Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 24-01-2014-24-01-2014"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første led NAV AA-register Personalmappe - Vedtak om sanksjon - manglende oppfølgning av sykemeldt arbeidstaker - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Tiltak i forbindelse med opplæring i videregående skole Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / ropveg 11/ N Enhet for plan og utbygging - sagodd Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering Saksutskrift - Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd 12/ N Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Kvarstein skole - reijor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Endring - Saksansv: Kvarstein skole / aasola Saksbeh: Kvarstein skole / reijor 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Eikeland oppvekstsenter - Liv Aasen Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Endring - Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Eikeland oppvekstsenter / Liv Aasen 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Eikeland oppvekstsenter - Liv Aasen Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Endring - Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar Saksbeh: Eikeland oppvekstsenter / Liv Aasen 12/ I Statens vegvesen - Region Sør Diverse uttalelser fra Statens vegvesen - avkjørselstillatelse fra fylkesveg / dispensasjon fra byggegrense m.m. 2012

2 fra byggegrense m.m Gnr/bnr 83/1 - Føreland - godkjent dispensasjon fra byggegrensen Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Eikeland oppvekstsenter - Liv Aasen Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Endring - Saksansv: Eikeland oppvekstsenter / strole Saksbeh: Eikeland oppvekstsenter / Liv Aasen 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Eikeland oppvekstsenter - Liv Aasen Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Endring - Saksansv: Eikeland oppvekstsenter / strole Saksbeh: Eikeland oppvekstsenter / Liv Aasen 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Norges Automobilforbund v/ole O. Berge Felles (Andre opplæringstiltak) - Hunsfoss skole Invitasjon til NAFs sykkelkonkurranse 2014 Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 12/ U NAF avd. Kristiansand og Oppland v/ole O. Berge Felles (Andre opplæringstiltak) - Hunsfoss skole Påmelding til NAFs sykkelkonkurranse 2014 Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 12/ N Adressetildeling Fv Ivelandsvegen Saksutskrift - Adressetildeling - Fylkesvei 403 Ivelandsvegen 12/ N Adressetildeling Vorelandsvegen. Saksutskrift - Adressetildeling Vorelandsvegen 12/ N Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Solsletta barnehage - aasben Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Solsletta barnehage / aanber Saksbeh: Solsletta barnehage / aasben 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Krav om fast ansettelse jfr AML 14-9 Saksansv: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / dangun Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / urdber 12/ I

3 Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Vennesla skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Referat fra ansvarasgruppemøte Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / teleiv 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Hægelandsheimen omsorgssenter - godsiv Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani Saksbeh: Hægelandsheimen omsorgssenter / godsiv 12/ N Enhet for plan og utbygging - sagodd Gnr/bnr 58/65, 66 og 79 - Skuland - detaljregulering Saksutskrift - Gnr/bnr 58/65, 66 og 79 - Skuland - detaljregulering Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd 13/ U Kalkingsprosjekter/kalkingstiltak - tilskudd, budsjett, rapporter Oversendelse av regnskap og årsrapport for 2013 for de lokale kalkprosjektene Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 13/ U Knut Ivar Bakkland Gnr/bnr 28/10, 4 og 6 - rekvisisjon av oppmålingsforretning - Eier: Georg Grundetjern Gnr/bnr 28/6-28/4 - klarlegging av eksisterende grense Saksansv: Enhet for plan og utbygging / aanari Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / aanari 13/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Arbeidsavtale - fast stilling i 11,71% som assistent - Saksansv: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / dangun Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / janaas 13/ N Enhet for plan og utbygging - sleann Gnr/bnr 24/217 - Lindekleiv - søknad om bygging av garasje - søknad om dispensasjon. Tiltakshaver: Tor Erik Konsmo Saksutskrift - Gnr/bnr 24/217 - søknad om dispensasjon til oppføring av garasje. Tiltakshaver: Tor Erik Konsmo Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sleann 13/ U Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Gnr/bnr 6/531 - Tvidøblane 30 - søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende bygg samt oppføring av 5-manns bolig. Tiltakshaver: Vilbo Eiendom AS Gnr/bnr 6/531 - Tvidøblane 30 - søknad om IG for riving av eksisterende bygg samt oppføring av 5-manns bolig. Tiltakshaver: Vilbo Eiendom AS Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan

4 13/ I Vennesla Eiendomsutvikling AS Gnr/bnr 32/88 - Hommelia 10 a+b - ett-trinns søknadsbehandling - nytt bygg. Tiltakshaver: Byggmester Øyvind og Erik Kåbuland Gnr/bnr 32/88 - søknad om midlertidig brukkstillatelse brukstilatelse for seksjon 10A Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 13/ I Fylkesmannen i Vest-Agder - Embetsledelsen Budsjett og økonomiplan Tilbakemelding på arsbudsjett 2014 og økonomiplan Saksansv: Økonomiseksjonen / vigger Saksbeh: Økonomiseksjonen / vigger 13/ U Lars Terje Roland Tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder regionalt miljøprogram - samlemappe Melding om vedtak - klagebehandling RMP Saksansv: Enhet for plan og utbygging / engtru Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 13/ I Statens vegvesen - Region Sør Innføring av parkeringsskiver - skiltplan sentrum Vedtak V-1 K-14, Vennesla Sentrum, ny skiltplan Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / saeing Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / saeing 13/ N Enhet for plan og utbygging - hedjan Gnr/bnr 6/ Brandeheivegen 11 - søknad i ett trinn for påbygg på eksisterende garasje med beboelse. Tiltakshaver: Anders Robstad Saksutskrift - Gnr/bnr 6/ Brandeheivegen 11 - påbygg på eksisterende garasje med ekstra boenhet Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan 13/ N Enhet for plan og utbygging - engtru Gnr/bnr - 24/11 - Heisel 29 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Tiltakshaver: Leif Chr. Torsøe Saksutskrift - Gnr/bnr - 24/11 - Heisel - søknad om dispensasjon Saksansv: Enhet for plan og utbygging / engtru 13/ U Læringsverkstedet Læringsverkstedet Søndagsbakken Vedr. pålegg om økning av styrerressurs i barnehagene Læringsverkstedet Erkleiv og Søndagsbakken 13/ N

5 Enhet for plan og utbygging - maueiv Gnr/bnr 6/525 - søknad om dispensasjon for oppføring av garasje med boenhet. Tiltakshaver: Stian Lunden Saksutskrift - Gnr/bnr 6/525 - søknad om dispensasjon for oppføring av garasje med boenhet. Tiltakshaver: Stian Lunden Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei 13/ N Vedr. adresseendring for 3 husstander i Ålefjærvegen - Graslijordet Saksutskrift - Manglende adresse for 3 husstander i Kilane 13/ N Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Seksjon for helse og omsorg - jorjud Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Slutt - Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / jorjud Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / jorjud 13/ N Seksjon for samfunnsutvikling - aareir Gnr/bnr 78/1 - Eikeland i Hægeland - søknad om fradeling Saksutskrift - Gnr/bnr 78/1 - Eikeland i Hægeland - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og søknad om tillatelse til oppretting av to nye grunneiendommer Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 13/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Agder politidistrikt, Vennesla & Iveland lensmannskontor Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav - Avslutning i sak om utlegg Saksansv: Økonomiseksjonen / thotom Saksbeh: Økonomiseksjonen / thotom 13/ N Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Seksjon for helse og omsorg - jorjud Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Slutt - Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / benrag Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / jorjud 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Astrid Karin Helgesen Gnr/bnr 97/1(3) - Beinestveit - søknad om omdisponering av jordbruksareal og søknad om deling. Tiltakshaver: Astrid Helgesen Gnr/bnr 97/1, 2 og 3, Beinestveit - Underretning om vedtak - søknad om omdisponering og fradeling av tomt med påstående våningshus Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 13/ N

6 Enhet for plan og utbygging - iverun Gnr/bnr 97/1(3) - Beinestveit - søknad om omdisponering av jordbruksareal og søknad om deling. Tiltakshaver: Astrid Helgesen Saksutskrift - Gnr/bnr 97/1, 2 og 3 - Beinestveit - søknad om omdisponering av jordbruksareal og fradeling av tomt med påstående våningshus 13/ I Morten Kittelsen Organisering av fysioterapi, rehabilitering og frisklivtilbud Private fysioterapeuter Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / benrag 13/ I Egerdahl & Nordbø AS Gnr/bnr 6/950 og Skolevegen 7 - søknad om rammetillatelse for Vennesla svømmehall. Tiltakshaver: Vennesla kommune Gnr/bnr 6/950 og Skolevegen 7 - revidert rammesøknad for Vennesla svømmehall. Tiltakshaver: Vennesla kommune Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 13/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Agder politidistrikt, Vennesla & Iveland lensmannskontor Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav - Melding om avholdt utleggsforretning Saksansv: Økonomiseksjonen / thotom Saksbeh: Økonomiseksjonen / thotom 13/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Lensmannen i Vennesla og Iveland Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav - Melding om avholdt utleggforretning Saksansv: Økonomiseksjonen / thotom Saksbeh: Økonomiseksjonen / thotom 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder Gnr/bnr 6/173 m.fl. - detaljregulering for butikksenter i sentrum - nord Innspill til melding om oppstart av planarbeid for Vennesla sentrum Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Bjørn Einar Godtfredsen Gnr/bnr 93/81 - søknad om samtykke til deling av landbrukseiendom Gnr/bnr 93/81, m.fl, Kile - Underretning om vedtak - søknad om samtykke til deling av landbrukseiendom/driftsenhet - fradeling av gnr/bnr 3/20 i Iveland kommune Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 13/ N Enhet for plan og utbygging - iverun Gnr/bnr 93/81 - søknad om samtykke til deling av landbrukseiendom Saksutskrift - Gnr/bnr 93/81, m.fl - Kile - søknad om samtykke til deling av landbrukseiendom/driftsenhet - fradeling av gnr/bnr 3/20 i Iveland kommune

7 landbrukseiendom/driftsenhet - fradeling av gnr/bnr 3/20 i Iveland kommune 13/ U Aas Maskin AS Gnr/bnr 6/531 - Tvidøblane 30 - søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg. Abonnent: Vilbo eiendom AS Gnr/bnr 6/531 - svar på søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / sotnin Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / sotnin 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Meglerhuset Sædberg AS Gnr/bnr 93/78,81,135 og 91/15 - Kile - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 Gnr/bnr 93/78, 81 og 135 og gnr/bnr 91/15 - Kile -underretning om vedtak - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv - Vennesla kommune Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 13/ N Enhet for plan og utbygging - iverun Gnr/bnr 93/78,81,135 og 91/15 - Kile - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 Saksutskrift - Gnr/bnr 93/78, 81, 135 og gnr/bnr 91/15 - Kile - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Søknad om å fortsette samme skole Søknad om å fortsette på Vennesla skole etter flytting Saksansv: Seksjon for oppvekst / emaaud Saksbeh: Seksjon for oppvekst / emaaud 13/ I Paust, Ellen Synnøve Gnr/bnr 99/46 - Øygarden - Røyknes - dispensasjonssøknad. Søker: Bjørg Stedjan Gnr/bnr 99/46 - Øygarden - uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av ny enebolig og garasje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 13/ N Adressetildeling - Sandrip Saksutskrift - Adressetildeling - Sandrip 13/ N Adressetildeling - Støleheia Saksutskrift - Adressetildeling - Støleheia 13/ N

8 Adressetildeling - Stallemo Saksutskrift - Adressetildeling - Stallemovegen 13/ N Adressetildeling - Mushom Saksutskrift - Adressetildeling - Mushom 13/ N Adressetildeling - Røyneland Saksutskrift - Adressetildeling Røynelandsvegen 13/ N Adressetildeling - Steinsland Saksutskrift - Adressetildeling - Steinslandsvegen 13/ N Adressetildeling - Langeland Saksutskrift - Adressetildeling - Langeland 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Birgitte Lindekleiv Svaland og Øystein Svaland Gnr/bnr 33/ Tveite 22 - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 Gnr/bnr 33/8 og 15 - Mushom - underretning om vedtak - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 13/ N Enhet for plan og utbygging - iverun Gnr/bnr 33/ Tveite 22 - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 Saksutskrift - Gnr/bnr 33/8 og 15 - Mushom - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 13/ N Adressetildeling - Ilebekk

9 Saksutskrift - Adressetildeling - Ilebekk 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - IOP for barn i barnehagealder - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Sakkyndig vurdering fra PPT for barnehageåret Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 PPT - Vennesla Elevmappe - Referat fra tilbakemeldingsmøte Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 13/ U Tilg. kode: UO Offl 23 første led Vikariat ved Kvarstein skole Vennesla kommune - st. ref Tilsettingsbrev - vikariat Kvarstein skole Saksansv: Vennesla kommune / hanjor Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / hanjor 14/ I Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Innsynsbegjæring Saksansv: Servicetorget / wehreb 14/ U Geir Willy Haugen Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Innsynsforespørsel Saksansv: Servicetorget / wehreb 14/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Terje Larsen Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur samlemappe Gnr/bnr 24/30 - utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur 2014 Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ N Enhet for teknisk forvaltning - angdan Rassikringsrapporter i Vennesla kommune Saksutskrift - Rassikringsrapport Granlivegen og Reiersdal Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / angdan 14/ U

10 Tilg. kode: UO Offl 23 første led Innkjøp på inventar og utstyr for prosjektene Vennesla ungdomsskole og Skarpengland skole Spørsmål inventar Skarpengland og Vennesla ung.skole Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesing Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesing 14/ U Tilg. kode: UO Offl 23 første led Innkjøp på inventar og utstyr for prosjektene Vennesla ungdomsskole og Skarpengland skole Spørsmål inventar Skarpengland og Vennesla ung.skole Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesing Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesing 14/ U Jan Zon Szymon Gnr/bnr 31/129 - Slettebrotan 100A - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Tiltakshaver: Jan Zon Szymon Gnr/bnr 31/129 - Slettebrotan 100A - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - garasje i 1 etg. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 14/ I Gunnar Lauvsland Vedr. klage på brøyting - samlemappe 2014 Brøyting i øvre del av Heptekjerrvegen Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / angdan Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / angdan 14/ I Harminder Singh Nijjar Vedr. klage på brøyting - samlemappe 2014 Brøyting på Saga Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / angdan Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / angdan 14/ I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Ferievikarer 2014 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer 2014 Venneslaheimen - st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Ferievikarer 2014 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer 2014 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Ferievikarer 2014 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer 2014 Venneslaheimen - st. ref. ( ) - -

11 14/ U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Ferievikarer 2014 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer 2014 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Ferievikarer 2014 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer 2014 Venneslaheimen - st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Ferievikarer 2014 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer 2014 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Ferievikarer Enhet for habilitering Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer Enhet for habilitering - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / knugei Saksbeh: Vennesla kommune / knugei 14/ U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Ferievikarer Enhet for habilitering Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Enhet for habilitering Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / knugei Saksbeh: Vennesla kommune / knugei 14/ I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter - st. ref. ( ) / U

12 Tilg. kode: UO OFFL. 25 Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter - st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref / U Barnestua barnehage Offentlig tilskudd til private barnehager 2014 Vedtak om satser og offentlig tilskudd Barnestua barnehage 14/ U Djupmyra FUS barnehage Offentlig tilskudd til private barnehager 2014 Vedtak om satser og offentlig tilskudd Djupmyra barnehage 14/ U Harestua barnehage AS Offentlig tilskudd til private barnehager 2014 Vedtak om satser og offentlig tilskudd Harestua barnehage 14/ U Hompetitten barnehage Offentlig tilskudd til private barnehager 2014 Vedtak om satser og offentlig tilskudd Hompetitten barnehage 14/ U Læringsverkstedet Vennesla Offentlig tilskudd til private barnehager 2014 Vedtak om satser og offentlig tilskudd Læringsverkstedet Vennesla 14/ U

13 Læringsverkstedet Erkleiv Offentlig tilskudd til private barnehager 2014 Vedtak om satser og offentlig tilskudd Læringsverkstedet Erkleiv 14/ U Læringsverkstedet Søndagsbakken Offentlig tilskudd til private barnehager 2014 Vedtak om satser og offentlig tilskudd Læringsverkstedet Søndagsbakken 14/ U Mariknotten barnehage Offentlig tilskudd til private barnehager 2014 Vedtak om satser og offentlig tilskudd Mariknotten barnehage 14/ U Snømyra Barnehage Offentlig tilskudd til private barnehager 2014 Vedtak om satser og offentlig tilskudd Snømyra barnehage 14/ U Øvrebø barnehage Offentlig tilskudd til private barnehager 2014 Vedtak om satser og offentlig tilskudd Øvrebø barnehage 14/ U Bringebærdalen familiebarnehage Offentlig tilskudd til private barnehager 2014 Vedtak om satser og offentlig tilskudd Bringebærdalen familiebarnehage 14/ U Jordbærstrået familie barnehage Offentlig tilskudd til private barnehager 2014 Vedtak om satser og offentlig tilskudd Jordbærstrået familiebarnehage 14/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Venneslaheimen omsorgssenter - johkir Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Lønnsmelding - Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 14/ I Dok.dato: Jour.dato: UIA - Universitetet i Agder - v/kristin S. Robstad Skoleovertakelse våren 2015 Invitasjon til skoleovertakelse 2015 Saksansv: Vennesla ungdomsskole / taldag Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / taldag 14/ I

14 Øvrebø Skytterlag v/vidar Lauvsland Søknad om tillatelse til kjøring med snøscooter i forbindelse med NM-skifelt 2014 på Sandrip Søknad om tillatelse til kjøring med snøscooter i forbindelse med NM-skifelt 2014 på Sandrip Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Otrera AS Ang. bosetting av enslige mindreårige flyktninger Ang. bosetting av enslige mindreårige flyktninger Saksansv: NAV - Vennesla / velrol Saksbeh: NAV - Vennesla / velrol

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 10-09-2014-10-09-2014

Periode: 10-09-2014-10-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 10-09-2014-10-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-126 I KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Periode: 07-01-2013-07-01-2013

Periode: 07-01-2013-07-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 14.01.2013 Offentlig journal Periode: 07-01-2013-07-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01637-9 U Dok.dato: 03.01.2013

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02015-15 N Dok.dato: 20022011 Jour.dato: Elevmappe

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-81 U Dok.dato: 06092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 24102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 24102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00647-35 U Dok.dato: 22102007 Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00503-21 I Dok.dato: 10092007 Jour.dato: Jorunn Nilssen Enhet

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00369-25 I Dok.dato: 29082007 Jour.dato: Norsk Sjøfartsmuseum

Detaljer

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00098-8 0 Seksjon for helse og omsorg - JORJUD

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-08-2014-20-08-2014

Offentlig journal Periode: 20-08-2014-20-08-2014 Kristiansand Kommune 21.08.201 Offentlig journal Periode: 20-08-201-20-08-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Teknisk fellesarkiv - TEK Alle Alle Nei Ja Kristiansand Kommune

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013 Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal Periode: 28-06-201-28-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Gran 21.05.2013 Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 21.05.2013 11/00008-32 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013 Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig journal Periode: 06-0-201-10-0-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012 Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal Periode: 18-10-01-5-10-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer