DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET"

Transkript

1 DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET Rapport fra seksjonsansvarlig Utvalgene under klubbstøtte avgir egen rapport. Satsing og tilrettelegging for roing for funksjonshemmede, har det siste året vært konsentrert rundt toppidrett og med stor sportslig suksess, Birgit Skarstein som ror for Christiania tok som kjent sølv i VM i Sør Korea. Det har vist seg vanskelig å rekruttere nye funksjonshemmede roere, og vi har en jobb å gjøre i forhold til å overbevise interesseorganisasjoner og enkeltpersoner om at roing er en idrett også for funksjonshemmede. Men Birgit Skarsteins innsats og økt satsing på toppidrett og funksjonshemmede kan bidra til å rekruttere flere utøvere. Turroing er godt organisert i noen klubber, som det også fremgår av rapporten fra utvalget, men flere klubber kunne nok få økt aktiviteten i klubben ved større satsing også på turroing. En av klubbenes største utfordringer er å skaffe kvalifiserte trenere til klubbene, og her gjøres det et godt arbeid gjennom krets og kraftsenterutvalgene Undertegnede har vært til stede ved fem regattaer i år inklusiv NM. Alle arrangementene har vært veldig godt gjennomførte. Jeg har truffet en rekke representanter for alt det frivillige arbeidet som legges ned i den enkelte klubb og for ro-sporten generelt. Spesielt gledelig i 2013 var at Christiania var tilbake som regatta arrangør, det samme gjaldt for Ormsund som sto som med-arrangør av langdistanseregattaen Rå. Vi trenger flere klubber til å påta seg arrangementer! Alt i alt synes jeg det virker som det er bra aktivitet i mange klubber. Det er stor deltakelse på regattaene, spesielt blant juniorene. Bak de aktive roerne, har vi en gruppe med frivillige på alle nivåer, de gjør en kjempejobb! Det legges ned utrolig mange gratis timer i frivillig arbeid og som det står stort respekt av. Generalsekretæren har i 2013 lagt ned mye arbeid i å få laget en ny nettside, og arbeidet er ikke helt ferdig, men nettsiden har blitt mer brukervennlig, og hvor det er viktig å få lagt ut aktuell informasjon til klubber og medlemmer. Klubbene oppfordres til å sende inn årsberetninger evt referater til Norges roforbund, det er en viktig kilde til informasjon om aktiviteten i klubbene. Anne C Hunstad, leder seksjon klubbstøtte/bredde/sikkerhet Del IV - Side 1

2 Rapport fra Rekrutteringsutvalget Besøksrunder Høsten 2011 ble det gjennomført kretsbesøk i Vestfold, Oslo, Rogaland og Agder. Totalt samlet besøkene 21 klubbtrenere og klubbrepresentanter. Hovedemne for besøkene var evaluering av regionsarbeid og planlegging av nye regionstiltak. - Våren 2012 ble det gjennomført krets/klubbesøk i Vestfold og Østfold samt klubbesøk i Kristiansand RK. Besøkene hadde hovedfokus på planlegging i av arbeidet i Kraftsentere. Ved besøket i Agder ble det gjennomført kurs for nybegynnerinstruktører med i alt 5 deltagere. Besøkene samlet totalt 23 deltagere. Høsten 2012 ble det gjennomført besøk i Kraftsentrene Oslo, Vest Norge, Østfold og Vestfold samt klubbesøk i Stavanger Roklubb. Besøkene hadde fokus oppsummering av erfaringer med arbeidet i KS og planlegging av nye tiltak. Besøket i Stavanger hadde fokus på samarbeid mellom klubben, OLT Vest Norge og St. Svitun vg skole. Besøkene samlet totalt 35 deltagere. Våren 2013 ble det gjennomført besøk i Kraftsentrene Vest Norge, Østfold og Vestfold. Besøkene hadde fokus oppsummering av erfaringer med arbeidet i KS og planlegging av nye tiltak samt rofaglige emner. Besøkene samlet totalt 22 deltagere. Utvalg Utvalgsleder har værmedlem av Kraftsenterutvalget og deltatt på alle utvalgets møter. Utvalgsleder har vært medlem av Toppidrettsutvalget og deltatt i alle utvalgets møter. Utvalgsleder har også samarbeidet med øvrige utvalg, spesielt Utdanningsutvalget. Trenerkurs Utvalgsleder har revidert NR Trener 1 kurs og kurset er nå godkjent av NIF i samsvar med den nye Trenerløypa i norsk idrett. Revisjon av kurset er gjort i samarbeid med utviklingsavdelinga i NIF, Norges Svømmeforbund & Norges Padleforbund og i samråd med NR utdanningsutvalget. I februar og april 2013 ble det arrangert Trener 1 kurs etter ny modell over to helger på Toppidrettssenteret i Oslo og praktisk del i Christiania Roklub. Kurset samlet 21 deltagere fra 11 klubber og ble gjennomført med forelesere fra NIH, Olympiatoppen, Antidoping Norge og NIF samt Johannes Josef Niesen, Esther Verburg og utvalgsleder fra NR. Utvalgsleder har startet arbeidet med nytt Trener 2 kurs i samarbeid med NIF utviklingsavdelingen. Del IV - Side 2

3 I forbindelse med kretsbesøkene våren 2012 ble det gjennomført kurs for nybegynnerinstruktører i Agder Rokrets med totalt 5 deltakere. Trenerforum NR, åpne Trenerforum 2011 ble arrangert på Toppidrettssenteret i slutten av oktober med totalt 32 deltakere fra 12 klubber. NR, åpne Trenerforum 2012 ble arrangert på Toppidrettssenteret i slutten av oktober med totalt 29 deltakere fra 16 klubber. NR, åpne Trenerforum 2013 ble arrangert på Toppidrettssenteret i slutten av oktober med totalt 29 deltakere fra 13 klubber. Spesialtrenerforum 2012 ble arrangert på Toppidrettssenteret tidlig i januar med oppslutning fra 26 trenere fra i alt 15 klubber. Spesialtrenerforum 2013 ble arrangert på Toppidrettssenteret sent i januar med oppslutning fra 21 trenere fra i alt 10 klubber. Testrunder Utvalgsleder har fulgt opp og gjort tilgengelig resultatene fra testrundene vinteren 2012 & 2013 og satt opp rankinger for ulike aldersgrupper og kjønn. Totalt omfang av tester vinteren 2012 var 678 med 22 klubber representert. Vinteren 2013 var totalt omfang av antall tester 592 med 21 klubber representert. Heatseedingsystem for junior B 1x Utvalgsleder har sørget for oppfølging og oppdatering av heatseedingsystemet for junior B singlesculler etter hver regatta i 2012 & I klassen 1x junior B gutter ble det i 2012 registrert totalt 47 startende roere og 1x junior B jenter ble det registret totalt 19 startende roere. I 2013 var disse tallene 43 i klassen junior B gutter og 25 i klassen junior B jenter. Prognosetidstabell Utvalgsleder har oppdatert prognosetidtabellen for 2012 og 2013 og følger opp med utarbeiding av prognosetidsprosenter overfor Toppidrettsutvalget og underutvalgene. Vegledning ved materiellinnkjøp For flere klubber har prosjektleder fungert som kontakt og vegleder i forbindelse med anskaffelse av materiell både i 2012 og Årsplan Utvalgsleder har utarbeidet utviklingsprosjektets årsplan for 2012 & Del IV - Side 3

4 Ledermøte Utvalgsleder var til stede på NR ledermøte høsten Aktivitetsmidler Prosjektleder har spilt en sentral rolle i arbeidet med NR søknad & rapportering i forhold til KKD s aktivitetsmidler for 2012 & 2013 Landslagstrener Utvalgsleder deltok i prosessen rundt å finne kandidater til ny landslagstrener etter at Carsten Hassing sluttet høsten 2012 Pararoing Utvalgsleder har samarbeidet med Paralympisk avdeling ved OLT for å få i gang og utvikle pararoing innen NR. Utvidet støtte fra OLT til talentutvikling i NR Utvalgsleder har deltatt aktivt i arbeidet med å få i utvidet fra OLT støtte til arbeidet med talentutvikling i NR. Seatrace for uttak til VM junior 2013 Utvalgsleder ledet gjennomføring av seatrace for gutter i forbindelse med uttak til VM junior Åke Fiskerstrand Rapport fra Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget (Johannes Niesen) har vært aktiv de siste 2 år i tett samarbeid med utviklingsprosjektet (Åke Fiskerstrand). På tinget 2011 ble det satt mål til utdanningsutvalget med fokus på etablering av ny trenerløype og utdanning av nye trenere på alle nivå i alle fire kraftsentre i perioden. Det ble også introdusert en ny veiledningssystem av nyutdannete trenere. Leder i utvalget har deltatt på flere møter med NIF om etablering av ny trenerløype, særlig i forhold til samarbeid med andre idretter. Utvalgsleder har støttet utviklingsprosjektet i å etablere ny Trener 1 kurs. Det ble i perioden gjennomført Trener 1 kurs i Oslo hvor utvalgsleder har undervist. Utdanningsutvalget og utviklingsprosjektet har hatt jevnlige møter og samtaler. Del IV - Side 4

5 Utvalgsleder har deltatt og fullført NIF sin lederutdanning (deltidsstudie på ett år) på Norges Idrettshøgskole, studiet "Coaching & Ledelse". Her bel det knyttet kontakter til unge ledere i mange ulike idretter Norge rundt. Utvalgsleder har vært medlem av Kraftsenterutvalget og Toppidrettsutvalget i sin funksjon som junioransvarlig og deltatt aktiv på alle møter i begge utvalg. Videre har utvalgsleder i sin funksjon som juniorkonakt i KS-utvalget ledet og arrangert romjulsamling på Olympiatoppen / NIH sammen med assisterende landslagstrener. Her ble det bl. a. lagt vekt på integrering og veiledning av unge trenere. Dette arbeidet skal fortsettes og videreutvikles. I 2013 har utvalgsleder vært med-initiativtaker av "U21 gruppen" og ledet og trent gruppen sammen med Per Helge Brun-Svendsen. I prosjektet ble det gjennomført flere samlinger i inn og utlandet hvor det bl. a. ble lagt vekt på integrering av flere trenere og gjensidig utvikling og samarbeid av trenere involvert i prosjektet. Noen av trenere hadde nylig gjennomført NR sin trenerutdanning i perioden. I regi av uviklingsprosjektet er det satt i gang redigering av NR sine instruksjonshefter til trenere. Målet for neste perioden vil bli å etablere og etter hvert gjennomføre ny trener II kurs samt flere trener 1 kurs, sistnevnte allerede til våren Å hjelpe utviklingsprosjektet i redigering og oppdatering av NR sin undervisningsmateriell og tydeligere etablering av veiledning og støtte for nye trenere vil også være en naturlig oppgave videre. Det sistnevnte vil inngå som en naturlig del av oppgaven til ny rekrutteringstrener og nye regionstrenere som skal ansettes mot neste sesong av NR. Oppdatering av NR sin nye webside vil i forhold til informasjon og undervisningsmateriell bør også settes rask i gang. Samarbeid med NR sine ansatte på administrasjon og trenersiden samt utviklingsprosjektet har hele tiden vært en viktig faktor for å klare utvalgets mål og vil også være det i framtiden. Tusen tak for god samarbeid og støtte. Takk til alle klubber og trenere som har bidratt til trenerkurs og samlinger. Johannes Niesen, utvalgsleder Del IV - Side 5

6 Rapport fra Utvalget for funksjonshemmede Utvalget har ikke vært i funksjon og rapport er med det ikke mottatt. Det har imidlertid vært spennende utvikling og aktivitet på området, takket være initiativ fra Åke Fiskerstrand (Rekrutteringsutvalget). Her følger hans rapport: Norges Roforbund har gjennom lengre tid forsøkt å komme i gang med roing for funksjonshemmede, men har lykkes i liten grad. Som en liten idrett med beskjeden plass i media, har vi lenge opplevd det som utfordrende å gjøre muligheten for roing for funksjonshemmede såpass kjent at det har påvirket rekruttering av slike utøvere til vår idrett i særlig grad. I 2011 tok vi kontakt med Cato Zahl Pedersen ved Olympiatoppen med mål om sammen å utvikle tilbud om pararoing for utøvere fra beslektede paralympiske idretter. Hensikten med kontakten var å få i gang godt planlagt aktivitet med et fåtall utøvere med relativt gode forutsetninger for pararoing og på denne måten få «drahjelp» til å gjøre denne del av roidretten kjent. I samarbeid med Cato fikk vi høsten 2012 i stand et opplegg for Birgit Skarstein som alt var aktiv på «sitski». Vi fikk i stand et godt koordinert opplegg med Birgits skimiljø og medisinske støtteapparat og kom i gang med innledende trening for roing i løpet av vinteren 2012/2013. Den praktiske delen av treningen ble i første omgang lagt til Christiania Roklub der en av klubbtrenerne fikk i oppdrag å veilede Birgit delvis samordnet med de funksjonsfriske utøverne denne treneren hadde ansvaret for. Forbundets trenerfaglige apparat og Olympiatoppen ved Cato hadde jevnlig kontakt med treneren i forhold til spesielle utfordringer for utvikling av funksjonshemmede utøvere i vår idrett. Birgit visste raskt gode forutsetninger for roing og takket være hennes enorme utviklingsvilje, god oppfølging og godt koordinert opplegg rundt henne kom framgangen uvanlig raskt og alt i sin første World Cup regatta vant hun bronsemedalje og kvalifiserte seg dermed til VM. I VM forberedelsene ble Birgit og hennes klubbtrener fullt ut inkludert med rolandslaget og landslagstrenerne. Samkjøring mellom Birgit og de funksjonsfriske utøverne ble til stor nytte for begge «parter». Samordning av VM forberedelsene må vi i etterkant se som et vesentlig bidrag til Birgits nesten uvirkelige VM sølv og også som et viktig bidrag til to VM gull for våre funksjonsfriske roere. I kjølvannet av Birgits prestasjoner og ved hjelp av den omtale dette har fått merker vi klar økning av interesse for roing blant funksjonshemmede og fler utøvere har alt prøvd seg. Birgit er nå en del av vårt landslag og blir fulgt opp av landslagstrenerne på linje med de funksjonsfriske utøverne på landslaget og vi har etablert et fast samarbeid med hennes trenere i «sitski» og hennes medisinske støtteapparat i den idretten. De erfaringer vi har Del IV - Side 6

7 gjort med opplegget rundt Birgit vil vi nå benytte i vårt videre arbeid både overfor nye funksjonshemmede utøvere og i forhold til skolering av trenere som får oppgaver med funksjonshemmede utøvere. Åke Fiskerstrand, Leder av Rekrutteringsutvalget i Norges Roforbund Rapport fra Tur- og Trimutvalget Utvalget har i bestått av følgende personer: Helge Tønnesen (Kristiansand Roklubb), Arvid Rosseland (Nidaros Roklubb) samt Marianne Lundh og Jens Chr. Kolberg (begge NSR), med sistnevnte som leder. Som del av Klubbstøtte, skal Tur- og Trimutvalget fremme tur- og trimroing i Norge, bistå innenlandske og utenlandske tur-roere med opplegg for langturer i Norge, samt administrere distansemerket og roturmerket. Dertil å initiere Rosportens Dag. Utvalget har i løpet av perioden hatt kontakt pr epost, men ikke hatt formelle møter. Aktiviteten har vært tilfredsstillende, spesielt i Oslo-området, der bl.a. Rosportens Dag, samkjørt med NSRs Eskadreroing til Solodden, er en populær tradisjon. I Oslofjorden fortsetter besøkene fra utenlandske tur-roere; fra Danmark, Tyskland, Nederland og Frankrike, med gjenvisitt til roing i Lübeck av 16 roere fra CR, Bærum, Arendal og NSR. Også Nidaros og Norsk Roklubb i Berlin har vært i Oslofjorden. CR har med grupper på over 20 roere vært i Amsterdam i 2012 og Stockholm i 2013, og 28 60plussere fra NSR var på 3 dagers rotur i København. TuTu s pinsetur gikk i 2012 i Kristiansand i strålende sommervær i regi av Helge Tønnesen og Kristiansand Roklubb, og i 2013 gikk turen i indre Oslofjord med 15 roere fra 4 klubber, arrangert av Marianne Lundh. FISA-turen i Belgia våren 2012 hadde to norske deltager, Canada høsten 2012 syv, og Irland 2013 hele ni norske deltagere. Til sammen har 13 roere fra 6 klubber deltatt på disse tre siste FISA-turene. I Agder har aktiviteten vært god; de tradisjonelle arrangementene Barmen og Hisøya Rundt er stadig like populære og trekker roere fra klubber langs Oslofjorden. Kristiansand har fått et godt miljø for coastal-roing, og Arendal begynner å komme på banen, samtidig som de Del IV - Side 7

8 gamle innriggerne er populære turbåter. Kristiansand deltok med to lag i Coastal VM i Helsingborg, der også flere Oslo-lag deltok. Også i Trondheim er tur- og trim-aktivitetene i god utvikling, sentrert rundt Nidaros Roklubb. Det har vært inspirerende å ha besøk fra roere fra Basler Ruder-Club, samt roere fra Tyskland og USA. Medlemmer av Nidaros har vært svært aktive med deltagelse på FISAturene, samt TuTu s pinseturer. På hjemmefronten har det vært jobbet med nytt sikkerhetsreglement, roskole for nye medlemmer, samt den evige utfordring med å skaffe penger til nytt romateriell. Terminlisten for Tur- og Trimutvalgets aktiviteter på forbundets webside er vel etablert, og god strukturering og gjenbruk av informasjon sikrer at terminlisten foreligger ferdig tidlig i sesongen. En nokså fyldig engelskspråklig brosjyre for Oslo-fjorden basert på bruk av NSR s Solodden og TuTu s toer innriggere er utarbeidet, og sirkulerer i klubber på kontinentet. Videre utvikling av denne pågår kontinuerlig. Aktiviteten innen distanseroing/roturmerket synes i skrivende stund å ha vært meget tilfredsstillende. For de kommende år er fornyelse av utvalgets eldste toer innrigger en viktig prioritering. Jens Chr. Kolberg, Utvalgsleder Rapport om Coastal i Norge Norge, med sin lange kystlinje, er som skapt for kystroing. Men det tar tid på komme i gang. Det er kun noen få klubber (6) som har gått inn på denne form for roing. Interessen er imidlertid økende, og spesielt fra privatpersoner er det kommet mange henvendelse det siste året. Det er mange padlere som ønsker et alternativ til padling. Mange oppgir at de bruker romaskiner på treningsstudioer og ønsker å videreføre dette på sjøen. Det kommende året bør det satses mer på informasjon om denne type roing via forbundets hjemmeside, og styret bør se på om hvordan disse kan innlemmes i Forbundet uten at de er tilhørende i noe lokal roklubb. Det har vært vanskelig å skaffe båter, men det siste året er det kommet flere typer på markedet og har kan forbundet spille en viktig rolle. Del IV - Side 8

9 Det er etablert en nordisk coastalkomite hvor undertegnede er utpekt til å representere Norge. Det ble avholdt møte i høst i forbindelse med CoastalVM i Helsingborg. Nordisk mesterskap ble drøftet, men det ble besluttet ikke å arrangere noe nordisk mesterskap da det er foreløpig er for få klubber for et slikt mesterskap. Først bør en få til nasjonale mesterskap. Det er enighet om at en forsøker å koordinere coastalregattaer i de skandinaviske landene. Til sammenlikning kan det nevnes at det er over 20 klubber i Danmark. Disse har over 40 båter til disposisjon. Det danske roforbundet har kjøpt inn et par båter de har lånt ut til klubber i korte perioder. Dette har gitt gode resultater. Det er også laget et eget coastalnettverk for coastalroere og klubber noe en bør strebe å få til i Norge. Coastal-VM ble i år arrangert i Helsinborg, Sverige. Her deltok det roere fra tre norske klubber; Christiania Roklubb, NSR og Kristiansand roklubb. Det ble et mesterskap i røft rovær hvor damene stod for de beste resultatene. CR og KR rodde inn til en 7 og 8 plass i sterk konkurranse. Gratulerer. Arvid Bentsen Rapport fra Mastersutvalget Mastersutvalget i perioden har bestått av leder Tone Pahle. Det har ikke vært mulig å få kandidater til å danne et utvalg. Det har vært en svakt økende deltagelse i masters-klassene i de Norske regattaene. Sorø regattaen i Danmark har en sterk master-deltagelse og bør være attraktiv for norske master roere. I 2012 var World Rowing Masters Regattaen i Duisburg i Tyskland. Det var stor deltagelse fra Norge. I 2013 ble regattaen avholdt i Varese i Italia og til tross for lang reisevei var det rekord mange nordmenn tilstede. Det er et høyt nivå på roerne som deltar her og vi ser at de av nordmennene som vinner sine heat har betydelige mengder trening i bunnen. Den sosiale delen av denne regattaen må ikke glemmes mange norske master roere bringer med sine partnere til regattaene og dette er et svært viktig aspekt i roingen. For å beholde master roere er det nødvendig med et miljø som stimulerer til roing. Drammen Roklubb har tatt initiativ til en kvinne master samling i november slik at det er Del IV - Side 9

10 mulig å trene på tvers av klubbene. Et godt initiativ som flere bør gripe fatt i. Det er viktig å aktivt kontakte tidligere eliteroere eller godt trente mosjonister og informere om hvilke muligheter det er ved fortsatt ønske om å konkurrere. Norges Roforbund v/åke Fiskerstrand har utarbeidet et eget treningsprogram som er stimulerende å følge. Satsningsområder fremover; Promovere masters roere som en positiv og ressurssterk gruppe i klubbene og som blir i romiljøet over lang tid. Ta lærdom av det arbeidet som pågår i Ålesunds Roklubb og som har bidratt til en nærmest eksplosiv vekst av masters roere i klubben. Gjøre master deltagelsen på norske regattaer mer attraktiv for masters roere bl.a. ved å sikre at arrangører og dommere har tilstrekkelig kunnskap om masters reglementet. Bidra til deltagelse i det første åpne Nordiske master mesterskapet i Påbegynne arbeidet for å skape en stor gruppe masters til deltagelse i World Rowing Masters Regatta 2016 på Bagsværd sjø. Implementere andre lands master regattaer i vår egen terminliste Tone Pahle, Utvalgsleder Rapport fra Sikkerhetsutvalget Norges Roforbunds ekstraordinære ting i november 2012 vedtok en endring av loven, hvor sikkerhet igjen er et definert ansvar som skal pålegges ett av forbundsstyrets medlemmer. Ansvarer er lagt til seksjon for klubbstøtte. I perioden har det vært utarbeidet et mandat for NRs sikkerhetsarbeid; Sikkerhetsutvalget skal påse at NR til enhver tid har regler og rutiner for sikkerhet som er tilpasset aktiviteten og de krav samfunnet stiller til organisert idrett. Utvalget skal veilede klubber og kretser i sikkerhet, og ved behov kontrollere at gjeldende regler og rutiner etterleves. Styret i NR besluttet at prosessen skulle basere seg på det arbeidet som ble gjort i regi av NR på nittitallet og som danner grunnlag for eksisterende sikkerhetsarbeid i NR. Styrets oppfatning er at NRs eksisterende sikkerhetsreglement, med noen endringer, fortsatt er godt nok, men at man må se nærmere på regelverket knyttet til turroing, hvor man også det siste året har hatt alvorlige hendelser, samt i større grad drive aktivt informasjonsarbeid om sikkerhet. Det er foretatt en gjennomgang av sikkerhetsreglementet, og fremmes forslag til Del IV - Side 10

11 vedtak, samt utarbeidet forslag til et turreglement. Forslagene til vedtak legges frem for tinget. Det ble nedsatt et sikkerhetsutvalg, som av ulike grunner valgte å trekke seg. Da det viste seg vanskelig å få nedsatt et nytt utvalg, besluttet styret i NR at sikkerhetsutvalget skulle bestå av representanter fra de eksisterende utvalg, dette ut fra at fokus på sikkerhet skal være en integrert del av det arbeidet som gjøres i utvalgene. Sikkerhetsutvalget har i perioden derfor bestått av leder for klubbstøtte, med støtte fra representanter fra tur- og trimutvalget og dommerutvalget. Anne C. Hunstad Del IV - Side 11

KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET. Rapport fra Utviklingsprosjektet

KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET. Rapport fra Utviklingsprosjektet KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET Rapport fra Utviklingsprosjektet Trener 1 kurs I februar og april 2014 ble det arrangert Trener 1 kurs etter ny modell over to helger på Toppidrettssenteret i Oslo og praktisk

Detaljer

Norges Roforbund, utviklingsprosjektet / KS-utvalget

Norges Roforbund, utviklingsprosjektet / KS-utvalget Norges Roforbund, utviklingsprosjektet / KS-utvalget KS-trenernes rofaglige prioriteringer og tiltak, halvårsplaner, økonomisk oversikt og oversikt over Utviklingsgrupper KS-trenernes forhold til NR: trenings-

Detaljer

Internasjonal representasjon og uttakskriterier 2014

Internasjonal representasjon og uttakskriterier 2014 Internasjonal representasjon og uttakskriterier 2014 1. Innledning Formål NR s uttakskriterier skal bidra til å sikre et objektivt grunnlag for uttak og at lag blir tatt ut i samsvar med gjeldende kriterier

Detaljer

DEL I ORGANISASJON. Rapport fra Forbundsstyret. Del I - Side 1

DEL I ORGANISASJON. Rapport fra Forbundsstyret. Del I - Side 1 DEL I ORGANISASJON Rapport fra Forbundsstyret På Forbundstinget i 2010 ble det innført 2-årig tingperiode. Hensikten var å redusere den administrative belastning det er å gjennomføre Forbundstinget. Jeg

Detaljer

M2X klarte det nesten, M4X var ikke like nær og disse båtene må gjennom kvalifisering i Luzern 2016. Det blir krevende, men ikke umulig.

M2X klarte det nesten, M4X var ikke like nær og disse båtene må gjennom kvalifisering i Luzern 2016. Det blir krevende, men ikke umulig. ORGANISASJON Rapport fra Forbundsstyret Mål Det overordnede målet med elitearbeidet i NR er «å videreutvikle talenter til internasjonalt toppnivå». Dette gjøres i samarbeid med klubber, kretser, kraftsentre

Detaljer

Internasjonal representasjon Uttakskriterier 2013

Internasjonal representasjon Uttakskriterier 2013 Internasjonal representasjon Uttakskriterier 2013 Innledning Formål NR s uttakskriterier skal bidra til å sikre et objektivt grunnlag for uttak og at lag blir tatt ut i samsvar med gjeldende kriterier

Detaljer

INTERNASJONAL REPRESENTASJON OG UTTAKSKRITERIER 2015

INTERNASJONAL REPRESENTASJON OG UTTAKSKRITERIER 2015 INTERNASJONAL REPRESENTASJON OG UTTAKSKRITERIER 2015 Innledning Formål Norges Roforbunds uttakskriterier er et viktig grunnlag for uttak. Kriteriene gir veiledende prognosetidsprosenter og uttaksprosedyre

Detaljer

Informasjonsskriv fra Toppidrettsutvalget september 2016

Informasjonsskriv fra Toppidrettsutvalget september 2016 Informasjonsskriv fra Toppidrettsutvalget september 2016 Innledning Etter en meget god sesong er det også svært gledelig at Johan Flodin arbeider videre med norsk roing. Vi gleder oss nå til fortsettelsen

Detaljer

ORDINÆRT TING 2013. Forslag og saker

ORDINÆRT TING 2013. Forslag og saker ORDINÆRT TING 2013 Forslag og saker Rica Hotel Gardermoen 23-24. november 2013 Forslag Innledning - Side 2 Sak 8 - Forslag og saker På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser

Detaljer

Referat fra Ledermøte i Idrettens hus, Oslo.

Referat fra Ledermøte i Idrettens hus, Oslo. J4 Referat fra Ledermøte 27.11.2016 i Idrettens hus, Oslo. President Hans Jørgen Arvesen ønsket velkommen. Tilstede var totalt 39 representanter fra 2 kretser, 16 klubber og forbundsstyre. Samt 9 observatører

Detaljer

Dokumenter til Oslo Rokrets Ting 11. mars 2015 kl. 19.00 i Norske Studenters Roklub, Huk Aveny 2B

Dokumenter til Oslo Rokrets Ting 11. mars 2015 kl. 19.00 i Norske Studenters Roklub, Huk Aveny 2B Dokumenter til Oslo Rokrets Ting 11. mars 2015 kl. 19.00 i Norske Studenters Roklub, Huk Aveny 2B Vedlagt følger: Saksliste Styrets beretning Regnskap med revisjonsberetning Forslag til budsjett 2015 Vi

Detaljer

NORSKE STUDENTERS ROKLUB

NORSKE STUDENTERS ROKLUB NORSKE STUDENTERS ROKLUB Routvalgets møte med foreldre og roere 3. februar 2015 kl. 19.00 Innhold Hva kan NSR tilby og hva ønsker vi oss av roforeldrene? Rekrutteringsplan for NSR Målsettinger for 2015

Detaljer

Handlingsplan for Kristiansand roklubb

Handlingsplan for Kristiansand roklubb Handlingsplan for Kristiansand roklubb 2017-2020 Utarbeidet av styret i Kristiansand roklubb, februar 2017 Dag-Erik Tvedt Alf Helgeland Jostein Senumstad Arvid Bentsen Oskar Sødal Mathilde Sødal Oda Madland

Detaljer

INTERNASJONAL REPRESENTASJON OG UTTAKSKRITERIER 2017

INTERNASJONAL REPRESENTASJON OG UTTAKSKRITERIER 2017 INTERNASJONAL REPRESENTASJON OG UTTAKSKRITERIER 2017 Innledning Formål Norges Roforbunds uttakskriterier gir veiledende prognosetidsprosenter og uttaksprosedyre for de forskjellige aldersklasser og nivåer.

Detaljer

INTERNASJONAL REPRESENTASJON OG UTTAKSKRITERIER 2016

INTERNASJONAL REPRESENTASJON OG UTTAKSKRITERIER 2016 INTERNASJONAL REPRESENTASJON OG UTTAKSKRITERIER 2016 Innledning Formål Norges Roforbunds uttakskriterier gir veiledende prognosetidsprosenter og uttaksprosedyre for de forskjellige aldersklasser og nivåer.

Detaljer

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKIGLEDEn ER FOR ALLE! Skiglede for store, skiglede for små. For gammel og ung. For de som vil vinne og for de som bare vil fryde seg. For funksjonsfriske, javisst. Men like mye,

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste ORDINÆRT TING 2013 Saksliste Rica Hotel Gardermoen 23-24. november 2013 Program Lørdag 1000-1045 Registrering 1100-1300 Tingforhandlinger 1300-1400 Lunsj 1400-1600 Tingforhandlinger 1600-1630 Kaffepause

Detaljer

NORSKE STUDENTERS ROKLUB. Foreldremøte 29. januar 2013 kl. 1900

NORSKE STUDENTERS ROKLUB. Foreldremøte 29. januar 2013 kl. 1900 NORSKE STUDENTERS ROKLUB Foreldremøte 29. januar 2013 kl. 1900 Innhold Presentasjon Generelle målsettinger Mål for 2013 Oversikt og beregning av sannsynlige kostnader Generelle Treningsleire Mesterskap

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

Foreldremøte NSR

Foreldremøte NSR Foreldremøte NSR 15.11.2016 Routvalget (NSR sin sportslig ledelse) Sverke (viserosjef) Cecilie (booking reise ansvarlig) Tor-Geir (master ansvarlig) Erik (rosjef) Men det er oppgaver til flere.. For eks

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

Uttakskriterier 2015. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015

Uttakskriterier 2015. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015 Uttakskriterier 2015 BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015 Uttakskriterier 2015 Uttakskriterier 2015 BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Som kjent har Norges svømmeforbund (NSF) overtatt ansvaret for elitesvømmingen. Bredden er allerede integrert, og all svømming

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

ØKONOMI/MARKED/INFORMASJON. Rapport fra Markedsutvalget. Rapport fra Informasjonsutvalget

ØKONOMI/MARKED/INFORMASJON. Rapport fra Markedsutvalget. Rapport fra Informasjonsutvalget ØKONOMI/MARKED/INFORMASJON Rapport fra Markedsutvalget Selv om sponsormarkedet som i tidligere år, fortsatt er svært vanskelig, har det lykkes oss å få to nye sponsorer i 2015; Lerøy og Jensen. NR har

Detaljer

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Vurdering måloppnåelse 1.2 Hovedmål 2003-2007 Beskrevet målsetting Stabilisere forbundets økonomiske fundament med tilstrekkelig egenkapital

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

Uttakskriterier 2016

Uttakskriterier 2016 Uttakskriterier 2016 Terrenglandslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon Landslagssjef Eddy Knudsen Storsæter 12. desember 2015 Terrenglandslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon Terrenglandslaget

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2016 2017 2 3 Visjon, verdier og hovedmål Finnmark Skikrets (FSK) handlingsplan bygger på Norges Skiforbunds visjon frem mot 2018: Mange, gode og glade skiløpere, samt de

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Innledning Planen skal ses som en samlet plan for Norges Kampsportforbunds (NKF) toppidrettssatsning og talentutvikling som skal følge

Detaljer

Landslagene 2005-2006

Landslagene 2005-2006 Landslagene 2005-2006 Landslagsgruppene 2005-2006 Seniorlandslaget Stipendgruppa Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Juniorgruppa Utviklingsgruppa Seniorlandslaget - trenere Sportssjef:

Detaljer

Referat fra Lederseminar i Praha

Referat fra Lederseminar i Praha Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Trondheim 14.oktober 2013. Referat fra Lederseminar

Detaljer

Innkalling til Oslo Rokrets Ting. Tirsdag 11. mars 2014 kl Sted: Norske Studenters Roklub, Huk aveny 2b

Innkalling til Oslo Rokrets Ting. Tirsdag 11. mars 2014 kl Sted: Norske Studenters Roklub, Huk aveny 2b Innkalling til Oslo Rokrets Ting Tirsdag 11. mars 2014 kl. 19.30 Sted: Norske Studenters Roklub, Huk aveny 2b Dagsorden: 1. Godkjenne saklisten. 2. Velge dirigent og sekretær 3. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Trial Satsnings-team for Jenter 2014

Trial Satsnings-team for Jenter 2014 1 Trial Satsnings-team for Jenter 2014 Satsningsteam for jentene. Det ble opprettet i 2012. Trial Team Girls Dette teamet skal fremme internasjonal satsing for jenter/damer. Det er tenkt at en kan dra

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017 2018 For: STYRET Oppdatert: Sammendrag: Hovedfokus for styret er å få på plass gode og oppdaterte rutiner, instrukser og mandater. I tillegg vil hundevelferd og organisasjonsutvikling

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

Uttakskriterier BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt

Uttakskriterier BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 10.02.2017 Uttakskriterier 2017 BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale

Detaljer

STYRKE (Pluss): * At det er noen på kontoret som tar i mot henvendelser fra Lagene. * Rask tilbakemelding og svar

STYRKE (Pluss): * At det er noen på kontoret som tar i mot henvendelser fra Lagene. * Rask tilbakemelding og svar Dssdsddsdssssssssssssssssssssssssssssss Oslo 3. April 2014 OPPSUMMERING AV LEDERMØTET 2014 Quality Hotel Gardermoen 29. Mars 2014 Arnstein Nesset åpnet ledermøtet og da ordet videre til Mette Berg, Visepresident

Detaljer

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011.

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Referat ekstraordinært kretsting Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Sak: Lene Sataslåtten har trukket seg fra styret. Charlotte Fjeld Andersen, Geilo, er foreslått som nytt styremedlem,

Detaljer

Målsettinger for 2008-2010. Norges Orienteringsforbund

Målsettinger for 2008-2010. Norges Orienteringsforbund Norges Orienteringsforbund Norge skal være verdens ledende Orienteringsnasjon Norsk orientering skal i perioden ha markant vekst i antall utøvere i alderen 10-20 år Norsk orientering skal være en attraktiv

Detaljer

Dokumenter til Oslo Rokrets Ting 1. mars 2016 kl. 19.00 i Norske Studenters Roklub, Huk Aveny 2B

Dokumenter til Oslo Rokrets Ting 1. mars 2016 kl. 19.00 i Norske Studenters Roklub, Huk Aveny 2B Dokumenter til Oslo Rokrets Ting 1. mars 2016 kl. 19.00 i Norske Studenters Roklub, Huk Aveny 2B Vedlagt følger: Saksliste Styrets beretning Regnskap Forslag til budsjett 2016 Forslag til endret lov for

Detaljer

SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS

SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS 2015-2016. BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS VISJON: BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SKAL BIDRA TIL Å UTVIKLE ET HØYT SPORTSLIG NIVÅ - MED SÆRLIG VEKT PÅ ALDERSBESTEMTE

Detaljer

Fra kompetanseløft til elite

Fra kompetanseløft til elite NORGES KAMPSPORTFORBUND Fra kompetanseløft til elite Sportslig plan US-DAJA 05.02.2012 Med utgangspunkt i idrettspolitisk dokument for Tingperioden 2012-2014 har vi laget en ny sportslig plan. Planen beskriver

Detaljer

Q2 NBF legger til grunn at klubbene bør ha utdannede trenere.

Q2 NBF legger til grunn at klubbene bør ha utdannede trenere. Q1 Det er ønskelig om flest mulig svarer på undersøkelsen. Du kan svare anonymt, men vi vil gjerne vite hvilken klubb du tilhører for å se om det er geografiske/regionale forskjeller. Besvart: 241 Hoppet

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 VISJON, VERDIER OG VIRKSOMHET Amerikanske Idretter - FRA UNGDOM TIL LIVSSTIL Visjonen "fra ungdom til livsstil" skal prege arbeidet i organisasjonen og den organiserte aktiviteten

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I GU-BMX

PROTOKOLL MØTE I GU-BMX PROTOKOLL MØTE I GU-BMX Dag/dato: Fredag. 19. Juni 2015 Tidspunkt: 15:00 18:00. Sted: Quality Hotel Residence, Sandnes Deltakere: Referent: Forfall: Ken Olsen, Arvid Meland, Sebastian Kartfjord, Ken Meland,

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Oppsummering 2005/2006 Norges Skøyteforbund kunstløp NSF kunstløp,sesongen 2005/2006

Detaljer

Landslagene

Landslagene Landslagene 2007-2008 Landslagsgruppene 2007-2008 Seniorlandslaget Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Juniorgruppa Utviklingsgruppa Landslaget for funksjonshemmede Stipendgruppa

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1 Årsrapport 2012 1 Generelt Grenutvalget 2012 Marit Walløe Leder Carolin Haug Marte Espeland Ingeborg Bjerregaard Aktivitet I GU-V hatt 11 ordinære møter og behandlet 83 saker. Deltatt på møter i NRYF Hatt

Detaljer

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforll ul = NABSF

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforll ul = NABSF Norges Ake-, Bob- og Skeletonforll ul = NABSF STYRETS BERETNING 2015/2016 Styret i NABSF har bestått av følgende tingvalgte personer valgt til tinget i 2017 President Visepresident adm. Styremedlem økonomi/spons.

Detaljer

Regionale rekrutteringsteam

Regionale rekrutteringsteam 1 Regionale rekrutteringsteam for Trial Satsningsteam for regionene. I 2012 ble det opprettet regionale rekrutteringsteam for alle tre treningsregioner. Dette ble godt mottatt og videreføres fremover.

Detaljer

Norske Studenters Roklub

Norske Studenters Roklub Norske Studenters Roklub SIKKERHETSREGLEMENT 1. Innledende bestemmelser 1.1. Båten som velges skal være i samsvar med roerens erfaringsnivå (grønn, blå eller rød), se pkt. 2.4. 1.2. Ved valg av båt skal

Detaljer

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013 Tid/sted: 30.5.2013 kl. 18.00 Bodø(Norconsult sine lokaler ) Deltakere: I Bodø: Lena Cecilie Pedersen, Marit Elveos Skype: Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske)

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

LANDSKONFERANSEN OM DOWN SYNDROM 2016 TURN OG RYTMISK GYMNASTIKK SOM TRENINGS TILBUD TIL BARN MED UTVIKLINGSHEMMNING

LANDSKONFERANSEN OM DOWN SYNDROM 2016 TURN OG RYTMISK GYMNASTIKK SOM TRENINGS TILBUD TIL BARN MED UTVIKLINGSHEMMNING LANDSKONFERANSEN OM DOWN SYNDROM 2016 TURN OG RYTMISK GYMNASTIKK SOM TRENINGS TILBUD TIL BARN MED UTVIKLINGSHEMMNING Dette foredrag handler om vår erfaring. Det er viktig å huske at disse erfaringer og

Detaljer

NMFs langtidsplan Velkommen til å bidra til utforming av NMFs politikk

NMFs langtidsplan Velkommen til å bidra til utforming av NMFs politikk 1. Velkommen til å bidra til utforming av NMFs politikk NMF sitt Idrettspolitiske dokument (overordnet handlingsplan) for tidsrommet 2017 2021 skal behandles og vedtas på Forbundstinget i april. Det sittende

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1 Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Visjon, Misjon og Verdier Visjon Vi skal være anerkjent som et forbilde for idrettslag i Norge og som et kraftsenter i skandinavisk basketball.

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2015-01-05 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms,

Detaljer

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste ORDINÆRT TING 2013 Saksliste Rica Hotel Gardermoen 23-24. november 2013 Program Lørdag 1000-1045 Registrering 1100-1300 Tingforhandlinger 1300-1400 Lunsj 1400-1600 Tingforhandlinger 1600-1630 Kaffepause

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Uttakskriterier sesongen 2004/2005 for internasjonal representasjon og norske mesterskap NSF legger etterfølgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2004/2005.

Detaljer

Uttakskriterier Norges Triathlonforbund

Uttakskriterier Norges Triathlonforbund Uttakskriterier Norges Triathlonforbund Eliteutvalget har definert uttakskriterier for uttak landslag og uttak til E-cup, EM og VM og andre mesterskap for utøvere tilknyttet Norges Triathlonforbund. Vi

Detaljer

STRATEGIPLAN Gøy på vannet! Visjon:

STRATEGIPLAN Gøy på vannet! Visjon: STRATEGIPLAN 2017-2020 Visjon: Gøy på vannet! www.vannski.no 1 INNLEDNING Norges Vannski- og Wakeboard Forbund (NVWF) skal fremme vannski-, wakeboard- og barfotidretten i Norge og representere idretten

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MOUNTED GAMES

SPORTSPLAN FOR MOUNTED GAMES Innholdsfortegnelse Introduksjon... 2 Formål... 2 Sportslige mål 2015... 2 Organisatoriske mål... 2 Normer for satsningsgruppe... 3 Kriterier for uttak til landslag og individuelt EM... 3 Forbundskaptein

Detaljer

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020 Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den kommende fireårsperioden, på forbundstinget 3. april Forbundsstyret sender med dette skrivet

Detaljer

2.1 NORGES ROFORBUNDS GULLMEDALJE

2.1 NORGES ROFORBUNDS GULLMEDALJE 2.1 NORGES ROFORBUNDS GULLMEDALJE Statutter vedtatt av Norges Roforbunds Ting 2013 i samsvar med Norges Roforbunds Lov 25A Medalje og bokstaver i rent gull med rødt bånd Norges Roforbunds Gullmedalje er

Detaljer

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 2013... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2014... 3 Kommunikasjon... 3 Landslag og satsingsgruppe... 4 Normer for landslag

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

Barneidrettsbestemmelsene

Barneidrettsbestemmelsene Barneidrettsbestemmelsene NIFs bestemmelser 2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst

Detaljer

Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping

Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping Prosjekt 2014 Revitalisering av norsk FS-hopping Innhold 1. Innledning...4 1.1. Om dokumentet...4 1.2. Bakgrunn...4 2. Prosjektets målsetning...4 2.1. Overordnet prosjektmål...4 2.2. Delmål...4 3. Prosjektgjennomføring...5

Detaljer

SPORTSPLAN FOR DRESSUR SENIOR

SPORTSPLAN FOR DRESSUR SENIOR Innhold Introduksjon... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål - 2016... 3 Organisatoriske mål... 4 Landslag, Elitegruppe, U25... 4 Landslag... 4 Elitegruppe... 4 U-25... 4 Evaluering av landslag og

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 Motivere fysisk funksjonshemmede ungdom/nyskadde til å delta i skiidrett for å

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 FH-DRESSUR LANDSLAG

SPORTSPLAN 2015 FH-DRESSUR LANDSLAG SPORTSPLAN 2015 FH-DRESSUR LANDSLAG Innhold Introduksjon... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Mål for 2015... 4 Sportslige mål...4 Organisatoriske mål...4 Uttak til landslag og elitegruppe... 4 Deltakelse i landslag

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Visjon, verdier og hovedmål.

Visjon, verdier og hovedmål. Visjon, verdier og hovedmål. Troms Skikrets (TSK) handlingsplan skal i perioden bygge på Norges Skiforbunds visjon fram mot 2016: «Mange, gode og glade skiløpere», samt de verdier og hovedmål som er lagt

Detaljer

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 1 Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 2 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Bærum Stupklubb s. 4 2 Visjon, verdigrunnlag

Detaljer

Retningslinjer for styret i Kristiansand roklubb

Retningslinjer for styret i Kristiansand roklubb Retningslinjer for styret i Kristiansand roklubb Utarbeidet av styret i Kristiansand roklubb, februar 2017 Dag-Erik Tvedt Alf Helgeland Jostein Senumstad Arvid Bentsen Oskar Sødal Mathilde Sødal Oda Madland

Detaljer

NBFs strategidiskusjon høst 2015

NBFs strategidiskusjon høst 2015 NBFs strategidiskusjon høst 2015 Fakta om spørreundersøkelsen: 73 spørsmål, lagt ut på NBFs sider og på Facebook (SurveyMonkey-undersøkelse) Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 1. 15. mars 251 svar,

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Presentasjon av Nye Asker Svømmeklubb

Presentasjon av Nye Asker Svømmeklubb Presentasjon av Nye Asker Svømmeklubb Trener-/Leder konferansen Bergen 2.September 2006 Ved Kathrine Løken Innhold Hensikt med foredraget er å fortelle om utviklingen i klubben de siste årene som en følge

Detaljer

Referat BMX klubbledermøte Gardermoen 29. og 30. oktober 2016

Referat BMX klubbledermøte Gardermoen 29. og 30. oktober 2016 Referat BMX klubbledermøte Gardermoen 29. og 30. oktober 2016 Informasjon fra forbundskontoret V. Bjørn Sæthre Snakker om sykkelforbundets nye SPD Brukes aktivt i arbeidet på forbundskontoret som et styrende

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

Referat møte i GU-BMX Fredag 6. februar 2015 kl. 16:00. Quality Airport Hotel Gardermoen

Referat møte i GU-BMX Fredag 6. februar 2015 kl. 16:00. Quality Airport Hotel Gardermoen Referat møte i GU-BMX Fredag 6. februar 2015 kl. 16:00 Quality Airport Hotel Gardermoen Saksliste: 1. Godkjenning av møtereferat fra sist møte Møtereferatet er godkjent. 2. Gjennomgang av Klubbledermøtet

Detaljer

Protokoll. Styremøte #4/ Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Protokoll. Styremøte #4/ Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen Protokoll Styremøte #4/2012 14.05. 2012 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem Teknisk kunstløp

Detaljer