MILJØPLAN I KOMMUNEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MILJØPLAN I KOMMUNEN"

Transkript

1 MILJØPLAN I KOMMUNEN Innspill fra Naturskolen Sammendrag Utgangspunktet for å skape en debatt blant ungdommen har vært at temaene er tatt ned og konkretisert slik at de skulle angå ungdommen, og at de dermed hadde et forhold til det de skulle debattere. Overskriften var KLIMA, men for å konkretisere og få dette inn i fornuftige former valgte vi å dele klimadebatten opp i 7 delemner, som til sammen påvirker levemåten vår, byen vår og konkrete ønsker/krav fra ungdommen selv om utviklingen. Ikke alle forslagene fra elevene kan direkte forbindes med klima, men tenderer over i et godt bo- og bymiljø. Naturskolen har jobbet med 2 ungdomsskoler, 2 barneskoler; til sammen 300 elever, samt ungdomsrådet, som jo representerer både ungdomsskolene og videregående skoler. Ser vi på svarene på temaene elevene har behandlet, er det mange kreative og gode forslag til videre behandling inn i en framtidig miljøplan. Derfor er det svært viktig å ta arbeidet og de forslagene elevene har kommet med seriøst. Vi har valgt å ikke utelate noen svar eller prioritere, men vise mangfoldet. Allikevel har vi prøvd å sette opp noen stikkord som går igjen hos flere av elevgruppene under hvert tema. Vi synes disse stikkordene er utgangspunkt for videre handling og tiltak innenfor en ny kommunal miljøplan. Følgende temaer har vært behandlet: 1. Byrommet vårt bruken av.. 2. Mjøsa fra drikkevannskilde til badeliv, fra fisk til biologisk mangfold 3. Energi (bruken) hva er energi, hvor kommer den fra, hvor mye (for)bruker vi, hva koster det, framtiden og konsekvensen med økt forbruk. 4. Avfall/søppel kildesortering og gjenbruk. Hvordan ser byen vår ut i forhold til søppel, og hvordan legge til rette for evt forbedre forholdene. Avfallsproblematikken generelt 5. Stranda/Koigen hvordan ta vare på strandområdene våre (Koigen, Ridehusstranda, Tjuvholmen, m.fl), men med vekt på Koigen 6. Trafikk hvordan få ned bilbruken inne i bykjernen, eller hvordan vi ser for oss trafikken i framtida. TEMA BYROMMET VÅRT HOVEDREKK: - FLERE ARRANGEMENTER I BYEN - FLERE/TA VARE PÅ GRØNTOMRÅDENE/PARKENE - MÅ VÆRE RENT OG PENT FLERE OG ANDRE TYPER SØPLEDUNKER (MER FANCY) FORSLAG/UTSAGN Billigere mat og ting Gratis internett Flere butikker Flere arrangementer Markeder Må være rent og pent Flere butikker for unge Byen må bli litt mer fargerik Flere grøntområder Andre typer søplebøtter i byen Mindre tiggere og narkomane Flere kafeer og restauranter og parker Flere offentlige doer Sette opp mindre kunstverk Gratis wi-fi

2 Hundepark Flere statuer, skulpturer, trær og blomster Flytte de viktige tingene ned i byen Rent og ryddig slik at det blir koselig Flere arrangementer Flere arrangementer for ungdom Diskotek hver lørdag Kafeer i byen Pusse opp ungdomsklubben på Koigen Litt flere aktiviteter for ungdom i byen Få lov til å underholde i byen Flere internettkafeer Nye og flere butikker Flere kaffebarer for ungdom Må skje noe på det nye by-torget vårt Flere ungdomsbutikker Flere arrangement Lengre åpningstider Gjøre det mer fancy Flere aktiviteter/arrangementer Billige ungdomskafeer Ungdomskafeer, ungdomsbilletter for flere ting Flere miljøvennelige kiosker Flere doer Søplekasser med kildesortering TRAFIKK HOVEDREKK: - SATSE ENDA MER PÅ BRUK AV SYKKEL - FLERE TRYGGE SYKKELPARKERINGER - FLERE SYKKELSTIER - SYKKELAKSJONER (SYKLE TIL SKOLEN AKSJON) - FLERE BILFRIE DAGER ( GÅ TIL SKOLEN AKSJON) Billigere buss Beder tilrettelagte fortau for å gå/sykle Flere buss-stopp Samkjøring Satse på sykkel Gratis buss Færre p-plasser slik at folk må kjøre mer sammen Finere sykkelveier Gratis bybusser Bedre veger Gratis buss Må lønne seg å kjøre buss Kompiskjøring Forlenge sykkelbyaksjonen Flere avganger Flere holdeplasser Flere bilfrie dager Sykkeldager Enklere og billigere å kjøre buss Flere må sykle til jobben Heve prisen på parkering Lavere busspriser for ungdom Flere sykkelparkeringer Flere sykkelstier Flere konkurranser hvem går mest til skolen Mer oversiktelige tider på bussen Bussjåfører med mer kunnskap Flere ladestasjoner til e-biler

3 ENERGI HOVEDTREKK - SPARE ENERGI PÅ SKOLEN/HJEMME (BEVISSTGJØRING) - SATSE PÅ ALTERNATIV ENERGI - ENERGIDAGER - KONKURRANSER MELLOM SKOLENE OM Å SPARE MEST MULIG ENERGI - GÅ TIL SKOLEN- AKSJONER GRØNTOMRÅDER/STRANDA HOVEDTREKK - BEVARE GRØNTOMRÅDENE OG STRANDA.DE MÅ VÆRE RENE - FLERE SØPPELDUNKER - FLERE TOALETTER - BENKER OG KIOSKER I PARKENE Bruke mindre energi Skru av lys (Earth our) Bruke solcellepaneler El-biler Utvikle vindkraft Bruke sparepærer/-dusj Skru av all elektronikk når du forlater rommet Flinkere til å skru av lyset hjemme Skru av gatelys når det er lyst ute Skolen må skru av lyset på ettermiddagen Butikker kan ha mindre lys i butikkene når det er dagen Alle må gå eller sykle til skolen Det må være minst 2 i bilen Vi må bruke mindre strøm Flere el-biler Skru av gatelyset etter kl mandag-fredag Dyrere strømpriser Sette inn sensosrer i skolebygg som gjør at lyset slår seg av og på når det ikke er/er noen der Konkuranse mellom familier som bruker minst strøm Slå av strømmen 2-3 timer en gang i måneden Slå av lyset Slå av varmen (kampanje) Ta ut ladere Slå av stand-by knappen Flere el-biler Bruke sparepærer Slå av lys i alle rom vi ikke bruker, også på skolen Slå av stand-by knappen og ladere Dusje mindre Flere grøntområder Grøntområdene må være ryddig Flere doer på koigen og i Furuberget Ha kiosk nærmere slik at det blir letter å pante flasker (Koigen) Rene parker Flere serveringssteder Flere pik-nik bord og bemnker og bord De skal brukes til å leke i Ikke kaste søppel i grøntområdene Lekeplass til de små Planter, gress, benker og fontener i de forskjellige grøntområdene Flere lekeapparater til barn Søplekasser Må være rene Kiosker i området Kan skje noe i parkene våre; konserter Parkene skal ikke brukes som p-plasser Ikke tiggere Kiosker i parken Flere arrangementer i parkene

4 AVFALL HOVEDTREKK - FLERE OG STØRRE SØPLEDUNKER / MER FANCY UTFORMA. MULIGHETER FOR KILDESORTERING - SKILTING PÅ EN POSITIV MÅTE - FRIVILLIGE ELLER NOEN TIL Å PLUKKE SØPPEL (SØPLEKORPS) - FLERE TOALETTER - HA NOEN MILJØAGENTER - SØPLEAKSJONER MJØSA HOVEDTREKK - MÅ HA RENT VANN - MÅ HA REN STRAND - FLERE BADESTRENDER MED SAND - DOER PÅ STRENDENE FRILUFTSLIV HOVEDTREKK - TA VARE PÅ/VERNE FRILUFTSOMRÅDENE/NÆROMRÅDENE (FURUBERGET, STRANDA, TJUVHOLMEN, VANGSÅSA) - BEVARE SKOGEN - FLERE ANLEGG (?) I SKOGEN Flere søplebøtter Flinkere til å kildesortere Bot til de som kaster søppel på bakken på strendene Mer fargerike søppeldunker Flere doer nærmere badestrendene Frivillige må plukke søppel Ta med deg søpla hjem Si til hverandre at vi må kaste søppel i søppelkassenene Større og flere søppelkasser. Tømme søppel oftere Sette op avfallsdunker som er basketball dunker slik at det blir morsommere å kaste søppel Innføre bot for å legg igjen søppel Båt som fanger opp søppel i Mjøsa Sette opp litt artige skilter Flere søppelkasser Vise hvordan det blir om noen år hvis det fortsetter sånn Sette opp søppelkasser til hundemøkk Bøter for å kaste søppel Ikke kaste søppel Flere toaletter Miljøagenter Flere søpleaksjoner Fancy skilter/kreative søplekasser Bot for å kaste søppel Flere søplekasser/sorteringskasser Renere vann og flere badestrender med ren sand Sette opp flere doer langs strendene Holde stranda ren og fin Flere doer Flere og annerledes søplekasser Arrangere flere turer Ryddige skoger ( ikke kaste søppel i naturen) Ta vare på friluftsområdene Hold Mjøsa ren, Ta vare på Furuberget, Vangsåsa og Mjøsa Ikke hogge så mye trær Bevare skogen Verne dem Frede friluftsområdene / Furuberget og Vangsåsa) Parkene må være rene Ryddig og rent i parkene Ikke bygge i friluftsomraådene Flere anlegg i skogen

5 Vedlegg: oppgaven NY MILJØPLAN FOR HAMAR - HVORDAN TENKER VI OSS FRAMTIDA I HAMAR? EN GOD KOMMUNEPLAN FOR MILJØ OG KLIMA VIL SIKRE FRAMTIDEN TIL HAMARS UNGE INNBYGGERE. MEDVIRKNING FRA BARN OG UNGE ER SVÆRT VIKTIG I DENNE PLANEN DERFOR MÅ DU VÆRE MED Å BESTEMME..

6 Stikkord FRAMTIDA HVA VIL VI TA VARE PÅ? HVA VIL VI FORANDRE TIL DET BEDRE? Viktige temaer er Energi energi bruker vi til nesten alt vi gjør, men energibruken øker også i Hamar - og økt energibruk er en av de største utfordringene vi har i forhold til klimaendringer. Hvordan skal vi redusere energibruken i Hamar, på skolen din, hjemme Avfall vi er flinke til å kildesortere avfall på Hamar, faktisk en av de flinkeste byene i landet. MEN ute i byen, langs strendene, på Koigen flyter det med søppel på fine dager Hva skal vi gjøre med dette? Trafikk Eksos fra biler er med på å forandre klimaet vårt. Faktisk er bilbruken en av værstingene. Hvordan skal vi få folk til å kjøre mindre bil? Flere busser, sykle til jobb og skole, gå osv.????? Grøntområder Hamar har mange fine grøntområder og parker. Ett grøntområde er f.eks Koigen. Andre er Jerbaneparken, Hamar park og Strandgateparken. Parker er viktige grønne lunger i byene, og alle store og små byer har en eller flere parker. Hvordan vil du at grøntområdene skal se ut, hvordan skal de brukes, og hva er viktig for at folk skal bruke disse grøntområdnene???? Friluftsliv Innbyggerne i Hamar har veldige gode muligheter for å bedrive friluftsliv (- eller være på tur). Innenfor bygrensa vår har vi både Vangsåsa, Furuberget og Mjøsa. Hvordan skal vi klare å bevare disse områdene slik at vi også i framtida kan bruke disse områdene til å være på tur, enten vi bruker beina, sykler, går på ski eller kjører båt (på Mjøsa) Mjøsa På og 1970-tallet ble Mjøsa veldig forurenset og vannkvaliteten var svært dårlig. En gedigen redningsaksjon kalt «Mjøsaksjonen» ble startet for å bedre vannkvaliteten og redde livet i innsjøen. Etter Mjøsaksjonen ble HIAS bygd, og HIAS renser alt vannet som trekkes ned i do, og alt vannet som skyldes ned i vasker og kommer. Nå får du bl.a. drikkevannet ditt fra Mjøsa, vi kan bade i reint Mjøsvann, vi kan fiske og vi kan kjøre båt på Mjøsa. Enda flyter det med søppel langs strendene, fisken får i seg Hvordan skal vi fortsatt beholde Mjøsa ren og fin? Byrommet vårt- Mange klager på at det ikke er folk i selve byen; at vi ikke bruker byen vår nok. Hva skal til for at du som ungdom skal bruke byen mer? Og hvordan skal et koselig og trivelig bysentrum se ut etter din mening? Noter noen stikk ord. Oppgave : Velg to - tre temaer og diskutér på gruppa og skriv ned noen stikkord

7 ROLLSLØKKA 7. TRINN 60 elever TEMA Byrommet vårt Trafikk Avfall Grøntområder Energi Friluftsliv Mjøsa UTSAGN Billigere mat og ting Gratis internett Flere butikker Flere arrangementer Markeder Må være rent og pent Flere butikker for unge Byen må bli litt mer fargerik Flere grøntområder Andre typer søplebøtter i byen Mindre tiggere og narkomane Billigere buss Beder tilrettelagte fortau for å gå/sykle Flere buss-stopp Samkjøring Satse på sykkel Gratis buss Færre p-plasser slik at folk må kjøre mer sammen Finere sykkelveier Flere søplebøtter Flinkere til å kildesortere Bot til de som kaster søppel på bakken Flere grøntområder Grøntområdene må være ryddig Bruke mindre energi Skru av lys (Earth our) Bruke solcellepaneler El-biler Utvikle vindkraft Bruke sparepærer/-dusj Skru av all elektronikk når du forlater rommet Arrangere flere turer Ryddige skoger ( ikke kaste søppel i naturen) Ta vare på friluftsområdene Hold Mjøsa renfuruberget, Vangsåsa og Mjøsa Renere vann og flere badestrender med ren sand PRESTRUD 7. TRINN 60 elever TEMA Byrommet vårt UTSAGN Flere kafeer og restauranter og parker Flere offentlige doer Sette opp mindre kunstverk Gratis wi-fi Hundepark Flere statuer, skulpturer, trær og blomster Flytte de viktige tingene ned i byen

8 Trafikk Avfall Grøntområder Energi Friluftsliv Rent og ryddig slik at det blir koselig Flere arrangementer Flere arrangementer for ungdom Bruke el-biler Billigere buss Gratis buss Oftere bussavganger Parkere bilen utenfor byen Barn kan begynne å gå ikke bli kjørt over alt Gratis utlån av sykler Flere ladestasjoner for el-biler Ekstra avgifter på bensinbiler Dyr parkering midt i byen gratis parkering utenfor med skyttelbuss Ha kampanje som gjør at folk kjører mindre bil og må sykle på strendene Mer fargerike søppeldunker Flere doer nærmere badestrendene Frivillige må plukke søppel Ta med deg søpla hjem Si til hverandre at vi må kaste søppel i søppelkassenene Større og flere søppelkasser. Tømme søppel oftere Sette op avfallsdunker som er basketball dunker slik at det blir morsommere å kaste søppel Innføre bot for å legg igjen søppel Båt som fanger opp søppel i Mjøsa Flere doer på koigen og i Furuberget Ha kiosk nærmere slik at det blir letter å pante flasker (Koigen) Rene parker Flere serveringssteder Flere pik-nik bord og bemnker og bord De skal brukes til å leke i Ikke kaste søppel i grøntområdene Lekeplass til de små Flinkere til å skru av lyset hjemme Skru av gatelys når det er lyst ute Skolen må skru av lyset på ettermiddagen Butikker kan ha mindre lys i butikkene når det er dagen Alle må gå eller sykle til skolen Det må være minst 2 i bilen Vi må bruke mindre strøm Flere el-biler Skru av gatelyset etter kl mandag-fredag Dyrere strømpriser Sette inn sensosrer i skolebygg som gjør at lyset slår seg av og på når det ikke er/er noen der Konkuranse mellom familier som bruker minst strøm Ikke hogge så mye trær Bevare skogen Verne dem Frede friluftsområdene / Furuberget og Vangsåsa) Parkene må være rene Ryddig og rent i parkene Ikke bygge i friluftsomraådene

9 Mjøsa Sette opp flere doer langs strendene Holde stranda ren og fin BØRSTAD 9. TRINN 120 elever TEMA Byrommet vårt Mjøsa Energi Avfall Mjøsa/stranda Trafikk UTSAGN Diskotek hver lørdag Kafeer i byen Pusse opp ungdomsklubben på Koigen Litt flere aktiviteter for ungdom i byen Få lov til å underholde i byen Flere internettkafeer Nye og flere butikker Flere kaffebarer for ungdom Må skje noe på det nye by-torget vårt Flere ungdomsbutikker Flere arrangement Lengre åpningstider Flere doer Flere og annerledes søplekasser Slå av strømmen 2-3 timer en gang i måneden Slå av lyset Slå av varmen (kampanje) Ta ut ladere Slå av stand-by knappen Flere el-biler Bruke sparepærer Må bli flinkere til ikke å kaste på bakken Sette opp litt artige skilter Flere søppelkasser Vise hvordan det blir om noen år hvis det fortsetter sånn Sette opp søppelkasser til hundemøkk Bøter for å kaste søppel Ikke kaste søppel Flere toaletter Miljøagenter Flere søpleaksjoner Fancy skilter/kreative søplekasser Bot for å kaste søppel Pusse opp doer Sette opp flere doer Ikke forsøpla Badevakter Flere fellesgriller Bygge ut Ridehusstarnda med sand Flere doer/må vbaskes oftere Gratis bybusser Bedre veger Gratis buss Må lønne seg å kjøre buss Kompiskjøring Forlenge sykkelbyaksjonen

10 Grøntområder Friluftsliv Flere avganger Flere holdeplasser Flere bilfrie dager sykkeldager Planter, gress, benker og fontener i de forskjellige grøntområdene Flere lekeapparater til barn Søplekasser Må være rene Kiosker i området Kan skje noe i parkene våre; konserter Ta vare på de arealene vi har hvor det drives friluftsliv Flere bålplasser Kart over turveiene Søppeldunker i skolen Byrommet vårt Mjøsa Energi Avfall Mjøsa/stranda TEMA AJER 10. TRINN Gr elever UTSAGN Gjøre det mer fancy Flere aktivitetr7arrangementer Billige ungdomskafeer Ungdomskafeer, ungdomsbilletter for flere ting Flere miljøvennelige kiosker Flere doer Søplekasser med kildesortering Slå av lys i alle rom vi ikke bruker, også på skolen Slå av stand-by knappen og ladere Dusje mindre Flere søplekasser/sorteringskasser Flere søplekasser Flere sandstrender Noen som plukker søppel/sommerjobber Flere doer/renere doer; doer som vasker seg selv Innføre bøter Flere søplekasser til engangsgriller Henge opp morsomme skilt som oppfordere folk til å kaste søpla si i søpledunkene

11 Trafikk Enklere og billigere å kjøre buss Flere må sykle til jobben Heve prisen på parkering Lavere busspriser for ungdom Flere sykkelparkeringer Flere sykkelstier Flere konkurranser hvem går mest til skolen Mer oversiktelige tider på bussen Bussjåfører med mer kunnskap Flere ladestasjoner til e-biler Grøntområder Friluftsliv Parkene skal ikke brukes som p-plasser Ikke tiggere Kiosker i parken Flere arrangementer i parkene Flere anlegg i skogen

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Start et lokallag! Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang!

Start et lokallag! Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang! Start et lokallag! Vil du gjøre som noen av Miljøagentene på bildet og starte ditt eget lokallag? Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang! 1 Dere trenger ikke være mer enn et par stykker for

Detaljer

Lærerveiledning «Å reise kollektivt»

Lærerveiledning «Å reise kollektivt» 1 «Å reise kollektivt» Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med kollektivtransport 2 Det viktigste ved kollektivtransporten 3 Forberede en tur 3 Planlegge en tur 4 Gjennomføre en tur 5 Kollektivtransport

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune?

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Innlevert av 5., 6., og 7. klasse, Eggedal skole ved Eggedal skole (sigdal, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2015 (Forsidebildet er hentet fra Sigdal kommunes

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

MILJØAGENT- RAPPORTEN NR. 4 / 2012 QUIZ GÅ TIL SKOLEN DAGEN! TEMA: HJERNEKART KROPPEN

MILJØAGENT- RAPPORTEN NR. 4 / 2012 QUIZ GÅ TIL SKOLEN DAGEN! TEMA: HJERNEKART KROPPEN MILJØAGENT- RAPPORTEN NR. 4 / 2012 QUIZ HJERNEKART GÅ TIL SKOLEN DAGEN! TEMA: KROPPEN 03 04 06 08 10 13 14 Kjære miljøagent! Miljønytt Økolandsby i Hurdal Miljøjournalisten Miljøagent Ravn Intervju med

Detaljer

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 Oppsummering av innspill til Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 byplankontor 1 Forord Innhold Den offisielle starten på til byplanprosessen var folkemøtet på rådhuset 29. mai i 2013. God deltagelse

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

EKOSofi e. en introduksjon til grønn energi. Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai

EKOSofi e. en introduksjon til grønn energi. Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai EKOSofi e en introduksjon til grønn energi Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai September 2014 Denne tegneserieboken er et resultat av et EVS prosjekt (European Voluntary Service).

Detaljer

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper.

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. SAMMEN MOT PARIS Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. INNLEDNING Vandreheftet som er laget til Klimapilegrim 2015 passer nok best for voksne. I denne informasjonsutsendingen

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp?

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp? SMARTcamp! SMARTcamp kan inngå som 1 av de 5 Regnmakeraktivitetene som må gjennomføres før skolen blir en Regnmakerskole. Ved å ta i bruk SMARTcamp som aktivitet slår man to fluer i en smekk, nemlig å

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013.

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Fredsvoll barnehage Totenvegen 1174 2848 Skreia Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Det er foreslått ytterligere nedbemanning i barnehagene fra neste

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE MIN SMARTE IDÈ! SMARTERE ENERGI-KAMPANJEN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FRAMDRIFTSPLAN FOR SMARTERE ENERGI PÅ TRE DAGER... 3 SMARTDAG 1... 3 SMARTDAG 2... 3 SMARTDAG

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Trådløse sykehjem. Les også: Sammendrag av Drammen kommunes årsmelding 2014. Les hele årsmeldingen på www.drammen.kommune.no

Trådløse sykehjem. Les også: Sammendrag av Drammen kommunes årsmelding 2014. Les hele årsmeldingen på www.drammen.kommune.no Trådløse sykehjem Jeg debuterte som nettbruker da jeg var 87, humrer Per. Jeg har alltid ipaden med meg når jeg kommer hit for å spise. Jeg slår den på etter at jeg har spist, mens jeg koser meg med kaffe.

Detaljer

Statistikk Vi på vindusrekka

Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk... 2 Samle data... 5 Tabeller... 9 Søylediagram... 12 Histogram... 13 Gjennomsnitt... 15 Misbruk... 17 Frekvens... 20 Sektordiagram... 22 Kurvediagram... 23 Median...

Detaljer

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Kommunedelplan for Horten sentrum Planbeskrivelse og konsekvensutredning Side 1 Forord Horten kommune legger med dette fram forslag til ny kommunedelplan for Horten sentrum. Planen består av et plankart,

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer