ORGANISASJON KJÆRE FOTBALLVENER!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJON KJÆRE FOTBALLVENER!"

Transkript

1 ORGANISASJON KJÆRE FOTBALLVENER! Fotballen er i gang att. Sesongen 2009 er i gang tidlegare enn nokon gong. Dette blir ein spennande sesong både for toppfotballen i fylket og alle i breidda. Opp mot aktive spelarar tek del i fotballseriane i fylket i år. Det er eit imponerande arbeidet som vert gjort rundt om i våre små og store klubbar. Veksten i lag dei siste åra gir krets og klubb fleire utfordringar. Difor er det viktig at alle er sitt ansvar bevist når det gjeld avviklinga av kampane, slik at desse går på best mulig måte. For fotballkretsen er kampen alltid i fokus. Terminlista er til for at du som trenar\leiar skal få den informasjon og rettleiing som er nødvendig for god kampavvikling. Bruk også nettsida Framleis må vi arbeide for å få vekst i ungdomsklassane. Fråfallet er framleis for stort i klassane jente- gut og junior. Kanskje endra spelformer som 7-ar, og 5-ar er ei løysing som kan stoppe fråfallet. I vår krets har 7-ar og 5 ar fotball langt lågare status enn i mange andre kretsar. I framtida vil nok denne spelforma få mykje større utbreiing. Det er og viktig at alle trenarar og lagleiarar er ansvarlege og har fokus på Fair Play både på og utanfor bana. I 2007 hadde vi null toleranse på rasistiske ytringar. Dette følgde vi opp i Det vil også denne sesongen vere sterkt fokus på FAIR PLAY. Dette handlar om meir enn gule og raude kort. Fair Play handlar like mykje om folkeskikk dvs framferd, språkbruk og behandling av medmenneske på trening/kamp og på reise til og frå kamp/trening. Her er trenarar/leiarar/dommarar og foreldre føredøme, og dei må vere sitt ansvar bevist. Det er viktig for oss at fotballen er ein medspelar og bidragsytar i arbeidet med å gi alle barn og ungdom i fylket gode og sunne oppvekstvilkår. Dommarsituasjonen er eit stadig tilbakevendande problem. Vi har eit alt for stort fråfall av unge dommarar. Skal vi kunne ha nok dommarar i framtida må klubbane ta vare på dei unge som har lyst å bidra i dommardrakta. Framferda til eit fåtal trenarar og leiarar skremmer mange unge bort frå dommargjerninga. Dette skal vi ha fokus på både i klubbar og krets. Firdaligaen blei nok eit år ein suksess. God publikumsoppslutning og betre kamparrangement var noko vi oppnådde gjennom den gode profileringa vi har fått gjennom Firda og dei andre lokalavisene. I 2009 ynskjer vi enda fleire tilskodarar, og med det fokus vi har sett på arrangementa trur vi at det vert ein realitet. Samtidig trur vi at dette er med på forbetra sportsleg kvalitet, vi har sterk tru på at vi skal få eit lag opp i 2. div. i Spelarutvikling er eit anna satsingsområde. Noregs Fotballforbund skal dette året satsa saman med toppklubbane i kretsane på auka fokus på spelarutvikling. Kretsane skal samarbeide med toppklubbane og håpar at dette skal gje fylket eit løft på området spelarutvikling. Vi ynskjer og eit stort fokus på trenarutdanning på alle nivå for at trenarane skal tilpassa seg den trenarrolla ein har. Gjennom skuleringsprogrammet Trenarutvikling for trenarar i barne og ungdomsklassene håper vi på betre kvalitet på treningsarbeidet i klubbane. Klubben er spelarane sin treningskvardag, difor er det viktig å skolere på dette nivået. I ungdomsfotballen er det viktig at ein satsar på differensiering. Dette er ikkje det same som topping av lag. Dette betyr å tilpasse trening og kamp til den enkelte spelar sitt behov og ikkje utplukk i dei lågaste klassane. 3.divisjon damer har gjennomførte ein viktig snuoperasjon. Kampavviklinga er blitt sterkt forbetra dei siste åra. Det må vere slik også i Det handlar om å ta ansvar og stille krav. Det er også viktig at eit lag tek steget opp i 2. div. damer i år. Då må laga ha eit best mulig kamptilbod i botnen. Vi har tru på at satsinga til Kaupanger vil gje resultat og at dei no er eit steg nærmare 1.div damer. Det er Sogndal Fotball som er vår toppklubb. Sogndal har no mange unge talent frå fylket og det blir ein spennande sesong Toppfotball er ein tøff konkurranse, som handlar mykje om pengar. Vi ynskjer Sogndal Fotball all lykke til i sesongen, og at sportsleg framgang og gode prestasjonar gjer at fleire tek turen til Campus for å sjå toppfotball. Vi håpar å sjå Sogndal rykke opp til Tippeligaen for sesongen Til slutt vil kretsen minne om den viktige kampanjen vi har saman med Statens vegvesen og Trygg trafikk der målet er 0 skadde og 0 drepne køyr forsiktig både til og frå kamp og trening. I 2009 skal vi vidareføre kampanjen Meir Idrett med frukt og grønt. Dette er viktige bidrag i forhold til folkehelsearbeidet i fylket, og er godt innarbeide kampanjar i samband med alle fotballturneringar i fylket. Lukke til med sesongen Sportsleg helsing for styret i Sogn og Fjordane Fotballkrets Randi Marie Sjøholt -konstituert styreleiar- 1

2 INNHALDSLISTE ORGANISASJON Kjære fotballvener Innhaldsliste Klubben vår og trygg transport Fotballeiarar NFF/Idrettskrinsen SFFK administrasjon SFFK styret SFFK - sektorar SFFK STATISTIKK Formenn i SFFK frå 1922 Gullmerket m/diplom Forbundsutmerking Internasjonal year of volunteers 2001 Oversikt over lag Oversikt over påmeldte lag i 2009 ADRESSER Adresseskjema kretsar Adresseskjema klubbar(alfabetisk) DOMMARAR Instruks for utfylling dommarkort Dommarforfall Forbund-og regionsdom. i SFFK Autoriserte dommarar i SFFK Rekrutteringsdommarar i SFFK Observatørar i SFFK Regulativ for dekning av dommar/- ass.dommar sine utgifter SFFK REGELVERK FOR KAMPAVVIKLING 2009 Generelle reglar for seniorkampar Generelle reglar for aldersfastlagde kampar Senior/ omberamming Aldersfastlagd/ omberamming Omberammingsskjema Opp/nedrykk senior 2009 Vår/haust aldersfastlagde klassar Kretsfinalar Kretsfinaledatoar 2009 Stikkdata for sesongen 2009 Gebyr/bøter Dommargebyr Gebyr cup-turneringar NFF- LOV OG REGLEMENT NFF lov og reglement Reklamereglement Breiddereglement Retningslinjer for dispensasjonar Reglar for fotball på små baner Reglar for 7-ar fotball Reglar for 5-ar fotball/ innandørs Spelereglar for barnefotball CUPAR OG TURNERINGAR Informasjon om cupar og turneringar Cupar - turneringar 2009 TERMINLISTE 2009 Seriemeny herrar og damer Lagskodar SFFK Aktivitetsliste Herre/guteseriane Dame/jenteseriane Turneringsreglar for kongleriket miniputturnering Retningsliner for arrangørar av kongleriket miniputturneringar Kongleriket miniputt turnering 2009 DIVERSE Fotballutdanning i SFFK Lisensordninga Forsikringsorientering frå NFF Kontroll av spelarlisens Dugleiksmerke-konkurransar Terje Skjeldestad Keeperskule Innhaldsliste annonsørar Ring inn kampresultatet Oversiktkalendar Blanke sider/notat 2

3 Nordfjordhallen drift Heil Uendra frå

4 KLUBBEN VÅR OG TRYGG TRANSPORT Sterke aktørar deltek for å trygge transporten av spelarar til og frå trening og kamp. Ønskjer din klubb å vere med? Ta kontakt med fotballkretsen for å få enkle tips om trafikktryggleik. Send e-post: Enkle retningslinjer til og frå trening: Brukar alle refleks i haust og vintermørke? Brukar alle hjelm når dei syklar? Brukar de bilbelte? Enkle retningslinjer til og frå kamp: Bruk kollektiv transport eller klubb buss. Ved bruk av privatbil, køyr i kolonne. Bruk bilbelte Ha god tid Vår visjon Vi ynskjer alle ein god og trygg fotballsesong Helsing 4

5 FOTBALLEIARAR Administrasjonen i Sogn og Fjordane FK ønskjer klubbar, lag, dommarar og tillitsvalde velkomne til ein ny sesong. Vi gler oss til eit nytt år med heile 847 påmelde lag, ein vekst på 14 lag i høve vårstatistikken frå Norges Fotballforbund og SFFK har i framleis fokus på 3 hovudområde. Klubbutvikling 1) Klubb besøk. Alle klubbar får i år tilbod om besøk frå kretsen 2) SFFK set fokus på styrefunksjonar/ansvar, leiarrolla sin verdi, breiddefotball og rekruttering/utdanning av kvinnelege leiarar/trenarar/dommarar. 3) SFFK ønskjer også at fleire store breiddeklubbar tilset dagleg leiar og honorerar nøkkelpersonell. Anlegg Tidsriktige anlegg er eit krav for god aktivitet i klubb og krets. Godt leiarskap er å halde fokus på vilkåra for å utøve fotballsporten. Prioritet har: 1) Fylkesbankløkka og enkle nærmiljøanlegg 2) Kunstgrasbaner og treningsfelt i kunstgras 3) Oppgradere publikumsfasilitetane på anlegga i Firdaligaen (og andre) Aktivitet Vekst i talet i på utøvarar er eit vektlagt mål i organisasjonen. Følgjande har prioritet: 1) Rekruttere fleire jenter til barnefotballen 2) Halde ungdom lenger i organisasjonen 3) SFFK ønskjer at ungdom skal få ein optimal treningskvardag. Vi har fokus på utvida sesong, treningsinnhald, kvalitet og at klubbane får honorert nøkkelpersonell. 4) Skape nye aktivitetstilbod for ungdom og vaksne (frå 16 år), t.d Tine Fotballskule, Coca Cola Cup, Bend IT, cupar og turneringar. SFFK er opptatt av at våre klubbar står fram som ei drivkraft i bygda. Vi tykkjer difor at ein i tillegg til sportsleg aktivitet også må ha fokus på rolla som samfunnsaktør. Dersom ein skal lukkast med eit kommunalt samspel og vere ein vinnar på marknadssida, må ein i tillegg til sport også drive godt utviklingsarbeid og entreprenørskap. Ver medviten klubben si rolle som verdiformidlar og ha fokus på organisasjonsutvikling, klubbmiljø og oppvekstetikk. Kretsen arbeider med ei rekkje førebyggande tiltak, vi nemner Fair Play, trafikktrygge fotballklubbar, frukt og grønt og eit klart nei til rus/tobakk og alkohol. Ver stolte av dette arbeidet og synleggjer det også lokalt. SFFK har, eller kan stille til rådvelde, kompetanse som klubben treng. Vi set stor pris på at de tar kontakt for å drøfte ulike utfordringar eller prosjekt. Dersom klubbane skal klare å halde fristane må informasjonsrutinar vere på plass. Dette er viktig, og vi vonar internett er eit av hjelpemidla klubben tar i bruk. Vi for vår del legg viktig klubbinformasjon på Administrasjonen ønskjer klubbar, lag, tillitsvalde, dommarar, spelarar og andre velkommen til ein ny sesong under same motto som i fjor Støtt breiddefotballen og ver lokalpatriot. Sportsleg helsing Svein Olav Myklebust -dagleg leiar SFFK- 5

6 Loen - Nordfjord Kurs og møte i Loen Læring og opplevingar i makelaus natur! Hotell Alexandra Hotel Alexandra - eit av dei beste konferansehotell i Norge - gir deg opplevingar som du knapt finn maken til. Halv Alexandra Bad & SPA Ny i 2009 Stort innan- og utandørs badeanlegg. Oppvarma heile året. Spa-avdeling med ei rekkje kropps- og velværebehandlingar. Hotel Alexandra, 6789 LOEN - NORDFJORD Tlf: Fax: Joar Solberg Trafikkskule Halv Uendra frå

7 NORGES FOTBALLFORBUND Styret: President: Sondre Kåfjord Molde FK Visepresident: Erik Harald Loe Stabæk Fotball Visepresident: Eirin Kristin Sund Ålgård FK Styremedlem: Anders Eggen Levanger FK Styremedlem: Gunnar Roger Halberg Eidsvold TF Styremedlem: Hege Andersen Leirfall Innstrandens IL Styremedlem: Stig Nergård Sunndal IL Styremedlem: Synnøve Tverlid Arna-Bjørnar IL Administrasjonen: Postadr: NORGES FOTBALLFORBUND Serviceboks 1, Ullevål stadion, Sognsv. 75 J, 0840 Oslo Internett: Tlf/ telefax fax Generalsekretær: Karen Espelund SOGN OG FJORDANE IDRETTSKRINS Leiar: Arne B. Berge Administrasjonen: Postadr: Postboks 221, 6801 FØRDE Kontor: Idrettens Hus Sogn og Fjordane, Firdavn. 6 Bank: Tlf/ telefax: fax Org.sjef: Utd.leiar: Økonomi: Odd Bjarne Solheim Ingar Breilid Erling Benjaminsen 7

8 SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS ADMINISTRASJONEN: Postadr: Sogn og Fjordane Fotballkrets, Postboks 248, 6852 SOGNDAL Telefon: (sentralbord) Telefax: Internett: Bankgiro: Kontortid: 16. september 14. mai mai 15. september Tilsette: Dagleg leiar (personal/styresaker/strategi/marknad/anlegg) Svein Olav Myklebust Dommar- og seriekonsulent (dommarsaker/serie/cup/overgangar) Yngve Håkonsen Aktivitet og arrangementsansvarleg (økonomi/lisens/breiddesaker/cup) Jørgen Finsrud Dale KA-spelarutvikling (spelarutvikling/fotballskular) Jan Ravnestad KA-klubbutvikling (Kurs/kursavvikling, klubb/klubbutvikling) Per Are Verlo Anleggskonsulent Anne Vedvik

9 ADMINISTRASJONEN: Svein Olav Myklebust Dagleg leiar Yngve Håkonsen Dommar/seriekonsulent Jørgen Dale Aktivitet og arr. ansvarleg Jan Ravnestad Spelarutviklar Per Are Verlo Klubbutviklar Anne Vedvik Anleggskonsulent 9

10 STYRET: Leiar: Nestleiar: Jon Georg Rutledal, Leite, 6710 Raudeberg (a), (m) Randi Marie Sjøholt, Tjødnali 15, 6856 Sogndal Tlf (p), (a), (m) Styremedlemar: Arne Abrahamsen, 6899 Balestrand Tlf (p) (a) (m) Rune Helge Sunde, Kvernhusveien 1, 6770 Nordfjordeid Tlf (p), (m) e-post: Robert Endestad, Vågaveien, 6900 Florø Tlf (p), (m) Ketil Ølmheim, Buviki, 6859 Slinde Tlf (a) (m) e-post: Styret 09 Frå venstre: Robert Endestad, Tempo FK, Jon Georg Rutledal, TornadoMåløy FK (leiar), Ketil Ølmheim, Noran IL, Runde Helge Sunde, Eid IL Desse var ikkje tilstades: Randi Marie Sjøholt, Sogndal IL (nestleiar), Arne Abrahamsen, Balestrand IL Foto: SFFK 10

11 STYRET Jon Georg Rutledal Leiar Randi Marie Sjøholt Nestleiar/sektor aktivitetsutvikling Arne Abrahamsen Sektor anlegg Robert Endestad Sektor dommar Rune Helge Sunde Sektor arrangement Ketil Ølmheim Sektor utdanning 11

12 Disiplinærutvalget Medlem Arve Helle, Hatledalen, 6963 DALE I SUNNFJORD M: Medlem Ingemund Sægrov, PB 234, 6821 SANDANE A: M: Heidersteikenkomite Medlem Geir Navarsete, Storebruvegen 9, 6854 KAUPANGER P: A: M: Medlem Jarle Skaar, Ølnes, 6856 SOGNDAL P: A: M: Medlem Ingemund Sægrov, PB 234, 6821 SANDANE A: M: Kontrollkomiteen Medlem Ingemund Sægrov, PB 234, 6821 SANDANE A: M: Medlem Rolf Thingvold, Lindbøen 2, 6800 FØRDE P: A: M: Medlem Tore Loftheim, Bøgardsveien 20B, 6800 FØRDE P: A: M: Sektor Aktivitetsutvikling Leiar Randi Marie Sjøholdt, Tjødnali 15, 6856 SOGNDAL P: A: M: Medlem Ann Kristin Grodås, Skogtun, 6783 STRYN M: Medlem Dag Olav Osen, Amla Nedre 1a, 6854 KAUPANGER P: A: M: Medlem Irene Sande Nilsen, Oterveien 7, 6973 SANDE I SUNNFJORD P: A: M: Medlem Kristen Helge Kleppe, Nyvollveien 2, 6826 BYRKJELO P: A: M: Medlem Stian Holm, Orrevegen 13, 6723 SVELGEN M: Medlem Tonje Norheim Tangerud, Navarsetevegen 9, 6852 SOGNDAL A: M: Sektor Anlegg Leiar Olav Kjos-Wenjum, Bakkingav. 27A, 6869 HAFSLO P: M: Medlem Arne Sanden, Ljøsne, 6887 LÆRDAL M: Medlem Arne Abrahamsen,, 6899 BALESTRAND P: M: Medlem Jonn Helle,, 6963 DALE I SUNNFJORD A: M: Sektor Dommar Leiar Robert Endestad, Vågaveien, 6900 FLORØ P: A: M: Medlem Inge Seglem, Hæreidsvegen 2, 6885 ÅRDALSTANGEN P: A: M: Medlem Olav Strømsøy, Breivikveien 17, 6900 FLORØ P: A: M: Medlem Kjell Rune Nyheim,, 6899 BALESTRAND P: A: M: Medlem Torstein Egil Kvam, Farnesvn. 62, 6884 ØVRE ÅRDAL P: A: M: Sektor Prosjekt Leiar Rune Helge Sunde, Kvernhusvegen 1, 6770 NORDFJORDEID P: M: Medlem Lars Fraas, Risetunet, 6940 EIKEFJORD P: M:

13 Sektor Spelarutvikling Medlem Arthur Norevik, Bakketunet 15, 6800 FØRDE M: Medlem Gunnar Naustdal, Nordnesv. 46, 6900 FLORØ P: M: Medlem Hugo Fretland,, 6963 DALE I SUNNFJORD M: Medlem Jan Ravnestad, Prof. indrebøgate 23, 6900 FLORØ A: M: Medlem Jan Tore Jåstad,, 6869 HAFSLO P: A: M: Medlem Kjell Rune Biesmans, Sørstrandvegen 8, 6900 FLORØ P: M: Medlem Magne Elde,, 6727 BREMANGER A: M: Medlem Per Are Verlo, Kvernavegen 8, 6854 KAUPANGER P: A: M: Medlem Sebastian Kaldestad, Øvre Stedjeveg 32, 6856 SOGNDAL M: Medlem Terje Skjeldestad, Trolladalen 6 E, 6856 SOGNDAL M: Medlem Knut Hauge,, 6869 HAFSLO M: Valkomiteen Leiar Øystein Hjertenes, Eikedalen 12, 6900 FLORØ P: A: M: Medlem Selma Magrethe Strand Larsen, Okshola, 6718 DEKNEPOLLEN P: A: M: Medlem Stein Roar Moheim, Geisdalsvegen 18 A, 6885 P: A: M: ÅRDALSTANGEN Sektor klubbutvikling Leiar Ketil Ølmheim, Buviki, 6859 SLINDE P: A: M: Medlem Eivind Heggen, Øyanevegen 26, 6770 NORDFJORDEID P: M: Medlem Jan Tore Jåstad,, 6869 HAFSLO P: A: M: Medlem Jon Georg Rutledal, Leite, 6710 RAUDEBERG A: M: Medlem Kåre Bakke, Gate 1, nr 104, 6700 MÅLØY A: M: Medlem Oddvar Flataker, Liavn 39 A, 6800 FØRDE P: A: M: Medlem Per Are Verlo, Kvernavegen 8, 6854 KAUPANGER P: A: M: Medlem Torgeir Strypet, Mattistykkje 18, 6854 KAUPANGER P: M:

14 SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS SFFK vart stifta 30. april 1922, og går såleis inn i sitt 87. år denne sesongen. Frå ein start med 3 lag har SFFK i dag 75 klubbar, og 847 lag (vårstatistikk) og ut frå NIF sin medlemsstatistikk for medlemmar. 75 klubbar, 847 lag og medlemmar Ein viktig milepæl i kretsen si historie var i Då vart SFFK knytta til resten av landet gjennom seriesystemet. Det er gjeve ut tre jubileumsbøker/hefter: 50 års jubileum i års jubileum i års jubileum i 1997 Nye klubbar i 08/09 er: Bjordal/Søreide IL, Bremanger Futsalklubb Utmelde klubbar er: Balder FK og IL Brodd 1919 PRESTASJONAR I TOPPDIVISJONEN Herrar: I 82 Sogndal 1. div., nedrykk i 82. I Sogndal 1. div., nedrykk i 89. I 91 - Sogndal Tippeligaen. (Dvs. høgste divisjon) I 92 - Sogndal Tippeligaen I 93 - Sogndal 1. div., nedrykk 92 I 94 - Sogndal Tippeligaen I 95 - Sogndal 1. div. nedrykk 94 I 97 - Sogndal Tippeligaen I 98 - Sogndal Tippeligaen I 99 - Sogndal 1.div. nedrykk 98 I 01 - Sogndal Tippeligaen I 02 - Sogndal Tippeligaen I 03 - Sogndal Tippeligaen I 04 - Sogndal Tippeligaen I 05 - Sogndal 1. div. nedrykk 2004 Damer: I 86 - Kaupanger 1. div., Vestland, nedrykk i 86. I 97 - Kaupanger Vinnarar av 1 div. avd. 4 I 98 - Kaupanger Vinnarar av 1 div. avd. 4 I 99 - Kaupanger Polygramserien I 05 - Kaupanger 1. div. 14

15 TMFK vann 3-1 mot Sogndal i finalen i vinterserien junior herrer på Sandane 13. januar På bildet ser vi TMFK sine målscorarar Eirik Søraa og Sveinung Frantzen. Foto: Stig Høynes, Team Sogn J95 under sonelagsturneringa på Eid 1. februar Bak frå venstre: Ann Helen Lægreid (trenar), Synne Kristiansen (Sogndal), Lea Lefdal Jensen (Kaupanger), Ingrid Øien (Kaupanger), Runa Buene (Kaupanger), Susanne England Reppen (Sogndal), Rebecca Steinheim Brun (Jotun), Oline Lønning (Balestrand), Ida Dalaker (Kaupanger) og Linda Bolstad (Lærdal). Foto: Stig Høynes, 15

16 SFFK sponsor lag heil 16

17 Sparebanken S&F Heil NY I 09 OBS FARGEANNONSE BANKEN HAR 2 FORSKJELLIGE ANNONSER Heilt kongle! Vi ønskjer at unge fotballspelarar skal få utvikle seg i sitt eige nærmiljø. Difor har vi vore med å opne over 50 balløkker. I Kongleriket, like ved ein av balløkkene, bur Lucy Lemen. Ho bles seg opp så ho blir like rund som ein fotball når ho blir sint. Les meir om dyra i Kongleriket og sparing for born på

18 Sparebanken S&F Heilside OBS FARGEANNONSE NY I 2009 BANKEN HAR 2 FORSKJELLIGE ANNONSER blåbær Heilt kongle! Er du medlem i Kongleriket? Då får du flotte overraskingar når du tømmer sparebøssa di i banken i Konglevekene, og du kan delta på ulike aktivitetar gjennom heile året. Finn ut meir om ønskebrønnen, pengetreet, dyra i Kongleriket, delta på konkurransar og les eventyr på

19 LIGAEN Firda TIPS OSS OM LOKALSPORT: Stig Roger Eide tlf Rune Fossum tlf Sentralbord tlf Heil UENDRA FRÅ

20 Rica Sunnfjord hotell Heil Same som på omslaget Uendra frå

21 DET HANDLER OM Å VELGE RIKTIG Umbro fotballsko for ethvert underlag. Scantrade/Umbro Heil NY I 2009 umbro.no

22 På tur med laget? Bestill vår katalog! Indre Østfold Reisebyrå Heil NY I 2009 Skal laget/klubben din på treningsleir eller cup i 2009? Gå inn på våre hjemmesider, eller send oss din private postadresse på mail og du får 2009-katalogen tilsendt i posten. Idrettsreiser2009 F O T B A L L - H Å N D B A L L - S V Ø M M I N G Turneringer Treningsleir Avslutningsturer Spansk fotball Engelsk fotball 2009 katalog Bestill den nå! ENGELSK FOTBALL SPANSK FOTBALL SPESIALTURER TRENINGSLEIRER TURNERINGER 1850 MYSEN, tlf , fax SPESIALISTER PÅ GRUPPE - OG IDRETTSREISER SPESIALISTER PÅ GRUPPE OG IDRETTSREISER Postboks 134 N Mysen Norway tlf E-post:

23 Alt av premiar og profilering Be om katalogar! Hornnes agentur Heil Same som omslag Uendra frå 2008 Hafstadvn. 45, 6800 Førde Tlf: Fax: Mobil: Internett: E-post: Org.nr MVA 23

24 SFE Heil NY I 2009 ta ansvar - krev fornybar energi Fair-play gjeld også utanfor bana. Alle har eit ansvar for framtida. Du har forbrukarmakt - krev fornybar energi. Sogn og Fjordane Energi AS, Bukta, 6823 Sandane Tlf:

25 SOGNDAL "Me hjelper deg med rett utstyr" Intersport Sogndal Heil NY I din lokale støttespelar på utstyrsfronten. - gjer som vår nye samarbeidspartner Sogn og Fjordane fotballkrins, fylkeslaget Sogndal, Fjøra FK, Kaupanger IL og mange mange fleire. Kom til oss for profesjonell hjelp og det beste tilbodet.

26 STATISTIKK FORMENN I SFFK FRÅ 1922: Bjarne Vassbotn, Florø Alfred Edvardsen, Florø Ole Rye, Florø, Florø Alfred Edvardsen, Florø Bjarne Sunde, Florø Malvin Sletten, Sandane Jan Rolland, Høyanger Oscar Andresen, Høyanger Alfred Forsberg, Høyanger Thor Wormsen, Høyanger Karsten Skuggen Hoff, Øvre Årdal Per Varden, Høyanger Olav Kjos-Wenjum, Hafslo Dagfinn Lauritsen, Førde IL Geir Navarsete, Kaupanger IL Tore Dvergsdal, Førde IL Jon Georg Rutledal, Tornado Måløy FK GULLMERKET MED DIPLOM - (1946) 1949 Alfred Forsberg IL Høyang 1953 Oskar Andersen IL Høyang 1954 Thor Wormsen IL Høyang 1960 Kåre Krokene Florø SK 1968 Olav Haugen IL Høyang 1969 Mandor Klock IL Høyang 1972 Sverre Heggen Eid IL 1972 Karsten Skuggen Hoff IL Jotun 1987 Per Varden IL Høyang 1987 Olav Kjos-Wenjum Hafslo IL 1987 Jan Andreas Olsen Florø SK 1987 Magne Solheim Olsen Florø SK 1988 Jan Knut Sande Florø SK 1991 Ingemund Sægrov Sandane T og IL 1993 Dagfinn Lauritsen Førde IL 1997 Asbjørn Sunde Stryn T og IL 2002 Lars Fraas Eikefjord IL 2002 Geir Navarsete Kaupanger IL 2005 Jonn Helle Dale IL 26

27 FORBUNDSUTMERKING 1963 NFF tildelte kretsleiar Thor Wormsen, IL Høyang, forbundet sin pokal med diplom 1983 NFF tildelte kretsleiar Karsten Skuggen Hoff, IL Jotun, forbundet sin diplom 1997 NFF tildelte kretsleiar Dagfinn Lauritsen, Førde IL, forbundet sin diplom 2002 NFF tildelte Karsten Skuggen Hoff, IL Jotun, NFF-100 år- æresdiplom 2003 NFF tildelte kretsleiar Geir Navarsete Kaupanger IL, forbundet sin diplom 2005 NFF tildelte tidlegare kretsleiar Olav Kjos Wenjum, Hafslo IL, forbundet sin diplom INTERNASJONAL YEAR OF VOLUNTEERS 2001 Eingangsutdeling i høve det internasjonale frivillighetsåret. Utmerkinga er basert på bruk av tid, innsats og entusiasmen over tid for å fremje fotballen sine interesser Sverre Heggen Eid IL 2002 Jonn Helle Dale IL 2002 Olav Kjos Wenjum Hafslo IL KONGENS FORTJENESTEMEDALJE 2007 Olav Kjos-Wenjum Hafslo IL 2007 Sverre Heggen Eid IL Jon Georg Rutledal Leiar SFFK For meir detaljert statistikk gå inn på 27

28 OVERSIKT OVER LAG VÅRSTATESTIKK T A 2H ED 1D 2D F Rek 3D D7 OB G G7 SG SG7 LG LP J J7 SJ LJ MP JU TOT Forklaring til overskriftene: T = Tippeliga A = Adeccoligaen 2H = 2. divisjon herrar ED = Eliteserien damer 1D =1.div. damer 2 D = 2. div. damer F = Firdaligaen 4 = 4. divisjon 5 = 5. divisjon 6 = 6. divisjon Rek = Rekruttserie 3 D = 3. div. damer D7 = Dame 7-ar OB = Old Boys G = Gutar G7 = Gutar 7-ar SG = Smågutar SG7 = Smågutar 7-ar LG = Lillegutt LP = lilleputt 5 ar J = Jenter J7 = Jenter 7-ar SJ = Småjenter LJ = Lillejenter JU = Juniorlag MP =Miniputt 28

29 OVERSIKT PÅMELDE LAG 2009 Totalt lag 2009 Minijente 7/8 år Minijente 9/10 år Minigutt 7 år Minigutt 8 år Minigutt 9 år Minigutt 10 år Lillejente Lilleputt 5'ar Småjenter 7-ar Småjenter 11-ar Jenter 7-ar Jenter 11-ar Lillegutt 11 år Lillegutt 12 år Smågutar 7-ar Smågutar 11-ar Gutar 7-ar Gutar 11-ar Old Boys Junior dame Junior herre Dame 7ar 4. Divisjon dame 3. Divisjon dame 2. Divisjon dame 1. Divisjon dame 7. divisjon herrar 7 ar Lag 2/3 i 6. Div. 6. Divisjon herre Lag 2 i 5. Divisjon 5. Divisjon Lag 2 i 4. Divisjon 4. Divisjon Lag 2 i 3 divisjon Firdaligaen Lag 2 i 2. Divisjon 2. Divisjon herre Adeccoligaen KLUBB: Anga FK 1 1 Askvoll Holmedal Atløy IL Aurland IL Balder FK 0 Balestrand IL Berle IL 0 Bjordal/Søreide Brandsøy SK 0 Breimsbygda IL Bremanger Futsalklubb 0 Bremanger IL Bryggja IL 0 Bulandet IL Dale IL Davik FK 0 Eid IL Eikefjord IL Fanaråk IL 0 Fjærland IL 0 Fjøra Fk 1 1 Flatraket IL Florø SK Frøy IL 0 Fure IL Førde IL Gaular IL Gulen FK Hafslo IL Haugen IL Heia FK Hornindal IL Hyen IL Hyllestad IL IL Bjørn IL Brodd IL Høyang IL Jotun Jølster IL Kaupanger IL Kjølsdalen IL Kvammen IL Futsal 29

30 OVERSIKT PÅMELDE LAG 2009 Totalt lag 2009 Minijente 7/8 år Minijente 9/10 år Minigutt 7 år Minigutt 8 år Minigutt 9 år Minigutt 10 år Lillejente Lilleputt 5'ar Småjenter 7-ar Småjenter 11-ar Jenter 7-ar Jenter 11-ar Lillegutt 11 år Lillegutt 12 år Smågutar 7-ar Smågutar 11-ar Gutar 7-ar Gutar 11-ar Old Boys Junior dame Junior herre Dame 7ar 4. Divisjon dame 3. Divisjon dame 2. Divisjon dame 1. Divisjon dame 7. divisjon herrar 7 ar Lag 2/3 i 6. Div. 6. Divisjon herre Lag 2 i 5. Divisjon 5. Divisjon Lag 2 i 4. Divisjon 4. Divisjon Lag 2 i 3 divisjon Firdaligaen Lag 2 i 2. Divisjon 2. Divisjon herre Adeccoligaen KLUBB: Kyrkjebø IL Lavik IL Leirgulen IL (davik) Loen IL Luster IL Lærdal IL Modig IL 0 Norane IL 1 1 Olden IL Oppstryn IL Saga FK 1 1 Sandane TIL Selje IL Skavøypoll IL Sogndal IL Stadlandet IL Stryn T&IL Studentspretten IL 0 Stårheim IL Svelgen TIF Syril IL Tambarskjelvar IL Tempo FK Tornado Måløy FK Vadheim IL Veitastrond IL 1 1 Veten IL Vik IL Vikane Viksdalen IL Von IL 0 Ålfoten IL 0 Futsal 30 Årdal FK Årdalstangen IL

31 Postbanken Heilside Ny i 2009 Kort om deg Nå kan du lage ditt eget Postbankkort Visa. Hvilket motiv du vil ha på kortet velger du selv. Du kan for eksempel bruke et bilde av laget ditt eller et av landslagene hvis du velger fra vårt bildegalleri. Gå inn på og prøv! Vil du vite mer, kom innom kundesenteret vårt i Førde, Langebruvegen 9 eller ring oss på telefon Du kan også gå innom nærmeste postkontor. Postbanken sponser bredden i norsk fotball. Postbanken en del av DnB NOR Bank ASA

32 Skei Hotell Heil Ny i 2009

33 ADRESSER AKTUELLE KRETSNR./ADRESSER, E-POSTADR. OG TELEFON/TELEFAX Nr Navn Telefon Telefax 99 NORGES FOTBALLFORBUND Serviceboks 1, Ullevaal stadion, Sognsv. 75 J, 0840 Oslo E-post: NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Serviceboks 1, Ullevaal stadion Sognsveien 75 L 0840 Oslo E-post: 09 AGDER FOTBALLKRETS Dagl.leder: Kjell Johnsen Boks 9096 SP, 4696 Kristiansand E-post: 02 AKERSHUS FOTBALLKRETS Dagl.leder: Erland Dalberg Idrettens hus, Strømsvn. 80, 2010 Strømmen E-post: 06 BUSKERUD FOTBALLKRETS Dagl.leder: Odd Magne Olsen Postboks 2230, Strømsø, 3003 Drammen E-post: 20 FINNMARK FOTBALLKRETS Dagl.leder: Helmer Birkely Postboks 194, 9711 Lakselv E-post: 12 HORDALAND FOTBALLKRETS Dagl.leder: Knut Berge Postboks 6143, 5892 Bergen E-post: 26 HÅLOGALAND FOTBALLKRETS Dagl.leder: Daniel Kvile Postboks 238, 9483 Harstad E-post: 04 INDRE ØSTLAND FOTBALLKRETS Dagl.leder: Bjørn Nybu Idrettens Hus, Ajerhagan 94, 2319 Hamar E-post: /

34 Nr Navn Telefon Telefax 18 NORDLAND FOTBALLKRETS Dagl.leder: Tore Børstad Aspmyra stadion, 8039 Bodø E-post: 15 NORDMØRE OG ROMSDAL FOTBALLKRETS Dagl.leder: Erik Hals Julsundveien 14 inng MOLDE E-post: 03 OSLO FOTBALLKRETS Dagl.leder: Jan-Erik Reiersen Ekebergvn.101, 1178 Oslo E-post: 11 ROGALAND FOTBALLKRETS Dagl.leder Trond Tengesdal Postboks 3033, 4095 Stavanger E-post: 14 SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS Dagl.leder: Svein O. Myklebust Postboks 248, 6852 Sogndal E-post: 23 SUNNMØRE FOTBALLKRETS Dagl.leder: Bjørn Oskar Haukeberg Sjømansvegen 16, 6008 Ålesund E-post: 08 TELEMARK FOTBALLKRETS Dagl.leder: Roger Eilertsen Postboks 1143, Kjølnes Ring 60, 3905 Porsgrunn E-post: 19 TROMS FOTBALLKRETS Dagl.leder: Jo Are Vik Postboks 12, 9251 Tromsø E-post: 16 TRØNDELAG FOTBALLKRETS Dagl.leder: Stig Eriksen Lerkendal stadion, 7031 Trondheim E-post: 07 VESTFOLD FOTBALLKRETS Dagl.leder: Ole Petter Tufte Postboks 1225, 3205 Sandefjord E-post: 01 ØSTFOLD FOTBALLKRETS Dagl. leder: Øyvind Strøm Idrettens Hus, Boks 123, 1662 Rolvsøy E-post:

35 Scansis Heil Uendra frå 2008 OBS FARGEANNONSE Postboks 1029, 1803 Askim Telefon:

36 Desso Soccergrass PRO kunstgress for topp- og breddefotball Syntec Heil Etter over 10 år med tilbakemeldinger fra spillerne, har Desso utviklet Desso SoccerGrass PRO. Som en av få produsenter som også produserer sin egen fiber, kan Desso gjøre bruk av avansert fiberteknologi med egen form på fiberen, kjemisk sammensetning av fiberen og produksjonsmetode, for å lage den mest avanserte fiberen. Ny i 2009 OBS FARGEANNONSE 36 Desso SoccerGrass PRO, den nyeste utviklingen kombinasjon av høy slitestyrke og myk fiber forbedret fiberteknologi med ny form på fiberen, ny kjemisk sammensetning av fiberen og ny produksjonsmetode generelt bedre spillerkomfort, bedre for sklitacklinger SLITESTERKT MYK FIBER den tofargede fiberen DualTone gir et mer naturlig utseende justert fiberkvalitet og tuftemetode gir mer naturlike spilleegenskaper for spillerne optimalt feste og vridefriksjon for fotballstøvlene vitenskapelig testing av hudfriksjonen ved sklitacklinger TOPP SPILLEEGENSKAPER Hovedkontor: Østfold Næringspark, Postboks Askim Tlf: Fax: Driftsavdeling: Storgata 5, Postboks Jevnaker Tlf: Fax:

37 Spesialist på profil- og weboppdrag! Gasta Heilside Uendra frå 2008 Gasta design & kommunikasjon Pb Sogndal 37

38 Adresselister klubbar 2009 I november i 2008 innførte NFF eit nytt system for administrering av klubbar, lag, spelarar, dommarar og kampar. Dette har ført til at oppsettet for adresselistene er noko forandra frå tidlegare terminlsiter. Rapportane me hentar ut frå det nye systemet er ikkje 100% tilpassa vår bruk og noko av informasjonen de tidlegare har kunne finne her er dessverre ikkje med. Dette håpar me vil bli korrigert til neste år. All informasjon om klubbar og lag er forrøvrig tilgjengeleg på Anga FK Boks 546, v/knut Olav Halseth 6801 FØRDE Stifta: Klubbnr: Bane: Førde stadion 7er A Drakt: Gul/ Blå Telefon: Fax: E-post: Bankgiro: Leder Halseth Knut Olav, 6800, FØRDE, , A , M Anleggskontakt Halseth Knut Olav, 6800, FØRDE, , A , M Ansv. lagpåmelding Halseth Knut Olav, 6800, FØRDE, , A , M Ansv. Spillerlisenser Halseth Knut Olav, 6800, FØRDE, , A , M Ansv. spillerregistrering Halseth Knut Olav, 6800, FØRDE, , A , M Dommerkontakt Halseth Knut Olav, 6800, FØRDE, , A , M Hjemmesideansvarlig Halseth Knut Olav, 6800, FØRDE, , A , M Overgangsansvarlig Halseth Knut Olav, 6800, FØRDE, , A , M Sekretær Thingvold Rolf, Lindbøen 2, 6800, FØRDE, , A , M Sportslig leder Halseth Knut Olav, 6800, FØRDE, , A , M Utdanningskontakt Halseth Knut Olav, 6800, FØRDE, , A , M Lag Avdeling Anga 6. div herrer avd. 2 Askvoll og Holmedal IL v/øystein Endestad 6980 Askvoll Kontaktperson Bjørn-Ole Hjørnevik, bost , arb , mob Stifta: Klubbnr: Bane: Askvoll stadion 7er B Drakt: grøn/ kvit Telefon: Fax: E-post: Bankgiro: Leder Endestad Øystein Loftheim, 6980, ASKVOLL, M Kasserer Klausen Arne, Hellegjerdet, 6982, HOLMEDAL, , A Anleggskontakt Aalen Oddbjørn, 6982, HOLMEDAL, , A , M Ansv. lagpåmelding Endestad Øystein Loftheim, 6980, ASKVOLL, M Ansv. Spillerlisenser Vårdal Magne, M Ansv. spillerregistrering Endestad Øystein Loftheim, 6980, ASKVOLL, M Daglig leder Endestad Øystein Loftheim, 6980, ASKVOLL, M Dommerkontakt Vårdal Magne, M Hjemmesideansvarlig Mandelid Ole Martin, 6988, ASKVOLL Leder ungdomsavdeling Skarstein Jim Sekretær Rivedal Leif Helge, Rivedal, 6982, HOLMEDAL, M Utdanningskontakt Endestad Øystein Loftheim, 6980, ASKVOLL, M Lag Avdeling Kontaktperson Askvoll og Holmedal G 12 avdeling 3 Askvoll og Holmedal G 13/14 7 ar avdeling 2 Robert Loftheim, mob Einar Alsaker Askvoll og Holmedal G 15/16 2 div avd 2 vår Vebjørn Ask, bost , arb

39 Askv./Holmedal 4. divisjon Menn Leif Helge Rivedal, mob Askvoll og Holmedal J 11/12 avdeling 3 Askvoll og Holmedal J 13/14 7 ar avdeling 2 Askvoll og Holmedal J 15/16 1 div avdeling 2 Per Jan Ryland, mob Skule Jacobsen Håvard Helle, mob Atløy IL V/ Inger Lise Saltskår 6985 ATLØY Stifta: Klubbnr: Bane: Atløy stadion 7er B Drakt: Kvit/ Svart Telefon: Fax: E-post: Bankgiro: Leder Saltskår Inger Lise, 6985, ATLØY, , M Kasserer Ytrøy Merethe, 6985, ATLØY, , M Anleggskontakt Sund Stig Magne, 6985, ATLØY, , M Ansv. lagpåmelding Vilnes Raymond, 6985, ATLØY, M Hjemmesideansvarlig Mjåseth Kent-Ruben, 6985, ATLØY Sekretær Sund Stig Magne, 6985, ATLØY, , M Lag Avdeling Atløy G 11 avdeling 3 Atløy G 13/14 7 ar avdeling 2 Aurland IL Arve Tokvam, Vetleli AURLAND Kontaktperson Sissel Mjåseth, bost , mob Merethe Ytrøy, bost , mob Stifta: Klubbnr: Bane: Aurland st. halvdel B Drakt: Hvit/ Blå Telefon: Fax: E-post: Bankgiro: Leder Tokvam Arve, Vetleli 8, 5745, AURLAND, , M Anleggskontakt Elgåen Steve, Høydalen, 5745, AURLAND, M Ansv. lagpåmelding Tokvam Arve, Vetleli 8, 5745, AURLAND, , M Dommerkontakt Abrahamsen Stein, 5745, AURLAND, , A , M Lag Avdeling Aurland G 12 avdeling 2 Aurland G 13/14 7 ar avdeling 1 Kontaktperson Arve Tokvam, bost , mob Svein Even Dale, bost , mob Aurland G 15/16 2 div avd 1 vår Aurland/Lærdal 2 6. div herrer avd. 1 Aurland J 15/16 1 div avdeling 1 Ottar Stegen, bost , mob Hallgeir Høydal, bost , mob Ketil Horvei, bost , mob Balestrand IL v/ Geir Harkjerr 6899 BALESTRAND Stifta: Klubbnr: Bane: Kreklingen st. halvdel B Drakt: Blå/Kvit/ Blå Telefon: Fax: E-post: Bankgiro: Leder Harkjerr Geir, Postboks 47, 6898, BALESTRAND, , A , M Anleggskontakt Abrahamsen Arne, 6899, BALESTRAND, , M Dommerkontakt Harkjerr Geir, Postboks 47, 6898, BALESTRAND, , A , M Lag Avdeling Balestrand G 12 avdeling 2 Kontaktperson Siv Midtbø Lidal, mob

40 Balestrand G 13/14 2 div vår avdeling 1 Sirikit Bakke, bost , mob Balestrand G 15/16 2 div avd 1 vår Balestrand 5. divisjon Menn avd 1 Balestrand J 11/12 avdeling 2 Balestrand J 13/14 7 ar avdeling 1 Balestrand J 15/16 1 div avdeling 1 Berle IL c/o Berle v/marie Nyborg 6727 BREMANGER Kjetil Nesse, bost , arb , mob Øyvind Mundal Neset, arb , mob Gerd Laila Ræstad, bost , mob Margun Vermedal, mob Åge Skrede, bost , arb , mob Stifta: Klubbnr: Bane: Drakt: Telefon: Fax: E-post: Bankgiro: Leder Nyborg Marie, Berle, 6727, BREMANGER, , A , M Bjordal/Søreide IL V/ Øyvind Rømo, Utsikta 5962 BJORDAL Stifta: Klubbnr: Bane: Sletta 7er A Drakt: Telefon: Fax: E-post: Bankgiro: Leder Rømo Øyvind, Utsikta, 5962, Bjordal, M Brandsøy SK Bjørnset, v/anne Ramsdal 6900 FLORØ Stifta: Klubbnr: Bane: Drakt: Telefon: Fax: E-post: Bankgiro: Leder Ramsdal Anne Eikås, Bjørnset, 6900, FLORØ, , A Kasserer Sognnes Jarle, Brandsøy, 6900, FLORØ, M Kasserer Sognnes Jarle, Brandsøy, 6900, FLORØ, Sekretær Bjørnseth Rønvåg Ingunn Utdanningskontakt Sognnes Jarle, Brandsøy, 6900, FLORØ, Breimsbygda IL v/ Bjarte Gangeskar 6827 Breim Stifta: Klubbnr: Bane: Byrkjelo stadion 7er A Drakt: Raud/Kvit/ Raud Telefon: Fax: E-post: Bankgiro: Leder Gangeskar Bjarte, 6827, BREIM, , M Kasserer Henriksen Britt Bakka, 6827, BREIM, , M Anleggskontakt Kleppe Kristen Helge, Nyvollveien 2, 6826, BYRKJELO, A , M Ansv. lagpåmelding Henriksen Britt Bakka, 6827, BREIM, , M Ansv. Spillerlisenser Henriksen Britt Bakka, 6827, BREIM, , M Ansv. spillerregistrering Henriksen Britt Bakka, 6827, BREIM, , M Dommerkontakt Niiranen Raymond, 6826, BYRKJELO, M Hjemmesideansvarlig Gangeskar Bjarte, 6827, BREIM, , M Overgangsansvarlig Kleppe Kristen Helge, Nyvollveien 2, 6826, BYRKJELO, A , M Sekretær Helgheim Ragnhild, 6826, BYRKJELO, , M Sportslig leder Gangeskar Bjarte, 6827, BREIM, , M Utdanningskontakt Gangeskar Bjarte, 6827, BREIM, , M

41 Lag Avdeling Breimsbygda G 12 avdeling 6 G 13/14 2 div vår Breimsbygda 1 avdeling 3 Breimsbygda 5. divisjon Menn avd 2 Breimsbygda J 11/12 avdeling 6 Breimsbygda J 13/14 7 ar avdeling 3 Breimsbygda J 15/16 7 ar avdeling 2 Breimsbygda 3. divisjon kvinner Bremanger Futsal klubb v/ Morten Ferstad, Øvre Sandviksvei BERGEN Kontaktperson Ragnhild Helgheim, bost , mob Jon M. Gåsemyr, bost , arb , mob Tom Skinlo, mob Gunnhild Helle, bost , mob Lars Myklebust, bost , mob Jon Fossheim, bost , arb , mob Janne Marie Solheim, bost , mob Stifta: Klubbnr: Bane: Drakt: Telefon: Fax: E-post: Bankgiro: Leder Ferstad Morten, Øvre Sanviksvei 11, 5035, BERGEN, M Bremanger IL V/ Evy Colliander 6727 BREMANGER Stifta: Klubbnr: Bane: Bremanger stadion 7er B Drakt: Raud/Kvit/ Blå Telefon: Fax: E-post: Bankgiro: Leder BACK COLLIANDER EVY, 6727, BREMANGER, , M Kasserer Stenseth Linda Anleggskontakt Klungreset Roger Ansv. lagpåmelding BACK COLLIANDER EVY, 6727, BREMANGER, , M Ansv. Spillerlisenser BACK COLLIANDER EVY, 6727, BREMANGER, , M Ansv. spillerregistrering BACK COLLIANDER EVY, 6727, BREMANGER, , M Dommerkontakt Nygård Robert, 6727, BREMANGER Hjemmesideansvarlig BACK COLLIANDER EVY, 6727, BREMANGER, , M Leder barneavd. BACK COLLIANDER EVY, 6727, BREMANGER, , M Overgangsansvarlig BACK COLLIANDER EVY, 6727, BREMANGER, , M Sekretær Snarberg Siren Sportslig leder Vadøy Knut Arne, 6729, KALVÅG, , A / , M Utdanningskontakt BACK COLLIANDER EVY, 6727, BREMANGER, , M Lag Avdeling Bremanger G 11 avdeling 6 Bremanger G 12 avdeling 7 G 13/14 2 div vår Bremanger avdeling 4 Bremanger G 15/16 1 div avd 2 vår Bremanger 5. divisjon Menn avd 2 Bremanger J 11/12 avdeling 7 Bremanger J 13/14 7 ar avdeling 4 Bremanger 3. divisjon kvinner Bryggja IL postboks BRYGGJA Kontaktperson Anita Nygård, mob Anne Kristin Førde, bost , arb , mob Marie Nyborg, bost , arb , mob Vilfred Gangsø, mob Egil Melvær, mob Elisabeth Førde, mob Bente Fosse, mob Kenneth Fosse Elde, mob Stifta: Klubbnr: Bane: Bryggja stadion 7er A Drakt: Rød/ Rød Telefon: Fax: E-post: Bankgiro: Leder Henriksen Astor, 6711, BRYGGJA, , A , M Kasserer Agledal Anette, Nave, 6711, BRYGGJA, , M Anleggskontakt Hole Rune, 6711, BRYGGJA, , A

42 Bulandet IL v/bill Steinsvik 6987 BULANDET Stifta: Klubbnr: Bane: Bulandet stadion del A Drakt: Blå/ Rød Telefon: Fax: E-post: Bankgiro: Leder Steinsvik Bill, 6987, BULANDET, , M Lag Avdeling Bulandet G 12 avdeling 3 Bulandet G 13/14 7 ar avdeling 2 Bulandet J 13/14 7 ar avdeling 2 Dale IL v/ Odd Helge Aase 6963 DALE I SUNNFJORD Kontaktperson Bill Steinsvik, bost , mob Bill Steinsvik, bost , mob Bill Steinsvik, bost , mob Stifta: Klubbnr: Bane: Dingemoen stadion 7er A Drakt: Gul/ Blå Telefon: Fax: E-post: Bankgiro: Leder Haugen Ståle, 6963, DALE I SUNNFJORD, , M Anleggskontakt Helle Jonn, 6963, DALE I SUNNFJORD, A , M Sekretær Strand Vegard, 6963, DALE I SUNNFJORD, M Sportslig leder Helle Arve, Hatledalen, 6963, DALE I SUNNFJORD, M Lag Avdeling Dale G 11 avdeling 3 Dale G 12 avdeling 3 G 13/14 2 div vår Dale avdeling 2 Dale 4. divisjon Menn Dale 2 5. divisjon Menn avd 1 Dale J 11/12 avdeling 3 Dale J 13/14 7 ar avdeling 2 Dale J 15/16 1 div avdeling 2 Davik FK V/Rogier Van Oorschot 6730 DAVIK Kontaktperson Roger Solheim, mob Norman Vik, bost , arb , mob Odd Helge Aase, bost , arb , mob Kjartan Leirpoll, bost , arb , mob Jarl Egil Haugsbø, bost , mob Gro Fivelsdal, mob Ståle Haugen, bost , mob Ståle Brattelid, bost , arb , mob Stifta: Klubbnr: Bane: Drakt: Rød/ Hvit Telefon: Fax: E-post: Bankgiro: Leder Van Oorschot Rogier, 6730, 6730, DAVIK, M Kasserer Joensen Tom, 6730 Davik, 6730, DAVIK 42

43 Eid IL Postboks NORDFJORDEID Stifta: Klubbnr: Bane: Eid stadion 7er A Drakt: Gul/ Svart Telefon: Fax: E-post: Bankgiro: Leder Haus Jan-Ole Kasserer Lote Henden Eli Bente, Lote, 6770, NORDFJORDEID, , M Anleggskontakt Tverberg Asbjørn, Postboks 227, 6770, NORDFJORDEID, A , M Daglig leder Haugen Henning, Einevegen 1, 6770, NORDFJORDEID, M Hjemmesideansvarlig Hansen Oddvin, Elvavegen 3, 6770, NORDFJORDEID, , M Leder barneavd. Myklebust Inge Bjørn, Fjellv. 98, 6770, NORDFJORDEID, , M Leder ungdomsavdeling Strøm Stein Inge, Allen 63, 6770, NORDFJORDEID, M Sekretær Nyland Rita Karin Sportslig leder Haugland Øystein, Åsen, 6770, NORDFJORDEID, , M Utdanningskontakt Heggen Eivind, Øyanevegen 26, 6770, NORDFJORDEID, , M Lag Avdeling Eid G 11 avdeling 7 Eid G 12 avdeling 7 G 13/14 1 div vår Eid avdeling 2 Eid G 13/14 7 ar avdeling 3 Eid G 15/16 1 div avd 2 vår Eid Firdaligaen Eid 2 4. divisjon Menn Eid J 11/12 avdeling 7 Eid J 13/14 avdeling 3 Eid J 15/16 1 div avdeling 3 Eid 3. divisjon kvinner Eid 1. kval runde NM Menn Eikefjord IL Boks EIKEFJORD Kontaktperson Per-Rune Løvlid, mob Solgunn Årskog, mob Audar Kullsveen, bost , mob Anders Engeland, mob Jens Kongsvoll, bost , arb , mob Alf-Tore Tvendeseter, mob Ole Tom Myroldhaug, mob Jan-Ove Møll, mob Bjørg Dahl, mob Olav M. Hjelle, mob Olav M. Hjelle, mob Stifta: Klubbnr: Bane: Eikefjord stadion halvdel A Drakt: Oransje/ Svart Telefon: Fax: E-post: Bankgiro: Leder Sørbø Per Øyvind, Skaret, 6940, Eikefjord, M Kasserer Førde Arthur, 6940, EIKEFJORD, , A Anleggskontakt Hamn Even, 6940, EIKEFJORD, , A , M Ansv. lagpåmelding Hovland Trine, Kvalvik, 6940, EIKEFJORD, , M Ansv. Spillerlisenser Endestad Ole Jacob, Hovland, 6940, EIKEFJORD, , A , M Ansv. spillerregistrering Hovland Trine, Kvalvik, 6940, EIKEFJORD, , M Dommerkontakt Endestad Ole Jacob, Hovland, 6940, EIKEFJORD, , A , M Hjemmesideansvarlig Agledal Jan, Sørgard, 6940, EIKEFJORD, , A , M Hjemmesideansvarlig Fraas Lars, 9999, MANGLER POSTSTED Leder ungdomsavdeling Hovland Trine, Kvalvik, 6940, EIKEFJORD, , M Overgangsansvarlig Enstad Nils Kåre, Nyheimvegen 1, 6900, FLORØ, A , M Sekretær Standal Mona, Sørgard, 6940, EIKEFJORD, M Sportslig leder Endestad Ole Jacob, Hovland, 6940, EIKEFJORD, , A , M Lag Avdeling Eikefjord G 11 avdeling 4 Eikefjord G 12 avdeling 4 Eikefjord G 15/16 2 div avd 3 vår Eikefjord 5. divisjon Menn avd 2 Eikefjord J 15/16 1 div avdeling 2 Kontaktperson Torbjørn Hopen, bost , mob Gerd Anny Daae, mob Per Øyvind Sørbø, mob Ole Jacob Endestad, bost , arb , mob Anette Barlund, mob

T ERMIN LISTE 2010 FOTBALLREISER SOGN OG FJORDANE FK ENGELSK FOTBALL SPANSK FOTBALL TRENINGSLEIRER CUPER AVSLUTNINGSTURER. Kr.

T ERMIN LISTE 2010 FOTBALLREISER SOGN OG FJORDANE FK ENGELSK FOTBALL SPANSK FOTBALL TRENINGSLEIRER CUPER AVSLUTNINGSTURER. Kr. T ERMIN LISTE 2010 Kr. 90,- SOGN OG FJORDANE FK www.fotball.no/sogn_fjordane KONKURRANSE KAMP FØRDE FOTBALL FAIR PLAY LIGAEN 2010 Steinar Tenden, Førde Fotball, jublar som vinnar av Firdaligaen 2009 MORO

Detaljer

T ERMIN LISTE 2008 FOTBALLREISER ENGELSK FOTBALL SPANSK FOTBALL TRENINGSLEIRER SOGN OG FJORDANE FK CUPER AVSLUTNINGSTURER. Kr.

T ERMIN LISTE 2008 FOTBALLREISER ENGELSK FOTBALL SPANSK FOTBALL TRENINGSLEIRER SOGN OG FJORDANE FK CUPER AVSLUTNINGSTURER. Kr. T ERMIN LISTE 2008 Kr. 90,- SOGN OG FJORDANE FK www.fotball.no/sogn_fjordane KONKURRANSE KAMP KONGLERIKET MINIPUTT-TURNERING MORO LEIK Foto: Stig Roger Eide, Firda FELLESSKAP FAIR-PLAY FOTBALLREISER ENGELSK

Detaljer

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 All lagspåmelding i seriesystemet for sesongen

Detaljer

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT.

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. KAMPMANUAL SESONGEN 2015 VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. - NFF sitt breiddereglement gjeld frå og med 4. divisjon menn og 3. divisjon kvinner, og lågare. - 5 spelarar

Detaljer

ORGANISASJON. Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling

ORGANISASJON. Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling ORGANISASJON KJÆRE FOTBALLVENER! Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling Då er vi endelig ferdig med ein våt og lang vinter med mange treningstimar og treningskampar i heile

Detaljer

TERMINLISTE TERMINLISTE 2011 TERMINLISTE 2011. Fjordane Fotballkrets ENGELSK FOTBALL SPANSK FOTBALL TRENINGSLEIRER TRENINGSLEIRER CUPER

TERMINLISTE TERMINLISTE 2011 TERMINLISTE 2011. Fjordane Fotballkrets ENGELSK FOTBALL SPANSK FOTBALL TRENINGSLEIRER TRENINGSLEIRER CUPER TERMINLISTE TERMINLISTE 2011 2011 Sogn Sognog ogfjordane Fjordane Fotballkrets Fotballkrets TERMINLISTE 2011 2011 TERMINLISTE www.fotball.no/sogn_fjordane www.fotball.no/sogn_fjordane www.facebook.com/sffk.no

Detaljer

Velkommen til ein ny sesong!

Velkommen til ein ny sesong! Velkommen til ein ny sesong! Sogn og Fjordane Fotballkrets ønskjer alle miniputtar velkommen til ein ny sesong. Miniputtarrangementa er etter kvart blitt eit viktig utstillingsvindauge både for klubb og

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Klubben og bygda. Per-Øyvind Sørbø. Toppleiarsamling SFFK Barcelona 13.-17. September 2012

Klubben og bygda. Per-Øyvind Sørbø. Toppleiarsamling SFFK Barcelona 13.-17. September 2012 Klubben og bygda Per-Øyvind Sørbø Toppleiarsamling SFFK Barcelona 13.-17. September 2012 Fc Barcelona - Messi Eikefjord - Sørbø Finn 5 feil. Året var 1993.. Ttopp vs bredde Sogndal Tippeligaen Eikefjord

Detaljer

UOFFISIELL RESULTATLISTE. Gutar 11 år, 2 km

UOFFISIELL RESULTATLISTE. Gutar 11 år, 2 km Syril IL / Alge Timing Norge AS Tlf: 56529820 - Side 1-07.02.10 14:39 UOFFISIELL RESULTATLISTE Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff Gutar 11 år, 2 km 1 69 Eirik Stedje Sogndal IL 8:47.6 2 61 Runar Sekse

Detaljer

ÅRSHJUL 2017 Nasjonale tiltak, viktige kretstiltak, planlagte kurs og samlingar

ÅRSHJUL 2017 Nasjonale tiltak, viktige kretstiltak, planlagte kurs og samlingar ÅRSHJUL 2017 Nasjonale tiltak, viktige kretstiltak, planlagte kurs og samlingar (blir fortløpande oppdatert etter kvart som tiltak blir tidfesta) Månad Aktivitet JAN 2. Kick Off Sone-og kretslagstrenarar

Detaljer

Fair play i NFF Sogn og Fjordane

Fair play i NFF Sogn og Fjordane Fair play i NFF Sogn og Fjordane 2017 Sektor Samfunn Fair play, arrangement, Eat Move sleep, trafikktryggleik, inkludering, «Trygg sport» => samarbeid med sektor dame/jente, sektor klubbutvikling Leiar:

Detaljer

Arrangement Kongleriket Miniputt. Retningslinjer for gjennomføring

Arrangement Kongleriket Miniputt. Retningslinjer for gjennomføring Arrangement Kongleriket Miniputt Retningslinjer for gjennomføring Arrangement Kongleriket Miniputt FØR TURNERING! Invitasjonar til klubbar i di pulje Invitasjonar til laga min. 14 dagar før + SFFK skal

Detaljer

Pokal Samlagstemne Bane. Sparebanken Sogn og Fjordane

Pokal Samlagstemne Bane. Sparebanken Sogn og Fjordane Pokal Samlagstemne Bane Sparebanken Sogn og Fjordane Beste 10 sk kl 3-5 Vert vunnen til odel og eige av den med flest aksjar etter 10 år Ved likheit vinn den av desse med lågast plass-siffer Vinnarar:

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

Aktivitetsliste Førde stadion - 2015

Aktivitetsliste Førde stadion - 2015 Aktivitetsliste Førde stadion - 2015 Uke Dag Dato Kl Aktivitet Heime Borte Arena Lag/arrangør MAN 17. aug. 17:30 Fotballkamp Førde 2 Førde 5 Hafstadparken 2 G13/14 9ar 2. div avd 2 MAN 17. aug. 17:30 Fotballkamp

Detaljer

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SFFK takkar for påmeldinga og ønskjer hjarteleg velkommen til KMkvalifisering for

Detaljer

Stevneoppgjør. Hafslo Skyttarlag. Miniatyrstemne på Hafslo 28 og 29 jan. Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND

Stevneoppgjør. Hafslo Skyttarlag. Miniatyrstemne på Hafslo 28 og 29 jan. Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks 62 5741 AURLAND Kjell Bjørgum 4 72,-kr 48 46 49 143 94 237 Pengepremier 15 skudd kl. 4 143 72,-kr Magne Forberg 4 0,-kr 41 46 46 133 91 224 3745 10 15541 72

Detaljer

Regelverk 2013. Innhald:

Regelverk 2013. Innhald: Regelverk 2013 Innhald: Informasjon om speletilbod Arrangement av cupar/turneringar Dispensasjonsordninga 2013 Forsikring 2013 Vedtak på Leiarmøte 2012 Ulike speletilbod Seriespel for 9-10 åringar: Sesongen

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Velkommen til ein ny sesong!

Velkommen til ein ny sesong! 2012 Velkommen til ein ny sesong! Sogn og Fjordane Fotballkrets ønskjer alle miniputtar velkommen til ein ny sesong. Kongleriket miniputt turneringar gjev tette arrangementet, med god intimitet mellom

Detaljer

KVALITETSKLUBB SFFK 2013. Liverpool 12.-16.09.2013

KVALITETSKLUBB SFFK 2013. Liverpool 12.-16.09.2013 KVALITETSKLUBB SFFK 2013 Liverpool 12.-16.09.2013 Sportslege milepælar 1962 Landsserien 1972 Sogndal, opprykk 2. div. 1976 Sogndal Brann Cupfinale 1981 Sogndal, opprykk 1. div. 1988 Landslagssjef Ingvar

Detaljer

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane Dommarpåmelding 2013 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2013. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

Stevneoppgjør. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND

Stevneoppgjør. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks 62 5741 AURLAND Kjell Bjørgum 3 180,-kr 50 47 49 146 96 242 Pengepremier 15 skudd kl. 3 146 108,-kr Pengepremier 10-skudd kl. 3 96 72,-kr Namita Hjelle J 0,-kr

Detaljer

KRINSALDERSREKORDAR PR GUTAR

KRINSALDERSREKORDAR PR GUTAR KRINSALDERSREKORDAR PR.01.11.2015 GUTAR ÅRSKL. NAMN KLUBB RESULTAT DATO/ÅR 60M (E/M) G13 ÅR BENERT BEN JEFFREY FLORØ T&IF 7,65 14.06.14 G14 ÅR BENERT BEN JEFFREY FLORØ T&IF 7,47 20.06.15 KNAPSTAD REIDAR

Detaljer

ÅRSMELDING Sogn og Fjordane Fotballkrets 2014-2015

ÅRSMELDING Sogn og Fjordane Fotballkrets 2014-2015 ÅRSMELDING Sogn og Fjordane Fotballkrets 2014-2015 Vi støttar idrettsglede i Sogn og Fjordane! Sogn og Fjordane Energi ønskjer at fylket vårt skal vere ein god stad å bu. Vi støttar idretten i Sogn og

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

Organisasjon tillitsvalde 2015

Organisasjon tillitsvalde 2015 Forstandarskap: Organisasjon tillitsvalde 2015 I = innskytarvalt T= tilsette O= offentleg valt EKB = Eigenkapitalbeviseigar-representantar Nordfjord 2012-2015 I Jørund Årdal, 6823 Sandane 2015 I Edvin

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord

Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Dialogmøte med kommunane i Nordfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Et sunt året rundt. Hugs refleksvest! Miniputt turnering 2014

Et sunt året rundt. Hugs refleksvest! Miniputt turnering 2014 2014 Et sunt året rundt Hugs refleksvest! Miniputt turnering 2014 Velkommen til ein ny sesong! Sogn og Fjordane Fotballkrets ønskjer alle miniputtar velkommen til ein ny sesong. Kongleriket miniputt turneringar

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Samlagstemnet Felt Sunnfjord 28.april 2013 arr.: Førde Skyttarlag

Samlagstemnet Felt Sunnfjord 28.april 2013 arr.: Førde Skyttarlag Sunnfjord 28.april 2013 arr.: Førde Skyttarlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5/V55 1 Ola Loneland Dale (sunnfjord) V55 29/12 5/0 5/3 39/3 Gylt Medalje 2 Jørgen Skivenesvåg Hyllestad 5 28/15 4/0 6/4 38/4

Detaljer

1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5

1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 INNHALD Side 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 2. STYRET 2014 2.1 Oversikt over styrerepresentantar og valkomité... 6 2.2 Styremøte 2014...... 6 2.3 Styrerapport 2014... 7 3. UTVAL

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bente Nina Bårdgard Norum 221 0,-kr Gave 1. Agathe Skarsbø Dale Leikanger 183 0,-kr Gave 1. Helge Eggum Leikanger 235 0,-kr Gave 1. Arnhild Eiken Hyllestad 237 0,-kr Gave

Detaljer

Serien administrerast av NFF. Sogndal IL, Førde IL (Må meldast på av klubb).

Serien administrerast av NFF. Sogndal IL, Førde IL (Må meldast på av klubb). KAMPMANUAL SESONGEN 2018, NFF SOGN OG FJORDANE VIKTIGE PRESISERINGAR FOR SESONGEN 2018 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. - NFF sitt breiddereglement gjeld frå og med 4. divisjon menn og 2. divisjon kvinner,

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

Premieliste kl 2-5, V55 1 Ola Loneland Dale (sunnfjord) V 5

Premieliste kl 2-5, V55 1 Ola Loneland Dale (sunnfjord) V 5 Premieliste kl 2-, V 1 Ola Loneland Dale (sunnfjord) V 6/ 6/3 6/6 6/2 6/3 3/1 9 2 Ole Martin Erdal Førde 4 6/ 6/ 6/6 6/1 6/4 3/1 6 3 Ove Sunde Dale (sunnfjord) 6/1 6/1 6/3 6/3 6/1 3/9 4 Øystein Hoff Viksdalen

Detaljer

Retningslinjer for Kongleriket Miniputt-arrangement

Retningslinjer for Kongleriket Miniputt-arrangement Retningslinjer for Kongleriket Miniputt-arrangement Merkevare Rekruttering Møteplass Kongleriket Miniputt Aktivitet Verdiar og haldningar Arrangement Økonomi Arrangement Kongleriket Miniputt Arrangement

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sogn

Dialogmøte med kommunane i Sogn Dialogmøte med kommunane i Sogn Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Stevneoppgjør. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND

Stevneoppgjør. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks 62 5741 AURLAND Kjell Bjørgum 4 123,-kr 48 46 49 143 94 237 Pengepremier 15 skudd kl. 4 143 65,-kr Pengepremier 10-skudd kl. 4 94 58,-kr Magne Forberg 4 0,-kr

Detaljer

Bjønnastarten Resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Ole Gikling Jotun IL 4 Trym Røhme IL Bjørn 3 Trym Tufte Sogndal IL 6

Bjønnastarten Resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Ole Gikling Jotun IL 4 Trym Røhme IL Bjørn 3 Trym Tufte Sogndal IL 6 G 8 år 1 km klassisk Ole Gikling Jotun IL 4 09:12 Trym Røhme 3 08:38 Trym Tufte Sogndal IL 6 08:04 J 8 år 1 km klassisk Nora Hov Kaupanger IL 7 09:16 DNS Nes Marie Ørnar IL 8 G 9 år 1 km klassisk Fredrik

Detaljer

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) -

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Søndag 30.mai gjester Kjelsås A-lag Førde. FØRDE IL Hjemmebane: Førde Stadion (kap. 3000) Trener: Knut Erik Folland Plassering 2009: nr. 1 3.div avd 16 (Firdaligaen),

Detaljer

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 ÅRSMELDING FOR 2013 HANDBALL SENIOR Kommentert [SV1]: Kommentert [SV2]: 1 STYRET SI SAMANSETNING 2 Leiar: Gunn Lerøy Sportsleg leiar/nestleiar: Torstein Kvam Styremedlem:

Detaljer

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023 Høyring av framlegg til planprogram Side 1 av 5 Samferdsleavdelinga Adresseliste Sakshandsamar: E-post: Oystein.Wilkensen@sfj.no Tlf: Vår ref. Sak nr.: 12/794-27 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 15410/12 Dykkar ref. Dato

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS

SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS ÅRSMELDING 2002 2003 Sogndal i Tippeligatoppen. Her Rune Buer Johansen og trenar Jan Halvor Halvorsen. Foto: Stig Roger Eide, avisa Firda. Trafikktryggingsprisen 2003. Adm.

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk.

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk. Dommarpåmelding 2015 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2015. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden...4 1.2 Forretningsorden...5

1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden...4 1.2 Forretningsorden...5 INNHALD Side 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden...4 1.2 Forretningsorden...5 2. STYRET 1997-1999 2.1 Oversikt over styremedlemmar og val...6 2.2 Styremøte 1997-1998-1999...6 2.3 Styrerapport...7 3. UTVAL OG SEKTORAR

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Jenter 8 år ,5 km. Gutar 8 år ,5 km. Jenter 9 år ,5 km. Gutar 9 år ,5 km

OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Jenter 8 år ,5 km. Gutar 8 år ,5 km. Jenter 9 år ,5 km. Gutar 9 år ,5 km Alge Timing Norge AS / Alge Timing Norge AS Tlf: 41852020 - Side 1-08.03.15 15:39 OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff Jenter 8 år ------ 1,5 km 15 Othilie Bosdal

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015

KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015 Til -aktuelle utøvarar på krinslaget i langrenn Førde, 30.04.2014 -aktuelle utøvarar sitt idrettslag Kopi -langrennskomiteen KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015 Langrennskomiteen i Sogn og Fjordane Skikrins

Detaljer

Kalsetrennet Offisiell resultatliste

Kalsetrennet Offisiell resultatliste J 11-12 år 1 Hedda Kleiven Eikeset Førde IL 3 15:07 00:00 2 Linnea Otternes Lundekvam Førde IL 1 15:20 00:13 DNS3 Kristina Hegrenes Førde IL 2 G 11-12 år 1 Mathias Helgheim Førde IL 4 12:50 00:00 2 Andreas

Detaljer

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls BREIDDEREGLEMENT FOR barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls Sogn og Fjordane Fotballkrets Breiddekomiteen Mars 2009 INNLEIING Dette reglementet er utarbeida med grunnlag i intensjonar

Detaljer

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Hafs Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak.

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

HEIDERSTEIKN, UTØVAR OG KLUBBPRISAR NFF SOGN OG FJORDANE

HEIDERSTEIKN, UTØVAR OG KLUBBPRISAR NFF SOGN OG FJORDANE HEIDERSTEIKN, UTØVAR OG KLUBBPRISAR NFF SOGN OG FJORDANE Tinget 25.11.17 1 KAPITTEL 4 UTØVARPRISAR Styret har til merknad at oppsettet er retningsgjevande. Kretsstyret kan etter skjønn, gjere unnatak frå

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Vedlegg til Årsmelding 2015

Vedlegg til Årsmelding 2015 Vedlegg til Årsmelding 215 NJFF SOGN OG FJORDANE Jakt- og fiskeglede til alle for alltid 1. Plakettvinnarar jaktskyting, landsdelsmeisterskap (LM) og fylkesmeisterskap (FM) 2. Finale Sogn og Fjordane Cup

Detaljer

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Sunnfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

FRILUFTSLIVETS VEKE 2013

FRILUFTSLIVETS VEKE 2013 FRILUFTSLIVETS VEKE 2013 Vel mellom varierte naturopplevingar i Sogn og Fjordane frå 30.august til 8.september! Friluftslivets veke byr på varierte naturopplevingar for store og små i heile fylket. Hjarteleg

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Resultat Hyen miniatyr, februar Stemnevinnar kl 3-5, Reidun Kristin Knapstad, Florø 349 poeng

Resultat Hyen miniatyr, februar Stemnevinnar kl 3-5, Reidun Kristin Knapstad, Florø 349 poeng Toyota Cup 2015 Resultat Hyen miniatyr, 13.-14. februar 2015. Stemnevinnar kl 3-5, Reidun Kristin Knapstad, Florø 349 poeng Andre klassevinnarar: Rekrutt: Fredrik Taklo, Hundeide 340 poeng Eldre rekrutt:

Detaljer

Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94

Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94 Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94 Junior, gutt Frode Hauge 91-94 Junior Damer Stian Forland

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hafslo Skyttarlag. Miniatyrstemne på Hafslo 28 og 29 jan. Leon - Resultatprogram.

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hafslo Skyttarlag. Miniatyrstemne på Hafslo 28 og 29 jan. Leon - Resultatprogram. 25-skudd kl. 1 1. Yngve Næss Leikanger * * *XX 50 XX* * * 50 X*XXX 50 150 * *X*9XXXXX 99 249 (10*) 2. Kjell Ove Gram Hegg 9 *9XX 48 9 *X*X 49 XX*9 * 49 146 *X9X* * *XX* 99 245 (10*) 25-skudd kl. 2 1. Asle

Detaljer

Årsmelding. for. Lærdal I. L.

Årsmelding. for. Lærdal I. L. Årsmelding for fotballgruppa Lærdal I. L. 2015 Organisasjon; Styret for fotballgruppa har i sesongen 2015 vore samansett slik: Jan Tore Stølen Leiar Birgit Lervik Styremedlem Dag Arne Helland Styremedlem

Detaljer

IL Veten Vangenrennet 2005 Lørdag 12. Feb. 2005

IL Veten Vangenrennet 2005 Lørdag 12. Feb. 2005 IL Veten Vangenrennet 2005 Lørdag 12. Feb. 2005 Gutar 9 år, 1km Nr. N a v n L a g T i d 0005 Andreas Bergset Eid IL 05.44 0012 Asbjørn Lote Førde IL 04.43 0029 Bendik Grimsbø Førde IL 04.07 0017 Bjarte

Detaljer

Tur til 1000. Offisiell resultatliste 08.09.2012. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00

Tur til 1000. Offisiell resultatliste 08.09.2012. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00 Sykkel Menn 15-19 år 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00 Sykkel Damer 20-29 år 1 Marina Eriksson Grimstad SK 10 1:01:34 00:00 2 Silje Aaberge Sogn CK 25 1:14:27 12:53 Sykkel Menn 20-29 år 1 Jan

Detaljer

SEKOM-sekretariat Styret for SEKOM-sekretariat

SEKOM-sekretariat Styret for SEKOM-sekretariat SEKOM-sekretariat Styret for SEKOM-sekretariat MØTEBOK Møtedato: 30.09.2015 Møtetid: Kl. 11:00 12:00 Møtestad: Førde rådhus, møterom Anga (4. etasje) Faste medlemar Møtte Forfall Merknader 1 Reidar Fristad,

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Fortun Skytterlag. Stevne 20 til 22 Juni Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Fortun Skytterlag. Stevne 20 til 22 Juni Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Marit Varlid Hyllestad 148 90,-kr 2. Mats Haugnes Florø 148 66,-kr 3. Andreas Oppedal Jacobsen Leikanger 145 42,-kr 4. Gabriel Skulhaug Yttri Leikanger 144 18,-kr 5. Eirin

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Inge Kristoffersen fram til 20.08.13,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Nordfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Resultatliste Nordbygda og Rand Miniatyr 2016

Resultatliste Nordbygda og Rand Miniatyr 2016 Resultatliste Nordbygda og Miniatyr 2016 Klassevis vinnarar: Rekrutt Martine Sve Stranda 249 Eldre Rekrutt Mats Vangen Stranda 249 Junior Sivert Sve Stranda 250 V55 Jon Magnar Gjerland Holsen 246 V65 Knut

Detaljer

Visjon og verdiar KLAR for Stranda

Visjon og verdiar KLAR for Stranda Visjon og verdiar KLAR for Stranda Vedteke på årsmøte: Innleiing Stranda Fotball har alltid vore ein av Sunnmøre sine største klubbar. Ved starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Presentasjon av anlegg og tiltak i i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande?

Presentasjon av anlegg og tiltak i i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande? Presentasjon av anlegg og tiltak i 2014-2015 i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande? Rådgjevar fysisk aktivitet, Atle Skrede Askvoll kommune Aurland kommune Anlegg;

Detaljer

MILJØHELG på Rica Sunnfjord Hotell i Førde. Sogn og Fjordane Fotballkrets ønskjer velkommen til. Laurdag 17. november 2012.

MILJØHELG på Rica Sunnfjord Hotell i Førde. Sogn og Fjordane Fotballkrets ønskjer velkommen til. Laurdag 17. november 2012. Hovudsponsor: Sogn og Fjordane Fotballkrets ønskjer velkommen til MILJØHELG på Rica Sunnfjord Hotell i Førde Laurdag 17. november 2012 Påmeldingsfrist Onsdag 7.11.2012 til SFFK v/klubbutviklar Per Are

Detaljer

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8 INNHALD 2 ÅRSMELDING 2012 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 2. STYRET 2012 2.1 Oversikt over styrerepresentantar og valkomité... 6 2.2 Styremøte...... 6 2.3 Styrerapport 2012...

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2012

Årsmelding Øystese Fotball 2012 Årsmelding Øystese Fotball 2012 Styret Styret fram til 01.11.2012: Leiar: Per Dysterud Skrivar: Arild Lillevik Styremedlem: Per Magne Normann Styremedlem: Andre Laupsa Styremedlem: Ingmar Sægrov Styremedlem:

Detaljer

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Klasse 1 Gunnar Brevik Tønjum 244 Omar Eggum Sogndal 241 Jorunn Olaug Elde Leikanger 209 Stian Fagerlund Tønjum 238 Anne Brennset Gjerland Leikanger 238 Kjell

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Kjell Ove Gram Hegg 47 48 48 143 36,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Stian Hellebust Sogndal 49 49 50 148 181,- 2. Asle Dulsvik Sogndal 50 47 50 147 132,- 3. Johanes Bakken

Detaljer

Styret for SEKOM-sekretariat SEKOM-sekretariat

Styret for SEKOM-sekretariat SEKOM-sekretariat Styret for SEKOM-sekretariat SEKOM-sekretariat Møtebok Møtestad: Førde rådhus, møterom Haukedalen i 4.etg Dato: 17.03.2016 Tid: Kl. 11:00-13:45 Faste representantar som møtte: Arne Leif Osland Arnhild

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Gothia Cup... 3 2.3.

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

SSF Cup Duathlon. Startliste. Sogn Skisenter

SSF Cup Duathlon. Startliste. Sogn Skisenter G 10 år fri 1 Trym Øvregard Røhme 13:00:00 3401 2 Joakim Larssen Hunvik Eid IL 13:00:00 3402 3 Ingar Kvam Hafslo IL 13:00:00 3403 4 Mathias Rauset Fjellhug/Vereide IL 13:00:00 3404 5 Jørgen Sekse Hafslo

Detaljer

Turnéplan: Hemmeleg helt (våren 2016)

Turnéplan: Hemmeleg helt (våren 2016) Man 29. feb. 2016 kl. 10:15 Operahuset Nordfjord (Eid) Eid vidaregåande skule: Kontakt Eid vidaregåande skule: 57 88 52 00 Torild Natvik torild.natvik@sfj.no 92019855, 57885204 Kl 1015: Eid vgs (vg2 +

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

LAURDAG 09.MARS 2013

LAURDAG 09.MARS 2013 , INNBYDING TIL VESTLANDSKE SKISTEMNA LAURDAG 09.MARS 2013 Vestlandske Skistemna 2013 Landsrenn fri teknikk Laurdag 09.mars kl. 13.00 Rennet går som sonerenn for 8 til 10 år, krinsrenn for 11 og 12 år

Detaljer

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011 G 7-10 år 1Km Kolbein Eide Bukve Luster IL - Ski 13 05:36 Sander Elle - Ski 25 05:27 Arne Farrestveit Sogndal IL - Ski 2 04:21 Knut Jonas Ginvordal Sogndal IL - Ski 26 07:48 Marius Joranger - Ski 20 10:24

Detaljer

BESTENOTERINGAR VETERAN FOR SOGN OG FJORDANE FRIIDRETTSKRINS

BESTENOTERINGAR VETERAN FOR SOGN OG FJORDANE FRIIDRETTSKRINS BESTENOTERINGAR VETERAN FOR SOGN OG FJORDANE FRIIDRETTSKRINS MENN 100 meter 35-39 år Arnfinn Grøneng Førde IL 11,52 09.06.90 40-44 år Håkon Lundestad Fjellhug-Vereide IL 11,7 09.07.77 45-49 år Håkon Lundestad

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane. Hornindal og Markane. Nordbygda og Rand. Sunnylven. Eidsbygda Stryn.

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane. Hornindal og Markane. Nordbygda og Rand. Sunnylven. Eidsbygda Stryn. Rekrutt Toyota Cup 2017 1 Ada Borgund 27 0 0 15 12 2 Jonas Espe 25 15 10 6 6 2 Marte Skeistrand 25 0 0 10 15 4 Sivert Vindfjell Frøholm Utvik og Innvik 24 12 12 12 10 5 Sondre Rotihaug Dalseth 16 0 0 8

Detaljer

Førjulsrenn Hodlekve

Førjulsrenn Hodlekve J 8 år 1 km klassisk Malene Nes Hjelle Eid IL 1 06:52 G 8 år 1 km klassisk Erik Loftesnes Harjo Sogndal IL - Ski 2 07:34 Andreas Otternes LundekvamFørde IL 3 06:27 Eskil Tufte Sogndal IL - Ski 4 06:51

Detaljer