Verdensarv innhold, roller og ansvar og litt om Riksantivarens tidligere arbeid med gruveforurensning på Røros

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdensarv innhold, roller og ansvar og litt om Riksantivarens tidligere arbeid med gruveforurensning på Røros"

Transkript

1 Adresseavisen Verdensarv innhold, roller og ansvar og litt om Riksantivarens tidligere arbeid med gruveforurensning på Røros Gruveseminar, Røros, 6. mars 2018 Ragnhild Hoel, Riksantikvaren

2 Konvensjonen for bevaring av verdens kultur- og naturarv Vedtatt av UNESCO 1972, trådte i kraft 1975, ratifisert av Norge statsparter pr 2017

3 Verdensarvlista steder som betraktes å være av fremragende universell verdi for hele menneskeheten, og sikres som en felles arv for nålevende og kommende generasjoner Status totalt kultur, 206 natur, 35 mix 506 (47,2 %) i Europa/Nord-Amerika

4

5 Statspartenes forpliktelser OPPBYGGING FORPLIKTELSER (på statsparter) I. Definisjoner Påvise og beskrive ulike karakteristiske objekter og områder artikkel 1-3 på eget territorium II. Nasjonalt og internasjonalt vern identifisere verne bevare formidle - den kultur- og naturarv som det er vist til i artikkel 1 og 2. Gjennomføres med landets egne ressurser, om nødvendig med internasjonal bistand. overføre artikkel 4 7 På den måte det er hensiktsmessig for hvert land, skal nødvendige juridiske, vitenskapelige, tekniske, administrative og økonomiske tiltak treffes. kulturarven gis en funksjon i lokalsamfunnet. utdanning og forskning fremmes innen området. instanser med tilstrekkelig personale og midler etableres.

6 Førende dokumenter Global strategi for en mer balansert verdensarvliste (2005) Operational Guidelines (2017)

7 Verdensarvkomitéen 21 representanter fra 5 regioner: Europa og Nord-Amerika Latin-Amerika Afrika Araberlandene Asia og Oseania

8 Verdensarvkomitéen 21 representanter fra 5 regioner: Europa og Nord-Amerika Latin-Amerika Afrika Araberlandene Asia og Oseania Fra november 2017

9 I godt selskap! 10 kriterier (6 kultur, 4 natur) Krav om ekthet (autentisitet) og helhet (integritet)

10 De norske verdensarvstedene Struves meridianbue (2005) Bergkunsten i Alta (1985) Vegaøyan (2004) Røros bergstad og Circumferensen (1980/2010) Vestnorsk fjordlandskap (2005) Geirangerfjorden Nærøyfjorden Urnes stavkirke (1979) Bryggen i Bergen (1979) Rjukan-Notodden industriarv (2015)

11 Nasjonale føringer Eget kapittel om verdensarven

12 Norske verdensarvområder skal utvikles som «fyrtårn for den beste praksisen innenfor natur- og kulturminneforvaltning» (minst tre stortingsmeldinger!) Alle sektorer har ansvar Verdensarvråd og verdensarvkoordinatorer skal sikre forankring og deltakelse lokalt Alle verdensarvstedene skal ha en god forvaltningsplan

13 Verdensarvsentre Det skal etableres verdensarvsentre ved alle norske verdensarvsteder Basisutstilling utvikles Autorisert i 2017: Vegaøyan Røros Rørosmuseet Rjukan-Notodden

14 Organisering/aktører/samarbeid Klima og miljødepartementet Miljødirektoratet Riksantikvaren Koordineringsansvar Fylkesmenn Fylkeskommuner Sametinget Kommuner Verdensarvråd og verdensarvkoordinator Hovedprinsipp: delt ansvar Horisontalt: samarbeid Vertikalt: kommunikasjon

15 Oppfølging medlem verdensarvkomitéen i Paris Årlige koordinatormøter Nominasjoner/tentativ liste Autorisasjon sentre (Mdir) Forvaltningen av de norske verdensarvstedene, inkludert tilskudd (2018: 62 mill totalt, 15 mill Røros) Internasjonalt programsamarbeid: World Heritage Leadership Rørosnytt

16 RAs signaler til regionalt nivå 2018 Som 2017: Skjerpet forvaltningspraksis i alle ledd for å sikre verdiene Viktig: kartfeste verdiene og identifisere truslene forvaltningsplanene Regionalforvaltningen sterkere inn i alle typer arealplanarbeid som berører verdensarven Sikre beste praksis

17 Foreninger/nettverk Norges Verdensarv (2007) Årlig: Verdensarvforum Politisk råd (mai 2016) Nordic World Heritage Association (september 2016)

18 Røros bergstad og Circumferensen sett fra RA Godt fungerende verdensarvområde! Aktuelt nå Arbeid med forvaltningsplan, handlingsplan for regional plan og kommunale planer Verdensarvsenter etablert Avklare Circumferensens status som buffersone og integrere alle kommunene i verdensarvarbeidet

19 Delegering kulturminneforvaltning Bakgrunn: Regionreformen RA: Delgeringsprosjekt ( ) Regionalforvaltningen skal overta «hovedmengden av førstelinjeoppgaver på kulturminnefeltet som i dag ligger til RA» Teknisk-industrielle kulturminner: Mye delegert allerede, trolig mer skal ut Verdensarvarbeidet fortsetter som før - alle nivåer involvert NB: Vannregion- og kulturminneforvaltning allerede samlet i fylkeskommunene

20 Et tilbakeblikk sett fra RA «På Røros har forurensing også en historisk dimensjon», (Miljøminnet Røros, Åse Berg, 1991) Tidlig 1990-tall: Opprydding og tildekking i Kongens gruve, Nordgruvefeltet 1990-tallet: Handlingsplan Glomma, RA med i prosjektgruppe Utredningsarbeid for å kartlegge forurensning på Storwartz og foreslå tiltak Rørosmuseet

21 RAs uttalelser til SFT i 1996 og 1997 om Storwartz (og Christianus Sextus), hovedpunkter: Viser til verdensarvstatus, behovet for å ivareta helhetlig kulturmiljø, internasjonal verdi og pågående arbeid med utvidelse av verdensarvområdet Erfaringene fra Kongens gruve i Nordgruveområdet: Ødelagte spor. Skjerper konflikten Sterkt kritiske til tiltak som forringer eller fjerner de «negative» sporene som autentisk kulturmiljø Ønsker at naturlige prosesser kan gå uforstyrret i retning av en gradvis reduksjon av forurensingsbelastningene Kritisk til utprøving med aurhellesement-lag på slamdammen Mai 1997: RA og SFT erkjenner målkonflikt. Enighet om at tiltak med til da kjent teknologi var uaktuelt. MEN åpne for at framtidig teknologi kan gjøre tiltak akseptable Rørosmuseet

22 NB: SFT slo fast i 1996 at tungmetallavrenningen fra selve bergstaden var den største forurensningskilden Aftenposten Rørosmuseet RA på Norsk vannforenings seminar om bergverksindustriens miljøproblemer i 2002: Sektoransvaret: Bergverksindustrien må ta vare på sin egen historie Forurensning og kulturminner: Peker på behovet for dialog for å finne gode løsninger. Kan ligge muligheter i framtidas teknologi

Gruveseminaret Røros mars

Gruveseminaret Røros mars Gruveseminaret Røros 6. -7. mars Røros Kobberverk Røros kobberverk 333 år med verdiskaping, samfunnsbygging, bygningsarv, håndtverk og kulturuttrykk 333 år med tungmetallforurensing, svovelrøyk, naturinngrep

Detaljer

Innkalling til møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen, Storstuggu Røros

Innkalling til møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen, Storstuggu Røros Side1 Innkalling til møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen, Storstuggu Røros 1230-1500. Sak 01/17 Sak 02/17 Sak 3/17 Sak 4/17 Sak 5/17 Sak 6/17 Innkalling, sakliste, referat 1.Godkjenning

Detaljer

Utviklingen av arbeidet i Verdensarvkomiteen

Utviklingen av arbeidet i Verdensarvkomiteen Seksjonssjef Reidun Vea Riksantikvaren Utviklingen av arbeidet i Verdensarvkomiteen KAFF Lillehammer.-21.10.09 Verdensarvkonvensjonen Konvensjonen om verdens kultur- og naturarv ble vedtatt av Generalkonferansen

Detaljer

UNESCO-samarbeid for internasjonal posisjonering. Industristedene Notodden og Rjukan

UNESCO-samarbeid for internasjonal posisjonering. Industristedene Notodden og Rjukan UNESCO-samarbeid for internasjonal posisjonering Industristedene Notodden og Rjukan Verdensarven World Heritage Sites UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvsteder er en liste over natur- og kultursteder

Detaljer

Verdensarven og besøksstrategiene for de store verneområdene i Circumferensen. Verdensarven i verneområdene verneområdene i verdensarven

Verdensarven og besøksstrategiene for de store verneområdene i Circumferensen. Verdensarven i verneområdene verneområdene i verdensarven Verdensarven og besøksstrategiene for de store verneområdene i Circumferensen Verdensarven i verneområdene verneområdene i verdensarven Konvensjonen om verdens natur og kulturarv Vedtatt av UNESCO:16.

Detaljer

Verdensarvforum 2017 Hammerfest, onsdag 14. juni Vårt samarbeid med stat, fylke og kommune om verdensarven i Alta

Verdensarvforum 2017 Hammerfest, onsdag 14. juni Vårt samarbeid med stat, fylke og kommune om verdensarven i Alta Verdensarvforum 2017 Hammerfest, onsdag 14. juni 2017 Vårt samarbeid med stat, fylke og kommune om verdensarven i Alta Bergkunsten i Alta Den største samlingen av bergkunst i Nord-Europa knyttet til jakt-

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 070/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 070/12 Fylkestinget Journalpost.: 12/13623 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 070/12 Fylkestinget 11.06.2012 Høring - Ny, helhetlig verdensarvpolitikk Sammendrag Miljøverndepartementet har utarbeidet

Detaljer

Innkalling til møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen, Kommunehuset Os, 21.april kl. 1000

Innkalling til møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen, Kommunehuset Os, 21.april kl. 1000 Side1 Innkalling til møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen, Kommunehuset Os, 21.april kl. 1000 Sak 10/17 Sak 11/17 Sak 12/17 Sak 13/17 Sak 14/17 Sak 15/17 Innkalling, sakliste, referat

Detaljer

Verdensarv i Finnmark. Hammerfest, 13 juni 2017

Verdensarv i Finnmark. Hammerfest, 13 juni 2017 Verdensarv i Finnmark Hammerfest, 13 juni 2017 I Finnmark har vi 2 verdensarvsteder Struves Meridianbue Bergkunsten i Alta Varjjat Siida i Øst-Finnmark -håper vi kommer på tentativ liste i år Verdensarven

Detaljer

Observatører: Odd Sletten, Maren Kværness Halberg (vara), Ragnhild Hoel, Forfall: Per Olav Hopsø, Linda Ramberg, Magnus Borgos, Kirsten Frønæs

Observatører: Odd Sletten, Maren Kværness Halberg (vara), Ragnhild Hoel, Forfall: Per Olav Hopsø, Linda Ramberg, Magnus Borgos, Kirsten Frønæs Side1 Referat møte i verdensarvrådet 15.04.2016 Storstuggu, Røros 11:30-15:00 Til stede: Medlemmer: Runa Finborud, Ragnhild Aashaug, Hans Vintervold, Jan Håvard Refsethås, Lars Erik Hyllvang, Aasa Gjestvang,

Detaljer

Verdensarv - Røros bergstad og Circumferensen Tilslutning til opprettelse av verdensarvsenter

Verdensarv - Røros bergstad og Circumferensen Tilslutning til opprettelse av verdensarvsenter Saknr. 12/2173-24 Saksbehandler: Tore Lahn Verdensarv - Røros bergstad og Circumferensen Tilslutning til opprettelse av verdensarvsenter Innstilling til vedtak: Fylkesrådet i Hedmark slutter seg til følgende

Detaljer

Observatører: Magnus Borgos, Odd Sletten, Petter Koren, Eivind Moen, Roy Åge Håpnes

Observatører: Magnus Borgos, Odd Sletten, Petter Koren, Eivind Moen, Roy Åge Håpnes Side1 Referat møte i Verdensarvrådet 01.10.2014 Tid 0900-1100 Sted: Tynset Til stede Rådsmedlemmer: Ragnhild Aashaug, Hans Vintervold, Bjarne Granli (med fullmakt fra Lars Erik Hyllvang) Elisabeth Paulsen,

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/ Rune Lødøen, tlf C

Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/ Rune Lødøen, tlf C TINN KOMMUNE Rådmann Miljøverndepartementet MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 01/1707-4 Rune Lødøen, tlf..35 08 5 11 C5 01.07.01 Høring - Ny, helhetlig Vedlagt følger høringsuttalelse

Detaljer

Innspill til ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken

Innspill til ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 Oslo Dato 31. januar 2018 Innspill til ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken Norges verdensarv Norges Verdensarv er en felles organisasjon for

Detaljer

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet Å arbeide i et internasjonalt perspektiv Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet 2014 2020 Forside: Det Internasjonale Trekonserveringskurset (ICWCT) på Norsk Folkemuseum, juni 2010. Foto:

Detaljer

Rådsmedlemmer og observatører kan ta med bisittere etter behov.

Rådsmedlemmer og observatører kan ta med bisittere etter behov. Side1 Saksdokumenter verdensarvrådet 07.12.2015 Tid: 1130-1530 Sted: Tolga, Malmplassen gjestegård Inviterte rådsmedlemmer Ragnhild Aashaug, Hans Vintervold, Jan Håvard Refsethås, Runa Finborud, Lars Erik

Detaljer

Videre oppfølging av arbeid med verdensarv og verdiskaping i Vågsbunnen

Videre oppfølging av arbeid med verdensarv og verdiskaping i Vågsbunnen BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/byantikvaren Fagnotat Saksnr.: 201327992-1 Emnekode: ESARK-36 Saksbeh: JOGI Til: Seksjon byutvikling Kopi til: Fra: Byantikvaren Dato: 4. september 2013 Videre

Detaljer

Rapport Verdensarvforum 2018

Rapport Verdensarvforum 2018 Rapport Verdensarvforum 2018 UTVIKLING I VERDENSARVOMRÅDENE OG SAMHANDLING FOR VERN Konferanse i Urnes og Skjolden 7. 9. mai 2018 Norges Verdensarv arrangerte Verdensarvforum 2018 som en konferanse over

Detaljer

NORGES VERDENSARV I 10 ÅR Rita Johansen

NORGES VERDENSARV I 10 ÅR Rita Johansen NORGES VERDENSARV I 10 ÅR 2007-2017 Rita Johansen FORMÅL har som formål å ivareta og fremme de norske verdensarvstedenes fellesinteresser og bidra til bevaring og utvikling i samsvar med UNESCOs verdensarvkonvensjon

Detaljer

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet Å arbeide i et internasjonalt perspektiv Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet 2009 2014 Forside: Det Internasjonale Trekonserveringskurset (ICWCT) på Norsk Folkemuseum, juni 2010. Foto:

Detaljer

Verdensarvpolitikk - Ny, helhetlig verdensarvpolitikk - høring - saksfremstilling

Verdensarvpolitikk - Ny, helhetlig verdensarvpolitikk - høring - saksfremstilling Horten kommune Vår ref. 12/19981 12/3545-2 / FA-C51 Saksbehandler: Vera Irene Gjersøe Verdensarvpolitikk - Ny, helhetlig verdensarvpolitikk - høring - saksfremstilling Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Planprogram REGUT 30.04.2012 Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Utkast til planprogram.

Detaljer

Prioriteringer for kulturminneforvaltningen, 2017

Prioriteringer for kulturminneforvaltningen, 2017 Saknr. 17/1426-1 Saksbehandler: Elisabeth Seip Prioriteringer for kulturminneforvaltningen, 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tar prioriteringsbrevet til fylkeskommunene for 2017 til etterretning

Detaljer

Forfall: Aasa Gjestvang, Maren Halberg, Jon Nordsteien, Petter Koren

Forfall: Aasa Gjestvang, Maren Halberg, Jon Nordsteien, Petter Koren Side1 Referat verdensarvrådet 07.12.2015 Tid: 1130-1530 Sted: Tolga, Malmplassen gjestegård Rådsmedlemmer til stede Ragnhild Aashaug, Hans Vintervold, Jan Håvard Refsethås, Runa Finborud, Lars Erik Hyllvang,

Detaljer

Referat: møte i Verdensarvrådet 07.05.2013

Referat: møte i Verdensarvrådet 07.05.2013 Side1 Referat: møte i Verdensarvrådet 07.05.2013 Tid: 7. mai, 1200-1500 Sted: Storstuggu, Røros Til stede: Rådsmedlemmer: Ragnhild Aashaug, Einar Aasen (vara for Hans Vintervold), Arnfinn Nergård, Jan

Detaljer

Innkalling til møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen, Storstuggu, 20.oktober kl Møterom Smeden

Innkalling til møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen, Storstuggu, 20.oktober kl Møterom Smeden Side1 Innkalling til møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen, Storstuggu, 20.oktober kl. 1130-1600. Møterom Smeden Sak 25/17 Sak 26/17 Sak 27/17 Sak 28/17 Innkalling, sakliste, referat

Detaljer

Lofoten og Vestvågøy på verdensarvlista?

Lofoten og Vestvågøy på verdensarvlista? Lofoten og Vestvågøy på verdensarvlista? Verdensarvutredning i Lofoten - orientering 24.06.08 Lokalt sekretariat v/kjersti Isdal Verdensarvutredning i Lofoten Lofoten et eventyr i havet Med sin fantastiske

Detaljer

Møte i faggruppa for verdensarvrådet: 4. desember 2014 Møtested: Storstuggu, Røros

Møte i faggruppa for verdensarvrådet: 4. desember 2014 Møtested: Storstuggu, Røros Møte i faggruppa for verdensarvrådet: 4. desember 2014 Møtested: Storstuggu, Røros Sakliste: 1. Utarbeide oversikt over involverte instanser, organisasjoner, og aktører i verdensarvarbeidet. Oppdragsbestilling.

Detaljer

Momenter fra gruppa til avtale mellom MIST/Rørosmuseet og verdensarvrådet:

Momenter fra gruppa til avtale mellom MIST/Rørosmuseet og verdensarvrådet: Referat fra møtet i faggruppa for verdensarvrådet, 5. januar 2017 kl. 1000-1430. Møtested Storstuggu, Røros Tilstede; Olve Morken, Holtålen kommune Eivind Moen, Tolga kommune Bjarne Granli, Engerdal kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen gjestegård Møtedato: 23.04.2015 Tid: kl. 19.30 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. 27/15 Tittel MEDLEMSKAP I NORGES VERDENSARV Tolga, 16.04.2015 Ragnhild

Detaljer

Årsmelding Norges Verdensarv 2012

Årsmelding Norges Verdensarv 2012 Årsmelding Norges Verdensarv 2012 1. Organisasjon Norges Verdensarv (NVA) er en forening for verdensarvstedene i Norge, og ble stiftet på Røros 4. desember 2007. Norges Verdensarv har som formål å ivareta

Detaljer

Verdiskaping skjer i møte!

Verdiskaping skjer i møte! Verdiskaping skjer i møte! 14. juli 2005 - Ein dag med historisk sus. 29. komitémøtet i UNESCO, Durban Sør-Afrika. The Geirangerfjord and Nærøyfjord areas are considered to be among the most scenically

Detaljer

Rådmannsrepresentasjon i verdensarvrådet. Endring av vedtekter for verdensarvrådet.

Rådmannsrepresentasjon i verdensarvrådet. Endring av vedtekter for verdensarvrådet. Side1 Innkalling til møte i Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen, Kommunehuset Tolga, 20.juni kl. 1100-1500. Møterom (Storstua) bestilt på Kommunehuset Sak 17/17 Sak 18/17 Sak 19/17 Sak

Detaljer

Ny, helhetlig verdensarvpolitikk høring. Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune

Ny, helhetlig verdensarvpolitikk høring. Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune Saknr. 12/4554-2 Ark.nr. C50 &13 Saksbehandler: Tore Lahn Ny, helhetlig verdensarvpolitikk høring. Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap 1 HØRINGSNOTAT Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn for forslaget...

Detaljer

Bremsekloss eller utviklingsaktør? Kulturminner i samfunnsplanleggingen

Bremsekloss eller utviklingsaktør? Kulturminner i samfunnsplanleggingen Klima- og miljødepartementet Bremsekloss eller utviklingsaktør? Kulturminner i samfunnsplanleggingen Terje Birkrem Hovland, seniorrådgiver Samplan for rådmenn 17/18 5. april 2018 Oppslag i Bergens Tidende

Detaljer

Saksdokumenter Verdensarvrådet 11. mars 2015 Tid: 11. mars, Sted: Kølfogden, Storstuggu Røros

Saksdokumenter Verdensarvrådet 11. mars 2015 Tid: 11. mars, Sted: Kølfogden, Storstuggu Røros Side1 Saksdokumenter Verdensarvrådet 11. mars 2015 Tid: 11. mars, 0900-1200 Sted: Kølfogden, Storstuggu Røros Inviterte Rådsmedlemmer: Ragnhild Aashaug, Hans Vintervold, Arnfinn Nergård, Jan Håvard Refsethås,

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. ICOMOS FAGDAG, Svolvær, Lofoten, 3.-4. mars 2011. Rita Johansen, daglig leder Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv

VEGAØYAN VERDENSARV. ICOMOS FAGDAG, Svolvær, Lofoten, 3.-4. mars 2011. Rita Johansen, daglig leder Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv VEGAØYAN VERDENSARV ICOMOS FAGDAG, Svolvær, Lofoten, 3.-4. mars 2011 Rita Johansen, daglig leder Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv Vega kommune har i underkant av 1.300 innbyggere. Jordbruk er viktigste næring

Detaljer

Fylkesrådet legger fram saken for fylkestinget med slikt forslag til

Fylkesrådet legger fram saken for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 12/2173-4 Ark.nr. C52 Saksbehandler: Wibeke Børresen Gropen/ Tore Lahn Regionplan Røros bergstad og Circumferensen - handlingsprogram 2012-2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Autorisasjon av verdensarvsentre retningslinjer

Autorisasjon av verdensarvsentre retningslinjer Autorisasjon av verdensarvsentre retningslinjer Et verdensarvsenter er et besøkssenter for alle som ønsker informasjon om verdensarvkonvensjonen og søker aktiviteter knyttet til å oppleve verdensarven.

Detaljer

Tiltaksplan for Forkortelser Verdensarvråd Luster kommune

Tiltaksplan for Forkortelser Verdensarvråd Luster kommune Tiltaksplan for 2015-2020 Forkortelser = = BL= = = = SR = FYM = F = KLD= Verdensarvråd Luster kommune Bygdelag Fortidsminneforeningen Sogn og Fjordane fylkeskommune Riksantikvaren Sognefjord Reiseliv Fylkesmannen

Detaljer

Verdensarven. Verdensarven. Innholdsfortegnelse

Verdensarven. Verdensarven. Innholdsfortegnelse Verdensarven Innholdsfortegnelse 1) Bergkunsten i Alta 2) Bryggen i Bergen 3) Rjukan - Notodden industriarv 4) Røros bergstad og Circumferensen 5) Struves meridianbue 6) Urnes stavkirke 7) Vegaøyan 8)

Detaljer

RJUKAN-NOTODDEN INDUSTRIARV

RJUKAN-NOTODDEN INDUSTRIARV VERDENSARVRÅDET FOR RJUKAN-NOTODDEN INDUSTRIARV SAMARBEIDSORGAN FOR VERDENSARVOMRÅDET PARTNERSKAPSAVTALE UTKAST 22.04 2014 1 1. FORMÅL Avtalen har som formål å sørge for et godt samarbeid om og koordinering

Detaljer

Verdensarvrådet 05.11.2012

Verdensarvrådet 05.11.2012 Side1 Verdensarvrådet 05.11.2012 Tid: 05. november, 1100-1600 (lunsj kl 12) Sted: Storstuggu Inviterte Rådsmedlemmer: Ragnhild Aashaug, Hans Vintervold, Arnfinn Nergård, Jan Håvard Refsethås, Lars Erik

Detaljer

MIDLERTIDIG VERDENSARVRÅD MØTE 10. APRIL 2015

MIDLERTIDIG VERDENSARVRÅD MØTE 10. APRIL 2015 MIDLERTIDIG VERDENSARVRÅD MØTE 10. APRIL 2015 Saksfremlegg Sak 1/2015 Orientering om status og fremdrift i behandlingen av søknaden Verdensarvrådet tar rapporteringen til orientering. Saksopplysninger

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR RØROS BERGSTAD OG CIRCUMFERENSEN kulturminner som ressurs for verdiskaping og utvikling.

REGIONAL PLAN FOR RØROS BERGSTAD OG CIRCUMFERENSEN kulturminner som ressurs for verdiskaping og utvikling. REGIONAL PLAN FOR RØROS BERGSTAD OG CIRCUMFERENSEN kulturminner som ressurs for verdiskaping og utvikling. Forslag til HANDLINGSPROGRAM 2012 2013 Regional plan for Røros bergstad og Circumferensen har

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM NY, HELHETLIG VERDENSARVPOLITIKK

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM NY, HELHETLIG VERDENSARVPOLITIKK Oslo, den 30.06.12 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM NY, HELHETLIG VERDENSARVPOLITIKK ICOMOS Norge viser til oversendelse den 29.03.12 med anmodning om

Detaljer

Modeller og eksempler

Modeller og eksempler Modeller og eksempler UNESCOs Verdensarvkonvensjon UNESCOs World Heritage Committee vedtak 16.november 1972 Omfatter både kultur- og naturarv UNESCOs WHCommittee Forholder seg formelt til Statsparten ICOMOS,

Detaljer

Miljøutfordringer i nedlagte gruveområder. Røros, 6. mars Harald Sørby

Miljøutfordringer i nedlagte gruveområder. Røros, 6. mars Harald Sørby Miljøutfordringer i nedlagte gruveområder Røros, 6. mars 2018. Harald Sørby Lovverket som ligger til grunn for forvaltning av gruveforurensning Forurensningsloven Plikt til å unngå forurensing Ingen må

Detaljer

Ny, helhetlig verdensarvpolitikk Miljøverndepartementet

Ny, helhetlig verdensarvpolitikk Miljøverndepartementet Ny, helhetlig verdensarvpolitikk Miljøverndepartementet tar i betraktning at deler av kultur- og naturarven er av så enestående interesse at det er behov for å bevare den som del av hele menneskehetens

Detaljer

Hva saken gjelder: Miljøverndepartementet har i brev sendt dokumentet Ny, helhetlig verdensarvpolitikk ut på høring.

Hva saken gjelder: Miljøverndepartementet har i brev sendt dokumentet Ny, helhetlig verdensarvpolitikk ut på høring. Byrådssak /12 Høringsuttalelse - Ny, helhetlig verdensarvpolitikk UHSA ESARK-03-201200121-69 Hva saken gjelder: Miljøverndepartementet har i brev 29.3.2012 sendt dokumentet Ny, helhetlig verdensarvpolitikk

Detaljer

Verdensarv i Lofoten. Orientering Bird Watch miljøseminar 09 Lokalt sekretariat v/kjersti Isdal

Verdensarv i Lofoten. Orientering Bird Watch miljøseminar 09 Lokalt sekretariat v/kjersti Isdal Verdensarv i Lofoten Orientering Bird Watch miljøseminar 09 Lokalt sekretariat v/kjersti Isdal omvær, Røst Sko Verdensarvutredning i Lofoten Lofoten et øyrike i havet Lofoten er under utredning for nominering

Detaljer

Vegaøyan Verdensarv. The Vega Archipelago World Heritage Site

Vegaøyan Verdensarv. The Vega Archipelago World Heritage Site Vegaøyan Verdensarv The Vega Archipelago World Heritage Site Skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste 1. juli 2004 Vega er omgitt av 6.500 øyer spredt over et område på 2000 km2. Verdensarvområdet omfatter

Detaljer

Bakgrunnsinformasjon Nominasjonen Vikingtiden De utvalgte stedene Norge: Kvernsteinbruddene i Hyllestad, Sogn og Fjordane, Skipsgravene i Vestfold:

Bakgrunnsinformasjon Nominasjonen Vikingtiden De utvalgte stedene Norge: Kvernsteinbruddene i Hyllestad, Sogn og Fjordane, Skipsgravene i Vestfold: Bakgrunnsinformasjon Nominasjonen Norge samarbeider med Island, Danmark, Sverige, Tyskland og Latvia om å få historiske steder fra vikingtid inn på UNESCOs verdensarvliste. Vikingnominasjonen Viking Monuments

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 08/2972-76 Ark.nr. C52 Saksbehandler: Wibeke Børresen Gropen REGIONAL PLAN FOR RØROS BERGSTAD OG CIRCUMFERENSEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Vestnorske fjordlandskap UNESCO-status Lokalsamfunnsutvikling. Kommuneplankonferansen 2008 Arne Sandnes

Vestnorske fjordlandskap UNESCO-status Lokalsamfunnsutvikling. Kommuneplankonferansen 2008 Arne Sandnes Vestnorske fjordlandskap UNESCO-status Lokalsamfunnsutvikling Kommuneplankonferansen 2008 Arne Sandnes Kva er verdsarv? Konvensjonen for vern av verdas kultur- og naturarv blei vedteken i 1972 av UNESCO

Detaljer

«Trusler, forutsigbarhet og motstandsdyktighet». Koordinator Gerd Johanne Valen

«Trusler, forutsigbarhet og motstandsdyktighet». Koordinator Gerd Johanne Valen «Trusler, forutsigbarhet og motstandsdyktighet». Koordinator Gerd Johanne Valen Trusler Meridianstøtta: Utfordringer er selve monumentets tilstand- må kartlegges bedre- få vite eksakt hva truslene er.

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV UTMARKSBASERT VERDISKAPING ORDFØRER ANDRÉ MØLLER VEGA KOMMUNE

VEGAØYAN VERDENSARV UTMARKSBASERT VERDISKAPING ORDFØRER ANDRÉ MØLLER VEGA KOMMUNE VEGAØYAN VERDENSARV UTMARKSBASERT VERDISKAPING ORDFØRER ANDRÉ MØLLER VEGA KOMMUNE Vega kommune har 1 232 innbyggere. Jordbruk er største næring. Havbruk, videreforedling av sjømat og reiseliv er de nye

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

Hvordan kom Struves meridianbue inn på UNESCOs verdensarvliste?

Hvordan kom Struves meridianbue inn på UNESCOs verdensarvliste? Hvordan kom Struves meridianbue inn på UNESCOs verdensarvliste? Tekst og foto: Bjørn Geirr Harsson (2014) Resyme Gjennom perioden 1816-1855 ble arbeidet med gradmålingsrekken fra Svartehavet til Hammerfest

Detaljer

Fastsettelsesbrev - Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder -

Fastsettelsesbrev - Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder - Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/844-18.08.2016 Fastsettelsesbrev - Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder - 1. INNLEDNING Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Etablering av sentre for verdensarven

Etablering av sentre for verdensarven Etablering av sentre for verdensarven Marit Myrvoll Marit Myrvoll. 2010. Etablering av sentre for verdensarven. NIKU Rapport 37: 26. Oslo, april 2010 NIKU Rapport 37 ISSN 1503-4895 ISBN 978-82-8101-083-3

Detaljer

Fredede objekter hva gjelder? Ulf Ingemar Gustafsson Riksantikvaren

Fredede objekter hva gjelder? Ulf Ingemar Gustafsson Riksantikvaren Fredede objekter hva gjelder? Ulf Ingemar Gustafsson Riksantikvaren www.ra.no Fredning frem til 1979 1905 ble Lov om fredning og bevaring av fortidslevninger (fornminneloven) vedtatt. 1920 ble lov om bygningsfredning

Detaljer

Skisse Strategisk plan for Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv 2010 2014:

Skisse Strategisk plan for Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv 2010 2014: Skisse Strategisk plan for Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv 2010 2014: Stiftelsen som utvikler og koordinator av Vegaøyan verdensarv. Framlagt for styret 09.-10. februar 2010 2 Innhold 1. Innledning side

Detaljer

Referat Verdensarvrådet 15. oktober 2013 Tid: 15. oktober, Sted: Storstuggu

Referat Verdensarvrådet 15. oktober 2013 Tid: 15. oktober, Sted: Storstuggu Side1 Referat Verdensarvrådet 15. oktober 2013 Tid: 15. oktober, 1200-1530 Sted: Storstuggu Deltakere: Rådsmedlemmer: Ragnhild Aashaug, Hans Vintervold, Birgit Wikan Berg (vara for Arnfinn Nergård), Jan

Detaljer

AGDERS UTHAVNER I VERDENSKLASSE

AGDERS UTHAVNER I VERDENSKLASSE Vedtatt i fylkesting i Aust-Agder og Vest-Agder 26.04.2016 Svinør, Vest-Agder. Foto: BTS/VAF Brekkestø. Aust-Agder. Foto: Wilse AGDERS UTHAVNER I VERDENSKLASSE FELLES STRATEGI FOR AUST- OG VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09

Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09 Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09 Rita Johansen, daglig leder Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv www.verdensarvvega.no www.ungehender.no Hilde Wika, prosjektleder Bærekraftig Reiseliv,

Detaljer

Miljødirektoratets arbeid med skjøtsel, Workshop om kulturmark, Oslo sept 2017

Miljødirektoratets arbeid med skjøtsel, Workshop om kulturmark, Oslo sept 2017 Miljødirektoratets arbeid med skjøtsel, Workshop om kulturmark, Oslo 28.-29. sept 2017 Skjøtselstiltak i verneområder, utvalgte naturtyper, utvalgte kulturlandskap og andre verdifulle områder; - utfordringer

Detaljer

Forprosjekt om verdsarvsenter på Bryggen

Forprosjekt om verdsarvsenter på Bryggen KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1849-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik, Erlend Hofstad, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional

Detaljer

- Glem gamle hus i turistsatsingen!

- Glem gamle hus i turistsatsingen! - Glem gamle hus i turistsatsingen! Odd Sletten Rørosmuseet Røros Malmplassen Storwartz Sleggveien Uthusprosjektet Uthusprosjektet Olavssjakta Sleggbrua Kurantgården Vinduene fra 1784, Røros Kirke Interiør,

Detaljer

Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen.

Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen. Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen. Arkeologisk kulturminne Arkeologiske kulturminner er fysiske spor og levninger etter

Detaljer

Ny, helhetlig verdensarvpolitikk Høringsuttalelse fra Rørosmuseet

Ny, helhetlig verdensarvpolitikk Høringsuttalelse fra Rørosmuseet Ny, helhetlig verdensarvpolitikk Høringsuttalelse fra Rørosmuseet Innledning Rørosmuseet ønsker å berømme det initiativ som Miljøverndepartementet har tatt for å utarbeide et forslag til en sammenhengende

Detaljer

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300411-41 Arkivkode:---/C56 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Reidun Laura Andreassen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst

Detaljer

SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM RIKSANTIKVAREN, HEDMARK FYLKESKOMMUNE OG ENGERDAL KOMMUNE

SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM RIKSANTIKVAREN, HEDMARK FYLKESKOMMUNE OG ENGERDAL KOMMUNE Saknr. 08/2972-71 Ark.nr. C52 Saksbehandler: Frank Borgen SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM RIKSANTIKVAREN, HEDMARK FYLKESKOMMUNE OG ENGERDAL KOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Forslag til. for kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Hobøl kommune

Forslag til. for kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Hobøl kommune Forslag til for kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Hobøl kommune 2019-2031 1 Innhold Bakgrunn. 3 Planprogram 3 Formålet med planarbeidet. 4 Overordnede rammer og føringer

Detaljer

Ny, helhetlig verdensarvpolitikk høringsuttalelse fra. Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen

Ny, helhetlig verdensarvpolitikk høringsuttalelse fra. Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen Side1 Ny, helhetlig verdensarvpolitikk høringsuttalelse fra Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen vil med dette gi sin høringsuttalelse

Detaljer

Vegaøyan Verdensarv The Vega Archipelago www.verdensarvvega.no

Vegaøyan Verdensarv The Vega Archipelago www.verdensarvvega.no Vegaøyan Verdensarv The Vega Archipelago www.verdensarvvega.no Skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste 1. juli 2004 Vega er omgitt av 6.500 øyer spredt over et område på 2000 km2. Området er den største

Detaljer

Bremsekloss eller utviklingsaktør Kulturminner i samfunnsplanleggingen

Bremsekloss eller utviklingsaktør Kulturminner i samfunnsplanleggingen Klima- og miljødepartementet Bremsekloss eller utviklingsaktør Kulturminner i samfunnsplanleggingen Kristine Johansen, Riksantikvaren Terje Birkrem Hovland, Samplan, 23. september 2016 Kulturminneforvaltning

Detaljer

Handlingsprogram for regionplan Røros bergstad og Circumferensen

Handlingsprogram for regionplan Røros bergstad og Circumferensen Handlingsprogram for regionplan Røros bergstad og Circumferensen -21 Høringsutkast 14.05.2018 Hedmark fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune 1 1. Bakgrunn og mål 1.1. Bakgrunn Regionplan for Røros bergstad

Detaljer

Konvensjon om vern av verdens kultur- og naturarv - verdensarvkonvensjonen

Konvensjon om vern av verdens kultur- og naturarv - verdensarvkonvensjonen Konvensjon om vern av verdens kultur- og naturarv - verdensarvkonvensjonen Generalkonferansen for De forente nasjoners organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (Unesco), som var samlet til sin syttende

Detaljer

Kirkerådet Oslo, desember 2018

Kirkerådet Oslo, desember 2018 DEN NORSKE KIRKE KR 64/18 Kirkerådet Oslo, 06.-07. desember 2018 Referanser: Arkivsak: 17/00197-2 Kirkelig kulturarvstrategi Sammendrag Dagens saksbehandling av kirkebyggene bygger på Kirkeloven og et

Detaljer

PLANPROGRAM REGIONAL PLAN. Røros bergstad og Circumferensen kulturarv som ressurs for verdiskaping og utvikling 2011-2014(20)

PLANPROGRAM REGIONAL PLAN. Røros bergstad og Circumferensen kulturarv som ressurs for verdiskaping og utvikling 2011-2014(20) PLANPROGRAM REGIONAL PLAN Røros bergstad og Circumferensen kulturarv som ressurs for verdiskaping og utvikling 2011-2014(20) Fra: Fylkesrådet i Hedmark og Fylkesutvalget i Sør- Trøndelag 1 Innhold I. Innledning

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø Forslag til Planprogram Oddentunet, Narjordet, Os kommune 19.02.2019 1 Dokumentinformasjon: Tittel: Forfattere: Forslag til planprogram for Kommunedelplan

Detaljer

Bremsekloss eller utviklingsaktør Kulturminner i samfunnsplanleggingen

Bremsekloss eller utviklingsaktør Kulturminner i samfunnsplanleggingen Klima- og miljødepartementet Bremsekloss eller utviklingsaktør Kulturminner i samfunnsplanleggingen Kristine Johansen, Riksantikvaren Terje Birkrem Hovland, Samplan, 22. september 2017 Kulturminneforvaltning

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Saknr. 15/1170-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Kristian Reinfjord Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner det positivt at

Detaljer

Verdiplatform for. Alliansemerket SAKTE i Aurland.

Verdiplatform for. Alliansemerket SAKTE i Aurland. Verdiplatform for Alliansemerket SAKTE i Aurland. Prosjekteier Prosjekt og merkeeier er Aurland Næringshage AS. Aurland Næringshage AS kom i drift i 1 november 2007 og er initiativtaker og prosjektleder

Detaljer

Masterplan for verdensarven

Masterplan for verdensarven Masterplan for verdensarven Kommunal- og forvaltningskomiteen 9. november 2018 1 Et nasjonalt samfunnsvitenskapelig forskingsinstitutt Kunnskap som virker Forsking og vitenskapelig arbeid Evalueringer

Detaljer

Verdensarvutredning i Lofoten

Verdensarvutredning i Lofoten Verdensarvutredning i Lofoten Orientering 03.03.11 Lokalt sekretariat v/kjersti Isdal Verdensarvutredning i Lofoten Lofoten Lofoten består av seks øykommuner: Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/20-10 Arkiv: 233 Saksbehandler: Sylvi Bellika Sakstittel: ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST - ALTA MUSEUM IKS Planlagt behandling: Hovedutvalg for

Detaljer

Rjukan - Notodden industriarv. Rjukan - Notodden industriarv

Rjukan - Notodden industriarv. Rjukan - Notodden industriarv Innholdsfortegnelse Publisert 11.08.2015 av Riksantikvaren Rjukan og Notodden er steder som har vært vesentlige for Norge som industrinasjon. Virksomhetene og næringene på disse to stedene vitner om gjennombruddet

Detaljer

Tekniske og industrielle kulturminner med fokus på vannkraft

Tekniske og industrielle kulturminner med fokus på vannkraft Tekniske og industrielle kulturminner med fokus på vannkraft Hva er teknisk og industrielle kulturminner? Tekniske og industrielle kulturminner er «spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk,

Detaljer

Motsegnspraksis - nasjonale og regionale interesser på kulturminnefeltet

Motsegnspraksis - nasjonale og regionale interesser på kulturminnefeltet Motsegnspraksis - nasjonale og regionale interesser på kulturminnefeltet Rundskriv T-2/16, punkt 3.8 og 3.9 Årssamling i Regionalt planforum 11.40-12.00 Kst. fylkeskonservator David Aasen Sandved Rundskriv

Detaljer

TILDELINGSBREV 2019 FOR RIKSANTIKVAREN

TILDELINGSBREV 2019 FOR RIKSANTIKVAREN TILDELINGSBREV 2019 FOR RIKSANTIKVAREN 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER FOR ETATEN... 3 3. NASJONALE MÅL, PRIORITERINGER, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG FOR 2019...

Detaljer

Sak XX/XX PLANPROGRAM. Kulturminneplan

Sak XX/XX PLANPROGRAM. Kulturminneplan Sak XX/XX PLANPROGRAM Kulturminneplan 2019 2031 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål med planen... 3 3 Sentrale temaer og problemstillinger... 4 4 Rammer for planarbeidet... 4 5 Organisering...

Detaljer

Høringsuttalelse: Regionreformen. Forslag til ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og andre oppgaver

Høringsuttalelse: Regionreformen. Forslag til ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og andre oppgaver Vår dato: 14.06.2018 Vår referanse: 18/7340-5 JournalpostId: 18/53314 Deres dato: 21.03.2018 Deres referanse: 18/364-10 Org.nr: 964 982 953 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse:

Detaljer

Ren kultur forurenset natur?

Ren kultur forurenset natur? Ren kultur forurenset natur? Av Åse Berg Åse Berg er dr. ing., lokal feltarbeider for NIVA og driver firmaet Miljø og litteratur i Røros. Innlegg på seminar i Norsk vannforening 31. mai 2011 Da tiltak

Detaljer

20. Side februar Riksantikvarens bystrategi

20. Side februar Riksantikvarens bystrategi 20. Side februar 1 2018 Riksantikvarens bystrategi Navn på foredragsholder 20. februar 2018 Side 1 Mål Kulturminnene og kulturmiljøene i byene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv Styrke vernet og

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten. Planen, som

Detaljer