Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Sirevåg, Sirevåg konferansesenter Dato: , kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til Side 1

2 Saksnr. Innhold U.off. Arkivnr. FS-TN 8/12 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-TN 9/12 Møteprotokoll TN fakultetsstyre /612 FS-TN 10/12 Forslag om etablering av nytt senter ved Institutt for dataog elektroteknikk (IDE) - Center for IP-based Service Innovation (CIPSI) 2012/1415 FS-TN 11/12 Utredning av forskerutdanningen ved UiS 2011/4460 FS-TN 12/12 FS-TN 13/12 Innspill til budsjettfordeling 2013 fra Det teknisknaturvitenskapelige fakultet (TN) Oppdatert visjon og hovedmålsetting for Det teknisknaturvitenskapelige fakultet - endret mai / /1271 FS-TN 14/12 Orienteringssaker til møte /609 FS-TN 15/12 Eventuelt Side 2

3 FS-TN 8/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 3

4 Side 4

5 Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Universitetet i Stavanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 10/ Forslag om etablering av nytt senter ved Institutt for data- og elektroteknikk (IDE) - Center for IP-based Service Innovation (CIPSI) (2012/1415) Dokumenter i saken: A. Bakgrunnsnotat knyttet til forslag om etablering av nytt senter, CIPSI, ved IDE B. Rapport fra fagprogramområde Bakgrunn Center for IP-based Service Innovation (CIPSI) er etablert av Universitetet i Stavanger (UiS) og Lyse Energi AS (LYSE) for å realisere et felles mål om å styrke IKT forskningen. Etablering av nytt senteret er gjort mulig ved en grunnfinansiering gitt til UiS av LYSE. Det et utarbeidet utkast til en samarbeidsavtale om opprettelse og drift av Center for IP-based Service Innovation mellom Universitetet i Stavanger og Lyse Energi AS. Institutt for data- og elektroteknikk (IDE) har i sin handlingsplan for lagt inn etableringen av et slikt senter som ett av tiltakene for kommende periode. Professor Chunming Rong har i flere år vært leder av internt forskningsprogramområde innen dette fagfeltet. Aktiviteten som er etablert danner grunnlaget for utvikling i form av etablering av eget forskningssenter. Senterets formål Senteret skal opprettes for å styrke IKT forskningen ved UiS og LYSE, og representerer en langsiktig satsing innen fagområdet som betraktes som særs viktig for utviklingen av regionen. Senterets ambisjon er å bli et internasjonalt synlig og anerkjent forskningsmiljø. Senteret skal drive forskning innen IKT som er til nytte for verdiskaping og velferdsutvikling i regionen og landet forøvrig. Senteret skal følge den teknologiske utviklingen innen fagområdet, etablere forståelse for forskningsutfordringer i næringsliv og offentlig sektor generelt, og finne relevante løsninger på disse utfordringene som kan komme til anvendelse og formidle slik innsikt til et relevant publikum. Vi viser for øvrig til vedlagte bakgrunnsnotat. Videre plan for etablering CIPSI ønskes opprettet med virkning fra Ved UiS er Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tenkt som vertsfakultet for senteret. Senteret lokaliseres på Ullandhaug, fortrinnsvis ved UiS. Det er et mål at ansatte tilknyttet senteret skal sitte samlet og i nærheten av relevante fagmiljøer. Igangsetting av senteret etter de vedtatte planer innebærer et ansvar for kostnader knyttet til drift av forskningsprogram, infrastruktur, investeringer i innredning og utstyr, samt løpende kostnader til lønninger og forbruksmateriell. Det skal utarbeides et samlet budsjett for senteret. Totalbudsjettet skal synliggjøre egenandeler som konsortiepartene bringer inn i senteret. Innenfor denne rammen har senterets styre økonomisk handlefrihet og ansvar. Et totalkostnadsbudsjett foreligger ikke ennå. Selve senterkonstruksjonen skal normalt ikke overstige en tidsramme på 10 år (5+5), men konsortiepartene forplikter seg til å ivareta og videreutvikle den kompetanse som er bygd opp innenfor senteret i dets virkeperiode uavhengig av fremtidig organisasjonsform. Konsortiepartene skal evaluere senterets virksomhet etter 4 år og ta stilling til måloppnåelse og videre aktivitet. Det er styret ved UiS som kan fatte vedtak om etablering av nye senter. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tar saken om etablering av nytt senter for styrking av IKT forskningen, Center for IP-based Service Innovation (CIPSI), ved Institutt for data- og elektroteknikk (IDE), til orientering. Stavanger, Side 8 1/1

9 Center for IP-Based Service Innovation (CIPSI) Bakgrunn Center for IP-based Service Innovation (CIPSI) er etablert av Universitetet i Stavanger (UiS) og Lyse Energi AS (LYSE) for å realisere et felles mål om å styrke IKT forskningen. Senteret er gjort mulig ved en grunnfinansiering gitt til UiS av LYSE. Senterets formål Senteret er opprettet for å styrke IKT forskningen ved UiS og LYSE, og representerer en langsiktig satsing innen fagområdet som betraktes som særs viktig for utviklingen av regionen. Senterets ambisjon er å bli et internasjonalt synlig og anerkjent forskningsmiljø, og ønsker i løpet av en periode på fem år etablere seg på et faglig nivå tilsvarende de vitenskapelige kriteriene til Norges forskningsråd sine sentre for fremragende forskning. Høy forskningskvalitet skal kombineres med å søke løsninger på relevante problemstillinger for næringsliv og offentlig sektor. Forskningen skal formidles gjennom vitenskapelige konferanser og generelt til næringslivet i regionen gjennom felles fora for utveksling av kunnskap. Senteret skal drive forskning innen IKT som er til nytte for verdiskaping og velferdsutvikling i regionen og landet forøvrig. Senteret skal følge den teknologiske utviklingen innen fagområdet, etablere forståelse for forskningsutfordringer i næringsliv og offentlig sektor generelt, og finne relevante løsninger på disse utfordringene som kan komme til anvendelse og formidle slik innsikt til et relevant publikum. Senteret skal være en initiativtaker til forskning i nær kontakt med næringsliv og offentlig sektor, og i samarbeid med fagfeller ved andre akademiske institusjoner og forskningsinstitutter både nasjonalt og internasjonalt. Senteret skal utdanne forskere (PhD) som kan bidra til å etablere ny teknologisk virksomhet i regionen, samt å styrke den teknologiske forståelsen og bidra til å skape positive holdninger til nyskapning i eksisterende virksomheter. Senteret vil bidra til å styrke den forskningsbaserte undervisningen ved UiS, gjennom å involvere studenter i senterets aktiviteter. Senteret ønsker å rekruttere flinke forskere til senteret og regionen generelt som kan bidra til å oppnå disse målene. Senteret skal utvide vårt nasjonale og internasjonale nettverk og har som ambisjon å oppnå SFI/NCE status, samt deltakelse i EU prosjekter i de kommende årene. Vi har identifiserer følgende områder innen velfredsteknologi og e-helse (hvor Rogaland er i ferd å etablere regional statsingsområdet), smart-utilities (f.eks. SmartGrid og automatisert energi-sparing), Big-data behandling i santtid og fra flere datakilder som relevante for senterets aktiviteter. Velferdsteknologi Smart Utilities IKT Integrerte operasjoner Side 9

10 Senteret bygger på nåværende programområdet, DISCOS, og er involvert i følgende pågående prosjekter: NFR VERDIKT BIP prosjekt ( ), eies av Altibox AS, prosjektleder Prof. Rong. IDP-DC, NFR SUPTEK prosjekt ( ). Prof. Rong er prosjektleder. SEEDS, EU FP7 ICT STREP prosjekt ( ). Prof. Rong er representant i General Assembly. SCC-Computing, EU FP7 ICT CSA prosjekt ( ). Prof. Rong leder arbeidspakke innen cloud computing. ERAC Delta NFR VERDIKT prosjekt: ERAC ( ). Prof. Rong leder arbeidspakke for sikkerhetsplattform. Tidal News, NFR VERDIKT prosjekt ( ), ledes av UiO. Hein Meling leder arbeidspakke om pålitelighet. AutoConRig, NFR PETROMAKS prosjekt ( ) ledes av National Oilwell Varco AS. Kontaktperson Chunming Rong. Hein Meling veileder IRIS stipendiat. Integrated Operation in the High North IOHN, Joint Industry Project ( ). Prof. Rong er styremedlem. Prof. Rong har også tett samarbeid med Prekubator, bl.a. gjennom et internasjonalt PCT patent om sikker informasjonslagring i nettskyen skal sendes i løpet av året. Patentens IPR blir nå lisensiert til GST AS i Norge. Siden 2010, har gruppen fått en årlig støtte av 100K fra Altibox til senteretableringsarbeid. Etter avtalen, vil Logica, støtte CIPSI med 25K årlig mellom 2012 og 2016 til formål knyttet til studentarbeid. Kontaktperson Chunming Rong. Gruppen har et godt nasjonalt og internasjonalt nettverk. Prof. Chunming Rong er med i styret av Forum for Research and Innovation in Security and Communications (FRISC.no). Vi er også en del av Norwegian Center for Wireless Communication (CWI) i samarbeid med UiA, UniK/UiO, NTNU, HiB, HiTelemark, Uninett. Førsteam. Hein Meling er medlem av programstyret i Norsk informatikkonferanse og samarbeider med forskere fra UC San Diego og UC Davis i et NSF finansiert prosjekt innen feiltolerans og sikkerhet. Konsortieavtalen mellom UiS og Lyse Konsortieavtalen regulerer organisering og drift av senteret samt rettigheter og plikter mellom konsortiepartene. Side 10

11 Frist: Retur til: Forskningssekretariatet v/jorunn H. Barka 1. Navn for programområde (+ evt. akronym) Distribuerte sensor- og kontrollsystemer (DISCOS) Merk: Center for IP-based Service Development and Innovation (CIPSI) hører til gruppen og støttes av Altibox siden Oppstartstidspunkt (MM/ÅÅ) 11/08 3. Aktive deltakere: Navn Stilling Tilknytning til UiS Annen arbeidsgiver enn UiS - feks prof. II Chunming Rong Professor Fast ansatt Reggie Davidrajuh Professor Fast ansatt Erdal Cayirci Professor II Prof. II NATO Hein Meling 1. amanuensis Fast ansatt Erlend Tøssebro 1. amanuensis Fast ansatt Terje Kårstad 1. amanuensis Fast ansatt Kari Anne Thorsen PostDoc Frem til juni/2011 POSC Caesar/OLF Son Thanh Nguyen PostDoc Midlertidig Rune Melberg PostDoc Midlertidig Tomasz W. Wlodarczyk PostDoc f.o.m. august/2011 Stipendiat frem til august 2011 Ragnar Stølsmark PhD student Stipendiat Rui Paulo M. P. M. Esteves PhD student Stipendiat Nejm Saddallah PhD student PhD student IRIS Abdulrahman Azab PhD student PhD student Geir Egeland PhD student disputert i 3/2011 Telenor FoI Pål Evensen PhD student PhD student Lyse Tele (Altibox) Erich Suter PhD student PhD student IRIS Side 11 1

12 4. Oppnådde resultater i 2011: 4.1.Vitenskapelig publisering tilknyttet programområdet (hvis publikasjonen har relevans for mer enn et programområde, vennligst vurder hvor det skal føres, kun èn oppføring) Forfatter(e) Tittel Publikasjon Annen formidlin gskanal Tøssebro, Erlend; Nygård, Mads Representing topological relationships for spatiotemporal objects Geoinformatica 2011 ;Volum 15.(4) s For tidsskrifter : nivå 1 eller 2 nivå 2 Status: under vurdering, akseptert eller publisert Publisert Chunming Rong, Son T. Nguyen Son T. Nguyen, Semere Tsehaye Ghebregiorgish, Nour Alabbasi, and Chunming Rong Chunming Rong, Son T. Nguyen, Martin Gijle Jaatun Ching-Hsien Hsu, Shih-Chang Chen, Chih-Chun Lee, Hsi-Ya Chang, Kuan-Chou Lai, Kuan- Ching Li, and Chunming Rong Yuri Demchenko, Canh Ngo, Cees de Laat, Tomasz Wiktor Cloud Trends and Security Challenges Integer Factorization Using Hadoop Beyond Lightning: A Survey on Security Challenges in Cloud Computing Energy-Aware Task Consolidation Technique for Cloud Computing In Proceedings of the 3rd International Workshop on Security and Communication Networks (IWSCN 2011), May 18-20, 2011 in HPCCloud 2011 Workshop associated with 2011 IEEE Third International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), 2011 in 2011 FTRA International Symposium on Advances in Cryptography, Security and Applications for Future Computing (ACSA-11) ---> will be published in Elsevier Electrical and Computer Engineering journal in Proc. of the 3rd IEEE international conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom) 2011, pp , Athens, Greece, November 29-December 1, ISBN nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 Publisert Publisert Accepted Publisert Security Infrastructure for Proc. of the 3rd IEEE international nivå 1 Publisert Side 12 2

13 Wlodarczyk, Chunming Rong and Wolfgang Ziegler E. Cayirci, Chunming Rong T. W. Wlodarczyk and C. Rong T. W. Wlodarczyk, Y. Han, and C. Rong T. W. Wlodarczyk, C. Rong, M. O Connor, and M. Musen T. W. Wlodarczyk, P. LePendu, N. Shah, C. Rong T. W. Wlodarczyk, C. Rong, D. Waage T. W. Wlodarczyk, C. Rong, T. W. Wlodarczyk, H. Yi, X. Yu, C. Rong On-demand Provisioned Cloud Infrastructure Services Intercloud for Simulation Federations Applying SWRL-F to intercloud constraints analysis Performance Analysis of Hadoop for Query Processing SWRL-F Scaling-out the NCBO Resource Index Processing and Maintenance Challenges in healthcare and welfare intercloud An Initial Survey on Integration and Application of Cloud Computing to High Performance Computing Evaluation of Some Optimization Techniques for Semantic Query Answering on Shared-nothing conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom) 2011, pp , Athens, Greece, November 29-December 1, ISBN in 2011 International Conference on High Performance Computing and Simulation (HPCS), 2011, pp in 2011 International Conference on High Performance Computing and Simulation (HPCS), 2011, pp in 2011 IEEE Workshops of International Conference on Advanced Information Networking and Applications, Biopolis, Singapore, 2011, pp in Proceedings of the International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics - WIMS 11, Sogndal, Norway, 2011, p. 1. in Proceedings of the 1st Workshop on High-Performance Computing for the Semantic Web (HPCSW2011), 8th Extended Semantic Web Conference 2011 in th International Conference on Digital Content, Multimedia Technology and its Applications (IDCTA), 2011, pp in 2011 IEEE Third International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), 2011 Special Issue of International Journal of Space- Based and Situated Computing (IJSSC) nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 Publisert Publisert Publisert Publisert Publisert Publisert Publisert Accepted Side 13 3

14 Hongbing Cheng, Chunming Rong, Geng Yang Chunming Rong; Eggen, S.; Hongbing Cheng Architecture Design and analysis of a secure routing protocol algorithm for wireless sensor networks A novel intrusion detection algorithm for wireless sensor networks The 25th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications Biopolis, Singapore, March 22-25, 2011: nd International Conference on Wireless Communication, Vehicular Technology, Information Theory and Aerospace & Electronic Systems Technology (Wireless VITAE), Feb March : 1 7 nivå 1 nivå 1 Publisert Publisert Chunming Rong; Eggen, S.; Hongbing Cheng Hongbing Cheng, Chunming Rong, Zhenghua Tan Chunming Rong, Shun Xue, Hong-bing Cheng Esteves, R.M., Pais, R., Rong, C., Esteves, R.M., Rong, C An efficient intrusion detection scheme for wireless sensor networks Identity based Encryption and Biometric Authentication for Secure Data Access in Cloud Computing Multi-tag Content Access Control Using Hash Lock K-means Clustering in the Cloud -- A Mahout Test Using Mahout for Clustering Wikipedia s Latest Articles: A Comparison between K- means and Fuzzy C-means in STA 2011 Workshops, CCIS 187, pp , Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011 IEEE transaction on communication letter the Special Issue on "Internet of Things and Future Applications" for the Springer International Journal on Wireless Personal Communications in 2011 IEEE Workshops of International Conference on Advanced Information Networking and Applications, Biopolis, Singapore, 2011, pp in 2011 IEEE Third International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), 2011 nivå 1 Publisert nivå 2 Accepted for 2012 nivå 1 submitted nivå 1 Publisert nivå 1 Publisert Side 14 4

15 M.J. Csorba, H. Meling, and P.E. Heegaard P. Evensen and H. Meling the Cloud A bio-inspired method for distributed deployment of services. New Generation Computing A paradigm comparison for collecting tv channel statistics from high-volume channel zap events New Generation Computing, 29(2):185{222, In Proc. of the 5th ACM International Conference on Distributed event-based system, pages 317{326. ACM, nivå 1 nivå 1 Publisert Publisert K. Marzullo, H. Meling, and A. Mei Brief announcement: When you don't trust clients: Byzantine proposer fast paxos In Proc. of the 25th International Symposium on Distributed Computing (DISC), pages 143{144. Springer, nivå 1 Publisert N. Saadallah, H. Meling, and B. Daireaux N. Saadallah, H. Meling, and B. Daireaux Modeling a drilling control system, as a discrete-eventsystem A simple machine in a complex environment: A petri net approach In Proc. of International Conference on Communications, Computing and Control Applications (CCCA), pages 1{5. IEEE, 2011 In Proc. of 15th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES), pages 387{392. IEEE, nivå 1 nivå 1 Publisert Publisert Davidrajuh, R. and Lin, Binshan Davidrajuh, R. Davidrajuh, R. Exploring Airport Traffic Capability Using Petri Net based Model Distributed Workflow based Approach for Eliminating Redundancy in Virtual Enterprising Design Issues in Developing a Real-Time Control Simulator Expert Systems With Applications (ESWA), 38 (2011) pp ; Publisher: Elsevier publications. Journal of Supercomputing: An International Journal of High- Performance Computer Design, Analysis, and Use; (ISSN: ), Springer Verlag IEEE UKSim 5th European Modelling Symposium On Computer Modelling and Simulation (EMS2011), Madrid, Spain, November ISBN nivå 1 nivå 1 nivå 1 Publisert Publisert Publisert Side 15 5

16 Davidrajuh, R. Davidrajuh, R. Davidrajuh, R. Davidrajuh, R. E. Cayirci, R Ghergherechi Model Simplification in Petri Net Models Scheduling using 'Activitybased Modeling' Extending a Petri Net Simulator as a Real-Time Control Simulator' Representing Resources in Petri Net Models: Hardwiring or Soft-coding? MODELING CYBER ATTACKS AND THEIR EFFECTS ON DECISION PROCESS E. Cayirci Multinational Computer Assited Exercises E. Cayirci Wireless Sensor and Actuator Network Applications and Challenges ; pp IEEE UKSim 5th European Modelling Symposium On Computer Modelling and Simulation (EMS2011), Madrid, Spain, November ISBN pp in 2011 IEEE Conference on Computer Applications & Industrial Electronics (ICCAIE 2011), Penang, Malaysia, December 4-7, 2011 in IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering (ICCSCE 2011), Penang, Malaysia, November 25-27, IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics, Beijing, China, July 10-12, 2011; ISBN: ; IEEE Press: NJ, USA; pp Proceedings of the 2011 IEEE/SCS Winter Simulation Conference nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 nivå 1 Publisert Publisert Publisert Publisert Publisert A Wiley book chapter in Engineering Principles of Combat Modeling and Distributed Simulation, Wiley 2012.) nivå 1 Accepted A Springer book chapter nivå 1 Under vudrering 4.2. Formidling Side 16 6

17 Forfatter(e) Tittel Publikasjon Annen formidlingskanal Chunming Cloud Trends & Keynote i IEEE IWSCN 2011 at Gjøvik, Norway Rong Security Challenges Chunming Cloud Trends & Keynote i NISNET Winter School 2011 at Finse, Norway Rong Security Challenges Chunming Cloud Data Keynote i COMADEM2011, the 24th International Congress on Condition Rong Management & It s Monitoring and Diagnostics Engineering Management in Stavanger, Norway. Chunming Rong, T. W. Wlodarczyk D. Wåge, Chunming Rong Chunming Rong D. Wåge, Chunming Rong D. Wåge, Chunming Rong Chunming Rong D. Wåge, Chunming Rong D. Wåge, Chunming Rong Security Challenges Security challenges in Clouds using Cloud Computing Technology SEEDS: Self- Learning Energy- Efficient buildings and open Spaces Eldrebølgen muligheter for omsorgsteknologi Slik skal høgteknologi gi tryggare eldrebustader Keynote i 6th NATO CAX Joint Computer Assisted Exercise Forum (CAX '11) in Rome, Italy, September https://transnet.act.nato.int/wise/coe/individual/ms/events/6thnatocax/ Keynote i Velferdsteknologikonferansen 2011, Trondheim Invited talk i International Workshop on Future Internet and Cloud Computing (FICC'11) Dato Mai, 2011 Mai, 2011 Mai, 2011 Sept, 2011 Nov., 2011 Des., 2011 UniverS nr. 2, 2011 Juni, 2011 UniverS nr. 3, 2011 Sept, 2011 Tar styring i huset UniverS nr. 4, 2011 Des Bo lenger hjemme med nettbrett Nettbrett forlenger hjemmelivet %2FHovedsidemal&cid= &p= Side 17 7

18 D. Wåge, Chunming Rong D. Wåge, Chunming Rong D. Wåge, Chunming Rong Chunming Rong Nettbrett-tjenester for eldre Nettbrett for eldre Denne kan bli viktig for de eldre Hus tenker sjæl sparer strøm Internasjonal aktivitet i perioden (Konferansedeltakelse, gjesteopphold, etc.) Konferansedeltakelse refereres til publiseringslista. Prof. Chunming Rong er styreleder i internasjonal Cloud Computing Association som har ansvar for IEEE CloudCom konferanse serie Konferansen skaper stor internasjonal oppmerksomhet og har fått kjernestøtte fra amerikansk standardbyrådet NIST og Open Grid Forum (OGF) og IEEE Computer Society (CS). Prof. Chunming Rong og Tomasz W. Wlodarczyk besøkte Stanford University og Purdue University om videre samarbeid i oktober Besøkeopphold: Hein Meling, UCSD, Rui Esteves, Purdue University, august November, Gjesteopphold: Prof. Weijia Jia, Hong Kong City University, Hong Kong, juli august, 2011 Prof. Ching-Hsien (Robert) Hsu, Chung Hua University, Taiwan, august, 2011 Prof. Hua Wang, Southern Queensland University, Australia, november, 2011 Dr. Hongbing Cheng, Nanjing University, China, desember, 2011 august 2012 Side 18 8

19 6. Søknader om ekstern finansiering Tittel på prosjektk MINET - A VALUE CREATION NETWORK FOR FUTURE MOBILE INTERNET EDC: Efficient Green Data Centers CPS4EeB: Cyber Physical Systems for Energy- Efficient Buildings InS: Social Information Search FRISC: Forum for Research and Innovation in Security and Communications Sendt til (finansieringskilde) NFR VERDIKT Budsjett totalt 1 Herav UiS Tidsperiode Samarbeidspartnere UiO, UiA, NTNU, HiB, HiTelemark NFR BIA kr Simula, Oracle, Lyse, EDB ErgoGruppe Status for søknaden, eventuelt innvilget beløp 2 /herav UiS avslag avslag Herav UiS NFR VERDIKT kr Simula avslag 4 NFR VERDIKT HiG, Vestlandforskning NFR VERDIKT kr NTNU, UiO, UiA, UiT, UiB, SINTEF, NR, FFI, Thales avslag Innvilget kr deltaker i nettverk Karakter fra NFR eller andre Topp lista blant over tusen søknader 1 Totalbeløp for hele prosjektperioden som angitt i søknaden 2 Totalbeløp for hele prosjektperioden Side 19 9

20 Utvikle og formidle kunnskap om implementering av velferdsteknologi ERAC: Efficient and Robust Architecture for the Big Data Cloud Smart System to Support Safer Independent Living and Social Interaction for Elderly at Home SCC-Computing: Strategic collaboration with China on super-computing based on Tianhe-1A SEEDS - Self learning Energy Efficient BuilDings and open Spaces RFFVEST kr Stavanger Kommune, IRIS, SUS NFR VERDIKT kr kr NFR VERDIKT kr kr Simula (leder), UiO, Cisco, Lyse Altibox (eier), Cisco, DevoTeam, VS- Safety, SINTEF, SAFER/Laerdal Medical, Helse Vest, Stavanger Kommune EU FP7 ICT Surrey (UK), NCSA (BU), UniZar (ES), TJU (CN), TJSC (CN), USI (CH) EU FP7 ICT CEMOSA (ES), Fraunhofer (DE), SOFTCRITS (ES), CIDAUT (ES), Univ. of Salford (UK), NSC (DE), FERROVIAL (ES), FASA (DE), UiS Innvilget kr Innvilget kr Innvilget kr Innvilget Innvilget Deltaker under UiS kr kr Side 20 10

21 A4Cloud: Accountibility for Cloud COMPOSER: Complex System Modelling and Simulation as a Service EU FP7 ICT HP (UK), SAP (FR), EU FP7 ICT DAM (IT), UAB(ES), IMS (FR), Frist Frist koordinator 7. Økonomi Bevilgning fra fakultetet til programområdet for 2011: Kr ,- Nøkkeltall forbruk for inneværende år Faktiske kostnader pr Kr Kr Estimat hele året Personal- og indirekte kostnader Innkjøp FoU-tjenester Utstyr Kr Andre driftskostnader (reise, Kr driftsmidler) Totale kostnader Kr Side 21 11

22 8. Annen informasjon herunder programområdets bidrag til relevante phd-utdanninger (Informasjon som er relevant for vurderingen av programområdet).maks 1000 ord. I 2011, dispueterte stipendiat Geir Egeland og Tomasz W. Wlodarczyk for deres dr.grad. Begge er veiledet av Prof. Rong. Dr. Wlodarczyk forsetter som PostDoc i gruppen. Prof. Rong var opponent for Xianghan Zheng s disputas ved UiA, januar Prof. Rong har også tett samarbeid med Prekubator, bl.a. er det en internasjonal PCT patent om sikker informasjonslagring i nettskyen er levert inn i løpet av året. Patents IPR blir nå lisensiert til GST AS i Norge. Pågående prosjekter: Prof. Rong er prosjektleder i NFR VERDIKT BIP prosjekt: ( ) eies av Altibox AS. Prof. Rong er prosjektleder i NFR SUPTEK prosjekt: IDP-DC ( ). Delta EU FP7 ICT STREP prosjekt: SEEDS ( ). Prof. Rong er representant i General Assembly. Delta EU FP7 ICT CSA prosjekt: SCC-Computing ( ). Prof. Rong leder arbeidspakke innen cloud computing. Delta NFR VERDIKT prosjekt: ERAC ( ). Prof. Rong leder arbeidspakke for sikkerhetsplattform. Delta NFR VERDIKT prosjekt: TidalNews ( ) ledes av UiO. Kontaktperson Hein Meling. Delta i NFR PETROMAKS prosjekt: AutoConRig ( ) ledes av National Oilwell Varco AS. Kontaktperson Chunming Rong. Delta i Join Industry Project Integrated Operation in the High North IOHN ( ). Prof. Rong er styremedlem. I samarbeid med Altibox, vil Center for IP-Based Services development and Innovation (CIPSI) etableres med årlig støtte av 100K fra Altibox siden Kontaktperson Chunming Rong. Etter avtalen, vil Logica, støtte CIPSI med 25K årlig mellom 2012 og 2016 til formål om studentarbeid. Kontaktperson Chunming Rong. Gruppen har god nasjonal og internasjonal nettverk. Prof. Chunming Rong er med i styret av Forum for Research and Innovation in Security and Communications (FRISC.no). Vi er også en del av Norwegian Center for Wireless Communication (CWI) i samarbeid med UiA, UniK/UiO, NTNU, HiB, HiTelemark, Uninett. Side 22 12

23 9. Fremdriftsplan og milepæler for 2012 i korte trekk: (Maks 1000 ord) Publisering: DISCOS jobber kontinuerlig sammen med våre PhD studenter og andre samarbeidspartnere med publisering av vårt arbeid. Vi hadde god publiseringsrekord i fjor og ønsker å satse mer i kommende år. Målet er å få til noen nivå -2 publiseringer og bøker. Formidling: Vi skal satse mer på media dekning. Prof. Rong leder nå en IEEE konferanse serie CloudCom om forskning innen nettsky. CloudCom skaper mye internasjonal oppmerksomhet i det siste og fikk solid støtte hos IEEE sentral ledelse. Vi er involvert i flere andre internasjonal konferanse og workshop arrangementer. Vår EU og NFR prosjekt vil også øke vår formidling i forskjellige kanaler. Ekstern finansiering: Vi skal ta vare på eksisterende prosjekter innen NFR og EU. Vi skal øke innsats i EU FP7 i kommende året, etter ett vellykket året med et STREP prosjekt SEEDS og et CSA prosjekt SCC-Computing innvilget. I 2012, skal vi delta som partner i et IP prosjekt A4Cloud sammen med HP og SAP, og koordinerer et STREP prosjekt COMPOSER. Center for IP-Based Services development and Innovation (CIPSI) etableres i tett samarbeid med Lyse/Altibox og andre lokal industriell aktørene og IRIS. Vi skal utvide vår nasjonal og internasjonal nettverk med ambisjon av SFI/NCE status og EU prosjekter i kommende årene. Vi indentifiserer områder innen velfredsteknologi og e-helse (hvor Rogaland er i ferd å etablere regional statsingsområdet), smart-utilities (f.eks. SmartGrid og automatisert energi-sparing), Big-data behandling i santtid og fra flere datakilder. Side 23 13

24 Side 24

25 Universitetet i Stavanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 11/ Utredning av forskerutdanningen ved UiS (2011/4460) Dokumenter i saken: Rapport fra arbeidsgruppen Bakgrunn Doktorgradsprogrammene ved TN er i stor grad historisk betinget, og det ligger i begrenset grad forsknings- eller utdanningsstrategiske begrunnelser for de forskjellige programmene. Med den programstruktur fakultetet har i dag favner programmene de aller fleste fagområdene ved fakultetet, men det er fremdeles ansatte med veiledningskompetanse som ikke naturlig hører inn under de eksisterende områdene. Det er også liten tvil om at grensene for doktorgradsområdene legger strategiske føringer og leder til sub-optimalisering i ressursfordelingen mellom faggrupper på fakultetet. Det er et mål at alle fakultetets ansatte med veilederkompetanse skal kunne veilede på fakultetets program. For å oppnå dette målet og for å skape en mer helhetlig strategisk prosess ved fakultetet besluttet dekan å utrede om det kunne være formålstjenelig å redusere antall doktorgradsprogram i lys av fakultetets målsetting for forskerutdanningen. Dekan oppnevnte i ledermøtet følgende gruppe til å utrede programstrukturen i forskerutdanningen ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet (TN) på UiS: Frank Asche (leder), Bjørn Hjertager, Merete Vadla Madland, Terje Kårstad, Knut Erik Bang og Elisabeth S. Fiskå Mandatet spesifiserte følgende målsetning og rammer for arbeidet: Lage en robust og fremtidsrettet organisering av forskerutdanningen ved TN fakultetet hvor doktorgradsprogrammene omfatter hele fakultetets faglige kompetanse. 1. Tilpasning til nye krav fra KD til doktorgradsprogrammer; minimum 15 kandidater i gjennomsnitt pr. doktorgradsprogram. 2. Forenkle og effektivisere administrasjonen av forskerutdanningene gjennom å redusere antall doktorgradsprogram 3. Øke fleksibiliteten til faglig innhold i doktorgradsprogrammene, lettere ta opp nye spesialiseringer. Fire mulig modeller Ett felles doktorgradsprogram for TN med spesialiseringer som hver for seg oppfyller kravene til kompetanse To doktorgradsprogram ved TN; ett innen Naturvitenskap og ett innen Teknologi Tre doktorgradsprogram ved TN; ett innen Naturvitenskap, ett innen Ingeniørvitenskap og ett innen Petroleumsfag. Fortsette som nå med fem doktorgradsprogram Arbeidsgruppen har vært ledet av prodekan for forskning. Fristen for utredningsarbeidet ble satt til å være Vurdering: Arbeidsgruppen viser til at organiseringen av forskerutdanningen varierer fra universitet til universitet. Ytterpunktene er NTNU som har totalt ca 50 ph.d.-program og UiB som har ett ph.d.-program. Her er det å si at UiB har valgt å organisere forskerutdanningen sin i forskerskoler og ikke i program. Felles for samtlige universitet som arbeidsgruppen har vært i kontakt med i forbindelse med utredningsarbeidet gir uttrykk for at NOKUT kravene tilfredsstilles innenfor de ulike ph.d.-programmene/ spesiasliseringene/ forskerskolene. Det er Side 25 1/2

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 111/12 Opprettelse av Center for IP-Based Service Innovation (CIPSI) ephortesak: 2012/3805 Saksansvarlig: Helge Ole Bergesen, forskningsdirektør Møtedag: 28.11.2012

Detaljer

Ad-hoc / selvkonfigurerende sensornettverk. Knut Øvsthus, PhD Professor Høgskolen i Bergen

Ad-hoc / selvkonfigurerende sensornettverk. Knut Øvsthus, PhD Professor Høgskolen i Bergen Ad-hoc / selvkonfigurerende sensornettverk Knut Øvsthus, PhD Professor Høgskolen i Bergen Agenda Introduksjon Hvorfor kommer sensornett nå? Arbeid ved FFI CWIN Arbeid ved HiB Veien videre Moore s lov Dobling

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Senteret er opprettet for å styrke innovasjonsforskningen ved UiS og IRIS, og er en langsiktig satsing innen forskningsområdet.

Senteret er opprettet for å styrke innovasjonsforskningen ved UiS og IRIS, og er en langsiktig satsing innen forskningsområdet. Konsortieavtale (samarbeidsa(vtale om opprettelse og drift air, Senter for lnnovasjonsforsk^ ig' t mellom Universitetet i Stavanger og International Research Institute of Stavanger 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Norwegian Information Security NETwork

Norwegian Information Security NETwork Norwegian Information Security NETwork Ressursnett av forskningsmiljøer innen informasjonssikkerhet www.nisnet.no S.F. Mjølsnes NISnet-seminar ved NTNU, 23. november 2009 1 Ressursnett? Nasjonale møteplasser

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Faglig nettverk for VERDIKT Sikkerhet, personvern og sårbarhet. Stig F. Mjølsnes Professor, NTNU Finse-seminaret 7.mai 2012

Faglig nettverk for VERDIKT Sikkerhet, personvern og sårbarhet. Stig F. Mjølsnes Professor, NTNU Finse-seminaret 7.mai 2012 Faglig nettverk for VERDIKT Sikkerhet, personvern og sårbarhet Stig F. Mjølsnes Professor, NTNU 1 Om FRISC Forum for Research and Innovation in Security and Communications Oppstart sept 2011. 4 år. Formål

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 44/09 Fakultetenes F handlingsplaner - revidert versjon (ephortesak 2009/1974) Saken gjelder I denne saken inviteres styret til å ta fakultetenes rullerte handlingsplaner

Detaljer

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning -

Detaljer

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd Samarbeid om doktorgradsutdanning Hege Torp, Norges forskningsråd FM 2009 «Klima for forskning»: Kvalitet i doktorgradsutdanningen Nye utfordringer: Flere gradsgivende institusjoner, flere phd-programmer

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG (NFiP)

ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG (NFiP) UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2012/3931 Møte: 21. juni 2012 ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG

Detaljer

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret:

I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret: FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS 107/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.10.2010 Arkivref.: 2010/5170 JFO001/011.4 Budsjettinnspill for 2011 Bakgrunn Budsjettarbeidet

Detaljer

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS PETROMAKS & Integrerte Operasjoner Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS Agenda for presentasjonen Porteføljen IO i PETROMAKS Prosjekter Aktører Penger Utfordringer Tematiske satsingsområder TTA1: Fremtidens

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

2013 - orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden. 10-12 M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1.

2013 - orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden. 10-12 M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet + Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for r kjemisk prosessteknologi Møteinnkalling Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Instituttstyrett Fakultet

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

NTNU Forskningsprogram for informasjonssikkerhet. Stig F. Mjølsnes

NTNU Forskningsprogram for informasjonssikkerhet. Stig F. Mjølsnes Kort presentasjon til NFR WS.mars 005 NTNU Forskningsprogram for informasjonssikkerhet Stig F. Mjølsnes Utfordring and response Vårt samfunn krever i økende grad at IKT-systemer for seriøs virksomhet er

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

7. 2011/805-6 Oversikt over saker til Tilsettingsutvalget ved NT-fak behandlet på sirkulasjon i perioden 7. september 19.

7. 2011/805-6 Oversikt over saker til Tilsettingsutvalget ved NT-fak behandlet på sirkulasjon i perioden 7. september 19. 1. 2011/290-12 Referat fra siste fakultetsstyremøte 290911 2. 20114/687 Referat fra møte i styret for Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet 270911 3. 2011/31445 Referat fra møte i styret for Institutt

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Introduksjonskurs for økonomicontroller Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Formålet Formålet med delemne 1 er å gå gjennom hovedprosessene innen virksomhets- og økonomistyringen for å få

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Kristin Lofthus Hope Kristin Lofthus Hope Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Undersøkelse blant midlertidig ansatte ved UiB vår

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt 1. Bakgrunn Pilotprosjekt teknologi er opprettet august/september 08 etter styresak i Oslofjordalliansens

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016-2022 Visjon: kunnskap som former samfunnet Vi fremmer nyskapende og internasjonalt anerkjent forskning og utdanning som legger viktige premisser

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

OVERSENDELSE AV HANDLINGSPLAN SAMT RISIKOVURDERING

OVERSENDELSE AV HANDLINGSPLAN SAMT RISIKOVURDERING UNIVERSITETET I STAVANGER DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til Universitetsdirektøren v/anne Selnes Fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dato 30. april 2009 OVERSENDELSE AV HANDLINGSPLAN 2009-2011

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 85/15 Prinsipper for organisering og økonomisk styring av forskningssentrene Saksnr: 15/05809-1 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings-

Detaljer

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Innhold: Utgangspunkt og status:

Detaljer

US 04/10 Vedlegg: Oversikt over programområder ved UiS

US 04/10 Vedlegg: Oversikt over programområder ved UiS US 04/10 Vedlegg: Oversikt over programområder ved UiS Navn Leder Interne e Humanistisk Barnehagens og skolens evne til å kompensere for sårbarhet i forhold til psykososial utvikling hos barn og unge Oppstart:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse

Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse Bakgrunn - Senter for ehelse og omsorgsteknologi Vår visjon «Ordningen» med Off. Ph.D. Utfordringer Mulige prosjekter Veien videre 28.11.2013 ehealth, UiA, 2013 1

Detaljer

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Initiativet ble fremmet september 2000 og overlevert Regjeringen februar 2001. FUNMATs prosjekter

Detaljer

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser Internasjonaliseringskonferansen 2016 Asbjørn Strandbakken dekan ved Det juridiske fakultet 50 % av jusstudentene

Detaljer

Universitetet i Agder: Utdanning innen ehelse Status og veien videre. HelsIT2013 sesjon 1D e-helsekompetanse det har vi vel?

Universitetet i Agder: Utdanning innen ehelse Status og veien videre. HelsIT2013 sesjon 1D e-helsekompetanse det har vi vel? Universitetet i Agder: Utdanning innen ehelse Status og veien videre HelsIT2013 sesjon 1D e-helsekompetanse det har vi vel? ehelse utdanning ved UiA Doktorgrad: Helse- og idrettsvitenskap Teknologi Økonomi

Detaljer

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON Vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag 19.11.10, og endret 23.11.11. Godkjent av dekan i mai 2012 Ref e-phorte 10/3108 Dato: 10.04.12 FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE

Detaljer

Samarbeidsavtalen BKK-UiB. Utlysning av midler for tildeling i 2013.

Samarbeidsavtalen BKK-UiB. Utlysning av midler for tildeling i 2013. U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Forskningsadministrativ avdeling Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det juridiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Undervisning innen samfunnssikkerhet og beredskap ved UiS De første utdanningene i sikkerhetsfag ble etablert i 1982. I 2012

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG Sted: Mandag 9.3.15 klokka 1400-1530. ADM B124 Møterom Hiet Saksliste: Sak 2-15 Overordnet koordinering av SFF-søknader fra UIT. Sak 3-15 Verdensledende

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger 17 Januar 2005 7000 studenter 1000 ansatte 3 fakultet Teknisk Naturvitenskapelige Fakultetet er pådriver Nyskapende Våge å gjøre ting på en ny måte Nye fagkombinasjoner og forskningssenter

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.12.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2011 Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver:

Detaljer

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11).

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Instituttets årsrapport for

Detaljer

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Direktør Terje Mørland, NOKUT Innlegg på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning Oslo 12. mai 2009 Innhold 1. Doktorgradsstatistikk 2. Kvalitet

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Vedtatt av instituttstyret i sak 01/15. Gjeldende fra 01.01.2015 1. Basismidler 1.1. Hvem ordningen omfatter: Basismidler vil bli tildelt

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Behandlet i Rådet for forskningssaker første gang 20.10.05, og revidert etter møtet i Rådets møte 12. mai 2010 med dekani tilslutning 23. juni 2010. Justert ytterligere etter møte med instituttlederne

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

NORTEM - statusrapport og utfordringer fra et infrastrukturprosjekt i startgropa..

NORTEM - statusrapport og utfordringer fra et infrastrukturprosjekt i startgropa.. NORTEM - statusrapport og utfordringer fra et infrastrukturprosjekt i startgropa.. Randi Holmestad, professor, Institutt for fysikk, NTNU (NORTEM prosjektleder) Innhold Om NORTEM Hvordan vi har organisert

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Arkivref: 2014/1830 GTU000 Dato: 16.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret Møtedato: 16.12.14 kl. 12.00 Til stede:

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Forskerstøtte. Forskningsseksjon ved Det psykologiske fakultet. colourbox.com

Forskerstøtte. Forskningsseksjon ved Det psykologiske fakultet. colourbox.com Forskerstøtte Forskningsseksjon ved Det psykologiske fakultet colourbox.com Forskningsseksjon som rådgiver Prosjektadministrasjon Kontrakter Søknadsskriving pre-award post-award CV-bygging Prosjektbygging

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU?

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Oversikt over infrastruktur tildelinger 2015 2014 veikart Sum 29 14 50 NTNU 13 13 24 UiO 14 9 23 UiB 11 7 21 SINTEF 8 5 13 NOFIMA 1 3 NMBU 1 1 5 IFE 4 5 1,4 mrd

Detaljer

Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor.

Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor. Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor. Mai 2013 Konserndirektør Hanne Rønneberg, SINTEF RIFs høstmøte 19.november 2013 Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er et flerfaglig

Detaljer

Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation

Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation 1. Bakgrunn Norges Forskningsråd gjennomførte i 2006-2007 en evaluering

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

NTNU. Kunnskap for en bedre verden

NTNU. Kunnskap for en bedre verden NTNU NTNUs visjon: Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk, kulturelt og sosialt Utnytte teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, faglig bredde og tverrfaglig kompetanse til å

Detaljer

Forslagetil satsinger bygger på vedtatt strategiplan for Høgskolen i Oslo og Akershus.

Forslagetil satsinger bygger på vedtatt strategiplan for Høgskolen i Oslo og Akershus. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO D ato : 29.10.2015 Vår ref.: 15/08203 Saksbehandler : Gudrun Elisabeth Njå Deres ref.: Budsjettforslag 2017 - satsinger utenfor rammen Det vises til Statsbudsjettet

Detaljer

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no Kort om IPnett - Hvem er vi? - Trapeze vs. Juniper - Uninett avtalen Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no IPnett AS Vollsveien 2b Pb 118 1325 LYSAKER

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, KE C-334 Tid: 22.4.2014, kl. 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer

Detaljer

FORSKER- UTDANNINGEN

FORSKER- UTDANNINGEN FORSKER- UTDANNINGEN UiB skal tilby forskerutdanning av høy internasjonal kvalitet i alle fagmiljøer. Forskerutdanningen skal legge til rette for forskning av høy faglig og etisk standard. UiBs ph.d. kandidater

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Norsk utdanning og forskning fra hvileskjær til styringsfart? Adm.direktør Eva S. Dugstad Institutt for energiteknikk

Norsk utdanning og forskning fra hvileskjær til styringsfart? Adm.direktør Eva S. Dugstad Institutt for energiteknikk Norsk utdanning og forskning fra hvileskjær til styringsfart? Adm.direktør Eva S. Dugstad Institutt for energiteknikk Institutt for energiteknikk (IFE) www.ife.no Bredt energiteknologisk FoU-miljø Olje,

Detaljer

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM Næringslivsringen Et samarbeidstiltak mellom byggenæringen og Studieprogram bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Opprettet i 1999 frivillighet og dugnad 53 medlemmer. Formål: Rekruttering av studenter Bidra

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer