Admiral Hotel, Bergen Side Regjeringen sin nåværende og framtidige fiskeripolitikk Statssekretær Amund Drønen Ringdal (H)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Admiral Hotel, Bergen Side 1. 11.00-11.45 Regjeringen sin nåværende og framtidige fiskeripolitikk Statssekretær Amund Drønen Ringdal (H)"

Transkript

1 ÅRSMØTE I PELAGISK FORENING 2014 Tidspunkt: 24. april kl og 25. april kl Sted: Admiral Hotel, Bergen Side 1 DAGSORDEN TORSDAG 24. APRIL Åpning av årsmøte Jonny Lokøy, styreleder Konstituering av årsmøtet Regjeringen sin nåværende og framtidige fiskeripolitikk Statssekretær Amund Drønen Ringdal (H) Pause Samspill mellom by og land med paralleller til andre næringer Paul-Chr. Rieber, GC Rieber AS Lunsj Organisering og rådgivning fra ICES til norsk forvalting Jahn Petter Johnsen, Universitetet i Tromsø ICES fra innsiden Claus Sparrevohn, Danmarks Pelagiske Producentorganisation Pause Det norske omsetningssystemet for fisk: Nye utfordringer i en ny tid? Frank Asche- UiS Middag på Norsk Sjømatsenter DAGSORDEN FREDAG 25. APRIL Noen vilkår for innovasjon i fiskeflåten Kristian Henriksen, SINTEF Årsmøtesaker * Innkomne saker * Årsmelding * Regnskap * Valg

2 SAKSLISTE SAK 1 Formannens tale, og åpning av årsmøte. SAK 2 SAK 3 SAK 4 SAK 5 SAK 6 SAK 7 SAK 8 SAK 9 Konstituering: a) Godkjenning av innkalling. b) Navneopprop, representantskapsmedlemmer. c) Godkjenning av representantskapsvalget. d) Valg av settevaraordfører. e) Godkjenning av saksliste og dagsorden. f) Godkjenning av forretningsorden. g) Valg av to sekretærer. h) Valg av to personer til å underskrive protokollen. i) Valg av tre medlemmer til redaksjonsnemd. Regjeringen sin nåværende og framtidige fiskeripolitikk. Statssekretær Amund Drønen Ringdal (H). Samspill mellom by og land med paralleller til andre næringer. Paul-Chr. Rieber, GC Rieber AS. Organisering og rådgivning fra ICES til norsk forvalting. Jahn Petter Johnsen, UiT. ICES fra innsiden. Claus Sparrevohn, Danmarks Pelagiske Producentorganisation. Det norske omsetningssystemet for fisk: Nye utfordringer i en ny tid? Frank Asche, UiS. Noen vilkår for innovasjon i fiskeflåten. Kristian Henriksen, SINTEF. Årsmøtesaker: a) Fordeling av serviceavgift mellom Pelagisk Forening og Pelagisk Servicekontor AS. b) Årsmelding. c) Regnskap, revisjonsberetning og kontrollkomiteens melding. Side 2 SAK 10 Valg: a) Valg av styremedlemmer, styreleder, og nestleder. b) Valg av ordfører og varaordfører. c) Valg av valg- og lønnsnemnd. d) Valg av kontroll- og fullmaktsnemd.

3 FORRETNINGSORDEN 1. I møtet deltar representantskapets medlemmer, styrets og kontroll- og fullmaktsnemnden sine medlemmer, representanter fra lagets administrasjon, representanter for medlemsrederiene og innbudte gjester. Pressen har adgang til møtet. 2. Møtet ledes av representantskapets ordfører og varaordfører. Til å føre protokollen velges to sekretærer. Side 3 3. I alminnelighet kan en taler få ordet to ganger i samme sak. Ut over dette kan daglig leder og forslagsstillere i saken, få ordet til orienterende bemerkninger. Representantskapets ordfører treffer avgjørelser om begrensninger i taletid. Alle som forlanger ordet må benytte talerstolen, unntatt til korte merknader til forretningsorden. Innbudte gjester har talerett, men ikke forslags- og stemmerett. I forhold vedrørende selve forretningsordenen får ingen ordet mer enn en gang til hver sak og med høyst ett minutts taletid. 4. Forslag må innleveres skriftlig til møtelederen undertegnet av forslagsstiller. Når strek er satt, kan ikke forslag settes frem eller trekkes tilbake. 5. Kun representantene har stemmerett. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med mindre lagets vedtekter bestemmer noe annet. I tvilstilfelle, eller når minst 10 representanter forlanger det, foregår avstemningen ved navneopprop. For øvrig stemmes ved alminnelig votering. 6. Alle valg skal skje skriftlig dersom det forlanges. For å anses valgt må kandidaten oppnå minst halvdelen av avgitte stemmer. Skjer ikke dette ved første gangs votering, foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd høyeste stemmetall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. 7. Møteledelsen fastsetter tidsskjema for møtet. 8. Representantskapet kan endre rekkefølgen av saker i den oppsatte dagsorden og kan gjøre vedtak om kveldsmøte eller forlenget møtetid. 9. I protokollen innføres bare forslag, avstemminger og vedtak. Protokollen leses opp ved møtets slutt og underskrives av representantskapets ordfører og to valgte representanter. 10. Alle avstemminger foretas i. h. t. bestemmelsene i vedtektene i foreningen. 10. Mobiltelefoner skal være avslått under møtet.

4 DELTAGERLISTE Medlemmer Firma 1. Alvin Gullaksen A. Gullaksen & Sønner AS 2. Lars Einar Sandtorv Brennholm AS 3. Lars Anton Eidesvik Brennholm AS 4. Lars Magne Eidesvik Eidesvik Havfiske AS 5. Jonny Lokøy Endre Dyrøy AS 6. Arvid Lokøy Endre Dyrøy AS 7. Gunnar Lokøy Endre Dyrøy AS 8. Kristian Lokøy Endre Dyrøy AS 9. Kristian Sandtorv Havdrøn AS 10. Bente Sandtorv Havdrøn AS 11. Nils Sandtorv Havdrøn AS 12. Christer Sandtorv Havdrøn AS 13. Steinar Sandtorv Havdrøn AS 14. Bjarte Sandtorv Havdrøn AS 15. Karstein Stølen Havsnurp AS 16. Rune Hovden Hovden Senior AS 17. Lodve Gjendemsjø Inger Hildur AS 18. Marit Hamre Krossfjord AS 19. Nicolai Hamre Krossfjord AS 20. Kurt Leine Leinebjørn AS 21. Andreas Leine Leinebjørn AS 22. Rose-Mari Berge Lurøyveidng AS 23. Thomas Johansen Lurøyveiding AS 24. Svein O. Brattetveit Maron AS 25. Gudveig Brattetveit Maron AS 26. Tonny Algrøy Maron AS 27. Gunnar Algrøy Maron AS 28. Ola Olsen Olsengruppen AS 29. Anne Lise Grønås Olsengruppen AS 30. Ola Christian Olsen Olsengruppen AS 31. Lars Hopmark Partrederiet Hopmark ANS 32. Hans Reidar Njåstad Partrederiet Johrema ANS 33. Harald Njåstad Partrederiet Johrema ANS 34. Bjarte Njåstad Partrederiet Johrema ANS 35. June Roaldsen Roaldsen Kornelius Fiskebåtrederi AS 36. Eirin Roaldsen Roaldsen Kornelius Fiskebåtrederi AS 37. Gunnar Stokke Stokke Senior AS 38. Kåre Vea Vea AS 39. Didrik Vea Vea AS 40. Torbjørn Vea Vea AS 41. Mariann Frantsen Pelagisk Forening Side 4

5 42. Torstein Solem Pelagisk Forening 43. Ask Økland Pelagisk Forening Gjester 44. Ture Korsanger Atlantic Shipping 45. Sigvald Sveinbjørnsson Bergens Tidende 46. Ingve Drågen Bud og Hustad 47. Claus Sparrevohn Danmarks PPO 48. Ulf Brekke DNMF 49. Nina Rasmussen DNB 50. Monica Langeland Egersund Trål AS 51. Terje Eriksen Egersund Trål AS 52. Roar Pedersen FHF 53. Kristin Alnes FHL 54. Kjell Ingebrigtsen Fiskarlaget 55. Jan Skjærvø Fiskarlaget 56. Rune Stautland Fiskarlaget, Mannskapsseksjonen 57. Britt Sæle Instebø Fiskarlaget Vest 58. Kåre Heggebø Fiskarlaget Vest 59. Hugo Ulvatn Fiskenett 60. Nils Torsvik Fiskeribladet Fiskaren 61. Aksel Eikemo Fiskeridirektoratet 62. Stein Åge Johnsen Fiskeridirektoratet 63. Inger Anne Arvesen Fiskeridirektoratet 64. Vidar Ulriksen Fiskeridirektoratet 65. Paul-Chr Rieber GC Rieber 66. Sveinung Dukstad Innovasjon Norge 67. Else Langhelle Innovasjon Norge 68. Frode Martinussen Janson Shipbrokers 69. Ole Odden Janson Shipbrokers 70. Jonny Høgset Kystvakta 71. Amund Drønen Ringdal NFD 72. Geir Evensen NFD 73. Eivind Mortensen Nordea 74. Jens Victor Sele Nordea 75. Lisbeth Sele Nordea 76. Erik Godvik Nordea 77. Terje Haugvik Nordlys Forsikring 78. Johannes Nakken Norges Sildesalgslag 79. Otto Gregussen Norges Sildesalgslag 80. Erik Brinchman-Hansen Norges Sildesalgslag 81. Kenneth Garvik Norges Sildesalgslag 82. Knut Torgnes Norges Sildesalgslag 83. Roald Oen Norges Sildesalgslag Side 5

6 84. Hans Morten Sundnes Norsk Fiskerinæring 85. Roy Grønås Meløy not 86. Arve Myklebust Møre og Romsdal Fiskarlag 87. Torben Foss PWC 88. Otto Per Gjerde Rolls Royce Marine 89. Thomas Hjelle Selstad AS 90. Lars Tor Silnes Selstad AS 91. Kristian Henriksen SINTEF 92. Nina Nordahl Sjøkanten Rådgivning 93. Svein Fagerbakke Sjøkanten Rådgivning 94. Per Jørgen Silden Skipsservice. 95. Arild Sekkingstad Sør-Norges Notfiskarlag 96. Tore Hillersøy Sør-Norges Notfiskarlag 97. Olav Sellevold Tryg 98. Hans Magnus Drønen Staaløy 99. Jahn Petter Johnsen UiT 100. Frank Asche UiS 101. Atle Øglend UiS 102. Clement A. Stautland Wärtsilä Norway AS Side 6

7 Til representantskapet i Pelagisk Forening Bergen 24. mars 2014 Side 7 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 24. OG 25. APRIL 2014 REPRESENTANTSKAP Det innkalles herved til representantskapsmøte i Pelagisk Forening. Etter stiftelsesprotokollen skal gruppevis fordeling ved et valg være slik: konsesjonspliktig ringnot 7, pelagisk trål 1, kystnot 2. Følgende ble valgt til representantskap i Pelagisk Forening : Nominert Gruppe Rune Hovden Kyst Representant Sondre Kristoffersen Kyst Representant Thomas Selnes Johansen Kyst Vara Lars Erik Hopmark Pelagisk trål Representant Celius Eidesvik Pelagisk trål Vara Didrik Vea Ringnot Representant Matias Eidesvik Ringnot Representant Ola Olsen Ringnot Representant Christer Sandtorv Ringnot Representant Bernt Lodve Gjendemsjø Ringnot Representant Hans Reidar Njåstad Ringnot Representant Jan Andre Stølen Ringnot Representant Gunnar Algrøy Ringnot 1. vara Lars Anton Eidesvik Ringnot 2. vara Svein Atle Frantsen Ringnot 3. vara Hugo Olsen Ringnot 4. vara FRIST FOR INNMELDING AV SAKER Styret ber om at saker som ønskes behandlet blir meldt inn før den 22. april Med vennlig hilsen Torstein Solem

8 STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK: Sak 3. Regjeringen sin nåværende og framtidige fiskeripolitikk Side 8 Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til Statssekretær Amund Drønen Ringdal til orientering. Årsmøtet setter stor pris på ny ledelse i Nærings- og Fiskeridepartementet. Særlig takker vi for den handlekraft som er vist av ny ledelse ved innføring av prøveordning med kvotebytte i loddefisket for ringnotflåten. Likeså takker årsmøtet for endringen departementet gjorde vedrørende dispensasjon fra kravet om trålrist i pelagisk fiskeri. Begge sakene viser evne og vilje til nytenkning i fiskeripolitikken generelt, og på flåtesiden spesielt. Årsmøtet ser frem til at slik handlekraft også vil gi resultater i arbeidet for økt rettsikkerhet for næringsutøvere generelt, og fiskerinæringen spesielt. I den forbindelse mener årsmøte at regjeringen bør bygge videre på Høyres eget dokument 8 forslag, fremmet av mellom andre Michael Tetzschner (H) i forrige stortingsperiode. Forslaget omhandlet styrket rettssikkerhet for næringsutøvere, som fornuftig motvekt et dominerende statsapparat. Likeså mener årsmøtet at politiske myndigheter, som øverste forvalter, må sette fokus på arbeidet omkring bestandsforskning. Årsmøtet mener det er avgjørende at politiske myndigheter vektlegger næringsperspektiv sterkere på dette området. Det viktig å erkjenne at det er gjort store feil ved bestandsestimeringen, så som ved makrellanslag og nå vel mulig NVG-sild. Videre mener årsmøte at de regjerende partier, stolt bør stå ved sine løfter om å legge viktige politiske saker, frem for sine samarbeidspartnere i KrF og V. Dette må også gjelde i viktige strukturpolitiske saker, så som ved eventuelle endringer i strukturtaket for ringnotflåten. Gitte forskrifter om at strukturkvoter er tidsbegrensede, må respekteres som en del av det avtalte regime mellom forvaltning og næring. Sak 4. Samspill mellom by og land med paralleller til andre næringer Styret inviterer årsmøte til å fatte slikt vedtak: Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til Paul-Chr. Rieber, fra GC Rieber AS, til orientering. Årsmøtet mener det er viktig at samfunnet erkjenner at meget av Norges rikdom kommer fra virksomhet i distriktene. Kompetansen og verdiene i fiskerirelatert virke har vært bygd opp over lang tid. Fiskerinæringen har en rekke positive ringvirkninger for landet, og spesielt for distriktene og næringslivet langs kysten. Råfiskloven og deltakerloven har vært viktige momenter for å sikre en lønnsom fiskerinæring. Disse lovene, eventuelt med nødvendige justeringer, må også være retningsgivende for framtidig utviklingen av en fiskereid flåte.

9 Sak 5 og 6. Organisering og rådgivning fra ICES til norsk forvalting - ICES fra innsiden Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til Jahn Petter Johnsen, UiT, og Claus Sparrevohn, Danmarks Pelagiske Producentorganisation, til orientering. Side 9 Årsmøtet konstaterer at det er uenighet mellom forskernes kvoteråd og hva fiskerne observerer på feltene. Forskerne har innrømmet at de har tatt feil, og underestimert makrellbestanden. Bestanden er nå rekordstor og uttaket har vært altfor lite, på tross av Færøyene og Island sitt piratfiske. Årsmøtet mener sildebestanden er langt større enn hva forskerne anslår. Observasjonene på feltene må bli tatt på alvor for å unngå samme situasjon som for makrellbestanden. Årsmøtet mener at NVG-sildemerking bør tas opp igjen. Infrastrukturen ligger der og metoden er godkjent i ICES. Merking bør prioriteres og skje snarest mulig. Kvoterådene som vanligvis blir mer eller mindre slavisk fulgt utfra ICESs anbefalinger ble i 2014 politisk satt i kampen for å bli enig i makrellforhandlingene. Årsmøtet registrerer forhandlingsresultatet på makrell endte med TAC på tonn, som er mye høyere enn hva kvoten var først satt til av ICES. Gjennomsnittlig TAC i årene 2005 til 2013 var rundt tonn. Den avtalte rekordhøye TAC på tonn er dermed formidabel. Fra forskningshold er det tilkjennegitt at en TAC på tonn neppe vil kunne anbefales over noe tid. Årsmøtet mener at denne avtalen vil sette forholdet mellom forskning og politisk fastsatte kvoter på prøve. Årsmøtet mener at makrellavtalen blir mager kost når TAC eventuelt settes ned. Situasjonen er et godt eksempel på hvor viktig det er å ha sterkt fokus på bestandsforskning fra næringens side, og fastsatte kvoter som er riktig i forhold til bestandsutbredelsen. Årsmøtet mener at makrellavtalen er smurt med et historisk høyt totalt fangstvolum (TAC). Årsmøtet er fornøyd med at Havforskningsinstituttet har uttalt at de ønsker å ta signalene fra næringen. Målet til både forskerne og fiskerne må være det samme, et mål om mer og bedre forskning. Årsmøtet ønsker å konstatere at det er et krav om en bedre fiskeriforvaltning og forskning og ikke først og fremst et ønske om å fiske mer. Årsmøtet mener at HI bør legge mer til rette for en helhetlig tilnærming i forskningen, hvor økosystembasert forskning vektlegges i økende grad fremover. Årsmøtet mener at det kan være hensiktsmessig å sette sammen/bidra til å finansiere en gruppe forskere som, fra næringens side, kan delta i arbeidet hen mot ICES. Målet for denne gruppen vil være å delta i «maskinrommet» i de bestemmende organer, og sikre et bærekraftig uttak over lang tid.

10 Sak 7. Det norske omsetningssystemet for fisk. Nye utfordringer i en ny tid? Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen Frank Asche, professor ved Universitetet i Stavanger, sitt innlegg til orientering. Side 10 Årsmøtet registrerer fusjoner på kjøpersiden. Fri og sunn konkurranse er viktig, og basis for et velfungerende auksjonssystem. Dagens salgslag og auksjonssystem samarbeider tett med alle parter, og tilrettelegger for en hensiktsmessig omsetning av råstoffet. Salgslagene tar hånd om betaling for fangstene, og sørger for raskt og sikkert oppgjør til fisker. Salgslagene sikrer også like rammebetingelser for fisker og kjøper. Årsmøtet mener derfor at hovedprinsippene i deltakerloven og fiskesalslagslova (lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar av 2013) må bli videreført. Årsmøtet mener at et kostnadseffektivt og transparent auksjonssystemet er den den perfekte markedsplass og vil sikre alle involverte aktører riktig pris. Sak 8. Noen vilkår for innovasjon i fiskeflåten Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen Kristian Henriksen, SINTEF, til orientering. Årsmøtet mener at innovasjon er viktig for å sikre lønnsomhet i fiskerinæringen. Konkurranse og innovasjon er viktig når det gjelder utvikling av fartøy, bruk og utstyr. Konkurranse og innovasjon er også viktig når det gjelder fiskemetoder, forskning og forvaltning. Som kjent tenker flere hoder bedre enn ett. På utstyrssiden er det derfor stor sannsynlighet at bygging av flere nybygg fører til økt innovasjon, når det gjelder fartøy og utstyr. Det er også svært sannsynlig at antall fiskefartøy virker positivt på innovasjonen på utstyrssiden. Sak 9. Årsmøtesaker a) Innkomne saker Fordeling av trekk mellom Pelagisk Forening og Pelagisk Servicekontor AS. Ved stiftingen ble det, i tillegg til Pelagisk Forening også stiftet et servicekontor, Pelagisk Servicekontor AS. Det er skatte- og avgiftshensyn som er årsaken til denne organiseringen. Andre fiskeriorganisasjoner er også delt opp i en forening og et servicekontor. Serviceutgifter kan gi rett til fradrag 100 %. Trekk betalt til Pelagisk Servicekontor AS vil kunne gi rett til fradrag som driftskostnad etter skattelova 6-1 dersom «medlemmene gjennom kontingent bare belastes for kostnader som ville vært fradragsberettigede dersom de var utredet direkte av

11 vedkommende medlem.» Her er det ikke noen øvre beløpsgrense for fradragsretten. Etter skatteloven 6-19 (1) er det fradragsrett for kontingent til arbeidsgiverforening. Fradraget kan ikke være høyere enn to promille av samlet utbetalt lønn. Maksimalt fradrag vil derfor variere fra rederi til rederi. Som en følge av dette har Pelagisk Forening funnet det riktig å be representantskapet om å vedta å endre trekket med 30 % til Pelagisk Forening og 70 % til Pelagisk Servicekontor AS. Regnskapsmessige grunner taler også for at trekket blir fordelt slik. Side 11 Fordelingen medfører ikke endring av samlet trekk. Styrets forslag til vedtak: Trekk fordeles med 30 % til Pelagisk Forening og 70 % til Pelagisk Servicekontor AS. b) Årsmøtet godkjenner regnskapet og tar årsmeldingen og revisors og kontroll- og fullmaktsnemdas beretning til etterretning.

Havforskningsinstituttets strategi for pelagisk ressursforskning Leder for pelagisk fisk Aril Slotte, Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttets strategi for pelagisk ressursforskning Leder for pelagisk fisk Aril Slotte, Havforskningsinstituttet ÅRSMØTE I PELAGISK FORENING 2017 Tidspunkt: 20. april kl. 10.30 og 21. april kl. 10.00 Sted: Clarion Admiral Hotel, Bergen DAGSORDEN TORSDAG 20. APRIL 10.30-10.45 Åpning av årsmøte Styreleder Jonny Lokøy

Detaljer

STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK: Sak 3. Regjeringen sin fiskeripolitikk. Sak 4. Arbeiderpartiet sin fiskeripolitikk

STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK: Sak 3. Regjeringen sin fiskeripolitikk. Sak 4. Arbeiderpartiet sin fiskeripolitikk STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK: Sak 3. Regjeringen sin fiskeripolitikk og Sak 4. Arbeiderpartiet sin fiskeripolitikk Styret inviterer årsmøte til å fatte slikt vedtak: Årsmøtet i Pelagisk Forening tar innledningene

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Styreleder Stig Østervold ønsket velkommen og holdt tale.

Styreleder Stig Østervold ønsket velkommen og holdt tale. PROTOKOLL ÅRSMØTE I FISKEBÅT SØR Dato : 9. desember 2015. Sted : Scandic Maritim Hotel, Haugesund. Tirsdag 8. desember kl 14.00 17.30. Kl 14.00 14.15 Åpning Styreleder Stig Østervold ønsket velkommen og

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Hefte 2. Dagsorden pkt Godkjenning og konstituering. Seksjon kirke, kultur og oppvekst

Hefte 2. Dagsorden pkt Godkjenning og konstituering. Seksjon kirke, kultur og oppvekst Hefte 2 Dagsorden pkt. 2 + 3 Godkjenning og konstituering Seksjon kirke, kultur og oppvekst 2. Godkjenning 2.1 Godkjenning av fullmakter 2.2 Godkjenning av innkalling 2.3 Godkjenning av dagsorden Seksjonsstyrets

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Protokoll årsmøtet 2011

Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt

Detaljer

Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til fiskeriminister Per Sandberg til orientering.

Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til fiskeriminister Per Sandberg til orientering. PROTOKOLL 2017- ÅRSMØTE I PELAGISK FORENING SAK 1: Åpning av årsmøtet, og tale ved styreleder Jonny Lokøy SAK 2. Konstituering: a) Godkjenning av innkalling b) Navneopprop, representantskapsmedlemmer c)

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 29. AUGUST 2014 (7/14)

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 29. AUGUST 2014 (7/14) PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 29. AUGUST 2014 (7/14) 1 Det blei halde styremøte i Fiskarlaget Vest fredag 29. august 2014, kl.1200, i Norges Sildesalgslag sine lokale. Følgjande deltok: Kåre Heggebø, leiar Mons

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger Norges Volleyballforbund Region Rogaland Protokoll Regionsting 3. mai 2017 Sandvigå 7, Stavanger NVBF Region Rogaland Regionsting 2017 Stavanger tirsdag 3. mai 2017 SAKSLISTE Åpning 1) Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Detaljer

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden... 3 2.1. Forretningsorden...

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Dagsorden og saksinnstillinger. Åpning ved styrets leder 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Ekstraordinært a rsmøte IL Bever n 24. Oktober 2017

Ekstraordinært a rsmøte IL Bever n 24. Oktober 2017 Ekstraordinært a rsmøte IL Bever n 24. Oktober 2017 Sted: Beverlokalet (nede i gamle barnehagen) Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden...

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Forslag til årsmøte: Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Revidert 1. oktober 2016. 1 Foreningens navn 2 _ Formål 3 _ Juridisk person 4 _ Medlemmer 5 _ Stemmerett og valgbarhet 6 _ Kontingent 7 Årsmøte

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Til forstanderskapet medlemmer og møtende varamedlemmer Lena, 27.03.2014 INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Det innkalles med dette til forstanderskapsmøte i Totens Sparebank

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

VEDTAK REPRESENTANTSKAPSMØTET 06. 07. FEBRUAR 2006

VEDTAK REPRESENTANTSKAPSMØTET 06. 07. FEBRUAR 2006 VEDTAK REPRESENTANTSKAPSMØTET 06. 07. FEBRUAR 2006 Sak 03/06 - Godkjenning og gjennomgang av møteinnkalling, saksliste og forretningsorden til representantskapsmøtet 2005. Representantskapet godkjenner

Detaljer

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november Landsmøte 2015 Sarpsborg, 6. 8. november SAK 2 Konstituering Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til forretningsorden for landsmøtet 2) Landsstyrets forslag til tidsplan 3) Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne Innkalling til årsmøte i Skogvokterne 15.05.2015 kl. 19:00 21:00 Solstølen, Hol kommune Sandnes, 29.04.2015 Denne innkallingen er sendt til alle betalende medlemmer av Skogvokterne. Det innkalles til årsmøte

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

PROTOKOLL. Ikke møtt: Eirin Kristin Kjær (AP), vara for Gunda Johansen (AP)

PROTOKOLL. Ikke møtt: Eirin Kristin Kjær (AP), vara for Gunda Johansen (AP) REGIONRÅDSMØTE: Møtested: Tromsø, rådhuset, møterom 5 A07 Møtedato: 4.4.2014 Klokkeslett: 10.00 PROTOKOLL Tilstede på møtet: Balsfjord kommune: Karlsøy kommune: Tromsø kommune: Varaordfører, Oddvar Skogli

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL)

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtatt i ekstraordinært representantskapsmøte 8. november 2001. Endret 9. april 2003, 12. april 2007 og 2. april 2014. 1 Navn og formål

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte kl

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte kl Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 01.03.15 kl 1900-2030 Tilstede: Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Leder Fotball Leder Sykkel Leder Tennis Atle Busch Rigmor Asperheim Anne Lorås Rune Leirset

Detaljer

Protokoll Styremøte 26. November 2013

Protokoll Styremøte 26. November 2013 Protokoll Styremøte 26. November 2013 Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Fiskarlag 26.november 2013 Møtet ble holdt på lagets kontor i Ålesund. Til stede fra styret: Leif Egil Grytten, Leif Midtflø,

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 Etter mange år uten fempartsavtale om forvaltningen om norsk vårgytende sild ble det oppnådd enighet mellom

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Fylkesstyrets innstilling til dagsorden for Oslo SVs årsmøte 2016: Fredag: 4.3 kl. 16.00-21.00 Åpning ved Benjamin E. Larsen Sak 1 Konstituering, forretningsorden

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer