NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist"

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen 3103 Tønsberg Tlf.: NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

2 s4 s18 s27 s30 NSP Ett lag, to land, flere Håvard Kjærstad lang karriere Stor alpininteresse på Vi ønsker våre nye aktiva, felles framtid I februar ga Production Manager and Norway Country Lead, Lee Tillman, en innsiktsfull presentasjon for de ansatte om North Sea Production. med mange høydepunkter Etter nesten 39 års sammenhengende ansettelse, ble den tidligere Motorist-direktøren Håvard Kjærstad pensjonist fra midten av februar. Forus onsdag 18. februar Ca. 50 Forusansatte var atter en gang klare for årets første "night-skiing" i Sirdal og Ålsheia skianlegg denne kvelden. ansatte velkommen Nye ansikter er alltid hyggelig her følger en liten bildeoversikt med ferske kolleger! s10 Uoffisiell verdensrekord på basen 20 års skadefri drift I januar rundet Esso-ansatte og NorSea-personellet på Dusavik forsynings base utenfor Stavanger en milepæl hele 20 år uten fraværs skader! s25 Senior Vice President Mark Albers på Norges-besøk Første stopp var Forus-kontoret hvor han benyttet anledningen til å ha et møte med alle ansatte med overføring på storskjerm til de ansatte i Aberdeen. s9 Kommentarer til Lee Tillmans presentasjon Vi ba tre ansatte om å gi korte svar på to spørsmål angående Tillmans presentasjon. Les spørsmålene og hva svarene ble! s14 Anne Fougner ny sjef for Motorist Anne Fougner er absolutt ingen nykommer i selskapet. Hun kom til Esso Norge som siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen i s21 Jobben min: Rune Johansen fra Jotun til Sakhalin Rune syntes det hørtes spennende ut da jobber på Sakhalin-prosjektet i nordøst- Russland ble utlyst, og han søkte og fikk ny jobb. XOM internmagasin mars 2009 Ansvarlig redaktør: Arvid Bærheim. Redaksjon: Arvid Bærheim og Kirsten Sivertsen Utforming: procontra. Repro og trykk: NetPrint Norge AS. Internett: Forsidefoto: Jotun-feltet/Odd Furenes Mars

3 NSP Ett lag, to land, flere aktiva, felles framtid Tekst Arvid I februar ga Production Manager and Norway Country Lead, Lee Tillman, en innsiktsfull og interessant presentasjon for de ansatte om North Sea Production (NSP). Temaet for presentasjonen var Ett lag, to land, flere aktiva, felles framtid. XOM spurte Lee hva som var den viktigste målsettingen med presentasjonen. Min hovedmålseting var å vise de ansatte hva NSP har oppnådd siden organisasjonen ble dannet i For det første; en av de viktigste driverne bak opprettelsen av NSP var å samle et mangfold av mennesker og ideer, og få dem til å arbeide sammen mot et felles mål. Et mangfold av kulturer og erfaringer, forbundet med et mangfold av installasjoner og muligheter, utgjør en mektig og suksessrik kombinasjon. Jeg har forhåpentligvis lykkes i å illustrere at dannelsen av NSP har gitt en vinn-vinn-situasjon for både aksjonærer og ansatte. Med tanke på de kulturelle forskjellene som eksisterer mellom Storbritannia og Norge; har det vært vanskelig å få mennesker på tvers av grensene til å samarbeide effektivt? Det har selvsagt vært en del utfordringer å ta fatt i, og NSP er en pågående prosess. Både Storbritannia og Norge har sine egne kulturer som de med rette kan være stolte av. Når vi tilstreber en felles NSP-kultur med ett lag, betyr det ikke at vi kaster vrak på de sterke sidene ved de opprinnelige organisasjonene, Det er ingen tvil hos Lee Tillman om at selskapets ansatte er dets viktigste konkurransefortrinn, og de vil også være nøkkelen til ExxonMobils suksess i framtiden. There is no doubt in Lee Tillman s mind that ExxonMobil s people are the company s competitive advantage, and they will be key to EM s success in the future. NSP One Team, Two Countries, Multiple Assets, Shared Future In February, Production Manager and Norway Country Lead, Lee Tillman, gave an insightful and entertaining presentation to employees about North Sea Production (NSP), based on the theme One Team, Two Countries, Multiple Assets, Shared Future". XOM asked Lee what was his main objective with this presentation. My primary objective was to show our employees what has been achieved through NSP since its formation in First of all, one of the main drivers behind NSP was to bring together a diversity of people and ideas, working towards a common goal. Diversity of cultures and backgrounds coupled with a diversity of assets and opportunities makes for a powerful, winning combination. Hopefully, I have been successful in illustrating that the formation of NSP has been a win-win for the shareholder and our people. But considering the cultural differences between the UK and Norway, hasn t it been difficult to get people across the borders to cooperate efficiently? Of course, there have been challenges and NSP remains a work in progress. Both the UK and Norway have heritage cultures they are rightfully proud of. Moving to a common NSP culture, our one team approach, does not mean that we disregard the strengths of the heritage organizations, but just the opposite. We must leverage the individual strengths and best practices that exist on both sides of the border, and within the global functional organization, to become more effective and efficient. Our future success depends on our ability to continuously improve. Det planlegges å starte boring på Beryl-feltet ved Beryl A-plattformen i 4. kvartal i år. Drilling is planned to start in the Beryl field near the Beryl A platform in the 4th quarter this year. NSP brukte i 2007 $ 7,35 for å produsere ett fat oljeekvivalenter, mens våre partneroperasjoner med Shell brukte mer enn $ 18/bbl, og StatoilHydro nesten $10/bbl. In 2007, NSP spent $7.35 to produce a barrel of o.e, while our joint interest operations with Shell required over $18/ bbl and with StatoilHydro almost $10/bbl. 4 5

4 tvert imot. Innenfor den globale funksjonelle organisasjonen bygger vi på den individuelle styrken og eksempler på beste praksis som eksisterer på begge sider av grensen, slik at organisasjonen kan bli mer effektiv og kraftfull. Vår framtidige suksess avhenger av vår evne til kontinuerlig å forbedre oss. Betyr det at NSP har levert som forventet? NSPs inntekter var høye både i 2007 og Når det gjelder fortjeneste per enhet, dvs. hvor mye vi tjener per fat olje vi produserer, oppnådde vi bedre resultater enn de andre internasjonale oljeselskapene hvilket må sies å være litt av en prestasjon for en moden organisasjon. Operasjonell pålitelighet, eller oppetid, er et annet område hvor NSP har oppnådd utmerkede resultater. Vi hadde en oppetid på 96 % i 2007, mens våre partneroperasjoner med StatoilHydro i Norge og Shell i Storbritannia kun oppnådde respektive 93 % og 71 %. Det samme gjelder for enhetskost nadene NSP brukte i 2007 $ 7,35 for å produsere ett fat oljeekvivalenter, mens våre partneroperasjoner med Shell brukte mer enn $ 18/bbl, og StatoilHydro nesten $10/bbl. Innledningsvis sa du noe om å skape muligheter. Kan du utdype dette nærmere? Vår suksess i framtiden avhenger av vår evne til å skape nye muligheter utvikling av nye muligheter er livsnerven i vårt selskap. Et flott eksempel på dette er hvordan vårt subsea-team har ombygd og utvidet antall boreprospekter. Takket være deres innsats har vi økt vår ressursbase med 20 %, ressurser som er lagt til selskapets plan for Ringvirkningene av denne suksessen var merkbare i hele organisasjonen, uavhengig av funksjonell rolle. Suksess fører i sannhet til mer suksess. Men det finnes fremdeles forbedringsområder? Vi er klart stolte over våre økonomiske resultater, men det er minst like viktig hvordan resultatene oppnås. Når det gjelder sikkerhet, ser vi gode resultater, og vi går forbi våre konkurrenter også på dette feltet. Vi klarte imidlertid ikke helt å levere i forhold til Nobody gets hurt, og vi kan ikke slå oss til ro så lenge dette målet ikke er nådd. En analyse av rundt 30 rapporterte hendelser i ExxonMobils globale operasjoner i 2008 viser at de fleste av disse hendelsene kunne ha vært unngått dersom vi hadde anvendt tilgjengelig sikkerhetsverktøy og fulgt beste praksis. Lærdommen vi kan trekke av dette, er at vi må anvende sikkerhetsverktøyet og So has NSP delivered the goods? NSP earnings in both 2007 and 2008 were strong, and on a unit earnings basis or how much we earn per barrel we produce, we were superior to the other major international oil companies quite an accomplishment for a mature business unit. Reliability of operations, or uptime, is another area in which NSP has excelled. While we had an uptime of 96% in 2007, our joint interest operations with StatoilHydro in Norway and Shell in the UK only achieved 92% and 71% respectively. The same can be said about unit cost in 2007, NSP spent $7.35 to produce a barrel of o.e, while our joint interest operations with Shell required over $18/bbl and with StatoilHydro almost $10/bbl. You said something initially about creating opportunities. Could you elaborate a bit on that? Our future success relies on our ability to generate new opportunities opportunity generation is the lifeblood of our business. One great example is the rebuilding of our drilling inventory by our subsurface team. Through their efforts, we have been able to add an additional 20% of gross reserves to our 2008 company plan, our commitment to the shareholder. And the ripple effect of this success was felt throughout the organization, regardless of your functional role. Success truly does create more success. But still there are areas of improvement? We are clearly proud of our financial results, but how we achieve results is equally important. Regarding safety, our results are good, and much better than those of our competition. But we did not deliver on our goal of Nobody gets hurt, and we will not rest until this goal is a reality. When analyzing some 30 reportable incidents in ExxonMobil s 2008 global operations, we found that most could have been prevented if we had simply used our available safety tools and practices. The lesson learnt is that we have to use our safety tools and work management practices 100% of the time! We know it is possible to achieve our safety goal of Nobody gets hurt you need look no further than the Dusavik base which has operated for 20 years without a recordable injury! What about our future both near term and beyond? 2009 will be a very important year for NSP with a number of activities ongoing and planned that will have long-term implications. We are currently drilling two exploration wells velprøvde regler for arbeidsstyring 100 % av tiden! Vi vet det er mulig å oppnå målsettingen som ligger i Nobody gets hurt man trenger ikke se lenger enn til Dusavik-basen som har operert i 20 år uten en eneste rapportert skade! Hva med framtiden både på kort og lang sikt? 2009 vil bli et svært viktig år for NSP, hvor det vil skje en rekke planlagte aktiviteter som vil ha langsiktige virkninger for organisasjonen. Vi borer for tiden to letebrønner i norsk og britisk farvann henholdsvis Freke og Corbenic. Begge er høyrisikobrønner, men kan potensielt inneholde betydelige reserver hvis det gjøres funn. I Jotun-området vil Eitri NFW følge etter Freke, og dernest, senere på året, skal vi bore nok en brønn på Jotun-feltet, kalt Jetta. Og førstkommende sommer skal vi skyte ny 4D-seismikk både på Ringhorne og Balder, som forberedelse på gjenopptakelse av boringen på Ringhorne i På Beryl-feltet forventer vi å starte boring på nytt ved Beryl Alpha fjerde kvartal dette året, og vi ser for oss at vi kommer til å teste flere interessante konsepter med betydelig oppfølgingspotensial. Og til slutt, vi ser fram til tildelingen av norske leteblokker i 20. runde som vil bli gjort kjent like før påske. ExxonMobil har forpliktet seg til å investere i Norge og Storbritannia, men vi trenger tilgang til lovende leteområder av en viss størrelse for å kunne skape framtidige muligheter, og denne beskjeden har vi gitt til de relevante regjeringer og myndigheter. Hvilken virkning har den globale finanskrisen hatt på ExxonMobil, derav NSP? Den globale finansielle krisen som vi nå opplever er en tragedie på den måten at den har hatt negative følger for mange enkeltmennesker, institusjoner og selskaper verden over. Heldigvis er vi del av et konsern med en velprøvd forretningsmodell som foretar disiplinerte investeringer på lang sikt, og som tar høyde for at det vil forekomme konjunktursvingninger, både opp og ned. Vi har en unik posisjon og vil lettere komme oss igjennom disse svingningene enn mange av våre konkurrenter, og vi møter alltid våre forpliktelser. Det har vært populært innenfor enkelte kretser av finansanalytikere å kritisere ExxonMobil for å være altfor konservativ, men de samme kritikerne roser oss nå for vår langsiktige tilnærming. Dessuten, takket være vår sterke finansielle stilling vil vi være en foretrukket partner for regjeringer og ressurseiere, hvilket er et stort konkurransefortrinn. Vi har også levert når det gjelder våre miljømessige forpliktelser. Vi har innført tiltak som gir større energieffektivitet, vi har redusert bruk av fakling, forbedret avfallshåndtering og kvaliteten på produsert vann, samt skiftet ut in Norwegian and UK waters Freke and Corbenic, respectively. Both are high h risk but offer the potential tial for significant resources if a discovery is made. In the Jotun area, the Eitri NFW will follow Freke, and then later in the year, we have a second well at Jotun called Jetta. And in the summer of this year, we will acquire new 4D seismic over both Ringhorne and Balder in preparation for a drilling li re-start at Ringhorne in In the Beryl field, we are anticipating a re-start of platform drilling ling at Beryl Alpha in the fourth quarter of this year and are looking to test several interesting concepts with significant follow-up potential. And finally, we are looking forward to the announcement of awards from the Norwegian 20th licensing round just before Easter. ExxonMobil is committed to investing in Norway and the UK, but we need access to prospective, material exploration acreage to feed opportunity generation, and this message has been delivered to the appropriate government authorities and regulators. What impact has the global financial crisis had on ExxonMobil, including NSP? The current global financial crisis is a tragedy in that it has impacted many individuals, institutions and companies all around the world. Fortunately, we are part of a company that has a proven business model predicated on disciplined investment for the long term, recognizing that there will be business cycles, both up and down. We are uniquely positioned to weather the down cycles better than our competition, and we always deliver on our commitments. It has been popular in the financial analyst community to criticize ExxonMobil as too conservative, but now those same critics are commending us for our long-term business approach. Moreover, our strong financial position makes us a partner of choice for governments and resource holders, an edge relative to our competition. We have also delivered on our environmental commitments through our energy efficiency initiatives, flare reduction, waste management, produced water quality and chemical substitution, just to name a few. We take the issue of climate change and control of GHG emissions seriously and have already made significant reductions in our own operations. And contrary to the assertions of many, we are not against alternative and renewable energies, but believe the world s growing energy demands will only be met by an inclusive strategy where all energy sources, including oil and gas, have a role. We are not apologetic about our role in the global energy challenge and will continue to bring our expertise and talents to bear in the future development of hydrocarbon resources in an environmentally responsible manner. 6 7

5 visse kjemikalier, bare for å nevne noe. Vi tar problemet med klimaendringer og utslipp av klimagasser på alvor, og har allerede gjennomført betydelige reduksjoner i våre egne operasjoner. Og stikk i strid med hva mange påstår, er vi slett ikke imot alternative og fornybare energikilder, men vi tror at verdens stigende energibehov bare vil kunne oppfylles gjennom en omfattende strategi hvor alle energikilder, derav også olje og gass, har en rolle. Vi trenger ikke å unnskylde den rolle vi spiller i de globale energiutfordringene og vil fortsette med å bidra med ekspertise og talent til den framtidige utvikling av hydrokarboner, og det på en miljømessig forsvarlig måte. Hvorfor er godt lederskap viktig? Min filosofi når det gjelder lederskap er enkel lederskap er handling, ikke posisjon. Enhver person innenfor NSP er en leder, uavhengig av sin posisjon på organisasjonskartet. Det er de daglige lederhandlingene til alle enkeltpersoner i NSP som bidrar til våre overlegne resultater, og jeg forventer at hver enkelt ansatt utviser personlig ansvar og føler eierskap til sin rolle og ansvarsområde. Jeg er overhodet ikke i tvil om at våre ansatte er vårt fremste konkurransemessige fortrinn, og at de vil utgjøre nøkkelen til suksess i framtiden. Hvilken framtid ser du for deg for NSP og de britiske og norske datterselskapene til EM? Vi har menneskene og de kvalitetsmessige ressursene som kreves for å identifisere og fange nye muligheter, men vi vil komme til å trenge håndfaste og betydelige nye volumer for å kunne opprettholde NSP etter Vi har imidlertid stått overfor lignende utfordringer tidligere, og lyktes i å overvinne dem. Gjennom å forfølge muligheter på en rekke fronter, er det en større sjanse for at vår felles framtid vil bli langvarig, lønnsom og vellykket. Så mitt budskap til alle, og ikke minst til våre unge ansatte, er at framtiden vil by på mange stimulerende muligheter for dem, både i NSP og i ExxonMobils globale organisasjon. Why is good leadership important? My philosophy on leadership is quite simple: leadership is action, not position. Everyone in NSP is a leader, irrespective of their position on an organization chart. The leadership behavior of many individuals everyday in NSP produces our superior results, and I expect everyone to exhibit personal accountability and ownership of their roles and responsibilities. There is no doubt in my mind that our people are our competitive advantage, and they will be key to our success in the future. What future do you see for NSP and our UK and Norwegian EM affiliates? We have the people and the quality resource to identify and capture new opportunities, but still we will need material and significant new volumes to support NSP beyond We have, however, faced these challenges in the past and succeeded. By pursuing opportunities on multiple fronts, we will maximize our chance for a successful, long and profitable future. So my message to everyone, and not least to our young employees, is that there will be many exciting opportunities for them in the future, both within NSP and ExxonMobil s global organization. Kommentarer til Tillmans presentasjon Vi ba tre ansatte om å gi korte svar på to spørsmål angående Tillmans presentasjon. Her er spørsmålene og svarene: 1. Hva var din reaksjon på NSP visjonspakken som Lee Tillman presenterte? 2. Var det noe spesielt i innholdet som fanget din oppmerksomhet? Steffen Varpe, Integrity Engineer, Forus 1. Presentasjonen ga meg en styrket tro på NSPs posisjon og fremtidige muligheter. Etter presentasjonen merket jeg at mine kolleger var mer positive til sin rolle i selskapet. 2. Jeg tror de fleste av oss merket seg NSPs sterke stilling sammenlignet med andre, renommerte selskaper. Han fikk meg til å tro at ExxonMobils måte å drive business på, setter selskapet i en unik posisjon som gjør at det beholder sin konkurransedyktighet selv i tider med et presset marked. Susan Greig, NSP Planning Advisor, Aberdeen 1. Jeg synes presentasjonen var interessant, elegant og profesjonell, med et stimulerende innhold og format. 2. Jeg synes grafikken som viser hvordan NSP hevder seg i konkurransen med andre selskaper og globale organisasjoner, var spesielt interessant. De planlagte aktivitetene for å få størst mulig reservebase og forlenge feltenes levetid, som igjen vil sikre NSPs fremtid, fant jeg meget oppmuntrende. Steven Sandilands, Beryl Area Business Analyst, Aberdeen 1. I en tid med stor økonomisk usikkerhet er det godt å se fordelene vi drar av NSPs gjennomtenkte, langtidsplanlegging som gir oss et konkurransefortrinn sammenlignet med våre konkurrenter. Vår måte å drive forretning på, samt dyktigheten til folkene i våre team, gir oss troen på at NSP fortsatt vil lykkes i framtiden. Comments to Tillman s presentation We asked three employees to give short answers to two questions regarding Tillman s presentation. Here are the questions and answers: 1. What was your reaction to the NSP vision package presented by Lee Tillman? 2. Was there any special content that caught your attention? Steffen Varpe, Integrity Engineer, Forus 1. The presentation gave me a stronger belief in NSPs position and future potential. After the presentation I could sense that my colleagues were more positive about their role in the company. 2. I think most of us noticed NSP's strong performance when benchmarked against other reputable companies. He made me believe that ExxonMobil's business approach puts our company in a unique position to remain competitive during constrained market situations. Susan Greig, NSP Planning Advisor, Aberdeen 1. I found the presentation interesting, polished and professional, with stimulating content and format. 2. I found the graphics on NSP performance compared to competitors and other global organisations particularly interesting, and the activities planned in order to attain maximum reserves and extend field life therefore safeguarding the future of NSP extremely encouraging. Steven Sandilands, Beryl Area Business Analyst, Aberdeen 1. It was good to see in the climate of current economic uncertainty NSP showing the benefits of a well thoughtout, long-term approach to investment which gives us an advantage over our competitors. This approach, combined with the quality of people we have in the team, gives us confidence that NSP will continue to have a successful future. Operasjonell pålitelighet, eller oppetid, er et område hvor NSP har oppnådd utmerkede resultater. NSPs installasjoner hadde en oppetid på 96 % i 2007, mens våre partneroperasjoner med StatoilHydro i Norge og Shell i Storbritannia kun oppnådde respektive 93 % og 71 %. Reliability of operations, or uptime, is an area in which NSP has excelled. While we had an uptime of 96% in 2007, our joint interest operations with StatoilHydro in Norway and Shell in the UK only achieved 92% and 71% respectively. 2. Et av nøkkelbudskapene som fanget min oppmerksomhet, var størrelsen og styrken til NSP som enhet sammenlignet med noen av våre konkurrenter, samt styrken i en bredere, global forretningssammenheng. 2. One of the key messages that caught my attention was the size and strength of NSP as an entity itself in comparison to some of our rivals and within the wider global business context. 8 9

6 Tekst Kirsten Uoffisiell verdensrekord på basen 20 års skadefri drift De Esso-ansatte og NorSea personellet på Dusavik forsyningsbase utenfor Stavanger rundet i januar en milepæl 20 år uten fraværs skader. Dette er et resultat å være stolt av, og noe arbeidsplasser med så stort skadepotensial vanligvis ikke klarer å oppnå. På basen håndterer man tungt utstyr, har mange løfteoperasjoner, transport på kaiområde, og der er man naturlig nok stolt og fornøyd over å ha oppnådd et av selskapets viktigste mål, nemlig "Nobody gets hurt". Selv om vi ikke har tall som beviser det, tror vi dette kan være en uoffisiell verdensrekord, sier ExxonMobils marine- og basesjef Øystein Hass. Det gode resultatet viser at vi er flinke til å ta vare på hverandre, at vi har fokus på sikkerhet og at vi har gode verktøy, prosedyrer og systemer. Godt teamarbeid har en stor del av æren, sier Øystein. Det er hverdagen som er utfordringen. Når man utfører arbeidsoppdrag på rutine, er det lettere å slurve og feile. Det viser all erfaring. Når det er store prosjekter som skal gjennomføres, er fokuset på både arbeidsoppgaver og sikkerhet skjerpet ved bruk av Sikre Jobbanalyser (SJA), men selvsagt kan ulykker skje også da. Vernombudet gjennom mange år på basen, Kjell Helberg, har alltid en gjennomgang med alle som kommer inn for å jobbe her, slik at de skal vite hva som forventes av dem på alle vis og at sikkerhet har førsteprioritet. Arbeidsoppgavene på basen Hva er jobben deres her på basen? Vi er knutepunktet mellom onshore og offshore og forsyner installasjonene på både norsk og britisk sektor med alt fra reservedeler, proviant, vann og drivstoff, samt at vi tar imot "back-load" fra de samme installasjonene. Vi har i to Et fantastisk resultat her synliggjort på plaketten som ble tildelt alle de ansatte på basen. A fantastic result here made visible by the plaque given to all the employees at the shorebase. Unofficial world record at the Dusavik shorebase 20 years without any LTIs The Esso employees and the Norsea personell at the Dusavik supply base outside Stavanger reached a milestone in January 20 years without any lost time incidents. This is a result to be proud of and something workplaces with such high potential for injuries normally do not manage to achieve. At the base heavy equipment is handled, many lifting operations are being performed, transportation takes place at the quayside, so of course people are proud and happy that they have achieved one of the company's most important goals "Nobody gets hurt". Even if we do not have any numbers to prove it, we think this may be an unofficial world record, says ExxonMobil's Marine & Shorebase Supervisor Øystein Hass. The good result shows that we are taking care of each other, that we have focus on safety and that we have good tools, procedures and systems. Good team work is essential, says Øystein. It is the everyday work which is the challenge. During routine operations, it is easier to take shortcuts and make mistakes. That's what all experience tells us. When big projects are carried out, the focus on both tasks and safety is intensified through Safe Job Analysis (SJA), but of course accidents may also happen then. The safety delegate at the base through many years, Kjell Helberg, always has a briefing with everyone coming in to work at the base so that they know what is expected from them in every way, and that safety has first priority. Verneombud Kjell Helberg og marine- og basesjef Øystein Hass sier at godt teamarbeid har en stor del av æren for det gode resultatet. Safety delegate Kjell Helberg and Marine & Shorebase Supervisor Øystein Hass say that good teamwork is essential to achieve such a good result

7 perioder, i ni måneder fra høsten 2005 og inn i 2006 og fra høsten 2007 og i hvert fall fram til senhøsten i år, hatt samseiling med installasjonene på engelsk sektor i god NSPånd. Det betyr at fartøyene våre i løpet av en uke med normalt vær er innom alle ExxonMobils installasjoner på begge sider av sektorgrensen, inkludert Peterhead i Skottland, før turen igjen avsluttes her i Dusavik. På basen har vi et 6000 m 2 stort innelager for reservedeler til installasjonene. I perioder med egen boring øker aktivitetene enormt da har vi opp til 75 % mer lasting og håndtering av varer og tjenester herfra. Akkurat nå foregår det ingen boring på verken norsk eller britisk sektor hvor ExxonMobil er operatør. Både Ringhorne- og Beryl-boringen ble avsluttet omtrent samtidig på sensommeren Engelsk sektor starter opp boring på Beryl-feltet i oktober i år, mens norsk sektor mest sannsynlig starter opp i 2010/2011, foreløpig planlagt til første kvartal I den perioden vi har boring, vil vi mest sannsynlig se på en annen løsning enn samseilingen, da feltet som har boring trenger mer enn et besøk i uken. Mulig endring i driftsform Så da blir det fullt kjør igjen? Ja, det vil jeg tro, men akkurat nå arbeider vi med å inngå nye basekontrakter både her og i Storbritannia. Et av alternativene er da at basedriften i Norge vil bli håndtert av en kontraktør som driver en eksisterende base. Dette blir gjort i Storbritannia og er også det vanligste i ExxonMobil på verdensbasis. Sånn sett har vi vært et unntak. Ingen ting er imidlertid avgjort ennå, men skulle det bli endringer i driftsformen, vil nok de av oss som er ExxonMobil-ansatte, sannsynligvis få kontoradresse på Forus. Alle kontrakter med hensyn til base- og forsyningsdriften, altså logistikk, inkludert catering og aviation, vil imidlertid fortsatt bli styrt av ExxonMobil. The work at the base What kind of work do you do here at the supply base? We are the intersection between onshore and offshore and we supply the installations both in the Norwegian and the British sector with everything from spare parts, food, water and engine fuel, and we also receive back-load from the same installations. We have for two periods, in nine months from autumn 2005 and into 2006 and also from autumn 2007 and at least till late fall this year, had joint sailings both to the installations in the British and the Norwegian sector in good NSP spirit. This means that our vessels during a week of normal weather conditions are supplying all ExxonMobil's installations on both sides of the border including Peterhead in Scotland before the trip again is finished here in Dusavik. At the base we have a 6000 m 2 indoor warehouse for spare parts to the installations. During drilling periods, the activities increase enormously we then have up to 75% more loading and handling of goods and services from here. Just now there is drilling in neither the Norwegian nor the British sector where ExxonMobil is the operator. Both the Ringhorne and the Beryl drilling were finished approximately at the same time late summer In the British sector drilling at the Beryl field will start in October this year, while the Norwegian sector drilling most likely will start in 2010/2011. (For the time being planned to first quarter of 2011.) For the period in which we have drilling activities, we will most likely see another solution than the joint sailing because the field where drilling takes place, most likely will need more than one visit a week. Possible change in the way of operating So then it will be full speed again? I tillegg har samarbeidet mellom ledelse og ansatte vært sentralt forslag til endringer og forbedringer fra folk som jobber på basen, har blitt lyttet til og tatt til etterretning. Dette er en fantastisk gjeng å jobbe sammen med, sier Øystein. En viktig ting er at vi bryr oss om hverandre, at folk har arbeidsoppgaver som er meningsfulle, og at de har de fullmaktene de behøver for å gjøre en god jobb. Gratulasjoner til hele base-gjengen! Fra venstre bak Anne Egeland, Kjell Helberg, Lee Tillman, Øystein Hass, John Whelan, Yngve Kristensen og Tor Petter Egeland. Foran fra venstre Rune Langeland og Olav Rege. Congratulations to the whole shorebase crew! Back row from the left, Anne Egeland, Kjell Helberg, Lee Tillman, Øystein Hass, John Whelan, Yngve Kristensen and Tor Petter Egeland. Front row from left, Rune Langeland and Olav Rege. How many are ExxonMobil employees at the base? We are four employees and have some contractors from Norsea who have been here for many years. Esso Norge and Norsea started the cooperation in 1989 when Dusavik became the company's main supply base, first for the exploration operations and later for the company's development and operation of the Balder, Jotun and Ringhorne fields. Øystein Hass has been here from the start and says that this great result 20 years without any lost time incidents does not come without any efforts, but that safety always has had first priority. Both ExxonMobil and Norsea have emphasized safety training, safety campaigns and tried to learn lessons from near-misses and also from industry trends in order to keep focus on safety all the time. In addition, the cooperation between management and employees has been essential suggestions for changes and improvements from people who work at the base have been considered and followed up. This is a great crew to work with, says Øystein. An important thing is that we care about each other, that people have meaningful work tasks and that they have the authority they need to do a good job. Hvor mange ExxonMobil-ansatte er dere på basen? Vi er fire ansatte og har en del kontraktører fra Norsea som har vært her i mange år. Esso Norge og Norsea startet samarbeidet i 1989 da Dusavik ble selskapets hovedbase, først for leteoperasjonene og senere for selskapets utbygging og drift av feltene Balder, Jotun og Ringhorne. Øystein Hass har vært med hele tiden og sier at det flotte resultatet 20 års skadefri drift ikke har kommet av seg selv, men at sikkerhet alltid har hatt første prioritet. Både ExxonMobil og Norsea har lagt vekt på sikkerhetsoppplæring, sikkerhetskampanjer og forsøkt å ta lærdom av nesten-ulykker og av industritrender for hele tiden å holde fokus på sikkerhet. Yes, I would think so, but just now we are working on new base contracts both here and in Great Britain. One of the alternatives then is that the shore base activities in Norway will be handled by a contractor operating an existing base. This is being done in Great Britain and is also most common in ExxonMobil worldwide. In this way we have been an exception. However, nothing has been decided yet, but if changes in the way of operating should take place, those of us who are ExxonMobil employees, will probably have our workplace at Forus. All contracts with regard to the base and supply operations, that means logistics, including catering and aviation, will however, still be operated by ExxonMobil

8 Anne Fougner ny sjef for Motorist Tekst Kirsten Anne Fougner, som nå har overtatt som Motorist-sjef, er absolutt ingen nykommer i selskapet. Hun ble ansatt i Esso Norge som nyutdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen i 1987, og har hatt mange forskjellige stillinger i selskapet også med arbeidsområde i Europa. På det private plan er Anne gift og har tre aktive barn på 19, 16 og 13 år, som hun understreker er en viktig del av livet hennes. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben. Motorist er en vel fungerende organisasjon med mange erfarne og utrolig dyktige medarbeidere. Drift og utfordringer Totalt er det over 80 ansatte i administrasjonen i Motorist og Tiger, og i tillegg er det 1800 ansatte som jobber på de 106 bensinstasjonene i Tiger AS, som er et heleid datterselskap av Esso Norge AS. I løpet av de siste få årene har denne delen av selskapet vokst kraftig. Vi har vært gjennom store endringer og investert betydelige beløp de siste årene. Forholdene ligger nå godt til rette for optimal og lønnsom drift. I løpet av de siste årene har vi fått mange nye systemer på plass, vi har bygget om 10 stasjoner til ubetjente Esso Express stasjoner, samt bygget 48 flotte, nye "On the Run" stasjoner med sterk fokus på mat. I tillegg til fortjeneste på drivstoff, ligger det store fortjenestepotensialer innenfor butikksalg og salg av bilvask i vårt segment. Anne gleder seg til å ta fatt på jobben som leder for Motorist med sine nesten 2000 erfarne og dyktige ansatte. Anne is looking forward to getting started as the head of retail which has almost 2000 experienced and highly qualified employees. Anne Fougner new head of retail Anne Fougner, who recently took over as Head of Retail, is by no means a newcomer in the company. Newly qualified with a Master in Business and Economics from the Norwegian School of Economics and Business Administration in Bergen, she came to Esso Norway in 1987, and has held several positions in the company also with Europe as field of work. Privately, Anne is married and has three active children aged 19, 16 and 13 who, she stresses, are a very important part of her life. I look forward to getting started on this job. Retail is a well-functioning organization with lots of experienced and highly qualified co-workers. Operation and challenges There are overall more than 80 employees in the Retail and Tiger administration. In addition, there are 1800 employees who work at the 106 Tiger AS gas stations, a wholly owned subsidiary of Esso Norway AS. This part of the company has grown rapidly during the last few years. We ve been through major changes and have made considerable investments the last years. The foundation for an optimal and profitable operation is well in place. During recent years, we have established several new systems, converted ten stations into unattended Esso Express stations, and built 48 great new On the Run stations concentrating heavily on food. In addition to profit from the sale of fuel, shop sales and car wash sales have a huge profit potential in our segment. De tre barna er en viktig del av livet, understreker Anne. Her er alle samlet på ski fra venstre Hugo, Anniken, Irene og Anne på hytta på Sjusjøen i vinter. Anne underlines that the three children are an important part of her life. Here gathered for a skiing trip from left Hugo, Anniken, Irene and Anne at the cabin at Sjusjøen this winter ble et godt år for retail. Motorist leverte et resultat på 10 millioner dollar, opp fra 5 millioner dollar året før. Vi tror ikke på noen stor vekst i 2009, men vi tror heller ikke at vi er like utsatt som en del andre bransjer i slike nedgangstider drivstoff er noe folk må ha, og vi tror fortsatt folk vil kjøpe pølser eller hamburgere på bensinstasjonene. Imidlertid ser vi for øvrig at våre kunder innenfor transportsektoren sliter mer enn tidligere, så derfor har vi hatt sterk fokus på kredittsikring den siste tiden. Og vi vil fortsette å ha høy fokus på lønnsom drift vi må hele tiden fornye oss for å optimalisere salget samt søke etter stadige effektiviseringer i våre driftsmodeller. Konkurransen i dette markedet er tøff. Lokalt har vi sett eierkonstellasjoner i endring. En ny sterk konkurrent har dukket opp langs veien i 7-Eleven og deres allianse med Shell på 90 tidligere YX-stasjoner. Og ytterligere endringer i bransjen er forventet. Hva er din viktigste rolle i den nye jobben hva vil du vektlegge? Jeg ønsker å være en motivator og legge forholdene til rette slik at alle i Motorist kan bidra optimalt, få utviklingsmuligheter og ha det gøy i jobben. Det er selvsagt også viktig at vi oppnår gode økonomiske resultater og derigjennom kan vise til god avkastning på investeringene som er gjort. Og ikke minst er det viktig at vi har sikre operasjoner. Det er mange krevende operasjoner som utføres ute på våre stasjoner hver dag, og vi vil ikke at noen av våre stasjonsansatte skal bli skadet som følge av at de skifter kjemikaler til bilvaskmaskinen eller kutter opp salat til hamburgerne vi selger. Dette krever et godt system, mye trening samt fokuserte medarbeidere was a good year for retail. Retail posted a 10 million dollar profit, up from 5 million dollars the year before. We don t expect any significant growth in 2009, nor do we think that we re as exposed to a recession as certain other industries. Fuel is a necessity, and we believe that people will continue to buy hot dogs and hamburgers at gas stations. We do however appreciate that our customers within the transportation sector struggle more than usual. Thus, we have focused a lot on credit assurance lately. We will continue concentrating on profitable operation; we continuously have to renew ourselves to optimize sales and are constantly searching to improve the efficiency of our operational models. The competition in the market is tough. Locally, we have seen changing owner constellations. Along the way, a new strong competitor has appeared in 7-Eleven allied with Shell, which has taken over 90 previous YX stations. Further corrections in the business are expected. What is your most important role in the new job? What will you put emphasis on? I want to be a motivator and provide for conditions that enable everyone at Retail to contribute to the best of their ability, at the same time as they get opportunities for developing and having fun at work. Surely, it s important to achieve satisfactory financial results, thereby giving a healthy return on investments. Last but not least, it s vital to have secure operations. Many demanding operations are daily being carried out at our stations, and we don t want any of our employees to get hurt while changing chemicals for the car wash machine or cutting salad for hamburgers. This requires a good system, a lot of practice as well as focused staff

9 Vi er en norsk organisasjon i et norsk miljø med lokale kunder. Samtidig er vi en del av en global, funksjonell organisasjon. I en slik funksjonell matriseorganisasjon er det viktig at vi alle drar i samme retning, selv om vi jobber med forskjellige ting. De ulike avdelingene innenfor Motorist jobber tett med resten av den europeiske organisasjonen. Jeg synes vi har oppnådd utrolig mye gjennom funksjonaliseringen og mener oppriktig at denne organisasjonsformen fungerer meget bra. Vi drar nytte av hverandre utnytter effektivt felles prosesser og systemer, samtidig som vi også må tilpasse global og regional beste praksis til lokale forhold. En viktig del av min jobb er å sørge for at den funksjonelle organisasjonen fungerer effektivt i vår lokale organisasjon og at vi utnytter dens styrke til fulle, samtidig som jeg må skape forståelse for de områder som er spesielle i Norge, og som dermed krever en lokal tilpasning. Erfaringer med hjemmekontor Mange av de ansatte i Motorist sitter på hjemmekontor hva er erfaringene med dette? Det er ikke til å stikke under en stol at det var stor skepsis i organisasjonen da vi startet med dette i Nå viser det seg at folk blir stadig mer fortrolige med denne løsningen etter hvert som de tilpasser seg og venner seg til den arbeidsformen. Det er nok mange som ikke vil tilbake til den gamle ordningen med fast kontor på Skøyen. Utfordringen er absolutt ikke at folk som sitter på hjemmekontor ikke jobber det de skal, men tvert imot at de kanskje jobber for mye fordi jobben blir så lett tilgjengelig. Vi har også slitt med at gjestekontorplasser på Skøyen ikke har fungert optimalt. Dette ser det ut til at vi får gjort noe med i løpet av året. Men vi har nok fremdeles et lite stykke igjen for å tilrettelegge for et optimalt totalt arbeidsmiljø for hjemmekontorister. Vi må finne frem til løsninger der ansatte optimalt tilpasser seg i et tredelt arbeidsmiljø på sitt hjemmekontor, på reise og i et organisatorisk fellesskap på fellesmøter eller i kontormiljøet på Skøyen. Staben i Motorist som sitter fast på Skøyen, teller nå ca. 25 personer. Jeg vil understreke at nyansatte ikke blir tilbudt hjemmekontor ved ansettelse. De må jobbe i kontormiljøet i minst et år slik at de blir kjent med organisasjonen. Og selvsagt er vi også fleksible hvis familiesituasjonen til den enkelte ansatte skulle være slik at det er lite hensiktsmessig å være lokalisert på hjemmekontor. We are a Norwegian organization in a Norwegian environment with local customers. At the same time, we are part of a global, functional organization. In such a functional matrix organization, it s imperative that we all move in the same direction, even though we are working with different things. The various departments within Retail work closely with the rest of the European organization. I think we have accomplished quite a lot through functionality, and I honestly believe that this organization form has worked very well. We benefit from each other, efficiently exploiting common processes and systems. At the same time we must adapt global and regional practices to local conditions. An important part of my job is to make sure that the functional organization works efficiently in our local organization and that we exploit its strength to the fullest. At the same time I need to create an understanding for those areas that are particular to Norway and which demand local adjustment. Home office experiences Many of the employees in Retail work from home. What are your experiences with this? You can t hide the fact that there was a great deal of skepticism in the organization when we initiated this in As it turns out, people are getting more and more comfortable with this solution, as they and their friends are adjusting to the work form. I don t think there are many who long for the old arrangement with a permanent office at Skøyen. The challenge is certainly not that employees at home don t work enough, but rather that they work too much because their job becomes so easily accessible. We have also had some problems with the guest office accommodations, which haven t been working properly. It looks as if we shall have to do something about that this year. That being said, we still have some way to go before we have achieved optimal and complete working conditions for home office workers. We must find solutions where employees fully adapt to a three-fold working environment; at their home office, during travel, and in an organizational community at joint meetings or at the Skøyen office. There are 25 staff members in Retail who are stuck at Skøyen today. I would like to stress that new employees are not offered a home office at the time of their employment. They have to work in an office environment for at least a year, in order to get acquainted with the organization. And of course, we are flexible if the employee s family situation doesn t allow for a home office solution. Nye krav til biodrivstoff Esso Norge introduserte biodiesel på det norske markedet i 2007, men her skjer det også nye ting? Ja, det gjør det. Den nye politiske målsettingen er at 5 % av drivstoffomsetningen i Norge i løpet av 2010 skal bestå av biokomponenter. Diesel har nå innblandet inntil 5 % biokomponent det vil si ca. 2,5 % av alt drivstoffsalg i Norge. Alle bensinbiler kan også bruke drivstoff med inntil 5 % innblandet etanol, men dette vil kreve store investeringer på forsynings- og distribusjonsnettet, samt at stasjonene må tilpasses. For å få til en innblanding av etanol i bensin, snakker vi om investeringer på flere hundre millioner kroner for bransjen. Og det vil ta tid for bransjen å omstille seg. Det er derfor frustrerende at forskriftene foreløpig ikke er klare. De politiske ambisjonene skal bli svært krevende å nå i tide. Livet hjemme og på jobben Ellers er Anne glad for at god støtte på hjemmebane har gjort det mulig for henne å bruke mye tid på jobben. Vi har på et vis snudd litt på rollene hjemme hos oss, sier hun. Mannen min har vært hjemme med barna i større grad enn jeg, og han har i perioder også hatt redusert arbeidstid. Jeg er imidlertid ikke ulik andre foreldre med hensyn til at familien er en viktig del av livet mitt og jeg ønsker å ha en aktiv rolle i forhold til barna. Noe har jeg nok gått glipp av opp gjennom tiden, men å være en betydningsfull forelder har alltid vært viktig for meg. Tid med familien på hyttene ved Stavern og på Sjusjøen har veiet opp for mange travle hverdager. Og når barna er blitt såvidt gamle som de er nå, må man være smart for å få ta del i deres hverdag. Storbyhelger i London eller Paris sier ingen tenåringer nei til! Og i de siste årene har jeg også vært en svært så aktiv sjåfør for barna og vennene deres. Det være seg å kjøre til og fra fritidsaktiviteter som håndball, fotball, tennis og dans, eller å plukke opp en gjeng på kafé eller på kino. Det er utrolig hva en kan få med seg av tenåringers liv når en har en minibuss og sier ja til alle forespørsler om kjøring! Så man kan vel kanskje si at jeg for tiden også er en skikkelig "motorister" på hjemmebane også... New biofuel demands Esso Norway introduced biodiesel on the Norwegian market in 2007, but new things are happening here as well? Yes, indeed. The new political objective is that five percent of fuel sale in Norway by year 2010 must consist of biocomponents. Diesel now consists of 5 percent biocomponents, i.e. around 2.5 percent of all fuel sales in Norway. All cars running on gas may use fuel with up to 5 percent ethanol, but this calls for major investments in the supply and distribution network, plus an accommodation of our stations. To obtain an intermixture of ethanol in gas, we re talking about several million kroner s worth of investments for the industry. And it will take time for the business to readjust. It s therefore frustrating that regulations aren t ready for the time being. It will be very hard to meet the political ambitions in time. Life at home and at work Otherwise, Anne is glad that her family s support has made it possible for her to spend a lot of time at work. We ve somehow turned the tables at home, she says. My husband has spent more time at home with the children than I have, and he has worked reduced hours in periods. However, I don t differ from other parents when it comes to how much my family means to me, and I wish to play an active role in my children s life. Surely, I ve missed out on some things throughout the years, but it has always been important for me to be a significant parent. Family time at the cabins in Stavern and Sjusjøen has weighed up for many busy weekdays. And with the children having reached the age they re in now, you have to be smart to be able to take part in their everyday life. No teenager is going to say no to a city weekend in London or Paris! During the last years, I ve frequently taken on the role as chauffeur for my children and their friends. I drive them to and from leisure-time activities like handball, football, tennis and dancing, or pick them all up at a café or the cinema. It s amazing how much of a teenager s life you can catch up on when you have a minibus and say yes to all requests for transport. So I guess you could say that, for the time being, I m a true motorist at the home arena as well 16 17

10 Tekst Kirsten Håvard Kjærstad lang karriere med mange høydepunkter Etter nesten 39 års sammenhengende ansettelse, ble Håvard Kjærstad pensjonist fra midten av februar. XOM fikk noen sluttkommentarer fra den tidligere Motorist-direktøren. Kan du trekke fram noen høydepunkter i karrieren? Det er mange, men jeg skal nøye meg med å trekke fram noen få. Det første jeg vil nevne er da Essos styre i 1979 godkjente mitt forslag til etablering av AS TIGER, vårt nye driftsselskap for bensinstasjoner. Å følge utviklingen fram til årsskiftet 2009 hvor dette selskapet driver 114 Esso-stasjoner, har over 1600 ansatte og omsetter for mer enn 4 milliarder kroner i drivstoff, butikkvarer og servicetjenester, og er en ledende operatør i markedet. Et annet høydepunkt var da jeg ble utnevnt til administrerende direktør for Esso Finland i Jeg fikk lede denne virksomheten i 5 år og var siden styreleder for ExxonMobil selskapene i Finland de neste 12 årene. Erfaringene med å bo og arbeide i et annet land hadde familien og jeg fra før, men betydningen av å være daglig leder for en hel organisasjon i et annet land og med en annen kultur, var svært utfordrende, men også stimulerende. Vi føler det i dag som vi har et hjemland nr. 2 å reise til, med gode opplevelser og venner for livet. Det fremstår også som et desidert erfaringsmessig høydepunkt for meg at jeg fikk være aktivt med i gruppen som fikk ansvaret for å gjennomføre fusjonen mellom Exxon og Mobil-selskapene i Norden. Når vi ser på ExxonMobil konsernet 10 år etter fusjonen, framstår det på alle måter som særdeles godt organisert og ledet på det globale plan, og med fremragende resultater også i Norge. Jeg har innsett at det er få forunt å få ta del i en slik grunnleggende strukturell og operativ industri- Håvard Kjærstad trekker fram etablering av AS Tiger, tiden som administrerende direktør for Esso Finland og fusjonsarbeidet som noen av høydepunktene i karrieren. Håvard Kjærstad highlights establishment of AS Tiger, the period as managing director of Esso Finland and the work related to the merger as some of the highlights of his career. Håvard Kjærstad long career with many highlights After almost 39 years of continuous employment Håvard Kjærstad retired from the company effective middle of February. XOM got some final remarks from the previous Retail manager. Can you give us some highlights from your career? There are many, but I will do with only a few. The first I would like to mention is when Esso's board in 1979 approved my proposal to establish AS TIGER, our new company for operation of petrol stations. To follow the development up to 2009 when this company runs 114 Esso stations, has more than 1600 employees and sells for more than 4 billion kroner in fuels, merchandise and services and is a leading operator in the market. Another highlight was when I was nominated managing director of Esso Finland in I managed this company for 5 years and was later on chairman of the board for the ExxonMobil companies in Finland for the next 12 years. The experiences of living and working in another country, was not new to me or my family, but the importance of being manager of a whole organization in another country with another culture was very challenging, but also very stimulating. Today we feel as if we have a 2nd native country to go to with good experiences and friends for life. It was also a great experience for me that I got the possibility to actively work in the group being responsible for implementing the merger between the Exxon and Mobil companies in the Nordic countries. When we look at the ExxonMobil Corporation 10 years after the merger, it seems in every way to be very well organized and managed globally and also with excellent ell endringsprosess, og at jeg derfor har vært en svært privilegert person som har fått oppleve dette i min karriere. Utviklingen fra 1970 til 2009 Kan du si litt om utviklingen fra du startet og fram til nå? Da jeg begynte i Esso i 1970, var bensinstasjonskjedenes hovedbeskjeftigelse drivstoff, smøreolje, rekivisita og bilservicetjenester. I dag er det fortsatt drivstoff som er hovedproduktet, men serviceaspektet har dreid seg fra bilservice til butikk tjenester, og spesielt omsetning av mat for folk på farten i et moderne døgnåpent samfunn. Hele markedet har endret seg radikalt, men bensinstasjonens sterke plass i folks bevissthet og gode omdømme har bestått. Esso har i hele denne perioden vært internasjonalt ledende med nye konsepter for design og bygging av stasjoner, utvikling av betalingsteknologi-systemer for bank og kredittkort direkte i pumpene, samt back office-systemer for administrativ styring av driften. I dag er OnTheRun det ledende C-store konseptet. ExxonMobil-konsernets vektlegging av endringsledelse, rasjonell kjedeutvikling og effektiv kundetilpasset drift, er strategisk vel gjennomtenkt, og uttrykk for en eksepsjonell langsiktighet. I hele denne perioden har utviklingen av markedet gått svært fort, og kravene til tilpasningsevne har vært massive i bransjen. Kundene har vist selskapet vårt spesiell tillit gjennom høye kundetilfredshets-scoretall. Dette viser at kundene har forventninger til og er fornøyd med den jobben som gjøres på bensinstasjonene. Vi har registrert med stor intern stolthet at bilistene og transportbransjen ved to tidligere årlige kåringer har gitt Esso Norge høyest kundetilfredshetstall. Jeg har også registrert med stor glede at vår ledelse og organisasjon, våre forhandlere og våre bestyrere har energien, drivet og ambisjonen til å vinne denne konkurransen på nytt og på nytt. Dette beviser at vi er en genuin og kundedrevet organisasjon som erkjenner at det er kundene vi lever for og av. En organisasjon med mange dyktige medarbeidere Er det noe som har gjort sterkt inntrykk? Denne organisjonen har meget dyktige og dedikerte ansatte i alle posisjoner og alle ledd. Det er utrolig høye results in Norway. I have realized that it is not granted for everyone to take part in such a fundamental structural and operational change process, and that I therefore has been a very privileged person having the chance to experience this in my career. The development from 1970 to 2009 Can you say a little about the development from when you started in the company and up till today? When I started in Esso in 1970, the petrol station chain's main occupation was fuels, lubes, accessories and car services. Today fuel is still the main product, but the service aspect has moved from car service to shop service, and especially sale of food to people on the move in a modern, 24 houropen society. The whole market has changed radically, but the petrol stations' strong position in people's minds and their good reputation has remained. Esso has during this entire period been internationally leading regarding new concepts of design and construction of stations, development of payment technology systems for bank and credit cards directly at the pumps and also back office systems for administrative management of the operation. Today OnTheRun is the leading C-store concept. Exxon Mobil Corporation's emphasis on change management, rational chain development and efficient customer adapted operations, is strategically thoroughly considered and an expression of an exceptional longterm thinking. During this period the development of the market has gone very quickly, and the demands to the adaptive abilities have been massive in this business sector. The customers have shown our company a special trust through high score numbers within customer satisfaction. This shows that the customers have expectations to and are satisfied with the job which is done at the petrol stations. We have registered with great internal pride that the drivers and the transportation industry at the two previous annual rankings have given Esso Norge the highest customer satisfaction scores. I have also with great pleasure registered that our management and organization, our dealers and our managers have the energy, the drive and the ambition to win this competition again and again. This proves that we are a genuine and customer driven organization realizing that it is the customers we live for and by

11 faglige ambisjoner og et unikt kollegialt fellesskap som det knapt finnes maken til. Dette inntrykket befestes også når man jobber tett med Esso- og ExxonMobil-kolleger i andre land og verdensdeler. De samme verdi- og kvalitetsstandardene gjelder. Slik merker man også at samhørigheten, lojaliteten og stoltheten er et felleseie. Det er ingen selvfølge at det er slik, men det er et ubestridelig faktum at det har vært slik i årtier. Dette er det som har imponert meg mest med selskapet og konsernet vårt. Dette peker også på interessante og sterke framtidsutsikter for alle dem som har mange år foran seg i selskapet. Framtidsplaner Hva nå? Etter nesten 39 års sammenhengende ansettelse, er jeg fortsatt bare 62 år ung! Jeg skal først og fremst nyte friheten til å gjøre det jeg helst vil sammen med kona mi. Det er ikke bare å ha fri etter å ha jobbet intenst for andre i mange år. May Brit og jeg har lagt mange store og små planer for dagene og åra som kommer, og vi har bestemt oss for å bruke friheten og fritiden med kløkt. Friluftslivet har en bred plass i våre liv til alle årstider, vi har reisemål og drømmer som har bygget seg opp gjennom mange år. Vi har også mange gode tanker om barn, barnebarn og venner som nå lar seg realisere. Gjett hvem som har gått på ski på fjellet nå, skal til Mexico neste to ukene og til Legoland i juni? Etter hvert vil jeg se på hvordan jeg kan bruke min omfattende yrkeskompetanse kreativt og fleksibelt. Men det får vente til etter påske, eller kanskje sommerferien?! An organization with many competent employees Is there anything which has made a strong impression? This organization has many skilled and dedicated employees in all positions and in all segments. There are very high professional ambitions and a unique professional spirit which you hardly find other places. This impression is also strengthened when you work closely with Esso and ExxonMobil colleagues in other countries and parts of the world. The same value and quality standards apply. In this way you will also see that the solidarity, the loyalty and the pride is a common value. It is not obvious that it is this way, but it is a indisputable fact that it has been like this for decades. This is what has impressed me the most with our company and our corporation. It also points at interesting and strong future prospects for all those who have many years with the company in front of them. Future plans What now? After almost 39 years of continuous employment, I am still only 62 years young! I will first of all enjoy the freedom of doing what I would like together with my wife. It is a big change to be off duty when you have worked intensively for others for many years. May Brit and I have many big and small plans for the coming days and years and we have decided to use the freedom and the leisure time wisely. The outdoor life has a broad place in our lives at all times of the year, we have travel plans and dreams which have been built up during many years. We have also many good thoughts about children, grand children and friends which may now be realized. Guess who have been skiing in the mountain now, are going to Mexico the next two weeks and to Legoland in June? Gradually I will see how I can use my extensive work competence creatively and flexibly. But that is something which may wait till after Easter, or may be after the summer holidays?! Anne Fougner, som overtar stafettpinnen som sjef for Motorist, er ingen nybegynner med sine 22 år i selskapet. Her sammen med Håvard Kjærstad som altså takker for seg etter nesten 39 år i selskapet. Anne Fougner, who takes over the baton as head of retail department, has a long experience with 22 years in the company. Here together with Håvard Kjærstad who retires after almost 39 years with the company. Tekst Arvid Rune Johansen fra Jotun til Sakhalin Rune Johansen syntes det hørtes spennende ut da jobber på Sakhalin-prosjektet i nordøst- Russland ble utlyst, og han søkte og fikk jobb som prosess-operatør på Orlan-plattformen i Før det jobbet han som prosessoperatør på Jotun-skipet i Nordsjøen hvor han trivdes godt. Det var en blanding av eventyrlyst og også utsikter til litt ekstra økonomisk kompensasjon som gjorde at jeg søkte meg over på dette russiske, arktiske prosjektet, og det har jeg ikke angret på, sier Rune, som nå har jobbet 4 år på Orlan-plattformen. Det første halve året tilbrakte han på Hyundai-verftet i Sør-Korea der betongplattformen ble ombygd og utstyrt med bore- og produksjonsutstyr. Fra operatørjobb på raffineri til operatør på Jotunskipet og endelig Orlan-plattformen Rune, som er utdannet både som elektriker og prosessoperatør, jobbet i 15 år på Shell-raffineriet på Sola før han begynte i Smedvig-rederiet (nå Seadrill). Han fulgte bl.a. med da Balder-skipet seilte fra Singapore til Norge i I 1997 ble Rune ansatt av ExxonMobil, og han fulgte modifikasjonsarbeidene på Balder-skipet i Skottland. Senere ble han med på siste fase av utrustningen av Jotun-skipet på Rosenberg verft, Stavanger, og han var prosess-operatør ombord da produksjonen på Jotun-feltet startet i På Orlan-plattformen fikk jeg bruk for all erfaringen og kunnskapen jeg hadde tilegnet meg i mine tidligere jobber. Vi måtte starte helt fra scratch med å utvikle manualer og prosedyrer, og jeg fikk også en rolle som mentor for russiske ansatte som etter hvert skulle ta over ulike jobber på plattformen. Selve arbeidsoperasjonene er jo helt like dem i Nordsjøen, og utstyret er det samme. Vi har f.eks. norsk rigg (fra Hydralift) og kranene er også norske, samt at alle elektriske tavler og instrumentering er utført av Siemens Norge, forteller Rune. Han understreker også at fokuset på Rune Johansen from Jotun to Sakhalin When vacancies were announced at the Sakhalin project in Northeast Russia, Rune Johansen thought it sounded exciting. He applied and was hired as a process operator on the Orlan platform in Before that, he had been happy in his work as a process operator on the Jotun vessel in the North Sea. It was a mixture of adventurousness and the prospect of some extra cash that made me apply for a job at the Russian, arctic project. I haven t regretted my decision since, says Rune, who has been working on the Orlan Platform for four years now. The first six months he spent at the Hyundai Shipyard in South Korea where the concrete rig was rebuilt and equipped with drilling and production equipment. From refinery operator to operator on the Jotun vessel and finally the Orlan platform Rune, who is trained as both an electrician and a process operator, worked at the Shell refinery at Sola for 15 years before he began working for Smedvig Shipping (now Seadrill). For starters, he was on the Balder ship when it sailed from Singapore to Norway in In 1997, Rune was hired by ExxonMobil, and he followed the modification work of the Balder ship in Scotland. Later on, he took part in the last phase of the Jotun vessel outfitting at Rosenberg shipyard, Stavanger, and he was a process operator onboard when the production at the Jotun field commenced in On the Orlan platform, I made use of all the experience and knowledge I had acquired in my previous jobs. We had to start entirely from scratch with developing manuals and 20 21

12 JOBBEN MIN sikkerhet er like stort på Sakhalin som alle andre steder i verden hvor ExxonMobil opererer. Sikkerhetsmøter og forebyggende sikkerhetsarbeid har topp prioritet.... men der er vel også forskjeller mellom Nordsjøen og offshore Sakhalin? Ja, det er klart. For det første er det kulturelle forskjeller. Offshore-personellet på Orlan-plattformen kommer fra mange ulike nasjoner russere, amerikanere, australiere, indere etc. og mange kan ikke engelsk. Men jeg vil understreke at miljøet er godt og folk trives om bord. Maten tilberedes av indiske kokker, så det blir mange kyllingretter, men også laks og vanlig mat. En betydelig forskjell er offshore-skiftene som på Sakhalin er en måned på og en måned av, mot 2 ukers arbeid og 4 uker fri på norsk sokkel. Dessuten har jeg som bor i Stavanger, mye lenger vei til jobben. Fra jeg setter meg på flyet på Sola til København mandag morgen, til jeg ankommer arbeidsstedet mitt i Russland, går det normalt 2 ½ døgn. Fra København går flyturen direkte til Tokyo, og derfra er det en 2-timers flytur til Sakhalin-øya. Og da er jeg heller ikke framme, men må ta en flytur og noen ganger en 16-timers togtur, særlig på vinteren når været er dårlig nord på øya. Da bruker jeg faktisk 3 døgn til jobben. Siste etappe er en 20-minutters helikoptertur ut til plattformen, sier Rune. De russiske helikopterne har større restriksjoner når det gjelder vær, så det kan gå opp til 4 5 dager med venting før vi kan gå av skiftet. Til gjengjeld tar helikopterne nesten ubegrenset med bagasje, så der er det ingen veiing av kofferter og håndbagasje. En annen forskjell fra Nordsjøen er vanndypet som kun er 15 meter der Orlan-plattformen ligger. Plattformen som er bygd i betong, opererte først noen år utenfor kysten av Alaska, før den ble slept til Korea for modifikasjoner og til slutt til Sakhalin. Den er konstruert for å tåle is, store bølger, samt jordskjelv som kan forekomme i denne regionen av Russland. Klimaet og naturen er vel også annerledes enn i Nordsjøen/Norge? Ja, det er veldig kaldt om vinteren og mye drivis som legger seg rundt plattformen. Om sommeren er temperaturen behagelig og mildere enn i Norge, men noe snakk om sjøbading er det ikke da vanntemperaturen sjelden overstiger 2 3 grader C. Naturen er flott på Sakhalin, men jeg har ikke...when it comes to environmental requirements, they are actually stricter there than in the North Sea. procedures, and I became a mentor for Russian employees who were gradually going to take over different jobs on the platform. The actual operations are exactly the same as in the North Sea, and so is the equipment. We have, for example, a Norwegian rig (from Hydralift) and the cranes are Norwegian too. All the electric boards and instrumentation are performed by Siemens Norway, Rune reports. He stresses that emphasis on security is just as important on Sakhalin as anywhere else in the world where ExxonMobil operates. Safety meetings and preventive safety work have top priority.... but surely there must be some differences between the North Sea and offshore Sakhalin? Yes, of course. Firstly, there are the cultural differences. The offshore personnel on the Orlan platform come from many different nations; there are Russians, Americans, Australians, Indians etc., and many don t speak English. But I want to emphasize that the working environment is good and that people thrive onboard. The food is prepared by Indian chefs, thus we often have chicken dishes, but also salmon and regular food. An important difference are the offshore shifts which, on Sakhalin, are one month on and one month off, compared to two weeks on and four weeks off in Norway. Besides, for me who lives in Stavanger, I have a much longer way to travel to work. From when I get on the plane at Sola to Copenhagen Monday morning, till I arrive at my work location in Russia, two and a half days normally go by. From Copenhagen, the flight goes directly to Tokyo, and from there s a two-and-a-half hour hop to the Sakhalin Island. You would think I would be there by then, but no. I must take another flight, and sometimes a 16-hour train ride, especially in the winter when the weather is bad, north on the island. So I actually need three days to get to work. The last stage is a 20-minute helicopter ride to the platform, Rune says. The Russian helicopters have greater restrictions when it comes to the weather, so sometimes four to five days of waiting go by before we can get off work. In return, the helicopters can carry an almost unlimited amount of luggage, so there is no weighing of suitcases and hand luggage. Another distinction from the North Sea is the water depth which is only 15 meters where the Orlan platform lies. The platform, built of concrete, operated a few fått noen særlig anledning til å nyte fritidsaktiviteter på land, fordi jeg reiser hjem i friperiodene. Det er et rikt dyreog fugleliv i området, og mest kjent er kanskje havørnen orlan på russisk og gråhvalen. ExxonMobil samarbeider tett med russiske myndigheter for å ta vare på miljøet, og når det gjelder miljøkravene, er de faktisk strengere enn i Nordsjøen. Det gjelder et absolutt nullutslippskrav, og ingenting, verken borekaks, produsert vann, kloakk eller noe annet, kan slippes ut i havet, men det kjøres ned i undergrunnen gjennom injeksjonsbrønner. Foto: Stavanger Aftenblad years outside the Alaska coast in the beginning, before it was towed to Korea for modifications, and in the end to Sakhalin. It s built to endure ice, big waves and earthquakes, which may occur in this Russian region. I guess the climate and scenery also differ from the North Sea/Norway? Yes, it gets very cold during the winter, and plenty of drift ice gathers around the platform. During the summer, the temperatures are pleasant and milder than in Norway, but a dip in the sea is out of the question as the water temperature rarely exceeds two to three degrees Celsius. The natural surroundings on Sakhalin are beautiful, but I haven t had the opportunity to enjoy any leisure time activities ashore, since I go home when I have time off. There is a rich diversity of wildlife in the area, of which the European sea eagle, called orlan in Russian, is probably the most famous, together with the grey whale. ExxonMobil cooperates closely with Russian authorities to protect the environment, and when it comes to environmental requirements, they are actually stricter there than in the North Sea. Absolute zero discharge standards apply; neither cuttings, produced water, sewage nor anything else can be discharged the sea. Instead, it s injected in the subsoil through injection wells. Rune Johansen er vel den i Stavanger som har lengst vei til jobben to og en halv dag normalt. Her sjekker han inn bagasje på Sola flyplass. Under: Faksimilie fra et nylig avisoppslag. Rune Johansen is probably the person in Stavanger who has to travel farthest to get to his job two and a half days normally. Here he is checking in luggage at Sola airport. Beneath: A facsimile from a recent newspaper article. MY JOB 22 23

13 Kunne gjerne avslutte yrkeskarrieren på Sakhalin Rune Johansen trives så godt på Sakhalin at han godt kan tenke seg å jobbe der til han pensjoneres om noen år, selv om det er langt fra familie og venner. Det er selvsagt et savn for familien, bl.a. to voksne sønner, to stebarn og et barnebarn, når jeg er borte så lenge om gangen. Men jeg har også fri i 4 uker og kan være sammen med dem da. Jeg håper med tiden å få jobb på en stor plattform som planlegges for å utvikle det nærliggende Arkutun-Dagi-feltet på Sakhalin. Sakhalin1-prosjektet består av tre felt, Chayvo som nå Orlan produserer fra, samt Odoptu- og Arkutun-Dagi-feltene. Arkutun-Dagiplattformen vil bli en av verdens største bore- og produksjonsplattformer med bl.a. hele 48 brønnslisser og boligkvarter til 190 personer. Jeg kunne godt tenke meg å få delta på oppstart og videre drift av denne plattformen. Could easily end professional career on Sakhalin Rune Johansen is so happy on Sakhalin that he might consider working there until he retires in a few years, even though it is far from family and friends. Of course, my family, including two grown-up sons, two step children and one grandchild, miss me when I m away for such long periods of time. Still, I have every second month to spend with them. In time, I hope to get a job on a big platform which is planned for the development of the nearby Arkutun-Dagi field on Sakhalin. The Sakhalin-1 project consists of three fields; Chayvo, which Orlan currently produces from, and the Odoptu and Arkutun-Dagi fields. The Arkutun-Dagi platform will become one of the world s biggest drilling and production platforms, with as many as 48 drilling slots and a living quarter for 190 people. I m interested in being part of the start-up and further operations of this platform. På Orlan sitter Rune i kontrollrommet, og arbeidsoppgavene er ganske like som i Nordsjøen. Men han har også som oppgave å være mentor for russiske arbeidere om bord. On Orlan, Rune works in the control room, and his work tasks are similar to those in the North Sea. But one of his tasks is also to be a mentor to Russian offshore workers. Det er et rikt dyre- og fugleliv i området, og mest kjent er kanskje havørnen orlan på russisk og gråhvalen. There is a rich diversity of wildlife in the area, of which the European sea eagle, called orlan in Russian, is probably the most famous, together with the grey whale. Tekst Kirsten Senior Vice President Mark Albers på Norgesbesøk I begynnelsen av februar var Senior Vice President Mark Albers på besøk i Norge. Første stopp var Forus-kontoret hvor han benyttet anledningen til å ha et møte med alle ansatte som også ble overført på storskjerm til de ansatte i Aberdeen. Hovedbudskapene til Mark Albers er at vi som selskap er godt skodd for det miljøet verden nå opplever, med finanskrise og et vanskelig kredittmarket. Selskapets målsettinger og prioriteringer vil være de samme som tidligere. ExxonMobil vil være verdensledende med hensyn til lønnsomhet, økning i lønnsomme volumer og innenfor operasjonell integritet. ExxonMobil er et av de mest vellykkede selskapene i historien uansett bransje, og vi hadde et overskudd på 45,2 milliarder dollar i fjor. Også på sikkerhetsfronten er vi ledende innenfor industrien, men Mark Albers understreket at vi aldri må miste fokuset her, og at nummer en ikke er godt nok dersom ansatte blir skadet på jobb. Når det gjelder oppstrømsaktivitetene rundt om i verden, vil selskapet øke aktiviteten og i løpet av de neste årene få tre nye dypvannsrigger. Faktisk har selskapet økt letearealet med 50 % de siste årene og vil i løpet av de neste årene teste ut mulige reserver på 10 milliarder oljeekvivalenter. Totalt sett har selskapet den største og mest sammensatte ressursbasen i industrien noe som legger et godt grunnlag for fremtidig vekst. Senior Vice President Mark Albers visits Norway In the beginning of February, Senior Vice President Mark Albers visited Norway. First stop was the Forus office where he used the opportunity to meet the employees an event which was also transmitted to the employees in Aberdeen on a large screen. Mark Albers' main messages were that we as a company are well equipped for the kind of business environment the world is now experiencing with the financial crises and a difficult credit market. The company's aims and priorities will be the same as previously. ExxonMobil will be world leading with regard to profitability, increase in profitable volumes and within operational integrity. ExxonMobil is one of the most successful companies in history regardless of business area, and we had a profit of 45.2 billion dollars last year. We are also the business leader within the safety area, but Mark Albers underlined that we have to keep focused and that number one is not good enough if employees are hurt at work. På miljøsiden fortalte Mark om forskjellige prosjekter selskapet er involvert i alt fra samarbeid med bilindustrien med hensyn til bilmotorer, universiteter for forskning på karbonfangst, gassifisering av kull hvor hovedvekten ligger på effektivitet og ny teknologi. Senior Vice President Mark Albers understreket at ExxonMobil er godt skodd for det miljøet verden nå opplever, med finanskrise og et vanskelig kredittmarked. Senior Vice President Mark Albers emphasized that ExxonMobil is well equipped for the kind of business environment the world now is experiencing with the financial crises and a difficult credit market

14 Stor alpininteresse på Forus Ellers understreket han nok en gang viktigheten av integritet i alt vi gjør i selskapet. I tillegg var han opptatt av at ExxonMobil må ta i bruk all kunnskap, erfaring og innspill de ansatte besitter, slik at alt dette integreres og at selskapet går enda mer i retning av å samhandle bedre. I tillegg til dette kommenterte han på spørsmål fra salen den nye administrasjonen i USA, framtiden for nedstrømsselskapet rundt om i verden og Sanderstølen-konferansen hvor han skulle delta dagen etter. Når det gjelder Norge og Storbritannia, understreket han at selv om selskapets ressurser har vært i produksjon i 30 år, vil produksjonen fortsette i mange år framover. Han roste også Dusavik-basen for et fantastisk resultat på sikkerhetssiden, og takket alle for bidraget til et godt resultat for selskapet i When it comes to upstream activities around the world, the company will increase the activity and will, during the next years, have three new deep water rigs. Actually, the company has increased the exploration area by 50% over the last years and will during the next years test out possible reserves of 10 billion oil equivalents. Totally, the company has the largest and most diverse resource base in the industry which should be a good basis for future growth. On the environmental side Mark told about different projects in which the company is involved ranging from cooperation with the automotive industry with regard to car engines, universities for research of carbon capture, gasification of coal, where the main emphasis is on efficiency and new technology. He also used the opportunity to underline the importance of integrity in everything we do in the company. In addition, he was also concerned that ExxonMobil must use all knowledge, experience and creativity the employees possess so that all this is integrated, and that the company moves even more in a direction where employees interact even better. In addition, he commented on questions from the audience about the new administration in the USA, the future of the downstream company worldwide and the Sanderstølen conference where he would be participating the day after. With regard to Norway and Great Britain, he underlined that even if the company's resources have been produced for 30 years, production will continue for many years ahead. He also commended the Dusavik base for a fabulous safety result and thanked everyone for their contribution to a good result for the company in Tekst Rune Karstensen Onsdag 18. februar var Forus-ansatte atter en gang klare for årets første "night-skiing" i Sirdal. Ca. 50 personer var med på alpinkjøringen i Ålsheia skianlegg denne kvelden. På bussturen opp fikk vi servert lapskaus & drikke, slik at grunnlaget for en vellykket kveld var godt. Det var en god blanding av norske og expats som prøvde seg i fjellheimen denne kvelden. Nivået er bra, og de som er helt ferske i alpinsporten, holder seg for det meste i de nederste løypene. Skibakken var denne kvelden nypreparert, og nysnøen som kom dagen før, gjorde forholdene perfekte for oss denne kvelden. Etter nesten 4 timers kjøring i bakken var kvelden over og det var en del støle skikropper som entret bussen som tok oss tilbake til Forus og lavlandet. Klar til innsats i bakken fra venstre Jan Torsteinsbø, Mark Skeie, Nina Barek og Åge Falkeid. Ready for alpine skiing from left Jan Torsteinsbø, Mark Skeie, Nina Barek and Åge Falkeid. Big alpine interest at Forus On Wednesday 18 February, our Forus employees were once again ready for the first night skiing of the year in Sirdal. About 50 persons joined the alpine skiing in Ålsheia skiing center this night. During the bus trip up to the valley, stew and soft drinks were served so that the basis for a successful night was good. It was a good mix of Norwegians and expats who tried the skiing facilities this night. The skills are good, and those who were new to the alpine sport mostly skied in the lower tracks. This night the ski hill was freshly prepared and the new snow which fell the day before made the conditions perfect for us this night. After almost 4 hours of skiing down the ski slopes, the night was over and some stiff ski bodies entered the bus taking us back to Forus and the lowlands. De fleste ansatte på Forus benyttet anledningen til å få med seg Mark Albers "employee forum" i begynnelsen av februar. Most of the Forus employees used the opportunity to attend Mark Albers employee forum in the beginning of February

15 På vei hjem ble det delt ut sportsdrikke, sjokolade og en liten pose med godsaker fra Nøttefabrikken. Noen kalorier la vi igjen i alpinbakken denne kvelden, og da er det godt med litt påfyll av energi i en heller sliten, men fornøyd kropp. On the way back, sport drinks, chocolate and a small bag of goodies were handed out. We left behind some calories in the alpine hill this night and then some energy filling is good for a rather tired, but well satisfied body. Flotte forhold i nypreparerte løyper ventet på de Forus-ansatte. Great conditions in freshly prepared slopes waited for the Forus employees. Neste Night-skiing blir onsdag 4. mars, og i tillegg vil det også bli en 2-dagers tur opp til Røldal skisenter i slutten av mars måned. Her blir det overnatting på Hardanger hotell i Odda og 65 sengeplasser er allerede booket for oss. The next night-skiing will be on Wednesday 4 March, and in addition a 2-day trip to Røldal skiing center will be arranged at the end of March. Here we will stay over at Hardanger hotel in Odda, and 65 beds have already been booked for us. Det har i alle år vært svært god oppslutning om interne alpintilbud hos oss som jobber på Forus-kontoret. Through all the years the interest and participation in the internal alpine offers to the Forus employees has always been good. Etter ca. 1 1/2 times kjøring og litt mat i bussen, er det bare å finne riktig par ski/snowboard og sette igang. After about 1 1/2 hours drive and some food in the bus, people just need to find the right pair of skies/snowboard and get going. En pause, litt å drikke og mye godt humør blant denne gjengen. A break, something to drink and a lot of cheerfulness among this group. 28 Mars 2009

16 Vi ønsker velkommen! Nye ansikter er alltid hyggelig her følger en liten oversikt over våre nyansatte: ROBIN HARMING RAFFINERITEKNIKER DRIFTSAVDELINGEN, RAFFINERIET, SLAGEN KENNETH KVILHAUG ANSATT TECH 1 MECH KAROLINE KVERNDALEN JAKOBSEN TECH 1/2 PROD GEIR MARKHUS TECH 2 MAR KARIANNE TEGNANDER SIVILINGENIØR TEKNISK AVDELING, RAFFINERIET, SLAGEN VEGARD HOVLAND ANSATT TECH 1 PROD RINGHORNE, NSP HELGE VESTAD TECH 2 PROD ROGER HOLTER TECH 1 PROD ODD TRYGVE HOVLAND RAFFINERITEKNIKER VEDLIKEHOLDSAVDELINGEN, RAFFINERIET, SLAGEN JAN ANDRE PETTERSEN ANSATT TECH 1 PROD ANDERS VIKA ANSATT TECH 2 MARINE TODD J. CRISP SUPERVISOR PROGRAMMATICS II NSP, FORUS ANNE TERESE JOHANSEN ANSATT LABORATORIETEKNIKER RAFFINERIAVDELINGEN, SLAGEN MORTEN ARILD AUESTAD ANSATT TECH 1/2 ELECTRICAL ELENA IVANOVSKAYA G&G EXPLORATION, FORUS ALI AL-MANA ENGINEER RESERVOIR NSP, FORUS JOACHIM RØNNING RAFFINERITEKNIKER DRIFTSAVDELINGEN, SLAGEN OLE JAKOB SKAUG DAVIDSEN TECH 1/2 PROD BJØRN BREKKE OVERFØRT FRA SLAGEN TECH 1 INSTR WORTH B. COTTON G&G NSP, FORUS TORBJØRN JOHAN PEDERSEN ANSATT TECH 1 MECH TORGEIR SEIM TECH 1 ELECTRICAL BJØRN LEO KALLEKODT TECH 1 PROD TOMMY HARTVIGSEN ANSATT TECH UTILITY DECK DAN VARE JOHNSEN TECH 1/2 PROD BJARTE KVERNE TECH 1/2 ELECTRICAL ODD B.H. VILLADSEN ANSATT TECH 1 MECH FREDRIK SØRGÅRD TECH 1/2 PROD NILS ROGER WISSESTAD TECH 1 PROD 30 Mars 2009

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den?

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? Oslo, 5. november 2015 Frode Lillebakken, juridisk direktør TeliaSonera Norge Dagens TeliaSonera verden Subsidiaries Associated companies Net sales SEK 101.1

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV)

Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV) Tid til sikkert arbeid Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV) Vernetjenesten i Prosafe er til enhver tid opptatt av at alle i bedriften skal ha et sikkert,

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea Fisk og sjømat du kan være trygg på ASC og MSC er sertifiseringsordninger

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Internationalization in Praxis INTERPRAX

Internationalization in Praxis INTERPRAX Internationalization in Praxis The way forward internationalization (vt) : to make international; also: to place under international control praxis (n) : action, practice: as exercise or practice of an

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT Trailer Life #EVRYWHATSHOT Dagens agenda - What s Hot Trondheim www.evry.no/whatshottrondheim WI-FI Nova Kinosenter NETTVERK: tkgjest PASSORD: skyfall007 SOSIALE

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer