TERMINLISTE TERMINLISTE 2011 TERMINLISTE Fjordane Fotballkrets ENGELSK FOTBALL SPANSK FOTBALL TRENINGSLEIRER TRENINGSLEIRER CUPER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TERMINLISTE TERMINLISTE 2011 TERMINLISTE 2011. Fjordane Fotballkrets ENGELSK FOTBALL SPANSK FOTBALL TRENINGSLEIRER TRENINGSLEIRER CUPER"

Transkript

1 TERMINLISTE TERMINLISTE Sogn Sognog ogfjordane Fjordane Fotballkrets Fotballkrets TERMINLISTE TERMINLISTE Sogn Sogn og og Fjordane Fjordane Fotballkrets Fotballkrets FFO T B A L L R E I S E R 1851MYSEN MYSEN 1851 Telefon Telefon ENGELSK FOTBALL FOTBALL ENGELSK SPANSK FOTBALL FOTBALL SPANSK TRENINGSLEIRER TRENINGSLEIRER CUPER CUPER AVSLUTNINGSTURER AVSLUTNINGSTURER OG G IID DRREETTTTSSR RE EIIS SE ER R SSPPEESSI IAALLI ISSTTEERR PPÅÅ GGRRUUPPPPEE-- O

2

3 ORGANISASJON KJÆRE FOTBALLVENER! Så er det atter gang klart for verdens beste idrett i Sogn og Fjordane. Fotballen ruller igjen. Timar med treningsarbeid er gjort unna No skal alvoret starte og poenga delast ut. Sogn og Fjordane Fotballkrets har i vinter starta og fullført ein visjon og strategi prosess i tillegg til ein debatt om verdigrunnlaget for fotballen i fylket. Styret og administrasjon har meisla ut visjonen og slagordet: Fotballglede - aktivitet og utvikling Lev draumen nyt augeblikket Sogn og Fjordane Fotballkrets er framleis best i landet på tal aktive fotballspelarar i høve folketalet. Det er sjølvsagt mykje klubbane si forteneste gjennom eit godt arbeid med og for barn og unge. Utsiktene i åra framover er som alle veit nedgang i barnetalet i mange kommunar, samt fråflytting frå små og mellomstore bygder. Fotballkretsen har kampen i fokus. Terminlista i bokutgåve kjem ut i år også, men den syng nok på siste verset. Internett vil overta for denne gamle travaren om få år. I framtida vil trenarar\leiarar og dommarar finne nødvendig informasjon på kretsen si nettside Kampavvikling etter speleplanen i terminlista er alltid ein god regel å følgje og skaper minst frustrasjon og problem. Nokre gongar er det likevel nødvendig med endringar av ulike årsaker. Då må begge parter heimelag og bortelag vere løysingsorienterte. I 2011 skal vårt flaggskip Sogndal Fotball igjen måle krefter med eliten i norsk fotball. Vi gler oss, og håper alle at dette skal gå fint. Vi har heile 3 lag som skal spele 2.divsjon damer i Den gode innsatsen i 2010 sesongen av Kaupanger og Førde trur vi vert følgt opp i år og. Vi håper og at nykommar Jølster vil klare seg fint i denne divisjonen. Førde i 2.div. herrar får ein svært tøff sesong mot gode motstandarar og eit nesten drepande reiseprogram. Førde har i dag opparbeidd seg solid kompetanse både på det sportsleg og administrative plan, og vi trur det skal gå mot ei fin plassering også i Firdaligaen var ein stor suksess- utan tvil. Men den er historie no. I år skal det bli ekstra spennande å følgje laga våre i den nye 3. divisjonen med Hordaland. Nye motstandarar og ei sportsleg nivåheving gjer at vi trur denne divisjonen vert ein flott arena for alle lag. Håper at våre lag tek vel vare på tradisjonen frå Firdaligaen med knallgode arrangement og flotte anlegg. Fair Play skal i 2011 ha eit ekstra fokus i alle kretsar i Fotball-Norge. På alle nivå - frå topp til breidde skal det å ha respekt for kvarandre og vise respekt gjennomsyre alle tiltak. Ved vårt arbeid med Fair Play gir vi samfunnet rundt oss eit tydeleg signal på kva slags verdiar fotballen vil vere med på å utvikle. Når det gjeld dommargjerninga, har vi i år registrert ei større interesse for å ta dommarkurs rundt om i fylket. Dette er veldig gledeleg og vi vil ha sterkt fokus frå fotballkretsen si side på oppfølging av dei som vil ta på seg denne oppgåva i fotballen. I 2011 har kretsen fått ny Spelarutviklar. Magne Elde frå Bremanger har alt starta på dette viktige arbeide ikkje bare for gode spelarar, men og for utviklinga av gode trenarar i kretsen. Vi ønskjer Magne velkommen og lukke til med arbeidet. Samtidig vil vi takke klubbane for at dei så velvillig ville vere med å hjelpe kretsen økonomisk for å få til ei 100 % stilling. Fotballkretsen har sett fokus på leiarutdanning. Å utvikle leiarar som vil vere leiarar over lenger tid er viktig i framtida. Vi treng klubbleiarar som tørr å utfordre lokalpolitikken og stå 1

4 fram som medspelarar i utviklinga av lokalsamfunnet sitt, ikkje bare på idrettsanlegg, men og på næringslivsutvikling. Til slutt vil vi minne om den viktige kampanjen vi har kvart år saman med Statens Vegvesen og Trygg Trafikk, der målet er 0 drepne og 0 skadde. Køyr forsiktig til og frå trening og kamp. Vi vidarefører også folkehelsekampanjen Frukt og grønt. Heilt til slutt må vi takke Sparebanken Sogn og Fjordane for den fantastiske støtta dei gir til breiddefotballen i fylket. Det er eit fantastisk bidrag. Takk også til SFE for den satsinga dei er med på når det gjeld dommarar. Lukke til med Fair Play sesongen Sportsleg helsing frå styret i Sogn og Fjordane Fotballkrets. Jon Georg Rutledal -styreleiar- Foto: SFFK, Svein Olav Myklebust Jon Georg Rutledal er inne i sitt 6 år som kretsleiar i SFFK. 2

5 INNHALDSLISTE INNHALDSLISTE ORGANISASJON ORGANISASJON 1 1 Stikkdata for Gebyr/bøter sesongen Kjære fotballvener Kjære fotballvener 1 1 Gebyr/bøter Dommargebyr 9798 Innhaldsliste Innhaldsliste 3 3 Dommargebyr Gebyr cup-turneringar Klubben vår og trygg Klubben transport vår og trygg transport 4 4 Gebyr cup-turneringar 98 Fotballeiarar Fotballeiarar 5 5 NFF- LOV OG REGLEMENT 103 NFF/Idrettskrinsen NFF/Idrettskrinsen 7 7 NFF- LOV NFF OG REGLEMENT lov og reglement SFFK administrasjon SFFK administrasjon 9 9 NFF lov og Reklamereglement SFFK styret SFFK styret Reklamereglement Breiddereglement SFFK - sektorar SFFK - sektorar Breiddereglement Reglar for 7-ar fotball SFFK SFFK Spelereglar Reglar for sjuar,femmar for 5-ar og fotball/ barnefotball innandørs Dispensasjonsordning Spelereglar for for aldersfastlagd barnefotball STATISTIKK STATISTIKK Retningslinjer for dispensasjonar 127 Formenn i SFFK Formenn frå 1922 i SFFK frå CUPAR OG TURNERINGAR 132 Gullmerket m/diplom Gullmerket m/diplom Informasjon CUPAR om cupar OG og turneringar TURNERINGAR Forbundsutmerking Forbundsutmerking Cupar - turneringar Informasjon 2011 om cupar og turneringar Internasjonal year Internasjonal of volunteers 2001 year of volunteers Cupar - turneringar Kongens fortjenestemedalje Kongens fortjenestemedalje TERMINLISTE Oversikt over lag Oversikt over lag Seriemeny TERMINLISTE herrar og damer Oversikt over påmeldte Oversikt lag i over 2011 påmeldte lag i Lagskodar Seriemeny herrar og damer SFFK Aktivitetsliste Lagskodar ADRESSER ADRESSER Herre/guteseriane SFFK Aktivitetsliste Adresseskjema kretsar Adresseskjema kretsar Dame/jenteseriane Herre/guteseriane 196 Adresseskjema klubbar(alfabetisk) Adresseskjema klubbar(alfabetisk) Turneringsreglar Dame/jenteseriane for kongleriket miniputturnering 223 Retningsliner Turneringsreglar for arrangørar for kongleriket 223 DOMMARAR DOMMARAR 67 av kongleriket miniputturneringar Instruks for utfylling dommarkort 67 Retningsliner for arrangørar 224 Instruks for utfylling dommarkort 67 Kongleriket miniputt turnering Dommarforfall 68 av kongleriket miniputturneringar Dommarforfall 68 Autoriserte dommarar i SFFK 70 Kongleriket miniputt turnering Autoriserte dommarar i SFFK 71 DIVERSE 229 Rekrutteringsdommarar i SFFK 72 Observatørar i SFFK 71 Fotballutdanning i SFFK 229 Observatørar i SFFK 71 DIVERSE Regions- og forbundsdommarar 71 Fotballforsikring 230 Forbund-og regionsdom. i SFFK 75 Fotballutdanning i SFFK 229 Rekruttdommarar i SFFK 71 Dugleiksmerke-konkurransar 233 Regulativ for dekning av dommar/- 75 Fotballforsikring 230 Regulativ for dekning av dommar/- Innhaldsliste annonsørar 234 ass.dommar sine utgifter 75 Dugleiksmerke-konkurransar 233 ass.dommar sine utgifter Resultatrapportering på SMS 235 Innhaldsliste annonsørar 234 Oversiktkalendar 236 SFFK REGELVERK FOR 87 Resultatrapportering på SMS 235 SFFK REGELVERK FOR Blanke sider/notat 237 KAMPAVVIKLING Oversiktkalendar 236 KAMPAVVIKLING 2011 Regelnytt og retningslinjer 87 Blanke sider/notat 237 Regelnytt og retningslinjer 87 Generelle reglar for Generelle seniorkampar reglar for seniorkampar Generelle reglar for Generelle aldersfastlagde reglar kampar for aldersfastlagde Generelle reglar for kampar seriespel miniputt 87 Senior/ omberamming 89 Senior/ omberamming 89 Aldersfastlagd/ omberamming 90 Aldersfastlagd/ omberamming 90 Omberammingsskjema 91 Omberammingsskjema 91 Opp/nedrykk senior Opp/nedrykk senior Vår/haust aldersfastlagde klassar 93 Vår/haust aldersfastlagde klassar 93 Kretsfinalar 95 Kretsfinalar 95 Kretsfinaledatoar Kretsfinaledatoar Stikkdata for sesongen

6 KLUBBEN VÅR OG TRYGG TRANSPORT Sterke aktørar deltek for å trygge transporten av spelarar til og frå trening og kamp. Ønskjer din klubb å vere med? Ta kontakt med fotballkretsen for å få enkle tips om trafikktryggleik. Send e-post: Enkle retningslinjer til og frå trening: Brukar alle refleks i haust og vintermørke? Brukar alle hjelm når dei syklar? Brukar de bilbelte? Enkle retningslinjer til og frå kamp: Bruk kollektiv transport eller klubb buss. Ved bruk av privatbil, køyr i kolonne. Bruk bilbelte Ha god tid Vår visjon Vi ynskjer alle ein god og trygg fotballsesong Helsing 4

7 FOTBALLEIARAR Visjon: Fotballglede aktivitet og utvikling Administrasjonen i Sogn og Fjordane FK ønskjer klubbar, lag, dommarar og tillitsvalde velkomne til ein ny sesong. Det er i år 890 registrerte lag i vårstatistikken, og det flott vekst i høve Veksten skuldast i det store og heile nytt serietilbod i dei eldste miniklassene. Under toppleiarsamlinga i Barcelona hausten 2010, sette kretsen fokus på visjon- og strategi debattar i krets og klubb. Verdiar, samfunnsorientering og haldningsarbeid var sentrale arbeidstema. I vinter har SFFK, ved styre og administrasjon, gjennomført ein visjon- og strategiprosess for kretsen. Vi er godt nøgde med arbeidet, og ser at prosessen har vore klargjerande med omsyn til mål og verdiar. Våre viktigaste oppgåver i er leiarutvikling, aktivitetsutvikling og vi tar mål av oss om å vere ein aktiv samfunnsaktør. Leiarutvikling Utvikle leiarar som tør, vil og kan, lokalt, regionalt og nasjonalt. Skape betre forståing for leiarrolla sin verdi. Skape lokalidretten sine mest attraktive leiarverv. Aktivitetsutvikling Vere best på aktivitet i høve ibuartal. Utvikle analyseverktøy, som gjer klubbane gode på medviten rekruttering. Ha eit tidsriktig og godt seriesystem. Aktiv samfunnsaktør Vere ein aktiv medspelar i høve lokale og regionale politiske nivå. Delta aktivt i idrettspolitiske utgreiingar og vedtaksprosessar. Samarbeide med viktige aktørar i næringslivet. Vere ein viktig støttespelar for folkehelsearbeid i fylke. SFFK ønskjer at klubbane tar debattar om visjon, strategi og etikk på alvor, og at ein gjennom seriøst utviklingsarbeid maktar å stå fram som ei drivkraft i byen/bygda. Dersom ein skal lukkast med eit kommunalt samspel og vere ein vinnar på marknadssida, må vi i tillegg til sport også drive godt utviklingsarbeid og entreprenørskap i lag med naturlege utviklingsaktørar. Kretsen ønskjer å vise veg gjennom vårt arbeid med Fair Play, trafikktrygge klubbar, frukt og grønt og anna haldningsskapande arbeid. Ver stolte av arbeidet og synleggjer det også lokalt. SFFK har, eller kan stille til rådvelde, kompetanse som klubben treng. Vi set stor pris på at De tar kontakt, for å drøfte ulike utfordringar, kurs, møter eller prosjekt. I eit år med Sogndal i Tippeligaen, Førde i Fair Play ligaen, Kaupanger, Førde og Jølster i 2. div. kvinner og heile 7 lag i den nye 3. divisjon må lokale fotballmiljø utfordre kvarandre til vidare vekst og utvikling. Vi må unne andre sportsleg suksess, og nytte gode modellar som motivasjon for eiga utvikling, slik kan vi drive kvarandre fram til å nå nye mål. Administrasjonen ønskjer klubbar, lag, tillitsvalde, dommarar, spelarar og andre velkommen til ein ny sesong under kretsen sitt nye slagord Lev draumen nyt augeblikket. Sportsleg helsing Svein Olav Myklebust -dagleg leiar SFFK- 5

8 Loen - Nordfjord Kurs og møte i Loen Læring og opplevingar i makelaus natur! Hotel Alexandra - eit av dei beste konferansehotell i Norge - gir deg opplevingar som du knapt finn maken til. Alexandra Bad & SPA Stort innan- og utandørs badeanlegg. Oppvarma heile året. Spa-avdeling med ei rekkje kropps- og velværebehandlingar. Hotel Alexandra, 6789 LOEN - NORDFJORD Tlf: Fax: w w w.a l e x a n d r a.n o 6

9 NORGES FOTBALLFORBUND Styret: President: Yngve Hallen Sogndal IL Visepresident: Hege Andersen Leirfall Innstrandens IL Visepresident: Einar Schultz Stabæk Fotball Styremedlem: Anders Eggen Levanger FK Styremedlem: Hege Jørgensen Kolbotn IL Styremedlem: Arne Aambakk Herd SK Styremedlem: Mette Christiansen Valdres FK Styremedlem: Kjartan Berland Lillestrøm SK Administrasjonen: Postadr: NORGES FOTBALLFORBUND Serviceboks 1, Ullevål stadion, Sognsv. 75 J, 0840 Oslo Internett: Tlf/ telefax fax Generalsekretær: Paul Glomsaker SOGN OG FJORDANE IDRETTSKRINS Idrettssjef: Odd Bjarne Solheim, Tlf: / Administrasjonen: Postadr: Postboks 221, 6801 FØRDE Kontor: Idrettens Hus Sogn og Fjordane, Firdavn. 6 Bank: Tlf/ telefax: fax Plan og Utd.leiar: Økonomikonsulent: Ingar Breilid, Tlf: / Erling Benjaminsen, Tlf: /

10 SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS ADMINISTRASJON: Postadr: Sogn og Fjordane Fotballkrets, Postboks 248, 6852 SOGNDAL Telefon: (sentralbord) Telefax: Internett: Bankgiro: Kontortid: 16. september 14. mai mai 15. september Tilsette: Dagleg leiar (personal/styresaker/strategi/marknad/anlegg) Svein Olav Myklebust Dommar- og seriekonsulent (dommarsaker/serie/cup/overgangar) Yngve Håkonsen Aktivitet og arrangementsansvarleg (aktivitet/marknad/breiddesaker/cup) Hildegunn Hove KA-spelar/trenarutvikling (spelarutvikling/fotballskular) Magne Elde KA-klubbutvikling (Kurs/kursavvikling, klubb/klubbutvikling) Per Are Verlo Anleggskonsulent (kunstgras, løkker, prosjekt) Geirfinn Kvalheim

11 ADMINISTRASJON: Svein Olav Myklebust Dagleg leiar Yngve Håkonsen Dommar/seriekonsulent Hildegunn Hove Aktivitet- og arr.ansvarleg Magne Elde Spelar- og trenarutviklar Per Are Verlo Klubbutviklar Geirfinn Kvalheim Anleggskonsulent 9

12 STYRET: Leiar: Nestleiar: Jon Georg Rutledal, Leite, 6710 Raudeberg (a), (m) Robert Endestad, Fimlandsmarka 7, 6900 Florø Tlf (p), (m) Styremedlemar: Rune Helge Sunde, Kvernhusveien 1, 6770 Nordfjordeid Tlf (p), (m) Ketil Ølmheim, Buviki, 6859 Slinde Tlf (a) (m) Anne Vedvik, Einevegen 6, 6854 Kaupanger Tlf (a), (m) Arve Helle, Hatledalen, 6963 Dale i Sunnfjord Tlf (m) Ann Helen Lægreid, Kvam, 6856 Sogndal Tlf (m) Styret f.v: Robert Endestad, Tempo FK, Anne Vedvik, Kaupanger IL, Kjetil Ølmheim, Norane IL, Jon Georg Rutledal, Tornado Måløy FK, Ann Helen Lægreid, Sogndal IL, Rune Sunde, Eid IL, ikkje tilstades Arve Helle, Dale IL 10

13 STYRET Jon Georg Rutledal Leiar Robert Endestad Nestleiar/sektor dommar Anne Vedvik Sektor anlegg Ann Helen Lægreid Sektor aktivitet Rune Helge Sunde Sektor arrangement Ketil Ølmheim Sektor utdanning Arve Helle Disiplinærutvalet 11

14 UTVAL OG SEKTORAR 2011 FUNKSJON NAMN Telefon Disiplinærutvalet Medlem Arve Helle, Hatledalen, 6963 Dale i Sunnfjord Medlem Ingemund Sægrov, PB 234, 6821 Sandane Kontrollkomiteen Medlem Ingemund Sægrov, PB 234, 6821 Sandane Medlem Rolf Thingvold, Lindbøen 2, 6800 Førde Medlem Tore Loftheim, Bøgardsveien 20B, 6800 Førde Sektor Aktivitet Leiar Ann Helen Lægreid, Åbergevegen 12, 6856 Sogndal Medlem Hans-Petter Gilleshammer,6776 Kjølsdalen Medlem Irene Sande Nilsen, Oterv.7, 6973 Sande i Sunnfjord Medlem Kristen Helge Kleppe, Nyvollv.2, 6826 Byrkjelo Medlem Ann Therece Nord, 6957 Hyllestad Medlem Tonje N. Tangerud,Ulvahaugen 9, 6856 Sogndal Medlem Linn Fjæren,Svanhild Hålands v.2, 6993 Høyanger Sektor Anlegg Leiar Olav Kjos-Wenjum, Bakkingav. 27A, 6869 Hafslo Medlem Anne Kristine Vedvik, Einev.6, 6854 Kaupanger Medlem Selma Strand Larsen, Oksholen, 6718 Deknepollen Medlem Arne Abrahamsen,, 6899 Balestrand Medlem Jonn Helle,, 6963 Dale i Sunnfjord Sektor Dommar Leiar Robert Endestad, Vågaveien, 6900 FLORØ Medlem Inge Seglem, Hæreidsvegen 2, 6885 Årdalstangen Medlem Olav Strømsøy, Breivikveien 17, 6900 Florø Medlem Kjell Rune Nyheim,, 6899 Balestrand

15 Medlem Torstein Egil Kvam, Farnesvn. 62, 6884 Øvre Årdal Medlem Rune Haugland, Naustdal, 6770 Nordfjordeid Sektor Fair Play Leiar Ketil Ølmheim, Buviki, 6859 Slinde Medlem Steinar Holvik, Valborgkleiva 37,6823 Sandane Medlem Medlem Medlem Medlem Terje Skjeldestad, Trolladalen 6, 6856 Sogndal Arild Melvær, Nordnesvegen 27, 6900 Florø Oddvar Flataker, Liavegen 39 a,6800 Florø Rita Nyland, Repolvegen 4, 6770 Nordfjordeid Sektor Spelarutvikling Medlem Arthur Norevik, Bakketunet 15, 6800 Førde Medlem Hugo Fretland,, 6963 Dale i Sunnfjord Medlem Jan Ravnestad, Lyngvegen 13, 6900 Florø Medlem Odd Einar Fimreite, Stølen 109, 6856 Sogndal Medlem Sebastian Kaldestad,Øvre Stedjev.32, 6856 Sogndal Medlem Terje Skjeldestad, Trolladalen 6 E, 6856 Sogndal Medlem Knut Hauge,, 6869 Hafslo Sektor klubbutvikling Leiar Ketil Ølmheim, Buviki, 6859 SLINDE Medlem Rune Sunde,Kvernhusv.1,6770 Nordfjordeid Medlem Jon Georg Rutledal, Leite, 6710 Raudeberg Medlem Kåre Bakke, Gate 1, nr 104, 6700 Måløy Medlem Oddvar Flataker, Liavn 39 A, 6800 Førde Medlem Eivind Heggen, Øyanevegen 26, 6770 Nordfjordeid Medlem Torgeir Strypet, Mattistykkje 18, 6854 Kaupanger Medlem Jan Ravnestad, Lyngvegen 13, 6900 Florø Medlem Irene Sande Nilsen, Oterv.7,6973 Sande i Sunnfjord

16 Heidersteiknkomite Medlem Geir Navarsete, Storebruvegen 9, 6854 Kaupanger Medlem Jarle Skaar, Ølnes, 6856 Sogndal Medlem Ingemund Sægrov, PB 234, 6821 Sandane Valnemnd Leiar Øystein Hjertenes, Eikedalen 12, 6900 FLORØ Medlem Selma M. S. Larsen, Okshola, 6718 Deknepollen Medlem Stein R. Moheim,Geisdalsv.18A, 6885 Årdalstangen Foto: Linn Fjæren, Høyanger Fair Play-helsing har etterkvart vorte innarbeid i miniputtfotballen. Her er det god sportsånd mellom laga frå IL Høyang og Kyrkjebø 14

17 SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS SFFK vart stifta 30. april 1922, og går såleis inn i sitt 90. år denne sesongen. Frå ein start med 3 lag har SFFK i dag 73 klubbar, 890 lag (vårstatistikk pr.april) og ut frå NIF sin medlemsstatistikk for medlemmar. 73 klubbar, 890 lag og medlemmar Ein viktig milepæl i kretsen si historie var i Då vart SFFK knyta til resten av landet gjennom seriesystemet. Det er gjeve ut tre jubileumsbøker/hefter: 50 års jubileum i års jubileum i års jubileum i 1997 Nye klubbar er: Utmelde klubbar er: Bryggja, Brodd PRESTASJONAR I TOPPDIVISJONEN Herrar: I 82 Sogndal 1. div., nedrykk i 82. I Sogndal 1. div., nedrykk i 89. I 91 - Sogndal Tippeligaen. (Dvs. høgste divisjon) I 92 - Sogndal Tippeligaen I 93 - Sogndal 1. div., nedrykk 92 I 94 - Sogndal Tippeligaen I 95 - Sogndal 1. div. nedrykk 94 I 97 - Sogndal Tippeligaen I 98 - Sogndal Tippeligaen I 99 - Sogndal 1.div. nedrykk 98 I 01 - Sogndal Tippeligaen I 02 - Sogndal Tippeligaen I 03 - Sogndal Tippeligaen I 04 - Sogndal Tippeligaen I 05 - Sogndal 1. div. nedrykk 2004 I 10 - Sogndal Tippeligaen Damer: I 86 - Kaupanger 1. div., Vestland, nedrykk i 86. I 97 - Kaupanger Vinnarar av 1 div. avd. 4 I 98 - Kaupanger Vinnarar av 1 div. avd. 4 I 99 - Kaupanger Polygramserien I 05 - Kaupanger 1. div. 15

18 Foto: Rita Orrestad, Sogndal IL Småjentene til Sogndal gikk til topps i småjenteklassen i Innandørs KM!. Foto: Balestrand IL Martine Wolff Nesse, Balestrand, løftar pokalen, som bevis på at dei vart kretsmeistrar i Jenteklasse i innandørs KM i Florø. På dei neste plassane følgde IL Høyang og Florø. 16

19 Hovudsamarbeidspartnar: 17

20 Fotball gjev energi Sogn og Fjordane Energi er opptekne av energi både på og utanfor bana. Fotballen er viktig for fylket vårt, og den skapar engasjement og samspel som gjev energi. Derfor er det ei sann glede å spele på lag med Sogn og Fjordane Fotballkrets. Vi ønskjer lukke til med kampane i 2011! Sogn og Fjordane Energi 18

21 Gratis app for iphone og Android Få lettare tilgang til dei mest brukte banktenestene. Applikasjonen er tilgjengeleg på App Store og Android Market! ssf.no 19

22 Heilt Kongle! Vi ønskjer at unge fotballspelarar skal få utvikle seg i sitt eige nærmiljø. Difor har vi vore med å opne mange balløkker i fylket. I Kongleriket, like ved ein av balløkkene, bur Lucy Lemen. Ho bles seg opp så ho blir like rund som ein fotball når ho blir sint. Du kan lese meir om dyra i Kongleriket, vere med i konkurransar og finne mykje anna moro på 20

23 21

24 N O R WAY B Y U M B R O R E C O M M E N D E D B Y B R E D E H A N G E L A N D 22

25 Sommer - Høst FotballCuper 2011 DANMARK ØSTERRIKE ITALIA ENGLAND SPANIA Indre Østfold Reisebyrå AS Jernbanegata 2, 1850 Mysen tlf fax S P E S I A L I S T E R P Å G R U P P E - O G I D R E T T S R E I S E R 23

26 STORT UTVALG I PREMIAR Pokalar - Fotballfig. - Medaljer - Glass - Krystall - Vasar DIN PREMIE LEVERANDØR! 24

27 Intersport Sogndal, fylkets fotballbutikk nr 1. Skal du ha rett utstyr til riktig pris? Då kontaktar du Intersport Sogndal Din kontaktperson er : Stig Nord Intersport Sogndal Mobil: E.post: Foto: EndrE rommøren - sogn avis IHP as SOGNINGEN STORSENTER - SOGNDAL 25

28 Vi er din lokale leverandør av: Kopi- print og scan Videokonferanse Skjermbaserte informasjonssystemer Interaktive tavler/ AV-utstyr Miljø- og avfallsløsninger Tlf Naustdalsvegen 1B, 6800 Førde 26

29 STATISTIKK FORMENN I SFFK FRÅ 1922: Bjarne Vassbotn, Florø Alfred Edvardsen, Florø Ole Rye, Florø, Florø Alfred Edvardsen, Florø Bjarne Sunde, Florø Malvin Sletten, Sandane Jan Rolland, Høyanger Oscar Andresen, Høyanger Alfred Forsberg, Høyanger Thor Wormsen, Høyanger Karsten Skuggen Hoff, Øvre Årdal Per Varden, Høyanger Olav Kjos-Wenjum, Hafslo Dagfinn Lauritsen, Førde IL Geir Navarsete, Kaupanger IL Tore Dvergsdal, Førde IL Jon Georg Rutledal, Tornado Måløy FK 2006 Randi Marie Sjøholt, Sogndal fotball (konst ) Jon Georg Rutledal, Tornado Måløy FK GULLMERKET MED DIPLOM - (1946) 1949 Alfred Forsberg IL Høyang 1953 Oskar Andersen IL Høyang 1954 Thor Wormsen IL Høyang 1960 Kåre Krokene Florø SK 1968 Olav Haugen IL Høyang 1969 Mandor Klock IL Høyang 1972 Sverre Heggen Eid IL 1972 Karsten Skuggen Hoff IL Jotun 1987 Per Varden IL Høyang 1987 Olav Kjos-Wenjum Hafslo IL 1987 Jan Andreas Olsen Florø SK 1987 Magne Solheim Olsen Florø SK 1988 Jan Knut Sande Florø SK 1991 Ingemund Sægrov Sandane T og IL 1993 Dagfinn Lauritsen Førde IL 1997 Asbjørn Sunde Stryn T og IL 2002 Lars Fraas Eikefjord IL 2002 Geir Navarsete Kaupanger IL 2005 Jonn Helle Dale IL 2009 Jon Georg Rutledal Tornado Måløy FK 27

30 FORBUNDSUTMERKING 1963 NFF tildelte kretsleiar Thor Wormsen, IL Høyang, forbundet sin pokal med diplom 1983 NFF tildelte kretsleiar Karsten Skuggen Hoff, IL Jotun, forbundet sin diplom 1997 NFF tildelte kretsleiar Dagfinn Lauritsen, Førde IL, forbundet sin diplom 2002 NFF tildelte Karsten Skuggen Hoff, IL Jotun, NFF-100 år- æresdiplom 2003 NFF tildelte kretsleiar Geir Navarsete Kaupanger IL, forbundet sin diplom 2005 NFF tildelte tidlegare kretsleiar Olav Kjos Wenjum, Hafslo IL, forbundet sin diplom INTERNASJONAL YEAR OF VOLUNTEERS 2001 Eingangsutdeling i høve det internasjonale frivillighetsåret. Utmerkinga er basert på bruk av tid, innsats og entusiasmen over tid for å fremje fotballen sine interesser Sverre Heggen Eid IL 2002 Jonn Helle Dale IL 2002 Olav Kjos Wenjum Hafslo IL KONGENS FORTJENESTEMEDALJE 2007 Olav Kjos-Wenjum Hafslo IL 2007 Sverre Heggen Eid IL Foto: Hildegunn Hove Frå Leiarmøtet 2010: Irene Sande Nilsen,Gaular IL (biletet)og Paul Hool,Stryn T&IL (ikkje tilstades),vart tildelt Honorært Leiarstipend. Stipendet vert tildelt for særs god innsats for fotballsporten. For meir detaljert statistikk gå inn på 28

31 OVERSIKT OVER LAG VÅRSTATISTIKK T A 2H ED 1D 2D Rek 3D D7 OB G G7 SG SG7 LG LP J J7 SJ LJ MP JU TOT Forklaring til overskriftene: T = Tippeliga A = Adeccoligaen 2H = 2. divisjon herrar ED = Eliteserien damer 1D =1.div. damer 2 D = 2. div. damer 3 = 3.divisjon herrar 4 = 4. divisjon 5 = 5. divisjon 6 = 6. divisjon Rek = Rekruttserie 3 D = 3. div. damer D7 = Dame 7-ar OB = Old Boys G = Gutar G7 = Gutar 7-ar SG = Smågutar SG7 = Smågutar 7-ar LG = Lillegutt LP = lilleputt 5 ar J = Jenter J7 = Jenter 7-ar SJ = Småjenter LJ = Lillejenter JU = Juniorlag MP =Miniputt 29

32 OVERSIKT PÅMELDE LAG 2011 Totalt lag 2011 Minijente 7/8 år Seriespel j 9/10 Minijente 9/10 år Minigutt 7 år Minigutt 8 år Seriespel 9 år Minigutt 9 år Seriespel 10 år Minigutt 10 år Lillejente Småjenter 7-ar Småjenter 11-ar Jenter 7-ar Jenter 11-ar Lillegutt 11 år Lillegutt 12 år Smågutar 7-ar Smågutar 11-ar Gutar 7-ar Gutar 11-ar Old Boys Junior dame Junior herre Dame 7ar 4. Divisjon dame 3. Divisjon dame 2. Divisjon dame 1. Divisjon dame 7. divisjon herrar 7 ar Lag 2/3 i 6. Div. 6. Divisjon herre Lag 2 i 5. Divisjon 5. Divisjon Lag 2 i 4. Divisjon 4. Divisjon Lag 2 i 3 divisjon 3.divisjon herre Lag 2 i 2. Divisjon 2. Divisjon herre Tippeligaen KLUBB: Anga FK Askvoll Holmedal Atløy IL Aurland IL Balestrand IL Bjordal/Søreide 0 Brandsøy SK 0 Breimsbygda IL Bremanger Futsalklubb 0 Bremanger IL Bulandet IL 0 Dale IL Davik FK 0 Eid IL Eikefjord IL Fanaråk IL 0 Fjærland IL 0 Fjøra Fk 1 1 Flatraket IL Florø SK Frøy IL 0 Fure IL 1 1 Førde IL Gaular IL Gulen FK Hafslo IL Haugen IL Heia FK Hornindal IL Hyen IL Hyllestad IL IL Bjørn IL Brodd IL Høyang IL Jotun Jølster IL Kaupanger IL Kjølsdalen IL Kvammen IL 1 1 Kyrkjebø IL Lavik IL Leirgulen IL (davik)

ORGANISASJON. Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling

ORGANISASJON. Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling ORGANISASJON KJÆRE FOTBALLVENER! Heile fotballåret skal innehalde fotballglede- aktivitet og utvikling Då er vi endelig ferdig med ein våt og lang vinter med mange treningstimar og treningskampar i heile

Detaljer

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8 INNHALD 2 ÅRSMELDING 2012 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 2. STYRET 2012 2.1 Oversikt over styrerepresentantar og valkomité... 6 2.2 Styremøte...... 6 2.3 Styrerapport 2012...

Detaljer

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s.

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s. Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang Folkefesten! Les om: Stinny er slitaren...s. 2 www.il-trio.no...s. 2 Årsmelding Triohuset..s. 2 Årsmelding Friidrettsgruppa...s. 4 Pokalar...s.

Detaljer

DALE-FOTBALLEN. sesongen 2010. Dale IL-Fotball sin hovudsponsor: Foto: Asgeir Årdal, Firda

DALE-FOTBALLEN. sesongen 2010. Dale IL-Fotball sin hovudsponsor: Foto: Asgeir Årdal, Firda DALE-FOTBALLEN sesongen 2010 Foto: Asgeir Årdal, Firda Dale IL-Fotball sin hovudsponsor: Ingen veit kva morgondagen bringer Ei god forsikring kan gi tryggleik for framtida Ingen veit kva morgondagen bringer.

Detaljer

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: 3500 www.hatlehols.no 100717-08 Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris

Detaljer

Gutelaget i 1982 på Norway Cup. Bak f.v. Stig Gjerde (trenar), Asbjørn Sivertsen, Jan Rune Kalsvik, Alf Øverland, Joar Årøen, Geir Sande, Tor Hjalte, Frank Midtbø og Arne Petter Grindheim (reiseleiar).

Detaljer

Innhold. Send inn kampresultat sms 2303

Innhold. Send inn kampresultat sms 2303 Innhold AFK, administrasjonen 2 Kretsstyret, komiteer/utvalg, æresmedlemmer 6 Andre kretser - adresser 10 Administrative bestemmelser 12 Forfallsregler 18 Kamphonorar 19 Dommerliste 21 Regelnytt og retningslinjer

Detaljer

Idrettskrinstinget 2011. Førde, laurdag 9. april 2011

Idrettskrinstinget 2011. Førde, laurdag 9. april 2011 Idrettskrinstinget 2011 Førde, laurdag 9. april 2011 Innhald Idrettskrinstinget Program for tinget Side 2 Saksliste Side 3 Årsmelding 2007-2008-2009-2010 Side 15 Handlingsprogram 2011-2015 Side 89 Lov

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012 ÅRSMELDING 2011 SAKSLISTE 1. Godkjenning av dei stemmeberettiga 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka 4. ÅRSMELDINGAR 5. REIKNESKAP

Detaljer

årsmelding HANDBALL rekneskap

årsmelding HANDBALL rekneskap 1914 2011 årsmelding rekneskap STORD FO STORD BARNE Ivrige fotballspelarar i aksjon. FOTBALL Formenn i laget Leif Tonning 1914 15 Magnus Jansen 1916 17 Bjarne Dahl 1918 19 Harald Nordenborg 1920 25 Magne

Detaljer

Terminliste Adresseliste Statistikk

Terminliste Adresseliste Statistikk Terminliste Adresseliste Statistikk WWW.FRIIDRETT.NO/MOREOGROMSDAL 2010 januar m t o t f l s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 februar m t o t f l s 1

Detaljer

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa Handballprogram 2014-2015 IL Valder Handballgruppa Velkomen til handballsesongen 2014-2015 Då er vi komen godt i gang med ein ny sesong med handball. Som tidligere år har styret lagt ned mange timer med

Detaljer

2 KYRKJEKLOKKA. velige feilfunksjon som credo i dag utvilsomt har, er at den under krav om oppramsing la

2 KYRKJEKLOKKA. velige feilfunksjon som credo i dag utvilsomt har, er at den under krav om oppramsing la Nr. 2-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Kandidatlister til kyrkjevalet Inne i bladet finn du oversikten over alle kandidatane til soknerådsvalet i september. Min salme Oddny skriv

Detaljer

Har en arbeidsdag full av godbiter. Har mista evna til å kjede seg TIL SIST. fredag Fredag 02. januar 2015 Laussal kr. 20,-

Har en arbeidsdag full av godbiter. Har mista evna til å kjede seg TIL SIST. fredag Fredag 02. januar 2015 Laussal kr. 20,- Økonomi og grenser blir viktige tema også i det nye året. Les dagens leiar Har mista evna til å kjede seg TIL SIST Størst i Nordfjord Nr. 1, 105. årgang fredag Fredag 02. januar 2015 Laussal kr. 20,- Sette

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

Medlemsblad 2012 Odda Fotballklubb

Medlemsblad 2012 Odda Fotballklubb Medlemsblad 2012 Odda Fotballklubb MEDLEMSBLAD 2012 Her kommer Odda Fotballklubbs medlemsblad for årets sesong. I bladet vil våre lag og komiteer bli presentert. I tillegg vil dere få innblikk i noe av

Detaljer

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du?

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du? NORSK BRIDGE Nr. 4 Juni/juli 2005 11. årgang Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? Nord 76 E 98754 EK542 Syd KD4 K1032 EK103 103 Etter at du som Syd har åpnet i 1 grand har Vest gått

Detaljer

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 1 Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 Vi medvirkar til å halde Noreg levande og grønt...fordi vi bryr oss og fordi vi kan. I meir enn 100 år har vi vore ein av landbruket sine viktigaste samarbeidspartnar.

Detaljer

Olav Stedje Dyreutstilling. 15. 17. august 2014. «Veltepetter» Koriander «Elias» Good Time Charlie «Gråtass» splint Klatretårn

Olav Stedje Dyreutstilling. 15. 17. august 2014. «Veltepetter» Koriander «Elias» Good Time Charlie «Gråtass» splint Klatretårn Foto: Joachim Vie Foto: Dag N. Frøyen, Firdaposten Foto: Joachim Vie Barnekonsert 15. 17. august 2014 «Veltepetter» Koriander «Elias» Good Time Charlie «Gråtass» splint Klatretårn Olav Stedje Dyreutstilling

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Byter Kakebua mot funkisbygg

Byter Kakebua mot funkisbygg På www.firdaposten.no Sjå bilde av nytt «Kakebua-kvartal» Følg med i skipstrafikken på kysten Følg med på våre lokale web-kamera kystavisa Storturnering i Florø FSK satsar på å byggje opp den største fotballcupen

Detaljer

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 4 September 2004 10. årgang Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen Hvordan spiller du? Nord DJ9 EJ62 83 K1052 Syd EK8632 3 EK72 D7 Du skal spille

Detaljer

LEVERANDØR KONFERANSEN 2015

LEVERANDØR KONFERANSEN 2015 LEVERANDØR KONFERANSEN 2015 GENERALSPONSOR: HOVEDSPONSOR: IL Hødd Fotball ønskjer den maritime industrien i regionen velkomen til: LEVERANDØRKONFERANSEN Quality Hotel Ulstein torsdag 16. april 2015 I jubileumsåret

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST. Fotball. Håndball. Turn. Friidrett. Orientering. Alpin. Volleyball. Klatre

IDRETTSLAGET GNEIST. Fotball. Håndball. Turn. Friidrett. Orientering. Alpin. Volleyball. Klatre ÅRSMELDING 2008 IDRETTSLAGET GNEIST Fotball Håndball Turn Friidrett Orientering Alpin Volleyball Klatre IDRETTSLAGET GNEIST ÅRSMØTE 2008 Årsmøte 2008 avholdes på Klubbhuset Onsdag 17. mars 2009 kl. 19.00

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

PRIMÆRLOGO. Protokoll NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 8. MARS 2015

PRIMÆRLOGO. Protokoll NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 8. MARS 2015 PRIMÆRLOGO Protokoll NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 8. MARS 2015 Innhold Side A: Godkjenne fullmakter 9 B: Vedtakelse av forretningsorden 9 C: Godkjenning av innkalling 9 D: Vedtakelse av sakslisten 9

Detaljer