Elektro Skagerrak AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektro Skagerrak AS"

Transkript

1 FDV 401 ELEKTRO

2 KAP. NR. 0 REV. NR.01 / / AS. SIDE 1 AV 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL NR.: 1. VEILEDNING 2. GENERELLE OPPLYSNINGER 3. FORVALTNING A. GENERELL INFORMASJON B. INFORMASJON OM FDV-ARBEIDET 4. ELKRAFTINSTALLASJONER A. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON B. TILSYN OG VEDLIKEHOLD C. DOKUMENTASJON 5. TELE OG AUTOMATISERING A. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON B. TILSYN OG VEDLIKEHOLD C. DOKUMENTASJON 7. UTENDØRS ELANLEGG A. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON B. TILSYN OG VEDLIKEHOLD C. DOKUMENTASJON 8. DIVERSE 9. TEGNINGER, SKJEMAER

3 KAP. NR. 1 REV. NR.01 / / AS. SIDE 1 AV 1 1. VEILEDNING Denne FDV- manual er utarbeidet for å dekke elektriske installasjoner i nybygg (storsal) og ombygging av blokk A-B-C ved Stinta skole Manualen er utarbeides som en FDV-instruks, og skal inngå i skolens IK-system. Omfang og detaljeringsgrad tilpasses etablerte rutiner i den utstrekning dette er hensiktsmessig Forvaltning De respektive kapitler er selvforklarende. Etablerte rutiner for vedlikehold og oppfølging skal følges. Kapittel 4, 5, og 7 Systeminformasjon, driftsinstrukser og feilsøking tas med for hver anleggsdel.

4 KAP. NR. 2 REV. NR.01 / / AS. SIDE 1 AV 3 2. GENERELLE OPPLYSNINGER 2.1 BYGGHERRE Byggherre: Arendal kommune Eiendom Adresse: Bjorbekk, Postboks 10, 4801 Arendal Telefon: Telefax: Kontaktpersoner: Arnfinn Olimstad 2.2 DATA OM BYGNINGEN Type bygg: Byggeår: Bygningenes areal: Sum: m2 brutto/netto

5 KAP. NR. 2 REV. NR.01 / / AS. SIDE 2 AV FIRMALISTER ELEKTRO ENTREPRENØR: Solsiden 1, PB Risør Telefon: Telefaks: RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO: EL Prosjektering AS TK-Senteret Longum park Serviceboks 705, 4808 Arendal Telefon Telefaks: BYGG ENTREPRENØR: Br.Reme AS Longum park Serviceboks Arendal Telefon: Telefaks: RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG: Trønderplan Postboks Namsos Telefon: Telefaks: VVS ENTREPRENØR K301 Oras Agder Skrubbedalsveien Arendal Telefon: Telefaks: VVS ENTREPRENØR K302

6 Bravida Sør Øst Postboks Kristiansand Telefon: Telefaks: RÅDGIVENDE INGENIØR VVS Ing.Willy H. Norrman AS Cort Adlers gate 10A 3722 Skien Telefon: Telefaks: Side 3 av 3

7 KAP. NR. 3 REV. NR.01 / / AS. SIDE 1 AV 5 3. FORVALTNING INNHOLDSFORTEGNELSE A.0 Generell informasjon A.1 Orientering A.2 Offentlige myndigheter og andre instanser A.3 Godkjenningsdokumenter B.0 Informasjon om FDV-arbeidet B.1 FDV-organisjon B.2 Stillingsinstrukser B.3 Serviceavtaler B.4 Utstyr og hjelpemidler B.5 Merkesystem B.6 Reservedellager B.7 Informasjon til bruker B.8 Erfaringer C. Økonomi D. Tidstyring

8 KAP. NR. 3 REV. NR.01 / / AS. SIDE 2 AV 5 A. GENERELL INFORMASJON A.1 ORIENTERING FDV er en forkortelse for Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Med økende teknisk utvikling er det nødvendig med planmessig oversikt og rutiner for betjening, bruk og vedlikehold av de tekniske installasjoner. Ulike forskrifter krever også at det skal etableres rutiner og serviceavtaler for drift og vedlikehold. Ref.: Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg (FEL) 9, og Internkontrollforeskriften. Et fornuftig FDV-opplegg skal sikre god og økonomisk drift av anleggene ved hjelp av de oppsatte rutiner. For at opplegget skal være til mest mulig nytte for eier/bruker, er det viktig at bruken følges aktivt opp internt, slik at eventuelle korreksjoner og tilpasninger kan foretas etter hvert. Det viktigste ved opplegget er å følge tidsplanene slik at vedlikeholdet kan utføres rettidig. Definisjoner sentrale begrep: FORVALTNING: Administrativ styring av bygningen og de tekniske installasjoner for å opprettholde et ønsket nivå. Styringen skal være et verktøy for systematisk drift og vedlikehold, økonomisk planlegging og kontroll. DRIFT: De planlagte aktiviteter som gir en økonomisk, teknisk og funksjonell riktig bruk av bygget. VEDLIKEHOLD: De aktiviteter som opprettholder ønsket kvalitet, kapasitet og levetid for bygget. TILSYN: Jevnlig inspeksjon og kontroll av bygningsdeler og installasjoner for å oppdage unormale tilstander og feil. REPARASJON: Uforutsette aktiviteter for å utbedre skader og feil og for å gjenopprette en normal tilstand.

9 KAP. NR. 3 REV. NR. 01 / / AS. SIDE 3 AV 5 ANLEGG: Teknisk installsjon som har til oppgave å utføre en bestemt hovedfunksjon i bygningen. (eks. lysanlegg) SYSTEM: Underoppdeling av Anlegg / Bygningsdel. En type anlegg kan bestå av et eller flere mer eller mindre like systemer. KOMPONENT: Deler av et System. Oppdelt på den mest mulig hensiktsmessige måte med tanke på drift og vedlikehold. MERKING: Visualisering av kodetall, betegnelser, beskrivelser ved hjelp av skilt, bokstaver, tall, symboler o.l. på stedet. For Stinta skole henviser merkingen til: Bygg (Blokk) A-B-C og Rom nr., hvor første siffer er plan (etasje) nr., for eksempel A211: Blokk A, etasje 2, rom 11., og til system/ fordeling for eksempel Underfordeling A-3 + kurs nr. A.2 OFFENTLIGE MYNDIGHETER OG ANDRE INSTANSER -Direktoratet for Brann og Elsikkerhet (DBE) -Det Lokale Eltilsyn (DLE) -Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg (FEL) -Elektriske lavspenningsinstallasjoner, NEK 400:2002 Plan og bygningsloven (PBL) A.3 GODKJENNINGSDOKUMENTER Godkjenningsdokumenter vedlegges som bilag, også kopi av samsvarserklæring, søknad om ansvarsrett og kontrollplan samt egenprotokoll. B.0 INFORMASJON OM FDV-ARBEIDET

10 B.1 FDV-ORGANISASJON Denne FDV-manualen inngår i etablerte FDV/IK system B.2 STILLINGSINSTRUKSER Ingen spesielle, viser til Stinta skoles etablerte IK

11 KAP. NR. 3 REV. NR.01 / / AS. SIDE 4 AV 5 B.3 SERVICEAVTALER Installasjonene som omfattes av denne FDV manualen er for det meste utvidelse av eksisterende systemer og det henvises til etablerte serviceavtaler. B.4 UTSTYR OG HJELPEMIDLER Ingen spesielle. B.5 MERKESYSTEM I sentraler er det merket med kurs nr. med beskrivelse av kursens dekningsområde; rom nr. Uttak er merket med sentral nr. og kurs nr. B.6 RESERVEDELLAGER Rutiner for lageret bør beskrives sammen med kodesystem og opplysninger om leverandør. B.7 INFORMASJON TIL BRUKERNE Henviser til etterfølgende kapitler med beskrivelse og dokumentasjon. B.8 ERFARINGER Erfaringer ved bruk av anleggene bør registreres. Dette kan inngå ved ajourføring av FDV-systemet.

12 KAP. NR. 3 REV. NR.01 / / AS. SIDE 5 AV 5 C. ØKONOMI Henviser til IK system for Stinta skole D. TIDSTYRING Inngår i IK systemet for Stinta skole Månedlig - Kontroll av elfordelinger - Idriftsetting/kontroll av varmekabelanlegg (vår/høst) - Varmeanlegg generelt - Sjekk/kontroll av lysutstyr - Avlesning av temperatur eller forbruk - Batterisjekk av nødlysutstyr - Krav til daglige, månedlige og årlige rutiner, inspeksjoner og testinger. - Brannalarmanlegg - Øvrige alarmanlegg Avvik behandling iflg. IK for Stinta skole

13 REV. NR.01 / / AS. KAP. NR ELKRAFTINSTALLASJONER INNHOLDSFORTEGNELSE A. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON 41. Generelle anlegg 43. Fordelingsanlegg 44. Lysanlegg 45. Elvarmeanlegg 46. Driftstekniske anlegg B. TILSYN OG VEDLIKEHOLD MED UTFYLLENDE OPPLYSNINGER OM: 1. Generelt 2. Rutiner med skjemaer C. DOKUMENTASJON MED UTFYLLENDE OPPLYSNINGER OM: 1. Generelt 2. Materialspesifikasjon 3. Teknisk informasjon 4. Henvisninger til lover/forskrifter 5. Beregninger (FEBdok, lysberegninger, o.s.v.) 6. Måleprotokoller 7. Tegninger

14 REV. NR.01 / / AS KAP. NR. 4 4A DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON 41 GENERELLE ANLEGG 410 GENERELL INFORMASJON Nettsystem: 230V 50Hz IT. Netteier: Agder Energi. Tilknyttet trafo montert i rom B 109. Jordfeilovervåking på stigekabel nivå. 411 BÆRESYSTEMER Kabelstiger, pregalvanisert stål, er montert for fremføring av stigekabler og lokale kurser i bygningenes etasjer. Kabelstigene inngår i anleggets føringsveier sammen med kabelrør, etasjeskille gjennomføringer og installasjonskanaler Fabrikat: Wibe, type KHZSP, 300 og 500mm Stigene er felles for alle kabelsystemer; elkraft og tele/data/alarm. Kap. (4 og 5) Lokaliseringen av føringsveier er inntegnet på plantegninger for elkraft og tele. Henvisning: C 2: Materialspesifikasjon, og C 7: Tegninger Driftsinformasjon Ingen spesielle. 412 JORDING:

15 Systeminformasjon Jordelektrode forlagt som fundament/ringjord, rundt tilbygget på blokk C: storhall og området X-04 til 10/ Y-35 til 38. Elektroden, 25mm 2 CU wire, er avgrenet for tilkobling i krypkjeller C115 X-10/Y35 hvor det er montert CU jordskinne. Fra denne til hovedjordskinne i tavlerom B113 er det forlagt PN 50mm 2. Den opprinnelige jordelektroden for Stinta er hovedvannledningen, som er sentralt tilkoblet i fyrrom B108, er tilkoblet hovedjordskinne i B113. Fra hovedjordskinne er beskyttelsesledere fordelt; integrert i stigekabler til underfordelinger. Antennemast er tilkoblet direkte fra mast til hovedjordskinne. SR-jord er forlagt fra hovedjordskinne til hovedfordeling tele/data, Telematikkrom C329. Utjevningsforbindelser til utsatte anleggsdeler: kabelstiger ventilasjonskanaler osv. er tilkoblet fra lokale fordelinger. Henvisning: Hovedfordeling skjema og tegninger Driftsinformasjon Ingen spesielle. Jordingsanlegget koblinger sjekkes visuelt rutinemessig. Måles ved revisjon. 414 BRANNTETTINGER All branntetting er utført v/ K 201 Se FDV for bygg

16 REV. NR.01 / / AS KAP. NR FORDELINGSANLEGG 430 GENERELL INFORMASJON Prinsipiell oppbygging: Inntaksledninger TXXP 2x3x400mm 2 CU fra AE`s trafo i Blokk B, plan 1 til Hovedtavle i B113. Inntaksbryter i Hovedtavle, 3x3200A Fra Hovedtavlen: Effektbrytere for stigekabler til Underfordelinger, i Blokk A plan 2 og 3, Blokk B plan 2 og 3 og Blokk C plan 2 og 3. I tillegg er det en Underfordeling for storsalen og stigekabler til ventilasjonsanlegg i A, B og C, samt til heisen i Blokk B. Alle øvrige stigekabler, eksisterende til Blokk D, SFO og Stintahallen er tilkoblet den nye Hovedtavlen. Alle stigekabler er jordfeilovervåket og rapporterer til sentralt instrument i Hovedtavlen, hvor jordfeilen blir logget, og varsler til den blir utbedret/reset. Hovedtavlen har et måler arrangement, med en måler for hele anlegget. (unntatt elektrokjelen) Måleren rapporterer til SD anlegget: Kverneland Elektriske AS Datavaktmester for logging av kwh forbruk og maksimaltopper. Underfordelinger er bestykket med gruppe jordfeilbrytere, utkobling ved 300mA, og i tillegg for kurser for utvendige stikkontakter: 30mA.

17 REV. NR.01 / /AS. KAP. NR INNTAKS- OG STIGELEDNINGER: Stigekabler fra Hovedtavlen til underfordelingene A-3/2, B-3/2, C1-2/C-3, C2-2, heis Blokk B, VVS05-3, VVS06-4, VVS07-4,og VVS08-4 Stigekablene er type PFSP/AL dimensjonert etter forventet belastning med margin, og forlagt på føringsveier (kabelstiger), som vist på plantegninger. Stigekabel til heis i Blokk B er funksjonsikker kabel med CU ledere Ingen spesielle, kablene ettersees for skader rutinemessig. Tavleskjema for Hovedtavle og underfordelinger, FebDok beregninger, og plantegninger. 432 HOVEDFORDELINGER. Prefabrikkert Hovedtavle i system TABULA, kapslet utførsel IP 20. Tavleverksted: Lunde og Rougthvedt AS, Porsgrunn. Inntaksbryter/overbelastningsvern: MG Masterpact NW 3200amp. Overspenningsvern: OBO V20. Automatisk jordfeil søkesystem Bender RCMS470 overvåker alle utgående stigekabler. Sentralt tavleinstrument MF 3CT4 S 1000/166 måleområde V, A, W/VA PF, Hz, kwh, og kvah. Stigekabel kurser: Effektbrytere MG Compact NS N Tavlerommet skal holdes rent og fritt for uvedkommende gjenstander og ting. Tavlen ettersees rutinemessig. Se etter varmegang på effektbrytere og misfarge på deksel. Forbruk og nettanalyse avleses på instrument i fronten av tavlen, Spenning (per fase), strøm (per fase), fasevinkel (PF), frekvens (Hz) nå effekt kw og kva, og forbrukt effekt kwh og kvah Kontroller jordfeilsøkesystemet. Feil som er eller har vært er registrert og markert på RCMS470`s sentral (i tavlens målerfelt). Feilen markeres til instrumentet re - settes. Tidspunktet for når feilen oppsto kan ses ved å bla tilbake i instrumentets register. Utkoblet sikring (effektbryter eller elementautomat) settes tilbake til 1 (på). Hvis en utkoblet sikring settes på og kobler ut momentant foreligger det mest sannsynlig en kortslutning, og sikring skal forbli i 0 til kursen er feilsøkt og feilen er rettet. Sikringen er valgt for å møte de feilstrømmer som kan oppstå i fordelingsanlegget, men bør (skal) ikke betjenes mot maksimal kortslutning mer enn to ganger, helst bare en. (en kortslutning forsvinner sjeldent av seg selv) La en elektriker feilsøke/reparere. Tavleskjema og kursfortegnelse, FebDok beregning og komponent dokumentasjon

18 For jordfeilsøkesystemet henvises til brukermanual under 4C. Det samme gjelder for tavleinstrumentet MF 3CT4 S. 433 UNDERFORDELINGER. Prefabrikkert Underfordelinger i system TABULA, kapslet utførsel IP 20. Det er montert Underfordelinger i blokk A, B og C; en i hver etasje/plan 2 og 3, bak senen i storesalen, og lokalt i Hovedtavlen.. Underfordelingene forsyner kurser for lys, nødlys, stikkontakter, varme og SD anlegg i sine nærområder (etasjer). SD undersentraler er montert i sin respektive underfordeling. Grupper av sikringskurser er forankoblet jordfeilbryter med typisk jordfeilutløsning: 300mA. For utvendige stikkontakter: 30 ma. Underfordelingene har kursfortegnelse med kursnr. og beskrivelse av dekningsområde basert på rom nr. Tavlerommene og fordelingene skal holdes rent og fritt for uvedkommende gjenstander og ting. Tavlen ettersees rutinemessig. Se etter varmegang på effektbrytere og misfarge på deksel. Utkoblet sikring (effektbryter eller elementautomat) settes tilbake til 1 (på). Hvis en utkoblet sikring settes på og kobler ut momentant foreligger det mest sannsynlig en kortslutning, og sikring skal forbli i 0 til kursen er feilsøkt og feilen er rettet. Sikringen er valgt for å møte de feilstrømmer som kan oppstå i fordelingsanlegget, men bør (skal) ikke betjenes mot maksimal kortslutning mer enn to ganger, helst bare en. (en kortslutning forsvinner sjeldent av seg selv) La elektriker feilsøke og reparere. Underfordelingens SD undersentral styrer radiatorvarme via termostatstyrte magnetventiler, og Rom ventilasjon via CO 2 styrte spjeld. Funksjonene kan tvangsstyres ved hjelp av releer som er koblet mellom SD undersentralens utganger og magnetventilene/spjeldene. Disse er merket etter skjema for undersentralen, og kan betjenes mekanisk. (ikke gjør dette hvis det ikke er høyst nødvendig) Tavleskjema og kursfortegnelse, FebDok beregning og komponent dokumentasjon Koblingsskjema for SD anleggets US Kverneland Elektriske AS Datavaktmester. 434 FORDELINGER FOR BYGNINGSDRIFT Sentraler for drift av ventilasjonsanleggene i Blokk A, B, C og Storsalen. Prefabrikkerte styretavler; fabrikat Kverneland Elektriske AS, levert av K-302 Bravida Sør AS Gjelder systemene VVS05-4, VVS06-4, VVS07-4 og VVS08-4. Viser til FDV fra K-302, ventilasjon, og generelt for tavler/fordelinger beskrevet under 433. Systemskjema, kursfortegnelse og plantegninger

19 REV. NR.01 / / AS KAP. NR LYSANLEGG 440 GENERELL INFORMASJON Kursopplegg for lys og nødlys i: Blokk A plan 2,3 og delvis 4. Blokk B plan 1 (delvis), plan 2, plan 3 og delvis plan 4. Blokk C. omlegging i plan 1, hele plan 2, 3 og plan 4 Kabelanlegg fra respektive underfordeling, forlagt på kabelstiger i korridorer, i rør over himling og på vegg i kanal (for eksempel ned til bryter). Lysanlegget i korridorer og fellesarealer er tidsstyrt av SD anlegget, med lokal overstyring av impulsbrytere som gir lys i en innstilt tid. Nød og ledelys er tilkoblet sikringskurs for lys i de arealene de er montert. Kurser med nød/ledelys er markert med grønn farge i respektive underfordelinger. Storsalen, lærer rom og konferanserom i blokk C har lysdemping system Dali DigiDim. I storsalen vil lyset øke til maksimalt ved utløst brannalarm. 441 KURSOPPLEGG Kabelanlegg forlagt på kabelstige i korridorer, i rør over himling og på vegg. Typisk kabeltype PFXP 3G2,5. Bokser og bryterte er av fabrikat Norwesko Basic. For armaturer innfelt i himlinger er det montert stikkontakter over himling, og armaturene er tilkoblet disse med ledning og støpsel. Armaturer for lysdemping er koblet direkte. Generell ettersyn for skader og brekkasje rutinemessig. Skadet materiell og komponenter skiftes/utbedres. Isolasjonstest etter rutiner i Stinta skoles IK. Tavleskjema i respektive fordeling, materiell og komponent dokumentasjon, og plantegninger. 442 BELYSNINGSUTSTYR. Lysarmaturer montert etter armaturliste som er vedlagt under 442C. Listen beskriver armatur nr. og rom nr., og med vedlegg for lysarmatur fabrikanten Fagerhult AS` typelist under armaturlistens nr. Eksempel på armatur nr.: (26). Det er montert armaturer innfelt i himlinger: HF/T5 lysrør, downlights innfelt i himlinger, HF/kompaktlysrør, lav volt halogen downlights innfelt i himling i mediatek, nedhengte HF/T5 ved tavler i klasserom, og over kontorarbeidsplasser. Utenpåliggende HF/T5 i tak, spesielt i trappehus, utenpåliggende på vegg i trappehus og over handvasker.

20 Generellvedlikehold: Sjekke at armaturene er komplette til enhver tid, og at den lyser som den skal. Sjekke eventuelt strekkavlastere i armatur/støpsel. Planlagt lysrørskift etter 1 år - 2 år avhengig av type lysrøret. Rengjør reflektor og rastere rutinemessig, senest ved hvert lysrørskifte. Bruk myk klut, fuktet med et nøytralt vaskemiddel uttynnet i vann, eller eventuelt et spesialmiddel for aluniniumsreflektoere. Armaturliste med rom nr./fagerhult typeliste, armaturdokumentasjon 442C og plantegninger. 443 UTSTYR FOR NØDLYS. Desentralisert nødlysanlegg med markeringslys ved definerte utganger og ledelys i korridorer og rømningsveier. Markeringslys lyser alltid, og fortsetter å lyse i 3 timer etter strømbrudd. Armaturene har påklistret piktogram med internasjonalt symbol (løpende mann(person)) og pil mot utgang. Ledelys er mørke inntil strømbrudd, da tenner de, og lyser i 3 timer. Alle armaturene er adresserte og er tilkoblet sentral for overvåking av armaturenes tilstand, batteri, lysrør osv. Sentralen tester også armaturene rutinemessig, og rapporterer til skriver for dokumentasjon. Nødlysanlegget er fabrikat ESMI, med sentral Easicheck EC 1001 Armaturene ettersees og rengjøres rutinemessig, Skader på deksel og skjermer utbedres umiddelbart. Rutinemessig lysrørskift, spesielt for markeringslys armaturene (som lyser hele tiden). Ledelysene kontrolleres visuelt ved å slå av sikringen på lyskursen for område. Sentralen EC 1001 vil teste armaturene rutinemessig, og det skrives ut for dokumentasjon ifølge Stinta skole`ik. Skjema for respektive underfordelinger, brukerveiledning for EC 1001 og dokumentasjon av ESMI nødlysarmaturer 443C, og plantegninger.

21 REV. NR.01 / / AS. KAP. NR ELVARMEANLEGG 450 GENERELL INFORMASJON Varmekabel som frostsikring i taknedløp i området Blokk C Storsal Varmekabel som tilleggsvarme i gulv Blokk B rom B102 Varmekabel som tilleggsvarme i gulv Blokk C rom C217 Vindfang 451 KURSOPPLEGG Kabel fra respektive underfordeling til tilkobling av varmekabler, på kabelstige og i rør i vegg. Varmekablene er tilkoblet i veggboks/koblingsboks. Varmekabel for tilleggsvarme er behovstyrt med gulvføler tilkoblet SD anlegget, som videre melder til varmekabelenes styrerele. For varmekabel på tak/i nedløp styrer SD anlegget etter utetemperatur føler Generelt vedlikehold og ettersyn som for kapittel 441 Lysanlegg Kablene styres av SD anlegget og driftstilstanden kan kontrolleres fra SD driftsbilde på vaktmesterens PC. 454 VARMEKABLER. På tak, i taknedløp: Selvregulerende frostsikringskabel GM 2X, 65 meter Rom B102 TKXP 1250w Rom C217 TKXP 1250w 456 STYRING OG REGULERING FOR VARMEKABEL: Temperatur behov - styrt fra SD anlegget. Lokale temp.følere som gulvføler i rør i gulvstøp: PT motstand. Utvendig frostsikring styres av SD via uteføler. Tavleskjema for Underfordelinger, utstyrsdokumentasjon, plantegninger og Skjema SD anlegget: Kverneland Elektriske AS` FDV instruks (egen FDV)

22 KAP. NR. 4 REV. NR. 01/ / AS SIDE 7 AV DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 461 KURSOPPLEGG Kabelanlegg fra ventilasjonsanleggenes styretavler (Underfordelinger merket VVS) og respektive ventilasjonsaggregater i Blokkene A, B og C. Kabelforlegning på vegg/kabelstige. Fra respektive underfordelinger til stikkontakter for drift, i klasserom montert i installasjonskanaler langs yttervegger og på skillevegger langs skoletavler. Stikkontakter til drift av skolekjøkken og kantine, 230 v tilførsel til sentraler for Tele/data, alarmanlegg og adgangskontroll, og 230v tilførsel til SD undersentraler. Kursopplegget er utført som kabelanlegg forlagt på stige i korridor og i installasjonskanal. Uttak i kanaler er integrerte komponenter tilpasset kanalen. Thorsman FrontLine CYB. Øvrige komponenter Norwesko serie UNI Generell ettersyn for skader og brekkasje rutinemessig. Skadet materiell og komponenter skiftes/utbedres. Isolasjonstest etter rutiner i Stinta skoles IK For VVS, Tavleskjema for ventilasjonstavler og Kverneland Elektriske AS` FDV instruks Dokumentasjon av materiell (kabel og føringsveier) og plantegninger for Blokkene A, B, C plan 4

23 REV. NR. 01/ / AS. KAP. NR TELE OG AUTOMATISERING INNHOLDSFORTEGNELSE A. DRIFTS- OG SYSTEMINFORMASJON. 51. Generelle anlegg 52. Tele/data fordelinger og spredenett 54. Alarm og signalanlegg Brannalarm Innbruddsalarmanlegg Tidanlegg (skoleringing) Adgangskontroll 55. Antenneanlegg radio/tv 56. Automatiseringsanlegg B. TILSYN OG VEDLIKEHOLD MED UTFYLLENDE OPPLYSNINGER OM: 1. Generelt 2. Rutiner og skjemaer C. DOKUMENTASJON MED UTFYLLENDE OPPLYSNINGER OM: 1. Generelt 2. Materiellspesifikasjon 3. Teknisk informasjon 4. Henvisninger til lover/forskrifter 5. Beregninger 6. Måleprotokoller 7. Skjemaer 8. Tegninger 511 GENERELLE ANLEGG, BÆRESYSTEMER

24 Kabelstiger og kanaler er beskrevet i kapittel 411. Alle anlegg i del 5 deler føringsveier med anleggene i del 4. Som 411: materialspesifikasjon og plantegninger 521 TELE/DATA FORDELINGER OG SPREDENETT Grensesnitt for telelinjer er montert i rom C329 Telematikk. Telenor linjer er koblet her, omlagt fra opprinnelig plassering i Blokk D. I nevnte rom: C329 er det montert skap, system19 som Hovedfordeling for tele/data spredenett. Fra Hovedfordeling til telematikkrom i Blokk D: 1 stk 50 par telekabel og 1 stk 12-fiber. Fra Hovedfordeling til Underfordeling B, og videre til Underfordeling A: 1 stk 50-par telekabel og 1 stk 12-fiber. Telekabel type IVXI 50-par (kat 3) Fiberkabel type multimodus ODC/LSZH 50/ fiber. Hovedfordelingen: Tilkoblet i patchpanel, tele/data uttak i Blokk C Underfordeling B: Tilkoblet i patchpanel, tele/data uttak i Blokk B Underfordeling A: Tilkoblet i patchpanel, tele/data uttak i Blokk A Spredenettet fra Hovedfordelingen og Underfordelinger i Blokkene C, B, A er strukturert spredenettverk kobberkabel, 4-par uskjermet UTP kategori 5 100mHz. Garantert nettverk ifølge LexCom Office utstyr og kabel. Merking: I fordelinger, bygningsfordeling (for eksempel B) uttak type og linjenr. (for eksempel T for tele, og 01 for linje/kabel nr.) Dette gir følgende ID: B-T01. Ute i anlegget er uttakene merket med tilsvarende ID. Nettverkselektronikk er ikke en del av leveransen, og dokumenteres ikke i denne FDV instruks. Anlegget er målt og dokumentert i henhold til NS-EN Det er ingen spesielle vedlikeholdsrutiner utover vanlig ettersyn for skader på kabel og uttak. For eksempel vil knekk på kabelen(e) kunne redusere hastigheten radikalt. Materialspesifikasjon, Måleprotokoll, Skjema og Plantegninger. 54 ALARM OG SIGNALANLEGG 542 Brannalarmanlegg.

25 I Blokkene C, B, og A er det montert, som en utvidelse av eksisterende anlegg, ESMI adresserbar brannsentral type ESA Utvidelsen omfatter branndeteksjon for hele nevnte bygningsmasse. Alle detektorer er adressert til sentralen og merket fysisk med sin ID. Anlegget omfatter også brannalarmering v/ ringeklokker, dørmagneter for lukking av definerte dører i korridorer, styring av ventilasjonsanlegget ved brannalarm (øker avtrekk), styring av lyset i Storsalen, låser opp rømnings dør i storsalen og nødutgang i plan 1 Blokk A, samt overvåking av sprinkleranlegget (trykkvakt) Anlegget varsler Arendal Brannvesen; som før. Anlegget er selvovervåkende, og sentralen varsler feil, og angir hva som er feil. Det er installert med brannalarmkabel PFL 2x1 +j i tur/retur (sløyfe) og det er montert sløyfbruddmoduler for å begrense omfanget av kabelskader. Vedlikehold /kontroll ifølge etablert serviceavtale og Stinta skoles IK rutine. Kontroll og idriftsettelse rapport er vedlagt. Se også sjekklister for sluttkontroll generelt. Materialspesifikasjon, brukerveiledning, kontrolljournal, adresselister, plantegninger Blokkene A, B, og C, alle etasjer. 543 Innbruddsalarmanlegg I Blokkene C, B, og A er det montert, som en utvidelse/ omlegging av eksisterende anlegg, ESMI adresserbar innbruddsalarmsentral type ESKY Utvidelsen omfatter inbruddsalarmdeteksjon for nevnte bygningsmasse i plan 2 og korridorer. Alle IR detektorer er adressert til sentralen og merket fysisk med sin ID Varsling/alarmering ved innvendige sirener og til Arendal brannvakt via ALTEL senderen som eksisterende anlegg. Anlegget er selvovervåkende og varsler for feil eller sabotasje. Alle IR detektorer i korridorer og klasserom er av type antimask. Anlegget er selvovervåkende, og sentralen varsler feil, og angir hva som er feil. Det er installert med alarmkabel CABS8 8x0,22 med skjerm og sabotasjesløyfe for overvåking av forsøk på å skade kabel eller utstyr Vedlikehold /kontroll ifølge etablert serviceavtale og Stinta skoles IK rutine. Kontroll og idriftsettelse rapport er vedlagt. Se også sjekklister for sluttkontroll generelt. Materialspesifikasjon, brukerveiledning, kontrolljournal, adresselister, plantegninger Blokkene A, B, og C, plan Tidanlegg (skoleringing) Utvidelse og omlegging av eksisterende skoleringeanlegg. Kabelanlegg på føringsveier og i rør til nye ringeklokker som drives fra eksisterende elektronisk skoleur, montert i

26 hovedtavlerom Blokk B plan 1. På grunn av utvidelsen er strømforsyningen 230/24 VAC utvidet til 105VA. Driftsspenning for anlegget: 24VAC. For eksternt kabel og utstyr, ingen spesielle. Vanlig ettersyn for fysiske skader. Sentraluret er ikke omfattet av denne instruks. Henviser for øvrig til IK for Stinta skole Materialspesifikasjon, plantegninger Blokkene A, B, og C, alle etasjer. 547 Adgangskontrollanlegg. Adgangskontrollanlegg type ESMI 5000 med sentral tilkoblet PC på vaktmesterkontor rom C231. Anlegget er basert på undersentraler for dører, tilkoblet i nettverk til hovedsentralen i rom C112. Det er montert kortleser utenfor hovedinngang i Blokk C for tid-uavhengig adgang, øvrige dører er tid-styrt eller fra PC i vaktmesterkontor. Nødutgang fra Blokk A (ved vaktmesterbolig) er styrt av adgangskontrollanlegget, som styres av adresseenhet på brannsløyfen. Døren holden med elektromagnet. Anlegget registrer og logger hendelser, og loggen kan skrives ut på printer. Kabelanlegget til sentraler og komponenter er forlagt på føringsveier og i rør. Kabel type PTS 6-par x 0,6 (for det meste). Driftspenning 24VDC. Elektriske dør-sluttstykker som betjenes av anlegget er levert av K- 201, likeså magnetbrytere i dørkarmer og microbrytere i låsekasser. Kabel og utstyr ettersees rutinemessig som i Stinta skoles IK instruks. Microbrytere og magnetbrytere funksjonsprøves en gang per måned. (de skal melde dørens tilstand låst/åpen til sentralen og er vesentlig for anleggets funksjon) For justering av microbrytere i låsekasser henvises det til FDV bygning. Materialspesifikasjon, brukerveiledning, kontrolljournal, adresselister, plantegninger Blokkene A, B, og C. 552 Antenneanlegg. Antenneanlegg for FM radio, NRK 1, NRK 2, TV 2 og TV Norge Antennemast over møne på endegavl Blokk C (mot Blokk B) for mottak av ovennevnte stasjoner. Antenne får sine signaler fra senderen på Hisøy. Det er montert hovedforsterker: Wiki VS 80 plan 4 Blokk C (loft) rett under antennemasten, og

27 kabelanlegget er forgrenet herfra, med stamkabel til Blokk C, Blokk B, og Blokk A Splittere og forgrenere er montert på kabelstiger over himling i korridorer. Strukturen er beskrevet i blokkskjema og antennekontakters plassering på plantegning. Kabeltype, stamkabel: KTV 1,6/7,3-11F. Grenkabel til kontakter: KVT 0,8/3,6F5967 Anlegget tilfredsstiller Teknisk Foreskrift Kabel TV internt nett. Signalstyrke på antennekontakter 61 til 80 db Anlegget ettersees rutinemessig for skader på kabel og utstyr. Henviser til IK for Stinta skole Materialspesifikasjon, kontrolljournal/ blokkskjema, plantegninger Blokkene A, B, og C.

28 REV. NR.01 / / AS KAP. NR AUTOMATISERINGSANLEGG SD anlegg, PC basert system Datavaktmester fra Kverneland Elektriske AS. Systemet er utbygd for hele skolen og Stintahallen. Her tas med installasjonene for Blokkene A, B og C. Anlegget styrer romtemperatur ved romtermostat og magnetventil på radiatorkursen for rommet. Romluftkvalitet ved CO2 føler og motorstyrte spjeld på inn/ut luft fra ventilasjonsanleggene. Lys i korridorer og trapper tidsstyres, med overstyring fra impulsbryter montert i området for lys etter behov utom tidene, Utvendig belysning ved fotocellebryter. Systemet leser måleren og kan iverksette utkobling som maksimalvokter. Utvendig termostat logger temperaturen for optimal varmeregulering. I tillegg styres ventilasjonsaggregatene og hovedsirkolasjonsystemet for varme. Anlegget styres fra vaktmesterkontoret ved PC / driftsbilder for de forskjellige systemene. Det henvises til egen FDV instruks fra Kverneland Elektriske AS; som omhandler hele anlegget. Anlegget er desentralisert, med undersentral i Hovedtavlen, alle underfordelinger så nær som Uf C 2-2 (bak senen i storhallen) og i ventilasjonsfordelingene. Fra Undersentraler (US) er det installert kabel PTS 0,6 til reguleringskomponenter og givere/loggere. Vaktmester PC og undersentraler er sammenkoblet i nettverk, og PC er tilkoblet ISDN telefonlinje for fjernavlesing/styring. Driftsinformasjon er gitt i FDV for SD anlegget. Kabelanlegg og komponenter ettersees rutinemessig som beskrevet i Stinta skoles IK rutiner. Mellom magnetventiler og spjeld er det i respektive underfordelinger montert sokkelrele Releene er merket med utgang nr. etter koblingsskjema for SD undersentralen. I en feilsituasjon kan releene betjenes manuelt på hvis nødvendig for romdrift. FDV instruks for SD anlegget: Kverneland Elektriske AS Skjema og kursfortegnelse for Hovedfordeling og Underfordelinger. Plantegninger (for Blokkene A, B og C (alle plan))

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Instruks Elektrotekniske anlegg. Til bruk for teknisk vedlikeholdspersonell. Sjølyststranda A-1 Utarbeidet av: 1. ADRESSELISTE. FDV Dokumentasjon. INNHOLDSFORTEGNELSE.

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato:

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato: GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) ns innhold 1. Strukturert kabling UFS 102 1) Overordnet krav kap 2.1 2) Horisontal kabling kap 2.2 3) Vertikal kabling kap 2.3 4) Patching?

Detaljer

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr.

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr. Trondheim kommune Trondheim eiendom Side 1 av 7 Tilbudsskjema/Prissammendrag elektro og tele, samt heisanlegg TILBUDSSKJEMA Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg :

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg : Regningsarbeider elektrotekniske anlegg For arbeider og leveranser hvor bestemmelsene om regningsarbeider i NS kommer til anvendelse, skal nedenstående timepriser for arbeid og påslag for materialer og

Detaljer

E-verkets stikkledning til effektbryter. Overspenningsavledere som spesifisert. Evt. sikring for måler. UZ. Sikring for instrumenter.

E-verkets stikkledning til effektbryter. Overspenningsavledere som spesifisert. Evt. sikring for måler. UZ. Sikring for instrumenter. 30V, 50Hz &08%3' X&%'$X Nett innkoblet til SD. T E-verkets stikkledning til effektbryter Eff.br. 00-300A 6 x 3 x 400? Overspenningsavledere som spesifisert. ellesfeil til SD. a Jordfeilindikatortablå m/trafo

Detaljer

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord GENERELLE PUNKTER Det skal monteres et nytt nødstrømsaggregat som dekker behovet til Austjord. Nødstrømsaggregatet monteres utvendig ved trafo for hele anlegget. Det er beregnet å støpe en betongplate

Detaljer

GigaCampus arbeidsgruppe møte. Fysisk infrastruktur. Mål: Felles anbefaling for sektoren

GigaCampus arbeidsgruppe møte. Fysisk infrastruktur. Mål: Felles anbefaling for sektoren GigaCampus arbeidsgruppe møte Fysisk infrastruktur Mål: Felles anbefaling for sektoren 26. januar 2006 Agenda 1000 1200 Vi starter... 1200 1300 Lunch 1300 1600... vi forstsetter 2 Innhold - diskusjonspunkter

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser.

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 4.0 Generelle krav og bestemmelser. 4.0.1 Omfang. Prosjektet ved Festningsåsen barnehage omfatter følgende: Nybygg med tilhørende ombygging i eksisterende del. De ulike tiltak

Detaljer

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Generelt. Anlegget skal prosjekteres av el installatøren ut fra denne beskrivelse. Det skal i god tid før

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS Prosjekt: 9147-FAC Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Ing. Hallås Elverum AS Prosjekt: 9147-FAC Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 9147-FAC Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING Her medtas kursopplegg for tele/data til uttak i kanaler. Kabling og utstyr skal være i hht gjeldende

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON NOVEMBER 2010 Rev: Juni 2016 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle fag. 1. INNLEDNING Denne kravspesifikasjon skal legges til

Detaljer

Jendem skole Nybygg og ombygging

Jendem skole Nybygg og ombygging Fræna kommune Jendem skole og ombygging Elektrotekniske anlegg og heis Forprosjekt og kalkyle Oppdragsnr.: 5166968 Dokumentnr.: 5166968_Forprosjekt_RIE Versjon: D01 2017-09-20 Oppdragsgiver: Fræna kommune

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR BEBOERE I FORBINDELSE MED OPPGRADERING AV EL-ANLEGG Ø.K.S. HKV. 70-80

BRUKERVEILEDNING FOR BEBOERE I FORBINDELSE MED OPPGRADERING AV EL-ANLEGG Ø.K.S. HKV. 70-80 BRUKERVEILEDNING FOR BEBOERE I FORBINDELSE MED OPPGRADERING AV EL-ANLEGG Ø.K.S. HKV. 70-80 01.12 2014 DOKUMENTASJON ELEKTROINSTALLASJONER DENNE PERMEN INNEHOLDER EN BESKRIVELSE AV DET ELEKTRISKE ARBEIDENE

Detaljer

Strandkanten K3 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Strandkanten K3 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Strandkanten K3 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS 1. Installatørens samsvarserklæring 2. Jording 3. Inntak og stigerledninger 4. Sikringsskap 5. Tegninger 6. Belysning 7. R/TV, Telefon 8. Brannvarsling 1.0

Detaljer

OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER

OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER FORSVARSBYGG OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER 14.01.2013 ELEKTRISKE ANLEGG Prosjekt: FORSVARSBYGG - OSCARSBORG FESTNING - TAKARBEIDER Side 2 LI LI.1 STE OVER TEGNINGER Følgende dokumenter er utarbeidet

Detaljer

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON Mai 2016 Side: 2 av 5 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon

Detaljer

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl.

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. LOGGBOK/JOURNAL Nødlysanlegg (KRYSS AV FOR TYPE ANLEGG) Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. Armaturliste Sentralisert PL 5000-D m/armaturliste

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

4 ELEKTROINSTALLASJONER

4 ELEKTROINSTALLASJONER Frydenberg Side 39 av 75 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Hovedfordeling. Hovedfordeling for Felt A er installert i eget tavlerom i kjeller i hus 5. I denne fordelinger

Detaljer

KABEL/LEDNING. IT-nett, 230V, 50Hz. Underfordeling Gr. C-3 SIKRINGS- EFFEKT (kw) EKSTERNT SIKRINGS- STØRRELSE

KABEL/LEDNING. IT-nett, 230V, 50Hz. Underfordeling Gr. C-3 SIKRINGS- EFFEKT (kw) EKSTERNT SIKRINGS- STØRRELSE T-nett, 23V, 5Hz NTERNT KBEL/LEDNNG Gjennomgående kabler. Stiger nr 5 og 8 fra hovedfordeling. 3 x 5 3 x 95 Effektbr. 2 JF 2 Stiger nr fra hovedfordeling via underfordeling Gr. C2-. Hovedsikring for lys.

Detaljer

Stavanger eiendom. Sist lagret: 8. mars 2012 Side 1 av 6

Stavanger eiendom. Sist lagret: 8. mars 2012 Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 4 ELKRAFT... 4 40 ELKRAFT, GENERELT... 4 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT... 4 411 SYSTEMER FOR KABELFØRING... 4 412 SYSTEMER FOR JORDING... 4 42 HØYTSPENT

Detaljer

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Systemvalg Elektrisk baserte Systemer, produkter,overvåking Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Security & Technology VALG AV ARMATURER OG SYSTEMER DESENTRALISERTE

Detaljer

SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM.

SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM. SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM. 17. August 2009 Tittel: Tilstandsrapport - elektrotekniske installasjoner RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver:

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING I dette kapittel medtas kursopplegg med punkter

Detaljer

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE Generelt Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner skal installeres og eventuelt ombygges i henhold til retningslinjer angitt i denne spesifikasjonen

Detaljer

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsgiver Birkenes kommune Rapporttype Rapport 2012-07-02 NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE 2 (8) FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsnr.: 8120184 Oppdragsnavn: Nødstrømsanlegg for Birkenes kommune Dokument

Detaljer

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg ASAK KIRKESTUE Totalentreprise Elektrotekniske anlegg Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg Ing. EVENSEN AS 20.10.2010 Prosjektnr. 1039 ASAK KIRKESTUE Side 2 av 7 Orientering Bygget skal inneholde

Detaljer

D2-R Skjema for rapportering til byggherren

D2-R Skjema for rapportering til byggherren Statens vegvesen Fellesdokument D2-R Skjema for rapportering til byggherren Filnavn: D2-R-Skjema_for_rapportering-20111231 Dato : 2011-12-31 D/v elektriske anlegg D2-R Skjema for rapportering til byggherren

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse

BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 4 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER... 2 40 ELKRAFT... 2 40.1 ORIENTERING... 2 40.2 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 40.3 LEVERINGSOMFANG... 2 40.4 DOKUMENTASJON...

Detaljer

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av:

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av: Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet Postboks 43 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09363 Fordeling 30 V TT Vs. 5.0.48 Dato. 30.09.00 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09364

Detaljer

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Dette er en sjekkliste for hva som minst skal gjennomgås av elektriske anlegg og utstyr i næringsbygg basert på gjeldende kontrollnorm og føringer fra Finans Norge

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 4 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt:

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 4 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: Generelle tekniske krav Side: 1 av 10 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 RETNINGSLINJER FOR VEDLIKEHOLD AV LAVSPENNINGSANLEGG...3 3 RAPPORTERING...4 3.1 Rapportering av ulykker/uhell...4 3.2 Rapportsystem for feil...4

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON US 32A

FDV-DOKUMENTASJON US 32A FDV-DOKUMENTASJON US 32A Innhold Produktbeskrivelse anvendelsesområde... 2 Tekniske data... 2 Anvisninger for drift og vedlikehold... 3 Instruks til bruker... 3 Rengjøring... 4 Ettersyn og kontroll...

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING

KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING Byggherre/tiltakshaver: NANNESTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Dato: 21.03.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 4 EL-KRAFT 40 ORIENTERING 3 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 4

Detaljer

Energibedriftenes landsforening. EBL Prøveseksjonen E K S A M. Installatørprøven. Prøvedato. E 16. november 2006 N

Energibedriftenes landsforening. EBL Prøveseksjonen E K S A M. Installatørprøven. Prøvedato. E 16. november 2006 N Energibedriftenes landsforening EBL Prøveseksjonen E K S A M Installatørprøven Prøvedato E 16. november 2006 N Eksamenstid: 6 timer Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler, som for eksempel.:

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Komponentene i EFP Systemet EFP Systemet er basert på et enkelt prinsipp: Detektere branntilløp tidlig og kutte strømmen til feilstedet før brannen

Detaljer

INTERNKONTROLL Entreprenøren skal gjennomføre kvalitetssikring og utføre internkontroll for å sikre at installasjonen er forskriftsmessig utført.

INTERNKONTROLL Entreprenøren skal gjennomføre kvalitetssikring og utføre internkontroll for å sikre at installasjonen er forskriftsmessig utført. ELAFT, TELE OG AUTOMATISERING GENERELLE BESTEMMELSER LOVER, FORSIFTER OG STANDARDER De elektrotekniske installasjoner skal utføres i samsvar med gjeldene offentlige lover og forskrifter, standarder og

Detaljer

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider Omsorgsboliger Leira PRISSKJEMA SOM SKAL MEDFØLGE TILBUD: O. Sammenstilling A. Hovedkapitler Kapittel 1 Generelle kostnader 1.1 Kapitalytelser 1.2 Tilrigging 1.3 Drift 1.4 Nedrigging 1.5 Prosjektering

Detaljer

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...

Detaljer

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring Delta slokkesentral 1 og 2 soner med relèstyring 1. Betjeningsinstruks for slokkeanlegg 1. Generelt Anlegget løses ut automatisk via slokkesentralen ved at branndetektorer tilkoblet sentralen melder brann.

Detaljer

Prisen skal også omfatte bistand til elektroentreprenør ved legging og uttrekk av eksisterende kabler som ikke skal benyttes vedere.

Prisen skal også omfatte bistand til elektroentreprenør ved legging og uttrekk av eksisterende kabler som ikke skal benyttes vedere. 03 Grøfter og groper for tekniske installasjoner Eksisterende stigekabler til sorteringsanlegget skal suppleres med to stk nye kabler. Prisen for gravearbeidene skal være komplett med tilbakefylling av

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO MARSELIS GATE 24 SILOEN Avrop 283 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE

Detaljer

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Falig Forum Nordland Fauske 04. og 05. september 2011 1 Er det tilfredsstillende med plugg og stikkontakt til en varmepumpe som får strømtilførselen til inne -delen? Må det monteres sikkerhetsbryter i

Detaljer

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG - Avklaring nr. 13 Følgende saker er stilt som spørsmål fra tilbydere: Sak 1. Dreier seg om gassalarm tilkoblet brannvarslinga. Det

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering

REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering Bladet beskriver krav til tilgang og plassering av målepunkt for lavspenningsinstallasjoner Innholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Plassering av

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO STENSBERGSGATAN 13 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE ANLEGG... 4

Detaljer

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 8 Side: 2 av 8 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene prosjekteres slik at all aktivitet i og ved spor skjer på en sikker og trygg måte, at alle arbeidsplasser er tilstrekkelig

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Anbudsbeskrivelse landstrømsanlegg Pir I Hurtigrutekaiene.

Anbudsbeskrivelse landstrømsanlegg Pir I Hurtigrutekaiene. Anbudsbeskrivelse landstrømsanlegg Pir I Hurtigrutekaiene. 1. Generelt: Trondheim Havn skal etablere et landstrømsanlegg for tilkobling til hurtigruteskipene på Pir l. Anlegget skal leveres i henhold landstrømsnormen

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

U IO oppdatert 2015-02-16

U IO oppdatert 2015-02-16 6 sider, side 1 50. Tele og automatisering, generelt Alle nye installasjoner skal utføres i henhold til kravene i følgende spesifikasjoner: - NEK EN 50173-1:2002 - NEK EN 50174, del 1, 2 og / eller 3 -

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Prosjekterande: Oppdragsgjevar: Firmanavn: Sweco Norge AS Firma/Navn:

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

Lover, normer, forskrifter og veiledninger

Lover, normer, forskrifter og veiledninger Lover, normer, forskrifter og veiledninger Security & Technology Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte 1 HVA BESTÅR ET LEDESYSTEM AV Lede system Talevarsling FG`s regelverk,

Detaljer

Prosjekt: LADE KUNSTGRESSBANE Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LADE KUNSTGRESSBANE Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 40 Elkraft, generelt Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning... 3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning... 4 2.1.4 Arealbelysning...

Detaljer

Rev.: 3 Strømforsyning (hjelpekraft) Side: 1 av 7

Rev.: 3 Strømforsyning (hjelpekraft) Side: 1 av 7 Strømforsyning (hjelpekraft) Side: 1 av 7 1 OMFANG... 2 2 GENERELLE KRAV... 3 2.1 Fordelingsskap... 3 3 PRIMÆR STRØMFORSYNING... 4 3.1 Strømforsyning fra lokalt everk... 4 3.2 Strømforsyning via eget høyspentnett...

Detaljer

Snarøya skole. Delrehabilitering Fasaderehabilitering og ventilasjonsanlegg SFO. Kap. 4 Elkraftinstallasjoner og kap. 5 Tele og automatisering

Snarøya skole. Delrehabilitering Fasaderehabilitering og ventilasjonsanlegg SFO. Kap. 4 Elkraftinstallasjoner og kap. 5 Tele og automatisering 08.06.2016 Snarøya skole Delrehabilitering Fasaderehabilitering og ventilasjonsanlegg SFO Kap. 4 Elkraftinstallasjoner og kap. 5 Tele og automatisering 4 ELKRAFTINSTALLASJONER 40 ELKRAFT, GENERELT 40.1

Detaljer

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM)

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Bygning...4 2.1 Oppbygging av ID-nummersystemet...4 2.1.1 Lokalisering...4 2.1.2 System...4

Detaljer

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning elektriske installasjoner i bolig Viktig Boligen er sannsynligvis den dyreste investeringen du har, og det er viktig for deg at den har et sikkert og komfortabelt

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikkerhet Sikkerhet er evne til å unngå skade på eller tap av mennesker, ytre miljø og materiell på grunn av akutte, utilsiktede hendelser (ulykker, uhell) eller

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

54 Alarm og signalsystemer

54 Alarm og signalsystemer 521(555) 54 Alarm og signalsystemer 01.54.2.0 Orientering Se krav beskrevet under teknisk bygg øst. Det skal medtas en detekor som koples inn på brannsløyfe i bygg 2 Teknsik bygg øst. 01.54.2.1 KAPSLINGSGRAD:

Detaljer

Avviksliste. Stavanger kommune Idrett og fritidsbygg Hundvåghallen. Klient: Objekt: Område: Areal: 1 - etg Hall A fellesareal

Avviksliste. Stavanger kommune Idrett og fritidsbygg Hundvåghallen. Klient: Objekt: Område: Areal: 1 - etg Hall A fellesareal Hall A fellesareal Avvik ID: 32763 Kabler for åpne installasjoner er ikke avsluttet forskriftsmessig. + løs stikk under benk til bereder i personalrom Kabler må avsluttes forskriftsmessig, jfr. FEL 10,

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Stiger videreføres til Gr. A-2.. (20.2) TFSP AL. Hovedsikring for lys. Jordfeilbryter 0,3A. 3 Styrestrøm. C10-2. Lys i A307 korridor

Stiger videreføres til Gr. A-2.. (20.2) TFSP AL. Hovedsikring for lys. Jordfeilbryter 0,3A. 3 Styrestrøm. C10-2. Lys i A307 korridor T-nett, 23V, 5Hz NTERNT KBEL/LEDNNG Effektbr. 2 JF 2 Stiger nr fra hovedfordeling. 6. Eff.br. TFSP L Stiger videreføres til Gr. -2.. (2.2) TFSP L Hovedsikring for lys. Jordfeilbryter,3. (7.6) Elem.aut.

Detaljer

Kvalitetssystem EB Nett

Kvalitetssystem EB Nett DEL A: (Fylles ut av EL-Entreprenør) NETTSTASJON: Driftsmerking: Fabrikat: Nettstasjonstype (sett kryss) Nettstasjon i bygg Frittstående Nettstasjon Mastefot Mastearrangement KOBLINGSANLEGG: Fabrikat:

Detaljer

Data og kommunikasjon

Data og kommunikasjon Vg1 Fosbæk, Vangsnes, Venås Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Illustrasjoner til Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Kapittel 5 Illustrasjonene kan brukes fritt i undervisningen Elforlaget 2009 Figur

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

ALARMSENDERSKAP PROSJEKTANVISNING (PA) EIENDOMMENES ALARMOVERFØRINGSLINJER PÅ BRANN, HEIS, SD- ANLEGG, TVERIALARM OSV. Versjon 1.3

ALARMSENDERSKAP PROSJEKTANVISNING (PA) EIENDOMMENES ALARMOVERFØRINGSLINJER PÅ BRANN, HEIS, SD- ANLEGG, TVERIALARM OSV. Versjon 1.3 AUTOMATISK ALARMOVERFØRING TIL 110-SENTRALEN OG TOVEIS TALE PÅ HEIS ALARMSENDERSKAP PROSJEKTANVISNING (PA) EIENDOMMENES ALARMOVERFØRINGSLINJER PÅ BRANN, HEIS, SD- ANLEGG, TVERIALARM OSV. Versjon 1.3 Innledning

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Generell beskrivelse. 2 Totalt effektbehov for anlegg... 3 Koordinere kabel og vern. 4/5 Beregne OV og inntakskabel.. 6 Spenningsfall.7-8 Dokumentere beskyttelse ved kortslutning....

Detaljer

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Norm for utbyggers tilrettelegging av fysisk infrastruktur for utbygging av fysisk bredbåndsnett i nye bygninger Normen er rettet primært mot nye

Detaljer

Vedlegg B1 - Ytelsesbeskrivelse Side 1. Vedlegg B1. Innholdsfortegnelse

Vedlegg B1 - Ytelsesbeskrivelse Side 1. Vedlegg B1. Innholdsfortegnelse - Ytelsesbeskrivelse Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt 1 2 Tilgjengelige ressurser 1 3 Driftsavtale: 2 3.1 Generelt 2 3.2 Tilleggskostnader 2 3.3 Gjennomføring 2 3.4 Driftsstabilitet 3 3.5 Prisbærende

Detaljer