Forbereder seg på fremtiden Side 6-7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbereder seg på fremtiden Side 6-7"

Transkript

1 Nr. 1 Mars årgang Magasin for Rogaland og Hordaland Forbereder seg på fremtiden Side 6-7 Propelleventyr på Stord Vi befinner oss i et lite kontor i Sæ ved Leirvik sentrum på Stord. Bjørnar Helgesen prater som en propell i telefonen. Han gjør forretningsavtaler i øst og vest. Den 69-årige gründeren er stolt over sin idé. En verdensnyhet. Propellene Twin Fin. Side 23 Svolvær servicehavn Svolvær i ferd med å utvikle seg til Nord-Norges fremste service-havn når det gjelder alle fartøystyper med lengder opp til 200 meter, og havnesjef Kjell Hanssen håper enda flere næringsaktører ser det store potensialet havna har. Side 10-11

2 2 Odin Partner: Fornøyde ansatte gir fornøyde kunder Innføringen av vikarbyrådirektivet skjerper kravene til innleid arbeidskraft. Det innebærer ingen brå overgang for bemanningsselskapet Odin Partner. Tekst og foto: Hans Brundtland Dette er prinsipper vi har fulgt i alle år. Hvis vi ikke er i stand til å lønne korrekt, ja da gir vi oss, sier Noralf Lekva, styreformann i Odin Group. Han er opprinnelig fra Hyllestad, men bor nå i Bergen sammen med sin kone Åse Hauge fra Salhus som er daglig leder i Odin Partner. Maritime tjenester Odin-gruppen har shipping som rød tråd. Hovedkontoret ligger i Bergen sentrum med flott utsikt til det yrende livet i Vågen. Ved å knytte sammen flere selskaper tilbys et bredt spekter av maritime tjenester, blant annet rekruttering. Dette er en omstridt bransje, med stadige avisoppslag om arbeidere i Norge som hever «polsk lønn». Vikarbyrådirektivet, som ble innført fra årsskiftet, krever at utleide arbeidstakere skal ha minst like gode vilkår som de ville ha hatt ved direkte ansettelse i en bedrift for å utføre samme arbeid. Fornøyde ansatte Vi oppfylte kravene i direktivet lenge før det kom, noe som også har bakgrunn i innføringen av allmenngjøringen i verftsindustrien. Vi har ryddige forhold, vi lønner godt, og har fornøyde ansatte. Mange av dem har vært med helt siden 1990-tallet. Vi samarbeider blant annet med RadøyGruppen, og da det var vanskelig å skaffe tilfredsstillende boliger til våre folk, kjøpte vi like godt et eget hus til dem på Radøy, sier Lekva som startet Artic Shipping i Førde i 1988, sammen med Ove N. Vilnes. Vi begynte med formidling av arbeidskraft så smått midt på 90-tallet da Ove og jeg oppdaget at verftene manglet fagarbeidere. Vi fant løsningen i Polen der det var stor tilgang på folk med erfaring, samtidig som prisen var overkommelig. Kontor i Gdansk Lekva solgte seg ut av Artic-gruppen i 2011 og styrer i dag selskapene Alpha Chartering, Odin Marine Consulting og Odin Partner under én paraply, Odin Group. LEDELSEN: Noralf Lekva er arbeidende styreformann, mens konen Åse Hauge er daglig leder i Odin Partner. De to giftet seg om bord i «Artic Fjord» i 2004, et skip Noralf var medeier i til han solgte seg ut i Odin Partner har hovedkontor i Florø, rundt 20 fast ansatte og mellom 50 og 150 innleide arbeidstakere. Vi har også et selskap og agentkontor i Gdansk i Polen og kan tilby faglært og kvalifisert arbeidskraft innfor de fleste yrkeskategorier. Vi rekrutterer blant annet mannskap til skip og ingeniører på land. Kan faget sitt Det er ikke tilfeldig at området Gdansk- Gdynia er hjemsted til mange flinke fagfolk. Området har lange og sterke tradisjoner som sentrum for skipsverft. Norsk industri er i stor grad avhengig av arbeidskraft utenfra, og Odin Partner sørger for kvalitet. Folkene vi rekrutterer fra Polen kan faget sitt, og de har god arbeidsmoral, sier Lekva. Opplæringen skjer i samarbeid med Akademia Moreska i Gdynia, en av Europas største høyskoler innen maritime utdanning. Her gjennomføres bl.a. «site testing» for personell i bransjer der slikt er påkrevet. Lekva påpeker at Odin Partner følger alle sikkerhetsregler strengt, har lavt sykefravær og som nevnt: Ordnede lønnsforhold, blant annet gjennom tariffavtale med Fellesforbundet. Hele kysten Foruten Bergen og Florø har selskapet også kontor i Stavanger og dekker således alle de tre vestlandsfylkene. Blant de største kundene er: Radøygruppen, West Industri Service i Florø, GMC i Stavanger og Ulstein Verft som leier fagfolk som platearbeidere, sveisere og rørleggere. De aller fleste polakker. Vi har hele tiden en god dialog med kundene. Det er viktig å sørge for at arbeiderne får skikkelig behandling, og at gjeldende regler alltid blir fulgt. Derfor setter vi pris på at vikarbyrådirektivet ble innført slik at alle aktørene i bransjen må konkurrere på like vilkår, sier Lekva som mener det lenge har vært konkurransevridende at noen i bransjen har bedrevet sosial dumping. Men jeg ser at forholdene er blitt bedre. Både på grunn av de mange medieoppslagene og på grunn av vikarbyrådirektivet, sier Noralf Lekva. Fakta Odin Partner Et norsk bemanningsselskap med kontor i Bergen, Florø og Stavanger og med eget selskap og agentkontor i Gdansk. Tar seg av den stadig økende etterspørselen etter dyktige fagfolk, særlig i skipsindustrien. Legger vekt på høy kvalitet innen opplæring og tilbyr arbeidskraft med lang erfaring. Tilbyr faglært og kvalifisert arbeidskraft som ingeniører, mekanikere, platearbeidere, sveisere, montører, håndverkere m.m. Arbeidskraft fra Odin Partner fritar bedriften for arbeidsgiveransvar, og det er ingen utgifter for sykefravær. Odin Partner yter også tjenester ved forvaltning av personale og brukerstøtte for arbeidsgivere. Selskapet arrangerer kurs og kompetansetester i samarbeid med Akademia Morska i Gdynia. Utgiver/produsent Trykk: Distribusjon: RGB design as Bladet Sunnhordland Posten Norge Adresse: Bleikmyrv. 2, 4276 Vedavågen Telefon: Salgssjef: Arve Andersen E-post:

3 3 Fleksibel samarbeidspartnar med fokus på rørinstallasjonar INDUSTRI SKIP OFFSHORE BYGG FJORDPIPE er ei bedrift som jobbar med prefabrikkering og levering av komplette rørsystem til landbasert industri, skip, offshore og bygg. Vi er ein fleksibel samarbeidspartnar, som tar på oss oppdrag både på verkstad og ute på installasjonar. Basen og verkstaden vår finn du i Eikefjord, sentralt plassert på Vestlandet, midt mellom byane Florø og Førde. Fjordpipe har i dag rundt 100 tilsette arbeidsleiarar, industrirørleggarar, sveisarar og VVS rørleggar. Med 25 år i bransjen har vi erfaringar og det utstyret som skal til for å ta på oss varierte og samansette oppdrag år i bransjen Fjordpipe AS 6940 Eikefjord Tlf A til Å - Foto: Egil Aardal

4 4 Bemanning Odin Partner Florø Stål AS er et norsk bemanningsselskap med kontor i Bergen, Florø og Stavanger. Gjennom vårt selskap og eget agentkontor i Gdansk kan vi tilby faglært og kvalifisert arbeidskraft innenfor de fleste yrkeskategorier. Selskapet ble etablert i 2003 for å ta seg av den stadig økende etterspørselen av dyktige fagfolk innen ulike arbeidsfelt. elt. Vårt hovedfokus er fagarbeidere til skips og offshoreindustrien. fshoreindustrien. Odin Partner r Florø Stål AS - a part of Odin Group Bergen Florø Stavanger Vi leverer deg erfarne fagfolk bl.a. innen disse fagområdene: - Sveisere - Platearbeidere - Industrirørleggere - Norske arbeidsledere - Montører - Mekanikere - Ingeniører Vi kan også tilby andre profesjoner etter kundens ønske. -

5 5 Mot normalt for Fjordpipe Etter fleire år med overflod av oppdrag går Jon Åge Sande (biletet) og dei tilsette ved Fjordpipe ein meir normalisert kvardag i møte. Marknaden har blitt tøffare. EIKEFJORD: Etter fleire eventyrlege år, byrjar kvardagen å normalisere seg for røyrspesialisten Fjordpipe aust for Florø. Tekst og foto: David E. Antonsen Sidan oppstarten i 1986 har kvardagen vore eit eventyr for Jon Åge Sande og dei tilsette i Eikefjord Mekaniske Verksted, frå 2011 kalla Fjordpipe AS. Året etter han og to andre lokale industriarbeidarar etablerte selskapet, omsette dei for 10 millionar kroner. Og i toppåret 2010 hadde omsetninga auka til nesten 89 millionar kroner. Det same året var driftsresultatet på heile 13 millionar kroner. Men no byrjar kvardagen å normalisere seg for selskapet som prefabrikkerer røyrsystem til skip, bygg og landbasert industri frå den vesle vestlandsbygda Eikefjord i Sogn og Fjordane. Tøffare marknad For sjølv om dei i 2012 signerte to storkontraktar med Fjellstrand AS på fullstendig røyrutrusting på to supplyskip, og dermed kunne notere ein rekordomsetning på utrulege 97 millionar kroner, var overskotet berre 4,5 millionar kroner det same som året før. Dagleg leiar Jon Åge Sande er ikkje heilt nøgd. Resultatet kunne vore betre. Normalt sett burde overskotet ligge på vel ti prosent av omsetninga, seier Sande og peikar på at konkurransen har blitt tøffare i marknaden dei siste åra. Det gjer at vi heile tida må skjerpe oss, og halde kostnadene så låge som mogleg. Men lønskostnadene kan vi ikkje gjere noko med, seier Sande. Eventyret hadde nemleg ikkje vore mogleg utan dei polske arbeidarane underselskapet EMV Piping har rekruttert. Selskapet har i dag 130 tilsette, hovudsakleg på lokasjonar der Fjordpipe utfører oppdrag. Forsiktig optimist Men trass nedgangen den siste tida, er Jon Åge Sande forsiktig optimistisk med tanke på framtida. Marknaden framover ser brukbar ut. Dei fleste av kundane våre innan skipsindustrien har tjukke ordrebøker langt ut i 2013 og 2014, seier Sande. For sjølv om selskapet hittil i år ikkje har signert nye storkontraktar, og aktiviteten så langt har vore låg, har dei tilsette nok å gjere på. Det første røyroppdraget ved Fjellstrand sitt verft vart rett nok ferdig til nyttår, men framleis står det ein del arbeid att med det andre supplyskipet. I tillegg satsar selskapet meir mot levering av røyrsystem til hus.

6 6 Forbereder seg på fremtiden Avdelingsleder Terje Hanssen og produksjonsleder Gunnar Winther gleder seg til havarivernsenterets nye HUET står klar til sommeren. Som et ledd i forberedelsene av fremtiden for senteret, er organisasjonsstrukturen og driften endret fra skole til selskap. Havarivernsenteret i Tromsø planlegger for olje- og gass eventyr i nord, og utvider kurstilbudet sitt betraktelig. kabin og cockpit, for trening av både passasjerer og piloter. I tillegg bygger vi en gesims over bassenget, slik at vi kan trene på hopp til vann, utsett og evakuering til og fra redningsflåte. Dette åpner et helt nytt, og større marked for oss innen olje og gass. Rundt 18 millioner kroner er investert i modulen en investering som delvis er muliggjort av senterets øvrige kursvirksomhet. I 2012 sikret det seg avtaler om levering av kursing innen sikkerhet og Tekst og foto: Aleksander Tokle I en årrekke har sjømenn og kvinner blitt kurset i sikkerhet og beredskap ved anlegget på Skattøra, nord på Tromsøya. Til sommeren innledes en ny epoke for bedriften en avdeling formelt underlagt Tromsø Maritime Skole. Da står nemlig senterets nye HUET-modul klar for å ta imot kursdeltakere fra nye kundesegmenter. Ikke akkurat badebasseng HUET står får helicopter underwater escape training undervanns helikopterevakuering. I et fem meter dypt, 10x15 meter stort basseng med bølge og vindsystemer skal det drilles på scenarioer relatert til krasjlanding med helikopter i vann. Dette er ikke noe badebasseng nei, sier avdelingsleder Terje Hanssen mens han ser ut over betongkonstruksjonen som reiser seg utenfor kontoret hans. Den er designet for å tilfredsstille kravene til de tre mest brukte helikoptertypene som brukes i Nordsjøen og i Forsvaret. Helikopterkroppen er utstyrt med både Denne kjemikaliecontaineren er den eneste nord for Trondheim. Her brukes amoniakk for å simulere krisesituasjoner.

7 7 beredskap med landsdelens tre største rederier; Hurtigruten, Troms Offshore og Torghatten Nord. I tillegg har Havarivernsenteret inngått en intensjonsavtale om samarbeid med sikkerhetssentre i Bodø og Gravdal, og det jobbes med en avtale med Honningsvåg. Det gjør det mulig å levere tjenester til kunder i både Nordland, Troms og Finnmark, avhengig av behov og kapasitet. Satser på miljø Anlegget forøvrig har også fått seg et kraftig ansiktløft især på miljøsiden. Vi har skiftet ut alt av rensesystemer, som nå er helt nytt i henhold til kravene. I tillegg bruker vi gass til alle utebranner og gassanlegget er oppgradert til siste krav for brannøvinganlegg. Vi satser på å bli totalleverandør til olje- og gass sektoren, og holder på med ISO sertifisering til standarden. Vi har også oppgradert bookingsystemet vårt. Nå kan man bestille kurs på samme måte som man bestiller flybilletter. Vi har fått fasiliteter for simulering av gassbrann, rettet mer mot landbaserte industri, for eksempel som på Melkøya, sier Hanssen. Havariversenteret i Tromsø hadde i fjor rundt 2100 kurselever. I årene fremover blir det enda flere. Renseanlegget til brannanlegget er oppgradert for å tilfredsstille dagens miljøkrav. Ønsker du flere prosjekter og samarbeidspartnere? e? Vi er en medlemsforening som tilbyr og tilrettelegger elegger møteplasser innen IKT i transportsektoren. tsektoren. Som medlem blir du med i et nettverk som samarbeider gjennom prosjekter. Fokus ligger på løsninger som bidrar til smartere, sikrere og renere transport. Lær mer om våre konferanser, arrangementerangementer og hva foreningen kan tilby deg og din bedrift på For ytterligere informasjon, send en epost til eller ring ITS Norge skal: Være en interesseorganisasjon og møteplass for ITS - bransjen Ta en lederposisjon og være et talerør på vegne av medlemmene Spre kunnskap om bransjen til politikere, media og næringsliv Bidra til økt kompetanse, kurs/ seminarer blant medlemmene Stimulere til rekruttering og utdanningstilbud Styrke bransjens samarbeid, konkurranseevne og rammebetingelser i inn- og utland. Fremme entreprenørskap og innovasjon Være en non profit organisasjon Smartere, sikrere og renere transport

8 8 Gangstø Holding AS Gangstø Transport AS Pioner Plastic AS La oss ta hånd om plasten din! Gangstø Transport er et ledende konsern innenfor innsamling og gjenvinning av brukt plast fra oppdrett, havbruk, landbruk og industri. Årlig samler vi inn ca tonn brukt plast; alt fra plastsekker til store oppdrettsanlegg. Av det vi samler inn går 95 prosent til materialgjenvinning, tre prosent til energigjenvinning og resten til deponi. Vi driver også med transport innenlands og i Norden. Vår bilpark består av åtte biler. Gangstø Transport AS er toganger blitt kåret til «Årets innsamler» og selskapet har vært nominert til «Gullklypa». Vi samler inn eller mottar plast fra Tromsø i nord til Lindesnes i sør. I tillegg har vi mottak av plast på Island og Færøyene. Denne plasten går direkte til fabrikker i Mellom-Europa. Vi tar gjerne i mot mer plast - kontakt oss på e-post: Gangstø Transport AS

9 9 Best på betong Hardangerbroen, Bybanen, Haukeland Sykehus. Dette er bare noen eksempler på store byggeprosjekter der Unicon leverer ferdigbetong. Tekst: Hans Brundtland, foto: Arve Andersen Unicon AS er en av landets ledende betongleverandører med 32 fabrikker i Norge. Bergensavdelingen ble etablert i 2003 da Bergen Betong ble oppkjøpt. I 2009 sto et nytt, moderne anlegg klart på Laksevåg med to linjer som kan produsere kubikk i året. Effektiv organisasjon I fjor kjørte Unicon ut nærmere m3 ferdigbetong fra fabrikken på Laksevåg sier distriktssjef for Unicon Bergen, Runar Aas (56). Han har jobbet i selskapet siden 2006 og har opplevd en rivende utvikling. Bergensavdelingen har i alt syv ansatte i produksjon og administrasjon. Vi er få, men synes vi får utrettet mye. I tillegg kommer en rekke transportører som jobber på kontraktørbasis med en stor og moderne bilpark. Fakta Unicon Norges ledende betongleverandør med 32 fabrikker i Norge, fra Steinkjer i nord til Mandal i sør. Virksomheten er organisert i fire regioner med et kundesenter sentralt i hver region. I tillegg til å håndtere bestillinger og salg, gir sentrene råd og veiledning om betong som materiale, tekniske løsninger og byggemetoder. Unicon driver også forskning og utvikling for å skape nye produkter og løsninger, ikke minst for å tilfredsstille stadig høyere krav til energiforbruk og miljøvennlighet. Unicon AS tilhører Unicongruppen som produserer og selger ferdigbetong i Norge, Sverige og Danmark. Gruppen har rundt 900 ansatte og en årlig omsetning på drøyt to milliarder kroner. Unicon AS utgjør ett av forretningsområdene i Aalborg Portland Gruppen, som eies av det italienske konsernet Cementir. Konsenledelsen sitter i København, mens Unicons norske avdeling er ledet fra Oslo. Noan av de ansatte foran to av bilene til Unicon. Dansk Petter Smart Unicons historie startet på 1920-tallet i Danmark, takket være sivilingeniøren Kristian Hindhede. Under et besøk i USA hadde han sett en betongblander på hjul. Det ga ham ideen til å bygge verdens første «roterbil» som kunne frakte flytende betong til byggeplassene. Dette prinsippet er i bruk den dag i dag og er grunnleggende for å kunne levere betong i riktig konsistens til rett tid. Unicon er langt framme innen teknologi og logistikk. Ved hjelp av avanserte programmer styres produksjonen effektivt, slik at kapasiteten utnyttes, og riktig kvalitet leveres til rett tid. Størst i Bergen Unicon-fabrikken på Laksevågneset er Bergens største i sitt slag. Anlegget ligger ved kai, der sand og stein blir losset inn på silo fra båter. Sementen blir levert i bulkbiler. Det er høy byggeaktivitet for tiden, og vi kjører daglig ut mellom 200 og 500 kubikk med betong til Bergen og omland. Til næringsbygg, bolig og anlegg, sier Aas. Unicon har blant annet levert rundt 8000 kubikk ferdigbetong til DNBs nye bankbygg i Solheimsviken som skal huse 1800 ansatte. Dette var en spennende byggeplass der det til tider pågikk tre-fire forskjellige støpejobber samtidig. Logistikken var krevende, med betongbiler som kjørte inn og ut av byggeplassen i ett sett. Flotte betongbroer Av anleggsprosjekter fremhever Runar Aas to nye flotte bindeledd Bergen fikk i 2012, broen ved Nye IKEA, og bybanebroen ved Lagunen, utført av henholdsvis Strand AS og NCC Anlegg i tett samarbeid med Unicon. Dette var svært interessante prosjekter, og resultatene taler for seg. Broene er blitt flotte eksempler på at betong kan se fint ut. Bybanebroen ble støpt kontinuerlig i løpet av to døgn, sier Aas som legger vekt på et tett samarbeid med entreprenørene. Og vi føler at vi har lykkes. Det handler blant annet om å være hyppig til stede på byggeplassene og følge spesielt godt opp de mest kritiske fasene i en byggeprosess. Mesterverket Enda mer imponerende er arbeidet med Hardangerbrua der Unicon i samarbeid med Veidekke AS bygger Nordens lengste hengebro på 1380 meter. Hovedspennet er 1310 meter, 20 meter lengre enn Golden Gate i San Francisco. Vi har levert ca kubikk ferdigbetong, og slike mengder kunne ikke fraktes fra Bergen. Derfor satte vi opp to mobile blandeverk, ett på hver side av Hardangerfjorden. Kun de siste kubikkene ble kjørt fra Unicon fabrikk på Laksevågneset, men det var også den viktigste leveransen, ifølge Veidekkes teknolog. Dette skyldes at det var den mest iøynefallende konstruksjonen på broen som alle kjørende ville legge merke til. Tilbakemeldingen vi har fått fra Veidekke er at dette ble meget vakkert og at de er godt fornøyd. Høy byggeaktivitet Unicon er også sterkt delaktig i andre veiprosjekter i og rundt Bergen. På E39, sterkningen Vågsbotn til Hylkje, bygges en ny tunnel som skal gi bedre trafikkflyt i området. I dette prosjektet samarbeider Unicon med entreprenøren Implenia AS, og betongbilene ruller av gårde dag og natt. Noen mener pilene i byggebransjen peker nedover, andre spår lysere tider. Runar Aas er realistisk optimist. Vi tror den høye byggeaktiviteten vil fortsette i 2013 før det flater ut i 2014, sier han og nevner flere prosjekter Unicon Bergen regner med å levere betong til: Den nye barne- og ungdomspsykiatriske avdelingen på Haukeland Universitetssykehus, et av flere store planlagte byggeprosjekter ved sykehuset. Bybanestrekningen fra Lagunen til Flesland, inklusiv nytt verksted og depot, en etappe som er kostnadsberegnet til nærmere fire milliarder kroner. Oppstart Bybane fra sentrum til Åsane som er under planlegging og som foreløpig er kostnadsberegnet til ca 2,5 milliarder med oppstart 2014/15. Av interessante veiprosjekt kan nevnes siste del av Ringvei Vest og den nye E39 fra Rådal til Os. Også dette er milliardprosjekter. Flere boliger Den kraftige befolkningsveksten i bergensområdet har gitt et stort etterslep i boligbyggingen. Unicon er en viktig deltager i den omfattende byggeaktiviteten som nå er i gang. Vi ser at det tetter seg til langs bybanetraseen, sier Aas og viser til Nesttun der Unicon-kunden Strand AS snart har sluttført et stort leilighetskompleks, Nesttunvannet Terrasse, like ved bybanestoppet. Tøff konkurranse Unicon leverer betong av beste kvalitet og har utviklet logistikk som tilfredsstiller de mest kresne kunder. Dette er et viktig grunnlag for vår suksess, i tillegg til god service og evne til å sette seg inn i den enkelte kundes behov og ønsker. Vi opererer i en bransje med tøff, internasjonal konkurranse, men vi driver rasjonelt og er konkurransedyktige, sier Runar Aas.

10 10 Velkommen til Svolvær havn Svolvær i ferd med å utvikle seg til Nord-Norges fremste servicehavn når det gjelder alle fartøystyper med lengder opp til 200 meter, og havnesjef Kjell Hanssen håper enda flere næringsaktører ser det store potensialet havna har. Av: Trond Schultz Havnesjef i Vågan kommune, Kjell Hanssen, lar blikket gli over Svolvær havn. Havnesjefen har gjennom flere tiår sett, og delvis ledet den enorme utviklingen Svolvær som havn har gjennomgått. Nå håper han at også næringsaktører sør i landet ser de mulighetene som ligger i Svolvær havn for næringsutvikling. Svolvær kan betegnes som verkstedhavn, som fiskerihavn, som servicehavn og som cruisehavn. Et maritimt kraftsenter i Nord-Norge. Nord-Norges største konsentrasjon av skipsverksteder ligger i byen. Man kan utfør service på alt fra små fritidsbåter til forsvarets skip. I havnens vestre del ligger en moderne tørrdokk, der båter opp mot 115 meters lengde kan håndteres. Verkstedene i Svolvær er i tillegg i stadig utvikling. Man søker hele veien etter muligheter for forbedringer. Det gode Det er stor aktivitet i Svolvær havn. Her under utror under VM i Skreifiske. Foto: Bjørnar Larsen, Lofotposten. ryktet, de gode fasilitetene og den gode beliggenheten gjør at bedriftene stadig trekker til seg nye kundegrupper. Det siste er at Kystvakten har valgt Svolvær som sted for vedlikehold av sine båter. LØSNINGER FOR: Skiltmakeren Gull/sølvsmeden Elektroentreprenøren VVS installatøren Premieleverandøren Offshore/skipsbyggeren -Vi har et verkstedsmiljø der samarbeidet mellom det ulike aktørene er unikt, og de aller fleste oppgaver løses. Vågan Havnevesen legger også mye kraft i å videreutvikle det gode samarbeidet mellom kommunen og næringsaktørene, sier Hanssen. Moderne servicehavn Vågan som kommune har satset betydelig for å utvikle servicetilbudet i Svolvær havn. Målet er å være en komplett havn, med de tilbud som måtte etterspørres av alle typer båter og skip, både når det gjelder bunkring, reparasjoner og service. Havnen har etterhvert utviklet seg til å bli Nord- Norges største servicehavn, der maritime servicetilbud er knyttet sammen i egne nettverk. Svolvær har i tillegg besøk av flere cruiseskip gjennom året. Kommunen og havnevesenet er med i Lofoten cruisenettverk, og snarlig reiser en delegasjon til Miami for å markedsføre Lofoten på cruisemessen der. - Vi hadde i løpet av fjoråret 8300 anløp av ulike fartøyer. Den aller største gruppen er naturlig nok fiskefartøyer. I vestre havn ligger også et av landets mest moderne pelagiske mottaksanlegg med produksjonskapasitet på over 600 tonn per. døgn. Et stort antall fritidsbåter gjester havna. Vi har derfor satset på å legge til rette for flere gjestedøgn blant de minste båtene. Servicebygg med toalett, dusj og vaskerom er etablert tett innpå byens torg, forteller havnesjefen. Knutepunkt i Lofoten og Vesterålen (LO/VE regionen) Det mangler ikke på planer og visjoner når havnesjefen forteller om Svolvær havns potensiale. - Svolværs beliggenhet gjør havnen interessant som knutepunkt for trafikk av ulike typer i LO/VE regionen. Med utgangspunkt i Svolvær og radius Lofotodden får vi en sirkel som dekker praktisk talt hele Lofoten og Vesterålen opp til Rask og presis levering av maskiner, utstyr og materialer for gravering. Gravograph Norge AS Kobbervikdalen 63, 3036 Drammen tlf: fax: epost: Hurtigruta har daglige anløp i Svolvær havn. Gullik Maas Pedersen, Lofotposten.

11 11 Harstad/Narvik. Etter at Lofast åpnet ser vi for oss Svolvær havn som et framtidig senter for lossing av varer. Ikke bare til Lofoten, men hele LO/VE regionen, Ofoten og Sør-Troms. Godsbåtene kan med fordel losse i Svolvær, og viderebefordre varer med bil i regionen. Det vil gi en tidsbesparelse på inntil 12 timer i nordgående ruteforbindelse. Dette er noe vi kommer til å markedføre aktivt fremover, opplyser han. Næringsaktører er velkomne Vågan kommune står nå i startgropa med å utvikle et 450 dekar stort industriområdet i den sørvestlige delen av havna. Av dette disponerer havnevesenet ca. 50 dekar. Allerede til neste år ser havnesjefen for seg at arbeidet med en 350 meter lang industrikai igangsettes til en total prislapp på ca. 75 millioner kroner. Det mangler heller ikke på tanker i forhold til fremtidig oljeaktivitet. Og selv om han ikke tar stilling i spørmålet, så understreker han at Vågan kommune alltid vil være i posisjon og kan tilby egnede arealer for ilandføringsanlegg og eventuelt basefunksjon utenom Svolvær havn. - Vi er i beredskap dersom det blir aktuelt med leting eller utvinning av olje i området. Svolvær havn vil være en perfekt base for levering av varer og utstyr til oljevirksomhet, og en perfekt havn for supplybåter. Kjell Hanssen avslutter med å oppfordre interesserte aktører til å se nærmere på planene Vågan kommune har for den sørlige delen av Svolvær havn. -Vi håper ulike næringsaktører ser mulighetene og vil vurdere å etablere seg i området, og at de tar kontakt med oss. Vårt mål er at området skal bli et næringsmessig kraftsenter. I forbindelse med industrikaien ser vi for oss sjørettet virksomhet, mens det ellers i området kan etableres alle slags virksomheter. Mer informasjon om Svolvær havn finnes på Her vises område det Vågan kommune skal bygge en 350 m lang kai, og tillrettelegge 50 dekar for næringsvirksomhet. Områdevisualisering: promonorge.no Stor aktivitet i Svolvær havn under VM i Skreifiske. Foto: Bjørnar Larsen, Lofotposten. Havnesjef i Vågan kommune, Kjell Hanssen, ønsker næringsaktører velkommen til Svolvær.

12 12 Velkommen til Svolvær havn Vågan Havnevesen KF Telefon:

13 13 Vokser i turbofart FJELL: I løpet av seks år har Jostein Nesse (59) bygget opp et av Norges største privateide busselskap med landets fineste busspark. Blant passasjerene finner vi kongefamilien, cruiseturister og Bruce Springsteen! Av: Hans Brundtland Turbuss Vest har rundt 70 ansatte, mer enn 60 busser og omsatte i 2012 for 50 millioner kroner. Jostein Nesse har dessuten kjøpt Hordabuss som omsetter for ni millioner, og han eier halvparten av Bergen Bus Broker med rundt 20 millioner i omsetning. Det har med andre ord gått i turbofart etter at han gjorde comeback i bransjen i Livets skole Josteins karriere er et eventyr i seg selv. Han vokste opp på Nesse på Sotra. Lekselesing var ikke det som fenget mest, men straks han fikk verktøy mellom hendene, var det annerledes. Etter folkeskolen begynte han på yrkesskolen og fikk fagbrev som biloppretter i Da hadde guttungen allerede en fot innenfor Auto 23, et selskap han jobbet for i mange år. Jeg gikk «livets skole», kan du si. Jobbet natt og dag. I en periode kjørte jeg redningsbil om natten, og om morgenen var det i gang med karosseriarbeid. Opptur og nedtur Han begynte med busskjøring for Øygarden og Sotra rutelag i Senere startet han Fjell Biloppretting som i 1997 ble slått sammen med tilsvarende virksomhet hos Teigland og Auto 23, under navnet Karosserisenteret. I mellomtiden hadde han startet J. Nesse Turbuss. Fakta Turbuss Vest Etablert av Jostein Nesse i Har rundt 70 ansatte, hvorav 10 i administrasjonen. Holder til i Trekanthuset i Straume Næringspark Eier mer enn 60 busser. Omsatte i 2012 for 50 millioner kroner. Besørger transport av store og små grupper, klasser, lag, bedrifter eller organisasjoner. Sightseeing og cruisekjøring, spesialkjøring, skolekjøring, kurs- og konferansekjøring, Inn- og utlandsturer, pensjonistturer. Egen VIP- og limousin-tjeneste. Jostein Nesse eier også turoperatøren Hordabuss i Bergen og halvparten av aksjene i Bergen Bus Broker. GLAD GUTT: Jostein Nesse har oppnådd mye i livet. Bussgründeren er også far til tre og har seks barnebarn. Foto: Inger Elise J. Økland/vnr.no Vi holdt det gående til 2005 da vi opplevde en tøff nedtur, blant annet med flybusstrafikk som ikke gikk så bra. Jeg solgte til Oppland-baserte Torpa Bilruter, men heller ikke de lyktes og splittet opp selskapet. Vellykket comeback I 2007 kom Jostein på banen igjen. Han kjøpte tilbake Trekanthuset i Straume næringspark som han hadde solgt til Torpa året før, og han startet Turbuss Vest. Omsetningen første år var noen få millioner, i fjor passerte Turbuss Vest som nevnt 50 millioner, og utviklingen ser ut til å fortsette i samme spor. Bare i år kjøper vi åtte nye busser, og vi vinner stadig anbud. Blant våre største oppdragsgivere er CCB på Ågotnes, Helse Bergen og Fjell kommune. Og i tillegg kommer cruisekjøringen. 73 busser samtidig Turbuss Vest har nemlig størsteparten av den stadig økende transporten av cruiseturister som kommer til Bergen. I år er det ventet rundt 150 anløp, og ved de fleste av dem er det Nesses busspark som står klar ved landgangen for å bringe passasjerene til Troldhaugen og andre bergenske severdigheter. Sesongen blir stadig lengre og mer omfattende. I år startet vi med seks busser i slutten av februar, mens høydepunktet blir nådd 24. juli. Da skal vi ha 73 busser i aktivitet, sier Jostein og viser frem kjøreplanen han selv har laget. Når det topper seg, må vi leie inn busser fra Tide og andre gode samarbeidspartnere. Attraktiv arbeidsplass Turbuss Vest er en attraktiv arbeidsgiver, og Jostein nyter godt av kontaktnettet han har bygget opp gjennom mer enn 30 år. Etter at vi startet Turbuss Vest har én etter én av sjåførene som jobbet for meg tidligere, kommet tilbake. Det setter jeg stor pris på. Mine medarbeidere er en kanongjeng, og interessen for buss og kjøring gjør at mange av dem også har jobben som hobby. En glødende interesse. Turbuss Vest var gasellebedrift både i fjor og forfjor, men enda høyere henger tittelen «Årets bedrift», kåret av Vest Næringsråd i Det var et stolt øyeblikk både for meg og alle de ansatte. Ikke minst fordi vi vant i konkurranse med mange store og meget fremgangsrike bedrifter. «Å reise er å leve» Hordabuss, som Nesse kjøpte i 2009, arrangerer feriereiser i inn- og utland. Her er rundt tusen medlemmer med i en reiseklubb, mange av dem pensjonister som kan velge mellom spennende tematurer under slagordet: «Å reise er å leve». Dette mottoet gjelder hele vår virksomhet. Turbuss Vest kan levere busser for alle, enten det er små og store turbusser, fast skolekjøring, sightseeing eller pakketurer i inn- og utland. Vi har også busser tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier Nesse. Han har til og med har en dobbeltdekker med plass til 85 passasjerer. Den brukes blant annet når store grupper, mest skoleklasser, skal til Polen eller Tyskland. For mer spesielle oppdrag har vi tre VIPbiler, hvorav en Cadillac. Vi har hatt mange celebriteter som passasjerer, blant annet Leonard Cohen, Bruce Springsteen, ulike ministre og kongefamilien. Disse bilene brukes også i forbindelse med bryllup, gallaer og andre spesielle arrangementer. Godt samarbeid I hovedkvarteret, Trekanthuset, har Turbuss Vest trivelige kontorlokaler, samt vaske- og verkstedshall for bussene. I samme bygg har Josteins sønn Frode etablert seg med karosseriverkstedet Bilspesialisten og går således i sin fars fotspor. I Trekanthuset finner vi også Riis Bilglass og A5 Reklame som begge er gode samarbeidspartnere. Sistnevnte har jobben med å lage elegant dekor på de stadig flere bussene. Det er kjekt å ha så mye ekspertise i samme bygg, men nå vurderer vi å anskaffe nye og større lokaler. Vi får se! FLOTT BUSSPARK: Turbuss Vest har mer enn 60 flotte busser. PREMIERT: Jostein kunne stolt mottatt prisen som «Årets bedrift» i 2011, kåret av Vest Næringsråd. Foto: Inger Elise J. Økland/vnr.no

14 14 Llentab med stålkontroll Under slagordet Når en lett konstruksjon veier tungt, opplever selskapet Llentab Group årlig dobling av budsjettene, 26 år etter oppstarten i Norge. Hans Kristian Gentz Foto: Llentab Group Llentab har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim og Bergen. Syv selgere dekker hele landet. Llentabs stålbygg leveres innenfor tre hovedkategorier: prosjektbygg, systembygg og fagverksbygg. Den største fordelen opplever de i fiskeindustrien og oljesektoren. - Våre produkter egner seg svært godt i disse to bransjene, fordi konstruksjonene er galvanisert, slik at de tåler fuktighet langt bedre, forteller daglig leder Odd Sund. Sist ut er Sævardeid Fiskeanlegg i Hordaland, som får et vannrenseanlegg levert av Llentab. Fra A til Å Llentab holder i byggeprosjektet fra planlegging til montering. - Helt fra forespørselen kommer til oss og frem til nøklene leveres er vi involvert. Det sikrer kontinuitet for kunden og en variert hverdag for oss. fordi vi kan levere alt fra de små hallene til enorme produksjonslokaler på kvadratmeter. Eller større enn ti fotballbaner om du vil. Mulighetene for å tilpasse etter behov er nærmest uendelige, forteller Sund. Llentabs plassering krever at alle bygg tåler både barske værforhold og streng krav til belastning og holdbarhet. Llentab har EN sertifisering, som gir tillatelse til salg i hele EU-området. Stort og smått Antall bygg som Llentab har satt opp nærmer seg , og det er langtfra bare store firmaer på kundelisten. - Hvis en bonde har behov for å oppbevare jordbruksmaskinene sine vinterstid er han også Selger Thomas Simonsen (til høyre) og konstruktør Dmitry Sorvanov. velkommen til oss. Fordi vi holder tak i alle detaljene selv, er tett kundeoppfølging og tilpasning enkelt. Byggene kan leveres nøkkelferdige med vinduer, dører, porter og farge, eller som byggesett. Den store variasjonen i leveransene gjør at ingen dag er lik for våre syv selgere. Vi har også vår egen serviceavdeling med nitti konstruktører, som tar seg av ethvert ønske for hvordan den ferdige hallen skal utformes; søyler, taksperrer, bolter og beslag, spesialtilpasses etter kundens behov. Egen oppfinnelse Llentabs originale konsept bygger på enn oppfinnelse av selskapets grunnlegger, Leif Linblad. Derfra kommer også den doble l en i firmanavnet. I dag er det Leifs sønner Stefan og Fredrik Linblad som styrer skuta fra Kungshamn i Sverige, der også den ene av to fabrikker befinner seg. Den andre fabrikken finner du i Gdansk, Polen. Llentab Group har opplevd en eventyrlig vekst de siste årene og i Norge dobles budsjettene hvert år. Siden starten i Sverige er det opprettet hele syv datterselskaper, i Danmark, Tyskland, Polen, Tsjekkia,Ukraina, Slovakia og Norge. På grunn av at Llentab har fått sin egen serviceavdeling ved hovedkontoret i Kungshamn, er konsernet godt skodd i konkurransen med utlandet. Daglig leder Odd Sund

15 15

16 16 Et kurssenter som bryr seg om mer enn bare norsk offshore Det startet ganske smått og forsiktig i år senere er senteret på kaikanten i Molde en av landets største og viktigste kursleverandører. Ikke bare for norsk offshore, slik det var den gang kurssenteret til Linjebygg Offshore (LBO) startet opp. I dag er også ulike landbaserte næringer viktige deltakere på de mange kurs som gjennomføres. Mer enn deltakere har fått opplæring ved senteret siden oppstarten. Tekst og foto: Hugo Tingvoll Magne Beyer leder LBO Kurssenter. Han sier virksomheter på land har mye å lære av olje- og gassnæringen når det gjelder sikkerhetsopplæring. Innimellom må jeg snu meg bort når jeg ser situasjoner på byggeplasser og andre risikoutsatte virksomheter. Det er likevel positive trekk ved at stadig flere bedrifter har tatt dette med bruk av fallsikring på alvor. Men jeg er ikke i tvil om at behovet er stort når det gjelder det å øke kompetansen innen arbeid i høyden, forteller Beyer. Når Industri er innom kurssenteret er både operatører fra LBO og kursdeltakere fra andre bedrifter i full aktivitet i opplæringshallene. Det trenes på rigging, bruk av traverskran og tilkomstteknikk. I tillegg var en av Moldebedriftens kurslederne i nabobyen Ålesund og holdt fallsikringskurs hos en kunde. Lengden på kursene som tilbys varierer stort. Alt fra en halv dag innen fallsikring til to ukers kurs innen tilkomstteknikk eller stillasmontering. Kursene kan være fysisk krevende og ikke minst svært omfattende. LBO er størst i Norge innen offshoreklatring (tilkomstteknikk). Svært mange av de som har behov for ny opplæring eller resertifisering innen klatring er innom LBO Kurssenter, forteller Beyer. I tillegg ramser kurssenterets daglige leder opp kurs i rigging, bruk av løfteredskap, fallsikring og redning, isolatørfag, personløfter, traverskran, stillasbygging og kurs i bruk av liten truck, som de viktigste kurstyper kurssenteret leverer. - Naturligvis følger alle våre kurs norske standarder, fagplaner og forskrifter som er offisielt utarbeidet, sier den sikkerhetsfokuserte lederen. Magne Beyer forteller videre; I fjor gjennomførte vi drøyt 200 forskjellige kurs og aktiviteter med til sammen 980 deltakere. To tredjedeler av disse var eksterne kunder. Det vil si privatister og fra bedrifter. Vi har hatt en jevn og stabil økning de fem siste Alt handler om å unngå å ramle ned, slik tilfellet er med dukka på gulvet. Her er det Rudi Schrøder som deltar på resertifisering for sikringsledere årene. LBO Kurssenter solgte «kunnskap ferdigheter og holdninger» for knappe ni millioner kroner i Forventningene til 2013 er store. Og i løpet av årets første måned fikk hele 135 kursdeltakere opplæring hos oss, forteller han. LBO AS har 550 ansatte i inn og utland, og nøyaktig 100 egne operatører var på kurs på senteret i januar. Beyer er stolt av at kurssenteret har et solid renommé i bransjen. Han påstår at viktige grunner til det er at de er moderne og i stadig utvikling, og at kurslederne har solid erfaring ved å 10 har gått siden LBO etablerte sitt kurssenter i Molde personer har vært på kurs her i løpet av disse årene. De aller fleste fra offshore-næringen, men de siste årene har antall deltakere fra virksomheter på fastlandet økt betraktelig. Magne Beyer (i bakgrunnen) er innom en av opplæringshallen og ser på kursdeltakere Michael Johann Solberg og Bjørn Henning Hjelle som trener løfteteknikk.

17 17 kombinere offshorearbeid og opplæring. Jeg vil påstå at våre kursledere holder høyt faglig nivå og er sertifisert. I tillegg er vi alle interessert i å forstå oss på kundens behov og utfordringer og løse disse. I tillegg til de fire faste kurslederne som er ansatt ved kurssenteret, har vi 15 andre erfarne offshorearbeidere som er kvalifisert til å drive opplæring hos oss, forteller senterets leder. LBO Kurssenter har lagt bak seg 10 gode år med vekst og utvikling - Vi satser på kvalitet og solid utførelse i alle ledd. Dette må til for at vi skal være kundens førstevalg. Akkurat det gjelder både offshore og landbaserte virksomheter. Vi har helt klart ambisjoner om at også de neste 10 årene også skal bli slik. Vi har mye å tilby. Ikke minst er vår nærhet til flyplass og mange overnattingsmuligheter positivt, avslutter Magne Beyer ved kurssenteret i Molde. Sikkerhet er et viktig stikkord for all opplæring i Molde. Kim Herje er en av LBO sine egne ansatte som får oppdatert sine kunnskaper. I bakgrunnen følger Rune Aasheim og Arnt Joar Jære med på sin kollega. De tre til venstre Geir Bjerkeset, Ole Tangen og Hans Roar Gjerde er alle kursledere, mens Torild Anita Vestad og Magne Beyer jobber med å administrere kurssenteret. - Fordeler ved vår lokalisering er nærheten til flyplass, ferjer og byens flotte hotell. Det er her på kaia ved Molde sentrum LBO Kurssenter holder til, sier Magne Beyer. KLAR... FERDIG... BETONG! Garasjegulv? Fiberarmert? Selvkomprimerende? Tlf Bergen Tlf unicon.no Spør oss om løsninger

18 18 Satser tungt på subsea-markedet Stort fokus på kompetanseheving Intek Enteprise på Raufoss satser hardt på å komme ut av oljeskyggen de ligger i på Innlandet. Med systematisk kompetanseheving satser de på å få enda flere oppdrag i subseamarkedet. Av John Erik Thorbjørnsen RAUFOSS: Intek Enteprise AS på Raufoss har lang erfaring og en solid kompetanse på å utvikle verktøy og utstyr for industrien, både i Norge og i det internasjonale markedet. I fjor hadde bedriften et salg på 44,5 millioner kroner. 30 prosent av dette var rettet mot Subsea-markedet. Det vil si utstyr, verktøy og installasjoner til undervannsutbygging. Denne biten er noe de svært gjerne vil øke. - Vi har brukt mye tid og ressurser på kompetanseheving i bedriften, for å møte denne bransjen høye krav. Det ønsker vi selvsagt å ha noe igjen for, sier fabrikksjef Lennart Solli. Han mener omsetningen totalt bør økes med rundt 50 prosent i løpet av to år. I samme periode håper han at prosent av omsetningen er relatert til subsea-markedet. Vekst - Subsea-markedet er i sterk vekst og vil være det i mange år framover. Innlandet har bare en prosent av dette markedet, men vi sitter på god kompetanse og er interessert i å øke den prosenten, sier Solli. Bedriften er med i en gruppe som heter Subsea Estnet, som har som mål å jobbe for at Østlandet kommer ut av oljeskyggen. I spissen for dette arbeidet står EAB Engineering AS på Gjøvik. - Vi jobber tett sammen med et felles mål om å få en større andel av markedet. Jeg har tro på at det skal være mulig med den kompetansen vi har, sier Solli. Kompetansehevingen Intek har gjennomført er for å tilpasse seg bransjens Lennart Solli og Trond Bjerkeengen foran utstyr som skal til en subsea-kunde. strenge krav til hvordan arbeidet skal utføres. Det er egne Norsok-standarder å gå etter når det gjelder sveising og overflatebehandling. Flere muligheter - Vi har gjort mye for å heve kompetansen til sveisere og de som jobber med overflatebehandling hos oss. Nå kan vi tilby sveising av flere materialkvaliteter og utfører overflatebehandling etter flere systemer, sier Solli. Så langt er bedriften kvalifisert for å sveise Fakta Intek I 1974 startet B.O. Bakke et mekanisk verksted på nåværende Berger Industriområde. I 1980 ble ingeniørfirmaet Intek Engineering AS etablert. Året etter ble det mekaniske verkstedet Industrimontasje AS (tidligere B.O. Bakke) etablert. Intek Engineering AS, Industrimontasje AS og Alltek fusjonerte i Navnet Intek Enineering AS ble beholdt og bedriften ble samlet i dagens lokaler. I 2001 ble det mekaniske verkstedet skilt ut i eget selskap, under navnet Intek Enteprise AS. På gulvet ligger det flere deler til et verktøy som skal leveres til en kunde. Lennart Solli (til venstre) og Trond Bjerkeengen studerer tegningene.

19 aluminium og rusfritt stål, i tillegg til karbonstål. De er også i gang med å kvalifisere seg til å sveise super duplex. kan gå over til to-skift. Per i dag er de 42 ansatte i bedriften, men målet er å bli noen flere. - Vi har ansatt egen sveisekoordinator og skal i løpet av 2013 sertifiseres for sveisestandarden ISO , som er den mest omfattende sertifiseringen, forteller Solli. Egen Frosio level III, malingsinspektør, er også kommet på plass. - Det er mangel på sveisere og verktøymakere. Det er en utfordring for oss. Allerede nå leier vi inn folk fra Sverige. Dette er folk vi selv har håndplukket. Så lenge vi ikke får tak i flere folk, får vi bare jobbet ett skift, forteller han. Bedriften har også inngått en avtale med tre bedrifter i Ungarn. De er i stand til å produsere litt større ting, men produksjonen skjer med tett oppfølging fra Intek. Vil bli flere Salgsleder Trond Bjerkeengen forteller at bedriften ikke tar på seg mer enn de er sikre på å få unna innen fristen. Forsinkelser er et ikke-tema i denne bransjen. Derfor har de vært på jakt etter flere sveisere og verktøymakere, slik at de på sikt Vi har så langt satt bort en jobb dit. Det er et oppdrag på 33 tonn av en ordre på totalt 85 tonn, forteller Bjerkeengen. Verktøymaker Vegar Åslund i sving med en av bedriftens mange moderne maskiner. Det er høy kvalitet på Bård Ronny Bakke og de andre sveiserne på Intek. Lennart Solli ved huset til en skipsventil. I BER BERGENSOMRÅDET GENSOMR ÅDE T MED M E D BIL, B BIL IL, BUSS/BANE BUSS/B ANE OG T TAXI A XI Visste du at at det i rush tiden bar e er h ver 7. bil som Visste rushtiden bare hver fr akter en passasjer? Ikke Ikke rart rart det blir kø! frakter Bli med i ttestprosjektet estprosjektet i B ergen du også! Finn Finn en Bergen kollega eller vvenn enn som har samme vveg eg til jobb - og start start med samkjør samkjøring ing nå. Ta bilde av koden med mobilen og start samkjøring nå! FJERN FJERN BILK BILKØEN ØEN MED ""TO TO T TASTETRYKK" ASTE TR Y KK " 19

20 20 IR Vision AS IR Vision AS IR Vision AS IR Vision AS IR Vision AS ision AS IR Vi BP DnV - DnV ision AS IR Vi ision AS IR Vi ision AS IR Vi isi IR Vi Postboks 252, ision AS ananger ostboks 252, Ta anal k

HMS i HD format. Aktuell. Widerøe vokser. Lys fremtid for intelligent industri. Norsk industri må våkne! Vi har mye å fare med, og ITSdirektivet

HMS i HD format. Aktuell. Widerøe vokser. Lys fremtid for intelligent industri. Norsk industri må våkne! Vi har mye å fare med, og ITSdirektivet Nr. 2 Juni 2011 2. årgang Magasin for Rogaland og Hordaland HMS i HD format Side 16 Widerøe vokser 1350 ansatte i Widerøe trives godt med at de ikke er størst. Vi er dyktige til å tilpasse oss ulike situasjoner

Detaljer

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen Nr. 1 Mars 2011 2. årgang Avis for Rogaland og Hordaland Med fokus på sikkerhet På Skattøra syv kilometer nord for Tromsø sentrum har Tromsø Maritime Skole Havarivernsenteret, drevet opplæring innen sikkerhet

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

MARKANT AMPERT OM RDA JULEHANDEL PÅ LIV OG DØD CRUISER VINTEREN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT AMPERT OM RDA JULEHANDEL PÅ LIV OG DØD CRUISER VINTEREN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 5-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Bjørn Jarle Sørensen er det nærmeste du kommer en profesjonell julenisse. I tiden før jul er han en sentral

Detaljer

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Høydepunkter i 2007 Januar Mars April Mai Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Sesongstart på Baneserviceskolen:

Detaljer

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest TEMA: Forbrukermarkedet Nr 5-2008 ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest For mange nordmenn er sommerferie forbundet med hytteliv og lengre perioder med rolige dager ved sjø, skog og fjell, reiser

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

«Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag

«Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag NÆRINGSLIV Onsdag SEKSJON2 10. oktober 2012 «Ukjent» suksessbedrift har nesten for mange oppdrag Jarle og Jostein Omdal. Transport i generasjoner Side 6 og 7 Odd Henning Sirnes. Skiller væske for millioner

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

LÆRLING I STYREARBEID KAMPEN OM KOMPETANSEN ØLEN BETONG MÅNEDENS BEDRIFT. Les mer på side 5

LÆRLING I STYREARBEID KAMPEN OM KOMPETANSEN ØLEN BETONG MÅNEDENS BEDRIFT. Les mer på side 5 JOBB & NÆRING 1 NR. 7 SEPTEMBER 2013 LÆRLING I STYREARBEID Sissel Mannsåker er styretrainee. Hun skal lære å være styremedlem og bidra med sin kompetanse i to lokale selskaper. Hun er full av forventning

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

posten Desember 3/2012

posten Desember 3/2012 posten Desember 3/2012 Gode utsikter for ES i 2013 Innhold Høy aktivitet og gode utsikter for 2013 RC-boring ved Gulli Bru over Glomma ved Kongsvinger. Leder: Hallvard Sindre, adm. Dir. s. 3 Dronning Eufemias

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 Ny rederisjef YSK med borealsk vri Tour de Boreal utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2013 mars Vennlighet skaper fornøyde kunder. Vi

Detaljer

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm Refleks 6 - Juni 2006 1 - Folk må få det de trenger av sikkert materiell og utstyr, sier distriktssjef i Sarpsborg Svein E. Pedersen. Asfaltproblemer i nord s 9 NR.6-2006 Nattarbeid med asfalt s 8-9 Tunge

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer

Selger opplevelser og hverandre

Selger opplevelser og hverandre KraftTAKMELØY April 2014 Meløy løfter seg Selger opplevelser og hverandre - Meløy har en masse unike opplevelser som kan selges, men vi må lære å designe dem! Og vi må bli flinkere til å selge hverandre!

Detaljer

Helge Muledal. Portrettet:

Helge Muledal. Portrettet: Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2013 Portrettet: Helge Muledal Statusrapport Ekofisk Engineeringsavdelingen utvider staben Nytt Tempo-rom Trondheim HMS: Helseovervåking Kajakktur til Moldeholmene

Detaljer

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er et fagforbund

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2014 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Den genererer over 3,7 milliarder kroner i omsetning hvert år bare i Tromsø men fisk er ikke lenger ansett

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Innledning Innledning Medeierskap Aksjeprogrammet for ansatte i Skanska ble lansert i 2008 og heter SEOP Skanska Employee Ownership Programme. Her til lands

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer