ITS Konferansen 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ITS Konferansen 2013"

Transkript

1 ITS Konferansen 2013

2 ITS Konferansen 2013

3 ITS Konferansen 2013

4 ITS Konferansen 2013

5 For eksempel på denne måten:

6 Utgangspunkt. Vestens bil brukes under 1 time i døgnet! Byenes gater og veger har ledig plass i nærmere 20 av døgnets 24 timer! Femseteren har mer enn 3,5 seter ledige! By-borgeren og næringsliv har så langt aksepterer å leve med slik sløsing både av tid, plass og penger. Rushtiden og køer øker. Det samme gjør uforutsigbar trafikkavvikling hele dagen. Framtidsbyenes kan neppe overleve i sin nåværende form, uten effektiviseringer via bruk av ny teknologi.

7 Tellus har store utfordringer: I 2010: 7,0 milliarder 50% i byer I 2050: 9,0 Milliarder 70% i byer

8 Det holder ikke. Med en slik lignede vekst også i våre «småbyer» med Oslo i spissen, holder det ikke at man hvert fjerde år sier: Vi skal ta veksten med mer gang-/og sykkel, konvensjonell kollektivtrafikk samt bruk av «pisk». Jeg skulle ønske meg at flere fagfolk med ansvar for råd til politikerne sa: «Selv i våre byer, trenger vi i tillegg nye virkemidler skal fremtidsbyen blomstre» Jeg skulle samtidig ønske meg litt mer facts rundt hva som virkelig er miljøvennlige transport med vesentlig virkning.

9 DVS. Det gikk år på Tellus før 3,5 milliarder hadde flyttet til byen. Det vil gå mindre enn 50 år før dobbelt så mange har gjort det samme!!! Samtidig blir det færre på landsbygda. Det samme er i ferd med å skje i Norge. Infrastrukturutbyggingen tilpasses neppe det økende behov. Bruk av ny teknologi blir derfor særdeles viktig.

10 Denne by egner seg godt til start av av norsk nytenkning.

11 Ny teknologi ga oss en mulighet. Stive Job s med sin iphone (juni 2007) åpnet for dette. En brainstorming samme vår hadde dette nye verktøy som utgangspunkt. Det var starten på prosjektet:»spontan samkjøring med bil, buss/bane og taxi for Bergensområdet». Målet er at kjøretøyenes seter skal utnyttes mer effektivt slik at behov for biler, energibruk, forurensing, køkjøring og kostnader kan bli mindre. Bergenserne skulle overbevises og ta det i bruk via positive virkemidler - ikke PISK!

12

13 Innen 2030 i Bergensområdet. Ca. 30% befolkningsvekst ( inb.) Tilsvarer 40% trafikkvekst minst Kanskje kan 20% av trafikkveksten tas av ytterligere satsing på ny infrastruktur, gang- og sykkel- og vanlig kollektivtransport om pengene kommer. Gjennom godt samarbeid og støtte til topps, mener vi resten av veksten skal kunne tas ved bruk av systemer som Spontan samkjøring med bil, buss/bane og taxi. Hva finnes ellers av andre NYE muligheter til å ta seg av byenes trafikkvekst som monner?

14 Kostnader i Bergensområdet Dagens kollektivtrafikk koster anslagsvis 1000 mill. kr. årlig, fordelt på ca. 700 mill.kr i billettutgifter og ca. 300 mill.kr i tilskudd. Økt utnyttelse av personbilen og taxien som likevel kjører vil koste en brøkdel av dette både i penger og energiforbruk. Samtidig vil samkjøring bedre utnyttelsen av bussen over døgnet og gi nytt tilbud til samkjøring med personbil og taxi, der busstilbudet er dårlig. (Ikke minst i utkanten av Bergensområdet samt i Distrikts-Norge ).

15 Belegget i kjøretøyet: I dag 1,15 personer/bil i bergensrushet I taxien er tallet ca. 0,8 I bussen varierende belegg, men overraskende lavt. Ledig plass må nå utnyttes. En økning til 1,40 personer/ bil tilsvarer alle som i dag reiser kollektivt!

16 Samkjøringsløsninger med smarttelefonen To løsninger er under uttesting i vårt prosjekt: Irske AVEGO ble tatt i bruk fra sommeren 2011, blant 9 større bedrifter i Bergen med 7000 ansatte. Så langt er ca. 800 med i ordningen og 200 bruker den pr.uke Vår egen HentMEG i ny utgave starter opp nå blant ansatte i Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Statens vegvesen region vest. Tyske Flinc og andre er også interesserte i det bergenske marked.

17 Testing så langt og videreføring Samkjøring med bil har så langt gitt oss mange verdifulle erfaringer. Bl.a. sjåfører trives fortsatt godt alene i bilen om de bare har parkering. Ved arbeidsreiser må du som passasjer i bilen være sikret reise tur/retur. BT kampanjen PUST satser også på samkjøring. Den har vært med på å øke interessen for systemet. Samkjøring med taxi starter så snart finansier-ingen er klar og med buss/bane senere i år.

18 Belønninger viktig. Testingen viser at belønninger er viktig skal samkjøringen kunne «ta av». Vi satser derfor på tilbud om «friske gulrøtter»: Offentlig belønning: Flere sambruksfelt og innfartsparkering. Kanskje også rabattert bompenger, offentlig parkering m.m. Privat belønninger: Gunstig parkering, ukens premie i bedriften. Kanskje sponsing av system for samkjøring m.m. I tillegg kommer behovet for trygghet under kjøring med ukjente.

19 Behov for justering av testopplegg. Ny hjemmesider er på gang og Vårt opplegg med tanke på informasjon, markedsføre, debatter osv. er så langt mangelfull. Prosjektet må før fullføring trolig gjennom en prosess via Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune fram til Stortinget.. Fortsatt betydelig motstand mot prosjektet blant viktige instanser og til dels likegyldighet blant bilistene.

20

21 Ta knekken på rushet! Vi vil belønne samkjørerne om å delta i kampen: KUTT KØEN! (10%! red. gir stor gevinst). To ganger i måneden samkjører vi som passasjer eller sjåfør og to ganger begynner og slutter de på jobben føreller etter rushet. En dag har vi hjemmekontor. To dager sykler- eller går vi. En er flexidag. Sjåføren velger normalt selv hvilke dager som passer.

22

23 Alene i bilen i framtidens bytrafikk vil bli en uvane

24 Erfaringer så langt 1. Det har ærlig sagt vært enklere å få med politikere enn fagfolk. (Tre ministere har sendt oss lykkeønskninger). Det offentlige må stå bak og det gjør prosjektet med vegdirektør i spissen. Like viktig at toppekspertise fra privat sektor er med i prosjektgruppen. Vi er ikke redde for å mislykkes. Min erfaring er at nytenking sjelden ender i en fullstendig fiasko. Bruk alltid den beste idè og sørg for å ha en optimist i gruppen når noe går oss i mot.

25 Erfaring så langt 2. Viktig at samkjøring med bil, buss/bane og taxi kan skje SPONTANT, skal ordningen ta av. Trafikanten; du og jeg, er av natur SPONTANE! (Det kan vi være når vi går, sykler eller tar bilen). Bare når vi skal reise kollektivt eller sitte på som passasjer i bilen, må vi tilpasse oss sjåføren. Også disse reisemåter skal gjennom prosjektet kunne bli mer SPONTANE og dermed mer attraktive. Sykkelen skal også delta til/fra stedet der samkjøring starter/slutter.

26 Gangen videre 1. Samarbeid mellom offentlige instanser: Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune vil fortsette via en utvidet prosjektgruppe og ny styringsgruppe. Her deltar også bedriftene som nå samkjører samt andre som bidrar i finansieringen. Total finansieringsramme : ca.25 mill.kr. I tillegg kommer deltakernes egeninnsats. Statens vegvesen, Region vest er den formelle eier av prosjektet og har hovedansvaret for finansieringen sammen med Vegdirektoratet. Vegdirektoratet vil ha hovedansvar for videreføringen til en nasjonal løsning.

27 Gangen videre 2. Vi må få full fart på informasjon-, markeds-føring- og debatter om prosjektet. Røk ut motforestillinger! Få media interesserte! (Halvt i mål). Vi skal samarbeide med andre som kan bidra med annen kompetanse/erfaring vi trenger. Samarbeider med andre norske og nordiske byer. Utvikle teknologisamarbeid og så med andre land.

28 Gangen videre 3. Målet er: Spontan samkjøring med bil, buss/bane og taxi skal etter vår plan åpnes som storskalaløsning for alle i Bergensområdet høsten Så snart som ordningen fungerer tilfredsstillende, kan den bli utvidet til en nasjonal løsning. Kanskje tar en annen nasjon «ballen» før dette.

29 Nye muligheter. En om få år vellykket Spontan samkjøring med bil, buss/bane og taxi, gir muligheter til ny bruk av ITS som verktøy for FRAMTIDSBYEN. I den er 0-visjonen i mål, forurensing er et fremmedord, trafikk gå uten venting, næringsog kulturliv blomstrer sammen med byborgerne som bor der - også barnefamilier. Her finner du passe med fotgjengere og syklister, rullende materiell som samkjører både med passasjerer og gods. Et lyskryss uten lys er fredet. Og BRANN vinner serien!

30 MEN SE DET ER EN ANNEN HISTORIE -

31 TAKK FOR DU HØRTE PÅ. Arild Eggen

International Research Institute of Stavanger AS. Forord

International Research Institute of Stavanger AS. Forord Forord Denne rapporten dokumenterer en evaluering av to samkjøringspiloter, Sharepool og Spontan samkjøring. Evalueringen er gjennomført på oppdrag av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Sharepool har blitt

Detaljer

Spontan samkjøring DEL I. Sammendrag av hovedrapport til Transnova etter første fase

Spontan samkjøring DEL I. Sammendrag av hovedrapport til Transnova etter første fase Prosjekttittel: Spontan samkjøring Prosjektnummer: 2010100687 Arkivnummer: 2010100687-28 Spontan samkjøring DEL I Sammendrag av hovedrapport til Transnova etter første fase Sluttrapporten for fase 1 tar

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rapport 07 2008 Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rushtidsavgift i Kristiansand? En utredning om effekter på bil- og kollektivtrafikken og konsekvenser for ulike grupper Forord På oppdrag fra ATP-sekretariatet

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

Versjon: 18.12.12. Årsrapport 2012

Versjon: 18.12.12. Årsrapport 2012 Versjon: 18.12.12 Årsrapport 2012 Innledning Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Finnmark fylkeskommune, Statens Vegvesen og Alta kommune. Hver av partene har investert kr 5 milllioner hver

Detaljer

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND 5NR AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Piratene kan stanses Side 4-5 Satser på samkjøring side 6-7-8 Minimalt med klager side 16 2 < TAXI 5-2014 TAXI 5-2014 > 3 Agurker og

Detaljer

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2.

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 2.1 Bakgrunn elektrifisering av kjøretøy... 5 2.2 Electric Mobility Norway... 5 2.3 Det er viktig at helheten fungerer... 5 2.4 Elbilen gir mulighet

Detaljer

Veg- og transportplan. Vegprising: bra for samfunnet ingen ny pengemaskin

Veg- og transportplan. Vegprising: bra for samfunnet ingen ny pengemaskin Vegprising: bra for samfunnet ingen ny pengemaskin 10 transportforum 01.2014 Vegprising har i de senere år vært gjennomført i byer som London og Stockholm, med til dels gode resultater. Det går et klart

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Delårsrapport. for Flex UB

Delårsrapport. for Flex UB Delårsrapport for Flex UB Flex UB Vadsø videregående skole 2013/2014 Mentor: Ingunn Foslund Statens Vegvesen Ansvarlig lærer: Eva Corneliussen Org.nummer: 913 086 716 Flex 1 1. Sammendrag Forretningside

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Studietur for Buskerudbysamarbeidet 19. 20. april 2012

Studietur for Buskerudbysamarbeidet 19. 20. april 2012 Studietur for Buskerudbysamarbeidet 19. 20. april 2012 Innhold Studietur for Buskerudbysamarbeidet 19. 20. april 2012... 1 Bakgrunn og formål for studieturen... 2 Oppsummering fra partnerne:... 2 Gøteborg...

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Rapport. Nytt bybusstilbud i Tromsø. Raskere, oftere, enklere. Katrine N Kjørstad Mads Berg Marte Bakken Resell Gunnar Berglund Anne-Lise Sæther

Rapport. Nytt bybusstilbud i Tromsø. Raskere, oftere, enklere. Katrine N Kjørstad Mads Berg Marte Bakken Resell Gunnar Berglund Anne-Lise Sæther Rapport 67/2015 Katrine N Kjørstad Mads Berg Marte Bakken Resell Gunnar Berglund Anne-Lise Sæther Nytt bybusstilbud i Tromsø Raskere, oftere, enklere. Nytt busstilbud i Tromsø. Raskere, oftere, enklere.

Detaljer

Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet. Av Christine Hvitsand. Telemarksforsking-Bø

Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet. Av Christine Hvitsand. Telemarksforsking-Bø Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet Av Christine Hvitsand Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 12/2008 juli 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 12/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Byrådssak /15 Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning NIHO ESARK-7112-201430737-9 Hva saken gjelder: På bakgrunn av bystyrets vedtak den 17. september 2014, legger

Detaljer

Tidsdifferensierte bompenger - to mulige innretninger som kan iverksettes raskt

Tidsdifferensierte bompenger - to mulige innretninger som kan iverksettes raskt BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201430737-13 Emnekode: ESARK-7112 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

TIDENES STØRSTE SAMFERDSELSSATSING I BODØ OFFENTLIG INFORMASJON Mars 2015

TIDENES STØRSTE SAMFERDSELSSATSING I BODØ OFFENTLIG INFORMASJON Mars 2015 TIDENES STØRSTE SAMFERDSELSSATSING I BODØ OFFENTLIG INFORMASJON Mars 2015 Gang- og sykkelvei s. 4 Flere tar bussen s. 6 Tryggere skolevei s. 11 Dette er bypakke Bodø...s. 3 Ja, vi elsker å sykle!...s.

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

OSLOPAKKE 3: HOVEDVEGUTBYGGINGENE ER MILJØSKADELIG ØNSKETENKING SATS PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT OG SYKKEL!

OSLOPAKKE 3: HOVEDVEGUTBYGGINGENE ER MILJØSKADELIG ØNSKETENKING SATS PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT OG SYKKEL! Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Oslo, 5. mars 2008 OSLOPAKKE 3: HOVEDVEGUTBYGGINGENE ER MILJØSKADELIG ØNSKETENKING SATS PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT OG SYKKEL! Norges Naturvernforbund

Detaljer

Klimagassreduksjoner og bussens potensial

Klimagassreduksjoner og bussens potensial Klimagassreduksjoner og bussens potensial Fire scenarier for utviklingen av busstrafikken i Norge til 2020 400 350 300 250 1000 t CO2 200 150 100 50 0-50 Dagens sit Referanse Marked - buss erstatter bilreiser

Detaljer

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Et nytt og bedre busstilbud En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Trondheim November 2012 Innhold Innledning... 3 Metode... 3 Fokusgruppe... 3 Gjennomføring... 3 Gruppesammensetning... 4 Oppsummert...

Detaljer

Forord. Lillehammer 10. februar 2012. Oppland fylkeskommune

Forord. Lillehammer 10. februar 2012. Oppland fylkeskommune Forord Kollektivtransport i distriktene (KID) er et av tiltakene staten satser på for å utvikle et kostnadseffektivt og brukertilpasset kollektivtilbud i distriktene. Tilskuddsordningen ble opprettet høsten

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Høringsuttalelse fra Trondheimsfjord pendlerforening www.tfpendler.com

Høringsuttalelse fra Trondheimsfjord pendlerforening www.tfpendler.com Høringsuttalelse fra Trondheimsfjord pendlerforening www.tfpendler.com Sak 77/2011 Regional Transportplan for Midt Norge innspill til Nasjonal Transportplan, herunder føringer for framtidig hurtigbåtrutekonsept

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer