Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks"

Transkript

1 Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Instruks Elektrotekniske anlegg. Til bruk for teknisk vedlikeholdspersonell. Sjølyststranda A-1 Utarbeidet av:

2 1. ADRESSELISTE. FDV Dokumentasjon. INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 TEKNISK BESKRIVELSE. 3. ELKRAFTINSTALLASJONER. 411 BÆRESYSTEMER 412 JORDING 431 INNTAK- OG STIGELEDNINGER 432 HOVEDFORDELING 433 UNDERFORDELINGER 441 KURSOPPLEGG FOR LYS 442 BELYSNINGSUTSTYR 443 UTSTYR FOR NØDLYS 451 VARMEANLEGG 461 KURSOPPLEGG FOR VVS- OG TEKNISKE ANLEGG 4. TELE- OG AUTOMATISERINGSANLEGG. 514 TELEFORDELINGER 521 KURSOPPLEGG FOR INTEGRERTE KOMM. ANLEGG 542 UTSTYR FOR BRANNALARMANLEGG 543 DØRTELEFON 5. DOKUMENTASJON. BROSJYREBLADER. 2

3 1. ADRESSELISTE. 1.1 PROSJEKTORGANISASJON. Prosjekt nr Prosjekt: Sjølyststranda. Funksjon Firma Adresser Att: Telefon/ Fax. Prosjektleder Veidekke Entreprenør as Postboks 506, Skøyen Hans Olimb Widar Bråten 0214 Oslo RIE Bærumsveien Gjettum. Knut Westly Tlf Fax

4 1. ADRESSELISTE. 1.2 ENTREPRENØRER OG LEVERANDØRER. Prosjekt nr Prosjekt: Sjølyststranda Anleggsdel. Leverandør. Kontaktperson. Telefon/ Fax. Utførende Knut Westly Tlf Entreprenør. Bærumsveien 375 Fax Belysningsutstyr Lyskilder Brann-og nødlys Brytere/ stikk. Varmekabler Tavler Porttelefon 1346 Gjettum. Fagerhult as Aslakvn Oslo Esmi as Postboks Lørenskog ELKO as Postboks Sandvika DEVI as Postboks 187 Holmlia 1203 Oslo Forus Elektro as Postboks Drammen Urmet Domus Østre Aker vei Oslo Kjetil Jensen Tlf Fax Steinar Aamodt Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Bengt F. Olsen Tlf Fax Alex de Presno Tlf Fax

5 2. KORT TEKNISK BESKRIVELSE. Arbeidene i denne del av Sjølyststranda har bestått av installasjon av nytt elektrisk anlegg i leiligheter og fellesarealer i hus A1. Arbeidene er utført i samsvar med tegninger utarbeidet av Lefdal Installasjon as og kravspesifikasjon utarbeidet av Itech as. Hovedtavle for hele prosjektet er montert ved siden av trafostasjon i 1. underetasje i P-hus 1. I tillegg er det montert separate hovedtavler i tavlerom under hver blokk og etasjefordeler med hovedsikringer og målere i ganger i hver etasje. Effektbryter for tilførselskabler til A1 står på hovedtavla i hus A6. Fordelinger for leilighetene er montert i hver leilighet. Anleggets hovedspenning er 400 volt. Installasjoner i leilighetene er beskrevet i brukerinstruksen. Ved hovedinngangsdører er det montert porttelefontablå. For teleanlegg og antenneanlegg er det levert et uttak i hver leilighet. Fra disse er det trukket en parkabel for tele og en coaxkabel for antenne ned til koblingsrom under hver blokk. Her leverer Telenor og Canal Digital sine signaler. Utomhusbelysning ved innganger styres av fotoselle. Sikringsutstyr er montert i de respektive hovedtavler. 5

6 3. ELKRAFTINSTALLASJONER. FDV dokumentasjon. 41. GENERELLE ELKRAFTANLEGG Bæresystemer. I underetasje U1 er det montert kabelstiger i tak som føringsveier fra sentral hovedtavle og fram til fordelingstavlene under blokkene. Det kreves normalt ingen spesielle tiltak for vedlikehold av kabelbroer Jording. Driftsinstruks: Det er innstøpt 6 stk. jordbolter. Plassering er vist på tegning. I tillegg er det lagt ekvipotensialforbindelser til vann, avløp samt andre ledende bygningsdeler. Tilkoblinger, både i tavle, bolter og ved vann- og avløpsrør bør sjekkes regelmessig(årlig). 43. FORDELINGER Inntak og stigeledninger. Driftsinstruks: Fra hovedtavle er det lagt stigeledninger, både for leiligheter og fellesanlegg. Kursene er merket på hovedtavle og vises på kursfortegnelsen. Ingen spesiell driftsinstruks. Det kreves normalt ingen spesielle tiltak for vedlikehold 6

7 432. Hovedfordeling. Driftsinstruks: Hovedtavle for hele prosjektet er plassert i 1. underetasje i P-hus 1 ved trafostasjon. Tavlen skal kun betjenes av fagkyndig eller instruert personell. Alle tilkoblinger bør ettertrekkes hvert år. Thermofotografering bør foretas min. hvert 5 år Underfordelinger. Under hvert hus er det montert underliggende hovedfordelinger. Her er det montert fellessikringer for tilførsel til leiligheter og hovedsikringer for fellesanlegget. Underfordeling med hovedsikringer og måler er plassert i fellesgang i hver etasje. Sikringsskap for leiligheter er plassert i leilighetene. Alle kurser er utført som elementautomater. Kursfortegnelser henger i hver fordeling. Kursene er merket i overenstemmelse med nummereringen på plantegningene. Driftsinstruks: Normalt ingen spesielt. ( se for øvrig brukerveiledningen) Alle tilkoblinger bør ettertrekkes årlig. Thermofotografering bør foretas min. hvert 5. år. Dersom en automat er koblet ut, forsøk å legge den inn. Skulle ikke dette ikke gå, ta kontakt med installatør. 7

8 44. LYSANLEGG Kursopplegg for lys. Henvisning: Tegninger for el. anlegg. Det er installert opplegg for lys i alle fellesrom som trapper, boder og utelys. Lys i trapper styres av brytere i de respektive etasjer. For boder og andre tekniske rom er det montert brytere ved inngangsdør. Utelys styres over fotoselle. Dersom lyset ikke tenner når bryter slås på, sjekk kursavgangene i sikringsskapet. Ellers ta kontakt med installatør Belysningsutstyr. Henvisning: Brosjyreblader under avsnitt 5. Det er montert belysningsutstyr av fabrikat Fagerhult. For å opprettholde maksimalt lysutbytte anbefales bytte av lysrør annet hvert år. Rør som byttes i mellomperioden bør merkes og benyttes som bytterør i neste mellomperiode. Blir armaturen mørk, bytt lysrør. Dersom dette ikke nytter, kontakt installatør. 8

9 443. Nødlysanlegg. Henvisning: Tegning for el. anlegg. Det er montert et nødlysanlegg i trapper. Takarmatur foran heisdør er koblet til en nødlyssentral plassert i hovedtavlerom i underetasje. Ovennevnte armaturer vil også fungere som nattlys. D.v.s at de lyser konstant. Nødlyssentralen er av fabrikat Esmi type ZB-S. Det er en sentral for hele bygget. I begge garasjer er det montert Nattlys/ledelys. D.vs. at disse lyser konstant. Driftsinstruks: Månedlig kontroll. Årlig kontroll(serviceavtale) Visuell kontroll av rømningsveiene. Hvis nødlyset ikke tenner, sjekk kursavgangene i sentralene. Ellers ta kontakt med installatør/ leverandør. 9

10 451. Varmeanlegg. Henvisning: Tegning for el. anlegg. Det er montert selvregulerende varmekabler på alle vertikale stigere for vann samt enkelte steder som frostsikring på varmerør. Sikringer og jordfeilbrytere er plassert på de respektive tavler under hvert hus. Driftsinstruks: Varmekablene er selvregulerende og krever ingen spesielle vedlikeholdsrutiner. Kun regelmessig sjekk av jordfeilbryter. Ta kontakt med installatør/ leverandør. Dokumentasjon Sjølyststrand 10

11 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG. 461 Kursopplegg for drift. Henvisning: Tegninger for el. anlegg I fellesarealer er det lagt opp til stikkontakter fordelt ute i anlegget og direkte montert på vegg. I trappeganger er det montert 1 stikkontakt i hver etasje. Alle tekniske rom og i de fleste rom som har egen bryter har montert stikkontakt under bryter. Alle stikkontakter er merket med fordeling og kursnummer. Dersom det ikke er spenning i kontakten, sjekk om sikringen i fordelingen kan være koblet ut. Er det fremdeles ikke spenning, kontakt installatør. Regelmessige visuell kontroll bør foretas. Eventuelle ødelagte kontakter byttes.( Skal utføres av installatør) 11

12 5 TELE- OG AUTOMATISERINGSANLEGG Telefordelinger. Dette er ivaretatt av Telenor og blir ikke omhandlet i denne instruks. Driftsinstruks Kontakt Telenor. 12

13 521 Kursopplegg for tele og antenne Henvisning: Tegning er for el. anlegg. Det er montert et tele- og antenneuttak i hver leilighet. Driftsinstruks: Utvidelser må kun foretas av godkjente installatører eller montasjefirmaer. Spredenettet er vedlikeholdsfritt men det må utøves forsiktighet med tanke på ytre påvirkninger. Kontakt installatør. 13

14 FDV dokumentasjon 54 ALARM- OG SIGNALANLEGG. 542 Brannalarmanlegg. Henvisning: Tegning for el. anleggene. Driftsinstruks: Det er i vindfang i hver leilighet montert en multidetektor med summer. Denne er tilknyttet byggets brannvarslingsanlegg og MÅ IKKE FRAKOBLES ELLER LØSNES FRA SOKKEL. Ved alarm fra denne er det en indikasjon på brann i fellesareal. I tillegg er det i hver leilighet montert en røykvarsler. Denne strømforsynes fra 230 volt`s nettet. Det er også montert et batteri som vedlikeholdes av nettspenningen. Bytte av batteri blir varslet med pipetone. Avstilling av alarm, se brukerveiledningen. I tillegg er det montert røykdetektorer i alle fellesarealer. På annen hvert trapperepos er det montert en manuell melder. I et inngangsparti i hver del er det montert et brannmannstablå. Sentralen er plassert i hovedtavlerom. Brann varsles via alarmklokker. Intet spesielt Visuelt ettersyn. Det er ingen batterier å bytte. Det må opprettes serviceavtale med leverandør. Kontakt installatør. 14

15 54 KOMMUNIKASJONSANLEGG. 543 Dørtelefon. Henvisning: Tegninger for el. anlegget. Det er montert et dørtelefonanlegg. Utvendig tablå er plassert ved hovedinngangsdører i 1 etasje og 2.uenderetasje. Ved inngangsdør til leiligheter er det montert ringeknapp. Svarapparater er montert i vindfang.. Hovedinngangsdørene kan åpnes fra svarapparatet. Driftsinstruks: Konf. leverandørens dokumentasjon. Ved utvidelser må leverandørens anbefalinger følges. Eventuell servicekontrakt med installatør. Kontakt installatør. 15

Elektro Skagerrak AS

Elektro Skagerrak AS FDV 401 ELEKTRO KAP. NR. 0 REV. NR.01 /05.12.04 / AS. SIDE 1 AV 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL NR.: 1. VEILEDNING 2. GENERELLE OPPLYSNINGER 3. FORVALTNING A. GENERELL INFORMASJON B. INFORMASJON OM FDV-ARBEIDET

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO TRIMVEIEN 6 Avrop 284 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE ANLEGG...

Detaljer

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser.

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 4.0 Generelle krav og bestemmelser. 4.0.1 Omfang. Prosjektet ved Festningsåsen barnehage omfatter følgende: Nybygg med tilhørende ombygging i eksisterende del. De ulike tiltak

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 4. Elektrotekniske anlegg Inkl. Tele- og automatisering, Heiser og Utomhus el.

Prosjekteringsanvisning 4. Elektrotekniske anlegg Inkl. Tele- og automatisering, Heiser og Utomhus el. NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Elektroniske anlegg Fylke dato: 21.01.2008 Filnavn: ver163.doc FEF dato: 02.10.07 Side 1 av 12 Prosjekteringsanvisning 4 Elektrotekniske anlegg

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

Del av prosjekteringsanviser. for

Del av prosjekteringsanviser. for Del av prosjekteringsanviser for Elkraft Kapittel 4 av 7 Februar 2009 4. ELKRAFT...3 40 ELKRAFT, GENERELT...3 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT...4 411 Systemer for kabelføring...4 412 Jording...4 43

Detaljer

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg SVEIN UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF INNHOLDSFORTEGNELSE Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

PA 4001 ELKRAFTINSTALLASJONER

PA 4001 ELKRAFTINSTALLASJONER PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4001 ELKRAFTINSTALLASJONER Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 Elkraftinstallasjoner - generelt... 3 40.1 Merking... 3 40.2 Tekniske rom for elektro... 3 40.3 Reserveplass/kapasitet...

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID

INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID Trolltun Nøklesvingen Bølerlia Deres ref: Håvard Johansen Vår ref: Patrick Pedersen Sted,..08

Detaljer

PA 501 Prosjekteringsanvisning Elektro-svakstrøm

PA 501 Prosjekteringsanvisning Elektro-svakstrøm Elektro-svakstrøm Ved prosjektering av svakstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF i de tilfeller der anleggstypen skal prosjekteres: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG REV. 20.09.09 Side 1 av 17 INNHOLD INNHOLD...2 1 GENERELLE BESTEMMELSER ELEKTRO...4 1.1 Krav til prosjekteringen...4 1.2 Ansvarsmatrise...4

Detaljer

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg Forprosjektrapport H15E05 Wilberg Atrium Prosjektering av kontorbygg.. Mahir Bukvic.. Martin Bekkevold Forord Vi er to studenter, Mahir Bukvic og Martin Bekkevold, som skal gjøre oppgaven «Wilberg Atrium»,

Detaljer

ITB BESKRIVELSE. OPPDRAGSGIVER: Rev: 0. Denne beskrivelsen omhandler ITB-integrerte tekniske bygningsinstallasjoner i nybygget

ITB BESKRIVELSE. OPPDRAGSGIVER: Rev: 0. Denne beskrivelsen omhandler ITB-integrerte tekniske bygningsinstallasjoner i nybygget ITB BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. 33506 Lillestrøm VGS Nybygg 13220 (INTERN) TITTEL DATO ITB-Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner - Nybygg 11.1.2013 OPPDRAGSGIVER: Rev: 0 AFK Eiendom FKF Anbud

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. Elektrotekniske anlegg

Prosjekteringsanvisning. Elektrotekniske anlegg NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning Elektrotekniske anlegg FYLKESKOMMUNE Fylke dato: Filnavn: 12.01.2011 EIENDOM ver 161.doc FEF dato: Side 1 av 17 1 Prosjekteringsanvisning Elektrotekniske

Detaljer

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5)

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. I Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) ønsker vi å skape et trivelig

Detaljer

Informasjon/brukerveiledning for Seksjonseiere/beboere

Informasjon/brukerveiledning for Seksjonseiere/beboere Eierseksjonssameiet Victoriagården Informasjon/brukerveiledning for Seksjonseiere/beboere Mai 2013 Revidert utgave av brukermanual boliger Kinoveien 3,5,7,9 laget av Veidekke AS, august 2008 Informasjon/Brukerveiledning

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer