Des., 2011 UniverS nr. 2, 2011 Juni, 2011 UniverS nr. 3, 2011 Sept, 2011 Tar styring i huset UniverS nr. 4, 2011 Des Bo lenger hjemme med nettbrett Nettbrett forlenger hjemmelivet %2FHovedsidemal&cid= &p= Side 17 7

18 D. Wåge, Chunming Rong D. Wåge, Chunming Rong D. Wåge, Chunming Rong Chunming Rong Nettbrett-tjenester for eldre Nettbrett for eldre Denne kan bli viktig for de eldre Hus tenker sjæl sparer strøm Internasjonal aktivitet i perioden (Konferansedeltakelse, gjesteopphold, etc.) Konferansedeltakelse refereres til publiseringslista. Prof. Chunming Rong er styreleder i internasjonal Cloud Computing Association som har ansvar for IEEE CloudCom konferanse serie Konferansen skaper stor internasjonal oppmerksomhet og har fått kjernestøtte fra amerikansk standardbyrådet NIST og Open Grid Forum (OGF) og IEEE Computer Society (CS). Prof. Chunming Rong og Tomasz W. Wlodarczyk besøkte Stanford University og Purdue University om videre samarbeid i oktober Besøkeopphold: Hein Meling, UCSD, Rui Esteves, Purdue University, august November, Gjesteopphold: Prof. Weijia Jia, Hong Kong City University, Hong Kong, juli august, 2011 Prof. Ching-Hsien (Robert) Hsu, Chung Hua University, Taiwan, august, 2011 Prof. Hua Wang, Southern Queensland University, Australia, november, 2011 Dr. Hongbing Cheng, Nanjing University, China, desember, 2011 august 2012 Side 18 8

19 6. Søknader om ekstern finansiering Tittel på prosjektk MINET - A VALUE CREATION NETWORK FOR FUTURE MOBILE INTERNET EDC: Efficient Green Data Centers CPS4EeB: Cyber Physical Systems for Energy- Efficient Buildings InS: Social Information Search FRISC: Forum for Research and Innovation in Security and Communications Sendt til (finansieringskilde) NFR VERDIKT Budsjett totalt 1 Herav UiS Tidsperiode Samarbeidspartnere UiO, UiA, NTNU, HiB, HiTelemark NFR BIA kr Simula, Oracle, Lyse, EDB ErgoGruppe Status for søknaden, eventuelt innvilget beløp 2 /herav UiS avslag avslag Herav UiS NFR VERDIKT kr Simula avslag 4 NFR VERDIKT HiG, Vestlandforskning NFR VERDIKT kr NTNU, UiO, UiA, UiT, UiB, SINTEF, NR, FFI, Thales avslag Innvilget kr deltaker i nettverk Karakter fra NFR eller andre Topp lista blant over tusen søknader 1 Totalbeløp for hele prosjektperioden som angitt i søknaden 2 Totalbeløp for hele prosjektperioden Side 19 9

20 Utvikle og formidle kunnskap om implementering av velferdsteknologi ERAC: Efficient and Robust Architecture for the Big Data Cloud Smart System to Support Safer Independent Living and Social Interaction for Elderly at Home SCC-Computing: Strategic collaboration with China on super-computing based on Tianhe-1A SEEDS - Self learning Energy Efficient BuilDings and open Spaces RFFVEST kr Stavanger Kommune, IRIS, SUS NFR VERDIKT kr kr NFR VERDIKT kr kr Simula (leder), UiO, Cisco, Lyse Altibox (eier), Cisco, DevoTeam, VS- Safety, SINTEF, SAFER/Laerdal Medical, Helse Vest, Stavanger Kommune EU FP7 ICT Surrey (UK), NCSA (BU), UniZar (ES), TJU (CN), TJSC (CN), USI (CH) EU FP7 ICT CEMOSA (ES), Fraunhofer (DE), SOFTCRITS (ES), CIDAUT (ES), Univ. of Salford (UK), NSC (DE), FERROVIAL (ES), FASA (DE), UiS Innvilget kr Innvilget kr Innvilget kr Innvilget Innvilget Deltaker under UiS kr kr Side 20 10

21 A4Cloud: Accountibility for Cloud COMPOSER: Complex System Modelling and Simulation as a Service EU FP7 ICT HP (UK), SAP (FR), EU FP7 ICT DAM (IT), UAB(ES), IMS (FR), Frist Frist koordinator 7. Økonomi Bevilgning fra fakultetet til programområdet for 2011: Kr ,- Nøkkeltall forbruk for inneværende år Faktiske kostnader pr Kr Kr Estimat hele året Personal- og indirekte kostnader Innkjøp FoU-tjenester Utstyr Kr Andre driftskostnader (reise, Kr driftsmidler) Totale kostnader Kr Side 21 11

22 8. Annen informasjon herunder programområdets bidrag til relevante phd-utdanninger (Informasjon som er relevant for vurderingen av programområdet).maks 1000 ord. I 2011, dispueterte stipendiat Geir Egeland og Tomasz W. Wlodarczyk for deres dr.grad. Begge er veiledet av Prof. Rong. Dr. Wlodarczyk forsetter som PostDoc i gruppen. Prof. Rong var opponent for Xianghan Zheng s disputas ved UiA, januar Prof. Rong har også tett samarbeid med Prekubator, bl.a. er det en internasjonal PCT patent om sikker informasjonslagring i nettskyen er levert inn i løpet av året. Patents IPR blir nå lisensiert til GST AS i Norge. Pågående prosjekter: Prof. Rong er prosjektleder i NFR VERDIKT BIP prosjekt: ( ) eies av Altibox AS. Prof. Rong er prosjektleder i NFR SUPTEK prosjekt: IDP-DC ( ). Delta EU FP7 ICT STREP prosjekt: SEEDS ( ). Prof. Rong er representant i General Assembly. Delta EU FP7 ICT CSA prosjekt: SCC-Computing ( ). Prof. Rong leder arbeidspakke innen cloud computing. Delta NFR VERDIKT prosjekt: ERAC ( ). Prof. Rong leder arbeidspakke for sikkerhetsplattform. Delta NFR VERDIKT prosjekt: TidalNews ( ) ledes av UiO. Kontaktperson Hein Meling. Delta i NFR PETROMAKS prosjekt: AutoConRig ( ) ledes av National Oilwell Varco AS. Kontaktperson Chunming Rong. Delta i Join Industry Project Integrated Operation in the High North IOHN ( ). Prof. Rong er styremedlem. I samarbeid med Altibox, vil Center for IP-Based Services development and Innovation (CIPSI) etableres med årlig støtte av 100K fra Altibox siden Kontaktperson Chunming Rong. Etter avtalen, vil Logica, støtte CIPSI med 25K årlig mellom 2012 og 2016 til formål om studentarbeid. Kontaktperson Chunming Rong. Gruppen har god nasjonal og internasjonal nettverk. Prof. Chunming Rong er med i styret av Forum for Research and Innovation in Security and Communications (FRISC.no). Vi er også en del av Norwegian Center for Wireless Communication (CWI) i samarbeid med UiA, UniK/UiO, NTNU, HiB, HiTelemark, Uninett. Side 22 12

23 9. Fremdriftsplan og milepæler for 2012 i korte trekk: (Maks 1000 ord) Publisering: DISCOS jobber kontinuerlig sammen med våre PhD studenter og andre samarbeidspartnere med publisering av vårt arbeid. Vi hadde god publiseringsrekord i fjor og ønsker å satse mer i kommende år. Målet er å få til noen nivå -2 publiseringer og bøker. Formidling: Vi skal satse mer på media dekning. Prof. Rong leder nå en IEEE konferanse serie CloudCom om forskning innen nettsky. CloudCom skaper mye internasjonal oppmerksomhet i det siste og fikk solid støtte hos IEEE sentral ledelse. Vi er involvert i flere andre internasjonal konferanse og workshop arrangementer. Vår EU og NFR prosjekt vil også øke vår formidling i forskjellige kanaler. Ekstern finansiering: Vi skal ta vare på eksisterende prosjekter innen NFR og EU. Vi skal øke innsats i EU FP7 i kommende året, etter ett vellykket året med et STREP prosjekt SEEDS og et CSA prosjekt SCC-Computing innvilget. I 2012, skal vi delta som partner i et IP prosjekt A4Cloud sammen med HP og SAP, og koordinerer et STREP prosjekt COMPOSER. Center for IP-Based Services development and Innovation (CIPSI) etableres i tett samarbeid med Lyse/Altibox og andre lokal industriell aktørene og IRIS. Vi skal utvide vår nasjonal og internasjonal nettverk med ambisjon av SFI/NCE status og EU prosjekter i kommende årene. Vi indentifiserer områder innen velfredsteknologi og e-helse (hvor Rogaland er i ferd å etablere regional statsingsområdet), smart-utilities (f.eks. SmartGrid og automatisert energi-sparing), Big-data behandling i santtid og fra flere datakilder. Side 23 13

24 Side 24

25 Universitetet i Stavanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 11/ Utredning av forskerutdanningen ved UiS (2011/4460) Dokumenter i saken: Rapport fra arbeidsgruppen Bakgrunn Doktorgradsprogrammene ved TN er i stor grad historisk betinget, og det ligger i begrenset grad forsknings- eller utdanningsstrategiske begrunnelser for de forskjellige programmene. Med den programstruktur fakultetet har i dag favner programmene de aller fleste fagområdene ved fakultetet, men det er fremdeles ansatte med veiledningskompetanse som ikke naturlig hører inn under de eksisterende områdene. Det er også liten tvil om at grensene for doktorgradsområdene legger strategiske føringer og leder til sub-optimalisering i ressursfordelingen mellom faggrupper på fakultetet. Det er et mål at alle fakultetets ansatte med veilederkompetanse skal kunne veilede på fakultetets program. For å oppnå dette målet og for å skape en mer helhetlig strategisk prosess ved fakultetet besluttet dekan å utrede om det kunne være formålstjenelig å redusere antall doktorgradsprogram i lys av fakultetets målsetting for forskerutdanningen. Dekan oppnevnte i ledermøtet følgende gruppe til å utrede programstrukturen i forskerutdanningen ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet (TN) på UiS: Frank Asche (leder), Bjørn Hjertager, Merete Vadla Madland, Terje Kårstad, Knut Erik Bang og Elisabeth S. Fiskå Mandatet spesifiserte følgende målsetning og rammer for arbeidet: Lage en robust og fremtidsrettet organisering av forskerutdanningen ved TN fakultetet hvor doktorgradsprogrammene omfatter hele fakultetets faglige kompetanse. 1. Tilpasning til nye krav fra KD til doktorgradsprogrammer; minimum 15 kandidater i gjennomsnitt pr. doktorgradsprogram. 2. Forenkle og effektivisere administrasjonen av forskerutdanningene gjennom å redusere antall doktorgradsprogram 3. Øke fleksibiliteten til faglig innhold i doktorgradsprogrammene, lettere ta opp nye spesialiseringer. Fire mulig modeller Ett felles doktorgradsprogram for TN med spesialiseringer som hver for seg oppfyller kravene til kompetanse To doktorgradsprogram ved TN; ett innen Naturvitenskap og ett innen Teknologi Tre doktorgradsprogram ved TN; ett innen Naturvitenskap, ett innen Ingeniørvitenskap og ett innen Petroleumsfag. Fortsette som nå med fem doktorgradsprogram Arbeidsgruppen har vært ledet av prodekan for forskning. Fristen for utredningsarbeidet ble satt til å være Vurdering: Arbeidsgruppen viser til at organiseringen av forskerutdanningen varierer fra universitet til universitet. Ytterpunktene er NTNU som har totalt ca 50 ph.d.-program og UiB som har ett ph.d.-program. Her er det å si at UiB har valgt å organisere forskerutdanningen sin i forskerskoler og ikke i program. Felles for samtlige universitet som arbeidsgruppen har vært i kontakt med i forbindelse med utredningsarbeidet gir uttrykk for at NOKUT kravene tilfredsstilles innenfor de ulike ph.d.-programmene/ spesiasliseringene/ forskerskolene. Det er Side 25 1/2

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands Hus, dekankontor D-329 Tid: 23.10.2012, kl. 12:15-15:00 Følgende medlemmer møtte: Bjørn Henrik Auestad

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 111/12 Opprettelse av Center for IP-Based Service Innovation (CIPSI) ephortesak: 2012/3805 Saksansvarlig: Helge Ole Bergesen, forskningsdirektør Møtedag: 28.11.2012

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329, dekankontor Kjølv Egelands Hus Dato: 04.09.2012, kl. 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands Hus, dekankontor Tid: 24.09.2013, kl. 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Arne Rettedal Bjørn Auestad

Detaljer

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtereferat Møtereferat fra Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, dekankontor D-329 Tid: 30.04.2014, kl. 13:00-14:30

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, D-329 Tid: 09.12.2014, kl. 12:15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi - et SAK-samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark 1 Bakgrunn Ved siden

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 64/13 Teknologisenter for Petroleumsindustrien ephortesak: 2013/2716 Saksansvarlig: Rolf Ljøner Ringdahl, ressursdirektør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Ad-hoc / selvkonfigurerende sensornettverk. Knut Øvsthus, PhD Professor Høgskolen i Bergen

Ad-hoc / selvkonfigurerende sensornettverk. Knut Øvsthus, PhD Professor Høgskolen i Bergen Ad-hoc / selvkonfigurerende sensornettverk Knut Øvsthus, PhD Professor Høgskolen i Bergen Agenda Introduksjon Hvorfor kommer sensornett nå? Arbeid ved FFI CWIN Arbeid ved HiB Veien videre Moore s lov Dobling

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, D-303 Tid: 16.09.2014, kl. 12:15 til ca 14:45 Følgende faste medlemmer

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 17.09.08 Fra: Dekan Saksbehandler: Gunnhild Oftedal Sak: 22/08 Endring av fremtidig satsningsområde Forslag til vedtak:

Detaljer

Norwegian Information Security NETwork

Norwegian Information Security NETwork Norwegian Information Security NETwork Ressursnett av forskningsmiljøer innen informasjonssikkerhet www.nisnet.no S.F. Mjølsnes NISnet-seminar ved NTNU, 23. november 2009 1 Ressursnett? Nasjonale møteplasser

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Senteret er opprettet for å styrke innovasjonsforskningen ved UiS og IRIS, og er en langsiktig satsing innen forskningsområdet.

Senteret er opprettet for å styrke innovasjonsforskningen ved UiS og IRIS, og er en langsiktig satsing innen forskningsområdet. Konsortieavtale (samarbeidsa(vtale om opprettelse og drift air, Senter for lnnovasjonsforsk^ ig' t mellom Universitetet i Stavanger og International Research Institute of Stavanger 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 - forskning og forskerutdanning Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Strategi - forskning Føringer Klima for forskning Noen tall Hva

Detaljer

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd Samarbeid om doktorgradsutdanning Hege Torp, Norges forskningsråd FM 2009 «Klima for forskning»: Kvalitet i doktorgradsutdanningen Nye utfordringer: Flere gradsgivende institusjoner, flere phd-programmer

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Universitetet i Bergens egenart og verdier Faglig virksomhet fornyes i takt med samfunnsendringer Fornyelsen

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, KE C-334 Tid: 9.9.2014, kl. 12:00 13:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 14/12 Møtedato: 15.02.2012 Notatdato: 02.02.2012 Saksbehandler: Thomas Brånå Sakstittel:

Detaljer

Faglig nettverk for VERDIKT Sikkerhet, personvern og sårbarhet. Stig F. Mjølsnes Professor, NTNU Finse-seminaret 7.mai 2012

Faglig nettverk for VERDIKT Sikkerhet, personvern og sårbarhet. Stig F. Mjølsnes Professor, NTNU Finse-seminaret 7.mai 2012 Faglig nettverk for VERDIKT Sikkerhet, personvern og sårbarhet Stig F. Mjølsnes Professor, NTNU 1 Om FRISC Forum for Research and Innovation in Security and Communications Oppstart sept 2011. 4 år. Formål

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 39/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Budsjett fordeling av faste stillinger

Budsjett fordeling av faste stillinger UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 87/16 13.12.2016 Dato: 28.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/4854-WEF Budsjett 2017 - fordeling av faste

Detaljer

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur en foreløpig evaluering av prosess og resultat

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur en foreløpig evaluering av prosess og resultat Orientering 24.09.09 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur en foreløpig evaluering av prosess og resultat Bakgrunn Programmet Nasjonal satsing på infrastruktur etterfølger programmet Avansert utstyr

Detaljer

Faglig nettverk for VERDIKT Sikkerhet, personvern og sårbarhet

Faglig nettverk for VERDIKT Sikkerhet, personvern og sårbarhet Faglig nettverk for VERDIKT Sikkerhet, personvern og sårbarhet Stig F. Mjølsnes Professor, Institutt for telematikk NTNU 1 NFR Verdikt fra utlysningsteksten for Verdinettverk Fokus på to hovedmålsettinger

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Lokalt hovedavtaleutvalg TN 2017 Sted: KE C-334 Dato: kl. 14:15-15:45

Møteinnkalling. Utvalg: Lokalt hovedavtaleutvalg TN 2017 Sted: KE C-334 Dato: kl. 14:15-15:45 Møteinnkalling Utvalg: Lokalt hovedavtaleutvalg TN 2017 Sted: KE C-334 Dato: 01.02.2017 kl. 14:15-15:45 Eventuelt forfall meldes snarest til e-post@uis.no. Side 1 Saksnr. Innhold U.off. Arkivnr. HATN 1/17

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 20/17 23.02.2017 Dato: 02.02.2017 Arkivsaksnr: 2013/9976 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: dekankontor D-329, Kjølv Egelands Hus Dato: 23.10.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 44/09 Fakultetenes F handlingsplaner - revidert versjon (ephortesak 2009/1974) Saken gjelder I denne saken inviteres styret til å ta fakultetenes rullerte handlingsplaner

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

Arbeidsgruppe: Kostnadsberegning og finansiering av veiledning og opphold ved gradsgivende UH-institusjon Nasjonal arbeidsgruppe oppnevnt av UHR

Arbeidsgruppe: Kostnadsberegning og finansiering av veiledning og opphold ved gradsgivende UH-institusjon Nasjonal arbeidsgruppe oppnevnt av UHR Arbeidsgruppe: Kostnadsberegning og finansiering av veiledning og opphold ved gradsgivende UH-institusjon Nasjonal arbeidsgruppe oppnevnt av UHR Økonomiavdelingen Kirsti R. Aarøen 10/12-2015 AGENDA Bakgrunn,

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 20.08.2007 ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Overordnet prinsipp for budsjettfordeling og inntektsfordelingsmodellen

Detaljer

UVs-strategier rettet mot Horisont Dekanens seminarrekke 15. Juni 2016

UVs-strategier rettet mot Horisont Dekanens seminarrekke 15. Juni 2016 UVs-strategier rettet mot Horisont 2020 Dekanens seminarrekke 15. Juni 2016 Overordnet fakultetets strategiske plan 2010-2020 - Fakultetet utarbeidet en videreutvikling av strategisk plan, vedtatt av fakultetets

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

LEDELSESVURDERING 2. TERTIAL 2016

LEDELSESVURDERING 2. TERTIAL 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 41/16 Møtedato: 18.10.2016 Notatdato: 14.10.2016 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Økonomirapportering 2.

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning -

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 47/17 Møtedato: 11.12.17 Notatdato:30.11.17 Saksbehandler: Finn-Eirik Johannessen

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 POLICY FOR BRUK AV POSTDOKTORER VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK Institutt for medier og Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 13/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.3.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Tanja Storsul VEDTAKSSAK: HFS

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2016 Budsjettprosess 2016

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets forskningsutvalg. Dato: kl. 12:30 Sted: A7 001, Campus Kristiansand, UiA Arkivsak: 15/00099

MØTEPROTOKOLL. Universitetets forskningsutvalg. Dato: kl. 12:30 Sted: A7 001, Campus Kristiansand, UiA Arkivsak: 15/00099 MØTEPROTOKOLL Universitetets forskningsutvalg Dato: 04.02.2015 kl. 12:30 Sted: A7 001, Campus Kristiansand, UiA Arkivsak: 15/00099 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Dag Gjerløw

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET I møte 12. september

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet Institutt for musikk INSTITUTTRÅDET Sak nr.: 2/17 Sakstype VEDTAKSSAK ephorte saksnummer: Møte: 1/17 Foreløpig budsjett for 2017 Budsjettramme 2017 Fakultetsstyret

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2012 Budsjettprosess 2012 I det

Detaljer

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Innhold: Utgangspunkt og status:

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader.

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader. UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12.02.2016 FS-HUM sak 4/16 ENDELIG BUDSJETT 2016 Det humanistiske fakultet Vedlegg: - Internt tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

Scenario for et styrket fakultet -

Scenario for et styrket fakultet - Scenario 2030 - for et styrket fakultet - Allmøte 22. mars 2017 Dekan Helge K. Dahle Illustrasjon: Kittelsen Vi har store ambisjoner Men har vi muskler til å innfri? Arbeidsgruppens kartlegging viser at

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

SFI Rapportering og opplegg for midtveisevalueringen SFI-forum - 3. april 2008

SFI Rapportering og opplegg for midtveisevalueringen SFI-forum - 3. april 2008 SFI Rapportering og opplegg for midtveisevalueringen SFI-forum - 3. april 2008 Dag Kavlie Spesialrådgiver, Innovasjonsdivisjonen, Norges forskningsråd 1. Erfaringer med rapportering Fremdriftsrapporter

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsstyret 93/16 25.08.2016 Dato: 08.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/5453 Handlingsplan for forskerutdanningen Henvisning til bakgrunnsdokumenter Styresak 5/16, Universitetet i

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Møtebok Utvalg: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Sted: E-post behandling av hastesak Dato: Frist for tilbakemelding

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

US 70/10 Utviklingen av forskningssentre ved UiS

US 70/10 Utviklingen av forskningssentre ved UiS Styret US 70/10 Utviklingen av forskningssentre ved UiS ephortenummer: 2010/1459 Møtedag: 10.06.10 Saksansvarlig: Jorunn H. Barka Informasjonsansvarlig: Helge Ole Bergesen Hva saken gjelder I denne sak

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Existing Projects DigiSal: Towards the Digital

Detaljer

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Revidert mars 2003 1. Innledning Forskningsrådet startet forskningsprogrammet Grunnleggende IKT forskning (IKT- 2010) i år 2000. Programperioden er

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

7. 2011/805-6 Oversikt over saker til Tilsettingsutvalget ved NT-fak behandlet på sirkulasjon i perioden 7. september 19.

7. 2011/805-6 Oversikt over saker til Tilsettingsutvalget ved NT-fak behandlet på sirkulasjon i perioden 7. september 19. 1. 2011/290-12 Referat fra siste fakultetsstyremøte 290911 2. 20114/687 Referat fra møte i styret for Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet 270911 3. 2011/31445 Referat fra møte i styret for Institutt

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Vi fusjonerer fordi * vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele bredden av virksomheten. vi sammen kan være en enda bedre partner for utvikling av næringsliv og samfunn

Detaljer

2013 - orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden. 10-12 M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1.

2013 - orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden. 10-12 M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet + Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for r kjemisk prosessteknologi Møteinnkalling Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Instituttstyrett Fakultet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: HF IKOS HF IAKH HF IMK HF IMV HF IFIKK HF ILOS HF ILN Institutt for kulturstudier og orientalske språk Institutt for arkeologi, konservering og

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS PETROMAKS & Integrerte Operasjoner Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS Agenda for presentasjonen Porteføljen IO i PETROMAKS Prosjekter Aktører Penger Utfordringer Tematiske satsingsområder TTA1: Fremtidens

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer