Sørreisa Arbeiderparti 100 år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørreisa Arbeiderparti 100 år"

Transkript

1 Sørreisa Arbeiderparti 100 år Partiet, kvinnene og mennene som har trukket det som en rød tråd gjennom kommunens historie fra 1903 til 2003

2 I N N H O L D 1 Var det behov for et nytt parti 2 Sørreisa Arbeiderparti stiftes 3 Kampårene før første verdenskrig 4 Det store gjennembruddet 5 Trettiårene 6 Etterkrigstid årene årene årene årene årene

3 3 Forord Undertegnede ble bedt av lederen for Sørreisa Arbeiderparti Eli Skog om å gi et tilbakeblikk over partiets årige historie. Oppgaven med å pusse støvet av namnene til disse hederskarene som gikk med i denne kampen - en kamp for verdighet og brød for seg selv og sine sambygdinger vil jeg gjerne gjøre. Det var nok modige karer disse småbrukerne og fiskerne som gav seg med i denne kampen, kampen for å komme med i styringen av samfunnet. Det skulle gå år før dem såg frukter av et langt møysommelig arbeid. Eg kom med i arbeidet for Arbeiderpartiet fra slutten av 40- årene, og ble kjendt med en del av disse karene som hadde deltatt aktivt i dette arbeidet helt fra først på tyvetallet, og hadde fulgt partiet gjennem de harde tjueog trettiårene. Sørreisa mai 2003 Andreas Moen 4

4 Var det behov for et nytt parti På slutten av tallet gikk det en bevegelse over heile landet, både i bygd og i by. Det var nådd en grense for undertrykkelse, utnytting av de fattige og arbeidsledige. Nøden var stor blant store grupper av folket over heile landet. Mange led av underernæring og sykdom, sikkert også i vår bygd. En gruppe menn kom sammen og stiftet det som skulle bli DET NORSKE ARBEIDERPARTI. Dette skjedde på Sørlandet (Arendal) Troms fylke kom tidlig med i denne bevegelsen. Sørreisa kommune var en av de første kommunene i Troms som fikk sitt eget parti. Høgsommeren 1903, 29. juli, Olsokdagen foregikk stiftelsen av Sørreisa Arbeiderparti. Denne politiske organiseringen var nok sett på som lite ønskelig i bygda den gang. Til dette møtet fikk dem ikke låne forsamlingshuset, daværende administrasjonsbygg i kommunen. Møtet ble avholdt på låven til Joakim Thomassen på Sørstraumen Dessverre er partiets møteprotokoller fra de første årene bortkommet. Den eldste protokollen en har funnet er fra Det eg veit fra stiftelsesmøtet har avdøde Ingebrikt Johansen fra Skøelvdalen fortalt, noe har eg hørt fra andre. Ingebrikt var en av deltakerne på dette møtet. Ingebrikt var 105 år i 1978,samme år som Sørreisa Arbeiderparti var 75 år. Ingebrikt skulle vert hedersgjest på jubileumsfesten til partiet 2. Desember, men han var ikke helt i form denne dagen. Ingebrikt døde to år senere.

5 5 Sørreisa Arbeiderparti blir stiftet Det er fortalt at det var 20 mann til stede på stiftelsesmøtet, eg har navnene på en del av dem som deltok på møtet Det var følgende : Joakim Thomassen 37 år fra Sørstraumen. Ingebrikt Johansen 30 år fra Skøelvdalen. Kristian Antonsen 22 år fra Finnset. Rikart Rasmussen 30 år fra Skøelvdalen. Ole Meyer Andreassen 39 år fra Sørstraumen. John Bersvendsen 25 år fra Nordstraumen. Martin Jakobsen 45 år fra Nordstraumen. Henrik Mikal Jakobsen 37 år fra Finnset. Andreas Edvardsen Sildvik 24 år fra Sildvik. Hans Forsberg 24 år fra Nordstraumen. Hans Olsen Westgård 47 år fra Gumpedalen- Tilstede på dette møtet var også Meyer Fosshaug og Rønning Tøllefsen fra Målselv. Meyer Fosshaug og Rønning Tøllefsen var to av foregangsmennene for arbeiderbevegelsen i Troms. Hvem var disse mennene som var så sterkt opptatt av utviklingen i samfunnet at de gikk med i denne kampen for å bedre og trygge tilværelsen for seg selv og sine sambygdinger? Joakim Thomassen kom fra gården Sørstraumen. Han drev jordbruk på bruket Mellemholtet. Han drev også fiske. Ingebrikt Johansen kom fra gården Skøelvdalen. Han drev jordbruk på bruket Vendingsbakken. Rikart Rasmussen kom fra gården Skøelvdalen. Han drev jordbruk på bruket Bratli, han drev også fiske. Rikart døde 1918,bare 45 år. Det var nok et stort tap for partiet da, å miste en trofast medarbeider 6

6 Kristian Antonsen var en av de yngste som deltok på møtet. Han kom fra gården Finnset, fra bruket Nertun som han senere overtok, og drev. Han var engasjert i samvirkebevegelsen. Han deltok aktivt i arbeidet med oppstart av Finnset Coop handelslag, som senere ble Sørreisa samvirkelag. Han var også lagets første bestyrer. Ole Meyer Andreassen kom fra gården Sørstraumen. Han drev jordbruk på bruket Straumsmo. Han drev også fiske. John Bersvendsen kom fra gården Nordstraumen. Han drev jordbruk på Nordstraumen (Martingården). Han drev også fiske. Martin Jakobsen kom fra gården Nordstraumen. Han drev jordbruk på bruket Bergstad. Han drev også fiske, Henrik Mikal Jakobsen kom fra gården Nordstraumen. Han drev jordbruk på bruket Rørslett. Han drev også fiske. Hans Forsberg kom fra gården Nordstraumen, Han arbeidet som handelsbetjent. Andreas Edvardsen Sildvik kom fra gården Sildvik. Han drev jordbruk og fiske. Hans Olsen Westgård kom fra Gumpedalen. Han drev jordbruk på bruket Westgård. Joakim Thomassen ble valgt til partiets formann. Blandt de som eg ellers kjenner til kom med i styret var Kristian Antonsen fra Finnset. Han ble partiets sekretær. Joakim Thomassen 7

7 Kampårene før første verdenskrig Partiets aktivitet, virksomhet fram til 1954 har eg blant annet søkt å hente fra kommunens protokoller fra formannskap og kommunestyre. En har her kunnet finne partiets medlemmer etter hvert som de kom med i kommunalpolitisk arbeid. Det var nok disse som sammen med mange flere som vi ikke kjenner navnene på som har stått på for å dra partiet framover. Partiet må allerede stiftelsesåret 1903 gjort en god jobb i valgkampen før stortingsvalget. Det var med, og bidrog til at Troms fylke dette året fikk innvalgt sine første representanter til stortinget, fra Arbeiderpartiet. Partiet gjorde seg snart gjeldende i kommunepolitikken. Ved valget 1905 fikk det valgt inn to representanter i kommunestyret Det var: Joakim Thomassen fra Sørstraumen og Rikart Rasmussen fra Skøelv Partiet fikk stadig større oppslutning, både ved stortings og kommunevalgene. Folket såg vel at det med arbeiderpartiets politikk låg muligheter til et bedre og mer verdig liv for alle. Ved kommunevalget 1909 fikk partiet innvalgt 6 representanter i kommunestyret. Følgende kom med i kommunestyret dette året : Joakim Thomassen fra Sørstraumen, Ingebrikt Johansen fra Skøelv, Hans Forsberg fra Nordstraumen, Rikart Rasmussen fra Skøelv, Henrik Mikal Jakobsen fra Finnset og Martin Jakobsen fra Nordstraumen. Partiets innflytelse i kommunepolitikken ble etter hvert sterkere. Ved valg av ordfører dette året gikk de sammen med venstre i valg av ordfører. Dem ville ha utskiftet daværende ordfører Johan Jørgensen. Venstremannen Ingvald Andersen fra Finnset ble valgt til ordfører. 8

8 Ved valget 1913 kom følgende fra Arbeiderpartiet med i kommunestyret: Joakim Thomassen fra Sørstraumen. Rikart Rasmussen fra Skøelv. Ingebrikt Johansen fra Skøelv. Jakob Rørslett fra Finnset. og Hans Forsberg fra Nordstraumen. Joakim Thomassen ble dette året valgt til varaordfører. Jakob Rørslett var 25 år. Han kom fra Finnset. Han drev jordbruk på bruket Bakkemo. Jakob Rørslett skulle komme til å bruke mye av sin fritid i tjeneste for Sørreisa Arbeiderparti i tiden fram til andre verdenskrig. Partiet må nok hatt mange trofaste hjelpere som jobbet for å stadig øke oppslutningen blant velgerne til å støtte opp om partiet i valg, både til storting og kommunevalg. 9

9 Partiet vinner valget Ved kommunevalget 1928, 25 år etter at Sørreisa Arbeiderparti ble stiftet fikk partiet sitt store gjennembrudd. Det vant valget, det fikk flertall i kommunestyret, og overtok den politiske styringen av kommunen. Denne styringen har partiet også idag. Årsaken til den store tilliten fra velgerne må vel for en stor del vært den nære kontakten mellem velgerne og partiet. De som skulle velges til å representere dem i kommunale råd, utvalg eller til stortinget kom fra deres eget miljø, vanlige arbeidsfolk - småbrukere, fiskere, anleggsarbeidere Det Norske Arbeiderparti hadde etter hvert fått større innflytelse på riksplanet, det kom etter hvert bedringer i folkets hverdag, en bedring for alle. Dette gjorde det nok lettere for dem som skulle fremme partiets politikk ute i kommunene. Følgende ble valgt inn i kommunestyret fra Arbeiderpartiet dette året: Kristian Simonsen 32 år fra Finnset, Andreas Edvardsen Sildvik 49 år fra Skøelv, Lars Westgård 30 år fra Gumpedal, Joakim Thomassen 62 år fra Sørstraumen, Johan Nøstvik 32 år fra Skøelv, Kristian Molund 33 år fra Nordstraumen, Bernhof Rørslett 36 år fra Finnset, Ingebrikt Johansen 55 år fra Skøelv. Gregus Olsen 39 år fra Hemmingsjord. Hvem var disse mennene som kom med i kommunestyret dette året? Kristian Simonsen kom fra Finnset. Han drev jordbruk, og var i tillegg vegvokter. Staten hadde på den tiden tilsatt såkalte vegvoktere som hadde tilsyn med vegen i sitt nærområde. Kristian Simonsen ble valgt til partiets første ordfører. Kristian Simonsen skulle komme til å få lang tjeneste for partiet. Han ble sittende som ordfører helt fram til han plutselig døde 1952, bare 56 år. 10

10 Kristian Simonsen hadde stor tillit også utenfor sin kommune. Han var i mange år formann i Troms fylkesting. Fylkestinget var da sammensatt av ordførerne i fylkets kommuner, disse kom sammen til ting noen ganger i året. Kristian Simonsen sto på reisefot for å møte på stortinget den uka han plutselig døde. Andreas Edvardsen Sildvik drev jordbruk i Sildvik, han drev også fiske. Han var en av dem som deltok på møtet da partiet ble stiftet Lars Westgård kom fra Gumpedal. Han drev jordbruk på bruket Westgård. Joakim Thomassen kom fra Sørstraumen. Han drev jordbruk og fiske. Han var en av dem som deltok på møtet da partiet ble stiftet Han var partiets første formann. Johan Nøstvik kom fra Nøstvik i Skøelv. Han var fisker. Kristian Molund kom fra Nordstraumen. Han drev jordbruk på bruket Molund. Han drev også fiske Bernhof Rørsslett kom fra Finnset.Han drev jordbruk på bruket Rørbakk. Han drev også fiske. Ingebrikt Johansen kom fra Skøelv, han drev jordbruk. Han var en av dem som deltok på møtet da partiet ble stiftet Gregus Olsen kom fra Hemmingsjord, han var jordbruker. 11

11 Partiet - trettiårene Samlingen om Arbeiderpartiet fortsatte. På riksplanet fortsatte kampen for å få gjennem tiltak som skulle gi større trygghet, bedre livet for alle. Ser man litt bakover i partiets historie vil vi se at partiet etter hvert fikk gjennemført mange viktige saker i disse årene som bedret hverdagen for fiskeren og småbrukeren. Det kom også store bedringer for gamle og syke, blant annet ble det innført alderstrygd Dette gav en ny og tryggere hverdag for de gamle. Johan Nygårdsvoll og hans mannskap hadde overtatt styringen av landet. Ser en bort fra Kristoffer Hornsruds regjering som fikk bare 18 dagers varighet, er vel egentlig Johan Nygårdsvoll den som huskes som den første statsministeren fra Arbeiderpartiet. Nygårdsvoll kom fra Hommelvik i Nord.Trøndelag. Han var født på husmannsplassen Nygårdsvollen Det ble nok etterhvert som folk opplevde disse bedringene i sin hverdag, også lettere å gjenemføre partiets politikk ute i kommunene Ved kommunevalget 1933 gjør partiet igjen et godt valg. Følgende ble innvalgt i kommunestyret fra Arbeiderpartiet: Kristian Simonsen fra Finnset, Hans Forsberg fra Nordstraumen, Ingebrikt Johansen fra Skøelv, Andreas Edvardsen Sildvik fra Skøelv, Kristian Øvermo fra Gottesjord, Joakim Thomassen fra Sørstraumen, Ragnvald Solvang fra Nordstraumen, Lars Westgård fra Gumpedalen, Kristian Molund fra Nordstraumen. Nye representanter fra Arbeiderpartiet som ble innvalgt i kommunestyret dette året var: Kristian Øvermo og Ragnvald Solvang. 12

12 Kristian Øvermo var 35 år. Han drev jordbruk på bruket Utheim på Gottesjord, han drev også fiske. Ragnvald Solvang var 33 år, han kom fra Nordstraumen. Han var handverker Ved kommunevalget 1937, som var det siste valget før andre verdenskrig ser vi at partiet fortsatt har velgernes tillit. Følgende kom med i kommunestyret fra Arbeiderpartiet dette året: Kristian Simonsen fra Finnset, Ingebrikt Johansen fra Skøelv, Jakob Rørslett fra Finnset, Andreas Edvardsen Sildvik fra Skøelv, Lars Westgård fra Gumpedalen, Halvdan Liland fra Nordstraumen, Kristian Øvermo fra Gottesjord, Joakim Thomassen fra Sørstraumen. Ny representant fra Arbeiderpartiet som ble innvalgt i kommunestyret dette året: Halvdan Liland 35 år fra Nordstraumen. Han drev jordbruk på bruket Liland. Dette kommunestyret fungerte fram til 1947, med unntak av krigsårene I krigsårene var det et utvalg, med ordfører, oppnemt av fylkesmannen som hadde styringen av kommunen. 13

13 Etterkrigstid Det var nok litt spenning da partiet skulle ta opp sin virksomhet etter krigsårene. Ordfører Kristian Simonsen med partiets kommunestyregruppe og kommunestyre forøvrig tok opp sitt kommunalpolitiske arbeid med en gang krigen var over, mai Sørreisa kommune hadde, etter det eg kjenner til, lite eller ingen store sår etter krigsårene. Den gruppen, med ordfører, som var oppnemt av fylkesmannen til å styre kommunen i krigsårene hadde gjort dette på en fornuftig og skånsom måte. Ved kommunevalget 1947 var det nok spenning i partiet om det fortsatt hadde like stor tillit fra velgerne. Ved stortingsvalget høsten 1945 gjorde partiet et svært godt valg. Det Norske Arbeiderpartiet fikk rent flertall i stortinget Ved valget fikk det bekreftet at velgerne fortsatt sto samlet om partiet, det vant valget, med stort flertall. Fra partiet kom følgende med i kommunestyret: Kristian Simonsen fra Finnset, Rasmus Bratli fra Skøelv, Tollef Fredheim fra Finnset, Simon Tronstad fra Djupvåg, Arne Lynghaug fra Øvre Bakkejord, Johan Eilertsen fra Nordstraumen, Lars Westgård fra Gumpedal, Karl Mathisen fra Gottesjord, Jakob Rørslett fra Finnset. Kristian Simonsen fra Finnset ble gjenvalgt til ordfører. Tøllef Fredheim fra Finnset ble valgt til varaordfører. 14 Nye representanter fra Arbeiderpartiet som ble innvalgt til

14 kommunestyret ved dette valget var: Tollef Fredheim 47 år, han kom fra Finnset. Han drev jordbruk på bruket Vollstad, han drev også fiske. Simon Tronstad 35 år, han kom fra Djupvåg, han drev jordbruk på bruket Tronstad, han arbeidet også som landpostbud. Rasmus Bratli 41 år, han kom fra Skøelv, og drev jordbruk på bruket Bratli. Arne Lynghaug 31 år, han kom fra Øvre Bakkejord. Han drev jordbruk på bruket Skoglund. Johan Eilertsen 42 år, han kom fra Nordstraumen.. Han drev jordbruk på bruket Vangen, han drev også fiske. Karl Mathisen 33 år, han kom fra Gottesjord Han drev jordbruk på bruket Teigstad. Han drev også fiske. 15 Partiet gjorde også et godt valg 1951.

15 Fra partiet kom følgende med i formannskapet: Kristian Simonsen fra Finnset, Sinon Tronstad fra Djupvåg, Halvdan Lilaand Fra Straumen, og Toralf Dalset fra Skøelv. Varamenn til formannskapet fra Arbeiderpartiet: Jakob Rørslett fra Finnset, Rasmus Bratli fra Skøelv, Gregus Olsen fra Hemmingsjord, og Johan Eilertsen fra Straumen. Kristian Simonsen fra Finnset ble gjenvalgt til ordfører Toralf Dalseth fra Skøelv ble valgt til varaordfører. Toralf Dalseth overtok som ordfører etter at Kristian Simonsen plutselig døde Toralf Dalset kom fra Skøelvdalen, han drev jordbruk på bruket Dalseth. Han var ordfører i Sørreisa til Fra 1969 til han døde 1975 var han kommunens sosialsjef. Toralf Dalseth var nok en solid støttespiller i Sørreisa Arbeiderparti, i partiets arbeid for en best mulig utvikling av kommunen. Han hadde stor tillit blant velgerne over heile kommunen. En sitter igjen med undring og ærbødighet over disse karene som brukte så mye av sin tid, i frivillig arbeid for å være med å bygge et tryggere og bedre samfunn for oss alle. Alt dette var ubetalt arbeid. Det var ingen lønn til ordføreren på den tiden. 16 Partiet - 50-årene Vi har fulgt Sørreisa Arbeiderparti gjennem sine første 50 år. Eg har ikke

16 hatt tilgang til partiets egne møteprotokoller på grunn av at vi ikke har kunnet finne disse. Eg har på en måte fulgt partiet og dets aktivitet blant annet ved å gå inn i Sørreisa kommunes møteprotokoller fra formannskap og kommunestyre. Der har en funnet de av partiets medlemmer som etter hvert er blitt innvalgt i diverse kommunalpolitiske styrer, utvalg. Partimedlemmene vi finner her har nok sammen med alle dem vi dessverre ikke kjenner namnene på jobbet hardt for å trekke partiet framover. En kjenner bare til at Joakim Thomassen fra Sørstraumen ble valgt til partiets første formann, og at Kristian Antonsen fra Finnset ble valgt til partiets første sekretær. Vi vil de neste 50 årene av partiets historie følge det gjennem partiets egne protokoller: Vi går inn i den eldste av partiets møteprotokoller en har funnet, den er fra Vi finner det første referat en har fra noen av partiets møter. Her finner vi det første styret en kjenner til. Vi veit ikke nårtid dette styret ble valgt. Sørreisa Arbeiderparti avholdt medlemsmøte på ungdomsheimen på Nordstraumen 24, November Ungdomsheimen var et ungdomslokale som Nordstraum ungdoms - forening hadde bygd på trettitallet. Formann for partiet var da Ivar Storelvmo, sekretær var Petter Brattli, Kasserer var Kristian Follstad styremedlemmer var Halvdan Liland og Tøllef Fredheim Varamenn for styret var Oskar Solset, Magne Martinsen og Angel Johansen Ivar Storelvmo kom fra Sørstraumen. Han drev jordbruk på bruket Hauan Han arbeidet også som vaktmester ved kommunale bygg. Petter Bratli kom fra Skøelv. han var herredsagronom i Sørreisa. Kristian Follstad kom fra Finnset krets. Han dreiv jordbruk på bruket Follstad.

17 Oskar Solset drev jordbruk på bruket Solseth i Leirbog, han dreiv også fiske. Magne Martinsen dreiv jordbruk på bruket Bergstad på Nordstraumen Angel Johansen dreiv jordbruk på bruket Rydningen på Sørstraumen Tar med referat fra sak.nr. 9 Eventuelt, fra dette møtet for å gi et bilde av kommunens økonomi og oppgaver på denne tiden. Ordfører Dalseth har ordet : De kommunale oppgaver som var satt var: Bygging av Bakketun skole, Gammelheimen og Sørreisa herredshus fikk kommunen kr av skattefordelingsmidler, Disse tilskott gjør større tiltak mulig i kommunen, Det ser ut til at målene som var satt kan nåes. Vi står foran nye oppgaver som må løses. Kommunens gjeld er kr Kommunen står seg økonomisk best av samtlige kommuner i fylket. Aldersheimen kostet kr Herredshuset er under bygging. Det må takes opp lån i Sørreisa sparebank på kr Vi ser også fra dette møtet at formannen orienterte om ny valglov Videre kan vi lese fra referat fra samme møtet at partiets program for nye fire år diskuteres. Vi ser at det legges vekt på at programmet må bli satt opp, og komme ut til velgerne i god tid. Tar med ovenstående referat fra dette møtet for å vise at partiet la stor vekt på å programfeste sine mål for utviklingen av kommunen, og å informere velgerne om disse målene, oppgavene framover Dette har nok i sterk grad vært avgjørende for at velgerne har vist sin tillit til partiet i valg etter valg. 19 På dette møtet foregår nominering av representanter til partiets liste til

18 kommunevalget. Tar med denne nomineringen for å vise at partiet la stor vekt på å få med alle deler av kommunen, Denne nomineringen viser at partiet hadde godt med medlemmer over heile kommunen. Følgende ble nominert: Småbruker Toraalf Dalseth Skøelv, småbruker og landpostbud Simon Tronstad Djupvåg, småbruker og fisker Johan Eilertsen Nordstraumen, småbruker Lars Westgård Gumpedal, småbruker og fisker Tollef Fredheim Finnset, småbruker Mathias Eriksen Hemmingsjord Småbruker og fisker Andreas Haugen Sørstraum, småbruker Johan Olsen Russevåg, småbruker og fisker Einar Eriksen Storli, Rabbås, småbruker Marinius Grønnvoll Reinelv, maler Harald Eriksen Bakkejord småbruker og fisker Ole Johansen Bjørga, Husmor Ida Follstad Finnset, Fisker Kåre Sildvik Skøelv, småbruker Halvdan Liland Nordstraumen, småbruker og fisker Karl Mathisen Gottesjord, småbruker Rasmus Bratli Skøelv, fisker Erik J. Eriksen Skøelv, småbruker Ivar Storelvmo Sørstraumen, småbruker Edvard Uteng Øvre Bakkejord, småbruker Gregus Olsen hemmingsjord. Husmor Asbjørg Vaeng Gumpedal, småbruker Asbjørn Mikalsen Djupvåg, småbruker Jakob Pedersen Andsvannet, sjåfør Heggelund Henriksen. Sørstraum, småbruker Morten Skogheim Øvre Bakkejord, Johan Jakobsen Grunnreis, fisker Sigfred Edvardsen Furøy. Vi ser her at partiet har nominert kvinner, husmor Ida Follstad fra Finnset og husmor Asbjørg Vaeng fra Gumpedal, 20 Ivar Storelvmo var partiets formann fram til årsmøtet Januar -57. Petter Bratli var partiets sekretær fram til samme årsmøtet.

19 En kjenner ikke til nårtid dem ble valgt til å lede partiet. På ovennemte møte ble Halvdan Liland fra Nordstraumen valgt til formann for partiet. Johan Eilertsen fra Nordstraumen ble valgt til sekretær. Ivar Storelvmo ble valgt til nestformann. Kristian Follstad fra Finnset ble gjenvalgt til kasserer. Osvald Fagerli fra Nordstraumen ble valgt til styremedlem. Halvdan Liland Varamenn til styret: Oskar Solset og Magne Martinsen fra Nordstraumen og Angel Johansen fra Sørstraumen. Osvald Fagerli dreiv jordbruk på bruket Fagerli på Nordstraumen. Han arbeidet også som bygningsmann.. Johan Eilertsen drev jordbruk på bruket Vangen på Nordstraumen, Han drev også fiske På partiets årsmøte februar -58 ser vi at partiets sekretær Johan Eilertsen er gott bort. Han døde sommeren -57. Til ny sekretær blir valgt Ole M. Nilsen fra Nordstraumen. Han var selvstendig næringsdrivende, han drev forretning (butikk) i Straumen. Formannen Halvdan Liland og resten av styret blir gjenvalgt På partiets årsmøte februar -59 ser vi at partiets formann Halvdan Liland og de andre styremedlemmene. Ivar Storelvmo. Ole M. Nilsen. Kristian Follstad og Osvald Fagerli ble gjenvalgt Varamedlemmer var da Oskar Solset, Magne Martinsen og Angel Johansen Partiet årene 21 På partiets årsmøte januar 1960 ser vi at det velges ny formann. Halvdan

20 Liland hadde meldt fra at han gikk av som formann for partiet. Sveinung Vollstad fra Finnset ble valgt til formann, han arbeidet ved ligningsetaten i Sørreisa kommune. Partiets kasserer Kristian Follstad hadde meldt fra at han ville slutte som kasserer. Sveinung Vollstad Harald Eriksen ble valgt til ny kasserer. Ole M. Nilsen ble gjenvalgt til sekretær. Ivar Storelvmo og Osvald Fagerli ble gjenvalgt til styremedlemmer Vi ser at partisekretæren takket på vegne av partiet Halvdan Liland og Kristian Follstad for den innsats de gjennom mange år som lagets fremste tillitsmenn hadde gjort. Som varamenn for styret ble valgt: Rasmus Bratli fra Skøelv, Arnold Winter Johansen fra Sørstraumen og Nils Nyland fra Rabbås På partiets årsberetning for 1959 ser vi at det dette året er gjort et svært godt valg. Partiet fikk valgt inn i kommunestyret 14 representanter. Nye medlemmer son kom med i ledelsen av partiet: Harald Eriksen kom fra Bakkejord. Han arbeidet som maler. Nils Nyland kom fra Rabbås. Han arbeidet som yrkessjåfør. Arnold Winter Johansen drev jordbruk på bruket Sørstraum. Han arbeidet i kommuneadministrasjonen i Sørreisa. Arnold var ordfører i Sørreisa fra han overtok etter Thoralf Dalset 1969 fram til På årsmøtet januar - 61 blir heile styret gjenvalgt Petter Bratli

21 På årsmøtet januar -62 blir Petter Bratli fra Skøelv valgt til formann. Sveinung ble valgt til sekretær for partiet, etter Ole M. Nilsen som ikke ville fortsette, etter å ha vært sekretær for partiet lang tid. Styremedlemmene Harald Eriksen, Ivar Storelvmo og Osvald Fagerli ble gjenvalgt. Varamedlemmene Rasmus Bratli, Arnold W. Johansen og Nils Nyland ble gjenvalgt På partiets årsmøte februar - 63 blir heile styret gjenvalgt. Styret hadde da denne sammensetning: Petter Bratli formann, Sveinung Vollstad sekretær, Harald Eriksen kasserer, Ivar Storelvmo og Osvald Fagerli styremedlemmer. Varamenn til styret var da.: Rasmus Bratli, Arnold W. Johansen, og Nils Nyland. 23 Petter Bratli ble gjenvalgt til formann på årsmøtet februar.64. Sveinung Vollstad hadde meldt fra at han ikke ville fortsette som sekretær for partiet.

22 Andreas Moen ble valgt til sekretær. Harald Eriksen ble gjenvalgt til Kasserer. Styremedlemmene Ivar Storelvmo og Osvald Fagerli ble gjenvalgt Varamenn til styret Rasmus Bratli, Arnold W.Johansen og Nils Nyland ble gjenvalgt. Andreas Moen arbeidet som forstmester i Sørreisa kommune Partiets formann Petter Bratli, og partiets sekretær Andreas Moen og kassereren Harald Eriksen ble gjenvalgt på årsmøte Det ble valgt to nye styremedlemmer, det var: Arvid Larsen og Arvid Sørensen fra Sørstraumen. Arvid Larsen var elektrotekniker Arvid Sørensen arbeidet på forsvarets intendanturverksted i Sørreisa. Varamennene til styret, Rasmus Bratli, Armold Winter Johansen og Nils Nyland ble gjenvalgt. 24 Vi ser at Osvald Fagerli har bedt om å få gå ut av styret.

23 Osvald hadde sittet som medlem av styret siden før Han har nok brukt mykje av sin fritid på partiet, og har nok vert en viktig støttespiller gjennem mange år. Ivar Storelvmo døde Ivar hadde lang tjeneste bak seg for partiet. Vi finner han i den eldste tilgjengelige av partiets møteprotokoller fra Der ser vi at han er partiets formann, han var partiets formann fram til årsmøtet -57. Etter det var han medlem av styret fram til han døde På partiets årsmøte i april 66 ser vi at heile styret blir gjenvalgt. På partiets årsmøte i mars -67 ble partiformannen Petter Bratli, og partisekretæren Andreas Moen gjenvalgt. Til ny kasserer ble valgt Simon Tronstad fra Djupvåg. Styremedlemmene Arvid Larsen og Arvid Sørensen blir gjenvalgt. Harald Eriksen hadde meldt fra at han ikke ville fortsette som kasserer. 25

24 Vi ser at Harald har vært kasserer for partiet siden Johan L. Johansen, og Erling O. Bjørkmo blir valgt til varamenn. Nye medlemmer i partiledelsen: Johan L. Johansen kommer fra Skøelv. Han er bygningsarbeider Erling O. Bjørkmo kommer fra Rabbås, han drev jordbruk på bruket Bjørkmo På Årsmøtet i mars - 69 ser vi at partiet velger ny formann. Petter Bratli har meldt fra at han ikke vil fortsette som formann. Arvid Sørensen fra Sørstraumen ble valgt til formann. Andreas Moen gjenvelges til sekretær, Fritjof Holt blir valgt til kasserer. Som nye styremedlemmer blir valgt Arnold W. Johansen og Helge Jensen fra Nordstraumen, Arvid Sørensen Varamenn til styret er Arvid Larsen fra Sørstraumen og Agnar Gunberg fra Bakkejord. Nye medlemmer i partiledelsen: Fritjof Holt kommer fra Sørstraumen. han er bygningsarbeider. Helge Jensen kommer fra Nordstraumen, han er baker. Agnar Gunberg kommer fra Bakkejord, han arbeider som selger Fra partiets årsberetning for -68 ser vi at følgende partimedlemmer er blitt hedret med Det Norske Arbeiderpartis Gullmerke for langt og aktivt arbeid for partiet: Andreas Larsen fra Sørstraumen, Tøllef Fredheim og Kristian Follstad fra Finnset, Lars Westgård fra Gumpedal Partiet årene 26 Sørreisa Arbeiderparti kunne begynne et nytt tiår i sin historie med

25 samme gode oppslutning av sine trofaste medlemmer og velgere, med trygghet for at de hadde hatt en god styring av kommunen gjennem mange tiår. Partiet hadde gjennem gode valg bidratt til å sikre Det Norske Arbeiderparti å kunne ha en god styring av landet. Det rådet trygghet og optimisme over alt. Vissheten om at de bidrog til en god utvikling av samfunnet var nok årsaken til at partiet stadig planla og trakk opp nye mål. Mange av partiets medlemmer brukte nok en stor del av sin fritid i arbeid for partiet. På årsmøtet januar 1970 ble heile styret gjenvalgt. Styret hadde da denne sammensetning: Arvid Sørensen Formann, Helge Jensen nestformann, Fritjof Holt kasserer, Andreas Moen sekretær, Arnold W.Johansen og Halvor Arntsen styremedlemmer. Varamenn til styret var Arvid Larsen og Agnar Gunberg. Halvor Arntsen arbeidet ved forsvarets intendanturverksted i Sørreisa Fra partiets møtebok ser vi at flere av partiets trofaste medlemmer innstilles til Det Norske Arbeiderpartis sølv og gullnåler for langt og aktivt arbeid for partiet. Følgende ble innstilt til sølvnålen; Ragnar Bakkland og Ole Gullbrandsen fra Finnset. Osvald Fagerli, Hans Nordstad og Oskar Solseth fra Nordstraumen. Simon Tronstad fra Djupvåg, Arne Lynghaug, Rasmus Bratli, og Petter Bratli fra Skøelv. Følgende ble innstilt til gullnålen: Thoralf Dalseth fra Skøelv, Halvdan Liland Fra Straumen. 27

26 På årsmøtet i april -71 ser vi at Arvid Sørensen blir gjenvalgt til formann, Sveinung Vollstad blir valgt til nestleder, Fritjof Holt, Andreas Moen og Arnold W. Johansen blir gjenvalgt. Kjell Bakkland blir valgt til studieleder, Einar Olsen og Jan Fossmo blir valgt til varamenn for styret, Nye medlemmer i partiledelsen: Kjell Bakkland kommer fra Finnset, han arbeidet ved kommuneadministrasjonen i Sørreisa kommune. Einar Olsen kommer fra Hemmingsjord, han er drosjeeier. Jan Fossmo kommer fra Øvre Bakkejord, han arbeider ved kommuneadministrasjonen i Sørreisa kommune På partiets årsmøte Februar -73 ser vi at partiet velger ny formann Andreas Moen blir valgt til formann Kjell Bakkland blir valgt til nestformann. Johan Henry Ludvigsen fra Furøy blir valgt til kasserer. Vi ser at Torod Berntsen blir valgt til sekretær. Hilbjørg Kaspersen velges til styremedlem.

27 Andreas Moen Osvald Johansen og Ottar Lia velges til varamenn for styret. Nye medlemmer som kommer med i partiledelsen: Torod Berntsen var befal i forsvaret, han var bosatt i Sørreisa noen år. Johan Henry Ludvigsen kommer fra Furøy. Han er industriarbeider. På dette møtet ser vi at det skjer noe som jeg tror sikkert må ha gledet partimedlemmene, for første gang i Sørreisa Arbeiderpartis historie blir en kvinne valgt inn i partiets styre. Det var Hilbjørg Kaspersen. Hun kom fra Finnset krets og arbeider i administrasjonen i Sørreisa kommune. Osvald Johansen kommer fra Reinelv. Han driver eget byggefirma. Ottar Lia kommer fra Nordstraumen. Han arbeider ved forsvarets anlegg i Høggompen i Sørreisa. Han driver også jordbruk på bruket Lia Fra årsmøtet mars-75 ser vi at heile styret er gjenvalgt, med unntak sekretæren Torod Berntsen, han er flyttet fra Sørreisa. Britt Rokstad er valgt til ny sekretær. Britt Rokstad kommer fra Nordstraumen. Hun arbeider ved lensmannskontoret i Sørreisa. Fra årsberetningen for 1977 ser vi at partiets styre har denne sammensetning: Andreas Moen formann, Britt Rokstad sekretær, Roald Selset nestformann Johan Henry Ludvigsen kasserer, Asbjørg Fagertun styremedlem. 29

28 Varamenn; Ottar Lia og Magnor Olsen Nye medlemmer i partiledelsen: Asbjørg Fagertun kommer fra Nordstraumen. Hun er lærer Roald Selset kommer fra Nordstraumen, han er lensmann i Sørreisa. Magnor Olsen Kommer fra Skøelv. Han arbeider i forsvaret. Fra samme årsberetning kan vi se at året var preget av stortingsvalget, vi ser at partiet har lagt ned ekstra stort arbeid med forberedelser for å gjøre et best mulig valg. Dette arbeidet gav frukter. Partiet fikk ved valget en andel av stemmene på 56,9 %. Vi ser også av beretningen at partiet har nådd en ny milepel, det er blitt 75 år. Det framgår av beretningen at partiet har spilt en stor rolle i kommunens utvikling siden det ble stiftet på en låve på Sørstraumen Vi ser at partiet har bestemt at det skal avholdes en jubileumstilstelning for å markere partiets 75 år. Følgende er valgt i jubileumskomiteen; Nils Sakariassen, Halvor Arntsen, Ranveig Finnøy, Ottar Lia, Arnfinn Olsen, Johan Henry Ludvigsen, Harald Olsen, Kjell Bakkland, Helge Døsvik. Formmann for komiteen er Nils Sakariassen.. Fra Styremøte i partiet ser vi at komiteen får en økonomisk ramme på kr til jubileumsmarkeringen 30 Vi åpner en ny, rød og fin møteprotokoll, en gave til 75-årsjubilanten Sørreisa Arbeiderparti fra Troms Arbeiderparti, overrakt av daværende

29 formann for Troms Arbeiderparti Solveig Bredal Thorsen, og daværende sekretær for samme parti Halvard Brattli. Med følgende hilsen skrevet på første side i protokollen: Hilsen fra Troms Arbeiderparti 02/ år er en milepel- hvor en med god grunn tar et tilbakeblikk, - på en tid preget av fattigdom og undertrykkelse av fattigfolk, - gjennem en strid for frihet - likhet og brorskap, - fram til i dag hvor vi har nådd langt i striden, men hvor oppgavene fortsatt er store og mange. Tiden framover til neste milepel ligger foran oss, - la oss gjøre vårt til at historien fortsatt vil vise framgang for Sørreisa Arbeiderparti og for hele Arbeiderbevegelsen i Troms Tillykke med jubileet. Solveig Bredal Thorsen Halvar Brattli I denne protokollen finner vi heile gjestelisten til partifesten, vi ser det var mange av partiets trofaste medlemmer og venner tilstede ved denne anledningen. Vi ser også at Lederen i Lenvik Arbeiderparti Kirsti Lange, og formannen i Dyrøy Arbeiderparti Aksel Høgmo er møtt fram for å hilse 75-åringen. Jubileets festtaler Edvin O. Haugland hilste med disse ordene: En hyggelig og givende markering av de 75 år, - det er år i kamp, med framgang og seier. Få eller ingen av fylkets kommuner kan vise bedre samhold og større resultater en herredspartiet i Sørreisa har vist. Edvin O. Haugland var en av de mest aktive, markante skikkelsene i Arbeiderbevegelsen i Troms i etterkrigstiden. 31 Vi tar med utdrag av daværende ordfører Arnold Winther Johansens hilsningstale til partiet ved jubileumsmiddagen

30 Jeg er stolt av det Sørreisa Arbeiderparti har vert med på å bringe fram gjennem 75 år. Resultatet av partiets arbeid er synlig for enhver. Tillit styrke og samhold er ikke tomme begreper, men resultater Vi skal legge merke til at etter det store gjennembruddet i 1928 har arbeiderpartiet i Sørreisa vært akseptert. Det har vært ro og sindighet omkring alle arbeidsoppgaver i de folkevalgtes organer, selv i de vanskelige og bekymringsfulle år. Vi ser også at det på jubileumsfesten blir delt ut gull og sølvmerker til mange av partiets medlemmer. Arbeiderpartiets gullmerke for 50 års medlemskap i Partiet til: Ragnar Bakkland fra Finnset og Rasmus Bratli fra Skøelv. Arbeiderpartiets sølvmerke for 25 års medlemskap i partiet: Ottar Nordhaug, Peder Nordeng, Ole M.Nilsen, Halvor Arntsen, Arne Johansen, Magne Martinsen fra Nordstraumen, Arvid Sørensen og Kristian Lekang fra Sørstraumen, Sveinung Vollstad fra Finnset 32 Vi tar med Arnold Winther Johansens hilsningstale til veteranene;

31 Å jubilere er å se tilbake- og minnes, dere veteraner ved dette bord. Uten dere intet jubileum - partiets 75-årige historie er en del av deres liv og historie. Våre tanker går til alle de som ar gått bort og ikke kan være med oss i kveld, Med 75 år bak seg er Sørreisa Arbeiderparti blitt et gammelt parti. Herdet i motgang og strid, - modnet i ansvarsfullt arbeid. Et parti med rike tradisjoner, og med en historie som vi er stolt av. Det er historie, og det er en livsgjerning som dere veteraner har vært med å skape i Sørreisa. Men tradisjonene må føres videre. Partiet må alltid være levende og ungt, og ha evne til fornyelse. Og til å føre tradisjonene videre pålegger dere eldre oss andre, og i første rekke de unge til å sørge for det. Vi skal sette oss nye mål, og vi skal flytte merkesteiner. Gjennem dere eldre er solidaritetsbegrepet holdt friskt og levende. Jeg retter en takk til dere som har gott foran og vist veg, sa Arnold Winther Johansen Med denne hilsen til veteranene går vi videre i historien om Sørreisa Arbeiderparti. Vi vil følge partiet videre gjennem de neste 25 årene, til neste milepel. 33

32 Arnold Winter Johansen fikk bare kort tid vere med inn i partiets neste Milepel. Han ble syk og døde i Det ble et stort tomrom etter Arnold i partiet, Han hadde vert med, og jobbet aktivt for partiet siden først på femtitallet. Arnold hadde stor tillit blant partiets medlemmer og velgere. Arnold var ordfører i Sørreisa kommune fra 1969, til Partiet årene Vi ser at på årsmøtet i Mai-80 blir Andreas Moen gjenvalgt til formann, og Roald Selset til nestformann, Brith Rokstad ble valgt til sekretær, Olaf Stokkan ble valgt til kasserer. Ingolf Steinli ble valgt til 34

33 styremedlem Bjørnar Nikolaisen og Åshild Solbakken ble valgt til varamenn for styret. Nye medlemmer i partiledelsen: Olaf Stokkan kommer fra Sørstraumen, han arbeider ved kommuneadministrasjonen i Sørreisa Ingolf Steinli kommer fra Andsvannet, han arbeider i forsvaret. Åshold Solbakken kommer fra Gumpedal, hun arbeider i posten. Bjørnar Nikolaisen kommer fra Djupvåg, han arbeider i forsvaret På partiets Årsmøte April -81 på Finnset grendehus blir Andreas Moen gjenvalgt til formann, Sveinung Vollstad blir valgt til nestleder. Jan Tore Skog blir valgt til sekretær. Olaf Stokkan blir gjenvalgt til kaserer. Ingolf Steinli blir gjenvalgt til styremedlem. Styrets varamenn Bjørnar Nikolaisen, Åshild Solbakken og Ottar Lia ble gjenvalgt Nytt medlem i partiledelsen: Jan Tore Skog kom fra Sørstraumen. Han arbeidet i forsvaret, i Sørreisa. 35

34 Fra årsberetningen kan vi se at partiet har tifredsstillende oppslutning, vi ser at partiet har 145 medlemmer. Vi kan videre lese av beretningen at partiet ikke er tilfreds med den nye valgordningen, ved valg til fylkestinget. Partiet trur ikke at den er til det beste for partiet, de tror at det ikke kjempes godt nok i de lokale partilagene ute i distriktene foran valgene. Tidligere var det slik at de partilagene ute i distriktene som maktet å gjøre gode valg også sikret seg representasjon i fylkestinget. Partiet tror ikke at det er riktig at tilfeldigheter skal bestemme representasjon eller ikke. Vårt partilag gjorde et av sine beste valg dette året, 60 % andel av stemmene, men fikk ikke sete i Fylkestinget Partiet gjorde et dårlig valg, fylket sett under ett, dette bør takes alvorlig. Det er slik at taper en valget mister en også styringen. Arbeiderpartiet har ingen styring av vårt fylke i dag. Vi kan lese av årsberetningen at 1. Mai ble markert på en verdig måte. Vi ser at 1.maitaleren statsråd Bjartmar Gjerde talte for fullsatt kinosal. Vi ser også at valgparolen dette året var, ARBEID FOR ALLE Dette må vel være rart for de som mener at Arbeiderbevegelsen ikke har meir å gi. I dag, år år etter at Sørreisa Arbeiderparti ble stifta ser vi at Høyresiden, som i dag styrer på riksplanet har sendt ut i arbeidsledighet. Vi ser at denne gamle valgparolen fortsatt er like viktig, det samme er Arbeiderbevegelsen. Det er alltid noen som vil rive ned, og fjerne gode og trygge ordninger, skapt gjennem mange års kamp fra Arbeiderbevegelsen Fra årsberetningen for -81 kan vi lese at partiet har gjort en god jobb i valgkampen før stortingsvalget. Partiet fikk 56,5 % av stemmene.

35 Dette viser på nytt den grunnfestingen partiet har i kommunen, Den måten partiet utøver sin politiske styring av kommunen på, gjennem kommunestyre, formannskap nemder og utvalg, er nok årsaken til den tilliten partiet har hatt, og har hos sine velgere. Vi ser videre fra beretningen at partiet har stabil tilslutning av medlemmer, medlemstallet er da 135. Vi kan videre lese at 60-7 av partiets medlemmer representerer partiet i diverse kommunale utvalg og råd Fra årsmøtet Mai -83 ser vi at partiet velger ny formann. Andreas Moen hadde meldt fra til valgkomiteen at han går av som formann. Arvid Sørensen fra Sørstraumen ble valgt til formann, Kjell Bakkland fra Finnset nestformann, Jorun Eriksen ble valgt til sekretær, Odd Erik Døsvik ble valgt til kasserer, Magnor Olsen fra Skøelv ble valgt til styremedlem. Ingrid Grønvoll og Karen Lynghaug ble valgt til varamenn for styret. Nye medlemmer i partiledelsen: Jorun Eriksen og Odd Erik Døsvik kom fra Nordstraumen. Ingrid Grønnvoll kom fra Reinelv, Karin Lynghaug kom fra Rabbås. Hun arbeidet som landpostbud. 37 Fra årsmeldingen - 84 ser vi at styret har denne sammensetning: Leder Arvid Sørensen, nestleder Kjell Bakkland, sekretær

36 Jorun Eriksen, Kasserer Odd Erik Døsvik, styremedlem Magnor Olsen Vararepresentanter for styret: Karin Lynghaug og Randi Larsen. Vi ser videre i årsberetningen at medlemstallet har gått ned. Vi kan videre lese av årsberetningen at partiet er opptatt av en økende arbeidsledighet, og økende sosiale problemer også i vår kommune. Vi ser videre av årsberetningen at partiet gjorde et svært godt valg til kommunestyret. Fra beretningen leser vi videre at Sørreisa Arbeiderpartis kandidat til fylkespartiets lista heller ikke denne gang ble plassert på valgbar plass. 38 Arvid Sørensen, og resten av partistyret blir gjenvalgt på partiets årsmøte i April På partiets årsmøte -86 ser vi at heile styret gjenvelges, med unntak av Odd Erik Døsvik. Som nytt styremedlem velges Paul Dahlø Nytt medlem i partiledelsen: Paul Dahlø kommer fra Hemmingsjord. Han driver jordbruk på bruket Hemmingsjord (Moen). Han arbeider ved Sørreisa trygdekontor Fra partiets årsmøte april -87 ser vi at styret har denne sammensetning: Leder: Arvid Sørensen, Paul Dahlø nestleder, Ingolf Steinli kasserer, Hanne Haldorsen sekretær, Unni Molund styremedlem.

37 Nye medlemmer i partiledelsen; Unni Molund kommer fra Sørstraumen. Hun arbeider i helsetjenesten. Hanne Haldorsen kommer fra Nordstraumen Fra partiets årsmøte april -88 ser vi at styret får denne sammensetning: Arvid Sørensen leder, Kjell Bakkland nestleder, Ingolf Steinli kasserer, Paul Dahlø styremedlem, Hanne Haldorsen sekretær. Vararepresentanter: Karen Lynghaug, Stein Haldorsen, Ottar Lia og Unni Pedersen. Nye medlemmer i partiledelsen: Stein Haldorsen kommer fra Sørstaum. Han er selvstendig næringsdrivende. Unni Pedersen kommer fra Rabbås. Hun arbeider i butikk. 39 Partiet - 90-årene Fra årsmøtet i partiet februar-89 ser vi partiet velger ny leder. Arvid Sørensen hadde meldt fra at han gikk av som formann. Arvid hadde da hatt lang og aktiv tjeneste for partiet. Han ble første gang innvalgt i styret for partiet Var formann fra - 69 til - 73, og på nytt valgt til formann Arvid har nok brukt svært mye av sin fritid i arbeid for Sørreisa Arbeiderparti. Ma gnor Olsen fra Skøelv blir valgt til leder. Styret har videre denne sammensetning: Kjell Bakkland nestleder, Paul Dahlø sekretær, Ingolf Steinli kasserer,

38 Karen Lynghaug styremedlem. Magnor Olsen Vararepresentanter: Stein Haldorsen, Oddny Skogheim, Karen Nordby, Ottar Lia og Henry Halvorsen. Nye medlemmer i partiledelsen: Oddny Skogheim fra Øvre Bakkejord Henry Halvorsen fra Sørstraumen. Han er pensjonist Fra partiets årsmøte februar -90 ser vi at Kjell Bakkland blir valgt til leder, Stein Haldorsen fra Sørstraumen velges til nestleder. Paul Dahlø, Ingolf Steinli, og Karen Lynghaugblir gjenvalgt til styremedlemmer. Kjell Bakkland Vararepresentanter: Oddny Skogheim, Karin Nordby, Ottar Lia, Henry Haldorsen og Unni Pedersen. 40 Fra partiets nominering av representanter til partiets liste til kommunevalget 1991 ser vi at det velges ny ordfører: Paul Dahlø fra Hemmingsjord velges til ordfører.

39 Kjell Bakkland hadde meldt fra at han ikke stillet til gjenvalg Kjell Bakkland var ordfører i Sørreisa kommune fra 1982 til Kjell har vert med, og deltatt aktivt i arbeid for Sørreisa Arbeiderparti siden tidlig på syttitallet.... På partiets årsmøte mars -91 ser vi at Kjell Bakkland gjenvelges til leder. Stein Haldorsen gjenvelges til nestleder. Styremedlemmer er Unni Fagernes, Magnor Olsen og Paul Dahlø. Vararepresentanter er Oddny Skogheim, Karin Nordby, Ottar Lia, Henry Halvorsen og Unni Pedersen. Nytt medlem i partiledelsen: Unni Fagernes fra Furøy. Hun arbeider i posten. Fra årsberetningen for 1992 ser vi at styret har denne sammensetningen: Leder Kjell Bakkland, nestleder Stein Haldorsen, sekretær Paul Dahlø, kasserer Unni Fagernes, styremedlem Magnor Olsen, styremedlem Mette Storelvmo. 41

40 Varamedlemmer: Oddny Skogheim, Karin Nordby, Ottar Lia, Henry Halvorsen og Unni Pedersen. Nytt medlem i partiledelsen: Mette Storelvmo er fra Sørstraumen. Hun representerer AUF i styret. Fra beretningen ser en at det har vært et år preget av kommunevalget. Partiet gjorde et bra valg sett i fylkessammenheng, men partiet måtte tåle en tilbakegang, men har fortsatt flertall i kommunestyret I utdrag fra protokoll fra årsmøtet i partiet 1994 ser vi at styret har denne sammensetning: Leder Magnor Olsen, nestleder Stein Haldorsen, sekretær Paul Dahlø, kasserer Unni Fagernes, styremedlem Kurt Klamas, styremedlem Olav Flåte. Varamedlemmer: Oddny Skogheim, Bjørg Tollefsen, Dagfinn Tollefsen, Ulf Tore Larsen og Helge Wold. Nye medlemmer i partiledelsen: Kurt Klamas fra Nordstraumen. Han arbeider i helsetjenesten Olav Flåte fra Finnset. Han er lærer Bjørg Tollefsen fra Sørstraumen. Hun arbeider i helsetjenesten Dagfinn Tollefsen. Han er pensjonist. Ulf Tore Larsen fra Sørstraumen. Han er baker Helge Wold. Han er lærer. I utdrag fra møteprotokoll 1996 ser vi at styret har denne sammensetning: 42

41 Leder Magnor Olsen, nestleder Stein Haldorsen, sekretær Paul Dahlø, kasserer Unni Fagernes, studieleder Olav Flåte, styremedlemmer Kurt Klamas og Jim A. Jensen. Varamedlemmer til styret; Oddny Skogheim, Bjørg Tollefsen, Dagfinn Tollefsen, Ulf Tore Larsen, og Helge Wold. Nytt medlem i partiledelsen; Jim A. Jensen fra Bakkejord. Han arbeider i forsvaret Fra partiets møteprotokoll 1997 ser en at partiets styre har denne sammensetning: Leder Magnor Olsen, nestleder Eli Skog, kasserer Unni Fagernes, styremedlemmer Nils Arne Nøstvold, Jorun Nøstvold, og Jim A. Jensen. Varamedlemmer: Oddny Skogheim, Ole Ovesen, Ulf Tore Larsen, Lise Paula Pedersen, og Odd Nergård. Nye medlemmer i partiledelsen: Eli Skog fra Sørstraumen. Hun arbeider i kontortjeneste Ole Ovesen fra Bakkejord. Han er selvstendig næringsdrivende Lise Paula Pedersen fra Rabbås. Hun arbeider i kontortjeneste Odd Nergård fra Smørsgård. Han er selvstendig næringsdrivende Jorun Nøstvold fra Nordstraumen 43 På Sørreisa Arbeiderpartis årsmøte på Sørreisa hotell januar 1998 skjer det noe historisk. For første gang i partiets historie velges en kvinne til leder for partiet. Det er Eli Skog fra Sørstraumen.

42 Eli Skog Til styret ble forøvrig følgende valgt; nestleder Ulf Tore Larsen. sekretær Paul Dahlø, kasserer Unni Fagernes, studieleder Jorun Nøstvold, styremedlemmer Nils Arne Nøstvold og Reidar Knutsen. Varamedlemmer til styret; Ole Ovesen, Lise Paula Pedersen, Odd Grønnvoll, Odd Nergård, og Harriet Bergli. Nye medlemmer i partiledelsen; Reidar Knutsen fra Reinelv. Han arbeider i handelsnæringen. Odd Grønnvoll fra Reinelv. Han arbeider i Statens Vegvesen. Harriet Bergli fra Skøelv Eg kan ellers lese fra styrets beretning 1998 at Paul Dahlø er nominert som Fylkespartiets ordførerkandidat dette året Partiet har valgt ny ordførerkandidat. Det er Magnor Olsen fra Skøelv. Paul Dahlø var ordfører i Sørreisa fra 1991 til

43 Fra årsberetningen for år 2000 ser vi at styret har denne sammensetning: Leder Eli Skog, nestleder Ole Ovesen, sekretær Paul Dahlø, kasserer Unni Fagernes, studieleder Karin Johnsen, styremedlemmer Bodil Knutsen og John Harry Gundersen. Varamedlemmer: Hermod Skogheim, Odd Grønvoll, Harriet Bergli, Odd Nergård. Nye medlemmer i partiledelsen; Karin Johnsen, fra Nordstraumen. Hun arbeider i EDB Fellesdata. Bodil Knutsen, fra Hemmingsjord. Hun arbeider i helsevesenet. John Harry Gundersen, fra Djupvågen. Han er selvstendig næringsdrivende. Fra beretningen kan vi se at partiet har mistet flertallet i kommunestyret. Et flertall partiet har hatt siden dem vant valget I protokoll fra partiets årsmøte februar 2002 ser vi at følgende er med i styret: Leder Eli Skog, nestleder Ole Ovesen, sekretær Paul Dahlø, studieleder John Harry Gundersen, styremedlemmer Hermod Skogheim, og Harriet Bergli. Varamedlemmer: Per Tore Fredriksen, Stig Halse og Odd Nergård. Nye medlemmer i partiledelsen; Hermod Skogheim, fra Øre Bakkejord. Han er elektriker Per Tore Fredriksen, fra Nordstraumen. Han er lærer Stig Halse, fra Bakkejord. Han er leder av PPT-tjenesten. 45 Vi er kommet frem til år 2003, det er 100 år siden Joakim Thomassen fra Sørstraumen, sammen med flere småbrukere og fiskere fra Sørreisa kommunen kom sammen til et møte på låven hans. Dem ville stifte et nytt

44 parti. Sørreisa fikk et nytt kommuneparti, Sørreisa Arbeiderparti. Samhold og enighet om det felles mål, å skape et godt samfunn for alle i bygda si, og å være med å bidra til en god styring av landet, gjennem Det Norske Arbeiderparti. Dette har Sørreisa Arbeiderparti klart, gjennem et nært samarbeid, og et godt forhold til sine velgere. Det må vel også ha vært et godt tillitsforhold til partiet. Sørreisa Arbeiderparti har fått overlatt et ansvar fra velgerne i valg etter valg i 75 år. Dette ansvaret har partiet tatt alvorlig. Gjennem skiftende tider har Sørreisa kommune alltid stått fram som en velordnet og god kommune å bo i for alle.

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene.

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.10.2011 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø May-Tove Grytnes Jan-Eirik Nordahl Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Lars Eriksen

Detaljer

ÅRSBERETNING 5 april februar Sørreisa Arbeiderparti

ÅRSBERETNING 5 april februar Sørreisa Arbeiderparti ÅRSBERETNING 5 april 2018 27 februar 2019 Sørreisa Arbeiderparti Styrets beretning 2019 Styret har bestått av Leder: Otto Skogheim 2018 2019 N-leder: Jan-Eirik Nordahl 2017-2019 Sekr. Eirik Dørdal Nord

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere.

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere. Møter i Beisfjord Vannverk 1946 1958 Møte 1: 31.05.1946 Møte ang. vannverk i Beisfjord Den 31/05-46 møtte en komité fra sørsiden, bestående av Bertheus Antonsen og Karl Antonsen med en komité fra nordsiden,

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Grovfjord IL. Viktor Framvik ble kampens spiller med sine fire mål i 5-1 seieren over Kvæfjord i går kveld.

Grovfjord IL. Viktor Framvik ble kampens spiller med sine fire mål i 5-1 seieren over Kvæfjord i går kveld. Sterk prestasjon Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 10.06.2016 Viktor Framvik ble kampens spiller med sine fire mål i 5-1 seieren over Kvæfjord i går kveld. 4.divisjon Hålogaland Kvæfjord - Grovfjord 1-5

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening

Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Leirsund: 01.04.2008 Referat fra ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Sted : Leirsund Velhus Dato : 31.03.2008 Klokken: 19.05 til 21.00 Servering: Kaffe, kaker og vann. Tilstede: Medlemmer: Arve Holt, Jorunn

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING 549 Om arkivskaper 549 Om arkivet 550 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1987 552 Møteprotokoller 1945-1977 552 Representantskap, styre, årsmøter, forretningsutvalg, partimøter 1954-1977

Detaljer

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne.

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 07.06.2012 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø Jan-Eirik Nordahl May-Tove Grytnes Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Ole G Koch

Detaljer

1. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent.

1. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjent. Referat fra Årsmøte i Orkanger Arbeidersamfunn Dato: 25.1.2018, Orkanger Frivilligsentral kl. 19:00 Til stede:, Marit Mjøen, Berit Bye, John Ivar Evjen, Knut Even Wormdal, Jan Erik Snildal, Kjersti Lund

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Til forstanderskapet medlemmer og møtende varamedlemmer Lena, 27.03.2014 INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Det innkalles med dette til forstanderskapsmøte i Totens Sparebank

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAMEDIGKIE SAMETINGET. MØTEBOK 3/93 SIDE: 1

SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAMEDIGKIE SAMETINGET. MØTEBOK 3/93 SIDE: 1 . MØTEBOK 3/93 SIDE: 1 Tid 6. oktober 1993 kl. 17:45-18:00 7. oktober 1993 kl. 10:00-13 :00 Sted : Kulturhuset, Karasjok Representanter: 1. Olav M. Dikkanen 21. Geir Tommy Pedersen 2. Magnhild Mathisen

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800

Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800 LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800 2 Innkalling til klubbmøte torsdag 13. mars kl 1715 3 Presidenten 4 Referat fra klubbmøtet 25.02.14 5

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5 Årsberetning Askim Bueskytterklubb 2015 Side 1 av 5 SAKSLISTE 1.Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer

Detaljer

ALTA ELDRERÅD ÅRSMELDING 2015

ALTA ELDRERÅD ÅRSMELDING 2015 ALTA ELDRERÅD ÅRSMELDING 2015 1 1. Organisering, formål og oppgaver Rådet er organisert som et underutvalg direkte under kommunestyret. Sekretærstilling for eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Generalforsamlingen fant sted i Bjørn West hytten i Stusdal lørdag 28. August 2010 kl. 1500. Til stede: Fra styret: Øystein Revheim,

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø Skytterlag. Tromsø Open 2015

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø Skytterlag. Tromsø Open 2015 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Anders Dalseth Tromsø 46 38 42 75 201 0,- Gave 1. Johanne Mari Johansen Kvænangen 40 45 43 85 213 0,- Gave 1. Mathias Johansen Kvænangen 44 45 48 93 230 0,- Gave 1. Synne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.10.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Rita Dreyer

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Sandnessund Skytterlag. Nyttårstreffen 2015

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Sandnessund Skytterlag. Nyttårstreffen 2015 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Anders Dalseth Tromsø 43 43 48 84 218 0,- Gave 1. Johanne Mari Johansen Kvænangen 44 46 48 94 232 0,- Gave 1. Mathias Johansen Kvænangen 45 48 47 93 233 0,- Gave 1. Kristian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Bøheimen Møtedato: 31.10.05 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 18.30 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Gunnbjørg Tobiassen møtte for Hilde Nilsen Jan Andersen Ann Helen Pedersen

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ragnhild Åsmo Hansen Gisund 24 38 43 79 184 0,- Gave 1. Runar Sætherskar Høgmo Tromsø 43 40 43 82 208 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 50 50 49 95 244 0,- Gave 1. Dennis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.07.2011 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Berit Sivertsen,

Detaljer

Loppa kommune. Ståle Johansen, Ørjan Olsen, Jorunn Romsdal Bjarte Takvam, Hans Roald Johnsen

Loppa kommune. Ståle Johansen, Ørjan Olsen, Jorunn Romsdal Bjarte Takvam, Hans Roald Johnsen Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 001/04-006/04 Dato: 20.02.2004 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00.10:30 Følgende medlemmer møtte: Arne D Isaksen, Marie

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen MEDL SV Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen MEDL SV Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012

Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012 Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012 Sak 1 Godkjenning av innkalling til årsmøtet Innkallingen er godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll. Ordstyrer Oskar Feed

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Konstituerende kommunestyre Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007.

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. VEDTEKTER FOR SØRREISA ARBEIDERPARTI Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. Vedtektene er vedtatt i Sørreisa Arbeiderpartis årsmøte

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 2. Sandnessund Skytterlag. Nyttårstreffen Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 2. Sandnessund Skytterlag. Nyttårstreffen Leon - Resultatprogram Sandnessund 25-skudd kl. 1 1. Petter andreas Echrehaug Tromsø XXX*X 50 X* *X* 50 9 *XX* 49 149 X*XX9 * *XXX 99 248 (9*) 2. Julie Langstrand RasmussenNedre Nordreisa X*9 *X 49 XXXX* 50 XX* * * 50 149 9

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015

Årsmøteprotokoll 2015 Årsmøteprotokoll 2015 Årsmøtet for Stopp veisaltingen for 2015 er nå avviklet. Nedenfor vises Dagsorden med utfall av avstemningen. DAGSORDEN: 1. Årsberetning 2014-2015 2. Regnskap 2014-2015 3. Oppfølging

Detaljer

De følgende er registrert som medlemmer i Norges Sjakkforbund pr 31.12.14.

De følgende er registrert som medlemmer i Norges Sjakkforbund pr 31.12.14. Årsberetning 2014 Sjakklubben Kampen på Brettet ble stiftet 18.9.2001. Det siste året har klubben hatt stor medlemsvekst, med det mest omfattende spilletilbudet noen gang. Den 31.12.2014 var 30 spillere

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen Norsk Retrieverklubb Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg av Dirigent - Jan Eyolf Brustad

Detaljer

Overbevisende av hjemmelaget

Overbevisende av hjemmelaget Overbevisende av hjemmelaget Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 20.08.2015 Selv om Runar Normann har kontroll på Jonas her var det Grovfjord som var klart best i lokaloppgjøret på Sletta i går kveld. 4.divisjon

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti 1 Formål Øvre Eiker Arbeiderparti skal i samarbeid med lokallagene arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

AVD. 123 Målselv og omegn. Årsmøte

AVD. 123 Målselv og omegn. Årsmøte AVD. 123 Målselv og omegn Årsmøte 11.Februar 2017 SAKSLISTE. for NBCC avd. Målselv og Omegn`s Årsmøte 11. Februar 2017 kl 1400. Møllerbua (Klubbhuset), Møllerhaugen Vinterplass Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Åpent miniatyrstevne januar 11

Åpent miniatyrstevne januar 11 Åpent miniatyrstevne 15-16 januar 11 Premieliste Klasse 3-5 1 Fred-Gaute Aarsandøy Bardu 5 48 48 50 97 243 2 Åsgeir Lingrasmo Lakselvdal 4 49 46 49 96 240 3 Lars A. Nymo Gisund 4 46 49 47 97 239 4 Sveinung

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Målselv JFF 2014

Referat fra årsmøtet i Målselv JFF 2014 Referat fra årsmøtet i Målselv JFF 20 Sentralskytebanen, målselv Møtet satt kl 19.00. Sak 1: Konstituering av møtet: Godkjenning av fullmakter ingen. Godkjenning av innkalling godkjent, med anmerkninger.

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll ekstraordinært møte

Dyrøy kommune. Møteprotokoll ekstraordinært møte Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll ekstraordinært møte Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Vedtekter for Sarpsborg Arbeiderparti

Vedtekter for Sarpsborg Arbeiderparti Vedtekter for Sarpsborg Arbeiderparti Sist endret på årsmøtet 5. mars 2016 1 FORMÅL Arbeiderpartiets formål lyder: «Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd.

Detaljer

FØLGENDE SAKER TIL BEHANDLING: MØTEPROTOKOLL

FØLGENDE SAKER TIL BEHANDLING: MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget Møtested: Vadsø, fylkeshuset - fylkestingsalen Møtetid: 23.1.2007 kl. 09.00 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Fylkesordfører Kirsti Saxi Hans M. Ellingsen,

Detaljer

2 Organisasjonens oppbygging Det er Lillehammer Arbeiderpartis medlemmer som danner kommunepartiet.

2 Organisasjonens oppbygging Det er Lillehammer Arbeiderpartis medlemmer som danner kommunepartiet. Vedtekter for Lillehammer Arbeiderparti Vedtektene bygger på retningslinjer for Arbeiderpartiets kommunepartier vedtatt på landsmøtet 2017. Vedtektene ble vedtatt av årsmøtet i Lillehammer Arbeiderparti

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2017 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 JA SÅ FOR HO BÆRE! Ho Iren! Ho sa ho sku å bruna krøppen. Tenk å læmn meg her, stillmo åleina, mett i påskenommere. Håp ho har

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 02.10.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Mats Petter Sydengen,

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.20 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn

Detaljer

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no.

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no. Klubbavisa Sammen er vi sterke!!! Innhold Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 Forord S.2 Lederen har ordet S.3 Hva jobber vi med? S.4 Medlemsmøter S.5 Informasjonsutvalget S.6 Årsmøte og valg

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA FREDAG 13.03.2015 KL. 19.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS Saksliste: 1. Godkjenning av årsmøteinnkallinga 2. Valg av møteleder. 3. Valg av 2 representanter til

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Protokoll årsmøte 2012. Side 1 av 5 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Sted Pernille kafeteria, Evje. Dato 1. september 2012, kl 17.30 1. Innledning 1.1 Hyttegrendas leder Jan Ole Urdal ønsket

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen Protokoll styremøte Dato: Onsdag 26. oktober 2011 Sted: FFO Møre og Romsdal, Storgt. 9, 2.etg. Tid: 16:00 18:15 Tilstede: Meldt forfall: Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag Dato 29.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag Dato 29.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag Dato 29.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke. Tilstede var 53 andelseiere og 5 med fullmakt til sammen 58 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

NNM FELT 2010 FIN OG GROV. Stevnenr Maksp Jury

NNM FELT 2010 FIN OG GROV. Stevnenr Maksp Jury NNM FELT 2010 FIN OG GROV Stevnenr. 1019035 21.08.2010 Maksp. 100 Stevneleder: Gunn Hilde Sydow Jury Magnus Kvitne, Geir Nergård. Arild Hekkelstrand, Bjørn Iversen, Andre Trønnes, Geir Pettersen, Hilde

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I DRANGEDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I DRANGEDAL KOMMUNE Til kommunestyret i Drangedal kommune ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I DRANGEDAL KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2010 side 1 av 6 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vardø Bystyret

MØTEPROTOKOLL. Vardø Bystyret VARDØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Vardø Bystyret Møtested: Rådhuset, 3.etg, bystyresalen Møtedato: 05.03.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 29.04.2010 Møtestart: Møtet startet med befaring på Bjørkengen gård, hvoretter man fortsatte med møteforhandlingene på kommunestyresalen

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2016 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer