Fra seks til én. Bibliotekutvikling i Indre Østfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra seks til én. Bibliotekutvikling i Indre Østfold"

Transkript

1 Fra seks til én. Bibliotekutvikling i Indre Østfold Støttet av Nasjonalbiblioteket Fagdag NBF Østfold og BF 14. januar 2018 Anne Berit Brandvold, Østfold kulturutvikling, Fylkesbiblioteket

2 15. Januar 2015 KOMMUNEREFORMEN Bibliotekledermøte - Askim rådhus 15. januar 2015 Seniorrådgiver Tormod Lund og prosjektleder Torleif Gjellebæk fra fylkesmannen i Østfold Gylden mulighet til å posisjonere biblioteket som en viktig faktor i kommunens oppdrag som samfunnsutvikler! Gylden Enten: Bli en anonym minimumsvirksomhet som lever i kraft av bibliotekloven? Eller: 2

3 Biblioteket i samfunnsutviklingen o o o o o o o Kommunereformen aktualiserer kommunenes rolle som samfunnsutvikler Stedet hvor vi bor, lokalsamfunnet og nærmiljøet, er viktigere enn kommunen Behovet for gode offentlige møteplasser og «offentlige rom» Tiltak for bygging av identitet og tilhørighet Integrering Stedsutvikling ved samlokalisering av ulike tilbud og aktiviteter Større kommuner kan gi grunnlag for sterkere satsning på lokalsamfunn og nærmiljøer, men det forutsetter bevisst politikkutvikling 3

4 Innspill fra biblioteksjefene o Sambruk og samhandling o Det moderne, lokale bibliotek vårt eget nærmiljøsenter o Robuste og omstillingsdyktige bibliotek

5 Intensjonavtale for alternativ 5 K Askim Eidsberg Hobøl Marker Spydeberg

6

7 Kick-off til Oslo Tøyen og Furuset

8 Hva er et godt bibliotek?

9 Workshop med alle ansatte

10 De viktigste temaene og de beste ideene (1)

11 Modell for strategisk kompetanseplanlegging

12 Studietur til Aarhus og Herning juni 2017 o Stedsutvikling o Lokaler o Organisering o Brukermedvirkning

13 Oppsummering etter studietur o Bibliotekene som aktør i stedsutviklingen o Brukermedvirkning i utforming av lokaler og tjenester o Partnerskap

14 Den nye kommunen o Hobøl o Spydeberg o Askim o Eidsberg o Trøgstad

15 Teambuilding august 2017 o Fortsette prosessen fra workshop i mars o Bli kjent, bygge tillit o Leke o Jobbe i grupper på tvers

16 Mål: o Finne konkrete tema o Ta med oppgaver hjem o Perfect escape!

17 Hva skal vi jobbe med framover? o Festkomité o Idebank (arrangementer og formidling) o Felles plakat- og bildearkiv o Hospitering (er i gang) o Brukerpanel

18 Hva skal vi jobbe med framover? o Felles nettside o Biblioteksystem o Felles program/kalender/årshjul o Bibliotekenes rolle i stedsutvikling o Rekruttering og kompetanseutvikling

19 Bibliotek og stedsutvikling

20 Trøgstad får nytt bibliotek!

21 BYLIVsenteret utarbeider stedsanalyse sammen med bibliotekene

22 BYLIVsenterets oppdrag A. Enkel stedsanalyse BYLIVsenteret utarbeider tre diagrammer pr. tettsted/by: 1. Oversikt over eksisterende situasjon 2. Anbefalt strategi for ny lokalisering med sikte på ønsket stedsutvikling i tråd med statlige og overordnede føringer 3. Forslag til mellomløsning der nåværende lokalisering av bibliotek videreføres

23 BYLIVsenterets oppdrag B. Workshop Bylivsenteret gjennomfører en workshop med ulike fagmiljøer og brukere om oppgaver knyttet til en allmenn forståelse av visjoner for kommunen og for biblioteket som kunnskapsallmenning, kulturarena og møteplass. I forkant av workshop vil aktuelle deltakere svare på en spørreundersøkelse. Data fra denne undersøkelsen vil være en del av oppgaveløsningen

24 BYLIVsenterets oppdrag C Oppsummering og konklusjon fra workshop BYLIVsenteret vil basert på del A og B sette sammen et kortfattet prinsippdokument for stedsutvikling og lokalisering av offentlige tjenester med særlig fokus på bibliotektjenester. Det vil kunne bli et nyttig verktøy, og en mal for å tenke helhetlig stedsutvikling i den nye felleskommunen.

25 Fotokonkurranse! Frist: 25. februar

26 Overordnet prosjektorganisering i Indre Østfold kommune

27 Følg med på

28 + Takk for meg! Anne Berit Brandvold,