Din bruksanvisning SILVERCREST KH 2278 PORTABLE MP3-CD PLAYER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SILVERCREST KH 2278 PORTABLE MP3-CD PLAYER http://no.yourpdfguides.com/dref/3034845"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SILVERCREST KH 2278 PORTABLE MP3-CD PLAYER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SILVERCREST KH 2278 PORTABLE MP3-CD PLAYER i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Etablering af strømforsyning For at gøre MP3/CD-afspilleren klar til brug skal du blot etablere en strømforsyning. Derfor: nye batterier er opladet for første gang, kan gengivelses-/afspilningstiden forkortes. Klargøring af MP3/CD-afspilleren til brug i bilen Med det medfølgende autoadapter-sæt kan du også bruge MP3/CD-afspilleren i bilen. Den side af auto-kassetteadapteren, hvor tilslutningskablet sidder, skal pege hen mod dig selv. For at fortsætte afspilningen af en audio-cd: Tryk igen én gang på tasten»play/pause«. Springetiltitelstartfrem/tilbage Inden for titlerne på en indsat audio-cd kan du 2 Tryk så én gang på tasten»play/pause«for at starte afspilningen af denne titel. For hurtigsøgning tilbage: Hold tasten»skip/search 9«inde under afspilningen af titlen. Programmering af titelsammensætninger (program-funktion) Med program-funktionen kan du bestemme,. For at programmere din egen titelsammensætning til afspilning: 1 Hvis der allerede afspilles en CD: Afbryd først afspilningen ved at trykke på tasten»stop«. På LCD-displayet vises nu»p-02«for den anden titel, der skal programmeres. 6 Tryk én gang på tasten»play/pause«for at starte afspilningen af den programmerede titelsammensætning. 9 For at slå programfunktionen fra, skal du trykke to gange på tasten»stop«under afspilningen. På den måde kan du hurtigt få et overblik over alle titler på en CD. For at aktivere introduktionsfunktionen: 1 Hvis der allerede afspilles en CD: Afslut først afspilningen ved at trykke én gang på tasten»stop«. For at aktivere tilfældig afspilning: 1 Hvis der allerede afspilles en CD: Afslut først afspilningen ved at trykke én gang på tasten»stop«. Gentagetafspilningafenkeltetitler For at gentage afspilningen af en enkelt titel på den indsatte CD: Tryk én gang på tasten»mode«under afspilningen af den ønskede titel. Trykker én gang på tasten»stop«for at afbryde den gentagne afspilning eller trykker fire gange på tasten»mode«for at skifte tilbage til den normale afspilningsfunktion. Trykker på tasten»stop«for at afbryde afspilningen eller trykker tre gange på tasten»mode«for at skifte tilbage til den normale afspilningsfunktion. Titelvalg Ved MP3-CD'er kan du vælge titler på tilsvarende vis som ved traditionelle audio-cd'er. Springe flere titler frem For at springe flere titler frem inden for titlerne på en indsat MP3-CD: Tryk på tasten»album/ 10+/ESP«under afspilningen eller i pause-modus. For at aktivere introduktionsfunktionen: 1 Hvis der allerede afspilles en MP3-CD: Afslut først afspilningen ved at trykke én gang på tasten»stop«. 3 Tryk nu én gang på tasten»play/pause«for at starte introduktionsfunktionen. For at aktivere tilfældig afspilning: 1 Hvis der allerede afspilles en MP3-CD: Afslut først afspilningen ved at trykke én gang på tasten»stop«. Gentage en enkelt titel på en MP3-CD gentage alle titler inden for en mappe på en MP3-CD gentage hele MP3-CD'en Gentagetafspilningafenkeltetitler For at gentage afspilningen af en enkelt titel på den indsatte MP3-CD: Tryk én gang på tasten»mode«under afspilningen af den ønskede titel. Trykker på tasten»stop«for at afbryde afspilningen eller trykker fem gange på tasten»mode«for at skifte tilbage til den normale afspilningsfunktion. Gentagetafspilningaftitlerneienmappe For at gentage afspilningen af alle titler i en mappe på den indsatte MP3-CD: Tryk to gange på tasten»mode«under afspilningen af en titel fra den ønskede mappe. Trykker på tasten»stop«for at afbryde afspilningen eller trykker fire gange på tasten»mode«for at skifte tilbage til den normale afspilningsfunktion. GentagetafspilningafalleMP3-CD-titler For at gentage afspilningen af alle titler på den indsatte MP3-CD: Tryk tre gange på tasten»mode«under afspilningen af en titel. Trykker tre gange på tasten»mode«for at skifte tilbage til den normale afspilningsfunktion. Programmering af titelsammensætninger (program-funktion) For at programmere din egen titelsammensætning til afspilning: 1 Hvis der allerede afspilles en MP3-CD: Afslut først afspilningen ved at trykke én gang på tasten»stop«. Hvis der er mapper på MP3-CD'en: 3 På LCD-displayet blinker mappens nummer»01«. Vælg ved at trykke på tasterne»skip/ Search : «/»Skip/Search 9«den mappe, som indeholder den første titel, der skal programmeres. Tryk én gang på tasten»play/pause«for at starte afspilningen af titelsammensætningen. Søgning efter titler ud fra betegnelser Du kan søge efter titler på MP3-CD'er ved at indtaste starten af titelbetegnelsen. For at søge efter titler: 1 Hvis der allerede afspilles en MP3-CD: Afslut først afspilningen ved at trykke én gang på tasten»stop«. Du kan indlæse fra 1 til 10 bogstaver, tal og tegn. Hvis der ikke findes en titel, der svarer til din indlæsning, viser displayet»not FOUND«. For at slukke MP3/CD-afspilleren: Tryk én gang på tasten»stop«under afspilningen af en titel. Sørg for, at der ikke kommer fugt ind i MP3/CD-afspilleren under rengøringen! Hvis der opstår funktionsfejl ved MP3/CD-afspilleren under anvendelsen: Afbryd først MP3/CDafspillerens strømforsyning. Muligårsag Det kan forekomme, at MP3/CD-afspilleren ikke kan læse/afspille CD-R'er og/eller CD-RW'er. Hvis dette kun sker ved nogle CD-R'er/CD-RW'er, er der ikke tale om en fejlfunktion i MP3/CD-afspilleren. Andre årsager til funktionsfejl, som du selv kan afhjælpe: Problem Der vises intet på LCD-displayet, når der trykkes på tasten»play/pause«. Muligårsag/løsning Der kan have dannet sig en film af kondensvand på laserens scannerlinse i MP3/CD-afspilleren. Dette kan især være tilfældet, hvis MP3/CD-afspilleren har været udsat for kraftige temperatursvingninger. De nævnte funktionsfejl ikke kan afhjælpes som beskrevet, eller der forekommer andre funktionsfejl end de beskrevne. Kontakt de instanser, der er ansvarlige for affaldsbortskaffelse/dagrenovation i din by eller kommune.

3 Opbevar kassebonen som bevis for købet. ring til det pågældende servicested i tilfælde af, at garantien skal tages i brug. Kun på denne måde kan vi sikre dig en gratis indsendelse af din vare. Garantiydelsen gælder kun for materiale- og fabrikationsfejl, men ikke for sliddele eller for beskadigelser på skrøbelige dele, f. Var god bevara kassakvittot som köpbevis. Vid garantifall ber vi dig ringa till din serviceavdelning. Vid missbruk och ofackmässig behandling, användande av våld och vid ingrepp, som inte genomförs av vår auktoriserade service-filial, upphör garantin att gälla. «Play/Pause» (oppe) «Skip/Search» bakover (venstre) 4=# «Skip/Search» forover (høyre) 4=$ «Stop» (nede) t Tast «Mode» Tast «Vol -» y Tast «Prog/EQ» u Tast «Album/10+/ESP» Venstre side i Kontakt «DC 4,5 V» for strømtilkobling o Kontakt for hodetelefon «Phones» Høyre side a Kontakt «Line out» Forside s Indikator «Charge» d Skyvebryter «Open» Underside f Skyvebryter «Bass Boost on/off» g Skyvebryter «Hold» h Skyvebryter «Charge on/off» j Batterirom Tast «Play/Pause» Tast «Skip/Search» bakover 2# Tast «Vol -» Venstre side 2$ Øretelefonkontakt Høyre side 2% Kabel med støpsel for tilkobling til øretelefonkontakt «Phones» på apparatet Bakside 2^ Festeklips 2& Tast «Prog/EQ» 2* Tast «10+/Album» 2( Tast «Mode» Underside 3) Skyvebryter «Hold» Søke etter spor ved hjelp av betegnelsen. Sett derfor MP3-CD-spilleren alltid på fast, plant og sklisikkert underlag. Dette gjelder spesielt ved bruk i bil. Sett aldri åpne varmekilder som f. Spesielt om sommeren kan biler bli svært varme innvendig. Utsett aldri MP3-CD-spilleren for direkte sollys (f. eks. Rett bak frontruten ved bruk i bil). Utsett aldri MP3-CD-spilleren for vannsprut (f. For bruk av MP3-CD-spilleren på strømnettet skal det kun brukes strømadapteren som følger med. Dette gjelder også for lading av oppladbare batterier i batterirommet på MP3-CD-spilleren. For bruk av MP3-CD-spilleren i bil skal det kun brukes den vedlagte strømadapteren for sigarettenneren. Derfor: I batterirommet til MP3-CD-spilleren skal kun batterier som klart er merket som oppladbare lades opp! Fjern alle batteriene fra batterirommet når MP3-CD-spilleren ikke skal brukes for en lengre periode. Dersom MP3-CDspilleren er defekt, vennligst kontakt en av våre servicepartnere i nærheten av deg! Adressene til våre servicepartnere kan du finne på garantikortet på slutten av denne bruksanvisningen. Kontroller likevel først om det er mulig å løse feilen selv på en enkel måte. Avspilling av lyd og musikk kan skje ved hjelp av. Den vedlagte øretelefon eller alle øretelefoner med 3,5 mm-kontakt Høyttaler med 3,5 mm-kontakt Andre eksterne HiFi-apparater (tilkobling ved hjelp av vedlagte Line Out-kabel) Via høyttalerne på en bilradio med kassettspiller (kun ved bruk av den vedlagte CD-kassett adapteren) CD-kassett-adapteren er utelukkende ment for bruk med den bærbare MP3-CD-spilleren Silvercrest KH 2278 via en vanlig bilradio med kassettspiller og høyttalere. Mp3) opp til 256 kbps Elektronisk digitalt Anti Shock-system «ESP» med 60 sekunder (vanlig lyd-cd) eller 100 sekunder (MP3-CD) mellomlagring Visning av sangtittel opp til 11 tegn (ISO Level I) eller 31 tegn (ISO Level II) Automatisk visning av tittelinformasjon («ID 3 Tags») Skip- og hurtigfunksjon forover/bakover Program-funksjon for individuelt programmerte spillelister Repefinner du nummeret på ønsket spor. Trykk på tasten «Play/Pause» en gang for å starte avspilling av dette sporet. Hurtigsøk forover/bakover For å hurtigsøk i sporene som avspilles og velge bestemte avsnitt av sporene: For hurtigsøk forover: Hold tasten «Skip/Search :» nedtrykket under avspillingen av sporet. For hurtigsøk bakover: Hold tasten «Skip/Search 9» nedtrykket under avspillingen av sporet. Avspillingen av sporet fortsetter straks på det ønskede sted. Programmere spillelister (programfunksjon) Ved hjelp av programfunksjonen kan du bestemme. For å programmere en egen spilleliste for avspilling: 1 Dersom en CD allerede er under avspilling: Avbryt først avspillingen ved å trykke tasten «Stop». Trykk en gang på tasten «Prog/EQ». Velg så det første sporet som skal inngå i spillelisten din ved hjelp av tasten «Skip/Search». Når nummeret på det ønskede sporet vises i LCD-displayet, trykk på tasten «Prog/EQ». I LCDdisplayet vises nå «P-02» for å velge neste spor som skal programmeres inn. Til du har programmert inn alle sporene du vil ha i spillelisten i ønsket rekkefølge. Du kan programmere inn opp til 20 spor. Trykk på tasten «Play/Pause» en gang for å starte avspilling av denne spillelisten. For å starte avspilling av spillelisten på nytt, trykk en gang til på tasten «Play/Pause». Etter at alle programmerte spor er avspilt, kobler spilleren automatisk over til stoppmodus. MP3-CD-splleren slår seg av automatisk etter 30 sekunder i stoppmodus. For å koble ut programfunksjonen trykk to ganger på «Stop»-tasten under avspilling. Introduksjonsfunksjon (Intro) Ved hjelp av introduksjonsfunksjonen kan de første 10 sekundene av alle sporene på en CD spilles av etter hverandre. Slik kan du får en rask oversikt over alle sporene på en CD. For å koble inn introduksjonsfunksjonen: 1 Dersom en CD allerede er under avspilling: Avbryt først avspillingen ved å trykkeen gang på tasten «Stop». Trykk på tasten «Play/Pause» en gang for å starte introduksjonsfunksjonen. Når du vil avslutte introduksjonsfunksjonen trykk en gang på tasten «Stop». Tilfeldig avspilling (Shuffle) Ved hjelp av funksjonen for tilfeldig avspilling kan alle sporene på en CD spilles av i tilfeldig rekkefølge. For å koble inn funksjonen for tilfeldig avspilling: 1 Dersom en CD allerede er under avspilling: Avbryt først avspillingen ved å trykkeen gang på tasten «Stop». en gang på tasten «Stop». velger du ønsket spor innen denne mappen. trykk så på tasten «Play/Pause».

4 Det første sporet i den valgt mappen vil nå bli avspilt. å koble inn funksjonen for tilfeldig avspilling: 1 Dersom en MP3-CD allerede er under avspilling: Avbryt først avspillingen ved å trykkeen gang på tasten «Stop». Trykk fem ganger på tasten «Mode», i LCD-displayet vil teksten «SHUFF» vises. dersom du vil avbryte tilfeldig avspiling: Trykk en gang på tasten «Mode». I LCD-displayet slukkes teksten «SHUFF», og avspilling av det aktuelle sporet vil fortsette, eller Trykk en gang på tasten «Stop». Gjentattavspillingavetenkeltspor For å gjenta et enkelt spor fra den innlagte MP3-CD: Under avspillingen av ønsket spor trykker du en gang på tasten «Mode». i LCD-displayet vises teksten «REPT 1». Sporet vil avspilles gjentatte ganger, helt til du. Trykker på tasten «Stop» for å avbryte repetisjonsfunksjonen eller trykker fem ganger på tasten «Mode» for å komme tilbake til normal avspillingsmodus. Gjentattavspillingavallesporienmappe For å gjenta alle spor i en mappe på den innlagte MP3-CD: Under avspillingen av et spor fra den ønskede mappen trykker du to ganger på tasten «Mode». Trykker på tasten «Stop» for å avbryte repetisjonsfunksjonen eller trykker fire ganger på tasten «Mode» for å komme tilbake til normal avspillingsmodus. GjentattavspillingavallesporenepåenMP3-CD For å gjenta alle spor fra den innlagte MP3-CD: Under avspillingen av et spor trykker du tre ganger på tasten «Mode». i LCD-displayet vises teksten «REPT ALL». Hele MP3-CDen vil nå avspilles gjentatte ganger, helt til du Trykker på tasten «Stop» for å avbryte repetisjonsfunksjonen eller trykker tre ganger på tasten «Mode» for å komme tilbake til normal avspillingsmodus. Programmere spillelister (programfunksjon) For å programmere en egen spilleliste for avspilling: 1 Dersom en MP3-CD allerede er under avspilling: Avbryt først avspillingen ved å trykke en gang på tasten «Stop». Trykk først en gang på tasten «Prog/EQ». Velg mappen som inneholder første ønskede spor som skal programmeres ved å trykke på tasten «Skip/Search :» eller «Skip/Search 9». Trykk så en gang til på tasten «Prog/EQ». velg ønsket spor ved å trykke på tasten «Skip/Search :» eller «Skip/Search 9». Trykk så en gang til på tasten «Prog. /EQ» for å programmere inn dette sporet. Du kan programmere inn opp til 64 spor. Trykk en gang på tasten «Play/Pause» for å starte avspilling av denne spillelisten. For å starte avspilling av spillelisten på nytt, trykk en gang til på tasten «Play/Pause». 10 For å koble ut programfunksjonen: Under avspillingen av ønsket spor trykker du to ganger på tasten «Stop». Etter at alle programmerte spor er avspilt, kobler spilleren automatisk over til stoppmodus. MP3-CD-splleren slår seg av automatisk etter 30 sekunder i stoppmodus. Søke etter spor ved hjelp av betegnelsen Du kan søke etter spor på en MP3-CD ved å angi starten av tittelbetegnelsen. For å søke etter tittel: 1 Dersom en MP3-CD allerede er under avspilling: Avbryt først avspillingen ved å trykke en gang på tasten «Stop». DU kan også bruke tall og andre tegn. Trykk på tasten «Mode» for å velge den viste bokstav (eller tall/tegn). For å velge flere bokstaver/tall/tegn i tittelen på sangen du skal søke etter. Du kan angi fra en til ti bokstaver, tall eller tegn. Desto flere bokstaver/tall/tegn som angis, desto nøyaktigere blir resultatet av søket. Når du er ferdig med å angi tittel, trykk på tasten «Play/Pause» for å starte søket. Dersom en tittel blir funnet som passer med det du anga: Tittelen vises i LCD-displayet og avspillingen starter automatisk. Dersom det ikke blir funnet noen tittel som passer med det du anga, vil displayet vise «NOT FOUND». Du kan velge mellom DBB, Pop, Classic, Jazz og Rock. Hver Equalizerkurve har sin egen karakteristikk for høye toner, mellom- og basstoner. Derved kan du tilpasse avspillingen til forskjellige musikktyper og tilpasse til det du selv foretrekker. For å koble inn de ulike Equalizerkurvene: 1 Trykk først en gang på tasten «Prog/EQ» under avspilling. Med hvert videre trykk på tasten «Prog/EQ» blir en av de andre Equalizerkurvene valgt. For å koble inn tastesperren: Trykk skyvebryteren «Hold» til høyre. For å slå av MP3-CD-spilleren: Under avspillingen av ønsket spor trykker du en gang på tasten «Stop». 30 sekunder etter at alle spor på innlagt lyd-cd eller MP3-CD er avspilt (såfremt ingen funksjon for gjentatt avspilling er valgt). 30 sekunder etter at alle spor på en programmert spilleliste er avspilt (såfremt ingen funksjon for gjentatt avspilling er valgt). Tilkobling og bruk av fjernkontroll For å koble den vedlagte fjernkontrollen til MP3-CD-spilleren: Sett pluggen fra fjernkontrollens kabel inn kontakten merket «Phones» på MP3-CD-spilleren. Line Out-kabel Ved hjelp av den vedlagte Line-Out kabelen kan MP3-CD-spilleren kobles til et eksternt HiFi-anlegg. Slik kan musikkavspiling skje via f. For å gjøre det: 1 2 Sett 3,5-mm-pluggen på Line-Out kabelen inn i Line-Out kontakten på MP3-CD-spilleren. Sett Cinch-pluggen på Line-Out kabelen inn i Cinchkontakten på HIFi-anlegget. Rengjør CD-lommen innvendig, og om nødvendig laser-leselinsen, bare med en ren, tørr pensel (f. For å gjøre det: Trekk strømadapteren ut av stikkontakten og Ta eventuelt ut batteriene fra batterirommet i MP3-CD-spilleren. Sett så på igjen strømforsyningen og kontroller om feilen fortsatt er tilstede. problem Noen CD-R/CD-RW kan ikke avspilles. Muligeårsaker Det kan skje at MP3-CDspilleren ikke kan lese/spille av noen CD-R eller CD-RW. Da dette bare skjer ved noen CD-R/CD-RW skyldes ikke feilen MP3-CD-spilleren. Andre årsaker til feil som du selv kan løse: Problem I LCD-displayet vises noen ganger ingenting når tasten «Play/Pause» trykkes inn. Strømadapteren sitter ordentlig i stikkontakten og Pluggen fra strømadapteren sitter ordentlig i den korrekte kontakten «DC 4,5 V» på MP3-CDspilleren.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) For å kontrollere det setter du støpselet fra et annet passende elektrisk apparat i stikkontakten. Alternativt kan MP3-CD-spilleren stilles om til drift fra strømadapteren. Ved drift via en sigarettennerkontakt i bil ved hjelp av den vedlagte sigarettenner-strømadapteren: Kontroller om tenningen på bilen er slått på. Ved noen bilmodeller fungerer sigarettenneren bare når tenningen er slått på. Det kan spesielt skje dersom MP3-CD-spilleren har vært utsatt for sterke temperatursvingninger. La så MP3-CD-spilleren ligge minst en time med strømmen på, men uten å bruke den. Dersom kondensvannet ikke er forsvunnet etter en time: La MP3-CD-spilleren ligge påslått helt til det på nytt er mulig å spille. For å slå av tastesperren trykk skyvebryteren «Hold» til høyre. Andrefeil Henvend deg til en av våre servicepartnere i din nærhet dersom. De nevnte feilene ikke lar seg løse eller det opptrer andre feil enn de nevnte. Adressene til våre servicepartnere kan du finne på garantikortet. Fin ut hva som er lovlige måter å deponere MP3-CD-spilleren på ditt sted. I Norge kan også alle elektriske apparater returneres til butikken der den ble kjøpt, eller til enhver annen elektrisk butikk. Du får garanti på dette apparatet som gjelder i 3 år etter kjøpdato. Apparatet har blitt produsert med omsorg og har blitt kontrollert samvittighetsfull. Oppbevar kassakvitteringen som bevis for kjøpet. Hvis det blir nødvendig for deg å kreve Garantiytelser må du ringe ditt servicekontor. Bare da kann varen din bli sendet inn gratis. Garanti gjelder kun for material- og fabrikasjonsfeil, men ikke for deler som er utsatt for slitasje eller for skader på skjøre deler som f. Produktet er utelukkende ment for privat og ikke for yrkesmessig bruk. dine lovbestemte retter innskrenkes ikke av denne garantien. nya ( liksom de batterier som medföljer leveransen) eller inte har använts under en längre tidsperiod (mer än 60 dagar). Koppla på Bass Boost När bass Boost-systemet är påkopplad hörs endast låtarnas låga frekvenser (bastoner) på ett naturtroget sätt varigenom klangen blir mer voluminös och "mättad". Om man trycker ned "Album/10+/ESP" under själva spelningen, så sätter spelningen av den nyutvalda titeln genast igång, utan att man måste trycka ned tangenten "Play/Pause". Om man trycker ned tangenten "Album/10+/ESP" i paus- eller Stop-modus, så måste man trycka ned "Play/Pause", för att kunna starta den nyutvalda titeln. 1 För att snabbt kunna söka sig fram var god håll tangenten"skip/search8"nedtryckt. För att snabbt kunna söka sig bakåt var god håll tangenten"skip/search 7"nedtryckt. 1 Ifall det redan finns en CD i MP3-CD-playerns CD-fack som spelas av, var god avbryt spelningen genom att trycka på tangenten "Stop". Reproduktion av en ren tillfällighet (Shuffle) Med hjälp av funktionen tillfällighetsspelning kan man reproducera alla låtars titlar som finns på CDn i en tillfällig följd. Om det visar sig att låtens namn (som har lagrats på den aktuella CDn som t. "Skip/Search 7" kan man inom MP3-driften välja ut musiklåtar på liknande sätt som vanliga audio-cd. 10 Hoppa fram till titeln För att under själva spelningen inom paus-modus kunna hoppafram10titlar inom en pärm på en MP3-CD, var god tryck på tangenten"album/10+/esp". Reproduktion av en tillfällighet (Shuffle) Med hjälp av funktionen tillfällighetsspelning kan man reproducera alla låtars titlar som finns på CDn i en tillfällig följd. Man trycker nedtangenten"stop"för att kunna avslutaspelningen eller man trycker ned tangenten"mode"femgånger för att återgå till den normala spelningsdriften. Repeteradspelningavmusiktitlarnaienpärm För att kunna repeteraallamusiktitlarnasomfinnsienpärm inom den insatta MP3-CDn, var god tryck tvågångerpåtangenten"mode" under själva spelningen. Man trycker på tangenten"stop", för att avbrytaspelningeneller man trycker på tangenten"mode"fyragånger för att återgå till den normala spelningsdriften. Man tryckerpåtangenten"stop" för att avbrytaspelningeneller man trycker tregångerpåtangenten"mode"för att återgå till dennormalaspeldriften. Ju fler bokstäver, siffror och/ eller tecken som Du matar in, desto nogrannare blir sökresultatet. 6 När Du har avslutatinmatningen, var vänlig ochtryckpå tangenten"play/pause", för att kunna sättaigångmedsökandet. Om man hittarentitel som stämmer överens med Din inmatning, så visas den upp i displayn och sedan spelasdenavautomatiskt. Om man intehittarnågontitelalls, som stämmer överens med Din inmatning, visar displayn "NOTFOUND". Som urval finns det DBB, pop, klassik, jazz, rock och normal..

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok Plextalk Poesi

Brukerhåndbok Plextalk Poesi Brukerhåndbok Plextalk Poesi Gratulerer med din nye Plextalk Poesi! Dette er en CD-spiller som kan spille av både DAISY, musikk- og MP3-CD'er. Spilleren leveres med bæreveske, eliminator, og ett oppladbart

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod MCI-220 Laget for ipod iphone ipod og iphone er varemerker fra Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Made for ipod og Made for iphone betyr at

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukerhåndbok Plextalk Poesi Pro

Brukerhåndbok Plextalk Poesi Pro Brukerhåndbok Plextalk Poesi Pro Innholdet i denne brukerhåndboken er opphavsrettslig beskyttet og all kopiering av materialet av andre enn Adaptor A/S og MediaLt er forbudt. Gratulerer med din nye Plextalk

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003 Victor Reader Vibe Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0803 Komme i gang med

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA HDW-2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA HDW-2 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

CD RADIO MED IPOD / IPHONE HOLDER

CD RADIO MED IPOD / IPHONE HOLDER CD RADIO MED IPOD / IPHONE HOLDER Ipd-9000 For informasjon og brukerstøtte: www.lenco.eu INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige instruksjoner om sikkerhet 3, 4 Funksjoner 4 Installasjon 5 Beskrivelse av deler 5,

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på F-SECURE MOBILE SECURITY

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

IP-200. Multimedia Audio System For ipod. Brukerveiledning

IP-200. Multimedia Audio System For ipod. Brukerveiledning IP-200 Multimedia Audio System For ipod Brukerveiledning Sikkerhetsanvisninger ADVARSEL CAUTION Fare for elektrisk støt Må ikke åpnes Advarsel: For å redusere risikoen for elektrisk støt, skal dekselet

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

AEG DVD-spiller med monitor. Bruksanvisning

AEG DVD-spiller med monitor. Bruksanvisning AEG DVD-spiller med monitor Bruksanvisning 1 Forsiktighetsregler - Ikke utsett spilleren for vann eller væske, da dette kan føre til elektrisk støt eller, i verste tilfelle, brann. - Du må aldri forsøke

Detaljer

MERKNADER OM SIKKERHET

MERKNADER OM SIKKERHET BRUKER MANUAL MERKNADER OM SIKKERHET Les følgende anbefalinger før du bruker Bluetooth-høyttaleren. Hold den tørr og ikke ta den med til fuktige steder for å unngå at produktets interne krets blir påvirket.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn.

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på  CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn. Registrer produktet ditt og få kundestøtte på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Veiledning for hurtigstart 1 Koble til 2 Sette inn 3 Bruke Innholdet i esken Basestasjon ELLER Håndsett Batterideksel

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bruksanvisning DAB1010 Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk og ta godt vare på den for senere referanser ADVARSEL 1. Advarsel: For

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA CK-7W http://no.yourpdfguides.com/dref/824375

Din bruksanvisning NOKIA CK-7W http://no.yourpdfguides.com/dref/824375 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA CK-7W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA CK-7W i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning M S U D I E C T A S R Y G S E T E T M N I Bruksanvisning Start Viktig informasjon Vennligst les bruksanvisning før du begynner å bruke din Vita R4. 1 Antennetilkobling (monter vedlagte teleskopantenne

Detaljer

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon.

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Bruksanvisning Made for ipod, Made for iphone, og Made for ipad betyr at dette produktet har blitt designet for å kunne tilkobles spesielt til henholdsvis ipod, iphone og ipad, og produktet er godkjent

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk LX7500R Tilbehør som er inkludert 1 1 1 1 Hurtigveiledning Norsk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD-systemet leveres med 1 2 front-, 1 senter- og 2 bakhøyttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 høyttalerkabler

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Trippel CD spiller. Prod.nr. Z 7733. Bruksanvisning

Trippel CD spiller. Prod.nr. Z 7733. Bruksanvisning Trippel CD spiller Prod.nr. Z 7733 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Hurtigveiledning... 4 Knapper på hovedenheten... 6 Knapper på fjernkontrollen... 7 Strømtilkoblinger... 7 Digital klokke...

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. Scholar Plus. Versjon 1

Brukerhåndbok. Scholar Plus. Versjon 1 Brukerhåndbok Scholar Plus Versjon 1 Gratulerer med din Telex Scholar Plus! Dette er en hendig liten CD-spiller som kan spille av både DAISY, musikk- og MP3-CD er. Spilleren leveres med eliminator, og

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-4

Din bruksanvisning NOKIA SU-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

TA-2 Telefonforsterker

TA-2 Telefonforsterker TA-2 Telefonforsterker Bruker- og vedlikeholdsveiledning TA-2 Telefonforsterker Telefonforsterker TA-2 HMS art. nr.: 020210 Best. nr.: 1104899 Skisser Jackplugg Tonekontroll Volumkontroll Kontroll-lampe

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer