VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS"

Transkript

1 ÅRSBERETNING VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. STYRETS RAPPORT UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE Statistikk: Dommerutvalget Rekrutteringsgruppe år Anlegg Veteranutvalget Resultatregnskap Balanseregnskap per Revisjonsrapport Innkomne forslag Handlingsplan for Fastsettelse av kretskontigent for Forslag til budsjett

3 1. STYRETS RAPPORT Følgende ble valgt på det ordinære kretstinget 2012: Valg Leder i valgkomiteen, Arne Svardal, orienterte om komiteens arbeid. Valgkomiteen har bestått av representanter fra STIF, Larvik T&IF og IL Sandvin. På bakgrunn av ovennevnte vedtak er disse nå valgt for 2 år. Leder Jan Olav Hay TFIK Gjenvalg 2 år Nestleder Åshild Jenssen STIF Gjenvalg 2 år Styremedlem Bjørn Moss TFIK Nyvalg for 2 år Styremedlem Ingeborg Bøe GØIF Gjenvalg, 2 år Styremedlem Linn Berg Jansen STIF Nyvalg for 2 år Styremedlem Kjetil Idås Horten FIK Gjenvalg 2 år Utøverrepresentant Lars Forum Skaara Larvik T&IF Nyvalg for 2 år Utvalgsledere/områdeledere: Repr. til fellesutvalg ungdom i BuVeTe: Bjørn Moss TFIK Nyvalg Rekrutteringsgruppe 13-14: Linn Berg Jansen STIF Nyvalg Statistikkansvarlig: Stine Renate Simensen IL Sandvin Gjenvalg Dommerutvalg: Leder: Jan Olav Hay TFIK Gjenvalg Medlem: Anleggsansvarlig: Arne Svardal Larvik T&IF Nyvalg Veterankontakt: Jostein Myrvang Larvik T&IF Gjenvalg Gang/mosjon: Utgår Revisorer: Roy Andersen TFIK Gjenvalg Valgkomité: IL Runar, TFIK og Horten FIK 3

4 ADMINSTRASJON Kretsen har i hatt daglig leder i 50 % - stilling. Regnskapet er ført av Kåre Hansen og Anne Margrethe Venstad. MØTER Det er avholdt fire lagledermøter. Det er avholdt 8 styremøter og behandlet 46 saker. REPRESENTASJON Norges Friidrettsforbunds, landsstyremøte Jan Olav Hay (vår og høst) EIENDELER Kretsen eier en PC type Asus M51V innkjøpt desember Det er i 2009 kjøpt inn en projektor til kursvirksomhet. Kretsen eier i tillegg: 1 stk. Team Athletics pakke. 4

5 Aktivitetstall J 0-12 J K >19 G 0-12 G M>19 Total ØKONOMI Nøkkeltall Sum driftsinntekter Regionstilskudd Sum driftsutgifter Personalutgifter Resultat Sumegenkapital Merknader til 2012 regnskapet: Inntekter: Sponsoravtale med Rica Havna, som innbefatter støtte til Team 2013-prosjektet og inntektene fra Havnaløpet, gav ca Øket deltakelse i mosjonsløp arrangert av våre klubber gav økning i startavgiften. Utgifter: Høsten 2011 ble DL-stillingen utvidet fra 25% til 50 %. Dette resulterte i ca mer i personalutgifter, sammenlignet med Merknader til 2013 regnskapet: Inntekter: Antall deltakere i mosjonsløp forsetter sin positive trend som også gir økning i startavgiften. Bingo: Eneste innsatsen er å underskrive årskontrakten. Ca lavere enn i Utgifter: Bevilget i arrangementstøtte til TFIK/NM (Arrangørene betalte dette tilbake til klubbene som stilte med funksjonærhjelp.) 5

6 God kostnadsoppfølging og noe egenandeler fra klubbene på Team 2013 aktivitetene resulterte i lavere utgifter på aktivitetstiltakene. BU/VE/TE-SAMARBEIDET De tre kretsene Buskerud, Vestfold og Telemark har opprettholdt et såkalt Interim-styre, bestående av kretslederne i de tre kretsene. Møter avholdes ved behov, det er gjennomført ett møte i 2012 og kun mail korrespondanse i Kretsene drives ellers som enkeltkretser. Samarbeidet med Telemark om KM13-19 år ble videreført også i 2013 med KM i Sande. KRETSENS HJEMMESIDE Kretsens hjemmeside på Internett er jevnlig oppdatert for å holde ledere, trenere, foreldre og utøvere informert. Vi oppfordrer klubber til å sende inn saker til nettsiden. HANDLINGSPLAN 2013 Handlingsplanen er et arbeidsverktøy for krets og klubber. 1.Administrasjon Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.Desember Ajourføre dommerlister og medlemslister Gjennomført og øvrig nettverk Fortløpende DL Utarbeide terminlister Vinter DL Gjennomført, men må forbedre rutiner fra klubber Utarbeide planer Høst DL Gjennomført Deltakelse på daglig leder og Fortløpende DL/Kretsleder Gjennomført landsstyre møter Statistikk Fortløpende Statistikkfører Gjennomført Skaffe sponsorer Fortløpende DL/Styret En hovedsposnsor Søke om aktuelle midler Fortløpende DL Gjennomført mottatt fra NFIF og FIV 2. Sentralt initierte tiltak Mål: Rekruttere flere barn og unge til friidretten Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.Desember DNB Idrettsleker Hele året Klubbene Gjennomført hos 5 klubber Friidrett i skolen Hele året Klubbene TineStafetten 2013 Borre Idrettspark Greveskogen idrettspark Lovisenlund idrettsplass Storstadion Sandefjord 14. Mai HFIK/Horten vgs TFIK/Re vgs LT/TH vgs STIF/V-øya skole Gjennomført 6

7 Solbakken Ebbestad Skole Finale-arrangementet Kretsen/STIF Mangekampen Barnas Turmasj 1.mars- Klubber/lag/skoler. DL pådriver Nissemasjen Desember Klubber/lag/skoler. DL pådriver Gjennomført Gjennomført Gjennomført 3.Friidrettens plass i skolen Mål: Fremme idrettsglede og fysisk aktivitet blant barn og unge Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.Desember Arrangere NM uke for alle skoler i Vestfold August DL/Ung leder Gjennomført 4. Talentutvikling år Mål: Skape god lagånd og et godt sosialt miljø på tvers av klubb-/ og kretsgrensene. Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.Desember Peab-lekene Kretsen Gjennomført Samlinger 7 stk Horten, Fram, Larvik, Runar, Sandefjord x2, kretsen x2 Kretsen med de aktuelle klubbene Gjennomført 5. Talentutvikling år Mål: Legge til rette for og gjennomføre konkrete idrettslige- og sosiale tiltak som bidrar til å opprettholde/øke aktiviteten blant ungdom. Sørge for aktivitetstilbud for de som vil satse på friidrett på et høyt nivå. Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.Desember Innendørs kretskamp BuVe- 10. Februar BUVETEAG Gjennomført TeAg Stavprosjekt i Drammen til UIU Gjennomført Sleggeprosjekt til UIU Gjennomført Mellom- og langdistanseprosjekt til UIU Gjennomført delvis Kretstur til UM på Lillehammer Kretsen 6.Aktivitet Mål: Tilrettelegge friidrettskonkurranser for barn og unge Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.Desember Godkjenne stevnesøknader Fortløpende Daglig leder Gjennomført Oppdatere kretsens hjemmeside Fortløpende Daglig leder Gjennomført Arrangere friidrettstevner Hele året Klubbene Gjennomført 7

8 Arbeide for integrering av funksjonshemmede i Norsk friidrett i Vestfold Fortløpende Styret + klubbene Delvis 7.Skolering Mål: Styrke mottakerapparatet i klubbene Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.Desember Aktivitetslederkurs, 20 delt Ved behov DL Gjenomført 2 kurs Ungdomstrener, 10 delt Høsten 13 DL Gjennomført 1 kurs Kretsdommerkurs Ved behov KDU Gjennomført 3 kurs Forbundsdommerkurs Våren 2013 KDU Gjennomført 1 kurs Utdanne klubbutviklere min. 1 stk Styret Gjennomført Starterkurs- oppfrisking KDU Ikke gjennomført 8.Tett på klubbene Mål: Opprettholde og starte nye klubber Bistå klubbene med deres arbeid for norsk friidrett Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.Desember Kartlegge behov i alle klubber Vår/sommer DL Gjennomført Kartlegge behov i idrettslag med Vår/sommer DL Gjennomført liten aktivitet. Startmøter i 2 klubber Høst DL/Kursholder Gjennomført-Larvik og Botne Lagledermøte Mars 2013 og Kretsen Gjennomført Høst Rekruttering Mål: Etablere friidrett som en attraktiv idrett for barn, ungdom og voksne Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.Desember Arrangere friidrettsskoler Dnb Idrettsleker Hele sesongen Klubbene Gjennomført; IL Sandvin, Larvik T&IF, TFIK, Sem, IL Runar, STIF DL og klubbene Utgikk når DNB idrettsleker kom Vestfold karusellen Hele sesongen inn Kappgang i stevner Hele sesongen Klubbene Gjennomført 10. Anlegg Mål: Støtte- og rådgivningsfunksjon overfor klubbene i anleggsspørsmål Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.Desember Følge opp anleggsbefaring Sesong Anleggsutvalg Oppfordre klubbene til å påvirke Hele året Styret etablering av nærmiljøanlegg som også blir tilrettelagt for friidrett Følge opp sikkerheten v/kastburene Vår KDU 8

9 Arbeide for etablering av friidrettsanlegg i forbindelse med nye anlegg/haller. Hele året Styret Merknad til Tinestafetten antall lag i Vestfold lag antall lag i Vestfold lag 9

10 Vestfoldstatistikk mesterskap 2013: Antall deltagere pr. klubb i mesterskap 2013 Klubb UM inne NM inne UM JR.NM NM Totalt pr.klubb Horten Larvik Runar Sandefjord Sandvin Sem Tønsberg Totalt Vestfold

11 MEDALJEFORDELING 2013 Gull Sølv Bronse Totalt NM, Tønsberg Horten 1 1 Sandvin 1 1 Totalt Vestfold Junior-NM, Overhalla Sandvin 2 2 Tønsberg 1 1 Totalt Vestfold UM, Lillehammer Horten 3 3 Runar Sandefjord Sandvin Sem 1 1 Tønsberg Totalt Vestfold UM inne, Steinkjer Runar Sandefjord 1 1 Sandvin Sem Tønsberg Totalt Vestfold NM inne, Haugesund Sandvin Totalt Vestfold UM mangekamp, Bislett Horten 1 1 Totalt Vestfold 1 1 VM for funksjonshemmede 11 Runar 1 1 Totalt Vestfold 1 1

12 SPORTSLIGE UTMERKELSER ALLSIDIGHETSPOKALEN (Beste jente og gutt år i løp, hopp og kast sammenlagt) Gutter: Geir Blom Breivik, IL Sandvin2592 p m 5.03, p. Tresteg 9, p. Spyd 39, p. Jenter: Wendel Marie Håvardstun, Sandefjord T&IF 2884 p. 80 mhk 11, p. Lengde 5, p. Kule 8, p. VESTFOLDPOKALEN 2013 Kvinner: Oda Mohus Menn: Anders Erlend Idås FIVs ÆRESPRIS Gutter: Lars Forum Skaara, Larvik Turn 400 m. 51, p. Leder: Karin Bang Sanne- Horten FIK TORE JOHANSENS MINNESPRIS Løp: Sigurd Blom Breivik, IL Sandvin 800 m 1.53, p. Kast: Elise Gravningen, IL Sandvin kule 11, p. 12

13 Vestfoldutøvere på Løftprosjekt 2012 Holta invest Sprint Ida Bakke Hansen, Runar (trener Gunnar Kjell Hansen) Holta invest Hekk Anders Erlend Idås, Horten Kast Fredrik Simensen, IL Sandvin (trener Svein A. Simensen) Silje Nordahl Disserud, IL Sandvin (trener Svein A. Simensen) JobZone spyd Henrik Teien, IL Sandvin (trener Svein Arne Simensen) Vestfoldutøvere på Løftprosjekt 2013 Holta invest Sprint og hekk Anders Erlend Idås, Horten FIK Kast Fredrik Simensen, IL Sandvin (trener Svein A. Simensen) Silje Nordahl Disserud, IL Sandvin (trener Svein A. Simensen) Styret vil på vegne av Norsk friidrett takke for den betydelige innsatsen som legges ned i klubbene for å videreutvikle tilbudet for de aktive. «Lille» Vestfold markerer seg med gode resultater på flere nivåer. Suksessen med vårt opplegg rundt årsklassene er videreført. Team 2013 aktivitetene har vi fått positive tilbakemeldinger på fra de aktive. Selv om dette ikke resulterte i en vesentlig økning i antall deltakere i NM 2013, så konkluderer vi allikevel at måloppnåelsen ved prosjektet er innfridd. Finner grunn til å trekke frem den store innsatsen veteranene viser, både på resultatlistene og i arbeidet på klubbnivå. Det rettes en spesiell takk til vår statistikkfører, Stine Renate Simensen. Styret gratulerer IL Sandvin med 50 års jubileet, som ble markert i januar TAKK, ledere og trenere, men først og fremst de aktive. Styret ser frem til et godt samarbeide med klubbene og ytterligere fremgang for de aktive i kommende tingperiode. 13

14 Sandefjord, 27. mars 2014 Styret Jan Olav Hay(s) Linn Jansen (s) Kjetil Idås (s) Ingeborg Bøe(s) Åshild Jensen(s) Bjørn M. Moss (s) Lars Skaara (s) 14

15 2. UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG. Kretskamp Kretskamp mellom fire kretser Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder ble avviklet i februar 2012 og 2013 i Drammenshallen. Vestfold tok en hederlig 2 plass i kretskampen begge årene. Mellom- og Langdistanseprosjekt 15 år og eldre Mellom - og langdistanse:trener: Geir Vidar Bøe Totalt 30 deltakere fra alle tre kretser har vært innom. Kjerne på ca. 15 som er med nesten hver gang. Fra Vestfold var det kun en utøver som stilte på disse samlingene i , på bakgrunn av dette har vi avviklet samarbeidet og startet opp ett eget langdistanse team i Vestfold med trener Gunhild Halle Haugen, høsten Sleggeprosjekt år Trener er Einar Brynemo. 1-2 treninger i måneden. Noe varierende frekvens på samlinger men rundt 12 i året. Prosjektet er videreført fra høsten 2012/13. Alle kretser er representert. Hekkeprosjekt 15 + Det har vært jevnelige treninger gjennom årene 2012 og Treningene har vært trent av Monica Grefstad Frøynes. Team vestfold 2013 Høsten 2011 tok kretsen ett grep om de beste utøverne mellom år. Det ble opprettet ett team som ble kalt Team vestfold 2013 Track & Field. Det har vært ca. 50 utøvere i teamet i årene 2012/13. Dette tilbud som vi på sikt håper kan skape ett enda bedre miljø mellom utøverne og klubbene samt at de får muligheten til å trene på tvers av klubbene. Kort oppsummert har det gjennom årene 2012/13 vært basissamlinger med styrke og turn, stevne i Gøteborg på vinteren, Kick off samling i Gøteborg, foredrag med idretts psykolog, samt fellestur på treningsleir til Portugal. Målsetningen for prosjektet var 50 deltagere på UM, 15 deltagere på Jr. Nm og 7 deltagere på Sen. NM. Resultatet ble 41 deltager UM, 11 på jr. NM og 11 på hoved NM. Historien sier at det var flere utøvere som hadde greid kravet til de ulike mesterskapene så hadde alle stilt hadde vi greid det målet! Økonomi Gruppa Team vestfold 2013 har fått noe tilskudd fra NFIF ellers så tas dette av budsjettet til VFIK. 15

16 3. RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE 3.1 Statistikk Se statistikk på nettet til VFIK 3.2 Dommerutvalget KDU har i perioden bestått av leder Jan Olav Hay og Fritz Dahl, TFIK. Dahl varslet kort tid etter tinget i 2012 at han av helsemessige årsaker måtte trekke seg fra vervet. Ikke erstattet. Jan Olav Hay er kretsens dommerinstruktør. Iht. nye retningslinjer fra NFIF autorisert dommerinstruktør. I gjeldende 2 års periode har Hay også fungert som dommerinstruktør for Buskerud Friidrettskrets. Brynjar Røgeberg, STIF og Johan Johansen, TFIK er kretsens starterinstruktører. Det er i perioden oppgradert 4 kretsdommere til forbundsdommere, arrangert 3 kretsdommerkurs som har gitt 16 nye kretsdommere. Det arbeides med å registrere alle kretsens dommere i Sportsadm. Det har vært fokus på sikkerhet ved gjennomføring av kastøvelsene så vel ved trening som ved konkurranser. Det er ikke registrert negative forhold/episoder relatert til avviklingen av så vel banestevner som andre arrangementer. Det konkluderer derfor med at kretsens klubber avvikler stevnene med høy kvalitet. At våre klubber påtar seg ansvar for store nasjonale arrangementer er av stor betydning også for utvikling av dommerfunksjonen i kretsen. KDU retter på linje med Tønsberg FIK en takk til kretsens dommere for innsatsen i forbindelse med NM 2013 på Greveskogen. Jan Olav Hay er oppnevnt medlem av FDU Forbundets dommerutvalg. Rune Øverland og Johan Johansen har sammen med Jan Olav Hay deltatt på FDU`s dommerseminar. Jan Olav Hay 16

17 3.3 Rekrutteringsgruppe år Årsrapport for Ncc-samlinger og Ncc-lekene 2012 Undertegnede overtok vervet som NCC kontakt for Friidretten i Vestfold 26. mars 2012 etter Kjersti Jergel-Johnsen. Med meget god hjelp av Monica Grefstad Frøynes, har vi gjennomført og planlagt følgende NCC-samlinger i 2012: 1) 30. Januar 2012, Horten. Totalt 35 deltakere. 2) 4-5. februar 2012, Hyundai Indoor Games, Stangehallen. Arrangør kretsen. 25 deltakere. 3) 16. mai 2012, Bugården i Sandefjord. Arrangør Runar. Samlingen ble avholdt på Storstadion i Bugården, og Runar stilte med 3 trenere og flere hjelpetrenere. Tross regn var alle fornøyde med samlingen, som ga inspirasjon til ny oppvarming og også trening av bl.a hekk og kule. Totalt 33 deltakere 4) 18. juni 2012, Lovisenlund i Larvik Samlingen ble avholdt på Lovisenlund i Larvik, og klubben stilte med 3 trenere. Tross ørlite regn var alle fornøyde med samlingen, som denne gang hadde en oppvarming i Bøkeskogen så en inndeling i to grupper med valg mellom løping eller stav og lengde. I tillegg til trening, hadde Larvik hentet inn foredragsholder som snakket om ernæring og trening, med foredraget Spis sunt. Totalt 20 deltakere. 5) 24. august 2012, Borrebanen i Horten. Arrangør Horten friidrettsklubb 24. august startet vi opp med NCC-samling i Vestfold etter ferien, denne gang i regi av Horten Friidrettsklubb. Samlingen ble avholdt på Borrebanen, og klubben stilte med 2 trenere og 1 god hjelpetrener. Litt solregn denne gang, men det er denne gjengen vandt til nå! En oppvarmingsrunde i skogen bak banen før inndeling i to grupper. Fokus var kappgang og stavhopp, to litt uvante men morsomme grener! Totalt 17 deltakere. 6) 29. august 2012, Sande. Arrangør Sandvin. Kun for uttatte utøvere til NCC lekene. Monica hadde hovedansvar for denne samlingen, hvor nesten alle uttatte fra kretsen var tilstede. Først ble det gjennomgang av praktisk informasjon omkring NCC lekene, så utdeling av ulike grener til stor spenning! En god treningsøkt ble også gjennomført gruppevis, før kvelden ble avsluttet med pizza på banen! 7) 16. november 2012, Bommestadhallen i Larvik NCC-Lekene på Lillestrøm september 2012 På bakgrunn av sesongens stevne-resultater, ble NCC-laget tatt ut av Monica G. Frøynes i juli. Mange ventet spent på resultatet, og alle virket fornøyde med uttaket. Dette ga også flott utslag i en god annen plass for kretsen under lekene. Denne gang kjørte gruppen tog til Lillestrøm, sammen med kvinnelige og mannlige lagledere og representanter fra styret i Friidrett i Vestfold. Lagledere ble godt fordelt rundt på banen og tribunen, med ulike ansvarsområder. Tradisjonen tro var det overnatting på Kjellervolla skole og sosialt samvær lørdag kveld arrangørens regi. Det ble i år kun kjøpt inn laggenser til de som hadde behov. Mange fornøyde ungdommer vendte hjem etter en spennende og begivenhetsrik helg med mange gode resultater og VFIK ble nr. 2 totalt. Linn Ch. Berg Jansen,

18 Årsrapport for Peab-samlinger og Peab-lekene 2013 Undertegnede er ansvarlig for Peab-samlinger i Vestfold Friidrettskrets - og med meget god hjelp av Monica Grefstad Frøynes, har vi gjennomført og planlagt følgende Peab-samlinger i 2013: 1) 21. mars 2013, Sandefjord. Regi av STIF. Samlingen hadde denne gang fokus på løps- og sprinttrening med oppvarming utendørs og uttøyning. 21 deltakere. 2) 2. mai 2013, Horten. Samlingen hadde denne gang fokus tekniske øvelser som stav, høyde, lengde og kule. 3) 5, juni 2013, Bugården i Sandefjord. Arrangør Runar. Samlingen hadde denne gang fokus på sprint, styrke, spenst og kast. 21 deltakere. 4) 14. august 2013, Lovisenlund i Larvik Dette var årets siste felles Peab-samling før sommerens leker. Denne samlingen var for alle av kretsens utøvere født i 2000 og Vi oppfordret alle til å delta på denne samlingen da uttaket til lekene på Jessheim 31. august til 1. september - ikke var klart på det tidspunktet. Vi startet med felles oppvarming og hadde videre fokus på stav, spyd og hekk/sprint. 23 deltakere. 5) 27. august 2013, Sandefjord. Arrangør kretsen. Kun for uttatte utøvere til Peableken Monica hadde hovedansvar for denne samlingen, hvor nesten alle uttatte fra kretsen var tilstede. Først ble det gjennomgang av praktisk informasjon omkring NCC lekene, så utdeling av ulike grener til stor spenning! En god treningsøkt ble også gjennomført gruppevis, før kvelden ble avsluttet med pizza på banen! 29 deltakere. 6) 8. oktober 2013, Fram-banen Larvik. Arrangør Fram. Denne samlingen hadde fokus på spents og styrke. 14 deltakere. 7) 26. november 2013, Metro Bowling Sandefjord Vi valgte å ha en ren sosial samling, hvor vi inviterte alle født i '99, '00 og '01 til en felles avslutning/kick-off. Dette var et populært tiltak og hele 43 ungdommer kom. Vi delte inn i lag og halve gruppen spilte bowling samtidig som den andre gruppen hadde konkurranse med flotte premier i eget lokale. Halvveis i kvelden spiste alle pizza samlet. En flott og positiv gjeng, fordelt på 17 født i '01, 21 født i '00 og 5 født i '99. Peab-Lekene på Jessheim 31. august - 1. september 2013 På bakgrunn av sesongens stevne-resultater, ble Peab-laget tatt ut av Monica G. Frøynes i august. Som vanlig var det mange som ventet spent på resultatet, og som lurte på hvilken gren de skulle konkurrere i. I år ble det også en god annen plass for kretsen under lekene. Vi leide buss sammen med Telemark denne gangen, og reiste inn til Jessheim sammen med kvinnelige og mannlige lagledere og representanter fra styret i Friidrett i Vestfold og Telemark. Lagledere ble godt fordelt rundt på banen og tribunen, med ulike ansvarsområder. Tradisjonen tro var det overnatting på skole og sosialt samvær lørdag kveld i arrangørens regi. I år var vi heldige og fikk 18

19 lag-gensere fra NM i Tønsberg. Mange fornøyde ungdommer vendte hjem etter en spennende og begivenhetsrik helg med mange gode resultater og 2.plass til VFIK totalt. Nytt i 2013 er at vi har laget en egen Facebook side for Peab-lekene. Intensjonen er å legge ut informasjon og invitasjoner til Peab-samlinger samt lekene på denne siden. Linn Ch. Berg Jansen, Anlegg Årsrapport for Aktivitet i 2 års perioden: Gjennom 2 års perioden har det foregått en rehabilitering av Greveskogen idrettspark, ut over dette har det vært liten aktivitet på stadionanleggene. Flere av anleggene begynner nå å nærme seg tidspunkt for rehabilitering, enten ved på sprøyting av nytt toppdekke, eller ved en total rehabilitering. Dette arbeidet påligger de enkelt klubber, og man bør i god tid planlegge denne aktiviteten, med bl.a hensyn til økonomisk støtte fra det offentlige. Treningsarenaer: Treningsarenaer er vel så viktig for utviklingen av friidrett i kretsen. Friidrett har blitt en helårsidrett, og dette krever at man har muligheter for trening innendørs i vinterhalvåret. I løpet av 2 års perioden har kretsen fått to nye anlegg for innendørs trening med piggsko. (Komplett Arena, Sandefjord, samt et midlertidig anlegg på Hovland i Larvik). Det bør jobbes aktivt for å skape bedre treningsmuligheter i kretsen, for og øke tilstrømmingen til friidrett, og heve resultatene blant våre utøvere. Anleggsendringer i 2 år perioden. Klubb Type Omfang Sandefjord Turn & IF Treningsanlegg Løpebaner for sprint under Tribune på Komplett arena. Larvik Turn & IF Midlertidig Rundbane 133m, 50 sprint, samt stav. Hovland treningsanlegg Tønsberg FIK Nytt toppdekke Grevskogen idrettspark, ifbm NM Liste over eksisterende utendørs friidrettsanlegg med fast dekke i kretsen. Sted Type Beskrivelse Sande, Lersbrygga idrettspark 6 løpebaner Byggeår 1991, fast dekke 2004 Horten, Borre idrettspark 6 løpebaner Byggeår 1981, fast dekke 1981, sist rehab Nøtterøy, Nesskogen Idrettspark 4 ru/ 6 spr. Baner Byggeår 2007, fast dekke 2007 Tønsberg, Greveskogen idrettsplass 8 løpebaner Byggeår 1988, fast dekke 1988, sist Rehab Sandefjord, Bugårdsparken friidrettsanlegg. 6 ru/ 8 spr. Baner Byggeår 1972, fast dekke 1994, sist Rehab Larvik, Lovisenlund idrettsstadion 6 ru / 7 spr. Baner Byggeår 1947, fast dekke 1977, sist Rehab Mer informasjon om anleggene finnes på 19

20 3.5 Veterankontakt Vestfolds veteraner holder et stort trykk og stiller opp i mange mesterskap. I tillegg er de dyktige, og flere hevder seg helt i toppen internasjonalt. Det blir mange nye bestenoteringer i veteranklassene i Vestfold. Se statistikk på VFIK hjemmeside. I 2014 blir det vanskelig å få arrangert KM i alle øvelsene. Vi har fått lagt inn 3 KM (tidligere hadde vi 5 KM for veteranene). Likevel er det kast som er mest populært, så de prøver vi i hvert fall å holde på. Pass godt på veteranene, de er gode å ha når det skal arrangeres andre stevner også! Veteranoppmann: Jostein Myrvang 4. Resultat og balanse regnskap Se vedlegg 6. Revisjonsrapport 7. Innkomne forslag Det er kommet inn to informasjonssaker fra Larvik T&IF. 20

21 8. Handlingsplan for 2014 Se vedlegg 9. Fastsettelse av kretskontigent for 2014 Kretsstyret foreslår følgende kretskontingent for 2014 ingen endring fra 2012: 0-25 medlemmer kr kr , kr , kr ,- Lag uten friidrettsaktivitet utenom eget lag betaler kr. 500,- uavhengig av aktivitetsregistreringen i Norges Idrettsforbunds Idrettsregistrering. Lag uten friidrettsaktivitet utenom eget lag men som arrangerer mosjonsløp betaler kr.1.000,- uavhengig av aktivitetsregistreringen i Norges Idrettsforbunds Idrettsregistrering. 6. Forslag til budsjett 2014 Se vedlegg 21

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS ÅRSBERETNING 2011. VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG... 13 3. RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE... 14 3.1 Statistikk:...

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS ÅRSBERETNING 2010. VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG... 13 3. RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE... 14 4.Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK ÅRSBERETNING 2010 Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold: 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. Rapport fra Intersportkarusellen... 9 3. Rapport 13-14 år... 10 4. Rapport 15+... 11 5. Rapport

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS Adresse: Smørbergveien 58, 3172 Vear Org.nr: 976 283 708 E-post: vestfold@friidrett.no Tlf. 48191875 PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 Sted: Idrettenshus Sandefjord Dato: Mandag 26.

Detaljer

BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE

BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE 1 SAKSLISTE: 1. Åpning av tinget ved kretsleder, Runolv Stegane. 2. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL:

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL: Årsberetning 2011 Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011 Årsmøte 16. februar 2012 Hovedsponsor for Moss IL: HOVEDSTYRETS BERETNING 2011 2011 bekreftet fremgangen som startet i 2010. Året

Detaljer

BERETNING FRA KRETSSTYRET FOR 2007/2008

BERETNING FRA KRETSSTYRET FOR 2007/2008 ÅRSBERETNING 2007 2008 BERETNING FRA KRETSSTYRET FOR 2007/2008 1. SAMMENSETNING AV STYRET OG UTVALG Styret og utvalgenes sammensetning etter kretstinget 10. mars 2007 Kretsstyret Leder: Jofrid Holter,

Detaljer

Friidrettsmagasinet 2011

Friidrettsmagasinet 2011 Friidrettsmagasinet 2011 Stolte øyeblikk Norsk Friidrett har de siste årene skapt stolte øyeblikk over hele landet takket være dyktige ildsjeler, gode ressurspersoner, viktige samarbeidspartnere og et

Detaljer

Park Hotell Vossevangen

Park Hotell Vossevangen Velkommen til Friidrettskretstinget 2014 Park Hotell Vossevangen Eirik Dolve, IL Fri Europamester U20 med 5.30m. i stav Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus Europamester U23 med 13,12sek. på 100mHk Sakspapirer

Detaljer

Innhold. 15 åringen Helene S. Hansen var i 2007 landets beste 1500 m løper i sin klasse.

Innhold. 15 åringen Helene S. Hansen var i 2007 landets beste 1500 m løper i sin klasse. 10 år gamle Anna Larsen hopper 7,90 m i tresteg på Fanalekene 30.09.2007 1 2 Innhold 1 Gruppestyret har hatt følgende sammensetning i 2007...3 2 Foreldrelaget har hatt følgende sammensetning...3 3 Antall

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsrapport 2010 Fana IL Friidrett

Årsrapport 2010 Fana IL Friidrett Årsrapport 2010 Fana IL Friidrett Fanas utøvere under Ulvikaleikane 13. juni 2010 Side 1/15 ÅRSRAPPORT 2010 FANA IL FRIIDRETT Innhold 1 STYRETS SAMMENSETNING... 3 2 FORELDRELAGETS SAMMENSETNING... 3 3

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsmelding 2012. www.asil.no

Årsmelding 2012. www.asil.no Årsmelding 2012 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årsrapport 2013 Fana IL Friidrett

Årsrapport 2013 Fana IL Friidrett Årsrapport 2013 Fana IL Friidrett Stor oppslutning om sommeravslutningen 2013 Side 1/18 ÅRSRAPPORT 2013 FANA IL FRIIDRETT Innhold 1 STYRETS SAMMENSETNING... 3 2 FORELDRELAGETS SAMMENSETNING... 3 3 ANTALL

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015

Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015 Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015 Virksomhetsplan Nittedal IL Friidrettsgruppe 1 INNHOLD: 1. Innledning... 4 1.1. Kort om friidrettsgruppa... 4 Friidrett er ikke lenger

Detaljer

Kretstinget onsdag 9. mars 2011 kl. 1830 Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta.

Kretstinget onsdag 9. mars 2011 kl. 1830 Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta. OPPLAND FRIIDRETTSKRETS Kretstinget onsdag 9. mars 2011 kl. 1830 Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta. Sak 1a: Åpning Sak 1b: Godkjenning av innkalling Sak 1c: Godkjenning av saksliste Sak 2: Valg

Detaljer

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS l K R E T S T I N G 18. 19. mars 2011 Quality Hotel Grand, Steinkjer Fredag 18. mars: Lagledermøte for Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 19. mars: Kretsting med program i henhold til kretsens

Detaljer

Kretsting 2015. Saksdokumenter

Kretsting 2015. Saksdokumenter Kretsting 2015 OSLO OG AKERSHUS Kretsting 2015 Oslo og Akershus Kretsting Oslo og og og Akershus 2015 Gymnastikk- og Turnkrets Gymnastikk- Oslo og og Akershus og og Turnkrets Gymnastikk- og Turnkrets Saksdokumenter

Detaljer

Ranheim IL friidrett «trygghet, trivsel og utvikling»

Ranheim IL friidrett «trygghet, trivsel og utvikling» 1 Innhold: Innhold Betraktninger 2013....3 Klubben:...3 Utvalg:...3 Ranheim friidrettshall:...3 Trenere:...4 Aktivitet:...4 Deltagelse på kurs:...4 Treningsgruppene...4 Prosjekter...6 Prestasjoner...7

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Godkjent Kretstinget 10. mars 2015. Årsberetning 2014 Side 1

ÅRSBERETNING 2014. Godkjent Kretstinget 10. mars 2015. Årsberetning 2014 Side 1 ÅRSBERETNING 2014 Godkjent Kretstinget 10. mars 2015 Årsberetning 2014 Side 1 NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2015 Det vises til innkalling av 9.februar 2015. Kretstinget holdes på Idrettens hus i Østfoldhallen,

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

ÅRSBERETNING AURSKOG HØLAND FRIIDRETTSLAG 2001

ÅRSBERETNING AURSKOG HØLAND FRIIDRETTSLAG 2001 Årsberetning AHF 2001 ÅRSBERETNING AURSKOG HØLAND FRIIDRETTSLAG 2001 Vår hovedsponsor: 1 Årsberetning AHF 2001 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2001 3 UTMERKELSER 3 Innsatspokal 3 Rekruttpokaler 3 Styrets

Detaljer

HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 09. 10. februar 2013 Rica Hotel Hamar. Teknisk arrangør: Hamar IL Turn

HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 09. 10. februar 2013 Rica Hotel Hamar. Teknisk arrangør: Hamar IL Turn HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 09. 10. februar 2013 Rica Hotel Hamar Teknisk arrangør: Hamar IL Turn Innholdsliste Invitasjon til alle lag i HGTK m. agenda for tinget s. 3 Informasjon

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer