VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS"

Transkript

1 ÅRSBERETNING VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. STYRETS RAPPORT UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE Resultatregnskap og balanseregnskap Revisjonsrapport Innkomne forslag Forslag til budsjett Vedlegg Vedlegg 1: Resultater fra NM Vedlegg 2: Resultater fra jr. NM Vedlegg 3: Resultater fra UM inne Vedlegg 4: Resultater fra UM ute Vedlegg 5: Resultater NCC-lekene 2010 Vedlegg 6: Resultater KM Vedlegg 7: Kretsmestre 2010 Vedlegg 8: Resultater kretskamp Vedlegg 9: Resultatoversikt friidrettssesongen 2010 Vedlegg 10: Medaljer i veteranmesterskap

3 1. STYRETS RAPPORT Følgende ble valgt på det ordinære kretstinget 2010: Leder Jan Olav Hay TFIK Gjenvalg Nestleder Stig Benserud Horten FIK Gjenvalg Styremedlem Åshild Jenssen Sandefjord IL Ny Styremedlem Ingeborg Bøe GØIF Gjenvalg Styremedlem Kjersti Jergel IL Sandvin Gjenvalg Styremedlem Per Bentsen Nykirke Gjenvalg Utvalgsledere/områdeledere: Repr. til fellesutvalg ungdom i BuVeTe: Stig Benserud HFIK Gjenvalg Rekrutteringsgruppe 13-14: Kjersti Jergel IL Sandvin Gjenvalg Statistikkansvarlig: Roy Sannes Larvik T&IF Gjenvalg Dommerutvalg: Leder: Jan Olav Hay TFIK Gjenvalg Medlem: Fritz Dahl TFIK Gjenvalg Anleggsansvarlig: Brynjar Røgeberg STIF Gjenvalg Veterankontakt: Jostein Myrvang Larvik T&IF Gjenvalg Gang/mosjon: Per Bentsen Nykirke Gjenvalg Revisorer: Valgkomité: Roy Andersen TFIK Gjenvalg Ingen valgt Tønsberg FIK, Runar og Fram ADMINSTRASJON Kretsen har i 2010 hatt daglig leder i 25 % - stilling. Stillingen var besatt av Charlotte Svensen. Hun sa opp per Monica Grefstad Frøynes tok over stillingen Regnskapet er ført av Kåre Hansen, Tønsberg Fridrett 3

4 MØTER Det er avholdt ett ordinært kretsting samt ett lagledermøte og et kretsutviklingsmøte. Det avholdt 5 styremøter og behandlet 37 saker. REPRESENTASJON Norges Friidrettsforbunds Landsstyremøte Jan Olav Hay (vår og høst) EIENDELER Kretsen eier sammen med Telemark Friidrettskrets en PC type Asus M51V innkjøpt desember Det er i 2009 kjøpt inn en projektor til kursviksomhet. Eiendelen deles mellom Vestfold Friidrettskrets, Telemark Friidrettskrets og forbundet. Kretsen eier i tillegg: 1 stk. tidtageranlegg 1 stk. vindmåler 4

5 Aktivitetstall J 0-12 J K >19 G 0-12 G M>19 Total Gledelig økning fra 2009, den største økningen har vi i klassen G/J 0-12 år. ØKONOMI Nøkkeltall Sum driftsinntekter Regionstilskudd Sum driftsutgifter Personalutgifter Resultat Sum egenkapital Merknader til 2010 regnskapet: Inntekter: Bedre kontroll, høyere deltakelse på løpsarrangementer og etter mange purringer lyktes det å få startkontigenten betydelig opp, sammenlignet med På plusssiden nevnes også økningen i regionstilskuddet og bingoinntekten. Div. inntekter skyldes regulering av beholdning av KM-medaljer. Utgifter: Merforbruket på år skyldes flere deltakere på år gjelder innkjøp av T-skjorter forbruket vil skje i Det reelle forbruket på 15 + er ca (hensyntatt egenandeler for UM-turen). Ellers har styret gjennomført tett kostnadsoppfølging. BuVeTe-SAMARBEIDET De tre kretsene Buskerud, Vestfold og Telemark har opprettholdt et såkalt Interim-styre, bestående av kretslederne i de tre kretsene. Møter avholdes ved behov, det er gjennomført et møte i Kretsene drives ellers som enkeltkretser. Samarbeidet Telemark om KM13-19år ble videreført også i 2010 med KM på Kjølnes i Telemark. Øvrige KM har vært arrangert internt i kretsen. 5

6 KRETSENS HJEMMESIDE Kretsens hjemmeside på Internett er jevnlig oppdatert for å holde ledere, trenere, foreldre og utøvere informert. Det er i 2010 kommet ny nettside. Takk til klubber som har sendt inn saker til nettsiden. HANDLINGSPLAN 2010 Handlingsplanen er et arbeidsverktøy for krets og klubber. Den er bygget på Norsk Friidretts strategiplan Norsk Friidrett mot 2012 og ASTRA-konseptet. 1.Administrasjon Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Ajourføre dommerlister og medlemslister og øvrig nettverk Høst DL Gjennomført Utarbeide terminlister Vinter DL Gjennomført, men må forbedre rutiner fra klubber. Opprette ungdomsutvalg Vår DL Ikke gjennomført Utarbeide planer Høst DL Fortløpende Deltakelse på daglig leder og landsstyre møter Fortløpende DL/Kretsleder DL vært med på samtlige LS og DL. Statistikk Fortløpende Statistikkfører Fortløpende Skaffe sponsorer Fortløpende DL/Styret Nye sponsorer til friidrettsskolen. Søke om aktuelle midler Fortløpende DL Søkt og tildelt midler fra Norsk friidrett og FV. 2. Sentralt initierte tiltak Mål: Rekruttere flere barn og unge til friidretten Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember NCC Hele året Klubbene Sandefjord TIF 200 deltakere april/mai Friidrettens IF Fram Friidrett 120 deltakere oktober 2010 Dag NIF Friidrettsgruppe 100 deltakere 29. mai 2010 Team Athletics Games TineStafetten 2010 Borre Idrettspark Greveskogen idrettspark Lovisenlund idrettsplass Storstadion Sandefjord Solbakken 13. februar Sem IF Gjennomført. Gode tilbakemeldinger. 12. mai 9. juni 9. juni HFIK/Horten TFIK/Re vgs LT/TH vgs STIF/V-øya Svelvik TFIK TFIK 101 lag 203 lag 120 lag 121 lag 18 lag 500 deltakere 6

7 Svelvim Finalearrangementet Mangekampen Barnas Turmasj 7 1.mars- Klubber/lag/skoler. DL pådriver Trimveien barnehage Åsgårdstrand Barnehage Langestrand SFO Eidsfoss barnehage Nissemasjen Desember Klubber/lag/skoler. DL pådriver Trimveien baronetage IL Flint Bogen baronetage Søndre Slagen Kvinne- og Familielag Runar IL Furustad Andelsbarnehage Bugården baronetage Prestekragen baronetage Tjølling IL, Allidrett Hvarnes IL Langestrand SFO Jordet skole SFO Vammen Friluftsbarnehage Hof i Sentrum / Hof idrettslag Hundremeterskogen baronetage Lardal kommune 3.Friidrettens plass i skolen HORTEN HORTEN LARVIK HOF Mål: Fremme idrettsglede og fysisk aktivitet blant barn og unge Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Arrangere skolefriidrettsdager Vår Krets pådriver Vear skole 100 Klubbene Selvik skole 190 gjennomfører Presterød Skole 200 Lillås skole 190 Gjennomføre regional skolefinale Høst DL Ikke gjennomført. Konsept utviklet, og det er mottatt støtte til arrangementet fra Friidrettens Venner Arrangere lærerkurs Vår Kretsen Ingen kurs. Oppfordret lærere til å reise på lærerkurs friidrett på NIH. 4. Talentutvikling år Mål: Skape god lagånd og et godt sosialt miljø på tvers av klubb-/ og kretsgrensene. Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember NCC-lekene august Kretsen Kvote på 35 deltakere. 2 plass. Samlinger 5 stk Uke 11: Sem Kretsen Gjennomført 5 samlinger i 2010

8 Uke 16: Sandvin Uke 23: Greveskogen. Med kappgang. (Kjersti & Charlotte, ansvar for denne) Uke 33. NCC-lag samling (Kjersti) Uke 49: STIF med de aktuelle kretsene 5. Talentutvikling år Mål: Legge til rette for og gjennomføre konkrete idrettslige- og sosiale tiltak som bidrar til å opprettholde/øke aktiviteten blant ungdom. Sørge for aktivitetstilbud for de som vil satse på friidrett på et høyt nivå. Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Innendørs kretskamp BuVeTe 10. januar BUVETE Gjennomført Spydprosjekt Porsgrunn til UIU Gjennomført 1 utøvere fra Vestfold Stavprosjekt i Drammen til UIU Gjennomført 2 utøvere fra Vestfold Sleggeprosjekt til UIU Gjennomført 7 utøvere fra Vestfold Mellom- og langdistanseprosjekt til UIU Gjennomført 4 utøvere fra Vestfold Kretstur til UM i Molde 2-5 september Kretsen Gjennomført 20 utøvere og 6 ledere Aktivitet Mål: Tilrettelegge friidrettskonkurranser for barn og unge Tiltak: Tid Ansvarlig Status pr Godkjenne stevnesøknader 2010 Daglig leder Fortløpende Sportsadmin Lansere ny nettside mai Daglig leder OK Oppdatere kretsens hjemmeside 2010 Daglig leder OK Arrangere friidrettstevner 2010 Klubbene OK Arbeide for integrering av funksjonshemmede i Norsk friidrett i Vestfold Fortløpende Styret Her må vi bli bedre. Friidrettskarusellen er et av tiltakene. Skolering Mål: Styrke mottakerapparatet i klubbene Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Aktivitetslederkurs, 20 delt Februar- høst DL Sande November 3 deltakere Flint. November 5 deltakere Ungdomstrener, 10 delt April/ Mai DL Ungdomstrenerkurs Stavern Kretsdommerkurs (Sande, Horten, Tønsberg), 15 delt Vår KDU Sande 27.05: 5 deltakere Larvik 25.08: 9 deltakere 8

9 Tønsberg 04.12: 2 deltakere Lærerkurs Vår/høst DL Ingen kurs. Oppfordret lærere til å reise på lærerkurs friidrett på NIH. Inspirasjonskveld Juni Styret Gjennomført som klubbutvikling Utdanne klubbutviklere min. 2 stk Januar Styret Gjennomført. Monica Grefstad Frøynes og Halvard Skjauff Starterkurs- oppfrisking KDU Sandefjord: November 9 deltakere Forbundsdommerkurs Tønsberg 2 deltakere Tett på klubbene Mål: Opprettholde og starte nye klubber Bistå klubbene med deres arbeid for norsk friidrett Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Kartlegge behov i alle klubber Vår/sommer DL Gjennomført januar Kartlegge behov i idrettslag uten friidrettsaktivitet. Vår/sommer DL Ikke gjennomført, nok med å følge opp klubber som betaler kontingent, men ikke har aktivitet Startmøter i 4 klubber Høst/vår DL/Kursholder - Krets - STIF - Runar - Fram NCC-klubb DL Flint Lagledermøte Høst Kretsen To lagledermøter Rekruttering Mål: Etablere friidrett som en attraktiv idrett for barn, ungdom og voksne Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Arrangere friidrettsskoler Hele sesongen Lagene Sandefjord Nøtterøy Idrettsforenig IL Sandvin Horten Friidrettsklubb Nøtterøy Idrettsforening Friidrettsgruppe IL Flint Motivere til myldrestevner DL og klubben Hele sesongen Ok Kappgang i stevner Hele sesongen Klubbene Sørge for kappgang i minimum 3 stevner i Anlegg Mål: Støtte- og rådgivningsfunksjon overfor klubbene i anleggsspørsmål Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Følge opp anleggsbefaring Sesong Anleggsutvalg Anleggsbefaring gjennomført 9

10 Oppfordre klubbene til å påvirke etablering av nærmiljøanlegg som også blir tilrettelagt for friidrett Følge opp sikkerheten v/kastburene Arbeide for etablering av friidrettsanlegg i forbindelse med nye anlegg/haller. høsten. Rapport foreligger. Hele året Styret Ingen henvendelser Vår KDU Gjort I forbindesle med anleggsbefaring. Hele året Styret Ikke henvendelser. Mosjon Tiltak Tid Ansvarlig Status 31. desember Utarbeide konsept for Høsten 2010 DL Ikke gjennomført. mosjonskarusell Plassere ut 20 mosjonsskilt Våren 2010 DL + klubber Ikke gjennomført Bevisstgjøring av mosjonsaktivitet Hele året Kretsstyret + DL Informasjon på diverse møter FORBUNDETS GRUPPER: Mesterskapsgruppe U23 Anders Erlend Idås, Horten Runar Steinstad, Runar Løftprosjekter 2010: Kast: Lene Emilie Vik, Sandvin Fredrik Simensen, Sandvin Hekk: Anders Erlend Idås, Horten Holta Invest: Ida Bakke Hansen, Runar Lengde/Tresteg: Helene Hoven, Sandvin 10

11 REPRESENTASJONSRESULTATER: EM Barcelona, Spania Stafett: Siri Eritsland, Mari Gilde Brubak, Ida Bakke Hansen, Runar, Ezinne Okparaebo, BUL nr. 9 og utslått med E-cup Super League, Bergen 4 x100 m stafett: Siri Eritsland, SK Vidar, Mari Gilde Brubak, Malvik, Ida Bakke Hansen, Runar, Nina Brandt, Steinkjer (11) Nordisk jr.landskamp, Akureyri, Island 200 m: Ida Bakke Hansen, Runar nr x 100m st.: Kine Aaltvedt, Minerva IS, Marte Jørgensen, IK Tjalve, Ida Bakke Hansen, Runar og Astrid M. Cederkvist, Aurskog-Høland, nr. 3 med Kule: Fredrik Simensen, Sandvin nr Diskos: Fredrik Simensen, Sandvin 6 ugyldige kast Totalt vant NORGE sammenlagt for menn og kvinner. Nordisk/baltisk mesterskap, Söderhamn, Sverige 400 m hekk: Anders Erlend Idås, Horten nr x 400 m stafett: Anders Erlend Idås, Horten, Vidar Dahle, Gular, Jonas Andre Grønnhaug, Ranheim og Martin Loftås Kåstad, Osterøy. Laget ble nr EM/VM 100 k Gibraltar Margrethe Løgavlen, Tønsberg Turn, brøt SPORTSLIGE RESULTATER Se vedlegg 1-10 LAGSERIENE Etter tre år i toppen må Tønsberg FIKs herrer ta steget ned en divisjon etter at de havnet på 12 plass i SPORTSLIGE UTMERKELSER ALLSIDIGHETSPOKALEN (Beste jente og gutt år i løp, hopp og kast sammenlagt) 11

12 JENTER: Oda Mohus, IL Runar, 2785 p. GUTTER: Sigurd Blom Breivik, IL Sandvin, 2957 p. VESTFOLDPOKALEN 2010 Kvinner: Menn: Ida Bakke Hansen, IL Runar Anders Erlend Idås, Horten FIK FIVs ÆRESPRIS (Beste gutt og jente 18 årsklassen, beregnet etter Tyvingtabellen) GUTTER: JENTER TORE JOHANSENS MINNESPRIS (Gutt eller jente (13-19 år) som har oppnådd best resultat iht. Tyrvingtabellen i: /600/800 m 2. Kast (di-ku-sl-sp) Løp: Torsten Bergh Moss, TFIK Kast: Fredrik Simensen, IL Sandvin Styret har også i 2010 latt seg imponere av all den innsatsen som legges ned i klubbene for de aktive, som har gitt sitt utslag i at "lille" Vestfold markerer seg på resultatlistene. Det har vært arrangert mange samlinger for år, flere klubber har gjennomført klubbutviklingsmøte og på årets NCC-leker hevdet Vestfold seg i toppen. Veteranene har også vist fremragende resultater i året som gikk. TAKK, ledere og trenere, men først og fremst de aktive. Norsk Friidrett er takknemmelige for all arbeid som legges ned i statistikken til kretsen. Det blir gjort en omfattende og god innsats. Som tidligere år vil vi igjen gi en takk Roy Sannes. Styret ser frem til et godt samarbeide med klubbene, ytterligere fremgang for de aktive i Jan Olav Hay(s) Stig A. Benserud (s) Ingeborgs Bøe(s) Åshild Jensen(s) Kjersti Jergel (s) 12

13 2. UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG Medlemmer Medlemmer har vært Stig Benserud Vestfold FIK, Mari Sønju Stabækk Buskerud FIK og Geir Vidar Bøe Telemark FIK. Daglig leder i Buskerud FIK, Rolf Justad, hjelper til med noe administrativt arbeid. Møter Det er avholdt ett utvalgsmøte, i Drammen. Ellers god kontakt pr e-post og tlf mellom utvalgsmedlemmene. Kretskamp Kretskamp mellom de tre kretser i BuVeTe ble avviklet 17. Jan 2010 i Drammenshallen. Resultatet ble: Buskerud 229,5p Telemark 187,5p, Vestfold 186p. Takk til alle dommere og funksjonærer som hjalp til! Turer Det ble ikke avviklet felles tur i år. Vestfold arrangerte tur for sine klubber til UM i Molde. 20 utøvere og 6 ledere fra klubbene Runar, TFIK, Horten, STIF og Svarstad deltok på hele turen. Sandvin og flere fra de andre klubbene deltok på hjemreisen. Mellom- og Langdistanseprosjekt 15 år og eldre Trenere er Hilde Hovdenakk fra Buskerud og Geir Vidar Bø fra Telemark. 32 løpere deltok på en eller flere samlinger fra Januar til Mai. Fire samlinger i denne perioden. To med overnatting og en med testing av O2. Flere av samlingene inneholdt teoritimer av trenerne og på samlingen i mars kom Susanne Wigene og holdt foredrag om treningen sin og motivasjon. Prosjektet er videreført for høsten En samling i hver måned fra oktober til desember er avholdt og til sammen 29 deltakere har deltatt. Fire fra Vestfold: Torsten Bergh Moss TFIK og Kristoffer Robin Kjørum Horten FIK. Sigurd og Sverre Blom Breivik Sandvin har kommet til nå i høst. Sleggeprosjekt år Trener er Einar Brynemo. 1-2 treninger i måneden. To utøvere fra Telemark og 7 fra Vestfold (Nora Junker, Therese Buck, Marlene Kroman, Tomas Buch, Markus Olsen og Marius Rassmusen alle fra TFIK). Noe varierende frekvens på samlinger pga snø og sykdom. Prosjektet er videreført fra høsten 2010 og 5 nye utøvere har deltatt. Alle kretser representert. To nye fra Vestfold (Daniel Schjauff Sem IF og Anette Nicolaisen Horten FIK). Stavprosjekt år Trener er Carl-Erik Mo. Seks deltakere fra Vestfold og Buskerud. Fra Vestfold Rudi Kristiansen og Magnus Gjone Nordhus fra Horten FIK. To samlinger pr måned er avholdt i Drammenshallen og i Sande utendørs. Prosjektet er videreført fra høsten 2010 for 4 av disse hopperne pluss en ny. Tre fra Buskerud og to fra Vestfold (Rudi Kristiansen Horten FIK, Daniel Skjauff TFIK). Treneren har nå også samlinger for styrketrening og løping. Han lager også treningsprogram til hopperne. Spydprosjekt år i Porsgrunn Trener er Dag Inge Hansen. Tolv deltakere fra alle 3 kretsene. Prosjektet er videreført høsten 2010 etter ny søknadsrunde med 9 deltakere, 8 fra Telemark og 1 fra Vestfold (Daniel Skjauff Sem IF). 13

14 Økonomi NFIF dekket alle trenerutgifter i øvelsesprosjektene. Vi får også inn noe VO-midler. Kretsene betaler kun for de øvelsesprosjektene de har utøvere med på. Kretskampen dekkes av kretsene. Daglig leder i Buskerud FIK, Rolf Justad, har ført regnskap for disse tiltakene. Hver av kretsene har kostnader på kr for kretskampen og prosjektene til sammen. UIU 2010 Økonomi Spyd Øv.prosjekter Distanseløp Stav Kule Slegge Totalt Totalt Utgifter Tilsk. NFIF Diff Møteutgifter -79 VO-midler 2970 Kretskamp - premier og halleie Startkontigent NM/UM Terrengløp Fellesopplegg UM, Molde Sum forbruk Ungdoms- og Idrettsutvalget for BuVeTe v/ Stig Benserud 3. RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE 3.1 Statistikk Se statistikk i vedlegg 3.2 Dommerutvalget KDU har i 2010 bestått av leder Jan Olav Hay og Fritz Dahl. Jan Olav Hay og Brynjar Røgeberg er kretsens dommerinstruktører. Kåre Hansen og Brynjar Røgeberg er kretsens starterinstruktører. Johan Johansen, TFIK er blitt autorisert Forbundsstarter. Det er gjennomført starterkurs i Sandefjord med 5 deltakere. Svein Arne Simensen, IL Sandvin og Rune Øverland, TFIK er blitt autorisert som forbundsdommere. Det er gjennomført 2 kretsdommerkurs: 14

15 Sande: 6 deltakere Tønsberg: 2 deltakere Det er gjennomført et starterkurs, i Sandefjord, med 5 deltakere. Disse vil bli fulgt opp med praktiske trening/starteroppgaver, vår og sommer Det har vært fokus på sikkerhet ved gjennomføring av kastøvelser. Det er registrert få rapporter om negative forhold/episoder relatert til avviklingen av så vel banestevner som andre arrangementer. Vi konkluderer derfor med at kretsens klubber gjennomfører stevnene med høy kvalitet. Jan Olav Hay er oppnevnt medlem av FDU Forbundets dommerutvalg. Fritz Dahl, Johan Johansen og Jan Olav Hay deltok på FDU`s dommerseminar. Oppdatert Håndbok ble utgitt og tilbudt klubbene til subsiert pris (Kr. 25,-). Klubbene er oppfordret til å bidra til at flere kretsstartere blir utdannet. Jan Olav Hay 3.3 Rekrutteringsgruppe år I 2010 ble det arrangert 5 samlinger for kretsens 13- og 14 åringer. I tillegg var vi på NCC-stevne i Lillestrøm. Samling 1: Arrangert av Sem IF og TFIK i Messehallen i Tønsberg. Det var 30 utøvere på samlingen. Samling 2: Arrangert av Sandvin IL på Nordre Jarlsberg Idrettspark. Vi hadde spurt spesifikt om Sandvin kunne ha stavtrening på denne samlingen da de har utstyr og trener til dette. Siden dette ikke er en øvelse alle klubber har utstyr til å prøve fult ut synes vi dette var lurt. Det var 25 utøvere på samlingen. Samling 3: Arrangert av kretsen (Kjersti Jergel og Charlotte Svensen) på Greveskogen Idrettspark. Temaet for samlingen var kappgang. Vi hadde besøk av kappgjenger Arne- Johan Martinsen som instruerte utøverne. Selve treningen avsluttet vi med Amerikansk uttak i kappgang til Ncc-laget plass i hver aldersgruppe gutter og jenter, fikk automatisk plass på Ncc-laget til Ncc- lekene på Lillestrøm. Samlingen ble rundet av med pizza og drikke til alle. Samlingen hadde 21 deltakere. Samling 4: Arrangert av kretsen (Kjersti Jergel og Charlotte Svensen) på Greveskogen Idrettspark. Samlingen var for NCC-laget som var tatt ut til å være med til Lillestrøm. Et av fokusene for samlingen var å gjennomføre trening på de øvelsene hvor vi hadde fått tilbakemelding på at det var flere utøvere som ikke hadde gode muligheter til å øve på disse i egen klubb. Dette gjaldt spesielt tresteg og stav. De som ikke ønsket å være med på disse hadde spyd, kule, hekk eller diskos. Vi fikk hjelp av trenere tilknyttet TFIK og Sem IF. Samlingen ble rundet av med pizza og drikke til alle. Dette for at utøverne skulle få mulighet til litt sosial omgang med hverandre før vi skulle reise til Lillestrøm. Det ble og gitt informasjon rundt reise og opphold til Ncc-lekene. Samlingen hadde 32 deltakere. 15

16 NCC-lekene Lillestrøm 28. og 29. august. Dette året hadde vi fått utvidet kvoten til Vestfold fra 30 til 35 deltakere. Dagen vi reiste var det et sykdomsfrafall. Kretsen leide buss hvor alle utøverne ble hentet enten i Larvik, Sandefjord, Sem, Kopstad eller jernbanestasjonen i Sande. På bussen ble det servert baguetter som vi hadde kjøpt inn. Det ble og delt ut info om helgens arrangement og lag genser til alle. Stevnet forløp på en meget positiv måte for oss fra Vestfold og vi havnet på en historisk flott 2. plass i kretskampen. Alle utøverne var med på overnattingen ved skolen vi hadde fått tildelt plass på. Vi hadde buss hjem igjen søndag og utøverne kunne da gå av på de samme plassene som vi hadde opphenting på vei inn. Lagledere på turen var Åshild Jensen - STIF, Halvard Skjauff - TFIK, Thor Blom Breivik - Sandvin og Kjersti Jergel - Friidrett i Vestfold. Samling 5: Arrangert av STIF i Jotunhallen. Samlingen hadde 27 deltakere. Etter samlingen ble det servert lunsj, brød, pålegg og juice (STIF hadde ordnet med sponsing av lunsjen). Kjersti Jergel 3.4 Anlegg Det har ikke vært noen kontakt med klubbene i kretsen på anleggsiden og klubbene takler mindre forbedringer selv. Kretsens tidtakeranlegg har vært i bruk i Sandefjord og STIF har fått en som kan kjøre anlegget. Nå har Sandefjordalliansen bestilt sitt eget, slik at kretsens anlegg for eksempel kan benyttes av Sandvin. Forbundets Anleggskontroll-utvalg var 28 september på befaring på alle banene i Vestfold med fast dekke, i alt 6 anlegg. Det nyeste var Nesskogen idrettspark på Nøtterøy, et enkelt, men flott anlegg. Utvalget foretok en grundig gjennomgang, og alle klubbene har fått tilsendt rapport med beskrivelse av banen og tilstanden. Det er en positiv omtale av alle banene, men alle fikk anmerkning om betydningen av regelmessig vedlikehold og forslag til hva som burde gjøres. Det gjaldt særlig dyprensing av dekket som vil doble levetiden på dekket. Det var også noen svakheter som gikk igjen: * Tilfredstillene kastbur er en mangelvare. * Hinderbukker mangler flere steder. Det er nå opp til klubbene og baneeierne å foreta utbedringer og sørge for regelmessig vedlikehold. Lykke til. Brynjar Røgeberg 3.5 Veterankontakt 2010 har vært et nytt godt år for Vestfolds veteraner. Det er god aktivitet og veteranene markerer seg i alle konkurranser over hele verden! Det har blitt medaljer i både VM, EM og Nordisk. I tillegg tas det mange medaljer i de forskjellige Norgesmesterskapene. Veteranene stiller også bra opp i alle KM øvelsene i Vestfold. 16

17 I år har Tønsberg friidrettsklubb arrangert 2 norgesmesterskap for veteraner, både i terrengløp og i 5-kamp. Både utøverne og klubbene markerer seg bra. I tillegg er veteranene med og arrangerer stevner for barn og ungdom. Pass godt på veteranene, uten dem blir Vestfold friidretten fattigere. Jostein Myrvang 17

18 4.Resultatregnskap og balanseregnskap 18

19 19

20 20

21 5.. Revisjonsrapport 21

22 7. Innkomne forslag Det er ingen innkomne forslag. 8. Handlingsplan for 2011 Administrasjon Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Ajourføre dommerlister og medlemslister og øvrig nettverk Høst DL Utarbeide terminlister Vinter DL Opprette ungdomsutvalg Vår DL Utarbeide planer Høst DL Deltakelse på daglig leder og Fortløpende DL/Kretsleder landsstyre møter Statistikk Fortløpende Statistikkfører Skaffe sponsorer Fortløpende DL/Styret Søke om aktuelle midler Fortløpende DL Sentralt initierte tiltak Mål: Rekruttere flere barn og unge til friidretten Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember NCC Friidrettens Dag Hele året Klubbene Team Athletics Games Hele året Klubbene. TineStafetten 2010 Borre Idrettspark Greveskogen idrettspark Lovisenlund idrettsplass Storstadion Sandefjord 12. mai HFIK/Horten vgs TFIK/Re vgs LT/TH vgs STIF/V-øya skole Finale-arrangementet Mangekampen 25. Mai TFIK/KRETS TFIK Barnas Turmasj 1.mars- Klubber/lag/skoler. DL pådriver Nissemarsjen Desember Klubber/lag/skoler. DL pådriver Friidrettens plass i skolen Mål: Fremme idrettsglede og fysisk aktivitet blant barn og unge Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Arrangere skolefriidrettsdager Vår Krets pådriver Klubbene gjennomfører Gjennomføre regional skolefinale Høst DL 22

23 4. Talentutvikling år Mål: Skape god lagånd og et godt sosialt miljø på tvers av klubb-/ og kretsgrensene. Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember NCC-lekene 2-4. September Kretsen Samlinger 7 stk Kretsen/klubbene 5. Talentutvikling år Mål: Legge til rette for og gjennomføre konkrete idrettslige- og sosiale tiltak som bidrar til å opprettholde/øke aktiviteten blant ungdom. Sørge for aktivitetstilbud for de som vil satse på friidrett på et høyt nivå. Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Innendørs kretskamp BuVeTe 12. Februar BUVETEAG Spydprosjekt Porsgrunn Videreføres fra UIU 2010 Stavprosjekt i Drammen Videreføres fra UIU 2010 Sleggeprosjekt Videreføres fra UIU 2010 Mellom- og Opprettholdes UIU langdistanseprosjekt Videreføres fra 2010 Sprint/hekk prosjekt Året 2011 VF/TM Kretssamlinger 2-3 i året Kretsen Kretskamp 1-2 i året Kretsen Aktivitet Mål: Tilrettelegge friidrettskonkurranser for barn og unge Tiltak: Tid Ansvarlig Status pr Godkjenne stevnesøknader Hele året DL Oppdatere kretsens hjemmeside Hele året DL + styret Arrangere friidrettstevner Hele året Klubbene Arbeide for integrering av Fortløpende Styret funksjonshemmede i Norsk friidrett i Vestfold Skolering Mål: Styrke mottakerapparatet i klubbene Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Aktivitetslederkurs, 20 delt Ved behov DL Ungdomstrener, 10 delt Ved behov DL Kretsdommerkurs ( Horten, Ved behov KDU Tønsberg), 15 delt Inspirasjonskveld Juni Styret 23

24 Utdanne klubbutviklere Ved behov Styret Starterkurs- oppfrisking igang KDU Tett på klubbene Mål: Opprettholde og starte nye klubber Bistå klubbene med deres arbeid for norsk friidrett Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Kartlegge behov i alle klubber Vår/sommer DL Kartlegge behov i idrettslag uten Vår/sommer DL friidrettsaktivitet. Startmøter i 4 klubber Vår/Høst DL/Kursholder NCC-klubb Vår/sommer DL Lagledermøte Vår/Høst Kretsen Rekruttering Mål: Etablere friidrett som en attraktiv idrett for barn, ungdom og voksne Tiltak: Tid Ansvarlig Status 31.desember Arrangere friidrettsskoler Hele sesongen Lagene Egen arbeidsgruppe Skoleprosjekt Hele sesongen Kappgang i stevner Hele sesongen Klubbene 10. Anlegg Mål: Støtte- og rådgivningsfunksjon overfor klubbene i anleggsspørsmål Tiltak Tid Ansvarlig Status 31.desember Følge opp anleggsbefaring Sesong Anleggsutvalg Oppfordre klubbene til å påvirke Hele året Styret etablering av nærmiljøanlegg som også blir tilrettelagt for friidrett Følge opp sikkerheten Vår KDU v/kastburene Arbeide for etablering av friidrettsanlegg i forbindelse med nye anlegg/haller. Hele året Styret Mosjon Tiltak Tid Ansvarlig Status 31. desember Utarbeide konsept for Høsten 2010 DL mosjonskarusell 24

25 Plassere ut 20 mosjonsskilt Våren 2010 DL + klubber Bevisstgjøring av Hele året Kretsstyret + DL mosjonsaktivitet 9. Fastsettelse av kretskontigent for 2011 Kretsstyret foreslår følgende kretskontingent for 2011: 0-25 medlemmer kr kr , kr , kr ,- Lag uten friidrettsaktivitet utenom eget lag betaler kr. 500,- uavhengig av aktivitetsregistreringen i Norges Idrettsforbunds Idrettsregistrering. Lag uten friidrettsaktivitet utenom eget lag men som arrangerer mosjonsløp betaler kr.1.000,- uavhengig av aktivitetsregistreringen i Norges Idrettsforbunds Idrettsregistrering. 25

26 6. Forslag til budsjett 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS BUDSJETT 2010 BUDSJETT 2011 Konto Kontonavn Budsj 2011 Regnsk. 10 Regnsk. 09 Regnsk Startavgift Tilskudd Tinestafetten Tilsk./bonus kursaktivitet Tilskudd NCC-samlinger Tilskudd NCC-lekene Tilskudd Vestf. Idrettskrets Regionstilskudd VO-midler Tilsk. Tine finalearr Kretskontigent Mva.kompensasjon Tilskudd Friidrettens Venner KDU - salg av håndbøker Egenandeler fellestiltak Egenandeler UM Bingo Sponsorinntekter Sparebank 1 - sponsorinnt Div. inntekter (varebehold) SUM DRIFTSINNTEKTER Tiltak år Tiltak år Tiltak Skoleprosjekt PUH Stipendier Kursadm KDU Tine finalearr Personalutgifter Kontorleie Regnskapsføring Maskiner og utstyr Tidtakeranlegget Litt. og tidskr Tele-utgifter Porto IT-kostnader

27 7510 Innkj. Håndbøker Bevilgninger/gaver Styremøter Lagledermøte/kretsting Div. møter Landstyre/Tingdeltakelse Adm.utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER Renteinntekter Resultat Jan Olav Hay - kretsleder 27

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS ÅRSBERETNING 2011. VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG... 13 3. RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE... 14 3.1 Statistikk:...

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS Adresse: Smørbergveien 58, 3172 Vear Org.nr: 976 283 708 E-post: vestfold@friidrett.no Tlf. 48191875 PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 Sted: Idrettenshus Sandefjord Dato: Mandag 26.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 TELEMARK FRIIDRETT. Høst. Høst DL/kretsstyret Er i gang, og følges opp hele året.

HANDLINGSPLAN 2013 TELEMARK FRIIDRETT. Høst. Høst DL/kretsstyret Er i gang, og følges opp hele året. HANDLINGSPLAN 2013 TELEMARK FRIIDRETT 1. Administrasjon Tiltak: Tid Ansvarlig Status Ajourføre dommerlister og medlemslister og øvrig nettverk Høst DL/ dommerkordinator Dommerlister er oppdatert, og lagt

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS ÅRSBERETNING 2013. VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG... 13 3. RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE... 14 3.1 Statistikk:...

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013-2015

HANDLINGSPLAN 2013-2015 HANINGSPLAN 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Side 1 Planen bygger på hovedmålsettinger til strategiplan fra Norges Friidrettsforbund, Norsk Friidrett mot 2015, som skal være Norsk Friidrett Østfold sitt

Detaljer

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014

Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014 Oslo Friidrettskrets Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014 Oslo Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til barn, unge

Detaljer

SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS

SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS 2015-2016. BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS VISJON: BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SKAL BIDRA TIL Å UTVIKLE ET HØYT SPORTSLIG NIVÅ - MED SÆRLIG VEKT PÅ ALDERSBESTEMTE

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK ÅRSBERETNING 2010 Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold: 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. Rapport fra Intersportkarusellen... 9 3. Rapport 13-14 år... 10 4. Rapport 15+... 11 5. Rapport

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK ÅRSBERETNING 2010 Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold: 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. Rapport fra Intersportkarusellen... 9 3. Rapport 13-14 år... 10 4. Rapport 15+... 11 5. Rapport

Detaljer

NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

NORSK FRIIDRETT I TELEMARK ÅRSBERETNING 2009 (Foto: Kjell Ivar Øya) Urædds jenter vant UMstafetten 2009 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold: 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. Rapport fra Intersportkarusellen... 9 3. Rapport 13-14 år...

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 12. mars 2012 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Kretstur til Danmark 2011, 12-14 år NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

ÅRSBERETNING 2011. Kretstur til Danmark 2011, 12-14 år NORSK FRIIDRETT I TELEMARK + ÅRSBERETNING 2011 Kretstur til Danmark 2011, 12-14 år NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold: 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. Rapport regionale tiltak 2011... 9 3. Rapport 15+ sverigetur... 10 4. Rapport dommeransvarlig...11

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Fra kretstur til Värdsungdomsspelen 2012 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

ÅRSBERETNING 2012. Fra kretstur til Värdsungdomsspelen 2012 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK ÅRSBERETNING 2012 Fra kretstur til Värdsungdomsspelen 2012 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold: 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. Rapport fra Hederskomiteen,,,......13 3. Rapport UIU...,,...15 4. Rapport VUS

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Fra kretstur til Värdsungdomsspelen 2013 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

ÅRSBERETNING 2013. Fra kretstur til Värdsungdomsspelen 2013 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK ÅRSBERETNING 2013 Fra kretstur til Värdsungdomsspelen 2013 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold Styrets rapport:... 3 ADMINSTRASJON... 4 MEDLEMMER I UTVALG, NORGES FRIIDRETTSFORBUND... 4 MEDLEMSTALL...

Detaljer

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 Fredrik Ine Jonas Med pemier fra Friidrettskarusellen 2014 ÅRSMELDING 2014 HEGRA IL FRIIDRETT Styret 2014 har bestått av: Leder: Nestleder + banerepr. og Kasserer:

Detaljer

VINTER TERMINLISTE 2015-2016

VINTER TERMINLISTE 2015-2016 VINTER TERMINLISTE 2015-2016 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Utgave pr. 20.DESEMBER Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet i Sportsadmin/ mosjon.friidrett.no

Detaljer

TELEMARK FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2016

TELEMARK FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2016 TELEMARK FRIIDRETTSKRETS E-post: mette.dale@friidrett.no Tlf. 481 46 807 Org.nr.: 977 327 369 Sted: Skagerak Arena, Skien Dato: Onsdag 1. Mars Tid: 1800 21.30 Tilstede: PROTOKOLL fra KRETSTING 2016 1 Kretsleder

Detaljer

BESTENOTERINGER VESTFOLD GUTTER PR Resultater for 11 og 12 år er inne igjen. Men her kan det vere feil da jeg har brukt resultater pr.

BESTENOTERINGER VESTFOLD GUTTER PR Resultater for 11 og 12 år er inne igjen. Men her kan det vere feil da jeg har brukt resultater pr. BESTENOTERINGER VESTFOLD GUTTER PR. 31.10.2013 Resultater for 11 og 12 år er inne igjen. Men her kan det vere feil da jeg har brukt resultater pr. 30-9-1996 Send rettelser til: jostein.myrvang@sandefjordbredband.net

Detaljer

Kretsdommerkurs. Manus og tegninger: Kjell Grøndahl og Nils Kr. Wiig Presentasjonsutforming: Lene Jorun Varlo og Gjermund Johre

Kretsdommerkurs. Manus og tegninger: Kjell Grøndahl og Nils Kr. Wiig Presentasjonsutforming: Lene Jorun Varlo og Gjermund Johre Kretsdommerkurs Manus og tegninger: Kjell Grøndahl og Nils Kr. Wiig Presentasjonsutforming: Lene Jorun Varlo og Gjermund Johre Norges Friidrettsforbunds Dommerutvalg 2012 1 Kretsdommeropplæring Kursmateriell

Detaljer

ÅRSMELDING FROL FRIIDRETT 2016

ÅRSMELDING FROL FRIIDRETT 2016 ÅRSMELDING FROL FRIIDRETT 2016 Anne Engen Andersen med sølv i Nordisk Baltisk Mesterskap U23 side 1 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Tore Andersen Sportslig leder: Rolf Eriksson Sekretær: Kathrine Engen Kasserer:

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 Innhold 3. Treningsplan for 2016-sesongen 4. Konkurranseplan- arrangement i Søgne 2016 5. Konkurranseplan utenom Søgne 2016 3. Treningsplan for 2016-sesongen

Detaljer

Infomøte Gneist Junior

Infomøte Gneist Junior Infomøte Gneist Junior Ny klubbkolleksjon og utstyrsleverandør Gneist info (styre, 2012 resultater, etc) Gneist Junior info (inkl. BFG samarbeid) UM innendørs Steinkjer UM Lillehammer + andre stevner Diverse

Detaljer

Satsingsklubb 2016 OS TURNFORENING - FRIIDRETTSGRUPPEN

Satsingsklubb 2016 OS TURNFORENING - FRIIDRETTSGRUPPEN Satsingsklubb 2016 OS TURNFORENING - FRIIDRETTSGRUPPEN 4 fot og 8,5 tommer Hvorfor? Utgangspunktet Slik så friidrettsanlegget ut før: Vårt Anlegg Slik ser friidrettsanlegget ut nå: Styret pr. 01.02.2017

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

KRETSREKORDER VESTFOLD VETERANER

KRETSREKORDER VESTFOLD VETERANER KRETSREKORDER VESTFOLD VETERANER MENN KAST Kule 7,26 35-39 Ivar Ulgenes IF Tønsbergkameratene 1942 16,05 1977 40-44 Iver Hytten Tønsberg FIK 1966 14,99 2010 45-49 Iver Hytten Tønsberg FIK 1966 14,85 2012

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2011

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2011 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2011 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 7. mars 2011 kl. 1800 2045. Styreleder Tormod Antonsen ønsket de frammøtte representanter

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS I FINNMARK FRU BRETT 'KRETS FINNMARK FRIIDRETTSKRETS 15. ORDINÆRE KRETSTING PÅ PIAS I LAKSELV, 28. FEBRUAR 2009 Program - 15 ordinære kretsting i Lakselv 28.02.09 Kl 1000-1045 Sak 1 Åpning vlleder Sak

Detaljer

Guide til Friidrettsskolen

Guide til Friidrettsskolen Guide til Friidrettsskolen HVA ER FRIIDRETT? Friidrett er først og fremst en morsom idrett som passer for alle. Friidretten ble oppfunnet allerede i antikken, og de første olympiske leker ble gjennomført

Detaljer

Norsk friidrett Aust og Vest Agder

Norsk friidrett Aust og Vest Agder TERMINLISTE 10. april til 12. mai 2015 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Utgave pr. 10 april Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet via Sportsadmin/

Detaljer

Narvik Idrettslag i 2013

Narvik Idrettslag i 2013 Narvik Idrettslag i 2013 NIL vil takke dere som sponsor for deres bidrag i år og kan vise til et meget godt idrettsår Sportslige aktiviteter 2013 har vært et godt år resultatmessig og laget har hatt to

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

Kongsvinger IL Friidrett

Kongsvinger IL Friidrett Kongsvinger IL Friidrett Årsmøtet 2017 Gjemselund 20. mars kl 18.00 1 SAKLISTE 1 Åpning Godkjenning av stemmeberettigede 2 Godkjenning Innkalling og saksliste 3 Valg av: Møteleder Sekretær To personer

Detaljer

PROTOKOLL. fra KRETSTING 2012

PROTOKOLL. fra KRETSTING 2012 TELEMARK FRIIDRETTSKRETS Epost: mette.dale@friidrett.no Org.nr.: 977 327 369 PROTOKOLL fra KRETSTING 2012 Sted: Dato: Skagerak Arena, Skien Torsdag 7. Mars Tid: 1800 21.30 Tilstede: Urædd: Urædd Herkules:

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Vinterterminliste

Vinterterminliste Vinterterminliste 2017-2018 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet via Sportsadmin og mosjon.friidrett.no.det er

Detaljer

STARTKONTINGENTEN I KM.

STARTKONTINGENTEN I KM. STARTKONTINGENTEN I KM. Kretstinget 2012 vedtok følgende startkontingent i KM for tingperioden: KM jenter og gutter, 11-19 år : Kr. 70,- pr. øvelse KM senior/junior og veteran : " 80,- " " KM mangekamp,

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett

Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett Denne årsberetningen omfatter vårsesong og høstsesong 2013 og fram til nå. Vi har hatt 3 styremøter, og 3 trenermøter. Årsmøtet ble avholdt 11. februar 2013 Tillitsvalgte:

Detaljer

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Internasjonale mesterskap, Team Championships/ E-cup mangekamp/landskamp 2016 INNHOLD: FIN-SWE-NOR-ISL/DEN innendørslandskamp, Växjö/SWE 13. februar European

Detaljer

KM Vestfold Telemark år 2009 Greveskogen Arr.: Tønsberg Friidrettsklubb

KM Vestfold Telemark år 2009 Greveskogen Arr.: Tønsberg Friidrettsklubb KM Vestfold Telemark 11 19 år 2009 Greveskogen 12.09.09 Arr.: Tønsberg Friidrettsklubb 60 m Hekk G 11 Andreas Hoven Sandvin IL 10,13 +0,8 Eirik Bergene Aabrekk Sandefjord TIF 11,43 +0,8 Antuane Davidsen

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER KRETSENS LOVER Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Rogaland Friidrettskrets er stiftet 7/12 1919 og består av de lag eller grupper av lag innen Rogaland Idrettskrets

Detaljer

KRETSREKORDER VESTFOLD VETERAN Mulige feil sendes til: josmyrva@online.no

KRETSREKORDER VESTFOLD VETERAN Mulige feil sendes til: josmyrva@online.no KRETSREKORDER VESTFOLD VETERAN Mulige feil sendes til: josmyrva@online.no MENN LØP 100 m 35-39 Thor Moen Tønsberg Turn 1922 11,1 1957 Even Hytten Tønsberg FIK 1967 11,86 2007 Jan Birger Holhjem Larvik

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

Protokoll. Rogaland Friidrettskrets. _gp,4; norsk. 7 friidrett. Rogaland. Protokoli Rogaland Friidrettsklubb 2015. Side i av 10

Protokoll. Rogaland Friidrettskrets. _gp,4; norsk. 7 friidrett. Rogaland. Protokoli Rogaland Friidrettsklubb 2015. Side i av 10 215 Rogaland Friidrettskrets Side i av 1 Protokoli Rogaland Friidrettsklubb 215 7 friidrett Rogaland norsk _gp,4; Protokoll Side2avlO levde o Helge Brueland o Håvard Lalit Øglænd o Sara Dorthea Jensen

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 11. mars 2013 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

454 Bendik Plesner Larvik Turn og IF 11, Pål Jenssen Sandefjord TIF 12, Martin Løff Sandvin, IL 12,65

454 Bendik Plesner Larvik Turn og IF 11, Pål Jenssen Sandefjord TIF 12, Martin Løff Sandvin, IL 12,65 Kretsleker 10-12 år Resultatliste 16.09.2007 G-10 60 m Vind: +0,8 492 Eivind Kjennerud Sandvin, IL 10,74 454 Bendik Plesner Larvik Turn og IF 9,68 510 Petter Teien Sandvin, IL 10,99 503 Martin Løff Sandvin,

Detaljer

Kretskarusellen-Kretscupen 2015

Kretskarusellen-Kretscupen 2015 Kretskarusellen-Kretscupen 2015 Arrangører og øvelsesprogram Lørdag 09.05 Grimstadlekene Kl. 12.00 Stevnet inngår i kretskarusellen for 10-14 år for Agder. Sørild FIK Levermyr stadion 10 ÅR: 60 m 600 m

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

Årsrapport. for friidrettsgruppa

Årsrapport. for friidrettsgruppa Årsrapport for friidrettsgruppa 1. Styret i gruppa i perioden 2014 2015 Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem Repr. til hyttestyret: Henrik Biørnstad Pål Christian Evensen Trine Wisting Hansen Torgeir

Detaljer

Rogaland Friidrettskrets

Rogaland Friidrettskrets Rogaland Friidrettskrets Årsmelding 2015 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Årsmelding Rogaland Friidrettskrets 2015 Side 1 av 16 Kretstinget lørdag 27. Februar 2016 Sted: Sola Strand Hotel Axel Lundsv. 27, 4050

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Kontaktperson, Adresse Tlf, fax, E-post etc. Startkontingent Evt. Giro Tirsdag 27.04 18.00

Kontaktperson, Adresse Tlf, fax, E-post etc. Startkontingent Evt. Giro Tirsdag 27.04 18.00 BANESTEVNER 2010 Ukedag Dato Tids-punkt Stevnenavn Stadion, Sted Påmeldingsfrist Klasser og øvelser Arrangør Kontaktperson, Adresse Tlf, fax, E-post etc. Startkontingent Evt. Giro 27.04 Stavkarusell/ treningsstevne

Detaljer

Gauldal Sykleklubb Postboks 118 7223 Melhus

Gauldal Sykleklubb Postboks 118 7223 Melhus Gauldal Sykleklubb Postboks 118 7223 Melhus www.gauldal-sk.com Bankgiro 4230.06.57308 ÅRSMELDING GAULDAL SYKLEKLUBB 2014 Styret har i år bestått av: Leder Frode Asphaug Nestleder Mikal Høvik Kasserer Gunhild

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Internasjonale mesterskap og landskamper 2016 INNHOLD: FIN-SWE-NOR-ISL/DEN innendørslandskamp, Växjö/SWE 13. februar European Winter Throwing Cup, Arad/ROU 12-13.

Detaljer

Aktivitetsdag for funksjonshemmede

Aktivitetsdag for funksjonshemmede Aktivitetsdag for funksjonshemmede Id nummer: 2010/1/0407, Aktivitetsdag for funksjonshemmede, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Prosjekttype: forebyggende Søkerorganisasjon: SK

Detaljer

Resultater Stian Andersen G17 Nykøping Sv m 2,53,63

Resultater Stian Andersen G17 Nykøping Sv m 2,53,63 Gutter: Resultater 2005 Stian Andersen G17 Marrakech. 13.07.2005 100 m 11,46 +0,5 Frode Berberg G17 Nadderud 19.06.2005 100 m 12,60 0 Audun Nordtveit G17 Bø 18.08.2005 100 m 12,7-0,6 Stian Aaltvedt G16

Detaljer

Resultatliste

Resultatliste KM Vestfold - Telemark Resultatliste 13.09.2008 G-11 200 m Heat: 1 Vind: -0,6 1 142 Eric Michael Stensøy Urædd Friidrett 29,58 2 92 Martin Løff Sandvin, IL 32,61 3 80 Pål Jenssen Sandefjord TIF 33,09 4

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

Oslo Friidrettskrets ting 15. mars 2016 kl 18.00 Osloidrettens Hus Ekeberg

Oslo Friidrettskrets ting 15. mars 2016 kl 18.00 Osloidrettens Hus Ekeberg Oslo Friidrettskrets ting 15. mars 2016 kl 18.00 Osloidrettens Hus Ekeberg Saksliste 1. Åpning av tinget 2. Opprop og godkjenning av fullmakter 3. Valg av dirigent, sekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Hitra Friidrettsklubb Navn Distanse Klasse Sted Plass tid

Årsmøte i Hitra Friidrettsklubb Navn Distanse Klasse Sted Plass tid Årsmøte i Hitra Friidrettsklubb Anne Britt Utheim gjenvalgt som leder på klubbens årsmøte 18. februar. Årsmeldinga viser at det har vært god aktivitet i klubben Aktiviteten i klubben har i 2009 vært noe

Detaljer

Ellers så ble det 7.plass på Kristoffer Buhagen i 60m hekk, som også er en flott plassering.

Ellers så ble det 7.plass på Kristoffer Buhagen i 60m hekk, som også er en flott plassering. Gamle nyheter: 2007 Resultater fra hopp uten tilløp 22.1. Det ble mange gode hopp på vårt første stevne i år!! Da er første stevne på årets terminliste for Sør-Trøndelag unnagjort, kun med egne deltakere

Detaljer

STRATEGIGJENNOMFØRING

STRATEGIGJENNOMFØRING STRATEGIGJENNOMFØRING 01.01.2017-31.12.2020 Situasjonsbeskrivelse: Norges Friidrettsforbund har, som følge av manglende hovedsponsor og bortfall av andre viktige sponsorer, begrensede rammer for satsing

Detaljer

Visjon. Sammen om en bedre bydel

Visjon. Sammen om en bedre bydel Forus & Gausel IL Visjon Sammen om en bedre bydel Bydelen Knudamyrå Gautesetehallen Bydelen Målsettinger FGI skal gi et kvalitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball/håndball i bydelen, uavhengig

Detaljer

Handlingsplan med budsjett

Handlingsplan med budsjett Handlingsplan 2013 - med budsjett HANDLINGSPLAN 2012 2 Innhold 1. Formål 2. Plan Tennisregion Østland Vest 2.1 Topptennis 2.2 Turneringsspillere/klubbspillere 2.3 Turneringer og turneringsformer 2.4 Utdanning

Detaljer

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2015 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Guro Bakken Andresen Ungdomsmester høyde innendørs 2015 Pers 1.72 Tlf 61395000 Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2015 Leder: Heidi Bekken heidi.bekken@hebb.no

Detaljer

Jenter 11-12 år. Pr. 01.11

Jenter 11-12 år. Pr. 01.11 Jenter 11-12 år Pr. 01.11 J 11 år 40 m. Ingen noteringer 6,90 +0,5 Johanna S. Johansen, Horten FIK Drammen 10.05.14 6,98 0,0 Helle Madsen Auensen, Horten FIK Drammen 10.05.14 7,14 0,0 Henriette Røland,

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 1. Styret i perioden: Leder Anita Stavik Fræna AK Nestleder Olaf Dahl KK-67 Kasserer Hans Magne Bårtvedt KK-67 Styremedlem Stian Walgermo Sjøholt AK Styremedlem

Detaljer

Prisen Årets navn i norsk friidrett for 2012 er tildelt. Henrik Ingebrigtsen

Prisen Årets navn i norsk friidrett for 2012 er tildelt. Henrik Ingebrigtsen Prisen Årets navn i norsk friidrett for 2012 er tildelt Henrik Ingebrigtsen Henrik Ingebrigtsen (f. 1991) fra Sandnes IL fikk sitt store gjennombrudd på mellomdistanse i 2012. For to år siden løp Ingebrigtsen

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Rapport etter 2. stevne Notodden 12. mai

Rapport etter 2. stevne Notodden 12. mai Rapport etter 2. stevne Notodden 12. mai Telemarkskarusellen 2016 Stevne 2 Notodden En snau måneds ventetid siden forrige stevne er over, og runde 2 i Telemarkskarusellen kunne avvikles på Snøgg sin flotte,

Detaljer

Gode muligheter for klubben

Gode muligheter for klubben Gode muligheter for klubben Samlet oversikt over Norsk Friidretts Klubbtilbud Organisasjonshjulet Organisasjonshjulet viser hvilke områder klubben må være gode på for å gi medlemmene et best mulig aktivitetstilbud.

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

BERETNING FRA KRETSSTYRET FOR 2007/2008

BERETNING FRA KRETSSTYRET FOR 2007/2008 ÅRSBERETNING 2007 2008 BERETNING FRA KRETSSTYRET FOR 2007/2008 1. SAMMENSETNING AV STYRET OG UTVALG Styret og utvalgenes sammensetning etter kretstinget 10. mars 2007 Kretsstyret Leder: Jofrid Holter,

Detaljer

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. 0 Iselin Brenna-Mortensen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0 Stein Nilsen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 1 Berit Lovise Romsdal

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Svein Tore (kretsleder) - Arbeidet med Skipolitisk dokument

Svein Tore (kretsleder) - Arbeidet med Skipolitisk dokument PROTOKOLL Styremøte nr 5/2015-2017, Karasjok 23.-24. september 2016. Til stede: Svein Tore Dørmænen kretsleder Rune Seim nestleder Therese Bang Larsen styremedlem Svein Tore Paulsen styremedlem, L-AK Per

Detaljer

Jenter 11-12 år. Pr. 26.10

Jenter 11-12 år. Pr. 26.10 Jenter 11-12 år Pr. 26.10 J 11 år 60 m. Kretsrekord: 8,3m Ine Evensen, Fram IF (1977) 8,59 Trine Larsen, IL Runar (1985) 9,12 +0,1 Hannah Høgsnes, IL Sandvin Drammen 08.09.12 9,50 +0,4 Amilia Bolsøe Mediaa,

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer