TRIMBLE STIKNINGSUTSTYR PÅLITELIG PRESIST BRUKERVENNLIG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRIMBLE STIKNINGSUTSTYR PÅLITELIG PRESIST BRUKERVENNLIG"

Transkript

1 TRIMBLE STIKNINGSUTSTYR PRESIST PÅLITELIG BRUKERVENNLIG

2 Utstyr til alle på prosjektet Kalkulatør Tilbudsgiver Landmåler Anleggsleder Databehandler Ingeniør / Formann Tilsynsfører Prosjektleder Geotekniker Byggeinspektør Trimble setter standarden for anleggsteknologi med utvikling av produktive, integrerte og innovative løsninger som kan benyttes på hele arbeidsplassen. Med Trimbles stikningsutstyr får entreprenører mulighet til å sikre at arbeid blir utført riktig første gang på byggeplassen og få opp produktiviteten samt imøtekomme strengere kvalitetskrav. RIKTIG UTSTYR GJØR ARBEIDET RIKTIG. Med Trimble stikningsutstyr får entreprenører et målrettet verktøy til hver enkel person på arbeidsplassen. Den enkelte arbeidsoppgaven blir utført raskere, med færre feil og lavere materialomkostninger. Trimbles stikningsutstyr gir: Muligheten til å måle, sjekke, kontrollere, administrere og inspisere. Kontroll og kommunikasjonsinfrastruktur. Verktøy til datainfrastruktur mellom kontoret, maskiner og mannskap. Verktøy til å fullføre prosjekter til riktig tid, kostnad og utførelse. Fra felt, bil, eller på kontoret, kan hvilken som helst person på byggeplassen være tilkoblet og utstyrt med nøyaktig posisjonering og samme digitale designinformasjon og muligheten til å finne, måle og registrere informasjon. Entreprenører kan dele informasjon, spore resultater umiddelbart, ta smartere avgjørelser og enkelt administrere flere arbeidssteder. Data kan utnyttes på tvers av flere fag på arbeidsplassen, noe som gjør hver person en direkte bidragsyter til prosjektets suksess. UTSETTING INNMÅLING KONTROLL

3 FLEKSIBELT. SKAPT FOR ENTREPRENØRER. Trimble stikningsutstyr er utviklet nettopp for entreprenørbransjen og forener posisjons- og kommunikasjonsteknologi med software til bruk på kontoret og ute på prosjektet. Det er lett å velge riktig løsning som passer til hver enkel arbeidsoppgave. Alle funksjoner kan enkelt forbindes og gi en kostnadseffektiv bruk. De fire hovedkomponentene: Felt Programvare: Trimble SCS900 Site Controller Software har et brukervennlig grensesnitt, som gjør at arbeid kan ferdigstilles raskere og mere effektivt. GNSS-mottaker: Brukt som rover og påmontert kjøretøy kan den imøtekomme krav til presisjon og budsjett for alle av prosjektets oppgaver. Totalstasjon: Leverer den høyeste mulige grad av presisjon til posisjonering, utsetting, innmåling og maskinstyring. Kontor programvare: Business Center Heavy Civil Edition er den software plattformen som kan kombineres til enhver oppgave for datasynkronisering, fra den innledende anbudsberegningen til gjennomføring og dokumentasjon. TILKOBLET. Trimbles Connected Controller funksjonalitet minsker omarbeid og misforståelser ved å trådløst synkronisere data mellom målebok og kontoret. Entreprenører kan bruke Trimble Remote Assistant til å diagnostisere problemer raskt, uten kostnad og uten tiden det tar ved å vente på at en tekniker må komme ut til arbeidsplassen. Se etter dette symbolet som indikerer utstyr med connected controller funksjonalitet eller som er komponenter i en slik løsning. INSPISERE OPPSYN

4 skalerbar kontroll: overveide beslutninger Motorvei Klargjøring Jordarbeid Deponering Avfallshåndtering Tunneler Jernbane Vei Gruvearbeid TRIMBLE SCS900 SITE CONTROLLER SOFTWARE Trimble SCS900 Site Controller Software er et effektivt verktøy til styring og beregning av arbeidsplassens drift uten og være avhengig av landmåler til måling og utsetting. SCS900 softwaren styrer informasjonen etter samme fremgangsmåte som entreprenører arbeider med: Anlegg: Inneholder informasjon som gjelder for alt du gjør på hvert enkelt anlegg. Design: Inneholder flere forskjellige design. Hvert design kan inneholde data til spesifikke faser eller aktiviteter i prosjektet. Arbeidsordrer: Kan inneholde instrukser til arbeidsoppgavens utførelse eller måleresultater fra avsluttet arbeidsoppgave til kvalitetssikring. Med en intuitiv brukerflate er SCS900 ment å brukes til oppgaver som kontroll, utsetting og innmåling. Det øker produktiviteten fra arbeidets start. Avansert kommunikasjon hjelper entreprenøren til å realisere betydelige besparelser ved å fjerne omkostninger relatert til tids- og kjøreforbruk i forbindelse med datahåndtering til og fra arbeidsplassen. Ingeniører/landmålere kan sende designendringer og arbeidsordrer ut i marken, hvorfra rapporter, problemer og as-built data kan sendes tilbake til kontoret ved bare et par klikk på tastaturet. Denne datatrafikken til kontoret reduserer forsinkelser og øker sannsynligheten for at prosjektet ferdiggjøres innenfor tidsrammen og budsjettet.

5 VEI Trimble SCS900 veimodul gir support til veianlegg og motorveisprosjekter, herunder full geometri, pelenummer, med breddoverganger og flere veier innenfor et utvalg prosjekt. Veimodulen tilbyr en løsning til flere utsettingsfunksjoner fra veibanens egenskaper til punkter for tilpasning av helninger. Dessuten gir kontrollfunksjonen entreprenøren mulighet til å utføre kontroll av det utførte arbeidet så vel som kvaliteten på dette. AVANSERT INNMÅLINGSMODUL Trimble SCS900 avanserte innmålingsmodul forbedrer beslutningsgrunnlaget ved å gi informasjon om hvert målepunkt; f.eks. ved hjelp av foto, dimensjoner, betingelser og materialtyper. Dette gir attributter på forskjellige ting som måles inn, og ikke bare posisjonen. Denne informasjonen kan sendes online til kontoret for analyse og dokumentasjon i Business Center. TUNNEL Med SCS900 modulen til tunnel, Trimble Site Tablet og SPS930 universal totalstation kan entreprenøren mer effektivt etterkomme de krav det stilles til daglige målinger og posisjonering ved tunnelboring og sprengning. Entreprenøren kan redusere arbeidsavbrytelsen til manuelle målinger og samtidig overvåke arbeidets fremskritt i sanntid.

6 de riktige verktøyene til enhver jobb Posisjonering Kontroll og Base Setup As-built oversikt Geometrisk kontroll Mengder Planmålinger Materialkontroll Veistikking TRIMBLE SITE TABLET Du kan forbinde kontor og byggeplass med Trimbles Site Tablet, som er en robust datamaskin til bruk i felten. Den har en stor og brukervennlig touch skjerm og er utviklet til bruk ute på byggeplassen. Med de avanserte oppkoblingsmulighetene unngås forsinkelser, når det sendes dataoppdateringer til og fra kontor og byggeplass. Trimbles tablet leverer sanntidsdata data til stikningsingeniører, anleggsledere, formenn og prosjektledere ved bruk av den integrerte trådløse forbindelsen og Trimble SCS900 Site Controller software. Med integrert modem, kraftig masinvare, GPS og Windows har Trimble forbedret planstyring og muliggjort at designimplementering foregår uten forsinkelser. Trimbles tablet kjører Microsoft applikasjoner såvel som SCS900 software og er ideel til stikningsingeniører, anleggsledere, formenn og prosjektledere som koordinerer aktivitetene på prosjektet.

7 Prosjektovervåking Fremdriftsovervåking Inspeksjoner Plasseringer Geotekniske Målinger TRIMBLE TSC3 Trimble TSC3 controller er en robust, trådløs og fleksibel håndholdt målebok til GNSS eller totalstasjoner. Den er utviklet til å arbeide sammen med alle Trimble SPS systemer, inklusiv SPS985 GNSS smartantenner, SPS855 GNSS mottaker og totalstasjoner. Trimble TSC3 controller gir anleggsledere, formenn, inspektører og ingeniører fullstendig kontroll over deres igangsatte oppgaver. Utviklet for å imøtekomme anleggsarbeidets strenge betingelser og tilbyr dessuten 3G modem, innebygd kamera, GPS og lang batterilevetid. Utstyret er laget lett og robust, og den er motstandsdyktig ovenfor støt, støv og vann.

8 GNSS: skalerbar, pålitelig presisjon TRIMBLE GNSS-MOTTAKERE Ideell for: Større byggeplasser Oppgaver hvor krav til nøyaktighet er 8 millimeter og oppover Byggeplasser med en rimelig fri sikt til himmelen ENESTÅENDE FLEKSIBILITET Trimble Site Positioning mottakere har kombinasjonsmuligheter, som oppfyller kravene om nøyaktighet til spesifikke oppgaver og som passer til ditt budsjett. Trimble tilbyr GNSS (Global Navigation Satellite System) mottakere både som integrert og moduloppbygget løsning. Begge løsningene, den avanserte SPS985 og den moduloppbygde SPS855, sporer GNSS satellittkonstellasjoner med uovertruffen yteevne under utfordrende forhold tett på bygninger, under trær eller i dype utgravinger. BASESTASJONER OG NØYAKTIGHET Idet atmosfæren forvrenger satellittsignalene blir det bruk for en basestasjon og en rover, som begge mottar samme satellittsignal på samme tid for å oppnå den mest presise GNSS posisjonen. Basestasjonen er forankret på et fast punkt og kan også beregne en korreksjon for å utligne den atmosfæriske forvrengningen. Disse korreksjonene sendes via radio til roveren. Data fra basestasjon og rover behandles samlet i rovermottakeren slik at den finner den helt nøyaktige roverposisjonen. Trimble GNSS mottakere med 440 kanaler kan identifisere flere konstellasjoner, flere satellitter og flere signaler enn bare GPS, slik at de understøtter større nøyaktighet under utfordrende forhold. Modulær mottaker: Trimble Zephyr Geodetic Model 2 GNSS antenne og Trimble SPS855 GNSS modulær mottaker leverer den beste løsningen til posisjonering og korreksjoner.

9 GNSS NØYAKTIGHET Med Trimbles modulsystemer kan du velge nettopp det presisjonsnivå du trenger for jobben: Presisjons GNSS-mottakere kan gi nøyaktighet på 8 millimeter horisontalt og 15 millimeter vertikalt GNSS-mottakere kan gi nøyaktighet på 100 millimeter horisontalt og millimeter vertikalt. Integrert GPS i Trimble Site Tablet og TSC3 med 1-2 meters nøyaktighetsnivå. Smart Antenne: Den ultra-robuste SPS985 GNSS Smart Antenna inneholder alt du trenger i en kompakt enhet: GNSS-mottaker, trådløs kommunikasjon, antenne, batteri, og Bluetooth for trådløs kommunikasjon. Smartantennene er ideelt for bruk med stang, bil eller en ATV. Den kan også brukes som en midlertidig basestasjon i tillegg.

10 totalstasjoner: total kontroll TRIMBLE TOTALSTASJONER Ideelt for: Mindre steder eller kombinert med GNSS på større områder Oppgaver hvor krav til nøyaktighet er svært stramt: 3 millimeter Måling av farlige eller utilgjengelige steder Maskinstyring med høy presisjon YTEEVNE MED HØY PRESISJON Trimbles totalstasjoner til landmåling yter meget høy nøyaktighet, og stor effektivitet til 3D-posisjonering. Trimble SPS930, SPS730 og SPS620 universaltotalstasjoner leverer det største utvalget til robotstyrt og reflektorløs drift, markedets raskeste oppdateringshastighet og høyeste presisjon til måling, utgraving eller maskinstyring på arbeidsplassen. Utstyrt med rask (3Hz) skanning og lang rekkevidde (over 2 kilometer) DR Plus reflektorløs målekapasitet. Velegnet til skanning av overflater så vel som utgravinger og målinger på svært utilgjengelige områder. TRIMBLE MULTITRACK Trimble MultiTrack -teknologi låser fast på og sporer prismer for utsetting, måling, maskinstyring og overvåking. Aktive mål gir forbedret sporingsfunksjon og garanterer fastlåsning til det korrekte mål, selv i støvete byggeplassforhold med flere prismer og maskiner i drift. UNIVERSAL MASKINSTYRING Trimble totalstasjoner gir meget nøyaktig maskinstyring for utgraving, planering, komprimering, fresing og asfaltering. Ved bruk av samme totalstasjon kan dine maskiner arbeide med stramme byggetoleranser, spare dyre materialer, unngå dobbeltarbeid og bli raskere klare til planeringsarbeid. Totalstasjoner: Trimble Universal totalstasjoner ble utviklet spesielt for det høye trafikkscenariet som vanligvis finnes på en byggeplass.

11 PRESISJONSARBEID Totalstasjoner bruker optikk og / eller laserstråler til å måle vinkler og avstander. Ut fra de første målepunktene beregner Trimble totalstasjon sin egen posisjon av målepunkter i 3D. Med funksjonen robotic mode måler totalstasjonen posisjonen på målet og rapporterer denne posisjonen via radio til måleboken. Softwaren, SCS900 i måleboken sammenligner deretter posisjonen med designinformasjonen og gir informasjon om anleggsforhold, statusrapport og avmerkinger. Da totalstasjonen ikke er bemannet kan en enkelt person klare oppmålingen alene.

12 tilkoblet for bedre kontroll TRIMBLE ONLINE DATASYSTEMLØSNING Tilkoblet Controller Trimbles connected controller løsning sykroniserer trådløse målinger på byggeplassen med kontoret og tillater at måleboken mottar GNSS korreksjoner via internett. Måleboken mottar data på designmodeller, nye målinger og sender målinger og utsettingsdata tilbake til kontoret for gjennomgang. Designendringer fra kontoret kan like godt sendes til måleboken slik at arbeidstakere i felt raskt blir oppdatert med aktuelle data. Alt dette utføres uten behov for at personalet skal forlate arbeidsplassen eller kontoret. Tilkoblet Kontor Med Trimbles online office løsning kan du utarbeide 3D anleggsmodeller og arbeidsdata og trådløst synkronisere data, få visualisere arbeidsplassens produktivitet og styre hele maskinparken. 3D designmodeller som er utarbeidet på kontoret, kan sendes til maskinene og byggeplassens formenn og dermed gjøre arbeidet effektivt, minske feil og spare penger. Det fulle overblikket over byggeplassens aktiviteter inkl. data over materialer og bevegelser, mengder og komprimeringsdata så vel som maskinstyringen kan sendes på tvers av organisasjonen for å muliggjøre raske beslutninger og bedre kommunikasjonen. Tilkoblet Maskin Alle Trimble maskinstyringssystemer leveres nå som standard med Trimbles online maskinløsning som gir entreprenøren mulighet for å styre maskinflåten og å se maskinens aktivitet. Maskinene kan samle inn måledata til bruk på kontoret og motta GNSS korreksjoner via internett. Et 3D design utarbeidet på kontoret kan sendes til maskinføreren og derved gi et raskere og mer presist utført arbeid. Utover det kan maskinstyringssystemet benyttes til innmålinger som gjør at behovet for dyre manuelle målinger minimeres. Kjøretid og feil minimeres ved at både kontor og maskinene ute alltid er oppdatert med den nyeste informasjonen.

13 MIST ALDRI OVERSIKTEN PÅ ANLEGGET Brukt sammen vil entreprenøren få et revolusjonerende verktøy til å utføre anleggsarbeidet og gjøre prosjektet online. Med en Trimble online løsning endres byggebransjen ved å utnytte teknologien til å forbedre effektivitet og produktivitet og samtidig minimere avfall og omkostninger. Ved å spare tid og kostnader på hvert trinn og online korrigere data på designet så vel som i anleggs- og driftsprosessen kan Trimbles online løsning gi en forbedret effektivitet og et holdbart og kvalitetssikret byggeprosjekt, som kan ferdigstilles raskere og dermed spare omkostninger. BESØK FOR Å LÆRE MER

14 informasjon aktivert for område PÅLITELIG TEKNOLOGI. PÅLITELIG SUPPORT. Med SITECHs team av erfarne fagfolk får du profesjonell rådgivning til den rette løsningen for ditt arbeid. Et godt utbygd forhandlernett tilbyr salg, trening og utdannelse så vel som teknisk support. Som ny bruker av anleggsteknologi kan SITECH raskt få deg gang og vi hjelper deg gjennom hvert enkelt trinn i implementeringsfasen. Med Trimble teknologi og SITECH support på byggeplassen står du sterkere og mere konkurransedyktig. Du vil oppleve et nytt nivå av produktivitetsvekst og dine prosjekter vil gi deg en bedre dekningsgrad.

15 SPS985 Presisjon Rover og TSC3 SPS985 Presisjon Rover og Trimble Site Tablet SPS985 Lokasjon Rover med presis vertikal og Trimble Site Tablet SPS985 Lokasjon Rover og Trimble Site Tablet SPS855 Lokasjon Rover med presis vertikal og Trimble Site Tablet SPS855 Lokasjon Rover og Trimble Site Tablet SPS620 SPS730 SPS930 UTS med TSC3 SPS620 SPS730 SPS930 UTS med Trimble Site Tablet SPS620 SPS720 Total Station med TSC3 Geomatiker R A R A Ingeniør Stikningsingeniør Formann Anleggsleder R A R A R A A A Prosjektleder A A Geoteknisk ingeniør Formann Små prosjekt Mindre Entreprenører R R A R R R A R = Anbefales av Trimble A = Alternativer Merk: Alle SPS GNSS rover løsninger vil kreve korreksjoner, enten fra en basestasjon eller en annen VRS kilde. Nøyaktighet Trimble SPS930 universal totalstasjon Avstand (m) Horisontal (mm) Vertikal (mm) Avstand (ft) Horisontal (ft) Vertikal (ft) Trimble GNSS nøyaktighet Sanntid Kinematic Horisontal nøyaktighet Vertikal nøyaktighet 8 mm + 1 ppm RMS (0.03 ft + 1 ppm RMS) 15 mm + 1 ppm RMS (0.05 ft + 1 ppm RMS) Trimble VRS Horisontal Nøyaktighet 8 mm ppm RMS (0.03 ft ppm RMS) Vertikal nøyaktighet 15 mm ppm RMS (0.05 ft ppm RMS) Trimble presisjons GNSS nøyaktighet er 8mm horisontal og 15mm vertikal Trimble totalstasjon Nøyaktighet på 100m er 3mm horisontalt og 1mm vertikalt

16 TRIMBLE: STANDARDEN PÅ PROSJEKTET Trimble leverer systemløsninger og support til planlegging, design, posisjonering og maskinkontroll gjennom hele anleggsprosessen for å oppnå en mer effektiv drift og en større fortjeneste. Kontakt SITECH Norway AS i dag og bli overbevist om hvor lett det er å bruke Trimbles teknologi. Vi gjør det mulig å forbedre arbeidsprosessen, øke produksjonen, maksimere presisjonen i arbeidets utførelse og å få ned driftskostnadene. DIN LEVERANDØR AV TRIMBLE PRODUKTER TIL ENTREPRENØRBRANSJEN Trimble Heavy Civil Construction Westmoor Drive Westminster, Colorado USA (Toll Free) Phone construction.trimble.com , Trimble Navigation Limited. Alle rettigheter reservert. Trimble, Globe & Triangle logo og SITECH er varemerker for Trimble Navigation Limited er registrert i USA og i andre land. Connected Site, Multitrack og VRS er varemerker for Trimble Navigation Limited. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og / eller andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere D-16-NO (02/13)

Leica System 1200 Software Integrert programvare for GPS1200 og TPS1200

Leica System 1200 Software Integrert programvare for GPS1200 og TPS1200 Leica System 1200 Software Integrert programvare for GPS1200 og TPS1200 Leica System 1200 Programvare System 1200-programvaren inkluderer SmartWorx programvare for TPS, GPS og RX1250 og Leica Geo Office

Detaljer

Leica Viva TPS Den raskeste totalstasjonen

Leica Viva TPS Den raskeste totalstasjonen Leica Viva TPS Den raskeste totalstasjonen Din visjon: En rask totalstasjon Velkommen til Leica Viva TPS Nå enda raskere Leica Viva TPS gjør jobben raskere, du blir mer konkurransedyktig og vinner dermed

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE OG BRUKERVEILEDNING

PRODUKTBESKRIVELSE OG BRUKERVEILEDNING PRODUKTBESKRIVELSE OG BRUKERVEILEDNING TopNET Live er en landsdekkende posisjonstjeneste der du kan bestemme posisjonen din med nøyaktighet på centimeternivå uten bruk av egen basestasjon. Hva du kan forvente

Detaljer

Utvikle bedriften din trygt og sikkert

Utvikle bedriften din trygt og sikkert Utvikle bedriften din trygt og sikkert La bedriften vokse og utvikle seg Uansett om du lager gadgets, selger tjenester eller flytter varer, er du avhengig av dine ansatte, og dine ansatte er avhengige

Detaljer

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-løsninger som er spesialutviklet for dine behov, gir økt produktivitet og bedre bunnlinje EG Bygg & Installasjon www.egnorge.no/bygg Styrk bunnlinjen Potensialet

Detaljer

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier SUKSESS Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier Vi var ute etter et brukervennlig system som var lett å ta i bruk og som kunne integreres med andre Microsoftprodukter.

Detaljer

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft.

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. LØSNINGER Microsoft Dynamics forretningssystemer Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. Fokuser på det som er viktig, optimaliser investeringer

Detaljer

Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid. Bosch IP Network Video Produktveiledning

Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid. Bosch IP Network Video Produktveiledning Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid Bosch IP Network Video Produktveiledning 2 3 Endringer i CCTV-teknologi har vært drevet frem av tre vesentlige krav. Det første er behovet for å

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

Getinge GSS67H autoklav

Getinge GSS67H autoklav Getinge GSS67H autoklav Fra steriliseringsavdelingen til operasjonsstuen mer effektivt enn noen gang. En del av vår brukervennlige serie 30 % innsparing i prosesstid - og enda høyere produktivitet Se frem

Detaljer

Leica icon grade Intelligent dozer-system NEW. igd4 SP System. i n telligent COnstruction

Leica icon grade Intelligent dozer-system NEW. igd4 SP System. i n telligent COnstruction Leica icon grade Intelligent dozer-system NEW igd4 SP System i n telligent COnstruction Leica icon grade Økt produktivitet, hastighet og fleksibilitet Løsningene som tilbys i Leica icon grade kan revolusjonere

Detaljer

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk.

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Løsninger for materialhåndtering Tid og rom 2 Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Systemer fra Kardex Remstar:

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

Oversiktsbrosjyre. Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM STRØM GASS VANN.

Oversiktsbrosjyre. Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM STRØM GASS VANN. METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser Oversiktsbrosjyre STRØM GASS VANN TERMISK Certified for MECOMS empowering smart utilities 1 2 MECOMS

Detaljer

VEHCO VISER VEIEN VEIEN TIL:

VEHCO VISER VEIEN VEIEN TIL: VEIEN TIL FREMGANG VEHCO VISER VEIEN Vehcos reise startet for over ti år siden på Chalmers Entreprenörskola, da en entreprenør og tre entusiastiske studenter slo sine ideer sammen. Sammen hadde de en idé

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business Vår lidenskap for Customer Relationship Management har gjort SuperOffice til en av Europas ledende leverandører av CRM løsninger til bedrifts-markedet. Vår

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med nettbasert crm. 4 Få mer ut av dine kunder. 4 Reduser tap på fordringer

Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med nettbasert crm. 4 Få mer ut av dine kunder. 4 Reduser tap på fordringer Hvordan øke lønnsomheten? Les artikkel side 10 Komplett økonomisystem Sett fokus på lønnsomheten i bedriften 4 Selg mer med nettbasert crm 4 Få mer ut av dine kunder 4 Reduser tap på fordringer 4 Kontroll

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Én plattform for administrering av utskrift, kopiering og skanning. you can

Én plattform for administrering av utskrift, kopiering og skanning. you can Én plattform for administrering av utskrift, kopiering og skanning you can Få bedre kontroll og effektivitet i skanningsog utskriftsmiljøet ditt. Hva er uniflow? uniflow er en programplattform utformet

Detaljer

LØSNINGER FOR SMÅBEDRIFTER GRUNNER TIL AT. www.lenovo.com/vsb/no

LØSNINGER FOR SMÅBEDRIFTER GRUNNER TIL AT. www.lenovo.com/vsb/no LØSNINGER FOR SMÅBEDRIFTER 7 GRUNNER TIL AT Lenovo passer perfekt for bedriften din. www.lenovo.com/vsb/no 1 En lukrativ investering. Innebygde besparinger gjennom hele PC-ens levetid. Lenovo Løsningssenteret

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

System for nær sanntid ruteovervåkning

System for nær sanntid ruteovervåkning System for nær sanntid ruteovervåkning Fredrik Larsen Master i elektronikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Bjørn B. Larsen, IET Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk

Detaljer

Digitale samband Integrerte løsninger over og under bakken.

Digitale samband Integrerte løsninger over og under bakken. Digitale samband Integrerte løsninger over og under bakken. Komplette kommunikasjonsløsninger tilpasset dagens behov Kommunikasjon for oss er mer enn bare prat Elektro Telecom har lang erfaring med løsninger

Detaljer

Scania Fleet Management fordi detaljer teller

Scania Fleet Management fordi detaljer teller Scania Services Dedikerte tjenester hele veien Scania Fleet Management Scania Fleet Management fordi detaljer teller 10.1% Hastighet 13.5% Details Tomgang matter 27508 km Distanse 94,7% Tilgjengelig driftstid

Detaljer

cadmagasinet m e s s e s p e s i a l bygg

cadmagasinet m e s s e s p e s i a l bygg cadmagasinet m e s s e s p e s i a l bygg INNHOLD Fra beregning til praksis med full treff... side 2 Raskere og enklere i gang med 3D og BIM... side 3 Ny kunnskap - hvor du vil, når du vil... side 4 Klassifisering

Detaljer

MAGASINET. ville jeg vært elev! SIDe 16-17 MARS 2014 SIDE 20-21. SIDe 22. SIDe 2 NDS MAGASINET 1/2014 1

MAGASINET. ville jeg vært elev! SIDe 16-17 MARS 2014 SIDE 20-21. SIDe 22. SIDe 2 NDS MAGASINET 1/2014 1 MAGASINET 1 NYTT SAMARBEIDE GJØR VIDEOKONFERANSE LØSNINGER ENKELT FOR ALLE SIDE 20-21 MARS 2014 2014 blir et år preget av endringer SIDe 2 Drømmeskole her ville jeg vært elev! SIDe 16-17 FORVENTET MYE

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

Version 2.0 Norsk. Leica GR10/GR25 Brukerhåndbok

Version 2.0 Norsk. Leica GR10/GR25 Brukerhåndbok Version 2.0 Norsk Leica GR10/GR25 Brukerhåndbok Innledning Anskaffelse Gratulerer med anskaffelse av Leica GR10/GR25. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner for oppsett

Detaljer