DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET"

Transkript

1 DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET Rapport fra seksjonsansvarlig Utvalgene under klubbstøtte avgir egen rapport. Satsing og tilrettelegging for roing for funksjonshemmede, har det siste året vært konsentrert rundt toppidrett og med stor sportslig suksess, Birgit Skarstein som ror for Christiania tok som kjent sølv i VM i Sør Korea. Det har vist seg vanskelig å rekruttere nye funksjonshemmede roere, og vi har en jobb å gjøre i forhold til å overbevise interesseorganisasjoner og enkeltpersoner om at roing er en idrett også for funksjonshemmede. Men Birgit Skarsteins innsats og økt satsing på toppidrett og funksjonshemmede kan bidra til å rekruttere flere utøvere. Turroing er godt organisert i noen klubber, som det også fremgår av rapporten fra utvalget, men flere klubber kunne nok få økt aktiviteten i klubben ved større satsing også på turroing. En av klubbenes største utfordringer er å skaffe kvalifiserte trenere til klubbene, og her gjøres det et godt arbeid gjennom krets og kraftsenterutvalgene Undertegnede har vært til stede ved fem regattaer i år inklusiv NM. Alle arrangementene har vært veldig godt gjennomførte. Jeg har truffet en rekke representanter for alt det frivillige arbeidet som legges ned i den enkelte klubb og for ro-sporten generelt. Spesielt gledelig i 2013 var at Christiania var tilbake som regatta arrangør, det samme gjaldt for Ormsund som sto som med-arrangør av langdistanseregattaen Rå. Vi trenger flere klubber til å påta seg arrangementer! Alt i alt synes jeg det virker som det er bra aktivitet i mange klubber. Det er stor deltakelse på regattaene, spesielt blant juniorene. Bak de aktive roerne, har vi en gruppe med frivillige på alle nivåer, de gjør en kjempejobb! Det legges ned utrolig mange gratis timer i frivillig arbeid og som det står stort respekt av. Generalsekretæren har i 2013 lagt ned mye arbeid i å få laget en ny nettside, og arbeidet er ikke helt ferdig, men nettsiden har blitt mer brukervennlig, og hvor det er viktig å få lagt ut aktuell informasjon til klubber og medlemmer. Klubbene oppfordres til å sende inn årsberetninger evt referater til Norges roforbund, det er en viktig kilde til informasjon om aktiviteten i klubbene. Anne C Hunstad, leder seksjon klubbstøtte/bredde/sikkerhet Del IV - Side 1

2 Rapport fra Rekrutteringsutvalget Besøksrunder Høsten 2011 ble det gjennomført kretsbesøk i Vestfold, Oslo, Rogaland og Agder. Totalt samlet besøkene 21 klubbtrenere og klubbrepresentanter. Hovedemne for besøkene var evaluering av regionsarbeid og planlegging av nye regionstiltak. - Våren 2012 ble det gjennomført krets/klubbesøk i Vestfold og Østfold samt klubbesøk i Kristiansand RK. Besøkene hadde hovedfokus på planlegging i av arbeidet i Kraftsentere. Ved besøket i Agder ble det gjennomført kurs for nybegynnerinstruktører med i alt 5 deltagere. Besøkene samlet totalt 23 deltagere. Høsten 2012 ble det gjennomført besøk i Kraftsentrene Oslo, Vest Norge, Østfold og Vestfold samt klubbesøk i Stavanger Roklubb. Besøkene hadde fokus oppsummering av erfaringer med arbeidet i KS og planlegging av nye tiltak. Besøket i Stavanger hadde fokus på samarbeid mellom klubben, OLT Vest Norge og St. Svitun vg skole. Besøkene samlet totalt 35 deltagere. Våren 2013 ble det gjennomført besøk i Kraftsentrene Vest Norge, Østfold og Vestfold. Besøkene hadde fokus oppsummering av erfaringer med arbeidet i KS og planlegging av nye tiltak samt rofaglige emner. Besøkene samlet totalt 22 deltagere. Utvalg Utvalgsleder har værmedlem av Kraftsenterutvalget og deltatt på alle utvalgets møter. Utvalgsleder har vært medlem av Toppidrettsutvalget og deltatt i alle utvalgets møter. Utvalgsleder har også samarbeidet med øvrige utvalg, spesielt Utdanningsutvalget. Trenerkurs Utvalgsleder har revidert NR Trener 1 kurs og kurset er nå godkjent av NIF i samsvar med den nye Trenerløypa i norsk idrett. Revisjon av kurset er gjort i samarbeid med utviklingsavdelinga i NIF, Norges Svømmeforbund & Norges Padleforbund og i samråd med NR utdanningsutvalget. I februar og april 2013 ble det arrangert Trener 1 kurs etter ny modell over to helger på Toppidrettssenteret i Oslo og praktisk del i Christiania Roklub. Kurset samlet 21 deltagere fra 11 klubber og ble gjennomført med forelesere fra NIH, Olympiatoppen, Antidoping Norge og NIF samt Johannes Josef Niesen, Esther Verburg og utvalgsleder fra NR. Utvalgsleder har startet arbeidet med nytt Trener 2 kurs i samarbeid med NIF utviklingsavdelingen. Del IV - Side 2

3 I forbindelse med kretsbesøkene våren 2012 ble det gjennomført kurs for nybegynnerinstruktører i Agder Rokrets med totalt 5 deltakere. Trenerforum NR, åpne Trenerforum 2011 ble arrangert på Toppidrettssenteret i slutten av oktober med totalt 32 deltakere fra 12 klubber. NR, åpne Trenerforum 2012 ble arrangert på Toppidrettssenteret i slutten av oktober med totalt 29 deltakere fra 16 klubber. NR, åpne Trenerforum 2013 ble arrangert på Toppidrettssenteret i slutten av oktober med totalt 29 deltakere fra 13 klubber. Spesialtrenerforum 2012 ble arrangert på Toppidrettssenteret tidlig i januar med oppslutning fra 26 trenere fra i alt 15 klubber. Spesialtrenerforum 2013 ble arrangert på Toppidrettssenteret sent i januar med oppslutning fra 21 trenere fra i alt 10 klubber. Testrunder Utvalgsleder har fulgt opp og gjort tilgengelig resultatene fra testrundene vinteren 2012 & 2013 og satt opp rankinger for ulike aldersgrupper og kjønn. Totalt omfang av tester vinteren 2012 var 678 med 22 klubber representert. Vinteren 2013 var totalt omfang av antall tester 592 med 21 klubber representert. Heatseedingsystem for junior B 1x Utvalgsleder har sørget for oppfølging og oppdatering av heatseedingsystemet for junior B singlesculler etter hver regatta i 2012 & I klassen 1x junior B gutter ble det i 2012 registrert totalt 47 startende roere og 1x junior B jenter ble det registret totalt 19 startende roere. I 2013 var disse tallene 43 i klassen junior B gutter og 25 i klassen junior B jenter. Prognosetidstabell Utvalgsleder har oppdatert prognosetidtabellen for 2012 og 2013 og følger opp med utarbeiding av prognosetidsprosenter overfor Toppidrettsutvalget og underutvalgene. Vegledning ved materiellinnkjøp For flere klubber har prosjektleder fungert som kontakt og vegleder i forbindelse med anskaffelse av materiell både i 2012 og Årsplan Utvalgsleder har utarbeidet utviklingsprosjektets årsplan for 2012 & Del IV - Side 3

4 Ledermøte Utvalgsleder var til stede på NR ledermøte høsten Aktivitetsmidler Prosjektleder har spilt en sentral rolle i arbeidet med NR søknad & rapportering i forhold til KKD s aktivitetsmidler for 2012 & 2013 Landslagstrener Utvalgsleder deltok i prosessen rundt å finne kandidater til ny landslagstrener etter at Carsten Hassing sluttet høsten 2012 Pararoing Utvalgsleder har samarbeidet med Paralympisk avdeling ved OLT for å få i gang og utvikle pararoing innen NR. Utvidet støtte fra OLT til talentutvikling i NR Utvalgsleder har deltatt aktivt i arbeidet med å få i utvidet fra OLT støtte til arbeidet med talentutvikling i NR. Seatrace for uttak til VM junior 2013 Utvalgsleder ledet gjennomføring av seatrace for gutter i forbindelse med uttak til VM junior Åke Fiskerstrand Rapport fra Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget (Johannes Niesen) har vært aktiv de siste 2 år i tett samarbeid med utviklingsprosjektet (Åke Fiskerstrand). På tinget 2011 ble det satt mål til utdanningsutvalget med fokus på etablering av ny trenerløype og utdanning av nye trenere på alle nivå i alle fire kraftsentre i perioden. Det ble også introdusert en ny veiledningssystem av nyutdannete trenere. Leder i utvalget har deltatt på flere møter med NIF om etablering av ny trenerløype, særlig i forhold til samarbeid med andre idretter. Utvalgsleder har støttet utviklingsprosjektet i å etablere ny Trener 1 kurs. Det ble i perioden gjennomført Trener 1 kurs i Oslo hvor utvalgsleder har undervist. Utdanningsutvalget og utviklingsprosjektet har hatt jevnlige møter og samtaler. Del IV - Side 4

5 Utvalgsleder har deltatt og fullført NIF sin lederutdanning (deltidsstudie på ett år) på Norges Idrettshøgskole, studiet "Coaching & Ledelse". Her bel det knyttet kontakter til unge ledere i mange ulike idretter Norge rundt. Utvalgsleder har vært medlem av Kraftsenterutvalget og Toppidrettsutvalget i sin funksjon som junioransvarlig og deltatt aktiv på alle møter i begge utvalg. Videre har utvalgsleder i sin funksjon som juniorkonakt i KS-utvalget ledet og arrangert romjulsamling på Olympiatoppen / NIH sammen med assisterende landslagstrener. Her ble det bl. a. lagt vekt på integrering og veiledning av unge trenere. Dette arbeidet skal fortsettes og videreutvikles. I 2013 har utvalgsleder vært med-initiativtaker av "U21 gruppen" og ledet og trent gruppen sammen med Per Helge Brun-Svendsen. I prosjektet ble det gjennomført flere samlinger i inn og utlandet hvor det bl. a. ble lagt vekt på integrering av flere trenere og gjensidig utvikling og samarbeid av trenere involvert i prosjektet. Noen av trenere hadde nylig gjennomført NR sin trenerutdanning i perioden. I regi av uviklingsprosjektet er det satt i gang redigering av NR sine instruksjonshefter til trenere. Målet for neste perioden vil bli å etablere og etter hvert gjennomføre ny trener II kurs samt flere trener 1 kurs, sistnevnte allerede til våren Å hjelpe utviklingsprosjektet i redigering og oppdatering av NR sin undervisningsmateriell og tydeligere etablering av veiledning og støtte for nye trenere vil også være en naturlig oppgave videre. Det sistnevnte vil inngå som en naturlig del av oppgaven til ny rekrutteringstrener og nye regionstrenere som skal ansettes mot neste sesong av NR. Oppdatering av NR sin nye webside vil i forhold til informasjon og undervisningsmateriell bør også settes rask i gang. Samarbeid med NR sine ansatte på administrasjon og trenersiden samt utviklingsprosjektet har hele tiden vært en viktig faktor for å klare utvalgets mål og vil også være det i framtiden. Tusen tak for god samarbeid og støtte. Takk til alle klubber og trenere som har bidratt til trenerkurs og samlinger. Johannes Niesen, utvalgsleder Del IV - Side 5

6 Rapport fra Utvalget for funksjonshemmede Utvalget har ikke vært i funksjon og rapport er med det ikke mottatt. Det har imidlertid vært spennende utvikling og aktivitet på området, takket være initiativ fra Åke Fiskerstrand (Rekrutteringsutvalget). Her følger hans rapport: Norges Roforbund har gjennom lengre tid forsøkt å komme i gang med roing for funksjonshemmede, men har lykkes i liten grad. Som en liten idrett med beskjeden plass i media, har vi lenge opplevd det som utfordrende å gjøre muligheten for roing for funksjonshemmede såpass kjent at det har påvirket rekruttering av slike utøvere til vår idrett i særlig grad. I 2011 tok vi kontakt med Cato Zahl Pedersen ved Olympiatoppen med mål om sammen å utvikle tilbud om pararoing for utøvere fra beslektede paralympiske idretter. Hensikten med kontakten var å få i gang godt planlagt aktivitet med et fåtall utøvere med relativt gode forutsetninger for pararoing og på denne måten få «drahjelp» til å gjøre denne del av roidretten kjent. I samarbeid med Cato fikk vi høsten 2012 i stand et opplegg for Birgit Skarstein som alt var aktiv på «sitski». Vi fikk i stand et godt koordinert opplegg med Birgits skimiljø og medisinske støtteapparat og kom i gang med innledende trening for roing i løpet av vinteren 2012/2013. Den praktiske delen av treningen ble i første omgang lagt til Christiania Roklub der en av klubbtrenerne fikk i oppdrag å veilede Birgit delvis samordnet med de funksjonsfriske utøverne denne treneren hadde ansvaret for. Forbundets trenerfaglige apparat og Olympiatoppen ved Cato hadde jevnlig kontakt med treneren i forhold til spesielle utfordringer for utvikling av funksjonshemmede utøvere i vår idrett. Birgit visste raskt gode forutsetninger for roing og takket være hennes enorme utviklingsvilje, god oppfølging og godt koordinert opplegg rundt henne kom framgangen uvanlig raskt og alt i sin første World Cup regatta vant hun bronsemedalje og kvalifiserte seg dermed til VM. I VM forberedelsene ble Birgit og hennes klubbtrener fullt ut inkludert med rolandslaget og landslagstrenerne. Samkjøring mellom Birgit og de funksjonsfriske utøverne ble til stor nytte for begge «parter». Samordning av VM forberedelsene må vi i etterkant se som et vesentlig bidrag til Birgits nesten uvirkelige VM sølv og også som et viktig bidrag til to VM gull for våre funksjonsfriske roere. I kjølvannet av Birgits prestasjoner og ved hjelp av den omtale dette har fått merker vi klar økning av interesse for roing blant funksjonshemmede og fler utøvere har alt prøvd seg. Birgit er nå en del av vårt landslag og blir fulgt opp av landslagstrenerne på linje med de funksjonsfriske utøverne på landslaget og vi har etablert et fast samarbeid med hennes trenere i «sitski» og hennes medisinske støtteapparat i den idretten. De erfaringer vi har Del IV - Side 6

7 gjort med opplegget rundt Birgit vil vi nå benytte i vårt videre arbeid både overfor nye funksjonshemmede utøvere og i forhold til skolering av trenere som får oppgaver med funksjonshemmede utøvere. Åke Fiskerstrand, Leder av Rekrutteringsutvalget i Norges Roforbund Rapport fra Tur- og Trimutvalget Utvalget har i bestått av følgende personer: Helge Tønnesen (Kristiansand Roklubb), Arvid Rosseland (Nidaros Roklubb) samt Marianne Lundh og Jens Chr. Kolberg (begge NSR), med sistnevnte som leder. Som del av Klubbstøtte, skal Tur- og Trimutvalget fremme tur- og trimroing i Norge, bistå innenlandske og utenlandske tur-roere med opplegg for langturer i Norge, samt administrere distansemerket og roturmerket. Dertil å initiere Rosportens Dag. Utvalget har i løpet av perioden hatt kontakt pr epost, men ikke hatt formelle møter. Aktiviteten har vært tilfredsstillende, spesielt i Oslo-området, der bl.a. Rosportens Dag, samkjørt med NSRs Eskadreroing til Solodden, er en populær tradisjon. I Oslofjorden fortsetter besøkene fra utenlandske tur-roere; fra Danmark, Tyskland, Nederland og Frankrike, med gjenvisitt til roing i Lübeck av 16 roere fra CR, Bærum, Arendal og NSR. Også Nidaros og Norsk Roklubb i Berlin har vært i Oslofjorden. CR har med grupper på over 20 roere vært i Amsterdam i 2012 og Stockholm i 2013, og 28 60plussere fra NSR var på 3 dagers rotur i København. TuTu s pinsetur gikk i 2012 i Kristiansand i strålende sommervær i regi av Helge Tønnesen og Kristiansand Roklubb, og i 2013 gikk turen i indre Oslofjord med 15 roere fra 4 klubber, arrangert av Marianne Lundh. FISA-turen i Belgia våren 2012 hadde to norske deltager, Canada høsten 2012 syv, og Irland 2013 hele ni norske deltagere. Til sammen har 13 roere fra 6 klubber deltatt på disse tre siste FISA-turene. I Agder har aktiviteten vært god; de tradisjonelle arrangementene Barmen og Hisøya Rundt er stadig like populære og trekker roere fra klubber langs Oslofjorden. Kristiansand har fått et godt miljø for coastal-roing, og Arendal begynner å komme på banen, samtidig som de Del IV - Side 7

8 gamle innriggerne er populære turbåter. Kristiansand deltok med to lag i Coastal VM i Helsingborg, der også flere Oslo-lag deltok. Også i Trondheim er tur- og trim-aktivitetene i god utvikling, sentrert rundt Nidaros Roklubb. Det har vært inspirerende å ha besøk fra roere fra Basler Ruder-Club, samt roere fra Tyskland og USA. Medlemmer av Nidaros har vært svært aktive med deltagelse på FISAturene, samt TuTu s pinseturer. På hjemmefronten har det vært jobbet med nytt sikkerhetsreglement, roskole for nye medlemmer, samt den evige utfordring med å skaffe penger til nytt romateriell. Terminlisten for Tur- og Trimutvalgets aktiviteter på forbundets webside er vel etablert, og god strukturering og gjenbruk av informasjon sikrer at terminlisten foreligger ferdig tidlig i sesongen. En nokså fyldig engelskspråklig brosjyre for Oslo-fjorden basert på bruk av NSR s Solodden og TuTu s toer innriggere er utarbeidet, og sirkulerer i klubber på kontinentet. Videre utvikling av denne pågår kontinuerlig. Aktiviteten innen distanseroing/roturmerket synes i skrivende stund å ha vært meget tilfredsstillende. For de kommende år er fornyelse av utvalgets eldste toer innrigger en viktig prioritering. Jens Chr. Kolberg, Utvalgsleder Rapport om Coastal i Norge Norge, med sin lange kystlinje, er som skapt for kystroing. Men det tar tid på komme i gang. Det er kun noen få klubber (6) som har gått inn på denne form for roing. Interessen er imidlertid økende, og spesielt fra privatpersoner er det kommet mange henvendelse det siste året. Det er mange padlere som ønsker et alternativ til padling. Mange oppgir at de bruker romaskiner på treningsstudioer og ønsker å videreføre dette på sjøen. Det kommende året bør det satses mer på informasjon om denne type roing via forbundets hjemmeside, og styret bør se på om hvordan disse kan innlemmes i Forbundet uten at de er tilhørende i noe lokal roklubb. Det har vært vanskelig å skaffe båter, men det siste året er det kommet flere typer på markedet og har kan forbundet spille en viktig rolle. Del IV - Side 8

9 Det er etablert en nordisk coastalkomite hvor undertegnede er utpekt til å representere Norge. Det ble avholdt møte i høst i forbindelse med CoastalVM i Helsingborg. Nordisk mesterskap ble drøftet, men det ble besluttet ikke å arrangere noe nordisk mesterskap da det er foreløpig er for få klubber for et slikt mesterskap. Først bør en få til nasjonale mesterskap. Det er enighet om at en forsøker å koordinere coastalregattaer i de skandinaviske landene. Til sammenlikning kan det nevnes at det er over 20 klubber i Danmark. Disse har over 40 båter til disposisjon. Det danske roforbundet har kjøpt inn et par båter de har lånt ut til klubber i korte perioder. Dette har gitt gode resultater. Det er også laget et eget coastalnettverk for coastalroere og klubber noe en bør strebe å få til i Norge. Coastal-VM ble i år arrangert i Helsinborg, Sverige. Her deltok det roere fra tre norske klubber; Christiania Roklubb, NSR og Kristiansand roklubb. Det ble et mesterskap i røft rovær hvor damene stod for de beste resultatene. CR og KR rodde inn til en 7 og 8 plass i sterk konkurranse. Gratulerer. Arvid Bentsen Rapport fra Mastersutvalget Mastersutvalget i perioden har bestått av leder Tone Pahle. Det har ikke vært mulig å få kandidater til å danne et utvalg. Det har vært en svakt økende deltagelse i masters-klassene i de Norske regattaene. Sorø regattaen i Danmark har en sterk master-deltagelse og bør være attraktiv for norske master roere. I 2012 var World Rowing Masters Regattaen i Duisburg i Tyskland. Det var stor deltagelse fra Norge. I 2013 ble regattaen avholdt i Varese i Italia og til tross for lang reisevei var det rekord mange nordmenn tilstede. Det er et høyt nivå på roerne som deltar her og vi ser at de av nordmennene som vinner sine heat har betydelige mengder trening i bunnen. Den sosiale delen av denne regattaen må ikke glemmes mange norske master roere bringer med sine partnere til regattaene og dette er et svært viktig aspekt i roingen. For å beholde master roere er det nødvendig med et miljø som stimulerer til roing. Drammen Roklubb har tatt initiativ til en kvinne master samling i november slik at det er Del IV - Side 9

10 mulig å trene på tvers av klubbene. Et godt initiativ som flere bør gripe fatt i. Det er viktig å aktivt kontakte tidligere eliteroere eller godt trente mosjonister og informere om hvilke muligheter det er ved fortsatt ønske om å konkurrere. Norges Roforbund v/åke Fiskerstrand har utarbeidet et eget treningsprogram som er stimulerende å følge. Satsningsområder fremover; Promovere masters roere som en positiv og ressurssterk gruppe i klubbene og som blir i romiljøet over lang tid. Ta lærdom av det arbeidet som pågår i Ålesunds Roklubb og som har bidratt til en nærmest eksplosiv vekst av masters roere i klubben. Gjøre master deltagelsen på norske regattaer mer attraktiv for masters roere bl.a. ved å sikre at arrangører og dommere har tilstrekkelig kunnskap om masters reglementet. Bidra til deltagelse i det første åpne Nordiske master mesterskapet i Påbegynne arbeidet for å skape en stor gruppe masters til deltagelse i World Rowing Masters Regatta 2016 på Bagsværd sjø. Implementere andre lands master regattaer i vår egen terminliste Tone Pahle, Utvalgsleder Rapport fra Sikkerhetsutvalget Norges Roforbunds ekstraordinære ting i november 2012 vedtok en endring av loven, hvor sikkerhet igjen er et definert ansvar som skal pålegges ett av forbundsstyrets medlemmer. Ansvarer er lagt til seksjon for klubbstøtte. I perioden har det vært utarbeidet et mandat for NRs sikkerhetsarbeid; Sikkerhetsutvalget skal påse at NR til enhver tid har regler og rutiner for sikkerhet som er tilpasset aktiviteten og de krav samfunnet stiller til organisert idrett. Utvalget skal veilede klubber og kretser i sikkerhet, og ved behov kontrollere at gjeldende regler og rutiner etterleves. Styret i NR besluttet at prosessen skulle basere seg på det arbeidet som ble gjort i regi av NR på nittitallet og som danner grunnlag for eksisterende sikkerhetsarbeid i NR. Styrets oppfatning er at NRs eksisterende sikkerhetsreglement, med noen endringer, fortsatt er godt nok, men at man må se nærmere på regelverket knyttet til turroing, hvor man også det siste året har hatt alvorlige hendelser, samt i større grad drive aktivt informasjonsarbeid om sikkerhet. Det er foretatt en gjennomgang av sikkerhetsreglementet, og fremmes forslag til Del IV - Side 10

11 vedtak, samt utarbeidet forslag til et turreglement. Forslagene til vedtak legges frem for tinget. Det ble nedsatt et sikkerhetsutvalg, som av ulike grunner valgte å trekke seg. Da det viste seg vanskelig å få nedsatt et nytt utvalg, besluttet styret i NR at sikkerhetsutvalget skulle bestå av representanter fra de eksisterende utvalg, dette ut fra at fokus på sikkerhet skal være en integrert del av det arbeidet som gjøres i utvalgene. Sikkerhetsutvalget har i perioden derfor bestått av leder for klubbstøtte, med støtte fra representanter fra tur- og trimutvalget og dommerutvalget. Anne C. Hunstad Del IV - Side 11

Årsberetning. Kristiansand Roklubb

Årsberetning. Kristiansand Roklubb Årsberetning Kristiansand Roklubb 2010 Innhold Styrets beretning Ro sjefens rapport Tur og mosjons sjefens rapport Hus sjefens rapport Materialforvalterens rapport Regnskap Revisjon Styrets beretning Styrets

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2005/2006 SPORT - 7 - A-LANDSLAGET

SESONGEN SOM GIKK - 2005/2006 SPORT - 7 - A-LANDSLAGET SESONGEN SOM GIKK - 2005/2006 SPORT A-LANDSLAGET Spenningen knyttet til A-landslaget sesong var stor, og en på overflaten gunstig trekning av VM-puljene gjorde at det var et berettiget håp om at vi for

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG Styret NPF President Steinar Knai Oslo Kajakklubb Visepresident Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl. 1330-1600 Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT - 7 -

SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT - 7 - SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT A-LANDSLAGET På fjerde forsøk lyktes det for A-landslaget å rykke opp i A-puljen igjen. To andreplasser på rad ble denne gang byttet ut med en sikker førsteplass etter

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013-2014

ÅRSBERETNING 2013-2014 ÅRSBERETNING 2013-2014 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ INNHOLD SKISTYRETS BERETNING... 5 ØKONOMISK ÅRSBERETNING... 22 INTEGRERINGSUTVALGET... 42 RAPPORT FRA GRENKOMITEENE... 48 ALPINT... 50 FREESTYLE...

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

1. STYRETS SAMMENDRAG 2006

1. STYRETS SAMMENDRAG 2006 1. STYRETS SAMMENDRAG 2006 Styret NPF Fung. president Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein Bruserud Njørd Ro og Kajakklubb Jan Bache-Wiig Bærum

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Nyhetsbrev februar INNHOLD:

Nyhetsbrev februar INNHOLD: MotoNews Nyhetsbrev februar INNHOLD: Klubbutvikling og medlemsskapssystem Dragsesongen er i gang Innblikk i Coach Siri Minkens jobb Ståle Eggens profftilværelse Vannjet med supersamling Månedens ildsjel

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP F O R NORGES BANDYFORBUND B U N D S T I N G E ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012-2014 STRATEGI-ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2014-2017 T FORBUNDSTINGET NBF LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 1200 UBC ULLEVAAL STADION,

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SPORT A-LANDSLAGET For A-landslaget herrer inneholdt denne sesongen to store turneringer. Først Olympiske leker i Sochi (februar 2014), deretter VM i Minsk (mai 2014). Forberedelsene

Detaljer

en tilstandsrapport om norsk idrett

en tilstandsrapport om norsk idrett en tilstandsrapport om norsk idrett Kari Fasting Trond Svela Sand Kjønn i endring en tilstandsrapport om norsk idrett - 1 Kari Fasting og Trond Svela Sand en tilstandsrapport om norsk idrett Akilles Oslo

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 BALANSE 26 NOTER 28 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 40 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø side 2 økonomisk årsberetning 2010 side 3 økonomisk årsberetning 2010 innhold skistyrets beretning 2010 2011 4 vm i oslo 2011 18 økonomisk beretning

Detaljer

Norsk Budoforbunds historie Av Thomas Nilsen, Stavanger Karateklubb

Norsk Budoforbunds historie Av Thomas Nilsen, Stavanger Karateklubb Norsk Budoforbunds historie Av Thomas Nilsen, Stavanger Karateklubb Stiftelsen av Norges Karate Forbund Det er neppe noen overdrivelse å si at Norges Karateforbund kom til verden som følge av en noe tilfeldig

Detaljer

Referat fra lederseminar på Gardemoen 16. mars 2013

Referat fra lederseminar på Gardemoen 16. mars 2013 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Referat fra lederseminar på Gardemoen 16.

Detaljer

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer