UNGARNS HISTORIE OG KULTUR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGARNS HISTORIE OG KULTUR"

Transkript

1 VINCE SULYOK UNGARNS HISTORIE OG KULTUR Mikes International The Hague, Holland National Széchényi Library Budapest, Hungary 2006

2 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága, Hollandia. Számlaszám: Postbank rek.nr Cégbejegyzés: Stichtingenregister: S Kamer van Koophandel en Fabrieken Den Haag Terjesztés A könyv a következő Internet-címről tölthető le: Aki az -levelezési listánkon kíván szerepelni, kérjük küldjön egy t a következő címre: A kiadó nem rendelkezik anyagi forrásokkal. Többek áldozatos munkájából és adományaiból tartja fenn magát. Adományokat szívesen fogadunk. Cím A szerkesztőség, illetve a kiadó elérhető a következő címeken: Levelezési cím: P.O. Box 10249, 2501 HE, Den Haag, Hollandia Publisher Foundation 'Stichting MIKES INTERNATIONAL', established in The Hague, Holland. Account: Postbank rek.nr Registered: Stichtingenregister: S Kamer van Koophandel en Fabrieken Den Haag Distribution The book can be downloaded from the following Internet-address: If you wish to subscribe to the mailing list, please send an to the following address: The publisher has no financial sources. It is supported by many in the form of voluntary work and gifts. We kindly appreciate your gifts. Address The Editors and the Publisher can be contacted at the following addresses: Postal address: P.O. Box 10249, 2501 HE, Den Haag, Holland ISSN ISBN-10: ISBN-13: NUR 410 Mikes International , Vince Sulyok , All Rights Reserved Copyright Mikes International , Vince Sulyok II -

3 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR PUBLISHER S PREFACE Today we continue publishing electronically the œuvre of Vince Sulyok the Hungarian born poet, literary translator and librarian living in Norway. Present volume entitled UNGARNS HISTORIE OG KULTUR (HUNGARY S HISTORY AND CULTURE) was initially published in traditional book form in Oslo in This encyclopaedic work written in Norwegian has already proved to be an invaluable source to the whole Scandinavian world interested in Hungarian history and culture. We created the electronic version of this volume in cooperation with the National Séchényi Library s Hungarian Electronic Library (Budapest, Hungary). Kristóf Bozzay and Ferenc Tóth, fellows of the National Széchényi Library, contributed to the technical preparation of the electronic version of this book. We wish to express our deepest gratitude to them. This work was sponsored by the Council of Hungarian Internet Providers (http://www.iszt.hu/). Other titles published within the HUNGARIAN LITERATURE IN THE WEST series: BORBÁNDI, Gyula (Ed.): ANTHOLOGY OF HUNGARIAN ESSAY IN THE WEST, 1986 (in Hungarian) BORBÁNDI, Gyula (Ed.): ANTHOLOGY OF HUNGARIAN TREATISE IN THE WEST, 1987 (in Hungarian) BORBÁNDI, Gyula: PORTRAY OF THE HUNGARIAN DIASPORA BORBÁNDI, Gyula & MOLNÁR, József (Ed.): ESSAYS ON THE HUNGARIAN REVOLUTION (in Hungarian) CSOÓRI, Sándor & KÁNYÁDI, Sándor: THIS IS ALSO EUROPE S VOICE (Translated from Hungarian into Norwegian by ABRAHAMSEN, Odd & SULYOK, Vince) CSOÓRI, Sándor: PEOPLE, BRANCHES (Translated from Hungarian into Norwegian by ABRAHAMSEN, Odd & SULYOK, Vince) CS. SZABÓ, László: THREE PAINTERS (in Hungarian) CS. SZABÓ, László: HUNS IN THE WEST (in Hungarian) CZIGÁNY, Lóránt: MY PASSPORT IS ENGLISH, BUT MY PRIDE IS HUNGARIAN (in Hungarian) EXPANSION OF CULTURES (in Hungarian) FERDINANDY, György (Ed.): ANTHOLOGY OF HUNGARIAN PROZE IN THE WEST, 1982 (in Hungarian) HOW DO WE SEE EACH OTHER DO WE SEE EACH OTHER IN (CENTRAL-)EUROPE? (in Hungarian and in English) HUNGARIAN YOUTH WORLD-WIDE (in Hungarian) IGNOTUS, Pál: MY PRISON DIARY (in Hungarian) ILLYÉS, Gyula: SELECTED POEMS (Translated from Hungarian into Norwegian by ØDEGÅRD, Knut & SULYOK, Vince) IN QUEST OF IDEAS (in Hungarian) JUHÁSZ, Vilmos: BARTÓK S YEARS IN AMERICA (in English) KEMENES GÉFIN, László (Ed.): ANTHOLOGY OF HUNGARIAN POETS IN THE WEST, 1980 (in Hungarian) NEW ATLANTIS (in Hungarian) PASTERNAK, Boris Leonidovich: CHRISTMAS STAR Late poems ( ) (Translated into Hungarian by GÖMÖRI, György & SULYOK, Vince) (in Hungarian) SEGESVARY, Victor: EARLY POEMS AND WRITINGS (in Hungarian) SULYOK, Vince: AN AUTUMN S ETERNAL MEMORY (in Hungarian) SULYOK, Vince: LIGHT SWIRL LIFE Subjective selection from 44 years poems (in Hungarian) SULYOK, Vince: A WORLD KNOCKED OVER ON ME (in Hungarian) SULYOK, Vince: UNDER AIMLESS SKY (in Hungarian) Copyright Mikes International , Vince Sulyok III -

4 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR SULYOK, Vince: YOU LIVE IN YOUR PAST (in Hungarian) THREE ESSAYS ON AVANTGARDE (in Hungarian) TOLLAS, Tibor (Ed.): GLORIA VICTIS 1956 ~ THE RESPONSE OF POETS THROUGHOUT THE WORLD TO THE HUNGARIAN FIGHT FOR FREEDOM OF 1956 (in Bulgarian, Chinese, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese) VOLD, Jan Erik: ICICLE PERIOD (Translated from Norwegian into Hungarian by: SULYOK, Vince) WESTERN HUNGARIAN SPIRITUALITY (in Hungarian) The Hague (Holland), July 22, 2006 MIKES INTERNATIONAL Copyright Mikes International , Vince Sulyok IV -

5 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR VINCE SULYOK Norsk-ungareren Vince Sulyok, f.1932, er forfatter, lyriker og oversetter. Han ble cand.philol. ved Universitetet i Oslo 1963 og har fra 1964 vært universitetsbibliotekar, senere førstebibliotekar på samme sted, med Øst-Europa og Hungarica som sitt spesiale. Han har utgitt en rekke bøker både på norsk og på ungarsk. Copyright Mikes International , Vince Sulyok V -

6 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR Vince Sulyok UNGARNS HISTORIE OG KULTUR Oslo, 1994 (ISBN ) Omslagbildet er hentet fra Képes Krónika (Billedkrønik) fra ca 1360, her gjengitt etter Helikon-forlagets faksimile-utgave, Budapest, Copyright Mikes International , Vince Sulyok VI -

7 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR INNHOLD Publisher s preface... III I. KARPATBEKKENET FØR DET UNGARSKE LANDNÅMET...2 ISTEDENFOR EN INNLEDNING... 3 MENNESKET I KARPATBEKKENET I FØRHISTORISK TID... 4 PALEOLITTISK TID... 4 Rudapithecus Hungaricus... 4 Homo erectus palaeohungaricus... 4 Neandertaler-mennesket i Ungarn... 5 Szeleta-kulturen (Szeletien) og Istállóskő... 5 Gravetti-kulturen... 6 MESOLITTISK OG NEOLITTISK TID... 6 Mesolithikum... 6 Yngre steinalder ( f.kr.)... 6 KOBBERALDEREN ( F.KR.)... 7 BRONSEALDEREN ( F.KR.)... 8 JERNALDEREN (800 F.KR. TIL BEGYNNELSEN AV VÅR TIDSREGNING)... 9 Skytiske folkeslag... 9 Kelterne Transsylvania før romerne ROMERNES TID I UNGARN Etableringen av Donau-limes Markomanner, kvader, sarmater Pannonias romanisering Dacia Trajana og Dacia Ripensis Romernes siste århundre i Pannonia FOLKEVANDRINGSTIDENS STORE BØLGER Hunerne Germanernes århundre på ungarsk jord Avarenes rike ( ) Frankene i Pannonia Slavene i Pannonia Donaubulgarene i Sydøst-Ungarn ET STERKT BEGRENSET UTVALG LITTERATUR PÅ VESTLIGE SPRÅK II. DET UNGARSKE FOLK: HERKOMST, SPRÅK OG HISTORIE TIL 997 E.KR...30 UNGARSK SPRÅK UNGARERNES HERKOMST Teorier omkring det finsk-ugriske urhjem Fenno-ugriernes materielle kultur Basjkiria Magna Hungaria Fenno-ugriernes åndelige kultur UNGARERNES FØRSTE ÅRTUSEN SOM EGET FOLK Siget sydover Kontakt med iranske folkeslag Kontakt med hunerne og avarerne Kontakt med onogur-bulgarerne I khazarernes rike FRA ETELKÖZ TIL KARPATBEKKENET Ungarerne i tidens skrevne kilder I Etelköz Petsjeneger-angrep på Etelköz, og det ungarske landnåm i Karpatbekkenet Transdanubias (Pannonias) erobring LANDNÅMETIDENS UNGARSKE KULTUR Næring, bolig, mat og kledning Copyright Mikes International , Vince Sulyok VII -

8 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR Sjamanisme og andre former for religiøsitet Magyarenes møte med de store religionene Ungarsk kunst på tallet Den ungarske musikk og dens røtter HÆRTOGENES OG RØVEFERDENES TID I EUROPA Samfunnet på begynnelsen av 900-tallet Et utsatt Europa, herjet fra tre kanter Første fase av de ungarske innfall ( ) Annen fase av streiftogene ( ) Fyrst Taksonys tid ( ) Storfyrst Géza: fredspolitikk og reformer ( ) ET STERKT BEGRENSET UTVALG LITTERATUR PÅ VESTLIGE SPRÅK III. ÁRPÁDENES MIDDELALDERRIKE DEN UNGARSKE STAT BLIR TIL Istváns år som storfyrste Kroningen Sentralmakt kontra høvdinger Kong Istváns kriger Landets territoriale omorganisering og sosiale omforming Lovgiveren Åndelig kultur i Istváns Ungarn Tronfølgerproblemer UROLIGE OG KRISEFULLE ÅR Peter Orseolos første periode på tronen Samuel Abas forsøk ( ) Peters annen periode ( ) Kong András stabiliserer landet Striden mellom kronen og sverdet Kong Bélas tre år ( ) Salamon ( ) Géza 1 på tronen ( ) OPPBLOMSTRING UNDER LÁSZLÓ 1 DEN HELLIGE ( ) Stabiliseringprosessen Kanonisering av ungarske helgener Kriger og erobringer KÁLMÁN DEN BOKLÆRDE ( ) Det første korstog og Ungarn Den opprørske hertug Álmos Fullføringen av Kroatias erobring og andre kriger Kálmáns lovgivning TID AV INDRE OG YTRE STRIDIGHETER István 2, Béla 2 den blinde, Géza 2, István 3 ( ) og hans motkonger UNGARSK SAMFUNN PÅ 1100-TALLET KONSOLIDERING UNDER BÉLA 3 ( ) ET UROENS TIÅR FØYDALT ANARKI OG KONG ANDRÁS 2S TID Den nye økonomiske politikk Den gyldne bulle Ytre og indre problemer i András 2s siste år EN HERSKER AV STORT FORMAT: BÉLA 4 ( ) Føydale oppløsningstendenser Mongol-tatarenes invasjon Gjenreisningsarbeidet Uoverensstemmelser med sønnen István ÁRPÁDSHUSETS SISTE KONGER István 5 ( ) László 4 Kumanen ( ) Copyright Mikes International , Vince Sulyok VIII -

9 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR András (Endre) 3 ( ) OG 1200-TALLETS ÅNDELIGE KULTUR Kunsten Litteraturen ET STERKT BEGRENSET UTVALG LITTERATUR PÅ VESTLIGE SPRÅK IV. MIDDELALDERUNGARN PÅ SITT HØYESTE OPPBLOMSTRING UNDER ANJOU-KONGENE Károly 1 Róbert (1301/ ) Lajos 1 den store ( ) Oh beata Ungheria! Ungarsk kultur på 1300-tallet Mária, rex Hungariae ( ) Sigismund av Luxemburg ( ) JÁNOS HUNYADIS TID Albrecht (Albert) av Habsburg ( ) János Hunyadis vei til makten Ulászló 1 (Vladislav 3, ) László 5 Posthumus ( ) og regenten Hunyadi MÁTYÁS HUNYADI (MATTIAS CORVINUS) DEN RETTFERDIGE ( ) Gjenreisning av kongemakten Drømmen om et mellomeuropeisk storrike Renessansefyrsten Mátyás VEIEN MOT KATASTROFEN Ulászló (Vladislav) 2 ( ) Den store ungarske bondekrigen Kulturlivet like før Mohács-katastrofen Lajos 2 ( ) og nederlaget ved Mohács ET STERKT BEGRENSET UTVALG LITTERATUR PÅ VESTLIGE SPRÅK V. DET TREDELTE UNGARN MELLOM TO FIENDER UNGARNS DELING I TRE ISTVÁN BÁTHORY ( ) SAMFUNNET I TRANSSYLVANIA PÅ 1500-TALLET DET KONGELIGE UNGARN PÅ 1500-TALLET REFORMASJONSTIDENS UNGARSKE KULTUR FØR, UNDER OG ETTER DEN LANGE KRIG ( ) BOCSKAI-OPPSTANDEN OG DEN SISTE BÁTHORY TRANSSYLVANIAS GLANSPERIODE I GÁBOR BETHLENS TID TRANSSYLVANIA OG DET KONGELIGE UNGARN TIL MIDTEN AV 1600-TALLET FYRSTEDØMME TRANSSYLVANIAS UNDERGANG ( ) SAMMENSVERGELSE OG OPPSTAND UNGARNS FRIGJØRING TALLETES UNGARSKE KULTUR OG SAMFUNN ET STERKT BEGRENSET UTVALG LITTERATUR PÅ VESTLIGE SPRÅK VI. UNGARN UNDER HABSBURGSK HERREDØMME FYRST RÁKÓCZIS FRIHETSKAMP I SKYGGEN AV ØSTERRIKE MARIA TERESIAS REGJERINGSJÅR OPPLYSNINGSTIDENS BLINDVEI: JOSEF 2 ( ) UNGARSK KULTUR PÅ 1700-TALLET UNGARNS NASJONALITETER VED INNGANGEN TIL 1800-TALLET Kroatene Serberne Rumenerne Slovakene Tyskerne Andre, mindre folkegrupper ET STERKT BEGRENSET UTVALG LITTERATUR PÅ VESTLIGE SPRÅK Copyright Mikes International , Vince Sulyok IX -

10 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR VII. FRA REFORMER OG REVOLUSJON TIL EN ABSOLUTISME I KRISE DEN NASJONALE ADELIGE UNGARSKE MOTSTAND OG LEOPOLD 2 ( ) DE UNGARSKE JAKOBINERE NAPOLEONSKRIGENE OG DERES ØKONOMISKE FØLGER REFORMTIDEN ( ) REVOLUSJONEN OG FRIHETSKAMPEN I 1848/ NEOABSOLUTISMENS ÅR OG FORLIKET ( ) KLASSISISME OG NASJONALROMANTIKK ET STERKT BEGRENSET UTVALG LITTERATUR PÅ VESTLIGE SPRÅK VIII. DOBBELTMONARKIETS TID ( ) POLITISK LIV I DUALISMENS TEGN I ÅRENE DOBBELMONARKIETS UTENRIKSPOLITIKK FRA ØKONOMISK VEKST OG SOSIALE PROBLEMER POLITISKE KRISEÅR UNGARNS KULTURELLE BELLE EPOQUE Litteraturen Musikk- og teaterliv; film Bildende kunst Utviklingen innen ungarsk vitenskap og teknologi UNGARN I DEN FØRSTE VERDENSKRIG ET STERKT BEGRENSET UTVALG LITTERATUR PÅ VESTLIGE SPRÅK IX. DET SELVSTENDIGE UNGARN KÁROLYIS BORGERLIGE REPUBLIKK RÅDSREPUBLIKKENS 133 DAGER HORTHYS MOTREVOLUSJON FREDSTRAKTATEN TELEKIS FØRSTE REGJERING OG KONG KARLS RESTAURASJONSFORSØK BETHLENS KONSOLIDERINGSPOLITIKK Konsolidering av de politiske forholdene i landet Konsolidering av det økonomiske liv Konsolidering av Ungarns utenrikspolitiske stilling DEN ØKONOMISKE VERDENSKRISE OG UNGARN Bethlen-regjeringens fall Gyula Károlyis mellomspill GÖMBÖS FORSØK PÅ EN NY POLITIKK DARÁNYIS REGJERING IMRÉDY-REGJERINGEN 14.MAI FEBRUAR 1939 OG REVISJONSPOLITIKKENS DELVISE SEIER TELEKI-POLITIKKENS TRAGEDIE UNGARN I DEN ANNEN VERDENSKRIG Bárdossy-regjeringen og Ungarns inntreden i krigen Kállays vinglepolitikk Den tyske okkupasjonen av Ungarn og Sztójays regjering Pilkorspartiets terrorregime og sluttfasen av krigen KULTUREN I UNGARN I MELLOMKRIGSTIDEN Vitenskap og samfunn Kulturpolitikk og åndsliv Litteraturen Musikk, teater, film Ungarsk maleri Billedhuggerkunsten, gobelinen og keramikken Arkitekturen Økende nasjonal-kulturell selvbevissthet ET STERKT BEGRENSET UTVALG LITTERATUR PÅ VESTLIGE SPRÅK REGISTER Copyright Mikes International , Vince Sulyok X -

11 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR KART Kart 1 : Ungarernes vandring Kart 2 : Ungarn ved utgangen av middelalderen Kart 3 : Tyrkisk erobring av Ungarn Kart 4 : Ungarns statsgrenser før og etter freden i Versailles (Trianon) Kart 5 : Ungarns territoriale forøkelser Kart 6 : Ungarn av i dag Copyright Mikes International , Vince Sulyok XI -

12 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR Til min kone, Eva, for uvurderlig hjelp Copyright Mikes International , Vince Sulyok

13 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR I. Karpatbekkenet før det ungarske landnåmet KARPATBEKKENET FØR DET UNGARSKE LANDNÅMET I. Copyright Mikes International , Vince Sulyok

14 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR I. Karpatbekkenet før det ungarske landnåmet ISTEDENFOR EN INNLEDNING Karpatbekkenet, området rundt Donaus midtre løp, er ofte karakterisert som en av verdens mest fullkomne geografiske enheter designed by nature to form one harmonius whole 1. Det ligger midt i det gamle Europas hjerte, omtrent like langt fra dets nordligste som sydligste punkt, fra Atlanterhavet som fra Uralfjellene. Det består av tre større enheter: Det store lavlandet, sletten øst for Donau; Pannonia eller Transdanubia, som er den mere kuperte vestlige del av Karpatbekkenet; Transsylvania (Dacia, ungarsk Erdély), det sydøstlige hjørne av området. Disse tre større enheter er i nordvest, nord, øst og sydøst i vel 1200 kms lengde omgitt av Karpatene, mens mot vest avgrenses området av de østligste utløp av Alpene, og mot syd av elven Sava, av nedre løp av Donau og Balkanfjellene. Alt dette gjør Karpatbekkenet lett synlig og identifiserbart på Europas fysisk-geografiske kart. De tildels ganske høye fjellkjedene danner en beskyttende, vanskelig forserbar barrière rundt området mot vær og vind, i visse tider også mot fiendtlige hærstyrker. Alt i alt utgjør Karpatbekkenet vel kvadratkilometer, trefjerdedelen av dette er under 500 m over havet, mens halvparten ligger vel m over havet. Det har et fordelaktig klima med fire årstider, gunstig influert av atlantiske, sydeuropeiske og kontinentale værforhold som gir et variert, men moderat værlag gjennom hele året. Dette, sammen med den stort sett gode og fruktbare jordsmonn, gir et godt grunnlag for både blomstrende jordbruk, fruktdyrking og vekst. Også områdets vannsystem er enhetlig: bortsett fra den transsylvanske elven Olt, munner alle dets større og mindre elver ut i Donau innenfor Karpatbekkenet. Områdets samlende og sentrale vannåre er altså Donau som gjennom tidene også har spilt en viktig rolle som ferdselsvei for internasjonal handel og samkvem. Men ved siden av å være en sjeldent fin geografisk enhet, utgjorde Karpatbekkenet lenge også en økonomisk og politisk enhet. I så måte var det hunerne som først var ute og samlet hele Karpatbekkenet i ett rike, men deres forsøk var av kort varighet. Vel hundre år etter dem ble området invadert av et nytt nomadisk folkeslag, avarene. Kjernen for deres rike lå på slettelandet mellom Donau og Tisza (Theiss); denne gang varte den politiske enheten i vel 250 år. En politisk ordning av varighet ble imidlertid først etablert av ungarerne. Staten de grunnla i år 896, har trosset ulike farer, fienders angrep fra nært og fjernt hold i over tusen år. De fruktbare slettene ved Donau øvet nemlig en meget stor tiltrekningskraft på utallige folkeslag gjennom tidene, også forut for ungarernes ankomst. I tusener av år har området vært et gjennomfartsland og en tumleplass for såvel fredelige innvandrere som krigerske plyndrende horder. Dets sentrale beliggenhet gjorde at det kom i veien for alskens erobrere og hærførere, men også for folkevandringens svære folkebevegelser, som i nesten uavbrutte bølger fulgte i sporene til hverandre. Enkelte av dem fikk varig fotfeste i området, og bukket først senere under og gikk opp i andre folkeslag, mens andre stoppet opp for kun en kortere periode før de ble drevet videre av egen trang eller av et annet og sterkere folk, som fulgte i hælene på dem. Den sentrale beliggenhet hadde imidlertid også visse fordeler. I første rekke at også viktige internasjonale handelsveier og ferdselsårer førte gjennom området. De reisende, handelsmennene såvel som pilegrimene og vagabondene, brakte med seg stadig nye vareslag, materielle goder, nye oppfinnelser og redskaper, men også nyheter, fremmede skikker, kulturelle impulser, som siden ga god grobunn for egen utvikling, og som i sin tur ble videreformidlet til omkringliggende trakter og land. For Vest-Europa var især formidlingen av jordbrukskulturens nye redskaper og metoder av stor betydning. Territoriet til det senere Ungarn ble således tidlig et møtested for ulike åndeligekulturelle strømninger og samtidig en buffersone for kryssende økonomiske, militære og politiske interesser. Minnene om disse er mangfoldige. For eldre tiders vedkommende ligger mesteparten av dem nok fortsatt i jorden, men det finnes også en masse arkeologiske funn som allerede ligger på muséenes hyller og beretter villig om svunne tiders mennesker og livsvilkår på disse trakter av verden. 1 Macartney, C.A.: Hungary. A short history. Edinb. 1962, s.l. Copyright Mikes International , Vince Sulyok

15 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR I. Karpatbekkenet før det ungarske landnåmet MENNESKET I KARPATBEKKENET I FØRHISTORISK TID PALEOLITTISK TID Den viktigste fordel ved Karpatenes høye, beskyttende barrière var områdets meget gunstige klimaforhold. Dette gjaldt ikke minst nedisingsperiodene vårt kontinent gjentatte ganger var blitt utsatt for. Man antar at mens praktisk talt hele den nordlige del av Europa ned mot Frankrike og Alpene i vest og Kiev i øst ved siste istid ble dekket av isen, forble selve Karpatbekkenet fullstendig isfritt. Selvfølgelig fant det også der sted klimaendringer, som så påvirket det lokale økosystem. Men vilkårene for livet, medregnet det menneskelige liv, ble aldri helt opphevet der. Ut fra dette er det bare naturlig at noen av de aller eldste spor etter mennesket i Europa, ja sogar i verden, nettopp er blitt funnet i dette området. Rudapithecus Hungaricus I siste del av jordens geologiske mellomtid dukket det blant pattedyrene frem en gruppe som vi nå kaller primatene. Den videre utvikling førte deretter til overfamilien Hominoidae som igjen deles i menneskeapefamilien, Pongidae og selve menneskefamilien, Hominidae. De siste har forlatt trærne og tilpasset seg livet på bakken. (Eller var det kanskje omvendt?) Etter hvert begynte de å lage redskaper. De fikk dessuten utviklet en hjerne som så stadig økte i volum. Fossile funn fra disse utviklingsstadier hører fortsatt til sjeldenhetene, men ut i fra disse kan det likevel fastslås at grenen Ramapithecus av overfamilien Hominoidae må være det utviklingsledd som i sin tid førte til den egentlige menneskeslekten Homo, først til Homo habilis, så til Homo erectus, Homo sapiens og sidegrenen Homo sapiens neanderthalensis, og til slutt Homo sapiens sapiens. Også derfor er det av stor betydning at det nylig er funnet fossile rester az Ramapithecus i det nordøstlige hjørne av Ungarn: Rudabánya, nær byen Miskolc. Funnet ble kalt Rudapithecus hungaricus og det anslås til å være millioner år gammelt. Funnene består av skalle- og kjevebenfragmenter og tenner som hørte til en gruppe på omlag tyve personer med avgjort homonide preg. Selve funnstedet understøtter sterkt den nylig fremsatte teorien om at menneskehetens vugge eventuelt ikke er å finne i Afrika, som det til nå har vært alminnelig antatt, men et eller annet sted i Eurasia. Homo erectus palaeohungaricus I 1962 gjorde man i Vértesszőlős i Ungarn interessante funn som viste seg å representere en av de eldste menneskelige boplasser i verden. Egentlig er det her ikke bare tale om en enkeltstående boplass, men hele fem som ligger parallelt og står i forbindelse med hverandre; dessuten består hver av dem av fire kulturlag (bo-nivå). Boplassene ligger like ved noen varmekilder, i bassengene til andre uttørkede kilder. Varmtvannets konstante nærvær må derfor ha spilt en avgjørende rolle i at nettopp dette stedet er blitt valgt til boplass. Utenom selve boplassene fant man et utall av fossile rester av planter og dyr, godt bevart i de ulike jord- og bergartslag. Disse gir oss meget verdifull informasjon om datidens plante- og dyreliv i området. Rundt boplassene finnes det et em dypt teppe av dyreben og annen type kjøkkenmødding, dessuten spor etter faste ildsteder; dette vitner om at Homo erectus palaeohungaricus allerede var i stand til å gjøre opp ild. Dessuten ble det gjort funn av mengder av steinredskaper laget av kvarsitt og kiselstein; de er såkalte choppers og chopping-tools, hvor steinstykkene på en enkel, men gjennomtenkt måte er bearbeidet til slag-, kløve-, hakke- og skraperedskaper. Enda viktigere var de mer konkrete spor etter urmennesket: fire små tenner som må ha tilhørt et ca 7 år gammelt barn, og et bakhodeben (os occipitale) av et menneske, dessuten et skarpt og tydelig avtrykk av en menneskelig venstrefot i en kalksteinplate. Målingene, gjennomført ved bruk av radioaktive isotoper, viser at dette mennesket og funnet generelt har en alder på minst år. Det som gjør funnet enda mer interessant, er hjernevolumet til dette mennesket: det antas å ha vært mellom cm 3 ; dette er større enn det Homo erectus har, funnet peker altså klart i retning mot utviklingens neste fase: Homo Copyright Mikes International , Vince Sulyok

16 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR I. Karpatbekkenet før det ungarske landnåmet sapiens, i hvert fall mot en såkalt Preneandertaler. Det antas videre at Vértesszőlős-mannen hadde en høyde på om lag 160 cm, en ganske anselig høyde for et menneske som levde i den varme interglasiale perioden mellom Mindel og Riss. Neandertaler-mennesket i Ungarn I mellom-paleolittisk tid var det Homo sapiens neanderthalensis og dets kultur som satte sitt preg på de tallrike funn i Karpatbekkenet. Dateringen av funnene viser at de er fra en periode som begynner ca år f.kr. og varer til vel f.kr. Tidens kultur generelt karakteriseres som Moustérienkultur. Av funnstedene må her i første rekke nevnes Subalyuk-hulen i Bükk-fjellet, med skjelettrester av en voksen kvinne og et barn. De var begravet, og det er første gangen at vi kan registrere tegn på en slik dødskultus i Ungarn. Funnene peker ellers i retning av organisert og spesialisert jakt. Det er funnet flere hundre steinredskaper, som praktisk talt ble laget i serie: økser, kniver, skrapere m.m. Funnet utmerker seg både ved utvalgets størrelse og bearbeidelsens fine kvalitet. I Transdanubia er Érd det viktigste funnstedet. Her ble det i en dobbel dalgryte avdekket en stor permanent jaktleir på 112 m 2 med tilsammen 5 kulturlag som er fra tidsperioden ca år til ca år f.kr. Disse kulturlagene var stappfulle av dyreben (om lag enkeltstykker av 34 forskjellige dyrearter, de ileste av bjørn), annet kjøkkenavfall, ildsteder og redskaper. I det ene hjørnet av jaktleiren fantes det en fordypning, en til dels underjordisk silo, som ble brukt til å lagre dyrekjøtt i; man har regnet ut at kvantumet i kjøttgraven kan ha nådd opp i kg ad gangen og etter endt jaktsesong. Érds kultur bærer tydelige preg av den såkalte Charentien-kultur som dets nordligste utpost. Råmaterialet til redskapene var også her kvarsitt og kiselstein. Funnstedet i Tata, en friluftskoloni for jaktfolk, ligner på bosetningsplassen i Vértesszőlős når det gjelder beliggenheten, men Tatas alder er datert til år f.kr. Kulturen her er av Moustérien-karakter, en overspesialisert gren av den. Her er det funnet vel redskaper, men også fabrikkavfall (små steinbiter, steinsplinter) på vel 150 kg, noe som skulle tyde på at det her var tale om et verksted som fremstilte redskaper på forretningsbasis. Funnene røper ellers at stedets beboere har spesialisert seg på mammutjakt. Et funnsted til må her nevnes, Lovas ved Balatonsjøens nordlige vidde. Her ble det drevet en farvegruve, enestående i sitt slag i datiden, hvor det ble utvunnet en rød jordart ( terre rouge ), oker eller jordfarve. Farvestoffet ble brukt ved begravelser: de strødde jordfarvepulver på sine avdøde en utpreget dødskultus, med andre ord. Man brukte dessuten den røde jordfarve ved visse religiøse riter og seremonier til å farve ansiktet og kroppen. Mennesket av denne kulturen hadde altså allerede visse religiøse forestillinger og trodde på et hinsides liv, et liv etter døden. Funnet er ellers datert til varmeperioden mellom Würms første og annen kuldebølge. Szeleta-kulturen (Szeletien) og Istállóskő Dette representerer den eneste steinalderkultur som er oppkalt etter et funnsted i Ungarn: Szeleta-hulen i Bükk-fjellets østlige side, nord i landet. Også denne kulturen er datert til varmeperioden mellom Würms første og annen kuldebølge. Funnet består av 2 kulturlag, det eldste, nederste viser en alder på år og er følgelig fra tiden før Würm-perioden. Funnene derfra kan fremvise visse Moustérien-trekk. Viktigst er imidlertid det yngste, øverste lagets kultur, den egentlige Szeleden, datert med radiokarbon-metoden til år. Av funnene derfra er det lansespissene som er de mest oppsiktssvekkende: de er laget av kalsedon, en finkornet kvartsstein med en voksaktig lys glans. De er flate og bladformede, og er fint bearbeidet. Mer fullkomne og finere redskaper ble det neppe laget av urmennesket på noe annet sted. Festet på et treskaft (lanse) eller en stang (pil) ble de til virkelige og farlige angrepsvåpen, i så vel jakt som i krig. Samtidig eksisterte det en annen kultur som kalles Aurignacien, like ved siden av Szeleta-kulturens funnsteder, men på de vestlige deler av Bükk-fjellet, med Istállóskő som viktigste funnsted. Det er rimelig å anta at det her er tale om 2 ulike etniske grupper som ikke hadde kontakt med hverandre, sogar unngikk de kanskje hverandre med vilje; det kan i hvert fall ikke påvises spor etter gjensidig påvirkning eller møte mellom dem. Copyright Mikes International , Vince Sulyok

17 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR I. Karpatbekkenet før det ungarske landnåmet I motsetning til Szeleta-folkets bladformede steinlansespisser, brukte Istállóskő-kulturens menneske ben til å lage lansespisser av. Og ikke bare lansespisser, men også 2-4 cm lange pilspisser. Dette er det tidligste bevis på pilens bruk i hele Europa. Radio-karbon-dateringen av funnet viser en alder på år. Det ble dessuten funnet en benfløyte som visstnok ble brukt ved ulike anledninger og seremonier, som f.eks. forut for jakten. En annen lansespiss som ble funnet i Miskolc må ha fungert som verdighetstegn av en høvding, noe som tyder på en viss sosial differensiering, og at visse regler og lover nå fikk innpass i samfunnslivet. Gravetti-kulturen Omkring år f.kr. ble en helt ny kultur dominerende i Mellom- og Øst-Europa, og bredte seg derfra stadig mer vestover. Det var et sammenhengende kulturkompleks uten direkte forbindelser til områdets tidligere kulturer. Også dette var en jaktkultur, basert på reinflokkenes stadige sig mot nord- og nordvest. Det var en utpreget lavlandskultur. Gravetti-folket slo seg ned overalt i slettelandet, langs elvene og i dalstrøkene, eller i svakt kuperte områder. De hadde permanente boplasser og bygget seg boliger som alt kan karakteriseres som hus. Til de mest typiske funn av Gravetti-kulturen hører i første rekke små kvinnelige skulpturelle figurer (som ble funnet i boligene og ikke, som i vestligere Europa, ved kultstede-ne); dessuten dyreskulpturer og små prydede redskaper laget av ben og mammutens støttenner. De begravde sine døde systematisk og etter faste regler. Deres viktigste bosetnigsområder var å finne ved Donaukneet (like ovenfor Budapest) og i Transdanubia (Jankovich-hulen, Gerecse-fjellet, Remetehulen, Ságvár). MESOLITTISK OG NEOLITTISK TID Mesolithikum Mesolittisk tid faller i området sammen med varmeperioden som satte inn etter siste istid og varte frem til om lag år f.kr. I første rekke var det den store klimaendringen som satte sitt preg på forholdene. Isen trakk seg stadig mer nordover og ble etterfulgt av dyrene, i første rekke reinflokkene. Befolkningen som jo nettopp baserte sitt underhold på å drive jakt, måtte følge etter. Hele deres levesett og redskapsforråd var spesialisert på og tilpasset dette bestemte økologiske system, de ble derfor etter hvert nødt til å forlate Karpatbekkenet. Populasjonen der gikk da kraftig tilbake, og det oppsto formelig et tomrom med bare spredte befolkningsgrupper bosatt hist og her. Det er derfor naturlig at det bare ble funnet svært få bosetningsplasser fra denne tid, tilsammen kjenner man til vel 40 funnsteder, overveiende langs elvene, men enkeltfunnene generelt er fåtallige og av beskjeden kvalitet. Mesolittisk tid faller i området sammen med varmeperioden som satte inn etter siste istid og varte frem til om lag år f.kr. I første rekke var det den store klimaendringen som satte sitt preg på forholdene. Isen trakk seg stadig mer nordover og ble etterfulgt av dyrene, i første rekke reinflokkene. Befolkningen som jo nettopp baserte sitt underhold på å drive jakt, måtte følge etter. Hele deres levesett og redskapsforråd var spesialisert på og tilpasset dette bestemte økologiske system, de ble derfor etter hvert nødt til å forlate Karpatbekkenet. Populasjonen der gikk da kraftig tilbake, og det oppsto formelig et tomrom med bare spredte befolkningsgrupper bosatt hist og her. Det er derfor naturlig at det bare ble funnet svært få bosetningsplasser fra denne tid, tilsammen kjenner man til vel 40 funnsteder, overveiende langs elvene, men enkeltfunnene generelt er fåtallige og av beskjeden kvalitet. Yngre steinalder ( f.kr.) En gang i 7. eller 6. årtusen f.kr. kom det nye folkegrupper fra Midt-Østen over til Europa, og nådde snart frem til det ungarske slettelandet. Det virkelig revolusjonerende ved dem var at de brakte med seg en jordbrukskultur som, sammen-smeltet med de lokale steinalderkulturer, ble innledningen til en Copyright Mikes International , Vince Sulyok

18 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR I. Karpatbekkenet før det ungarske landnåmet grunnleggende ny utvikling i Karpatbekkenet. Før deres tilsynekomst var menneskene her veidemenn og sankere, eventuelt fiskere. Jordbrukskulturen førte til dyptgripende endringer av så vel natur som samfunn: man gikk over til bevisst å dyrke bestemte planter (utvelgelse og foredling av kornsorter og andre nyttevekster). Det oppsto samtidig behov for nye redskaper som igjen forutsatte nye tekniske metoder. Man temmet visse dyrearter, og kvegdrift fikk etter hvert stadig større innpass. Alt dette førte med seg omfattende økonomiske og sosiale omveltninger, ikke minst i form av fast bosetning og fremveksten av privat eiendom. Den eldste og mest omfattende neolittiske kultur i Ungarn er Körös-kulturen, som kan oppvise en klar forbindelse med den sørslaviske Starčevo-kultur. Dens sentrale områder lå i det sørøstlige Alföld (Store slettelandet). Körös-folket dyrket hvete og bygg, deres husdyr var til å begynne med sauer og geiter, men av lokale dyrearter temmet de senere også kyr og svin (hesten derimot ble innført noe senere fra steppeområdene i Sør-Russland). Hakkene og sigdene ble laget av ben, og de kjente til møllesteinen. Ved hjelp av slipe- og boreteknikken forbedret de dessuten vesentlig de gamle steinredskapene. De begynte å veve og spinne, og utviklet pottemarkerhåndverket. De tok også treet i bruk i stadig større omfang. Det mest karakteristiske for deres åndsliv var fruktbarhetskultusen (jfr. kvinnestatuettene), samt særegne, faste begravelsesskikker. Her må nevnes også det oppsiktsvekkende funn av 3 leirtavler i Alsótatárlaka (rumensk Tartaria) i Transsylvania, med tegn risset inn, som viser stor likhet med de skrifttegn, som ble brukt i det gamle Mesopotamia. Det finnes enkelte slike tegn også på keramikkfunnene fra Tordos ved elven Maros. Enkelte formoder at det var sumeriske folkestammer som hadde brakt tavlene med seg hit, eller laget dem her etter å ha bosatt seg i disse traktene. Ved siden av Körös-kulturen finner vi fra denne tid også 2 andre kulturer i Ungarn: Linearkeramikkkulturen fra det store slettelandet og Linearkeramikk-kulturen fra Transdanubia. Vi må desutten nevne de såkalte tell-bosetningene fra slettelandet: sammenhengende bosetning over lengre tid førte ved en rekke steder til dannelsen av byhauger (tells), hvor generasjoners gamle hus ble jevnet med jorden og nye bygd over de gamle ruinene; dette førte etter hvert til at landsbyene eller de enkelte hus kom til å ligge langt høyere enn slettelandets naturlige nivå. I hele den neolittiske tid mottok Karpatbekkenet stadig nye bølger av ulike folkeslag fra syd og øst, som brakte med seg nye kunnskaper og impulser, og som i sin tur ble videreformidlet vest- og nordover og bidro dermed, som viktig bindeledd, til at jordbrukskulturen fikk sin utbredelse også der. KOBBERALDEREN ( F.KR.) I motsetning til Vest- og Nord-Europa, fant det i Ungarn mellom neolittisk tid og bronsealder også sted en såkalt kobberalder.grunnlaget for det var i første rekke områdets rike kobberforekomster, men kontakten med middelhavslandene og Midt-Østen må også ha spilt en betydelig rolle. Den viktigste og eldste kobberalderkultur i Ungarn var Tiszapolgár-kulturen. Det nye metallet, kobberet, var vel egnet til å lage nye og mer effektive krigsvåpen av. Det sikret dermed et teknisk-militært overtak for dem som var i besittelse av kobbervåpen. Man antar at det omtrent samtidig inntrådte en klimaendring med vesentlig mindre nedbør og tørrere, varmere vær, noe som skapte mindre gunstige vilkår for jordbruket enn det som fantes i senneolittisk tid. Åkerbruket mistet dermed sin dominerende stilling til fordel for kvegdrift. For å beskytte kvegflokkene og for å få utvidet beiteområdene, trengte man en skare av sterke menn som stadig bar våpen på seg. Skaren fikk snart en maktposisjon som ikke bare var rettet utad mot fiendtlige stammer, men også innad. Dette førte til en utpreget sosial differensiering og dannelsen av et tynt skikt av militæraristokrati, gjerne med en prestekonge i spissen. Dette fremgår meget tydelig av de aktuelle gravfunn: krigerskiktets menn fikk gjerne med seg våpen laget av kobber i graven som tegn på deres makt til nå er det funnet bortimot 200 slike våpen, de Heste av dem økser. Rike gravfunn av gullsmykker i de samme graver forsterker dette inntrykket ytterli- gere. Lengyel-kulturen i Transdanubia, som eksisterte omtrent på samme tid som Tiszapolgár-kulturen, fremviser stort sett de samme trekk, men dens grunnlag synes å ha vært noe spinklere. Mest utmerker den seg ved sin keramikk, med vakre malte farver. Kulturens Balaton-gruppe fremviser friske egeiske-anatoliske kulturelementer, formidlet gjennom Balkan av så å si permanente folkebevegelser. Den såkalte Badener-kultur (i Ungarn også kalt Péceler-kultur etter et viktig ungarsk funnsted) oppsto i den sene kobberalderen som en sammensmelting av disse sydlige kulturimpulser og av trekk som karakteriserte stedets urbefolkning som var bosatt her fra yngre paleolittisk tid (mennesket av Crô-Magnon- Copyright Mikes International , Vince Sulyok

19 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR I. Karpatbekkenet før det ungarske landnåmet type). Det betydeligste funn fra den tid er en modell av en kjerre med 4 hjul, laget av leir; originalen, som visstnok var av østlig herkomst og hadde en kraftig trekonstruksjon, ble trukket av 4 okser. Dette funn er det første bevis på at denne farkost, som revolusjonerte transporten, har nådd frem til Mellom-Europa. Også et annet makeløst funn fra denne kultur må nevnes her: de antropomorfe urnene; asken av de brente avdøde ble lagt i urner som var formet som et menneske. Liknende funn er kun gjort i Troja. Like før utgangen av kobberalderen ble de østlige delene av det store slettelandet invadert av et nomadisk folkeslag fra de eurasiske steppene. Det var et hyrdefolk med store kvegflokker. Deres samfunn var organisert av militære ledere som etter døden ofte fikk flere meter høye jordhauger, såkalte kurganer. over sine graver. Man tror det var dette folk som brakte med seg hesten, temmet til husdyr på steppene, til Mellom-Europa. BRONSEALDEREN ( F.KR.) Bronsen er en legering av kobber og tinn (eventuelt antimon). Kunnskapen om denne legering og om å kunne støpe forskjellige gjenstander (smykker, våpen, redskaper) av bronse, kom til Karpatbekkenet fra Midt-Østen, med en forsinkelse på vel tusen år. Til gjengjeld ble den her et varig fenomen, og oppnådde en blomstring og kvalitetsmessig høyde som få andre steder. Også i verdenssammenheng regnes området som særdeles rikt på bronsealderfunn: i hele Eurasia er det nettopp de ungarske museene som har de fleste støpeformer fra bronsealderen i sin samling. Dette var ingen tilfeldighet. Karpatbekkenet hørte til de få steder, hvor begge de nødvendige komponenter til bronse: kobber og tinn, fantes i tilstrekkelige mengder og så å si side om side. En annen vesentlig faktor var områdets økonomi: mens store deler av Vest- og Nord-Europa fortsatt sto på steinaldertrinnet med sine veidemenn og sankerfolk, hadde jordbruket for lengst fått sin første virkelige blomstringsperiode i Mellom- Europa, i første rekke i de områder som ble omfattet av det historiske Ungarn. Bronsealderstadiets grunnleggende forutsetning var nettopp en jordbruksproduksjon, som kunne gi tilstrekkelig overskudd til å underholde det nødvendige antall håndverkere og gruvearbeidere videre en handelsstand og en stabiliserende sentralmakt med krigere, byråkrater, herskere og kanskje også presteskap. Differensieringen av samfunnet i Karpatområdet var allerede kommet tilstrekkelig langt for dette: det oppsto rikdom og kapitaloppsamling med en flerfoldig lag-inndeling av befolkningen. Ungarn lå dessuten i krysningspunktet for viktige internasjonale handelsruter. (Den urgamle byttehandelen ble ovenikjøpet mer og mer omformet i retning av en penge-husholdning, der gull-, sølv-, kobber- og bronsestykker av bestemt form og vekt utgjorde pengeenhetene.) Gjennom hele bronsealderperioden fantes det en rekke ulike kulturer og kulturgrupper i området, som eksisterte stort sett fredelig ved siden av hverandre, med en gjensidig påvirkning av hverandre (Nagyrévkulturen, Hatvan-kulturen, Perjámos-kulturen, Vatya-kulturen, Wietenberg-kulturen, Gravhaug-kulturen, Piliny-kulturen, Gava-kulturen m.fl.). Bosetningsmønsteret var landsbyer, enkelte steder reist på byhauger (tells), og stadig oftere omgitt av jordvoller og vannførende grøfter, og med en befestet bygning i sentrum som snart kunne kalles en borg. Redskap som var laget av stein, horn og ben, spilte fortsatt en viktig rolle, men de fleste våpen og dagliglivets redskaper av betydning, samt smykkene, ble nå i første rekke laget av bronse eller kobber. De fleste arkeologiske funn stammer fra graver, noe som ikke bare nøye henger sammen med den økonomiske blomstringstid, men også med de dominerende gravskikkene: i senbronsealderen for eksempel, i urnemark-kulturens tid, ble likene brent og asken plassert i urner; da fulgte praktisk talt ingen gjenstander med. En rekke interessante funn stammer tydeligvis fra såkalte ofringer, en religiøs skikk som fikk stor utbredelse i den yngre bronsealder: kostbare gjenstander ble lagt i krukker og urner, og gjemt i jorden eller i en myr, viet til guddommen. Frem til 13.årh. f.kr. hersket det stort sett usedvanlig stabile forhold i Karpatbekkenet. Fortsatt fantes det selvfølgelig folkebevegelser innen området, dessuten trengte det seg stadig nye folkestammer inn utenfra. Men alt i alt fant det likevel sted en sammenhengende fredelig utvikling, med betydelige tekniske fremskritt, økonomisk og kulturell blomstring århundre etter århundre, i vel 800 år. Da inntraff det imidlertid en katastrofe så universal at den er uten parallell i Ungarns urtidshistorie. Praktisk talt alt gikk da til grunne som følge av en fremmed invasjon av betydelig omfang. Bortsett fra Piliny-kulturen, overlevde ingen av de andre nevnte kulturer dette. Bosetningene ble fraflyttet og ødelagt. Store mengder kostbarheter av bronse og gull er blitt gravd ned omtrent samtidig og ens over hele området, etter alt å dømme gjemt for en fremrykkende fiende; folk hentet aldri mer frem disse skattene, fordi de var blitt drept eller jaget vekk. Vi vet at det nettopp i dette tidsrom fant sted en dyptgående omveltningsprosess i hele Middelhavsområdet, fra Italia til Palestina, Copyright Mikes International , Vince Sulyok

20 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR I. Karpatbekkenet før det ungarske landnåmet fra Egypt til Balkan. Italikerne erobret store deler av dagens Italia, frigerne flyttet fra Balkan til Lilleasia, illyrerne invaderte det vestlige Balkan, den doriske stamme (og kanskje også de andre greske stammene) toget igjennom Ungarn (kan landet sogar ha vært deres utgangspunkt som enkelte mener?) og igjennom Balkan frem til Peloponnesos. Ingen vet i dag om katastrofen i Karpatbekkenet eventuelt kan knyttes til disse folkebegelsene, og hvem som da sto for ødeleggelsene som utslettet en betydelig del av befolkningen. Bronsealderens siste fase i Ungarn kalles urnemarkperioden, og er karakterisert av visse særegne gravskikker. Bronsekunsten nådde nå sitt høydepunkt, men også jernet er allerede til stede. Datidens jern var dog av en vesentlig ringere kvalitet enn våre dagers, slik at bronsen ennå lenge fikk beholde sin forrang i Karpatbekkenet, hvor kobber- og tinngruvene fortsatt var intakte. JERNALDEREN (800 F.KR. TIL BEGYNNELSEN AV VÅR TIDSREGNING) Jernalderen, den yngste av de forhistoriske periodene, er preget av at jern i stadig større utstrekning ble benyttet til å lage redskap og våpen. Overgangen fra bronsealderen skjedde i Karpatbekkenet i løpet av 800- tallet f.kr. Jernet gjorde seg snart gjeldende på de fleste felter av livet. Især var det av stor betydning at jordbruksredskapene fra nå av ble mer varierte og effektive (hakke, sigd, ljå, snart også plugjernet). Det teknologiske fremskritt gjaldt imidlertid også våpnene, som dominerer stort i gravfunnene. Av dem får vi faktisk inntrykk av en temmelig krigersk tidsalder. I virkeligheten fant det imidlertid sted en stort sett fredelig utvikling, i hvert fall i det midtre Donau-området. Rent generelt kan man likevel si at jernet og jernteknologien overalt førte til at lagdelingen av befolkningen økte betraktelig. Skytiske folkeslag Den østlige del av Karpatbekkenet ble ved inngangen til jernalderen formelig oversvømmet av folkestammer fra kontinentets østlige steppeområder. Lenge trodde man at de var identiske med kimmerne, et nomadisk iransk rytterfolk fra Kaukasus. Kimmerne på sin side skal visstnok være identiske med kimmerierne, et folkeslag som ifølge Homer opprinnelig hadde holdt til ved den fjerneste bredde av Okeanosstrømmen, men som av historikeren Herodot ble plassert ved det Asovske havet. Ungarske historierverker bruker i dag betegnelsen preskyterne når de snakker om denne nomadiske folkestamme fra øst. Periodens kultur kalles, enda mer forsiktig, for Mezőcsát-kulturen, etter et viktig funnsted. Denne kultur var overraskende ensartet for hele området. De mest karakteristiske funnene er nok av utrustning og utstyr (seletøy) som står i forbindelse med deres hestehold, kjerre- og vognbruk og deres levesett som ryttere. De prydet gjerne gjenstandene sine med hestehoder hesten sto formelig i sentrum av deres liv. De kjente til, og brukte jernet, men som oftest bare til smykker! Omkring år 550 f.kr. nådde folkevandringens neste bølge frem til Karpatbekkenet: skyterne. Det var et iransk nomadefolk, som fra 700-tallet f.kr. bodde i steppelandet nord for Svartehavet og dominerte etter hvert utstrakte områder fra det Kaspiske hav til Donau. (Ungarske sagn fra eldre tider, ungarske og utenlandske krønikerskrivere fra middelalderen med den ungarske Anonymus i spissen jfr. hans Gesta Hungarorum har ment at magyarene er etterkommere av skyterne. Det er nok så at begge kom fra de samme geografiske trakter til Karpatbekkenet, og at også deres levesett og kultur var tilnærmet identiske. For tiden er imidlertid skyternes iranske herkomst alminnelig akseptert, noe som i hvert fall utelukker etnisk identitet mellom de to folk. Det som imidlertid ikke er utelukket, er at ungarerne under sin langvarige vandring i steppeområdene eventuelt kan ha hørt til, eller under en iransk-skytisk statsdannelse i lengre eller kortere tid.) Skyternes inntrengen i Karpatbekkenet var bare en av bølgetoppene i tidens betydelige folkebevegelser. Andre kan ha vært forårsaket av hærtoget til perser-kongen Darius (Dareios) i år 513 f.kr. Hans mektige hærstyrke dro da igjennom det østlige Balkan, krysset det nederste løp av Donau og marsjerte langt inn i steppeområdene. Skyternes innvandring i Karpatbekkenet førte til at det store ungarske sletteland som dets vestligste utpost, fra nå av ble en del av et utstrakt nomadisk folke-konglomerat med felles kulturgrunnlag. I første rekke er det fyrstegravene (Ártánd, Tápiószentmárton) som med sine rike funn (hjorteformet skjoldbeslag av gull, bronsespeil, pilekoggere, stridsøkser, sverd, spyd med gull- og sølvbeslag, og masser av smykker) gir oss et betagende bilde av denne kultur. Deres krigsvåpen var av jern, noe som gjorde dem overlegne i Copyright Mikes International , Vince Sulyok

Den som dør, får se. Inger Marie Ruud. Gravskikker og forestillinger om døden i noen religioner og kulturer

Den som dør, får se. Inger Marie Ruud. Gravskikker og forestillinger om døden i noen religioner og kulturer Skrifter fra Universitetsbiblioteket i Oslo 2 Inger Marie Ruud Den som dør, får se Gravskikker og forestillinger om døden i noen religioner og kulturer Den som dør, får se Gravskikker og forestillinger

Detaljer

Carintiakompendium Vårlaiv 2005. Jakaens budbringer. Til deg, du Heid og bleike Myr med Bukkeblad, der Hegre stig og Heilo flyr, eg gjev mitt Kvad.

Carintiakompendium Vårlaiv 2005. Jakaens budbringer. Til deg, du Heid og bleike Myr med Bukkeblad, der Hegre stig og Heilo flyr, eg gjev mitt Kvad. Carintiakompendium Vårlaiv 2005 Jakaens budbringer Til deg, du Heid og bleike Myr med Bukkeblad, der Hegre stig og Heilo flyr, eg gjev mitt Kvad. Til deg, du visne Lyng um Haug, der Draumar sviv, eg gjev

Detaljer

Handel mellom Trakere og Mykenere et gyllent foretak 1 Af Knut Fossdal Eskeland

Handel mellom Trakere og Mykenere et gyllent foretak 1 Af Knut Fossdal Eskeland Handel mellom Trakere og Mykenere et gyllent foretak 1 Af Knut Fossdal Eskeland I denne artikkelen setter jeg fokus på en lite utforsket side ved handel og sosial interaksjon i Egeisk bronsealder: handel

Detaljer

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Norský jazyk a literatura Alice Týnská Bergen gjennom tidenes forvandling; en kulturhistorisk studie BAKALÁŘSKÁ

Detaljer

Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika

Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika W O R D S O F R A G E P R E S S 2 0 1 3 Knut Rage, 2013 2 3 - Innhold - Et hellig oppdrag s. 4 En merkelig merkestein

Detaljer

Hardangervidda gjennom 9500 år. en kulturhistorisk rapport

Hardangervidda gjennom 9500 år. en kulturhistorisk rapport Hardangervidda gjennom 9500 år - en kulturhistorisk rapport 1 2 Innledning Norge er det eneste landet i Europa som har fjellområder med villrein. Det er derfor et nasjonalt mål og ansvar å sikre villreinen

Detaljer

Grønn politisk økonomisk analyse

Grønn politisk økonomisk analyse Grønn politisk økonomisk analyse Arne Thodok Eriksen Grønn politisk økonomisk analyse KOLOFON FORLAG Arne Thodok Eriksen Kolofon Forlag 2009 Produksjon: Kolofon Forlag Boken kan kjøpes i bokhandel eller

Detaljer

Runematerialet fra Tønsberg

Runematerialet fra Tønsberg Runematerialet fra Tønsberg Charlotte Johannessen Masteravhandling i Nordic Viking and Medieval Culture Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Høsten

Detaljer

Vikingene hvem var de?

Vikingene hvem var de? Vikingene hvem var de? Anes Erik Bakija I moderne interpretasjon framstilles ofte vikingene som fryktløse barbarer, med store skjegg og kropper som okser. De landet på kysten med de digre skipene deres,

Detaljer

Individet og naturen. Hans Kolstad: I Natur og menneske: en tilgrunnliggende konsubstansialitet

Individet og naturen. Hans Kolstad: I Natur og menneske: en tilgrunnliggende konsubstansialitet Hans Kolstad: Individet og naturen Vi tar naturen som en så konstant og vesentlig del av vårt miljø at vi knapt stiller oss spørsmålet om dens betydning i et større kulturhistorisk perspektiv. Dette spørsmålet

Detaljer

En sikker kilde til kunnskap om vin. En sikker kilde til kunnskap om vin * *

En sikker kilde til kunnskap om vin. En sikker kilde til kunnskap om vin * * * 2.2014 ÅRGANG 28 En sikker kilde til kunnskap om vin Et årsabonnement dekker fem nummer av Vinforum pluss seks elektroniske nyhetsbrev. Pris i Norge og Skandinavia kr 540, i øvrige utland kr 590. Bestill

Detaljer

ENGELSK FOKUS PÅ SPRÅK I VERDEN USA. India. Australia. Storbritannia. Sør-Afrika. Irland. Jamaica. Filippinene. Zimbabwe.

ENGELSK FOKUS PÅ SPRÅK I VERDEN USA. India. Australia. Storbritannia. Sør-Afrika. Irland. Jamaica. Filippinene. Zimbabwe. FREMMEDSPRÅKSENTERET FOKUS PÅ SPRÅK SPESIALUTGAVE / NR 9 / JANUAR 2008 Storbritannia USA Filippinene Jamaica Zimbabwe Australia New Zealand Irland Sør-Afrika India ENGELSK I VERDEN Aud Marit Simensen ENGELSK

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Indiske minoriteter i Dar es Salaam

Indiske minoriteter i Dar es Salaam Indiske minoriteter i Dar es Salaam Feltarbeidsoppgave fra Dar es Salaam, Tanzania Årsstudium/1.år bachelor i utviklingsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høgskolen i Oslo og

Detaljer

En historiografisk analyse av fremveksten av Mayasivilisasjonen

En historiografisk analyse av fremveksten av Mayasivilisasjonen En historiografisk analyse av fremveksten av Mayasivilisasjonen Nikolai Strømberg Auglænd Masteroppgave ved Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie/Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana

Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana Feltarbeidsoppgave fra Cape Coast, Ghana Årsstudium/1. år bachelor i utviklingsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høgskolen i Oslo

Detaljer

Rik på historie. - et riss av kulturhistoriens fysiske spor i Bærum. Regulering Natur og Idrett

Rik på historie. - et riss av kulturhistoriens fysiske spor i Bærum. Regulering Natur og Idrett Rik på historie - et riss av kulturhistoriens fysiske spor i Bærum Regulering Natur og Idrett Forord Velkommen til en reise i Bærums rike kulturarv, - fra eldre steinalder, jernalder, middelalder og frem

Detaljer

Den femte nattevakt. Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle

Den femte nattevakt. Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle Den femte nattevakt Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle Elin Kristina Tangen - Caroline Therese Tjernås - Bjarne Josefsen - Tormod Haugen Steinbakken

Detaljer

Ressurspermen GRØNN Metodistkirkens Diakoni- og evangeliseringsråd

Ressurspermen GRØNN Metodistkirkens Diakoni- og evangeliseringsråd Ressurspermen GRØNN Metodistkirkens Diakoni- og evangeliseringsråd Innholdsfortegnelse Forord 5 Teologi 7 Metodistisk miljøteologi en kortfattet presentasjon 9 Økoteologi 11 Et miljøvennlig verktøyskrin

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

revue PROSTOR samfunn politikk kultur kunst samfunnskultur i tsjekkisk-norsk dialog

revue PROSTOR samfunn politikk kultur kunst samfunnskultur i tsjekkisk-norsk dialog 87 88 revue PROSTOR samfunn politikk kultur kunst Norsk inspirasjon Norsk inspirasjon: samfunnskultur i tsjekkisk-norsk dialog Kjære lesere, dere har nå åpnet en publikasjon som har blitt til som en del

Detaljer

CATALOGUE RETROSPEKTIV

CATALOGUE RETROSPEKTIV 2 0 RETROSPECTIVE CATALOGUE RETROSPEKTIV KATALOG 1 3 2 0 RETROSPECTIVE CATALOGUE RETROSPEKTIV KATALOG 1 3 4 Utgitt av Hordaland kunstsenter 2014 5 Published by Hordaland Art Centre, 2014 6 30 TEKSTER PÅ

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Det som er jødisk. identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme. En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge

Det som er jødisk. identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme. En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge Det som er jødisk identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge Cora Alexa Døving og Vibeke Moe HL-senteret mai 2014 Utgitt av: HL-senteret

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. 1 Esek 38:2-4 Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek

Detaljer

UTVIKLINGEN AV DET SIVILE SAMFUNNET I EGYPT

UTVIKLINGEN AV DET SIVILE SAMFUNNET I EGYPT UTVIKLINGEN AV DET SIVILE SAMFUNNET I EGYPT Forholdet mellom private organisasjoner, Internasjonale NGOer og myndighetene i Egypt. Knut Tjosevik Universitetet i Bergen Våren 2007 1 Takk til: I forbindelse

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

PÉCS EUROPEISK KULTURHOVEDSTAD 2010. 14.årgang Nr. 3 Desember 2009 INNHOLD

PÉCS EUROPEISK KULTURHOVEDSTAD 2010. 14.årgang Nr. 3 Desember 2009 INNHOLD 14.årgang Nr. 3 Desember 2009 PÉCS EUROPEISK KULTURHOVEDSTAD 2010 Kjære lesere... Aktuelt... Ungarske juletradisjoner.. Europeisk kulturhovedstad 2010 Urangruven i Pécs.. INNHOLD s. 2 s. 3 s. 4 5 s. 6

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Klimaflaggellanterne, trollmannens kost og de 10 tankekors

Klimaflaggellanterne, trollmannens kost og de 10 tankekors Klimaflaggellanterne, trollmannens kost og de 10 tankekors Ole Humlum Professor i fysisk geografi Institutt for geofag Oslo Universitet E-post: Ole.Humlum@geo.uio.no WEB: http://folk.uio.no/olehum/ KLIMA:

Detaljer