System 1200 nyhetsbrev Nr. 52 RTK-nettverk En innledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "System 1200 nyhetsbrev Nr. 52 RTK-nettverk En innledning"

Transkript

1 RTK-NETTVERK FRAMTIDENS LØSNING For ti år siden var det vanligst å bruke to GPSmottakere (en base og en rover) til RTK-måling. I tillegg måtte man ha med seg en mengde batterier og kabler, to radioer, ett stativ, en stang og en ryggsekk til å bære alt i. I og med at vi nå etablerer et Spider RTKnettverk i Norge, kan du nå velge å arbeide kun med en RTK-rover i dette nettverket, i stedet for å måtte stille opp din egen basestasjon. RTK-nettverk er emnet i dette og de to neste nyhetsbrevene. Nedenfor finner du en oversikt over nyhetsbrevene. Nyhetsbrev 52 En innleding: Presenterer Spider RTK-nettverk, beskriver kort hvordan det fungerer sammenlignet med RTK mot egen referanse, og trekker fram de økonomiske fordelene med å bruke nettverksbasert RTK. Nyhetsbrev 53 Forskjellige metoder: Beskriver de forskjellige metodene for nettverksbasert RTK på markedet (FKP, MAX, VRS etc.), og fordelene og ulempene med dem. Beskriver temaer som sporbarhet og bruk av lukkede vs. standardiserte metoder. Nyhetsbrev 54 Et praktisk eksempel: Beskriver og diskuterer noen eksempler hvor forskjellige metoder for nettverksbasert RTK er benyttet. De inkluderer temaene nøyaktighet, repeterbarhet og pålitelighet. RTK-NETTVERK EN INNLEDNING Et RTK-nettverk er et nettverk bestående av permanente GPS- og/eller GNSS-mottakere. De kombinerte dataene fra disse brukes til å generere RTK-korreksjoner for en rover - disse nettverksgenererte RTK-korreksjonene kalles nettverksbasert RTK. I dag finnes det RTK-nettverk i mange land i Europa, som f.eks. Tyskland, Spania, England for å nevne noen. RTK-nettverk kan variere i størrelse, fra små lokale nettverk bestående av bare noen få referansestasjoner, til dusinvis av referansestasjoner som dekker hele land, som f.eks. SmartNet UK (http://smartnet.leica-geosystems.co.uk) (Fig. 1). En bruker kan abonnere på en nettverksbasert RTK-tjeneste for å motta RTK-korreksjoner til roveren sin (i stedet for å stille opp sin egen referanse-/basestasjon). Disse RTK-korreksjonene kan genereres på flere ulike metoder - MAX, i-max, VRS og FKP det kommer mer informasjon om disse metodene i neste nyhetsbrev. Merk: System1200 støtter alle disse metodene. Figur 1: SmartNET UK, nettverksoversikt Men før vi går i dybden, er det nyttig å gi en oversikt over hva en nettverksbasert RTK egentlig er. Den enkleste måten å forklare dette på, er å sammenligne RTK med egen base og nettverksbasert RTK. RTK MED EGEN BASE RTK-rovere tar tradisjonelt imot RTK-data fra en referansestasjon. Referansestasjonen kan enten være satt opp permanent (f.eks. på taket av kontorbygningen), eller den kan være permanent satt opp i felten. I begge tilfeller er prinsippet det samme. PRINSIPP Prinsippet for RTK med egen base begynner med at en referansestasjon: 1. må stilles opp i kjent stasjon; og 2. sender korreksjoner til roveren via en kommunikasjonslink (normalt en-veis radiomodem eller GSM-forbindelse) (Fig, 2). BU innmåling 1 av 5

2 Base RTK-korreksjoner serer nøyaktigheten og gjør det vanskeligere for roveren å fikse ambiguitetene. NETTVERKSBASERT RTK Figur 2: Prinsippet for RTK med egen base Det er tre viktige punkter man må legge merke til når det gjelder sammenhengen mellom referansestasjonen og roveren: 1. Både referansen og roveren må observere et felles sett med satellitter. 2. Referansen sender alle sine posisjoner og satellittobservasjoner til roveren. 3. en kombinerer disse referansestasjonsobservasjonene med sine egne observasjoner for å beregne en RTK-posisjon. Posisjonen beregnes med RTK-algoritmer, som SmartRTK på System1200. Den siste utviklingen innen RTK-algoritmer, og spesielt SmartRTK, gjør det mulig for roveren å arbeide opptil 50 fra referansestasjonen. FORDELER Fordelene med RTK mot egen base er: - Prinsippet er relativt enkelt og lett å forstå. - Sporbarheten kan opprettholdes gjennom referansestasjonen, som er satt opp i et kjent punkt, og roveren håndterer alle posisjonsberegningene. ULEMPER Ulempene med RTK mot egen base er: - Kostnadene forbundet med innkjøp av referansestasjon. - Tiden som går med til å stille opp referansestasjonen. - Etter hvert som avstanden øker mellom referansen og roveren, reduseres nøyaktigheten til posisjonen beregnet av roveren. Denne reduksjonen i nøyaktighet skyldes avstandsavhengige feil - i hovedsak atmosfæriske feil. Etter hvert som avstanden mellom roveren og referansestasjonen øker, vil i hovedsak de atmosfæriske forholdene ved roveren og referansestasjonen blir stadig viktigere. Dette redu- Nettverksbasert RTK krever et anbefalt minimum av fem referansestasjoner (det er ingen maksimumsgrense) med en avstand mellom stasjonene på opp til 70. Referansestasjonene er vanligvis permanente installasjoner, og de utgjør RTK-nettverket, som er ryggraden i det nettverksbaserte RTK-prinsippet. PRINSIPP Prinsippet bak nettverksbasert RTK begynner med at alle referansestasjoner i RTK-nettverket streamer satellittobservasjoner kontinuerlig til en sentral server som kjører programvaren til nettverket, som f.eks. Leica GNSS Spider. Formålet med nettverksbasert RTK er å redusere påvirkningen av avstandsavhengige feil på roverens beregnede posisjon innenfor nettverket. Programvaren for serveren som benyttes til nettverksbasert RTK begynner denne prosessen med å: 1. Fikse ambiguiteter fra satellittene (som observeres av referansestasjonene) i nettverket, og 2. Bruke data fra alle (eller undersett av) referansestasjoner til å generere korreksjoner som sendes ut til roveren (Fig. 3). Software -Fixing network ambiguities -Preparing data for sending out Network RTK Server e.g. Leica GNSS Spider Figur 3: Prinsippet for en nettverksbasert RTK en kobles til en server for nettverksbasert RTK via enveis eller toveis kommunikasjonslink (f.eks. radiomodem, GSM eller Internett). Så snart roveren mottar RTK-data, beregner den sin posisjon ved å bruke relevant algoritme. Hvilke algoritmer roveren benytter, og hvordan avstandsavhengige feil reduseres, avhenger i svært stor grad av hvilken metode for nettverksbasert RTK som benyttes. BU innmåling 2 av 5

3 Tidligere nevnte vi MAX, FKP og VRS som eksempler på nettverksbaserte RTK-metoder som finnes på markedet - hver av disse metodene reduserer (eller modellerer) avvikene på forskjellige måter. Avhengig av metode, kan denne modelleringen enten utføres av softwaren i serveren eller direkte på roveren. Derfor er sammenhengen mellom RTK-nettverket og roveren forskjellig for hver enkelt metode - noe som kan gi signifikante forskjeller i ytelse, nøyaktighet, pålitelighet og sporbarhet for roveren. Dette emnet behandles mer detaljert i de neste to nyhetsbrevene. FORDELER MED NETTVERKSBASERT RTK Fordelene med nettverksbasert RTK er: - Intet behov for å stille opp basestasjon - Nøyaktigheten til de beregnede roverposisjonene er mer homogene. - Nøyaktigheten opprettholdes over store avstander mellom referansestasjoner og rover. - Samme område kan dekkes med færre referansestasjoner (f.eks. sammenlignet med antall permanente referansestasjoner som er nødvendig for å bruke RTK meot enkeltstående baser). - Høyere pålitelighet og tilgjengelighet på RTK-korreksjoner (f.eks. én referansestasjon går ned, en annen kan ta over). ULEMPER MED NETTVERKSBASERT RTK Ulempene med nettverksbasert RTK er: - Kostnadene forbundet med å abonnere på et RTK-nettverk og mottak av nettverksbaserte RTK-korreksjoner Nå har vi fått en oversikt over hvordan nettverksbasert RTK fungerer - hovedspørsmålet er: Er det lønnsomt å abonnere på et RTK-nettverk og motta nettverksbaserte RTK-korreksjoner? NETTVERKSBASERT RTK - LØNNER DET SEG? La oss ta et eksempel fra England. Leica UK tilbyr et ubegrenset årsabonnement på SmartNet UK for rundt Dette betyr at uansett hvor man befinner seg, kan landmåleren motta RTK-korreksjoner til sin rover uten behov for å noen gang måtte stille opp sin egen basestasjon er intet lite beløp. Men anta at landmåleren utfører 2-3 jobber per uke, 40 uker i året ved å bruke nettverksbasert RTK - dette blir totalt 100 jobber i året. Kostnaden per jobb forbundet med å motta nettverksbaserte RTK-korreksjoner er derfor 20 per jobb (i tillegg kommer det kostnader forbundet med å ringe opp til RTK-nettverket, men med spesielle abonnementer fra mobiloperatørene er denne kostnaden minimal, og den påløper likevel hvis landmåleren benytter en mobiltelefonforbindelse til sin egen RTK-basestasjon). Så spørsmålet for den engelske landmåleren er, om det er mulig å spare inn 20 per jobb ved ikke å bruke en basestasjon? Vurder følgende. For det første sparer landmåleren tid ved å ikke trenge å gjøre følgende: - Finne fram til et kjent punkt som man kan plassere basestasjonen over (noe som blir stadig mer tidkrevende etter overgangen til Euref). - Arrangere en strømforsyning (f.eks. batterier) for basestasjonen. - Reise ut til basestasjonen (som ikke alltid er lettvint plassert i forhold til stedet man skal arbeide). - Oppstilling av basestasjonen. - Sikre basestasjonen (for å f.eks. slippe å uroe seg for at den kan bli stjålet eller veltet). - Pakke sammen basestasjonen når jobben er ferdig. Deretter sparer landmåleren penger fordi vedkommende ikke trenger å kjøpe: - En egen basestasjon. - Tilbehør til basestasjonen (radioer, batterier, stativ, etc.). - Arbeidstid som går med til å utføre oppgavene beskrevet over (og som også kan inkludere at noen ganske enkelt må sitte ved basestasjonen for å passe på at den ikke blir stjålet) - Vedlikehold av basestasjonen og dens tilbehør. Og for det tredje, andre fordeler som omfatter: - Fjerning av potensielle feilkilder (f.eks. ikke behov for å sentrere basestasjonen over et punkt og måle antennehøyden). - Mindre utstyr å flytte/transportere. BU innmåling 3 av 5

4 Listen fortsetter...så la oss se på et eksempel på hvordan man bruker et RTK-nettverk som landmåleren kan ha fordel av. GPS1200 (SmartRTK) MAX EKSEMPEL - BRUKE NETTVERKSBASERT RTK Leica GNSS Spider I dette eksemplet arbeider to engelske landmålere, landmåler A og landmåler B. Begge landmålerne har de samme to jobbene som skal utføres, jobb 1 og jobb 2. Hver jobb tar 30 minutter å gå til de nødvendige punktene. Jobbene befinner seg fra hverandre. LANDMÅLER A Landmåler A benytter en Leica GPS1200 og en GSM mobiltelefon til å motta RTKkorreksjoner fra SmartNet UK. Landmåler A iverksetter følgende for å utføre jobb 1 (fig. 4): 1. Kjører til jobben. 2. Klargjør roveren. 3. Kobler seg til SmartNet UK for å motta RTKkorreksjoner. 4. Går rundt og måler punkter. 5. Kobler seg fra SmartNet UK. 6. Pakker sammen roveren. GPS1200 (SmartRTK) MAX LANDMÅLER B Figur 5: Landmåler A fullfører jobb 2 Landmåler B bruker en egen basestasjon og en rover med GSM mobiltelefoner som kommunikasjonslink. Landmåler B iverksetter følgende for å utføre jobb 1 (fig. 6): 1. Kjører til jobben. 2. Stiller opp basestasjonen på et egnet sted, som kan eller ikke kan ligge inntil arbeidsstedet. 3. Måler antennehøyden til basestasjonen. 4. Starter basestasjonen, slik at den kringkaster RTK-korreksjoner. 5. Går dit jobben starter. 6. Klargjør roveren. 7. Kobler roveren til basestasjonen slik at den kan motta RTK-korreksjoner. 8. Går rundt og måler punkter. 9. Pakker sammen roveren. Leica GNSS Spider 10. Går tilbake til basestasjonen. Figur 4: Landmåler A fullfører jobb 1 Landmåler A gjentar trinnene 1 6 for jobb 2 (Fig. 5), hvor det siste trinnet er å kjøre tilbake til kontoret. 11. Måler antennehøyden til basestasjonen på nytt (for å kontrollere at den ikke har flyttet seg). 12. Pakker sammen basestasjonen. Figur 6: Landmåler B fullfører jobb 1 BU innmåling 4 av 5

5 Landmåler B gjentar trinnene 1 12 for jobb 2 (Fig. 7), hvor det siste trinnet er å kjøre tilbake til kontoret. I motsetning ville landmåler A ha fått konsistent nøyaktighet i begge jobbene sine ved å bruke SmartNet UK. Man hadde ikke trengt å ofre noe. Figur 7: Landmåler B fullfører jobb 2 Landmåler B kan også velge å forlate oppstillingen av basestasjonen i jobb 1 og fortsette til jobb 2 (Fig. 8). Figur 8: Landmåler B fullfører jobb 2, med basestasjon stilt opp i jobb 1. I dette tilfellet vil man ved å øke avstanden mellom roveren og referansestasjonen til, få en redusert nøyaktighet i forhold til roverens beregnede posisjon. Derfor må landmåler B ofre nøyaktighet til fordel for å spare tid til å stille opp basestasjonen. Landmåler B må også utføre tilleggstrinn for å hente basestasjonen før vedkommende returnerer til arbeidet. HUSK - Ved å unngå å stille opp din egen basestasjon, kan man spare tid og penger, både i felt og på kontoret. - RTK-nettverk etableres kontinuerlig i et økende antall i mange land. kontakt Leica Geosystems i Norge (Oslo, Bergen eller Trondheim) for å få opplysninger om utviklingen av Leica SpiderNET i Norge. - Du finner mer informasjon om RTK-nettverk på: /no Nyhetsbrevet beskriver i detalj forskjellige metoder for nettverksbasert RTK, inklusive MAX, i-max, FKP og VRS (CPOS). Kontakt Leica Geosystems i Norge hvis du ønsker å diskutere emnene som er beskrevet i nyhetsbrevene nærmere. Vi setter pris på alle forslag for TPS1200, GPS1200, bestemte bruksområder eller LGO. Vi ser fram til å motta dine ideer. SAMMENDRAG Fordi det ikke er nødvendig å stille opp en basestasjon, trengte landmåler A å utføre mye mindre arbeid i felten enn landmåler B. I tillegg unngikk landmåler A potensielle farer som for eksempel: - Batteriet på basestasjonen blir utladet. - Batteriet i radioen til basestasjonen blir utladet. - Basestasjonen flyttes (f.eks. husdyr, vind, trafikk... eller tyver!). Landmåler B måtte ha stilt opp og pakket ned basestasjonen to ganger, eller ganske enkelt latt basestasjonen stå på første oppstillingssted - og ofret nøyaktighet til fordel for lettvinthet BU innmåling 5 av 5

PRODUKTBESKRIVELSE OG BRUKERVEILEDNING

PRODUKTBESKRIVELSE OG BRUKERVEILEDNING PRODUKTBESKRIVELSE OG BRUKERVEILEDNING TopNET Live er en landsdekkende posisjonstjeneste der du kan bestemme posisjonen din med nøyaktighet på centimeternivå uten bruk av egen basestasjon. Hva du kan forvente

Detaljer

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS økonomistyring Innhold ØS 1 Introduksjon... 1 ØS 2 Oversikt... 1 ØS 3 Implementeringsveiledning... 4 ØS 4 Driftsveiledning...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Helge Qverneland Masteroppgave i samfunnsøkonomi Desember 2009 Institutt for økonomi Universitetet i Bergen Forord Denne oppgaven markerer slutten på samfunnsøkonomistudiet

Detaljer

Telle mennesker lærerveiledning

Telle mennesker lærerveiledning Telle mennesker lærerveiledning Sammendrag Barn begynner å telle allerede ved svært lav alder Telling er en viktig matematisk kompetanse i førskoleopplæring og de første klassene i grunnskolen. Men telling

Detaljer

System for nær sanntid ruteovervåkning

System for nær sanntid ruteovervåkning System for nær sanntid ruteovervåkning Fredrik Larsen Master i elektronikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Bjørn B. Larsen, IET Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk

Detaljer

Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser

Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser av Sarka Dittrichova Søderstrøm SNF-prosjekt nr. 7477 PROGRAMOMRÅDET TELEØKONOMI Denne publikasjonen inngår i en serie arbeidsnotater og

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Morten Lunde Holla Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2011 Hovedveileder: Thomas Jelle, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Leica System 1200 Software Integrert programvare for GPS1200 og TPS1200

Leica System 1200 Software Integrert programvare for GPS1200 og TPS1200 Leica System 1200 Software Integrert programvare for GPS1200 og TPS1200 Leica System 1200 Programvare System 1200-programvaren inkluderer SmartWorx programvare for TPS, GPS og RX1250 og Leica Geo Office

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Sammendrag Denne artikkelen omhandler bruk av trådløse tjenester i næringslivet. Ulike kunder erfarer det å ta i bruk radio på forskjellige måter, men

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

KOBLE TIL. KOBLE AV. TILKOBLING, TJENESTER OG APPLIKASJONER TIL R-LINK DRIVE THE CHANGE

KOBLE TIL. KOBLE AV. TILKOBLING, TJENESTER OG APPLIKASJONER TIL R-LINK DRIVE THE CHANGE KOBLE TIL. KOBLE AV. TILKOBLING, TJENESTER OG APPLIKASJONER TIL R-LINK DRIVE THE CHANGE VELKOMMEN KOBLE TIL. KOBLE AV. OPPGRADER DIN R-LINK Allerede fra begynnelsen av får du med R-Link en lang rekke praktiske

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid. Bosch IP Network Video Produktveiledning

Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid. Bosch IP Network Video Produktveiledning Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid Bosch IP Network Video Produktveiledning 2 3 Endringer i CCTV-teknologi har vært drevet frem av tre vesentlige krav. Det første er behovet for å

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer