Enorm utvikling. El-satsing i Sirdal. Trivsel og arbeidslyst Momentor AS i Flekkefjord. Lokker med byggeklare tomter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enorm utvikling. El-satsing i Sirdal. Trivsel og arbeidslyst Momentor AS i Flekkefjord. Lokker med byggeklare tomter"

Transkript

1 SEKSJON2 NÆRINGSLIVOnsdag 13. november 2013 Enorm utvikling El-satsing i Sirdal Flekkefjord Elektro AS har gjort sitt inntok i fjellkommunen Sirdal. Side 3 Trivsel og arbeidslyst Momentor AS i Flekkefjord tilbyr arbeid for personer med behov for tilrettelagte arbeidsoppgaver. Trivselen er stor på arbeidsplassen. Side 19 Lokker med byggeklare tomter Næringssjef Nils Jakobsen i Sokndal vil til enhver tid ha byggeklare næringstomter. Side 30 «Ser et tidsskille for regionen» Frode Johannessen og Kim Kristensen i Lister Alliance tror at regionen er inne i et tidsskille, og tror på vekst. Side 13 Melker inn millioner AHI Norge i Kvinesdal forsyner melkebønder med spesialutstyr. Det gir penger i kassen. Side 10 og 11 I snart 70 år har byggfirmaet Hellvik Hus Flekkefjord AS bygget byen og de omkringliggende kommuner. Utviklingen har vært enorm siden den unge aust-egden John Mortensen etablerte seg som snekker i Flekkefjord like etter at tyskerne var lempet ut av kongeriket i Her er Frank Klose (57) i gang med snekkerarbeider på de nye firemannsboligene i Faret II i Kvinesdal. Side 14 og 15 Har vokst fra én til 70 ansatte på to år Etableringen av det oljerelaterte kompetansefirmaet itec- Solutions med tilhold i Kvinesdal Sparebanks lokaler i Liknes sentrum har bidratt til et aldri så lite oljeeventyr i Kvinesdal. Selskapet gar gått fra én til 70 ansatte i løpet av snaut to år. Side 16 og 17 Oppdrettspiggvar fra Øye Stolt Sea Farm har levert piggvar i om lag 30 år. Eks-presitenter som Boris Jeltsin og Bill Clinton har begge smakt fisk fra Kvinesdal. Side 26 og 27

2 2 Onsdag 13. november 2013 TIL ALLE tider har næringslivet i regionen hatt en stor omstillingsevne. De har møtt skiftende konjunkturer med innovasjon og kreativitet, omstilling og nytenkning. Næringslivet har maktet å se muligheter der andre ikke har gjort det og derfor har heller ikke motgangstider gjort ubotelig skade på et variert og stødig næringsliv. Dette kombinert med at mange av industribedriftene har hatt lokalt eierskap, der årlig avkastning ikke har vært det altoverskyggende, men hensyn til ansatte og bedriftens fremtid og muligheter på sikt har vært vel så viktige. Det gjør vårt næringsliv trygt og godt og langtlevende. DET ER nok å se på flere av distriktets bedrifter som har en historie som strekker seg langt tilbake i tid, der familier har stått opp som ansvarlige eiere og der dyktige og lojale medarbeidere har tatt et ekstra tak når ting har buttet imot. I disse tider er det populært å snakke om samhandling. Mange av våre egne bedrifter har drevet samhandling mellom eiere, ledelse og ansatte i årtier og lykkes. Er vi ved et veiskille? TIL TROSS for et bredt spekter av bedrifter i mange bransjer, med lang historie og stabile eiere, har regionens folketall stått mer eller mindre stille. I det minste har ikke folketilveksten vært i nærheten av den veksten man har opplevd i andre og kanskje mer sentrale strøk. Det er et tankekors at man for eksempel i Flekkefjord nærmest har samme folketall som i Hovedproblemet i vårt distrikt er at årskull som er ferdig med videregående skole, må ut av distriktet for høyere utdanning. I noen tilfeller får de en utdannelse som ikke gir arbeid lokalt, mens andre kan komme «hjem» til spennende arbeidsplasser men gjør det ikke. DET ER ingen tvil om at man er blitt langt mer bevisst på disse utfordringene, både i den enkelte bedrift, men også i det offentlige som har utarbeidet bevisste strategier for å bøte på dette. Lister Alliance som er en sammenslutning av bedrifter i hele regionen, satser på å sette Lister på kartet, legge til rette for at «vår egen» ungdom velger å komme tilbake etter endt utdannelse. Og det dreier seg om å hente faglært arbeidskraft til regionen, selv om de ikke har noen familietilknytning. DE BESTE hoder er det alltid plass til i vårt lokale næringsliv. Men det er kamp om de beste hodene og derfor er det viktig at distriktet får frem de kvaliteter vi har. Det er viktig at det offentlige satser på kultur, offentlige tilbud, gode boligtomter og annen infrastruktur. Vi må fortelle verden at vi er her og at vår plassering i forhold til større sentra som Kristiansand og Stavanger ikke er mer enn halvannen time unna. Vi er altså nærmere enn man tror. Og Lister har en fantastisk natur med muligheter både sommer og vinter. LEDELSEN I Lister Alliance mener vi er inne i et paradigmeskifte. Noe er i ferd med å skje, mener de. De tror på en fremtidig vekst, fordi man nå tar nødvendige grep for å gi regionen en profil og offentlige tilbud som kan måle seg med andre regioner som opplever vekst. De tror på effekten av markedsføring også via for eksempel ONS i Stavanger. De tror på at vi alle må «fremsnakke» eget distrikt og vise stolthet, både overfor næringslivet, men også i forhold til regionen vi bor i. De tror på treffsteder der ungdom møtes og der næringslivet selv kommer inn som en arenadeltager. DET ER ofte de små ting som skal til for å gjøre den store forskjellen. Og vi håper Kim Kristensen og Frode Johannessen i Lister Alliance har rett når de ser et tidsskille for regionen, med befolkningsvekst og nyetableringer av bedrifter. Vi må ha tro på oss selv og tro på suksess. Da får vi det. DET SIES riktignok med et smil om munnen at det finnes to typer mennesker i denne verden: De som er fra Flekkefjord og de som skulle ønske de var fra Flekkefjord. Kanskje kan det være et godt utgangpunkt for den retning vi ønsker at regionen skal gå i årene fremover? KRISTEN MUNKSGAARD redaktør AUT. REGNSKAPSFØRERSELSKAP SIRDALSVEIEN 38, 4376 HELLELAND SIRDALSVEIEN 38, 4376 HELLELAND Telefon: lundregnskap.no Telefon: er gitt ut som et bilag til Agder og distribueres i hele Lister og deler av Dalane. Bilaget er trykket i Avisen Agder AS, i eksemplarer. Rettighetene på stoffet tilhører Avisen Agder og republisering av stoff og annonser er ikke tillatt.

3 Onsdag 13. november TONSTAD: Erik Josdal (fra venstre), Ståle Nedland og Ole Christian Liland er ansatt i Flekkefjord Elektro og har sin base på Tonstad. Avdelingen ledes av Terje Tjørhom (til høyre). Flekkefjord Elektro satser i Sirdal Etter et drøyt år med en egen avdeling på Tonstad, har Flekkefjord Elektro fire mann i full sving i Norges krafthovedstad. Nå er det kun tilgang på arbeidskraft som står i veien for ytterligere vekst i Sirdal. Av TOR SINDRE TJOMLID Det stemmer. Det er ikke etterspørselen etter våre tjenester det står på i Sirdal, det er rett og slett etterspørselen etter arbeidskraft som er den største utfordringen nå, forteller daglig leder Tomas Osen på Flekkefjord Elektro AS. I de gamle post-lokalene midt i Tonstad sentrum har elektrikerfirmaet etablert sin base i Sirdal. Oppdrag fra Sira-Kvina, Sirdal kommune og ikke minst hyttemarkedet sørger for at vi har nok av oppdrag for tiden, sier Osen. LOKALE FOLK: Flekkefjord Elektro har ansatt tre lokale elektrikere på fast basis i Sirdal. Det er en ung arbeidsstokk som er meget arbeidsvillige. Vi har en flott stab på Tonstad, bemerker Tomas Osen. Mulighetene for å bygge videre på en yrkesutdanning innen elektro er store. Mange fortsetter med høyere utdanning etter noen år i yrket. Man stiller meget sterkt på arbeidsmarkedet når man har kombinasjonen med praktisk arbeidserfaring og høyere utdanning, tilføyer Osen som ikke nøler med å anbefale yrket til de yngre. Flekkefjord Elektro AS tar inn fire lærlinger hvert år. Vi har vært svært aktive inn mot 10. klassingene og yrkesskolen for å rekruttere lærlinger i Flekkefjord. Nå ønsker elektrobedriften også lærlinger på Tonstad. Planen er å rekruttere lærlinger også til Tonstad. Jeg håper vi kan bygge oss opp på samme måte der som vi har gjort i Flekkefjord. STØRSTE OPPDRAG: Flekkefjord Elektro så dagens lys i Den gang dreide det seg hovedsaklig om oppdrag innen skipsinnstallasjoner. I dag har vi et mye bredere tilbud innen landbasert installasjon, industri og offshore. Men fortsatt er skipsinnstallasjoner vår største avdeling, forteller daglig leder Tomas Osen. I sommer ferdigstilte de bedriftens største oppdrag så langt i historien. Vi hadde 80 mann i arbeid på Simeks største supplybåt. På tross av tidsnød maktet vi å ferdigstille arbeidet til avtalt tid. Det er jeg meget stolt over. Oppdraget inneholdt tilnærmet like mye elektroarbeid som kulturhuset Kilden i Kristiansand, bemerker Osen. Bedriften er allerede i gang med et tilsvarende prosjekt. Ja, vi har nok å henge fingrene i for tiden, konstaterer Tomas Osen. Bedriftens navn: Flekkefjord Elektro AS Daglig leder/administrerende direktør: Tomas Osen Antall ansatte: 80 Omsetning 2012: 65 millioner Utfordringer for fremtiden: Å holde på gode fagarbeidere, og få opp nye i en kompentansekrevende næring. FLEKKEFJORD: Fra hovedbasen i Svegeskogen styrer daglig leder Tomas Osen elektrobedriften som stadig vokser seg større.

4 4 Onsdag 13. november 2013 Har utviklet ny linje I sitt 153. driftsår leverer Andersen Mek. Verksted AS i Svegeskogen i Flekkefjord denne uken en meget spesiell linjeboringsrigg til et steinskiferbrudd i Oppdal i Sør-Trøndelag. Av STANLEY KVINLAUG Tlf Dette produktet har vi spesiallaget for skiferbedriften Oppdal Sten AS. Vi signerte kontrakten i fjor vinter, og utviklingen av riggen har gått noenlunde etter planen. Tre-fire ingeniører her på bruket og åtte-ti mann på verkstedet har deltatt i dette nybrottsprosjektet, opplyser administrerende direktør Peder Andersen i AMV til Agder. D e t tar tid å frakte en spesial-leveranse på totalt 40 tonn med lastebil fra Flekkefjord til alpinbygda Oppdal. Peder Andersen regner med at det tar en ukes tid å få den unike linjeboringsriggen vel frem til skiferbruddet i Oppdal, der riggen blir satt i drift umiddelbart. For AMV har kontrakten en verdi på ni millioner kroner. Det er en type allround-borerigg som eliminerer all annen bruk av boreutstyr. Oppdal Sten AS har hatt endel utfordringer med å utvinne skiferen i sine skiferbrudd grunnet utfordrende geologi og fremkommelighet, og selskapet bestilte fra oss en rigg som kan utvinne skiferen og bore mer nøyaktig og effektivt enn dét boreutstyret selskapet hittil har rådd over. Selskapet forventer også at den nye AMV-riggen kommer til å bidra til bedre kvalitet på steinen og derved færre returvarer, forteller Peder Andersen. Oppdal Sten AS med sine 38 ansatte har to skiferbrudd og et moderne produksjonsanlegg. Det 20 år gamle selskapet henter råstoffet sitt fra Klevan-bruddet i Drivdalen, 20 kilometer unna, for øvrig et av de store skiferbruddene her i landet. Her bryter man ut en type oppdalskifer som kalles Mørk Oppdal, og Oppdal Sten AS er for tiden det eneste firmaet som produserer denne skifervarianten. UTVIKLINGSARBEID: Det er mørkt og kaldt der oppe, så riggen «vår» kommer til å bore bare på dagtid foreløpig, men det ligger også et stort potensial i at Oppdal Sten AS i tillegg kommer til å utføre boring for noen av sine konkurrenter i Oppdal, forklarer Peder Andersen, som sammen med sine undersåtter nå tar fatt på oppgaven med å videreutvikle «oppdalsriggen»: Vi tar ikke på oss noen prosjekter uten å kunne utvikle dem videre i fremtiden. Arbeidet våre ingeniører gjør genererer arbeid med sveising og sammenstilling i verkstedet. Vi øker dermed kompetansen internt, og ved å foreta noen modifikasjoner blir ikke den neste riggen vi leverer av denne typen lik den første, presiserer femtegenerasjon i verkstedbedriften som ble grunnlagt av hans tippoldefar Gabriel T. Andersen i I likhet med snekkergründeren John Mortensen var Gabriel T. Andersen tilflytter til Flekkefjord. Femte generasjon Andersen på 34 år har jobbet på AMV siden 2007, og vært adm. dir. siden Med denne riggen går vi fra boring under jorden til boring over bakken, og dét åpner opp helt andre og nye markedsmuligheter for leveranser av mer utstyr som borer på overflaten. Det er 25 år siden sist vi hadde utstyr til å gjøre dét, beretter Peder Andersen. Han nevner også såkalte spin off-produkter i kjølvannet av linjeboringsriggen til skiferbruddene i Trøndelagen som til dømes boreapplikasjoner til gravemaskiner. Mange tusen småentreprenører har gravemaskiner, og Volvo Maskin i Norge ønsker et utvidet samarbeid med AMV. Ved hjelp av en boreapplikasjon kan hele gravemaskinen fjernstyres, informerer adm. dir. Peder Andersen. DØGNET RUNDT: De høyt skattede medarbeiderne i det privateide aksjeselskapet i Svegeskogen med sin hovedvirksomhet innenfor tunnel- og gruvedrift og offshoreindustrien har mer enn nok å henge fingrene i for tiden. Ja, faktisk mer enn dét også i hele 2013 har deler av verkstedet hatt døgnkontinuerlig drift for å holde tritt med bedriftens ordrereserver. Det har vært tvingende nødvendig å jobbe 24 timer i døgnet i deler av verkstedet. Det har vært og er en krevende situasjon for alle, men vi er innstilt på å gjøre det som skal til for å tilfredsstille kundene våre, fremholder adm. dir. Peder Andersen som vedgår at det er blitt endel kveldsarbeid også på ham i året som er inne i sin sluttfase. Vi er godt belagt med jobber frem mot sommeren 2014, så fremtiden ser bra ut, fastslår han og viser til en solid omsetningsøkning fra de seneste årene og til en omsetning på 250 millioner i Vi er litt stolt av en økning på 30 prosent i omsetning de seneste årene. Omsetningen for inneværende år blir noenlunde som i 2012, opplyser han. Offshoresektoren utgjør 30 prosent av omsetningen vår, og blir en viktig del av vår virksomhet fremover. Med to solide bein å stå på er vi mindre utsatt for svingninger i markedet, påpeker Peder Andersen. Gjennom 153 lange år har Andersen Mek. Verksted AS styrt unna konkursspøkelsene. Adm. dir. Peder Andersen mener en stabil arbeidsstokk til enhver tid skal ha mye av æren for det. Vi har til alle tider klart å utvikle nye produkter. Den største fordelen ved å drive i Flekkefjord kontra Stavanger for eksempel er at vi lettere klarer å beholde fagfolkene våre, og utvikle oss i en målrettet retning. AMV er en bedrift som tilbyr arbeid til såvel montører som elektrikere, maskinarbeidere, ingeniører, administrativt personell og sveisere og arbeiderne får bli med ut i verden på spennende oppdrag. Fire ansatte fra bedriften har nylig vært permanent basert på en jobb i Hongkong, og vi har hatt flere med turnusordning én måned på og én måned av, forteller Andersen. GLOBAL AKTØR: Som et internasjonalt selskap opererer AMV AS egne selskaper med virksomhet i både Sør-Amerika og i Asia meter under bakken i den mest trafikkerte bydelen i Hongkong har selskapet de seneste fire årene drevet frem en åtte kilometer lang rørtunnel i forbindelse med et kloakkrenseanlegg et oppdrag med en totalverdi på 100 millioner kroner som etter planen skal sluttføres i januar/februar neste år. Det har vært en meget utfordrende jobb, og den største kontrakten vår i Hongkong siden 2004, forteller Peder Andersen, som beretter om mange AMV-jobber i Kina, Sør-Korea og Singapore de seneste årene. Lokalt ansatte gjør jobber for oss I de landene. I Santiago i Chile har vi 40 ansatte i et selskap som selger gruveutstyr. Vi eier en tredel av dette selskapet, informerer han. Når tunneldrivingen under byens gater i Hongkong er unnagjort flyttes AMVs boreutstyr til en gullgruve på Filippinene et par års stipulert arbeid med en kontraktsverdi for AMV på 20 millioner kroner. Selv om markedet generelt er voksende i Sør-Amerika, er det litt stillstand der akkurat nå. I Asia er det flere store prosjekter på gang, beretter adm. dir. Peder Andersen. Andersen Mek. Verksted AS får ingen kontrakter gratis. I Sverige og Finland fins tre store konkurrenter alle tre børsnoterte selskaper med flere tusen ansatte. Jeg synes det er en bragd at vi klarer å hevde oss mot slike giganter i bransjen. Men konkurrentene våre synes det er bra at vi er en slik mindre aktør som «stresser» dem og gir dem utfordringer, understreker Andersen. Men det er hevet over tvil at vi er teknologidrivende og ledende innenfor det vi holder på med. Få bedrifter i bransjen har den kompetansen vi besitter, få andre kan utføre mange av de prosjektene vi tar på oss, anfører han. NY MALEHALL: Etter mange års tilhold i en gammel tønnefabrikk på Sunde (dagens Maritim Fjordhotell) flyttet AMV i 1979 virksomheten til nye lokaler i Svegeskogen der bedriften disponerer et stort tomteområde med en bygningsmasse på cirka kvadratmeter fordelt på kontorer, maskineringshall, sveisehall, monteringshall, elektroavdeling, lager og en ny malings- og sandblåsingshall. I årenes løp har det vært stadige utvidelser av bygningsmassen. Vi investerer årlig mellom 10 og 15 millioner kroner i maskiner, ressurser, utstyr og fasiliteter, nye maskiner henter vi for det meste i Italia og Spania. Senest i fjor investerte vi 12 millioner i utstyr og maskiner, og i disse dager er vi i ferd med å ta i bruk en ny sandblåsings- og malehall til fire millioner kroner, opplyser AMVs unge administrerende direktør. Denne hallen gir plass til de største maskinene tidligere måtte vi ta denne prosessen i flere omganger, forklarer AMVs driftssjef Kjell Osen overfor Agder. I tillegg til bedriftens 130 fast ansatte har AMV til enhver tid mellom 10 og 20 innleide i sitt brød. Vi trenger fleksibilitet for å ta toppene, og derfor er det ikke en aktuell problemstilling å ansette de innleide arbeiderne. Vi har gode samarbeidspartnere i blant andre Stålesen Mek Verksted AS på Vanse, som vi har hatt et 15-årig samarbeid med. Også Flekkefjord Elektro på elektrosiden er en stabil og god støttespiller, fremhever adm. dir. Peder Andersen. Bedriftens navn: Andersen Mek. Verksted AS Daglig leder/administrerende direktør: Peder Andersen Antall ansatte: 130, i tillegg til innleide til enhver tid. Omsetning 2012: 260 millioner kroner Visjoner: Fortsette å være den største og teknologiledende aktøren innen tunnel- og gruvesektoren og på offshoresiden være den foretrukne leverandøren på spesialprosjekter og krevende produksjon. APPLIKASJON: Borapplikasjon til gravemaskin utviklet hos AMV i Svegeskogen.

5 Onsdag 13. november boringsrigg KLAR FOR AVREISE: Administrerende direktør Peder Andersen (nummer to fra høyre) studerer den nyutviklede riggen AMV denne uken sender den lange veien opp til Oppdal Sten AS i Sør-Trøndelag. Til høyre for Andersen står driftssjef Kjell Osen, og til venstre for ham står ingeniør Per Mattis Jenssen, operatør Stig Lohne og ingeniør Bjørn Verheijden. Alltid oppdatert: - du tar oss i hånden hver eneste dag SISTE FINPUSS: 19 år gamle Runar Jansen fra Storekvina i Kvinesdal er én av AMV-arbeiderne som legger siste hånd på den nye linjeboringsriggen. vi er norges ledende innen emballasje, våre hovedgrupper er: fastfood - dagligvare - storhusholdning NYBROTTSARBEID: Ingeniørene Per Mattis Jenssen (nærmest kamera) og Bjørn Verheijden studerer resultatet av et langt og nitid utviklingsarbeid på AMV.

6 6 Onsdag 13. november 2013 Mydlands maskiner tjener Maskinentreprenørselskapet i Sokndal tjener gode penger på å knuse, grave, sprenge, forberede tomter og bygge demninger. Av LARS FRØSLAND Tlf: I Industrigaten i Hauge i Dalane i Sokndal ligger familiebedriften BJ Mydland Maskinentreprenør A/S. Bedriften som spesialiserer seg på blant annet graving, muring, sprenging og knusing har 30 ansatte og en formidabel omsetning. I 2012 omsatte selskapet for 46 millioner kroner og omtrent samme tall forventes for TIDLIG PÅ AN: Vi gjør blant annet alt av grunnarbeid som må til før en kan starte støpearbeidet på tomter. Det kan være for eksempel sprenging, muring eller graving, forteller ingeniør og arbeidsleder Åsmund Skåland til Agder. De ansatte møter direkte på arbeidsplassen kl. 07 hver dag. Videre opplyser Skåland at 90 prosent av selskapets oppdrag er til det profesjonelle markedet, mens resten er i det private. BJ Mydland arbeider hovedsakelig i kommunene Sokndal og Lund. TITANIA: BJ Mydlands desidert største kunde er Titania A/S, og partene signerte tidligere i år en femårig rammeavtale. BJ Mydland knuser årlig tonn stein til veigrus på Titanias areal, som Titania bruker på veiene i det enorme området. Bakgrunnen for samarbeidet er at BJ Mydland i større grad spesialiserer seg på mindre maskiner enn de som til daglig benyttes på Titania. Vi har et veldig godt samarbeid med Titania, og det er for tiden svært mye å gjøre, meddeler Skåland. BJ Mydland har om dagen 15 til 20 av sine ansatte på Titania. For tiden driver BJ Mydland også med rivingsarbeid på de gamle Titania-bygningene, som ble brukt frem til 60-tallet. Daglig leder, medeier og sønn av Bent Johnny Mydland, som startet selskapet for 36 år siden, Anders Mydland, påpeker at selskapet går svært bra, og at omsetningen har økt betraktelig de GJØR DET BRA: BJ Mydland omsatte for 46 millioner kroner i fjor, noe som er svært bra for en bedrift med 30 ansatte. Fra venstre medeier og daglig leder Anders Mydland og ingeniør og arbeidsleder Åsmund Skåland. seneste årene. Det skyldes nok blant annet avtalen med Titania, og så har vi investert i tomter som vi har klargjort til bygging, og som nå er solgt, informerer han. STABILE FOLK: BJ Mydland opplever god kontinuitet på arbeidsplassen og lite gjennomtrekk blant de ansatte i tillegg er sykefraværet svært lavt. Vi har stabile, gode folk som jobber her, og vi verdsetter høy trivsel, påpeker Skåland. Mydland presiserer at de ansatte gjør en svært god jobb, og at han har stor tillit til dem. De styrer i stor grad sine Velkommen til Lund kommune Lund kommune ønsker nyetablerere og nye innbyggere velkommen. Vi ligger sentralt til langs E39 og Sørlandsbanen i naturskjønne omgivelser. Vi har ledige industritomter på Holamonen like ved E39. Muligheter for å få etablererstøtte ved oppstart av egen virksomhet. Gode muligheter for pendling til og fra kommunen. Ledige boligtomter Kommunen har full barnehagedekning Vi har et variert næringsliv Kommunen er kjent for et rikt tilbud både innen natur, kultur og fritid. Kommunen bygger ny svømme- og flerbrukshall med åpning 30. november Ta gjerne kontakt med Lund kommune ( ) eller Lund Næringsutvikling (mobil ) for info.

7 Onsdag 13. november millioner MURSPESIALISTER: Denne muren er laget av BJ Mydland, med ansatt Frank Brambo, som her sitter i gravemaskinen, i spissen. egne arbeidsoppgaver så vi slipper å overvåke dem, smiler han. Selskapets fremtidsutsikter ser meget bra ut, og Skåland presiserer at det er mye å gjøre. BJ Mydland har i tillegg brøyte- og strøjobber og maskinentreprenørselskapet kjøpte for noen år tilbake et industriområde på 70 mål. Et prosjekt som er utsatt grunnet travel hverdag, men som etter hvert skal på agendaen. Bedriftens navn: BJ Mydland AS. Daglig leder: Anders Mydland. Antall ansatte: 30. Omsetning 2012: 46 millioner kroner. Visjon: Fornøyde kunder. TITANIA: David Brambo driver med fjellboring på Titania, som er BJ Mydlands største kunde. itecsolutions AS is a technology business in powerful growth, both national and international. The main focus of the company is developing and delivering quality products and solutions within technological operations and maintenance, as well as engineering in oil- & gas sector. itecsolutions` main office is in Bergen with departments in Stavanger, Kvinesdal, Hammerfest, UK, Singapore and South-Korea. Ready for new challenges? We are looking for new colleagues! Because of increased assignments, national and international, we are looking for new colleagues in our department office in Kvinesdal. Maintenance Engineer: Work assignment: Develop condition based maintenance strategies. Perform criticality analysis, develop equipment maintenance plans and maintenance strategies. Qualifications: College/university education. Experience within the oil and gas industry. Lack of formal education can be compensated by documented experience. Lead PdM/CBM Analyst: Work assignment: Lead Analysts are normally fully engaged with client facilities and will do troubleshooting in the field. This position is responsible for providing communication between the company and employees that are under their mentoring, also expected to be a technical resource to the client and employees in the troubleshooting of mechanical and electrical equipment. Qualifications: Candidate should have a B. Eng degree in an electrical/ mechanical engineering discipline or relevant experience of condition monitoring techniques, PdM technologies (Vibration, Infrared Thermography, Motor Circuit Testing, Oil Analysis, Ultrasonic Detection). Four or more years of directly related experience. Senior Structural Engineer: Work assignment: Structural design. Fabrication of drawings. Offshore surveys. Structural analysis using tools like Staad Pro, ANSYS, Mathcad and/or equivalent tools. 3D modeling software. Qualifications: Background as Master of Science or engineer. Lack of formal education can be compensated by long, relevant experience. Knowledge of NORSOK and Eurocode. Good written and oral communication skills in both Norwegian and English. Project Engineer, mechanical: Work assignment: Construction, modeling and development of drawings for offers and production. Steel calculation according to regulations. Offshore surveys. Qualifications: Engineer in the mechanical field. Experience from engineering and construction. Experience with NORSOK regulations. In all positions, some travelling must be expected. itecsolutions AS offers a strong and active environment with pleasant and committed colleagues. Competative conditions and good insuranse- and pension systems. If you have any questions, please call department manager Svein Krossli, phone nb Application with CV, mail to: before

8 >> VELG PRO OG FÅ EN BETALINGSLØSNING SPESIELT TILPASSET SMÅ- OG MELLOM- STORE BEDRIFTER >> *PRO er SpareBank 1 SR-Bank sitt tilbud til små- og mellomstore bedrifter. Christiane E. Skage Flekkefjord efjor Rudolf Danielsen Lister Øst Nettverk. Muligheter. Og din bedrift. Attraktive bolig og næringstomter i Sirdal

9 Naturen. Kulturen. Menneskene. Innovasjonsånden. Ikke minst alt hva vi har klart å bygge gjennom snart to århundrer med industrivirksomhet. MED DYPE RØTTER OG HEVET BLIKK. VI I LISTER HAR MYE Å VÆRE STOLTE AV. Lister Alliance tar arven videre. På tvers av kommunegrensene har vi samlet ti av regionens mest solide industriforetak i et samarbeid for å løfte både det industrielle og det samfunnsmessige. Sammen skal vi bidra til at enda flere oppdager alt vi har å by på. Sammen skal vi erobre nye markedsandeler og skape arbeidsplasser. Vi skal fremme nytenkning, sikre verdiskapning og stå med armene åpne for nye innbyggere, arbeidere og investorer. For mer informasjon om Lister Alliance, ledige jobber og pågående prosjekter, se eller kontakt prosjektkoordinator Frode Johannesen på telefon Steis Mek. Verksted AS Vi trenger mer kraft SIRA-KVINA KRAFTSELSKAP produserer fornybar energi i 7 vannkraftverk med nedslagsfelt i Rogaland, Vest- og Aust-Agder. Årsproduksjonen er på vel 6300 GWh, noe som tilsvarer omtrent 5 % av Norges kraftproduksj on. Selskapet er sertifisert i henhold til ISO-9001 kvalitets- standard og ISO miljøstandard. Selskapet har 100 ansatte, og hovedkonto- ret med driftssentral og sentralverksted ligger på Tonstad i Sird al. Sira-Kvina kraftsel- skap DA eies av Lyse Produksj jon AS, Statkraft Energi AS, Skagerak Kraft AS og Agder Energi Produksjon AS.

10 10 Onsdag 13. november 2013 Utstyr til melkekua gir Forretningsmannen Kåre Meland (52) har all grunn til å lovprise kua den er eksistensgrunnlaget for nisjebedriften AHI Norge AS. Fra firmaets lokaler i den tidligere nærbutikken i Åmotsmarka i Kvinesdal sendes det utstyr til melkeprodusenter over hele landet. Av STANLEY KVINLAUG Tlf Siden 1990 har den opprinnelige eikdølen Kåre Meland og hans kompanjong Augen Handeland fra den samme nabobygda til Fjotland bokstavelig talt levd av å melke markedet. Forretningsideen med å etablere AHI Norge AS (Agroteknikk Handel Import) for en generasjon siden var å tilby slitedeler til alle typer melkeanlegg. Og det tok ikke lang tid før salg av spenegummi, slangesett, komponenter og alskens annet utstyr til melkeprodusenter var blitt millionbutikk for de to barndomskameratene. Meland har den daglige ledelsen av firmaet, og Handeland leder salgsteamet. Uten fem øre i offentlig støtte har selskapet bygd opp et slagkraftig og effektivt salgsfirma med en lokal base. Som total-leverandør av melkemaskinutstyr fant vi åpenbart en nisje i markedet, og vi har hatt en stabil og grei drift i alle disse årene, forteller Kåre Meland til Agder. AHI Norge er det eneste norske melkemaskinselskapet som utvikler og produserer utstyr og anlegg i egen regi. Konkurrentene våre er norske salgsavdelinger av internasjonale selskaper, redegjør han. Den første tiden drev Meland og Handeland firmaet hjemmefra, og de hadde varelageret sitt plassert på Østlandet. Men høsten 1991 samlet de alle funksjonene i et leid forretningsbygg på Voran i Austerdalen der de holdt til frem til sommeren BLE «BUTIKKEIERE»: Men da det 550 kvadratmeter store næringsbygget nederst i Åmotsmarka, på folkemunne kalt PA Super etter nærbutikkens storhetstid på og 90-tallet, ble lyst ut for salg slo aksjonærene i AHI Norge til og sikret seg betonghallen fra 1981 for 1,4 millioner kroner. Så der det tidligere ble solgt melkeprodukter selges det nå utstyr for å få råmelka ut av jurene! For et lite firma som AHI Norge var det et stort løft å etablere seg i eget bygg, og i forbindelse med innflytingen investerte Kåre Meland og Augen Handeland ytterligere kroner i ombygging og utrustning av bygningen. I årene etter det har de bare hatt ordinært vedlikehold av den tidligere dagligvareforretningen. Vi opererer stort sett på det norske markedet, og da vi flyttet inn i de nye lokalene i 2004 betjente vi atskillig flere melkeprodusenter enn i dag. Siden den gangen har mange sluttet med gårdsdrift og melkeproduksjon, og det er blitt færre, men større enheter. I dag har vi om lag halvparten av kumelk-produsentene i Norge på våre kundelister, men omsetningen er noenlunde den samme som i 2004, sier Meland, som jobbet på innkjøpssiden på Nordic Dørfabrikk i Lyngdal før han ble bedriftseier. I tillegg driver noen hundre bønder på landsbasis produksjon av geitemelk, og også endel av disse får sine slitedeler levert fra kvinesdalsbedriften. For vår bedrift er det naturligvis alfa og omega at myndighetene legger forholdene best mulig til rette for landbruket. Vi er litt prisgitt landbrukspolitikken som til enhver tid føres, og jeg håper den nye regjeringen satser på primærnæringene. Vi må jo ha mat! slår rafossbosatte Kåre Meland fast. Kontor- og møtelokalene utgjør bare en liten del av de tidligere butikklokalene i Åmotsmarka. Det meste av plassen er lager for spenegummi, slanger, filter, pakninger, reparasjonssett, melkeorganer, pumper og så videre. Vi har kunder i alle landets fylker, og i Alta og Porsanger i Finnmark har vi de nordligste. Årlig sender vi ut et par tusen pakker og brevpakker, opplyser Kåre Meland i tillegg henter lokale bønder selv varene sine i bedriften like ved Austerdalsvegen i Hageteigen 2. KONKURRANSEDYKTIG: Noen av kundene deres nøyer seg med å kjøpe et pakningssett til 500 kroner, atter andre handler for nærmere i året. Gjennomsnittskunden handler for cirka kroner i året. Produsentene AHI Norge AS handler inn utstyret fra på bestilling er både europeiske og amerikanske og én i New Zealand! Vel 10 av produsentene er viktige for oss, i tillegg til 10 litt mindre viktige, forteller Meland. Det var endel konkurrenter i markedet da vi startet opp, men med årene er også aktørene innen melkemaskinutstyr blitt færre. I dag dominerer vi markedet sammen med Delaval/Felleskjøpet og AK Reime Landteknikk. Vi klarer å hevde oss fordi vi er konkurransedyktige på pris, kvalitet og leveringsdyktighet, fremholder AHI Norge AS daglige leder. For noen år siden hadde selskapet med base i Kvinesdal Norges største melkeprodusent som kunde en trønder med en melkekvote på svimlende liter. Vedkommende har nå lagt ned produksjonen. Men Stangeland Samdrift på Jæren er fortsatt kunde hos AHI Norge AS. Selskapet var den første produsenten som tok i bruk silikon istedenfor gummi på melkeorgan i dag har konkurrentene tatt etter og tilbyr kundene sine det samme. Én til to ganger i året reiser jeg rundt på messer i Europa og USA, forteller Meland. Bedriftens navn: AHI Norge AS Daglig leder: Kåre Meland Antall ansatte: Syv (fem årsverk) Omsetning 2012: Seks millioner kroner Visjoner: Fortsette å være en ledende aktør for leveranser av slitedeler til norske kumelkprodusenter. UTEN KYR INGEN BEDRIFT: Takket være kua og melka den forsyner oss mennesker med har gründeren Kåre Melan TELEFONSALG: Kåre Meland slår av en prat med Brynjulf Træen, én av selgerne i AHI Norge. GODT ARBEIDSMILJØ: Sin unge alder til tross har Turi Johansen Røyseland (43) jobbet i AHI Norge i nærmere 20 år. Som vi ser av bildet er forholdet hennes til sjefen av det humørfylte slaget.

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Vi vil skape begeistring!

Vi vil skape begeistring! #skaperbegeistring Vi vil skape begeistring! Vi vil bygge boliger du føler deg hjemme i straks du trer over dørterskelen. Et hjem hvor du ser muligheter og løsninger, rom du blir glad i, steder der minner

Detaljer

Bedriftspresentasjon. Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene

Bedriftspresentasjon. Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene Bedriftspresentasjon Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene Program Onsdag 17.04.2013 12.15 14.00 Bedriftsbesøk Aarbakke AS 14.30-16.00 Bedriftsbesøk Årdal Maskinering

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg D et er en smilende salgs- og markedssjef som tar oss i mot i

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! 2 O. TORJUSSEN & SØNNER AS Nybygg Rehabilitering

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Torp Mekaniske Verksted AS. Fagområder

Torp Mekaniske Verksted AS. Fagområder www.torpmek.no Torp Mekaniske Verksted AS Torp Mekaniske Verksted AS, tidligere Karlstad & Johansen AS, er et allsidig mekanisk verksted med mer enn 30 års erfaring. Vi holder til i moderne lokaler ved

Detaljer

Kaba MøllerUndall AS. Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll

Kaba MøllerUndall AS. Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll Kaba MøllerUndall AS Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll Kaba Group Kaba er mer enn 150 år gammel, men fremstår yngre og mer aktiv enn noensinne! Alt startet i et lite lokale i Zurich (Sveits)

Detaljer

Lokaler. Bilde fra 2008

Lokaler. Bilde fra 2008 For 30 år siden startet vi opp som forhandler for Polaris Industries. Vi følger naturlignok et behov for å markere jubileet med å feire begivenheten ved å takke alle våre kunder som har fulgt oss lojalt

Detaljer

en STØDIG samarbeidspartner

en STØDIG samarbeidspartner en STØDIG samarbeidspartner Jærentreprenør en STØDIG samarbeidspartner Jærentreprenør ble etablert i 1983 og har ca. 75 ansatte. Fra kontoret på Varhaug bygger vi videre på jærske entreprenørtradisjoner.

Detaljer

ørsenteret rødberg a.s

ørsenteret rødberg a.s www.bn-bygg.no BN Bygg AS Totalentreprenør BN Bygg AS er en lokal bedrift som leverer snekkerog tømmerarbeid i kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Bedriften ble etablert i 1992, og er en totalentreprenør

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon SERTIFISERINGER & STANDARDER Bedriften har egen IWE samt egen prosjektkoordinator/ IWS, og et bredt utvalg av sveiseprosedyrer som er godkjent av DNV-GL. Vi har jevnlig leveranser i henhold til DNV 2.7-1

Detaljer

OM PUMPETEKNIKK NORD AS

OM PUMPETEKNIKK NORD AS OM PUMPETEKNIKK NORD AS Pumpeteknikk Nord AS startes sin virksomhet i 1987. Først under Melbu Verft, men senere som et selvstendig firma. I 1998 ble PTN kjøpt opp av ABS Pumper. PTN ble da til ABS Pumper,

Detaljer

Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden

Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden Vedlegg 1. Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden Administrasjonen har i saken anbefalt å holde Skagenkaien stengt for trafikk i 3-ukers perioden mellom Stavanger Major og Gladmat. Varetransport tillates

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 Utvikling av forretningskultur Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 1 2 Reklamefilm Dette er Mesta Landets største veientreprenør Inndelt i fire forretningsområder

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere. Tone Samuelsen

Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere. Tone Samuelsen Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere Tone Samuelsen 27.06.2014 AGENDA 1 WINTERSHALL NORGE AS ET LITE INNBLIKK 2 EN ORGANISASJON I VEKST MÅL OG AMBISJONER 3 REKRUTTERING AV HØYKOMPETENTE

Detaljer

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til Leif Johan Sevland: Nyttårstalen Ledaal - 1.01.2011 God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle samlingen på Ledaal på årets første dag. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på

Detaljer

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER!

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER! VI TILB DU Y R KAPASITETEN TRENGER! Svane Bemanning AS Er et landsdekkende bemannings selskap fleksible og effektive konsulent- og bemannings lengre oppdrag innenfor Svane Bemanning AS Er i hovedsak en

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet

Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet Et snekkerfirma fra Schleswig-holstein lykkes på veien å etablere seg på det Norske markedet med god håndverksmessige

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK - Oppsummering Forprosjekt og planer for Fase 1 FORMÅL: Å STYRKE KONKURRANSESITUASJONEN I INDUSTRIEN INNHOLD 1. Situasjon, utfordringer og status for Norsk og

Detaljer

Leder. Fra skrivegruppen

Leder. Fra skrivegruppen Leder Etter 7,5 år som direktør ved Fundacion Betanien er det mange bånd som er blitt knyttet. Det er derfor med mange ulike følelser jeg nå slutter. TAKK: Beboere, ansatte, pårørende, samarbeidspartnere

Detaljer

Proffleverandør av trebygg. Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no

Proffleverandør av trebygg. Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no Proffleverandør av trebygg Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no Gründerne av TS Elementer AS, Atle Solberg og Kenneth Trollsås ELEMENTBYGG I vårt rette element

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

www.bagges.no Ventiler Pakninger Ensinger

www.bagges.no Ventiler Pakninger Ensinger Ventiler Pakninger Termisk isolasjon Passiv brannbeskyttelse Ensinger Elektrisk isolasjon Teknisk plast Ventiler Gjennom tider med spennende utvikling i både miljø og teknologi, har det gode samarbeidet

Detaljer

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting www.mester-bygg.no www.mesterhus.no 2 www.mester-bygg.no MESTER-BYGG -ingen jobb for liten, ingen for stor Mester-Bygg har den faglige kunnskapen og den lokale forankringen som sørger for at alle byggeprosjekter

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Hand out fra kontaktmøte med næringslivet 14.10.2014

Hand out fra kontaktmøte med næringslivet 14.10.2014 Hand out fra kontaktmøte med næringslivet 14.10.2014 HÆGEBOSTAD KOMMUNE Saman om ei positiv utvikling Skape stolthet, engasjement og resultater «Vivil Hægebostad» skal ha som ambisjon å bli en referanseprosess

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Ungt firma med lang erfaring

Ungt firma med lang erfaring Ungt firma med lang erfaring Spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging FiberOptic AS er et selskap med spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging. Vi er totalleverandør på fysiske fiberoptiske kabelinstallasjoner.

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Walter Qvam President and Chief Executive Officer Kongsberg Gruppen ASA WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Solid grunnlag for trygge løft

Solid grunnlag for trygge løft Solid grunnlag for trygge løft Mot nye høyder Solid grunnlag for Kranringen er et selskap med røtter helt tilbake til 1924. I løpet av et snaut århundre i bransjen har virksomheten blitt stadig større

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013

TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013 TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013 HVORFOR BOR VI PÅ VEGÅRSHEI?? Av gammel vane, gidder ikke å flytte Hvor skulle vi ellers bo? Partneren min kommer herfra. Jeg er født og oppvokst her, her er familie og venner

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

Tuben Storhandel - for hjem og fritid!

Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Semsbyveien 124 Nærmarked på over 100 000 mennesker. Butikklokaler og kontorer til leie. Nærmarkedet pusser opp for 1,3 milliarder kroner pr år! Andebu Horten Revetal

Detaljer

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av!

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av! INDUSTRI TRATEC Tratec er et industrikonsern på Sørlandet som leverer Elektro, Automasjon og Mekanisk til industrien Tratec består av en rekke selskaper lokalisert på Sørlandet. Våre selskap har lang erfaring

Detaljer

Suksesskommunen Lyngdal

Suksesskommunen Lyngdal Suksesskommunen Lyngdal Hva er drivkreftene og hvordan stimulere til vekst i framtiden Åpent møte i Lyngdal 20 september 2011 Knut Vareide 0 NæringsNM 50 100 42 59 11 31 31 33 4 17 32 150 er utarbeidet

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Et kreativt og levende Sokndal. Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015

Et kreativt og levende Sokndal. Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015 Et kreativt og levende Sokndal Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015 Kjære velger MILJØ Sokndal Venstre vil satse offensivt på vindkraft og annen ny, fornybar energi. Sokndal Venstre

Detaljer

Forretningsplan, nettsideversjon

Forretningsplan, nettsideversjon 1 Forretningsplan, nettsideversjon for Pilotprosjektet som nå er RoboTek AS Arne Tande, 27.05.2016 Innholdsfortegnelse RoboTek AS 2 Bakgrunn og Problemstilling... 3 Forretningsmodell... 5 Forretningsidé,

Detaljer

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft SpareBank 1 Nordvest Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft Kampen om de kloke hodene Overordnet målsetting for SpareBank 1 Nordvest Vi skal være en solid, lønnsom og selvstendig bank lokalisert

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han.

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. service 1Sklik skal Volvo være best på service Opplæring, kommunikasjon

Detaljer

LEVANGER SØR. Felles kinosatsing i Levanger kommune

LEVANGER SØR. Felles kinosatsing i Levanger kommune Felles kinosatsing i Levanger kommune Berg Eiendom AS har i informasjonsmøte på rådhuset 21.01.11, presentert en mulighetsstudie for Levanger Sør. I denne mulighetsstudien er det presentert en bedre utnyttelse

Detaljer

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor file://c:\ephorte\pdfdocprodir\ephorte\350596_fix.html Side 1 av 1 20.03.2013 Fra: Peersen, Tor[Tor.Peersen@vaf.no] Dato: 15.03.2013 11:30:35 Til: tofteand@online.no; Bror Skrede Kopi: bjorglinda@c2i.net

Detaljer

På tide å skille seg ut?

På tide å skille seg ut? På tide å skille seg ut? Sørlandsreklame DEKOR PROFILTØY REKLAME- ARTIKLER SPESIAL- PRODUKSJON Våre ansatte jobber for å hjelpe deg å bli sett. I dagens marked er kampen om kundene hardere enn noen gang,

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Kriterier for utvikling av et sterkt lokalt næringsliv Trond Williksen. Your Aquaculture Technology and Service Partner

Kriterier for utvikling av et sterkt lokalt næringsliv Trond Williksen. Your Aquaculture Technology and Service Partner Kriterier for utvikling av et sterkt lokalt næringsliv Trond Williksen AKVA group Teknologi- og service partner til havbruksnæringen Cage based farming Technology AKVA group in brief Velkjent selskap og

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Invitasjon til samling onsdag 20. janu. ar 2010, Stavanger. Meld deg på i dag! Begrenset deltakelse. Påmelding in. nnen 13.11.09 post@samarbeidsutvik

Invitasjon til samling onsdag 20. janu. ar 2010, Stavanger. Meld deg på i dag! Begrenset deltakelse. Påmelding in. nnen 13.11.09 post@samarbeidsutvik TPM-LEAN koordinatorforum og koordinatornettverk i Norge. Faglig samling for TPM-LEAN Koordinatorer Invitasjon til samling onsdag 20. janu ar 2010, Stavanger. Samlingen skjer på en spennende bedrift som

Detaljer