Periode:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 22-01-2015-22-01-2015"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for barn og familie, barneverntjenesten Referat fra - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: PPT - Vennesla Søknad om hjelpemidler 11/ I Søknad om elevpermisjon 11/ U Svar på søknad om elevpermisjon 11/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 11/ I Kristiansand Tingrett Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av pengekrav - Beslutning om tvangssalg - oppdrag til medhjelper - Saksansv: Økonomiseksjonen / thotom Saksbeh: Økonomiseksjonen / thotom 11/ U Dok.dato: Jour.dato:

2 Nevropsykologisk senter Spørreskjema - 11/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 11/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 11/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 11/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 11/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 11/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 11/ U Arkivdel: Moseidmoen Tilg. kode: UO skole - Par.: Offl 13, Fvl 13 elevmapper Forhåndsvarsel spesialundervisning - 11/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 12/ U Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Par.: Offl 13, Fvl 13 - elevmapper

3 Svar på søknad om elevpermisjon - Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / teleiv 12/ U Personalmappe - Tilbud om fast stilling som BPA i Vennesla kommune Saksansv: Habilitering / janaas Saksbeh: Habilitering / urdber 12/ I Kommunal Landspensjonskasse Personalmappe - Innvilgelse av attføringspensjon fra KLP Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / jorkat 12/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 12/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 12/ I Midt-Agder Barneverntjeneste Ber om innhenting av opplysninger 12/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for barn og familie, barneverntjenesten Referat fra - 12/ U Personalmappe - Tilbud om økning av stilling som miljøterapeut i Vennesla kommune Saksansv: Habilitering / dangun Saksbeh: Habilitering / urdber 12/ I

4 Søknad om rentefritt lån for istandsetting av Vigeland Hovedgård. Lån til stiftelsen - Vigeland Hovedgård Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / hautor Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / hautor 12/ N Habilitering - urdber Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani Saksbeh: Habilitering / urdber 12/ U Personalmappe - Tilbud om økning av stilling som miljøterapeut i Vennesla kommune Saksansv: Habilitering / janaas Saksbeh: Habilitering / urdber 12/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 12/ U Personalmappe - Tilbud om økning av stilling som hjelpepleier i Vennesla kommune Saksansv: Habilitering / dangun Saksbeh: Habilitering / urdber 12/ I Søknad om elevpermisjon 12/ U Svar på søknad om elevpermisjon 12/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Waco forsikringsmegling Skademeldinger - Skjema over div. småskader 12/ I

5 Søknad om elevpermisjon 12/ U Svar på søknad om elevpermisjon 12/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Rapport - Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 13/ U Arkivdel: Skarpengland Tilg. kode: UO skole - Par.: Offl 13, Fvl 13 Drottningborg elevmapper videregående skole Uttalelse vedr. søknad videregående skole Saksansv: Skarpengland skole / hagann Saksbeh: Skarpengland skole / hagann 13/ I Arkivdel: Gårds og Tilg. kode: Ubruksnummer Par.: Liv Lund Gnr/bnr 6/1971, seksjon 1, 2, 3, 4 - Skådane felt B1-B2 - ett-trinns søknad for 4- mannsbolig. Tiltakshaver: Agderbygg Prosjekt AS Gnr/bnr 6/ seksjon 3 - søknad om midlertidig brukstillatelse Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 13/ U Arkivdel: Gårds og Tilg. kode: Ubruksnummer Par.: Liv Lund Gnr/bnr 6/1971, seksjon 1, 2, 3, 4 - Skådane felt B1-B2 - ett-trinns søknad for 4- mannsbolig. Tiltakshaver: Agderbygg Prosjekt AS Gnr/bnr 6/1971, 4- mannsbolig - Skådane felt B1-B2 - søknad om midlertidig brukstillatelse seksjon 3 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 13/ U Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Par.: Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Svar på søknad om elevpermisjon - Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / teleiv 13/ I Enova SF Tilsagn om tilskudd til Energikartlegging Vennesla Kommune - kartleggingsstøtte for kommuner Bekreftelse på sendt rapport fra Enova SF Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesing Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesing

6 13/ U Arkivdel: Gårds og Tilg. kode: Ubruksnummer Par.: Klagenemda for offentlige anskaffelser Anbud 1 - Vennesla svømmehall - prosjekt Anskaffelser og tilbud på utførende - 1. gangs utlysning Oversendelse av klage på offentlig anskaffelse Saksansv: Enhet for byggforvaltning / myktel Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesing 13/ U Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Par.: Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Svar på søknad om elevpermisjon - Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / teleiv 13/ U Forhåndsvarsel spesialundervisning - 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Oppsigelse av stilling Saksansv: Habilitering / janaas Saksbeh: Habilitering / janaas 14/ I Tilg. kode: UO Par.: Offl 15 første led Kommuneadvokaten i Kristiansand Ras Heisel - Gnr/bnr 24/79,143,163 - Ravnåsveien 318, 320 og 348 Gnr/bnr 24/79,143,163 - Ravnåsveien 318, 320 og Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl 14/ U Arkivdel: Gårds og Tilg. kode: Ubruksnummer Par.: Fylkesmannen i Vest-Agder Gnr/bnr 2/250 - søknad om dispensasjon for å bygge bolig på areal definert til jordbruk. Tiltakshaver: Kristoffer Eik Gnr/bnr 2/250 - oversendelse av klagesak for endelig avgjørelse 14/ I Midt-Agder Barneverntjeneste Ber om innhenting av opplysninger 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for barn og familie, barneverntjenesten Referat fra ansvarsgruppemøte 14/ U Dok.dato: Jour.dato: IST International Software Technology AS - Lars Haugen VISMA skole flyt

7 Oppsigelse av SATS skole - Vennesla kommune Saksansv: Seksjon for oppvekst / roeaud Saksbeh: Seksjon for oppvekst / roeaud 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Christian Helledal Nilsen Gnr/bnr 5/264 - søknad om kjøp av kommunal tomt. Søker: Christian Helledal Nilsen Gnr/bnr 5/264 - søknad om kjøp av kommunal tomt. Søker: Christian Helledal Nilsen Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesing Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesing 14/ N Tilg. kode: UO Par.: Offl 23 første led Moseidmoen skole - askdor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Endring - Saksansv: Organisasjonsseksjonen / hanjor Saksbeh: Moseidmoen skole / askdor 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Gårds og Tilg. kode: Ubruksnummer Par.: Anders Storhei Gnr/bnr 78/14 - Hægeland - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen. Søker Elin og Anders Storhei Gnr/bnr 78/14 - opplysninger til fornya søknad på 2 tomter og atkomstvei Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 14/ U Søknad om tilskudd til Helsefremmende og forbyggende tiltak - videregående skole Tilskudd Saksansv: Enhet for barn og familie / osmeli Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 14/ N Enhet for barn og familie - hodann Økonomiseksjonen - karmet Søknad om tilskudd til Helsefremmende og forbyggende tiltak - videregående skole Søknad om overføring av midler Saksansv: Enhet for barn og familie / osmeli Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 14/ N Enhet for barn og familie - hodann Økonomiseksjonen - karmet Psykolog ved enhet for barn og familie Overføring av midler Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 14/ I Gudbjørg Bratland Løvadal Stikkprøvekontroll august 2014 Tilbakemelding på kontroll ang produksjonstilskudd 15/ I Vennesla Tidende v/ Anne Jeppestøl Engedal

8 Innsynsforespørsler 2015 Innsyn Saksansv: Servicetorget / wehreb Saksbeh: Servicetorget / wehreb 15/ I Uleberg, Odd Inge Innsynsforespørsler 2015 Innsyn Saksansv: Servicetorget / wehreb Saksbeh: Servicetorget / wehreb 15/ I Uleberg, Odd Inge Innsynsforespørsler 2015 Innsynsbegjæring Saksansv: Servicetorget / wehreb Saksbeh: Servicetorget / wehreb 15/ U Vennesla Tidende v/ Anne Jeppestøl Engedal Innsynsforespørsler / innsyn Saksansv: Servicetorget / wehreb Saksbeh: Servicetorget 15/ U Uleberg, Odd Inge Innsynsforespørsler / Innsyn Saksansv: Servicetorget / wehreb Saksbeh: Servicetorget 15/ U Uleberg, Odd Inge Innsynsforespørsler / Innsyn Saksansv: Servicetorget / wehreb Saksbeh: Servicetorget 15/ U Lensmannen i Vennesla og Iveland Anmeldelse - innbrudd Anmeldelse - innbrudd Saksansv: Vennesla ungdomsskole / montov Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 15/ I Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 Idrett og friluftskonsulent, 100 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Idrett og friluftskonsulent, 100 % fast stilling - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 15/ U Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 Idrett og friluftskonsulent, 100 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Idrett og friluftskonsulent, 100 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan

9 15/ I Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 Idrett og friluftskonsulent, 100 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Idrett og friluftskonsulent, 100 % fast stilling - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 15/ U Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 Idrett og friluftskonsulent, 100 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Idrett og friluftskonsulent, 100 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Agder Villsaulag DA Gnr/bnr 24/11 - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Anders Jeppestøl Gnr/bnr 18/1 - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Asbjørn Faremo Gnr/bnr 58/1 - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Birthe M. Eieland Gnr/bnr 21/1 - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Arne Reidar Bronebakk

10 Gnr/bnr 2/2 - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Helge Jortveit Gnr/bnr 13/12 - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Tore Eidså Gnr/bnr 101/1 - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Elisabeth Ryger Omdal Gnr/bnr 17/1 - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Øystein Fjellestad Gnr/bnr 53/2 - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Truls Hugo Hermansen Gnr/bnr 76/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Geir Arnt Solli Gnr/bnr 58/27- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I

11 Grindland & Tjomsås Samdrift DA Gnr/bnr 61/8- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Gunnar Nordli Gnr/bnr 39/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Roy Arne Robertsen Gnr/bnr 32/5- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Hommetunet - Sigbjørn Lorås Hessaa Gnr/bnr 90/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Horrisland Samdrift DA Gnr/bnr 52/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Ingrid Ravnaas Wiik Gnr/bnr 25/5- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Jan Helge Risdal Gnr/bnr 40/3- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved

12 ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Jan Magne Godtfredsen Gnr/bnr 88/20- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I John Sangesland Gnr/bnr 52/3- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Jonny Snemyr Gnr/bnr 84/5- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Kenneth Strømmen Utsogn Gnr/bnr 45/4- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Jens Tomas Kirkehei Gnr/bnr 47/8- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Kjell Øyvind Greibesland Gnr/bnr 38/6- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I

13 Knut Føreland Gnr/bnr 83/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Lars Terje Roland Gnr/bnr 50/4- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Loland Samdrift Da Gnr/bnr 58/4- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Maskinentreprenør Anders Storhei Gnr/bnr 78/14- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Leiv Edvard Meling Gnr/bnr 44/6- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Mushom Gårdsdrift v/ Arvid Svaland Gnr/bnr 33/9- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Nils Helgesen Gnr/bnr 97/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist

14 Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Olav Geir Honnemyr Gnr/bnr 13/11- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Olav Eikeland Gnr/bnr 10/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Ole Ruenes Gnr/bnr 14/5- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Oddleiv Ropstad Gnr/bnr 64/2- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Thor Sangesland Gnr/bnr 31/6- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Martin Snemyr Gnr/bnr 85/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato:

15 Kristen Terje Steinsland Gnr/bnr 32/2- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Tom G. Tveite Gnr/bnr 89/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Trond Steinar Løvdal Gnr/bnr 89/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla hestesportsenter Gnr/bnr 6/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Vidar Løvdal Gnr/bnr 61/8- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Wenche Mølland Gnr/bnr 49/2- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Olav J. Åsland Gnr/bnr 91/1- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist

16 15/ U Statens Kartverk Tinglysningen Gnr/bnr 42/13 - Åsen - anmodning om kommunens uttalelse vedr. eiendomsoverdragelse Gnr/bnr 42/13 - Åsen - kommunens uttalelse vedr. eiendomsoverdragelse Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 15/ U Lensmannen i Vennesla og Iveland Anmeldelsesnr påsatt brann i søppelcontainer - Vennesla ungdomsskole Anmeldelsesnr påsatt brann i søppelcontainer - Vennesla ungdomsskole Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 15/ U Henvendelser vedr. brøyting og strøing 2015 Manglende brøyting der skolebarn transporteres Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / angdan Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / angdan 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Parkeringstillatelser Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Saksansv: Servicetorget / lelliv Saksbeh: Servicetorget / lelliv 15/ U Arkivdel: Parkeringstillatelser Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Vedr. søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Saksansv: Servicetorget / lelliv Saksbeh: Servicetorget 15/ I Utdanningsdirektoratet Tilskuddsbrev vår tilskudd til økt lærertetthet - Vennesla kommune Tilskuddsbrev vår tilskudd til økt lærertetthet - Vennesla kommune Saksansv: Seksjon for oppvekst / roeaud Saksbeh: Seksjon for oppvekst / roeaud 15/ I Det Kongelige Justis- og Beredskapsdepartement Høring - forslag til endring i straffeloven 1902 og 2005 Høring forslag til endring i straffeloven 1902 og 2005 Saksansv: Vennesla kommune / skisve Saksbeh: Vennesla kommune / skisve 15/ I Utdanningsdirektoratet Høring - forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager Høring - forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager Saksansv: Seksjon for oppvekst / harste Saksbeh: Seksjon for oppvekst / thobes 15/ I

17 Helsedirektoratet Høring - samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningsseksjonen om barn og unge med habiliteringsbehov Høring Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / benrag Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / benrag

Periode: 29-07-2013-29-07-2013

Periode: 29-07-2013-29-07-2013 DMS2002 - Software Innovation 30.07.2013 Offentlig journal Periode: 29-07-2013-29-07-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01578-13 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 10-10-2013-10-10-2013

Periode: 10-10-2013-10-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.10.2013 Offentlig journal Periode: 10-10-2013-10-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-30 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 30-01-2014-30-01-2014

Periode: 30-01-2014-30-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 31.01.2014 Offentlig journal Periode: 30-01-2014-30-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01747-16 U - elevmapper

Detaljer

Periode: 18-04-2013-18-04-2013

Periode: 18-04-2013-18-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 22.04.2013 Offentlig journal Periode: 18-04-2013-18-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01590-7 U Arkivdel: Elevmapper

Detaljer

Periode: 19-03-2014-19-03-2014

Periode: 19-03-2014-19-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 20.03.2014 Offentlig journal Periode: 19-03-2014-19-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01828-21 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 21-01-2013-21-01-2013

Periode: 21-01-2013-21-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.01.2013 Offentlig journal Periode: 21-01-2013-21-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01758-4 I Dok.dato: 13.12.2012

Detaljer

Periode: 21-08-2014-21-08-2014

Periode: 21-08-2014-21-08-2014 DMS2002 - Software Innovation 25.08.2014 Offentlig journal Periode: 21-08-2014-21-08-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02608-11 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 30-01-2015-30-01-2015

Periode: 30-01-2015-30-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 02.02.2015 Offentlig journal Periode: 30-01-2015-30-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/02597-4 U Avskjermet elevmapper Elevpermisjon

Detaljer

Periode: 03-03-2015-03-03-2015

Periode: 03-03-2015-03-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 05.03.2015 Offentlig journal Periode: 03-03-2015-03-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-37 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 13-01-2014-13-01-2014

Periode: 13-01-2014-13-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2014 Offentlig journal Periode: 13-01-2014-13-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-26 I Egerdahl &

Detaljer

Periode: 09-05-2014-09-05-2014

Periode: 09-05-2014-09-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 12.05.2014 Offentlig journal Periode: 09-05-2014-09-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01641-12 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 03-12-2014-03-12-2014

Periode: 03-12-2014-03-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 05.12.2014 Offentlig journal Periode: 03-12-2014-03-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-64 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 10-03-2014-10-03-2014

Periode: 10-03-2014-10-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 11.03.2014 Offentlig journal Periode: 10-03-2014-10-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-25 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 09-08-2013-09-08-2013

Periode: 09-08-2013-09-08-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.08.2013 Offentlig journal Periode: 09-08-2013-09-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01931-15 I Kommunal Landspensjonskasse

Detaljer

Periode: 04-02-2015-04-02-2015

Periode: 04-02-2015-04-02-2015 DMS2002 - Software Innovation 05.02.2015 Offentlig journal Periode: 04-02-2015-04-02-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01899-315 11/01899-316

Detaljer

Periode: 11-03-2013-11-03-2013

Periode: 11-03-2013-11-03-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 11-03-2013-11-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01917-7 I Dok.dato: 14.02.2013

Detaljer

Periode: 13-05-2014-13-05-2014

Periode: 13-05-2014-13-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2014 Offentlig journal Periode: 13-05-2014-13-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01641-13 U Personalmappe

Detaljer

Periode: 03-02-2015-03-02-2015

Periode: 03-02-2015-03-02-2015 DMS2002 - Software Innovation 04.02.2015 Offentlig journal Periode: 03-02-2015-03-02-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-75 I Spiss Arkitektur

Detaljer

Periode: 26-10-2012-26-10-2012

Periode: 26-10-2012-26-10-2012 DMS2002 - Software Innovation 31.10.2012 Offentlig journal Periode: 26-10-2012-26-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-90 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 10-12-2013-10-12-2013

Periode: 10-12-2013-10-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 12.12.2013 Offentlig journal Periode: 10-12-2013-10-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-7 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 12-02-2014-12-02-2014

Periode: 12-02-2014-12-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 13.02.2014 Offentlig journal Periode: 12-02-2014-12-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-47 I Vedr. personalmøte

Detaljer

Periode: 09-03-2015-09-03-2015

Periode: 09-03-2015-09-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 10.03.2015 Offentlig journal Periode: 09-03-2015-09-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03443-18 I Hunsfoss skole

Detaljer

Periode: 09-07-2014-09-07-2014

Periode: 09-07-2014-09-07-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.07.2014 Offentlig journal Periode: 09-07-2014-09-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02323-26 U Trond Ove

Detaljer

Periode: 24-04-2013-24-04-2013

Periode: 24-04-2013-24-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.04.2013 Offentlig journal Periode: 24-04-2013-24-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/02809-12 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 15-10-2014-15-10-2014

Periode: 15-10-2014-15-10-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.10.2014 Offentlig journal Periode: 15-10-2014-15-10-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-69 I Avskjermet

Detaljer

Periode: 05-03-2014-05-03-2014

Periode: 05-03-2014-05-03-2014 DMS2002 - Software nnovation 06.03.2014 Offentlig journal Periode: 05-03-2014-05-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03357-17 Dok.dato: 12.02.2014

Detaljer

Periode: 09-08-2012-09-08-2012

Periode: 09-08-2012-09-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.08.2012 Offentlig journal Periode: 09-08-2012-09-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02321-79 I Kjell Einar

Detaljer

Periode: 05-12-2012-05-12-2012

Periode: 05-12-2012-05-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 13.12.2012 Offentlig journal Periode: 05-12-2012-05-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01810-22 U Dok.dato: 20.11.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 26-04-2013-26-04-2013

Periode: 26-04-2013-26-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 30.04.2013 Offentlig journal Periode: 26-04-2013-26-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01895-50 U Stallemo,

Detaljer

Periode: 06-12-2012-06-12-2012

Periode: 06-12-2012-06-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.12.2012 Offentlig journal Periode: 06-12-2012-06-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01757-16 N Enhet for

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 30-06-2014-30-06-2014

Periode: 30-06-2014-30-06-2014 DMS2002 - Software Innovation 01.07.2014 Offentlig journal Periode: 30-06-2014-30-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02980-35 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 03-07-2013-03-07-2013

Periode: 03-07-2013-03-07-2013 DMS2002 - Software Innovation 09.07.2013 Offentlig journal Periode: 03-07-2013-03-07-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02398-26 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 25-01-2013-25-01-2013

Periode: 25-01-2013-25-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 31.01.2013 Offentlig journal Periode: 25-01-2013-25-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01676-12 I ViaNova Kristiansand

Detaljer

Periode: 30-05-2014-30-05-2014

Periode: 30-05-2014-30-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 02.06.2014 Offentlig journal Periode: 30-05-2014-30-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 265 266 267 268 269 Roger

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 12.06.2014 Offentlig journal Periode: 11-06-2014-11-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02261-18 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 13-08-2014-13-08-2014

Periode: 13-08-2014-13-08-2014 DMS2002 - Software Innovation 18.08.2014 Offentlig journal Periode: 13-08-2014-13-08-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/02327-9 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 14-01-2015-14-01-2015

Periode: 14-01-2015-14-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2015 Offentlig journal Periode: 14-01-2015-14-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-69 I Fylkesmannen

Detaljer

Periode: 24-10-2014-24-10-2014

Periode: 24-10-2014-24-10-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.10.2014 Offentlig journal Periode: 24-10-2014-24-10-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01890-8 U Dok.dato: 22.10.2013

Detaljer

Periode: 22-08-2011-22-08-2011

Periode: 22-08-2011-22-08-2011 DMS2002 - Software Innovation 23.08.2011 Offentlig journal Periode: 22-08-2011-22-08-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-2 I Dok.dato: 22.06.2011

Detaljer

Periode: 25-06-2014-25-06-2014

Periode: 25-06-2014-25-06-2014 DMS2002 - Software Innovation 27.06.2014 Offentlig journal Periode: 25-06-2014-25-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01640-7 I Dok.dato: 16.06.2014

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 19.08.2013 Offentlig journal Periode: 15-08-2013-15-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01615-36 U Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 28-01-2013-28-01-2013

Periode: 28-01-2013-28-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 31.01.2013 Offentlig journal Periode: 28-01-2013-28-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-100 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 04-04-2013-04-04-2013

Periode: 04-04-2013-04-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 08.04.2013 Offentlig journal Periode: 04-04-2013-04-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-16 U Vest-Agder

Detaljer

Periode: 10-08-2012-10-08-2012

Periode: 10-08-2012-10-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.08.2012 Offentlig journal Periode: 10-08-2012-10-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-9 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 20-03-2015-20-03-2015

Periode: 20-03-2015-20-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 23.03.2015 Offentlig journal Periode: 20-03-2015-20-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01985-42 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 06-09-2012-06-09-2012

Periode: 06-09-2012-06-09-2012 DMS2002 - Software Innovation 11.09.2012 Offentlig journal Periode: 06-09-2012-06-09-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02261-11 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 17-02-2014-17-02-2014

Periode: 17-02-2014-17-02-2014 DMS2002 - Software nnovation 21.02.2014 Offentlig journal Periode: 17-02-2014-17-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01823-12 Dok.dato: 10.02.2014

Detaljer

Periode: 22-02-2013-22-02-2013

Periode: 22-02-2013-22-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 25.02.2013 Offentlig journal Periode: 22-02-2013-22-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01949-6 I Dok.dato: 20.02.2013

Detaljer

Periode: 26-03-2014-26-03-2014

Periode: 26-03-2014-26-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.03.2014 Offentlig journal Periode: 26-03-2014-26-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03443-1 I Hunsfoss skole

Detaljer

Periode: 21-01-2015-21-01-2015

Periode: 21-01-2015-21-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 22.01.2015 Offentlig journal Periode: 21-01-2015-21-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-71 ken.liso@online.no

Detaljer

Periode: 04-09-2014-04-09-2014

Periode: 04-09-2014-04-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.09.2014 Offentlig journal Periode: 04-09-2014-04-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02274-14 U Kristiansandsregionen

Detaljer

Periode: 05-09-2014-05-09-2014

Periode: 05-09-2014-05-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 11.09.2014 Offentlig journal Periode: 05-09-2014-05-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03236-45 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 18062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 18062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04298-58 I Dok.dato: 08062010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 03-04-2012-03-04-2012

Periode: 03-04-2012-03-04-2012 DMS2002 - Software Innovation 09.04.2012 Offentlig journal Periode: 03-04-2012-03-04-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02321-44 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 01-09-2014-01-09-2014

Periode: 01-09-2014-01-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 03.09.2014 Offentlig journal Periode: 01-09-2014-01-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02614-12 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 10-04-2015-10-04-2015

Periode: 10-04-2015-10-04-2015 DMS2002 - Software Innovation 13.04.2015 Offentlig journal Periode: 10-04-2015-10-04-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02650-9 Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

Periode: 13-02-2013-13-02-2013

Periode: 13-02-2013-13-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 18.02.2013 Offentlig journal Periode: 13-02-2013-13-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-104 I Staale Grude

Detaljer

Periode: 06-02-2014-06-02-2014

Periode: 06-02-2014-06-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.02.2014 Offentlig journal Periode: 06-02-2014-06-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01828-19 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 25-03-2015-25-03-2015

Periode: 25-03-2015-25-03-2015 DMS2002 - Software nnovation 26.03.2015 Offentlig journal Periode: 25-03-2015-25-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02591-16 Tilg. kode: O

Detaljer

Periode: 12-06-2013-12-06-2013

Periode: 12-06-2013-12-06-2013 DMS2002 - Software Innovation 24.06.2013 Offentlig journal Periode: 12-06-2013-12-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01891-13 U Mottaker:

Detaljer

Periode: 05-03-2015-05-03-2015

Periode: 05-03-2015-05-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 06.03.2015 Offentlig journal Periode: 05-03-2015-05-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01627-32 Einar Torjusen

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 22.07.2014 Offentlig journal Periode: 17-07-2014-17-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/03294-13 I Statens pensjonskasse Personalmappe

Detaljer

Periode: 26-05-2014-26-05-2014

Periode: 26-05-2014-26-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.05.2014 Offentlig journal Periode: 26-05-2014-26-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02731-43 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 14-07-2011-14-07-2011

Periode: 14-07-2011-14-07-2011 DMS2002 - Software Innovation 15.07.2011 Offentlig journal Periode: 14-07-2011-14-07-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-33 U Ronald Derksen

Detaljer

Periode: 14012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00823-45 I Dok.dato: 10012011 Jour.dato: Sparebanken

Detaljer

Periode: 20-01-2014-20-01-2014

Periode: 20-01-2014-20-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 21.01.2014 Offentlig journal Periode: 20-01-2014-20-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01822-9 I Dok.dato: 25.09.2013

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 19.02.2013 Offentlig journal Periode: 15-02-2013-15-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-108 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 25-11-2014-25-11-2014

Periode: 25-11-2014-25-11-2014 DMS2002 - Software Innovation 27.11.2014 Offentlig journal Periode: 25-11-2014-25-11-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02065-23 I COWI AS Gnr/bnr

Detaljer

Periode: 20-10-2011-20-10-2011

Periode: 20-10-2011-20-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 24.10.2011 Offentlig journal Periode: 20-10-2011-20-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01722-26 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 31-05-2012-31-05-2012

Periode: 31-05-2012-31-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 31-05-2012-31-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-10 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 07-04-2015-07-04-2015

Periode: 07-04-2015-07-04-2015 DMS2002 - Software Innovation 08.04.2015 Offentlig journal Periode: 07-04-2015-07-04-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02234-8 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 09-09-2014-09-09-2014

Periode: 09-09-2014-09-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 09-09-2014-09-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-125 U KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 28-01-2014-28-01-2014

Periode: 28-01-2014-28-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 29.01.2014 Offentlig journal Periode: 28-01-2014-28-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01747-15 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 07-10-2013-07-10-2013

Periode: 07-10-2013-07-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.10.2013 Offentlig journal Periode: 07-10-2013-07-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02422-24 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 21-08-2012-21-08-2012

Periode: 21-08-2012-21-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 23.08.2012 Offentlig journal Periode: 21-08-2012-21-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01791-5 N Dok.dato: 15.08.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 14-10-2013-14-10-2013

Periode: 14-10-2013-14-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.10.2013 Offentlig journal Periode: 14-10-2013-14-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02762-19 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 22-01-2013-22-01-2013

Periode: 22-01-2013-22-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.01.2013 Offentlig journal Periode: 22-01-2013-22-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03000-26 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 07-03-2013-07-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 15-05-2013-15-05-2013

Periode: 15-05-2013-15-05-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.05.2013 Offentlig journal Periode: 15-05-2013-15-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-18 I Vest-Agder

Detaljer

Periode: 20-03-2013-20-03-2013

Periode: 20-03-2013-20-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 25.03.2013 Offentlig journal Periode: 20-03-2013-20-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01662-16 Dok.dato: 11.03.2013

Detaljer

Periode: 03-04-2014-03-04-2014

Periode: 03-04-2014-03-04-2014 DMS2002 - Software Innovation 07.04.2014 Offentlig journal Periode: 03-04-2014-03-04-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02615-33 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 19082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02312-20 I Dok.dato: 16062010 Jour.dato: Agder

Detaljer

Periode: 16-12-2013-16-12-2013

Periode: 16-12-2013-16-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2013 Offentlig journal Periode: 16-12-2013-16-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-37 U 11/01747-14

Detaljer

Periode: 28-08-2012-28-08-2012

Periode: 28-08-2012-28-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 30.08.2012 Offentlig journal Periode: 28-08-2012-28-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01572-148 U kj-gu-ha@online.no Kommunal

Detaljer

Periode: 30-12-2011-30-12-2011

Periode: 30-12-2011-30-12-2011 DMS2002 - Software Innovation 02.01.2012 Offentlig journal Periode: 30-12-2011-30-12-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01627-6 U Dok.dato: 16.12.2011

Detaljer

Periode: 02-07-2013-02-07-2013

Periode: 02-07-2013-02-07-2013 DMS2002 - Software Innovation 05.07.2013 Offentlig journal Periode: 02-07-2013-02-07-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01964-61 I Statens innkrevingssentral

Detaljer

Periode: 12032010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15032010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 12032010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15032010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15032010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01478-6 I Dok.dato: 08102009 Jour.dato: Kontaktlærer

Detaljer

Periode: 08-08-2012-08-08-2012

Periode: 08-08-2012-08-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.08.2012 Offentlig journal Periode: 08-08-2012-08-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/02173-4 I Dok.dato: 12.01.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 25-10-2013-25-10-2013

Periode: 25-10-2013-25-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.10.2013 Offentlig journal Periode: 25-10-2013-25-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01891-34 U COWI AS Gnr/bnr

Detaljer

Periode: 22-04-2013-22-04-2013

Periode: 22-04-2013-22-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.04.2013 Offentlig journal Periode: 22-04-2013-22-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01621-16 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 18-09-2012-18-09-2012

Periode: 18-09-2012-18-09-2012 DMS2002 - Software Innovation 21.09.2012 Offentlig journal Periode: 18-09-2012-18-09-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01824-6 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 31-07-2014-31-07-2014

Periode: 31-07-2014-31-07-2014 DMS2002 - Software Innovation 01.08.2014 Offentlig journal Periode: 31-07-2014-31-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/03443-2 I Avskjermet Hunsfoss skole

Detaljer

Periode: 12-05-2014-12-05-2014

Periode: 12-05-2014-12-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2014 Offentlig journal Periode: 12-05-2014-12-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02302-38 Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 01022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03569-96 I Dok.dato: Jour.dato: priknut@mobilsynk.no

Detaljer

Periode: 06-05-2014-06-05-2014

Periode: 06-05-2014-06-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2014 Offentlig journal Periode: 06-05-2014-06-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01634-13 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 29-05-2012-29-05-2012

Periode: 29-05-2012-29-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 29-05-2012-29-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01736-34 I Tilg. kode: U Norcon Engineering

Detaljer

Periode: 05-02-2012-05-02-2012

Periode: 05-02-2012-05-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 06.02.2012 Offentlig journal Periode: 05-02-2012-05-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-72 I Dok.dato:

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 05.06.2014 Offentlig journal Periode: 02-06-2014-02-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02302-40 I Dok.dato:

Detaljer