VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS"

Transkript

1 ÅRSBERETNING VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. STYRETS RAPPORT UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE Statistikk: Dommerutvalget Rekrutteringsgruppe år Anlegg Veteranutvalget Resultatregnskap Balanseregnskap per Revisjonsrapport Innkomne forslag Handlingsplan for Fastsettelse av kretskontigent for Forslag til budsjett

3 1. STYRETS RAPPORT Følgende ble valgt på det ordinære kretstinget 2011: Leder Jan Olav Hay TFIK Gjenvalgt for 1 år Nestleder Åshild Jenssen STIF Gjenvalgt for 1 år Styremedlem Halvard Skjauff TFIK Ny for 1 år Styremedlem Ingeborg Bøe GØIF Gjenvalgt for 1 år Styremedlem Kjersti Jergel IL Sandvin Gjenvalgt for 1 år Styremedlem Jan Hafsøy Nykirke Ny for 1 år Styremedlem Kjetil Idås Horten FIK Ny for 1 år Utøverrepresentant Marthine Endrerud IL Sandvin Ny for 1 år Utvalgsledere/områdeledere: Repr. til fellesutvalg ungdom i BuVeTe: Halvard Skjauff TFIK Ny for 1 år Rekrutteringsgruppe 13-14: Kjersti Jergel IL Sandvin Gjenvalgt for 1 år Statistikkansvarlig: Stine Renate Simensen IL Sandvin Ny for 1 år Dommerutvalg: Leder: Jan Olav Hay TFIK Gjenvalgt for 1 år Medlem: Fritz Dahl TFIK Gjenvalgt for 1 år Anleggsansvarlig: Brynjar Røgeberg STIF Gjenvalgt for 1 år Veterankontakt: Jostein Myrvang Larvik T&IF Gjenvalgt for 1 år Gang/mosjon: Jan Hafsøy Nykirke Gjenvalgt for 1 år Revisorer: Roy Andersen TFIK Gjenvalgt for 1 år Vara: Ingen valgt Valgkomité: STIF, Larvik og IL Sandvin Ny for 1 år 3

4 ADMINSTRASJON Kretsen har i 2011 hatt daglig leder i 25 % - stilling frem til 1. November, deretter i 50% stilling. Regnskapet er ført av Kåre Hansen, Tønsberg Friidrettsklubb. MØTER Det er avholdt ett ordinært kretsting samt ett lagledermøte. Det er avholdt 7 styremøter og behandlet 42 saker. REPRESENTASJON Norges Friidrettsforbunds Landsstyremøte Jan Olav Hay (vår og høst) EIENDELER Kretsen eier en PC type Asus M51V innkjøpt desember Det er i 2009 kjøpt inn en projektor til kursviksomhet. Kretsen eier i tillegg: 1 stk. tidtageranlegg 1 stk. vindmåler 1 stk. Team Athletics pakke 4

5 Aktivitetstall J 0-12 J K >19 G 0-12 G M>19 Total ØKONOMI Nøkkeltall Sum driftsinntekt Regionstilskudd Sum driftsutgift Personalutgifter Resultat Sum egenkapital Merknader til regnskapet: Inntekter: Iht. Tingvedtak ble kretskontingenten økt og dette gav et pluss på kr sammenlignet med i tilskudd til 2013-prosjektet fra forbundet var ikke budsjettert. Gangkretsen ble nedlagt (slått sammen med friidrett) i Bankbeholdning overført til VFIK Kr ,- Utgifter: merforbruket iht. budsjett på 2013/tiltak 15+ er kompensert med tilskuddet fra forbundet. Høyere personalutgifter enn budsjettert linkes til at DL-stillingen ble pr utvidet fra 25 til 50 %. Ellers har styret gjennomført tett kostnadsoppfølging. BU/VE/TE-SAMARBEIDET De tre kretsene Buskerud, Vestfold og Telemark har opprettholdt et såkalt Interim-styre, bestående av kretslederne i de tre kretsene. Møter avholdes ved behov, det er gjennomført ett møte i

6 Kretsene drives ellers som enkeltkretser. Samarbeidet med Telemark om KM13-19 år ble videreført også i 2011 med KM på Greveskogen i Vestfold. Øvrige KM har vært arrangert internt i kretsen. KRETSENS HJEMMESIDE Kretsens hjemmeside på Internett er jevnlig oppdatert for å holde ledere, trenere, foreldre og utøvere informert. Det er i 2011 kommet ny nettside. Vi oppfordrer klubber til å sende inn saker til nettsiden. HANDLINGSPLAN 2011 Handlingsplanen er et arbeidsverktøy for krets og klubber. Den er bygget på Norsk Friidretts strategiplan Norsk Friidrett mot 2012 og ASTRA-konseptet. 1.Administrasjon Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Ajourføre dommerlister og medlemslister og øvrig nettverk Jevnlig DL Gjennomført Utarbeide terminlister Vinter DL Gjennomført, men må forbedre rutiner fra klubber. Opprette ungdomsutvalg Vår DL Ikke gjennomført Utarbeide planer Høst DL Fortløpende Deltakelse på daglig leder og landsstyre møter Fortløpende DL/Kretsleder DL vært med på samtlige DL. Møter.KL på landsstyremøte Statistikk Fortløpende Statistikkfører Fortløpende Skaffe sponsorer Fortløpende DL/Styret Søke om aktuelle midler Fortløpende DL Søkt og tildelt midler fra Norsk friidrett og FV. 2. Sentralt initierte tiltak Mål: Rekruttere flere barn og unge til friidretten Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember NCC Friidrettens Dag Hele året Klubbene Sandefjord TIF 200 deltakere april/mai NIF Friidrettsgruppe 100 deltakere mai 2011 Team Athletics Games 13. februar Sem IF Gjennomført. Gode tilbakemeldinger. TineStafetten 2011 Borre Idrettspark Greveskogen idrettspark Lovisenlund idrettsplass Storstadion Sandefjord Horten vgs Re vgs THVS STIF/V-øya 101 lag 203 lag 120 lag 121 lag 6

7 Solbakken Svelvik Svelvik 18 lag Finale-arrangementet TFIK/DL Mangekampen Nissemarsjen Desember Klubber/lag/ skoler. DL pådriver 500 deltakere Flint Tønsberg, Allidrett Runar IL Runar IL Tjølling IL, Allidrett Tjølling IL, Allidrett Hvarnes IL Hvarnes Idrettslag Hvarnes IL 3.Friidrettens plass i skolen Mål: Fremme idrettsglede og fysisk aktivitet blant barn og unge Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Arrangere Aktiv 365 Friidretts opplæring i skolen Hele året Krets pådriver DL har gjennomført Gjøklepp ungd.skole Tjøllingvollen ungd.skole Gjennomføre regional skolefinale Høst DL Utgått Arrangere lærerkurs Vår Kretsen I samhandling med Aktiv Talentutvikling år Mål: Skape god lagånd og et godt sosialt miljø på tvers av klubb-/ og kretsgrensene. Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember NCC-lekene September Kretsen Kvote på 35 deltakere. 1 plass. Samlinger 7 stk 31. januar, Horten Friidrettsklubb 22. mars, Fram IF Kretsen med de Gjennomført 7 samlinger i mai, Sandvin aktuelle 21. juni Horten Friidrettsklubb kretsene 24. august gjennomført av kretsen 25. oktober STIF 15. desember Sem/TFIK 5. Talentutvikling år Mål: Legge til rette for og gjennomføre konkrete idrettslige- og sosiale tiltak som bidrar til å opprettholde/øke aktiviteten blant ungdom. Sørge for aktivitetstilbud for de som vil satse på friidrett på et høyt nivå. Tiltak Tid Ansvarlig Status Regionalt Spydprosjekt i nov UIU Pågår. 1 samling pr mnd 7

8 Porsgrunn aug utøver fra VF Regionalt Stavprosjekt i Drammen nov aug.2011 UIU Pågår. 2 samlinger pr mnd 2 utøvere fra VF Regionalt Sleggeprosjekt i Tønsberg okt sep.2011 UIU 1-3 saml pr mnd (mindre om vinteren)7 utøvere fra VF Regionalt Mellom- og langdistanseprosjekt nov jun.2011 UIU Pågår. 5-6 saml i året, noen torsdagers samling med overnatting. 4 utøvere fra VF Kretssamlinger for Vestfold 2-3 i året Gjennomført 3 samlinger, Kretskamper 12.feb 2011, og evt 1 om sommeren DL+Kretsstyret DL + UIU Team Vestfold 2013 Avviklet i Drammenshallen mot Bu, Te og Agder. Vestfold ble nr 2. Aktivitet Mål: Tilrettelegge friidrettskonkurranser for barn og unge Tiltak: Tid Ansvarlig Status pr Godkjenne stevnesøknader 2011 Daglig leder Fortløpende, Sportsadmin Lansere ny nettside mai Daglig leder OK Oppdatere kretsens hjemmeside 2011 Daglig leder OK Arrangere friidrettstevner 2011 Klubbene OK Arbeide for integrering av funksjonshemmede i Norsk friidrett i Vestfold Fortløpende Styret DL har hatt kontakt med Beitostølen, opptreningssenter Skolering Mål: Styrke mottakerapparatet i klubbene Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Aktivitetslederkurs, 20 delt Februar- høst DL Holmestrand- 11 deltagere Ungdomstrener, 10 delt April/ Mai DL Ingen aktuelle kandidater Kretsdommerkurs Vår KDU Ingen kurs Lærerkurs Vår/høst DL Ingen kurs. Oppfordret lærere til å reise på lærerkurs friidrett på NIH. Inspirasjonskveld Juni Styret Gjennomført som klubbutvikling Utdanne klubbutviklere min. 2 stk Januar Styret Vi har to i kretsen Starterkurs- KDU Videreført fra 2010 Forbundsdommerkurs KDU Ingen Tett på klubbene Mål: Opprettholde og starte nye klubber Bistå klubbene med deres arbeid for norsk friidrett Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Kartlegge behov i alle klubber Vår/sommer DL Gjennomført fortløpende 8

9 Kartlegge behov i idrettslag uten Vår/sommer DL Oppstart i Botne SK friidrettsaktivitet. Startmøter i 2 klubber Høst/vår DL/Kursholder - TFIK - Sem IF NCC-klubb DL Sem IF Lagledermøte Høst Kretsen Ett lagledermøte Rekruttering Mål: Etablere friidrett som en attraktiv idrett for barn, ungdom og voksne Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Arrangere friidrettsskoler Hele sesongen Lagene Sandefjord IL Sandvin Horten Friidrettsklubb Nøtterøy Idrettsforening Friidrettsgruppe IL Flint DL og klubben Motivere til myldrestevner Hele sesongen Ok Kappgang i stevner Hele sesongen Klubbene Har vært gjennomført i Anlegg Mål: Støtte- og rådgivningsfunksjon overfor klubbene i anleggsspørsmål Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Følge opp anleggsbefaring Sesong Anleggsutvalg Anleggsbefaring fra høsten 2011 er fulgt opp av NFIF. Oppfordre klubbene til å påvirke Hele året Styret Ingen henvendelser etablering av nærmiljøanlegg som også blir tilrettelagt for friidrett Følge opp sikkerheten v/kastburene Vår KDU Gjort i forbindelse med anleggsbefaring. Arbeide for etablering av friidrettsanlegg i forbindelse med nye anlegg/haller. Hele året Styret Ikke henvendelser. Mosjon Tiltak Tid Ansvarlig Status 31. desember Utarbeide konsept for Hele Året Styret Ikke gjennomført. mosjonskarusell Plassere ut 20 mosjonsskilt Våren 2011 DL + klubber Ikke gjennomført Bevisstgjøring av mosjonsaktivitet Hele året Kretsstyret + DL Informasjon på diverse møter 9

10 FORBUNDETS GRUPPER: Runar Steinstad, IL Runar Mesterskapsgruppe U23 Anders Erlend Idås, Horten Løftprosjekter 2011: Kast: Lene Emilie Vik, Sandvin Fredrik Simensen, Sandvin Henrik Teien, IL Sandvin Hekk: Anders Erlend Idås, Horten Holta Invest: Ida Bakke Hansen, Runar Lengde/Tresteg: Helene Hoven, Sandvin Vestfoldstatistikk mesterskap : VESTFOLDSTATISTIKK MESTERSKAP NM-deltagelse Antall deltagere fra Vestfold UM UM inne Jr.NM NM NM inne Totalt Totalt Medaljestatistikk Antall medaljer totalt UM UM inne Jr.NM NM NM inne Totalt Totalt

11 Klubbstatistikk Antall deltagere pr. klubb UM UM inne Jr.NM NM NM inne Totalt Sandvin Tønsberg Runar Horten Larvik Sandefjord Svarstad Stokke 2 2 Antall medaljer pr. klubb Gull Sølv Bronse Totalt Sandvin Runar Horten Tønsberg Sandefjord 2 2 LAGSERIENE Etter et år i 2. divisjon kan Tønsberg FIKs herrer ta steget opp igjen til 1. divisjon i SPORTSLIGE UTMERKELSER ALLSIDIGHETSPOKALEN (Beste jente og gutt år i løp, hopp og kast sammenlagt) Jenter: Wendel Marie Håvardstun, Sandefjord T&IF 2971 p. Gutter Sigurd Blom Breivik, IL Sandvin, 2774 p. VESTFOLDPOKALEN 2011 Kvinner: Silje Nordahl Disserud, IL Sandvin Menn: Runar Steinstad, IL Runar FIVs ÆRESPRIS (Beste gutt og jente 18 årsklassen, beregnet etter Tyvingtabellen) Gutter:: Eirik Mysen, Tønsberg FIK Jenter: Ida Bakke Hansen, IL Runar 11

12 TORE JOHANSENS MINNESPRIS (Gutt eller jente (13-19 år) som har oppnådd best resultat iht. Tyrvingtabellen i: /600/800 m 2. Kast (di-ku-sl-sp) Løp: Sigurd Blom Breivik, IL Sandvin Kast: Henrik Teien, IL Sandvin Styret har også i 2011 latt seg imponere av all den innsatsen som legges ned i klubbene for de aktive, som har gitt sitt utslag i at "lille" Vestfold markerer seg på resultatlistene. Det har vært arrangert mange samlinger for år, flere klubber har gjennomført klubbutviklingsmøte og på årets NCC-leker gikk Vestfold helt til topps. Veteranene har også vist fremragende resultater i året som gikk. TAKK, ledere og trenere, men først og fremst de aktive. Norsk Friidrett er takknemmelige for all arbeid som legges ned i statistikken til kretsen. Det blir gjort en omfattende og god innsats. Vi vil takke Stine Reanete Simensen for ett flott arbeide. Styret ser frem til et godt samarbeide med klubbene, ytterligere fremgang for de aktive i Sandefjord, 12. mars 2012 Jan Olav Hay(s) Jan Hafsøy (s) Kjetil Idås (s) Ingeborg Bøe(s) Åshild Jensen(s) Halvard Skjauff (s) Kjersti Jergel (s) Marthine Endrerud (s) 12

13 2. UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG Medlemmer Medlemmer har vært Halvard Skjauff/DL Vestfold FIK, Hanne Deby, Sturla Buskerud FIK og Geir Vidar Bøe Telemark FIK. Daglig leder i Buskerud FIK, Rolf Justad, hjelper til med noe administrativt arbeid. Møter Det er avholdt ett utvalgsmøte, høsten 2011 i Drammen. Ellers god kontakt pr e-post og tlf mellom utvalgsmedlemmene. Kretskamp Kretskamp mellom fire kretser Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder ble avviklet 19. Februar 2011 i Drammenshallen. Vestfold tok en hederlig 2 plass i kretskampen. Agder vant med 372 poeng foran Vestfold med 304 poeng, deretter fulgte Buskerud på 3 plass med 232,5 poeng og Telemark med 191,5 poeng. Mellom- og Langdistanseprosjekt 15 år og eldre Mellom - og langdistanse :Trener: Geir Vidar Bøe Totalt 30 deltakere fra alle tre kretser har vært innom. Kjerne på ca. 15 som er med nesten hver gang. Samlinger avholdt : Modum 1 dag, Bø 1dag,Tønsberg 1 dag, Skien 1 dag, Bø 2 dager og Hokksund 2 dager. Dagssamlingene har vært lagt opp med 2 treningsøkter (basis+løpeøkt) og noe teori/sosialt mellom øktene. Enkel brødmat som servering. 2-dagerssamlingen i Bø er en testsamling hvor vi tester maks o2 og hurtighet og spenst. I tillegg trening og sosialt på kvelden. Overnatting på skole. 2 dagers samling i Hokksund var i forbindelse med terrengløp. I tillegg trening+ sosialt på kveld. Overnattet i Campinghytte Sleggeprosjekt år Trener er Einar Brynemo. 1-2 treninger i måneden. Noe varierende frekvens på samlinger pga snø og sykdom. Prosjektet er videreført fra høsten Alle kretser er representert. Stav-høyde prosjekt år Trener er Carl-Erik Mo på stav og Svein Arne Simensen i høyde. Seks deltakere fra Vestfold og Buskerud. Høydeprosjektet er funnet en annen form fra høsten der Svein Arne Simensen har tatt på seg oppgaven for de utøvere i Vestfold som har behov. Spydprosjekt år i Porsgrunn Trener er Dag Inge Hansen. Tolv deltakere fra alle 3 kretsene. Prosjektet er ikke videreført fra høsten 2011 pga av kun 1 interessert utøver fra vår krets. Denne utøveren har fått tilbudet gjennom sin klubb. Hekkeprosjekt 15 + Høsten 2011 startet det opp et samarbeid mellom Østfold og Vestfold med trening 1 gang i mnd. Det har vært opptil 22 utøvere på disse treningene som trenes av Monica Grefstad Frøynes, dette videreføres i

14 Team vestfold 2013 Høsten 2011 tok kretsen ett grep om de beste utøverne mellom år. Det ble opprettet ett team som vi har kalt Team vestfold 2013 Track & Field. Vi har tatt ut 48 utøvere. Dette er ett tilbud som vi på sikt håper kan skape ett enda bedre miljø mellom utøverne og klubbene samt at de får muligheten til å trene på tvers av klubbene. Vi har lagt opp en plan både med tanke på fellestreninger, felleskonkurranse og miljøskapning. Høsten 2011 hadde vi tre økter på HIVE med basistrening for disse utøverne samt at alle har mottatt en Team genser. Økonomi NFIF dekker alle trenerutgifter i øvelsesprosjektene. Vi får også inn noe VO-midler. Kretsene betaler kun for de øvelsesprosjektene de har utøvere med på. Kretskampen dekkes av kretsene. Daglig leder i Buskerud FIK, Rolf Justad, har ført regnskap for disse tiltakene. Hver av kretsene har kostnader på kr for kretskampen og prosjektene til sammen. Gruppa Team vestfold 2013 har fått noe tilskudd fra NFIF ellers så tas dette av budsjettet til VFIK. 3. RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE 3.1 Statistikk Se statistikk på nettet til VFIK 3.2 Dommerutvalget KDU har i 2011 bestått av leder Jan Olav Hay og Fritz Dahl (TFIK) Jan Olav Hay og Brynjar Røgeberg er kretsens dommerinstruktører. Kåre Hansen og Brynjar Røgeberg er kretsens starterinstruktører. Johan Johansen, TFIK og Brynjar Røgeberg, STIF er av FDU autorisert Forbundsstarter. Nye kretsstartere fra Sem og Sandefjord (kurset i 2009/2010) er blitt fulgt opp med oppgaver og oppservering. Det er ikke utdannet nye kretsdommere i Det har vært fokus på sikkerhet ved gjennomføring av kastøvelsene så vel ved trening som ved konkurranser. Det er registrert få rapporter om negative forhold/episoder relatert til avviklingen av så vel banestevner som andre arrangementer. Vi konkluderer derfor med at kretsens klubber avvikler stevnene med høy kvalitet. Jan Olav Hay er oppnevnt medlem av FDU Forbundets dommerutvalg. 14

15 Rune Øverland, TFIK og Jan Olav Hay deltok på FDU`s dommerseminar. Jan Olav Hay 15

16 3.3 Rekrutteringsgruppe år Planlagte og gjennomførte samlinger i 2011: 31. januar, gjennomført sammen med Horten Friidrettsklubb Hortenshallen + foredrag om trening og motivasjon ved Monica G. Frøynes på Falkheimen, i forkant av treningen 22. mars, gjennomført sammen med Fram IF- Framhallen 12. mai, gjennomført sammen med Sandvin Nordre Vestfold Idrettspark 21. juni gjennomført sammen med Horten Friidrettsklubb - Borrebanen 24. august gjennomført av kretsen - Greveskogen 25. oktober gjennomført sammen med STIF Bugården ungdomsskole 15. desember, gjennomført sammen med Sem/TFIK - Messehallen Det har i 2011 igjen vært stor oppslutning rundt samlingen. Antall deltakere har ligget på mellom utøvere for hver samling. På samlingen kretsen avhold på Greveskogen for NCC-laget hadde vi igjen booket inn kappgangtrener for å få en innføring i teknikk samt å ta ut utøvere i øvelsen, til Ncc- lekene. På enkelte av samlingene har det blitt servert/utdelt noe å spise i etterkant av treningen. NCC-lekene på Lillestrøm stadion 3. og 4. september NCC-laget ble tatt ut medio juli med resultater/statistikk fra sesongen frem til da, som utgangspunkt. Det ble leid inn buss i regi av kretsen, i år sammen med Telemark friidrettskrests, som brakte oss til Lillestrøm stadion. Avreise var tidlig lørdag morgen med retur etter lekenes slutt søndag ettermiddag. Laget hadde også i år med både mannlige og kvinnelige lagleder fra ulike klubber i kretsen, samt at kretsens Nccansvarlige var med lørdagen. Det ble handlet inn brød, knekkebrød, pålegg og frukt som utøverne kunne forsyne seg av uten om de oppsatte måltidene. Det var også i 2011 overnatting ved Kjellervolla skole fra lørdag til søndag, med sosialt arrangement lørdag kveld i regi av stevnets arrangør. Det ble kjøpt inn laggensere til alle utøverne som ikke hadde det fra tidligere deltakelse på NCC- lekene. Det var også mulighet for de som hadde vokst fra sin fra fjordåret å få ny genser. Laget gjennomførte med stor entusiasme og fantastiske resultater, som førte til at Vestfold for første gang tok med seg første plassen i lekene hjem til Vestfold. Resultater: 1. Vestfold Østfold Akershus Hedemark Buskerud Oslo

17 7. Oppland Telemark 150 Samling 5: Arrangert av STIF i Jotunhallen. Samlingen hadde 27 deltakere. Etter samlingen ble det servert lunsj, brød, pålegg og juice (STIF hadde ordnet med sponsing av lunsjen). Kjersti Jergel 3.4 Anlegg Årsrapport for Jeg har ikke hatt noen kontakt med klubbene det siste året på anleggssiden. Jeg regner med at klubbene etter rapporten fra Forbundets Anleggskontroll- utvalg, gjør de utbedringer og vedlikehold som klubbene og baneeierne har muligheter og resurser til. Kretsens tidtakeranlegg har ikke vært i bruk siste sesong. Er det behov for en Anleggsansvarlig i kretsen? Det burde da være yngre krefter som settes inn. Brynjar Røgeberg 3.5 Veterankontakt 2011 har vært et nytt godt år for Vestfolds veteraner. Det er god aktivitet og veteranene markerer seg i alle konkurranser over hele verden! Det har blitt medaljer i både VM, EM og Nordisk. I tillegg tas det mange medaljer i de forskjellige Norgesmesterskapene. Veteranene stiller også bra opp i alle KM øvelsene i Vestfold. Tønsberg (menn) vant sin toppdivisjon i veteranserien for for fjerde år på rad! Tønsberg er fortsatt landets beste herreklubb med relativt god margin og på en sterk poengsum (20 resultater). Både utøverne og klubbene markerer seg bra. I tillegg er veteranene med og arrangerer stevner for barn og ungdom. Pass godt på veteranene, uten dem blir Vestfold friidretten fattigere. Jostein Myrvang 17

18 4. Resultat og balanse regnskap 18

19 19

20 6. Revisjonsrapport 7. Innkomne forslag Det er ingen innkomne forslag. 20

21 8. Handlingsplan for Administrasjon Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Ajourføre dommerlister og medlemslister og øvrig nettverk Høst DL Utarbeide terminlister Vinter DL Opprette ungdomsutvalg Vår DL Utarbeide planer Høst DL Deltakelse på daglig leder og Fortløpende DL/Kretsleder landsstyre møter Statistikk Fortløpende Statistikkfører Skaffe sponsorer Fortløpende DL/Styret Søke om aktuelle midler Fortløpende DL 2. Sentralt initierte tiltak Mål: Rekruttere flere barn og unge til friidretten Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember NCC Friidrettens Dag Hele året Klubbene Team Athletics Games Hele året Klubbene. TineStafetten 2012 Borre Idrettspark Greveskogen idrettspark Lovisenlund idrettsplass Storstadion Sandefjord 10. mai HFIK/Horten vgs TFIK/Re vgs LT/TH vgs STIF/V-øya skole Finale-arrangementet Mangekampen Barnas Turmasj 5. Juni STIF/KRETS Klubber/lag/skoler. DL pådriver Nissemarsjen Desember Klubber/lag/skoler. DL pådriver 3. Friidrettens plass i skolen Mål: Fremme idrettsglede og fysisk aktivitet blant barn og unge Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Arrangere skolefriidrettsdager Vår/Høst Krets pådriver Klubbene gjennomfører 4. Talentutvikling år Mål: Skape god lagånd og et godt sosialt miljø på tvers av klubb-/ og kretsgrensene. Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember NCC-lekene 8-9. September Kretsen Samlinger 7 stk Hele året Kretsen/klubbene 21

22 5. Talentutvikling år Mål: Legge til rette for og gjennomføre konkrete idrettslige- og sosiale tiltak som bidrar til å opprettholde/øke aktiviteten blant ungdom. Sørge for aktivitetstilbud for de som vil satse på friidrett på et høyt nivå. Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Innendørs kretskamp BuVeTe Ikke avklart BUVETEAG Høydeprosjekt Drammen Videreføres fra UIU 2011 Stavprosjekt i Drammen Videreføres fra UIU 2011 Sleggeprosjekt Videreføres fra UIU Mellom- og langdistanseprosjekt 2011 Opprettholdes Videreføres fra 2011 UIU Hekke prosjekt Videreføres fra VF/ØF 2011 Kretssamlinger 2-3 i året Kretsen Kretskamp 1-2 i året Kretsen Treningssamling i Portugal Påsken DL Team vestfold 2013 Hele året Styret/DL 6. Aktivitet Mål: Tilrettelegge friidrettskonkurranser for barn og unge Tiltak: Tid Ansvarlig Status pr Godkjenne stevnesøknader Hele året DL Oppdatere kretsens hjemmeside Hele året DL + styret Arrangere friidrettstevner Hele året Klubbene Arbeide for integrering av Fortløpende Styret funksjonshemmede i Norsk friidrett i Vestfold 7. Skolering Mål: Styrke mottakerapparatet i klubbene Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Aktivitetslederkurs, 20 delt Ved behov DL Ungdomstrener, 10 delt Ved behov DL Kretsdommerkurs Ved behov KDU Utdanne klubbutviklere Ved behov Styret Starterkurs- oppfrisking igang KDU 22

23 8. Tett på klubbene Mål: Opprettholde og starte nye klubber Bistå klubbene med deres arbeid for norsk friidrett Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Kartlegge behov i alle klubber Vår/sommer DL Kartlegge behov i idrettslag uten Vår/sommer DL friidrettsaktivitet. Startmøter i 2 klubber Vår/Høst DL/Kursholder NCC-klubb Vår/sommer DL Lagledermøte Høst Kretsen 9. Rekruttering Mål: Etablere friidrett som en attraktiv idrett for barn, ungdom og voksne Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Arrangere friidrettsskoler Hele sesongen Lagene DL Skoleprosjekt Hele sesongen Kappgang i stevner Hele sesongen Klubbene 10. Anlegg Mål: Støtte- og rådgivningsfunksjon overfor klubbene i anleggsspørsmål Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Følge opp anleggsbefaring Sesong Anleggsutvalg Oppfordre klubbene til å påvirke Hele året Styret etablering av nærmiljøanlegg som også blir tilrettelagt for friidrett Følge opp sikkerheten Vår KDU v/kastburene Arbeide for etablering av friidrettsanlegg i forbindelse med nye anlegg/haller. Hele året Styret 11. Mosjon Tiltak Tid Ansvarlig Status 31. desember Utarbeide konsept for Vår 2012 DL + styret mosjonskarusell Bevisstgjøring av mosjonsaktivitet Hele året Kretsstyret + DL 23

24 9. Fastsettelse av kretskontigent for 2012 Kretsstyret foreslår følgende kretskontingent for 2012 ingen endring fra 2011: 0-25 medlemmer kr kr , kr , kr ,- Lag uten friidrettsaktivitet utenom eget lag betaler kr. 500,- uavhengig av aktivitetsregistreringen i Norges Idrettsforbunds Idrettsregistrering. Lag uten friidrettsaktivitet utenom eget lag men som arrangerer mosjonsløp betaler kr.1.000,- uavhengig av aktivitetsregistreringen i Norges Idrettsforbunds Idrettsregistrering. 10. Forslag til budsjett 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS Budsjettforslag 2012 Konto Kontonavn Budsjett 2012 Regnsk Startavgift Tilsk Tinestafetten Tilsk./bonus NFIF kurs Tilsk. NCC samlinger Tilsk. NCC lekene Tilsk. Vestfold 3131 Idrettskrets Regionstilskudd VO-midler Tilsk. NFIF Team Tilsk. Tine 3160 finale/mangeka Kretskontigent Momskompenssjon Tilsk. FIV Overføring Vestf Gang KDU salg arr.håndbøker Egenandel UM Bingo Sponsor/inntektsbr.tiltak Div. inntekter

25 SUM DRIFTSINNTEKTER Tiltak talenter år Tiltak år Team Skoleprosjekt Tiltak PUH Stipendier Utvikling GANG Kursadm KDU Tine finalearr Personalutgifter Regnskapsføring Kontorleie Maskiner og utstyr Tidtakeranlegget Litt. Og tidsskr Teleutgifter Porto IT-kostnader Innkjøp håndbøker Bevilgninger/gaver Styremøter Lagledermøte/kretsting Div. møter Landstyremøte/Ting Adm. Utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER Renteinntekter Resultat Jan Olav Hay kretsleder 25

26 26

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OSLO HANDICAPIDRETTSLAG

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OSLO HANDICAPIDRETTSLAG ÅRSBERETNING OG REGNSKAP OSLO HANDICAPIDRETTSLAG 2007 1 ÅRSBERETNING FOR OSLO HANDICAPIDRETTSLAG 1.1. 31.12. Fra 1. 1. 19.3. 2007 hadde hovedstyret følgende sammensetning: Leder: Mette Magnusson

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere

Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere Friidrett for barn og ungdom En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere Norsk Friidretts målsettinger for barneog ungdomsfriidretten Visjon Friidrett skal være en attraktiv idrett for

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus,

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus, TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30 Møterom 1, Idrettens Hus, Strømsveien 80, Strømmen 1 Saksliste SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb ! Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb Tid: Onsdag 28. januar 2015 klokken 18:30-21:00 Sted: Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av dirigent (møteleder) og

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer