VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS"

Transkript

1 ÅRSBERETNING VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. STYRETS RAPPORT UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE Statistikk: Dommerutvalget Rekrutteringsgruppe år Anlegg Veteranutvalget Resultatregnskap Balanseregnskap per Revisjonsrapport Innkomne forslag Handlingsplan for Fastsettelse av kretskontigent for Forslag til budsjett

3 1. STYRETS RAPPORT Følgende ble valgt på det ordinære kretstinget 2011: Leder Jan Olav Hay TFIK Gjenvalgt for 1 år Nestleder Åshild Jenssen STIF Gjenvalgt for 1 år Styremedlem Halvard Skjauff TFIK Ny for 1 år Styremedlem Ingeborg Bøe GØIF Gjenvalgt for 1 år Styremedlem Kjersti Jergel IL Sandvin Gjenvalgt for 1 år Styremedlem Jan Hafsøy Nykirke Ny for 1 år Styremedlem Kjetil Idås Horten FIK Ny for 1 år Utøverrepresentant Marthine Endrerud IL Sandvin Ny for 1 år Utvalgsledere/områdeledere: Repr. til fellesutvalg ungdom i BuVeTe: Halvard Skjauff TFIK Ny for 1 år Rekrutteringsgruppe 13-14: Kjersti Jergel IL Sandvin Gjenvalgt for 1 år Statistikkansvarlig: Stine Renate Simensen IL Sandvin Ny for 1 år Dommerutvalg: Leder: Jan Olav Hay TFIK Gjenvalgt for 1 år Medlem: Fritz Dahl TFIK Gjenvalgt for 1 år Anleggsansvarlig: Brynjar Røgeberg STIF Gjenvalgt for 1 år Veterankontakt: Jostein Myrvang Larvik T&IF Gjenvalgt for 1 år Gang/mosjon: Jan Hafsøy Nykirke Gjenvalgt for 1 år Revisorer: Roy Andersen TFIK Gjenvalgt for 1 år Vara: Ingen valgt Valgkomité: STIF, Larvik og IL Sandvin Ny for 1 år 3

4 ADMINSTRASJON Kretsen har i 2011 hatt daglig leder i 25 % - stilling frem til 1. November, deretter i 50% stilling. Regnskapet er ført av Kåre Hansen, Tønsberg Friidrettsklubb. MØTER Det er avholdt ett ordinært kretsting samt ett lagledermøte. Det er avholdt 7 styremøter og behandlet 42 saker. REPRESENTASJON Norges Friidrettsforbunds Landsstyremøte Jan Olav Hay (vår og høst) EIENDELER Kretsen eier en PC type Asus M51V innkjøpt desember Det er i 2009 kjøpt inn en projektor til kursviksomhet. Kretsen eier i tillegg: 1 stk. tidtageranlegg 1 stk. vindmåler 1 stk. Team Athletics pakke 4

5 Aktivitetstall J 0-12 J K >19 G 0-12 G M>19 Total ØKONOMI Nøkkeltall Sum driftsinntekt Regionstilskudd Sum driftsutgift Personalutgifter Resultat Sum egenkapital Merknader til regnskapet: Inntekter: Iht. Tingvedtak ble kretskontingenten økt og dette gav et pluss på kr sammenlignet med i tilskudd til 2013-prosjektet fra forbundet var ikke budsjettert. Gangkretsen ble nedlagt (slått sammen med friidrett) i Bankbeholdning overført til VFIK Kr ,- Utgifter: merforbruket iht. budsjett på 2013/tiltak 15+ er kompensert med tilskuddet fra forbundet. Høyere personalutgifter enn budsjettert linkes til at DL-stillingen ble pr utvidet fra 25 til 50 %. Ellers har styret gjennomført tett kostnadsoppfølging. BU/VE/TE-SAMARBEIDET De tre kretsene Buskerud, Vestfold og Telemark har opprettholdt et såkalt Interim-styre, bestående av kretslederne i de tre kretsene. Møter avholdes ved behov, det er gjennomført ett møte i

6 Kretsene drives ellers som enkeltkretser. Samarbeidet med Telemark om KM13-19 år ble videreført også i 2011 med KM på Greveskogen i Vestfold. Øvrige KM har vært arrangert internt i kretsen. KRETSENS HJEMMESIDE Kretsens hjemmeside på Internett er jevnlig oppdatert for å holde ledere, trenere, foreldre og utøvere informert. Det er i 2011 kommet ny nettside. Vi oppfordrer klubber til å sende inn saker til nettsiden. HANDLINGSPLAN 2011 Handlingsplanen er et arbeidsverktøy for krets og klubber. Den er bygget på Norsk Friidretts strategiplan Norsk Friidrett mot 2012 og ASTRA-konseptet. 1.Administrasjon Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Ajourføre dommerlister og medlemslister og øvrig nettverk Jevnlig DL Gjennomført Utarbeide terminlister Vinter DL Gjennomført, men må forbedre rutiner fra klubber. Opprette ungdomsutvalg Vår DL Ikke gjennomført Utarbeide planer Høst DL Fortløpende Deltakelse på daglig leder og landsstyre møter Fortløpende DL/Kretsleder DL vært med på samtlige DL. Møter.KL på landsstyremøte Statistikk Fortløpende Statistikkfører Fortløpende Skaffe sponsorer Fortløpende DL/Styret Søke om aktuelle midler Fortløpende DL Søkt og tildelt midler fra Norsk friidrett og FV. 2. Sentralt initierte tiltak Mål: Rekruttere flere barn og unge til friidretten Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember NCC Friidrettens Dag Hele året Klubbene Sandefjord TIF 200 deltakere april/mai NIF Friidrettsgruppe 100 deltakere mai 2011 Team Athletics Games 13. februar Sem IF Gjennomført. Gode tilbakemeldinger. TineStafetten 2011 Borre Idrettspark Greveskogen idrettspark Lovisenlund idrettsplass Storstadion Sandefjord Horten vgs Re vgs THVS STIF/V-øya 101 lag 203 lag 120 lag 121 lag 6

7 Solbakken Svelvik Svelvik 18 lag Finale-arrangementet TFIK/DL Mangekampen Nissemarsjen Desember Klubber/lag/ skoler. DL pådriver 500 deltakere Flint Tønsberg, Allidrett Runar IL Runar IL Tjølling IL, Allidrett Tjølling IL, Allidrett Hvarnes IL Hvarnes Idrettslag Hvarnes IL 3.Friidrettens plass i skolen Mål: Fremme idrettsglede og fysisk aktivitet blant barn og unge Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Arrangere Aktiv 365 Friidretts opplæring i skolen Hele året Krets pådriver DL har gjennomført Gjøklepp ungd.skole Tjøllingvollen ungd.skole Gjennomføre regional skolefinale Høst DL Utgått Arrangere lærerkurs Vår Kretsen I samhandling med Aktiv Talentutvikling år Mål: Skape god lagånd og et godt sosialt miljø på tvers av klubb-/ og kretsgrensene. Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember NCC-lekene September Kretsen Kvote på 35 deltakere. 1 plass. Samlinger 7 stk 31. januar, Horten Friidrettsklubb 22. mars, Fram IF Kretsen med de Gjennomført 7 samlinger i mai, Sandvin aktuelle 21. juni Horten Friidrettsklubb kretsene 24. august gjennomført av kretsen 25. oktober STIF 15. desember Sem/TFIK 5. Talentutvikling år Mål: Legge til rette for og gjennomføre konkrete idrettslige- og sosiale tiltak som bidrar til å opprettholde/øke aktiviteten blant ungdom. Sørge for aktivitetstilbud for de som vil satse på friidrett på et høyt nivå. Tiltak Tid Ansvarlig Status Regionalt Spydprosjekt i nov UIU Pågår. 1 samling pr mnd 7

8 Porsgrunn aug utøver fra VF Regionalt Stavprosjekt i Drammen nov aug.2011 UIU Pågår. 2 samlinger pr mnd 2 utøvere fra VF Regionalt Sleggeprosjekt i Tønsberg okt sep.2011 UIU 1-3 saml pr mnd (mindre om vinteren)7 utøvere fra VF Regionalt Mellom- og langdistanseprosjekt nov jun.2011 UIU Pågår. 5-6 saml i året, noen torsdagers samling med overnatting. 4 utøvere fra VF Kretssamlinger for Vestfold 2-3 i året Gjennomført 3 samlinger, Kretskamper 12.feb 2011, og evt 1 om sommeren DL+Kretsstyret DL + UIU Team Vestfold 2013 Avviklet i Drammenshallen mot Bu, Te og Agder. Vestfold ble nr 2. Aktivitet Mål: Tilrettelegge friidrettskonkurranser for barn og unge Tiltak: Tid Ansvarlig Status pr Godkjenne stevnesøknader 2011 Daglig leder Fortløpende, Sportsadmin Lansere ny nettside mai Daglig leder OK Oppdatere kretsens hjemmeside 2011 Daglig leder OK Arrangere friidrettstevner 2011 Klubbene OK Arbeide for integrering av funksjonshemmede i Norsk friidrett i Vestfold Fortløpende Styret DL har hatt kontakt med Beitostølen, opptreningssenter Skolering Mål: Styrke mottakerapparatet i klubbene Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Aktivitetslederkurs, 20 delt Februar- høst DL Holmestrand- 11 deltagere Ungdomstrener, 10 delt April/ Mai DL Ingen aktuelle kandidater Kretsdommerkurs Vår KDU Ingen kurs Lærerkurs Vår/høst DL Ingen kurs. Oppfordret lærere til å reise på lærerkurs friidrett på NIH. Inspirasjonskveld Juni Styret Gjennomført som klubbutvikling Utdanne klubbutviklere min. 2 stk Januar Styret Vi har to i kretsen Starterkurs- KDU Videreført fra 2010 Forbundsdommerkurs KDU Ingen Tett på klubbene Mål: Opprettholde og starte nye klubber Bistå klubbene med deres arbeid for norsk friidrett Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Kartlegge behov i alle klubber Vår/sommer DL Gjennomført fortløpende 8

9 Kartlegge behov i idrettslag uten Vår/sommer DL Oppstart i Botne SK friidrettsaktivitet. Startmøter i 2 klubber Høst/vår DL/Kursholder - TFIK - Sem IF NCC-klubb DL Sem IF Lagledermøte Høst Kretsen Ett lagledermøte Rekruttering Mål: Etablere friidrett som en attraktiv idrett for barn, ungdom og voksne Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Arrangere friidrettsskoler Hele sesongen Lagene Sandefjord IL Sandvin Horten Friidrettsklubb Nøtterøy Idrettsforening Friidrettsgruppe IL Flint DL og klubben Motivere til myldrestevner Hele sesongen Ok Kappgang i stevner Hele sesongen Klubbene Har vært gjennomført i Anlegg Mål: Støtte- og rådgivningsfunksjon overfor klubbene i anleggsspørsmål Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Følge opp anleggsbefaring Sesong Anleggsutvalg Anleggsbefaring fra høsten 2011 er fulgt opp av NFIF. Oppfordre klubbene til å påvirke Hele året Styret Ingen henvendelser etablering av nærmiljøanlegg som også blir tilrettelagt for friidrett Følge opp sikkerheten v/kastburene Vår KDU Gjort i forbindelse med anleggsbefaring. Arbeide for etablering av friidrettsanlegg i forbindelse med nye anlegg/haller. Hele året Styret Ikke henvendelser. Mosjon Tiltak Tid Ansvarlig Status 31. desember Utarbeide konsept for Hele Året Styret Ikke gjennomført. mosjonskarusell Plassere ut 20 mosjonsskilt Våren 2011 DL + klubber Ikke gjennomført Bevisstgjøring av mosjonsaktivitet Hele året Kretsstyret + DL Informasjon på diverse møter 9

10 FORBUNDETS GRUPPER: Runar Steinstad, IL Runar Mesterskapsgruppe U23 Anders Erlend Idås, Horten Løftprosjekter 2011: Kast: Lene Emilie Vik, Sandvin Fredrik Simensen, Sandvin Henrik Teien, IL Sandvin Hekk: Anders Erlend Idås, Horten Holta Invest: Ida Bakke Hansen, Runar Lengde/Tresteg: Helene Hoven, Sandvin Vestfoldstatistikk mesterskap : VESTFOLDSTATISTIKK MESTERSKAP NM-deltagelse Antall deltagere fra Vestfold UM UM inne Jr.NM NM NM inne Totalt Totalt Medaljestatistikk Antall medaljer totalt UM UM inne Jr.NM NM NM inne Totalt Totalt

11 Klubbstatistikk Antall deltagere pr. klubb UM UM inne Jr.NM NM NM inne Totalt Sandvin Tønsberg Runar Horten Larvik Sandefjord Svarstad Stokke 2 2 Antall medaljer pr. klubb Gull Sølv Bronse Totalt Sandvin Runar Horten Tønsberg Sandefjord 2 2 LAGSERIENE Etter et år i 2. divisjon kan Tønsberg FIKs herrer ta steget opp igjen til 1. divisjon i SPORTSLIGE UTMERKELSER ALLSIDIGHETSPOKALEN (Beste jente og gutt år i løp, hopp og kast sammenlagt) Jenter: Wendel Marie Håvardstun, Sandefjord T&IF 2971 p. Gutter Sigurd Blom Breivik, IL Sandvin, 2774 p. VESTFOLDPOKALEN 2011 Kvinner: Silje Nordahl Disserud, IL Sandvin Menn: Runar Steinstad, IL Runar FIVs ÆRESPRIS (Beste gutt og jente 18 årsklassen, beregnet etter Tyvingtabellen) Gutter:: Eirik Mysen, Tønsberg FIK Jenter: Ida Bakke Hansen, IL Runar 11

12 TORE JOHANSENS MINNESPRIS (Gutt eller jente (13-19 år) som har oppnådd best resultat iht. Tyrvingtabellen i: /600/800 m 2. Kast (di-ku-sl-sp) Løp: Sigurd Blom Breivik, IL Sandvin Kast: Henrik Teien, IL Sandvin Styret har også i 2011 latt seg imponere av all den innsatsen som legges ned i klubbene for de aktive, som har gitt sitt utslag i at "lille" Vestfold markerer seg på resultatlistene. Det har vært arrangert mange samlinger for år, flere klubber har gjennomført klubbutviklingsmøte og på årets NCC-leker gikk Vestfold helt til topps. Veteranene har også vist fremragende resultater i året som gikk. TAKK, ledere og trenere, men først og fremst de aktive. Norsk Friidrett er takknemmelige for all arbeid som legges ned i statistikken til kretsen. Det blir gjort en omfattende og god innsats. Vi vil takke Stine Reanete Simensen for ett flott arbeide. Styret ser frem til et godt samarbeide med klubbene, ytterligere fremgang for de aktive i Sandefjord, 12. mars 2012 Jan Olav Hay(s) Jan Hafsøy (s) Kjetil Idås (s) Ingeborg Bøe(s) Åshild Jensen(s) Halvard Skjauff (s) Kjersti Jergel (s) Marthine Endrerud (s) 12

13 2. UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG Medlemmer Medlemmer har vært Halvard Skjauff/DL Vestfold FIK, Hanne Deby, Sturla Buskerud FIK og Geir Vidar Bøe Telemark FIK. Daglig leder i Buskerud FIK, Rolf Justad, hjelper til med noe administrativt arbeid. Møter Det er avholdt ett utvalgsmøte, høsten 2011 i Drammen. Ellers god kontakt pr e-post og tlf mellom utvalgsmedlemmene. Kretskamp Kretskamp mellom fire kretser Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder ble avviklet 19. Februar 2011 i Drammenshallen. Vestfold tok en hederlig 2 plass i kretskampen. Agder vant med 372 poeng foran Vestfold med 304 poeng, deretter fulgte Buskerud på 3 plass med 232,5 poeng og Telemark med 191,5 poeng. Mellom- og Langdistanseprosjekt 15 år og eldre Mellom - og langdistanse :Trener: Geir Vidar Bøe Totalt 30 deltakere fra alle tre kretser har vært innom. Kjerne på ca. 15 som er med nesten hver gang. Samlinger avholdt : Modum 1 dag, Bø 1dag,Tønsberg 1 dag, Skien 1 dag, Bø 2 dager og Hokksund 2 dager. Dagssamlingene har vært lagt opp med 2 treningsøkter (basis+løpeøkt) og noe teori/sosialt mellom øktene. Enkel brødmat som servering. 2-dagerssamlingen i Bø er en testsamling hvor vi tester maks o2 og hurtighet og spenst. I tillegg trening og sosialt på kvelden. Overnatting på skole. 2 dagers samling i Hokksund var i forbindelse med terrengløp. I tillegg trening+ sosialt på kveld. Overnattet i Campinghytte Sleggeprosjekt år Trener er Einar Brynemo. 1-2 treninger i måneden. Noe varierende frekvens på samlinger pga snø og sykdom. Prosjektet er videreført fra høsten Alle kretser er representert. Stav-høyde prosjekt år Trener er Carl-Erik Mo på stav og Svein Arne Simensen i høyde. Seks deltakere fra Vestfold og Buskerud. Høydeprosjektet er funnet en annen form fra høsten der Svein Arne Simensen har tatt på seg oppgaven for de utøvere i Vestfold som har behov. Spydprosjekt år i Porsgrunn Trener er Dag Inge Hansen. Tolv deltakere fra alle 3 kretsene. Prosjektet er ikke videreført fra høsten 2011 pga av kun 1 interessert utøver fra vår krets. Denne utøveren har fått tilbudet gjennom sin klubb. Hekkeprosjekt 15 + Høsten 2011 startet det opp et samarbeid mellom Østfold og Vestfold med trening 1 gang i mnd. Det har vært opptil 22 utøvere på disse treningene som trenes av Monica Grefstad Frøynes, dette videreføres i

14 Team vestfold 2013 Høsten 2011 tok kretsen ett grep om de beste utøverne mellom år. Det ble opprettet ett team som vi har kalt Team vestfold 2013 Track & Field. Vi har tatt ut 48 utøvere. Dette er ett tilbud som vi på sikt håper kan skape ett enda bedre miljø mellom utøverne og klubbene samt at de får muligheten til å trene på tvers av klubbene. Vi har lagt opp en plan både med tanke på fellestreninger, felleskonkurranse og miljøskapning. Høsten 2011 hadde vi tre økter på HIVE med basistrening for disse utøverne samt at alle har mottatt en Team genser. Økonomi NFIF dekker alle trenerutgifter i øvelsesprosjektene. Vi får også inn noe VO-midler. Kretsene betaler kun for de øvelsesprosjektene de har utøvere med på. Kretskampen dekkes av kretsene. Daglig leder i Buskerud FIK, Rolf Justad, har ført regnskap for disse tiltakene. Hver av kretsene har kostnader på kr for kretskampen og prosjektene til sammen. Gruppa Team vestfold 2013 har fått noe tilskudd fra NFIF ellers så tas dette av budsjettet til VFIK. 3. RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE 3.1 Statistikk Se statistikk på nettet til VFIK 3.2 Dommerutvalget KDU har i 2011 bestått av leder Jan Olav Hay og Fritz Dahl (TFIK) Jan Olav Hay og Brynjar Røgeberg er kretsens dommerinstruktører. Kåre Hansen og Brynjar Røgeberg er kretsens starterinstruktører. Johan Johansen, TFIK og Brynjar Røgeberg, STIF er av FDU autorisert Forbundsstarter. Nye kretsstartere fra Sem og Sandefjord (kurset i 2009/2010) er blitt fulgt opp med oppgaver og oppservering. Det er ikke utdannet nye kretsdommere i Det har vært fokus på sikkerhet ved gjennomføring av kastøvelsene så vel ved trening som ved konkurranser. Det er registrert få rapporter om negative forhold/episoder relatert til avviklingen av så vel banestevner som andre arrangementer. Vi konkluderer derfor med at kretsens klubber avvikler stevnene med høy kvalitet. Jan Olav Hay er oppnevnt medlem av FDU Forbundets dommerutvalg. 14

15 Rune Øverland, TFIK og Jan Olav Hay deltok på FDU`s dommerseminar. Jan Olav Hay 15

16 3.3 Rekrutteringsgruppe år Planlagte og gjennomførte samlinger i 2011: 31. januar, gjennomført sammen med Horten Friidrettsklubb Hortenshallen + foredrag om trening og motivasjon ved Monica G. Frøynes på Falkheimen, i forkant av treningen 22. mars, gjennomført sammen med Fram IF- Framhallen 12. mai, gjennomført sammen med Sandvin Nordre Vestfold Idrettspark 21. juni gjennomført sammen med Horten Friidrettsklubb - Borrebanen 24. august gjennomført av kretsen - Greveskogen 25. oktober gjennomført sammen med STIF Bugården ungdomsskole 15. desember, gjennomført sammen med Sem/TFIK - Messehallen Det har i 2011 igjen vært stor oppslutning rundt samlingen. Antall deltakere har ligget på mellom utøvere for hver samling. På samlingen kretsen avhold på Greveskogen for NCC-laget hadde vi igjen booket inn kappgangtrener for å få en innføring i teknikk samt å ta ut utøvere i øvelsen, til Ncc- lekene. På enkelte av samlingene har det blitt servert/utdelt noe å spise i etterkant av treningen. NCC-lekene på Lillestrøm stadion 3. og 4. september NCC-laget ble tatt ut medio juli med resultater/statistikk fra sesongen frem til da, som utgangspunkt. Det ble leid inn buss i regi av kretsen, i år sammen med Telemark friidrettskrests, som brakte oss til Lillestrøm stadion. Avreise var tidlig lørdag morgen med retur etter lekenes slutt søndag ettermiddag. Laget hadde også i år med både mannlige og kvinnelige lagleder fra ulike klubber i kretsen, samt at kretsens Nccansvarlige var med lørdagen. Det ble handlet inn brød, knekkebrød, pålegg og frukt som utøverne kunne forsyne seg av uten om de oppsatte måltidene. Det var også i 2011 overnatting ved Kjellervolla skole fra lørdag til søndag, med sosialt arrangement lørdag kveld i regi av stevnets arrangør. Det ble kjøpt inn laggensere til alle utøverne som ikke hadde det fra tidligere deltakelse på NCC- lekene. Det var også mulighet for de som hadde vokst fra sin fra fjordåret å få ny genser. Laget gjennomførte med stor entusiasme og fantastiske resultater, som førte til at Vestfold for første gang tok med seg første plassen i lekene hjem til Vestfold. Resultater: 1. Vestfold Østfold Akershus Hedemark Buskerud Oslo

17 7. Oppland Telemark 150 Samling 5: Arrangert av STIF i Jotunhallen. Samlingen hadde 27 deltakere. Etter samlingen ble det servert lunsj, brød, pålegg og juice (STIF hadde ordnet med sponsing av lunsjen). Kjersti Jergel 3.4 Anlegg Årsrapport for Jeg har ikke hatt noen kontakt med klubbene det siste året på anleggssiden. Jeg regner med at klubbene etter rapporten fra Forbundets Anleggskontroll- utvalg, gjør de utbedringer og vedlikehold som klubbene og baneeierne har muligheter og resurser til. Kretsens tidtakeranlegg har ikke vært i bruk siste sesong. Er det behov for en Anleggsansvarlig i kretsen? Det burde da være yngre krefter som settes inn. Brynjar Røgeberg 3.5 Veterankontakt 2011 har vært et nytt godt år for Vestfolds veteraner. Det er god aktivitet og veteranene markerer seg i alle konkurranser over hele verden! Det har blitt medaljer i både VM, EM og Nordisk. I tillegg tas det mange medaljer i de forskjellige Norgesmesterskapene. Veteranene stiller også bra opp i alle KM øvelsene i Vestfold. Tønsberg (menn) vant sin toppdivisjon i veteranserien for for fjerde år på rad! Tønsberg er fortsatt landets beste herreklubb med relativt god margin og på en sterk poengsum (20 resultater). Både utøverne og klubbene markerer seg bra. I tillegg er veteranene med og arrangerer stevner for barn og ungdom. Pass godt på veteranene, uten dem blir Vestfold friidretten fattigere. Jostein Myrvang 17

18 4. Resultat og balanse regnskap 18

19 19

20 6. Revisjonsrapport 7. Innkomne forslag Det er ingen innkomne forslag. 20

21 8. Handlingsplan for Administrasjon Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Ajourføre dommerlister og medlemslister og øvrig nettverk Høst DL Utarbeide terminlister Vinter DL Opprette ungdomsutvalg Vår DL Utarbeide planer Høst DL Deltakelse på daglig leder og Fortløpende DL/Kretsleder landsstyre møter Statistikk Fortløpende Statistikkfører Skaffe sponsorer Fortløpende DL/Styret Søke om aktuelle midler Fortløpende DL 2. Sentralt initierte tiltak Mål: Rekruttere flere barn og unge til friidretten Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember NCC Friidrettens Dag Hele året Klubbene Team Athletics Games Hele året Klubbene. TineStafetten 2012 Borre Idrettspark Greveskogen idrettspark Lovisenlund idrettsplass Storstadion Sandefjord 10. mai HFIK/Horten vgs TFIK/Re vgs LT/TH vgs STIF/V-øya skole Finale-arrangementet Mangekampen Barnas Turmasj 5. Juni STIF/KRETS Klubber/lag/skoler. DL pådriver Nissemarsjen Desember Klubber/lag/skoler. DL pådriver 3. Friidrettens plass i skolen Mål: Fremme idrettsglede og fysisk aktivitet blant barn og unge Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Arrangere skolefriidrettsdager Vår/Høst Krets pådriver Klubbene gjennomfører 4. Talentutvikling år Mål: Skape god lagånd og et godt sosialt miljø på tvers av klubb-/ og kretsgrensene. Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember NCC-lekene 8-9. September Kretsen Samlinger 7 stk Hele året Kretsen/klubbene 21

22 5. Talentutvikling år Mål: Legge til rette for og gjennomføre konkrete idrettslige- og sosiale tiltak som bidrar til å opprettholde/øke aktiviteten blant ungdom. Sørge for aktivitetstilbud for de som vil satse på friidrett på et høyt nivå. Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Innendørs kretskamp BuVeTe Ikke avklart BUVETEAG Høydeprosjekt Drammen Videreføres fra UIU 2011 Stavprosjekt i Drammen Videreføres fra UIU 2011 Sleggeprosjekt Videreføres fra UIU Mellom- og langdistanseprosjekt 2011 Opprettholdes Videreføres fra 2011 UIU Hekke prosjekt Videreføres fra VF/ØF 2011 Kretssamlinger 2-3 i året Kretsen Kretskamp 1-2 i året Kretsen Treningssamling i Portugal Påsken DL Team vestfold 2013 Hele året Styret/DL 6. Aktivitet Mål: Tilrettelegge friidrettskonkurranser for barn og unge Tiltak: Tid Ansvarlig Status pr Godkjenne stevnesøknader Hele året DL Oppdatere kretsens hjemmeside Hele året DL + styret Arrangere friidrettstevner Hele året Klubbene Arbeide for integrering av Fortløpende Styret funksjonshemmede i Norsk friidrett i Vestfold 7. Skolering Mål: Styrke mottakerapparatet i klubbene Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Aktivitetslederkurs, 20 delt Ved behov DL Ungdomstrener, 10 delt Ved behov DL Kretsdommerkurs Ved behov KDU Utdanne klubbutviklere Ved behov Styret Starterkurs- oppfrisking igang KDU 22

23 8. Tett på klubbene Mål: Opprettholde og starte nye klubber Bistå klubbene med deres arbeid for norsk friidrett Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Kartlegge behov i alle klubber Vår/sommer DL Kartlegge behov i idrettslag uten Vår/sommer DL friidrettsaktivitet. Startmøter i 2 klubber Vår/Høst DL/Kursholder NCC-klubb Vår/sommer DL Lagledermøte Høst Kretsen 9. Rekruttering Mål: Etablere friidrett som en attraktiv idrett for barn, ungdom og voksne Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Arrangere friidrettsskoler Hele sesongen Lagene DL Skoleprosjekt Hele sesongen Kappgang i stevner Hele sesongen Klubbene 10. Anlegg Mål: Støtte- og rådgivningsfunksjon overfor klubbene i anleggsspørsmål Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Følge opp anleggsbefaring Sesong Anleggsutvalg Oppfordre klubbene til å påvirke Hele året Styret etablering av nærmiljøanlegg som også blir tilrettelagt for friidrett Følge opp sikkerheten Vår KDU v/kastburene Arbeide for etablering av friidrettsanlegg i forbindelse med nye anlegg/haller. Hele året Styret 11. Mosjon Tiltak Tid Ansvarlig Status 31. desember Utarbeide konsept for Vår 2012 DL + styret mosjonskarusell Bevisstgjøring av mosjonsaktivitet Hele året Kretsstyret + DL 23

24 9. Fastsettelse av kretskontigent for 2012 Kretsstyret foreslår følgende kretskontingent for 2012 ingen endring fra 2011: 0-25 medlemmer kr kr , kr , kr ,- Lag uten friidrettsaktivitet utenom eget lag betaler kr. 500,- uavhengig av aktivitetsregistreringen i Norges Idrettsforbunds Idrettsregistrering. Lag uten friidrettsaktivitet utenom eget lag men som arrangerer mosjonsløp betaler kr.1.000,- uavhengig av aktivitetsregistreringen i Norges Idrettsforbunds Idrettsregistrering. 10. Forslag til budsjett 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS Budsjettforslag 2012 Konto Kontonavn Budsjett 2012 Regnsk Startavgift Tilsk Tinestafetten Tilsk./bonus NFIF kurs Tilsk. NCC samlinger Tilsk. NCC lekene Tilsk. Vestfold 3131 Idrettskrets Regionstilskudd VO-midler Tilsk. NFIF Team Tilsk. Tine 3160 finale/mangeka Kretskontigent Momskompenssjon Tilsk. FIV Overføring Vestf Gang KDU salg arr.håndbøker Egenandel UM Bingo Sponsor/inntektsbr.tiltak Div. inntekter

25 SUM DRIFTSINNTEKTER Tiltak talenter år Tiltak år Team Skoleprosjekt Tiltak PUH Stipendier Utvikling GANG Kursadm KDU Tine finalearr Personalutgifter Regnskapsføring Kontorleie Maskiner og utstyr Tidtakeranlegget Litt. Og tidsskr Teleutgifter Porto IT-kostnader Innkjøp håndbøker Bevilgninger/gaver Styremøter Lagledermøte/kretsting Div. møter Landstyremøte/Ting Adm. Utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER Renteinntekter Resultat Jan Olav Hay kretsleder 25

26 26

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS Adresse: Smørbergveien 58, 3172 Vear Org.nr: 976 283 708 E-post: vestfold@friidrett.no Tlf. 48191875 PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 Sted: Idrettenshus Sandefjord Dato: Mandag 26.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 TELEMARK FRIIDRETT. Høst. Høst DL/kretsstyret Er i gang, og følges opp hele året.

HANDLINGSPLAN 2013 TELEMARK FRIIDRETT. Høst. Høst DL/kretsstyret Er i gang, og følges opp hele året. HANDLINGSPLAN 2013 TELEMARK FRIIDRETT 1. Administrasjon Tiltak: Tid Ansvarlig Status Ajourføre dommerlister og medlemslister og øvrig nettverk Høst DL/ dommerkordinator Dommerlister er oppdatert, og lagt

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS ÅRSBERETNING 2010. VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG... 13 3. RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE... 14 4.Resultatregnskap

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS ÅRSBERETNING 2013. VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG... 13 3. RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE... 14 3.1 Statistikk:...

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013-2015

HANDLINGSPLAN 2013-2015 HANINGSPLAN 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Side 1 Planen bygger på hovedmålsettinger til strategiplan fra Norges Friidrettsforbund, Norsk Friidrett mot 2015, som skal være Norsk Friidrett Østfold sitt

Detaljer

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014

Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014 Oslo Friidrettskrets Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014 Oslo Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til barn, unge

Detaljer

SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS

SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS 2015-2016. BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS VISJON: BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SKAL BIDRA TIL Å UTVIKLE ET HØYT SPORTSLIG NIVÅ - MED SÆRLIG VEKT PÅ ALDERSBESTEMTE

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK ÅRSBERETNING 2010 Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold: 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. Rapport fra Intersportkarusellen... 9 3. Rapport 13-14 år... 10 4. Rapport 15+... 11 5. Rapport

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK ÅRSBERETNING 2010 Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold: 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. Rapport fra Intersportkarusellen... 9 3. Rapport 13-14 år... 10 4. Rapport 15+... 11 5. Rapport

Detaljer

NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

NORSK FRIIDRETT I TELEMARK ÅRSBERETNING 2009 (Foto: Kjell Ivar Øya) Urædds jenter vant UMstafetten 2009 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold: 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. Rapport fra Intersportkarusellen... 9 3. Rapport 13-14 år...

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 12. mars 2012 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Kretstur til Danmark 2011, 12-14 år NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

ÅRSBERETNING 2011. Kretstur til Danmark 2011, 12-14 år NORSK FRIIDRETT I TELEMARK + ÅRSBERETNING 2011 Kretstur til Danmark 2011, 12-14 år NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold: 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. Rapport regionale tiltak 2011... 9 3. Rapport 15+ sverigetur... 10 4. Rapport dommeransvarlig...11

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Fra kretstur til Värdsungdomsspelen 2012 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

ÅRSBERETNING 2012. Fra kretstur til Värdsungdomsspelen 2012 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK ÅRSBERETNING 2012 Fra kretstur til Värdsungdomsspelen 2012 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold: 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. Rapport fra Hederskomiteen,,,......13 3. Rapport UIU...,,...15 4. Rapport VUS

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

PROTOKOLL. fra KRETSTING 2012

PROTOKOLL. fra KRETSTING 2012 TELEMARK FRIIDRETTSKRETS Epost: mette.dale@friidrett.no Org.nr.: 977 327 369 PROTOKOLL fra KRETSTING 2012 Sted: Dato: Skagerak Arena, Skien Torsdag 7. Mars Tid: 1800 21.30 Tilstede: Urædd: Urædd Herkules:

Detaljer

TELEMARK FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2016

TELEMARK FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2016 TELEMARK FRIIDRETTSKRETS E-post: mette.dale@friidrett.no Tlf. 481 46 807 Org.nr.: 977 327 369 Sted: Skagerak Arena, Skien Dato: Onsdag 1. Mars Tid: 1800 21.30 Tilstede: PROTOKOLL fra KRETSTING 2016 1 Kretsleder

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Fra kretstur til Värdsungdomsspelen 2013 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

ÅRSBERETNING 2013. Fra kretstur til Värdsungdomsspelen 2013 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK ÅRSBERETNING 2013 Fra kretstur til Värdsungdomsspelen 2013 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold Styrets rapport:... 3 ADMINSTRASJON... 4 MEDLEMMER I UTVALG, NORGES FRIIDRETTSFORBUND... 4 MEDLEMSTALL...

Detaljer

VINTER TERMINLISTE 2015-2016

VINTER TERMINLISTE 2015-2016 VINTER TERMINLISTE 2015-2016 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Utgave pr. 20.DESEMBER Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet i Sportsadmin/ mosjon.friidrett.no

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet/målsetting

Bakgrunn for prosjektet/målsetting Sammendrag Prosjektets målsetting var å kunne tilby et godt friidrettstilbud til barn i alderen 7-15 år med nedsatt syn og funksjonsevne. Dette for å øke den enkeltes livskvalitet ved å kunne få være fysisk

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Vinterterminliste

Vinterterminliste Vinterterminliste 2017-2018 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet via Sportsadmin og mosjon.friidrett.no.det er

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

STARTKONTINGENTEN I KM.

STARTKONTINGENTEN I KM. STARTKONTINGENTEN I KM. Kretstinget 2012 vedtok følgende startkontingent i KM for tingperioden: KM jenter og gutter, 11-19 år : Kr. 70,- pr. øvelse KM senior/junior og veteran : " 80,- " " KM mangekamp,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER KRETSENS LOVER Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Rogaland Friidrettskrets er stiftet 7/12 1919 og består av de lag eller grupper av lag innen Rogaland Idrettskrets

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UTVIKLINGSKOMITEEN (UK) sesongen og

HANDLINGSPLAN FOR UTVIKLINGSKOMITEEN (UK) sesongen og HANDLINGSPLAN FOR UTVIKLINGSKOMITEEN (UK) sesongen 2016 og 2018 Utvikling skal bety nytenking og utradisjonelle vinklinger, som kan påvirke forbundets drift og fremtidige resultater, både praktisk og økonomisk.

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Gode muligheter for klubben

Gode muligheter for klubben Gode muligheter for klubben Samlet oversikt over Norsk Friidretts Klubbtilbud Organisasjonshjulet Organisasjonshjulet viser hvilke områder klubben må være gode på for å gi medlemmene et best mulig aktivitetstilbud.

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2011

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2011 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2011 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 7. mars 2011 kl. 1800 2045. Styreleder Tormod Antonsen ønsket de frammøtte representanter

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Kretskarusellen-Kretscupen 2015

Kretskarusellen-Kretscupen 2015 Kretskarusellen-Kretscupen 2015 Arrangører og øvelsesprogram Lørdag 09.05 Grimstadlekene Kl. 12.00 Stevnet inngår i kretskarusellen for 10-14 år for Agder. Sørild FIK Levermyr stadion 10 ÅR: 60 m 600 m

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 11. mars 2013 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

NBFs strategidiskusjon høst 2015

NBFs strategidiskusjon høst 2015 NBFs strategidiskusjon høst 2015 Fakta om spørreundersøkelsen: 73 spørsmål, lagt ut på NBFs sider og på Facebook (SurveyMonkey-undersøkelse) Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 1. 15. mars 251 svar,

Detaljer

Grenland Tyr Cup 2015

Grenland Tyr Cup 2015 Invitasjon til Grenland Tyr Cup 2015 Nytt av året! Det tilbys innsvømming/trening fra kl. 17:30 21:00 fredag 11. september. Det tilbys også kveldsmat fra kl. 19:00 21:00 på fredag (se bestillingsskjema).

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS I FINNMARK FRU BRETT 'KRETS FINNMARK FRIIDRETTSKRETS 15. ORDINÆRE KRETSTING PÅ PIAS I LAKSELV, 28. FEBRUAR 2009 Program - 15 ordinære kretsting i Lakselv 28.02.09 Kl 1000-1045 Sak 1 Åpning vlleder Sak

Detaljer

Satsingsklubb 2016 OS TURNFORENING - FRIIDRETTSGRUPPEN

Satsingsklubb 2016 OS TURNFORENING - FRIIDRETTSGRUPPEN Satsingsklubb 2016 OS TURNFORENING - FRIIDRETTSGRUPPEN 4 fot og 8,5 tommer Hvorfor? Utgangspunktet Slik så friidrettsanlegget ut før: Vårt Anlegg Slik ser friidrettsanlegget ut nå: Styret pr. 01.02.2017

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014

KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014 KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014 Trener 1 Kursplanen bygger på Trenerløypa, som er et rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett. Trenerløypa består av fire nivå. På hvert nivå ligger

Detaljer

Narvik Idrettslag i 2013

Narvik Idrettslag i 2013 Narvik Idrettslag i 2013 NIL vil takke dere som sponsor for deres bidrag i år og kan vise til et meget godt idrettsår Sportslige aktiviteter 2013 har vært et godt år resultatmessig og laget har hatt to

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere. Årsmelding

Kristiansand Bueskyttere. Årsmelding Kristiansand Bueskyttere Årsmelding 2016 Styret Styret i 2016 har bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Wiggo Nordskag Steinar Risinggård Elise Stray, Anne Marit, Egil Sæterlid og Berit Nordskag

Detaljer

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 Innhold 3. Treningsplan for 2016-sesongen 4. Konkurranseplan- arrangement i Søgne 2016 5. Konkurranseplan utenom Søgne 2016 3. Treningsplan for 2016-sesongen

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Årsrapport fra Young Active

Årsrapport fra Young Active Årsrapport fra Young Active Innhold Om Young Active... 1 Trenere og Kursing... 2 Promotering... 3 Aktiviteter og deltagere... 3 Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg... 5 Utfordringer og veien videre...

Detaljer

Norsk friidrett Aust og Vest Agder

Norsk friidrett Aust og Vest Agder TERMINLISTE 10. april til 12. mai 2015 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Utgave pr. 10 april Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet via Sportsadmin/

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

ÅRSMELDING FROL FRIIDRETT 2016

ÅRSMELDING FROL FRIIDRETT 2016 ÅRSMELDING FROL FRIIDRETT 2016 Anne Engen Andersen med sølv i Nordisk Baltisk Mesterskap U23 side 1 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Tore Andersen Sportslig leder: Rolf Eriksson Sekretær: Kathrine Engen Kasserer:

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Aktivitetsdag for funksjonshemmede

Aktivitetsdag for funksjonshemmede Aktivitetsdag for funksjonshemmede Id nummer: 2010/1/0407, Aktivitetsdag for funksjonshemmede, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Prosjekttype: forebyggende Søkerorganisasjon: SK

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Young Star Innlandet 2016

Young Star Innlandet 2016 Young Star Innlandet 2016 Kort sammendrag. Young Star Innlandet er et regionalt samarbeid mellom skiskytterkretsene Hedmark, Nord-Østerdal og Oppland, med støtte fra Skiskytterforbundet og Idrettens Kompetansesenter

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013 Vågsbygd Svømme og- Livredningsklubb og Varodd Svømmeklubb er stolte av å invitere til innvielse av vår nye storstue for svømmesporten på Sørlandet. Aquarama Open

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Larvik 10.mai. Stevnerapport 1 VESTFOLD- KARUSELLEN

Larvik 10.mai. Stevnerapport 1 VESTFOLD- KARUSELLEN Larvik 10.mai Stevnerapport 1 20 17 VESTFOLD- KARUSELLEN VESTFOLDKARUSELLEN 2017! Da er vi endelig i gang med Vestfoldkarusellen 2017! Larvik arrangerer det første stevnet i en serie på fire. Sted: Larvik

Detaljer

Årsmøte i Hitra Friidrettsklubb Navn Distanse Klasse Sted Plass tid

Årsmøte i Hitra Friidrettsklubb Navn Distanse Klasse Sted Plass tid Årsmøte i Hitra Friidrettsklubb Anne Britt Utheim gjenvalgt som leder på klubbens årsmøte 18. februar. Årsmeldinga viser at det har vært god aktivitet i klubben Aktiviteten i klubben har i 2009 vært noe

Detaljer

Vårmøte 2015 TVSK langrenn

Vårmøte 2015 TVSK langrenn Vårmøte 2015 TVSK langrenn Vårmøte 2015 Agenda 1. Oppsummering rennsesongen i kretsen 2014/2015 2. Oppsummering opplegg for nasjonale renn 2014/2015 3. Team Veidekke Oslofjord 4. Rulleskirenn 2015 5. Samlinger

Detaljer

Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013. Aquarama open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand

Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013. Aquarama open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013 Vågsbygd Svømme og- Livredningsklubb og Varodd Svømmeklubb er stolte av å invitere til innvielse av vår nye storstue for svømmesporten på Sørlandet. Aquarama Open

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

Kongsvinger IL Friidrett

Kongsvinger IL Friidrett Kongsvinger IL Friidrett Årsmøtet 2017 Gjemselund 20. mars kl 18.00 1 SAKLISTE 1 Åpning Godkjenning av stemmeberettigede 2 Godkjenning Innkalling og saksliste 3 Valg av: Møteleder Sekretær To personer

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2016 2017 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

Invitasjon til. Grenland Cup

Invitasjon til. Grenland Cup Kjølneshallen er kjent for å være et svært raskt basseng. Invitasjon til Grenland Cup 2011 SK Poseidon Porsgrunn har med NSFs godkjenning, gleden av å invitere til Grenland Cup i Kjølneshallen Porsgrunn,

Detaljer

Infomøte Gneist Junior

Infomøte Gneist Junior Infomøte Gneist Junior Ny klubbkolleksjon og utstyrsleverandør Gneist info (styre, 2012 resultater, etc) Gneist Junior info (inkl. BFG samarbeid) UM innendørs Steinkjer UM Lillehammer + andre stevner Diverse

Detaljer

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 1. Styret i perioden: Leder Anita Stavik Fræna AK Nestleder Olaf Dahl KK-67 Kasserer Hans Magne Bårtvedt KK-67 Styremedlem Stian Walgermo Sjøholt AK Styremedlem

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

Rogaland Friidrettskrets

Rogaland Friidrettskrets Rogaland Friidrettskrets Årsmelding 2015 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Årsmelding Rogaland Friidrettskrets 2015 Side 1 av 16 Kretstinget lørdag 27. Februar 2016 Sted: Sola Strand Hotel Axel Lundsv. 27, 4050

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Vinnere av RKS Mester Finalen 2013

Vinnere av RKS Mester Finalen 2013 Vinnere av RKS Mester Finalen 2013 Idrettskoordinatorens oppgaver 2013 Inkludering av området trenere/ledere/trener 1 Trener 1 utdanning Del 1/Del 2 8 RKS Samlinger for Gutter/Jenter 13-16 år 1 Uttakssamling

Detaljer

Informasjonsmøte Scandic, Gardermoen

Informasjonsmøte Scandic, Gardermoen Informasjonsmøte 11.06.2016 Scandic, Gardermoen 10000 Aktivitetstall og medlemstall 9000 8000 7000 6000 5000 4000 Totale aktivitetstall Totale medlemstall 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Detaljer

VINTER TERMINLISTE

VINTER TERMINLISTE VINTER TERMINLISTE 2016-2017 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Utgave pr.20. DESEMBER Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet via Sportsadmin/ mosjon.friidrett.no

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan NORD-TRØNDELAG FRIIDRETTSKRETS Virksomhetsplan 2016-2018 VÅR VISJON Friidrett for alle hele livet VÅRT VERDIGRUNNLAG Friidretten skal være en trygg og inkluderende arena uansett alder, kjønn, legning,

Detaljer

Oppegård Idrettslag der alle har glede av å være

Oppegård Idrettslag der alle har glede av å være Handlingsplan 2017 Tilrettelagt Allsport Oppegård IL 0. Hvem er vi Tilrettelagt Allsport tilbyr idretter/aktiviteter til utviklingshemmede i Follo området. Vi har 6 grupper: Friidrett, skøyter, svømming,

Detaljer

Barneidrettsbestemmelsene

Barneidrettsbestemmelsene Barneidrettsbestemmelsene NIFs bestemmelser 2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst

Detaljer

Guide til Friidrettsskolen

Guide til Friidrettsskolen Guide til Friidrettsskolen HVA ER FRIIDRETT? Friidrett er først og fremst en morsom idrett som passer for alle. Friidretten ble oppfunnet allerede i antikken, og de første olympiske leker ble gjennomført

Detaljer

KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.)

KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.) KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.) Norsk Friidrett - 2009 1 1. Forord Aktivitetslederkurs barnefriidrett Vi mennesker er skapt for å røre oss, være i bevegelse og stimulere kroppens

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014!

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014! INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap i K1 og Norges Cup 3 på Gravdalsvannet 21 juni 22 juni 2014. Sommerleiren blir

Detaljer

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013 Tid/sted: 30.5.2013 kl. 18.00 Bodø(Norconsult sine lokaler ) Deltakere: I Bodø: Lena Cecilie Pedersen, Marit Elveos Skype: Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske)

Detaljer

KRETSREKORDER VESTFOLD VETERAN Mulige feil sendes til: josmyrva@online.no

KRETSREKORDER VESTFOLD VETERAN Mulige feil sendes til: josmyrva@online.no KRETSREKORDER VESTFOLD VETERAN Mulige feil sendes til: josmyrva@online.no MENN LØP 100 m 35-39 Thor Moen Tønsberg Turn 1922 11,1 1957 Even Hytten Tønsberg FIK 1967 11,86 2007 Jan Birger Holhjem Larvik

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

BESTENOTERINGER VESTFOLD GUTTER PR Resultater for 11 og 12 år er inne igjen. Men her kan det vere feil da jeg har brukt resultater pr.

BESTENOTERINGER VESTFOLD GUTTER PR Resultater for 11 og 12 år er inne igjen. Men her kan det vere feil da jeg har brukt resultater pr. BESTENOTERINGER VESTFOLD GUTTER PR. 31.10.2013 Resultater for 11 og 12 år er inne igjen. Men her kan det vere feil da jeg har brukt resultater pr. 30-9-1996 Send rettelser til: jostein.myrvang@sandefjordbredband.net

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15

HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15 HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15 NVBFs satsningsområder Volleyball = samspill for alle Vekst Elite Trenere/ dommere Anleggsutvikling Organisasjon 10 000 flere medlemmer. Spillere, trenere, klubber.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2 Innhold

HANDLINGSPLAN 2014 2 Innhold Handlingsplan 2014 HANDLINGSPLAN 2014 2 Innhold 1 Formål... 3 2 Plan Tennisregion Østland Vest 2.1 Topptennis... 4 2.2 Turneringer og turneringsformer... 5 2.3 Utdanning... 5 2.4 Rekruttering... 5 2.5

Detaljer

Invitasjon til. Grenland Tyr Cup

Invitasjon til. Grenland Tyr Cup Kjølneshallen er kjent for å være et svært raskt basseng. Invitasjon til Grenland Tyr Cup 2012 SK Poseidon Porsgrunn har med NSFs godkjenning, gleden av å invitere til Grenland Cup i Kjølneshallen Porsgrunn,

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 Motivere fysisk funksjonshemmede ungdom/nyskadde til å delta i skiidrett for å

Detaljer