GCS900 MASKINSTYRING PLANERING FINPLANERING MASSEFLYTTING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GCS900 MASKINSTYRING PLANERING FINPLANERING MASSEFLYTTING"

Transkript

1 GCS900 MASKINSTYRING MASSEFLYTTING PLANERING FINPLANERING

2 Anleggsarbeid uten å gjette Trimble setter standarden for anleggsteknologi med utvikling av høyproduktive, integrerte og innovative løsninger som kan benyttes på hele anlegget. Med Trimbles maskinkontroll får entreprenøren mulighet til å kontrollere byggeplassen og å få produktiviteten opp, imøtekomme strengere krav og unngå omarbeid i alle arbeidsprosesser. Avgjørende faktorer innenfor den sterkt konkurransepregede entreprenørbransjen i dag er blant annet å arbeide smartere, hurtigere og mer nøyaktig. Du som entreprenør må utføre alle deler av jobben raskere og mer nøyaktig enn før. Fra tilbud på prosjekter blir gitt til jobben er ferdig, Trimble GCS900 vil virkelig vise deg hvordan prosessen kan gjennomføres. Trimble tilbyr markedets mest komplett utvalg av maskinstyringssystemer. Trimbles robuste laser eller ultralydbaserte systemer og opp til 3D system er veldig enkle å bruke - med mulighet for komplett og enkel oppgradering. Full fleksibilitet som imøtekommer en rekke krav til anvendelsesmuligheter, HMS og smarte løsninger. Helt enkelt finnes det ingen bedre løsninger som møter nåtidens krav til budsjetter og planlegging. Oppnå en konkurransemessig fordel og optimaliser dine prosesser med neste generasjons maskinstyringssystemer fra Trimble, firmaet som oppfant GPS og maskinstyring. FÅ JOBBEN RIKTIG GJORT FØRSTE GANGEN Med Trimble maskinstyring får entreprenøren målrettede verktøy til hver enkelt person på anlegget. Hver enkelt arbeidsoppgave fra masseflytting og komprimering til planering blir utført hurtigere og ensartet, med færre feil og lavere materialkostnader. Bruk mer tid på å være produktiv og mindre tid på kontroll av innmålinger og nivåer. Føreren kan via sitt display i førerhytten få informasjon om terrenget, plandata og nivåforskjeller, og føreren kan gjøre ferdig jobben hurtigere og med minimal rådgivning og hjelp selv i ekstreme værsituasjoner. Trimble Ready Trimble samarbeider med alle ledende maskinprodusenter med det mål å kunne forenkle installasjonen av maskinstyring. I dag leveres Trimble Ready maskiner forsynt med ledningsnett og braketter til standardkonfigurasjon. Dette gjør at sluttmontasjen blir rask og enkel og tillater at du kan flytte ditt system fra maskin til maskin. Alle braketter og brytere samt ledningsnett er for øvrig spesialtilpasset til akkurat din type maskin slik at alt ser originalt, integrert og pent ut.

3 ONLINE MED DIN MASKIN Alle GCS900 Maskinkontrollsystemer kommer klare for Trimble Connected Site. Med en online maskin og Trimbles teknologi vil maskinen produsere uten stopp og nedetid. Designoppdateringer og rapporter kan sendes trådløst mellom anlegget og kontoret og gir optimal maskin- og mannskapsproduktivitet. Entreprenørene kan også bruke fjernsupportfunksjonen for å få en rask diagnose. Da slipper man å vente på en tekniker. Dette gjør at man sparer både tid og penger. Dette gir også tilgang til fjernsupport av kontrollboksen med et tastetrykk. Alt dette er faktorer som kan være med å vinne den neste kontrakten i skarp konkurranse med andre entreprenører. Med Trimble GCS900 maskinstyringssystem får du med alt som trengs for at din maskin kan kjøre online. Samtidig kan din SITECH forhandler følge med hele veien for å sikre seg at din maskin kjører online uten problemer. PÅLITELIG TEKNOLOGI. PÅLITELIG SUPPORT. SITECH er den ledende globale forhandler av den mest pålitelige, robuste og komplette portefølje av byggtekniske systemer til bygg- og anleggsentreprenører. SITECHs erfarne spesialister gir deg råd om den riktige teknologien til nettopp din arbeidsoppgave. Du har alltid kundeservice, personlig opplæring og teknisk support tilgjengelig. Hvis du er en ny bruker av anleggsteknologi kan din lokale SITECH forhandler få deg i gang fort og være behjelpelig gjennom hele implementeringen. Med Trimbles teknologi og SITECHs support på plass vil du være i en sterk og konkurransedyktig posisjon. Du kommer til å oppleve nye nivåer for produktivitet og i prosjekt etter prosjekt gjøre en god forretning. Se etter dette symbolet som indikerer at online funksjonaliteten er tilstede eller at det er komponenter som er beregnet for online bruk.

4 Maskinstyring som kan kombineres TRIMBLE 2D MASKINSTYRING TIL MINDRE ANLEGG Med Trimbles maskinstyring får du et system som kan kombineres og konfigureres til nesten alle maskiner og prosjekter. Alle Trimbles komponenter har et design som gjør utstyret brukervennlig, raskt å montere og ekstremt robust for å sikre markedets høyeste oppetid og levetid. I alle 2D maskinstyringssystemer fra Trimble er det innebygget mulighet for online maskinfunksjonalitet som gir redusert nedetid og reduserer omarbeid og feilkommunikasjon via online trådløs datakommunikasjon mellom maskin og kontor. Når 2D kombineres med VisionLink programvare oppnår du en bedre styring av hele din maskinflåte og byggeplass. PLANERING 2D maskinstyring er en fremragende oppstartsinvestering for entreprenøren og kan enkelt oppgraderes til 3D maskinstyring. En laser og lasermottager til bruk for måling av løft og tilt på bladet kan brukes. Til måling av bladets helning kan det tilføyes enda en lasermottager eller helningssensor. Med en CB450 eller CB460 kontrollboks inne i hytten utføres arbeidet med høyeste presisjon og i et høyt tempo. Et Trimble 2D maskinkontrollsystem kan enkelt oppgraderes til et 3D maskinkontrollsystem. MASKINTYPER: Dosere og høvler VANLIGE BRUKSOMRÅDER: Planering av byggeplasser, tomter, veivedlikehold, grøfter, skråninger og idrettsanlegg.

5 SLUTT- OG FINPLANERING Med 2D maskinstyring får du en presis vertikal styring som er nødvendig for å opprettholde små toleranser og en presis sluttplanering. To vinkelsensorer og en rotasjonssensor kan brukes til sluttplanering for å beregne tverrfallet på bladet. Utover dette kan det tilføyes en lasermottager og/eller ultralyd som gir mulighet for sporing av linjeføring, forrige kjøring eller kantstein. MASKINTYPER: Dosere og veihøvler VANLIGE BRUKSOMRÅDER: Veianlegg, idrettsanlegg, boligområder, grøfter og skråninger. GRAVING Ideelt for entreprenøren som ønsker å bedre produktiviteten og inntjeningen på utgravingsarbeidet. Trimble 2D maskinstyring benytter en vinkelsensor, en to-akset sensor og en lasermottager til måling av forholdet mellom maskinkropp, bom, stikke og skuffe. Dette bestemmer skuffetennenes posisjon samtidig med at føreren får vist den ønskede posisjon med dybde og fall. Alle sensorer er oppvarmede og med innebygget gyro for perfekt resultat uansett vær, temperatur og graveforhold. Systemet er fleksibelt og kan enkelt oppgraderes til 3D maskinstyring. MASKINTYPER: Gravemaskiner VANLIGE BRUKSOMRÅDER: Tomter og Industritomter, veianlegg, skråninger, voller og grøfter.

6 Den beste produktiviteten TRIMBLE 3D MASKINSTYRING Om det er store masseflyttingsoppgaver, planering eller sluttkomprimeringsoppgaver har Trimble en 3D løsning til alle dine maskiner og oppgaver. Spør din SITECH forhandler for den best mulige 3D løsningen til dine oppgaver GNSS basert eller med totalstasjon benytt det samme utstyret på tvers av hele din flåte gjennom hele anleggsprosjektet. Alle Trimble 3D maskinstyringssystemer er som standard utstyrt med online maskinfunksjonalitet. Det betyr trådløs datakommunikasjon mellom kontor og maskin, kontor og stikningsutstyr, flåtestyring og med VisionLink programvaren fra Trimble mulighet for online visning av maskin- og plassproduktivitet. GRUNNARBEID MASSEFLYTTING Designinformasjon og nøyaktig visning av skjæring/fylling i førerhytten gjør at utgravingen blir utført i et sikkert miljø uten bruk av stikk og høydeflis. Systemet bruker sanntids informasjon med visning av blant annet områder som skal unngås og lagrer samtidig data på utført arbeid. Med disse mulighetene kan føreren holde en god kontroll med sikkerhetsforholdene og presist vite hvor jord blir flyttet på anlegget. MASKINTYPER: Dosere, gravemaskiner, veihøvler og valser VANLIGE BRUKSOMRÅDER: Landskapsplaneringer, dammer, nye infrastrukturprosjekter, deponeringsanlegg, og losseplasser. PLANERING Raskere planering med enda større nøyaktighet, selv der det arbeides med komplekse design. Markedets raskeste system. Med Trimbles kontrollboks i hytten kan posisjonen på hvert hjørne av skjæret bestemmes og sammenlignes med designet til beregning av om skjæret skal kutte eller legge ut masse. Data brukes til å drive ventilene til automatisk kontroll av bladene. Systemet kan også enkelt guide sjåføren via lyssignal integrert i kontrollboksen ved manuell kjøring. MASKINTYPER: Dosere, høvler og gravemaskiner VANLIGE BRUKSOMRÅDER: Veianlegg, Jernbaneprosjekter, Store idrettsanlegg, skråninger, skjæringer og generelt der det er større områder med kompleks geometri.

7 KOMPRIMERING Med CCS900 oppnås presis kontroll av komprimeringskvaliteten og man unngår unødvendige overfarter som kan resultere i overkomprimering. Systemet muliggjør både raskere og en mer presis komprimering av lagene i veien/prosjektet med færre overfarter og mindre omarbeid. En tidlig visning av uregelmessigheter i underlaget betyr at myke og svake punkter og skjulte hindringer kan graves ut og omplaneres eller komprimeres før en mer omkostningstung prosess som asfaltering. Med CCS900 komprimeringskontrol er det mulig å samle inn og dokumentere data til bruk for analyse og dokumentasjon av arbeid som er utført i projektet. MASKINTYPER: To og firetromlet anleggsvalser VANLIGE BRUKSOMRÅDER: Veier, jernbane, boligområder, anleggsområder generelt, parkeringsplasser, industritomter og idrettsanlegg. SLUTT- OG FINPLANERING Oppnå millimeterpresisjon i sluttplaneringen med færre overfarter. Ved å opprettholde lave toleranser under hver overfart gir GCS900 maskinstyring større kvalitet i arbeidet til kunden. Materialet kan plasseres mer presist og på kortere tid og dermed holde materialkostnadene på et minimum og gir dermed en bedre inntjening. Med bedre kontroll på driftskostnadene og raskere ferdigstillelse av arbeidet kan entreprenøren bli mer konkurransedyktig og være med i hele anbudsfasen. MASKINTYPER: Dosere og høvler VANLIGE BRUKSOMRÅDER: Motorveier, veier, jernbane, flyplasser, avretting for betongarbeider, tomter og tunneler.

8 Det riktige utstyret til enhver jobb 2-VEIS DATA MASKINSTYRINGSKOMPONENTER TRIMBLE CB450 KONTROLLBOKS Designet for å tåle tøffe Norske forhold ute på anlegget. Trimble CB450 kontrollboks gir operatøren en fargeskjerm med et grafisk grensesnitt for enkelt å kunne se hva som skal gjøres og hvor. Noen egenskaper: 4.3 (10.9 cm) farge LCD display med justerbar lysstyrke i tastaturet. Akustisk lyd for sanntids visning av nivå eller av advarsler og alarmer Fire integrerte LED lysskinner som gir en rask og oversiktlig veiledning Trimble CB460 KONTROLLBOKS Trimble CB460 kontrollboks er det naturlige førstevalget for alle maskintyper. CB460 kontrollboksen har alle de samme egenskapene som CB450 pluss: Et stort og lettleselig 7 (17.78 cm) LCD fargedisplay Support for eksterne lysskinner Raskere dataoverføringer via Ethernet TRIMBLE SNM940 Få din maskin online med Trimbles robuste komponenter. Med både Wi-Fi og mobile tilkoblingsmuligheter gjør SNM940 det mulig å overføre data trådløst både til og fra kontoret. Fjernsupport er også tilgjengelig. 2D KOMPONENTER Trimble LR410 LASERMOTTAKER LR410 monteres på en elektrisk mast på bladet og forbindes til maskinens hydraulikk for å kunne styre ned til 3-6 mm nøyaktighet. Trimble ST400 ULTRALYDMOTTAKER Trimbles ST400 ultralydmottaker påmonteres bladet og bruker en fysisk referanse som kantsten, linjer, eksisterende eller etter tidligere overfarter og høydereferanse. Trimble SR300 LASERMOTTAKERMAST Trimbles SR300 mast påmonteres bladet og brukes sammen med GL-serien lasere. Den kan oppgraderes med Trimble GNSS smartantenne for å kunne styre ned til 3-6 mm nøyaktighet. 3D KOMPONENTER Trimble GNSS MS992 SMARTANTENNE Raskere initialisering ved tapt satellitforbindelse gir forbedret yteevne i nærheten av hindringer. Markedets mest robuste antenne, designet spesielt med tanke på Norske forhold. Trimble MT900 MASKINPRISME Trimbles MT900 Maskinprismer kan benyttes der det er behov for stor presisjon til utførelsen av finplanering eller sluttplanering. Med styring ned til 2-5 mm nøyaktighet. Trimble GNSS MS972 SMARTANTENNE MS972 er et billigere alternativ til anleggsentreprenøren som har behov for en meget presis GNSS mottaker til en lavere pris. Smartantennen er bygget for montering utelukkende på hytte eller direkte på maskinen. Trimble SR300 LASERMOTTAKERMAST Der hvor høy vertikal nøyaktighet er påkrevet kan GNSS systemer utvides med Trimble SR300 lasermast til bladstyring ned til 3-6 mm nøyaktighet. trimble snr MASKINRADIO Trimbles hardføre, fastmonterte radio gir brukeren en oppdatert plattform til kommunikasjonen med Trimble universal totalstasjoner eller med en bestemt GNSS basestasjon. Fås med: Single-band 450 MHz, 900 MHz, og 2.4 GHz Dual-band 900 MHz GHz og 450 MHz GHz

9 Trimble GCS900 2D MASKINSTYRING Konfigurasjon Maskintyper Beskrivelse Komponenter TVERRFALL Dosere, Høvler Tverrfallstyring til finplanering, vedlikehold, veier, grøfter og skråninger. 2 vinkelsensorer, rotasjonsensor, kontrollboks og SNM940 modem. 1 X HØYDE PLUSS TVERRFALL Dosere, Høvler Singel maskinkontroll. Bruker laser og/eller ultralydmottaker til styring av bladets løft og tverrfall. Brukers til finplanering og sluttplanering. Laser, lasermottaker eller ultralydsensor, rotasjonsensor, 2 vinkelsensorer, kontrollboks og SNM940 modem. 2 X HØYDE Dosere, Høvler Dobbelt maskinkontrollsystem med to lasere og/eller ultralydmottakere der det kreves høy presisjon på bladet. Bladhjørnene kan da kjøres uavhengig av hverandre. Laser, 2 lasermottakere eller ultralydsensorer, kontrollboks og SNM940 modem. DYBDE, HELNING OG NIVÅ Gravemaskiner Et veldig fleksibelt system til graving som brukes til blant annet; grøfter, planering og graving av konturer. Vinkelsensorer, lasermottaker, kontrollboks og SNM940 modem. Trimble GCS900 3D Maskinstyring Konfigurasjon Maskintyper Beskrivelse Komponenter ENKEL GNSS Dosere, høvler, valser og gravemaskiner Måler posisjonen og helningen av bladet og sammenligner dette mot designet for planering og større gravejobber med komplekse design. Vinkel og rotasjonsensorer, en GNSS smart antenne, kontrollboks, robust radio og SNM940 modem. DOBBEL GNSS Dosere, høvler og gravemaskiner Måler den eksakte posisjonen og helningen på blad, skuffe og trommel for planering, graving og komprimering i alt terreng og med komplekse design. To GNSS smart antenner, kontrollboks, robust radio og SNM940 modem. ENKEL ELLER DOBBEL GNSS Valser Kontinuerlig komprimeringskontroll og dokumentasjon med sanntidsvisning av CMV verdier, overfarter og problemområder. En eller to GNSS smart antenne(r), komprimeringssensor, kontrollboks, robust radio og SNM940 modem. ENKEL ELLER DOBBEL GNSS MED LASER Dosere, Høvler GNSS system med laser for å øke den vertikale nøyaktigheten der det kreves guiding på mm nivå. Nøyaktig høydestyring på både grov og finplanering. En eller to GNSS smart antenne(r), lasermottaker, kontrollboks, robust radio og SNM940 modem. UNIVERSAL TOTALSTASJON Dosere, Høvler, Gravemaskiner, Valser Totalstasjonbaserte systemer for høy nøyaktighet. Brukes blant annet for nivåkontroll, materialutskiftninger og geometrisk kontroll. Brukes også der det kan være hindringer i sikt til satellittene. Et maskinprisme med aktiv ID, kontrollboks, Universal totalstasjon, robust radio og SNM940 modem. 3D + ULTRALYD Høvler Bruker 3D styring på den en enden av skjæret og en utralydmottaker på den andre for å tilpasse til eksisterende terreng, kantsteiner eller siste passering. Aktivt maskinprisme eller GNSS smartantenne, Ultralydmottaker, Kontrollboks, maskinradio og SNM940 modem. Trimble CCS900 3D Valsesystem Konfigurasjon Maskintyper Beskrivelse Komponenter ENKEL GNSS To eller firetromler Anleggsvalser Kontinuerlig komprimeringskontroll og dokumentasjon til anleggsvalser med sanntidsvisning av komprimeringsverdier, antall overfarter og kartlegging. Aktivt maskinprisme, Enkel eller dobbel GNSS antenne, Kontrollboks, komprimeringssensor, Maskinradio og SNM940

10 Full kontroll med datasynkronisering KOMPONENTER FOR EN ONLINE LØSNING PÅ BYGGEPLASSEN Online med maskinen Alle Trimbles maskinstyringssystemer leveres nå som standard med Trimbles online maskinløsning som gir entreprenøren mulighet til å styre og kontrollere hele maskinflåten og til å se maskinens aktivitet. Maskinene kan samle inn måledata til bruk på kontoret og motta GNSS korreksjoner via internett. Fjernsupport kan gis fra kontoret slik at man ikke mister verdifull tid ute i felten. Et 3D design utarbeidet på kontoret kan sendes til maskinføreren og dermed gi et raskere og et mer presist utført arbeid. Maskinstyringssystemet kan også benyttes til mengdemålinger slik at behovet for dyre, manuelle målinger minimeres. Kjøretid og feil minimeres ved at både kontor og maskinene i felt alltid er oppdaterte med den nyeste informasjonen. Online med kontoret Med Trimbles online kontorløsning kan du enkelt lage 3D anleggsmodeller og arbeidsdata og trådløst synkronisere data, få visualisert byggeplassens produktivitet og styre hele maskinparken. 3D designmodeller som er utarbeidet på kontoret kan sendes til maskinene, stikningsingeniører og formenn og dermed gjøre arbeidet effektivt, minske feil og spare penger. Det fulle overblikk over byggeplassens aktivitet inkl. data over materialer og bevegelser, mengde og komprimering samt maskinens posisjon kan sendes på tvers av organisasjonen for å muliggjøre raske beslutninger og bedre kommunikasjon. Online med målebok Trimbles connected målebokløsning synkroniserer trådløst innmålinger på byggeplassen med kontoret og tillater at måleboken mottar GNSS korreksjoner via internett. Måleboken mottar data på design, modeller, nye målinger som skal utføres og sender målinger og stikningsdata tilbake til kontoret for kontroll. Designendringer fra kontoret kan også sendes til måleboken slik at folk i felten raskt blir oppdaterte med aktuelle data. Alt dette utføres uten behov for at personalet skal forlate byggeplassen eller kontoret.

11 MIST ALDRI OVERSIKTEN PÅ ANLEGGET Kombineres kontor, målebok og maskinstyring får du et revolusjonerende verktøy til å utføre anleggsarbeidet og gjøre din byggeplass online. Med en Trimble online løsning reformeres byggebransjen ved å utnytte teknologien til å forbedre effektivitet og produktivitet og samtidig minimere masseforbruk og omkostninger. Ved å spare tid og omkostninger i hvert trinn og online korrigere data på designet såvel som i anleggs- og driftsprosessen kan Trimbles online løsning gi en forbedret effektivitet og et holdbart og kvalitetssikret byggeprosjekt som kan ferdiggjøres til tiden eller til og med før tiden. BESØK FOR Å LÆRE MER.

12 TRIMBLE: STANDARDEN FOR ANLEGGSTEKNOLOGI Trimble leverer systemløsninger og service/support til planlegging, håndtering av design, stikking, maskinstyring, flåtestyring og dataflyt gjennom hele anleggsprosessen for å oppnå en mer effektiv drift og en større fortjeneste. Kontakt SITECH Norway AS i dag og bli overbevist om hvor lett det er å bruke Trimbles teknologi. Vi hjelper deg med å forbedre arbeidsprosessene, øke produktiviteten, maksimere nøyaktigheten og få ned driftskostnadene. DIN LEVERANDØR AV TEKNOLOGISKE LØSNINGER NORD-AMERIKA Trimble Heavy Civil Construction Division Westmoor Drive Westminster, Colorado USA (Gratis) Tlf Faks EUROPA Trimble Germany GmbH Am Prime Parc Raunheim TYSKLAND Tlf Faks AFRIKA & MIDT-ØSTEN Trimble Export Middle-East P.O. Box LOB / 1607 JAFZ View Dubai U.A.E Tlf Faks ASIA-STILLEHAVSOMRÅDET Trimble Navigation Singapore PTE Ltd. 80 Marine Parade Road, #22-06 Parkway Parade Singapore, SINGAPORE Tlf Faks KINA Trimble Beijing 20F, Central Tower, China Overseas Plaza, No.8 Yard, Guang Hua Dong Li, Chaoyang District, Beijing, PRC KINA Tlf Faks 2014, Trimble Navigation Limited. Alle rettigheter reservert. Trimble, Globen & Triangel logo, Connected Site, Trimble Ready, SITECH og VisionLink er alle varemerker tilhørende Trimble Navigation Limited registrert i United States og andre land. Wi-Fi er et registrert varemerke tilhørende Wi-Fi Alliance. Alle andre varemerker er tilhørende deres respective eiere C-12-NO (03/14)

GCS900 MASKINSTYRING MASSEFLYTTING PLANERING

GCS900 MASKINSTYRING MASSEFLYTTING PLANERING GCS900 MASKINSTYRING MASSEFLYTTING PLANERING Anleggsarbeid uten å gjette Trimble setter standarden for anleggsteknologi med utvikling av høyproduktive, integrerte og innovative løsninger som kan benyttes

Detaljer

TRIMBLE STIKNINGSUTSTYR PÅLITELIG PRESIST BRUKERVENNLIG

TRIMBLE STIKNINGSUTSTYR PÅLITELIG PRESIST BRUKERVENNLIG TRIMBLE STIKNINGSUTSTYR PRESIST PÅLITELIG BRUKERVENNLIG Utstyr til alle på prosjektet Kalkulatør Tilbudsgiver Landmåler Anleggsleder Databehandler Ingeniør / Formann Tilsynsfører Prosjektleder Geotekniker

Detaljer

Trimble GCSFlex Grade Control System. Du graver mer nøyaktig - rett og slett

Trimble GCSFlex Grade Control System. Du graver mer nøyaktig - rett og slett Trimble GCSFlex Grade Control System Du graver mer nøyaktig - rett og slett Med GCSFlex blir du mer konkurransedyktig Besøk YouTube for å se videoer, både for opplæring og for å se hva entreprenører sier

Detaljer

Leica icon grade Intelligent dozer-system NEW. igd4 SP System. i n telligent COnstruction

Leica icon grade Intelligent dozer-system NEW. igd4 SP System. i n telligent COnstruction Leica icon grade Intelligent dozer-system NEW igd4 SP System i n telligent COnstruction Leica icon grade Økt produktivitet, hastighet og fleksibilitet Løsningene som tilbys i Leica icon grade kan revolusjonere

Detaljer

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen EG www.egnorge.no Bedriftseieren/direktøren Hvilke kunder og

Detaljer

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-løsninger som er spesialutviklet for dine behov, gir økt produktivitet og bedre bunnlinje EG Bygg & Installasjon www.egnorge.no/bygg Styrk bunnlinjen Potensialet

Detaljer

i samsvar med ISO 16331-1 Leica DISTO Den originale laseravstandsmåleren

i samsvar med ISO 16331-1 Leica DISTO Den originale laseravstandsmåleren Vi holder det vi lover i samsvar med ISO 16331-1 Nøyaktighet og avstand Leica DISTO Den originale laseravstandsmåleren Leica DISTO Pioneren med tradisjon Det er mer enn 20 år siden Leica Geosystems lanserte

Detaljer

Leica System 1200 Software Integrert programvare for GPS1200 og TPS1200

Leica System 1200 Software Integrert programvare for GPS1200 og TPS1200 Leica System 1200 Software Integrert programvare for GPS1200 og TPS1200 Leica System 1200 Programvare System 1200-programvaren inkluderer SmartWorx programvare for TPS, GPS og RX1250 og Leica Geo Office

Detaljer

FITS Forebyggende vedlikehold

FITS Forebyggende vedlikehold FITS Forebyggende vedlikehold Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS forebyggende vedlikehold Innhold FV 1 Introduksjon... 1 FV 2 Oversikt... 1 FV 3 Implementeringsveiledning...

Detaljer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre verdiskapende elementer som gjør det mulig for selskapet å skape konkurransefortrinn og

Detaljer

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk.

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Løsninger for materialhåndtering Tid og rom 2 Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Systemer fra Kardex Remstar:

Detaljer

ANLEGGS - MASKINEN NY VALSETAKT TEST: CASE CX 130C SMIDIG 13-TONNER PROSJEKT: MIKROTUNNEL I KRISTIANSAND ULOVLIG CE-MERKING

ANLEGGS - MASKINEN NY VALSETAKT TEST: CASE CX 130C SMIDIG 13-TONNER PROSJEKT: MIKROTUNNEL I KRISTIANSAND ULOVLIG CE-MERKING ANLEGGS - MASKINEN NR. 3-2013 53. ÅRGANG TEST: CASE CX 130C SMIDIG 13-TONNER PROSJEKT: MIKROTUNNEL I KRISTIANSAND ULOVLIG CE-MERKING BIL: RÅ CADDY BULLDOSEREKSPERTEN BJØRN TANDBERG NY VALSETAKT Call the

Detaljer

CRAMO. utleieselskap

CRAMO. utleieselskap CRAMO et moderne utleieselskap Leieløsninger gir større fleksibilitet og lavere risiko I Cramo nøler vi ikke med å innrømme at vi har store ambisjoner. Vi har som mål å bli markedsledende i alle våre hjemmemarkeder.

Detaljer

Lely astronaut Robotmelkesystem

Lely astronaut Robotmelkesystem Lely astronaut Robotmelkesystem Framtidens melkeproduksjon www.lely.com innovators in agriculture 2 lely astronaut Vårt mål er å hjelpe deg med å skape fremtidens melkeproduksjon Helt siden Lely ble grunnlagt,

Detaljer

Høy ytelse i sikre maskiner

Høy ytelse i sikre maskiner No.18 no Høy ytelse i sikre maskiner Technology & Trends 04. Integrert safety i motion 12. Ansiktsregistrering møter HMI 16. Rask datalogging 2 Høy ytelse i sikre maskiner No.18 Nye trender og utviklinger

Detaljer

VEHCO VISER VEIEN VEIEN TIL:

VEHCO VISER VEIEN VEIEN TIL: VEIEN TIL FREMGANG VEHCO VISER VEIEN Vehcos reise startet for over ti år siden på Chalmers Entreprenörskola, da en entreprenør og tre entusiastiske studenter slo sine ideer sammen. Sammen hadde de en idé

Detaljer

Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid. Bosch IP Network Video Produktveiledning

Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid. Bosch IP Network Video Produktveiledning Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid Bosch IP Network Video Produktveiledning 2 3 Endringer i CCTV-teknologi har vært drevet frem av tre vesentlige krav. Det første er behovet for å

Detaljer

Getinge GSS67H autoklav

Getinge GSS67H autoklav Getinge GSS67H autoklav Fra steriliseringsavdelingen til operasjonsstuen mer effektivt enn noen gang. En del av vår brukervennlige serie 30 % innsparing i prosesstid - og enda høyere produktivitet Se frem

Detaljer

Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene

Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene Innholdsfortegnelse Kort sammendrag 4 Hvem bør lese dette

Detaljer

GIS integrert i mobile enheter. Av Magnus Norgren KF4

GIS integrert i mobile enheter. Av Magnus Norgren KF4 GIS integrert i mobile enheter Av Forord Kommer i denne oppgaven til å gi en utredning om hvordan GIS kan bli benyttet til mobile enheter. Her innbefatter hvilken løsninger vi i dag har da det gjelder

Detaljer

MASKINEN. God jul! Mistet sentral godkjenning. Profilen: Trond Johansen. Test: Volvo L120H NR 12 DESEMBER 2014 55. ÅRGANG

MASKINEN. God jul! Mistet sentral godkjenning. Profilen: Trond Johansen. Test: Volvo L120H NR 12 DESEMBER 2014 55. ÅRGANG ANLEGGS- MASKINEN NR 12 DESEMBER 2014 55. ÅRGANG God jul! Mistet sentral godkjenning 16 Profilen: Trond Johansen 66 Test: Volvo L120H 50 Call the experts for en effektiv hjullaster. AVTALEN ER LIKE GOD,

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer

Din leverandør av kunnskap og produksjonsutstyr for tynnplate

Din leverandør av kunnskap og produksjonsutstyr for tynnplate Din leverandør av kunnskap og produksjonsutstyr for tynnplate Etter snart 20 års drift er vi blitt en av de ledende i Norge på salg og service av platebearbeidingsmaskiner. Hovedagenturene er Prima Power,

Detaljer

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikalt heissystem for svært kompakte lagringsfasiliteter med begrenset gulvplass

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikalt heissystem for svært kompakte lagringsfasiliteter med begrenset gulvplass Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP Vertikalt heissystem for svært kompakte lagringsfasiliteter med begrenset gulvplass Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar

Detaljer

anleggs - maskinen Sparer stort på tomgangskutt

anleggs - maskinen Sparer stort på tomgangskutt anleggs - maskinen Nr.12-2013 54. Årgang Hæhre: 70 uregistrerte dumpere Flesland: Flytter en million kubikk fjell Maskintest: Cat M315 hjulgraver Overrasker med dieselavgift Sparer stort på tomgangskutt

Detaljer

NTI NESTORNEWS 2/2008

NTI NESTORNEWS 2/2008 NTI NESTORNEWS 2/2008 KONKURRANSE Revit Architecture & Autodesk Inventor Premier for 450.000,- Les mer på side 5 Autodesk NavisWorks Link Landskap satser på BIM Verftsindustri revitaliseres med 3D CAD

Detaljer

Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7. Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner #NOV.

Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7. Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner #NOV. A Beijer Electronics magazine #NOV 2011 Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7 Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner Side: 18 19 white paper: Hvordan kan.net Framework

Detaljer

Motvektstrucker med forbrenningsmotor

Motvektstrucker med forbrenningsmotor Motvektstrucker med forbrenningsmotor 1.5 5.5 tonn kvalitet driftssikkerhet verdi for pengene kvalitet, driftssikkerhet... våre kunder vet hva de vil ha Når de blir spurt om hva de liker best med Mitsubishis

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Kvalitet servert, nytelse garantert. illy caffè: perfekt espresso. PROFINET utviklet sammen med deg. 100 000 hestekrefter under kontroll

Kvalitet servert, nytelse garantert. illy caffè: perfekt espresso. PROFINET utviklet sammen med deg. 100 000 hestekrefter under kontroll Magasin - 2008 Kvalitet servert, nytelse garantert illy caffè: perfekt espresso Lufttette kaffebokser av høy kvalitet bevarer smaken tre år lenger På side 8 kan du lese om hvordan Illy gjorde det PROFINET

Detaljer