Admiral Hotel, Bergen Side Regjeringen sin nåværende og framtidige fiskeripolitikk Statssekretær Amund Drønen Ringdal (H)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Admiral Hotel, Bergen Side 1. 11.00-11.45 Regjeringen sin nåværende og framtidige fiskeripolitikk Statssekretær Amund Drønen Ringdal (H)"

Transkript

1 ÅRSMØTE I PELAGISK FORENING 2014 Tidspunkt: 24. april kl og 25. april kl Sted: Admiral Hotel, Bergen Side 1 DAGSORDEN TORSDAG 24. APRIL Åpning av årsmøte Jonny Lokøy, styreleder Konstituering av årsmøtet Regjeringen sin nåværende og framtidige fiskeripolitikk Statssekretær Amund Drønen Ringdal (H) Pause Samspill mellom by og land med paralleller til andre næringer Paul-Chr. Rieber, GC Rieber AS Lunsj Organisering og rådgivning fra ICES til norsk forvalting Jahn Petter Johnsen, Universitetet i Tromsø ICES fra innsiden Claus Sparrevohn, Danmarks Pelagiske Producentorganisation Pause Det norske omsetningssystemet for fisk: Nye utfordringer i en ny tid? Frank Asche- UiS Middag på Norsk Sjømatsenter DAGSORDEN FREDAG 25. APRIL Noen vilkår for innovasjon i fiskeflåten Kristian Henriksen, SINTEF Årsmøtesaker * Innkomne saker * Årsmelding * Regnskap * Valg

2 SAKSLISTE SAK 1 Formannens tale, og åpning av årsmøte. SAK 2 SAK 3 SAK 4 SAK 5 SAK 6 SAK 7 SAK 8 SAK 9 Konstituering: a) Godkjenning av innkalling. b) Navneopprop, representantskapsmedlemmer. c) Godkjenning av representantskapsvalget. d) Valg av settevaraordfører. e) Godkjenning av saksliste og dagsorden. f) Godkjenning av forretningsorden. g) Valg av to sekretærer. h) Valg av to personer til å underskrive protokollen. i) Valg av tre medlemmer til redaksjonsnemd. Regjeringen sin nåværende og framtidige fiskeripolitikk. Statssekretær Amund Drønen Ringdal (H). Samspill mellom by og land med paralleller til andre næringer. Paul-Chr. Rieber, GC Rieber AS. Organisering og rådgivning fra ICES til norsk forvalting. Jahn Petter Johnsen, UiT. ICES fra innsiden. Claus Sparrevohn, Danmarks Pelagiske Producentorganisation. Det norske omsetningssystemet for fisk: Nye utfordringer i en ny tid? Frank Asche, UiS. Noen vilkår for innovasjon i fiskeflåten. Kristian Henriksen, SINTEF. Årsmøtesaker: a) Fordeling av serviceavgift mellom Pelagisk Forening og Pelagisk Servicekontor AS. b) Årsmelding. c) Regnskap, revisjonsberetning og kontrollkomiteens melding. Side 2 SAK 10 Valg: a) Valg av styremedlemmer, styreleder, og nestleder. b) Valg av ordfører og varaordfører. c) Valg av valg- og lønnsnemnd. d) Valg av kontroll- og fullmaktsnemd.

3 FORRETNINGSORDEN 1. I møtet deltar representantskapets medlemmer, styrets og kontroll- og fullmaktsnemnden sine medlemmer, representanter fra lagets administrasjon, representanter for medlemsrederiene og innbudte gjester. Pressen har adgang til møtet. 2. Møtet ledes av representantskapets ordfører og varaordfører. Til å føre protokollen velges to sekretærer. Side 3 3. I alminnelighet kan en taler få ordet to ganger i samme sak. Ut over dette kan daglig leder og forslagsstillere i saken, få ordet til orienterende bemerkninger. Representantskapets ordfører treffer avgjørelser om begrensninger i taletid. Alle som forlanger ordet må benytte talerstolen, unntatt til korte merknader til forretningsorden. Innbudte gjester har talerett, men ikke forslags- og stemmerett. I forhold vedrørende selve forretningsordenen får ingen ordet mer enn en gang til hver sak og med høyst ett minutts taletid. 4. Forslag må innleveres skriftlig til møtelederen undertegnet av forslagsstiller. Når strek er satt, kan ikke forslag settes frem eller trekkes tilbake. 5. Kun representantene har stemmerett. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med mindre lagets vedtekter bestemmer noe annet. I tvilstilfelle, eller når minst 10 representanter forlanger det, foregår avstemningen ved navneopprop. For øvrig stemmes ved alminnelig votering. 6. Alle valg skal skje skriftlig dersom det forlanges. For å anses valgt må kandidaten oppnå minst halvdelen av avgitte stemmer. Skjer ikke dette ved første gangs votering, foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd høyeste stemmetall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. 7. Møteledelsen fastsetter tidsskjema for møtet. 8. Representantskapet kan endre rekkefølgen av saker i den oppsatte dagsorden og kan gjøre vedtak om kveldsmøte eller forlenget møtetid. 9. I protokollen innføres bare forslag, avstemminger og vedtak. Protokollen leses opp ved møtets slutt og underskrives av representantskapets ordfører og to valgte representanter. 10. Alle avstemminger foretas i. h. t. bestemmelsene i vedtektene i foreningen. 10. Mobiltelefoner skal være avslått under møtet.

4 DELTAGERLISTE Medlemmer Firma 1. Alvin Gullaksen A. Gullaksen & Sønner AS 2. Lars Einar Sandtorv Brennholm AS 3. Lars Anton Eidesvik Brennholm AS 4. Lars Magne Eidesvik Eidesvik Havfiske AS 5. Jonny Lokøy Endre Dyrøy AS 6. Arvid Lokøy Endre Dyrøy AS 7. Gunnar Lokøy Endre Dyrøy AS 8. Kristian Lokøy Endre Dyrøy AS 9. Kristian Sandtorv Havdrøn AS 10. Bente Sandtorv Havdrøn AS 11. Nils Sandtorv Havdrøn AS 12. Christer Sandtorv Havdrøn AS 13. Steinar Sandtorv Havdrøn AS 14. Bjarte Sandtorv Havdrøn AS 15. Karstein Stølen Havsnurp AS 16. Rune Hovden Hovden Senior AS 17. Lodve Gjendemsjø Inger Hildur AS 18. Marit Hamre Krossfjord AS 19. Nicolai Hamre Krossfjord AS 20. Kurt Leine Leinebjørn AS 21. Andreas Leine Leinebjørn AS 22. Rose-Mari Berge Lurøyveidng AS 23. Thomas Johansen Lurøyveiding AS 24. Svein O. Brattetveit Maron AS 25. Gudveig Brattetveit Maron AS 26. Tonny Algrøy Maron AS 27. Gunnar Algrøy Maron AS 28. Ola Olsen Olsengruppen AS 29. Anne Lise Grønås Olsengruppen AS 30. Ola Christian Olsen Olsengruppen AS 31. Lars Hopmark Partrederiet Hopmark ANS 32. Hans Reidar Njåstad Partrederiet Johrema ANS 33. Harald Njåstad Partrederiet Johrema ANS 34. Bjarte Njåstad Partrederiet Johrema ANS 35. June Roaldsen Roaldsen Kornelius Fiskebåtrederi AS 36. Eirin Roaldsen Roaldsen Kornelius Fiskebåtrederi AS 37. Gunnar Stokke Stokke Senior AS 38. Kåre Vea Vea AS 39. Didrik Vea Vea AS 40. Torbjørn Vea Vea AS 41. Mariann Frantsen Pelagisk Forening Side 4

5 42. Torstein Solem Pelagisk Forening 43. Ask Økland Pelagisk Forening Gjester 44. Ture Korsanger Atlantic Shipping 45. Sigvald Sveinbjørnsson Bergens Tidende 46. Ingve Drågen Bud og Hustad 47. Claus Sparrevohn Danmarks PPO 48. Ulf Brekke DNMF 49. Nina Rasmussen DNB 50. Monica Langeland Egersund Trål AS 51. Terje Eriksen Egersund Trål AS 52. Roar Pedersen FHF 53. Kristin Alnes FHL 54. Kjell Ingebrigtsen Fiskarlaget 55. Jan Skjærvø Fiskarlaget 56. Rune Stautland Fiskarlaget, Mannskapsseksjonen 57. Britt Sæle Instebø Fiskarlaget Vest 58. Kåre Heggebø Fiskarlaget Vest 59. Hugo Ulvatn Fiskenett 60. Nils Torsvik Fiskeribladet Fiskaren 61. Aksel Eikemo Fiskeridirektoratet 62. Stein Åge Johnsen Fiskeridirektoratet 63. Inger Anne Arvesen Fiskeridirektoratet 64. Vidar Ulriksen Fiskeridirektoratet 65. Paul-Chr Rieber GC Rieber 66. Sveinung Dukstad Innovasjon Norge 67. Else Langhelle Innovasjon Norge 68. Frode Martinussen Janson Shipbrokers 69. Ole Odden Janson Shipbrokers 70. Jonny Høgset Kystvakta 71. Amund Drønen Ringdal NFD 72. Geir Evensen NFD 73. Eivind Mortensen Nordea 74. Jens Victor Sele Nordea 75. Lisbeth Sele Nordea 76. Erik Godvik Nordea 77. Terje Haugvik Nordlys Forsikring 78. Johannes Nakken Norges Sildesalgslag 79. Otto Gregussen Norges Sildesalgslag 80. Erik Brinchman-Hansen Norges Sildesalgslag 81. Kenneth Garvik Norges Sildesalgslag 82. Knut Torgnes Norges Sildesalgslag 83. Roald Oen Norges Sildesalgslag Side 5

6 84. Hans Morten Sundnes Norsk Fiskerinæring 85. Roy Grønås Meløy not 86. Arve Myklebust Møre og Romsdal Fiskarlag 87. Torben Foss PWC 88. Otto Per Gjerde Rolls Royce Marine 89. Thomas Hjelle Selstad AS 90. Lars Tor Silnes Selstad AS 91. Kristian Henriksen SINTEF 92. Nina Nordahl Sjøkanten Rådgivning 93. Svein Fagerbakke Sjøkanten Rådgivning 94. Per Jørgen Silden Skipsservice. 95. Arild Sekkingstad Sør-Norges Notfiskarlag 96. Tore Hillersøy Sør-Norges Notfiskarlag 97. Olav Sellevold Tryg 98. Hans Magnus Drønen Staaløy 99. Jahn Petter Johnsen UiT 100. Frank Asche UiS 101. Atle Øglend UiS 102. Clement A. Stautland Wärtsilä Norway AS Side 6

7 Til representantskapet i Pelagisk Forening Bergen 24. mars 2014 Side 7 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 24. OG 25. APRIL 2014 REPRESENTANTSKAP Det innkalles herved til representantskapsmøte i Pelagisk Forening. Etter stiftelsesprotokollen skal gruppevis fordeling ved et valg være slik: konsesjonspliktig ringnot 7, pelagisk trål 1, kystnot 2. Følgende ble valgt til representantskap i Pelagisk Forening : Nominert Gruppe Rune Hovden Kyst Representant Sondre Kristoffersen Kyst Representant Thomas Selnes Johansen Kyst Vara Lars Erik Hopmark Pelagisk trål Representant Celius Eidesvik Pelagisk trål Vara Didrik Vea Ringnot Representant Matias Eidesvik Ringnot Representant Ola Olsen Ringnot Representant Christer Sandtorv Ringnot Representant Bernt Lodve Gjendemsjø Ringnot Representant Hans Reidar Njåstad Ringnot Representant Jan Andre Stølen Ringnot Representant Gunnar Algrøy Ringnot 1. vara Lars Anton Eidesvik Ringnot 2. vara Svein Atle Frantsen Ringnot 3. vara Hugo Olsen Ringnot 4. vara FRIST FOR INNMELDING AV SAKER Styret ber om at saker som ønskes behandlet blir meldt inn før den 22. april Med vennlig hilsen Torstein Solem

8 STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK: Sak 3. Regjeringen sin nåværende og framtidige fiskeripolitikk Side 8 Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til Statssekretær Amund Drønen Ringdal til orientering. Årsmøtet setter stor pris på ny ledelse i Nærings- og Fiskeridepartementet. Særlig takker vi for den handlekraft som er vist av ny ledelse ved innføring av prøveordning med kvotebytte i loddefisket for ringnotflåten. Likeså takker årsmøtet for endringen departementet gjorde vedrørende dispensasjon fra kravet om trålrist i pelagisk fiskeri. Begge sakene viser evne og vilje til nytenkning i fiskeripolitikken generelt, og på flåtesiden spesielt. Årsmøtet ser frem til at slik handlekraft også vil gi resultater i arbeidet for økt rettsikkerhet for næringsutøvere generelt, og fiskerinæringen spesielt. I den forbindelse mener årsmøte at regjeringen bør bygge videre på Høyres eget dokument 8 forslag, fremmet av mellom andre Michael Tetzschner (H) i forrige stortingsperiode. Forslaget omhandlet styrket rettssikkerhet for næringsutøvere, som fornuftig motvekt et dominerende statsapparat. Likeså mener årsmøtet at politiske myndigheter, som øverste forvalter, må sette fokus på arbeidet omkring bestandsforskning. Årsmøtet mener det er avgjørende at politiske myndigheter vektlegger næringsperspektiv sterkere på dette området. Det viktig å erkjenne at det er gjort store feil ved bestandsestimeringen, så som ved makrellanslag og nå vel mulig NVG-sild. Videre mener årsmøte at de regjerende partier, stolt bør stå ved sine løfter om å legge viktige politiske saker, frem for sine samarbeidspartnere i KrF og V. Dette må også gjelde i viktige strukturpolitiske saker, så som ved eventuelle endringer i strukturtaket for ringnotflåten. Gitte forskrifter om at strukturkvoter er tidsbegrensede, må respekteres som en del av det avtalte regime mellom forvaltning og næring. Sak 4. Samspill mellom by og land med paralleller til andre næringer Styret inviterer årsmøte til å fatte slikt vedtak: Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til Paul-Chr. Rieber, fra GC Rieber AS, til orientering. Årsmøtet mener det er viktig at samfunnet erkjenner at meget av Norges rikdom kommer fra virksomhet i distriktene. Kompetansen og verdiene i fiskerirelatert virke har vært bygd opp over lang tid. Fiskerinæringen har en rekke positive ringvirkninger for landet, og spesielt for distriktene og næringslivet langs kysten. Råfiskloven og deltakerloven har vært viktige momenter for å sikre en lønnsom fiskerinæring. Disse lovene, eventuelt med nødvendige justeringer, må også være retningsgivende for framtidig utviklingen av en fiskereid flåte.

9 Sak 5 og 6. Organisering og rådgivning fra ICES til norsk forvalting - ICES fra innsiden Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til Jahn Petter Johnsen, UiT, og Claus Sparrevohn, Danmarks Pelagiske Producentorganisation, til orientering. Side 9 Årsmøtet konstaterer at det er uenighet mellom forskernes kvoteråd og hva fiskerne observerer på feltene. Forskerne har innrømmet at de har tatt feil, og underestimert makrellbestanden. Bestanden er nå rekordstor og uttaket har vært altfor lite, på tross av Færøyene og Island sitt piratfiske. Årsmøtet mener sildebestanden er langt større enn hva forskerne anslår. Observasjonene på feltene må bli tatt på alvor for å unngå samme situasjon som for makrellbestanden. Årsmøtet mener at NVG-sildemerking bør tas opp igjen. Infrastrukturen ligger der og metoden er godkjent i ICES. Merking bør prioriteres og skje snarest mulig. Kvoterådene som vanligvis blir mer eller mindre slavisk fulgt utfra ICESs anbefalinger ble i 2014 politisk satt i kampen for å bli enig i makrellforhandlingene. Årsmøtet registrerer forhandlingsresultatet på makrell endte med TAC på tonn, som er mye høyere enn hva kvoten var først satt til av ICES. Gjennomsnittlig TAC i årene 2005 til 2013 var rundt tonn. Den avtalte rekordhøye TAC på tonn er dermed formidabel. Fra forskningshold er det tilkjennegitt at en TAC på tonn neppe vil kunne anbefales over noe tid. Årsmøtet mener at denne avtalen vil sette forholdet mellom forskning og politisk fastsatte kvoter på prøve. Årsmøtet mener at makrellavtalen blir mager kost når TAC eventuelt settes ned. Situasjonen er et godt eksempel på hvor viktig det er å ha sterkt fokus på bestandsforskning fra næringens side, og fastsatte kvoter som er riktig i forhold til bestandsutbredelsen. Årsmøtet mener at makrellavtalen er smurt med et historisk høyt totalt fangstvolum (TAC). Årsmøtet er fornøyd med at Havforskningsinstituttet har uttalt at de ønsker å ta signalene fra næringen. Målet til både forskerne og fiskerne må være det samme, et mål om mer og bedre forskning. Årsmøtet ønsker å konstatere at det er et krav om en bedre fiskeriforvaltning og forskning og ikke først og fremst et ønske om å fiske mer. Årsmøtet mener at HI bør legge mer til rette for en helhetlig tilnærming i forskningen, hvor økosystembasert forskning vektlegges i økende grad fremover. Årsmøtet mener at det kan være hensiktsmessig å sette sammen/bidra til å finansiere en gruppe forskere som, fra næringens side, kan delta i arbeidet hen mot ICES. Målet for denne gruppen vil være å delta i «maskinrommet» i de bestemmende organer, og sikre et bærekraftig uttak over lang tid.

10 Sak 7. Det norske omsetningssystemet for fisk. Nye utfordringer i en ny tid? Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen Frank Asche, professor ved Universitetet i Stavanger, sitt innlegg til orientering. Side 10 Årsmøtet registrerer fusjoner på kjøpersiden. Fri og sunn konkurranse er viktig, og basis for et velfungerende auksjonssystem. Dagens salgslag og auksjonssystem samarbeider tett med alle parter, og tilrettelegger for en hensiktsmessig omsetning av råstoffet. Salgslagene tar hånd om betaling for fangstene, og sørger for raskt og sikkert oppgjør til fisker. Salgslagene sikrer også like rammebetingelser for fisker og kjøper. Årsmøtet mener derfor at hovedprinsippene i deltakerloven og fiskesalslagslova (lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar av 2013) må bli videreført. Årsmøtet mener at et kostnadseffektivt og transparent auksjonssystemet er den den perfekte markedsplass og vil sikre alle involverte aktører riktig pris. Sak 8. Noen vilkår for innovasjon i fiskeflåten Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen Kristian Henriksen, SINTEF, til orientering. Årsmøtet mener at innovasjon er viktig for å sikre lønnsomhet i fiskerinæringen. Konkurranse og innovasjon er viktig når det gjelder utvikling av fartøy, bruk og utstyr. Konkurranse og innovasjon er også viktig når det gjelder fiskemetoder, forskning og forvaltning. Som kjent tenker flere hoder bedre enn ett. På utstyrssiden er det derfor stor sannsynlighet at bygging av flere nybygg fører til økt innovasjon, når det gjelder fartøy og utstyr. Det er også svært sannsynlig at antall fiskefartøy virker positivt på innovasjonen på utstyrssiden. Sak 9. Årsmøtesaker a) Innkomne saker Fordeling av trekk mellom Pelagisk Forening og Pelagisk Servicekontor AS. Ved stiftingen ble det, i tillegg til Pelagisk Forening også stiftet et servicekontor, Pelagisk Servicekontor AS. Det er skatte- og avgiftshensyn som er årsaken til denne organiseringen. Andre fiskeriorganisasjoner er også delt opp i en forening og et servicekontor. Serviceutgifter kan gi rett til fradrag 100 %. Trekk betalt til Pelagisk Servicekontor AS vil kunne gi rett til fradrag som driftskostnad etter skattelova 6-1 dersom «medlemmene gjennom kontingent bare belastes for kostnader som ville vært fradragsberettigede dersom de var utredet direkte av

11 vedkommende medlem.» Her er det ikke noen øvre beløpsgrense for fradragsretten. Etter skatteloven 6-19 (1) er det fradragsrett for kontingent til arbeidsgiverforening. Fradraget kan ikke være høyere enn to promille av samlet utbetalt lønn. Maksimalt fradrag vil derfor variere fra rederi til rederi. Som en følge av dette har Pelagisk Forening funnet det riktig å be representantskapet om å vedta å endre trekket med 30 % til Pelagisk Forening og 70 % til Pelagisk Servicekontor AS. Regnskapsmessige grunner taler også for at trekket blir fordelt slik. Side 11 Fordelingen medfører ikke endring av samlet trekk. Styrets forslag til vedtak: Trekk fordeles med 30 % til Pelagisk Forening og 70 % til Pelagisk Servicekontor AS. b) Årsmøtet godkjenner regnskapet og tar årsmeldingen og revisors og kontroll- og fullmaktsnemdas beretning til etterretning.

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Styreleder Stig Østervold ønsket velkommen og holdt tale.

Styreleder Stig Østervold ønsket velkommen og holdt tale. PROTOKOLL ÅRSMØTE I FISKEBÅT SØR Dato : 9. desember 2015. Sted : Scandic Maritim Hotel, Haugesund. Tirsdag 8. desember kl 14.00 17.30. Kl 14.00 14.15 Åpning Styreleder Stig Østervold ønsket velkommen og

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

VEDTAK REPRESENTANTSKAPSMØTET 06. 07. FEBRUAR 2006

VEDTAK REPRESENTANTSKAPSMØTET 06. 07. FEBRUAR 2006 VEDTAK REPRESENTANTSKAPSMØTET 06. 07. FEBRUAR 2006 Sak 03/06 - Godkjenning og gjennomgang av møteinnkalling, saksliste og forretningsorden til representantskapsmøtet 2005. Representantskapet godkjenner

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Til forstanderskapet medlemmer og møtende varamedlemmer Lena, 27.03.2014 INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Det innkalles med dette til forstanderskapsmøte i Totens Sparebank

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL)

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtatt i ekstraordinært representantskapsmøte 8. november 2001. Endret 9. april 2003, 12. april 2007 og 2. april 2014. 1 Navn og formål

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.

Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget. Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene. Haugesund, den 21. november 2007

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer

1 Navn og formål. 2 Medlemmer og betingelser for medlemskap

1 Navn og formål. 2 Medlemmer og betingelser for medlemskap Vedtekter for Sjømat Norge Vedtatt i ekstraordinært representantskapsmøte 8. november 2001. Endret 9. april 2003, 12. april 2007, 2. april 2014 og 26. mars 2015. 1.1 Foreningens navn er Sjømat Norge. 1

Detaljer

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 Etter mange år uten fempartsavtale om forvaltningen om norsk vårgytende sild ble det oppnådd enighet mellom

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Otto Gregussen. Pelagisk Forening mai 2012

Otto Gregussen. Pelagisk Forening mai 2012 Otto Gregussen Pelagisk Forening mai 2012 Disposisjon 1. Eksportnæring i økonomisk urolig periode 2. Markedet for pelagisk fisk 3. NSS som markedsplass 4. Revisjon av lovgrunnlag? 5. Valg til NSS Forskjellig

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september!

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! KVALITET er hovedtema for den faglige delen av møtet i Molde. I tillegg arrangerer Museumsforbundet

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Øvre Sunndal hjortevilt-vald

Øvre Sunndal hjortevilt-vald Øvre Sunndal hjortevilt-vald Vedtekter Utkast 0.3 Version: 0.3 Side: 1 of (5) VEDTEKTER FOR ØVRE SUNNDAL HJORTEVILTLAG 1. Laget Laget er en sammenslutning av grunneiere og andre rettighetshavere med jaktrett

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Ny råfisklov arbeidsgruppens forslag, inntrykk fra høringen og veien videre. Avdelingsdirektør Geir Evensen Ålesund 28.

Ny råfisklov arbeidsgruppens forslag, inntrykk fra høringen og veien videre. Avdelingsdirektør Geir Evensen Ålesund 28. Ny råfisklov arbeidsgruppens forslag, inntrykk fra høringen og veien videre Avdelingsdirektør Geir Evensen Ålesund 28. september 2012 RÅFISKLOVEN Formålet Omsetnings,- tilvirknings,- og utførselsforbud

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Forskning, Forvaltning og Fordeling. Audun Maråk, direktør Fiskebåt

Forskning, Forvaltning og Fordeling. Audun Maråk, direktør Fiskebåt Forskning, Forvaltning og Fordeling Audun Maråk, direktør Fiskebåt 1 Fiskebåts visjon En miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte som leverer sunn mat fra godt forvaltede bestander i verdens reneste havområder

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

2 Medlemsskap Medlemsskap i foreningen er åpent for alle som fyller jordskiftedommens kriterier for å utøve almuens frie fiskerett i Reisaelva.

2 Medlemsskap Medlemsskap i foreningen er åpent for alle som fyller jordskiftedommens kriterier for å utøve almuens frie fiskerett i Reisaelva. Stiftelsesprotokoll for : Avtime Interesseforening for de fiskeberettigede I Nordreisa. Den 27.03.2007 ble det avholdt stiftelsesmøte i: Avtime Interesseforening for de fiskeberettigede I Nordreisa. Til

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Fiskeindustriutvalget

Fiskeindustriutvalget Fiskeindustriutvalget Markedet sett fra Slottsgaten 3 i Bergen og oss Årsmøtet Norges Sildesalgslag 2015 Otto Gregussen, Adm.Dir Norges Sildesalgslag Otto Gregussen CEO NSS GIEK Kredittforsikring AS -

Detaljer

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Til medlemmene i Tromsø Ishockeyklubb Innkalling til årsmøtet i Tromsø Ishockeyklubb, torsdag 27. april kl 19.00, TIL huset Saksliste og sakspapirer for årsmøtet 1. Godkjenne

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Lover for Norsk Varmblod

Lover for Norsk Varmblod Lover for Norsk Varmblod Sist revidert på årsmøtet 3. mars 2013. 1 Navn Foreningens navn er Norsk Varmblod, forkortet NV. Engelsk navn er Norwegian Warmblood, forkortet NWB. 2. Formål Foreningens formål

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Tabell 1 gir en oversikt over all fangst av makrell i 2014 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene.

Tabell 1 gir en oversikt over all fangst av makrell i 2014 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene. 9.6 MAKRELL 9.6. FISKET I 04 I 04 hadde Norge en disponibel på 78 868 tonn makrell. Tabell gir en oversikt over all fangst av makrell i 04 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene. Tabell : Fordeling

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Vedtekter for OBOS BBL

Vedtekter for OBOS BBL Vedtekter for OBOS BBL 2 VEDTEKTER FOR OBOS BBL OBOS vedtekter, vedtatt på generalforsamlingen 25. april 2005, og med endringer vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2009, 18. januar 2010 og 15. april

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer