Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg)"

Transkript

1 Odd Nordhaug, professor dr.philos. Institutt for strategi og ledelse Norges Handelshøyskole Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) I. PERSONALIA Fødselsår: 1953 Familie: Gift, to barn, to barnebarn Språk: Engelsk utmerket muntlig og skriftlig, tysk bra muntlig, leser tysk og fransk; fransk og spansk muntlig til enkel bruk II. STILLING Professor i bedriftsøkonomi/administrasjonsvitenskap, Institutt for strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole (siden 1992) III. AKADEMISK BAKGRUNN Siviløkonom Norges Handelshøyskole, 1976 Cand.mag., Universitetet i Bergen, 1977 (ex.phil., offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap grunnfag & mellomfag, sosiologi grunnfag & mellomfag, samfunnskunnskap grunnfag) Cand.polit. Universitetet i Bergen, 1980 (sosiologi hovedfag) Dr.philos. (samfunnsvitenskapelig), Universitetet i Oslo, 1989 IV. PÅGÅENDE UNDERVISNING OG VEILEDNING Masterkurs i International Management and Organization (INB400), som kjøres 2 ganger i året Doktorutdanningskurs i Organization Theory som kjøres årlig (ORG 508) Doktorutdanningskurs i Human Resource Management (planlagt 2009) Veiledning av 1 doktorgradsstudent i 2008 (Trude Høgvold Olsen) Veiledning på 3 siviløkonomutredninger våren 2008 Veiledning på 4 masteroppgaver Sensur Strategi (bachelor) Sensur Organisasjon (bachelor) Sensur International Management (master) Sensur Organization Theory (doktorutdanning) V. PUBLISERING Publiseringen omfatter blant annet følgende: 65 bokutgivelser (enten som eneforfatter, medforfatter eller redaktør; medregnet nye utgaver/revisjoner, ikke medregnet opptrykk/nye opplag), 40 forskningsrapporter, om lag 300 vitenskapelige artikler (70 i internasjonale og nordiske vitenskapelige tidsskrifter (med blind review ), 231 i bøker, proceedings og fagtidsskrifter), samt en rekke kronikker og avisartikler. (Se Complete Bibliography eller Selected Publications utlagt på nettet, Institutt for strategi og ledelse Faculty Odd Nordhaug.)

2 Utgivelse av egne monografier og antologier på følgende 14 forlag: Oxford University Press (eneforfatter, 2 bøker) Blackwell Publishers (medforfatter) Sage (medforfatter) Scandinavian University Press (eneforfatter) Samfundslitteratur (København) Børsens Forlag (København; medforfatter) Nyt fra samfundsvidenskaberne (København; medforfatter) Universitetsforlaget (eneforfatter, medforfatter, redaktør) Tano (do.) Cappelen (do.) forlag1 (do.) Tapir (eneforfatter) Fagbokforlaget (redaktør og bidragsyter) Tiden Norsk Forlag (redaktør og bidragsyter) Publisering i følgende vitenskapelige tidsskrifter med review-tjeneste, 10 artikler på nivå 2 og 51 artikler på nivå 1 (antall i parentes): NIVÅ 2 1. Administrative Science Quarterly 2. Acta Sociologica 3. Journal of International Business Studies 4. Human Relations (2) 5. Scandinavian Journal of Educational Research (5) NIVÅ 1: 6. International Studies of Management & Organization 7. Human Resource Management Review 8. European Business Forum (2) 9. Management International Review 10. Employee Relations 11. Management Revue 12. Journal of Portfolio Management 13. International Journal of Human Resource Management (2) 14. European Management Journal 15. Scandinavian Journal of Management (2) 16. International Small Business Journal 17. Human Resource Management Journal 18. Adult Education Quarterly (3) 19. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 20. International Journal of Lifelong Education (3) 21. Tidsskrift for samfunnsforskning (2) 22. Sosiologi i dag (2) 23. Sosiologisk tidsskrift 24. Beta. Scandinavian Journal of Business Research (9) 25. Magma (8) 26. Praktisk økonomi og ledelse (4) ØVRIGE: 27. Current Topics in Management 28. Ergonomics Abstracts 29. Flexible Working Practices (3) 30. Revista de Educacíon (Spania) 31. Nordic Annual Review of Adult Education Research (2)

3 32. Aikuiskasvatus (Finland) 33. Nordisk Tidsskrift for Voksenopplæring Bøker gitt ut på forlag på Nivå 2: Oxford University Press (2) Blackwell Publishing Sage Artikler i antologier utgitt på forlag på Nivå 2: Palgrave Macmillan Routledge Butterworth-Heinemann Sage Rainer Hampp Verlag I tillegg kommer artikler i fagtidsskrifter som: Børsens HRM-håndbog Børsens Ledelseshåndbog Magma Praktisk økonomi og finans Praktisk økonomi og ledelse Norsk Harvard SNF-Bulletin NHH-Silhuetten AFF Lederbulletin Skolefokus Publisering av bokkapitler i bøker utgitt på følgende 23 forlag: Sage Routledge Palgrave Macmillan Blackwell Publishers Elsevier Butterworth-Heinemann JAI Press Luchterhand Verlag Rainer Hampp Verlag Copenhagen Business School Press Forlaget Ankerhus Børsens Forlag forlag1 Universitetsforlaget Cappelen Akademisk Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag Fagbokforlaget Pax Forlag Tano Aschehoug Retorikkakademiet Tapir

4 Valgt ut som bidragsyter i flere samleverk (såkalte Halls of Fame ): Adult and Continuing Education: Viewed from the Disciplines (Routledge, London, 2003; sammen med bl.a. B.F. Skinner, C.Wright Mills, Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman, Theodor Schultz, M.Blaug, Paolo Freire, James Coleman) (Edited by Peter Jarvis.) International Human Resource Management. Samleverk i fire bind redigert av Paul Sparrow, Pawan S. Budhwar & Randall S.Schuler. London: Sage Keystones of Entrepreneurship Knowledge (best articles ever written in the field of small business research and entrepreneurship). New York/London: Blacwell Publishers, Fundamentals of Human Resource Management (80 most important articles written in the field of HRM). Beverly Hills: Sage. (Edited by Neil Anderson.), Sitert fra Sage sin hjemmeside: Human Resource Management as an international focus for research and practice is a well established and respected branch of management science. The articles in this four volume set are drawn from the best scholarship in the field and comprehensively cover the central currents of HRM as a discipline as well as reflecting its historical development. Advised by a panel of eminent HRM scholars, Neil Anderson has selected a collection of classic and field defining articles. Human Resource Management: Critical Perspectives on Business and Management. Volume III: Emergent HR Issues for the New Millennium. (Edited by Michael Poole.) International komparatives Personalmanagement: Evidenz, Methodik & Klassiker des Cranfield Projects on International Human Resource Management (reprint). München: Rainer Hampp Verlag, 2009 (Edited by Rüdiger Kabst and Antonio Girandini.) VI. SITERING OG AKADEMISK BREDDE Vitenskapelige arbeider sitert i en rekke ledende og anerkjente tidsskrifter over et bredt spektrum av fagområder, blant annet i de 510 forskjellige vitenskapelige og faglige journaler/periodika/handbooks som er listet i Vedlegg A). Blant disse er 284 tidsskrifter på nivå 2 og 1 i det nasjonale registreringssystemet (68 på nivå 2 og 216 på nivå 1) (www.nsd.uib.no). Fagområdene disse vitenskapelige tidsskriftene dekker, omfatter blant annet følgende: Generell sosiologi Utdanningssosiologi Statsvitenskap Helseledelse Organisasjonsteori Psykologi Sosialpsykologi Organisasjonspsykologi Generell ledelse Strategi Samfunnsøkonomi Medievitenskap Arbeidslivsforskning International business Human resource management Industrial relations Information management

5 Technology and engineering management Production management Innovation management Knowledge management Marketing, retail, distribution, Service management Økonomisk geografi, public planning, urban studies Geografi, kartografi Public policy studies Business economics (bedriftsøkonomi) Entreprenørskap, innovasjon Pedagogy, educational science Linguistics Technology, engineering, construction Medisin Sykepleievitenskap Psykiatri VII. VITENSKAPELIG PRAKSIS For en oversikt, se Vedlegg B. (s.10). VIII. FORSKNINGSOPPHOLD I UTLANDET Tre forskningsopphold (gjestende professor) ved Department of Management og Center for Human Resources, Wharton School, University of Pennsylvania: , høsten 1990 og høsten Gjestende professor ved Institutt for organisation, Copenhagen Business School, IX. REDAKSJONELT ARBEID Hovedredaktør av BETA.Scandinavian Journal of Business Research, Guest Editor, Management Revue (special issue), Medlem av redaksjonsrådet i Nordiske Organisasjonsstudier, Medlem av redaksjonsrådet i tidsskriftet Personal, Medlem av fagrådet i tidsskriftet Magma, Medlem av redaksjonen i fagtidsskriftet Sosiologi i dag i tidsrommet Redaktør for numrene 3/82 og 2/84 og redaktør for tidsskriftets bokmeldinger. Med på å starte Norges Handelshøyskoles eksterne magasin NHH-Silhuetten, sammen med Ansgar Pedersen og Arne Lekve. Redaksjonsmedlem det første utgivelsesåret, Leder av redaksjonen for skriftserie ved Institutt for strategi og ledelse, Redaksjon av en rekke fagbøker og debattbøker. Guest Editor for Special Issue: Diffusion of HRM to Europe and the Role of Multinational Companies, Management Revue, 16 (1), (154 sider) X. REVIEWER-VIRKSOMHET Tidsskrifter nivå 2 Administrative Science Quarterly Academy of Management Journal Academy of Management Review Acta Sociologica Human Relations Journal of International Business Studies

6 Organization Studies Scandianavian Journal of Educational Research Tidsskrifter nivå 1 Industrial Relations (USA) Journal of Managerial Psychology International Journal of Business and Economics Canadian Journal of Administrative Sciences International Sociology Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing (fast reviewer 2007-) International Journal of Human Resource Management Scandinavian Journal of Management European Journal of International Management Management International Review Management Revue Materialisten International Journal of Lifelong Education Sosiologi i dag Beta.Scandinavian Journal of Business Research Magma Personnel Review Sosiologisk Tidsskrift Nordiske Organisasjonsstudier Bøker/forlag Nivå 2 Oxford University Press (bøker) Blackwell Publishing (bøker) Prentice Hall (bøker) Macmillan (bøker) Palgrave (bøker) Pearson (bøker) Bøker/forlag Nivå 1 Norges Forskningsråd Cappelen Universitetsforlaget Tano Aschehoug Abstrakt Forlag forlag1 Vett & Viten Wiley Konferanser Academy of Management (papers annual conferences) Academy of International Business (papers annual conferences) Strategic Management Society (papers annual conferences) FIBE-konferansen

7 Annet * Research Proposal Review for The United States Israel Binational Science Foundation (2009) * Ekstern vurdering av pensumbøker brukt ved Handelshøyskolen BI * Kvalitetssikringssensor ved NTNU XI. EKSTERNE INSTITUSJONELLE EVALUERINGER Komite for vurdering av revidert søknad til NOKUT om masterstudium fra Høgskolen i Hedmark, 2008 Komite nedsatt av NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanning) for å vurdere søknad om bachelor-utdanning ved Christiania Campus, 2007 Komite for vurdering av søknad fra Høgskolen i Hedmark til NOKUT om Masterstudium i offentlig ledelse og styring (m/harry Boer og Per Kristen Mydske), 2007 Vurdering av søknad til NOKUT om Masterstudium i styring og ledelse fra Høgskolen i Oslo, 2006 (m/harry Boer og Per Kristen Mydske) Vurdering av fornyet søknad til NOKUT om Masterstudium i styring og ledelse fra Høgskolen i Oslo, 2006 (m/harry Boer og Per Kristen Mydske), 2007 Leder av komite for vurdering av fornyet søknad til NOKUT fra Høgskolen i Molde om akkreditering av masterstudium i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse, 2005 Vurdering av søknad til NOKUT fra Norsk Lærerakademi om bachelorstudium i organisasjon og ledelse, 2005 Medlem av tomannskomite nedsatt av NOKUT som vurderte søknad fra Høgskolen i Molde om akkreditering av masterstudium i endring og ledelse (2004; Harry Boer, Aalborg Universitetscenter) Leder for nasjonal bedømmelseskomite nedsatt av NOKUT som vurderte søknad fra Høgskolen i Agder om doktorgradsrett i økonomi (2002: øvrige medlemmer Frøystein Gjesdahl, Inger Johanne Pettersen) Bedømmelse av prosjektsøknader Danish Research Agency (Forskningsstyrelsen) Fast oppnevnt kvalitetssikringssensor ved NTNU XII. VITENSKAPELIGE BEDØMMELSER 1. Professorat i Knowledge Management, Handelshøyskolen BI, 2009 (med Karlheinz Kautz og Rolf Lundin) 2. Professorat i organisasjon og ledelse, Høgskolen i Oslo, 2009 (leder av sakkyndig utvalg; med Dag Ingar Jacobsen, Randi Lunnan) 3. Professorship/senior lecturer, University of Limerick, Irland, Professor II stilling i organisasjon og ledelse, Handelshøyskolen BI, Professorat i pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2008 (Eyvind Elstad) 6. Professorat i management, Handelshøjskolen i Århus/Universitetet i Århus, Adjunktorat i organisasjonsutvikling, Handelshøjskolen i København, 2007 (m/richard Jenkins, Signe Vikkelsø) 8. Associate Professorship i organisasjon og ledelse, Handelshøjskolen i Århus/Universitetet i Århus, 2007 (John Parm Ullhøj, Jørgen Gulddahl Rasmussen) 9. Professorat i strategi og organisasjon, Norges Handelshøyskole, 2007 (m/kjell Grønhaug, Bente Løwendahl, Søren Kock) 10. Professorat i pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2007 (Berit Karseth). 11. Professorstilling II stilling i organisasjon, Handelshøyskolen BI, Professorat i organisasjonsfag, Universitetet for miljø og biovitenskap, 2006 (m/bente

8 Løwendahl, Odd Nordhaug, Ole Gjølberg) 13. Professorat i ledelse, Handelshøyskolen BI, 2006 (Johan Olaisen, Odd Nordhaug) 14. Professorat/lektorat i læringsledelse, Syddansk Universitet, Odense, Professorat i innovasjon, Høgskolen i Lillehammer, 2005 (med Olav Spilling, Håvard Teigen) 16. Professorat i generell ledelse ved Handelshøjskolen i Århus, 2004 (Klaus Grunert, Odd Nordhaug, Hanne Nørreklit, Sven Sjöstrand) 17. Professorat i pedagogikk, Universitetet i Oslo, 2004 (Karin Aronsson, Torlaug Løkensgard, Odd Nordhaug, Petter Aasen) 18. Professorat i offentlig styring og ledelse, Handelshøyskolen BI, 2002 (Svein S. Andersen, Per Kristen Mydske, Peter Nannestad, Odd Nordhaug) 19. Professorat ved Siviløkonomutdanningen i Bodø/Høgskolen i Bodø, 2001 (komiteleder) (Odd Nordhaug, Steen Hildebrandt, Sven-Erik Sjöstrand) 20. Professorat i bedriftsøkonomi, Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2001 (Kurt Klaudi Klausen, Odd Nordhaug, Lars Fallan) 21. Professorat i endringsledelse, Handelshøyskolen BI, 2001 (komiteleder) (Odd Nordhaug, Steen Hildebrandt, Kristian Kreiner) 22. Professorat i Human Resource Management, Handelshøjskolen i København, (Finn Borum, Steen Hildebrandt, Odd Nordhaug) 23. Professorat i kompetanseutvikling, Handelshøyskolen BI, 1997 (Egil Fivelsdal, Odd Nordhaug, Johan Olaisen) 24. Søknad om personlig opprykk til professor, Handelshøyskolen BI, (organisasjon og ledelse) (Odd Nordhaug, Johan Olaisen, Ulf Torgersen, Rolf Lundin) 25. Søknad om personlig opprykk til professor gjennom det Nasjonale Forskerakademi (Odd Nordhaug, Knud Knudsen, Barbra Czarniawska-Joerges) 26. Professorat, Handelshøyskolen BI, 1996 (organisasjonsteori) 27. Professorat i organisasjonsteori, Handelshøyskolen BI, Tildeling av post doc stipend, Høgskolen i Lillehammer, Bedømming av søkere til studierektor-stilling, Handelshøyskolen BI, Lektorat i Human Resource Management, Handelshøjskolen i København, Førsteamanuensisstilling i strategi, Handelshøyskolen BI, Førsteamanuensisstilling i organisasjon og ledelse, Norges Handelshøyskole, Førsteamanuensisstilling i organisasjon og ledelse, Institutt for økonomi og samfunnsfag, Norges Landbrukshøgskole, Førsteamanuensisstilling i organisasjonsfag og foretaksstrategi, Institutt for økonomi og samfunnsfag, Norges Landbrukshøgskole, 1998/ Amanuensisstilling i bedriftsøkonomi ved Østfold Distriktshøgskole, Forskerstilling, Norsk Voksenpedagogisk Forskningsinstitutt, Amanuensisstilling i internasjonal ledelse ved Norges Handelshøyskole, Stipendsøknader Norges Forskningsråd, Kultur og Samfunn, Post doc stipendsøknad, Norges Forskningsråd (Industri og Energi), Doktorgradsopposisjon Universitetet i Trondheim (1.opponent), 1994 (Sveinung Skule) 41. Doktorgradsopposisjon Universitetet i Oslo (1.opponent), 1995 (Eyvind Elstad) 42. Doktorgradsopposisjon NTNU, (2.opponent) (Mette Suzanne Husemoen) 43. Doktorgradsopposisjon Handelshøjskolen i København, 1998 (post doc; dr.merc. avhandling) (1.opponent) (Henrik Holt Larsen) 44. Doktorgradskomite NHH, (opponent; Martin Gjelsvik) 45. Doktorgradskomite NHH, (hovedveileder; Erik Døving) 46. Doktorgradskomite NHH, (hovedveileder; Beate Elstad) 47. Doktorgradskomite NHH, (Irmelin Drake) 48. Doktorgradskomite NHH, (Kristijane Cook Bulukin) (leder av bedømmelseskomite; øvrige medlemmer Kjell Arne Røvik, Torodd Strand)

9 49. Doktorgradskomite NHH, (hovedveileder; Trude Høgvold Olsen) 50. Doktorgradskomite Handelshøjskolen i Århus, (Lotte Stausbøll Lüscher) 51. Doktorgradskomite Handelshøjskolen i Århus, (Mona Toft Madsen) (Steen Hildebrandt) 52. Doktorgradsopposisjon Handelshøjskolen i København, 2003 (1.opponent) (Joyce McHenry) 53. Doktorgradsopposisjon Handelshøyskolen BI, 2004 (Egil Marstein) 54. Doktorgradskomite Handelshøjskolen i Århus, 2004 (Peer Hull Kristensen, Louis Printz) (doktorand: professor John P. Ullhøj) 55. Doktorgradskomite, NTNU 2005 (Ingmunn Eidskrem) (Berit Skog, Per Erik Ellström) 56. Pre doc opposisjon, Handelshøyskolen BI, 23. august 2005 (Odd Nordhaug, Erik Fosse, Tor Hernes) 57. Doktorgradsopposisjon Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 2009 (Bjørn Erik Mørk; komite: Maxine Robertson, Odd Nordhaug; veiledere: Erik Fosse, Johan Olaisen) 58. Doktorgradskomite NTNU 2010 (Rolf Johan Bye; Ragnvald Kalleberg, Odd Nordhaug, Hans Christian Sørhaug) XIII. PRISKOMITEER/FAGJURYER Leder av fagjury for forskningspris ved Institutt for strategi og ledelse, Medlem av fagjuryen for Wedervangs Forskningspris ved NHH, 1996 Medlem av fagjuryen for Cappelens Forskningspris i bedriftsøkonomi, 1996 (FIBE-prisen) Medlem av fagjury for forskningspris ved Senter for strategi og ledelse, Stiftelsen for næringslivs- og samfunnsforskning (SNF), 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Medlem av juryen for kåring av Årets Sjef i Bergen (samarbeid mellom Bergens Tidende og Bergen Sekretærforening) XIV. NORGES FORSKNINGSRÅD Styreverv i ulike deler av Norges Forskningsråd sammenhengende siden 1996: Medlem av Fagkomiteen for samfunnsvitenskap, Divisjon for vitenskap, Styremedlem i programstyret for Brukerstyrt Innovasjonsarena, Norges Forskningsråd, Divisjon for innovasjon, (NFRs største program; budsjett 2006 på 336 mill. NOK). Medlem av programstyret for forskningsprogrammet PULS, Området for industri og energi, Norges Forskningsråd, Styreleder for det nasjonale forskningsprogrammet Kompetanse, utdanning og verdiskaping, Norges Forskningsråd, Området for kultur og samfunn, XI. ANDRE EKSTERNE VERV Redaktør av BETA. Scandinavian Journal of Business Research, Styreformann Bergensavisen AS (konsernstyre), Styremedlem Norsk Rikskringkasting (NRK)(stiftelse) Styremedlem Norsk Rikskringkasting AS (NRK) (konsernstyre) Styremedlem Stiftelsen for næringslivs- og samfunnsforskning (SNF), Styremedlem Samfunns- og Næringslivsforskning AS (SNF), Styremedlem Norsk Arbeidslivsforum

10 Leder av internasjonalt sakkyndig utvalg for vurdering av søknad fra Høgskolen i Agder om rett til tildeling av doktorgrad (nedsatt av Norgesnettrådet), 2002 Varamedlem i styret for NIFU (Norsk Institutt for Utdanningsforskning), Varamedlem i styret for Nasjonalt fagråd for økonomisk-administrativ utdanning, Medlem av bedriftsforsamlingen i mediekonsernet A-Pressen Medlem av Rådet for Administrativt Forskningsfond (AFF) Medlem av Rådet for Stiftelsen for Næringslivs- og Samfunnsforskning (SNF) Medlem av rådgivende utvalg for "Organisasjon og ledelse", Lillehammer Olympic Organizing Committee (LOOC) Medlem av redaksjonsrådet for tidsskriftet Personal, Medlem av fagstyret i konsulentselskapet Ankerhus (Danmark), Juryformann for kåringen av Årets Sjef i Bergen (Bergens Tidende/Bergen Sekretærforening), 1999 Medlem av fagstyret i Knowledge Management Forum Norway (eneste akademikerrepresentant; underavdeling av Den Norske Dataforening), Varamedlem av styret for Det Nasjonale Forskerakademi i bedriftsøkonomi, Nasjonal ekspert i Norges Forskningsråd på området utdanningsforskning og utdanningspolitikk (deltaker i seminarer, konferanser og ekspertmøter i EU og Europa), Varamedlem til Nasjonalt råd for økonomisk-administrativt utdanning, XVI. EKSTERNE INTERNASJONALE VERV Medlem av Scientific Comittee i International Federation of Scholarly Associations in Management (IFSAM), Medlem av forskergruppe i CEMS som er plukket ut blant CEMS medlemmer til å studere CEMS-studenters (master) jobbpreferanser og verdier (NHH, ESADE og WUW; finansiert av L Oréal; CEMS-L Oréal Fellowship), EU-oppnevnt representant i Economic, Social and Human Sciences Panel (TMR Programme; Training and Mobility of Researchers, Human Capital and Mobility, Targeted Socio- Economic Research), EU-kommisjonen, DG XII, (Vitenskapelig ekspertgruppe bestående av Leading Scientists in Europe som vurderer søknader om forskningsmidler i EU-systemet.), Norges representant i styringskomiteen for COST-programmet (A11) underlagt EUkommisjonen, Norges delegat til ekspertkonferanse for EUs hvitbok om utdanning under EUkommisjonen NHH-oppnevnt representant i CEMS Interfaculty Group on Organization Behaviour (CEMS = Community of European Management Schools) Norges medlem av The EURONET-Cranfield Network on International Management Research, Medlem av det europeiske forskningsnettverket (som nasjonal ekspert ) LearningSpace (EU-initiert og -finansiert), Det norske medlem av Planning Group on European Education Research, (samarbeid mellom forskningsrådene i Storbritannia, Sverige, Finland, Danmark og Norge)

11 XVII. TILLITSVERV NORGES HANDELSHØYSKOLE Medlem av forskningsgruppen ISAM (International Strategy and Management) ved Institutt for strategi og ledelse, NHH, Medlem av ressursgruppe relatert til PSUs arbeid med NHHs strategi, 2008 Faggruppeleder, Organizational Economics and Management, Institutt for strategi og ledelse, Medlem av Arbeidsutvalget, Institutt for strategi og ledelse, Dekanus, leder av Bedriftsøkonomisk Fakultet, Nestleder for Programstyret for forskning og doktorgradsutdanning, Medlem av Programutvalget for etterutdanning, Instituttstyrer, Institutt for organisasjonsfag, Varastyrer, Institutt for organisasjonsfag, Fungerende instituttstyrer, Institutt for organisasjonsfag, 1990 Medlem av Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger, 1999 Medlem av Arbeidsmiljøutvalget, 1999 Medlem av Personalpolitisk utvalg for vitenskapelige stillinger, 1999 Varamedlem i Kollegiet Medlem av Avdelingsstyret for økonomiske fag Medlem av Avdelingsrådet for økonomiske fag, 1990, Medlem av Høyskolerådet Medlem av Innstillingsutvalget, Avdeling for økonomiske fag, 1990, Medlem av FIBE-komiteen (arrangementskomite for Nasjonal Fagkonferanse i Bedriftsøkonomi) Varamedlem Nasjonalt Forskerakademi i Bedriftsøkonomi, Leder av redaksjonskomite for skriftserie, Institutt for strategi og ledelse Leder av NHH-komite for vurdering av stipendiaters arbeidsplikt, 1994 Leder av NHH-komite for evaluering av undervisningen ved NHH, 1994 Leder av komite for vurdering av arbeidsmiljøet i NHHs undervisningslokaler, Leder av komite som vurderte personalpolitikken for ansatte i vitenskapelig stab ved NHH, Medlem av komite som vurderte omdanning av SNF til stiftelse og aksjeselskap, 1999 Medlem av komite for vurdering av masterprofilen i LHR, 2005 Medlem av en rekke andre utredningskomiteer og arbeidsgrupper XVIII. BIDRAG VITENSKAPELIGE KONFERANSER Se Vedlegg C for en oversikt (s.11-14). XIX. SENSORVIRKSOMHET Oppnevnt Kvalitetssikringssensor, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Kollegieoppnevnt sensor ved Det Medisinske Fakultet, Institutt for Sykepleievitenskap, Universitetet i Bergen, Kollegieoppnevnt sensor ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Bergen, , Sensurarbeid ved NHH, NHHK, Oppland Distriktshøgskole, Sjøkrigsskolen, Bankakademiet, Norges Markedshøyskole, Østfold Distriktshøgskole, Trondheim Økonomiske Høgskole, Norsk Hotellhøgskole, Handelshøyskolen BI, Forsvarets Overkommando (lederutdanning).

12 XX. ADMINISTRATIV PRAKSIS Budsjettkonsulent Historisk-Filosofisk Fakultet,Universitetet i Bergen (Løpende saksbehandling, sekretær for fakultetets faste budsjettkomite, EDBkomiteen, etterutdanningskomiteen og en rekke ad hoc utvalg.) Administrativt utviklingsarbeid og saksbehandling ved Sjøforsvarets Forsyningskommando (Rasjonaliseringskontoret), , som ledd i militær førstegangstjeneste som kvartermester. Oppbygging og faglig/administrativ drift av det ettårige spesialstudiet i "Ledelse og Kompetanseutvikling" ved NHH/NHHK Studierektor ved NHHs Kursvirksomhet (bistilling) Leder for og medlem av en rekke komiteer ved NHH Leder for en rekke forskningsprosjekter Instituttstyrer 1990 og Varainstituttstyrer Dekanus, Bedriftsøkonomisk Avdeling, NHH (avtrådt som følge av ny organisasjonsstruktur som overflødiggjorde vervet) Nestleder i Programutvalget for forskning og doktorgradsutdanning, Kvalitetssikringssensor, NTNU, XXI. FORELESNINGER UNIVERSITETER/HØYSKOLER Se Vedlegg D. XXII. ETTERUTDANNING OG VOKSENOPPLÆRING Se Vedlegg E. XXIII. FAGLIG SAMARBEID I NHH-MILJØET Resultater av faglig samarbeid med kolleger internt er dokumentert i Vedlegg F. XXIV. EKSTERNT FAGLIG SAMARBEID Resultater av samarbeid med ansatte ved andre institusjoner er dokumentert i Vedlegg G. Der framgår felles publisering av artikler og bøker med 58 eksterne kolleger, og at 252 ulike personer har bidratt i bøker jeg har redigert/utgitt alene eller sammen med andre. Dessuten har jeg levert bidrag i trykte antologier redigert av til sammen 43 ulike fagfeller. XXV. EKSTERNE FOREDRAG (utvalg) Se Vedlegg H. XXVI. KONSULENTVIRKSOMHET Se Vedlegg I. XXVII. PRESSE- OG MEDIEDEKNING Se Vedlegg J.

13 13 VEDLEGG A: SITERINGSLISTE Liste over 510 ulike vitenskapelige og faglige tidsskrifter/periodika der mine arbeider er sitert (citations), deriblant 284 tidsskrifter på nivå 2 og nivå 1. NIVÅ 2 (68 tidsskrifter) 1. Academy of Management Journal 2. Academy of Management Review 3. Accounting, Organizations and Society 4. Acta Sociologica 5. ACM Computing Surveys 6. Administrative Science Quarterly 7. American Journal of Sociology 8. American Sociological Review 9. Annual Review of Psychology 10. Applied Psychology 11. Behavior & Information Technology 12. British Journal of Industrial Relations 13. Discourse Studies 14. Economic Geography 15. Educational Psychology 16. Environment and Planning A 17. Environment and Planning C, Government and Policy 18. Entrepreneurship: Theory and Practice 19. European Accounting Review 20. European Journal of Industrial Relations 21. European Journal of Information Systems 22. European Journal of Marketing 23. European Journal of Teacher Education 24. Futures: The Journal of Policy, Planning and Futures Studies 25. Gender, Work & Organization 26. Higher Education 27. Human Resource Management 28. Human Relations 29. Industrial & Labor RelationsReview 30. Information Systems Research 31. International Business Review 32. International Journal of Information Management 33. International Journal of Research in Marketing 34. Journal of Applied Psychology 35. Journal of Agricultural Education and Extension 36. Journal of Business Research 37. Journal of Economic Literature (Micro Economics, Labor and Demographic Economics) 38. Journal of Education and Work 39. Journal of Educational Psychology 40. Journal of Information Technology 41. Journal of International Business Studies 42. Journal of Labor Economics 43. Journal of Management 44. Journal of Management Information Systems 45. Journal of Management Studies 13

14 Journal of Marketing 47. Journal of Organizational Behavior 48. Journal of Product Innovation Management 49. Journal of the Academy of Marketing Science 50. Journal of Vocational Behavior 51. Journalism Studies 52. Labor Studies Journal 53. Media, Culture and Society 54. Nursing Ethics 55. Omega International Journal of Management Science 56. Organization Science 57. Organization Studies 58. Personnel Psychology 59. Public Administration 60. Research Policy 61. Scandinavian Journal of Educational Research 62. Sociological Theory 63. Strategic Management Journal 64. Teaching and Teacher Education 65. Technology Analysis & Strategic Management 66. Urban Studies 67. West European Politics 68. World Development NIVÅ 1 (216 tidsskrifter) 69. Academy of Management Executive 70. Academy of Management Perspectives 71. Academy of Marketing Science Review 72. Adult Education Quarterly 73. Asia Pacific Business Review 74. Asian-Pacific Economic Literature 75. Asia Pacific Journal of Management 76. Baltic Journal of Management 77. Beta. Scandinavian Journal of Business Research 78. British Journal of Educational Psychology 79. British Journal of Management 80. British Journal of Nursing 81. Business History 82. Business and Politics 83. Business & Society 84. California Management Review 85. Cambridge Journal of Economics 86. Career Development International 87. Choices 88. Cartography and Geographic Information Science 89. Community, Work & Family 90. Comparative Labor Law & Policy Journal 91. Comparative Social Research 92. Competition & Change 93. Computers in Industry 94. Construction Information Quarterly 14

15 Construction Management and Economics 96. Contemporary Educational Psychology 97. Contemporary Sociology 98. Cross Cultural Management 99. Design Studies 100. Economic and Industrial Democracy 101. Education + Training 102. Education and Ageing 103. Employee Relations 104. Employee Responsibilities and Rights Journal 105. Engineering Economics 106. Entrepreneurship & Regional Development 107. Environmental Politics 108. Equal Opportunities International 109. European Accounting Review 110. European Business Forum 111. European Journal of Education 112. European Journal of International Management 113. European Management Journal 114. Experimental Economics 115. Expert Systems with Applications 116. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing 117. Human Resource Development International 118. Human Resource Development Quarterly 119. Human Resource Development Review 120. Human Resource Management Journal 121. Human Resource Management Review 122. Human Systems Management 123. Industrial and Commercial Training 124. Industrial Relations (Berkeley) 125. Industrial Relations Journal 126. Industrielle Beziehungen (Germany) 127. Information Systems Management 128. Integrated Manufacturing Systems 129. International Gambling Studies 130. International Journal of Action Research 131. International Journal of Applied Linguistics 132. International Journal of Bank Marketing 133. International Journal of Business and Globalisation 134. International Journal of Business Excellence 135. International Journal of Comparative Sociology 136. International Journal of Cross-Cultural Management 137. International Journal of Entrepreneurship Education 138. International Journal of Entrepreneurship and Innovation 139. International Journal of Healthcare Technology and Management 140. International Journal of Hospitality Management 141. International Journal of Human-Computer Studies 142. International Journal of Human Resource Management 143. International Journal of Human Resources Development and Management 144. International Journal of Information Systems and Change Management 145. International Journal of Innovation Management 15

16 International Journal of Knowledge and Learning 147. International Journal of Leadership Studies 148. International Journal of Learning and Intellectual Capital 149. International Journal of Lifelong Education 150. International Journal of Management Concepts and Philosophy 151. International Journal of Management Reviews 152. International Journal of Manpower 153. International Journal of Operations & Production Management 154. International Journal of Organisational Behaviour 155. International Journal of Pressure Vessels and Piping 156. International Journal of Production Economics 157. International Journal of Public Sector Management 158. International Journal of Research in Marketing 159. International Journal of Selection and Assessment 160. International Journal of Service Industry Management 161. International Journal of Technology Management 162. International Journal of Training and Development 163. International Journal of Work, Organisation and Emotions 164. International Marketing Review 165. International Review of Education 166. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research 167. International Small Business Journal 168. International Sociology 169. International Studies of Management & Organization 170. Issues in Accounting Education 171. Journal of Agricultural Education and Extension 172. Journal of Applied Behavioral Science 173. Journal of Applied Social Psychology 174. Journal of Asian Economics 175. Journal of Business and Industrial Marketing 176. Journal of Career Assessment 177. Journal of Career Development 178. Journal of Contemporary Asia 179. Journal of Developmental Entrepreneurship 180. Journal of Contemporary Asia 181. Journal of East European Management Studies 182. Journal of Economic Issues 183. Journal of Electronic Commerce in Organizations 184. Journal of Electronic Commerce Research 185. Journal of Engineering and Technology Management 186. Journal of European Industrial Training 187. Journal of European Social Policy 188. Journal of Federalism 189. Journal of High Technology Management Research 190. Journal of Individual Employment Rights 191. Journal of Industrial Relations 192. Journal of Information, Information Technology, and Organizations 193. Journal of Intellectual Capital 194. Journal of Institutional Economics 195. Journal of Institutional and Theoretical Economics 196. Journal of Intercultural Communication 16

17 Journal of Intercultural Communication Research 198. Journal of International Entrepreneurship 199. Journal of International Management 200. Journal of International Social Research 201. Journal of Knowledge Management 202. Journal of Labor Research 203. Journal of Management Development 204. Journal of Management in Medicine 205. Journal of Managerial Psychology 206. Journal of Nursing Management 207. Journal of Occupational and Organizational Psychology 208. Journal of Occupational Health Psychology 209. Journal of Personal Selling & Sales Management 210. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 211. Journal of Small Business and Enterprise Development 212. Journal of Small Business Management 213. Journal of Social Behavior and Personality 214. Journal of Strategic Marketing 215. Journal of Substance Use 216. Journal of Telemedicine and Telecare 217. Journal of Workplace Learning 218. Journal of World Business 219. Journalism Practice 220. Knowledge and Process Management 221. Leadership 222. Learning Organization 223. Lecture Notes in Computer Science 224. Long Range Planning 225. Magma 226. Management Development Review 227. Management International Review 228. Management Research News 229. Management Revue 230. Managing Global Transitions 231. MIS Quarterly 232. Nordic Journal of Adult Education 233. Nordisk Psykologi 234. Norsk geografisk tidsskrift 235. Norsk medietidsskrift 236. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 237. Organizacijų Vadyba: Sisteminiai Tyrimai (Lithuania) 238. Organization 239. Organizational Dynamics 240. Organizational Research Methods 241. Parliamentary Affairs 242. Pedagogisk forskning I Sverige (Sweden) 243. Personnel Review 244. Policy Sciences 245. Praktisk Økonomi 246. Praktisk økonomi og finans 247. Praxis 17

18 Public Personnel Management 249. Publius The Journal of Federalism 250. Rélations Industrielle (Canada) 251. Research and Practice in Human Resource Management 252. Quality & Quantity 253. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 254. Scandinavian Journal of Managemen 255. Scandinavian Journal of Organizational Psychology 256. Scandinavian Journal of Public Health 257. Schmalenbach Business Review (Germany) 258. School Leadership and Management 259. Scientometrics 260. Service Industries Journal 261. Sex Roles: A Journal of Research 262. Small Business Economics 263. Socio-Economic Planning Sciences 264. Sosiologi i dag 265. Strategic Organization Quarterly 266. Studies in Continuing Education 267. Søkelys på arbeidsmarkedet 268. Technovation 269. Tertiary Education and Management 270. The Mathematical Intelligencer 271. Thunderbird International Business Review 272. Third World Quarterly 273. Tidsskrift for arbejdsliv (Denmark) 274. Tidsskrift for den norske lægeforening 275. Tidsskrift for norsk psykologforening 276. Tidsskrift for samfunnsforskning 277. Total Quality Management & Business Excellence 278. Tourism Economics 279. Training and Development 280. Transport Policy 281. Venture Capital: An International Journal of Entrepreneuring Finance 282. Work, Employment & Society 283. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development 284. WSEAS Transactions on Business and Economics ØVRIGE (226 tidsskrifter/periodika/handbooks) 285. A London Bibliography of the Social Sciences 286. Abstracts in Anthropology 287. Academy of Marketing Studies Journal 288. Acta Oeconomica Pragensia (Czechia) 289. Actualidades Investigativas en Educación (Costa Rica) 290. Advances in Developing Human Resources 291. Advances in Global Leadership (JAI Press) 292. Advances in Group Processes 293. Advances in Industrial and Labor Relations 294. Advances in International Management (JAI Press) 295. Aikuiskasvatus (Finland) 296. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (Turkey) 18

19 A London Bibliography of the Social Sciences 298. Applied Social Science Index & Abstracts 299. Arbeit (Germany) 300. Asia Pacific Education Review 301. Audit & Economy Research (China)riérologie (Canada) 302. Bibliographic Guide to Business and Economics 303. Bibliographie der Wirtschaftswissenschaften (Germany) 304. British Education Index 305. Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Education 306. Chicago Journal of International Law 307. China Higher Medical Education 308. China Science and Technology Information 309. China Soft Science 310. China Metallurgical Education 311. Chinese Management Journal 312. Chinese Management Review 313. Ciência da Informação (Brazil) 314. Competences: Webster s Quotations, Facts and Phrases 315. Construction Economy (China) 316. Construction Information Quarterly 317. Contemporary Authors Cumulative Index (USA) 318. Current Topics in Management 319. East China Economic Management (China) 320. Ecological Economy (China) 321. Economic Survey (China) 322. Ekonomski Anali (Serbia) 323. Economy and Management (China) 324. Educar (Spain) 325. Educatio (Hungary) 326. Educational Administration Abstracts 327. Educational Sciences Journal 328. Educational Sociology (Taiwan) 329. Ege Akademik BakıĢ / Ege Academic Review (Turkey) 330. Ekonomi och samhälle 331. Electronic Journal of Business Research Methods 332. Electronic News 333. Encyclopedia of Artificial Intelligence 334. Encyclopedia of Management 335. Endogener Tourismus (Germany) 336. Enterprise Economy (China) 337. Equal Opportunities International 338. Ergonomics Abstracts 339. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences 340. Fagbladet dbio (Denmark) 341. Foreign Economies Management (China 342. Francis Bulletin Signalétique (France) 343. Frontiers of Business Research 344. Geistes- und sozialwissenschaftliche Fortschrittsberichte 345. German Journal of Human Resource Research 346. Global Journal of Flexible Systems Management (India) 347. Global Public Relations Handbook 348. Guan Li Ping Lun Management Review (China) 19

20 Handbook of Asian Management 350. Handbook of Research on Contemporary Theoretical Models in Information Systems 351. Handbook of Cross-Cultural Management 352. Handbook of Human Resource Management 353. Handbook on Knowledge-Intensive Organizations 354. Handbook on Knowledge in Organizations 355. Handbook on Knowledge Management 356. Handbook of Organizational Learning 357. Handbook of Qualitative Research Methods for International Business 358. Handbook of Research on Contemporary Theoretical Models in Information Systems 359. Handbook of Research in International Human Resource Management 360. Handbook of Research on Knowledge-Intensive Organizations 361. Handbook of Work and Organization Psychology (Psychology Press) 362. Herausforderungen an das Management (Germany) 363. Higher Education, Development and Evaluation (China) 364. Hold pusten 365. Human Resource Development of China 366. ISAS Insights 367. Index of Economic Articles in Journals and Collective Volumes 368. Indian Journal of Social Science 369. Informacion al día en gestion pública 370. Información Comercial Española (Spain) 371. Industrial Technology & Economy (China) 372. Industrial and Commercial Training 373. Innovations (ISBN ) 374. INNOVAR. Revista deficiencias administrativas y sociales (Spain) 375. International Bibliography of Administrative Science 376. International Bibliography of Sociology 377. International Encyclopedia of Adult Education and Training (Pergamon) 378. Internationales Jahresbuch der Festschriften 379. International Journal of Anarchism 380. International Journal of Business Research 381. International Journal of Chinese Culture and Management 382. International Journal of Employment Studies 383. International Journal of Human Resources Development and Management 384. International Journal of IT in Architecture, Engineering, and Construction 385. International Journal of Management Science and Engineering Management 386. International Journal of Quality and Innovation 387. International Journal of Process Management and Benchmarking 388. Internationale Jahresbibliographie der Festschriften 389. International Labor Documentation(ILO) 390. International Review of Industrial and Organizational Psychology 391. Journal of Accounting and Organizational Change 392. Journal of Advancing Information and Management Studies 393. Journal of Behavioral Finance 394. Journal of Changchu Institute of Technology (China) 395. Journal of Capital Normal University (China) 396. Journal of Datong Medical College (China) 397. Journal of Foshan University (China) 398. Journal of Guangxi University (Philosophy & Social Science Edition) (China) 399. Journal of Hefei University of Technology (China) 400. Journal of Henan Vocational Technical Teachers College (China) 20

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-ØKAD, ENGELSK, 2006 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:09:55 Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time:

Detaljer

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-HOTLED, ENGELSK, 2007 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:11:21 Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i hotelledelse Full-time/Part-time: Full-time

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH Inspirasjonsseminar SIU Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer 24. januar 2014 John A. Andersen NHH NHH - 1936 NHH 2013 Internasjonalisering et viktig element i utdanningen ved NHH Når mer enn halvparten

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Presentasjon til Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 4. mars 2014 Den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen www.espen.com self@espen.com Digitalisering Fra frykt til praksis Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar 2017 Espen Andersen Førsteamanuensis Institutt for strategi, Handelshøyskolen

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30 The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2011 27. juni på ås kl. 12.30 14.30 Tema: Klimapolitikk Må vi vente på FN? UMB satser på grønn forskning Forløperen

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Oftedal, E. and Foss, L. "Dynamics of Legitimacy Building" Paper submitted to Entrepreneurship Theory and Practice, December 2012.

Oftedal, E. and Foss, L. Dynamics of Legitimacy Building Paper submitted to Entrepreneurship Theory and Practice, December 2012. PUBLIKASJONER FORFI 2012: Magnus Gulbrandsen and Einar Rasmussen (2012) The use and development of indicators for the commercialisation of university research in a national support programme Technology

Detaljer

NARMA + Forskningsrådet = fremragende kompetanse

NARMA + Forskningsrådet = fremragende kompetanse NARMA + Forskningsrådet = fremragende kompetanse Parallellsesjon 1, dag 1 Kl 14.00 17.00, Tirsdag 28.3.2017 Ragnar Lie, UHR 67 deltakere Agenda Innledninger: Om rammeverket og kompetanseprosjektet så langt,

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats?

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? SFI møte 20.09.11, avd dir Kristin Danielsen 3-4/11/2010 1 Globale utfordringer og globale innovasjonsnettverk

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Om forskningsprosjektet #Læringslivet

Om forskningsprosjektet #Læringslivet Presentasjon 1 juni P52 KPH Om forskningsprosjektet #Læringslivet #Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work (Annen støtte FINNUT) Application

Detaljer

Welcome to RiskNet open workshop

Welcome to RiskNet open workshop Welcome to RiskNet open workshop Norsk Regnesentral 2. April 2009 Ved prosjektleder RiskNet: Dag Haug. epost: dag.haug@nr.no Norwegian Computing Center Norwegian Computing Center is a private independent

Detaljer

Bibliometri i studier av forskning

Bibliometri i studier av forskning 3,0 2,5 Sweden 2,0 Denmark 1,5 1,0 Finland 0,5 Norway 0,0 Bibliometri i studier av forskning Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Hva er bibliometri? 2. Eksempler på undersøkelser av: Forskningsaktivitet Fagprofiler

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Sluttregnskap. Prosjektnummer: One-Day Conference on Corporate Finance

SLUTTRAPPORT. Sluttregnskap. Prosjektnummer: One-Day Conference on Corporate Finance Side: 1 SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 271960 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: One-Day Conference on Corporate Finance Mæland, Jøril FINANSMARK NORGES HANDELSHØYSKOLE

Detaljer

Å våge å lede: 10 tips til kvinner som leder på tvers av kulturer

Å våge å lede: 10 tips til kvinner som leder på tvers av kulturer Å våge å lede: 10 tips til kvinner som leder på tvers av kulturer Hvordan kan ledere utvikle kommunikasjonsadferd for økt gjennomslagskraft på tvers av kulturer? Vi må våge å gjøre en forskjell hver dag!

Detaljer

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2003)

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2003) Professor Odd Nordhaug, Dr.Philos. Department of Strategy and Management Norwegian School of Economics and Business Administration odd.nordhaug@nhh.no COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2003) 385 professional

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

INB INTERNATIONAL BUSINESS JAN I. HAALAND 21. april 2017

INB INTERNATIONAL BUSINESS JAN I. HAALAND 21. april 2017 INB INTERNATIONAL BUSINESS JAN I. HAALAND 21. april 2017 Hvorfor INB? Kan du tenke deg en karriere i: Internasjonale selskaper? Internasjonale organisasjoner? Internasjonalt rettet virksomhet i Norge eller

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

Slipp brukerne løs det er PDA!

Slipp brukerne løs det er PDA! Slipp brukerne løs det er PDA! Ane Grydeland Mariann Løkse Universitetsbiblioteket UiT Bibsyskonferansen 2015 PDA: Patron driven acquisition Brukerstyrt kjøp av bøker Brukeren får tilgang når han/hun trenger

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene i VRI VRI Forskersamling i Kristiansand, 25.04.2012 v/ Anne H. Gausdal, prosjektleder forskerprosjekt Buskerud og Vestfold Disposisjon 1. Forskere fasiliteter

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Idre, 2017-10-03 Fredman, Peter Haukeland, Jan Vidar Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser:

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Forskerutdanning for lærerutdanningene strategier for fremtiden

Forskerutdanning for lærerutdanningene strategier for fremtiden Forskerutdanning for lærerutdanningene strategier for fremtiden Prof. Halla B. Holmarsdottir, leder for PhD program i utdanningsvitenskap for lærerutdanning NRLU rådsmøte 1-2 juni, 2016 Lærerutdanninger

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

En kort situasjonsrapport. Oslo, Glenn-Egil Torgersen Professor, Phd Leder av forskningsgruppen MILPED DU/SAM FHS/FSTS/Pedagogikk og metode

En kort situasjonsrapport. Oslo, Glenn-Egil Torgersen Professor, Phd Leder av forskningsgruppen MILPED DU/SAM FHS/FSTS/Pedagogikk og metode Forskningsgruppen MILPED/DU-SAM ved FHS på den årlige Nordic Educational Research Association Congress 2017 University of Copenhagen/Aalborg, 23-25 March En kort situasjonsrapport Oslo, 27.03.2017 Glenn-Egil

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Senter for Varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing)

ÅRSRAPPORT 2008 Senter for Varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing) ÅRSRAPPORT 2008 Senter for Varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing) 1 Fremtidsrettet utvikling av kunnskap innenfor varehandel Året 2008 var preget arbeidet med å etablere en fremtidsrettet

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan

MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan (Aksel.Rokkan@nhh.no) NHH Marketing Faculty Tor W. Andreassen Einar Breivik Sven A. Haugland Leif E. Hem Ingeborg A. Kleppe Herbjørn

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 /

B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 / B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 / 2 0 1 8 Viktig: I de fleste fag vil det i tillegg til bøker være et digitalt kompendium. De er ikke listet

Detaljer

Mobilitet og erfaringer med rekruttering av nordamerikanske studenter

Mobilitet og erfaringer med rekruttering av nordamerikanske studenter Mobilitet og erfaringer med rekruttering av nordamerikanske studenter Bjørn Erik Munkvold Professor i Informasjonssystemer Koordinator for partnerskap med University of Nebraska, Omaha (UNO) Universitetet

Detaljer

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte,

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, 09.02.2012 7th Framework Programme for research and technological development EUs samlede satsing

Detaljer

Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE

Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE AGENDA 1) Tema og bakgrunn for masteroppgaven 2) Teoretisk rammeverk 3) Tidligere forskning

Detaljer

Søkertall 2-årig master høsten 2017

Søkertall 2-årig master høsten 2017 Søkertall 2-årig master høsten 2017 Medisin, helse og sosialfag Plasser Søkere totalt 1. pri.søkere 1015 Gerontologi, erfaringsbasert - deltid, Gjøvik 30 16 13 1553 Psykisk helsearbeid, Trondheim 20 138

Detaljer

Barbara Wasson, Director. NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016

Barbara Wasson, Director. NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016 U N I V E R S I T Y O F B E R G E N Barbara Wasson, Director NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016 OVERVIEW SLATE Mandate Learning Analysis? SLATE Organisation & Collaboration Partners Research

Detaljer

FORENKLING OG FOKUSERING

FORENKLING OG FOKUSERING FORENKLING OG FOKUSERING Lederutvikling i en mellomstor bedrift Eva Skille & Morten Müller-Nilssen 2 REVISED STRATEGY Flexible European generation and market operations International hydropower FOKUSERT

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

SIAEOS status og videre arbeid. Karin Refsnes prosjektdirektør, Norges forskningsråd, SIAEOS seminar

SIAEOS status og videre arbeid. Karin Refsnes prosjektdirektør, Norges forskningsråd, SIAEOS seminar SIAEOS status og videre arbeid Karin Refsnes prosjektdirektør, Norges forskningsråd, SIAEOS seminar 19.12.08 SIAEOS (Svalbard Integrated Earth Observing System) status og videre arbeid (1) SIAEOS er et

Detaljer

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 148 REPRINT FROM JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY VOL. 27 NO. 1, 1983 DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE DISKRET DYNAMISK

Detaljer

Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005

Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005 1 Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005 Målsetting Få oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner i Norge som driver coach utdannelser Finne ut hvilke av disse som er ICF godkjente Bruke resultatet

Detaljer

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi??

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Anna Mette Fuglseth professor, dr. oecon. leder for forskerskolen www.nhh.no/nfb Oversikt Innledning Nasjonale forskerskoler Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi

Detaljer

Notatet er utarbeidet av Terje Vassdal og Lars Fallan på vegne av AU.

Notatet er utarbeidet av Terje Vassdal og Lars Fallan på vegne av AU. Vedlegg 6: NRØA sak 21/10 Notatet er utarbeidet av Terje Vassdal og Lars Fallan på vegne av AU. Om bruk av navnet Handelshøgskole i Norge. Bakgrunn Det har fram til 2009 vært tre institusjoner i Norge

Detaljer

Effektive strategier for livslang læring. Søren Ehlers Gun-Britt Wärvik

Effektive strategier for livslang læring. Søren Ehlers Gun-Britt Wärvik Effektive strategier for livslang læring Søren Ehlers Gun-Britt Wärvik Influencing each other EU policies National policies National practices National professions Which box? Research Policy Profession

Detaljer

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner Bachelor Skipsteknisk Drift Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund jobber med påbygging på maskinistutdanningen i fagskolen. Påbyggingen

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Innovasjon i H Kort om innovasjonsteori. Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet.

Innovasjon i H Kort om innovasjonsteori. Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet. Innovasjon i H2020 Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet 1. Kort om innovasjonsteori Grunnforskning Anvendt forskning Innovasjon Verdiskaping 1 Systemisk innovasjonsmodell Five-Year

Detaljer

NORSI-Norwegian Research School in Innovation

NORSI-Norwegian Research School in Innovation NORSI-Norwegian Research School in Innovation Professor Bjørn Asheim, CIRCLE, Lunds universitet. Presentasjon, VRI-forskersamling, Kristiansand, 25.-26. april 2012 Bakgrunn for nasjonale forskerskoler

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132

HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132 HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132 Obligatoriske valgemner Valgfrie valgemner Valgfrie andre emner JUS5134 -

Detaljer

Handelshøyskolen BI - internasjonal virksomhet og strategi

Handelshøyskolen BI - internasjonal virksomhet og strategi Handelshøyskolen BI - internasjonal virksomhet og strategi Tom Colbjørnsen Oversikt Handelshøyskolen BI en kort presentasjon Bakgrunn for internasjonaliseringsstrategien BIs internasjonale strategi BIs

Detaljer

Nominering av publiseringskanaler til nivå 2

Nominering av publiseringskanaler til nivå 2 Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. oktober 2005 Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 DORBUD leverer totalentrepriser og utførelsesentrepriser som hovedentreprenør Over 20 års erfaring med bygging Vi har 66 ingeniører som daglig følger

Detaljer

Søkertall 2-årig master høsten 2017

Søkertall 2-årig master høsten 2017 Søkertall 2-årig master høsten 2017 Medisin, helse og sosialfag Plasser Søkere totalt 1. pri.søkere 1015 Gerontologi, erfaringsbasert - deltid, Gjøvik 30 16 13 1553 Psykisk helsearbeid, Trondheim 20 138

Detaljer

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Merethe Sandberg Moe 3.6.2013, Gruppen for Internasjonale stipend Forskningsrådets finansiering av mobilitet Innenfor

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SØKERE

RETNINGSLINJER FOR SØKERE UNIVERSITETET I BERGEN SPIRE Strategisk program for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid RETNINGSLINJER FOR SØKERE Nøkkeldatoer 2014 Søknadsfrist: Onsdag 30. april 2014 Utvelgelse av prosjekter:

Detaljer

Noen universitetstrender og samfunnsutfordringer

Noen universitetstrender og samfunnsutfordringer Noen universitetstrender og samfunnsutfordringer Colin Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hvis det var opp til deg å endre noe ved forskningen slik den er i dag hva ville du endre og hvorfor?

Detaljer

Clinical Research Initiative for Global Health (CRIGH)

Clinical Research Initiative for Global Health (CRIGH) Clinical Research Initiative for Global Health (CRIGH) CRIGH - muligheter for Norge Brukermøte NORCRIN 25. september 2017 Øyvind Melien CRIGH Core Team OECD GSF initiativ «Facilitating international cooperation

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap.

ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap. ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap. Praktisk info: Velkommen til kurset ENT4505 Introduksjon til sosialt entreprenørskap. Som navnet tilsier så gir dette kurset en generell innføring i hva

Detaljer

Fellesgradssamarbeid med University of Saskatchewan 2010 Ka, kofførr og kordan?

Fellesgradssamarbeid med University of Saskatchewan 2010 Ka, kofførr og kordan? Fellesgradssamarbeid med University of Saskatchewan 2010 Ka, kofførr og kordan? Jørn Weines, førstekonsulent og prosjektkoordinator ved Senter for samiske studier Ka? Fellesgradssamarbeid mellom UiT Norges

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Rapport fra Arbeidsutvalget NSHK

Rapport fra Arbeidsutvalget NSHK Rapport fra Arbeidsutvalget NSHK 2007 2009 Medlemmer av arbeidsutvalget i perioden: Gunn Strand Hutchinson, leder NSHK, Høgskolen i Bodø, Norge Oddrun Bollingmo, Høgskolen i Sør Trøndelag, fram til høst

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007)

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) Professor Odd Nordhaug, Dr.Philos. Department of Strategy and Management Norwegian School of Economics and Business Administration odd.nordhaug@nhh.no COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) PUBLISHED BOOKS

Detaljer

PLACE PRACTICE, LEARNING AND ACTION COMMUNITY ON E-SOCIAL WORK

PLACE PRACTICE, LEARNING AND ACTION COMMUNITY ON E-SOCIAL WORK PRESENTASJON V/FØRSTELEKTOR ANNE KARIN LARSEN, ISV/AHS FROKOSTSEMINAR 26 OKTOBER 2016 INTERNASJONALT KONTOR PLACE PRACTICE, LEARNING AND ACTION COMMUNITY ON E-SOCIAL WORK ERASMUS + KA2 STRATEGIC PARTNERSHIPS

Detaljer

FREMTIDIG ORGANISERING AV PROSJEKTERING I VEIDEKKE

FREMTIDIG ORGANISERING AV PROSJEKTERING I VEIDEKKE FREMTIDIG ORGANISERING AV PROSJEKTERING I VEIDEKKE LC-NO Seminar, Trondheim 1 september 2016 Vegard Knotten Integrert metodikk for prosjekteringsledelse 4-årig BIA prosjekt via Norges Forskningsråd. Prosjektperioden

Detaljer

Pensum SUM 3000 - alfabetisk

Pensum SUM 3000 - alfabetisk Pensum SUM 3000 - alfabetisk Bøker: Allen, T. & Thomas, A. 2000. Poverty and Development into the 21st Century. Oxford University Press. Kapittel 1, 2, 3, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 21 og 22. *Andersen, E.

Detaljer

Senter for Varehandelsstudier 4/13/2010

Senter for Varehandelsstudier 4/13/2010 HANDELSHØYSKOLEN BI Årsrapport 2009 Senter for Varehandelsstudier 4/13/2010 [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the

Detaljer

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering Dag W. Aksnes Norsk forskning målt ved publisering og sitering Noen vurderinger av kvaliteten til norsk forskning Benner &Öquist (2013) The international visibility of Norwegian universities is limited,

Detaljer