Forbereder seg på fremtiden Side 6-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbereder seg på fremtiden Side 6-7"

Transkript

1 Nr. 1 Mars årgang Magasin for Rogaland og Hordaland Forbereder seg på fremtiden Side 6-7 Propelleventyr på Stord Vi befinner oss i et lite kontor i Sæ ved Leirvik sentrum på Stord. Bjørnar Helgesen prater som en propell i telefonen. Han gjør forretningsavtaler i øst og vest. Den 69-årige gründeren er stolt over sin idé. En verdensnyhet. Propellene Twin Fin. Side 23 Svolvær servicehavn Svolvær i ferd med å utvikle seg til Nord-Norges fremste service-havn når det gjelder alle fartøystyper med lengder opp til 200 meter, og havnesjef Kjell Hanssen håper enda flere næringsaktører ser det store potensialet havna har. Side 10-11

2 2 Odin Partner: Fornøyde ansatte gir fornøyde kunder Innføringen av vikarbyrådirektivet skjerper kravene til innleid arbeidskraft. Det innebærer ingen brå overgang for bemanningsselskapet Odin Partner. Tekst og foto: Hans Brundtland Dette er prinsipper vi har fulgt i alle år. Hvis vi ikke er i stand til å lønne korrekt, ja da gir vi oss, sier Noralf Lekva, styreformann i Odin Group. Han er opprinnelig fra Hyllestad, men bor nå i Bergen sammen med sin kone Åse Hauge fra Salhus som er daglig leder i Odin Partner. Maritime tjenester Odin-gruppen har shipping som rød tråd. Hovedkontoret ligger i Bergen sentrum med flott utsikt til det yrende livet i Vågen. Ved å knytte sammen flere selskaper tilbys et bredt spekter av maritime tjenester, blant annet rekruttering. Dette er en omstridt bransje, med stadige avisoppslag om arbeidere i Norge som hever «polsk lønn». Vikarbyrådirektivet, som ble innført fra årsskiftet, krever at utleide arbeidstakere skal ha minst like gode vilkår som de ville ha hatt ved direkte ansettelse i en bedrift for å utføre samme arbeid. Fornøyde ansatte Vi oppfylte kravene i direktivet lenge før det kom, noe som også har bakgrunn i innføringen av allmenngjøringen i verftsindustrien. Vi har ryddige forhold, vi lønner godt, og har fornøyde ansatte. Mange av dem har vært med helt siden 1990-tallet. Vi samarbeider blant annet med RadøyGruppen, og da det var vanskelig å skaffe tilfredsstillende boliger til våre folk, kjøpte vi like godt et eget hus til dem på Radøy, sier Lekva som startet Artic Shipping i Førde i 1988, sammen med Ove N. Vilnes. Vi begynte med formidling av arbeidskraft så smått midt på 90-tallet da Ove og jeg oppdaget at verftene manglet fagarbeidere. Vi fant løsningen i Polen der det var stor tilgang på folk med erfaring, samtidig som prisen var overkommelig. Kontor i Gdansk Lekva solgte seg ut av Artic-gruppen i 2011 og styrer i dag selskapene Alpha Chartering, Odin Marine Consulting og Odin Partner under én paraply, Odin Group. LEDELSEN: Noralf Lekva er arbeidende styreformann, mens konen Åse Hauge er daglig leder i Odin Partner. De to giftet seg om bord i «Artic Fjord» i 2004, et skip Noralf var medeier i til han solgte seg ut i Odin Partner har hovedkontor i Florø, rundt 20 fast ansatte og mellom 50 og 150 innleide arbeidstakere. Vi har også et selskap og agentkontor i Gdansk i Polen og kan tilby faglært og kvalifisert arbeidskraft innfor de fleste yrkeskategorier. Vi rekrutterer blant annet mannskap til skip og ingeniører på land. Kan faget sitt Det er ikke tilfeldig at området Gdansk- Gdynia er hjemsted til mange flinke fagfolk. Området har lange og sterke tradisjoner som sentrum for skipsverft. Norsk industri er i stor grad avhengig av arbeidskraft utenfra, og Odin Partner sørger for kvalitet. Folkene vi rekrutterer fra Polen kan faget sitt, og de har god arbeidsmoral, sier Lekva. Opplæringen skjer i samarbeid med Akademia Moreska i Gdynia, en av Europas største høyskoler innen maritime utdanning. Her gjennomføres bl.a. «site testing» for personell i bransjer der slikt er påkrevet. Lekva påpeker at Odin Partner følger alle sikkerhetsregler strengt, har lavt sykefravær og som nevnt: Ordnede lønnsforhold, blant annet gjennom tariffavtale med Fellesforbundet. Hele kysten Foruten Bergen og Florø har selskapet også kontor i Stavanger og dekker således alle de tre vestlandsfylkene. Blant de største kundene er: Radøygruppen, West Industri Service i Florø, GMC i Stavanger og Ulstein Verft som leier fagfolk som platearbeidere, sveisere og rørleggere. De aller fleste polakker. Vi har hele tiden en god dialog med kundene. Det er viktig å sørge for at arbeiderne får skikkelig behandling, og at gjeldende regler alltid blir fulgt. Derfor setter vi pris på at vikarbyrådirektivet ble innført slik at alle aktørene i bransjen må konkurrere på like vilkår, sier Lekva som mener det lenge har vært konkurransevridende at noen i bransjen har bedrevet sosial dumping. Men jeg ser at forholdene er blitt bedre. Både på grunn av de mange medieoppslagene og på grunn av vikarbyrådirektivet, sier Noralf Lekva. Fakta Odin Partner Et norsk bemanningsselskap med kontor i Bergen, Florø og Stavanger og med eget selskap og agentkontor i Gdansk. Tar seg av den stadig økende etterspørselen etter dyktige fagfolk, særlig i skipsindustrien. Legger vekt på høy kvalitet innen opplæring og tilbyr arbeidskraft med lang erfaring. Tilbyr faglært og kvalifisert arbeidskraft som ingeniører, mekanikere, platearbeidere, sveisere, montører, håndverkere m.m. Arbeidskraft fra Odin Partner fritar bedriften for arbeidsgiveransvar, og det er ingen utgifter for sykefravær. Odin Partner yter også tjenester ved forvaltning av personale og brukerstøtte for arbeidsgivere. Selskapet arrangerer kurs og kompetansetester i samarbeid med Akademia Morska i Gdynia. Utgiver/produsent Trykk: Distribusjon: RGB design as Bladet Sunnhordland Posten Norge Adresse: Bleikmyrv. 2, 4276 Vedavågen Telefon: Salgssjef: Arve Andersen E-post:

3 3 Fleksibel samarbeidspartnar med fokus på rørinstallasjonar INDUSTRI SKIP OFFSHORE BYGG FJORDPIPE er ei bedrift som jobbar med prefabrikkering og levering av komplette rørsystem til landbasert industri, skip, offshore og bygg. Vi er ein fleksibel samarbeidspartnar, som tar på oss oppdrag både på verkstad og ute på installasjonar. Basen og verkstaden vår finn du i Eikefjord, sentralt plassert på Vestlandet, midt mellom byane Florø og Førde. Fjordpipe har i dag rundt 100 tilsette arbeidsleiarar, industrirørleggarar, sveisarar og VVS rørleggar. Med 25 år i bransjen har vi erfaringar og det utstyret som skal til for å ta på oss varierte og samansette oppdrag år i bransjen Fjordpipe AS 6940 Eikefjord Tlf A til Å - Foto: Egil Aardal

4 4 Bemanning Odin Partner Florø Stål AS er et norsk bemanningsselskap med kontor i Bergen, Florø og Stavanger. Gjennom vårt selskap og eget agentkontor i Gdansk kan vi tilby faglært og kvalifisert arbeidskraft innenfor de fleste yrkeskategorier. Selskapet ble etablert i 2003 for å ta seg av den stadig økende etterspørselen av dyktige fagfolk innen ulike arbeidsfelt. elt. Vårt hovedfokus er fagarbeidere til skips og offshoreindustrien. fshoreindustrien. Odin Partner r Florø Stål AS - a part of Odin Group Bergen Florø Stavanger Vi leverer deg erfarne fagfolk bl.a. innen disse fagområdene: - Sveisere - Platearbeidere - Industrirørleggere - Norske arbeidsledere - Montører - Mekanikere - Ingeniører Vi kan også tilby andre profesjoner etter kundens ønske. -

5 5 Mot normalt for Fjordpipe Etter fleire år med overflod av oppdrag går Jon Åge Sande (biletet) og dei tilsette ved Fjordpipe ein meir normalisert kvardag i møte. Marknaden har blitt tøffare. EIKEFJORD: Etter fleire eventyrlege år, byrjar kvardagen å normalisere seg for røyrspesialisten Fjordpipe aust for Florø. Tekst og foto: David E. Antonsen Sidan oppstarten i 1986 har kvardagen vore eit eventyr for Jon Åge Sande og dei tilsette i Eikefjord Mekaniske Verksted, frå 2011 kalla Fjordpipe AS. Året etter han og to andre lokale industriarbeidarar etablerte selskapet, omsette dei for 10 millionar kroner. Og i toppåret 2010 hadde omsetninga auka til nesten 89 millionar kroner. Det same året var driftsresultatet på heile 13 millionar kroner. Men no byrjar kvardagen å normalisere seg for selskapet som prefabrikkerer røyrsystem til skip, bygg og landbasert industri frå den vesle vestlandsbygda Eikefjord i Sogn og Fjordane. Tøffare marknad For sjølv om dei i 2012 signerte to storkontraktar med Fjellstrand AS på fullstendig røyrutrusting på to supplyskip, og dermed kunne notere ein rekordomsetning på utrulege 97 millionar kroner, var overskotet berre 4,5 millionar kroner det same som året før. Dagleg leiar Jon Åge Sande er ikkje heilt nøgd. Resultatet kunne vore betre. Normalt sett burde overskotet ligge på vel ti prosent av omsetninga, seier Sande og peikar på at konkurransen har blitt tøffare i marknaden dei siste åra. Det gjer at vi heile tida må skjerpe oss, og halde kostnadene så låge som mogleg. Men lønskostnadene kan vi ikkje gjere noko med, seier Sande. Eventyret hadde nemleg ikkje vore mogleg utan dei polske arbeidarane underselskapet EMV Piping har rekruttert. Selskapet har i dag 130 tilsette, hovudsakleg på lokasjonar der Fjordpipe utfører oppdrag. Forsiktig optimist Men trass nedgangen den siste tida, er Jon Åge Sande forsiktig optimistisk med tanke på framtida. Marknaden framover ser brukbar ut. Dei fleste av kundane våre innan skipsindustrien har tjukke ordrebøker langt ut i 2013 og 2014, seier Sande. For sjølv om selskapet hittil i år ikkje har signert nye storkontraktar, og aktiviteten så langt har vore låg, har dei tilsette nok å gjere på. Det første røyroppdraget ved Fjellstrand sitt verft vart rett nok ferdig til nyttår, men framleis står det ein del arbeid att med det andre supplyskipet. I tillegg satsar selskapet meir mot levering av røyrsystem til hus.

6 6 Forbereder seg på fremtiden Avdelingsleder Terje Hanssen og produksjonsleder Gunnar Winther gleder seg til havarivernsenterets nye HUET står klar til sommeren. Som et ledd i forberedelsene av fremtiden for senteret, er organisasjonsstrukturen og driften endret fra skole til selskap. Havarivernsenteret i Tromsø planlegger for olje- og gass eventyr i nord, og utvider kurstilbudet sitt betraktelig. kabin og cockpit, for trening av både passasjerer og piloter. I tillegg bygger vi en gesims over bassenget, slik at vi kan trene på hopp til vann, utsett og evakuering til og fra redningsflåte. Dette åpner et helt nytt, og større marked for oss innen olje og gass. Rundt 18 millioner kroner er investert i modulen en investering som delvis er muliggjort av senterets øvrige kursvirksomhet. I 2012 sikret det seg avtaler om levering av kursing innen sikkerhet og Tekst og foto: Aleksander Tokle I en årrekke har sjømenn og kvinner blitt kurset i sikkerhet og beredskap ved anlegget på Skattøra, nord på Tromsøya. Til sommeren innledes en ny epoke for bedriften en avdeling formelt underlagt Tromsø Maritime Skole. Da står nemlig senterets nye HUET-modul klar for å ta imot kursdeltakere fra nye kundesegmenter. Ikke akkurat badebasseng HUET står får helicopter underwater escape training undervanns helikopterevakuering. I et fem meter dypt, 10x15 meter stort basseng med bølge og vindsystemer skal det drilles på scenarioer relatert til krasjlanding med helikopter i vann. Dette er ikke noe badebasseng nei, sier avdelingsleder Terje Hanssen mens han ser ut over betongkonstruksjonen som reiser seg utenfor kontoret hans. Den er designet for å tilfredsstille kravene til de tre mest brukte helikoptertypene som brukes i Nordsjøen og i Forsvaret. Helikopterkroppen er utstyrt med både Denne kjemikaliecontaineren er den eneste nord for Trondheim. Her brukes amoniakk for å simulere krisesituasjoner.

7 7 beredskap med landsdelens tre største rederier; Hurtigruten, Troms Offshore og Torghatten Nord. I tillegg har Havarivernsenteret inngått en intensjonsavtale om samarbeid med sikkerhetssentre i Bodø og Gravdal, og det jobbes med en avtale med Honningsvåg. Det gjør det mulig å levere tjenester til kunder i både Nordland, Troms og Finnmark, avhengig av behov og kapasitet. Satser på miljø Anlegget forøvrig har også fått seg et kraftig ansiktløft især på miljøsiden. Vi har skiftet ut alt av rensesystemer, som nå er helt nytt i henhold til kravene. I tillegg bruker vi gass til alle utebranner og gassanlegget er oppgradert til siste krav for brannøvinganlegg. Vi satser på å bli totalleverandør til olje- og gass sektoren, og holder på med ISO sertifisering til standarden. Vi har også oppgradert bookingsystemet vårt. Nå kan man bestille kurs på samme måte som man bestiller flybilletter. Vi har fått fasiliteter for simulering av gassbrann, rettet mer mot landbaserte industri, for eksempel som på Melkøya, sier Hanssen. Havariversenteret i Tromsø hadde i fjor rundt 2100 kurselever. I årene fremover blir det enda flere. Renseanlegget til brannanlegget er oppgradert for å tilfredsstille dagens miljøkrav. Ønsker du flere prosjekter og samarbeidspartnere? e? Vi er en medlemsforening som tilbyr og tilrettelegger elegger møteplasser innen IKT i transportsektoren. tsektoren. Som medlem blir du med i et nettverk som samarbeider gjennom prosjekter. Fokus ligger på løsninger som bidrar til smartere, sikrere og renere transport. Lær mer om våre konferanser, arrangementerangementer og hva foreningen kan tilby deg og din bedrift på For ytterligere informasjon, send en epost til eller ring ITS Norge skal: Være en interesseorganisasjon og møteplass for ITS - bransjen Ta en lederposisjon og være et talerør på vegne av medlemmene Spre kunnskap om bransjen til politikere, media og næringsliv Bidra til økt kompetanse, kurs/ seminarer blant medlemmene Stimulere til rekruttering og utdanningstilbud Styrke bransjens samarbeid, konkurranseevne og rammebetingelser i inn- og utland. Fremme entreprenørskap og innovasjon Være en non profit organisasjon Smartere, sikrere og renere transport

8 8 Gangstø Holding AS Gangstø Transport AS Pioner Plastic AS La oss ta hånd om plasten din! Gangstø Transport er et ledende konsern innenfor innsamling og gjenvinning av brukt plast fra oppdrett, havbruk, landbruk og industri. Årlig samler vi inn ca tonn brukt plast; alt fra plastsekker til store oppdrettsanlegg. Av det vi samler inn går 95 prosent til materialgjenvinning, tre prosent til energigjenvinning og resten til deponi. Vi driver også med transport innenlands og i Norden. Vår bilpark består av åtte biler. Gangstø Transport AS er toganger blitt kåret til «Årets innsamler» og selskapet har vært nominert til «Gullklypa». Vi samler inn eller mottar plast fra Tromsø i nord til Lindesnes i sør. I tillegg har vi mottak av plast på Island og Færøyene. Denne plasten går direkte til fabrikker i Mellom-Europa. Vi tar gjerne i mot mer plast - kontakt oss på e-post: Gangstø Transport AS

9 9 Best på betong Hardangerbroen, Bybanen, Haukeland Sykehus. Dette er bare noen eksempler på store byggeprosjekter der Unicon leverer ferdigbetong. Tekst: Hans Brundtland, foto: Arve Andersen Unicon AS er en av landets ledende betongleverandører med 32 fabrikker i Norge. Bergensavdelingen ble etablert i 2003 da Bergen Betong ble oppkjøpt. I 2009 sto et nytt, moderne anlegg klart på Laksevåg med to linjer som kan produsere kubikk i året. Effektiv organisasjon I fjor kjørte Unicon ut nærmere m3 ferdigbetong fra fabrikken på Laksevåg sier distriktssjef for Unicon Bergen, Runar Aas (56). Han har jobbet i selskapet siden 2006 og har opplevd en rivende utvikling. Bergensavdelingen har i alt syv ansatte i produksjon og administrasjon. Vi er få, men synes vi får utrettet mye. I tillegg kommer en rekke transportører som jobber på kontraktørbasis med en stor og moderne bilpark. Fakta Unicon Norges ledende betongleverandør med 32 fabrikker i Norge, fra Steinkjer i nord til Mandal i sør. Virksomheten er organisert i fire regioner med et kundesenter sentralt i hver region. I tillegg til å håndtere bestillinger og salg, gir sentrene råd og veiledning om betong som materiale, tekniske løsninger og byggemetoder. Unicon driver også forskning og utvikling for å skape nye produkter og løsninger, ikke minst for å tilfredsstille stadig høyere krav til energiforbruk og miljøvennlighet. Unicon AS tilhører Unicongruppen som produserer og selger ferdigbetong i Norge, Sverige og Danmark. Gruppen har rundt 900 ansatte og en årlig omsetning på drøyt to milliarder kroner. Unicon AS utgjør ett av forretningsområdene i Aalborg Portland Gruppen, som eies av det italienske konsernet Cementir. Konsenledelsen sitter i København, mens Unicons norske avdeling er ledet fra Oslo. Noan av de ansatte foran to av bilene til Unicon. Dansk Petter Smart Unicons historie startet på 1920-tallet i Danmark, takket være sivilingeniøren Kristian Hindhede. Under et besøk i USA hadde han sett en betongblander på hjul. Det ga ham ideen til å bygge verdens første «roterbil» som kunne frakte flytende betong til byggeplassene. Dette prinsippet er i bruk den dag i dag og er grunnleggende for å kunne levere betong i riktig konsistens til rett tid. Unicon er langt framme innen teknologi og logistikk. Ved hjelp av avanserte programmer styres produksjonen effektivt, slik at kapasiteten utnyttes, og riktig kvalitet leveres til rett tid. Størst i Bergen Unicon-fabrikken på Laksevågneset er Bergens største i sitt slag. Anlegget ligger ved kai, der sand og stein blir losset inn på silo fra båter. Sementen blir levert i bulkbiler. Det er høy byggeaktivitet for tiden, og vi kjører daglig ut mellom 200 og 500 kubikk med betong til Bergen og omland. Til næringsbygg, bolig og anlegg, sier Aas. Unicon har blant annet levert rundt 8000 kubikk ferdigbetong til DNBs nye bankbygg i Solheimsviken som skal huse 1800 ansatte. Dette var en spennende byggeplass der det til tider pågikk tre-fire forskjellige støpejobber samtidig. Logistikken var krevende, med betongbiler som kjørte inn og ut av byggeplassen i ett sett. Flotte betongbroer Av anleggsprosjekter fremhever Runar Aas to nye flotte bindeledd Bergen fikk i 2012, broen ved Nye IKEA, og bybanebroen ved Lagunen, utført av henholdsvis Strand AS og NCC Anlegg i tett samarbeid med Unicon. Dette var svært interessante prosjekter, og resultatene taler for seg. Broene er blitt flotte eksempler på at betong kan se fint ut. Bybanebroen ble støpt kontinuerlig i løpet av to døgn, sier Aas som legger vekt på et tett samarbeid med entreprenørene. Og vi føler at vi har lykkes. Det handler blant annet om å være hyppig til stede på byggeplassene og følge spesielt godt opp de mest kritiske fasene i en byggeprosess. Mesterverket Enda mer imponerende er arbeidet med Hardangerbrua der Unicon i samarbeid med Veidekke AS bygger Nordens lengste hengebro på 1380 meter. Hovedspennet er 1310 meter, 20 meter lengre enn Golden Gate i San Francisco. Vi har levert ca kubikk ferdigbetong, og slike mengder kunne ikke fraktes fra Bergen. Derfor satte vi opp to mobile blandeverk, ett på hver side av Hardangerfjorden. Kun de siste kubikkene ble kjørt fra Unicon fabrikk på Laksevågneset, men det var også den viktigste leveransen, ifølge Veidekkes teknolog. Dette skyldes at det var den mest iøynefallende konstruksjonen på broen som alle kjørende ville legge merke til. Tilbakemeldingen vi har fått fra Veidekke er at dette ble meget vakkert og at de er godt fornøyd. Høy byggeaktivitet Unicon er også sterkt delaktig i andre veiprosjekter i og rundt Bergen. På E39, sterkningen Vågsbotn til Hylkje, bygges en ny tunnel som skal gi bedre trafikkflyt i området. I dette prosjektet samarbeider Unicon med entreprenøren Implenia AS, og betongbilene ruller av gårde dag og natt. Noen mener pilene i byggebransjen peker nedover, andre spår lysere tider. Runar Aas er realistisk optimist. Vi tror den høye byggeaktiviteten vil fortsette i 2013 før det flater ut i 2014, sier han og nevner flere prosjekter Unicon Bergen regner med å levere betong til: Den nye barne- og ungdomspsykiatriske avdelingen på Haukeland Universitetssykehus, et av flere store planlagte byggeprosjekter ved sykehuset. Bybanestrekningen fra Lagunen til Flesland, inklusiv nytt verksted og depot, en etappe som er kostnadsberegnet til nærmere fire milliarder kroner. Oppstart Bybane fra sentrum til Åsane som er under planlegging og som foreløpig er kostnadsberegnet til ca 2,5 milliarder med oppstart 2014/15. Av interessante veiprosjekt kan nevnes siste del av Ringvei Vest og den nye E39 fra Rådal til Os. Også dette er milliardprosjekter. Flere boliger Den kraftige befolkningsveksten i bergensområdet har gitt et stort etterslep i boligbyggingen. Unicon er en viktig deltager i den omfattende byggeaktiviteten som nå er i gang. Vi ser at det tetter seg til langs bybanetraseen, sier Aas og viser til Nesttun der Unicon-kunden Strand AS snart har sluttført et stort leilighetskompleks, Nesttunvannet Terrasse, like ved bybanestoppet. Tøff konkurranse Unicon leverer betong av beste kvalitet og har utviklet logistikk som tilfredsstiller de mest kresne kunder. Dette er et viktig grunnlag for vår suksess, i tillegg til god service og evne til å sette seg inn i den enkelte kundes behov og ønsker. Vi opererer i en bransje med tøff, internasjonal konkurranse, men vi driver rasjonelt og er konkurransedyktige, sier Runar Aas.

10 10 Velkommen til Svolvær havn Svolvær i ferd med å utvikle seg til Nord-Norges fremste servicehavn når det gjelder alle fartøystyper med lengder opp til 200 meter, og havnesjef Kjell Hanssen håper enda flere næringsaktører ser det store potensialet havna har. Av: Trond Schultz Havnesjef i Vågan kommune, Kjell Hanssen, lar blikket gli over Svolvær havn. Havnesjefen har gjennom flere tiår sett, og delvis ledet den enorme utviklingen Svolvær som havn har gjennomgått. Nå håper han at også næringsaktører sør i landet ser de mulighetene som ligger i Svolvær havn for næringsutvikling. Svolvær kan betegnes som verkstedhavn, som fiskerihavn, som servicehavn og som cruisehavn. Et maritimt kraftsenter i Nord-Norge. Nord-Norges største konsentrasjon av skipsverksteder ligger i byen. Man kan utfør service på alt fra små fritidsbåter til forsvarets skip. I havnens vestre del ligger en moderne tørrdokk, der båter opp mot 115 meters lengde kan håndteres. Verkstedene i Svolvær er i tillegg i stadig utvikling. Man søker hele veien etter muligheter for forbedringer. Det gode Det er stor aktivitet i Svolvær havn. Her under utror under VM i Skreifiske. Foto: Bjørnar Larsen, Lofotposten. ryktet, de gode fasilitetene og den gode beliggenheten gjør at bedriftene stadig trekker til seg nye kundegrupper. Det siste er at Kystvakten har valgt Svolvær som sted for vedlikehold av sine båter. LØSNINGER FOR: Skiltmakeren Gull/sølvsmeden Elektroentreprenøren VVS installatøren Premieleverandøren Offshore/skipsbyggeren -Vi har et verkstedsmiljø der samarbeidet mellom det ulike aktørene er unikt, og de aller fleste oppgaver løses. Vågan Havnevesen legger også mye kraft i å videreutvikle det gode samarbeidet mellom kommunen og næringsaktørene, sier Hanssen. Moderne servicehavn Vågan som kommune har satset betydelig for å utvikle servicetilbudet i Svolvær havn. Målet er å være en komplett havn, med de tilbud som måtte etterspørres av alle typer båter og skip, både når det gjelder bunkring, reparasjoner og service. Havnen har etterhvert utviklet seg til å bli Nord- Norges største servicehavn, der maritime servicetilbud er knyttet sammen i egne nettverk. Svolvær har i tillegg besøk av flere cruiseskip gjennom året. Kommunen og havnevesenet er med i Lofoten cruisenettverk, og snarlig reiser en delegasjon til Miami for å markedsføre Lofoten på cruisemessen der. - Vi hadde i løpet av fjoråret 8300 anløp av ulike fartøyer. Den aller største gruppen er naturlig nok fiskefartøyer. I vestre havn ligger også et av landets mest moderne pelagiske mottaksanlegg med produksjonskapasitet på over 600 tonn per. døgn. Et stort antall fritidsbåter gjester havna. Vi har derfor satset på å legge til rette for flere gjestedøgn blant de minste båtene. Servicebygg med toalett, dusj og vaskerom er etablert tett innpå byens torg, forteller havnesjefen. Knutepunkt i Lofoten og Vesterålen (LO/VE regionen) Det mangler ikke på planer og visjoner når havnesjefen forteller om Svolvær havns potensiale. - Svolværs beliggenhet gjør havnen interessant som knutepunkt for trafikk av ulike typer i LO/VE regionen. Med utgangspunkt i Svolvær og radius Lofotodden får vi en sirkel som dekker praktisk talt hele Lofoten og Vesterålen opp til Rask og presis levering av maskiner, utstyr og materialer for gravering. Gravograph Norge AS Kobbervikdalen 63, 3036 Drammen tlf: fax: epost: Hurtigruta har daglige anløp i Svolvær havn. Gullik Maas Pedersen, Lofotposten.

11 11 Harstad/Narvik. Etter at Lofast åpnet ser vi for oss Svolvær havn som et framtidig senter for lossing av varer. Ikke bare til Lofoten, men hele LO/VE regionen, Ofoten og Sør-Troms. Godsbåtene kan med fordel losse i Svolvær, og viderebefordre varer med bil i regionen. Det vil gi en tidsbesparelse på inntil 12 timer i nordgående ruteforbindelse. Dette er noe vi kommer til å markedføre aktivt fremover, opplyser han. Næringsaktører er velkomne Vågan kommune står nå i startgropa med å utvikle et 450 dekar stort industriområdet i den sørvestlige delen av havna. Av dette disponerer havnevesenet ca. 50 dekar. Allerede til neste år ser havnesjefen for seg at arbeidet med en 350 meter lang industrikai igangsettes til en total prislapp på ca. 75 millioner kroner. Det mangler heller ikke på tanker i forhold til fremtidig oljeaktivitet. Og selv om han ikke tar stilling i spørmålet, så understreker han at Vågan kommune alltid vil være i posisjon og kan tilby egnede arealer for ilandføringsanlegg og eventuelt basefunksjon utenom Svolvær havn. - Vi er i beredskap dersom det blir aktuelt med leting eller utvinning av olje i området. Svolvær havn vil være en perfekt base for levering av varer og utstyr til oljevirksomhet, og en perfekt havn for supplybåter. Kjell Hanssen avslutter med å oppfordre interesserte aktører til å se nærmere på planene Vågan kommune har for den sørlige delen av Svolvær havn. -Vi håper ulike næringsaktører ser mulighetene og vil vurdere å etablere seg i området, og at de tar kontakt med oss. Vårt mål er at området skal bli et næringsmessig kraftsenter. I forbindelse med industrikaien ser vi for oss sjørettet virksomhet, mens det ellers i området kan etableres alle slags virksomheter. Mer informasjon om Svolvær havn finnes på Her vises område det Vågan kommune skal bygge en 350 m lang kai, og tillrettelegge 50 dekar for næringsvirksomhet. Områdevisualisering: promonorge.no Stor aktivitet i Svolvær havn under VM i Skreifiske. Foto: Bjørnar Larsen, Lofotposten. Havnesjef i Vågan kommune, Kjell Hanssen, ønsker næringsaktører velkommen til Svolvær.

12 12 Velkommen til Svolvær havn Vågan Havnevesen KF Telefon:

13 13 Vokser i turbofart FJELL: I løpet av seks år har Jostein Nesse (59) bygget opp et av Norges største privateide busselskap med landets fineste busspark. Blant passasjerene finner vi kongefamilien, cruiseturister og Bruce Springsteen! Av: Hans Brundtland Turbuss Vest har rundt 70 ansatte, mer enn 60 busser og omsatte i 2012 for 50 millioner kroner. Jostein Nesse har dessuten kjøpt Hordabuss som omsetter for ni millioner, og han eier halvparten av Bergen Bus Broker med rundt 20 millioner i omsetning. Det har med andre ord gått i turbofart etter at han gjorde comeback i bransjen i Livets skole Josteins karriere er et eventyr i seg selv. Han vokste opp på Nesse på Sotra. Lekselesing var ikke det som fenget mest, men straks han fikk verktøy mellom hendene, var det annerledes. Etter folkeskolen begynte han på yrkesskolen og fikk fagbrev som biloppretter i Da hadde guttungen allerede en fot innenfor Auto 23, et selskap han jobbet for i mange år. Jeg gikk «livets skole», kan du si. Jobbet natt og dag. I en periode kjørte jeg redningsbil om natten, og om morgenen var det i gang med karosseriarbeid. Opptur og nedtur Han begynte med busskjøring for Øygarden og Sotra rutelag i Senere startet han Fjell Biloppretting som i 1997 ble slått sammen med tilsvarende virksomhet hos Teigland og Auto 23, under navnet Karosserisenteret. I mellomtiden hadde han startet J. Nesse Turbuss. Fakta Turbuss Vest Etablert av Jostein Nesse i Har rundt 70 ansatte, hvorav 10 i administrasjonen. Holder til i Trekanthuset i Straume Næringspark Eier mer enn 60 busser. Omsatte i 2012 for 50 millioner kroner. Besørger transport av store og små grupper, klasser, lag, bedrifter eller organisasjoner. Sightseeing og cruisekjøring, spesialkjøring, skolekjøring, kurs- og konferansekjøring, Inn- og utlandsturer, pensjonistturer. Egen VIP- og limousin-tjeneste. Jostein Nesse eier også turoperatøren Hordabuss i Bergen og halvparten av aksjene i Bergen Bus Broker. GLAD GUTT: Jostein Nesse har oppnådd mye i livet. Bussgründeren er også far til tre og har seks barnebarn. Foto: Inger Elise J. Økland/vnr.no Vi holdt det gående til 2005 da vi opplevde en tøff nedtur, blant annet med flybusstrafikk som ikke gikk så bra. Jeg solgte til Oppland-baserte Torpa Bilruter, men heller ikke de lyktes og splittet opp selskapet. Vellykket comeback I 2007 kom Jostein på banen igjen. Han kjøpte tilbake Trekanthuset i Straume næringspark som han hadde solgt til Torpa året før, og han startet Turbuss Vest. Omsetningen første år var noen få millioner, i fjor passerte Turbuss Vest som nevnt 50 millioner, og utviklingen ser ut til å fortsette i samme spor. Bare i år kjøper vi åtte nye busser, og vi vinner stadig anbud. Blant våre største oppdragsgivere er CCB på Ågotnes, Helse Bergen og Fjell kommune. Og i tillegg kommer cruisekjøringen. 73 busser samtidig Turbuss Vest har nemlig størsteparten av den stadig økende transporten av cruiseturister som kommer til Bergen. I år er det ventet rundt 150 anløp, og ved de fleste av dem er det Nesses busspark som står klar ved landgangen for å bringe passasjerene til Troldhaugen og andre bergenske severdigheter. Sesongen blir stadig lengre og mer omfattende. I år startet vi med seks busser i slutten av februar, mens høydepunktet blir nådd 24. juli. Da skal vi ha 73 busser i aktivitet, sier Jostein og viser frem kjøreplanen han selv har laget. Når det topper seg, må vi leie inn busser fra Tide og andre gode samarbeidspartnere. Attraktiv arbeidsplass Turbuss Vest er en attraktiv arbeidsgiver, og Jostein nyter godt av kontaktnettet han har bygget opp gjennom mer enn 30 år. Etter at vi startet Turbuss Vest har én etter én av sjåførene som jobbet for meg tidligere, kommet tilbake. Det setter jeg stor pris på. Mine medarbeidere er en kanongjeng, og interessen for buss og kjøring gjør at mange av dem også har jobben som hobby. En glødende interesse. Turbuss Vest var gasellebedrift både i fjor og forfjor, men enda høyere henger tittelen «Årets bedrift», kåret av Vest Næringsråd i Det var et stolt øyeblikk både for meg og alle de ansatte. Ikke minst fordi vi vant i konkurranse med mange store og meget fremgangsrike bedrifter. «Å reise er å leve» Hordabuss, som Nesse kjøpte i 2009, arrangerer feriereiser i inn- og utland. Her er rundt tusen medlemmer med i en reiseklubb, mange av dem pensjonister som kan velge mellom spennende tematurer under slagordet: «Å reise er å leve». Dette mottoet gjelder hele vår virksomhet. Turbuss Vest kan levere busser for alle, enten det er små og store turbusser, fast skolekjøring, sightseeing eller pakketurer i inn- og utland. Vi har også busser tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier Nesse. Han har til og med har en dobbeltdekker med plass til 85 passasjerer. Den brukes blant annet når store grupper, mest skoleklasser, skal til Polen eller Tyskland. For mer spesielle oppdrag har vi tre VIPbiler, hvorav en Cadillac. Vi har hatt mange celebriteter som passasjerer, blant annet Leonard Cohen, Bruce Springsteen, ulike ministre og kongefamilien. Disse bilene brukes også i forbindelse med bryllup, gallaer og andre spesielle arrangementer. Godt samarbeid I hovedkvarteret, Trekanthuset, har Turbuss Vest trivelige kontorlokaler, samt vaske- og verkstedshall for bussene. I samme bygg har Josteins sønn Frode etablert seg med karosseriverkstedet Bilspesialisten og går således i sin fars fotspor. I Trekanthuset finner vi også Riis Bilglass og A5 Reklame som begge er gode samarbeidspartnere. Sistnevnte har jobben med å lage elegant dekor på de stadig flere bussene. Det er kjekt å ha så mye ekspertise i samme bygg, men nå vurderer vi å anskaffe nye og større lokaler. Vi får se! FLOTT BUSSPARK: Turbuss Vest har mer enn 60 flotte busser. PREMIERT: Jostein kunne stolt mottatt prisen som «Årets bedrift» i 2011, kåret av Vest Næringsråd. Foto: Inger Elise J. Økland/vnr.no

14 14 Llentab med stålkontroll Under slagordet Når en lett konstruksjon veier tungt, opplever selskapet Llentab Group årlig dobling av budsjettene, 26 år etter oppstarten i Norge. Hans Kristian Gentz Foto: Llentab Group Llentab har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim og Bergen. Syv selgere dekker hele landet. Llentabs stålbygg leveres innenfor tre hovedkategorier: prosjektbygg, systembygg og fagverksbygg. Den største fordelen opplever de i fiskeindustrien og oljesektoren. - Våre produkter egner seg svært godt i disse to bransjene, fordi konstruksjonene er galvanisert, slik at de tåler fuktighet langt bedre, forteller daglig leder Odd Sund. Sist ut er Sævardeid Fiskeanlegg i Hordaland, som får et vannrenseanlegg levert av Llentab. Fra A til Å Llentab holder i byggeprosjektet fra planlegging til montering. - Helt fra forespørselen kommer til oss og frem til nøklene leveres er vi involvert. Det sikrer kontinuitet for kunden og en variert hverdag for oss. fordi vi kan levere alt fra de små hallene til enorme produksjonslokaler på kvadratmeter. Eller større enn ti fotballbaner om du vil. Mulighetene for å tilpasse etter behov er nærmest uendelige, forteller Sund. Llentabs plassering krever at alle bygg tåler både barske værforhold og streng krav til belastning og holdbarhet. Llentab har EN sertifisering, som gir tillatelse til salg i hele EU-området. Stort og smått Antall bygg som Llentab har satt opp nærmer seg , og det er langtfra bare store firmaer på kundelisten. - Hvis en bonde har behov for å oppbevare jordbruksmaskinene sine vinterstid er han også Selger Thomas Simonsen (til høyre) og konstruktør Dmitry Sorvanov. velkommen til oss. Fordi vi holder tak i alle detaljene selv, er tett kundeoppfølging og tilpasning enkelt. Byggene kan leveres nøkkelferdige med vinduer, dører, porter og farge, eller som byggesett. Den store variasjonen i leveransene gjør at ingen dag er lik for våre syv selgere. Vi har også vår egen serviceavdeling med nitti konstruktører, som tar seg av ethvert ønske for hvordan den ferdige hallen skal utformes; søyler, taksperrer, bolter og beslag, spesialtilpasses etter kundens behov. Egen oppfinnelse Llentabs originale konsept bygger på enn oppfinnelse av selskapets grunnlegger, Leif Linblad. Derfra kommer også den doble l en i firmanavnet. I dag er det Leifs sønner Stefan og Fredrik Linblad som styrer skuta fra Kungshamn i Sverige, der også den ene av to fabrikker befinner seg. Den andre fabrikken finner du i Gdansk, Polen. Llentab Group har opplevd en eventyrlig vekst de siste årene og i Norge dobles budsjettene hvert år. Siden starten i Sverige er det opprettet hele syv datterselskaper, i Danmark, Tyskland, Polen, Tsjekkia,Ukraina, Slovakia og Norge. På grunn av at Llentab har fått sin egen serviceavdeling ved hovedkontoret i Kungshamn, er konsernet godt skodd i konkurransen med utlandet. Daglig leder Odd Sund

15 15

16 16 Et kurssenter som bryr seg om mer enn bare norsk offshore Det startet ganske smått og forsiktig i år senere er senteret på kaikanten i Molde en av landets største og viktigste kursleverandører. Ikke bare for norsk offshore, slik det var den gang kurssenteret til Linjebygg Offshore (LBO) startet opp. I dag er også ulike landbaserte næringer viktige deltakere på de mange kurs som gjennomføres. Mer enn deltakere har fått opplæring ved senteret siden oppstarten. Tekst og foto: Hugo Tingvoll Magne Beyer leder LBO Kurssenter. Han sier virksomheter på land har mye å lære av olje- og gassnæringen når det gjelder sikkerhetsopplæring. Innimellom må jeg snu meg bort når jeg ser situasjoner på byggeplasser og andre risikoutsatte virksomheter. Det er likevel positive trekk ved at stadig flere bedrifter har tatt dette med bruk av fallsikring på alvor. Men jeg er ikke i tvil om at behovet er stort når det gjelder det å øke kompetansen innen arbeid i høyden, forteller Beyer. Når Industri er innom kurssenteret er både operatører fra LBO og kursdeltakere fra andre bedrifter i full aktivitet i opplæringshallene. Det trenes på rigging, bruk av traverskran og tilkomstteknikk. I tillegg var en av Moldebedriftens kurslederne i nabobyen Ålesund og holdt fallsikringskurs hos en kunde. Lengden på kursene som tilbys varierer stort. Alt fra en halv dag innen fallsikring til to ukers kurs innen tilkomstteknikk eller stillasmontering. Kursene kan være fysisk krevende og ikke minst svært omfattende. LBO er størst i Norge innen offshoreklatring (tilkomstteknikk). Svært mange av de som har behov for ny opplæring eller resertifisering innen klatring er innom LBO Kurssenter, forteller Beyer. I tillegg ramser kurssenterets daglige leder opp kurs i rigging, bruk av løfteredskap, fallsikring og redning, isolatørfag, personløfter, traverskran, stillasbygging og kurs i bruk av liten truck, som de viktigste kurstyper kurssenteret leverer. - Naturligvis følger alle våre kurs norske standarder, fagplaner og forskrifter som er offisielt utarbeidet, sier den sikkerhetsfokuserte lederen. Magne Beyer forteller videre; I fjor gjennomførte vi drøyt 200 forskjellige kurs og aktiviteter med til sammen 980 deltakere. To tredjedeler av disse var eksterne kunder. Det vil si privatister og fra bedrifter. Vi har hatt en jevn og stabil økning de fem siste Alt handler om å unngå å ramle ned, slik tilfellet er med dukka på gulvet. Her er det Rudi Schrøder som deltar på resertifisering for sikringsledere årene. LBO Kurssenter solgte «kunnskap ferdigheter og holdninger» for knappe ni millioner kroner i Forventningene til 2013 er store. Og i løpet av årets første måned fikk hele 135 kursdeltakere opplæring hos oss, forteller han. LBO AS har 550 ansatte i inn og utland, og nøyaktig 100 egne operatører var på kurs på senteret i januar. Beyer er stolt av at kurssenteret har et solid renommé i bransjen. Han påstår at viktige grunner til det er at de er moderne og i stadig utvikling, og at kurslederne har solid erfaring ved å 10 har gått siden LBO etablerte sitt kurssenter i Molde personer har vært på kurs her i løpet av disse årene. De aller fleste fra offshore-næringen, men de siste årene har antall deltakere fra virksomheter på fastlandet økt betraktelig. Magne Beyer (i bakgrunnen) er innom en av opplæringshallen og ser på kursdeltakere Michael Johann Solberg og Bjørn Henning Hjelle som trener løfteteknikk.

17 17 kombinere offshorearbeid og opplæring. Jeg vil påstå at våre kursledere holder høyt faglig nivå og er sertifisert. I tillegg er vi alle interessert i å forstå oss på kundens behov og utfordringer og løse disse. I tillegg til de fire faste kurslederne som er ansatt ved kurssenteret, har vi 15 andre erfarne offshorearbeidere som er kvalifisert til å drive opplæring hos oss, forteller senterets leder. LBO Kurssenter har lagt bak seg 10 gode år med vekst og utvikling - Vi satser på kvalitet og solid utførelse i alle ledd. Dette må til for at vi skal være kundens førstevalg. Akkurat det gjelder både offshore og landbaserte virksomheter. Vi har helt klart ambisjoner om at også de neste 10 årene også skal bli slik. Vi har mye å tilby. Ikke minst er vår nærhet til flyplass og mange overnattingsmuligheter positivt, avslutter Magne Beyer ved kurssenteret i Molde. Sikkerhet er et viktig stikkord for all opplæring i Molde. Kim Herje er en av LBO sine egne ansatte som får oppdatert sine kunnskaper. I bakgrunnen følger Rune Aasheim og Arnt Joar Jære med på sin kollega. De tre til venstre Geir Bjerkeset, Ole Tangen og Hans Roar Gjerde er alle kursledere, mens Torild Anita Vestad og Magne Beyer jobber med å administrere kurssenteret. - Fordeler ved vår lokalisering er nærheten til flyplass, ferjer og byens flotte hotell. Det er her på kaia ved Molde sentrum LBO Kurssenter holder til, sier Magne Beyer. KLAR... FERDIG... BETONG! Garasjegulv? Fiberarmert? Selvkomprimerende? Tlf Bergen Tlf unicon.no Spør oss om løsninger

18 18 Satser tungt på subsea-markedet Stort fokus på kompetanseheving Intek Enteprise på Raufoss satser hardt på å komme ut av oljeskyggen de ligger i på Innlandet. Med systematisk kompetanseheving satser de på å få enda flere oppdrag i subseamarkedet. Av John Erik Thorbjørnsen RAUFOSS: Intek Enteprise AS på Raufoss har lang erfaring og en solid kompetanse på å utvikle verktøy og utstyr for industrien, både i Norge og i det internasjonale markedet. I fjor hadde bedriften et salg på 44,5 millioner kroner. 30 prosent av dette var rettet mot Subsea-markedet. Det vil si utstyr, verktøy og installasjoner til undervannsutbygging. Denne biten er noe de svært gjerne vil øke. - Vi har brukt mye tid og ressurser på kompetanseheving i bedriften, for å møte denne bransjen høye krav. Det ønsker vi selvsagt å ha noe igjen for, sier fabrikksjef Lennart Solli. Han mener omsetningen totalt bør økes med rundt 50 prosent i løpet av to år. I samme periode håper han at prosent av omsetningen er relatert til subsea-markedet. Vekst - Subsea-markedet er i sterk vekst og vil være det i mange år framover. Innlandet har bare en prosent av dette markedet, men vi sitter på god kompetanse og er interessert i å øke den prosenten, sier Solli. Bedriften er med i en gruppe som heter Subsea Estnet, som har som mål å jobbe for at Østlandet kommer ut av oljeskyggen. I spissen for dette arbeidet står EAB Engineering AS på Gjøvik. - Vi jobber tett sammen med et felles mål om å få en større andel av markedet. Jeg har tro på at det skal være mulig med den kompetansen vi har, sier Solli. Kompetansehevingen Intek har gjennomført er for å tilpasse seg bransjens Lennart Solli og Trond Bjerkeengen foran utstyr som skal til en subsea-kunde. strenge krav til hvordan arbeidet skal utføres. Det er egne Norsok-standarder å gå etter når det gjelder sveising og overflatebehandling. Flere muligheter - Vi har gjort mye for å heve kompetansen til sveisere og de som jobber med overflatebehandling hos oss. Nå kan vi tilby sveising av flere materialkvaliteter og utfører overflatebehandling etter flere systemer, sier Solli. Så langt er bedriften kvalifisert for å sveise Fakta Intek I 1974 startet B.O. Bakke et mekanisk verksted på nåværende Berger Industriområde. I 1980 ble ingeniørfirmaet Intek Engineering AS etablert. Året etter ble det mekaniske verkstedet Industrimontasje AS (tidligere B.O. Bakke) etablert. Intek Engineering AS, Industrimontasje AS og Alltek fusjonerte i Navnet Intek Enineering AS ble beholdt og bedriften ble samlet i dagens lokaler. I 2001 ble det mekaniske verkstedet skilt ut i eget selskap, under navnet Intek Enteprise AS. På gulvet ligger det flere deler til et verktøy som skal leveres til en kunde. Lennart Solli (til venstre) og Trond Bjerkeengen studerer tegningene.

19 aluminium og rusfritt stål, i tillegg til karbonstål. De er også i gang med å kvalifisere seg til å sveise super duplex. kan gå over til to-skift. Per i dag er de 42 ansatte i bedriften, men målet er å bli noen flere. - Vi har ansatt egen sveisekoordinator og skal i løpet av 2013 sertifiseres for sveisestandarden ISO , som er den mest omfattende sertifiseringen, forteller Solli. Egen Frosio level III, malingsinspektør, er også kommet på plass. - Det er mangel på sveisere og verktøymakere. Det er en utfordring for oss. Allerede nå leier vi inn folk fra Sverige. Dette er folk vi selv har håndplukket. Så lenge vi ikke får tak i flere folk, får vi bare jobbet ett skift, forteller han. Bedriften har også inngått en avtale med tre bedrifter i Ungarn. De er i stand til å produsere litt større ting, men produksjonen skjer med tett oppfølging fra Intek. Vil bli flere Salgsleder Trond Bjerkeengen forteller at bedriften ikke tar på seg mer enn de er sikre på å få unna innen fristen. Forsinkelser er et ikke-tema i denne bransjen. Derfor har de vært på jakt etter flere sveisere og verktøymakere, slik at de på sikt Vi har så langt satt bort en jobb dit. Det er et oppdrag på 33 tonn av en ordre på totalt 85 tonn, forteller Bjerkeengen. Verktøymaker Vegar Åslund i sving med en av bedriftens mange moderne maskiner. Det er høy kvalitet på Bård Ronny Bakke og de andre sveiserne på Intek. Lennart Solli ved huset til en skipsventil. I BER BERGENSOMRÅDET GENSOMR ÅDE T MED M E D BIL, B BIL IL, BUSS/BANE BUSS/B ANE OG T TAXI A XI Visste du at at det i rush tiden bar e er h ver 7. bil som Visste rushtiden bare hver fr akter en passasjer? Ikke Ikke rart rart det blir kø! frakter Bli med i ttestprosjektet estprosjektet i B ergen du også! Finn Finn en Bergen kollega eller vvenn enn som har samme vveg eg til jobb - og start start med samkjør samkjøring ing nå. Ta bilde av koden med mobilen og start samkjøring nå! FJERN FJERN BILK BILKØEN ØEN MED ""TO TO T TASTETRYKK" ASTE TR Y KK " 19

20 20 IR Vision AS IR Vision AS IR Vision AS IR Vision AS IR Vision AS ision AS IR Vi BP DnV - DnV ision AS IR Vi ision AS IR Vi ision AS IR Vi isi IR Vi Postboks 252, ision AS ananger ostboks 252, Ta anal k

Et knutepunkt midt i Norge

Et knutepunkt midt i Norge KF Et knutepunkt midt i Norge Et knutepunkt midt i Norge Mosjøen ligger ikke bare midt på Helgeland byen ligger også midt i Norge. Foruten å være et tradisjonsrikt handelssenter på Helgeland, er Mosjøen

Detaljer

ITS Konferansen 2013

ITS Konferansen 2013 ITS Konferansen 2013 ITS Konferansen 2013 ITS Konferansen 2013 ITS Konferansen 2013 For eksempel på denne måten: Utgangspunkt. Vestens bil brukes under 1 time i døgnet! Byenes gater og veger har ledig

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no MANGE MULIGHETER i et ledende transportselskap boreal.no Vi skal yte service utover det forventede! VIL DU BLI MED PÅ LAGET? Kollektivtransport handler om mennesker. Det er en næring i vekst med mange

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Historia om ei sterk maritim klynge. Slik gjer vi det på Sunnmøre Fjerde nivå» Femte nivå Providing the most

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Med fleire bein å stå på.

Med fleire bein å stå på. Med fleire bein å stå på. Forventningar til den nye fylkesplanen Ulsteinvik 15.05.08 Magne Gurskevik Kleven Maritime Adm dir Ståle Rasmussen Avdeling Myklebust ca 130 tilsette Avdeling Kleven ca 215 tilsette

Detaljer

AAK Group i høyden og i dybden Å N D A L S N E S B E R G E N S T A V A N G E R K R I S T I A N S U N D T Ø N S B E R G

AAK Group i høyden og i dybden Å N D A L S N E S B E R G E N S T A V A N G E R K R I S T I A N S U N D T Ø N S B E R G AAK Group i høyden og i dybden Bakgrunn og utvikling Aak Fjellsportsenter stiftet 2. april 1987 som et senter for klatring og fjellsport. Første selskap til å introdusere og få aksept fra myndigheter og

Detaljer

Solid grunnlag for trygge løft

Solid grunnlag for trygge løft Solid grunnlag for trygge løft Mot nye høyder Solid grunnlag for Kranringen er et selskap med røtter helt tilbake til 1924. I løpet av et snaut århundre i bransjen har virksomheten blitt stadig større

Detaljer

experiencematters Utstyr og konstruksjoner til verfts-, OFFSHORE OG SUBSEA INDUSTRIEN INSTALLASJONER TIL petrokjemisk industri

experiencematters Utstyr og konstruksjoner til verfts-, OFFSHORE OG SUBSEA INDUSTRIEN INSTALLASJONER TIL petrokjemisk industri experiencematters Utstyr og konstruksjoner til verfts-, OFFSHORE OG SUBSEA INDUSTRIEN INSTALLASJONER TIL petrokjemisk industri STÅLKONSTRUKSJONER til generell bruk OHSAS Historikk og erfaring Kvalitet

Detaljer

Strategisamling Hammerfest Næringshage

Strategisamling Hammerfest Næringshage Strategisamling Hammerfest Næringshage Behovet for et lokalt kurs og kompetansesenter Hammerfest har som sikkert mange ser et stort behov for et lokalt kurs og kompetansesenter. Fordeler med lokalt kurssenter

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

Seminar Elektronisk billettering 2010 27. og 28. september 2010 om bord på DFDS Seaways til København

Seminar Elektronisk billettering 2010 27. og 28. september 2010 om bord på DFDS Seaways til København Seminar Elektronisk billettering 2010 27. og 28. september 2010 om bord på DFDS Seaways til København ITS Norge Trond Hovland, daglig leder Dagsorden: 1. Litt om ITS Norge 2. Strategi og mål 3. Elektronisk

Detaljer

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012 ITS-stasjonen Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet 24. april 2012 Det er daglig kø på 10% av Europas motorveger. Forsinkelser fører til unødig drivstofforbruk på 1.9 milliarder liter

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En sjømann går i land 1,5 årsverk

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET SØRVESTLANDET Aksdal Næringspark ligger i veikrysset mellom Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo. T-FORBINDELSEN Pågående veiprosjekt for redusert

Detaljer

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER!

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER! VI TILB DU Y R KAPASITETEN TRENGER! Svane Bemanning AS Er et landsdekkende bemannings selskap fleksible og effektive konsulent- og bemannings lengre oppdrag innenfor Svane Bemanning AS Er i hovedsak en

Detaljer

Lokaler. Bilde fra 2008

Lokaler. Bilde fra 2008 For 30 år siden startet vi opp som forhandler for Polaris Industries. Vi følger naturlignok et behov for å markere jubileet med å feire begivenheten ved å takke alle våre kunder som har fulgt oss lojalt

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

Med sikte mot toppen

Med sikte mot toppen Med sikte mot toppen Med sik MAGNUS BERGSJØBRENDEN ER EN UNG MANN MED ET STORT TALENT. MED EN GLØDENDE INTERESSE FOR MOTORSPORT VAR DET NATURLIG AT HAN BEGYNTE Å KJØRE AKTIVT ALLEREDE SOM 15-ÅRING I 2008.

Detaljer

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet Verftskonferansen 2014 Brutalt marked men vi henger ikke med hodet - Markedsperspektiver fra en global subseaaktør Steinar Riise Grunnlegger og administrerende direktør Ocean Installer 4. November 2014

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser

Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser Avdelinger: Kristiandsund - Florø - Ålesund - Vartdal www.vartdalgjenvinning.no Innholdsfortegnelse: Side 2-3 Side 4-5 Side 6 Om mottaket Avdelinger og bedrifter

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon SERTIFISERINGER & STANDARDER Bedriften har egen IWE samt egen prosjektkoordinator/ IWS, og et bredt utvalg av sveiseprosedyrer som er godkjent av DNV-GL. Vi har jevnlig leveranser i henhold til DNV 2.7-1

Detaljer

Teamarbeid og teambuilding

Teamarbeid og teambuilding Teamarbeid og teambuilding Team Bygg vi har bygd meir enn tusen bustader TEAM BYGG har gjennom meir enn 25 år utvikla seg til å bli ein viktig aktør i bustadmarknaden i Sør-Rogaland. Vi har til ei kvar

Detaljer

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010 Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010 Om oss Emerson Process Management AS er et heleid datterselskap av amerikanske Emerson Inc, som er verdens største leverandør av prosess-automatiseringssystemer,

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Dagens utfordringer. Systemet

Dagens utfordringer. Systemet Dagens utfordringer I byggebransjen står vi daglig ovenfor en rekke HMS relaterte utfordringer. En av dem er å få transportert materiell fra bakkenivå og inn i etasjen de skal monteres. Dagens metoder

Detaljer

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen: Mål og kriterier «Bybanen i Bergen introduserer et nytt, synlig

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K Forus/SOLASPLITTEN: MULIGHETENES NÆRINGSPARK Verksted, lager, produksjon og kontor Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K 2 Splitten Næringspark 3 regionens beste beliggenhet Er det mulig å jobbe

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

2014 Kurskatalog. EDUCATIONAL SERVICES Maximise your Investment!

2014 Kurskatalog. EDUCATIONAL SERVICES Maximise your Investment! EDUCATIONAL SERVICES Maximise your Investment! 2014 Kurskatalog Gjør dine medarbeidere til en verdifull ressurs. Opplæring utgjør forskjellen! Hva om du kunne. Øke dine medarbeideres prestasjoner for bedre

Detaljer

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Første uka i alle nye prosjekt er alltid spennende, ny organisasjon, nye folk, nytt sted. Alt skal analyseres og det viktigste av alt, vi må finne vår naturlige plass i systemet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

EUROPEAN CRUISE SERVICE

EUROPEAN CRUISE SERVICE EUROPEAN CRUISE SERVICE Etablert 1850 - tidligere Bennett Cruise Service Hovedkontor i Bergen 100% norskeid Shore Excursions operatør for innkommende cruiseskip Skipsagenter for innkommende cruiseskip

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Dagens organisering ferje Gjennom sams vegadministrasjon brukar Sogn og Fjordane

Detaljer

TJENESTER INNEN NHD. mekanisk produksjon 3D printing vannskjæring NHD

TJENESTER INNEN NHD. mekanisk produksjon 3D printing vannskjæring NHD TJENESTER INNEN mekanisk produksjon 3D printing vannskjæring 3 4 6 7 30 ÅRS ERFARING En presentasjon av oss og vårt team HVA VI KAN TILBY Vårt verksted og kompetanse MØT VÅRT TEAM Hvem er vi, og hva står

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til elever og foreldre NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Som en ordinær videregående skole fagbrev og GOD kompetanse

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no LINTO AS en erfaren leverandør av stålbygg LINTO AS har i over 20 år vært en av Norges ledende leverandører av stålbygg. Våre leveranser strekker seg fra Lindesnes

Detaljer

CMYK MED GRADIENT ser nye muligheter

CMYK MED GRADIENT ser nye muligheter CMYK MED GRADIENT ser nye muligheter A2G GRUPPEN AS skaper muligheter A2G er en arbeidsmarkedsbedrift som gir mennesker muligheter. Vi driver samtidig profesjonell forretningsvirksomhet. Hvert forretningsområde

Detaljer

SR Groups lille lilla

SR Groups lille lilla SR Groups lille lilla Hjelpsom - Ærlig - Stolt -Det handler om holdninger Vol II Kjære alle ansatte 2. utgave av vår lille lilla er nå klar. Våre erfaringer fra 1. utgave har vært udelt positive, og troen

Detaljer

Torp Mekaniske Verksted AS. Fagområder

Torp Mekaniske Verksted AS. Fagområder www.torpmek.no Torp Mekaniske Verksted AS Torp Mekaniske Verksted AS, tidligere Karlstad & Johansen AS, er et allsidig mekanisk verksted med mer enn 30 års erfaring. Vi holder til i moderne lokaler ved

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE. Atle Kvamme Arendal 19.01.16

GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE. Atle Kvamme Arendal 19.01.16 GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE Den attraktive byen full av livskraft og opplevelse Privat næringsorganisasjon 3000 medlemmer med 125.000 arbeidstakere Nettverksarena med 155 årlige møter og konferanser Pådriver

Detaljer

Prosjektet Kollektiv Alta sender i år inn 3 søknader. De er prioritert som følger:

Prosjektet Kollektiv Alta sender i år inn 3 søknader. De er prioritert som følger: Kollektiv Alta BRA søknader 2013 Prosjektet Kollektiv Alta sender i år inn 3 søknader. De er prioritert som følger: 1. Sannstidsinformasjon (SIS) medsøker er Finnmark fylkeskommune 2. Kurs i universell

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Electrolux Professional AS, Division Laundry Systems i Norge. Hvem kontakte hos. Electrolux Professional AS, Division Laundry Systems?

Electrolux Professional AS, Division Laundry Systems i Norge. Hvem kontakte hos. Electrolux Professional AS, Division Laundry Systems? , Hvem kontakte hos, Division Laundry Systems? Her finner du oss Mail: els.info@electrolux.no www.electrolux.no/laundrysystems www.electrolux.com/professional Nytt automatisk sentralbordnummer 815 30 111

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av!

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av! INDUSTRI TRATEC Tratec er et industrikonsern på Sørlandet som leverer Elektro, Automasjon og Mekanisk til industrien Tratec består av en rekke selskaper lokalisert på Sørlandet. Våre selskap har lang erfaring

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

I FRONT SIDEN 1975. Som en del av konsernet Strata Marine & Offshore, skal vi ytterligere styrke vår posisjon i årene som kommer.

I FRONT SIDEN 1975. Som en del av konsernet Strata Marine & Offshore, skal vi ytterligere styrke vår posisjon i årene som kommer. 2 I FRONT SIDEN 1975 Med en historie som går helt tilbake til 1975, har Eiken Mekaniske Verksted fulgt oljebransjen på nært hold i fire tiår. Dette er grunnen til at vi i dag er en av distriktets viktigste

Detaljer

Renholdsnorsk. Anne-Beate Stenstøen

Renholdsnorsk. Anne-Beate Stenstøen Renholdsnorsk Anne-Beate Stenstøen Tid for periodisk renhold. Nå er det høstferie på Lilleby barneskole, men Olga og Ole har ikke fri. Når det er tomt på skolen, passer det bra å skure gulv. Heldigvis

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

utvider med nye næringsarealer

utvider med nye næringsarealer utvider med nye næringsarealer Positiv utvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center ble etablert i 2008 i tett samarbeid med Hirtshals Havn, og senteret har siden vært under konstant

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Ytterst i havgapet, på Sotras sydspiss finner du oss. Bergensregionens nye konferansehotell. Velkommen ut

Ytterst i havgapet, på Sotras sydspiss finner du oss. Bergensregionens nye konferansehotell. Velkommen ut Et møte med havet Ytterst i havgapet, på Sotras sydspiss finner du oss. Bergensregionens nye konferansehotell. Velkommen ut Norges vestkyst er kontrastenes rike Disse kontrastene har vi fanget og gjenspeilet

Detaljer

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen Fakta om ASCO Er en del av ASCO Group Baser og avdelinger i UK, Canada, Houston, Trinidad, Baku og Norge ASCO Norge ble etablert i 1995 Hovedkontor i Risavika,

Detaljer

SIKKER MAKULERING OG DESTRUKSJON

SIKKER MAKULERING OG DESTRUKSJON SIKKER MAKULERING OG DESTRUKSJON Sikker håndtering av sensitiv informasjon. Makulering og destruksjon av dokumenter, elektroniske lagringsmedier og en rekke andre typer produkter som klær, våpen og medikamenter

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT SE VERDEN PÅ NYTT En spenstig invitasjon til dialog om løsninger på produkt, design og logistikk rundt fremtidens vinduer, dører, glass og fasader. VOLUM PROSJEKTER De største byggeprosjektene er ofte

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Norway The leading nature-based cruise destination in Europe Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Cruise Norway AS Markedsorgan og medlemsorganisasjon for havner, destinasjonsselskap og leverandører til cruisenæringen

Detaljer

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april Full gass i Vesterålen mot 2030 Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april UIN Norges nyeste universitet Kunnskapssenteret på Helgeland Stokmarknes Tromsø, 6038 studenter Status Nordland Omsetning 129,3 milliarder

Detaljer

Nyheitsbrev frå Havfront AS

Nyheitsbrev frå Havfront AS SIDE 1 NUMMER 1 Nyheitsbrev frå Havfront AS 10.01.2015 Havfront, framoverlent og uredde I dette nummeret 1 Havfront, framover lent og uredde 1 Nor-Fishing 2014 2 Prototypetesting i september 2 Prototype

Detaljer

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short «hent inn bilde» 1 North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short En snuhavn for cruiseskip er en kaiøsning som i kombinasjon med lufthavn muliggjør passasjerbytte på et cruiseskip, der passasjerene

Detaljer

Nettbuss Midt-Norge. Resultatkonferanse Trafikksikkerhet Oslo. Ola Næve (Nettbuss Midt-Norge) og Kristine Eiken Sortland (Nettbuss konsern) 10.6.

Nettbuss Midt-Norge. Resultatkonferanse Trafikksikkerhet Oslo. Ola Næve (Nettbuss Midt-Norge) og Kristine Eiken Sortland (Nettbuss konsern) 10.6. Desember side 1 2014 Nettbuss Midt-Norge Resultatkonferanse Trafikksikkerhet Oslo Ola Næve (Nettbuss Midt-Norge) og Kristine Eiken Sortland (Nettbuss konsern) 10.6.2015 Vi startet vår virksomhet i 1925

Detaljer