KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET. Rapport fra Utviklingsprosjektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET. Rapport fra Utviklingsprosjektet"

Transkript

1 KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET Rapport fra Utviklingsprosjektet Trener 1 kurs I februar og april 2014 ble det arrangert Trener 1 kurs etter ny modell over to helger på Toppidrettssenteret i Oslo og praktisk del i Christiania Roklub. Kurset samlet 16 deltagere fra 9 klubber og ble gjennomført med forelesere/instruktører fra NIH, Olympiatoppen, Antidoping Norge og NIF samt Per Helge Brun Svendsen, Anne Cathrine Hunstad og utvalgsleder fra NR. Trener 2 kurs Prosjektleder har utarbeidet nytt Trener 2 kurs i samråd med NIF utviklingsavdelingen. Kurset ble godkjent som en del av NIF s trenerløype høsten Trener 2 kurs etter ny modell ble gjennomført i februar og i april 2015 på Toppidrettssenteret og på Årungen. Kurset hadde 8 deltagere fra 5 klubber. Kurset ble gjennomført med forelesere/instruktører fra Olympiatoppen og NIH samt Roger Wiggin fra NSR og Per Helge Brun Svendsen, Sebastian Baranzano, Johan Lidberg, Birgit Skarstein, Johan Flodin og undertegnede. Trenerforum NRs åpne Trenerforum 2014 ble arrangert på Toppidrettssenteret i midten av november med totalt 37 deltakere fra 12 klubber. NRs åpne Trenerforum 2015 blir arrangert på Toppidrettssenteret i 13 og 14. november Spesialtrenerforum Spesialtrenerforum 2014 ble arrangert på Toppidrettssenteret sent i januar med oppslutning fra 23 trenere fra i alt 13 klubber. Spesialtrenerforum 2015 ble arrangert på Toppidrettssenteret sent i januar med oppslutning fra 26 trenere fra i alt 13 klubber. Testrunder Prosjektleder har fulgt opp og gjort tilgengelig resultatene fra testrundene vinteren 2014 & 2015 og satt opp rankinger for ulike aldersgrupper og kjønn. Totalt omfang av tester vinteren 2014 var 858 med 22 klubber representert. Vinteren 2015 var totalt omfang av antall tester 983 med 22 klubber representert. Heatseedingsystem for junior B 1x Prosjektleder har sørget for oppfølging og oppdatering av heatseedingsystemet for junior B 59

2 singlesculler etter hver regatta i 2014 og I klassen 1x junior B gutter ble det i 2014 registrert totalt 49 startende roere og 1x junior B jenter ble det registret totalt 41 startende roere. I 2015 var disse tallene 67 i klassen junior B gutter og 32 i klassen junior B jenter. Prognosetidstabell Prosjektleder har oppdatert prognosetidtabellen for 2014 og 2015 og følger opp med utarbeiding av prognosetidsprosenter overfor Toppidrettsutvalget, underutvalgene og kongepokalkomiteen. Aktivitetsmidler Prosjektleder har spilt en sentral rolle i arbeidet med NRs søknad og rapportering i forhold til KKD s aktivitetsmidler for 2014 og Pararoing Prosjektleder har samarbeidet med Paralympisk avdeling ved OLT og administrasjonen for å få i gang og utvikle pararoing innen NR og bistått klubber med oppstart av aktiviteter og fordeling av materiell. Utvidet støtte fra OLT til talentutvikling i NR Prosjektleder har deltatt aktivt i arbeidet med å få i utvidet støtte fra OLT til arbeidet med talentutvikling i NR. Arbeidet har bidradd vesentlig til muligheten til å få ansatt to kraftsentertrenere, få i stand oppfølging av roere utviklingsgruppene og videreutvikling av klubbtrenere i kraftsentrene. Prosjektleder har fungert som prosjektleder for kraftsentertrenernes rolle overfor Olympiatoppen Wang Toppidrett Prosjektleder har samarbeidet med ledelsen ved WANG Toppidrett for å få tilsatt kraftsentertrener øst som ansvarlig trener for roere ved WANG skolene i Tønsberg, Fredrikstad og Oslo. TiU og KSU Prosjektleder har værmedlem av Kraftsenterutvalget og deltatt på alle utvalgets møter. Prosjektleder har vært medlem av Toppidrettsutvalget og deltatt i alle utvalgets møter. Åke Fiskerstrand, prosjektleder utviklingsprosjektet 60

3 Rapport om pararoing Det har vært spennende utvikling og økende aktivitet på området i perioden. Birgit Skarsteins aktivitet og prestasjoner er omtalt under kapittel for Sport. I løpet av 2014 har det vært aktiviteter for pararoere i Christiania, i Horten, på Årungen og på Toppidrettssenteret under ledelse av ulike rotrenere. Ingen av disse tiltakene førte til varig aktivitet, men var likevel av verdi for de utøverne som fikk prøve pararoing og landtrening for pararoere. En viktig begrensning for denne aktiviteten i 2014 var liten tilgang på materiell utenom Årungen. I juni 2014 gjorde trener i Horten Ansten Due, en stor innsats ved å presentere pararoing på et stort arrangement på Hurdalssjøen. Høsten 2014 fikk NR etter søknad, tildelt midler til innkjøp av paramateriell for utplassering i klubber. Samtidig ble kunnskap om pararoing inkludert i vårt nye Trener 2 kurs. I 2015 ble tildelte midler benyttet til innkjøp av 5 para singlescullere, årer til disse båtene og seter til bruk for trening på roergometer for pararoere. Etter søknad ble det utplassert to parabåter og ergometerseter i Trondheim, en båt og ett sete i Stavanger og en båt og ett sete i Bærum. I disse klubbene har det i løpet av året kommet i gang aktiviteter for funksjonshemmede roere. NR presenterte trening for pararoere under Ridderuka på Beitostølen og Sarpsborg Roklubb hadde aktiviteter for funksjonshemmede på Tunevannet i juni i forbindelse med Grensløse dager. Høsten 2015 har NR etter søknad fått tildelt ytterligere midler til innkjøp av materiell for utplassering i klubber. Åke Fiskerstrand, prosjektleder utviklingsprosjektet I Trondhjems RK er de godt i gang med en lite gruppe på fire pararoere med ulike utfordringer. Imponerende! 61

4 Rapport fra Tur- og Trimutvalget Som del av Klubbstøtte, skal Tur- og Trimutvalget fremme tur- og trimroing i Norge, bistå innenlandske og utenlandske tur-roere med opplegg for langturer i Norge, samt administrere distansemerket og roturmerket. Dertil å initiere Rosportens Dag. Utvalget har i løpet av perioden hatt kontakt pr epost, men ikke hatt formelle møter. Aktiviteten har vært tilfredsstillende, spesielt i Oslo-området, der bl.a. Rosportens Dag, samkjørt med NSRs Eskadreroing til Solodden, er en populær tradisjon. I tillegg har klubber i Oslo området deltatt i Oslo Watergames og gjennom dette arrangementet bidratt til å propagandere for roing. Tutu står som eier av en henger som er bygget spesielt til transport av innriggere. Den har i vært i bruk i adskillige perioder, noen ganger som hjelp til kjørsel av konkurransebåter når klubbenes egen henger blir for liten. Totalt har hengeren i løpet av de to sesonger tilbakelagt rundt 9000 km. I Oslofjorden fortsetter besøkene fra utenlandske tur-roere, især fra Danmark, Tyskland, og Nederland. Norsk Roklubb i Berlin har vært i Oslofjorden, og en tysk gruppe roere har ved hjelp av TuTu-hengeren og TuTus to innriggere arrangert egen tur på Sognefjorden i Dansk Forening for Rosports langtur ble i juli 2014 likeledes arrangert på Sognefjorden over en tre ukers periode. Landet rundt NSRs 60pluss gruppe har i 2014 arrangert tur til Stockholm for rundt 30 personer, samt i 2015 tur til Roskilde for 20 roere. Dertil har NSR i 2015 arrangert en internasjonal tur for 15 personer i Indre Oslofjord. Christiania har med grupper på over 20 roere vært i Barcelona i 2014 og Wien CR har arrangert to kurshelger med instruksjon av innleiede trenere fra utlandet. Kursene har vært beregnet på coastal roing og øvede Tur og Mosjonsroere og er ment som et tilbud for bedring av teknikk. Kursene har vært åpne for deltagere fra andre klubber. CR planlegger tilsvarende kurs neste sesong og håper å kunne legge ut invitasjon via NRs hjemmeside I tillegg har det i sesongene 2014 og 2015 i indre Oslofjord vært arrangert turregattaer av klubbene. De fleste med stor deltagelse i hovedsak fra de samme klubbene, men også med deltagelse fra NTUI. TuTu s pinsetur gikk i 2015 til Skogsborg i indre Oslofjord. Det deltok 15 roere fra to klubber NSR og CR. De ble fordelt på 3 innriggere og været var svært bra. I 2014 ble det ikke arrangert tur av TuTu, men CR arrangerte en tur til samme sted for sine 62

5 medlemmer. Den var også godt søkt. Oslo Rokrets arrangerer hvert år Roorientering i Oslofjorden med god spredning av de 30 postene fra nordspissen av Håøya til innerst i Bunnefjorden. I Agder har aktiviteten vært god; de tradisjonelle arrangementene Barmen og Hisøya Rundt er stadig like populære og trekker roere fra klubber langs Oslofjorden. Ikke minst også pga. av den gjestfrihet som utvises fra Arendal Roklub noe ikke minst roerne fra Oslo setter pris på. Fra Kristiansand meldes at det har vært rodd jevnt på mosjonsbasis, men det har ikke vært arrangert større turer i sommer. Eneste større arrangement på tur- og mosjonssiden er ovennevnte Barmen rundt i regi av Risør ro- og padleklubb. Ålesund roklubb melder at ca. 50 master roere til jevnlig trening. Den store deltagelsen i World Rowing Master 2015 i Belgia på 30 vitner om dette. Flere av disse ror regelmessige turer i klubbens område også Ålesund rapporterer også om sine 2 coastalbåter. Hamar ro og padleklubb har en håndfull aktive roere som regelmessig deltar i turer lokalt og i turorientering på Mjøsa. Nidaros roklubb melder at sesongen 2015 har hatt litt mindre aktivitet enn fjoråret. Det kan skyldes litt grått og kaldt vær på forsommeren. Turene har stort sett vært på Nidelva. I starten av juni dro 6 av klubbens medlemmer på tur til Norsk roklubb i Berlin. Det ble en flott langhelg, med strålende vær og fine roforhold. Ett av klubbens medlemmer deltok på årets FISA tur i Italia. Det er 27 personer, medlemmer og gjester, som har rodd i klubben i år. Den som har rodd lengst, har 585km. Av distansemerker har vi klart tre gull, ett sølv og to bronse. Båtene i klubben har blitt rodd 111 turer og 985km. Særlig hyggelig er det å melde at det er etablert en roklubb i Tromsø. TuTus henger ble brukt til å transportere klubbens første båter fra Oslo til Tromsø. De er på jakt efter et båthus så dersom noen har kontakter som kanskje kan bistå i dette, så ta kontakt med klubben FISA FISA-turen på Donau høsten 2014 med 11 norske deltagere. Deltagelsen i 2015 da turen gikk på Lago Maggiore i Nord-Italia var på 9 norske. På den siste var det særlig hyggelig å observere en større geografisk spredning på deltagerne i det roere også fra Nidaros og Arendal deltok. Utvalgsleder har tatt opp med FISA Wourld Rowing Tour det litt uheldige at turen i år overlappet i tid med World Master i Belgia, årsaken var at det opprinnelige reisemålet måtte endres på kort varsel og da måtte en ta det tidspunkt som var tilgjengelig. Private roturer I 2014 ble det arrangert en privat rotur på Themsen, med deltagelse fra Bærum Roklub og Christiania Roklub foruten tyske og spanske rovenner. Turen gikk bl.a. annet innom Henley 63

6 under regattaen der, at været i tillegg var nydelig gjorde denne turen til en spesiell opplevelse. På en privat tur i NSR regi til en dansk roklubb i Hellas har det deltatt åtte norske roere fra Arendal, CR og NSR sammen med rovenner fra Danmark, Tyskland og USA. Coastal Hører tradiosjonelt ikke under TuTu, men som rapporten fra Kristiansand sier «Tur- og mosjonsroing på Sørlandet har i større grad tatt i bruk coastalbåter. Det er en båttype som er mer tiltalende for mange, og gir litt større utfordringer.» Flere av klubbene har nå anskaffet Coastalbåter og i tur regattaene i Oslofjorden er disse stadige deltagere. Kristiansand har de to siste årene prøvd å arrangere en Coastal regatta om høsten, men begge ganger er den blitt avlyst pga for dårlig påmelding. Det er synd. Vi håper arrangementet vil la seg gjennomføre og at Kristiansand Roklubb ikke lar seg avskrekke av den litt slappe respons fra de øvrige klubbene. Særlig håper vi forbundet vil støtte opp om arrangementet på den måte de kan. Utvalgsleder vil ikke unnlate å nevne at det i Tromsø bor en fransk kvinne som har flere franske og andre mesterskap i både bane- og Coastalroing. Hun har også trenererfaring. Hun skal være interessert i å etablere et norsk Team Coastal. Tilgang på Coastal båter rundt om i landet synes også å være bra, kanskje kan denne blandingen gi et «puff for kystroingen». Avslutningsvis vil jeg her få minne om strategidokumentet for perioden mht. Coastalroing. Terminlisten for Tur- og Trimutvalgets aktiviteter på forbundets webside er vel etablert, og god strukturering og gjenbruk av informasjon sikrer at terminlisten foreligger ferdig tidlig i sesongen. En nokså fyldig engelskspråklig brosjyre for Oslo-fjorden basert på bruk av NSR s Solodden og TuTu s toer innriggere er utarbeidet, og sirkulerer i klubber på kontinentet. Videre utvikling av denne pågår. TuTu mottar stadig innbydelser til deltagelse i «Rowing The World». Disse legges ut på hjemmesidene til NR, men interesserte kan også søke dem opp på Rowing The World med annonser over nye turer på Facebook eller Twitter Aktiviteten innen distanseroing/roturmerket synes i skrivende stund å ha vært meget tilfredsstillende selv om sentral registrering av utrodd distanse har sviktet noe. For de kommende år er fornyelse av utvalgets eldste toer innrigger en viktig prioritering. Tore Lysdahl, leder tur- og trimutvalget 64

7 Rapport om Coastal Coastalroingen er kommet for å bli, og jeg tror det vi vil se en sterk vekst i denne type roing i tiden som kommer. I en rekke år er det kajakkpadling som har dominert, men det siste året har det vært flere henvendelser fra privatpersoner som ønsker å gå over til roing og da i en robåttype som både tåler sjø, er rask og stødig. Spesielt gledelig er at det nå er coastalbåter både i Nord-Norge og på Vestlandet og på steder det ikke er noen roklubb. Pr i dag er det ca. 30 coastalbåter i Norge. Ca. 15 av disse er privateid. I alt er det 7-8 klubber som har båter, og det er roere som deltar internasjonale coastalregattaer. Nå som Leo Coastal er innarbeidet i Norge, samt at Eurodiffusion har fått sin egen representant i Norge vil båtene være lettere tilgjengelige og forhåpentligvis bidra til økt salg. Coastalroing er integrert i Norges Roforbund, men selve satsingen skjer i klubbene. På grunn av stor spredning er det vanskelig å få til god regattadeltakelse i Norge, men dette jobbes det videre med. Det arbeides med å etablere et coastalnettverk slik det er etablert i Danmark. (Der er det nå 90 båter!) For dem som ikke er knyttet til en roklubb har jeg arbeidet med å få til en tjeneste/tilbud, i løpet av våren, der det er mulig å sende inn en video for analyse og råd vedrørende roteknikk. Kristiansand Roklubb vil tilby dette til alle coastalroere - spesielt til dem som ikke er organisert i klubber. I sommer var Norge representert i Danmark under åpning av et nytt nasjonalt Coastal Rosenter i Thorsminde på Vestkysten av Jylland. Arvid Bentsen, ansvarlig for Coastal i klubbstøtteutvalget 65

8 Rapport om Studentroing Studentroingen i Norge har fortsatt veksten de siste to årene. Det er nå 11 mer eller mindre aktive studentklubber i Norge, og etter en liten dupp i 2014 med 11 deltagende lag, var det i år rekordmange 18 åttere som deltok i årets Studentmesterskap. De fleste av klubbene holder til i Bergen, men det er også et sterkt miljø i Trondheim, og positive tendenser i Oslo. Flere av klubbene har også deltatt internasjonalt, med NTNUI i front som fast deltager i student-em de siste årene. Deltagelsen her toppet seg i 2014 med en 2. plass i åtter. Andre studentlag har funnet veien til store regattaer som Henley (NHH) og Head of the Charles (NHH Oktagon). Det har også vært deltagere i Student-VM i 2014 i Frankrike og Universiaden 2015 i Sør-Korea. Her har det vært deltagelse (foruten åtter) også i mindre lagbåter, primært av det man kan kalle «roere som studerer», og ikke til daglig trener i studentklubber. Innstillingen til Student-VM og Universiaden gjøres av Kraftsenterutvalget etter gitte kriterier. Studentklubbene er i stor grad avhengig av å bruke fasiliteter hos de etablerte roklubbene for å gjennomført sin aktivitet, men et mindretall disponerer også sine egne båter. Det generelle inntrykket er at klubbene får til mye, på tross av lite utstyr og trang økonomi. Øyvind Lavoll NTNUI Damene i Student EM

9 Aktive medlemmer i klubbene (Aktivitetstall fra NIF) Aalesunds Roklub Alvøen Roklubb Arbeidernes Roklubb Arendals Roklub Askøy Roklubb 25 9 Bergens Medisinske Roklubb 55 Bergens Roklub Bestumkilen Roklubb BI Athletics Brønnøysund Sjøsportklubb 0 11 Bærum Roklubb Christiania Roklub Drammen Roklubb Fana Roklubb Fornebu Sportsklubb 4 2 Fredriksstad Roklub Haldens Roklub Hamar Roklubb av Haukeland Roklubb 27 0 Holmen Roklubb Horten Roklubb Justitia Roklubb Bergen Kongsvinger Roklubb Kristiansand Roklubb Kunnskapsbyen Ro og Padleklubb 2 0 Kvinnherad Roklubb Larvik Roklubb Lillehammer Ro-og Kajakk-Kl Moss Roklubb Namsos Roklubb

10 Nidaros Roklubb NMBUI - Roing 2 6 Norges Handelshøgskoles Roklubb Norsk Roklubb i Berlin e.v Norske Studenters Roklub NTNUI - Roing Nøklevann Ro- og Padleklubb Oktagon Roklubb Ormsund Roklub Os Roklubb Oslo Roklubb Oslostudentenes Idrettsklubb 0 0 Porsgrunn Roklubb Ringsaker Roklubb 0 0 Risør Ro- og Padlekubb 3 2 Roklubben Terje Viken Sandefjord Roklubb Sarpsborg Roklubb Skullerud Sportsklubb Stavanger Roklub Stavanger-Rugier ro- og råseillag Trondhjems Roklubb Tønsberg Roklub Voss Roklubb Årungen Ro- og Kajakklubb

DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET

DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET Rapport fra seksjonsansvarlig Utvalgene under klubbstøtte avgir egen rapport. Satsing og tilrettelegging for roing for funksjonshemmede, har det siste året vært konsentrert

Detaljer

Norges Roforbund, utviklingsprosjektet / KS-utvalget

Norges Roforbund, utviklingsprosjektet / KS-utvalget Norges Roforbund, utviklingsprosjektet / KS-utvalget KS-trenernes rofaglige prioriteringer og tiltak, halvårsplaner, økonomisk oversikt og oversikt over Utviklingsgrupper KS-trenernes forhold til NR: trenings-

Detaljer

M2X klarte det nesten, M4X var ikke like nær og disse båtene må gjennom kvalifisering i Luzern 2016. Det blir krevende, men ikke umulig.

M2X klarte det nesten, M4X var ikke like nær og disse båtene må gjennom kvalifisering i Luzern 2016. Det blir krevende, men ikke umulig. ORGANISASJON Rapport fra Forbundsstyret Mål Det overordnede målet med elitearbeidet i NR er «å videreutvikle talenter til internasjonalt toppnivå». Dette gjøres i samarbeid med klubber, kretser, kraftsentre

Detaljer

INTERNASJONAL REPRESENTASJON OG UTTAKSKRITERIER 2015

INTERNASJONAL REPRESENTASJON OG UTTAKSKRITERIER 2015 INTERNASJONAL REPRESENTASJON OG UTTAKSKRITERIER 2015 Innledning Formål Norges Roforbunds uttakskriterier er et viktig grunnlag for uttak. Kriteriene gir veiledende prognosetidsprosenter og uttaksprosedyre

Detaljer

Internasjonal representasjon og uttakskriterier 2014

Internasjonal representasjon og uttakskriterier 2014 Internasjonal representasjon og uttakskriterier 2014 1. Innledning Formål NR s uttakskriterier skal bidra til å sikre et objektivt grunnlag for uttak og at lag blir tatt ut i samsvar med gjeldende kriterier

Detaljer

Dokumenter til Oslo Rokrets Ting 11. mars 2015 kl. 19.00 i Norske Studenters Roklub, Huk Aveny 2B

Dokumenter til Oslo Rokrets Ting 11. mars 2015 kl. 19.00 i Norske Studenters Roklub, Huk Aveny 2B Dokumenter til Oslo Rokrets Ting 11. mars 2015 kl. 19.00 i Norske Studenters Roklub, Huk Aveny 2B Vedlagt følger: Saksliste Styrets beretning Regnskap med revisjonsberetning Forslag til budsjett 2015 Vi

Detaljer

Internasjonal representasjon Uttakskriterier 2013

Internasjonal representasjon Uttakskriterier 2013 Internasjonal representasjon Uttakskriterier 2013 Innledning Formål NR s uttakskriterier skal bidra til å sikre et objektivt grunnlag for uttak og at lag blir tatt ut i samsvar med gjeldende kriterier

Detaljer

Referat fra Ledermøte i Idrettens hus, Oslo.

Referat fra Ledermøte i Idrettens hus, Oslo. J4 Referat fra Ledermøte 27.11.2016 i Idrettens hus, Oslo. President Hans Jørgen Arvesen ønsket velkommen. Tilstede var totalt 39 representanter fra 2 kretser, 16 klubber og forbundsstyre. Samt 9 observatører

Detaljer

NORSKE STUDENTERS ROKLUB

NORSKE STUDENTERS ROKLUB NORSKE STUDENTERS ROKLUB Routvalgets møte med foreldre og roere 3. februar 2015 kl. 19.00 Innhold Hva kan NSR tilby og hva ønsker vi oss av roforeldrene? Rekrutteringsplan for NSR Målsettinger for 2015

Detaljer

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste ORDINÆRT TING 2013 Saksliste Rica Hotel Gardermoen 23-24. november 2013 Program Lørdag 1000-1045 Registrering 1100-1300 Tingforhandlinger 1300-1400 Lunsj 1400-1600 Tingforhandlinger 1600-1630 Kaffepause

Detaljer

INTERNASJONAL REPRESENTASJON OG UTTAKSKRITERIER 2017

INTERNASJONAL REPRESENTASJON OG UTTAKSKRITERIER 2017 INTERNASJONAL REPRESENTASJON OG UTTAKSKRITERIER 2017 Innledning Formål Norges Roforbunds uttakskriterier gir veiledende prognosetidsprosenter og uttaksprosedyre for de forskjellige aldersklasser og nivåer.

Detaljer

Foreldremøte NSR

Foreldremøte NSR Foreldremøte NSR 15.11.2016 Routvalget (NSR sin sportslig ledelse) Sverke (viserosjef) Cecilie (booking reise ansvarlig) Tor-Geir (master ansvarlig) Erik (rosjef) Men det er oppgaver til flere.. For eks

Detaljer

Norske Studenters Roklub

Norske Studenters Roklub Norske Studenters Roklub SIKKERHETSREGLEMENT 1. Innledende bestemmelser 1.1. Båten som velges skal være i samsvar med roerens erfaringsnivå (grønn, blå eller rød), se pkt. 2.4. 1.2. Ved valg av båt skal

Detaljer

DEL I ORGANISASJON. Rapport fra Forbundsstyret. Del I - Side 1

DEL I ORGANISASJON. Rapport fra Forbundsstyret. Del I - Side 1 DEL I ORGANISASJON Rapport fra Forbundsstyret På Forbundstinget i 2010 ble det innført 2-årig tingperiode. Hensikten var å redusere den administrative belastning det er å gjennomføre Forbundstinget. Jeg

Detaljer

INTERNASJONAL REPRESENTASJON OG UTTAKSKRITERIER 2016

INTERNASJONAL REPRESENTASJON OG UTTAKSKRITERIER 2016 INTERNASJONAL REPRESENTASJON OG UTTAKSKRITERIER 2016 Innledning Formål Norges Roforbunds uttakskriterier gir veiledende prognosetidsprosenter og uttaksprosedyre for de forskjellige aldersklasser og nivåer.

Detaljer

ØKONOMI/MARKED/INFORMASJON. Rapport fra Markedsutvalget. Rapport fra Informasjonsutvalget

ØKONOMI/MARKED/INFORMASJON. Rapport fra Markedsutvalget. Rapport fra Informasjonsutvalget ØKONOMI/MARKED/INFORMASJON Rapport fra Markedsutvalget Selv om sponsormarkedet som i tidligere år, fortsatt er svært vanskelig, har det lykkes oss å få to nye sponsorer i 2015; Lerøy og Jensen. NR har

Detaljer

Handlingsplan for Kristiansand roklubb

Handlingsplan for Kristiansand roklubb Handlingsplan for Kristiansand roklubb 2017-2020 Utarbeidet av styret i Kristiansand roklubb, februar 2017 Dag-Erik Tvedt Alf Helgeland Jostein Senumstad Arvid Bentsen Oskar Sødal Mathilde Sødal Oda Madland

Detaljer

ORDINÆRT TING Saksliste

ORDINÆRT TING Saksliste ORDINÆRT TING 2015 Saksliste Norske Studenters Roklub 22. november 2015 Program 0830-0850 Registrering 0900-1200 Tingforhandlinger 1200-1300 Lunsj 1300-1500 Tingforhandlinger 1500-1530 Kaffepause 1530-1700

Detaljer

Innkalling til Oslo Rokrets Ting. Tirsdag 11. mars 2014 kl Sted: Norske Studenters Roklub, Huk aveny 2b

Innkalling til Oslo Rokrets Ting. Tirsdag 11. mars 2014 kl Sted: Norske Studenters Roklub, Huk aveny 2b Innkalling til Oslo Rokrets Ting Tirsdag 11. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Norske Studenters Roklub, Huk aveny 2b Dagsorden: 1. Godkjenne saklisten. 2. Velge dirigent og sekretær 3. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

ORDINÆRT TING 2013. Forslag og saker

ORDINÆRT TING 2013. Forslag og saker ORDINÆRT TING 2013 Forslag og saker Rica Hotel Gardermoen 23-24. november 2013 Forslag Innledning - Side 2 Sak 8 - Forslag og saker På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser

Detaljer

Dokumenter til Oslo Rokrets Ting 1. mars 2016 kl. 19.00 i Norske Studenters Roklub, Huk Aveny 2B

Dokumenter til Oslo Rokrets Ting 1. mars 2016 kl. 19.00 i Norske Studenters Roklub, Huk Aveny 2B Dokumenter til Oslo Rokrets Ting 1. mars 2016 kl. 19.00 i Norske Studenters Roklub, Huk Aveny 2B Vedlagt følger: Saksliste Styrets beretning Regnskap Forslag til budsjett 2016 Forslag til endret lov for

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1 Årsrapport 2012 1 Generelt Grenutvalget 2012 Marit Walløe Leder Carolin Haug Marte Espeland Ingeborg Bjerregaard Aktivitet I GU-V hatt 11 ordinære møter og behandlet 83 saker. Deltatt på møter i NRYF Hatt

Detaljer

ORDINÆRT TING 2015. Referat

ORDINÆRT TING 2015. Referat ORDINÆRT TING 2015 Referat 22. november 2015 Åpning President Erling Storm åpner tinget og ønsket velkommen. Hans-Jørgen Arvesen, forman i Ønsker velkommen til klubbens lokaler. Idrettspresident Tom Tvedt

Detaljer

FOLDENFJORDENS REGATTA

FOLDENFJORDENS REGATTA RESULTATLISTE for FOLDENFJORDENS REGATTA med Norges Cup i roing Granholmsundet, Sandefjord 27. & 28. april 2013 Revisjon 0 av 28.04 Forsøk Finale Kjønn Klasse Båttype Distanse Norgescu p Etteranme ldt/strøket

Detaljer

Informasjonsskriv fra Toppidrettsutvalget september 2016

Informasjonsskriv fra Toppidrettsutvalget september 2016 Informasjonsskriv fra Toppidrettsutvalget september 2016 Innledning Etter en meget god sesong er det også svært gledelig at Johan Flodin arbeider videre med norsk roing. Vi gleder oss nå til fortsettelsen

Detaljer

Nordisk mesterskap. Vestfoldregattaen og Nordic Open Regatta. Årungen Rostadion, lørdag 27. og søndag 28. juni

Nordisk mesterskap. Vestfoldregattaen og Nordic Open Regatta. Årungen Rostadion, lørdag 27. og søndag 28. juni Nordisk mesterskap Vestfoldregattaen og Nordic Open Regatta Årungen Rostadion, lørdag 27. og søndag 28. juni N. Open Nordisk Start finaler lørdag: 12:00 Tidligst 14.00 Start finaler søndag: 11:00 Ingen

Detaljer

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste ORDINÆRT TING 2013 Saksliste Rica Hotel Gardermoen 23-24. november 2013 Program Lørdag 1000-1045 Registrering 1100-1300 Tingforhandlinger 1300-1400 Lunsj 1400-1600 Tingforhandlinger 1600-1630 Kaffepause

Detaljer

2.1 NORGES ROFORBUNDS GULLMEDALJE

2.1 NORGES ROFORBUNDS GULLMEDALJE 2.1 NORGES ROFORBUNDS GULLMEDALJE Statutter vedtatt av Norges Roforbunds Ting 2013 i samsvar med Norges Roforbunds Lov 25A Medalje og bokstaver i rent gull med rødt bånd Norges Roforbunds Gullmedalje er

Detaljer

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20 Årsrapport 2015 Dette har vært andre året med nytt sekretariat for sykkelnettverket. Oppdragsleder i Norconsult er Marit Synnes Lindseth, og Torstein Bremset er kontaktperson i Vegdirektoratet. Vi har

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Stavanger Roklub ønsker alle velkommen til Stokkavann Rostadion lørdag 7. og søndag 8. juni

Stavanger Roklub ønsker alle velkommen til Stokkavann Rostadion lørdag 7. og søndag 8. juni Program for Stokkavannsregattaen 2014 med Cup i roing. Kom og se norgeseliten! Starter lørdag kl. 12.00 og søndag kl. 11.00. Kiosksalg begge dagene. Roklub ønsker alle velkommen til Stokkavann Rostadion

Detaljer

Stavanger Roklub ønsker alle velkommen til Stokkavann Rostadion lørdag 8. og søndag 9. juni

Stavanger Roklub ønsker alle velkommen til Stokkavann Rostadion lørdag 8. og søndag 9. juni Program for Stokkavannsregattaen 2013 med Cup i roing. Kom og se norgeseliten! Starter lørdag kl. 12.00 og søndag kl. 11.00. Kiosksalg begge dagene. Stavanger Roklub ønsker alle velkommen til Stokkavann

Detaljer

SAMLING FOR UTVIKLINGSGRUPPENE OG WANG- OG STEND VGS

SAMLING FOR UTVIKLINGSGRUPPENE OG WANG- OG STEND VGS Til roere i utviklingsgruppene, klubber, WANG og Stend Vgs 16. februar 2016 SAMLING FOR UTVIKLINGSGRUPPENE OG WANG- OG STEND VGS Le Temple sur Lot i Frankrike 12-27 mars 2016 Deltagere Navn Klubb Dato

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is.

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Stavanger kunstløpklubb engasjerer målbevisste og hardt arbeidende jenter og gutter som

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Oppsummering 2005/2006 Norges Skøyteforbund kunstløp NSF kunstløp,sesongen 2005/2006

Detaljer

Retningslinjer for styret i Kristiansand roklubb

Retningslinjer for styret i Kristiansand roklubb Retningslinjer for styret i Kristiansand roklubb Utarbeidet av styret i Kristiansand roklubb, februar 2017 Dag-Erik Tvedt Alf Helgeland Jostein Senumstad Arvid Bentsen Oskar Sødal Mathilde Sødal Oda Madland

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

INNBYDELSE med løpsoppsett Rev. D av 23.07.2010 til. NORGESMESTERSKAPENE 2010 Samt Foldenfjordens regatta

INNBYDELSE med løpsoppsett Rev. D av 23.07.2010 til. NORGESMESTERSKAPENE 2010 Samt Foldenfjordens regatta INNBYDELSE med løpsoppsett Rev. D av 23.07.2010 til NORGESMESTERSKAPENE 2010 Samt Foldenfjordens regatta Årungen Rostadion 4. og søndag 5. september Arrangører: SANDEFJORD ROKLUBB NORGESMESTERSKAPENE 2010

Detaljer

JANUAR 24-28 Truls Albert deltar på ski samling i regi av Norges Roforbund på Sjusjøen Lillehammer.

JANUAR 24-28 Truls Albert deltar på ski samling i regi av Norges Roforbund på Sjusjøen Lillehammer. ROSJEFENS RAPPORT 2007 JANUAR 24-28 Truls Albert deltar på ski samling i regi av Norges Roforbund på Sjusjøen Lillehammer. FEBRUAR 10 NM på romaskin arrangeres i Tindlundhallen i Sarpsborg. De aktive som

Detaljer

Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 20

Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 20 Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 2 Kvinner Menn + Ekspander alle -5 6-12 13-19 2-25 26- Sum -5 6-12 13-19 2-25 26- Sum Badmintonkretsen Sør (21/22) 5 7 97 19 1 291 4 155 223

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Dette har ikke vært et aktivt utvalg og det skyldes at mestepartens av leders tid har gått med til å holde på med konkurransedelen.

Dette har ikke vært et aktivt utvalg og det skyldes at mestepartens av leders tid har gått med til å holde på med konkurransedelen. ANLEGG og KONKURRANSER Rapport fra Anleggsutvalget Dette har ikke vært et aktivt utvalg og det skyldes at mestepartens av leders tid har gått med til å holde på med konkurransedelen. På Årungen har det

Detaljer

NORSKE STUDENTERS ROKLUB. Foreldremøte 29. januar 2013 kl. 1900

NORSKE STUDENTERS ROKLUB. Foreldremøte 29. januar 2013 kl. 1900 NORSKE STUDENTERS ROKLUB Foreldremøte 29. januar 2013 kl. 1900 Innhold Presentasjon Generelle målsettinger Mål for 2013 Oversikt og beregning av sannsynlige kostnader Generelle Treningsleire Mesterskap

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Som kjent har Norges svømmeforbund (NSF) overtatt ansvaret for elitesvømmingen. Bredden er allerede integrert, og all svømming

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

STYREMØTE NR 2, 2016 (SM 16/2) REFERAT Når: Torsdag 3. mars 2016 kl Hvor: Idrettens Hus Ullevål, møterom 4062 Hvem: Hva:

STYREMØTE NR 2, 2016 (SM 16/2) REFERAT Når: Torsdag 3. mars 2016 kl Hvor: Idrettens Hus Ullevål, møterom 4062 Hvem: Hva: Hva: STYREMØTE NR 2, 2016 (SM 16/2) REFERAT Når: Torsdag 3. mars 2016 kl 17-20 Hvor: Idrettens Hus Ullevål, møterom 4062 Hvem: Hans-Jørgen Arvesen, Thorvald Jakobsen, Anniken Ellingsen, Marika Erlandsen

Detaljer

Regattareglementsforslag (Sak 8, del 2)

Regattareglementsforslag (Sak 8, del 2) Regattareglementsforslag (Sak 8, del 2) REGATTAREGLEMENTSFORSLAG NR 1 Forslagstiller: Forbundsstyret ved oppnevnt arbeidsgruppe Regattareglementsforslag 1: Ny 36 Reglement for Norgesmesterskap Ny 36 Reglement

Detaljer

INNBYDELSE med løpsoppsett. Tunevannsregattaen 2013

INNBYDELSE med løpsoppsett. Tunevannsregattaen 2013 INNBYDELSE med løpsoppsett Versjon A av 16.juni 2013 til Tunevannsregattaen 2013 Tunevannet i Sarpsborg 17. og 18. august Arrangør: Start finaler: kl. 10.00 kl. 10.00 Regattaarrangør: Sarpsborg Roklubb

Detaljer

Uttakskriterier Norges Triathlonforbund

Uttakskriterier Norges Triathlonforbund Uttakskriterier Norges Triathlonforbund Eliteutvalget har definert uttakskriterier for uttak landslag og uttak til E-cup, EM og VM og andre mesterskap for utøvere tilknyttet Norges Triathlonforbund. Vi

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Stavanger Roklub ønsker velkommen til Stokkavannet 19. og 20. september 2015

Stavanger Roklub ønsker velkommen til Stokkavannet 19. og 20. september 2015 Stavanger Roklub ønsker velkommen til Stokkavannet 19. og 20. september 2015 Stavanger 2015 Program for Stokkavannsregattaen 2015 med norgesmesterskap i roing. Kom og se norgeseliten! Start lørdag kl.

Detaljer

Aktivitetstall IR Norges Badmintonforbund Aktive medlemmer 2015 Kvinner Menn Sum

Aktivitetstall IR Norges Badmintonforbund Aktive medlemmer 2015 Kvinner Menn Sum Badmintonkretsen Sør (20/23) 3 100 109 15 81 308 1 141 186 34 308 670 978 Brodd Badmintonklubb 0 10 11 1 10 32 0 11 11 5 27 54 86 Eidekameratene IL - Badminton 0 0 2 0 0 2 0 0 10 3 0 13 15 Grimstad Badmintonklubb

Detaljer

Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening. for 2016

Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening. for 2016 20.01.2017 Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening for 2016 Tur og Hav styret i 2016 har bestått av: Feda Grebovic (leder) Kim Reinfjord Tor Dahl Allan Larsen Hovedfokus for T&H styre var å holde

Detaljer

Derfor søker vi fotball-em 2016

Derfor søker vi fotball-em 2016 Folkefest! EM 2016 Derfor søker vi fotball-em 2016 Fotball-EM er en folkefest som skaper varige og positive ringvirkninger for hele samfunnet Fotball-EM vil gi et løft for fotballen, både topp og bredde

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

Folkefest! EM E 2 0 2 1 0 6

Folkefest! EM E 2 0 2 1 0 6 Folkefest! EM 2016 Derfor søker vi fotball-em 2016 Fotball-EM er en folkefest som skaper varige og positive ringvirkninger for hele samfunnet Fotball-EM vil gi et løft for fotballen, både topp og bredde

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2016 2017 2 3 Visjon, verdier og hovedmål Finnmark Skikrets (FSK) handlingsplan bygger på Norges Skiforbunds visjon frem mot 2018: Mange, gode og glade skiløpere, samt de

Detaljer

Stavanger Roklub ønsker velkommen til Stokkavannet 28. og 29. mai Stavanger 2016

Stavanger Roklub ønsker velkommen til Stokkavannet 28. og 29. mai Stavanger 2016 Stavanger Roklub ønsker velkommen til Stokkavannet 28. og 29. mai 2016 cup i roing Stavanger 2016 Program for Stokkavannsregattaen 2016 med norgescup i roing. Kom og se norgeseliten! Start lørdag kl. 12.00

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Rapport fra Toppidrettsutvalget - Sesongen 2014

Rapport fra Toppidrettsutvalget - Sesongen 2014 Rapport fra Toppidrettsutvalget - Sesongen 2014 Sesongen 2014 markerer begynnelsen på den mest omfattende satsingen på trenerkapasitet og trenerkompetanse i NR s historie. Johan Flodin er nå leder i et

Detaljer

NTNUI Roings vedtekter

NTNUI Roings vedtekter NTNUI Roings vedtekter Som vedtatt av årsmøtet 23. januar 2016 0 Historie NTNUI roing har siden grunnleggelsen av NTH i 1910 eksistert i mange former. Gruppa som den er i dag har sitt utspring i at den

Detaljer

INNBYDELSE med løpsoppsett. Tunevannsregattaen 2015

INNBYDELSE med løpsoppsett. Tunevannsregattaen 2015 INNBYDELSE med løpsoppsett Versjon A av 01.mars 2015 til Tunevannsregattaen 2015 Tunevannet i Sarpsborg 15. og 16. august Arrangør: Start finaler: kl. 11.00 kl. 10.00 Regattaarrangør: Sarpsborg Roklubb

Detaljer

Rapport fra Seksjonsansvarlig Anlegg/Arrangement

Rapport fra Seksjonsansvarlig Anlegg/Arrangement DEL 3 ANLEGG/ARRANGEMENT Rapport fra Seksjonsansvarlig Anlegg/Arrangement De sjøbaserte anleggene har de siste to årene fortsatt hatt utfordringer med andre aktiviteter enn rosport. Det er spesielt fritidsbåter

Detaljer

Uttakskriterier 2015. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015

Uttakskriterier 2015. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015 Uttakskriterier 2015 BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015 Uttakskriterier 2015 Uttakskriterier 2015 BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Mia Eckhoff fra Eggedal i Buskerud har konkurrert med islandshest siden hun var 10 år og har vært med i internasjonale

Detaljer

Stavanger Roklub ønsker alle velkommen til Stokkavann Rostadion lørdag 4. og søndag 5. juni

Stavanger Roklub ønsker alle velkommen til Stokkavann Rostadion lørdag 4. og søndag 5. juni Stokkavannsregattaen 2011 med Cup starter lørdag kl. 12.00 og søndag kl. 11.00 Roklub ønsker alle velkommen til Stokkavann Rostadion lørdag 4. og søndag 5. juni Program for Stokkavannsregattaen 2011 med

Detaljer

Oktober 2012. 3K Gasshuku 5.-7. oktober blir det arrangert 3K gasshuku i Fyllingsdalshallen. Kihon Kata - Kumite

Oktober 2012. 3K Gasshuku 5.-7. oktober blir det arrangert 3K gasshuku i Fyllingsdalshallen. Kihon Kata - Kumite Oktober 2012 Nyhet! «Tilbakeblikket» Se siste side Viktige hendelser denne måned: 5.-7. oktober 3K Gasshuku, Bergen 8.-12. oktober Høstferie, Ingen obligatorisk trening 8.-12. oktober Karateskole, Lyderhorn

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

NYHETSBREV DESEMBER 2016

NYHETSBREV DESEMBER 2016 NYHETSBREV DESEMBER 2016 Kjære karatevenner! Det nærmer seg jul og nyttår. Vi har fra styret en målsetting om å øke informasjonsutveksling og aktivitet fremover. Vi sender derfor ut dette skrivet som inneholder

Detaljer

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD BOLIG2017-18 ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD Arrangert av: Marknadsrespons AB Fabriksgatan 2 531 30 Lidköping Sverige Tel +46 (0)510-220 95 STILL UT PÅ BOLIG2017 Når dere deltar

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Velkommen til løten. Gå ikke glipp av årets convention. I år kan vi blant annet by på mye inspirasjon for alle

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 STED: Ålesund DATO/ÅR: 31. oktober 2010. DELTAKERE: Styreleder Per Chr. Garnæs Nestleder Line Guldbrandsen Styremedlem Søren Engelschiøn Meldt frafall

Detaljer

Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012

Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012 Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012 Vårens nøkkelvaktmøte ble avholdt på Rustadsaga sportstue fra kl. 19 til ca. 21. (Det ble servert Lasagne fra kl. 18) Tilsammen møtte 71 nøkkelvakter, dvs. ca. 65

Detaljer

Årsberetning. Kristiansand Roklubb

Årsberetning. Kristiansand Roklubb Årsberetning Kristiansand Roklubb 2010 Innhold Styrets beretning Ro sjefens rapport Tur og mosjons sjefens rapport Hus sjefens rapport Materialforvalterens rapport Regnskap Revisjon Styrets beretning Styrets

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018. Visjon

Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018. Visjon Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018 Visjon Friidrettsgruppen skal ha et tilbud til alle som vil drive med friidrett, men samtidig legge forholdene til rette for de som vil satse på friidrett

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/05 7. september 2005 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Uttakskriterier sesongen 2004/2005 for internasjonal representasjon og norske mesterskap NSF legger etterfølgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2004/2005.

Detaljer

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no Bergen Golfklubb Ervikveien 0, 506 Øvre Ervik 55 9 9 80, info@bgk.no www.bgk.no Byens grønne lunge Stiftet 937 Bergen Golfklubb Bergen Golfklubb (BGK) er på utkikk etter nye samarbeidspartnere. Du har

Detaljer

Hvordan inkludere funksjonshemmede

Hvordan inkludere funksjonshemmede Hvordan inkludere funksjonshemmede Mosjonsaktivitet for alle! Vi har et ansvar å tilby mosjonsaktivitet for alle. Orientering har en unik mulighet siden vi benytter naturen som vårt anlegg. Idretten er

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets Årsberetning 2009 Petter Hansen, Solli BK Europamester 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning... 3 2. Styrets Intensjoner... 4 3. Organisasjon... 4 4. Klubbene i OBK... 5 5. Aktiviteter...

Detaljer

Mars 2014. Ny sponsor i klubben

Mars 2014. Ny sponsor i klubben 7.-8. mars 9. mars 21. mars 21. mars 29. mars Ny sponsor i klubben Mars 2014 Viktige hendelser denne måned: Svartbeltesamling, Bergen Årsmøte JKA Norway, Bergen Klubbmesterskap senior, Fudoshin Dojo Japan

Detaljer

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller «Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad Profesjonell Golfspiller Introduksjon Født 07.10.89 Kommer fra Byneset Begynte å spille golf som 10- åring ved Byneset Golfklubb Nådde 0 i handicap som 15-

Detaljer

Landslagsgruppene

Landslagsgruppene Landslagene 2011-2012 Landslagsgruppene 2011-2012 Seniorlandslaget Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Junior EM gruppa Utviklingsgruppa Seniorlandslaget - trenere Landslagssjef:

Detaljer

LK-møte 2 Nordland skikrets

LK-møte 2 Nordland skikrets Tid/sted: Deltakere: 17.9.2013 kl. 18.00 21.00 - SKYPEMØTE Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske) Fraværende: Lena Cecilie Pedersen Kopi til: Deltagere, fraværende

Detaljer