VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS"

Transkript

1 ÅRSBERETNING VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. STYRETS RAPPORT UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE Resultatregnskap og balanseregnskap Revisjonsrapport Innkomne forslag Forslag til budsjett Vedlegg Vedlegg 1: Resultater fra NM Vedlegg 2: Resultater fra jr. NM Vedlegg 3: Resultater fra UM inne Vedlegg 4: Resultater fra UM ute Vedlegg 5: Resultater NCC-lekene 2010 Vedlegg 6: Resultater KM Vedlegg 7: Kretsmestre 2010 Vedlegg 8: Resultater kretskamp Vedlegg 9: Resultatoversikt friidrettssesongen 2010 Vedlegg 10: Medaljer i veteranmesterskap

3 1. STYRETS RAPPORT Følgende ble valgt på det ordinære kretstinget 2010: Leder Jan Olav Hay TFIK Gjenvalg Nestleder Stig Benserud Horten FIK Gjenvalg Styremedlem Åshild Jenssen Sandefjord IL Ny Styremedlem Ingeborg Bøe GØIF Gjenvalg Styremedlem Kjersti Jergel IL Sandvin Gjenvalg Styremedlem Per Bentsen Nykirke Gjenvalg Utvalgsledere/områdeledere: Repr. til fellesutvalg ungdom i BuVeTe: Stig Benserud HFIK Gjenvalg Rekrutteringsgruppe 13-14: Kjersti Jergel IL Sandvin Gjenvalg Statistikkansvarlig: Roy Sannes Larvik T&IF Gjenvalg Dommerutvalg: Leder: Jan Olav Hay TFIK Gjenvalg Medlem: Fritz Dahl TFIK Gjenvalg Anleggsansvarlig: Brynjar Røgeberg STIF Gjenvalg Veterankontakt: Jostein Myrvang Larvik T&IF Gjenvalg Gang/mosjon: Per Bentsen Nykirke Gjenvalg Revisorer: Valgkomité: Roy Andersen TFIK Gjenvalg Ingen valgt Tønsberg FIK, Runar og Fram ADMINSTRASJON Kretsen har i 2010 hatt daglig leder i 25 % - stilling. Stillingen var besatt av Charlotte Svensen. Hun sa opp per Monica Grefstad Frøynes tok over stillingen Regnskapet er ført av Kåre Hansen, Tønsberg Fridrett 3

4 MØTER Det er avholdt ett ordinært kretsting samt ett lagledermøte og et kretsutviklingsmøte. Det avholdt 5 styremøter og behandlet 37 saker. REPRESENTASJON Norges Friidrettsforbunds Landsstyremøte Jan Olav Hay (vår og høst) EIENDELER Kretsen eier sammen med Telemark Friidrettskrets en PC type Asus M51V innkjøpt desember Det er i 2009 kjøpt inn en projektor til kursviksomhet. Eiendelen deles mellom Vestfold Friidrettskrets, Telemark Friidrettskrets og forbundet. Kretsen eier i tillegg: 1 stk. tidtageranlegg 1 stk. vindmåler 4

5 Aktivitetstall J 0-12 J K >19 G 0-12 G M>19 Total Gledelig økning fra 2009, den største økningen har vi i klassen G/J 0-12 år. ØKONOMI Nøkkeltall Sum driftsinntekter Regionstilskudd Sum driftsutgifter Personalutgifter Resultat Sum egenkapital Merknader til 2010 regnskapet: Inntekter: Bedre kontroll, høyere deltakelse på løpsarrangementer og etter mange purringer lyktes det å få startkontigenten betydelig opp, sammenlignet med På plusssiden nevnes også økningen i regionstilskuddet og bingoinntekten. Div. inntekter skyldes regulering av beholdning av KM-medaljer. Utgifter: Merforbruket på år skyldes flere deltakere på år gjelder innkjøp av T-skjorter forbruket vil skje i Det reelle forbruket på 15 + er ca (hensyntatt egenandeler for UM-turen). Ellers har styret gjennomført tett kostnadsoppfølging. BuVeTe-SAMARBEIDET De tre kretsene Buskerud, Vestfold og Telemark har opprettholdt et såkalt Interim-styre, bestående av kretslederne i de tre kretsene. Møter avholdes ved behov, det er gjennomført et møte i Kretsene drives ellers som enkeltkretser. Samarbeidet Telemark om KM13-19år ble videreført også i 2010 med KM på Kjølnes i Telemark. Øvrige KM har vært arrangert internt i kretsen. 5

6 KRETSENS HJEMMESIDE Kretsens hjemmeside på Internett er jevnlig oppdatert for å holde ledere, trenere, foreldre og utøvere informert. Det er i 2010 kommet ny nettside. Takk til klubber som har sendt inn saker til nettsiden. HANDLINGSPLAN 2010 Handlingsplanen er et arbeidsverktøy for krets og klubber. Den er bygget på Norsk Friidretts strategiplan Norsk Friidrett mot 2012 og ASTRA-konseptet. 1.Administrasjon Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Ajourføre dommerlister og medlemslister og øvrig nettverk Høst DL Gjennomført Utarbeide terminlister Vinter DL Gjennomført, men må forbedre rutiner fra klubber. Opprette ungdomsutvalg Vår DL Ikke gjennomført Utarbeide planer Høst DL Fortløpende Deltakelse på daglig leder og landsstyre møter Fortløpende DL/Kretsleder DL vært med på samtlige LS og DL. Statistikk Fortløpende Statistikkfører Fortløpende Skaffe sponsorer Fortløpende DL/Styret Nye sponsorer til friidrettsskolen. Søke om aktuelle midler Fortløpende DL Søkt og tildelt midler fra Norsk friidrett og FV. 2. Sentralt initierte tiltak Mål: Rekruttere flere barn og unge til friidretten Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember NCC Hele året Klubbene Sandefjord TIF 200 deltakere april/mai Friidrettens IF Fram Friidrett 120 deltakere oktober 2010 Dag NIF Friidrettsgruppe 100 deltakere 29. mai 2010 Team Athletics Games TineStafetten 2010 Borre Idrettspark Greveskogen idrettspark Lovisenlund idrettsplass Storstadion Sandefjord Solbakken 13. februar Sem IF Gjennomført. Gode tilbakemeldinger. 12. mai 9. juni 9. juni HFIK/Horten TFIK/Re vgs LT/TH vgs STIF/V-øya Svelvik TFIK TFIK 101 lag 203 lag 120 lag 121 lag 18 lag 500 deltakere 6

7 Svelvim Finalearrangementet Mangekampen Barnas Turmasj 7 1.mars- Klubber/lag/skoler. DL pådriver Trimveien barnehage Åsgårdstrand Barnehage Langestrand SFO Eidsfoss barnehage Nissemasjen Desember Klubber/lag/skoler. DL pådriver Trimveien baronetage IL Flint Bogen baronetage Søndre Slagen Kvinne- og Familielag Runar IL Furustad Andelsbarnehage Bugården baronetage Prestekragen baronetage Tjølling IL, Allidrett Hvarnes IL Langestrand SFO Jordet skole SFO Vammen Friluftsbarnehage Hof i Sentrum / Hof idrettslag Hundremeterskogen baronetage Lardal kommune 3.Friidrettens plass i skolen HORTEN HORTEN LARVIK HOF Mål: Fremme idrettsglede og fysisk aktivitet blant barn og unge Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Arrangere skolefriidrettsdager Vår Krets pådriver Vear skole 100 Klubbene Selvik skole 190 gjennomfører Presterød Skole 200 Lillås skole 190 Gjennomføre regional skolefinale Høst DL Ikke gjennomført. Konsept utviklet, og det er mottatt støtte til arrangementet fra Friidrettens Venner Arrangere lærerkurs Vår Kretsen Ingen kurs. Oppfordret lærere til å reise på lærerkurs friidrett på NIH. 4. Talentutvikling år Mål: Skape god lagånd og et godt sosialt miljø på tvers av klubb-/ og kretsgrensene. Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember NCC-lekene august Kretsen Kvote på 35 deltakere. 2 plass. Samlinger 5 stk Uke 11: Sem Kretsen Gjennomført 5 samlinger i 2010

8 Uke 16: Sandvin Uke 23: Greveskogen. Med kappgang. (Kjersti & Charlotte, ansvar for denne) Uke 33. NCC-lag samling (Kjersti) Uke 49: STIF med de aktuelle kretsene 5. Talentutvikling år Mål: Legge til rette for og gjennomføre konkrete idrettslige- og sosiale tiltak som bidrar til å opprettholde/øke aktiviteten blant ungdom. Sørge for aktivitetstilbud for de som vil satse på friidrett på et høyt nivå. Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Innendørs kretskamp BuVeTe 10. januar BUVETE Gjennomført Spydprosjekt Porsgrunn til UIU Gjennomført 1 utøvere fra Vestfold Stavprosjekt i Drammen til UIU Gjennomført 2 utøvere fra Vestfold Sleggeprosjekt til UIU Gjennomført 7 utøvere fra Vestfold Mellom- og langdistanseprosjekt til UIU Gjennomført 4 utøvere fra Vestfold Kretstur til UM i Molde 2-5 september Kretsen Gjennomført 20 utøvere og 6 ledere Aktivitet Mål: Tilrettelegge friidrettskonkurranser for barn og unge Tiltak: Tid Ansvarlig Status pr Godkjenne stevnesøknader 2010 Daglig leder Fortløpende Sportsadmin Lansere ny nettside mai Daglig leder OK Oppdatere kretsens hjemmeside 2010 Daglig leder OK Arrangere friidrettstevner 2010 Klubbene OK Arbeide for integrering av funksjonshemmede i Norsk friidrett i Vestfold Fortløpende Styret Her må vi bli bedre. Friidrettskarusellen er et av tiltakene. Skolering Mål: Styrke mottakerapparatet i klubbene Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Aktivitetslederkurs, 20 delt Februar- høst DL Sande November 3 deltakere Flint. November 5 deltakere Ungdomstrener, 10 delt April/ Mai DL Ungdomstrenerkurs Stavern Kretsdommerkurs (Sande, Horten, Tønsberg), 15 delt Vår KDU Sande 27.05: 5 deltakere Larvik 25.08: 9 deltakere 8

9 Tønsberg 04.12: 2 deltakere Lærerkurs Vår/høst DL Ingen kurs. Oppfordret lærere til å reise på lærerkurs friidrett på NIH. Inspirasjonskveld Juni Styret Gjennomført som klubbutvikling Utdanne klubbutviklere min. 2 stk Januar Styret Gjennomført. Monica Grefstad Frøynes og Halvard Skjauff Starterkurs- oppfrisking KDU Sandefjord: November 9 deltakere Forbundsdommerkurs Tønsberg 2 deltakere Tett på klubbene Mål: Opprettholde og starte nye klubber Bistå klubbene med deres arbeid for norsk friidrett Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Kartlegge behov i alle klubber Vår/sommer DL Gjennomført januar Kartlegge behov i idrettslag uten friidrettsaktivitet. Vår/sommer DL Ikke gjennomført, nok med å følge opp klubber som betaler kontingent, men ikke har aktivitet Startmøter i 4 klubber Høst/vår DL/Kursholder - Krets - STIF - Runar - Fram NCC-klubb DL Flint Lagledermøte Høst Kretsen To lagledermøter Rekruttering Mål: Etablere friidrett som en attraktiv idrett for barn, ungdom og voksne Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Arrangere friidrettsskoler Hele sesongen Lagene Sandefjord Nøtterøy Idrettsforenig IL Sandvin Horten Friidrettsklubb Nøtterøy Idrettsforening Friidrettsgruppe IL Flint Motivere til myldrestevner DL og klubben Hele sesongen Ok Kappgang i stevner Hele sesongen Klubbene Sørge for kappgang i minimum 3 stevner i Anlegg Mål: Støtte- og rådgivningsfunksjon overfor klubbene i anleggsspørsmål Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Følge opp anleggsbefaring Sesong Anleggsutvalg Anleggsbefaring gjennomført 9

10 Oppfordre klubbene til å påvirke etablering av nærmiljøanlegg som også blir tilrettelagt for friidrett Følge opp sikkerheten v/kastburene Arbeide for etablering av friidrettsanlegg i forbindelse med nye anlegg/haller. høsten. Rapport foreligger. Hele året Styret Ingen henvendelser Vår KDU Gjort I forbindesle med anleggsbefaring. Hele året Styret Ikke henvendelser. Mosjon Tiltak Tid Ansvarlig Status 31. desember Utarbeide konsept for Høsten 2010 DL Ikke gjennomført. mosjonskarusell Plassere ut 20 mosjonsskilt Våren 2010 DL + klubber Ikke gjennomført Bevisstgjøring av mosjonsaktivitet Hele året Kretsstyret + DL Informasjon på diverse møter FORBUNDETS GRUPPER: Mesterskapsgruppe U23 Anders Erlend Idås, Horten Runar Steinstad, Runar Løftprosjekter 2010: Kast: Lene Emilie Vik, Sandvin Fredrik Simensen, Sandvin Hekk: Anders Erlend Idås, Horten Holta Invest: Ida Bakke Hansen, Runar Lengde/Tresteg: Helene Hoven, Sandvin 10

11 REPRESENTASJONSRESULTATER: EM Barcelona, Spania Stafett: Siri Eritsland, Mari Gilde Brubak, Ida Bakke Hansen, Runar, Ezinne Okparaebo, BUL nr. 9 og utslått med E-cup Super League, Bergen 4 x100 m stafett: Siri Eritsland, SK Vidar, Mari Gilde Brubak, Malvik, Ida Bakke Hansen, Runar, Nina Brandt, Steinkjer (11) Nordisk jr.landskamp, Akureyri, Island 200 m: Ida Bakke Hansen, Runar nr x 100m st.: Kine Aaltvedt, Minerva IS, Marte Jørgensen, IK Tjalve, Ida Bakke Hansen, Runar og Astrid M. Cederkvist, Aurskog-Høland, nr. 3 med Kule: Fredrik Simensen, Sandvin nr Diskos: Fredrik Simensen, Sandvin 6 ugyldige kast Totalt vant NORGE sammenlagt for menn og kvinner. Nordisk/baltisk mesterskap, Söderhamn, Sverige 400 m hekk: Anders Erlend Idås, Horten nr x 400 m stafett: Anders Erlend Idås, Horten, Vidar Dahle, Gular, Jonas Andre Grønnhaug, Ranheim og Martin Loftås Kåstad, Osterøy. Laget ble nr EM/VM 100 k Gibraltar Margrethe Løgavlen, Tønsberg Turn, brøt SPORTSLIGE RESULTATER Se vedlegg 1-10 LAGSERIENE Etter tre år i toppen må Tønsberg FIKs herrer ta steget ned en divisjon etter at de havnet på 12 plass i SPORTSLIGE UTMERKELSER ALLSIDIGHETSPOKALEN (Beste jente og gutt år i løp, hopp og kast sammenlagt) 11

12 JENTER: Oda Mohus, IL Runar, 2785 p. GUTTER: Sigurd Blom Breivik, IL Sandvin, 2957 p. VESTFOLDPOKALEN 2010 Kvinner: Menn: Ida Bakke Hansen, IL Runar Anders Erlend Idås, Horten FIK FIVs ÆRESPRIS (Beste gutt og jente 18 årsklassen, beregnet etter Tyvingtabellen) GUTTER: JENTER TORE JOHANSENS MINNESPRIS (Gutt eller jente (13-19 år) som har oppnådd best resultat iht. Tyrvingtabellen i: /600/800 m 2. Kast (di-ku-sl-sp) Løp: Torsten Bergh Moss, TFIK Kast: Fredrik Simensen, IL Sandvin Styret har også i 2010 latt seg imponere av all den innsatsen som legges ned i klubbene for de aktive, som har gitt sitt utslag i at "lille" Vestfold markerer seg på resultatlistene. Det har vært arrangert mange samlinger for år, flere klubber har gjennomført klubbutviklingsmøte og på årets NCC-leker hevdet Vestfold seg i toppen. Veteranene har også vist fremragende resultater i året som gikk. TAKK, ledere og trenere, men først og fremst de aktive. Norsk Friidrett er takknemmelige for all arbeid som legges ned i statistikken til kretsen. Det blir gjort en omfattende og god innsats. Som tidligere år vil vi igjen gi en takk Roy Sannes. Styret ser frem til et godt samarbeide med klubbene, ytterligere fremgang for de aktive i Jan Olav Hay(s) Stig A. Benserud (s) Ingeborgs Bøe(s) Åshild Jensen(s) Kjersti Jergel (s) 12

13 2. UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG Medlemmer Medlemmer har vært Stig Benserud Vestfold FIK, Mari Sønju Stabækk Buskerud FIK og Geir Vidar Bøe Telemark FIK. Daglig leder i Buskerud FIK, Rolf Justad, hjelper til med noe administrativt arbeid. Møter Det er avholdt ett utvalgsmøte, i Drammen. Ellers god kontakt pr e-post og tlf mellom utvalgsmedlemmene. Kretskamp Kretskamp mellom de tre kretser i BuVeTe ble avviklet 17. Jan 2010 i Drammenshallen. Resultatet ble: Buskerud 229,5p Telemark 187,5p, Vestfold 186p. Takk til alle dommere og funksjonærer som hjalp til! Turer Det ble ikke avviklet felles tur i år. Vestfold arrangerte tur for sine klubber til UM i Molde. 20 utøvere og 6 ledere fra klubbene Runar, TFIK, Horten, STIF og Svarstad deltok på hele turen. Sandvin og flere fra de andre klubbene deltok på hjemreisen. Mellom- og Langdistanseprosjekt 15 år og eldre Trenere er Hilde Hovdenakk fra Buskerud og Geir Vidar Bø fra Telemark. 32 løpere deltok på en eller flere samlinger fra Januar til Mai. Fire samlinger i denne perioden. To med overnatting og en med testing av O2. Flere av samlingene inneholdt teoritimer av trenerne og på samlingen i mars kom Susanne Wigene og holdt foredrag om treningen sin og motivasjon. Prosjektet er videreført for høsten En samling i hver måned fra oktober til desember er avholdt og til sammen 29 deltakere har deltatt. Fire fra Vestfold: Torsten Bergh Moss TFIK og Kristoffer Robin Kjørum Horten FIK. Sigurd og Sverre Blom Breivik Sandvin har kommet til nå i høst. Sleggeprosjekt år Trener er Einar Brynemo. 1-2 treninger i måneden. To utøvere fra Telemark og 7 fra Vestfold (Nora Junker, Therese Buck, Marlene Kroman, Tomas Buch, Markus Olsen og Marius Rassmusen alle fra TFIK). Noe varierende frekvens på samlinger pga snø og sykdom. Prosjektet er videreført fra høsten 2010 og 5 nye utøvere har deltatt. Alle kretser representert. To nye fra Vestfold (Daniel Schjauff Sem IF og Anette Nicolaisen Horten FIK). Stavprosjekt år Trener er Carl-Erik Mo. Seks deltakere fra Vestfold og Buskerud. Fra Vestfold Rudi Kristiansen og Magnus Gjone Nordhus fra Horten FIK. To samlinger pr måned er avholdt i Drammenshallen og i Sande utendørs. Prosjektet er videreført fra høsten 2010 for 4 av disse hopperne pluss en ny. Tre fra Buskerud og to fra Vestfold (Rudi Kristiansen Horten FIK, Daniel Skjauff TFIK). Treneren har nå også samlinger for styrketrening og løping. Han lager også treningsprogram til hopperne. Spydprosjekt år i Porsgrunn Trener er Dag Inge Hansen. Tolv deltakere fra alle 3 kretsene. Prosjektet er videreført høsten 2010 etter ny søknadsrunde med 9 deltakere, 8 fra Telemark og 1 fra Vestfold (Daniel Skjauff Sem IF). 13

14 Økonomi NFIF dekket alle trenerutgifter i øvelsesprosjektene. Vi får også inn noe VO-midler. Kretsene betaler kun for de øvelsesprosjektene de har utøvere med på. Kretskampen dekkes av kretsene. Daglig leder i Buskerud FIK, Rolf Justad, har ført regnskap for disse tiltakene. Hver av kretsene har kostnader på kr for kretskampen og prosjektene til sammen. UIU 2010 Økonomi Spyd Øv.prosjekter Distanseløp Stav Kule Slegge Totalt Totalt Utgifter Tilsk. NFIF Diff Møteutgifter -79 VO-midler 2970 Kretskamp - premier og halleie Startkontigent NM/UM Terrengløp Fellesopplegg UM, Molde Sum forbruk Ungdoms- og Idrettsutvalget for BuVeTe v/ Stig Benserud 3. RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE 3.1 Statistikk Se statistikk i vedlegg 3.2 Dommerutvalget KDU har i 2010 bestått av leder Jan Olav Hay og Fritz Dahl. Jan Olav Hay og Brynjar Røgeberg er kretsens dommerinstruktører. Kåre Hansen og Brynjar Røgeberg er kretsens starterinstruktører. Johan Johansen, TFIK er blitt autorisert Forbundsstarter. Det er gjennomført starterkurs i Sandefjord med 5 deltakere. Svein Arne Simensen, IL Sandvin og Rune Øverland, TFIK er blitt autorisert som forbundsdommere. Det er gjennomført 2 kretsdommerkurs: 14

15 Sande: 6 deltakere Tønsberg: 2 deltakere Det er gjennomført et starterkurs, i Sandefjord, med 5 deltakere. Disse vil bli fulgt opp med praktiske trening/starteroppgaver, vår og sommer Det har vært fokus på sikkerhet ved gjennomføring av kastøvelser. Det er registrert få rapporter om negative forhold/episoder relatert til avviklingen av så vel banestevner som andre arrangementer. Vi konkluderer derfor med at kretsens klubber gjennomfører stevnene med høy kvalitet. Jan Olav Hay er oppnevnt medlem av FDU Forbundets dommerutvalg. Fritz Dahl, Johan Johansen og Jan Olav Hay deltok på FDU`s dommerseminar. Oppdatert Håndbok ble utgitt og tilbudt klubbene til subsiert pris (Kr. 25,-). Klubbene er oppfordret til å bidra til at flere kretsstartere blir utdannet. Jan Olav Hay 3.3 Rekrutteringsgruppe år I 2010 ble det arrangert 5 samlinger for kretsens 13- og 14 åringer. I tillegg var vi på NCC-stevne i Lillestrøm. Samling 1: Arrangert av Sem IF og TFIK i Messehallen i Tønsberg. Det var 30 utøvere på samlingen. Samling 2: Arrangert av Sandvin IL på Nordre Jarlsberg Idrettspark. Vi hadde spurt spesifikt om Sandvin kunne ha stavtrening på denne samlingen da de har utstyr og trener til dette. Siden dette ikke er en øvelse alle klubber har utstyr til å prøve fult ut synes vi dette var lurt. Det var 25 utøvere på samlingen. Samling 3: Arrangert av kretsen (Kjersti Jergel og Charlotte Svensen) på Greveskogen Idrettspark. Temaet for samlingen var kappgang. Vi hadde besøk av kappgjenger Arne- Johan Martinsen som instruerte utøverne. Selve treningen avsluttet vi med Amerikansk uttak i kappgang til Ncc-laget plass i hver aldersgruppe gutter og jenter, fikk automatisk plass på Ncc-laget til Ncc- lekene på Lillestrøm. Samlingen ble rundet av med pizza og drikke til alle. Samlingen hadde 21 deltakere. Samling 4: Arrangert av kretsen (Kjersti Jergel og Charlotte Svensen) på Greveskogen Idrettspark. Samlingen var for NCC-laget som var tatt ut til å være med til Lillestrøm. Et av fokusene for samlingen var å gjennomføre trening på de øvelsene hvor vi hadde fått tilbakemelding på at det var flere utøvere som ikke hadde gode muligheter til å øve på disse i egen klubb. Dette gjaldt spesielt tresteg og stav. De som ikke ønsket å være med på disse hadde spyd, kule, hekk eller diskos. Vi fikk hjelp av trenere tilknyttet TFIK og Sem IF. Samlingen ble rundet av med pizza og drikke til alle. Dette for at utøverne skulle få mulighet til litt sosial omgang med hverandre før vi skulle reise til Lillestrøm. Det ble og gitt informasjon rundt reise og opphold til Ncc-lekene. Samlingen hadde 32 deltakere. 15

16 NCC-lekene Lillestrøm 28. og 29. august. Dette året hadde vi fått utvidet kvoten til Vestfold fra 30 til 35 deltakere. Dagen vi reiste var det et sykdomsfrafall. Kretsen leide buss hvor alle utøverne ble hentet enten i Larvik, Sandefjord, Sem, Kopstad eller jernbanestasjonen i Sande. På bussen ble det servert baguetter som vi hadde kjøpt inn. Det ble og delt ut info om helgens arrangement og lag genser til alle. Stevnet forløp på en meget positiv måte for oss fra Vestfold og vi havnet på en historisk flott 2. plass i kretskampen. Alle utøverne var med på overnattingen ved skolen vi hadde fått tildelt plass på. Vi hadde buss hjem igjen søndag og utøverne kunne da gå av på de samme plassene som vi hadde opphenting på vei inn. Lagledere på turen var Åshild Jensen - STIF, Halvard Skjauff - TFIK, Thor Blom Breivik - Sandvin og Kjersti Jergel - Friidrett i Vestfold. Samling 5: Arrangert av STIF i Jotunhallen. Samlingen hadde 27 deltakere. Etter samlingen ble det servert lunsj, brød, pålegg og juice (STIF hadde ordnet med sponsing av lunsjen). Kjersti Jergel 3.4 Anlegg Det har ikke vært noen kontakt med klubbene i kretsen på anleggsiden og klubbene takler mindre forbedringer selv. Kretsens tidtakeranlegg har vært i bruk i Sandefjord og STIF har fått en som kan kjøre anlegget. Nå har Sandefjordalliansen bestilt sitt eget, slik at kretsens anlegg for eksempel kan benyttes av Sandvin. Forbundets Anleggskontroll-utvalg var 28 september på befaring på alle banene i Vestfold med fast dekke, i alt 6 anlegg. Det nyeste var Nesskogen idrettspark på Nøtterøy, et enkelt, men flott anlegg. Utvalget foretok en grundig gjennomgang, og alle klubbene har fått tilsendt rapport med beskrivelse av banen og tilstanden. Det er en positiv omtale av alle banene, men alle fikk anmerkning om betydningen av regelmessig vedlikehold og forslag til hva som burde gjøres. Det gjaldt særlig dyprensing av dekket som vil doble levetiden på dekket. Det var også noen svakheter som gikk igjen: * Tilfredstillene kastbur er en mangelvare. * Hinderbukker mangler flere steder. Det er nå opp til klubbene og baneeierne å foreta utbedringer og sørge for regelmessig vedlikehold. Lykke til. Brynjar Røgeberg 3.5 Veterankontakt 2010 har vært et nytt godt år for Vestfolds veteraner. Det er god aktivitet og veteranene markerer seg i alle konkurranser over hele verden! Det har blitt medaljer i både VM, EM og Nordisk. I tillegg tas det mange medaljer i de forskjellige Norgesmesterskapene. Veteranene stiller også bra opp i alle KM øvelsene i Vestfold. 16

17 I år har Tønsberg friidrettsklubb arrangert 2 norgesmesterskap for veteraner, både i terrengløp og i 5-kamp. Både utøverne og klubbene markerer seg bra. I tillegg er veteranene med og arrangerer stevner for barn og ungdom. Pass godt på veteranene, uten dem blir Vestfold friidretten fattigere. Jostein Myrvang 17

18 4.Resultatregnskap og balanseregnskap 18

19 19

20 20

21 5.. Revisjonsrapport 21

22 7. Innkomne forslag Det er ingen innkomne forslag. 8. Handlingsplan for 2011 Administrasjon Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Ajourføre dommerlister og medlemslister og øvrig nettverk Høst DL Utarbeide terminlister Vinter DL Opprette ungdomsutvalg Vår DL Utarbeide planer Høst DL Deltakelse på daglig leder og Fortløpende DL/Kretsleder landsstyre møter Statistikk Fortløpende Statistikkfører Skaffe sponsorer Fortløpende DL/Styret Søke om aktuelle midler Fortløpende DL Sentralt initierte tiltak Mål: Rekruttere flere barn og unge til friidretten Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember NCC Friidrettens Dag Hele året Klubbene Team Athletics Games Hele året Klubbene. TineStafetten 2010 Borre Idrettspark Greveskogen idrettspark Lovisenlund idrettsplass Storstadion Sandefjord 12. mai HFIK/Horten vgs TFIK/Re vgs LT/TH vgs STIF/V-øya skole Finale-arrangementet Mangekampen 25. Mai TFIK/KRETS TFIK Barnas Turmasj 1.mars- Klubber/lag/skoler. DL pådriver Nissemarsjen Desember Klubber/lag/skoler. DL pådriver Friidrettens plass i skolen Mål: Fremme idrettsglede og fysisk aktivitet blant barn og unge Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Arrangere skolefriidrettsdager Vår Krets pådriver Klubbene gjennomfører Gjennomføre regional skolefinale Høst DL 22

23 4. Talentutvikling år Mål: Skape god lagånd og et godt sosialt miljø på tvers av klubb-/ og kretsgrensene. Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember NCC-lekene 2-4. September Kretsen Samlinger 7 stk Kretsen/klubbene 5. Talentutvikling år Mål: Legge til rette for og gjennomføre konkrete idrettslige- og sosiale tiltak som bidrar til å opprettholde/øke aktiviteten blant ungdom. Sørge for aktivitetstilbud for de som vil satse på friidrett på et høyt nivå. Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Innendørs kretskamp BuVeTe 12. Februar BUVETEAG Spydprosjekt Porsgrunn Videreføres fra UIU 2010 Stavprosjekt i Drammen Videreføres fra UIU 2010 Sleggeprosjekt Videreføres fra UIU 2010 Mellom- og Opprettholdes UIU langdistanseprosjekt Videreføres fra 2010 Sprint/hekk prosjekt Året 2011 VF/TM Kretssamlinger 2-3 i året Kretsen Kretskamp 1-2 i året Kretsen Aktivitet Mål: Tilrettelegge friidrettskonkurranser for barn og unge Tiltak: Tid Ansvarlig Status pr Godkjenne stevnesøknader Hele året DL Oppdatere kretsens hjemmeside Hele året DL + styret Arrangere friidrettstevner Hele året Klubbene Arbeide for integrering av Fortløpende Styret funksjonshemmede i Norsk friidrett i Vestfold Skolering Mål: Styrke mottakerapparatet i klubbene Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Aktivitetslederkurs, 20 delt Ved behov DL Ungdomstrener, 10 delt Ved behov DL Kretsdommerkurs ( Horten, Ved behov KDU Tønsberg), 15 delt Inspirasjonskveld Juni Styret 23

24 Utdanne klubbutviklere Ved behov Styret Starterkurs- oppfrisking igang KDU Tett på klubbene Mål: Opprettholde og starte nye klubber Bistå klubbene med deres arbeid for norsk friidrett Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Kartlegge behov i alle klubber Vår/sommer DL Kartlegge behov i idrettslag uten Vår/sommer DL friidrettsaktivitet. Startmøter i 4 klubber Vår/Høst DL/Kursholder NCC-klubb Vår/sommer DL Lagledermøte Vår/Høst Kretsen Rekruttering Mål: Etablere friidrett som en attraktiv idrett for barn, ungdom og voksne Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Arrangere friidrettsskoler Hele sesongen Lagene Egen arbeidsgruppe Skoleprosjekt Hele sesongen Kappgang i stevner Hele sesongen Klubbene 10. Anlegg Mål: Støtte- og rådgivningsfunksjon overfor klubbene i anleggsspørsmål Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Følge opp anleggsbefaring Sesong Anleggsutvalg Oppfordre klubbene til å påvirke Hele året Styret etablering av nærmiljøanlegg som også blir tilrettelagt for friidrett Følge opp sikkerheten Vår KDU v/kastburene Arbeide for etablering av friidrettsanlegg i forbindelse med nye anlegg/haller. Hele året Styret Mosjon Tiltak Tid Ansvarlig Status 31. desember Utarbeide konsept for Høsten 2010 DL mosjonskarusell 24

25 Plassere ut 20 mosjonsskilt Våren 2010 DL + klubber Bevisstgjøring av Hele året Kretsstyret + DL mosjonsaktivitet 9. Fastsettelse av kretskontigent for 2011 Kretsstyret foreslår følgende kretskontingent for 2011: 0-25 medlemmer kr kr , kr , kr ,- Lag uten friidrettsaktivitet utenom eget lag betaler kr. 500,- uavhengig av aktivitetsregistreringen i Norges Idrettsforbunds Idrettsregistrering. Lag uten friidrettsaktivitet utenom eget lag men som arrangerer mosjonsløp betaler kr.1.000,- uavhengig av aktivitetsregistreringen i Norges Idrettsforbunds Idrettsregistrering. 25

26 6. Forslag til budsjett 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS BUDSJETT 2010 BUDSJETT 2011 Konto Kontonavn Budsj 2011 Regnsk. 10 Regnsk. 09 Regnsk Startavgift Tilskudd Tinestafetten Tilsk./bonus kursaktivitet Tilskudd NCC-samlinger Tilskudd NCC-lekene Tilskudd Vestf. Idrettskrets Regionstilskudd VO-midler Tilsk. Tine finalearr Kretskontigent Mva.kompensasjon Tilskudd Friidrettens Venner KDU - salg av håndbøker Egenandeler fellestiltak Egenandeler UM Bingo Sponsorinntekter Sparebank 1 - sponsorinnt Div. inntekter (varebehold) SUM DRIFTSINNTEKTER Tiltak år Tiltak år Tiltak Skoleprosjekt PUH Stipendier Kursadm KDU Tine finalearr Personalutgifter Kontorleie Regnskapsføring Maskiner og utstyr Tidtakeranlegget Litt. og tidskr Tele-utgifter Porto IT-kostnader

27 7510 Innkj. Håndbøker Bevilgninger/gaver Styremøter Lagledermøte/kretsting Div. møter Landstyre/Tingdeltakelse Adm.utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER Renteinntekter Resultat Jan Olav Hay - kretsleder 27

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS ÅRSBERETNING 2011. VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG... 13 3. RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE... 14 3.1 Statistikk:...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK ÅRSBERETNING 2010 Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold: 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. Rapport fra Intersportkarusellen... 9 3. Rapport 13-14 år... 10 4. Rapport 15+... 11 5. Rapport

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS Adresse: Smørbergveien 58, 3172 Vear Org.nr: 976 283 708 E-post: vestfold@friidrett.no Tlf. 48191875 PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 Sted: Idrettenshus Sandefjord Dato: Mandag 26.

Detaljer

BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE

BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE 1 SAKSLISTE: 1. Åpning av tinget ved kretsleder, Runolv Stegane. 2. Godkjenning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Godkjent Kretstinget 10. mars 2015. Årsberetning 2014 Side 1

ÅRSBERETNING 2014. Godkjent Kretstinget 10. mars 2015. Årsberetning 2014 Side 1 ÅRSBERETNING 2014 Godkjent Kretstinget 10. mars 2015 Årsberetning 2014 Side 1 NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2015 Det vises til innkalling av 9.februar 2015. Kretstinget holdes på Idrettens hus i Østfoldhallen,

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Park Hotell Vossevangen

Park Hotell Vossevangen Velkommen til Friidrettskretstinget 2014 Park Hotell Vossevangen Eirik Dolve, IL Fri Europamester U20 med 5.30m. i stav Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus Europamester U23 med 13,12sek. på 100mHk Sakspapirer

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL:

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL: Årsberetning 2011 Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011 Årsmøte 16. februar 2012 Hovedsponsor for Moss IL: HOVEDSTYRETS BERETNING 2011 2011 bekreftet fremgangen som startet i 2010. Året

Detaljer

TINGDOKUMENTER FRIIDRETTSTINGET 2015 ÅLESUND 21.-22. MARS

TINGDOKUMENTER FRIIDRETTSTINGET 2015 ÅLESUND 21.-22. MARS For forhandlingene er satt opp følgende tidsskjema: Lørdag 21. mars: Kl. 10.00-13.00 Forhandlinger Kl. 13.00-14.00 Lunsj Kl. 14.00-16.00 Forhandlinger Kl. 16.00-16.30 Pause Kl. 16.30-18.00 Forhandlinger

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

KRETSTING. Stangehallen

KRETSTING. Stangehallen HEDMARK FRIIDRETTSKRETS Besøksadresse: Stangehallen Postadresse: Ljøstadvegen 15, 2335 Stange Mobil 930 65 526 / 922 14 740 E-mail: hedmark.@.friidrett no Org.nr: 977 068 134 KRETSTING FOR HEDMARK FRIIDRETTSKRETS

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET. Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00

VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET. Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00 VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00 Innholdsfortegnelse DAGSORDEN... 3 FORETNINGSORDEN... 4 Sakenes behandling med forslag til vedtak... 5 TELEMARK OG VESTFOLD

Detaljer

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no NR. 1-2008 34. ÅRGANG Årsmelding for 2007 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 6. mars kl. 19.00 Vålen samfunnshus Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. 2 Forside: Fra

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013-2015

HANDLINGSPLAN 2013-2015 HANINGSPLAN 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Side 1 Planen bygger på hovedmålsettinger til strategiplan fra Norges Friidrettsforbund, Norsk Friidrett mot 2015, som skal være Norsk Friidrett Østfold sitt

Detaljer

ÅRSBERETNING AURSKOG HØLAND FRIIDRETTSLAG 2003

ÅRSBERETNING AURSKOG HØLAND FRIIDRETTSLAG 2003 ÅRSBERETNING AURSKOG HØLAND FRIIDRETTSLAG Vår hovedsponsor: Gull hoved- NM 2002 og Jon Sigurd Utgaardsløkken Hedres med AHF s innsats pokal 1 Innholdsfortegnelse OPPSUMMERING... 4 STYRETS BERETNING...4

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 Oslo, 20.11.10 TIL LAGENE v/leder INNKALLING TIL KRETSTING 2010 I AKERSHUS OG OSLO

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013-14

ÅRSBERETNING 2013-14 ÅRSBERETNING 2013-14 1 Innholdsfortegnelse: Beretninger 2013-14 Side 3 Kretsstyrets beretning Side 10 Alpinkomiteens beretning Side 16 Freestyle/Telemarkskomiteens beretning Side 19 Hopp- og kombinertkomiteens

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove

Detaljer