Admiral Hotel, Bergen Side Regjeringen sin nåværende og framtidige fiskeripolitikk Statssekretær Amund Drønen Ringdal (H)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Admiral Hotel, Bergen Side 1. 11.00-11.45 Regjeringen sin nåværende og framtidige fiskeripolitikk Statssekretær Amund Drønen Ringdal (H)"

Transkript

1 ÅRSMØTE I PELAGISK FORENING 2014 Tidspunkt: 24. april kl og 25. april kl Sted: Admiral Hotel, Bergen Side 1 DAGSORDEN TORSDAG 24. APRIL Åpning av årsmøte Jonny Lokøy, styreleder Konstituering av årsmøtet Regjeringen sin nåværende og framtidige fiskeripolitikk Statssekretær Amund Drønen Ringdal (H) Pause Samspill mellom by og land med paralleller til andre næringer Paul-Chr. Rieber, GC Rieber AS Lunsj Organisering og rådgivning fra ICES til norsk forvalting Jahn Petter Johnsen, Universitetet i Tromsø ICES fra innsiden Claus Sparrevohn, Danmarks Pelagiske Producentorganisation Pause Det norske omsetningssystemet for fisk: Nye utfordringer i en ny tid? Frank Asche- UiS Middag på Norsk Sjømatsenter DAGSORDEN FREDAG 25. APRIL Noen vilkår for innovasjon i fiskeflåten Kristian Henriksen, SINTEF Årsmøtesaker * Innkomne saker * Årsmelding * Regnskap * Valg

2 SAKSLISTE SAK 1 Formannens tale, og åpning av årsmøte. SAK 2 SAK 3 SAK 4 SAK 5 SAK 6 SAK 7 SAK 8 SAK 9 Konstituering: a) Godkjenning av innkalling. b) Navneopprop, representantskapsmedlemmer. c) Godkjenning av representantskapsvalget. d) Valg av settevaraordfører. e) Godkjenning av saksliste og dagsorden. f) Godkjenning av forretningsorden. g) Valg av to sekretærer. h) Valg av to personer til å underskrive protokollen. i) Valg av tre medlemmer til redaksjonsnemd. Regjeringen sin nåværende og framtidige fiskeripolitikk. Statssekretær Amund Drønen Ringdal (H). Samspill mellom by og land med paralleller til andre næringer. Paul-Chr. Rieber, GC Rieber AS. Organisering og rådgivning fra ICES til norsk forvalting. Jahn Petter Johnsen, UiT. ICES fra innsiden. Claus Sparrevohn, Danmarks Pelagiske Producentorganisation. Det norske omsetningssystemet for fisk: Nye utfordringer i en ny tid? Frank Asche, UiS. Noen vilkår for innovasjon i fiskeflåten. Kristian Henriksen, SINTEF. Årsmøtesaker: a) Fordeling av serviceavgift mellom Pelagisk Forening og Pelagisk Servicekontor AS. b) Årsmelding. c) Regnskap, revisjonsberetning og kontrollkomiteens melding. Side 2 SAK 10 Valg: a) Valg av styremedlemmer, styreleder, og nestleder. b) Valg av ordfører og varaordfører. c) Valg av valg- og lønnsnemnd. d) Valg av kontroll- og fullmaktsnemd.

3 FORRETNINGSORDEN 1. I møtet deltar representantskapets medlemmer, styrets og kontroll- og fullmaktsnemnden sine medlemmer, representanter fra lagets administrasjon, representanter for medlemsrederiene og innbudte gjester. Pressen har adgang til møtet. 2. Møtet ledes av representantskapets ordfører og varaordfører. Til å føre protokollen velges to sekretærer. Side 3 3. I alminnelighet kan en taler få ordet to ganger i samme sak. Ut over dette kan daglig leder og forslagsstillere i saken, få ordet til orienterende bemerkninger. Representantskapets ordfører treffer avgjørelser om begrensninger i taletid. Alle som forlanger ordet må benytte talerstolen, unntatt til korte merknader til forretningsorden. Innbudte gjester har talerett, men ikke forslags- og stemmerett. I forhold vedrørende selve forretningsordenen får ingen ordet mer enn en gang til hver sak og med høyst ett minutts taletid. 4. Forslag må innleveres skriftlig til møtelederen undertegnet av forslagsstiller. Når strek er satt, kan ikke forslag settes frem eller trekkes tilbake. 5. Kun representantene har stemmerett. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med mindre lagets vedtekter bestemmer noe annet. I tvilstilfelle, eller når minst 10 representanter forlanger det, foregår avstemningen ved navneopprop. For øvrig stemmes ved alminnelig votering. 6. Alle valg skal skje skriftlig dersom det forlanges. For å anses valgt må kandidaten oppnå minst halvdelen av avgitte stemmer. Skjer ikke dette ved første gangs votering, foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd høyeste stemmetall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. 7. Møteledelsen fastsetter tidsskjema for møtet. 8. Representantskapet kan endre rekkefølgen av saker i den oppsatte dagsorden og kan gjøre vedtak om kveldsmøte eller forlenget møtetid. 9. I protokollen innføres bare forslag, avstemminger og vedtak. Protokollen leses opp ved møtets slutt og underskrives av representantskapets ordfører og to valgte representanter. 10. Alle avstemminger foretas i. h. t. bestemmelsene i vedtektene i foreningen. 10. Mobiltelefoner skal være avslått under møtet.

4 DELTAGERLISTE Medlemmer Firma 1. Alvin Gullaksen A. Gullaksen & Sønner AS 2. Lars Einar Sandtorv Brennholm AS 3. Lars Anton Eidesvik Brennholm AS 4. Lars Magne Eidesvik Eidesvik Havfiske AS 5. Jonny Lokøy Endre Dyrøy AS 6. Arvid Lokøy Endre Dyrøy AS 7. Gunnar Lokøy Endre Dyrøy AS 8. Kristian Lokøy Endre Dyrøy AS 9. Kristian Sandtorv Havdrøn AS 10. Bente Sandtorv Havdrøn AS 11. Nils Sandtorv Havdrøn AS 12. Christer Sandtorv Havdrøn AS 13. Steinar Sandtorv Havdrøn AS 14. Bjarte Sandtorv Havdrøn AS 15. Karstein Stølen Havsnurp AS 16. Rune Hovden Hovden Senior AS 17. Lodve Gjendemsjø Inger Hildur AS 18. Marit Hamre Krossfjord AS 19. Nicolai Hamre Krossfjord AS 20. Kurt Leine Leinebjørn AS 21. Andreas Leine Leinebjørn AS 22. Rose-Mari Berge Lurøyveidng AS 23. Thomas Johansen Lurøyveiding AS 24. Svein O. Brattetveit Maron AS 25. Gudveig Brattetveit Maron AS 26. Tonny Algrøy Maron AS 27. Gunnar Algrøy Maron AS 28. Ola Olsen Olsengruppen AS 29. Anne Lise Grønås Olsengruppen AS 30. Ola Christian Olsen Olsengruppen AS 31. Lars Hopmark Partrederiet Hopmark ANS 32. Hans Reidar Njåstad Partrederiet Johrema ANS 33. Harald Njåstad Partrederiet Johrema ANS 34. Bjarte Njåstad Partrederiet Johrema ANS 35. June Roaldsen Roaldsen Kornelius Fiskebåtrederi AS 36. Eirin Roaldsen Roaldsen Kornelius Fiskebåtrederi AS 37. Gunnar Stokke Stokke Senior AS 38. Kåre Vea Vea AS 39. Didrik Vea Vea AS 40. Torbjørn Vea Vea AS 41. Mariann Frantsen Pelagisk Forening Side 4

5 42. Torstein Solem Pelagisk Forening 43. Ask Økland Pelagisk Forening Gjester 44. Ture Korsanger Atlantic Shipping 45. Sigvald Sveinbjørnsson Bergens Tidende 46. Ingve Drågen Bud og Hustad 47. Claus Sparrevohn Danmarks PPO 48. Ulf Brekke DNMF 49. Nina Rasmussen DNB 50. Monica Langeland Egersund Trål AS 51. Terje Eriksen Egersund Trål AS 52. Roar Pedersen FHF 53. Kristin Alnes FHL 54. Kjell Ingebrigtsen Fiskarlaget 55. Jan Skjærvø Fiskarlaget 56. Rune Stautland Fiskarlaget, Mannskapsseksjonen 57. Britt Sæle Instebø Fiskarlaget Vest 58. Kåre Heggebø Fiskarlaget Vest 59. Hugo Ulvatn Fiskenett 60. Nils Torsvik Fiskeribladet Fiskaren 61. Aksel Eikemo Fiskeridirektoratet 62. Stein Åge Johnsen Fiskeridirektoratet 63. Inger Anne Arvesen Fiskeridirektoratet 64. Vidar Ulriksen Fiskeridirektoratet 65. Paul-Chr Rieber GC Rieber 66. Sveinung Dukstad Innovasjon Norge 67. Else Langhelle Innovasjon Norge 68. Frode Martinussen Janson Shipbrokers 69. Ole Odden Janson Shipbrokers 70. Jonny Høgset Kystvakta 71. Amund Drønen Ringdal NFD 72. Geir Evensen NFD 73. Eivind Mortensen Nordea 74. Jens Victor Sele Nordea 75. Lisbeth Sele Nordea 76. Erik Godvik Nordea 77. Terje Haugvik Nordlys Forsikring 78. Johannes Nakken Norges Sildesalgslag 79. Otto Gregussen Norges Sildesalgslag 80. Erik Brinchman-Hansen Norges Sildesalgslag 81. Kenneth Garvik Norges Sildesalgslag 82. Knut Torgnes Norges Sildesalgslag 83. Roald Oen Norges Sildesalgslag Side 5

6 84. Hans Morten Sundnes Norsk Fiskerinæring 85. Roy Grønås Meløy not 86. Arve Myklebust Møre og Romsdal Fiskarlag 87. Torben Foss PWC 88. Otto Per Gjerde Rolls Royce Marine 89. Thomas Hjelle Selstad AS 90. Lars Tor Silnes Selstad AS 91. Kristian Henriksen SINTEF 92. Nina Nordahl Sjøkanten Rådgivning 93. Svein Fagerbakke Sjøkanten Rådgivning 94. Per Jørgen Silden Skipsservice. 95. Arild Sekkingstad Sør-Norges Notfiskarlag 96. Tore Hillersøy Sør-Norges Notfiskarlag 97. Olav Sellevold Tryg 98. Hans Magnus Drønen Staaløy 99. Jahn Petter Johnsen UiT 100. Frank Asche UiS 101. Atle Øglend UiS 102. Clement A. Stautland Wärtsilä Norway AS Side 6

7 Til representantskapet i Pelagisk Forening Bergen 24. mars 2014 Side 7 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 24. OG 25. APRIL 2014 REPRESENTANTSKAP Det innkalles herved til representantskapsmøte i Pelagisk Forening. Etter stiftelsesprotokollen skal gruppevis fordeling ved et valg være slik: konsesjonspliktig ringnot 7, pelagisk trål 1, kystnot 2. Følgende ble valgt til representantskap i Pelagisk Forening : Nominert Gruppe Rune Hovden Kyst Representant Sondre Kristoffersen Kyst Representant Thomas Selnes Johansen Kyst Vara Lars Erik Hopmark Pelagisk trål Representant Celius Eidesvik Pelagisk trål Vara Didrik Vea Ringnot Representant Matias Eidesvik Ringnot Representant Ola Olsen Ringnot Representant Christer Sandtorv Ringnot Representant Bernt Lodve Gjendemsjø Ringnot Representant Hans Reidar Njåstad Ringnot Representant Jan Andre Stølen Ringnot Representant Gunnar Algrøy Ringnot 1. vara Lars Anton Eidesvik Ringnot 2. vara Svein Atle Frantsen Ringnot 3. vara Hugo Olsen Ringnot 4. vara FRIST FOR INNMELDING AV SAKER Styret ber om at saker som ønskes behandlet blir meldt inn før den 22. april Med vennlig hilsen Torstein Solem

8 STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK: Sak 3. Regjeringen sin nåværende og framtidige fiskeripolitikk Side 8 Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til Statssekretær Amund Drønen Ringdal til orientering. Årsmøtet setter stor pris på ny ledelse i Nærings- og Fiskeridepartementet. Særlig takker vi for den handlekraft som er vist av ny ledelse ved innføring av prøveordning med kvotebytte i loddefisket for ringnotflåten. Likeså takker årsmøtet for endringen departementet gjorde vedrørende dispensasjon fra kravet om trålrist i pelagisk fiskeri. Begge sakene viser evne og vilje til nytenkning i fiskeripolitikken generelt, og på flåtesiden spesielt. Årsmøtet ser frem til at slik handlekraft også vil gi resultater i arbeidet for økt rettsikkerhet for næringsutøvere generelt, og fiskerinæringen spesielt. I den forbindelse mener årsmøte at regjeringen bør bygge videre på Høyres eget dokument 8 forslag, fremmet av mellom andre Michael Tetzschner (H) i forrige stortingsperiode. Forslaget omhandlet styrket rettssikkerhet for næringsutøvere, som fornuftig motvekt et dominerende statsapparat. Likeså mener årsmøtet at politiske myndigheter, som øverste forvalter, må sette fokus på arbeidet omkring bestandsforskning. Årsmøtet mener det er avgjørende at politiske myndigheter vektlegger næringsperspektiv sterkere på dette området. Det viktig å erkjenne at det er gjort store feil ved bestandsestimeringen, så som ved makrellanslag og nå vel mulig NVG-sild. Videre mener årsmøte at de regjerende partier, stolt bør stå ved sine løfter om å legge viktige politiske saker, frem for sine samarbeidspartnere i KrF og V. Dette må også gjelde i viktige strukturpolitiske saker, så som ved eventuelle endringer i strukturtaket for ringnotflåten. Gitte forskrifter om at strukturkvoter er tidsbegrensede, må respekteres som en del av det avtalte regime mellom forvaltning og næring. Sak 4. Samspill mellom by og land med paralleller til andre næringer Styret inviterer årsmøte til å fatte slikt vedtak: Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til Paul-Chr. Rieber, fra GC Rieber AS, til orientering. Årsmøtet mener det er viktig at samfunnet erkjenner at meget av Norges rikdom kommer fra virksomhet i distriktene. Kompetansen og verdiene i fiskerirelatert virke har vært bygd opp over lang tid. Fiskerinæringen har en rekke positive ringvirkninger for landet, og spesielt for distriktene og næringslivet langs kysten. Råfiskloven og deltakerloven har vært viktige momenter for å sikre en lønnsom fiskerinæring. Disse lovene, eventuelt med nødvendige justeringer, må også være retningsgivende for framtidig utviklingen av en fiskereid flåte.

9 Sak 5 og 6. Organisering og rådgivning fra ICES til norsk forvalting - ICES fra innsiden Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til Jahn Petter Johnsen, UiT, og Claus Sparrevohn, Danmarks Pelagiske Producentorganisation, til orientering. Side 9 Årsmøtet konstaterer at det er uenighet mellom forskernes kvoteråd og hva fiskerne observerer på feltene. Forskerne har innrømmet at de har tatt feil, og underestimert makrellbestanden. Bestanden er nå rekordstor og uttaket har vært altfor lite, på tross av Færøyene og Island sitt piratfiske. Årsmøtet mener sildebestanden er langt større enn hva forskerne anslår. Observasjonene på feltene må bli tatt på alvor for å unngå samme situasjon som for makrellbestanden. Årsmøtet mener at NVG-sildemerking bør tas opp igjen. Infrastrukturen ligger der og metoden er godkjent i ICES. Merking bør prioriteres og skje snarest mulig. Kvoterådene som vanligvis blir mer eller mindre slavisk fulgt utfra ICESs anbefalinger ble i 2014 politisk satt i kampen for å bli enig i makrellforhandlingene. Årsmøtet registrerer forhandlingsresultatet på makrell endte med TAC på tonn, som er mye høyere enn hva kvoten var først satt til av ICES. Gjennomsnittlig TAC i årene 2005 til 2013 var rundt tonn. Den avtalte rekordhøye TAC på tonn er dermed formidabel. Fra forskningshold er det tilkjennegitt at en TAC på tonn neppe vil kunne anbefales over noe tid. Årsmøtet mener at denne avtalen vil sette forholdet mellom forskning og politisk fastsatte kvoter på prøve. Årsmøtet mener at makrellavtalen blir mager kost når TAC eventuelt settes ned. Situasjonen er et godt eksempel på hvor viktig det er å ha sterkt fokus på bestandsforskning fra næringens side, og fastsatte kvoter som er riktig i forhold til bestandsutbredelsen. Årsmøtet mener at makrellavtalen er smurt med et historisk høyt totalt fangstvolum (TAC). Årsmøtet er fornøyd med at Havforskningsinstituttet har uttalt at de ønsker å ta signalene fra næringen. Målet til både forskerne og fiskerne må være det samme, et mål om mer og bedre forskning. Årsmøtet ønsker å konstatere at det er et krav om en bedre fiskeriforvaltning og forskning og ikke først og fremst et ønske om å fiske mer. Årsmøtet mener at HI bør legge mer til rette for en helhetlig tilnærming i forskningen, hvor økosystembasert forskning vektlegges i økende grad fremover. Årsmøtet mener at det kan være hensiktsmessig å sette sammen/bidra til å finansiere en gruppe forskere som, fra næringens side, kan delta i arbeidet hen mot ICES. Målet for denne gruppen vil være å delta i «maskinrommet» i de bestemmende organer, og sikre et bærekraftig uttak over lang tid.

10 Sak 7. Det norske omsetningssystemet for fisk. Nye utfordringer i en ny tid? Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen Frank Asche, professor ved Universitetet i Stavanger, sitt innlegg til orientering. Side 10 Årsmøtet registrerer fusjoner på kjøpersiden. Fri og sunn konkurranse er viktig, og basis for et velfungerende auksjonssystem. Dagens salgslag og auksjonssystem samarbeider tett med alle parter, og tilrettelegger for en hensiktsmessig omsetning av råstoffet. Salgslagene tar hånd om betaling for fangstene, og sørger for raskt og sikkert oppgjør til fisker. Salgslagene sikrer også like rammebetingelser for fisker og kjøper. Årsmøtet mener derfor at hovedprinsippene i deltakerloven og fiskesalslagslova (lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar av 2013) må bli videreført. Årsmøtet mener at et kostnadseffektivt og transparent auksjonssystemet er den den perfekte markedsplass og vil sikre alle involverte aktører riktig pris. Sak 8. Noen vilkår for innovasjon i fiskeflåten Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen Kristian Henriksen, SINTEF, til orientering. Årsmøtet mener at innovasjon er viktig for å sikre lønnsomhet i fiskerinæringen. Konkurranse og innovasjon er viktig når det gjelder utvikling av fartøy, bruk og utstyr. Konkurranse og innovasjon er også viktig når det gjelder fiskemetoder, forskning og forvaltning. Som kjent tenker flere hoder bedre enn ett. På utstyrssiden er det derfor stor sannsynlighet at bygging av flere nybygg fører til økt innovasjon, når det gjelder fartøy og utstyr. Det er også svært sannsynlig at antall fiskefartøy virker positivt på innovasjonen på utstyrssiden. Sak 9. Årsmøtesaker a) Innkomne saker Fordeling av trekk mellom Pelagisk Forening og Pelagisk Servicekontor AS. Ved stiftingen ble det, i tillegg til Pelagisk Forening også stiftet et servicekontor, Pelagisk Servicekontor AS. Det er skatte- og avgiftshensyn som er årsaken til denne organiseringen. Andre fiskeriorganisasjoner er også delt opp i en forening og et servicekontor. Serviceutgifter kan gi rett til fradrag 100 %. Trekk betalt til Pelagisk Servicekontor AS vil kunne gi rett til fradrag som driftskostnad etter skattelova 6-1 dersom «medlemmene gjennom kontingent bare belastes for kostnader som ville vært fradragsberettigede dersom de var utredet direkte av

11 vedkommende medlem.» Her er det ikke noen øvre beløpsgrense for fradragsretten. Etter skatteloven 6-19 (1) er det fradragsrett for kontingent til arbeidsgiverforening. Fradraget kan ikke være høyere enn to promille av samlet utbetalt lønn. Maksimalt fradrag vil derfor variere fra rederi til rederi. Som en følge av dette har Pelagisk Forening funnet det riktig å be representantskapet om å vedta å endre trekket med 30 % til Pelagisk Forening og 70 % til Pelagisk Servicekontor AS. Regnskapsmessige grunner taler også for at trekket blir fordelt slik. Side 11 Fordelingen medfører ikke endring av samlet trekk. Styrets forslag til vedtak: Trekk fordeles med 30 % til Pelagisk Forening og 70 % til Pelagisk Servicekontor AS. b) Årsmøtet godkjenner regnskapet og tar årsmeldingen og revisors og kontroll- og fullmaktsnemdas beretning til etterretning.

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA PPO R T 2 0 1 3 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAN TRÆNA S VESTERÅL NORDKAP HJELMSØY 2 ND FRØYA STOREGGA LEN RØST PP VIKING Y SKOLPEN 3 Surofi Sunnmøre

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 214 2003 16. juni Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr. 214 2003 16. juni Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 214 2003 16. juni Dagsorden 3217 Møte mandag den 16. juni kl. 10 President: J ø rgen Kosmo Dagsorden (nr. 97): 1. Innstilling fra næringskomiteen om strukturtiltak i kystfiskeflåten

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26 ÅRSMELDING 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Etablering av Global Pelagic... 7 Strekkodemerking... 7 Avvikling av Stiftelsen Rubin... 7 Avvikling av Maring Forum... 8 Maring fagdag...

Detaljer

Norges Sildesalgslag hadde 14. og 15. mai sitt årsmøte i Alta. I ovennevnte sak ble følgende vedtak gjort :

Norges Sildesalgslag hadde 14. og 15. mai sitt årsmøte i Alta. I ovennevnte sak ble følgende vedtak gjort : PELAGISK FISK TIL FÔR OG FOLK ER DET ETT FETT? Årsmøtet tar innledningene ved Øyvind Lie og Ingvild Eide Graf til orientering. Årsmøtet vil understreke viktigheten av det arbeidet som gjøres ved Nasjonalt

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter HÅNDBOK 2007 2010 INNHOLD Innhold Tillitsvalgte - Forbundskontoret....................................5 - Distriktskontorer.....................................9 - Forbundsstyret.....................................12

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Tettere på markedet Årsrapport 2005

Tettere på markedet Årsrapport 2005 Tettere på markedet Årsrapport 2005 Nøkkeltall Nøkkeltall Russland Danmark Nederland Tyskland Polen Ukraina Kina Japan De største markedene for pelagisk fisk i 2005 Nøkkeltall Russland Japan Ukraina Kina

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

FORSLAG & PRAKTISK. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

FORSLAG & PRAKTISK. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. FORSLAG & PRAKTISK NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte 17.-19. april 2015 Side 2 Velkommen! Velkommen på ekstraordinært

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2008 i Stavanger!

Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2008 i Stavanger! Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2008 i Stavanger! Program, fullmaktskjema for bruk av stemmerett på Museumsforbundets årsmøte - samt mye annet - ligger utlagt på Forbundets hjemmesider: http://www.museumsforbundet.no

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 15. mai 2015 Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 1. Oppsummering - arbeidsgruppens anbefaling Arbeidsgruppen mener

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer