UNGARNS HISTORIE OG KULTUR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGARNS HISTORIE OG KULTUR"

Transkript

1 VINCE SULYOK UNGARNS HISTORIE OG KULTUR Mikes International The Hague, Holland National Széchényi Library Budapest, Hungary 2006

2 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága, Hollandia. Számlaszám: Postbank rek.nr Cégbejegyzés: Stichtingenregister: S Kamer van Koophandel en Fabrieken Den Haag Terjesztés A könyv a következő Internet-címről tölthető le: Aki az -levelezési listánkon kíván szerepelni, kérjük küldjön egy t a következő címre: A kiadó nem rendelkezik anyagi forrásokkal. Többek áldozatos munkájából és adományaiból tartja fenn magát. Adományokat szívesen fogadunk. Cím A szerkesztőség, illetve a kiadó elérhető a következő címeken: Levelezési cím: P.O. Box 10249, 2501 HE, Den Haag, Hollandia Publisher Foundation 'Stichting MIKES INTERNATIONAL', established in The Hague, Holland. Account: Postbank rek.nr Registered: Stichtingenregister: S Kamer van Koophandel en Fabrieken Den Haag Distribution The book can be downloaded from the following Internet-address: If you wish to subscribe to the mailing list, please send an to the following address: The publisher has no financial sources. It is supported by many in the form of voluntary work and gifts. We kindly appreciate your gifts. Address The Editors and the Publisher can be contacted at the following addresses: Postal address: P.O. Box 10249, 2501 HE, Den Haag, Holland ISSN ISBN-10: ISBN-13: NUR 410 Mikes International , Vince Sulyok , All Rights Reserved Copyright Mikes International , Vince Sulyok II -

3 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR PUBLISHER S PREFACE Today we continue publishing electronically the œuvre of Vince Sulyok the Hungarian born poet, literary translator and librarian living in Norway. Present volume entitled UNGARNS HISTORIE OG KULTUR (HUNGARY S HISTORY AND CULTURE) was initially published in traditional book form in Oslo in This encyclopaedic work written in Norwegian has already proved to be an invaluable source to the whole Scandinavian world interested in Hungarian history and culture. We created the electronic version of this volume in cooperation with the National Séchényi Library s Hungarian Electronic Library (Budapest, Hungary). Kristóf Bozzay and Ferenc Tóth, fellows of the National Széchényi Library, contributed to the technical preparation of the electronic version of this book. We wish to express our deepest gratitude to them. This work was sponsored by the Council of Hungarian Internet Providers (http://www.iszt.hu/). Other titles published within the HUNGARIAN LITERATURE IN THE WEST series: BORBÁNDI, Gyula (Ed.): ANTHOLOGY OF HUNGARIAN ESSAY IN THE WEST, 1986 (in Hungarian) BORBÁNDI, Gyula (Ed.): ANTHOLOGY OF HUNGARIAN TREATISE IN THE WEST, 1987 (in Hungarian) BORBÁNDI, Gyula: PORTRAY OF THE HUNGARIAN DIASPORA BORBÁNDI, Gyula & MOLNÁR, József (Ed.): ESSAYS ON THE HUNGARIAN REVOLUTION (in Hungarian) CSOÓRI, Sándor & KÁNYÁDI, Sándor: THIS IS ALSO EUROPE S VOICE (Translated from Hungarian into Norwegian by ABRAHAMSEN, Odd & SULYOK, Vince) CSOÓRI, Sándor: PEOPLE, BRANCHES (Translated from Hungarian into Norwegian by ABRAHAMSEN, Odd & SULYOK, Vince) CS. SZABÓ, László: THREE PAINTERS (in Hungarian) CS. SZABÓ, László: HUNS IN THE WEST (in Hungarian) CZIGÁNY, Lóránt: MY PASSPORT IS ENGLISH, BUT MY PRIDE IS HUNGARIAN (in Hungarian) EXPANSION OF CULTURES (in Hungarian) FERDINANDY, György (Ed.): ANTHOLOGY OF HUNGARIAN PROZE IN THE WEST, 1982 (in Hungarian) HOW DO WE SEE EACH OTHER DO WE SEE EACH OTHER IN (CENTRAL-)EUROPE? (in Hungarian and in English) HUNGARIAN YOUTH WORLD-WIDE (in Hungarian) IGNOTUS, Pál: MY PRISON DIARY (in Hungarian) ILLYÉS, Gyula: SELECTED POEMS (Translated from Hungarian into Norwegian by ØDEGÅRD, Knut & SULYOK, Vince) IN QUEST OF IDEAS (in Hungarian) JUHÁSZ, Vilmos: BARTÓK S YEARS IN AMERICA (in English) KEMENES GÉFIN, László (Ed.): ANTHOLOGY OF HUNGARIAN POETS IN THE WEST, 1980 (in Hungarian) NEW ATLANTIS (in Hungarian) PASTERNAK, Boris Leonidovich: CHRISTMAS STAR Late poems ( ) (Translated into Hungarian by GÖMÖRI, György & SULYOK, Vince) (in Hungarian) SEGESVARY, Victor: EARLY POEMS AND WRITINGS (in Hungarian) SULYOK, Vince: AN AUTUMN S ETERNAL MEMORY (in Hungarian) SULYOK, Vince: LIGHT SWIRL LIFE Subjective selection from 44 years poems (in Hungarian) SULYOK, Vince: A WORLD KNOCKED OVER ON ME (in Hungarian) SULYOK, Vince: UNDER AIMLESS SKY (in Hungarian) Copyright Mikes International , Vince Sulyok III -

4 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR SULYOK, Vince: YOU LIVE IN YOUR PAST (in Hungarian) THREE ESSAYS ON AVANTGARDE (in Hungarian) TOLLAS, Tibor (Ed.): GLORIA VICTIS 1956 ~ THE RESPONSE OF POETS THROUGHOUT THE WORLD TO THE HUNGARIAN FIGHT FOR FREEDOM OF 1956 (in Bulgarian, Chinese, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese) VOLD, Jan Erik: ICICLE PERIOD (Translated from Norwegian into Hungarian by: SULYOK, Vince) WESTERN HUNGARIAN SPIRITUALITY (in Hungarian) The Hague (Holland), July 22, 2006 MIKES INTERNATIONAL Copyright Mikes International , Vince Sulyok IV -

5 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR VINCE SULYOK Norsk-ungareren Vince Sulyok, f.1932, er forfatter, lyriker og oversetter. Han ble cand.philol. ved Universitetet i Oslo 1963 og har fra 1964 vært universitetsbibliotekar, senere førstebibliotekar på samme sted, med Øst-Europa og Hungarica som sitt spesiale. Han har utgitt en rekke bøker både på norsk og på ungarsk. Copyright Mikes International , Vince Sulyok V -

6 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR Vince Sulyok UNGARNS HISTORIE OG KULTUR Oslo, 1994 (ISBN ) Omslagbildet er hentet fra Képes Krónika (Billedkrønik) fra ca 1360, her gjengitt etter Helikon-forlagets faksimile-utgave, Budapest, Copyright Mikes International , Vince Sulyok VI -

7 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR INNHOLD Publisher s preface... III I. KARPATBEKKENET FØR DET UNGARSKE LANDNÅMET...2 ISTEDENFOR EN INNLEDNING... 3 MENNESKET I KARPATBEKKENET I FØRHISTORISK TID... 4 PALEOLITTISK TID... 4 Rudapithecus Hungaricus... 4 Homo erectus palaeohungaricus... 4 Neandertaler-mennesket i Ungarn... 5 Szeleta-kulturen (Szeletien) og Istállóskő... 5 Gravetti-kulturen... 6 MESOLITTISK OG NEOLITTISK TID... 6 Mesolithikum... 6 Yngre steinalder ( f.kr.)... 6 KOBBERALDEREN ( F.KR.)... 7 BRONSEALDEREN ( F.KR.)... 8 JERNALDEREN (800 F.KR. TIL BEGYNNELSEN AV VÅR TIDSREGNING)... 9 Skytiske folkeslag... 9 Kelterne Transsylvania før romerne ROMERNES TID I UNGARN Etableringen av Donau-limes Markomanner, kvader, sarmater Pannonias romanisering Dacia Trajana og Dacia Ripensis Romernes siste århundre i Pannonia FOLKEVANDRINGSTIDENS STORE BØLGER Hunerne Germanernes århundre på ungarsk jord Avarenes rike ( ) Frankene i Pannonia Slavene i Pannonia Donaubulgarene i Sydøst-Ungarn ET STERKT BEGRENSET UTVALG LITTERATUR PÅ VESTLIGE SPRÅK II. DET UNGARSKE FOLK: HERKOMST, SPRÅK OG HISTORIE TIL 997 E.KR...30 UNGARSK SPRÅK UNGARERNES HERKOMST Teorier omkring det finsk-ugriske urhjem Fenno-ugriernes materielle kultur Basjkiria Magna Hungaria Fenno-ugriernes åndelige kultur UNGARERNES FØRSTE ÅRTUSEN SOM EGET FOLK Siget sydover Kontakt med iranske folkeslag Kontakt med hunerne og avarerne Kontakt med onogur-bulgarerne I khazarernes rike FRA ETELKÖZ TIL KARPATBEKKENET Ungarerne i tidens skrevne kilder I Etelköz Petsjeneger-angrep på Etelköz, og det ungarske landnåm i Karpatbekkenet Transdanubias (Pannonias) erobring LANDNÅMETIDENS UNGARSKE KULTUR Næring, bolig, mat og kledning Copyright Mikes International , Vince Sulyok VII -

8 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR Sjamanisme og andre former for religiøsitet Magyarenes møte med de store religionene Ungarsk kunst på tallet Den ungarske musikk og dens røtter HÆRTOGENES OG RØVEFERDENES TID I EUROPA Samfunnet på begynnelsen av 900-tallet Et utsatt Europa, herjet fra tre kanter Første fase av de ungarske innfall ( ) Annen fase av streiftogene ( ) Fyrst Taksonys tid ( ) Storfyrst Géza: fredspolitikk og reformer ( ) ET STERKT BEGRENSET UTVALG LITTERATUR PÅ VESTLIGE SPRÅK III. ÁRPÁDENES MIDDELALDERRIKE DEN UNGARSKE STAT BLIR TIL Istváns år som storfyrste Kroningen Sentralmakt kontra høvdinger Kong Istváns kriger Landets territoriale omorganisering og sosiale omforming Lovgiveren Åndelig kultur i Istváns Ungarn Tronfølgerproblemer UROLIGE OG KRISEFULLE ÅR Peter Orseolos første periode på tronen Samuel Abas forsøk ( ) Peters annen periode ( ) Kong András stabiliserer landet Striden mellom kronen og sverdet Kong Bélas tre år ( ) Salamon ( ) Géza 1 på tronen ( ) OPPBLOMSTRING UNDER LÁSZLÓ 1 DEN HELLIGE ( ) Stabiliseringprosessen Kanonisering av ungarske helgener Kriger og erobringer KÁLMÁN DEN BOKLÆRDE ( ) Det første korstog og Ungarn Den opprørske hertug Álmos Fullføringen av Kroatias erobring og andre kriger Kálmáns lovgivning TID AV INDRE OG YTRE STRIDIGHETER István 2, Béla 2 den blinde, Géza 2, István 3 ( ) og hans motkonger UNGARSK SAMFUNN PÅ 1100-TALLET KONSOLIDERING UNDER BÉLA 3 ( ) ET UROENS TIÅR FØYDALT ANARKI OG KONG ANDRÁS 2S TID Den nye økonomiske politikk Den gyldne bulle Ytre og indre problemer i András 2s siste år EN HERSKER AV STORT FORMAT: BÉLA 4 ( ) Føydale oppløsningstendenser Mongol-tatarenes invasjon Gjenreisningsarbeidet Uoverensstemmelser med sønnen István ÁRPÁDSHUSETS SISTE KONGER István 5 ( ) László 4 Kumanen ( ) Copyright Mikes International , Vince Sulyok VIII -

9 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR András (Endre) 3 ( ) OG 1200-TALLETS ÅNDELIGE KULTUR Kunsten Litteraturen ET STERKT BEGRENSET UTVALG LITTERATUR PÅ VESTLIGE SPRÅK IV. MIDDELALDERUNGARN PÅ SITT HØYESTE OPPBLOMSTRING UNDER ANJOU-KONGENE Károly 1 Róbert (1301/ ) Lajos 1 den store ( ) Oh beata Ungheria! Ungarsk kultur på 1300-tallet Mária, rex Hungariae ( ) Sigismund av Luxemburg ( ) JÁNOS HUNYADIS TID Albrecht (Albert) av Habsburg ( ) János Hunyadis vei til makten Ulászló 1 (Vladislav 3, ) László 5 Posthumus ( ) og regenten Hunyadi MÁTYÁS HUNYADI (MATTIAS CORVINUS) DEN RETTFERDIGE ( ) Gjenreisning av kongemakten Drømmen om et mellomeuropeisk storrike Renessansefyrsten Mátyás VEIEN MOT KATASTROFEN Ulászló (Vladislav) 2 ( ) Den store ungarske bondekrigen Kulturlivet like før Mohács-katastrofen Lajos 2 ( ) og nederlaget ved Mohács ET STERKT BEGRENSET UTVALG LITTERATUR PÅ VESTLIGE SPRÅK V. DET TREDELTE UNGARN MELLOM TO FIENDER UNGARNS DELING I TRE ISTVÁN BÁTHORY ( ) SAMFUNNET I TRANSSYLVANIA PÅ 1500-TALLET DET KONGELIGE UNGARN PÅ 1500-TALLET REFORMASJONSTIDENS UNGARSKE KULTUR FØR, UNDER OG ETTER DEN LANGE KRIG ( ) BOCSKAI-OPPSTANDEN OG DEN SISTE BÁTHORY TRANSSYLVANIAS GLANSPERIODE I GÁBOR BETHLENS TID TRANSSYLVANIA OG DET KONGELIGE UNGARN TIL MIDTEN AV 1600-TALLET FYRSTEDØMME TRANSSYLVANIAS UNDERGANG ( ) SAMMENSVERGELSE OG OPPSTAND UNGARNS FRIGJØRING TALLETES UNGARSKE KULTUR OG SAMFUNN ET STERKT BEGRENSET UTVALG LITTERATUR PÅ VESTLIGE SPRÅK VI. UNGARN UNDER HABSBURGSK HERREDØMME FYRST RÁKÓCZIS FRIHETSKAMP I SKYGGEN AV ØSTERRIKE MARIA TERESIAS REGJERINGSJÅR OPPLYSNINGSTIDENS BLINDVEI: JOSEF 2 ( ) UNGARSK KULTUR PÅ 1700-TALLET UNGARNS NASJONALITETER VED INNGANGEN TIL 1800-TALLET Kroatene Serberne Rumenerne Slovakene Tyskerne Andre, mindre folkegrupper ET STERKT BEGRENSET UTVALG LITTERATUR PÅ VESTLIGE SPRÅK Copyright Mikes International , Vince Sulyok IX -

10 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR VII. FRA REFORMER OG REVOLUSJON TIL EN ABSOLUTISME I KRISE DEN NASJONALE ADELIGE UNGARSKE MOTSTAND OG LEOPOLD 2 ( ) DE UNGARSKE JAKOBINERE NAPOLEONSKRIGENE OG DERES ØKONOMISKE FØLGER REFORMTIDEN ( ) REVOLUSJONEN OG FRIHETSKAMPEN I 1848/ NEOABSOLUTISMENS ÅR OG FORLIKET ( ) KLASSISISME OG NASJONALROMANTIKK ET STERKT BEGRENSET UTVALG LITTERATUR PÅ VESTLIGE SPRÅK VIII. DOBBELTMONARKIETS TID ( ) POLITISK LIV I DUALISMENS TEGN I ÅRENE DOBBELMONARKIETS UTENRIKSPOLITIKK FRA ØKONOMISK VEKST OG SOSIALE PROBLEMER POLITISKE KRISEÅR UNGARNS KULTURELLE BELLE EPOQUE Litteraturen Musikk- og teaterliv; film Bildende kunst Utviklingen innen ungarsk vitenskap og teknologi UNGARN I DEN FØRSTE VERDENSKRIG ET STERKT BEGRENSET UTVALG LITTERATUR PÅ VESTLIGE SPRÅK IX. DET SELVSTENDIGE UNGARN KÁROLYIS BORGERLIGE REPUBLIKK RÅDSREPUBLIKKENS 133 DAGER HORTHYS MOTREVOLUSJON FREDSTRAKTATEN TELEKIS FØRSTE REGJERING OG KONG KARLS RESTAURASJONSFORSØK BETHLENS KONSOLIDERINGSPOLITIKK Konsolidering av de politiske forholdene i landet Konsolidering av det økonomiske liv Konsolidering av Ungarns utenrikspolitiske stilling DEN ØKONOMISKE VERDENSKRISE OG UNGARN Bethlen-regjeringens fall Gyula Károlyis mellomspill GÖMBÖS FORSØK PÅ EN NY POLITIKK DARÁNYIS REGJERING IMRÉDY-REGJERINGEN 14.MAI FEBRUAR 1939 OG REVISJONSPOLITIKKENS DELVISE SEIER TELEKI-POLITIKKENS TRAGEDIE UNGARN I DEN ANNEN VERDENSKRIG Bárdossy-regjeringen og Ungarns inntreden i krigen Kállays vinglepolitikk Den tyske okkupasjonen av Ungarn og Sztójays regjering Pilkorspartiets terrorregime og sluttfasen av krigen KULTUREN I UNGARN I MELLOMKRIGSTIDEN Vitenskap og samfunn Kulturpolitikk og åndsliv Litteraturen Musikk, teater, film Ungarsk maleri Billedhuggerkunsten, gobelinen og keramikken Arkitekturen Økende nasjonal-kulturell selvbevissthet ET STERKT BEGRENSET UTVALG LITTERATUR PÅ VESTLIGE SPRÅK REGISTER Copyright Mikes International , Vince Sulyok X -

11 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR KART Kart 1 : Ungarernes vandring Kart 2 : Ungarn ved utgangen av middelalderen Kart 3 : Tyrkisk erobring av Ungarn Kart 4 : Ungarns statsgrenser før og etter freden i Versailles (Trianon) Kart 5 : Ungarns territoriale forøkelser Kart 6 : Ungarn av i dag Copyright Mikes International , Vince Sulyok XI -

12 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR Til min kone, Eva, for uvurderlig hjelp Copyright Mikes International , Vince Sulyok

13 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR I. Karpatbekkenet før det ungarske landnåmet KARPATBEKKENET FØR DET UNGARSKE LANDNÅMET I. Copyright Mikes International , Vince Sulyok

14 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR I. Karpatbekkenet før det ungarske landnåmet ISTEDENFOR EN INNLEDNING Karpatbekkenet, området rundt Donaus midtre løp, er ofte karakterisert som en av verdens mest fullkomne geografiske enheter designed by nature to form one harmonius whole 1. Det ligger midt i det gamle Europas hjerte, omtrent like langt fra dets nordligste som sydligste punkt, fra Atlanterhavet som fra Uralfjellene. Det består av tre større enheter: Det store lavlandet, sletten øst for Donau; Pannonia eller Transdanubia, som er den mere kuperte vestlige del av Karpatbekkenet; Transsylvania (Dacia, ungarsk Erdély), det sydøstlige hjørne av området. Disse tre større enheter er i nordvest, nord, øst og sydøst i vel 1200 kms lengde omgitt av Karpatene, mens mot vest avgrenses området av de østligste utløp av Alpene, og mot syd av elven Sava, av nedre løp av Donau og Balkanfjellene. Alt dette gjør Karpatbekkenet lett synlig og identifiserbart på Europas fysisk-geografiske kart. De tildels ganske høye fjellkjedene danner en beskyttende, vanskelig forserbar barrière rundt området mot vær og vind, i visse tider også mot fiendtlige hærstyrker. Alt i alt utgjør Karpatbekkenet vel kvadratkilometer, trefjerdedelen av dette er under 500 m over havet, mens halvparten ligger vel m over havet. Det har et fordelaktig klima med fire årstider, gunstig influert av atlantiske, sydeuropeiske og kontinentale værforhold som gir et variert, men moderat værlag gjennom hele året. Dette, sammen med den stort sett gode og fruktbare jordsmonn, gir et godt grunnlag for både blomstrende jordbruk, fruktdyrking og vekst. Også områdets vannsystem er enhetlig: bortsett fra den transsylvanske elven Olt, munner alle dets større og mindre elver ut i Donau innenfor Karpatbekkenet. Områdets samlende og sentrale vannåre er altså Donau som gjennom tidene også har spilt en viktig rolle som ferdselsvei for internasjonal handel og samkvem. Men ved siden av å være en sjeldent fin geografisk enhet, utgjorde Karpatbekkenet lenge også en økonomisk og politisk enhet. I så måte var det hunerne som først var ute og samlet hele Karpatbekkenet i ett rike, men deres forsøk var av kort varighet. Vel hundre år etter dem ble området invadert av et nytt nomadisk folkeslag, avarene. Kjernen for deres rike lå på slettelandet mellom Donau og Tisza (Theiss); denne gang varte den politiske enheten i vel 250 år. En politisk ordning av varighet ble imidlertid først etablert av ungarerne. Staten de grunnla i år 896, har trosset ulike farer, fienders angrep fra nært og fjernt hold i over tusen år. De fruktbare slettene ved Donau øvet nemlig en meget stor tiltrekningskraft på utallige folkeslag gjennom tidene, også forut for ungarernes ankomst. I tusener av år har området vært et gjennomfartsland og en tumleplass for såvel fredelige innvandrere som krigerske plyndrende horder. Dets sentrale beliggenhet gjorde at det kom i veien for alskens erobrere og hærførere, men også for folkevandringens svære folkebevegelser, som i nesten uavbrutte bølger fulgte i sporene til hverandre. Enkelte av dem fikk varig fotfeste i området, og bukket først senere under og gikk opp i andre folkeslag, mens andre stoppet opp for kun en kortere periode før de ble drevet videre av egen trang eller av et annet og sterkere folk, som fulgte i hælene på dem. Den sentrale beliggenhet hadde imidlertid også visse fordeler. I første rekke at også viktige internasjonale handelsveier og ferdselsårer førte gjennom området. De reisende, handelsmennene såvel som pilegrimene og vagabondene, brakte med seg stadig nye vareslag, materielle goder, nye oppfinnelser og redskaper, men også nyheter, fremmede skikker, kulturelle impulser, som siden ga god grobunn for egen utvikling, og som i sin tur ble videreformidlet til omkringliggende trakter og land. For Vest-Europa var især formidlingen av jordbrukskulturens nye redskaper og metoder av stor betydning. Territoriet til det senere Ungarn ble således tidlig et møtested for ulike åndeligekulturelle strømninger og samtidig en buffersone for kryssende økonomiske, militære og politiske interesser. Minnene om disse er mangfoldige. For eldre tiders vedkommende ligger mesteparten av dem nok fortsatt i jorden, men det finnes også en masse arkeologiske funn som allerede ligger på muséenes hyller og beretter villig om svunne tiders mennesker og livsvilkår på disse trakter av verden. 1 Macartney, C.A.: Hungary. A short history. Edinb. 1962, s.l. Copyright Mikes International , Vince Sulyok

15 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR I. Karpatbekkenet før det ungarske landnåmet MENNESKET I KARPATBEKKENET I FØRHISTORISK TID PALEOLITTISK TID Den viktigste fordel ved Karpatenes høye, beskyttende barrière var områdets meget gunstige klimaforhold. Dette gjaldt ikke minst nedisingsperiodene vårt kontinent gjentatte ganger var blitt utsatt for. Man antar at mens praktisk talt hele den nordlige del av Europa ned mot Frankrike og Alpene i vest og Kiev i øst ved siste istid ble dekket av isen, forble selve Karpatbekkenet fullstendig isfritt. Selvfølgelig fant det også der sted klimaendringer, som så påvirket det lokale økosystem. Men vilkårene for livet, medregnet det menneskelige liv, ble aldri helt opphevet der. Ut fra dette er det bare naturlig at noen av de aller eldste spor etter mennesket i Europa, ja sogar i verden, nettopp er blitt funnet i dette området. Rudapithecus Hungaricus I siste del av jordens geologiske mellomtid dukket det blant pattedyrene frem en gruppe som vi nå kaller primatene. Den videre utvikling førte deretter til overfamilien Hominoidae som igjen deles i menneskeapefamilien, Pongidae og selve menneskefamilien, Hominidae. De siste har forlatt trærne og tilpasset seg livet på bakken. (Eller var det kanskje omvendt?) Etter hvert begynte de å lage redskaper. De fikk dessuten utviklet en hjerne som så stadig økte i volum. Fossile funn fra disse utviklingsstadier hører fortsatt til sjeldenhetene, men ut i fra disse kan det likevel fastslås at grenen Ramapithecus av overfamilien Hominoidae må være det utviklingsledd som i sin tid førte til den egentlige menneskeslekten Homo, først til Homo habilis, så til Homo erectus, Homo sapiens og sidegrenen Homo sapiens neanderthalensis, og til slutt Homo sapiens sapiens. Også derfor er det av stor betydning at det nylig er funnet fossile rester az Ramapithecus i det nordøstlige hjørne av Ungarn: Rudabánya, nær byen Miskolc. Funnet ble kalt Rudapithecus hungaricus og det anslås til å være millioner år gammelt. Funnene består av skalle- og kjevebenfragmenter og tenner som hørte til en gruppe på omlag tyve personer med avgjort homonide preg. Selve funnstedet understøtter sterkt den nylig fremsatte teorien om at menneskehetens vugge eventuelt ikke er å finne i Afrika, som det til nå har vært alminnelig antatt, men et eller annet sted i Eurasia. Homo erectus palaeohungaricus I 1962 gjorde man i Vértesszőlős i Ungarn interessante funn som viste seg å representere en av de eldste menneskelige boplasser i verden. Egentlig er det her ikke bare tale om en enkeltstående boplass, men hele fem som ligger parallelt og står i forbindelse med hverandre; dessuten består hver av dem av fire kulturlag (bo-nivå). Boplassene ligger like ved noen varmekilder, i bassengene til andre uttørkede kilder. Varmtvannets konstante nærvær må derfor ha spilt en avgjørende rolle i at nettopp dette stedet er blitt valgt til boplass. Utenom selve boplassene fant man et utall av fossile rester av planter og dyr, godt bevart i de ulike jord- og bergartslag. Disse gir oss meget verdifull informasjon om datidens plante- og dyreliv i området. Rundt boplassene finnes det et em dypt teppe av dyreben og annen type kjøkkenmødding, dessuten spor etter faste ildsteder; dette vitner om at Homo erectus palaeohungaricus allerede var i stand til å gjøre opp ild. Dessuten ble det gjort funn av mengder av steinredskaper laget av kvarsitt og kiselstein; de er såkalte choppers og chopping-tools, hvor steinstykkene på en enkel, men gjennomtenkt måte er bearbeidet til slag-, kløve-, hakke- og skraperedskaper. Enda viktigere var de mer konkrete spor etter urmennesket: fire små tenner som må ha tilhørt et ca 7 år gammelt barn, og et bakhodeben (os occipitale) av et menneske, dessuten et skarpt og tydelig avtrykk av en menneskelig venstrefot i en kalksteinplate. Målingene, gjennomført ved bruk av radioaktive isotoper, viser at dette mennesket og funnet generelt har en alder på minst år. Det som gjør funnet enda mer interessant, er hjernevolumet til dette mennesket: det antas å ha vært mellom cm 3 ; dette er større enn det Homo erectus har, funnet peker altså klart i retning mot utviklingens neste fase: Homo Copyright Mikes International , Vince Sulyok

16 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR I. Karpatbekkenet før det ungarske landnåmet sapiens, i hvert fall mot en såkalt Preneandertaler. Det antas videre at Vértesszőlős-mannen hadde en høyde på om lag 160 cm, en ganske anselig høyde for et menneske som levde i den varme interglasiale perioden mellom Mindel og Riss. Neandertaler-mennesket i Ungarn I mellom-paleolittisk tid var det Homo sapiens neanderthalensis og dets kultur som satte sitt preg på de tallrike funn i Karpatbekkenet. Dateringen av funnene viser at de er fra en periode som begynner ca år f.kr. og varer til vel f.kr. Tidens kultur generelt karakteriseres som Moustérienkultur. Av funnstedene må her i første rekke nevnes Subalyuk-hulen i Bükk-fjellet, med skjelettrester av en voksen kvinne og et barn. De var begravet, og det er første gangen at vi kan registrere tegn på en slik dødskultus i Ungarn. Funnene peker ellers i retning av organisert og spesialisert jakt. Det er funnet flere hundre steinredskaper, som praktisk talt ble laget i serie: økser, kniver, skrapere m.m. Funnet utmerker seg både ved utvalgets størrelse og bearbeidelsens fine kvalitet. I Transdanubia er Érd det viktigste funnstedet. Her ble det i en dobbel dalgryte avdekket en stor permanent jaktleir på 112 m 2 med tilsammen 5 kulturlag som er fra tidsperioden ca år til ca år f.kr. Disse kulturlagene var stappfulle av dyreben (om lag enkeltstykker av 34 forskjellige dyrearter, de ileste av bjørn), annet kjøkkenavfall, ildsteder og redskaper. I det ene hjørnet av jaktleiren fantes det en fordypning, en til dels underjordisk silo, som ble brukt til å lagre dyrekjøtt i; man har regnet ut at kvantumet i kjøttgraven kan ha nådd opp i kg ad gangen og etter endt jaktsesong. Érds kultur bærer tydelige preg av den såkalte Charentien-kultur som dets nordligste utpost. Råmaterialet til redskapene var også her kvarsitt og kiselstein. Funnstedet i Tata, en friluftskoloni for jaktfolk, ligner på bosetningsplassen i Vértesszőlős når det gjelder beliggenheten, men Tatas alder er datert til år f.kr. Kulturen her er av Moustérien-karakter, en overspesialisert gren av den. Her er det funnet vel redskaper, men også fabrikkavfall (små steinbiter, steinsplinter) på vel 150 kg, noe som skulle tyde på at det her var tale om et verksted som fremstilte redskaper på forretningsbasis. Funnene røper ellers at stedets beboere har spesialisert seg på mammutjakt. Et funnsted til må her nevnes, Lovas ved Balatonsjøens nordlige vidde. Her ble det drevet en farvegruve, enestående i sitt slag i datiden, hvor det ble utvunnet en rød jordart ( terre rouge ), oker eller jordfarve. Farvestoffet ble brukt ved begravelser: de strødde jordfarvepulver på sine avdøde en utpreget dødskultus, med andre ord. Man brukte dessuten den røde jordfarve ved visse religiøse riter og seremonier til å farve ansiktet og kroppen. Mennesket av denne kulturen hadde altså allerede visse religiøse forestillinger og trodde på et hinsides liv, et liv etter døden. Funnet er ellers datert til varmeperioden mellom Würms første og annen kuldebølge. Szeleta-kulturen (Szeletien) og Istállóskő Dette representerer den eneste steinalderkultur som er oppkalt etter et funnsted i Ungarn: Szeleta-hulen i Bükk-fjellets østlige side, nord i landet. Også denne kulturen er datert til varmeperioden mellom Würms første og annen kuldebølge. Funnet består av 2 kulturlag, det eldste, nederste viser en alder på år og er følgelig fra tiden før Würm-perioden. Funnene derfra kan fremvise visse Moustérien-trekk. Viktigst er imidlertid det yngste, øverste lagets kultur, den egentlige Szeleden, datert med radiokarbon-metoden til år. Av funnene derfra er det lansespissene som er de mest oppsiktssvekkende: de er laget av kalsedon, en finkornet kvartsstein med en voksaktig lys glans. De er flate og bladformede, og er fint bearbeidet. Mer fullkomne og finere redskaper ble det neppe laget av urmennesket på noe annet sted. Festet på et treskaft (lanse) eller en stang (pil) ble de til virkelige og farlige angrepsvåpen, i så vel jakt som i krig. Samtidig eksisterte det en annen kultur som kalles Aurignacien, like ved siden av Szeleta-kulturens funnsteder, men på de vestlige deler av Bükk-fjellet, med Istállóskő som viktigste funnsted. Det er rimelig å anta at det her er tale om 2 ulike etniske grupper som ikke hadde kontakt med hverandre, sogar unngikk de kanskje hverandre med vilje; det kan i hvert fall ikke påvises spor etter gjensidig påvirkning eller møte mellom dem. Copyright Mikes International , Vince Sulyok

17 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR I. Karpatbekkenet før det ungarske landnåmet I motsetning til Szeleta-folkets bladformede steinlansespisser, brukte Istállóskő-kulturens menneske ben til å lage lansespisser av. Og ikke bare lansespisser, men også 2-4 cm lange pilspisser. Dette er det tidligste bevis på pilens bruk i hele Europa. Radio-karbon-dateringen av funnet viser en alder på år. Det ble dessuten funnet en benfløyte som visstnok ble brukt ved ulike anledninger og seremonier, som f.eks. forut for jakten. En annen lansespiss som ble funnet i Miskolc må ha fungert som verdighetstegn av en høvding, noe som tyder på en viss sosial differensiering, og at visse regler og lover nå fikk innpass i samfunnslivet. Gravetti-kulturen Omkring år f.kr. ble en helt ny kultur dominerende i Mellom- og Øst-Europa, og bredte seg derfra stadig mer vestover. Det var et sammenhengende kulturkompleks uten direkte forbindelser til områdets tidligere kulturer. Også dette var en jaktkultur, basert på reinflokkenes stadige sig mot nord- og nordvest. Det var en utpreget lavlandskultur. Gravetti-folket slo seg ned overalt i slettelandet, langs elvene og i dalstrøkene, eller i svakt kuperte områder. De hadde permanente boplasser og bygget seg boliger som alt kan karakteriseres som hus. Til de mest typiske funn av Gravetti-kulturen hører i første rekke små kvinnelige skulpturelle figurer (som ble funnet i boligene og ikke, som i vestligere Europa, ved kultstede-ne); dessuten dyreskulpturer og små prydede redskaper laget av ben og mammutens støttenner. De begravde sine døde systematisk og etter faste regler. Deres viktigste bosetnigsområder var å finne ved Donaukneet (like ovenfor Budapest) og i Transdanubia (Jankovich-hulen, Gerecse-fjellet, Remetehulen, Ságvár). MESOLITTISK OG NEOLITTISK TID Mesolithikum Mesolittisk tid faller i området sammen med varmeperioden som satte inn etter siste istid og varte frem til om lag år f.kr. I første rekke var det den store klimaendringen som satte sitt preg på forholdene. Isen trakk seg stadig mer nordover og ble etterfulgt av dyrene, i første rekke reinflokkene. Befolkningen som jo nettopp baserte sitt underhold på å drive jakt, måtte følge etter. Hele deres levesett og redskapsforråd var spesialisert på og tilpasset dette bestemte økologiske system, de ble derfor etter hvert nødt til å forlate Karpatbekkenet. Populasjonen der gikk da kraftig tilbake, og det oppsto formelig et tomrom med bare spredte befolkningsgrupper bosatt hist og her. Det er derfor naturlig at det bare ble funnet svært få bosetningsplasser fra denne tid, tilsammen kjenner man til vel 40 funnsteder, overveiende langs elvene, men enkeltfunnene generelt er fåtallige og av beskjeden kvalitet. Mesolittisk tid faller i området sammen med varmeperioden som satte inn etter siste istid og varte frem til om lag år f.kr. I første rekke var det den store klimaendringen som satte sitt preg på forholdene. Isen trakk seg stadig mer nordover og ble etterfulgt av dyrene, i første rekke reinflokkene. Befolkningen som jo nettopp baserte sitt underhold på å drive jakt, måtte følge etter. Hele deres levesett og redskapsforråd var spesialisert på og tilpasset dette bestemte økologiske system, de ble derfor etter hvert nødt til å forlate Karpatbekkenet. Populasjonen der gikk da kraftig tilbake, og det oppsto formelig et tomrom med bare spredte befolkningsgrupper bosatt hist og her. Det er derfor naturlig at det bare ble funnet svært få bosetningsplasser fra denne tid, tilsammen kjenner man til vel 40 funnsteder, overveiende langs elvene, men enkeltfunnene generelt er fåtallige og av beskjeden kvalitet. Yngre steinalder ( f.kr.) En gang i 7. eller 6. årtusen f.kr. kom det nye folkegrupper fra Midt-Østen over til Europa, og nådde snart frem til det ungarske slettelandet. Det virkelig revolusjonerende ved dem var at de brakte med seg en jordbrukskultur som, sammen-smeltet med de lokale steinalderkulturer, ble innledningen til en Copyright Mikes International , Vince Sulyok

18 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR I. Karpatbekkenet før det ungarske landnåmet grunnleggende ny utvikling i Karpatbekkenet. Før deres tilsynekomst var menneskene her veidemenn og sankere, eventuelt fiskere. Jordbrukskulturen førte til dyptgripende endringer av så vel natur som samfunn: man gikk over til bevisst å dyrke bestemte planter (utvelgelse og foredling av kornsorter og andre nyttevekster). Det oppsto samtidig behov for nye redskaper som igjen forutsatte nye tekniske metoder. Man temmet visse dyrearter, og kvegdrift fikk etter hvert stadig større innpass. Alt dette førte med seg omfattende økonomiske og sosiale omveltninger, ikke minst i form av fast bosetning og fremveksten av privat eiendom. Den eldste og mest omfattende neolittiske kultur i Ungarn er Körös-kulturen, som kan oppvise en klar forbindelse med den sørslaviske Starčevo-kultur. Dens sentrale områder lå i det sørøstlige Alföld (Store slettelandet). Körös-folket dyrket hvete og bygg, deres husdyr var til å begynne med sauer og geiter, men av lokale dyrearter temmet de senere også kyr og svin (hesten derimot ble innført noe senere fra steppeområdene i Sør-Russland). Hakkene og sigdene ble laget av ben, og de kjente til møllesteinen. Ved hjelp av slipe- og boreteknikken forbedret de dessuten vesentlig de gamle steinredskapene. De begynte å veve og spinne, og utviklet pottemarkerhåndverket. De tok også treet i bruk i stadig større omfang. Det mest karakteristiske for deres åndsliv var fruktbarhetskultusen (jfr. kvinnestatuettene), samt særegne, faste begravelsesskikker. Her må nevnes også det oppsiktsvekkende funn av 3 leirtavler i Alsótatárlaka (rumensk Tartaria) i Transsylvania, med tegn risset inn, som viser stor likhet med de skrifttegn, som ble brukt i det gamle Mesopotamia. Det finnes enkelte slike tegn også på keramikkfunnene fra Tordos ved elven Maros. Enkelte formoder at det var sumeriske folkestammer som hadde brakt tavlene med seg hit, eller laget dem her etter å ha bosatt seg i disse traktene. Ved siden av Körös-kulturen finner vi fra denne tid også 2 andre kulturer i Ungarn: Linearkeramikkkulturen fra det store slettelandet og Linearkeramikk-kulturen fra Transdanubia. Vi må desutten nevne de såkalte tell-bosetningene fra slettelandet: sammenhengende bosetning over lengre tid førte ved en rekke steder til dannelsen av byhauger (tells), hvor generasjoners gamle hus ble jevnet med jorden og nye bygd over de gamle ruinene; dette førte etter hvert til at landsbyene eller de enkelte hus kom til å ligge langt høyere enn slettelandets naturlige nivå. I hele den neolittiske tid mottok Karpatbekkenet stadig nye bølger av ulike folkeslag fra syd og øst, som brakte med seg nye kunnskaper og impulser, og som i sin tur ble videreformidlet vest- og nordover og bidro dermed, som viktig bindeledd, til at jordbrukskulturen fikk sin utbredelse også der. KOBBERALDEREN ( F.KR.) I motsetning til Vest- og Nord-Europa, fant det i Ungarn mellom neolittisk tid og bronsealder også sted en såkalt kobberalder.grunnlaget for det var i første rekke områdets rike kobberforekomster, men kontakten med middelhavslandene og Midt-Østen må også ha spilt en betydelig rolle. Den viktigste og eldste kobberalderkultur i Ungarn var Tiszapolgár-kulturen. Det nye metallet, kobberet, var vel egnet til å lage nye og mer effektive krigsvåpen av. Det sikret dermed et teknisk-militært overtak for dem som var i besittelse av kobbervåpen. Man antar at det omtrent samtidig inntrådte en klimaendring med vesentlig mindre nedbør og tørrere, varmere vær, noe som skapte mindre gunstige vilkår for jordbruket enn det som fantes i senneolittisk tid. Åkerbruket mistet dermed sin dominerende stilling til fordel for kvegdrift. For å beskytte kvegflokkene og for å få utvidet beiteområdene, trengte man en skare av sterke menn som stadig bar våpen på seg. Skaren fikk snart en maktposisjon som ikke bare var rettet utad mot fiendtlige stammer, men også innad. Dette førte til en utpreget sosial differensiering og dannelsen av et tynt skikt av militæraristokrati, gjerne med en prestekonge i spissen. Dette fremgår meget tydelig av de aktuelle gravfunn: krigerskiktets menn fikk gjerne med seg våpen laget av kobber i graven som tegn på deres makt til nå er det funnet bortimot 200 slike våpen, de Heste av dem økser. Rike gravfunn av gullsmykker i de samme graver forsterker dette inntrykket ytterli- gere. Lengyel-kulturen i Transdanubia, som eksisterte omtrent på samme tid som Tiszapolgár-kulturen, fremviser stort sett de samme trekk, men dens grunnlag synes å ha vært noe spinklere. Mest utmerker den seg ved sin keramikk, med vakre malte farver. Kulturens Balaton-gruppe fremviser friske egeiske-anatoliske kulturelementer, formidlet gjennom Balkan av så å si permanente folkebevegelser. Den såkalte Badener-kultur (i Ungarn også kalt Péceler-kultur etter et viktig ungarsk funnsted) oppsto i den sene kobberalderen som en sammensmelting av disse sydlige kulturimpulser og av trekk som karakteriserte stedets urbefolkning som var bosatt her fra yngre paleolittisk tid (mennesket av Crô-Magnon- Copyright Mikes International , Vince Sulyok

19 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR I. Karpatbekkenet før det ungarske landnåmet type). Det betydeligste funn fra den tid er en modell av en kjerre med 4 hjul, laget av leir; originalen, som visstnok var av østlig herkomst og hadde en kraftig trekonstruksjon, ble trukket av 4 okser. Dette funn er det første bevis på at denne farkost, som revolusjonerte transporten, har nådd frem til Mellom-Europa. Også et annet makeløst funn fra denne kultur må nevnes her: de antropomorfe urnene; asken av de brente avdøde ble lagt i urner som var formet som et menneske. Liknende funn er kun gjort i Troja. Like før utgangen av kobberalderen ble de østlige delene av det store slettelandet invadert av et nomadisk folkeslag fra de eurasiske steppene. Det var et hyrdefolk med store kvegflokker. Deres samfunn var organisert av militære ledere som etter døden ofte fikk flere meter høye jordhauger, såkalte kurganer. over sine graver. Man tror det var dette folk som brakte med seg hesten, temmet til husdyr på steppene, til Mellom-Europa. BRONSEALDEREN ( F.KR.) Bronsen er en legering av kobber og tinn (eventuelt antimon). Kunnskapen om denne legering og om å kunne støpe forskjellige gjenstander (smykker, våpen, redskaper) av bronse, kom til Karpatbekkenet fra Midt-Østen, med en forsinkelse på vel tusen år. Til gjengjeld ble den her et varig fenomen, og oppnådde en blomstring og kvalitetsmessig høyde som få andre steder. Også i verdenssammenheng regnes området som særdeles rikt på bronsealderfunn: i hele Eurasia er det nettopp de ungarske museene som har de fleste støpeformer fra bronsealderen i sin samling. Dette var ingen tilfeldighet. Karpatbekkenet hørte til de få steder, hvor begge de nødvendige komponenter til bronse: kobber og tinn, fantes i tilstrekkelige mengder og så å si side om side. En annen vesentlig faktor var områdets økonomi: mens store deler av Vest- og Nord-Europa fortsatt sto på steinaldertrinnet med sine veidemenn og sankerfolk, hadde jordbruket for lengst fått sin første virkelige blomstringsperiode i Mellom- Europa, i første rekke i de områder som ble omfattet av det historiske Ungarn. Bronsealderstadiets grunnleggende forutsetning var nettopp en jordbruksproduksjon, som kunne gi tilstrekkelig overskudd til å underholde det nødvendige antall håndverkere og gruvearbeidere videre en handelsstand og en stabiliserende sentralmakt med krigere, byråkrater, herskere og kanskje også presteskap. Differensieringen av samfunnet i Karpatområdet var allerede kommet tilstrekkelig langt for dette: det oppsto rikdom og kapitaloppsamling med en flerfoldig lag-inndeling av befolkningen. Ungarn lå dessuten i krysningspunktet for viktige internasjonale handelsruter. (Den urgamle byttehandelen ble ovenikjøpet mer og mer omformet i retning av en penge-husholdning, der gull-, sølv-, kobber- og bronsestykker av bestemt form og vekt utgjorde pengeenhetene.) Gjennom hele bronsealderperioden fantes det en rekke ulike kulturer og kulturgrupper i området, som eksisterte stort sett fredelig ved siden av hverandre, med en gjensidig påvirkning av hverandre (Nagyrévkulturen, Hatvan-kulturen, Perjámos-kulturen, Vatya-kulturen, Wietenberg-kulturen, Gravhaug-kulturen, Piliny-kulturen, Gava-kulturen m.fl.). Bosetningsmønsteret var landsbyer, enkelte steder reist på byhauger (tells), og stadig oftere omgitt av jordvoller og vannførende grøfter, og med en befestet bygning i sentrum som snart kunne kalles en borg. Redskap som var laget av stein, horn og ben, spilte fortsatt en viktig rolle, men de fleste våpen og dagliglivets redskaper av betydning, samt smykkene, ble nå i første rekke laget av bronse eller kobber. De fleste arkeologiske funn stammer fra graver, noe som ikke bare nøye henger sammen med den økonomiske blomstringstid, men også med de dominerende gravskikkene: i senbronsealderen for eksempel, i urnemark-kulturens tid, ble likene brent og asken plassert i urner; da fulgte praktisk talt ingen gjenstander med. En rekke interessante funn stammer tydeligvis fra såkalte ofringer, en religiøs skikk som fikk stor utbredelse i den yngre bronsealder: kostbare gjenstander ble lagt i krukker og urner, og gjemt i jorden eller i en myr, viet til guddommen. Frem til 13.årh. f.kr. hersket det stort sett usedvanlig stabile forhold i Karpatbekkenet. Fortsatt fantes det selvfølgelig folkebevegelser innen området, dessuten trengte det seg stadig nye folkestammer inn utenfra. Men alt i alt fant det likevel sted en sammenhengende fredelig utvikling, med betydelige tekniske fremskritt, økonomisk og kulturell blomstring århundre etter århundre, i vel 800 år. Da inntraff det imidlertid en katastrofe så universal at den er uten parallell i Ungarns urtidshistorie. Praktisk talt alt gikk da til grunne som følge av en fremmed invasjon av betydelig omfang. Bortsett fra Piliny-kulturen, overlevde ingen av de andre nevnte kulturer dette. Bosetningene ble fraflyttet og ødelagt. Store mengder kostbarheter av bronse og gull er blitt gravd ned omtrent samtidig og ens over hele området, etter alt å dømme gjemt for en fremrykkende fiende; folk hentet aldri mer frem disse skattene, fordi de var blitt drept eller jaget vekk. Vi vet at det nettopp i dette tidsrom fant sted en dyptgående omveltningsprosess i hele Middelhavsområdet, fra Italia til Palestina, Copyright Mikes International , Vince Sulyok

20 VINCE SULYOK : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR I. Karpatbekkenet før det ungarske landnåmet fra Egypt til Balkan. Italikerne erobret store deler av dagens Italia, frigerne flyttet fra Balkan til Lilleasia, illyrerne invaderte det vestlige Balkan, den doriske stamme (og kanskje også de andre greske stammene) toget igjennom Ungarn (kan landet sogar ha vært deres utgangspunkt som enkelte mener?) og igjennom Balkan frem til Peloponnesos. Ingen vet i dag om katastrofen i Karpatbekkenet eventuelt kan knyttes til disse folkebegelsene, og hvem som da sto for ødeleggelsene som utslettet en betydelig del av befolkningen. Bronsealderens siste fase i Ungarn kalles urnemarkperioden, og er karakterisert av visse særegne gravskikker. Bronsekunsten nådde nå sitt høydepunkt, men også jernet er allerede til stede. Datidens jern var dog av en vesentlig ringere kvalitet enn våre dagers, slik at bronsen ennå lenge fikk beholde sin forrang i Karpatbekkenet, hvor kobber- og tinngruvene fortsatt var intakte. JERNALDEREN (800 F.KR. TIL BEGYNNELSEN AV VÅR TIDSREGNING) Jernalderen, den yngste av de forhistoriske periodene, er preget av at jern i stadig større utstrekning ble benyttet til å lage redskap og våpen. Overgangen fra bronsealderen skjedde i Karpatbekkenet i løpet av 800- tallet f.kr. Jernet gjorde seg snart gjeldende på de fleste felter av livet. Især var det av stor betydning at jordbruksredskapene fra nå av ble mer varierte og effektive (hakke, sigd, ljå, snart også plugjernet). Det teknologiske fremskritt gjaldt imidlertid også våpnene, som dominerer stort i gravfunnene. Av dem får vi faktisk inntrykk av en temmelig krigersk tidsalder. I virkeligheten fant det imidlertid sted en stort sett fredelig utvikling, i hvert fall i det midtre Donau-området. Rent generelt kan man likevel si at jernet og jernteknologien overalt førte til at lagdelingen av befolkningen økte betraktelig. Skytiske folkeslag Den østlige del av Karpatbekkenet ble ved inngangen til jernalderen formelig oversvømmet av folkestammer fra kontinentets østlige steppeområder. Lenge trodde man at de var identiske med kimmerne, et nomadisk iransk rytterfolk fra Kaukasus. Kimmerne på sin side skal visstnok være identiske med kimmerierne, et folkeslag som ifølge Homer opprinnelig hadde holdt til ved den fjerneste bredde av Okeanosstrømmen, men som av historikeren Herodot ble plassert ved det Asovske havet. Ungarske historierverker bruker i dag betegnelsen preskyterne når de snakker om denne nomadiske folkestamme fra øst. Periodens kultur kalles, enda mer forsiktig, for Mezőcsát-kulturen, etter et viktig funnsted. Denne kultur var overraskende ensartet for hele området. De mest karakteristiske funnene er nok av utrustning og utstyr (seletøy) som står i forbindelse med deres hestehold, kjerre- og vognbruk og deres levesett som ryttere. De prydet gjerne gjenstandene sine med hestehoder hesten sto formelig i sentrum av deres liv. De kjente til, og brukte jernet, men som oftest bare til smykker! Omkring år 550 f.kr. nådde folkevandringens neste bølge frem til Karpatbekkenet: skyterne. Det var et iransk nomadefolk, som fra 700-tallet f.kr. bodde i steppelandet nord for Svartehavet og dominerte etter hvert utstrakte områder fra det Kaspiske hav til Donau. (Ungarske sagn fra eldre tider, ungarske og utenlandske krønikerskrivere fra middelalderen med den ungarske Anonymus i spissen jfr. hans Gesta Hungarorum har ment at magyarene er etterkommere av skyterne. Det er nok så at begge kom fra de samme geografiske trakter til Karpatbekkenet, og at også deres levesett og kultur var tilnærmet identiske. For tiden er imidlertid skyternes iranske herkomst alminnelig akseptert, noe som i hvert fall utelukker etnisk identitet mellom de to folk. Det som imidlertid ikke er utelukket, er at ungarerne under sin langvarige vandring i steppeområdene eventuelt kan ha hørt til, eller under en iransk-skytisk statsdannelse i lengre eller kortere tid.) Skyternes inntrengen i Karpatbekkenet var bare en av bølgetoppene i tidens betydelige folkebevegelser. Andre kan ha vært forårsaket av hærtoget til perser-kongen Darius (Dareios) i år 513 f.kr. Hans mektige hærstyrke dro da igjennom det østlige Balkan, krysset det nederste løp av Donau og marsjerte langt inn i steppeområdene. Skyternes innvandring i Karpatbekkenet førte til at det store ungarske sletteland som dets vestligste utpost, fra nå av ble en del av et utstrakt nomadisk folke-konglomerat med felles kulturgrunnlag. I første rekke er det fyrstegravene (Ártánd, Tápiószentmárton) som med sine rike funn (hjorteformet skjoldbeslag av gull, bronsespeil, pilekoggere, stridsøkser, sverd, spyd med gull- og sølvbeslag, og masser av smykker) gir oss et betagende bilde av denne kultur. Deres krigsvåpen var av jern, noe som gjorde dem overlegne i Copyright Mikes International , Vince Sulyok

Det frie menneske og samfunnet

Det frie menneske og samfunnet Som individer har vi bestemte rettigheter og plikter. Vi har for eksempel rett til å leve i trygghet, få grunnskole og videregående opplæring, og få behandling når vi blir syke og mange andre ting. Vi

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

Globalhistorisk atlas. Eivind Heldaas Seland

Globalhistorisk atlas. Eivind Heldaas Seland Globalhistorisk atlas Eivind Heldaas Seland 38 globalhistorisk atlas Gresk og fønikisk bydannelse og ekspansjon Vognføreren fra Delfi, 474 før vår tidsregning. De greske byene rundt Middelhavet og Svartehavet

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

BOK 7. DNA-ANALYSE OG INNVANDRINGER TIL NORGE.

BOK 7. DNA-ANALYSE OG INNVANDRINGER TIL NORGE. BOK 7. DNA-ANALYSE OG INNVANDRINGER TIL NORGE. 7.1. En ny videnskap for å påvise slektskap og vandringer. Dna-analyse er en relativt ny videnskap som kan brukes til å spore opprinnelse. For godt over 10

Detaljer

Innledning. (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale.

Innledning. (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale. Innledning (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale. Historisk har det kamiske samfunn nesten alltid vært et klanssamfunn, der storfamilien står helt sentralt. Uansett hvordan samfunnet

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Utviklingsavdelingen ARKEOLOGI. Helleristningene i Skogerveien - Drammen

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Utviklingsavdelingen ARKEOLOGI. Helleristningene i Skogerveien - Drammen ARKEOLOGI HVA ER ARKEOLOGI? Arkeologi er læren om det gamle. Arkeologen er interessert i mennesker, samfunn, og de tingene de hadde i fortida. Fortiden regner vi fra 10 000 år før Kristus fram til 1536

Detaljer

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen hans. Osiris var herskeren over dødsriket. Anubis med sjakalhode var balsameringens

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

Edward Rutherfurd PARIS. En roman. Oversatt av Arve Torkelsen. juritzen forlag

Edward Rutherfurd PARIS. En roman. Oversatt av Arve Torkelsen. juritzen forlag Edward Rutherfurd PARIS En roman Oversatt av Arve Torkelsen juritzen forlag PARIS Copyright 2013 Edward Rutherfurd Norsk utgave juritzen forlag as 2014, Oslo www.juritzen.no Materialet er vernet etter

Detaljer

Laila Brenden, Liv Anne Slagsvold Vedum og Trond Vidar Vedum. Den store boken om. norsk natur

Laila Brenden, Liv Anne Slagsvold Vedum og Trond Vidar Vedum. Den store boken om. norsk natur Laila Brenden, Liv Anne Slagsvold Vedum og Trond Vidar Vedum Den store boken om norsk natur For lenge, lenge siden Tenk deg en dag for 30 000 år siden. En stor flokk med dyr beiter rolig på en fjellslette.

Detaljer

Vi vet langt fra alt og jeg forsøker derfor etter fattig evne å fylle tomrommene med egne tolkninger av fakta og begivenheter.

Vi vet langt fra alt og jeg forsøker derfor etter fattig evne å fylle tomrommene med egne tolkninger av fakta og begivenheter. Sivilisasjonens vugge Jeg har alltid vært interessert i mytologi og arkeologi. Gjennom hele min kunstner-karriere har jeg latt meg inspirere av arkeologiske funn,bøker og filmdokumentarer. Dette har vært

Detaljer

Endringer i fagkoder for International Baccalaureate

Endringer i fagkoder for International Baccalaureate Endringer i fagkoder for International Baccalaureate Nedenfor finner dere en oppdatert oversikt fagkodene for IB-skolene. Dersom dere har spørsmål til kodeverket kan dere ta kontakt med Elin Øksnes på

Detaljer

Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920.

Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920. 10 Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920. De fleste nordmenn giftet seg stort sett med.. i begynnelsen i det nye

Detaljer

SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY

SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY ERLAND KIØSTERUD SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY FORLAGET OKTOBER 2016 INNHOLD Innledning Det skyldløse dyret i meg Den hjemløse kroppen Ikke mitt fellesskap Stillhetens fortelling stillheten i fortellingen

Detaljer

Turkmenere I Irak. Hasan Mohammad Fawzi hasan@stud.ntnu.no

Turkmenere I Irak. Hasan Mohammad Fawzi hasan@stud.ntnu.no Turkmenere I Irak Hasan Mohammad Fawzi hasan@stud.ntnu.no Innhold Turkmenere Turkmenere I Irak Kultur og Mennesker Kilder Turkmenere Turkmenske nasjonen er den tredje etniske gruppen i irak. Turkmenere

Detaljer

Livets utvikling. på en snor

Livets utvikling. på en snor Livets utvikling på en snor Det første livet Bakterienes tidsalder 3 milliarder år siden Det første livet på jorda var bakterier. De levde i havet. De har levd på jorda i 3 milliarder år. På bildet ser

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

troen er for de svake For opptak:

troen er for de svake For opptak: troen er for de svake For opptak: http://www.norskbibelinstitutt.no/ressurser/jhev Da kristendommen begynte Data vi må forholde oss til Jesus døde rundt år 30. Paulus brev er datert fra ca. 51-58 e. Kr.

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Generell informasjon HI Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Generell informasjon HI Flervalg Automatisk poengsum Levert HI-100 2 Globalhistorie Kandidat 9037 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Generell informasjon HI-100 12.12.2016 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 Eksamensoppgave HI-100 12.12.2016 Skriveoppgave

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING Sak: Linnestad Næringsområde nord Gbnr 212/2 Kommune Re Saksnr 2007/03102 Rapport v/ Unn Yilmaz Rapportdato 26.10.2007 http://www.vfk.no/ Bakgrunn for undersøkelsen Hensikten

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING BERGESLETTA GNR. 168 YTRE BERGE OG GNR. 167 ØVRE BERGE LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved Endre Wrånes Bakgrunn for undersøkelsen

Detaljer

fra middelalderen til opplysningstiden

fra middelalderen til opplysningstiden fra middelalderen til opplysningstiden Tsaren, troen og jorden Temaet for foreliggende fremstilling er russisk politisk idéhistorie fra middelalderen til opplysningstiden. Målet er å presentere sentrale

Detaljer

Kort om Norges historie

Kort om Norges historie Kort om Norges historie Vikingtida Årene mellom 800 og 1100 e.kr. kaller vi vikingtida. I begynnelsen av vikingtida var ikke Norge ett land, men besto av mange små land med hver sin konge. I år 872 ble

Detaljer

Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje).

Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje). Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje). Innenfor de registrerte stolpehullene og svillsteinene midt på kilrkegården

Detaljer

Velkommen til Vikingskipshuset!

Velkommen til Vikingskipshuset! Velkommen til Vikingskipshuset! Her kan du se de tre best bevarte vikingskipene i hele verden; Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet. Disse skipene ble først brukt som seilskip, så ble de brukt som

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

HURUM EN ARKEOLOGISK SKATTEKISTE

HURUM EN ARKEOLOGISK SKATTEKISTE HURUM EN ARKEOLOGISK SKATTEKISTE Automatisk fredede kulturminner på Hurum På Hurum er det registrert 302 arkeologiske lokaliteter hvorav 154 er automatisk fredet. I tillegg er det gjort 229 gjenstandsfunn

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Yuval Noah Harari SAPIENS. En kort historie om menneskeheten. Oversatt av Lene Stokseth, MNO

Yuval Noah Harari SAPIENS. En kort historie om menneskeheten. Oversatt av Lene Stokseth, MNO Yuval Noah Harari SAPIENS En kort historie om menneskeheten Oversatt av Lene Stokseth, MNO Bazar Forlag AS Ankerveien 209 1359 Eiksmarka www.bazarforlag.com Originalens tittel: SAPIENS A Brief History

Detaljer

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET Skattejakten i Eidsvolls Våren 1814 ble Eidsvollsbygningen kanskje det aller viktigste stedet i norsk historie. Her ble nasjonen Norge født, etter mer enn 400 år sammen med Danmark. Men hvordan så det

Detaljer

Steinalderen (10 000 1800 f.kr.)

Steinalderen (10 000 1800 f.kr.) Steinalderen (10 000 1800 f.kr.) Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Ordforklaringer klima - vær og temperatur å smelte - når is blir til vann, smelter isen planter - gress, trær og blomster

Detaljer

TENNER OG TANNVERK. I. Om tenner i sin alminnelighet 1. Hvor mange tenner skal en voksen a) mann, b) kvinne ha?

TENNER OG TANNVERK. I. Om tenner i sin alminnelighet 1. Hvor mange tenner skal en voksen a) mann, b) kvinne ha? Norsk etnologisk gransking Oktober 1967 Emne nr. 114 TENNER OG TANNVERK Noen av de følgende spørsmål forekom i en annen sammenheng i tidligere emnelister: Overleveringer om barn som er født med tenner

Detaljer

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER Kefallinia, også kalt Cephallenia, Cephallonia, Kefalonia eller Kefallonia, er den største av De joniske øyene i Hellas med et areal på 688,8 km². Øya fikk navnet sitt fra

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES EN BANK PÅ HELLIG GRUNN Olav den hellige var Norges viktigste helgen. Etter hans død på Stiklestad 29. juli 1030 ble liket smuglet til Nidaros. Sagaen forteller

Detaljer

VANDRERNE ØYBYGGERENS HÅNDBOK

VANDRERNE ØYBYGGERENS HÅNDBOK VANDRERNE ØYBYGGERENS HÅNDBOK DIN EGEN ØY «Land i sikte!» Kapteinens stemme skar gjennom lufta på dekk. Seilskuta vår gynget forsiktig i de svake bølgene, og jeg gikk frem for å se selv. Og der, gjennom

Detaljer

Skien kommune Griniveien

Skien kommune Griniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Griniveien GNR. 57, BNR. 21 Fra planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Søndre Grini Gardsnummer:

Detaljer

Udødelighetens historie

Udødelighetens historie Dag Øistein Endsjø Udødelighetens historie Fra Jesus oppstandelse til zombier, antioksidanter og barn i ilden Til Dimitar og Knut Olav Innhold Forord 1 I begynnelsen var de udødelige De guddommelige kroppene

Detaljer

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne BOKMÅL Astrid Brennhagen Samfunnsfag Mellomtrinnet og grunnskole for voksne HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks:

Detaljer

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hva skjuler seg i JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hus fra gårdens tre faser: ca.100-250 e.kr. ca.250-400 e.kr. ca.400-550 e.kr. kokegroper Jernaldergård i tre faser Ved første

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

På flyplassen traff vi Arvid Holmlund som skulle til Tyrkia. Vi fikk tid til øl og vin før flyene våre gikk.

På flyplassen traff vi Arvid Holmlund som skulle til Tyrkia. Vi fikk tid til øl og vin før flyene våre gikk. KORFU 1. 8. JUNI 2015 DEL 1 Det var kaldt og mye regn i slutten mai. Vi ble så lei av dette at vi bestemte oss for å se etter restplasser til varmere strøk. Vi brukte bare noen timer på å finne chartertur

Detaljer

Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske Roger Abrahamsen, rektor ved Norges landbrukshøgskole på Ås, velkommen hit til Bessastaðir.

Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske Roger Abrahamsen, rektor ved Norges landbrukshøgskole på Ås, velkommen hit til Bessastaðir. Den islandske presidents hilsningstale på Bessastaðir den 12. desember 1997 i anledning av utnevnelsen til æresdoktor ved Norges landbrukshøgskole på Ås. Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Skien kommune Nordre Grini

Skien kommune Nordre Grini TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Nordre Grini GNR. 57, BNR. 2 OG 289 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Gardsnummer: 57 Bruksnummer:

Detaljer

PROFETI OM EUROPAS FREMTID

PROFETI OM EUROPAS FREMTID PROFETI OM EUROPAS FREMTID Dette er en profeti som fører helt ned til vår egen tid, og som viser hva vi går i møte. Bibelen gir oss grunn til å se lyst på fremtiden: «Og desto fastere har vi det profetiske

Detaljer

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen.

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. Lærerveiledning Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. LÆRERVEILEDING Kjære lærer og elev. Vi på Trondheim Kunstmuseum ønsker 5. til 10. trinn velkommen til et møte med samtidens ulike skulpturuttrykk.

Detaljer

2007-09 PROSJEKTBESKRIVELSE

2007-09 PROSJEKTBESKRIVELSE 2007-09 PROSJEKTBESKRIVELSE HOVEDMÅL: Friluftsteateret Bronsebukkene skal sette opp det historisk baserte musikkspillet Bronsebukkene på Midtre Olimb i Jevnaker. Spillet skal i første omgang settes opp

Detaljer

Torsdag den 23. juli 2009

Torsdag den 23. juli 2009 Torsdag den 23. juli 2009 Denne dagen skulle vi videre til Tallin som var siste stoppested før det bar tilbake til Norge. Tallins flagg Tallins byvåpen Estlands flagg Estlands riksvåpen Estlands plassering

Detaljer

Oppgaver i naturfag 19-åringer, uavhengig av linjevalg

Oppgaver i naturfag 19-åringer, uavhengig av linjevalg Oppgaver i naturfag 19-åringer, uavhengig av linjevalg I TIMSS 95 var elever i siste klasse på videregående skole den eldste populasjonen som ble testet. I naturfag ble det laget to oppgavetyper: en for

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V.

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110 Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E

Detaljer

Biblioteket- en arena for trinnvis integrasjon?

Biblioteket- en arena for trinnvis integrasjon? Biblioteket- en arena for trinnvis integrasjon? Spiller biblioteket en rolle med hensyn til å hjelpe innvandrerkvinner til å bli integrert i det norske samfunnet?? Hva er denne rollen? Hvordan tar innvandrerkvinner

Detaljer

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien)

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) 1 Figurliste... 2 Sammendrag... 3 Praktiske opplysninger.... 4 Bakgrunn for undersøkelsen:...

Detaljer

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført.

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført. Forestillingen om herrefolket Ofrene for Holocaust ble myrdet fordi nazistene så på dem som underlegne mennesker og samtidig en trussel mot sin egen folkegruppe. Nazistene mente selv at de tilhørte et

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Høringssvar beredskap for kontantdistribusjon. Innledning.

Høringssvar beredskap for kontantdistribusjon. Innledning. Høringssvar beredskap for kontantdistribusjon. Innehavere av seddel og mynt, som har mistet tilliten til pengene, i kø foran Norges Bank aug 1914 Innledning. Jeg vil først peke på det dårlige ytringsklimaet

Detaljer

Bahai-religionen er den yngste verdensreligionen med over 6 millioner tilheng-

Bahai-religionen er den yngste verdensreligionen med over 6 millioner tilheng- I dette kapitlet skal vi møte den yngste av verdensreligionene, Bahai (uttales: Bahaai). Den ble stiftet i Persia, i dagens Iran, men har sitt hovedsete i Haifa i Israel.» Elevene skal kunne gjøre rede

Detaljer

Ble Stortinget gitt villedende opplysninger?

Ble Stortinget gitt villedende opplysninger? Ble Stortinget gitt villedende opplysninger? (Litt om to stortingsproposisjoner som omhandler to ILO-konvensjoner og litt til.) okt-2011 ILO-konvensjon nr. 107 av 1958 er forløperen til ILO-konvensjon

Detaljer

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER LES Diamant INNHOLD DIALOG/SAMTALE.. 7 BOK... 29 FAKTA... 47 RELIGION/LIVSSYN.. 65 HISTORIE.. 95 SANG/DIKT 109 AVIS... 117 BREV... 129 RAPPORT.. 135 REFERAT.. 139 REKLAME.. 141 JOBB/CV. 143 KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

Detaljer

RAUD DEN RAMES RIKE. Gravhaug i Raud den Rames rike. Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune.

RAUD DEN RAMES RIKE. Gravhaug i Raud den Rames rike. Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune. RAUD DEN RAMES RIKE Gravhaug i Raud den Rames rike Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune. Produsent: Stiftelsen Ragnhilds drøm Forfatter og instruktør:

Detaljer

Det historiske gårdslandskapet Kontinuitet eller diskontinuitet?

Det historiske gårdslandskapet Kontinuitet eller diskontinuitet? Det historiske gårdslandskapet Kontinuitet eller diskontinuitet? Eller om hvordan fylkeskommunens kulturminneforvaltning kan ha spennende kulturhistoriske konsekvenser Det historiske gårdslandskapet Kontinuitet

Detaljer

Pesach en jødisk høytid

Pesach en jødisk høytid Jødedommen Del A Å leve som jøde Pesach en jødisk høytid Jødene feirer pesach til minne om at Gud ledet israelsfolket ut av Egypt. Sedermåltidet er en fast del av feiringen, og en viktig del av måltidet

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Generell informasjon HI Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Generell informasjon HI Flervalg Automatisk poengsum Levert HI-100 2 Globalhistorie Kandidat 9086 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Generell informasjon HI-100 12.12.2016 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 Eksamensoppgave HI-100 12.12.2016 Skriveoppgave

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr

Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr Ein tydeleg medspelar Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr Heidi A Haugene Forord Eit kulturminne er eit spor etter menneskeleg liv og virke i vårt fysiske miljø, som til dømes ein

Detaljer

Bibelforskning om Jesus

Bibelforskning om Jesus På sporet av Jesus Bibelforskning Skriftene i bibelen blir grundig utforsket Spesielt fortellingene om Jesus Studerer tekster både i og utenfor bibelen for å forstå (historiske kilder) Bibelforskning om

Detaljer

Konstitusjonen av 1789

Konstitusjonen av 1789 Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup Filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 5. juni 2004 Konstitusjonen av 1789 Det første som måtte bestemmes når den franske nasjonalforsamling

Detaljer

Tor Åge Bringsværd MERLIN. Vismann, trollmann, kriger og profet

Tor Åge Bringsværd MERLIN. Vismann, trollmann, kriger og profet Tor Åge Bringsværd MERLIN Vismann, trollmann, kriger og profet Merlin. Vismann, trollmann, kriger og profet Spartacus forlag AS 2014 Omslag: Cecilie Mohr Sats: Punktum forlagstjenester Trykk: Bookwell

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

www.gudbrandsdalsmusea.no Jakt og fangst på villrein Eksempel på typer fangstanlegg og kva dei kan si om samfunnet dei var ein del av

www.gudbrandsdalsmusea.no Jakt og fangst på villrein Eksempel på typer fangstanlegg og kva dei kan si om samfunnet dei var ein del av Jakt og fangst på villrein Eksempel på typer fangstanlegg og kva dei kan si om samfunnet dei var ein del av Villreinfangsten som verdensarv - Kulturminnene knyttet til villreinfangsten inn på UNECOs verdensarvliste.

Detaljer

Bergljot Solberg. Jernalderen i Norge. Ca. 500 f.kr.-1030 e.rr. Cappelen Akademisk Forlag

Bergljot Solberg. Jernalderen i Norge. Ca. 500 f.kr.-1030 e.rr. Cappelen Akademisk Forlag Bergljot Solberg Jernalderen i Norge Ca. 500 f.kr.-1030 e.rr. Cappelen Akademisk Forlag Innhold Forord 11 1. Innledning 13 2. Kilder og metoder 16 Materiell kultur som kildemateriale 16 Natur og naturhistorisk

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen.

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder

Detaljer

DE PERSISKE KONGENE. Kyros: 559-530 f.kr. Kambyses: 530-522 f.kr. Gaumata (Pseudo- Smerdis): 522 f.kr. Dareios I: 522-486 f-kr.

DE PERSISKE KONGENE. Kyros: 559-530 f.kr. Kambyses: 530-522 f.kr. Gaumata (Pseudo- Smerdis): 522 f.kr. Dareios I: 522-486 f-kr. SAKARJA HISTORISK SITUASJON Esra 5,1-2: Profeten Haggai og profeten Sakarja, sønnesønn til Iddo, talte til jødene i Judea og Jerusalem; i Israels Guds navn talte de til dem. Da gikk Serubabel, sønn av

Detaljer

UTSAGNSTYPER TILGANGSGIVENDE UTSAGN FRA TERAPEUT INTRODUKSJON

UTSAGNSTYPER TILGANGSGIVENDE UTSAGN FRA TERAPEUT INTRODUKSJON INTRODUKSJON Hensikten med de tilgangsgivende utsagn fra terapeut er å gi klienten tilgang til det psykiske materialet som skal endre eller anvendes i endringsarbeidet De tilgangsgivende utsagn er en av

Detaljer

Arkeologiske undersøkelser av mulig aktivitetsområde fra steinalder ved Hareid kirke, gnr. 41, bnr. 132, Hareid kommune, Møre og Romsdal

Arkeologiske undersøkelser av mulig aktivitetsområde fra steinalder ved Hareid kirke, gnr. 41, bnr. 132, Hareid kommune, Møre og Romsdal Arkeologiske undersøkelser av mulig aktivitetsområde fra steinalder ved Hareid kirke, gnr. 41, bnr. 132, Hareid kommune, Møre og Romsdal Arkeologisk rapport ved Stian Hatling Seksjon for ytre kulturminnevern

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh

Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh Hovedmomenter Hvorfor skjedde det? Hvem satte det i gang? Hvordan skjedde det? Behandlingen i ettertid? Introduksjon Rwanda Lite land,

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Denne pdf-filen er lastet ned fra Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person.

Denne pdf-filen er lastet ned fra Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Kjære bruker Denne pdf-filen er lastet ned fra Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Sammenligning av Amerika og India som kolonier

Sammenligning av Amerika og India som kolonier Sammenligning av Amerika og India som kolonier Skrevet av: Arne A. Andreassen 7. desember 2009 fag: Nyere Historie Bodin VGS, Arne A. Andreassen, Historie 2, arnealex@me.com, tlf: 91744012 Innhold Innledning

Detaljer

1. Aleneboendes demografi

1. Aleneboendes demografi Aleneboendes levekår Aleneboendes demografi Arne S. Andersen 1. Aleneboendes demografi En stor og voksende befolkningsgruppe Rundt 900 000 nordmenn må regnes som aleneboende. Denne befolkningsgruppen har

Detaljer

INKAMURENE. stødige minner etter store steinkunstnere

INKAMURENE. stødige minner etter store steinkunstnere Sacsaywaman, den store festningen nær Cuzco, er et godt eksempel på hvordan inkaene bygde sine imponerende murer. De største steinene veier mer enn 300 tonn. INKAMURENE stødige minner etter store steinkunstnere

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer