Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 6 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 6 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.01. 07"

Transkript

1 Koblingsanlegg Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG BYGGING OG MONTASJE Generelt Ingeniørarbeider Montasje Generelt Produksjon Prøver i fabrikk Montasje Prøver på anlegg og idriftsettelse Dokumentasjon Opplæring Standarder, normer og spesifikasjoner... 5 Dok.nr.: JD 547 Utgitt av: ITPE Godkjent av: ITP

2 Koblingsanlegg Side: 2 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG I et koblingshus kobles kontaktledningsanleggene sammen i et nettverk. Dette gir en sterkere og mer stabil strømforsyning enn om hver enkelt banes anlegg skulle fungere som isolerte enheter. Videre kan koblingsbryter og signaler fjernstyres og overvåkes fra fjernstyringssentraler. Dette gir muligheter for en fleksibel drift av kontaktledningsanleggene og strømforsyningen. Kapittelet fastlegger krav til bygging av koblingshus for Jernbaneverket. Ved en ensartet bygging og beskrivelse av et koblingshus oppnås en rekke fordeler: Standardiseringsgevinst Ensartede tekniske løsninger Standardisert materiell og komponenter Mindre og mer oversiktlig lager for reservemateriell Mer oversiktlig drift Hurtigere omkoblinger ved eventuelle feilsituasjoner Lettere opplæring av personell samt lettere å holde personell oppdatert Sikrere personell- og driftsforhold Bygging av et koblingshus skal være komplett og bestå av alle komponenter i fra grunnarbeider til elektroteknisk utrustning. Dette regelverket er en generell mal for bygging av et koblingshus. Ved spesielle tilpasninger, og i enkelte tilfeller, må spesialløsninger gjøres for hvert enkelt koblingshus.

3 Koblingsanlegg Side: 3 av 5 2 BYGGING OG MONTASJE 2.1 Generelt Bygging av koblingshus skal normalt omfatte komplett nøkkelferdig anlegg hvor grunnarbeider, bygningsmessige arbeider og alle tekniske installasjoner skal være inkludert. Huset skal ha et rom for høyspente installasjoner og eget kontrollrom. Størrelsen på bygget avpasses etter det stedlige behov for antall koblingsfelter, med plass for et rimelig antall reservefelter for framtidige utvidelser. Koblingshus kan også tilpasses annen bygningsmasse, enten som nytt tilbygg eller som en del av større bygg. Behovet for sanitæranlegg må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 2.2 Ingeniørarbeider Ingeniørarbeid inklusive beregning, konstruksjon og tegning, med all nødvendig teknisk bearbeiding og alle nødvendige tegninger og beskrivelser skal være utført av kvalifisert personell hos entreprenør og leverandør av det aktuelle utstyr. 2.3 Montasje Generelt Alt elektroteknisk montasjearbeid skal ledes av fagutdannet personell iht. gjeldende forskrifter. For arbeider på jernbanens områder, i og nært trafikkert spor skal JBV s sikkerhetsrutiner følges. Likeledes skal driftsforskriftene for elektriske anlegg, [DH] og [SL], følges ved arbeide på, eller i nærheten av spenningsførende anlegg Produksjon Teknisk utstyr skal være av annerkjent fabrikat. De på forhånd spesifiserte krav til utstyr skal kunne dokumenteres ved tester og prøver Prøver i fabrikk Leverandør av utstyr til koblingshus må kunne fremlegge dokumentasjon om hvilke tester og testkrav utstyret skal gjennomgå. Som et minimum må følgende krav tilfredsstilles:

4 Koblingsanlegg Side: 4 av 5 Fordelingsanlegg i platekapslete skap skal tilfredsstille kravene i [IEC 60298] og [IEC 60694]. Protokoller for typeprøver og PEHLA lysbueprøving skal kunne fremlegges på forespørsel. Effektbrytere skal tilfredsstille kravene i [IEC 60056]. Last skillebrytere skal tilfredsstille kravene i [IEC 60265]. Skillebryter og jordsluttere skal tilfredsstille kravene i [IEC 60129]. Måletransformatorer skal tilfredsstille kravene i [IEC 60185] og [IEC 60186]. Fabrikkferdige skap og moduler skal kontrolleres med hensyn til riktig kobling og funksjon. Reléer for vern funksjonsprøves. Uttesting og prøving med all nødvendig feilretting for utstyr og elektriske forbindelser som inngår i anlegget skal utføre før idriftsettelse Montasje Det kreves at minimum 60 % av arbeidstokken som skal delta i montasje av teknisk utstyr i koblingshus, skal være teknisk personell med minimum ett års erfaring i bygging av tilsvarande anlegg Det skal opplyses hvem som skal forestå utførelsen, og bekreftelse på godkjenning som elektroinstallatør gruppe H. Erfaring fra tilsvarende oppdrag skal dokumenteres Prøver på anlegg og idriftsettelse Uttesting og funksjonsprøving med all nødvendig feilretting for utstyr og elektriske forbindelser som inngår i anlegget skal utføres før idriftsettelse 2.4 Dokumentasjon Som et minimum må følgende dokumentasjon av anlegget kunne fremvises fra leverandør: 3 komplette sett korrigerte tegninger. 3 sett med beskrivelser av det benyttede materiell. All skriftlig dokumentasjon og tegninger skal også leveres på diskett. Hvert sett skal være innsatt i mappe og minst inneholde : Byggtegninger Situasjonsplan Tegning av jordingsanlegg Arrangementstegninger Montasjetegninger og beskrivelser for apparat- og kontrollanlegg Koblingsskjemaer Kabellister og termineringstabeller Funksjonsplaner Alarm- og signalplaner, lokalt og for fjernkontroll Koblingsbetingelser og forriglinger Komponent- og apparatspesifikasjoner med datablad og sertifikater

5 Drifts- og vedlikeholdsbeskrivelser Feilsøkingsprosedyrer Reservedelslister Idriftsettelsesrapport Koblingsanlegg Side: 5 av 5 Det skal være benyttet anleggsmerking i henhold til [NEK 321,322] /(IEC 60750) samt [NEK 144] /(IEC 60617). Dokumentasjon må inneholde oversiktlige kryssreferanser for funksjonsorientert og plassorientert merking. Strømløpskjemaer skal utarbeides med potensialskinner horisontalt og strømløp vertikalt. Det benyttes fortrinnsvis liggende A3-format. Alle målsatte tegninger skal leveres i original størrelse. 2.5 Opplæring Opplæring av driftspersonell bør gjennomføres i tre faser. Fase 1: Besøk på fabrikk under test av utstyr etter avtale. Fase 2: Informasjon om levert utstyr og dokumentasjon, før prøving og idriftsettelse. Fase 3: Driftsopplæring på igangsatt utstyr i prøvedriftsperioden, og gjennomgang av tilhørende dokumentasjon Brukerveiledninger for drift og vedlikehold skal være på norsk. Øvrige beskrivelser etc. skal også leveres med norsk tekst såfremt det er behov. 2.6 Standarder, normer og spesifikasjoner Følgende forskrifter/regler skal legges til grunn for en leveranse: [FEF] [FEB] [TEK] Lov om brannforebyggende tiltak og branntilsyn. FG s regler for automatiske brannalarmanlegg, For øvrig forutsettes at skapene tilfredsstiller kravene i [IEC 60298] og [IEC 60694], og at protokoller for typeprøver og PEHLA lysbueprøving kan fremlegges på forespørsel.

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.98

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.98 Sonegrensebryter Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BYGGING... 3 2.1 Krav til leverandør... 3 2.1.1 Erfaring... 3 2.1.2 CV på nøkkelpersonell... 3 2.2 Framdriftsplan... 3 2.3 Tilgjengelighet... 3

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

041-00 DOKUMENTASJON GENERELT

041-00 DOKUMENTASJON GENERELT Spesifikasjon 041-00 DOKUMENTASJON GENERELT Dok. ansvarlig: Anita Bjørklund Dok. godkjenner: Even Ungersness Gyldig fra: 2014-06-04 Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 1 GENERELT... 2 1.1 OPPDATERING AV 041-00

Detaljer

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak 1 NEK 405-4:2010 NEK NEK 405-4: 2010 Utkast Forslag til 1. utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Detaljer

Jernbaneverket KONTAKTLEDNINGSANLEGG Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.01

Jernbaneverket KONTAKTLEDNINGSANLEGG Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.01 Generelle bestemmelser Side: 1 av 10 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 1.1 Regelverkets enkelte deler... 2 2 GYLDIGHET... 3 2.1 Dispensasjon fra teknisk regelverk... 3 2.2 Dispensasjon fra forskrifter... 3 3 REFERANSEDOKUMENTER...

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

Endringer per 01.01.99 Side: 1 av 2

Endringer per 01.01.99 Side: 1 av 2 UNDERBYGNING Hovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.99 Endringer per 01.01.99 Side: 1 av 2 Kapittel 1 Forord 1 2 Skrevet om avsnittet om elkraft. Kapittel 3 Definisjoner, forkortelser

Detaljer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Sammenheng mellom Forskrift om elektriske forsyningsanlegg(fef) veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg til jordingssystemet Sjefingeniør Espen

Detaljer

NEK 405-3: 2010 2010-03-17

NEK 405-3: 2010 2010-03-17 1 NEK 405-3:2010 NEK NEK 405-3: 2010 2010-03-17 Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for foretak og personell Del 3: Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring Krav til personell, sertifiseringsordning

Detaljer

FESTNINGSÅSEN BARNEHAGE TILBYGG 2014 KRAVSPESIFIKASJON - TOTALENTREPRISE Rigg og Drift

FESTNINGSÅSEN BARNEHAGE TILBYGG 2014 KRAVSPESIFIKASJON - TOTALENTREPRISE Rigg og Drift 1. RIGG, DRIFT OG FELLESKRAV 1.1 Rigg, drift og nedrigging 1.1.1 Generelt Alle ytelser som er beskrevet eller fremkommer i tilbudsgrunnlaget, og som ikke er inkludert i andre kapitler, prises og medtas

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TEKNISK SPESIFIKASJON

TEKNISK SPESIFIKASJON JERNBANEVERKET TEKNISK SPESIFIKASJON Elkraft, Kontaktledningsanlegg 003 Innføring/endring av diverse krav 16.02.07 ALR FJ JCS Versjon Versjonen gjelder: Dato Utarb. Kontroll Godkj. Dato 16.02.2007 TEKNISK

Detaljer

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE 18.03.2011 Prosjekt: K 601 KVAM SKOLE Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Heistekniske

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG 01/2015

DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG 01/2015 DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG 01/2015 2 Forord fra driftsleder 2015 - utgaven av driftsleders instrukser (DI) er vesentlig endret med hensyn til struktur. De forskjellige instruksene har

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Veilysnorm for Lunner Kommune

Veilysnorm for Lunner Kommune Veilysnorm for Lunner Kommune Forord Lunner kommune har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider. Normen skal være retningsgivende for alle som

Detaljer

Jernbaneverket FELLES ELEKTRO Kap.: 4 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.09

Jernbaneverket FELLES ELEKTRO Kap.: 4 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.09 Generelle tekniske krav Side: 1 av 10 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 MILJØ, SIKKERHET OG SÅRBARHET... 3 2.1 Elektromagnetisk miljø... 3 2.1.1 For utstyr og produkter...3 2.1.2 For personer i bygg...3 2.2 Personsikkerhet...

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

KONTROLL, VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN AV BRANNALARMANLEGG

KONTROLL, VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN AV BRANNALARMANLEGG KONTROLL, VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN AV BRANNALARMANLEGG Noralarm har utarbeidet en felles norm for bransjen når det gjelder kontroll, vedlikehold og ettersyn av brannalarmanlegg. Dette for å tilby anleggseiere

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG REV. 20.09.09 Side 1 av 17 INNHOLD INNHOLD...2 1 GENERELLE BESTEMMELSER ELEKTRO...4 1.1 Krav til prosjekteringen...4 1.2 Ansvarsmatrise...4

Detaljer

TEKNISK VEILYSNORM. Vedtatt 14.mars 2013 av Sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk 1/14

TEKNISK VEILYSNORM. Vedtatt 14.mars 2013 av Sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk 1/14 TEKNISK VEILYSNORM Vedtatt 14.mars 2013 av Sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk 1/14 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Omfang... 3 1.4 Regelverk... 3 2. Etablering

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Rev.: 9 Lavspent strømforsyning Side: 1 av 10

Rev.: 9 Lavspent strømforsyning Side: 1 av 10 Lavspent strømforsyning Side: 1 av 10 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Fordelingssystem...3 2.2 Overvåkning... 3 2.3 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG

ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1 Bygningsdel: 01 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Spesifikasjon. Innholdsfortegnelse:

Spesifikasjon. Innholdsfortegnelse: Emne 1 - Innkjøpsbetingelser Spesifikasjon 1.3 - Elektroteknisk spesifikasjon Utgiver enhet MAT Dato: 19.08.1997 av Herman Hovland Utarbeidet av TEK av Torstein Fykse Dokumentnr.: 1.3 Rev.nr. 8.2 Gjelder

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer