Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 22-01-2015-22-01-2015"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for barn og familie, barneverntjenesten Referat fra - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: PPT - Vennesla Søknad om hjelpemidler 11/ I Søknad om elevpermisjon 11/ U Svar på søknad om elevpermisjon 11/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 11/ I Kristiansand Tingrett Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av pengekrav - Beslutning om tvangssalg - oppdrag til medhjelper - Saksansv: Økonomiseksjonen / thotom Saksbeh: Økonomiseksjonen / thotom 11/ U Dok.dato: Jour.dato:

2 Nevropsykologisk senter Spørreskjema - 11/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 11/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 11/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 11/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 11/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 11/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 11/ U Arkivdel: Moseidmoen Tilg. kode: UO skole - Par.: Offl 13, Fvl 13 elevmapper Forhåndsvarsel spesialundervisning - 11/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 12/ U Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Par.: Offl 13, Fvl 13 - elevmapper

3 Svar på søknad om elevpermisjon - Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / teleiv 12/ U Personalmappe - Tilbud om fast stilling som BPA i Vennesla kommune Saksansv: Habilitering / janaas Saksbeh: Habilitering / urdber 12/ I Kommunal Landspensjonskasse Personalmappe - Innvilgelse av attføringspensjon fra KLP Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / jorkat 12/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 12/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 12/ I Midt-Agder Barneverntjeneste Ber om innhenting av opplysninger 12/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for barn og familie, barneverntjenesten Referat fra - 12/ U Personalmappe - Tilbud om økning av stilling som miljøterapeut i Vennesla kommune Saksansv: Habilitering / dangun Saksbeh: Habilitering / urdber 12/ I

4 Søknad om rentefritt lån for istandsetting av Vigeland Hovedgård. Lån til stiftelsen - Vigeland Hovedgård Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / hautor Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / hautor 12/ N Habilitering - urdber Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani Saksbeh: Habilitering / urdber 12/ U Personalmappe - Tilbud om økning av stilling som miljøterapeut i Vennesla kommune Saksansv: Habilitering / janaas Saksbeh: Habilitering / urdber 12/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 12/ U Personalmappe - Tilbud om økning av stilling som hjelpepleier i Vennesla kommune Saksansv: Habilitering / dangun Saksbeh: Habilitering / urdber 12/ I Søknad om elevpermisjon 12/ U Svar på søknad om elevpermisjon 12/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Waco forsikringsmegling Skademeldinger - Skjema over div. småskader 12/ I

5 Søknad om elevpermisjon 12/ U Svar på søknad om elevpermisjon 12/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Rapport - Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 13/ U Arkivdel: Skarpengland Tilg. kode: UO skole - Par.: Offl 13, Fvl 13 Drottningborg elevmapper videregående skole Uttalelse vedr. søknad videregående skole Saksansv: Skarpengland skole / hagann Saksbeh: Skarpengland skole / hagann 13/ I Arkivdel: Gårds og Tilg. kode: Ubruksnummer Par.: Liv Lund Gnr/bnr 6/1971, seksjon 1, 2, 3, 4 - Skådane felt B1-B2 - ett-trinns søknad for 4- mannsbolig. Tiltakshaver: Agderbygg Prosjekt AS Gnr/bnr 6/ seksjon 3 - søknad om midlertidig brukstillatelse Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 13/ U Arkivdel: Gårds og Tilg. kode: Ubruksnummer Par.: Liv Lund Gnr/bnr 6/1971, seksjon 1, 2, 3, 4 - Skådane felt B1-B2 - ett-trinns søknad for 4- mannsbolig. Tiltakshaver: Agderbygg Prosjekt AS Gnr/bnr 6/1971, 4- mannsbolig - Skådane felt B1-B2 - søknad om midlertidig brukstillatelse seksjon 3 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 13/ U Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Par.: Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Svar på søknad om elevpermisjon - Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / teleiv 13/ I Enova SF Tilsagn om tilskudd til Energikartlegging Vennesla Kommune - kartleggingsstøtte for kommuner Bekreftelse på sendt rapport fra Enova SF Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesing Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesing

6 13/ U Arkivdel: Gårds og Tilg. kode: Ubruksnummer Par.: Klagenemda for offentlige anskaffelser Anbud 1 - Vennesla svømmehall - prosjekt Anskaffelser og tilbud på utførende - 1. gangs utlysning Oversendelse av klage på offentlig anskaffelse Saksansv: Enhet for byggforvaltning / myktel Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesing 13/ U Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Par.: Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Svar på søknad om elevpermisjon - Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / teleiv 13/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Oppsigelse av stilling Saksansv: Habilitering / janaas Saksbeh: Habilitering / janaas 14/ I Tilg. kode: UO Par.: Offl 15 første led Kommuneadvokaten i Kristiansand Ras Heisel - Gnr/bnr 24/79,143,163 - Ravnåsveien 318, 320 og 348 Gnr/bnr 24/79,143,163 - Ravnåsveien 318, 320 og Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl 14/ U Arkivdel: Gårds og Tilg. kode: Ubruksnummer Par.: Fylkesmannen i Vest-Agder Gnr/bnr 2/250 - søknad om dispensasjon for å bygge bolig på areal definert til jordbruk. Tiltakshaver: Kristoffer Eik Gnr/bnr 2/250 - oversendelse av klagesak for endelig avgjørelse 14/ I Midt-Agder Barneverntjeneste Ber om innhenting av opplysninger 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for barn og familie, barneverntjenesten Referat fra ansvarsgruppemøte 14/ U Dok.dato: Jour.dato: IST International Software Technology AS - Lars Haugen VISMA skole flyt

7 Oppsigelse av SATS skole - Vennesla kommune Saksansv: Seksjon for oppvekst / roeaud Saksbeh: Seksjon for oppvekst / roeaud 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Christian Helledal Nilsen Gnr/bnr 5/264 - søknad om kjøp av kommunal tomt. Søker: Christian Helledal Nilsen Gnr/bnr 5/264 - søknad om kjøp av kommunal tomt. Søker: Christian Helledal Nilsen Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesing Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesing 14/ N Tilg. kode: UO Par.: Offl 23 første led Moseidmoen skole - askdor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Endring - Saksansv: Organisasjonsseksjonen / hanjor Saksbeh: Moseidmoen skole / askdor 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Gårds og Tilg. kode: Ubruksnummer Par.: Anders Storhei Gnr/bnr 78/14 - Hægeland - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen. Søker Elin og Anders Storhei Gnr/bnr 78/14 - opplysninger til fornya søknad på 2 tomter og atkomstvei Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 14/ U Søknad om tilskudd til Helsefremmende og forbyggende tiltak - videregående skole Tilskudd Saksansv: Enhet for barn og familie / osmeli Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 14/ N Enhet for barn og familie - hodann Økonomiseksjonen - karmet Søknad om tilskudd til Helsefremmende og forbyggende tiltak - videregående skole Søknad om overføring av midler Saksansv: Enhet for barn og familie / osmeli Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 14/ N Enhet for barn og familie - hodann Økonomiseksjonen - karmet Psykolog ved enhet for barn og familie Overføring av midler Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 14/ I Gudbjørg Bratland Løvadal Stikkprøvekontroll august 2014 Tilbakemelding på kontroll ang produksjonstilskudd 15/ I Vennesla Tidende v/ Anne Jeppestøl Engedal

8 Innsynsforespørsler 2015 Innsyn Saksansv: Servicetorget / wehreb Saksbeh: Servicetorget / wehreb 15/ I Uleberg, Odd Inge Innsynsforespørsler 2015 Innsyn Saksansv: Servicetorget / wehreb Saksbeh: Servicetorget / wehreb 15/ I Uleberg, Odd Inge Innsynsforespørsler 2015 Innsynsbegjæring Saksansv: Servicetorget / wehreb Saksbeh: Servicetorget / wehreb 15/ U Vennesla Tidende v/ Anne Jeppestøl Engedal Innsynsforespørsler / innsyn Saksansv: Servicetorget / wehreb Saksbeh: Servicetorget 15/ U Uleberg, Odd Inge Innsynsforespørsler / Innsyn Saksansv: Servicetorget / wehreb Saksbeh: Servicetorget 15/ U Uleberg, Odd Inge Innsynsforespørsler / Innsyn Saksansv: Servicetorget / wehreb Saksbeh: Servicetorget 15/ U Lensmannen i Vennesla og Iveland Anmeldelse - innbrudd Anmeldelse - innbrudd Saksansv: Vennesla ungdomsskole / montov Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 15/ I Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 Idrett og friluftskonsulent, 100 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Idrett og friluftskonsulent, 100 % fast stilling - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 15/ U Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 Idrett og friluftskonsulent, 100 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Idrett og friluftskonsulent, 100 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan

9 15/ I Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 Idrett og friluftskonsulent, 100 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Idrett og friluftskonsulent, 100 % fast stilling - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 15/ U Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 Idrett og friluftskonsulent, 100 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Idrett og friluftskonsulent, 100 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Agder Villsaulag DA Gnr/bnr 24/11 - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Anders Jeppestøl Gnr/bnr 18/1 - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Asbjørn Faremo Gnr/bnr 58/1 - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Birthe M. Eieland Gnr/bnr 21/1 - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Arne Reidar Bronebakk

10 Gnr/bnr 2/2 - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Helge Jortveit Gnr/bnr 13/12 - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Tore Eidså Gnr/bnr 101/1 - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Elisabeth Ryger Omdal Gnr/bnr 17/1 - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Øystein Fjellestad Gnr/bnr 53/2 - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Truls Hugo Hermansen Gnr/bnr 76/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Geir Arnt Solli Gnr/bnr 58/27- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I

11 Grindland & Tjomsås Samdrift DA Gnr/bnr 61/8- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Gunnar Nordli Gnr/bnr 39/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Roy Arne Robertsen Gnr/bnr 32/5- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Hommetunet - Sigbjørn Lorås Hessaa Gnr/bnr 90/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Horrisland Samdrift DA Gnr/bnr 52/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Ingrid Ravnaas Wiik Gnr/bnr 25/5- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Jan Helge Risdal Gnr/bnr 40/3- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved

12 ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Jan Magne Godtfredsen Gnr/bnr 88/20- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I John Sangesland Gnr/bnr 52/3- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Jonny Snemyr Gnr/bnr 84/5- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Kenneth Strømmen Utsogn Gnr/bnr 45/4- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Jens Tomas Kirkehei Gnr/bnr 47/8- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Kjell Øyvind Greibesland Gnr/bnr 38/6- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I

13 Knut Føreland Gnr/bnr 83/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Lars Terje Roland Gnr/bnr 50/4- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Loland Samdrift Da Gnr/bnr 58/4- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Maskinentreprenør Anders Storhei Gnr/bnr 78/14- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Leiv Edvard Meling Gnr/bnr 44/6- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Mushom Gårdsdrift v/ Arvid Svaland Gnr/bnr 33/9- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Nils Helgesen Gnr/bnr 97/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist

14 Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Olav Geir Honnemyr Gnr/bnr 13/11- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Olav Eikeland Gnr/bnr 10/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Ole Ruenes Gnr/bnr 14/5- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Oddleiv Ropstad Gnr/bnr 64/2- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Thor Sangesland Gnr/bnr 31/6- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Martin Snemyr Gnr/bnr 85/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato:

15 Kristen Terje Steinsland Gnr/bnr 32/2- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Tom G. Tveite Gnr/bnr 89/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Trond Steinar Løvdal Gnr/bnr 89/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla hestesportsenter Gnr/bnr 6/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Vidar Løvdal Gnr/bnr 61/8- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Wenche Mølland Gnr/bnr 49/2- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Olav J. Åsland Gnr/bnr 91/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist

16 15/ U Statens Kartverk Tinglysningen Gnr/bnr 42/13 - Åsen - anmodning om kommunens uttalelse vedr. eiendomsoverdragelse Gnr/bnr 42/13 - Åsen - kommunens uttalelse vedr. eiendomsoverdragelse Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 15/ U Lensmannen i Vennesla og Iveland Anmeldelsesnr påsatt brann i søppelcontainer - Vennesla ungdomsskole Anmeldelsesnr påsatt brann i søppelcontainer - Vennesla ungdomsskole Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 15/ U Henvendelser vedr. brøyting og strøing 2015 Manglende brøyting der skolebarn transporteres Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / angdan Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / angdan 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Parkeringstillatelser Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Saksansv: Servicetorget / lelliv Saksbeh: Servicetorget / lelliv 15/ U Arkivdel: Parkeringstillatelser Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Vedr. søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Saksansv: Servicetorget / lelliv Saksbeh: Servicetorget 15/ I Utdanningsdirektoratet Tilskuddsbrev vår tilskudd til økt lærertetthet - Vennesla kommune Tilskuddsbrev vår tilskudd til økt lærertetthet - Vennesla kommune Saksansv: Seksjon for oppvekst / roeaud Saksbeh: Seksjon for oppvekst / roeaud 15/ I Det Kongelige Justis- og Beredskapsdepartement Høring - forslag til endring i straffeloven 1902 og 2005 Høring forslag til endring i straffeloven 1902 og 2005 Saksansv: Vennesla kommune / skisve Saksbeh: Vennesla kommune / skisve 15/ I Utdanningsdirektoratet Høring - forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager Høring - forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager Saksansv: Seksjon for oppvekst / harste Saksbeh: Seksjon for oppvekst / thobes 15/ I

17 Helsedirektoratet Høring - samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningsseksjonen om barn og unge med habiliteringsbehov Høring Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / benrag Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / benrag

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012 Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode: 3-04-01-3-04-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012 Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig journal Periode: 19-01-01 - -01-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-205 I Fysioterapeut Øivind Heyn Internett - endringsforespørsel

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-06-2013-18-06-2013

Offentlig journal Periode: 18-06-2013-18-06-2013 Gol kommune 19.06.201 Offentlig journal Periode: 18-06-201-18-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Gol kommune 19.06.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 25.05.2010 nnhold: Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Gnr. 502, Bnr. 225, Fredensvei 7 - bruksendring bolig

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27042015 -

Offentlig journal Periode: 27042015 - 05052015 Offentlig journal Periode: 27042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-72 U Dok.dato: 14042015 Jour.dato: 28042015 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012 -

Offentlig journal Periode: 24092012 - 02102012 Offentlig journal Periode: 24092012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-45 I Dok.dato: 24092012 Jour.dato: 24092012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer