Våre tjenester. Have a safe day

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våre tjenester. Have a safe day"

Transkript

1 Våre tjenester Have a safe day

2 AddSecure har en klar forpliktelse til markedet

3 Å bidra til et tryggere samfunn ved å sikre kritisk kommunikasjon

4 Sikret kommunikasjon for alle behov Uansett om du har en liten butikk som behøver innbruddsalarm eller om du er sikkerhetsansvarlig i kommunen har Add Secure fleksible produkter og tjenester for deg. Våre pålitelige systemer for sikker alarmkommunikasjon beskytter både medarbeidere og virksomheten. Vi kan også tilby mange andre funksjoner, som for eksempel sikker kommunikasjon for tekniske systemer for å oppdage driftsavbrudd, funksjonsfeil eller sabotasje. Alarmen kan overføres til Nødetatene og alle ledende alarmsentraler. Det er også mulig å varsle personell med SMS, e-post eller via våre web-baserte systemer. Brann- og innbruddsalarm Sikker alarmoverføring kan redusere tap som følge av brann og innbrudd. Våre alarmtjenester er tilgjengelige i alle alarmklasser og kan tilpasses dine sikkerhetsbehov. Den livsviktige kommunikasjonsforbindelsen mellom ditt alarmsystem og alarmsentralen kontrolleres kontinuerlig slik at du kan være trygg på at forbindelsen fungerer. AddSecures driftssenter overvåker funksjonen hele døgnet og setter umiddelbart i gang tiltak ved systemforstyrrelser. Kritiske alarmer sendes i løpet av sekunder til valgt alarmsentral for håndtering i henhold til avtalen du har inngått med sentralen. Nødalarm Heisalarmer, overfallsalarmer og personalarmer sikrer at mennesker, både i sitt yrke og som privatpersoner, kan alarmere og raskt få hjelp i en nødsituasjon. Teknisk alarm Overfør driftmeldinger og tekniske alarmer direkte til alarmsenraler eller til servicepersonell via sikker alarmoverføring og reduser dine driftskostnader. Vi er her for deg Vårt driftsenter overvåker sentrale funksjoner døgnet rundt for å oppnå høyest mulig driftsstabilitet og tilgjengelighet. Du kan alltid henvende deg til oss om du har spørsmål vedrørende drift og få rask hjelp for å sikre anleggenes funksjonalitet. AddSecure utvikler sine produkter og tjenster i nært samarbeide med kunder og partnere og har spesialkompetanse innenfor sikker kommunikasjon uavhengig av teknologi, alt fra faste analoge nett til det mest moderne innenfor mobile 4G løsninger.

5 Teknologi og tjenester TJENESTER OG GODKJENNINGER AddSecure Wireless Passer for de fleste alarmtyper, fra brann- og innbruddsalarmer, heisalarmer, tekniske alarmer og mye mer. Mobilbasert tjeneste med en øverføringsvei. Finnes med alternativer med ned til 3 minutters nivå for rapportering av brudd på forbindelsen. Alarmer over føres naturligvis umiddelbart. Enkel installasjon og idriftsettelse. Kommunikasjon via mobilnettet (2G/3G) med SMS som backup ved feil med dataoverføringen sikrer maksimal kvalitet og stabiltet. AddSecure Dual VPN Når du har høye krav til sikkerhet og flere avdelingskontorer med felles datanett. Hvert avdelingskontor har sikker tilkobling via lokalt VPN-nettverk i kombinasjon med sikker mobilbasert overføring. Overvåking med ned til tre minutter for rapportering av brudd på forbindelsen. Alarm overføres naturligvis umiddelbart. Du skal ha maksimal trygghet for at alarmen overføres til alarmsentralen ved brann eller innbrudd, arbeider AddSecure daglig med kvalitetssikring og dokumentasjon av tjenestekvaliteten på våre tjenester. Alle våre alarmsendere beregnet for sikker overføring av brann- og innbruddsalarm er testet og godkjent etter de strengeste normene i Europa. Applica gjennomfører alle nødvendige tester av utstyret og har tilgang til vårt driftssenter for å evaluere produkter og tjenestekvalitet. Testene legger også underlaget for videre godkjenninger fra bl.a. Svensk Brand- och SäkerhetsCertifiering (SBSC) i Sverige og Forsikring og Pension (F&P) i Danmark. ADDSECURE som tjenesteleverandør Vi har utviklet en avansert teknikk for å teste alle kommunikasjonsveiene innenfor krav til feilrapporteringstid. Denne teknikken har gitt oss stor annerkjennelse hos alarmsentralene som opplever få svært feilsituasjoner med våre løsninger. Vår dokumenterte tilgjengelighet i nettet ligger i gjennomsnitt på over 99,9% som er blant det aller beste for denne type utstyr. Våre statistikker oppbevares i minimum 3 år for inspeksjon fra FG. Våre operatører inspiserer daglig alle innkommende alarmer som er forsinket utover 20 sekunder for feilrettende tiltak. Vi fore tar også løpende proaktiv feilretting for sendere med unormal drift. AddSecure har et nært samarbeid med Telenor for rask og grundig feilretting i mobilnettet. AddSecure alarmoverføring har gjennomsnittlig over 99,9% tilgjengelighet og oppfyller alle kravene i de europeiske standardene. Aktiv i standardiseringsarbeid AppSecure deltar aktivt med representanter i NK79 og SK79 (norsk og svensk nasjonal standardiseringskomité for innbruddsalarm), CEN (Commite Europeenne Normatique) TC79-WG5 og CEN TC79-WG15. På denne måten er vi med å påvirke fremtidig standardisering og kan sørge for at våre løsninger og produkter for alarmoverføring alltid vil være i forkant, noe som du som vår kunde nyter godt av. Tilgjengelighet for tjenesten Tilgjengelighet er et mål på tilgjengeligheten på kommunikasjon mellom alarmanlegg og helt inn til alarmsentralen. Kravet i høyeste alarmgrad er at tilgjengeligheten aldri skal være under 99.8% over en hvilken som helst 7-dagers periode og 99.9% målt over en 12 måneders periode. Kravet gjelder både for tjenesten/alarmnettet som helhet og for den enkelte alarmsender. AddSecure Dual To uavhengige overføringsveier via både fastlinje og mobilbasert forbindelse. Velegnet for brannalarm og innbruddsalarm på steder med med store verdier der du vil ha dobbel sikkerhet med to overføringsveier. Alarm overføres sikkert over din eksisterende internettforbindelse i kombinasjon med mobilbasert overføring. Overvåking med ned til tre minutter for rapportering av brudd på forbindelsen. Alarm overføres naturligvis umiddelbart.

6 AddSecure Lift alarm ADDSECURE PERSONALARM Trygghet gir deg et rikere liv og gjør at dine nærmeste kan slippe noen bekymringer. Med personalarm kan du enkelt tilkalle hjelp når du føler deg utrygg. Du kan trykke på alarmknappen for øyeblikkelig hjelp, eller du kan trykke på knappen for assistanse hvis du bare trenger noen å snakke med. Faller du og er ute av stand til å betjene alarmenheten, vil alarmen med din posisjon bli sendt likevel. Enheten overvåkes via GPS-sporing og koples til en sporingsportal via en GSM/GPRS forbindelse. Dette gir mulighet til å følge enheten på et kart. Mister enheten mobil-forbindelsen får brukeren et varsel om dette. Brukergrupper er alle som kan utsettes for risiko: for eksempel skogsarbeidere, drosjesjåfører, eldre, transportarbeidere og mennesker som er utsatt for trusler eller overfall. AddSecure View Med tilleggstjenesten AddSecure View vil du få kontroll over alle dine alarmanlegg. En webbasert tjeneste som presenterer alarmer, status og feilmeldinger. I kombinasjon med mottak av e-post og SMS vil du ha full kontroll over alle typer alarmer i tillegg til grafisk visning av måleverdier til enhver tid.tjenesten krever ingen installasjon eller ny hardware, du logger deg ganske enkelt på tjenesten via en webleser. Du kan velge å behandle dine alarmer samtidig med at de overføres til en døgnbemannet alarmsentral. Med AddSecure View vil du få tilgang til både alarmer og en en logg over utløste alarmer og feilmeldinger. Flere brukere kan logge inn på samme system for å se loggede hendelser, måleverdier og/eller utføre styringer. Uansett hvor du er har du tilgang til ditt system for alarm- og driftsovervåking. AddSecure Text Med vår klarteksttjeneste er det mulig å overføre detaljert tekstinformasjon fra brann- og innbruddsalarmanleggenes display til alarmsentralen. Tjenesten støtter kommunikasjon via Ethernet, Serieport og analoge nummersendere. Alarmsentralen kan få detaljert informasjon fra alarmobjektet som for eksempel hvilke detektorer som er utløst eller andre feil- og alarmmeldinger som registreres i alarmanlegget. Det er mulig å sende klartekst til flere ulike mottakere både som alarmtekst og som tilleggsinformasjon når en alarminngang er aktivert på en alarmsender. Et eksempel er en alarm som overføres til alarmsentralen samtidig sendes til kundens mobiltelefon eller e-postadresse. Det europeiske heisdirektivet, teknisk forskrift og standardene for heissikkerhet: EN 81 1/2, EN og EN stiller krav om test av alarmoverføring for talepaneler for å sikre hjelp i en nødsituasjon. Vår heisalarmtjeneste er en komplett løsning med sikker to-veis nødkommunikasjon i mobilnettet. Tjene sten tilbyr et trygt heismiljø for både eiere og brukere gjennom sikre produkter, profesjonell installasjon og alarmmottak. Heisalarmen kommuniserer via en sikker overføring med linjesjekk hver 25. time. Tjenesten kan også benyttes for andre installasjoner som behøver to-veis, sikker tale. Teknisk alarm Overføring av driftsmeldinger og tekniske alarmer direkte til en alarmsentral eller servicepersonell vil redusere dine driftkostnader. Om en av prossessene i de tekniske systemene som virksomheten er avhengig av stopper, kan det få store konsekvenser om det ikke iverksettes tiltak umiddelbart. Overvåking, fjernstyring og kontroll av enheter sørger for at driftpersonell får alarm umiddelbart for å kunne planlegge og gjennomføre tiltak. Naturligvis kan teknisk alarm også benyttes i kombinasjon med brann- og innbruddsalarm. AddSecure Remote Fjernservice gir deg mulighet for å utføre service og programmering av alarmanlegg via tonesignallering, serie- eller Ethernet. Som anleggseier får du raskt og effektiv hjelp fordi en servicetekniker ikke behøver å reise ut for å løse et problem. Som servicetekniker kan du raskt og enkelt, via en sikker forbindelse, gjøre endringer og konfigurere alarmanlegget etter kundens ønsker. Fjernservice fungerer sammen med de fleste typer alarmanlegg for brann- og innbruddsalarm som finnes på markedet. Tjenesten bygger på at kundens alarmanlegg kobles sammen via tjenesten til servicepartner eller installatøren som til normalt utfører service på anlegget. Et anlegg kan av sikkerhetsmessige årsaker bare være oppkoblet mot en servicepartner. AddSecure Response Response er en tilleggstjeneste til våre alarmtjenester for styring og kontroll av dine tekniske systemer. Tjenesten gir mulighet for enkel styring og innhenting av status. Ved å sende en kommando til alarmsenderen fra din egen mobiltelefon vil du automatisk få en respons tilbake med for eksempel status på alle inn- og utganger, batteristatus, mobildekning med mer. Det er også mulig å utføre enkel styring. Med Airborne alarmsendere kan du enkelt komme til og lese dine alarmer. Dessuten kan legge til et separat abonnement for måling og varsling, avansert styring og overvåking av fuktighet og temperatur i tillegg til andre tekniske installasjoner. Dette kan være nyttig i mange situasjoner der du har behov for å gjøre målinger og styringer uten bruk av avanserte systemer. Tjenesten kan kombineres med sikker overføring av brann- og innbruddsalarm.

7 Om oss AddSecure har siden begynnelsen av 1970-tallet erfaring med tjenester innenfor kommuniksjon. I dag har vi over fornøyde abonnenter på alt fra sikre løsninger innenfor kommunikasjon mellom kunders alarmanlegg og alarmsentraler til sentrale systemer innenfor ulike automasjonsløsninger. Vi gjør det enkelt for maskiner å snakke med hverandre. AddSecures produkter oppfyller og er sertifiserte i henhold til internasjonelle og nasjonale standarder for å kunne tilby det aller beste innenfor sikker kommunikasjon. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av kostnadseffektive løsninger og benytter det siste innenfor kommunikasjonsteknologi når vi utvikler nye tjenester. AddSecure har virksomhet i Danmark, Norge og Sverige med hovedkontor i Stockholm samt regio nale kontorer i Oslo, Lillehammer, Stavanger, Trondheim, Harstad, Göteborg, Malmö og Örebro. I selskapet arbeider ca 130 personer hvorav en stor andel innenfor teknisk avdeling for å sikre drift og utvikle nye produkter og tjenester for framtiden. AddSecure består av selskapene Multicom Security AB, Securinet AS, Safetel AB og Safetel AS og eies av GMT Communications Partners LLP; Viking Venture AS, Follum Invest AS samt B. Skaugen AS. Vision og forretningsidé Vi bidrar til et tryggere samfunn gjennom å sikre kritisk kommunikasjon. Vi skal levere innovative og fleksible løsninger, som er enkle å installere og gir varig verdi for kunden. Vår forretningside er å utnytte mulighetene mobilteknologi gir til å levere gode konkurransedyktige kommunikasjonsløsninger for sikkerhetsbransjen. AddSecure skal være en aktiv samarbeidspartner med løsninger som fungerer mot alle typer sikkerhetssystemer. En av selskapets viktigste suksessfaktorer er bred faglig kompetanse innenfor kommunikasjon og sikker het. Historie AddSecure har utviklet og markedsført løsninger for sikker kommunikasjon siden begynnelsen av 70-tallet da et fast analogt alarmnett ble etablert. I begynnelsen av 2000 tallet startet selskapet utvikling av mobilbaserte løsninger og har siden vært samarbeidspartneren til flere ledende selskaper innenfor oppbygging og drift av mobile nett. Selskapet har kontinuerlig utviklet løsninger og var det første i Skandinavia som i 2002 leverte en mobilbasert løsning som ble godkjent og tatt i bruk av flere banker. Virksomheten har sitt utspring fra de store teleoperatørene i Norge og Sverige samt fra større sikkerhetsselskaper, noe som har skapt en unik kompetanse som kombinerer kunnskap innenfor kommunikasjon og sikkerhet. I dag leveres lp baserte løsninger i ulike faste og mobile nett.

8 STOCKHOLM OSLO LILLEHAMMER STAVANGER TRONDHEIM HARSTAD

9 STOCKHOLM OSLO LILLEHAMMER STAVANGER TRONDHEIM HARSTAD

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Rapport IS-2225 Offentlig dokument Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Publikasjonens tittel: Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Utgitt:

Detaljer

Nokas AS. Vi bryr oss! Kunnskap. Kompetanse. Kvalitet. Norges totalleverandør av sikkerhetsløsninger og kontanthåndtering.

Nokas AS. Vi bryr oss! Kunnskap. Kompetanse. Kvalitet. Norges totalleverandør av sikkerhetsløsninger og kontanthåndtering. Vi bryr oss! Nokas AS Norges totalleverandør av sikkerhetsløsninger og kontanthåndtering Nokas er et ledende sikkerhetskonsern med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet ble etablert i 1987

Detaljer

PRISLISTE Gjeldende fra 1.10.2007

PRISLISTE Gjeldende fra 1.10.2007 ALTEL IP - Tjenester PRISLISTE Gjeldende fra 1.10.2007 ALTEL IP - Overvåket alarmoverføring via trådbasert IP-aksess ALTEL IP er det eneste produktet på markedet som viderefører full funksjonalitet for

Detaljer

Reduser kortnadene, ikke sikkerheten. Beskyttet eiendom, beskyttet nettverk

Reduser kortnadene, ikke sikkerheten. Beskyttet eiendom, beskyttet nettverk Sikker overføring av alle typer alarmer Reduser kortnadene, ikke sikkerheten Beskyttet eiendom, beskyttet nettverk Bli kvitt kostnadene til PSTN telefonlinjer Fremtidssikret, benytter digital IP teknologi

Detaljer

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 OSLO Tlf: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC8 Manual revisjon 1 16. juni 2010 Denne manualen gjelder for

Detaljer

Roughnecks Oppdatert 22.09.2010.

Roughnecks Oppdatert 22.09.2010. Bedriftenes teleleverandør Phonero tilbud til: Roughnecks Oppdatert 22.09.2010. Phonero er bedriftenes teleleverandør: Best på dekning og kvalitet. Vi reduserer effektivt dine telefonikostnader Fasttelefoni,

Detaljer

Digitale samband Integrerte løsninger over og under bakken.

Digitale samband Integrerte løsninger over og under bakken. Digitale samband Integrerte løsninger over og under bakken. Komplette kommunikasjonsløsninger tilpasset dagens behov Kommunikasjon for oss er mer enn bare prat Elektro Telecom har lang erfaring med løsninger

Detaljer

VEHCO VISER VEIEN VEIEN TIL:

VEHCO VISER VEIEN VEIEN TIL: VEIEN TIL FREMGANG VEHCO VISER VEIEN Vehcos reise startet for over ti år siden på Chalmers Entreprenörskola, da en entreprenør og tre entusiastiske studenter slo sine ideer sammen. Sammen hadde de en idé

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis!

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS p e r s o n b e s k y t t e l s e Passer på verdens raskeste mann o r d e n s va k t e r Securitas gjør utelivet tryggere ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING Tradisjonelle

Detaljer

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS E T M A G A S I N O M S I K K E R H E T F R A S E C U R I TA S PERSONBESKYTTELSE ORDENSVAKTER PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ALT

Detaljer

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret Veileder IS-1216 Smarthusteknologi Planlegging og drift i kommunale tjenester Deltasenteret SMARTHUSTEKNOLOGI Planlegging og drift i kommunale tjenester ISBN-82-8081-057-9 Bestillingsnummer: IS-1216 Utgitt

Detaljer

RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE

RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE magasinet RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE Med vår nye tjeneste Mobil IP kan du ringe hjem til Norge med ditt eget mobilnummer fra null kroner per

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING Hvorfor velger skandinavias ledende virksomheter autocash fra Nokas? Lavere kostnader ved bruk av Kontanthåndtering består ikke lengre av bare telling og transport

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

KOBLE TIL. KOBLE AV. TILKOBLING, TJENESTER OG APPLIKASJONER TIL R-LINK DRIVE THE CHANGE

KOBLE TIL. KOBLE AV. TILKOBLING, TJENESTER OG APPLIKASJONER TIL R-LINK DRIVE THE CHANGE KOBLE TIL. KOBLE AV. TILKOBLING, TJENESTER OG APPLIKASJONER TIL R-LINK DRIVE THE CHANGE VELKOMMEN KOBLE TIL. KOBLE AV. OPPGRADER DIN R-LINK Allerede fra begynnelsen av får du med R-Link en lang rekke praktiske

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Digital kommunikasjon med nødstilte

Digital kommunikasjon med nødstilte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 42 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Sammendrag... 5 3 Arbeidsgruppens sammensetning, mandat og rammebetingelser... 7 3.1 Arbeidsgruppens

Detaljer

KJØREBOK FLÅTEKONTROLL UTSTYRSKONTROLL

KJØREBOK FLÅTEKONTROLL UTSTYRSKONTROLL Forskjellen er ABAX KJØREBOK FLÅTEKONTROLL UTSTYRSKONTROLL ABAX - problemløser for alle med bil i arbeid Forskjellen er ABAX 2 Forskjellen er ABAX De tre viktige hovedelementer som skal gi ABAX en unik

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business Vår lidenskap for Customer Relationship Management har gjort SuperOffice til en av Europas ledende leverandører av CRM løsninger til bedrifts-markedet. Vår

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

tebis Komfort & sikkerhet i hjemmet

tebis Komfort & sikkerhet i hjemmet tebis Komfort & sikkerhet i hjemmet Simulering av tilstedeværelse Styring og dimming av lys Lukking av persienner Styring av boligen via internett Varsling via sms ved innbrudd Styring av varme via mobil

Detaljer