Enorm utvikling. El-satsing i Sirdal. Trivsel og arbeidslyst Momentor AS i Flekkefjord. Lokker med byggeklare tomter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enorm utvikling. El-satsing i Sirdal. Trivsel og arbeidslyst Momentor AS i Flekkefjord. Lokker med byggeklare tomter"

Transkript

1 SEKSJON2 NÆRINGSLIVOnsdag 13. november 2013 Enorm utvikling El-satsing i Sirdal Flekkefjord Elektro AS har gjort sitt inntok i fjellkommunen Sirdal. Side 3 Trivsel og arbeidslyst Momentor AS i Flekkefjord tilbyr arbeid for personer med behov for tilrettelagte arbeidsoppgaver. Trivselen er stor på arbeidsplassen. Side 19 Lokker med byggeklare tomter Næringssjef Nils Jakobsen i Sokndal vil til enhver tid ha byggeklare næringstomter. Side 30 «Ser et tidsskille for regionen» Frode Johannessen og Kim Kristensen i Lister Alliance tror at regionen er inne i et tidsskille, og tror på vekst. Side 13 Melker inn millioner AHI Norge i Kvinesdal forsyner melkebønder med spesialutstyr. Det gir penger i kassen. Side 10 og 11 I snart 70 år har byggfirmaet Hellvik Hus Flekkefjord AS bygget byen og de omkringliggende kommuner. Utviklingen har vært enorm siden den unge aust-egden John Mortensen etablerte seg som snekker i Flekkefjord like etter at tyskerne var lempet ut av kongeriket i Her er Frank Klose (57) i gang med snekkerarbeider på de nye firemannsboligene i Faret II i Kvinesdal. Side 14 og 15 Har vokst fra én til 70 ansatte på to år Etableringen av det oljerelaterte kompetansefirmaet itec- Solutions med tilhold i Kvinesdal Sparebanks lokaler i Liknes sentrum har bidratt til et aldri så lite oljeeventyr i Kvinesdal. Selskapet gar gått fra én til 70 ansatte i løpet av snaut to år. Side 16 og 17 Oppdrettspiggvar fra Øye Stolt Sea Farm har levert piggvar i om lag 30 år. Eks-presitenter som Boris Jeltsin og Bill Clinton har begge smakt fisk fra Kvinesdal. Side 26 og 27

2 2 Onsdag 13. november 2013 TIL ALLE tider har næringslivet i regionen hatt en stor omstillingsevne. De har møtt skiftende konjunkturer med innovasjon og kreativitet, omstilling og nytenkning. Næringslivet har maktet å se muligheter der andre ikke har gjort det og derfor har heller ikke motgangstider gjort ubotelig skade på et variert og stødig næringsliv. Dette kombinert med at mange av industribedriftene har hatt lokalt eierskap, der årlig avkastning ikke har vært det altoverskyggende, men hensyn til ansatte og bedriftens fremtid og muligheter på sikt har vært vel så viktige. Det gjør vårt næringsliv trygt og godt og langtlevende. DET ER nok å se på flere av distriktets bedrifter som har en historie som strekker seg langt tilbake i tid, der familier har stått opp som ansvarlige eiere og der dyktige og lojale medarbeidere har tatt et ekstra tak når ting har buttet imot. I disse tider er det populært å snakke om samhandling. Mange av våre egne bedrifter har drevet samhandling mellom eiere, ledelse og ansatte i årtier og lykkes. Er vi ved et veiskille? TIL TROSS for et bredt spekter av bedrifter i mange bransjer, med lang historie og stabile eiere, har regionens folketall stått mer eller mindre stille. I det minste har ikke folketilveksten vært i nærheten av den veksten man har opplevd i andre og kanskje mer sentrale strøk. Det er et tankekors at man for eksempel i Flekkefjord nærmest har samme folketall som i Hovedproblemet i vårt distrikt er at årskull som er ferdig med videregående skole, må ut av distriktet for høyere utdanning. I noen tilfeller får de en utdannelse som ikke gir arbeid lokalt, mens andre kan komme «hjem» til spennende arbeidsplasser men gjør det ikke. DET ER ingen tvil om at man er blitt langt mer bevisst på disse utfordringene, både i den enkelte bedrift, men også i det offentlige som har utarbeidet bevisste strategier for å bøte på dette. Lister Alliance som er en sammenslutning av bedrifter i hele regionen, satser på å sette Lister på kartet, legge til rette for at «vår egen» ungdom velger å komme tilbake etter endt utdannelse. Og det dreier seg om å hente faglært arbeidskraft til regionen, selv om de ikke har noen familietilknytning. DE BESTE hoder er det alltid plass til i vårt lokale næringsliv. Men det er kamp om de beste hodene og derfor er det viktig at distriktet får frem de kvaliteter vi har. Det er viktig at det offentlige satser på kultur, offentlige tilbud, gode boligtomter og annen infrastruktur. Vi må fortelle verden at vi er her og at vår plassering i forhold til større sentra som Kristiansand og Stavanger ikke er mer enn halvannen time unna. Vi er altså nærmere enn man tror. Og Lister har en fantastisk natur med muligheter både sommer og vinter. LEDELSEN I Lister Alliance mener vi er inne i et paradigmeskifte. Noe er i ferd med å skje, mener de. De tror på en fremtidig vekst, fordi man nå tar nødvendige grep for å gi regionen en profil og offentlige tilbud som kan måle seg med andre regioner som opplever vekst. De tror på effekten av markedsføring også via for eksempel ONS i Stavanger. De tror på at vi alle må «fremsnakke» eget distrikt og vise stolthet, både overfor næringslivet, men også i forhold til regionen vi bor i. De tror på treffsteder der ungdom møtes og der næringslivet selv kommer inn som en arenadeltager. DET ER ofte de små ting som skal til for å gjøre den store forskjellen. Og vi håper Kim Kristensen og Frode Johannessen i Lister Alliance har rett når de ser et tidsskille for regionen, med befolkningsvekst og nyetableringer av bedrifter. Vi må ha tro på oss selv og tro på suksess. Da får vi det. DET SIES riktignok med et smil om munnen at det finnes to typer mennesker i denne verden: De som er fra Flekkefjord og de som skulle ønske de var fra Flekkefjord. Kanskje kan det være et godt utgangpunkt for den retning vi ønsker at regionen skal gå i årene fremover? KRISTEN MUNKSGAARD redaktør AUT. REGNSKAPSFØRERSELSKAP SIRDALSVEIEN 38, 4376 HELLELAND SIRDALSVEIEN 38, 4376 HELLELAND Telefon: lundregnskap.no Telefon: er gitt ut som et bilag til Agder og distribueres i hele Lister og deler av Dalane. Bilaget er trykket i Avisen Agder AS, i eksemplarer. Rettighetene på stoffet tilhører Avisen Agder og republisering av stoff og annonser er ikke tillatt.

3 Onsdag 13. november TONSTAD: Erik Josdal (fra venstre), Ståle Nedland og Ole Christian Liland er ansatt i Flekkefjord Elektro og har sin base på Tonstad. Avdelingen ledes av Terje Tjørhom (til høyre). Flekkefjord Elektro satser i Sirdal Etter et drøyt år med en egen avdeling på Tonstad, har Flekkefjord Elektro fire mann i full sving i Norges krafthovedstad. Nå er det kun tilgang på arbeidskraft som står i veien for ytterligere vekst i Sirdal. Av TOR SINDRE TJOMLID Det stemmer. Det er ikke etterspørselen etter våre tjenester det står på i Sirdal, det er rett og slett etterspørselen etter arbeidskraft som er den største utfordringen nå, forteller daglig leder Tomas Osen på Flekkefjord Elektro AS. I de gamle post-lokalene midt i Tonstad sentrum har elektrikerfirmaet etablert sin base i Sirdal. Oppdrag fra Sira-Kvina, Sirdal kommune og ikke minst hyttemarkedet sørger for at vi har nok av oppdrag for tiden, sier Osen. LOKALE FOLK: Flekkefjord Elektro har ansatt tre lokale elektrikere på fast basis i Sirdal. Det er en ung arbeidsstokk som er meget arbeidsvillige. Vi har en flott stab på Tonstad, bemerker Tomas Osen. Mulighetene for å bygge videre på en yrkesutdanning innen elektro er store. Mange fortsetter med høyere utdanning etter noen år i yrket. Man stiller meget sterkt på arbeidsmarkedet når man har kombinasjonen med praktisk arbeidserfaring og høyere utdanning, tilføyer Osen som ikke nøler med å anbefale yrket til de yngre. Flekkefjord Elektro AS tar inn fire lærlinger hvert år. Vi har vært svært aktive inn mot 10. klassingene og yrkesskolen for å rekruttere lærlinger i Flekkefjord. Nå ønsker elektrobedriften også lærlinger på Tonstad. Planen er å rekruttere lærlinger også til Tonstad. Jeg håper vi kan bygge oss opp på samme måte der som vi har gjort i Flekkefjord. STØRSTE OPPDRAG: Flekkefjord Elektro så dagens lys i Den gang dreide det seg hovedsaklig om oppdrag innen skipsinnstallasjoner. I dag har vi et mye bredere tilbud innen landbasert installasjon, industri og offshore. Men fortsatt er skipsinnstallasjoner vår største avdeling, forteller daglig leder Tomas Osen. I sommer ferdigstilte de bedriftens største oppdrag så langt i historien. Vi hadde 80 mann i arbeid på Simeks største supplybåt. På tross av tidsnød maktet vi å ferdigstille arbeidet til avtalt tid. Det er jeg meget stolt over. Oppdraget inneholdt tilnærmet like mye elektroarbeid som kulturhuset Kilden i Kristiansand, bemerker Osen. Bedriften er allerede i gang med et tilsvarende prosjekt. Ja, vi har nok å henge fingrene i for tiden, konstaterer Tomas Osen. Bedriftens navn: Flekkefjord Elektro AS Daglig leder/administrerende direktør: Tomas Osen Antall ansatte: 80 Omsetning 2012: 65 millioner Utfordringer for fremtiden: Å holde på gode fagarbeidere, og få opp nye i en kompentansekrevende næring. FLEKKEFJORD: Fra hovedbasen i Svegeskogen styrer daglig leder Tomas Osen elektrobedriften som stadig vokser seg større.

4 4 Onsdag 13. november 2013 Har utviklet ny linje I sitt 153. driftsår leverer Andersen Mek. Verksted AS i Svegeskogen i Flekkefjord denne uken en meget spesiell linjeboringsrigg til et steinskiferbrudd i Oppdal i Sør-Trøndelag. Av STANLEY KVINLAUG Tlf Dette produktet har vi spesiallaget for skiferbedriften Oppdal Sten AS. Vi signerte kontrakten i fjor vinter, og utviklingen av riggen har gått noenlunde etter planen. Tre-fire ingeniører her på bruket og åtte-ti mann på verkstedet har deltatt i dette nybrottsprosjektet, opplyser administrerende direktør Peder Andersen i AMV til Agder. D e t tar tid å frakte en spesial-leveranse på totalt 40 tonn med lastebil fra Flekkefjord til alpinbygda Oppdal. Peder Andersen regner med at det tar en ukes tid å få den unike linjeboringsriggen vel frem til skiferbruddet i Oppdal, der riggen blir satt i drift umiddelbart. For AMV har kontrakten en verdi på ni millioner kroner. Det er en type allround-borerigg som eliminerer all annen bruk av boreutstyr. Oppdal Sten AS har hatt endel utfordringer med å utvinne skiferen i sine skiferbrudd grunnet utfordrende geologi og fremkommelighet, og selskapet bestilte fra oss en rigg som kan utvinne skiferen og bore mer nøyaktig og effektivt enn dét boreutstyret selskapet hittil har rådd over. Selskapet forventer også at den nye AMV-riggen kommer til å bidra til bedre kvalitet på steinen og derved færre returvarer, forteller Peder Andersen. Oppdal Sten AS med sine 38 ansatte har to skiferbrudd og et moderne produksjonsanlegg. Det 20 år gamle selskapet henter råstoffet sitt fra Klevan-bruddet i Drivdalen, 20 kilometer unna, for øvrig et av de store skiferbruddene her i landet. Her bryter man ut en type oppdalskifer som kalles Mørk Oppdal, og Oppdal Sten AS er for tiden det eneste firmaet som produserer denne skifervarianten. UTVIKLINGSARBEID: Det er mørkt og kaldt der oppe, så riggen «vår» kommer til å bore bare på dagtid foreløpig, men det ligger også et stort potensial i at Oppdal Sten AS i tillegg kommer til å utføre boring for noen av sine konkurrenter i Oppdal, forklarer Peder Andersen, som sammen med sine undersåtter nå tar fatt på oppgaven med å videreutvikle «oppdalsriggen»: Vi tar ikke på oss noen prosjekter uten å kunne utvikle dem videre i fremtiden. Arbeidet våre ingeniører gjør genererer arbeid med sveising og sammenstilling i verkstedet. Vi øker dermed kompetansen internt, og ved å foreta noen modifikasjoner blir ikke den neste riggen vi leverer av denne typen lik den første, presiserer femtegenerasjon i verkstedbedriften som ble grunnlagt av hans tippoldefar Gabriel T. Andersen i I likhet med snekkergründeren John Mortensen var Gabriel T. Andersen tilflytter til Flekkefjord. Femte generasjon Andersen på 34 år har jobbet på AMV siden 2007, og vært adm. dir. siden Med denne riggen går vi fra boring under jorden til boring over bakken, og dét åpner opp helt andre og nye markedsmuligheter for leveranser av mer utstyr som borer på overflaten. Det er 25 år siden sist vi hadde utstyr til å gjøre dét, beretter Peder Andersen. Han nevner også såkalte spin off-produkter i kjølvannet av linjeboringsriggen til skiferbruddene i Trøndelagen som til dømes boreapplikasjoner til gravemaskiner. Mange tusen småentreprenører har gravemaskiner, og Volvo Maskin i Norge ønsker et utvidet samarbeid med AMV. Ved hjelp av en boreapplikasjon kan hele gravemaskinen fjernstyres, informerer adm. dir. Peder Andersen. DØGNET RUNDT: De høyt skattede medarbeiderne i det privateide aksjeselskapet i Svegeskogen med sin hovedvirksomhet innenfor tunnel- og gruvedrift og offshoreindustrien har mer enn nok å henge fingrene i for tiden. Ja, faktisk mer enn dét også i hele 2013 har deler av verkstedet hatt døgnkontinuerlig drift for å holde tritt med bedriftens ordrereserver. Det har vært tvingende nødvendig å jobbe 24 timer i døgnet i deler av verkstedet. Det har vært og er en krevende situasjon for alle, men vi er innstilt på å gjøre det som skal til for å tilfredsstille kundene våre, fremholder adm. dir. Peder Andersen som vedgår at det er blitt endel kveldsarbeid også på ham i året som er inne i sin sluttfase. Vi er godt belagt med jobber frem mot sommeren 2014, så fremtiden ser bra ut, fastslår han og viser til en solid omsetningsøkning fra de seneste årene og til en omsetning på 250 millioner i Vi er litt stolt av en økning på 30 prosent i omsetning de seneste årene. Omsetningen for inneværende år blir noenlunde som i 2012, opplyser han. Offshoresektoren utgjør 30 prosent av omsetningen vår, og blir en viktig del av vår virksomhet fremover. Med to solide bein å stå på er vi mindre utsatt for svingninger i markedet, påpeker Peder Andersen. Gjennom 153 lange år har Andersen Mek. Verksted AS styrt unna konkursspøkelsene. Adm. dir. Peder Andersen mener en stabil arbeidsstokk til enhver tid skal ha mye av æren for det. Vi har til alle tider klart å utvikle nye produkter. Den største fordelen ved å drive i Flekkefjord kontra Stavanger for eksempel er at vi lettere klarer å beholde fagfolkene våre, og utvikle oss i en målrettet retning. AMV er en bedrift som tilbyr arbeid til såvel montører som elektrikere, maskinarbeidere, ingeniører, administrativt personell og sveisere og arbeiderne får bli med ut i verden på spennende oppdrag. Fire ansatte fra bedriften har nylig vært permanent basert på en jobb i Hongkong, og vi har hatt flere med turnusordning én måned på og én måned av, forteller Andersen. GLOBAL AKTØR: Som et internasjonalt selskap opererer AMV AS egne selskaper med virksomhet i både Sør-Amerika og i Asia meter under bakken i den mest trafikkerte bydelen i Hongkong har selskapet de seneste fire årene drevet frem en åtte kilometer lang rørtunnel i forbindelse med et kloakkrenseanlegg et oppdrag med en totalverdi på 100 millioner kroner som etter planen skal sluttføres i januar/februar neste år. Det har vært en meget utfordrende jobb, og den største kontrakten vår i Hongkong siden 2004, forteller Peder Andersen, som beretter om mange AMV-jobber i Kina, Sør-Korea og Singapore de seneste årene. Lokalt ansatte gjør jobber for oss I de landene. I Santiago i Chile har vi 40 ansatte i et selskap som selger gruveutstyr. Vi eier en tredel av dette selskapet, informerer han. Når tunneldrivingen under byens gater i Hongkong er unnagjort flyttes AMVs boreutstyr til en gullgruve på Filippinene et par års stipulert arbeid med en kontraktsverdi for AMV på 20 millioner kroner. Selv om markedet generelt er voksende i Sør-Amerika, er det litt stillstand der akkurat nå. I Asia er det flere store prosjekter på gang, beretter adm. dir. Peder Andersen. Andersen Mek. Verksted AS får ingen kontrakter gratis. I Sverige og Finland fins tre store konkurrenter alle tre børsnoterte selskaper med flere tusen ansatte. Jeg synes det er en bragd at vi klarer å hevde oss mot slike giganter i bransjen. Men konkurrentene våre synes det er bra at vi er en slik mindre aktør som «stresser» dem og gir dem utfordringer, understreker Andersen. Men det er hevet over tvil at vi er teknologidrivende og ledende innenfor det vi holder på med. Få bedrifter i bransjen har den kompetansen vi besitter, få andre kan utføre mange av de prosjektene vi tar på oss, anfører han. NY MALEHALL: Etter mange års tilhold i en gammel tønnefabrikk på Sunde (dagens Maritim Fjordhotell) flyttet AMV i 1979 virksomheten til nye lokaler i Svegeskogen der bedriften disponerer et stort tomteområde med en bygningsmasse på cirka kvadratmeter fordelt på kontorer, maskineringshall, sveisehall, monteringshall, elektroavdeling, lager og en ny malings- og sandblåsingshall. I årenes løp har det vært stadige utvidelser av bygningsmassen. Vi investerer årlig mellom 10 og 15 millioner kroner i maskiner, ressurser, utstyr og fasiliteter, nye maskiner henter vi for det meste i Italia og Spania. Senest i fjor investerte vi 12 millioner i utstyr og maskiner, og i disse dager er vi i ferd med å ta i bruk en ny sandblåsings- og malehall til fire millioner kroner, opplyser AMVs unge administrerende direktør. Denne hallen gir plass til de største maskinene tidligere måtte vi ta denne prosessen i flere omganger, forklarer AMVs driftssjef Kjell Osen overfor Agder. I tillegg til bedriftens 130 fast ansatte har AMV til enhver tid mellom 10 og 20 innleide i sitt brød. Vi trenger fleksibilitet for å ta toppene, og derfor er det ikke en aktuell problemstilling å ansette de innleide arbeiderne. Vi har gode samarbeidspartnere i blant andre Stålesen Mek Verksted AS på Vanse, som vi har hatt et 15-årig samarbeid med. Også Flekkefjord Elektro på elektrosiden er en stabil og god støttespiller, fremhever adm. dir. Peder Andersen. Bedriftens navn: Andersen Mek. Verksted AS Daglig leder/administrerende direktør: Peder Andersen Antall ansatte: 130, i tillegg til innleide til enhver tid. Omsetning 2012: 260 millioner kroner Visjoner: Fortsette å være den største og teknologiledende aktøren innen tunnel- og gruvesektoren og på offshoresiden være den foretrukne leverandøren på spesialprosjekter og krevende produksjon. APPLIKASJON: Borapplikasjon til gravemaskin utviklet hos AMV i Svegeskogen.

5 Onsdag 13. november boringsrigg KLAR FOR AVREISE: Administrerende direktør Peder Andersen (nummer to fra høyre) studerer den nyutviklede riggen AMV denne uken sender den lange veien opp til Oppdal Sten AS i Sør-Trøndelag. Til høyre for Andersen står driftssjef Kjell Osen, og til venstre for ham står ingeniør Per Mattis Jenssen, operatør Stig Lohne og ingeniør Bjørn Verheijden. Alltid oppdatert: - du tar oss i hånden hver eneste dag SISTE FINPUSS: 19 år gamle Runar Jansen fra Storekvina i Kvinesdal er én av AMV-arbeiderne som legger siste hånd på den nye linjeboringsriggen. vi er norges ledende innen emballasje, våre hovedgrupper er: fastfood - dagligvare - storhusholdning NYBROTTSARBEID: Ingeniørene Per Mattis Jenssen (nærmest kamera) og Bjørn Verheijden studerer resultatet av et langt og nitid utviklingsarbeid på AMV.

6 6 Onsdag 13. november 2013 Mydlands maskiner tjener Maskinentreprenørselskapet i Sokndal tjener gode penger på å knuse, grave, sprenge, forberede tomter og bygge demninger. Av LARS FRØSLAND Tlf: I Industrigaten i Hauge i Dalane i Sokndal ligger familiebedriften BJ Mydland Maskinentreprenør A/S. Bedriften som spesialiserer seg på blant annet graving, muring, sprenging og knusing har 30 ansatte og en formidabel omsetning. I 2012 omsatte selskapet for 46 millioner kroner og omtrent samme tall forventes for TIDLIG PÅ AN: Vi gjør blant annet alt av grunnarbeid som må til før en kan starte støpearbeidet på tomter. Det kan være for eksempel sprenging, muring eller graving, forteller ingeniør og arbeidsleder Åsmund Skåland til Agder. De ansatte møter direkte på arbeidsplassen kl. 07 hver dag. Videre opplyser Skåland at 90 prosent av selskapets oppdrag er til det profesjonelle markedet, mens resten er i det private. BJ Mydland arbeider hovedsakelig i kommunene Sokndal og Lund. TITANIA: BJ Mydlands desidert største kunde er Titania A/S, og partene signerte tidligere i år en femårig rammeavtale. BJ Mydland knuser årlig tonn stein til veigrus på Titanias areal, som Titania bruker på veiene i det enorme området. Bakgrunnen for samarbeidet er at BJ Mydland i større grad spesialiserer seg på mindre maskiner enn de som til daglig benyttes på Titania. Vi har et veldig godt samarbeid med Titania, og det er for tiden svært mye å gjøre, meddeler Skåland. BJ Mydland har om dagen 15 til 20 av sine ansatte på Titania. For tiden driver BJ Mydland også med rivingsarbeid på de gamle Titania-bygningene, som ble brukt frem til 60-tallet. Daglig leder, medeier og sønn av Bent Johnny Mydland, som startet selskapet for 36 år siden, Anders Mydland, påpeker at selskapet går svært bra, og at omsetningen har økt betraktelig de GJØR DET BRA: BJ Mydland omsatte for 46 millioner kroner i fjor, noe som er svært bra for en bedrift med 30 ansatte. Fra venstre medeier og daglig leder Anders Mydland og ingeniør og arbeidsleder Åsmund Skåland. seneste årene. Det skyldes nok blant annet avtalen med Titania, og så har vi investert i tomter som vi har klargjort til bygging, og som nå er solgt, informerer han. STABILE FOLK: BJ Mydland opplever god kontinuitet på arbeidsplassen og lite gjennomtrekk blant de ansatte i tillegg er sykefraværet svært lavt. Vi har stabile, gode folk som jobber her, og vi verdsetter høy trivsel, påpeker Skåland. Mydland presiserer at de ansatte gjør en svært god jobb, og at han har stor tillit til dem. De styrer i stor grad sine Velkommen til Lund kommune Lund kommune ønsker nyetablerere og nye innbyggere velkommen. Vi ligger sentralt til langs E39 og Sørlandsbanen i naturskjønne omgivelser. Vi har ledige industritomter på Holamonen like ved E39. Muligheter for å få etablererstøtte ved oppstart av egen virksomhet. Gode muligheter for pendling til og fra kommunen. Ledige boligtomter Kommunen har full barnehagedekning Vi har et variert næringsliv Kommunen er kjent for et rikt tilbud både innen natur, kultur og fritid. Kommunen bygger ny svømme- og flerbrukshall med åpning 30. november Ta gjerne kontakt med Lund kommune ( ) eller Lund Næringsutvikling (mobil ) for info.

7 Onsdag 13. november millioner MURSPESIALISTER: Denne muren er laget av BJ Mydland, med ansatt Frank Brambo, som her sitter i gravemaskinen, i spissen. egne arbeidsoppgaver så vi slipper å overvåke dem, smiler han. Selskapets fremtidsutsikter ser meget bra ut, og Skåland presiserer at det er mye å gjøre. BJ Mydland har i tillegg brøyte- og strøjobber og maskinentreprenørselskapet kjøpte for noen år tilbake et industriområde på 70 mål. Et prosjekt som er utsatt grunnet travel hverdag, men som etter hvert skal på agendaen. Bedriftens navn: BJ Mydland AS. Daglig leder: Anders Mydland. Antall ansatte: 30. Omsetning 2012: 46 millioner kroner. Visjon: Fornøyde kunder. TITANIA: David Brambo driver med fjellboring på Titania, som er BJ Mydlands største kunde. itecsolutions AS is a technology business in powerful growth, both national and international. The main focus of the company is developing and delivering quality products and solutions within technological operations and maintenance, as well as engineering in oil- & gas sector. itecsolutions` main office is in Bergen with departments in Stavanger, Kvinesdal, Hammerfest, UK, Singapore and South-Korea. Ready for new challenges? We are looking for new colleagues! Because of increased assignments, national and international, we are looking for new colleagues in our department office in Kvinesdal. Maintenance Engineer: Work assignment: Develop condition based maintenance strategies. Perform criticality analysis, develop equipment maintenance plans and maintenance strategies. Qualifications: College/university education. Experience within the oil and gas industry. Lack of formal education can be compensated by documented experience. Lead PdM/CBM Analyst: Work assignment: Lead Analysts are normally fully engaged with client facilities and will do troubleshooting in the field. This position is responsible for providing communication between the company and employees that are under their mentoring, also expected to be a technical resource to the client and employees in the troubleshooting of mechanical and electrical equipment. Qualifications: Candidate should have a B. Eng degree in an electrical/ mechanical engineering discipline or relevant experience of condition monitoring techniques, PdM technologies (Vibration, Infrared Thermography, Motor Circuit Testing, Oil Analysis, Ultrasonic Detection). Four or more years of directly related experience. Senior Structural Engineer: Work assignment: Structural design. Fabrication of drawings. Offshore surveys. Structural analysis using tools like Staad Pro, ANSYS, Mathcad and/or equivalent tools. 3D modeling software. Qualifications: Background as Master of Science or engineer. Lack of formal education can be compensated by long, relevant experience. Knowledge of NORSOK and Eurocode. Good written and oral communication skills in both Norwegian and English. Project Engineer, mechanical: Work assignment: Construction, modeling and development of drawings for offers and production. Steel calculation according to regulations. Offshore surveys. Qualifications: Engineer in the mechanical field. Experience from engineering and construction. Experience with NORSOK regulations. In all positions, some travelling must be expected. itecsolutions AS offers a strong and active environment with pleasant and committed colleagues. Competative conditions and good insuranse- and pension systems. If you have any questions, please call department manager Svein Krossli, phone nb Application with CV, mail to: before

8 >> VELG PRO OG FÅ EN BETALINGSLØSNING SPESIELT TILPASSET SMÅ- OG MELLOM- STORE BEDRIFTER >> *PRO er SpareBank 1 SR-Bank sitt tilbud til små- og mellomstore bedrifter. Christiane E. Skage Flekkefjord efjor Rudolf Danielsen Lister Øst Nettverk. Muligheter. Og din bedrift. Attraktive bolig og næringstomter i Sirdal

9 Naturen. Kulturen. Menneskene. Innovasjonsånden. Ikke minst alt hva vi har klart å bygge gjennom snart to århundrer med industrivirksomhet. MED DYPE RØTTER OG HEVET BLIKK. VI I LISTER HAR MYE Å VÆRE STOLTE AV. Lister Alliance tar arven videre. På tvers av kommunegrensene har vi samlet ti av regionens mest solide industriforetak i et samarbeid for å løfte både det industrielle og det samfunnsmessige. Sammen skal vi bidra til at enda flere oppdager alt vi har å by på. Sammen skal vi erobre nye markedsandeler og skape arbeidsplasser. Vi skal fremme nytenkning, sikre verdiskapning og stå med armene åpne for nye innbyggere, arbeidere og investorer. For mer informasjon om Lister Alliance, ledige jobber og pågående prosjekter, se eller kontakt prosjektkoordinator Frode Johannesen på telefon Steis Mek. Verksted AS Vi trenger mer kraft SIRA-KVINA KRAFTSELSKAP produserer fornybar energi i 7 vannkraftverk med nedslagsfelt i Rogaland, Vest- og Aust-Agder. Årsproduksjonen er på vel 6300 GWh, noe som tilsvarer omtrent 5 % av Norges kraftproduksj on. Selskapet er sertifisert i henhold til ISO-9001 kvalitets- standard og ISO miljøstandard. Selskapet har 100 ansatte, og hovedkonto- ret med driftssentral og sentralverksted ligger på Tonstad i Sird al. Sira-Kvina kraftsel- skap DA eies av Lyse Produksj jon AS, Statkraft Energi AS, Skagerak Kraft AS og Agder Energi Produksjon AS.

10 10 Onsdag 13. november 2013 Utstyr til melkekua gir Forretningsmannen Kåre Meland (52) har all grunn til å lovprise kua den er eksistensgrunnlaget for nisjebedriften AHI Norge AS. Fra firmaets lokaler i den tidligere nærbutikken i Åmotsmarka i Kvinesdal sendes det utstyr til melkeprodusenter over hele landet. Av STANLEY KVINLAUG Tlf Siden 1990 har den opprinnelige eikdølen Kåre Meland og hans kompanjong Augen Handeland fra den samme nabobygda til Fjotland bokstavelig talt levd av å melke markedet. Forretningsideen med å etablere AHI Norge AS (Agroteknikk Handel Import) for en generasjon siden var å tilby slitedeler til alle typer melkeanlegg. Og det tok ikke lang tid før salg av spenegummi, slangesett, komponenter og alskens annet utstyr til melkeprodusenter var blitt millionbutikk for de to barndomskameratene. Meland har den daglige ledelsen av firmaet, og Handeland leder salgsteamet. Uten fem øre i offentlig støtte har selskapet bygd opp et slagkraftig og effektivt salgsfirma med en lokal base. Som total-leverandør av melkemaskinutstyr fant vi åpenbart en nisje i markedet, og vi har hatt en stabil og grei drift i alle disse årene, forteller Kåre Meland til Agder. AHI Norge er det eneste norske melkemaskinselskapet som utvikler og produserer utstyr og anlegg i egen regi. Konkurrentene våre er norske salgsavdelinger av internasjonale selskaper, redegjør han. Den første tiden drev Meland og Handeland firmaet hjemmefra, og de hadde varelageret sitt plassert på Østlandet. Men høsten 1991 samlet de alle funksjonene i et leid forretningsbygg på Voran i Austerdalen der de holdt til frem til sommeren BLE «BUTIKKEIERE»: Men da det 550 kvadratmeter store næringsbygget nederst i Åmotsmarka, på folkemunne kalt PA Super etter nærbutikkens storhetstid på og 90-tallet, ble lyst ut for salg slo aksjonærene i AHI Norge til og sikret seg betonghallen fra 1981 for 1,4 millioner kroner. Så der det tidligere ble solgt melkeprodukter selges det nå utstyr for å få råmelka ut av jurene! For et lite firma som AHI Norge var det et stort løft å etablere seg i eget bygg, og i forbindelse med innflytingen investerte Kåre Meland og Augen Handeland ytterligere kroner i ombygging og utrustning av bygningen. I årene etter det har de bare hatt ordinært vedlikehold av den tidligere dagligvareforretningen. Vi opererer stort sett på det norske markedet, og da vi flyttet inn i de nye lokalene i 2004 betjente vi atskillig flere melkeprodusenter enn i dag. Siden den gangen har mange sluttet med gårdsdrift og melkeproduksjon, og det er blitt færre, men større enheter. I dag har vi om lag halvparten av kumelk-produsentene i Norge på våre kundelister, men omsetningen er noenlunde den samme som i 2004, sier Meland, som jobbet på innkjøpssiden på Nordic Dørfabrikk i Lyngdal før han ble bedriftseier. I tillegg driver noen hundre bønder på landsbasis produksjon av geitemelk, og også endel av disse får sine slitedeler levert fra kvinesdalsbedriften. For vår bedrift er det naturligvis alfa og omega at myndighetene legger forholdene best mulig til rette for landbruket. Vi er litt prisgitt landbrukspolitikken som til enhver tid føres, og jeg håper den nye regjeringen satser på primærnæringene. Vi må jo ha mat! slår rafossbosatte Kåre Meland fast. Kontor- og møtelokalene utgjør bare en liten del av de tidligere butikklokalene i Åmotsmarka. Det meste av plassen er lager for spenegummi, slanger, filter, pakninger, reparasjonssett, melkeorganer, pumper og så videre. Vi har kunder i alle landets fylker, og i Alta og Porsanger i Finnmark har vi de nordligste. Årlig sender vi ut et par tusen pakker og brevpakker, opplyser Kåre Meland i tillegg henter lokale bønder selv varene sine i bedriften like ved Austerdalsvegen i Hageteigen 2. KONKURRANSEDYKTIG: Noen av kundene deres nøyer seg med å kjøpe et pakningssett til 500 kroner, atter andre handler for nærmere i året. Gjennomsnittskunden handler for cirka kroner i året. Produsentene AHI Norge AS handler inn utstyret fra på bestilling er både europeiske og amerikanske og én i New Zealand! Vel 10 av produsentene er viktige for oss, i tillegg til 10 litt mindre viktige, forteller Meland. Det var endel konkurrenter i markedet da vi startet opp, men med årene er også aktørene innen melkemaskinutstyr blitt færre. I dag dominerer vi markedet sammen med Delaval/Felleskjøpet og AK Reime Landteknikk. Vi klarer å hevde oss fordi vi er konkurransedyktige på pris, kvalitet og leveringsdyktighet, fremholder AHI Norge AS daglige leder. For noen år siden hadde selskapet med base i Kvinesdal Norges største melkeprodusent som kunde en trønder med en melkekvote på svimlende liter. Vedkommende har nå lagt ned produksjonen. Men Stangeland Samdrift på Jæren er fortsatt kunde hos AHI Norge AS. Selskapet var den første produsenten som tok i bruk silikon istedenfor gummi på melkeorgan i dag har konkurrentene tatt etter og tilbyr kundene sine det samme. Én til to ganger i året reiser jeg rundt på messer i Europa og USA, forteller Meland. Bedriftens navn: AHI Norge AS Daglig leder: Kåre Meland Antall ansatte: Syv (fem årsverk) Omsetning 2012: Seks millioner kroner Visjoner: Fortsette å være en ledende aktør for leveranser av slitedeler til norske kumelkprodusenter. UTEN KYR INGEN BEDRIFT: Takket være kua og melka den forsyner oss mennesker med har gründeren Kåre Melan TELEFONSALG: Kåre Meland slår av en prat med Brynjulf Træen, én av selgerne i AHI Norge. GODT ARBEIDSMILJØ: Sin unge alder til tross har Turi Johansen Røyseland (43) jobbet i AHI Norge i nærmere 20 år. Som vi ser av bildet er forholdet hennes til sjefen av det humørfylte slaget.

«Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag

«Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag NÆRINGSLIV Onsdag SEKSJON2 10. oktober 2012 «Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag Jarle og Jostein Omdal. Transport i generasjoner Side 6 og 7 Odd Henning Sirnes. Skiller væske for millioner

Detaljer

Verdensledende. Ingeniørlykke. Knallhard konkurranse Se side 20-21 EN SKJULT NASJONAL HEMMELIGHET. Den sørlandske olje- og gassklyngen.

Verdensledende. Ingeniørlykke. Knallhard konkurranse Se side 20-21 EN SKJULT NASJONAL HEMMELIGHET. Den sørlandske olje- og gassklyngen. ET ANNONSEBIL AG OM NODE FRA AFTENPOSTEN TEMAUTGIVELSER JUNI 2007 Den sørlandske olje- og gassklyngen EN SKJULT NASJONAL HEMMELIGHET Verdensledende Se side 28-29 Knallhard konkurranse Se side 20-21 Ingeniørlykke

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Forskjellen er ABAX. nordiske markedet for elektroniske kjørebøker.

Forskjellen er ABAX. nordiske markedet for elektroniske kjørebøker. Nr. 1 / 2012 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no Vestfold // Telemark» Nordens største leverandør av elektroniske kjørebøker: Forskjellen er ABAX Menneskene i ABAX representerer en unik bredde

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

01/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Utkonkurrerte alle

01/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Utkonkurrerte alle 01/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Utkonkurrerte alle Innhold Aibel: Nasjonal oppmerksomhet 4 Innhold Leder Side 3 Eierskapsdebatten: Spørsmålet bør være om eier er riktig eier Aibel

Detaljer

annonsebilag fra nho

annonsebilag fra nho annonsebilag fra nho I intro I Hva velger du? Av NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund For samfunnet handler et stortingsvalg om felles prioriteringer og felles oppgaver. For enkeltmennesket handler valget

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt 03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt Innhold Ferd Eiendom: Vi utvikler naboen til Aibel i Asker 4 Innhold Leder Side 3 Farvel venture: Ferd vil investere i nye

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest TEMA: Forbrukermarkedet Nr 5-2008 ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest For mange nordmenn er sommerferie forbundet med hytteliv og lengre perioder med rolige dager ved sjø, skog og fjell, reiser

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå 04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå Innhold Aibel: Besøk i tøffe tider 4 Innhold Leder Side 3 Ulikhet: Det vi bør snakke om når Piketty er reist hjem Aibel Side 4 Oljeservice:

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Nytt mandat, globale muligheter

02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Nytt mandat, globale muligheter 02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Nytt mandat, globale muligheter Innhold Ferd Hedgefond: Får nye utfordringer 4 Innhold Leder Side 3 Entreprenørskap: Verdiskaping er en drøm hos altfor få

Detaljer

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Bli med inn i KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Kunnskapsparken Et akvarium fylt med kompetanse? Brita Leiros i Alta Næringsforening: Jeg trives der «galskapen»

Detaljer

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen oktober 2008 By uten vinnerkultur Tromsø by har mye å juble for og mange som lykkes, men ingen tradisjon i å dyrke dem fram. SIDE 20-25 Reparerer finansuro

Detaljer

MAGAGENDA. Stor-Oslo Nord. av Gjøvik. Selger boligdrømmen uten megler. Totalrenovering. OL-helt fant. gullplassen i Nittedal.

MAGAGENDA. Stor-Oslo Nord. av Gjøvik. Selger boligdrømmen uten megler. Totalrenovering. OL-helt fant. gullplassen i Nittedal. MAGAGENDA Raufoss går under overflaten OL-helt fant gullplassen i Nittedal DolphiTech: Samarbeid med verdens største flyprodusent Selger boligdrømmen uten megler Totalrenovering av Gjøvik Stor-Oslo Nord

Detaljer

SLETT IKKE SLETTET. SpareBank 1 med ny felles allianse. Kjøper seg kapasitet

SLETT IKKE SLETTET. SpareBank 1 med ny felles allianse. Kjøper seg kapasitet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2013 SLETT IKKE SLETTET Steinar Sletten (63) er en del av «trenden». Han har solgt livsverket til en større aktør. For videre utvikling. SIDE 12-15 SpareBank

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Fjellsprenger n. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 1 - Juni 2012-23. årgang. Forhandleren i Førde. Tennmiddelfabrikken nord i skogene

Fjellsprenger n. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 1 - Juni 2012-23. årgang. Forhandleren i Førde. Tennmiddelfabrikken nord i skogene Kundemagasin fra Orica Norway AS Fjellsprenger n Nr. 1 - Juni 2012-23. årgang Forhandleren i Førde side 15 Tennmiddelfabrikken nord i skogene side 24 Fra Bergslagen til Folgefonna side 42 Orica innfører

Detaljer

Forbereder seg på fremtiden Side 6-7

Forbereder seg på fremtiden Side 6-7 Nr. 1 Mars 2013 4. årgang Magasin for Rogaland og Hordaland Forbereder seg på fremtiden Side 6-7 Propelleventyr på Stord Vi befinner oss i et lite kontor i Sæ ved Leirvik sentrum på Stord. Bjørnar Helgesen

Detaljer

Ola Mæle og Petter Stordalen:

Ola Mæle og Petter Stordalen: Næringslivet i drammensregionen juni 2013 3. årgang Ola Mæle og Petter Stordalen: Spennende og tilgjengelig Se side 4 Fra Drammen til Broadway side 12 Eksplosiv vekst i RAC Holding side 26 Protan tar tak

Detaljer

Side 4 Nye forretningsområder, nye ledere

Side 4 Nye forretningsområder, nye ledere 04/2012 Konsernmagasin Utgitt av ferd as Side 4 Nye forretningsområder, nye ledere Innhold 4 Innhold Leder Side 3 Jul og nytt år: Tid for ønskeliste Ferd Side 4 Ferd Hedgefond: Et nytt forretningsområde

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

Rosenkilden. Utkonkurrert! .Side 42, 43 og 44. .Side 36 og 37

Rosenkilden. Utkonkurrert! .Side 42, 43 og 44. .Side 36 og 37 Rosenkilden N æ r i n g s l i v s - m a g a s i n e t n r. 2-2 0 1 0 å r g a n g 1 7 Utkonkurrert! Ordretørke og tap av oppdrag til utlandet byr på enorme utfordringer for offshoreindustrien i Stavanger-regionen.

Detaljer

Storimportøren Bilkilden i Hillevåg:

Storimportøren Bilkilden i Hillevåg: INFORMASJON Nr.5-2005 OPPLAG: 115 000 NORGES STØRSTE GRATISAVIS Storimportøren Bilkilden i Hillevåg: Gass i Vest skal minske eksporten. Side 2 Innovasjon Norge mot blodbad. Side 3 aldri vært billigere

Detaljer