Vestby kommune VESTBY SYKEHJEM FUNKSJONS-/YTELSEBESKRIVELSE. FOR ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestby kommune VESTBY SYKEHJEM FUNKSJONS-/YTELSEBESKRIVELSE. FOR ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER"

Transkript

1 Juni 2013 Vestby kommune VESTBY SYKEHJEM FUNKSJONS-/YTELSEBESKRIVELSE. FOR ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER Ing. Rasmussen & Strand AS Drammensveien 130 C 0277 Oslo Tlf:

2 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 2 POST: INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Side 01. ORIENTERING PROSJEKTETS ART OG OMFANG TILBUDSSKJEMA Kalkulasjon og påslagsfaktorer Lønn Eventuelle andre opplysninger Enhetspriser Materiell LISTE OVER TEGNINGER FELLESYTELSER Merking Dokumentasjon Miljø Anmeldelser, godkjenninger og koordineringer PROSJEKTERING/ANLEGGSDOKUMENTASJON Prøving og idriftsettelse Tegninger fra entreprenør Drifts- og vedlikeholdsinstruks Instruksjon og opplæring ELKRAFT BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT Systemer for kabelføring Systemer for jording HØYSPENT FORSYNING... 26

3 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 3 POST: INNHOLDSFORTEGNELSE 420. Høyspent forsyning generelt LAVSPENT FORSYNING Hovedfordeling Stigekabler Fordelinger til alminnelig forbruk Kursopplegg til alminnelig forbruk Fordelinger til driftstekniske installasjoner Kursopplegg for driftstekniske installasjoner Kursopplegg til virksomhet LYSANLEGG Belysningsutstyr Nødlysutstyr ELVARME El. varme, generelt Varmekabler Vannvarmere og elektrokjeler RESERVEKRAFT TELE- OG AUTOMATISERING TELE- OG AUTOMATISERING GENERELT Systemer for kabelføringer Inntakskabler for teleanlegg Telefordelinger INTEGRERT KOMMUNIKASJON Kabling for IKT Terminalutstyr... 51

4 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 4 POST: INNHOLDSFORTEGNELSE 53. SEPARATE KOMMUNIKASJONSANLEGG systemer for porttelefoner ALARM- OG SIGNALSYSTEMER Brannalarm Adgangskontroll, innbrudds-, og overfallsalarm Pasientsignalanlegg LYD- OG BILDEANLEGG Fellesantenner Lydeanlegg ITV anlegg AUTOMATISERING Sentral driftskontroll og automatisering Lokal automatisering HEISANLEGG... 64

5 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 5 POST: 01. ORIENTERING 01. ORIENTERING 011 PROSJEKTETS ART OG OMFANG Orientering: Det innhentes med dette tilbud på elektrotekniske installasjoner til nytt bygg Vestby sykehjem som tilknyttes eksisterende bygg iht. etterfølgende funksjons- /ytelsesbeskrivelse og spesifikasjon. Det henvises også til Vestby Kommunes innspill/veiledning vedr. IKT og SD anlegg. Leveransen omfatter komplett prosjektering, levering og montering av el. installasjoner for elkraft, tele og automatisering, heisanlegg, tekniske anlegg og utomhusanlegg som beskrevet og i samsvar med samtlige vedlagte tegninger utarbeidet av ARK og tekniske rådgivere. Bygningsmessig utførelse: Det oppføres et nytt bygg på tomt i Vestby kommune i tilknytting til eksisterende bygg. Bygget oppføres i henhold til TEK10. Det stilles høye krav til tetthet og det må medtas mansjetter for rør og bokser i yttervegger der diffusjons-sperrer brytes, medtas i enhetspriser. Det vises til tegninger og beskrivelse utarbeidet av ARK. Det blir plass-støpt gulv og vegger i plan U2, U1 og 1. Prosjektering Elektroentreprenørener ansvarlig for alt prosjekteringsarbeid for de elektrotekniske installasjonene, inkl. bygningsmessige hjelpearbeider. El. entreprenøren må skaffe seg de nødvendige tekniske data for VVS-installasjonene og han skal i samråd med denne utarbeide underlag for kursopplegg frem til de respektive VVS-komponentene. I prosjekteringsfasen skal det utarbeides et komplett tegningsunderlag for alle installerte systemer innenfor el. kraft og tele/automatisering. Tegninger og skjemaer skal fortløpende korrigeres og distribueres ved endringer. Disse end ringer skal fortløpende merkes med angivelse av tegningsindeks og markering på tegninger hvor forandringen er foretatt. Følgendetegninger skal utarbeides: - Plantegninger for elkraft M01:50 (1:100). - Plantegninger for tele- og automatiseringsanlegg M=1:50 (1:100). - Himlingstegninger for elkraft-, tele- og automatiseringsanlegg M=1:50 (1:100).

6 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 6 POST: 01. ORIENTERING Nødvendige detaljtegninger og snitt. - Sløyfefordelingsskjemafor brannalarmanlegget. - Kursfordelingsskjemafor nødlysanlegget. - Enlinjeskjema for underfordelinger. Strømplanskjemaer for alle fordelinger som viser hovedstrøm- og styrestrømkretser. Nummererte rekkeklemmelistskjemaer som viser alle rekkeklemmer for hovedstrøm sty styrestrømkretser. Utsparingstegninger for bygningsmessige hjelpearbeider. - Enlinjeskjemaer for underfordelingene skal påregnede belastninger for de respektive kursene påføres. Symbolliste for tegninger og skjemaer. Alle tegningene skal utføres på DAK og inneholde alle relevanteopplysninger som montasjehøyde og bredde på kabelbroer, kursnummer og fordelingsnummer/indeks på alle utgående kurser, indeks på alle armaturer og ovner, montasjehøyde på utstyr etc. Det skal utarbeides en detaljert tegningsliste som skal korrigeres og distribueres ved alle tegningsutsendelser. I tillegg til entreprenørene skal byggherren ha 2 sett tegninger distribuert. Tegninger og dokumentasjon som benyttes for montasje skal være tydelig merket med "arbeidstegninger". Kostnader i forbindelse med kopiering og distribusjon av tegninger hele byggeperioden skal inkluderes i tilbudet. Beregninger Alle nødvendige beregninger som må foretas skal dokumenteres. Med tegninger skal det fremlegges beregninger for effektbehov for Energiselskapet, selektivitetsberegninger, kortslutningsberegninger, lysberegninger for alle typer rom, spenningsfallsberegninger. og transmisjonsbergninger. Det skal leveres samsvarserklæring for prosjekteringen. Kostnader for ovennevnte skal oppgis i prisskjema post 82. Elektrotekniske installasjoner Nytt bygg forsynes fra eksisterende hovedtavle plassert i rom U14, 400V TN-S system. Anlegget utføres i følge gjeldene forskrifter for 400V TN-C-S-anlegg. Det etableres nye stigekabler til nye underfordelinger, vent. Fordelinger og heis i nytt bygg. De elektriske installasjoner utføres i det vesentligste som skjulte installasjoner. Bygget er basert oppvarmes med vannbåren varme med radiatorer. Anlegget skal tilrettelegges for tilknytning til fjernvarme på et senere tidspunkt. Dette anlegget beskrives av RIV.

7 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 7 POST: 01. ORIENTERING Elektroinstallatøren skal sørge for elektrisk utstyr og et elektrisk system som er komplett til minste detalj, hvilket inkluderer alt nødvendig arbeid og materiell for de beskrevne anlegg. Det blir installert en heis i prosjektet. Iht. EN81-70.

8 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 8 POST: 04. LISTE OVER TEGNINGER 02. TILBUDSSKJEMA 17. Prosjektering/Anleggsdokumentasjon kr Bæresystemer kr Jording kr Systemer for lynvern kr.... Sum 41, Generelle elkraftanlegg kr Høyspent forsyning generelt kr.... Sum 42, Høyspent forsyning... kr Inntaks- og stigeledninger kr Hovedfordeling kr Underfordelinger kr El. kraftfordeling drifttekniske installasjoner kr El. kraftfordeling til virksomhet kr.... Sum 43, Fordelingsanlegg kr Kursopplegg kr Belysningsutstyr kr Utstyr for nødlysanlegg kr.... Sum 44, Lysanlegg kr Kursopplegg for elvarme kr Varmeovner kr Varmekabler kr Vannvarmere og elkjeler kr.... Sum 45, Elvarmeanlegg kr....

9 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 9 POST: 04. LISTE OVER TEGNINGER 461. El. kraft aggregater kr.... Sum post 46, Reservekraft kr Demonteringer kr.... Sum 49, Diverse kr Systemer for kabelføringer kr Inntaks- og stigeledninger for tele kr.... Sum 51, Basisinstallasjoner for tele og automatisering kr Kabling for IKT kr Terminalutstyr kr.... Sum 52, Integrert kommunikasjon kr Kursopplegg separate kommunikasjonsanlegg kr Utstyr for porttelefonanlegg kr.... Sum 53, Separate kommunikasjonsanlegg kr Kursopplegg kr Utstyr for brannalarmanlegg kr Adgangskontroll, innbrudds-, og overfallsalarm kr Pasientsignal kr.... Sum 54, Alarm- og signalanlegg kr Kursopplegg for fellesantenne kr Lydanlegg kr.... Sum 55, Lyd- og bildeanlegg kr....

10 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 10 POST: 04. LISTE OVER TEGNINGER 562. Sentral driftskontroll og automatisering kr Lokal automatisering kr.... Sum 56, Automatisering kr Heiser kr.... Sum 62, Person- og varetransport kr Prosjektering kr.... Sum 82, Prosjektering kr.... Sum eks. mva. kr % mva. kr.... Sum inkl. mva. kr....

11 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 11 POST: 04. LISTE OVER TEGNINGER Kalkulasjon og påslagsfaktorer Lønn Både kalkulasjonsfaktor og timesatser skal utfylles. Byggherren velger hvorledes oppgjør skal skje i hvert enkelt tilfelle. Kalkulasjonsfaktor for lønn. Tilbyderen skal oppgi en faktor hvor alle tillegg til netto utbetalt arbeidslønn er inkludert. El. entreprenøren kan fakturere netto utbetalt arbeidslønn multiplisert med faktoren, pluss merverdiavgift. Ka = Timesatser, inklusive alle påslag, eks. mva.: a) Ingeniør kr. pr. time b) Basmontør kr. pr. time c) Fagarbeider/montør kr. pr. time d) Hjelpearbeider/lærling kr. pr. time Timesatser ved overtid, inklusive alle påslag, eks. mva.: a) Ingeniør 50% kr. pr. time 100% kr. pr. time b) Basmontør 50% kr. pr. time 100% kr. pr. time c) Fagarbeider/montør 50% kr. pr. time 100% kr. pr. time d) Hjelpearbeider/lærling 50% kr. pr. time 100% kr. pr. time

12 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 12 POST: 04. LISTE OVER TEGNINGER Antall ansatte i administrasjon/ingeniører/fagarbeidere (montører)/hjelpearbeidere(lærlinger) ønskes oppgitt: Eventuelle andre opplysninger Enhetspriser Det leveres komplett liste med enhetspriser for de elektriske anlegg. Enhetsprisene gjelder for endringsarbeid og tillegg og skal være inklusive alle påslagsfaktorer og fortjenester. Alle poster, eller utvalgte poster etter avtale, skal oppgis og utfylles før kontrakten underskrives. Enhetspriser for kabelbroer, baner og veggkanaler skal inkludere kapp, sving, bøy og ca. 50 cm takpendel. Alle enhetspriser er komplett montert. Lysarmaturer er inkl. lyskilder etc. m/stk Enhetspris Punktpris bryter 1/16 dekket m/boks 1 Punktpris bryter 2/16 dekket m/boks 1 Punktpris impulsbryter 1/16 dekket m/boks 1 Punktpris koblingsboks 2,5 mm² tett på betong 1 Punktpris stikk 2/16+j dobbel m/boks innfelt 1 Punktpris koblingsboks 2,5 mm² tett på brakett 1 Punktpris koblingsboks 4 mm² tett på brakett 1 Røyk/optisk detektor på betong/i himling 1 Manuell melder m/hammer innfelt 1 Komplett punkt for tele/data spredenett inkl. terminering, testing og dokumentasjon 1 Punktpris lysarmatur 1

13 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 13 POST: 04. LISTE OVER TEGNINGER Materiell Påslag på materiell ifølge leverandørens netto prislister: Belysningsutstyr F= Kabel: F= Øvrig materiell F= F= F=

14 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 14 POST: 04. LISTE OVER TEGNINGER 04. LISTE OVER TEGNINGER Tegningsnr. Tittel Mål Rev. Dato Arkitekt Plan- og snitt-tegninger fra ARK, RIV, RIB og RIBR oversendes elektronisk. Elektro E440.1 Typiske el. installsjoner beboerrom og fellesrom.

15 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 15 POST: 10. FELLESYTELSER 10 FELLESYTELSER Merking Alle kurser, inklusive kabler, klemmer, plugger m.m. skal merkes tydelig og varig. Merkingen skal være i overensstemmelse med betegnelser og nummerering i beskrivelser, på tegninger og iht. NS Anlegget merkes i følge tverrfagelig merkesystem (TFM), utførelse avtales med byggherren. Alt el. materiell merkes i følge tverrfagelig merkesystem. Med varig merking menes det at merkingen skal ha like lang levetid som den merkede anleggsdel. Kostnader for merkingen regnes inn i tilbudets delsummer (enhetspriser) Dokumentasjon Følgende dokumentasjon skal fremlegges til avklaringsmøte før kontraktsinngåelse: Liste over enhetspriser for kabelbroer, kabelkanaler, kabel, stikkontakter, belysningsutstyr, varmeelementer, detektorer osv. som inngår i tilbudet. Liste over fabrikat og type materiell og utstyr som el.entreprenøren ønsker å benytte Miljø Entreprenøren skal foreta kontinuerlig rydding etter egne arbeider. Etter at bygningen er tettet, skal det ikke brukes feiekost e.l., men støvsuging. All boring hulltaking e.l. skal etter tidspunkt for tett bygg utføres med samtidig avsug/støvsuging. Alle tavler og fordelinger skal rengjøres spesielt ved ferdigstillelse/overlevering Anmeldelser, godkjenninger og koordineringer Elentreprenøren skal uten ekstra kostnader for byggherren besørge alle anmeldelser og godkjenninger i forbindelse med de elektrotekniske anlegg og installasjoner og er ansvarlig for at anleggene utføres etter gjeldende forskrifter og bestemmelser. Nødvendige forhåndsmeldinger, bl.a. til Hafslund nett og Telenor, skal innsendes i god tid før arbeidene igangsettes, slik at aktuelle godkjenninger foreligger før arbeidene påbegynnes. Kostnader ifm utarbeidelse av energi- og effektbudsjett medtas. Eventuelle målerapporter og skriftlige godkjenninger for ferdigstilte anlegg inngår som en del av ferdigstillelsen.

16 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 16 POST: 10. FELLESYTELSER Elentreprenøren er ansvarlig for all kontakt/koordinering med offentlige etater slik at deres arbeider utføres til rett tid og iht. de spesifikasjoner el. entreprenøren er ansvarlig for. Elentreprenøren skal medta full koordinering mot andre entreprenører som en del av totalentreprisekontrakten. Koordineringen skal dokumenteres på tegninger og i referater fra koordineringsmøter. Kostnader i forbindelse med dette punkt regnes inn i tilbudets delsummer.

17 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 17 POST: 17. PROSJEKTERING/ANLEGGSDOKUMENTASJON 17 PROSJEKTERING/ANLEGGSDOKUMENTASJON Prøving og idriftsettelse Orientering: Alle anlegg skal leveres komplett, ferdig prøvet og idriftsatt. Testing og utprøving av anleggene skal dokumenteres med idriftsettelsesrapport. Idriftsettelsesrapport Idriftsettelsesrapporten skal oversendes byggherren ved ferdigmelding av anleggene og skal inneholde en bekreftelse på at bl.a. følgende er gjennomført: - kontroll av tilkoblinger - kontroll av funksjoner, - innstilling av motorvern, - målte verdier for driftsstrøm til motorer angis i tabellform, - selektivitetsberegning, - kortslutningsberegning. I dokumentasjon skal det være registrerings- og måleskjemaer, sjekklister, beregninger m.m. Anleggene skal være ferdigstillet før overtakelse, hvor dokumentasjon med ovennevnte fremlegges. Prøvedrift m.m. Etter at anlegget er ferdigstilt og idriftsatt, skal enkelte installasjoner som sentralt driftskontrollanlegg, strukturert kablingssystem og heisanlegg gjennomgå en prøvedriftperiode på 2-3 mndr. Omfang og prøvedriftsperiodens lengde avtales særskilt. I prøvedriftsperioden skal anlegget være i ordinær drift i bygningen. Det skal føres protokoll fra prøvedriftsperioden for registrering av alle hendelser. Etter at prøvedriftsperioden er utløpt, skal anlegget gjennomgå full oppjustering før endelig overtakelse finner sted. For heisanlegg foretas full belastningsprøve etter godkjent prøvedriftsperiode. Til belastningsprøven stiller entreprenøren last, tilleggsvarme for oppvarming av maskinrom og nødvendige instrumenter for temperatur- og strømmålinger. Prøvedriftsperioden er tiden fra anlegget er funksjons prøvd, kontrollert og idriftsatt til overtakelse. Overtakelsesprøve (driftsprøve) og overtakelsesforretning vil finne sted ved utløpet av prøvedriftsperioden. Garantitiden løper fra overtakelse.

18 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 18 POST: 17. PROSJEKTERING/ANLEGGSDOKUMENTASJON Overtakelse Det skal kunne foretas funksjonsprøving ved overtakelse, helt eller delvis etter behov. Samtlige påpekte feil skal være rettet ved første etterbefaring. Byggherren kan forlange at kostnader i forbindelse med gjentatte etterbefaringer dekkes av el.entreprenøren. Arbeider i garantitiden Reklamasjonsarbeider skal foretas uten opphold. Kontrollomfang ved garantibefaring fastlegges under befaring i forhold til behovet. I tillegg til vanlig reklamasjon, skal følgende gjelde i reklamasjonstiden: - Feil på utstyr og funksjoner som ikke er oppdaget før overtakelsen og som oppdages i løpet av reklamasjonstiden, skal rettes opp vederlagsfritt av elentreprenøren. - Utbedringer skal foretas uten unødvendig opphold så snart feilen er påpekt. Garanti-/reklamasjonstid Garantitiden skal være 3 - tre - år fra overtakelse Tegninger fra entreprenør Orientering: Anbudet baseres på utsendte tegninger fra ARK og tekniske rådgivere i målestokk 1:100. Entreprenøren er ansvarlig for å utarbeide alle nødvendige arbeidstegninger i målestokk etter eget valg. Tegningene skal ajourføres og vedlegges DVdokumentasjonen i "som bygget"-utførelse. Prosjekteringen skal omfatte følgende tegninger: - Føringsveier, plantegninger - Elkraft, plantegninger - Elkraft, skjemaer - Teleteknikk, plan- og skjemategninger - Utsparingstegninger - Situasjonsplan for el. og teleinstallasjoner utvendig - Situasjonsplan for kabelgrøfter/kabelrør Elentreprenøren er ansvarlig for å utarbeide flerlinjeskjemaer for el.tavlene. For VVS-installasjonene vil det ikke bli utarbeidet andre tegninger enn flerlinjeskjemaer fra automatikkleverandøren. Elentreprenøren er selv ansvarlig for å utarbeide nødvendige trekkeskjemaer ut fra disse.

19 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 19 POST: 17. PROSJEKTERING/ANLEGGSDOKUMENTASJON Avklaring vedr. plassering av utstyret med leverandører og bruker medtas. Videre skal plassering av utstyret inntegnes på plantegninger. Det regnes med at det blir montert plattendekker. Utarbeidelse av nødvendige tegninger med utsparinger for el. inklusive kontroll medtas. Grensesnitt vedr. rør og bokser som monteres på fabrikk avtales med totalentreprenøren. Strømveisskjemaer og koblingsskjemaer Strømveisskjemaer tegnes i ubunden form, for styrestrøm og hovedstrøm. Det benyttes standard symboler. Tilkoblingspunkter skal merkes med klemmenummer og angis i kabelkoblingsplan eller rekkeklemmetabell. Hovedstrøm skal merkes med sikringsstørrelse, effekt og merkestrøm. Koblingsskjemaer skal vise ledningsføringer og tilknytningspunkter. Utstyr som inngår på strømveisskjema, skal ha referanse til dette. Strømveisskjemaer og koblingstabeller leveres for hele anlegget. Kursfortegnelser Kursfortegnelser skal inneholde kursnummer, opplysninger om hva kursen går til, betegnelse på eventuelle effektbrytere og sikringsstørrelser. Andre ytelser El.entreprenøren skal også utføre følgende ytelser: Kortslutningsberegninger, selektivitetsberegninger, lysberegninger fra valgt leverandør, adressering og utarbeidelse av displaytekster for brannvarsling Drifts- og vedlikeholdsinstruks Orientering: Det skal utarbeides et komplett drifts- og vedlikeholdsopplegg for bygningen. Opplegget skal omfatte alle entrepriser. Elentreprenøren plikter minimum å innlevere etterfølgende spesifiserte dokumentasjon og materiell, supplert med oppgaver over plassering i bygningen: Komplett drifts- og vedlikeholdsinstruks i 2 eksemplarer, utført i samsvar med "DV- NORM FOR BYGNINGER" utarbeidet av RIF mai Underlagene skal inngå som en del av DV-dokumentasjonen for hele prosjektet og skal utarbeides i henhold til de retningslinjer som er gitt. Drifts- og vedlikeholdsinstruksen skal være forfattet på norsk og innbundet i 4-hulls ringpermer. I tillegg skal all dokumentasjon leveres elektronisk.

20 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 20 POST: 17. PROSJEKTERING/ANLEGGSDOKUMENTASJON Dokumentasjonen skal minst omfatte følgende: - Anleggs- og funksjonsbeskrivelse med skjemategninger og plantegninger ("som bygget" utførelse) - Instruks for drift - Instruks for tilsyn - Instruks for vedlikehold - Feilsøkingsskjemaer - Komplett materialspesifikasjon - Komplett brosjyremateriale - Elektriske koplingsskjemaer - Merkesystem og symbolfortegnelse Komponentkort For alle produkter leveres spesifikasjon med angivelse av alle relevante data som navn, nummer, fabrikat, leverandør, dimensjon og farge m.m. i klartekst. Tilsyns- og vedlikeholdskort For alle produkter som krever regelmessig vedlikehold eller utskifting av komponenter som f.eks. filter, kran, lyskilde etc., leveres i tillegg til komponentkort en vedlikeholdsbeskrivelse samt angivelse av tidsintervall for vedlikehold og oversikt over de materialer som skal benyttes. For disse produkter kreves et fotokort (brosjyreblad av produktet med angivelse av alle betjeningshendler o.l.). Drifts- og systeminformasjon For alle produkter/systemer som forutsetter kontinuerlig drift, leveres i tillegg til komponent-, tilsyns- og vedlikeholdskort en driftsbeskrivelse inklusive koblingsskjema, feilsøkingsrutiner, rutinebeskrivelse og reservedelsliste. Beskrivelsen skal omfatte eventuelle brosjyrer og kopi av garantikort. For disse produkter kreves et fotokort (brosjyreblad av produktet med angivelse av alle betjeningshendler o.l.). Spesifikasjoner Apparatspesifikasjoner skal inneholde betegnelse fra strømveisskjema, navn, fabrikat, type, data, leverandør m.m. Ved overlevering av anlegget tilstiles byggherren forannevnte dokumentasjon, funksjons- og koplingsskjemaer samt strømveisskjemaer.

21 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 21 POST: 17. PROSJEKTERING/ANLEGGSDOKUMENTASJON Instruksjon og opplæring Orientering: Dekkende instruksjon og opplæring av driftspersonale skal skje når leveransen er operativ, og før overtakelse av anleggene. Ytelsen skal minst omfatte instruksjon og gjennomgang av samtlige anlegg og anleggsdokumentasjon på stedet og om nødvendig arrangement av kurs for driftspersonalet.

22 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 22 POST: 4. ELKRAFT 4. ELKRAFT Orientering: Etterfølgende funksjonskrav og skisserte løsninger må ikke oppfattes som komplette. Elentreprenøren har et selvstendig ansvar for å innhente alle relevante og nødvendige tilleggsopplysninger for å kunne levere et komplett elektrisk anlegg. Byggherren vil kun akseptere komplette installasjoner og anlegg. Samtlige arbeider skal være solide og fagmessig utført iht. Norsk Standard Norsk standard NS utg ITB NEK400: 2010 Elinstallasjonene skal tilfredsstille gjeldende Forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg. NB! Bygget oppføres i henhold til TEK10. Det stilles høye krav til tetthet og det må medtas mansjetter for rør og bokser i yttervegger der diffusjons-sperrer brytes. Det skal primært benyttes samme fabrikat for elektriske komponenter som opptrer gjennomgående i anlegget. El.installasjonene skal ikke forringe dekker eller veggers brann og/eller lydkrav. Byggets systemspenning blir 400V TN-S-system. For nøyaktig plassering av utstyr (brytere, stikk, lysarmaturer etc.) må elentreprenøren benytte arkitektens flisskjemaer etc.

23 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 23 POST: 41. BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 41. BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 411. Systemer for kabelføring Orientering: Det legges i det vesentligste skjulte røranlegg i dekker og vegger. Det monteres kabelbroer for fremføring av kabler over demonterbare himlinger og i fellesrom. For kontorarbeidsplass og vaktrom monteres el. kanaler for el. og teleinstallasjoner. For øvrig legges skjult røranlegg i dekker og over faste himlinger og vertikalt i skillevegger. For å tilfredsstille lyd- og brannkravene mellom alle rom, skal det hvor kanaler/stiger krysser gjennom skillevegger, legges inn standard tetningsstaver/branntetting som oppfyller veggenes lydkrav og eventuelle brannkrav. I yttervegger skal det fuges rundt alle føringer som bryter tette/fuktsperrer. Bokser i yttervegger bør unngåes. Kabelbroer Det regnes med kabelbroer over himlinger, i korridor og felles rom etc. Det monteres vertikale kabelbroer på kortveggene i tavlesjakter for vertikal fremføring av el- og tele-installasjoner. Telekabler skal primært legges på egne føringsveier, men aksepteres felles føringsveier med el. kraftkabler. Det forutsettes at kablene legges fysisk attskilt med skilleplate og med tilstrekkelig avstand. Det legges broer med ca. 30% reservekapasitet. Føringer fra eksisterende bygg til nytt bygg legges i grøfter med trekkerør. Det nyttes kabelbroer i galvanisert utførelse. El. kanaler. På kontor og vaktrom medtas el. kanaler for stikk., tele og data for arbeidsplassene. Det regnes med horisontale el. kanaler på vegger, høyde avtales med bruker. Videre med kabelkanaler for opplegg spredenenett tele/data og tilhørende stikkontakter i følge beskrivelse. Uttak monteres i det vesentligste på vertikale el. kanaler og innfelt i vegg. Det brukes el. kanaler i halogenfri plast, polarhvit, HxD ca. 123x72mm. Minikanaler. For pen fremføring av åpent anlegg der der flere kabler medtas levering og montering av minikanaler. Armaturskinner Det medtas armaturskinner eller lignende i parkeringsanlegg og tekniske rom i

24 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 24 POST: 41. BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT kjeller. For montasje av lysarmaturer, medtas pga. mye tekniske installasjoner i taket, kfr. VVS-tegninger. Det leveres armaturskinner i galvanisert utførelse. Gulvbokser Det medtas gulvbokser under bord i møterom, 2stk. Det leveres gulvbokser for montasje av belegg på oversiden, montasje av belegg medtas. I hver gulvboks monteres 3 stk. dobble uttak for tele/data og 2 stk.trippel uttak for el. Bordbrønner Det medtas levering av bordbrønner i bord på møterom, 2stk., montasje i møtebord medtas. I hver bordbrønn medtas 6uttak for tele/data og 6 uttak for el. Reserverør Det medtas reserverør fra over himling i korridorer til hvert beboerrom, 2x20mm rør og innfelte bokser. Dette for eventuelle fremtidige egne sikre kurser for annet utstyr og ekstra teleinstallasjoner i forbindelse med dette. Branntetting Branntetting av el. gjennomføringer er forutsatt utført av hovedentreprenøren. Brannog lydtetting rundt enkeltrør medtas av el. entreprenøren. Enhetspriser på tilbudt utstyr vedlegges i tilbudet.

25 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 25 POST: 41. BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 412. Systemer for jording Orientering: Bygningsmassen jordes etter gjeldende forskrifter. Det regnes med kobberwire som hovedjord. El. entreprenøren skal medta all nødvendig jording og potensial-forbindelser i ny bygget. Det skal legges ringjord (50 mm 2 ) med kråkefot i byggets ytterhjørner. Hvis grunnforholdene er for dårlige skal det suppleres med jordingsspyd/jordingsplate. All tilkopling til ringen utføres med C-press verktøy. Ved tilkopling til armeringsjern og lignende skal det benyttes dobbelt sett godkjente egnede bestandige klemmer eller godkjent presskjøt. Nytt jordingsanlegg tilkoples eksisterende byggs jordingsanlegg. Det etableres jordskinne i nye underfordelinger, samt signalsignal/referansejording hvor dette er nødvendig. Elentreprenøren er ansvarlig for å etablere jording av alle utsatte anleggsdeler, så som hovedvannledning, avløp, ventilasjonskanaler etc. Disse jordlederne samles på hovedutjevningsskinne i hovedtavla. Eventuelle Tjømemuffer leveres og monteres av rørlegger, men tilkobles av el.entreprenøren. PE-leder i stigeledningene skal benyttes som jordleder frem til de enkelte underfordelingene. Alle føringsveier skal ha ekvipotensialforbindelse der de er kappet pga. brannskille, høydeforskjeller ol. Alle anlegg jordes. Alle bad jordes i følge anbefalinger i våtromsnormen, slukrister i dusj skal jordes. Til teleutstyr skal det legges en egen separat gul/rød jordledning.

26 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 26 POST: 42. HØYSPENT FORSYNING 42 HØYSPENT FORSYNING 420. Høyspent forsyning generelt. Orientering: Hafslund nett strømforsyner eksisterende bygg i dag fra nettstasjon V Systemspenningen er 400V TN-S anlegg. Vi forutsetter at eksisterende nettstasjon har nok kapasitet til også å dekke effektbehovet til nytt bygg. El. entreprenøren er ansvarlig for å innhente effektoppgaver fra alle underentreprenører/faggrupper og å samarbeide med Hafslund Nett for å få tilstrekkelig effekt til å dekke ny bygges behov. Videre skal energi- og effektbudsjett utarbeides. Elentreprenøren skal utføre nødvendige forhåndsmeldinger, ferdigattester etc.

27 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 27 POST: 43. LAVSPENT FORSYNING 43 LAVSPENT FORSYNING Hovedfordeling. Orientering: Eksisterende hovedfordelingen er plassert i eget rom i kjelleretasje (014) som vist på plantegning. Systemspenningen er 400V TN-S anlegg. Eksisterende hoved effektbryter i eksisterende bygg er på 1250 Amp. forutsettes beholdes til å dekke effektbehovet til nybygget. Nye effektbrytere skal ha justerbare vern som skal forsyne nye underfordelinger i ny bygg plasseres i ledige felt i eksisterende hovedtavle. Alle nye stigeravganger skal ha isolasjonsovervåking med signal til SD-anlegget ved feil. Alle nye utgående stigekabler skal ha 2-3-polete hovedstrømsautomater eller effektbrytere. Rekkeklemmer benyttes for alle kabelavganger t.o.m. 16 mm². Ved idriftsettelse og en gang i løpet av garantitiden skal hovedfordelingen termograferes. Resultatet skal vedlegges FDV dokumentasjonen. Eventuelle feil som oppdages skal utbedres av el.entreprenøren på el.entreprenørens regning. Elentreprenøren er ansvarlig for nødvendige kortslutningsberegninger iht. til den type vern som benyttes. Videre skal god selektivitet dokumenteres. Tekniske tavler for VVS leveres av VVS leverandørene, men monteres av elektroentreprenøren. Eksisterende kursfortegnelse oppdateres iht. nye installasjoner. Enhetspriser på tilbudt utstyr vedlegges i tilbudet Stigekabler Orientering: Inntakskabler Eksisterende inntakskabler er opplyst fra Hafslund nett er TFXP 4x4x240 mm 2.

28 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 28 POST: 43. LAVSPENT FORSYNING Stigekabler Fra eksisterende hovedfordeling med nye kursavganger legges nye stigekabler til samtlige nye underfordelinger VVS fordelinger og heis. Stigekabler forlegges vertikalt i trekkerør i grøft og horisontalt på kabelbroer. Stigekabler dimensjoneres for ca. 30% økning av effektbehovet Alle stigekabler skal merkes tydelig og varig. Tilførsel til ny heis i nybygg forlegges egensikkert med skjult røranlegg fra eksisterende hovedtavle, tilkoples etter avtale med leverandør. Det skal etableres egne stigeledninger frem til nye VVS fordelinger og andre større installasjoner. Det må tas hensyn til forskriftenes krav til reduksjonsfaktorer for forlegningsmåte og ved installasjon av flere kabler i samme trasé. Kortslutningsberegninger for stigekabler utføres av el. entreprenøren og skal leveres byggherren og det stedlige tilsyn for godkjenning før installasjonen påbegynnes. El.entreprenøren skal forsikre seg om at jordledningene i de respektive kablene har stort nok tverrsnitt. Hvis ikke, må kabeltverrsnittet økes. El. entreprenøren er selv ansvarlig for riktig dimensjonering av stigeledningene. Det henvises til funksjonsbeskrivelsen for VVS etc. for dimensjonering av tekniske stigekabler. For øvrige stigekabeltilknytninger henvises det til øvrig beskrivelse for totalentreprisen. Generelt omfattes følgende: - VVS-anlegg. - Underfordelinger. - Heis - Stigekabler. - Eventuelle utfyllende stigekabler for å ivareta alle funksjoner som fremkommer av den totale beskrivelsen for prosjektet. - Frakopling og fjerning av eksisterende kabel til gammel vakt bygning. Termografering av hovedtavle/underfordelere skal utføres ved etter et års og tre års drift. Dette må utføres i en periode når anlegget har maksimal belastning. Enhetspriser på tilbudt utstyr vedlegges i tilbudet.

29 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 29 POST: 43. LAVSPENT FORSYNING Fordelinger til alminnelig forbruk Orientering: Det monteres underfordelinger i hver etasje som vist på tegninger fra ARK. Det vil si fordelingstavler som dekker bygget. Det medtas stativ for montasje av svakstrømsinstallasjoner i kottene. Ved dimensjonering av fordelingene har entreprenøren ansvaret for å innhente alle nødvendige og relevante opplysninger. Vi vil her spesielt nevne: - Effektforbruk. - Analyse av effektbehov for alle tekniske anlegg. Underfordelingene leveres som prefabrikkerte enheter i FORM 2. Det medtas jordfeilautomater etc. for kurser til lys og tekniske anlegg. Fordelingene leveres med ca. 30% utvidelseskapasitet. I alle underfordelinger monteres hovedbrytere slik at fordelingen kan gjøres spenningsløs. Alle utgående kurser skal sikres med jordfeilautomater, for 1-fase kurser leveres 2-polte automater med felles vipp. Det skal benyttes automater med karakteristikk etter type belastning. Det monteres mellomvern i alle underfordelinger. Det leveres finvern for kurser til TV/data etc. Overspenningsvern skal medtas i alle fordelingstavlene. Det må sikres at lynnedslag/emp ikke induserer større spenninger. Alle nødvendige arbeider og leveranser må medtas i forbindelse med montering og etablering av fordelingene. Alle tavleskjemaer og kursfordelingsskjemaer skal adresseres med endelig rom navn og nummere. Kursfortegnelse i plastramme monteres på vegg/tavledør. Fordelingstavlene leveres som tavlestativ for montasje i tavlekott og som stålplateskap montert i eget tilbygg med fellesrom, kontor etc. Fordelingstavlene skal innredes og tilrettelegges for plassering av plinter for teletekniske installasjoner så vel som sentralutstyr for sykesignalanlegg og andre buss-systemer. Behov for ventilasjon av tavlekott, stålplateskap og nytt utstyr i eksisterende hovedtavle vurderes i samarbeid med ventilasjonsentreprenøren. Byggherren godkjenner ikke at utstyret forringes eller at det kan oppstå feil med anlegget. El.

30 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 30 POST: 43. LAVSPENT FORSYNING entreprenøren skal oppgi til ventilasjonsentreprenøren avgitt effekt på utstyr i tavlekott og nytt utstyr i eksisterende hovedtavle. Fordelingene skal være utført som prefabrikkerte modultavler produsert ved et anerkjent tavlebygger verksted. Fordelingstavlene skal leveres i kapslingsgrad for usakkyndig betjening. El. fordelingene skal testes iht. NEK Samsvarserklæring utstedes. Underfordelingene skal ha innmontert lysarmatur med egen bryter, samt el. kraftuttak, 2/16A+j. Nye fordelinger skal være låsbare og tilpasses eksisterende låssystem. Termografering av underfordelere skal utføres ved etter et års og tre års drift. Dette må utføres i en periode når anlegget har maksimal belastning. Underfordeling for elkraft og teletekniske anlegg skal være fysisk skilt og ha separate dører og tilpasses eksisterende låssystem. Fordelingene skal kunne frakobles kraftforsyningen via egen bryter i fordelingen. Denne skal ikke hindre åpning av dør. Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner som ventilasjonstavle se kap. 3 Kommer ventilasjonsleveransen inn under maskindirektivet er det leverandøren av maskinen som har ansvaret. Han må følgelig selv koordinere tester, eventuelt ved hjelp av andre av sine innleide montører. Samsvarserklæring må utstedes for maskinen. Overgang mellom fast opplegg og VVS-utstyr skal utføres med fleksibel forbindelse. Enhetspriser på tilbudt utstyr vedlegges i tilbudet.

31 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 31 POST: 43. LAVSPENT FORSYNING Kursopplegg til alminnelig forbruk. Orientering: Krav til materiell, utførelse, tekniske bestemmelser etc. iht. NS NEK 400:2010 og TEK 10. For nødlys gjelder i tillegg Selskapet for Lyskulturs publikasjon nr. 7, Nødlys og ledesystemer, 6. utgave For omfanget av kursopplegget for lysanlegget henvises det til post 442 og 443. (Kursopplegget prises i denne posten.) For lys på bad og taklys i oppholdsrom skal installasjonen baseres på KNX for integrering mot anleggets signal- og varslingsanlegg. Dette er videre beskrevet i pkt Kursopplegg for lys og stikk utføres i det vesentligste som skjult røranlegg. I fellesarealer i kjeller kan el. installasjonene som åpne anlegg, eventuelt innfelt i gipsplatehimling. Korridor, fellesrom, gang, vindfang, trapperom Det monteres skjulte røranlegg i vegger. Kabler forlegges på kabelbroer over nedhengte himlinger. Forlegning i trapperom avklares med hovedentreprenøren. Det ønskes i det vesentligste skjult røranlegg, med prefabrikkerte elementer kan det alternativt legges åpne anlegg med minikanaler for vertikale føringer. Lyset skal styres automatisk med tilstedeværelse detektor i korridor, gang, fellesarealer, hvilerom, kapell, kjøkken, kontor, møterom, trapperom, hjelpemiddellager, lager. I trapperom skal lyset i alle etasjer tennes samtidig. I korridorer, fellesarealer, fordelingstavler, sjakter/føringsveier med adkomst, trapper og tekniske rom etc. installeres stikkontakter 16A, for bruk til f.eks. rengjøringsmaskiner og håndverktøy. De plasseres med slik innbyrdes avstand at de kan betjene rengjøringsmaskiner uten skjøteledning. Tekniske rom/kjølerom kister. I tekniske rom og tavlekott monteres standard brytere for styring av lysanlegg. Det monteres stikkontakter for service ved dører, alternativt på tavlestativer, egne kurser. I tavlekott medtas dobbel stikk. på stativ for svakstrøm, egne kurser. Beboerrom. Det medtas 3 stk. doble stikk og 1 stk. trippel stikk i hvert beboerrom. Det medtas lev. og mont. av stikk på alle bad, monteres på vegg ved siden av speil ca. 1,1mofg. etter nærmere avtale. Anlegget monteres som skjult røranlegg.

32 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 32 POST: 43. LAVSPENT FORSYNING Toaletter. På toaletter beboerrom medtas opplegg for lys i tak og ved speil. På HCWC medtas opplegg for lysarmatur i tak og ved speil. Anlegget monteres som skjult røranlegg. Lyset skal styres automatisk med bevegelsesdetektorer. Anlegget monteres som skjult røranlegg. Kjøkken/minikjøkken. Det skal medtas stikk med timer for kaffetrakter etc., alternativt kan det leveres benkarm. med innebygd timer. Det medtas stikk. i overskap over komfyrer for lys og avtrekksvifte. Felles rom. I fellesrom medtas ekstra stikk. for tilkopling av nedhengt belysning, det regnes med 6stk. stikk. i tak, egne brytere. Ellers medtas 7 stk. doble uttak for generelt bruk. Møterom. Lyset skal kunne styres via tablåer ved dører. Det medtas 3 stk. triple stikk i gulvbokser, 1 stk. dobbel stikk ved dør og 4 stk. doble stikk på vegg. Vaktrom. Det medtas 1 stk. dobbel stikk ved dør og 6 stk. triple stikk montert i veggkanal. Kontor. Det medtas 1 stk. dobbel stikk ved dør og 4 stk. triple stikk montert i veggkanal. Hvilerom. Det medtas 1 stk. dobbel stikk ved dør og 4 stk. doble stikk montert på vegg. Uteplasser. Det medtas 1 stk. dobbel stikk pr. uteplass ( 4 stk.) Skyll-/vaskerom. Det medtas stikk til vaskemaskin, tørketrommel og 1 stk. dobbel stikk ved benk. Skyll rom (lite). Det medtas 3 stk. doble stikk. Kapell. Det medtas 7 stk. doble stikk. Utelys. Det medtas opplegg for lys utvendig ved sansehage, gangveier, innganger, på fasader av byggene etc. som beskrevet i kapittel 442. Synlige kabler på fasader tillates ikke. For styring av utelys medtas tilkopling til eksisterende anlegg for styring av lys (SDanlegg)

33 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 33 POST: 43. LAVSPENT FORSYNING Nødlys. Armaturer for markeringslys og ledelys tilkoples et sentralisert system med overvåking. Heis. Det monteres lys og stikk. i sjakt. Kupé leveres komplett med belysning ferdig internt koplet. Parkering/boder/lager/disp. rom. Det medtas egen kurs for lys og stikk., monteres i underfordeling i kjeller. Lyset styres med tilstedeværelse detektorer. Stikkontakter for generell bruk skal medtas i alle rom/arealer. I korridorer/ganger monteres stikkontakter tilpasset utstyr med 6 m skjøteledning. I øvrige rom følges standard for elektriske installasjoner i boliger i NEK 400:2010. I arealer med boder/lager/disp. rom monteres stikkontakter ved dør til rommet. Videre regnes med lys i gang og lys med bryter for hver bod (det blir tette vegger mellom boder). Det skal medtas nødvendig montasje og tilkobling av øvrig utstyr for drift som blir levert av andre. 230V tilførsel til teleteknisk utstyr skal medtas. (adgangskontrollanlegg, PC, trådløst nettverk, ITV anlegg, brannalarmanlegg, antenneanlegg, lydanlegg, projektorer, SDanlegg osv.). Det skal legges separate kurser til sentralutstyr for tele. En kurs pr. sentral. For øvrig skal det være stikkontakter i alle rom. (også kryperom) Fordelingsanlegget i VVS teknisk rom skal utføres med beskyttelsesrør fra kabelbro til utstyr på ventilasjonsaggregatene, ventilasjonskanaler og vannrør. Det skal medas el. opplegg til alt VVS utstyr. Dette gjelder også tilkobling av VAV spjeld, aktuatorer for radiatorene, romtermostater og utetermostater osv.. Se også under kapittel 3, VVS. Det skal medtas 3 stk. uttak for ladning av el.bil i parkeringsanlegget, som fordeles på egnene kurser. Stikkontakter, brytere m.m. skal stå så nær gerikt som mulig. Der det er flere bokser på samme sted, skal de stå rett over hverandre. For nedhengt belysning over stuebord og kjøkken bord monteres stikkontakter ved tak, lysarm. leveres av andre, montasje og tilkopling medtas. For å hindre lydbro hvor to bokser står mot hverandre på hver sin side av samme vegg, skal forbindelsesrøret legges i sløyfe og rommet mellom boksene tilleggsisoleres. Boksene bør dog helst forskyves i forhold til hverandre.

34 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 34 POST: 43. LAVSPENT FORSYNING For nøyaktig plassering av uttak og brytere må arkitektens skjemategninger benyttes. For bokser til stikk, brytere m.m. som innfelles i vegger med stenderverk av tynnplateprofil, skal el.entreprenøren innkalkulere i prisen nødvendige festebraketter av stål for gipsplater o.l. Gammel vakt bygning. Demontering av eksisterende lysarmaturer, stikk, tele/data uttak, brannvarsling utstyr etc. i gammel vakt bygning. Ca. 35 m 2. Det medtas kildesortering med fjerning og destruering av utstyr i henhold til gjeldende forskrifter. NB! Alle uttak og brytere skal være polarhvite. Enhetspriser på tilbudt utstyr vedlegges i tilbudet.

35 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 35 POST: 43. LAVSPENT FORSYNING Fordelinger til driftstekniske installasjoner Det blir montert SD-anlegg for styring av ventilasjon og varmeanlegg som tilkoples til eksisterende SD-anlegg. Automatikkleveransen er medtatt i VENT-entreprisen El.entreprenøren medtar montasje av automatikkskapet. Det skal medtas et komplett kursopplegg og tilkobling av alle driftstekniske installasjoner, alt utstyr og alle innredninger iht. beskrivelse. Kursopplegg i forbindelse med skap for vannbåren varme og pumper etc. medtas. Enhetspriser på tilbudt utstyr vedlegges i tilbudet.

36 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 36 POST: 43. LAVSPENT FORSYNING Kursopplegg for driftstekniske installasjoner Orientering: Under denne post medtas kabelopplegg og tilkobling av VVS-anleggene. Det medtas el. opplegg med tilkoplinger etter avtale med VENT og RØR. Før utførelsen må anleggene gjennomgås med leverandører slik at el. opplegg tilpasses det leverte utstyret. El. entreprenøren er ansvarlig for å utarbeide trekkeskjemaer på grunnlag av tavleskjemaer utarbeidet av automatikkleverandøren. Det medtas tilførsel til nytt ventilasjonsaggregater som blir montert i aggregatrom, effektbehov oppgis av VENT. Det medtas tilførsel til varmeanlegg, monteres i kjeller nytt bygg. Effekter oppgis av RØR. Videre medtas kurs og opplegg for sirkulasjonspumper etc. etter avtale med RØR. Det tilrettelegges tilførsler til nytt varmeanlegg, som skilles ut som egen entreprise på et senere tidspunkt. Effekter oppgitt av RIV 50 kw. Det medtas opplegg til sirkulasjonspumper etc. etter opplysninger fra RØR. Det monteres egen avtrekksvifte for vaskerom, forrigles med kurser for tørketromler. Det medtas strømvakter på kurser for tørketromler. Det monteres egne avtrekksvifter for avtrekkshetter over kokeplater. Det medtas stikk. i overskap for tilkopling av lys og motor i avtr. hette, det medtas opplegg fra brytere i avtr. hetter til motorer på tak. Nødvendige servicebrytere leveres og monteres av el. entreprenøren. Enhetspriser på tilbudt utstyr vedlegges i tilbudet.

37 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 37 POST: 43. LAVSPENT FORSYNING Kursopplegg til virksomhet Orientering: Under denne post medtas kursopplegg for stikkontakter/-uttak som ikke inngår under post 4332 og Foruten de spesifiserte installasjoner under kapittel i el. beskrivelsen, skal det under denne post medtas kursopplegg for øvrige tekniske utrustninger som er omhandlet i andre spesifikasjoner. Alt utstyr for elektrisk tilkobling skal inkluderes. Følgende typiske installasjoner skal dekkes under denne post: - Brannalarmanlegg - Porttelefonanlegg - Fellesantenne/kabel-TV/bredbånd. - Telenor - Nye Sendere trådløst nettverk - Nye Servere, switcher etc. for spredenett i plassert i eget rom i nytt bygg og som tilknyttes eksisterende utstyr i eksisterende bygg.. - Adgangskontroll, innbrudd - ITV - Automatisk port - Automatiske dører/leddporter - Røykluker Det medtas egne kurser for minikjøkkener i fellesarealer, det regnes med egne kurser for kokeplater/kjøleskap, benkarmatur med stikk. for kaffetrakter etc., videre medtas egen stikkontaktkurs og stikkontakt med timer for tekoker etc. - For kokeplater i oppholdsrom og i minikjøkkener i fellesarealer medtas komfyrvakt. Vaskemaskiner/tørketromler skyllrom (stort). Det medtas egne kurser for vaskemaskiner og tørketromler i skyllrom og vaskerom, det regnes med 6stk. 1-fase 16A kurser. Videre medtas levering av støpsel og tilkopl. av bevegelig ledning som medfølger utstyr. Opplegg kontrolleres med byggherren før installasjonen startes.

38 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 38 POST: 43. LAVSPENT FORSYNING Uttak tele/data/antenne. Det medtas stikkontaktkurser for ovennevnte i beboerrom, fellesrom etc. Det regnes med maks 5 data-uttak pr. kurs. Utvendig stikk. Det monteres stikk. utvendig på vegg ved uteplasser. Plassering avtales med bruker, egne kurser. El. opplegg heis. Det medtas nødvendige sikringer og stigeledning etter opplysninger fra leverandør. Det skal monteres lys og stikk. i sjakt for heis. Det medtas stikk. i trapperom utvendig ved heissjakt i alle etasjer. Automatiske dører. Det medtas opplegg for automatiske dører i følge beslagsliste utarbeidet av lås og beslagkonsulent. Det medtas opplegg for dørpumper, motorlåser, el. låser, magnetlåser, el.sluttstykker, mikrobrytere, nødbrytere, nøkkelbrytere, magnetkontakter, nødutstyr, albuebrytere, bevegelsesdetektorer etc. som angitt liste utarbeidet av lås og beslagkonsulenten. Utstyret leveres av leverandøren inklusive medfølgende kabler som angitt i beslagliste. Elentreprenøren medtar montasje og tilkopling av utstyret. Det medtas skjult røranlegg og innfelte bokser nødbrytere, albuebrytere, utløsebrytere etc. Plassering av utstyret avklares i eget møte med byggherren/lås- og beslagleverandøren. Skyllrom (lite). Det medtas 3 stk. 1-fase kurser og stikkontakter pr. rom for tilkopling. Opplegg kontrolleres med byggherren før installasjonen startes. Minikjøkkener. Det medtas 1- fas 16 A kurser til følgende: 1 stk. stikk til kjøleskap. 1 stk. stk. til fryseskap. 1 stk. stikk til oppvaskmaskin. 1 stk. stikk dobbel montert over benkeplate (underskap). Det legges 2x25A kurser til komfyrtopper, det monteres komfyrvakter for alle komfyrtopper. Videre regnes med egen kurs og stikk med timer for mikrobølgeovn, kaffetrakter etc., monteres innfelt mellom over- og underskap etter avtale med bruker. Kjøkken. Det medtas 1- fas 16 A kurser til følgende: 1 stk. stikk til kjøleskap. 1 stk. stk. stikk til fryseskap. 1 stk. stikk til oppvaskmaskin. 2 stk. stikk montert over benkeplate (underskap).

39 AS Rasmussen & Strand - Rådgivende Ingeniører - Elektroteknikk 39 POST: 43. LAVSPENT FORSYNING 3 stk. doble stikk montert på vegg i rommet. Det legges 2x25A kurser til komfyrtopper, det monteres komfyrvakter for alle komfyrtopper. Videre regnes med egen kurs og stikk med timer for mikrobølgeovn, kaffetrakter etc., monteres innfelt mellom over- og underskap etter avtale med bruker. Plassering avtales med bruker før installasjonene starter. Utvendig rullemarkise. Det monteres utvendige persienner av alle fasader på bygningen. Det medtas el. opplegg til motorer for persiennene etter avtale med leverandør. Nødvendige relébokser medtas. Persiennene ønskes betjenes med en bryter pr. rom. Røykluker. Det installeres røykluker i hovedtrapperom ved heis og for trapperom med rømningsvei fra kjeller. Styreskap leveres av andre, montasje i trapperom i plan 1. og all nødvendig kabling med tilf. og opplegg for brytere i 1.et. medtas. Brytere skal også benyttes til åpning og lukking av luker på varme dager, monteres høyt for å hindre misbruk. Parkering. Det medtas stikkontakter for leddporter parkering, monteres etter avtale med portlev., egen kurs i underfordeling i kjeller (U2). Det medtas 3 stk. doble stikk. utvendig på vegg for lading av el. biler, som legges på egene kurser. Porter ved innkjøring. Det medtas el. opplegg med stikk etter avtale med portlev., egen kurs i underfordeling i kjeller (U2) Videre medtas nødvendige signalkabler for styring ved inn- og utkjøring og for styring via adgangskontrollanlegg og intercom. Enhetspriser på tilbudt utstyr vedlegges i tilbudet.

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER.

FUNKSJONSBESKRIVELSE ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER. FUNKSJONSBESKRIVELSE ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER. Innholdsfortegnelse: Kap. 40. Kap. 50 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER TELE- OG AUTOMATISERING 1 KAP 40 ELKRAFTINSTALLASJONER Orientering: Bygget har 230V IT anlegg

Detaljer

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Forsvarsbygg Utvikling Nord Bodø E0 For tilbud 11.11.09 OJ 1 Oppdatering

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

BYGGHERRE: Vinpart AS PROSJEKT: Rådhusgt 5 Side 1 av 6 KAPITTEL: BILAG 4 Dato:

BYGGHERRE: Vinpart AS PROSJEKT: Rådhusgt 5 Side 1 av 6 KAPITTEL: BILAG 4 Dato: PROSJEKT: Rådhusgt 5 Side 1 av 6 TILBUDSSKJEMA ENHETSPRISER, OPSJONER EL ENHETSPRISER Enhetspriser forstås å være komplette, ferdig installert, inkl andel av utstyr, sikringsarrangement, brytere, koblingsbokser,

Detaljer

Romerike krisesenter, nybygg

Romerike krisesenter, nybygg Romerike krisesenter, nybygg TILBUDSBESKRIVELSE FOR ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER 06.09.2012 AS Rasmussen & Strand Drammensveien 130 C 0277 Oslo Tlf: 22 56 27 20 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 01.

Detaljer

Stavanger eiendom. Sist lagret: 8. mars 2012 Side 1 av 6

Stavanger eiendom. Sist lagret: 8. mars 2012 Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 4 ELKRAFT... 4 40 ELKRAFT, GENERELT... 4 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT... 4 411 SYSTEMER FOR KABELFØRING... 4 412 SYSTEMER FOR JORDING... 4 42 HØYTSPENT

Detaljer

OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER

OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER FORSVARSBYGG OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER 14.01.2013 ELEKTRISKE ANLEGG Prosjekt: FORSVARSBYGG - OSCARSBORG FESTNING - TAKARBEIDER Side 2 LI LI.1 STE OVER TEGNINGER Følgende dokumenter er utarbeidet

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg ASAK KIRKESTUE Totalentreprise Elektrotekniske anlegg Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg Ing. EVENSEN AS 20.10.2010 Prosjektnr. 1039 ASAK KIRKESTUE Side 2 av 7 Orientering Bygget skal inneholde

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

TOTALENTREPRISEBESKRIVELSE ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

TOTALENTREPRISEBESKRIVELSE ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 367080 BISPEHAUGEN SKOLE TOTALENTREPRISEBESKRIVELSE ELEKTROTEKNISKE ANLEGG DOKUMENTKONTROLL TRONDHEIM KOMMUNE UTBYGGINGSENHETEN UTFØRT AV: Sweco Norge AS Professor Brochs gate 2 7030 Trondheim v/ Yngvar

Detaljer

Jendem skole Nybygg og ombygging

Jendem skole Nybygg og ombygging Fræna kommune Jendem skole og ombygging Elektrotekniske anlegg og heis Forprosjekt og kalkyle Oppdragsnr.: 5166968 Dokumentnr.: 5166968_Forprosjekt_RIE Versjon: D01 2017-09-20 Oppdragsgiver: Fræna kommune

Detaljer

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Instruks Elektrotekniske anlegg. Til bruk for teknisk vedlikeholdspersonell. Sjølyststranda A-1 Utarbeidet av: 1. ADRESSELISTE. FDV Dokumentasjon. INNHOLDSFORTEGNELSE.

Detaljer

Snarøya skole. Delrehabilitering Fasaderehabilitering og ventilasjonsanlegg SFO. Kap. 4 Elkraftinstallasjoner og kap. 5 Tele og automatisering

Snarøya skole. Delrehabilitering Fasaderehabilitering og ventilasjonsanlegg SFO. Kap. 4 Elkraftinstallasjoner og kap. 5 Tele og automatisering 08.06.2016 Snarøya skole Delrehabilitering Fasaderehabilitering og ventilasjonsanlegg SFO Kap. 4 Elkraftinstallasjoner og kap. 5 Tele og automatisering 4 ELKRAFTINSTALLASJONER 40 ELKRAFT, GENERELT 40.1

Detaljer

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord GENERELLE PUNKTER Det skal monteres et nytt nødstrømsaggregat som dekker behovet til Austjord. Nødstrømsaggregatet monteres utvendig ved trafo for hele anlegget. Det er beregnet å støpe en betongplate

Detaljer

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider Omsorgsboliger Leira PRISSKJEMA SOM SKAL MEDFØLGE TILBUD: O. Sammenstilling A. Hovedkapitler Kapittel 1 Generelle kostnader 1.1 Kapitalytelser 1.2 Tilrigging 1.3 Drift 1.4 Nedrigging 1.5 Prosjektering

Detaljer

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 SIDE: 1 YTELSESSPESIFIKASJON AUTOMASJON Innhold 56. AUTOMASJON 3 56.1 GENERELT 3 56.11 Dokumentasjon i tilbudet 3 56.12

Detaljer

INTERNKONTROLL Entreprenøren skal gjennomføre kvalitetssikring og utføre internkontroll for å sikre at installasjonen er forskriftsmessig utført.

INTERNKONTROLL Entreprenøren skal gjennomføre kvalitetssikring og utføre internkontroll for å sikre at installasjonen er forskriftsmessig utført. ELAFT, TELE OG AUTOMATISERING GENERELLE BESTEMMELSER LOVER, FORSIFTER OG STANDARDER De elektrotekniske installasjoner skal utføres i samsvar med gjeldene offentlige lover og forskrifter, standarder og

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING

KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING Byggherre/tiltakshaver: NANNESTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Dato: 21.03.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 4 EL-KRAFT 40 ORIENTERING 3 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 4

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse

BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 4 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER... 2 40 ELKRAFT... 2 40.1 ORIENTERING... 2 40.2 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 40.3 LEVERINGSOMFANG... 2 40.4 DOKUMENTASJON...

Detaljer

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012 Anskaffelseskatalog Versjon: 3 Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 20.06.2012 avtales 27.10.2011 E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 08.11.2012 avtales 10.05.2012

Detaljer

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr.

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr. Trondheim kommune Trondheim eiendom Side 1 av 7 Tilbudsskjema/Prissammendrag elektro og tele, samt heisanlegg TILBUDSSKJEMA Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Prosjekterande: Oppdragsgjevar: Firmanavn: Sweco Norge AS Firma/Navn:

Detaljer

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser.

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 4.0 Generelle krav og bestemmelser. 4.0.1 Omfang. Prosjektet ved Festningsåsen barnehage omfatter følgende: Nybygg med tilhørende ombygging i eksisterende del. De ulike tiltak

Detaljer

Prisen skal også omfatte bistand til elektroentreprenør ved legging og uttrekk av eksisterende kabler som ikke skal benyttes vedere.

Prisen skal også omfatte bistand til elektroentreprenør ved legging og uttrekk av eksisterende kabler som ikke skal benyttes vedere. 03 Grøfter og groper for tekniske installasjoner Eksisterende stigekabler til sorteringsanlegget skal suppleres med to stk nye kabler. Prisen for gravearbeidene skal være komplett med tilbakefylling av

Detaljer

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Trondheim eiendom BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Bilag B Vederlag Entreprise E 4101 Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG...

Detaljer

Reservekraftanlegg. Fitjar kommune TILBUDSFORESPØRSEL RESERVEKRAFTANLEGG VEDLEGG 2 - TILBUDSSKJEMA

Reservekraftanlegg. Fitjar kommune TILBUDSFORESPØRSEL RESERVEKRAFTANLEGG VEDLEGG 2 - TILBUDSSKJEMA anlegg Fitjar kommune TILBUDSFORESPØRSEL RESERVEKRAFTANLEGG VEDLEGG 2 - TILBUDSSKJEMA 12.01.2017 Vedlegg 2 TILBUDSSKJEMA: Entreprenør tilbyr seg å levere komplett ferdig prosjekt med tilhørende anlegg

Detaljer

PA 4001 Elkraft PROSJEKTERINGSANVISNING REVISJONSLISTE PA REVISJONER Rev. nr Dato Pkt Revisjonen gjelder

PA 4001 Elkraft PROSJEKTERINGSANVISNING REVISJONSLISTE PA REVISJONER Rev. nr Dato Pkt Revisjonen gjelder PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4001 Elkraft Dokumentnavn: Generell prosjekteringsanvisning for elkraft. Godkjent dato: xx.xx.2016 REVISJONSLISTE PA 4001 Dokumentet er lagret som: PA4001-Elkraft_Ver REVISJONER

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER BODØ KOMMUNE - VOLLVEIEN 6+4 Omsorgsboliger Rom nr. : A 100 Areal 5,6 m² Rom navn : Vindfang Antall personer Sklisikkert og slitesterkt gulvbelegg Systemhimling Fotskrapematte Gummi Belysning Stikk ordinære

Detaljer

KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING

KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING Dato: KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING Merkesystem/ID-nummerering (TverrFaglig Merkesystem - TFM) RI/ARK skal benytte et enhetlig, tverrfaglig merke-/id-nummer system for identifisering av alle produkter

Detaljer

Stavanger eiendom. Sist lagret: 16. desember 2015 Side 1 av 7

Stavanger eiendom. Sist lagret: 16. desember 2015 Side 1 av 7 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 4 ELKRAFT... 4 40 ELKRAFT, GENERELT... 4 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT... 4 411 SYSTEMER FOR KABELFØRING... 4 412 SYSTEMER FOR JORDING... 4 42 HØYTSPENT

Detaljer

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg :

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg : Regningsarbeider elektrotekniske anlegg For arbeider og leveranser hvor bestemmelsene om regningsarbeider i NS kommer til anvendelse, skal nedenstående timepriser for arbeid og påslag for materialer og

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO STENSBERGSGATAN 13 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE ANLEGG... 4

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Gamle Ulriken skole, avlastningsskole Dato: 15.09.09 RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

Paviljongbygg - Tøyen. Elektrotekniske anlegg. ÅF Infrastruktur AS

Paviljongbygg - Tøyen. Elektrotekniske anlegg. ÅF Infrastruktur AS Paviljongbygg - Tøyen Elektrotekniske anlegg ÅF Infrastruktur AS PAVILJONGBYGG TØYEN, UIO 2 (9) Innhold 4 ELKRAFT RIE... 4 40 Elkraft, generelt... 4 41 Basisinstallasjoner for elkraft... 4 411 Systemer

Detaljer

Konkurransegrunnlagets del II

Konkurransegrunnlagets del II Dato: 16.04.2012 Konkurransegrunnlagets del II B.2.1 TILBUDSKJEMA 501580 Oppgradering Rud - Convis Dato Rev. Rev. index 16.04.2012 Tilbudsgrunnlag Total kvalitetsledelse Bærum kommune Eiendom TKL Eiendom

Detaljer

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: TILBUDSKJEMA PROSJEKTNR: 1000003 PROSJEKTNAVN: Bekkestua Bibliotek 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Kapittel 0:

Detaljer

OMSORGSBYGG OSLO KF REHABILITERING AV LUTVANNSKOLLEN BARNEHAGE. Ole Reistadsvei 37 E Oslo kommune YTELSESBESKRIVELSE ELEKTRO-TEKNIKK

OMSORGSBYGG OSLO KF REHABILITERING AV LUTVANNSKOLLEN BARNEHAGE. Ole Reistadsvei 37 E Oslo kommune YTELSESBESKRIVELSE ELEKTRO-TEKNIKK OMSORGSBYGG OSLO KF REHABILITERING AV LUTVANNSKOLLEN BARNEHAGE Ole Reistadsvei 37 E Oslo kommune YTELSESBESKRIVELSE ELEKTRO-TEKNIKK Funksjon: Navn: Signatur: Dato: Rev: Utarbeidet: Jongeir Haugen Gran

Detaljer

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 183 Bygn.m.arb. byggmester el.inst. 183.1 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER I FORBINDELSE MED DET ELEKTRISKE ANLEGG FOR BYGGMESTER Den elektriske installasjon utføres hovedsakelig

Detaljer

KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING

KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING Byggherre/tiltakshaver: NANNESTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Dato: 13.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 4 EL-KRAFT 40 ORIENTERING 3 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 4

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER Vedlegg til beskrivelse:

GENERELLE BESTEMMELSER Vedlegg til beskrivelse: GENERELLE BESTEMMELSER Vedlegg til beskrivelse: Plantegninger utarbeidet av S. K. Langeland AS LOVER, FORSIFTER OG STANDARDER De elektrotekniske installasjoner skal utføres i samsvar med gjeldene offentlige

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON NOVEMBER 2010 Rev: Juni 2016 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle fag. 1. INNLEDNING Denne kravspesifikasjon skal legges til

Detaljer

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult Politihøgskolen Personalkantine - Beskrivelse VVS-ANLEGG Side- 1 Statsbygg Politihøgskolen Personalkantine Tilbudsgrunnlag Totalentreprise for Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 24.09.12 UnionConsult Boro

Detaljer

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato:

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato: GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) ns innhold 1. Strukturert kabling UFS 102 1) Overordnet krav kap 2.1 2) Horisontal kabling kap 2.2 3) Vertikal kabling kap 2.3 4) Patching?

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

I kjelleretasje, tekniske rom, underordnede rom, trapper, og over himling benyttes hvitt materiell.

I kjelleretasje, tekniske rom, underordnede rom, trapper, og over himling benyttes hvitt materiell. K401 Spørsmål og svar pr 12.01.17.16 (Spørsmål 1-24 er besvart tidligere) Spørsmål nr 25 Spm. Ang krav om farge: Etter RAL-koder. Lakkering av komponenter skal inkluderes i prisen. Spørsmålet gjelder alle

Detaljer

Tilbudsmaterialet som innleveres skal omfatte komplette løsninger, og kvalitetsstandard skal fremgå av beskrivelse supplert med produktbetegnelser.

Tilbudsmaterialet som innleveres skal omfatte komplette løsninger, og kvalitetsstandard skal fremgå av beskrivelse supplert med produktbetegnelser. 4 Elektroinstallasjoner beskrives i følgende kapitel. Installasjoner for lavspenning. 4.1 Generelt Kapittel for bygningsmessige arbeider omfatter også en del generelle krav som gjelder for de øvrige arbeider

Detaljer

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult. KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.com/no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B TILBUDSSKJEMA... 3 B.1 HUS M1...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

ÅSE OMSORGSSENTER OG NY LEGEVAKT, TEKNISKE FAG: TILLEGGSOPPLYSNINGER, SPØRSMÅL OG SVAR. V.2

ÅSE OMSORGSSENTER OG NY LEGEVAKT, TEKNISKE FAG: TILLEGGSOPPLYSNINGER, SPØRSMÅL OG SVAR. V.2 Spørsmålsnr Gjelder entreprise Spørsmål Svar Signert tilbyder 1 RØR 08:01:15: Sprinklerhoder. For post 33.34.3.3 kan benevnelsen på produktet føre til misforståelse. Vi mener rett benevnelse er: Sprinklerhode

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse for El.anlegg:

Tilbudsbeskrivelse for El.anlegg: Tilbudsbeskrivelse for El.anlegg: Tiltak for universell utforming ved Norges arktiske universitet Campus Alta «Gulbygget» SWECO NORGE AS 05.10.2015 TILTAK FOR UNIVERSELL UTFORMING, CAMPUS ALTA 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder:

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: 00.14.1 SVARDOKUMENT DOKUMENTASJON FRA TILBYDER 1.1 Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: Kontaktperson:.......... Tlf: Faks:.. E-post :.. 1.2 Attester fra myndigheter:

Detaljer

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 1 (5) OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE for DX-Kjøling Ullersmo fengsel 19.06.2013 ÅF Infrastruktur AS Haslevangen 15 0512 Oslo Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 2 (5) 3. VVS-ANLEGG

Detaljer

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Prosjektanvisning - Generelle bestemmelser Revidert dato: 07.10.2016 Versjon: 2013-1 Godkjent dato: 03.12.2013 Side: 1 av 8 Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Lillehammer kommunale eiendomsselskap

Detaljer

Konsulentbeskrivelse. 24V Sentralisert Nødlys- kursovervåkede systemer. CentroLED kursovervåkede sentraler og armaturer med høy virkningsgrad

Konsulentbeskrivelse. 24V Sentralisert Nødlys- kursovervåkede systemer. CentroLED kursovervåkede sentraler og armaturer med høy virkningsgrad Konsulentbeskrivelse 24V Sentralisert Nødlys- kursovervåkede systemer CentroLED kursovervåkede sentraler og armaturer med høy virkningsgrad Honeywell Life Safety AS 2017 Version: 1.2 Date: 2017/03 Author:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM.

SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM. SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM. 17. August 2009 Tittel: Tilstandsrapport - elektrotekniske installasjoner RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Anleggsdokumentasjon

Anleggsdokumentasjon Anleggsdokumentasjon DRIFTS OG SYSTEMINFORMASJON Anlegg: Rema Distribusjon Norge as Narvik Anleggsdokumentasjon Side 2. Versjon 01. 09.01.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. ORIENTERING 3. DRIFTS OG

Detaljer

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG - Avklaring nr. 13 Følgende saker er stilt som spørsmål fra tilbydere: Sak 1. Dreier seg om gassalarm tilkoblet brannvarslinga. Det

Detaljer

BODØ HAVN KF VENTEROM BODØ HAVN KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROARBEIDER

BODØ HAVN KF VENTEROM BODØ HAVN KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROARBEIDER BODØ HAVN KF KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROARBEIDER MAI 2014 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 4 ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER 3 401 Generell informasjon 3 402 Krav til leveransen 3 403 Prosjektering

Detaljer

1 Kongsvinger ishall Kongshallen Anbudsskjema. Anbudsskjemaer

1 Kongsvinger ishall Kongshallen Anbudsskjema. Anbudsskjemaer 1 Anbudsskjemaer 2 Anbudsskjemaer. Herved tilbyr vi oss i full overensstemmelse med de mottatte anbudsdokumenter, som totalentreprenør å levere det komplette anlegg; Kongsvinger ishall for totalt:... Siver

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble

Detaljer

Del av prosjekteringsanviser. for

Del av prosjekteringsanviser. for Del av prosjekteringsanviser for Elkraft Kapittel 4 av 7 Februar 2009 4. ELKRAFT...3 40 ELKRAFT, GENERELT...3 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT...4 411 Systemer for kabelføring...4 412 Jording...4 43

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult. KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.com/no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 02. TILBUDSSKJEMA MED SAMMENSTILLING...

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL SØRFOLD KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGAT SØRFOLD ELDRESENTER

TILBUDSFORESPØRSEL SØRFOLD KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGAT SØRFOLD ELDRESENTER TILBUDSFORESPØRSEL SØRFOLD KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGAT SØRFOLD ELDRESENTER 1 Tilbudskjema med sammendrag Tilbudsskjema I samsvar med tilbudsmaterialet og eventuelle opplysninger og forbehold gitt i medfølgende

Detaljer

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema Bruviksveien 9 A og B Renovering av tomannsbolig Prisskjema Revisjoner (publisert 24.10.2016 på Doffin): Prisskjema er revidert iht. ulike faser beskrevet i revidert prisskjema. BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING

Detaljer

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS Renovering luftbehandlingsanlegg 360.005 (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 Tilbudsforespørsel vedrørende: Bygningsmessige arbeider Elektro Haugesund 18.05.2016

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Generelt. Anlegget skal prosjekteres av el installatøren ut fra denne beskrivelse. Det skal i god tid før

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO

Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO 1. Generelt Pluggbar kabling er godkjent og beskrevet i IEC 61635 Bruk av Winsta Pluggbart kablingssystem sørger for fleksibel elektrisk installasjon.

Detaljer

Sist lagret: 19. oktober 2016 Side 1 av 8

Sist lagret: 19. oktober 2016 Side 1 av 8 Sist lagret: 19. oktober 2016 Side 1 av 8 Versjon Dato Endringsbeskrivelse Utført av Sjekket av Godkjent av 04 30.09.2016 Layout og oppdatering av tekst, primært krav vedr. lys og stikk. AMS SBS EO Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjekt: Storåsen høydebasseng Side D1-2. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Storåsen høydebasseng Side D1-2. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Storåsen høydebasseng Side D1-2 Kapittel: 03 BETONGARBEIDER 03 BETONGARBEIDER 03.2.16 LM1.5802A INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS Antall stk 2 Type: Rør Metode: Valgfri Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse

Detaljer

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 6 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.01. 07

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 6 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.01. 07 Koblingsanlegg Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BYGGING OG MONTASJE... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Ingeniørarbeider... 3 2.3 Montasje... 3 2.3.1 Generelt...3 2.3.2 Produksjon...3 2.3.3 Prøver i fabrikk...3

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 Støahagen Totalentreprise side 1 Innholdsfortegnelse 1 PRISBETINGELSER 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontraktssum 2 1.3 Opsjoner 2 2 PRISTILBUD 4 2.1 TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 2.2 Opsjoner

Detaljer

Trondheim Kommune Totalentreprise Kommunale boliger Ingeborg Ofstadsvei 42-46, RIE

Trondheim Kommune Totalentreprise Kommunale boliger Ingeborg Ofstadsvei 42-46, RIE INNHOLDSFORTEGNELSE 4. ELKRAFT 2 4.0 ELKRAFT GENERELT 2 4.1 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 7 4.3 LAVSPENT FORSYNING 9 4.4 LYS 15 4.5 ELVARME 16 4.6 RESERVEKRAFT 17 5. TELE OG AUTOMATISERING 18 5.0 TELE

Detaljer

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb.

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb. SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr Godkj Oppdragsnavn: Omsorgsboliger - Notevarp Oppdragsgiver: Sauherad Kommune

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

ROMFUNKSJONSSKJEMA. PROSJEKT: Flekkefjord kommune Flyktningeboliger Uenes. Utarb. dato: Rev. dato.:.. Ansvarlig/sign: PA/GO/MB

ROMFUNKSJONSSKJEMA. PROSJEKT: Flekkefjord kommune Flyktningeboliger Uenes. Utarb. dato: Rev. dato.:.. Ansvarlig/sign: PA/GO/MB ROMFUNKSJONSSKJEMA PROSJEKT: Flekkefjord kommune Flyktningeboliger Uenes Utarb. dato: 29.08.2014 Rev. dato.:.. Ansvarlig/sign: /GO/MB ROMNR ROMNAVN AREAL ELEKTRO SIGN VVS SIGN FAST BYGGINREDNING SIGN INVENTAR

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for Brevik

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS Prosjekt: 9147-FAC Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Ing. Hallås Elverum AS Prosjekt: 9147-FAC Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 9147-FAC Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING Her medtas kursopplegg for tele/data til uttak i kanaler. Kabling og utstyr skal være i hht gjeldende

Detaljer