Molde Kunnskapspark. Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Molde Kunnskapspark. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Molde Kunnskapspark Årsrapport 2014

2 2 Innhold Forord... 3 Visjon... 4 Mål... 4 Organisasjon... 4 Nytt Næringsliv... 6 Etablert Næringsliv... 6 Inkubatorselskap / Portefølje... 8 Eierskap... 8 Samfunnseffekt - Inkubator... 9 Arrangement og kurs... 9 Kompetanse Prosjekt «Innovasjonsakselerator» Molde Campus Næringsfond for Molde Kommune Samarbeid mellom inkubatorene i Nordmøre og Romsdal... 14

3 3 Forord Molde Kunnskapspark har i løpet av sitt 15. driftsår hatt stor aktivitet. I løpet av året har selskapet overtatt prosjektledelsen av ikuben, og bidratt til etableringen av Lean Forum Nordvest. Erfaringen med tettere samarbeid med bedriftsklynger er meget positiv. I tillegg til styrket kompetanse- og ressurspool ser man også at økt effekt både hos inkubatorbedriftene, Molde Kunnskapspark og bedriftsnettverkene. ikubens NCE ambisjoner legger ytterligere trykk på innovasjon og nyskapning. MKP ønsker sammen med aktørene i Molde Campus å ta en posisjon som et senter for regional innovasjon. I den forbindelse ønsker MKP i løpet av 2015 å gjennomføre en emisjon for å: 1) Øke tilgjengelig risikokapital for vekstbedrifter i tidligfase 2) Utvikle ny næring knyttet til Molde Campus 3) Etablere MKP og Molde Campus som et attraktivt senter for innovasjon i regionen I samarbeid med Knudtzonsenteret i Kristiansund og SIV Inkubator i Surnadal startet arbeidet i 2014 med å se på et tettere og formalisert samarbeid mellom inkubatorene. Prosjektet er i prosess, og blir i disse dager forankret innad i de enkelte organisasjoner, Møre og Romsdal Fylkeskommune og SIVA. En satsing på nytt næringsliv er en utfordrende økonomisk øvelse, vi vil takke våre støttespillere SIVA og Møre og Romsdal fylkeskommune med verdifulle bidrag i inkubatorsatsningen.

4 4 Visjon Gi regionale ideer internasjonale forretningsmuligheter. Mål «Vi skal kommersialisere forskningsresultat, Kompetansebaserte gründerideer og gi ny vekst i etablerte virksomheter» 1. Styrke regional innovasjon, entreprenørskap og knoppskyting 2. Senke terskelen for nye vekst bedrifter og bidra til at flere nye bedrifter overlever og vokser gjennom en raskere og mer strukturert prosess Organisasjon Styret Odd Tore Finnøy, Adm. Dir. Brunvoll AS Styreleder Oddmund Oterhals, Daglig leder Møreforskning Molde AS Nestleder Olav Gjerland, Banksjef Sparebank1 SMN Styremedlem Ragna Brenne Bjerkeset, Daglig Leder Tibe Samfunn Styremedlem Solveig Brøste Sletta, Prosjektleder Nordveggen Styremedlem Gunhild Sjøvik Frøystad, Daglig leder Sirius Eco Group Styremedlem Geir Arne Svenning, Leder EVU, Høgskolen i Molde Styremedlem

5 5 Ansatte Finn Amundsen Daglig leder Hilde Aspås Prosjektleder Daglig leder ikuben Sjur Vindal Forretningsutvikler Alf Reistad Prosjektleder Daglig leder Leanforum Nordvest Jørn Heggertveit Prosjektleder nytt næringsliv Begynner 1. juli 2015 Frank Gerald Lien Rådgiver Organisering

6 6 Nytt Næringsliv Bredde- hoppid.no Møre og Romsdal Fylkeskommune i samarbeid med Innovasjon Norge, Fylkesmannen og de fleste av fylkets kommuner har inngått et partnerskap i forhold til entreprenørskap med hovedfokus på etablerere/bedrifter innenfor 0 5 år. Molde Kunnskapspark er her andrelinje for Romsdal og Nordmøre og støtter etablererrådgiverne i de enkelte kommuner med vekstprosjekter. I tillegg er Molde Kunnskapspark selv førstelinje for Molde Kommune. hoppid.no er en viktig del av tilbudet til gründere i fylket, og en rekrutteringskanal inn til kunnskapsparkens inkubator. Vekst - Inkubator For å få et raskere inngrep med vekstgründerne, vil man tilrettelegge for at de kommer tidligere inn i det fysiske miljøet i MKP. Videre ser man at det tar tid å utvikle strategi og plan og verifisere både konsept og gründer. En trinnvis inkubatormodell deler prosessen/terskelen for opptak i flere trinn, og senker risikoen for MKP i eksponering mot enkeltprosjekter. Et tilbud som i større grad kan følge uteksaminerte inkubatorbedrifter har vært etterspurt. Post inkubator vil være verktøyet for å følge opp selskaper som har behov for støtte og oppfølging etter inkubatorfasen. Etablert Næringsliv Vertskap En viktig rolle for Molde Kunnskapspark er å være vertskap for fellessatsinger i næringslivet. Etablerte fellesprosjekter og bedriftsklynger vil hver for seg kunne bli for små og for lite robuste. Samlokalisering og -organisering av slike satsninger vil legge grunnlaget for større utnyttelse av ressurser og kompetanse i tillegg til at man vil kunne utløse større effekt for hvert enkelt initiativ. Pr i dag er Kunnskapsparken vertskap for tre slike satsninger. ikuben ikuben er en bedriftsklynge under Arenaprogrammet. Hovedmålet har vært å styrke konkuranseevnen til den enkelte medlemsbedrift gjennom samarbeid innen forskningsbasert innovasjon og kompetanseutvikling. I løpet av 2,5 år som Arenaprosjekt har man omsøkt, og fått tilslag på 8 FoU prosjekt fra Norges Forskningsråd og Regionalt forskningsfond. Til sammen utgjør prosjektene en totalverdi på 137,5 MNOK og et direkte tilskudd fra Forskningsrådet /RFF til bedriftene på 55 MNOK. Ved utgangen av 2014 var det 25 medlemmer i ikuben. Medlemsbedriftene er enige om å løfte videre, på vårparten 2015 søkte klyngen om opptak i Norwegian Centre of Expertice (NCE), neste nivå i det nasjonale klyngeprogrammet i Norge (Norwegian Innovation Clusters). Den videre satsning retter seg mot industrielt internett, også omtalt som den 4. industrielle revolusjon. Nåløyet er meget trangt, og det er klynger fra hele Norge som

7 7 kjemper om de få tilgjengelige plassene. Hvis ikuben kommer igjennom nåløyet i 2015 eller 2016 så ligger årlig budsjettramme på 15 MNOK. En helt ny mulighet for industrien, medlemmene og Kunnskapsparken som også har en sentral rolle i den videre satsningen. LIFTMORE et prosjekt i ikuben Romsdalsregionen har etablert seg som et av de mest kompetente og innovative kran- og løftmiljøene nasjonalt og internasjonalt. Sju av ikubens kran- og løftbedrifter har inngått samarbeid, i første omgang med felles profilering av miljøet og kompetanseheving gjennom etablering av faggrupper. LIFTMORE er navnet på nettverket. Det ble holdt pressekonferanse 13. juni der nettverket presenterte seg for media. LIFTMORE er en satsning under ikuben, prosjektleder er Sjur Vindal fra Molde Kunnskapspark. Styringsgruppa ledes av Asmund Sætre, AXTech. Lean Forum Nordvest Den 7. februar 2014 ble det arrangert sonderingsmøte i Molde for ca 20 representanter fra interessenter på Nordmøre og i Romsdal. Tilsvarende sonderingsmøte i Ålesund den 28. mars samlet ca 25 representanter fra Sunnmøre. På begge møtene var det stor enighet om å arbeide videre med finansiering og mål om formell etablering av Lean Forum Nordvest i løpet av året. Etter at finansiering var sikret gjennom støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune, GassROR IKS, Molde Kunnskapspark og næringslivet i Møre og Romsdal ble det arrangert møte i interimstyret hos Lean Forum Nordvest i Ålesund den 24. juni. Interimstyret besluttet å starte arbeidet med å utarbeide vedtekter med mål om formell etablering i løpet av oktober Lean Forum Nordvest arrangerte sitt første Lean-seminar ved Høgskolen i Molde tirsdag 21. oktober. Oppslutningen var overveldende, med en deltakelse på neste 250 representanter fra næringslivet, akademia og offentlig forvaltning i Møre og Romsdal.

8 8 Innovasjon Molde Kunnskapspark vil bidra til å øke bedriftenes innovasjonskraft. Dette gjøres i samarbeid med Høgskolen i Molde, Møreforskning Molde og ikuben. Kompetanseheving rundt innovasjon og innovasjonsledelse gjennom gode kurs og tett oppfølging er en viktig basis for videre utvikling. I samarbeid med HiMolde og ikuben ønsker MKP å tilby etterutdanning innen Innovasjonsledelse. Industriell Forskning og Utvikling er en forutsetning for å skape produkter og tjenester for morgendagen. Molde Kunnskapspark kan bidra i å strukturere, finansiere og lede slike prosjekter. Nye produkter, markeder og muligheter krever nye forretningsmodeller, Molde Kunnskapspark vil kunne bidra i å videreutvikle forretningsmodellene. Inkubatorselskap / Portefølje Molde Kunnskapspark hadde ved årsskiftet 13 bedrifter i inkubator / postinkubator. Eierskap Det er lite tilgjengelig egenkapital for bedrifter i tidligfase. Før bedriftene har et kommersielt produkt eller tjeneste tilgjengelig og har startet salg. En av tilbudene i Molde Kunnskapspark AS er investeringskapital i tidligfase Inkubatorselskaper Molde Kunnskapspark hadde i 2014 eierskap i 5 inkubatorselskaper. Marine Roll & Pitch Control AS fikk i 2014 avtale med Salthammer om leveranse av et nytt revolusjonerende Anti-Heeling system for oppdrett Servicefartøy til Abyss Aqua. Gründerne av Axtech har her gått inn i selskapet, og man arbeider med kombinerte løsninger for Offshoresegmentet. EBTech AS fikk i samarbeid med Storvik Aqua teknologisk gjennombrudd med sin biomassemåler, og har allerede så langt i 2015 solgt 10 enheter. Her er man i dialog med Storvik Aqua om emisjon i selskapet og salg av MKPs aksjer. Profvet AS har inngått avtale om salg av sitt nye veterinærsystem til de større veterinærkjedene i Sverige.

9 9 X2X Maritime I 2014 solgte MKP sine aksjer i X2X Maritime AS. Satsningen på løsninger for upstreamlogistikk for oljesektoren ble en suksess som X2X Maritime selv ikke fikk levere til. Selskapet Vissim i Horten har kjøpt alle aksjene i selskapet. Soleis AS meldte i slutten av 2014 oppbud, og i starten av 2015 konkurs. Satsningen på nye digitale lærerlønninger viste seg å være for krevende å få solgt til det offentlige skoleverket. En erfaring flere bedrifter innen samme sektor erfarer. Eierskap i regionale innovasjonsselskap Aura Næringshage AS Nesset Næringsforum AS Kunnskapsparken Eiendom AS Samfunnseffekt - Inkubator Tallene er basert på prosjekter og selskapet som har fått bidrag og støtte fra Molde Kunnskapspark fra 2002 til 2014 (2013 tall) Arrangement og kurs Det har gjennom 2014 vært holdt mange arrangementer, kurs og gründermøter. I hovedsak i samarbeid med hoppid.no / Møre og Romsdal Fylkeskommune, Molde Næringsforum, Høgskolen i Molde og ikuben. Enkelte kurs har blitt arrangert utenfor Molde. Styrekompetanse (hoppidkurs) Fra idè til Marked (hoppidkurs) Starte bedrift Skal skal ikke (hoppidkurs) Forretningsplanlegging (hoppidkurs) Økonomi for ikke økonomer (hoppidkurs) Kurs for nye næringsdrivende (hoppidkurs) Lær å fly (ikuben/hoppid.no) Gründerfrokost, Gründerlunch og Gründerkvelder Fasilitatorkurs (ikuben)

10 10 Venture Cup I samarbeid med Høgskolen i Molde gjennomføres forretningsplankonkurransen Venture Cup som eget fag på Høgskolen, BØK 411. Satsningen er i samarbeid med NTNU og man konkurrerer om prispenger både lokalt, Midt Norsk (Trondheim) og Nasjonalt. I samarbeidet med Innovasjonslinjen på Romsdal Videregående får 3. års-elevene her ta faget som en forberedelse inn i videre utdanning. Styredagen Styredagen ble arrangert 6. februar 2014 i samarbeid med Molde Næringsforum og Høgskolen i Molde. Nærmere 100 personer deltok. Elleve meget kompetente innledere og foredragsholdere bidro til et høyt faglig nivå på samlingen. Temaet var - Vekstkraft gjennom kompetent styrearbeid. Innledere på konferansen: Erling Grimstad, tidligere leder av Økokrim nå leder av BDOs granskingsenhet. Morten Huse, professor ved Handelshøyskolen BI. Helge Orten, leder Mørebenken, Jarle Mellingen og Ståle Lorås, statsautorisert revisorer BDO. Eivind Reiten, industriell styre- og administrativ bakgrunn fra flere av Norges største selskaper og tidligere topp politiker. Rolv P. Amdam, professor ved Handelshøgskolen BI. Øyvind H. Meisingset, daglig leder advokatfirmaet Øverbø & Gjørtz, Kristine Landmark, årets kvinnelige styreledertalent i Norge i 2011, Toril Hovdenak, adm.dir og eier i familiebedrift. Kjell Bjordal, styre- og administrativ bakgrunn fra ASA selskaper i flere bransjer. Også i 2015 er styredagen gjennomført, denne gang som et halvdags seminar. Kvinnovasjon Vekst I samarbeid med Bølgen Næringshage i Kristiansund, Aura Næringshage i Sunndal og Ålesund Kunnskapspark arrangerte MKP «Kvinnovasjon Vekst» første halvdel av Samarbeidspartnere var SIVA, Innovasjon Norge og Møre og Romsdal Fylkeskommune. Prosjektmålet var å mobilisere kvinnelige grundere til å satse, utløse vekstpotensialet og videre å kvalifisere kvinnelige grundere for opptak til SIVA, Innovasjon Norge eller andres programmer for FOU, vekst og utvikling. Resutatet viser at det har vi i stor grad lykkes med. Videre har målet vært å bidra til å bygge en god infrastruktur for innovasjon og gründerskap slik at vi legger forholdene til rette for vekst etter etableringsfasen. 22 kvinnelige grundere søkte om opptak fra hele fylket. Av disse ble 11 plukket ut til å delta. Programmet ble gjennomført med 2 hovedsamlinger (2 + 1 dag), og med arbeid sammen med veileder i mellomperioden. Tilbakemeldingene har vært meget gode. To av deltagerne har siden gått videre i MKPs Inkubator.

11 11 I 2014 ble finansieringen av Kvinnovasjon som eget program avsluttet. Kompetanse For at Molde Kunnskapspark skal kunne være en utviklingsaktør for Gründere og bedrifter er det viktig å være aktiv i forhold til de trender og den forskning som skjer innenfor Innovasjon og Entreprenørskap. Selskapet gjør derfor en betydelig innsats for å bidra til kompetanseheving. SISVI SISVI (Sustainable Innovation and Shared Value Creation in Norwegian Industry) er et fireårig kompetanseprosjekt i krysningsfeltet mellom næringsliv og forskning. Det overordnede målet med prosjektet er økt konkurransekraft for norsk industri basert på delt verdiskapning og bærekraft, der både strategiske, økonomiske og samfunnsmessige behov møtes. Prosjektet skal utvikle kompetanse for norsk industri innen de fire områdene: Internasjonalisering Innovasjon Interaksjon i nettverk Implementering i bedrifters strategier Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid mellom NTNU, SINTEF Raufoss Manufacturing AS og industriaktører, samt i samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer. Prosjektet startet opp i mai 2014, og varer til mai Bedrifter er Plasto AS, Hexagon Ragasco AS, Raufoss Water & Gas AS, Norsk Strålforbund, Molde Kunnskapspark AS, Forsvarsbygg og MRB AS. SISVI-prosjektet er et kompetanseprosjekt finansiert 20 % av deltakende bedrifter og 80 % gjennom midler fra Forskningsrådets brukerstyrte innovasjonsarena (BIA). Et BIA-finansiert prosjekt skal skape høy verdiskapning for deltagende bedrifter og samfunnet, og baserer seg på innovasjon i krysningen næringsliv og forskning. Prosjektansvarlig er NTNU, institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Prosjektleder er Annik Magerholm Fet. Å utvikle kunnskap som styrker langsiktig konkurranseevne for norsk næringsliv, og bidrar til det vi kan kalle bærekraftig/grønnere innovasjon og økt konkurransekraft. Dette innebærer verdiskaping der både strategiske, økonomiske og samfunnsmessige behov møtes i det som betegnes delt verdiskapning. Prosjektet imøtekommer derfor økende internasjonalt press og forventninger til næringslivet på dette feltet. Innovasjonsseminar i San Francisco og Silicon Valley Første uka i desember var 28 personer fra 16 forskjellige bedrifter og organisasjoner fra Romsdal og Nordmøre på studietur til San Francisco og Silicon Valley. Arrangør var Høgskolen i Molde på bestilling fra ikuben. Målet med reisen var å få nye innsikter og se praktiske anvendelser av nye

12 12 modeller, konsept og perspektiver innen teknologi, vekst og innovasjon. Det var også en anledning til å utveksle erfaringer og bygge nettverk. Turen var planlagt i samarbeid med professor Peder Inge Furseth, som har arrangert studieturer for næringslivet til USA i 20 år. Deltakerne fikk delta på et meget godt faglig program og interessante bedriftsbesøk. Tilbakemelding fra deltakerne var udelt positive. Foto: ikuben-delegasjonen på innovasjonsseminar i San Francisco, her fotografert på Union Square sammen med bl.a. David Teece, Peder Inge Furseth og Stephen Ezell. Foto: Arild J. Waagbø. Det faglige programmet: Hvordan "the Silicon Valley innovation ecosystem" skaper suksess - v/ Stephen Ezell ved ITIF Innovasjonens stilling i USA - v/ Stephen Ezell ved ITIF Dynamic Capabilities - v/ David Teece, professor ved Haas School of Business, UC Berkeley Combinatorial Forecasts, ved IFTF Technology platform strategy - v/ Lee Fleming, professor ved Department of Industrial Engineering, UC Berkeley FoU-Management, Team Production, bruk av Big Data - v/ Lee Fleming, professor ved Department of Industrial Engineering, UC Berkeley Re-shoring: Ideer, eksempler og fordeler - ved Stephen Ezell ved ITIF Hvordan korte ned veien til markedet? - v/ Rob Meinhardt Opportunity Recognition Hva kan gå riktig og hva kan gå galt? - v/ Ikhlaq Sidhu, professor, Chief Scientist of UC Berkeley's Center for Entrepreneurship & Technology Datadrevne forretningsmodeller, v/ Ikhlaq Sidhu, professor, Chief Scientist of UC Berkeley's Center for Entrepreneurship & Technology

13 13 Hvorfor er amerikanske universiteter blant de beste i verden? v/ Trond Pettersen, professor ved Haas School of Business, UC Berkeley, Department of Sociology Besøk til: University of California Berkley Stanford University Design School Radicand Labs Tesla Motors Autodesk Gallery Nordic Innovation House Prosjekt «Innovasjonsakselerator» ikuben, Molde Kunnskapspark, NCE Maritime/Ålesund Kunnskapspark og Knudtzon Senteret startet opp et prosjekt med formål å styrke bedriftenes innovasjonskraft våren Prosjektet fikk støtte fra Innovasjon Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune. Prosjektet ble presentert for pressen på en pressekonferanse F.v. Bodil Hollingsæter; Innovasjon Norge; Bergljot Landstad, Møre og Romsdal fylkeskommune; Thorleif Eriksen, Faveo; Frank G. Lien, Molde Kunnskapspark; Knut Rusten, Glamox og Hilde Aspås, ikuben. Foto: Per Tormod Nilsen Gjennom prosjektet skulle bedriftene få: Ferdigheter til å fasilitere (lede) innovasjonsprosesser i egen bedrift Tilgang til en universell og praktisk verktøykasse for innovasjonsprosesser Møteplass for erfaringsutveksling-/læring Aktiviteter i prosjekt innovasjonsakselerator: Intervju med bedrifter I samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing ble 9 bedrifter i fylket dybdeintervjuet om hvordan de driver sine innovasjonsprosesser. Disse intervjuene ble analysert av Sintef og ga grunnlaget for utvikling av en verktøykasse.

14 14 Kurs i å lede innovasjonsprosesser Det ble arrangert tre-dagers kurs med Stig Hjerkinn Haug fra Stig og Stein Idelaberatorium den 15. oktober og 5. november Kurset ble holdt på Molde Kunnskapspark. 26 personer deltok på kurset. Kurset fikk meget gode tilbakemeldinger. Workshop i utvikling av verktøy for innovasjonsprosesser Resultatene fra dybdeintervjuene dannet grunnlaget for workshopen i utvikling av verktøy. Workshopen ble holdt hos Ulstein Gruppen den 10. desember personer deltok på workshopen. Workshopen bestod av presentasjoner og gruppearbeid: Resultatene fra dybdeintervjuene, fasiliteringskurset og workshopen dannet grunnlaget for sammenstilling av forskjellige verktøy til bruk i innovasjonsprosesser. Denne verktøykassa ble testet ut på seks bedrifter våren Prosjektet ble avsluttet med et seminar 18. juni på Gildehallen i Molde, der resultater fra intervjuene ble presentert og verktøykassa ble distribuert. Martin Steinert, professor i Eng. Design og Innovasjon ved NTNU, holdt et engasjerende innlegg om innovasjonsprosesser med fokus på rask testing og feiling, «rapid prototyping». I starten av 2015 ble forprosjektet i fase 2 startet opp, dette som en del av ikubens videre satsning innen innovasjonsverktøy. Molde Campus Molde Campus er et samarbeid mellom Høgskolen i Molde, Møreforsking Molde AS, Studentsamskipnaden og Molde Kunnskapspark. Molde Campus har som mål å «videreutvikle kunnskapsbyen Molde og fremme nasjonal og regional nyskapning og utvikling i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.» Næringsfond for Molde Kommune Molde Kunnskapspark har den næringsfaglige ansvaret i forhold til søknader til næringsfondet. I løpet av 2014 har det vært 16 prosjekter i prosess. 10 søknader har vært mottatt. Av disse er 5 trukket av søker, 1 avslått og 4 har mottatt tilsagn. Det er Drift- og forvaltningsutvalget i Molde kommune som beslutter tilskudd til de enkelte prosjekt. Samarbeid mellom inkubatorene i Nordmøre og Romsdal I samarbeid med Knudtzonsenteret i Kristiansund og SIV Inkubator i Surnadal startet arbeidet i 2014 med så se på et tettere og formalisert samarbeid mellom inkubatorene. Prosjektet er under etablering, og blir i disse dager forankret innad i de enkelte organisasjoner, Møre og Romsdal Fylkeskommune og SIVA. Målet med prosjektet er «Gjennom optimal organisering og samhandling tilby økt kompetanse og ressurser til Grundere og industri i Nordmøre og Romsdal» Føringene for det videre samarbeidet er skrittvis uttesting og opptrapping av samarbeidet, og at man i løpet a prosjektperioden finner en organisering som Eiere, interessehavere og Regionale grundere er tjent med. Prosjektet har en to års horisont.

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 PROTOMORE Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 Agenda 1. ProtoMore 2. Nytt Næringsliv Hoppid.no Inkubator 3. Etablert Næringsliv LeanForum Nordvest ikuben Innovasjonslab Etter- og videreutdanningstilbud

Detaljer

VEKSTKRAFT GJENNOM KOMPETENT STYREARBEID

VEKSTKRAFT GJENNOM KOMPETENT STYREARBEID VEKSTKRAFT GJENNOM KOMPETENT STYREARBEID STYREDAGEN 2014 6. februar 2014 Quality Hotel Alexandra ARRANGØR STØTTESPILLERE VELKOMMEN Vekstkraft gjennom kompetent styrearbeid Molde Næringsforum sammen med

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

ikuben erfaringer med nettverkssamarbeid i Molde

ikuben erfaringer med nettverkssamarbeid i Molde 10.05.2016 ikuben erfaringer med nettverkssamarbeid i Molde Stein Berg Oshaug Adm direktør Oshaug Metall AS :arena for vekst Stein Berg Oshaug Adm dir Oshaug Metall AS Styreleder ikuben RB 25. mai 2010

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer.

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer. Årsmelding 2014 Året som gikk 2014 ble et godt år for Knudtzon Senteret. Målsetningene for året ble nådd og vi bidro betydelig med blant annet dekning av egenandeler til våre idéfase og preinkubatorprosjekter.

Detaljer

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune VRI og NCE - roller og erfaringer Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune 1 NCE Maritime : Visjon Den maritime klyngen på Møre skal i løpet av 10 år anerkjennes som

Detaljer

:generator for vekstkraft

:generator for vekstkraft :generator for vekstkraft Stein Berg Oshaug, dgl leder Oshaug Metall leder ikubens styringsgruppe Børge Gjeldvik, dgl leder Axess leder ikuben Internasjonalt forum RB 25. mai 2010 19 teknologidrevne

Detaljer

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap.

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap. Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap 13 Patenter søkt i 2016 Over 1500 Ideer behandlet siden 2001 3,5 Milliarder kroner Akkumulert i omsetning fra inkubatorstartups (2001-2014) 25 Nye produkter

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

ikuben innovativ, internasjonal industri

ikuben innovativ, internasjonal industri ikuben innovativ, internasjonal industri Fylkestinget 24.04.2013 Hilde Aspås, daglig leder Deltakerbedrifter Næringsklyngen ikuben Konkurranseutsatt, internasjonal industri med samarbeidsvilje Leverandører

Detaljer

Internasjonaliseringskonferansen 2014

Internasjonaliseringskonferansen 2014 Systematisert samarbeid mellom næringsliv og utdanningsmiljøene - viktig for norsk konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen 2014 Sverre Narvesen SINTEF Raufoss Manufacturing og NCE Raufoss Det

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 21.01.2016 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Klyngeprogrammets formål og tilbud 3. Utlysningen for 2016: Krav og kriterier 4.

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus Jon Johansen KRD NHD KD (NFR) LMD UD FKD AD Innovasjon Norge Nettverksselskapet SIVA Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til

Detaljer

Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap

Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Verdal kommune Rapport 2016/plan 2017 30. Januar 2016 Per Anders Folladal Proneo AS Visjon: Best i Norge på regional innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 30.03.2017 Espen Warland Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Introduksjon om programmet 3. Utlysningen for 2017: Krav og kriterier

Detaljer

VRI - Møre og Romsdal Virkemidler for regional FoU og innovasjon

VRI - Møre og Romsdal Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI - Møre og Romsdal Virkemidler for regional FoU og innovasjon Prosjektleder Øyvind Herse oyvind@mfaa.no Tlf.: 913 64 886 Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Leksvik Industriell Vekst

Leksvik Industriell Vekst Leksvik Industriell Vekst 2015 Leksvik Industriell Vekst Konsern LIV Holding AS Aksjekapital kr 6 634 000 100 % 100 % LIV Eiendom AS Aksjekapital kr 8 534 000 LIV AS (Leksvik Industriell Vekst AS) Aksjekapital

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal Årsberetning 2016 Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal Styrets årsberetning 2016 Styrets prioriteringer Det er arbeidet med å opprettholde det gode aktivitetsnivået i hele utdanningsløpet. Daglig leder

Detaljer

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Innovasjon Norge - 2013 Realiserer verdiskaping i hele landet 6 000 000 000 kroner årlig

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Utlysninger i klyngeprogrammet 2017

Utlysninger i klyngeprogrammet 2017 Utlysninger i klyngeprogrammet 2017 Trykk på boksene for å manøvrere mellom utlysningene Omstillingsmotor Innovasjonsrammen Innovation Express Miljøteknologi Gründerskap i klyngene Innovasjonsrammen Samarbeidsprosjekter

Detaljer

Innovasjonsledelse og forretningsmodeller Mars 2010 juni 2010 Oppdatert 30.januar 2010

Innovasjonsledelse og forretningsmodeller Mars 2010 juni 2010 Oppdatert 30.januar 2010 Innovasjonsledelse og forretningsmodeller Mars 2010 juni 2010 Oppdatert 30.januar 2010 Modul 1 8. 11. mars 2010, Oslo BI Nydalen Mandag 8. mars 2010 10.00 Velkommen, Introduksjon v/nfr 1015 Programmets

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Møte med Innovasjon Norge, 11.09.14 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging,

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse

Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse 1 Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse Johan Einar Hustad, prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner, NTNU I samarbeid med SINTEF/HiST Stjørdal 07.12.12

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

En innovasjons arena for næringsliv og vekstbedrifter

En innovasjons arena for næringsliv og vekstbedrifter En innovasjons arena for næringsliv og vekstbedrifter v/hege Elvestad 1 Næringslivet, nettverk, kunnskap og kapital Vekstbedrifter levedyktige vekstbedrifter CONNECT - KOBLER GRÜNDERE OG NÆRINGSLIV FOR

Detaljer

Regional medfinansiering gjesteprofessorat Høgskolen i Hedmark

Regional medfinansiering gjesteprofessorat Høgskolen i Hedmark Saknr. 12/12436-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering gjesteprofessorat Høgskolen i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009 NCE Culinology Anne Siri Høiland April 2009 Norwegian Centres of Expertise Norwegian Centres of Expertise (NCE) er en ambisiøs satsing som har gitt flere gode resultater. Bak NCE står SIVA, Forskningsrådet

Detaljer

Viderefører og styrker Innlandsutvalget Regjeringen henter mer kompetanse fra næringslivet og utvider Innlandsutvalgets mandat.

Viderefører og styrker Innlandsutvalget Regjeringen henter mer kompetanse fra næringslivet og utvider Innlandsutvalgets mandat. Viderefører og styrker Innlandsutvalget Regjeringen henter mer kompetanse fra næringslivet og utvider Innlandsutvalgets mandat. 08.04.2014 1 Det kunnskapsbaserte Norge Fra Torger Reves bok. Policy Issues

Detaljer

Hvorfor er forskning viktig for klyngene? Åse Kaurin, klyngekoordinator i Forskningsrådet

Hvorfor er forskning viktig for klyngene? Åse Kaurin, klyngekoordinator i Forskningsrådet Hvorfor er forskning viktig for klyngene? Åse Kaurin, klyngekoordinator i Forskningsrådet Hvorfor forskning? Det blir 2 milliarder flere mennesker på jorden frem til 2050. Vi trenger derfor mere mat, energi

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Dette notatet gir litt bakgrunn samt noen konkrete opplysninger og tips til hvordan Forskningsbasert kompetansemegling kan etableres som prosjekt

Detaljer

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Forskningsrådets regionale engasjement Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Samfunnets utfordringer setter dagsorden Forskningsmeldingens målbilde Globale utfordringer Velferd og forskningsbasert

Detaljer

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Mobilisere til økt forskning i næringslivet Nasjonale strategier

Detaljer

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs 02/11/17, Tone Jakobsen Idéverksted Bodø vgs Kunnskapsparkens arbeidsområder Kompetanse - Kurs og studier Konferanser Trainee Nettverk - Klynger Synliggjøre regionen Samfunnsbygging Innovasjon - Mobilisering

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd?

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Fleire og betre nyetableringar May Britt Roald, prosjektleiar hoppid.no Møre og Romsdal fylkeskommune partnerskap i samspel Verdikjede

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011:

Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011: 2 Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011: BORD 1 Ivar Helge Hollen - Aukra Gass Større anvendelse av småskala gass og industriell anvendelse av gass BORD 2 - Martin Risnes HiMolde Økt aktivitet

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK - Oppsummering Forprosjekt og planer for Fase 1 FORMÅL: Å STYRKE KONKURRANSESITUASJONEN I INDUSTRIEN INNHOLD 1. Situasjon, utfordringer og status for Norsk og

Detaljer

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital Knoppskyting fra etablert næringsliv Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital NorInnova 2006 Knoppskyting fra etablert næringsliv skal bidra aktivt til 2-3 høyteknologiske bedriftsetableringer

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Avdelingsdirektør Eirik Normann Forskningsrådet Et par innledende observasjoner

Detaljer

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Forretningsmuligheter og forskningsutfordringer Norsk Klimastiftelse Anne Jorun Aas Anne Jorun Aas, Daglig leder SIGLA as Arbeidserfaring COO Scatec AS SVP Strategy and Organization

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte i Molde Næringsforum. Tid: 2. juni kl , 2016 Sted: Brunvoll AS

Velkommen til. Årsmøte i Molde Næringsforum. Tid: 2. juni kl , 2016 Sted: Brunvoll AS Velkommen til Årsmøte 2015 i Molde Næringsforum Tid: 2. juni kl. 08.20, 2016 Sted: Brunvoll AS mva 2 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM Tid: 02.06.16, kl. 08.20 08.40 Sted: Brunvoll As Saksliste:

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar,

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar, Saknr. 3888/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn TILSKUDD TIL DISTRIBUERT INKUBATOR- KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder NCE Aquaculture Nasjonalt nettverksprogram eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer

Detaljer

En ny vri på virkemiddelapparatet planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland

En ny vri på virkemiddelapparatet planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland En ny vri på virkemiddelapparatet Hilde Uppstad Seniorrådgiver næringsavdelingen Prosjektleder VRI Rogaland 2010 planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland 2011 2020 1 2013 - VRI Søknad til

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

Velkommen til eierskiftemøte!

Velkommen til eierskiftemøte! Møre og Romsdal Velkommen til eierskiftemøte! Anne Karine Folge, Innovasjon Norge og Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal EIERSKIFTEALLIANSEN i Møre og Romsdal 06.08.2013 2 Møre og Romsdal

Detaljer

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Rammeavtale med Levanger kommune Årsrapport 2013 - presentasjon til formannskapet 12. februar 2014 Anne Segtnan og Knut Baglo Rammeavtalen med levanger

Detaljer

Regionale utviklingsmidlar til ulike program og prosjekt i kunnskapsparkane i Møre og Romsdal tilskott til FoUinkubatorar

Regionale utviklingsmidlar til ulike program og prosjekt i kunnskapsparkane i Møre og Romsdal tilskott til FoUinkubatorar saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.06.2014 44653/2014 Anita Steinbru Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 02.09.2014 Regionale utviklingsmidlar til ulike program og prosjekt

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

Velkommen til Årsmøte i Molde Næringsforum 2. juni 2016

Velkommen til Årsmøte i Molde Næringsforum 2. juni 2016 Velkommen til Årsmøte i Molde Næringsforum 2. juni 2016 Saksliste årsmøtet 1. Åpning 2. Valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollen 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Styrets

Detaljer

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Arktisk Marint Forum, Tromsø 03.02.2015 Olav Bardalen, Innovasjon Norge olbar@innovasjonnorge.no Jointly owned by Innovasjon Norges

Detaljer

Verdiskaping i mineralnæringen gjennom innovasjonsarbeid

Verdiskaping i mineralnæringen gjennom innovasjonsarbeid Alle foto: Mye i media Verdiskaping i mineralnæringen gjennom innovasjonsarbeid Høstmøte 2015 Nye metoder og teknologi til å møte bergindustriens utfordringer Rune Finsveen Prosjektleder Mineralklynge

Detaljer

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling Seminar i Oslo 21.06.07 Ole-Gunnar Søgnen dekan NIFU STEP-rapport: Sprik mellom statlige mål og reell samhandling

Detaljer

Fagseminar: Sirkulær Økonomi og Framtidens produksjon. Campus Helgeland, 21. januar 2016

Fagseminar: Sirkulær Økonomi og Framtidens produksjon. Campus Helgeland, 21. januar 2016 Fagseminar: Sirkulær Økonomi og Framtidens produksjon Campus Helgeland, 21. januar 2016 DEL 1: Sirkulær økonomi 11:30 Resultater fra FoU-mobilisering - og veivalg for samarbeid v/monica Paulsen, Kunnskapsparken

Detaljer

Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk

Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk www.mineralklyngenorge.no Hva er Mineralklynge Norge? Et klyngesamarbeid bestående av partnere fra næringsliv,

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Forskningsrådet og Forskningsløft. Elise Husum, avd. dir. Regional avdeling Tromsø,

Forskningsrådet og Forskningsløft. Elise Husum, avd. dir. Regional avdeling Tromsø, Forskningsrådet og Forskningsløft Elise Husum, avd. dir. Regional avdeling Tromsø, 06.10.15 Forskningsløft - prosjektene i siste periode 2014-17 Utfordret prosjektene på: Virkninger etter programslutt

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom OREEC og Handelshøyskolen BI HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskning flytter grenser Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskningsrådets hovedperspektiv - kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Visjon. Formål. Verdier. Hovedmål. Best på utvikling

Visjon. Formål. Verdier. Hovedmål. Best på utvikling Strategi 2020 Visjon Best på utvikling Formål Skogmo Industripark AS skal: Ivareta bedriftenes behov for felles tjenester Ivareta felles omdømmebygging og profilering Være nettverksbygger Være Motor i

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Teori møter virkelighet Implementering av VRI i de fire vestlandsfylkene

Teori møter virkelighet Implementering av VRI i de fire vestlandsfylkene Teori møter virkelighet Implementering av VRI i de fire vestlandsfylkene Martin Byrkjeland, IRIS Stig Erik Jakobsen og Inger Beate Pettersen, SNF Ingjerd Skogseid, Vestlandsforsking Finn Ove Båtevik og

Detaljer

Omstillingsmotoren; Utlysning 2017 Orienteringsmøte 23. juni

Omstillingsmotoren; Utlysning 2017 Orienteringsmøte 23. juni Omstillingsmotoren; Utlysning 2017 Orienteringsmøte 23. juni Satsingen; Hva og hvorfor Prosessen frem til i dag Innretningen Utlysningen Prosessen videre Spørsmål Det globale kappløpet om å tilpasse seg

Detaljer