Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010"

Transkript

1 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT

2 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold havnet på sin rette plass, på Campus Bakkenteigen. Det var med stor glede og spenning vi i september måned endelig kunne ta i bruk våre nye lokaler; en plassering vi hadde snakket om i mange år var endelig en realitet. Vår merkevare og logo gjennom de siste 25 årene, Osebergskipets baugspyd, ble utfordret av nye lokaler og tjenester og måtte til slutt gi tapt for en ny og spennende profil med farger og moderne design. Vår bokhandel- og kantinevirksomhet på den gamle lærerskolen på Eik blir i løpet av vår og sommer til historie. Ny flott bokhandel åpnes på Bakkenteigen i mars måned, til glede for både ansatte og studenter. Vår nye studentkantine Alimento står heldigvis klar, kun med noen barnesykdommer når studentene kommer i august. En flott kantine er endelig klar tross en noe trang fødsel. Café Amfi, går fra å være en liten kaffebar til en cafè med et bredt tilbud. SIVs befatning med studentidrett har opp gjennom årene vært heller liten, høsten 2010 stod imidlertid det nye idrettsbygget ferdig på Bakkenteigen, og vi kunne starte arbeidet med etablering av et studentidrettstilbud for vestfoldstudentene. Et flott tilbud som har blitt meget populært på kort tid. Våre studenter har i all hovedsak kommet fra Høyskolen i Vestfold, men fra høsten 2010 fikk SIV en institusjon til inn i sin portefølje. Politihøyskolen i Stavern startet opp sine studier og våre velferdsgoder skulle også tilbys disse studentene. Vi fikk høsten 2010 en positiv melding om at vi kunne begynne å bygge 53 nye studentboliger i Larvik; en ny by med studentboliger for oss. Dette er noe av det som har skjedd i løpet av Nå gleder vi oss all til et nytt spennende år i Vi vet det står utfordringer klare for oss, men vi er klare for å takle det meste. En stor takk til alle ansatte som har gjort en fantastisk innsats i året som er gått, og som også står klare for å løse utfordringene neste år. Det er vi sammen som gjør SIV til et godt sted å være. Hans Erik Stormoen Direktør STUDENTSAMSKIPNADEN I VESTFOLD(SIV) Org.nr ÅRSRAPPORT 2010 LAY-OUT/DESIGN: SIV BILDER: SIV 2

3 Innhold: Kort om Studentsamskipnaden i Vestfold Historikk Styrets beretning 2010 Økonomi: - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømanalyse - Nøkkeltall - Noter til regnskapet - Revisjonsberetning SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 22 3

4 Kort om Studentsamskipnaden i Vestfold: SIV driver i dag en rekke velferdstilbud for studenter i Vestfold, samtidig som det planlegges og etableres nye tiltak. Det er dessuten en av samskipnadens oppgaver å administrere offentlige tilskudd til velferdstiltak for studentene i Vestfold Styret Studentsamskipnaden i Vestfold ledes av et styre på 7 medlemmer. Disse oppnevnes på følgende måte: - 2 representanter oppnevnes av Studentparlamentet i Vestfold - 2 representanter oppnevnes av Vestfold Studentsamfunn - 2 representanter oppnevnes av Høgskolen i Vestfold - 1 representant velges blant de ansatte i SIV Studentorganisasjonenes representanter oppnevnes for ett år, mens de øvrige oppnevnes for to år. Medlemmene Departementet avgjør hvilke utdanningsinstitusjoner som skal være tilknyttet SIV. For tiden er det studenter ved Høgskolen i Vestfold, Tønsberg Maritime skole og ved Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold. Høsten 2010 ble også Politihøyskolen i Stavern tilnyttet SIV. Studentene ved disse institusjonene er pålagt å betale en semesteravgift til samskipnaden. I 2010 var denne avgiften kr 350 per semester. Inntektsgrunnlag Bedriftens inntektsgrunnlag består av følgende hovedpilarer: studentrettet forretningsvirksomhet, semesteravgift, offentlig tilskudd og forretningsvirksomhet rettet mot det åpne marked. Økonomi Styrets mål har hele tiden vært å bygge opp en fornuftig egenkapitalbase. Den solide inntjeningen som bedriften har hatt i de senere år ønskes således videreført og forbedret. Nettopp dette er en svært viktig forutsetning for at sentrale velferdsinvesteringer skal kunne realiseres også i fremtiden. Studentsosiale tiltak SIV bidrar betydelig økonomisk til driften av Studentparlamentet i Vestfold og Vestfold Studentsamfunn. To studenthytter stilles rimelig til studentens disposisjon. Bedriftens rådgivningstjeneste er et annet viktig velferdstiltak for studentene i Vestfold. Det er etablert en refusjonsordning for medisinske utgifter. Studenthuset i Tønsberg åpner våren Fremtiden Høyskolesamarbeidet i regionen vil for studentsamskipnaden være en av de store utfordringene i året som kommer. Etablering av nye studentboliger på Campus er høyt prioritert i En kraftig utvikling på Campus med flere mennesker og aktiviteter vil også gi oss utfordringer innen vår kantinevirksomhet. 4

5 Historikk: 1983 Velferdssekretariatet for høgskolene i Vestfold etablert med 1 ansatt Inngått avtale om leie av Elevhjemmet (hybelbygg). Aurora barnehage ble opprettet Velferdssekretariatet ble omorganisert til Studentsamskipnaden i Vestfold. Gratis sosialrådgivningstjeneste for studenter opprettet Refusjonsordning for medisinske utgifter etablert. 33 nye hybler i Ollebakken hybelhus, Horten Lurifax barnehage på Jareteigen etablert Høgskolesenteret i Vestfold åpnet i Borre, og SIV etablerte seg der med Cafè Amfi, Brage Fagbokhandel og et avdelingskontor. Knerten familiebarnehage etablert på Eik. De første 11 hybler var ferdigstilt ved Klokkergården Studentboligtun hybler innflyttingsklare på Klokkergården. Klostergården Cafè ble etablert ved Tønsberg Bibliotek Tilvekst med 14 hybler og 2 leiligheter i Klokkergården. Brage Fagbokhandel åpnet på studiested Eik Innkjøp av studenthytte på Norefjell. Innkjøp av egne kontorlokaler i Tønsberg Lurifax barnehage nedlagt Kjøpt Borre Herredshus av Borre Kommune Ferdigstilt 20 familieleiligheter i Åsgårdstrand. Innkjøpt 4 hybelbygg med 16 boenheter i Åsgårdstrand. Oppstart kantinedrift Horten videregående skole Flyttet hovedkontoret til Borre. Oppstart av to nye kantiner ved Færder videregående skoler i Tønsberg. Overtatt driften av Åsgårdstrand Strandkiosk Innviet ny studenthytte ved Svarstad Skisenter. Inn på eiersiden i Student Skandinavia AS og i Gnist.no.(eierandeler solgt). Drift av Åsgårdstrand strandkiosk avvikles Det bygges 9 nye par/familieleiligheter i Tønsberg. SIV Forretning AS blir opprettet. SIV er aktiv medspiller til at Kirkebakken Nærvarme AS opprettes. Det graves fiberkabler til studentboliger på Klokkergården, Åsgårdstrand og Herredshuset Knerten Familiebarnehage nedlegges, Start Studentbarnehage starter opp 1 august. Kantine drift på HVE avdeling Eik overtas av SIV, samtidig startes det ny kantine på Horten videregående skole. Kantine på Teie VGS avvikles Byggetrinn 2 på Klokkergården, med 48 HE ferdigstilles. SIV overtar kantinedriften på Greveskogen videregående skole(avsluttes sommer 2007). SIV Kjøper seilbåt til studentene. SIV åpner Karriere senter i samarbeid med HVE Oppstart byggetrinn 3 Klokkergården, ferdigstillelse av ny dagligvareforetning for studenter på Kirkebakken. Fagerlund blir ervervet og omgjort til 8 hybler og en leilighet Aurora Barnehage blir lagt ned fra 1. august. Start Studentbarnehage utvides til 53 plasser. Bygge- trinn 3 på Klokkergården Studentboliger ferdigstilles. Arbeid med studentboliger på Kaldnes starter opp Byggetrinn 3 på Klokkergården ferdigstilles med 8 familieleiligheter og 16 hybler. Aurora Student- barnehage nedlagt. Driften av Elevhjemmet avsluttes. 56 nye boenheter etableres på Kaldnes Brygge i Tønsberg Herredshuset solgt. Administrasjon, Helse og boligavdeling flytter til Bakkenteigen. Idrettstilbud til studenter opprettes. Politihøyskolen i Stavern slutter seg til SIV. 5

6 Styrets beretning 2010: Innledning Studentsamskipnaden i Vestfolds virksomhet knytter seg først og fremst til studentboliger, spisesteder, studentbarnehage, bokhandel, informasjon og rådgivning for de høyere utdanningsinstitusjoner i fylket har vært et begivenhetsrikt år for SIV. Store deler av virksomheten har vært berørt av Høyskolen i Vestfold sin samlokalisering. Avvikling av virksomheter, oppstart av nye virksomheter, midlertidige utsalgssteder, støy og byggeaktivitet har preget driften. Styret ønsker derfor å takke alle ansatte for en fantastisk innsats. Nye flotte tilbud til studentene og gode økonomiske resultater vitner om en solid drift og et stort engasjement. Styret Bedriftens styre har i 2010 bestått av: Student Camilla Myrslo Andersen, styreleder Student Johan Bilde, nestleder Student Carina Røyne Student Tonje O. Berg HiVe - Jorun Ulvestad - Prorektor HiVe - Johnny Thorsen - Direktør for organisasjon og kommunikasjon SIV ansattrepresentant Gro Mette Boberg - Barnehagestyrer Styret har i 2010 avviklet 5 styremøter og det er behandlet 65 saker. Det har dessuten vært avviklet et styre- /overlappings seminar i samarbeid med studentorganisasjonene. Styret informeres gjennom sommeren også gjennom skriftlige orienteringer fra direktør. SIVs ulike virksomhetsområder kan naturlig deles opp på følgende måte: Studentboligene Totalt har SIV Bolig ansvaret for utleie, forvaltning, drift og vedlikehold av et kontorbygg og 8 studentboligsteder med 326 hybler og 40 leiligheter. Vår målsetning er å tilby rimelige studentboliger med sosialt fellesskap tilpasset hver enkelt students behov. Boligsituasjonen skal oppleves som trygg, og studentene skal oppleve SIV som imøtekommende og behjelpelige. Vi ser at det økende antall internasjonale studenter som søker opptak på høyskolen medfører et betydelig press på våre boliger. Dette er en av de utfordringene vi må regne med å måtte håndtere inntil vi får en boligdekning som løser utfordringene. Det ble i 2010 påbegynt 53 nye boliger i Larvik, disse skal i første rekke dekke noe av behovet som Politihøgskolestudentene i Larvik har. Boligene skal stå klare i begynnelsen av august Studentkantinene SIV Spisesteder besto i 2010 av fem enheter. Disse er lokalisert i Tønsberg sentrum, HiVe avd. Eik, HiVe avd. Bakkenteigen og Horten sentrum. Det arbeider til sammen 20 personer i kantinerelatert drift. Av disse er en rent administrativ, mens 3 har kombinerte stillinger som knyttes til administrative og praktiske oppgaver. I forbindelse med høyskolens samlokalisering ble utsalgsstedet på Eik lagt ned og de ansatte flyttet over til den nye store kantinen på Bakkenteigen. Vi var i desember 2010 etablert ved: Alimento Studentkantine,Bakkenteigen (åpnet 15.aug 2010) Café Amfi, Bakkenteigen (Ny café åpnet 1.mars 2010) Klostergården Café ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Spisekroken og Kantinetoppen, Horten VGS. 6

7 Virksomhetene serverer mat og drikke til ca 3000 personer hver dag. Avdelingens målsetting er å gjøre dette rimelig og i hyggelige omgivelser, samt å holde en høy kvalitet på alt vi serverer. Vi tilstreber et ernæringsmessig og sunt kosthold. Likeledes skal tilbudet reflektere religiøse og kulturelle tradisjoner. Våre spisesteder vil fortsette å arbeide for dette i samarbeid med studenter, elever, ansatte, leverandører og andre det er naturlig å samarbeide med. SIV Spisesteder har vært, og ønsker fortsatt å være, en aktiv partner for studenter, ansatte og institusjoner i Vestfold. Studentbarnehagen Start Studentbarnehage har hatt et travelt år med fullt belegg gjennom hele barnehageåret. Barnehagen har en god søkermasse, og tendensen de siste årene er en økt etterspørsel etter barnehageplass for studentbarn under 2 år. Barnehagen har også tatt opp barn av ikke-studenter for å fylle opp barnehageplassene i Start har hatt utfordringer med langtids-sykefravær i Det har vært jobbet målrettet og aktivt for å redusere fraværet, og arbeidet begynner å gi resultater i redusert sykefravær i siste kvartal. Barnehagen jobber med å se på mulighetene for å etablere en erstatningsbarnehage på Campus Bakkenteigen og har fått utarbeidet konkrete skisser til oppføring av en ny barnehage på deler av Statsbyggs eiendom på Bakkenteigen. Ny finansieringsmodell for private barnehager trer i kraft , og det knyttes stor usikkerhet til hvordan dette vil påvirke driftstilskudd til vår studentbarnehage. Kommunene har vesentlig større frihet til å vurdere sine driftstilskudd til hver enkelt barnehage fra årsskiftet, og SIV jobber målrettet for å sikre seg et best mulig driftstilskudd for Studentbokhandel Studentbokhandelen hadde i 2010 et godt driftsår. Det å drifte fagbokhandel i dagens markedssituasjon gir store utfordringer med tanke på logistikk, innkjøp, pris osv. Personalet ved Brage har gjennom 2010 vist at det er fullt mulig å drifte en fagbokhandel på en økonomisk sunn måte, samtidig som studentene får et utmerket tilbud. Den nye store bokhandelen på Bakkenteigen har innfridd de forventningene vi har hatt til en mer økonomisk drift, samt at studentene har fått et bedre og bredere tilbud. Karrieresenteret Karrieredagen i februar 2010 ble en kjempesuksess med over 40 deltakende bedrifter. De ansatte har jobbet målrettet for å øke studentenes og fagavdelingenes kjennskap til senterets tjenester, og det er foretatt presentasjonsbesøk for studenter og møter med avdelingenes ledelse. Karrieresenteret har i 2010 hatt en stor økning i antall karriereveiledninger som er gitt til studenter, og evaluering av senterets tjenester viser at tilbudet er godt mottatt og populært blant studentene på HiVe. Fra høsten 2010 har også Fakultet for humanoria og utdanningsvitenskap utgjort en del av kundegrunnlaget for senteret, og dette har bidratt til å øke oppslutningen om senterets tjenester ytterligere. Relasjonen til fakultetene på HiVe er ytterligere styrket i løpet av året, og senteret har hatt samarbeidsprosjekter med tnoen av fakultetene i løpet av Karrieresenteret kan se tilbake på et hektisk og aktivt år, og gleder seg til å ta fatt på de nye utfordringer som kommer i Studentidrett SIV har i 2010 lagt ned mye arbeid i planleggingen av studentidrettssenteret på Campus Bakkenteigen som åpnet 3. januar Administrasjonen har i tett samarbeid med prosjektledelsen ved HiVe deltatt i planleggingsarbeidet og 7

8 i arbeidet med anskaffelse av utstyr til bygget. SIV har også spilt en sentral rolle med koordinering av forskjellige brukergrupper og aktiviteter i det nye aktivitetsbygget på Campus. Horten Industripark(byggeier), HiVe og SIV har sammen arbeidet for å skape det som vil bli et flott nytt velferdstilbud for studentene i Rådgivningstjeneste Rådgivningstjenesten har i 2010 bestått av en 60 % rådgiverstilling. Høsten 2010 har pågangen av studenter vært så stor at tjenesten har vært utført i en 100 % stilling. Fra 2009 til 2010 har det vært en økning på 100 % i antall gjennomførte samtaler. Det er ingenting som tyder på at denne økningen skyldes endringer i studentmassen, men at den først og fremst er et resultat av bedre tilgjengelighet og en økt synliggjøring av tilbudet. Rådgivningstjenesten har et meget tett samarbeid med Studenthelsetjenesten som i dag er organisert under Fakultet for helsevitenskap. Rådgivningstjenesten har holdt 10 ulike kurs i løpet av 2010, og evalueringene viser at det har vært både god oppslutning og meget gode tilbakemeldinger på innholdet som har blitt presentert. Rådgivningstjenesten har deltatt i ulike nasjonale samarbeidsfora og er en del av det nasjonale nettverket av rådgivere. Den store økningen i etterspørsel etter tjenesten gjør at det i 2011 bør utredes muligheter for å øke bemanningen i tjenesten. Administrasjonen Administrasjonen består av seks personer. Alle underavdelinger betaler et forvaltningshonorar til administrasjonen for å dekke kostnader i forbindelse med bedriftens fellestjenester. Administrasjonen har ansvaret for fagområder IT, økonomi, personal og informasjon for hele organisasjonen. Foruten faste løpende oppgaver har administrasjonen i 2010 hatt store prosjektarbeid med Aktivitetsbygg på Campus Bakkenteigen, endring av grafisk profil for hele organisasjonen, opprettelse av studentidrett som nytt velferdstilbud, oppføring av studenthus i Tønsberg og etablering av nye virksomheter på Campus Bakkenteigen. Av studentrettede oppgaver sorterer blant annet (sosial)rådgivningstjeneste, refusjonsordning for helseutgifter og studenthytter under administrasjonen. Annen virksomhet Som antydet ovenfor har SIV også engasjert seg i forretningsmessig virksomhet som ikke direkte har med medlemsmassen å gjøre. Disse virksomhetene er sammensatt av både skattefrie og skattepliktige enheter, og omfatter følgende: Herredshuset, Borre (utleiekontorer), avviklet og solgt juni 2010 Spisekroken, Horten (kantine videregående skole) Kantinetoppen, Horten (kantine videregående skole) Klostergården Cafe, Tønsberg (cafevirksomhet) SIV Forretning AS (Være eier av aksjer i andre selskaper) Styrets forretningsfilosofi når det gjelder disse satsningsområdene er å engasjere seg i mindre prosjekter med lav risikoprofil. Med dette utgangspunktet forventer man således ikke de store avkastninger, men disse virksomhetene skal gi et tilfredsstillende tilskudd til den studentrettede virksomheten og oppfylle de kriterier lov om studentsamskipnader gir for slik virksomhet. 8 Regnskap økonomi Regnskapet for 2010 viser et driftsresultat på kr Ordnært resultat før skattekostnad er på kr Skattekostnaden i 2010 ble på kr , noe som gir et resultat etter skatt på kr Dette er i overkant

9 av kr 3 mill over budsjett. Årets gode resultat skyldes i tillegg til god drift også en gevinst på salg av Herredshuset. Styret disponerer resultatet med å avsette 2 millioner til semesteravgiftsfond og tilføre det resterende beløpet til fri egenkapital. Eiendeler i balansen er bokført med kroner og den langsiktige pantegjeld er på kroner. Den totale langsiktige gjelden er på kr Nedgang i langsiktig pantegjeld skyldes nedbetaling, samt salg av Herredshuset. Årets resultatgrad etter finanskostnader og skattekostnad ble 10 %. Årsregnskapet 2010 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Generelt Studentsamskipnaden i Vestfold hadde ved utgangen av 2010, 50 faste ansatte, hvorav 39 kvinner og 11 menn. Totalt mottok 100 personer skattepliktige ytelser fra SIV i Det er stor overvekt av kvinner i bedriften og det arbeides derfor aktivt for å øke andelen av menn. Sykefraværet har i 2010 utgjort 10.2 %. Fravær utover 16 dager utgjør 8.4 %. Det arbeides kontinuerlig for å redusere antall sykedager i bedriften. Det er ikke rapportert om hendelser av noe art som har resultert i skader eller ulykker. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Studentsamskipnadens virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Virksomheten medfører ingen form for forurensning av det ytre miljø. Avsluttende kommentarer Studentsamskipnaden i Vestfolds styre vil rette en takk til alle bedriftens trofaste medarbeidere for utmerket innsats i Samtidig rettes en takk for hyggelig og konstruktivt samarbeid både til våre tilknyttede institusjoner, samarbeidende kommuner og andre forbindelser. SIVs styre håper at bedriftens innsats for å legge forholdene best mulig til rette for studentene vil være en medvirkende årsak til at Vestfold i stadig økende grad sees på som et attraktivt studiested. Med dette legger Studentsamskipnaden i Vestfold frem årsmelding og regnskap for Camilla Andersen Carina Røyne Tonje O. Berg Styreleder Johan G Bilde Johnny Thorsen Gro Mette Boberg Jorun Ulvestad Hans Erik Stormoen Direktør 9

10 Økonomi 2010: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter 10

11 Resultatregnskap 2010 SIV Noter Driftsinntekt Salgsinntekt Leieinntekt Barnehageinntekt Offentlige tilskudd og refusjoner 13, Semesteravgift Gevinst ved salg av anleggsmidler Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Driftskostnad Varekostnad Lønnskostnad 15, Avskrivning Nedskrivning Tilskudd velferdstiltak Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Finansposter Renteinntekt fra konsernselskaper Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle eiendeler Rentekostnad Annen finanskostnad Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Fondsavsetninger Overført fri egenkapital Sum disponeringer

12 Balanse 2010: Eiendeler Noter EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1, Driftsløsøre, inventar, maskiner etc Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper Investering i andre aksjer og andeler Forskuddsbetalt tomteleie Lån til konsernselskaper Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Fordringer Kundefordringer 4, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

13 Balanse 2010: Egenkapital og gjeld Noter EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Fondsavsetninger Fri egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning til forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning til forpliktelser Annen langsiktig gjeld Pantegjeld Mottatte tilskudd Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 14, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Camilla Andersen Carina Røyne Tonje O. Berg Styreleder Johan G Bilde Johnny Thorsen Gro Mette Boberg Jorun Ulvestad Hans Erik Stormoen Direktør 13

14 Kontantstrømanalyse: SIV / SIV Konsern Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Betalte skatter Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Tap ved salg av aksjer Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Inntekstført statstilskudd Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av aksjer Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling fra opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling av lån fra konsernselskap Utbetaling av lån til konsernselskap Innbetaling ved mottak av tilskudd Anvendt av fondsavsetninger Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter pr Kontanter og kontantekvivalenter pr Likviditetsreserve/ubenyttet driftskreditt

15 Nøkkeltall 2010: Boliger Antall eiendommer: Antall leiligheter: Antall hybler/dubletter: Antall ansatte: Beleggsprosent 2009 totalt: Omsetning 2010 totalt: ,58 % (+ 24,46 %) * * Gevinst ved salg Herredshuset kr 4,7 mill Bokhandel Antall filialer: Antall ansatte: Omsetning 2010 totalt: Barnehager Antall plasser: Antall ansatte: Omsetning 2010 totalt: Spisesteder Antall filialer: Antall ansatte: Omsetning 2010 totalt: (+ 2,9 %) 53 totalt (+ 11,37 %) (+ 9,53 %) 15

16 Noter NOTER TIL til ÅRSREGNSKAPET regnskapet: FOR 2010 Regnskapsprinsipper m.v. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Årsregnskapet følger også felles retningslinjer for regnskapsføring og rapportering for Studentsamskipnadene i Norge. Konsolideringsprinsipper består av Studentsamskipnaden i Vestfold, dets heleide datterselskap SIV Forretning AS og KB Eiendom AS som er heleiet datterselskap av SIV Forretning AS. Kontinuitetsmetoden er anvendt ved konsolidering av datter- og datterdatterselskap. All intern omsetning, interne gevinster og overføringer, interne mellomværender og internt aksjeeie er eliminert i konsernregnskapet som er satt opp i samsvar med regnskapsloven og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år etter regnskapsårets utgang er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller til betaling innen ett år etter regnskapsårets utgang er klassifisert som kortsiktig gjeld. Vedr. unntak fra denne regelen, se note 13. Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost, og avskrives planmessig over antatt økonomisk levetid. Innteksføring Som hovedprinsipp regnskapsføres inntekter når de er opptjent. Skattepliktig virksomhet Studentsamskipnadenes virksomhet er i det alt vesentligste rettet mot og lukket for studenter og med denne bakgrunn unntatt fra skatteplikt. Imidlertid driver SIV noe virksomhet som er rettet mot almenheten, som kafedrift og delvis utleie av eiendom. Denne virksomheten er skattepliktig, men har fram til og med 2007 ikke gitt skattepliktig overskudd. I 2008 solgte SIV et tomteområde, og i 2010 Herredshuset i Borre som er hovedårsaken til de påfølgende års skatteavsetninger, ref. note 11. NOTE 1 - Varige driftsmidler / avskrivninger Driftsløsøre Bygninger Tomter Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Samlede av- og nedskrivninger Avgang avskrivninger Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Avskrivningssatser 10-33% 3-10% Driftsløsøre Bygninger Tomter Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Samlede av- og nedskrivninger Avgang avskrivninger Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Avskrivningssatser 10-33% 3-10% 16

17 Noter til regnskapet: NOTE 2 - Datterselskaper, tilknyttede selskaper Selskap Anskaffelse s-tidspunkt Eierandel Forretningskontor Stemmeandel SIV Forretning AS Horten 100 % 100 % KB Eiendom AS Horten Studenthuset Tønsberg AS Tønsberg SIV Forretning AS eier 100% av KB Eiendom AS og 45% av Studenthuset Tønsberg AS. Egenkapital og resultat i følge siste årsregnskap: Selskap Egenkapital per Resultat 2010 SIV Forretning AS KB Eiendom AS Studenthuset Tønsberg AS NOTE 3 - Andre aksjer og andeler Langsiktige aksjeplasseringer Selskap Aksjekapital Antall Kostpris Bokført verdi Eierandel UNIPA AS ,0 % Sum langsiktige aksjeplasseringer De øvrige langsiktige aksjeplasseringene er bokført til kostpriser. Selskap Aksjekapital Antall Kostpris Bokført verdi Eierandel UNIPA AS ,0 % Studenthuset Tønsberg AS ,0 % GigaFib Holding AS ,7 % Sum langsiktige aksjeplasseringer NOTE 4 - Mellomværende med selskap i samme konsern Langsiktige lån til SIV Forretning AS Kundefordringer Sum NOTE 5 - Forskuddsbetalt tomteleie Tomtearealet tilhørende Ollebakken hybelhus leies på åremål over 99 år fra Hele leiebeløpet ble betalt i 1989 med kr og periodiseres årlig med kr I 2009 er det betalt forskudd på tomteleie og infrastruktur på Kaldnes med kr som periodiseres over leiepeioden på 10 og periodiseres årlig med kr

18 Noter til regnskapet: NOTE 6 - Andre langsiktige fordringer Andre langsiktige fordringer består av følgende poster: Personallån Inskudd båtplass Anleggsbidrag Kirkebakken Nærvarme AS Fordring vedr. tomtesalg Sum langsiktige fordringer Personallånene renteberegnes og nedbetales ihht. inngåtte låneavtaler. Det er ikke stillet sikkerhet for lånene. Anleggsbidraget nedbetales gjennom egen avtale om fremtidige strømleveranser fra Kirkebakken Nærvarme AS. Fordringen vedr. tomtesalg renteberegnes ikke. Fordringen er pantesikret og har forfall senest NOTE 7 - Varelager Varelageret til bokhandlene er verdsatt til laveste verdi av innkjøpspriser og virkelig verdi. Varelager til spisesteder og kiosker er oppført til innkjøpspriser. NOTE 8 - Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsetning til tap Kundefordringer i balansen Konstaterte tap på fordringer Endring i tapsavsetning Innkommet på tidligere avskrevne fordringer Årets bokførte tap på fordringer NOTE 9 - Bundne midler Bundne skattetrekksmidler NOTE 10 - Egenkapital / fondsavsetninger / disponering av resultat Spesifikasjon av disponeringen av årsresultatet: Avsatt til semesteravgifrsfond Avsatt til øvrige fond 0 0 Sum avsetninger til fond Overført til fri egenkapital Sum disponeringer Spesifikasjon av fondsavsetninger i balansen: Saldo Anvendt/ overført i løpet av året Årets disponering Saldo Semesteravgiftsfond Pensjonsfond Barnehagefond Kulturfond Sum fondsavsetninger

19 Noter til regnskapet: Spesifikasjojon av endring i fri egenkapital Fri egenkapital Årets resultat Overført til fond Nedskrivning av aksjer Fri egenkapital NOTE 11 - Skatt Årets skattekostnad framkommer slik: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Årets skattekostnad har en samlet utsatt skattefordel pr på kr som ikke er bokført verken i selskapsregnskapene eller i konsernregnskapet. Den utsatte skattefordelen er knyttet til SIV Forretning AS og KB Eiendom AS. SIV har økt avsatt kr i utsatt skatt vedr. skattepliktige gevinster knyttet til salg av eiendom. NOTE 12 - Pantegjeld / sikkerhetsstillelser Gjeld som er sikret ved pant og lignende: Pantelån Sum Bokført verdi av pantsatte eiendeler: Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum Gjeld som forfaller til betaling mer enn 5 år etter balansedato NOTE 13 - Mottatte tilskudd Studentsamskipnadenes offentlige tiskudd til finansiering av byggeprosjekter ble tidligere etter KUFs anvisning og etter god regnskapsskikk for studentsamskipnader ført direkte i balansen som innskutt egenkapital. Etter gjennomført prinsippendring blir nå tilskuddene inntektsført over de respektive byggenes levetid. Det er tatt utgangspunkt i at bygningene avskrives 3 % årlig og at tilskuddene inntektsføres med tilsvarende prosentandel. Tilskuddene blir klassifisert som langsiktig gjeld og inntektsføres årlig i regnskapet. Spesifikasjon av regnskapsposter: Mottatte tilskudd per Mottatte tilskudd i løpet av året Inntektsført per Inntekstsført i løpet av året Bokført restverdi tilskudd i balansen NOTE 14 - Annen kortsiktig gjeld Inkludert i annen kortsiktig gjeld i morselskapets regnskap er forskuddsbetalt semesteravgift fra Høgskolen i Vestfold for 2010 med kr

20 Noter til regnskapet: NOTE 15 - Ansatte, godtgjørelser, forpliktelser m.v. Spesifikasjon av lønnskostnader: Lønninger Folketrygd Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk: Godtgjørelser: Direktør Styret Styret Lønn / honorar Annen godtgjørelse Sum godtgjørelser Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med: Ordinær revisjon Andre tjenester Sum Avtaler / forpliktelser: Det foreligger ingen avtaler om kompensasjon ved fratredelse, avtaler om bonuser, overskuddsdeling eller lignende for nøkkelpersoner eller andre ansatt i samskipnaden. NOTE 16- Pensjonsforpliktelser SIV har pensjonsordninger som omfatter 53 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap med unntak av usikret AFP-ordning som omfatter alle ansatte med tariffavtale. Forpliktelsene er behandlet etter NRS om pensjoner og er inkludert arbeidsgiveravgift. Beregnede pensjonsforpliktelser: Sikrede Usikrede Sum ordninger ordninger forpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Netto pensjonsforpliktelser Estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelser Spesifikasjon av pensjonskostnad: Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av forpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Adm.kostnader, estimatendinger og avvik Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2011... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2011... 7 Balanse pr 31.12.2011... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

MIP-konsernet. Industriparken

MIP-konsernet. Industriparken 1 Årsberetning MIP-konsernet Mo Industripark AS (MIP AS) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i industriparken. Hovedoppgavene ligger innenfor drift og utvikling av eiendom, produksjon av luftgasser,

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer