Direktøren har ordet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Direktøren har ordet:"

Transkript

1 1

2 Direktøren har ordet: Studentsamskipnaden i Vestfold legger med dette frem åreberetning og regnskap for driftsåret SIV er en servicebedrift innrettet for å gi studenter ved samarbeidende utdanningsinstitusjoner en best mulig studietid og et godt læringsmiljø. Dette skal vi gjøre gjennom å være en serviceorientert, tilpasningsdyktig og fleksibel organisasjon som tilpasser seg målgruppens spesielle og varierende velferdsbehov. Dette er en høy målsetting, som krever mye av hver enkelt ansatt i organisasjonen og av organisasjonen selv. For å imøtekomme kravene arbeider organisasjonen målbevist og systematisk. Vår virksomhet spenner over store områder rent faglig. Boligavdelingen administrerer og drifter over 300 boliger tilrettelagt for studenter. Brage Fagbokhandels to utsalgssteder har som oppgave å tilby faglitteratur og annen nødvendig rekvisita til studentene. Avdeling for spisesteder serverer ca 2800 studenter dagelig fordelt på fem studentkantiner. Vi har to barnehager som ivaretar studentenes barn under studietiden. SIVs Karrieresenter er nytt av året og er ment å gi studentene en god støtte inn i arbeidslivet etter endt studie. Vår sosialrådgiver hjelper studenter som har behov for en fagutdannet samtalepartner. Gjennom vår helse-refusjonsordning støtter vi studentene økonomisk. Utenom studiehverdagen kan studentene benytte seg av våre to studenthytter på fjellet eller seilbåten SY SIV i sommerlige omgivelser. Det er pr. dato 58 personer som står til tjeneste for studentene i Vestfold daglig. De legger alle ned en stor arbeidsinnsatts for å nå de målene organisasjonen har og ikke minst de kravene som studentene stiller. Det er en kjensgjerning at dagens studenter stiller mye høyere krav til kvalitet en det deres foreldre gjorde. Dette er en utfordring vi må ta alvorlig, slik at vårt tilbud er av en så høy kvalitet at det tilfredsstiller studentenes forventninger. STUDENTSAMSKIPNADEN I VESTFOLD(SIV) ÅRSRAPPORT 2006 LAY-OUT/DESIGN: SIV BILDER: SIV OPPLAG: Driftsåret 2006 har vært preget av stor aktivitet på flere områder. Dette vises gjennom en betydelig omsetningsvekst, og et økt antall personer i arbeid. Vårt samarbeid med vertskommunene Tønsberg og Horten fungerer bra, men vi ønsker oss en enda større fokus i deres arbeid med å tilrettelegge for studentene. Dette er viktig om vi skal klare å oppfylle målet om å bli et enda mer ettertraktet studiested. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle for den innsatsen de har lagt ned i året som har gått. Hans Erik Stormoen Direktør

3 Innhold: Direktøren har ordet Kort om Studentsamskipnaden Styrets beretning Historikk Årsrapporter: - Start Studentbarnehage - Aurora Studentbarnehage - SIV Spisesteder Økonomi: - Resultatregnskap - Balanse - Konstanstrømanalyse - Noter til regnskapet - Revisjonsberetning SIDE 02 SIDE 04 SIDE 06 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 19 SIDE 26 3

4 Kort om Studentsamskipnaden i Vestfold: GENERELL INFORMASJON SIV driver i dag en rekke servicetiltak for Vestfoldstudentene samtidig som det planlegges og etableres nye tiltak. Det er dessuten en av samskipnadens oppgaver å administrere offentlige tilskudd til velferdstiltak for studentene i Vestfold. Styret Studentsamskipnaden i Vestfold ledes av et styre på syv medlemmer. Disse oppnevnes på følgende måte: - to representanter oppnevnes av Studentparlamentet i Vestfold - to representanter oppnevnes av Vestfold Studentsamfunn - to representanter oppnevnes av Høgskolen i Vestfold - en representant velges blant de ansatte i SIV Studentorganisasjonenes representanter oppnevnes for ett år, mens de øvrige oppnevnes for to år. Medlemmene Departementet avgjør hvilke utdanningsinstitusjoner som skal være tilknyttet SIV. For tiden er det studenter ved Høgskolen i Vestfold, Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold/Telemark og studenter ved Tønsberg Maritime Fagskole. Studentene ved disse institusjonene er pålagt å betale en semesteravgift til samskipnaden. I 2006 var denne avgiften kr 300. Organisasjon Studenter ved HVE SIV styret Direktør SIV Forretning AS SIV KB Eiendom AS 100% Kirkebakken Nærvarme AS 50% GigaFib 10% Servicesenter Personal Regnskap/IT Bolig Bokhandel Barnehage Karrieresenter Spisesteder 4

5 Inntektsgrunnlag Bedriftens inntektsgrunnlag består av følgende hovedpilarer: studentrettet forretningsvirksomhet, semesteravgift, offentlig tilskudd og forretningsvirksomhet rettet mot det åpne marked. Økonomi Styrets mål har hele tiden vært å bygge opp en fornuftig egenkapitalbase. Den solide inntjeningen som bedriften har hatt i de senere år ønskes således videreført og forbedret. Nettopp dette er en svært viktig forutsetning for at sentrale velferdsinvesteringer skal kunne realiseres også i fremtiden. Studentsosiale tiltak SIV bidrar betydelig økonomisk til driften av Studentparlamentet i Vestfold og Vestfold Studentsamfunn. To studenthytter stilles meget rimelig til studentens disposisjon. Det ble også i 2006 kjøpt inne en seilbåt til studentene som et ekstra tilbud for studentene i sjøfartsfylket Vestfold. Bedriftens sosialrådgivningstjeneste er et annet tiltak for at hverdagen skal bli så enkel som mulig for studentene. Det er etablert en refusjonsordning for medisinske utgifter. Fremtiden Arbeidet med en ny samlokalisert høyskole i Vestfold er nå godt i gang. Etter planene skal den nye bygningsmassen være klar for innfl ytting til studiestart Vi vil få utfordringer med å tilrettelegge driften i denne perioden på en god måte på grunn av byggearbeidene, men tar dette som en utfordring og gleder oss til vi kan fl ytte inn. SIV er aktiv i arbeidet med å planlegge et aktivitetsbygg på området. Går dette arbeidet som planlagt ser vi for oss en byggestart i 2008 og ferdigstillelse høsten 2010, med SIV som byggherre. 5

6 Styrets beretning 2006: Innledning Studentsamskipnaden i Vestfolds virksomhet knytter seg først og fremst til boliger, spisesteder, barnehager, bokhandel, informasjon og rådgivning for de høyere utdanningsinstitusjoner i fylket. Bedriften har i de senere år også engasjert seg i forretningsmessige virksomhet som ikke har direkte med medlemsmassen å gjøre. Styrets målsetning med denne type virksomhet er å generere inntekter som kan benyttes til studentenes beste. Styret Bedriftens styre har i 2006 bestått av: Student Ingvild S Miland, styreleder Student Gard Stokland, nestleder Student Harpa Sif Aubell Student Jørgen Hamre Rektor HVE Halvor Austenå Studiedirektør HVE Anne Karine Sørskår til 31. juli 2006 Studiedirektør Olav Refsdal fra 1. august 2006 Avd. leder Lisbeth Varpe Styret har i 2006 avviklet 6 styremøter og det er behandlet 67 saker. Det har dessuten vært avviklet et styre- /overlappings seminar i samarbeid med studentorganisasjonene. SIVs ulike virksomhetsområder kan naturlig deles opp på følgende måte: Studentboligene 2006 har vært et godt år for SIVs studentboliger. SIV har boliger i Tønsberg, Åsgårdstrand, Borre og Horten. Totalt har SIV Bolig ansvaret for utleie, forvaltning, drift og vedlikehold av et kontorbygg og 7 studentboligsteder med 263 hybler og 31 leiligheter. 54 nye flotte studentboliger på Klokkergården sto innflytningsklare til studiestart. De ble meget godt mottatt av stud enten og SIV var stolt av å kunne overlevere tidsriktige boliger. Hybler med eget bad, dubletter og parleiligheter ble ferdigstil i byggetrinn 2. Byggetrinn 3 med familieleiligheter og noen enkelthybler med eget bad er allerede under prosjektering. Vi har i dag en høy beleggsprosent og ved studiestart større etterspørsel enn tilbud, særlig gjelder dette familieleiligheter. Prosjektering og oppføring av nye familieboliger blir derfor et satsningsområde. Vi garanterer våre studenter bolig gjennom vår tak ove. Hver sommer er SIV Bolig en formidler av boliger på det private markedet. Her formidles det i perioden 1. mai september mellom 200 og 250 private hybler, leiligheter og hus. Som vår visjon sier: Vi tilbyr rimelige boliger, med sosialt fellesskap tilpasset deg og dine behov. Vi har boliger for alle ønsker, behov og lommebøker og hjelper studenten med å finne et trivelig og trygt sted å bo i studietiden. Studenten kan velge eget bad og k morsommere ting en bare husleie. Flere og flere internasjonale studenter finner veien til Høgskolen i Vestfold og er avhengige av et tilrettelagt boligtilbud gjennom SIV. I 2006 bodde det 55 internasjonale studenter hos oss i kortere og lengre perioder. Vi samarbeider tett med høyskolen for å gi alvor og jobbes med kontinuerlig. Det er viktig for oss at alle i våre leietakere har det trygt og trives i våre boliger. Vi ønsker å ha en god dialog med våre leietakere ved blant annet å benytte oss av husverter som selv er studenter, bor i våre boliger og kjenner studentenes behov godt. Vi gjennomfører også leieboermøter og dugnader. Husvertene arrangerer bli kjent fest og andre sosiale sammenkomster. Vaktmester og husøkonom er synlige personer i beboernes hverdag, og vi har som mål å ha en kort responstid i forhold til utbedringer av innmeldinger av feil og mangler. Gjennom vårt boligtilbud ønsker vi å bidra til at studietiden blir et positivt minne for resten av livet. 6

7 Studentkantinene Virksomhetene serverer mat og drikke til ca 2800 personer hver dag. Avdelingens målsetting er å gjøre dette så rimelig, i så hyggelige omgivelser som mulig, samt å ha en høy kvalitet på alt vi serverer. I tillegg skal det fokuseres på et sunt kosthold. SIV Spisesteder vil fortsette å arbeide for dette i samarbeid med studenter, elever, ansatte, leverandører og andre det er naturlig å samarbeide med. Teknologi, videreutvikling og evaluering av programvare, har vært viktige satsningsområder for spisestedene. Systemene har og er med på å bringe enhetene mer helhetlig sammen. Alle enheter i avdelingen er på nett, og benytter pc kassenes muligheter langt mer. SIV Spisesteder vil være en pådriver og stille krav til endringer og resultater overfor vår samarbeidspartner på dette området. Spisestedene viser også et solid overskudd på driften. Studentbarnehagene Når d Horten Kommune har sittet langt inne, med uenighet på flere prinsipielt viktige områder. Det endelige tilskuddet for 2006 ble ikke kla nedleggelse av barnehagen. I forbindelse med overgangen fra arbeidsgiverforeningen SSAF til NAVO fikk vi en utfordring vedrørende tariffavtalen Utdanningsforbundet. Arbeidet med å løse dette pågikk frem til desember 2006, men ble løst på en god måte for begge parter. Studentbokhandel 2006 ble et bra år for bokhandelen. Brage hadde en liten økning i omsetningen, og bruttofortjenesten holdt seg på samme nivå. Det var høyere utdanning og fagbøker). Men det skjedde ikke, derfor ble bruttofortjenesten bedre enn budsjettert. Vi Det skal likevel ikke legges skjul på at handelen over internett øker. Etableringen av studietilbud i Larvik har vært positivt for oss, selv om det krever at vi stiller opp på kveldstid for å levere bøker. Når det gjelder omsetningen i Brage Fagbokhandel svinger den fortsatt, med bra omsetning ved semesterstart i august og januar. Resten av året flater salget ut, og det er blitt vanskeligere og mer krevende å foreta riktig innkjøp både når det gjelder tidspunkt og antall. Dessuten er pensumlitteraturen spredt over mange bøker, noen med få sider i hver bok. Da tyr studentene til kopiering eller låner på biblioteket. Disse utfordringene har vi klart å møte med en nøye vurdering ved innkjøp og et fleksibelt personale. Karrieresenteret Etter ca 1 års planlegging startet SIV i samarbeid med HVE opp et Karrieresenter ved Høgskolen i Vestfold, 1 september Op personer ansatt i senteret, men behovet for yterligere ressurser har allerede meldt seg. Senteret finansieres gjennom semesteragift, samt noen eksterne inntekter. Administrasjonen SIVs administrasjon består av syv personer. Alle underavdelinger betaler et forvaltningshonorar til administrasjonen for å dekke kostnader i forbindelse med bedriftens økonomi- og personaltjenester. Av studentrettede oppgaver sorterer blant annet sosialrådgivningstjeneste, refusjonsordning for medisinske utgifter og studenthyttene under administrasjonen. Det ble i 2006 også bevilget penge - sulent er også tilknyttet administrasjonen. Annen virksomhet Som antydet ovenfor har SIV også engasjert seg i forretningsmessig virksomhet som ikke direkte har med medlemsmassen å gjøre. Disse virksomhetene er sammensatt av både skattefrie og skattepliktige enheter, og omfatter følgende: Herredshuset, Borre (utleiekontorer) Borre Vandrerhjem Klokkergården ( sommerhotell ) Spisekroken, Horten (kantine videregående skole) Greveskogen, Tønsberg (kantine videregående skole) Kantinetoppen, Horten (kantine videregående skole) Klostergården Cafe, Tønsberg (cafevirksomhet) SIV Forretning AS (Være eier av aksjer i andre selskaper) Styrets forretningsfilosofi når det gjelder disse satsningsområdene er å engasjere seg i mindre prosjekter med lav risikoprofil. Med dette utgangspunktet forventer man således ikke de store avkastninger, men disse virksomhetene skal gi et tilfredsstillende tilskudd til den studentrettede virksomheten. Kantinedriften ved de videregående skoler håper man gradvis å kunne utvide. Regnskap - økonomi 7

8 Regnskapet for 2006 viser et driftsresultat på kr og et positivt resultat etter finansposter på kr Dette er et resultat på kr over budsjett. Styret har foretatt følgende fondsavsetninger: Semesteravgiftsfond kr og pen tilføres fri egenkapital. Eiendeler i balansen er bokført med kroner og den langsiktige pantegjeld er på kroner. Den totale langsiktige gjelden er på kr , av dette utgjør statlige tilskudd til studentboligbygging kr Årets resultatgrad etter finanskostnader ble 6,2 %. Bedriftens totale økonomiske situasjon må sies å være solid og tilfredsstillende. Generelt Studentsamskipnaden i Vestfold hadde ved utgangen av 2006, 56 faste ansatte, hvorav 46 kvinner og 10 menn. Totalt mottok 104 personer skattepliktige ytelser fra SIV i Sykefraværet har i 2006 utgjort 10 %. Fravær utover 16 dager utgjør 6,6 %. Dette skyldes alvorlig sykdom og permisjoner. SIVs virksomhet medfører ingen form for forurensning av det ytre miljø. Avsluttende kommentarer Studentsamskipnaden i Vestfolds styre vil rette en takk til alle bedriftens trofaste medarbeidere for utmerket innsats i Samtidig rettes en takk for hyggelig og konstruktivt samarbeid både til våre tilknyttede institusjoner, samarbeidende kommuner og andre forbindelser. SIVs styre håper at bedriftens innsats for å legge forholdene best mulig til rette for studentene vil være en medvirkende årsak til at Vestfold i stadig økende grad sees på som et attraktivt studiested. Med dette legger Studentsamskipnaden i Vestfold frem årsmelding og regnskap for

9 9

10 Historikk: 1983 Velferdssekretariatet for høgskolene i Vestfold etablert med 1 ansatt Inngått avtale om leie av Elevhjemmet (hybelbygg). Aurora barnehage ble opprettet Velferdssekretariatet ble omorganisert til Studentsamskipnaden i Vestfold. Gratis sosialrådgivningstjeneste for studenter opprettet Refusjonsordning for medisinske utgifter etablert. 33 nye hybler i Ollebakken hybelhus, Horten Lurifax barnehage på Jareteigen etablert Høgskolesenteret i Vestfold åpnet i Borre, og SIV etablerte seg der med Cafè Amfi, Brage Fagbokhandel og et avdelingskontor. Knerten familiebarnehage etablert på Eik. De første 11 hybler var ferdigstilt ved Klokkergården Studentboligtun hybler innflyttingsklare på Klokkergården. Klostergården Cafè ble etablert ved Tønsberg Bibliotek Tilvekst med 14 hybler og 2 leiligheter i Klokkergården. Brage Fagbokhandel åpnet på studiested Eik Innkjøp av studenthytte på Norefjell. Innkjøp av egne kontorlokaler i Tønsberg Lurifax barnehage nedlagt Kjøpt Borre Herredshus av Borre Kommune Ferdigstilt 20 familieleiligheter i Åsgårdstrand. Innkjøpt 4 hybelbygg med 16 boenheter i Åsgårdstrand. Oppstart kantinedrift Horten videregående skole Flyttet hovedkontoret til Borre. Oppstart av to nye kantiner ved videregående skoler i Tønsberg. Overtatt driften av Åsgårdstrand Strandkiosk Innviet ny studenthytte ved Svarstad Skisenter. Inn på eiersiden i Student Skandinavia a.s og i Gnist.no Kjell Anders Rød fratrer som direktør 1. april, ny direktør er Hans Erik Stormoen. Det bygges 5 nye studenthybler på Herredshuset og 6 nye i Tønsberg Det bygges 9 nye par/familieleiligheter i Tønsberg. SIV Forretning AS blir opprettet. SIV er aktiv medspiller til at Kirkebakken Nærvarme AS opprettes. Det graves fiberkabler til studentboliger på Klokkergården, Åsgårdstrand og Herredshuset Knerten Familiebarnehage nedlegges, Start Studentbarnehage starter opp 1 august. Kantine drift på HVE avdeling Eik overtas av SIV, samtidig startes det ny kantine på Horten videregående skole. Kantine på Teie VGS avvikles Byggetrinn 2 på Klokkergården, med 54 HE ferdigstilles. SIV overtar kantinedriften på Greveskogen videregående skole 10

11 Årsrapport, Start Studentbarnehage Personalet Personalet i 2006 har bestått av 2 pedagogiske ledere og en styrer/pedagogisk leder, alle i 100 % stilling og 7 assistenter fordelt på 5,1 årsverk i ulike stillingsbrøker. I tillegg har vi hatt en renholder i ca 30 % stilling som også har fungert som fast sykevikar. Vi har hatt to studenter utplassert hos oss, begge i korte perioder. Personalmessig har 2006 vært en utfordring for barnhagen med mange sykemeldinger og permisjoner blant ledere og assistenter. Drift og innhold Barnehagen har knyttet seg til kommunens prosjekt med implementering av den nye rammeplanen som trådde i kraft fra I forbindelse med dette var vi på felles planleggingsdag for hele fylket i juni og for barnehageansatte i Horten kommune i oktober. Vi hadde 4 studenter hos oss, alle i 3 uker i mars/april. Barnehagen ble tildelt ca kr ,- for lite i kommunalt tilskudd og det er gått mye tid til å få løst den saken. Etter en del skriverier i mediene og fl ere møter, kom kommunen i november frem til det samme som oss, og saken ble løst. I november/desember ble det handlet inn nye møbler, lagerhyller, en god del leker og en masse formingsmateriale. Formingsrommet ble ryddet og er nå fl ittig i bruk. Det ble også tegnet opp til bygging av smårom inne i barnehagen. Dette ble gjort for å skape fl ere muligheter for barna til å leke uforstyrret. Materialer til dette ble kjøpt inn, mens byggingen skal gjøres i På grunn av en del fravær blant pedagogene og styrer har dette året dreid seg først og fremst om å holde hjulene i gang. Blant annet har arbeidet med virksomhetsplanen blitt utsatt et år. Den berammes ferdig i løpet av februar Årsrapport, Aurora Studentbarnehage 2006 har vært et relativt stabilt år i Aurora barnehage. Personale/ bemanning Vinteren/ våren startet med et langtidssykefravær. For å unngå å ta inn for mange eksterne vikarer, fi kk en av det faste personalet økt sin stillingsprosent i en periode. Dette fungerte som en veldig bra løsning for stabiliteten i barnehagen. Sivilarbeider avsluttet sin tjenestetid i Aurora 8. august, etter 12 måneders tjenestetid. 1. september ble lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget ansatt for 11 måneder. Dette som erstatning for sivilarbeider. Ordningen med å ha ansatt lærling er noe mer kostbart enn å være oppdragsgiver for sivilarbeider. Begge ordningene ble vurdert opp mot hverandre, men det viste seg å være usikkert hvorvidt barnehagen ville få ny sivilarbeider eller ikke i løpet av året. For barnehagen er det dermed en mer stabil ordning å ansette lærling i stedet for sivilarbeider. Barnegruppa Barnegruppa var stabil frem til sommeren. På grunn av mange studenter som avsluttet sine studier våren 06, hadde barnehagen rekordstor utskifting i barnegruppa ved oppstart i august. Kun 4 av 15 barn fortsatte etter sommerferien. Det skulle også vise seg å være vanskelig å fylle opp fl ere av de resterende plassene for barn over tre år, og to av plassene ble ikke fylt opp før utpå høsten. Det ble tatt inn to barn av ansatte ved Høgskolen i Vestfold, på grunn av for få søkere blant studentene i den aktuelle aldersgruppa. I aldersgruppa 0-3 år er det mange søkere, der fl ere fortsatt står på venteliste. Økonomi I kjølvannet av usikker behandling av tilskudd for Start studentbarnehage fra Horten kommune, har den samlede barnehageøkonomien i SIV vært usikker. Det ble dermed innført innkjøpsstopp for begge barnehagene før sommeren og frem til saken var ferdigbehandlet. Aurora har fått forventet tilskudd fra Tønsberg kommune i I tillegg ble det søkt om midler via et vedlikeholdsfond i Tønsberg kommune. Det ble innvilget i overkant av ,- som ble benyttet til å slipe ned og lakkere parkett i stue i løpet av sommerferien. 11

12 Årsrapport, Spisesteder SIV Spisesteder har bestått av fem (seks) enheter (i en periode på 4 mnd.) lokalisert i Tønsberg sentrum, Eik, studiestedet Eik, studiestedet Borre og Horten sentrum. Det arbeider 20 personer i kantinerelatert drift, to personer i cafèdriften samt en administrativ og faglig leder. Vi er i dag etablert ved: - Studentkantina Borre - Studentkantina Eik - Klostergården Cafè ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek - Spisekroken Horten - Kantinetoppen Horten - Elevkantina, Greveskogen vgs (oppstart 1.september-07) Virksomhetene serverer mat og drikke til ca 3000 personer hver dag. Avdelingens målsetting er å gjøre dette så rimelig, i så hyggelige omgivelser som mulig, samt å ha en høy kvalitet på alt vi serverer. Vi tilstreber et ernæringsmessig og sunt kosthold. Likeledes skal tilbudet reflektere religiøse og kulturelle tradisjoner. SIV Spisesteder vil fortsette å arbeide for dette i samarbeid med studentene, elever, ansatte, leverandører og andre det er naturlig å samarbeide med. Vår nykommer i 2006 Elevkantina på Greveskogen vgs., har vært en suksess på mange måter, ikke minst med tilfredse elever. Driften av Studentkantina Eik og Kantinetoppen Horten, har ikke vært helt som forventet. Ikke desto mindre er vi av den oppfattning at driften skal fortsette. De øvrige spisestedene er gode og stabile. Resultatet i 2006 har igjen bekreftet dette. Teknologi, videreutvikling og evaluering av programvare, har vært viktige satsningsområder for spisestedene. Systemene har og er med på å bringe enhetene mer helhetlig sammen. SIV Spisesteder vil være en pådriver og stille strengere krav til endringer og resultater overfor vår samarbeidspartner på dette området. KulturBygg09, prosjektets bevertningsenheter, innbefatter nytt hovedkjøkken, serveringslokaler, cafè, kiosk og automatstasjoner. Framdriften for nevnte enheter har dessverre vært noe springende, og mange ting er ennå ikke på plass. Tilbudene, slik de er tenkt, er spredt i bygningsmassen og vil medføre store utfordringer med henhold til infrastrukturen, fleksibilitet og riktig differensiering i planleggingsarbeidet og senere drift. De ansatte vil være viktige medspillere i dette arbeidet fremover, der det er naturlig. SIV Spisesteder har vært en aktiv partner med blant annet servering til flere store arrangementer i 2006 som Studentuka, studiestart, åpning av fylkeshuset, aksjoner, møter og seminarer, for å nevne noen. 12

13 13

14 Økonomi 2006: 14

15 Resultatregnskap 2006 SIV Morselskapet Konsernet Noter Driftsinntekt Salgsinntekt Leieinntekt Barnehageinntekt Offentlige tilskudd og refusjoner 13, Semesteravgift Gevinst ved salg av anleggsmidler Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Driftskostnad Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Tilskudd velferdstiltak Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Finansposter Renteinntekt fra konsernselskaper Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring markedsbaserte plasseringer Rentekostnad Annen finanskostnad Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Fondsavsetninger Overført fri egenkapital Sum disponeringer

16 Balanse 2006: Eiendeler Morselskapet Konsernet Noter EIENDELER Anleggsmidler Immatrielle eiendeler 0 0 Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler 0 0 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, maskiner etc Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper Investering i andre aksjer og andeler Forskuddsbetalt tomteleie Lån til konsernselskaper Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer og fondsandeler Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

17 Balanse 2006: Egenkapital og gjeld Morselskapet Konsernet EGENKAPITAL OG GJELD Noter Egenkapital Opptjent egenkapital Fondsavsetninger Fri egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning til forpliktelser Pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld Pantegjeld Mottatte tilskudd Skyldige depositum Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

18 Kontantstrømanalyse: SIV / SIV Konsern Morselskapet Konsernet Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Betalte skatter Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Gevinst ved salg av aksjer Inntekstført statstilskudd Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Endringer i fondsavsetninger Endring i pensjonsforpliktelser Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Innbetaling ved salg av aksjer Utbetaling ved kjøp av aksjer Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling fra opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling av lån fra konsernselskap Utbetaling av lån til konsernselskap Innbetaling ved mottak av tilskudd Utbetaling av utbytte/konsernbidrag Innbetaling av ny egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter pr Kontanter og kontantekvivalenter pr Likviditetsreserve/ubenyttet driftskreditt

19 Noter til regnskapet: Regnskapsprinsipper med videre Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Konsolideringsprinsipper Konsernet består av Studentsamskipnaden i Vestfold, dets heleide datterselskap SIV Forretning AS og KB Eiendom AS som er heleiet datterselskap av SIV Forretning AS. Kontinuitetsmetoden er anvendt ved konsolidering av datterog datterdatterselskap. All intern omsetning, interne gevinster og overføringer, interne mellomværender og internt aksjeeie er eliminert i konsernregnskapet som er satt opp i samsvar med regnskapsloven og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld er som følger Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år etter regnskapsårets utgang er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller til betaling innen ett år etter regnskapsårets utgang er klassifisert som kortsiktig gjeld. Vedr. unntak fra denne regelen, se note 13. Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost, og er avskrevet planmessig over antatt økonomisk levetid. Skattepliktig virksomhet Studentsamskipnadenes virksomhet er i det alt vesentligste rettet mot og lukket for studenter og med denne bakgrunn unntatt fra skatteplikt. Imidlertid driver SIV noe virksomhet som er rettet mot almenheten, som kafedrift, sommerhotell og delvis utleie av Herredshuset i Borre. Denne virksomheten er skattepliktig, men har hittil ikke gitt skattepliktig overskudd. Dog gir balanseposter knyttet til denne virksomheten positiv ligningsmessig formue og formuesskatt. NOTE 1 - Varige driftsmidler / avskrivninger Morselskapet Driftsløsøre Bygninger Tomter Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Samlede avskrivninger Årets avskrivninger Samlede avskrivninger Bokført verdi Avskrivningssatser 10-33% 3-10% Konsernet Driftsløsøre Bygninger Tomter Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Samlede avskrivninger Årets avskrivninger Samlede avskrivninger Bokført verdi Avskrivningssatser % 3-10 % 19

20 NOTE 2 - Datterselskaper, tilknyttede selskaper Selskap Eierandel Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Stemmeandel SIV Forretning AS 12/1/03 Horten 100% 100% KB Eiendom AS 1/15/04 Horten KB Eiendom AS eies 100% av SIV Forretning AS. Egenkapital og resultat i følge siste årsregnskap: Selskap Egenkapital per Resultat 2006 SIV Forretning AS KB Eiendom AS NOTE 3 - Andre aksjer og andeler Markedsbaserte aksje- og fondsandeler SIV har plassert kr i obligasjonsfond som er bokført til markedsverdi kr pr Langsiktige aksjeplasseringer Morselskapet Selskap Aksjekapital Antall Kostpris Bokført verdi Eierandel UNIPA AS % Student AS % Sum langsiktige aksjeplasseringer Det er foretatt nedskrivning av investeringen i Student AS. De øvrige langsiktige aksjeplasseringene er bokført til kostpriser. Konsernet Selskap Aksjekapital Antall Kostpris Bokført verdi Eierandel UNIPA AS % Student AS % Kirkebakken Nærvarme AS % GigaFib Holding AS % Sum langsiktige aksjeplasseringer NOTE 4 - Mellomværende med selskap i samme konsern Langsiktige lån til SIV Forretning AS Kundefordringer Sum

21 NOTE 5 - Forskuddsbetalt tomteleie Tomtearealet tilhørende Ollebakken hybelhus leies på åremål over 99 år fra Hele leiebeløpet ble betalt i 1989 med kr og periodiseres årlig med kr NOTE 6 - Andre langsiktige fordringer Andre langsiktige fordringer består av følgende poster: Personallån Anleggsbidrag Kirkebakken Nærvarme AS Sum langsiktige fordringer Lånene renteberegnes og nedbetales ihht. inngåtte låneavtaler. Det er ikke stillet sikkerhet for lånene. Anleggsbidraget nedbetales gjennom egen avtale om fremtidige strømleveranser fra Kirkebakken Nærvarme AS. NOTE 7 - Varelager Varelageret til bokhandlene er verdsatt til laveste verdi av innkjøpspriser og virkelig verdi. Varelager til spisesteder og kiosker er oppført til innkjøpspriser. NOTE 8 - Kundefordringer Morselskapet Konsernet Kundefordringer til pålydende Avsetning til tap Kundefordringer i balansen Konstaterte tap på fordringer Endring i tapsavsetning Innkommet på tidligere avskrevne fordringer Årets bokførte tap på fordringer NOTE 9 - Bundne midler Morselskapet Konsernet Bundne skattetrekksmidler

22 NOTE 10 - Egenkapital / fondsavsetninger / disponering av resultat Spesifikasjon av disponeringen av årsresultatet: Avsatt til semesteravgifrsfond Avsatt til pensjonsfond Avsatt til barnehagefond 0 0 Avsatt til fond idrettsbygg Avsatt til kulturfond Sum avsetninger til fond Overført til fri egenkapital Sum disponeringer Spesifikasjon av fondsavsetninger i balansen: Saldo Disponert i året Årets disponering Saldo Semesteravgiftsfond Pensjonsfond Barnehagefond Fond idrettsbygg Kulturfond Sum fondsavsetninger Spesifikasjojon av endring i fri egenkapital Konsernet Fri egenkapital Fra disponering av årets resultat Fri egenkapital NOTE 11 - Skatt Morselskapet Konsernet Årets skattekostnad framkommer slik: Betalbar skatt Endring i utsatt skattefordel Årets skattekostnad

23 NOTE 12 Pantegjeld / sikkerhetsstillelser Morselskapet Konsernet Gjeld som er sikret ved pant og lignende: Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Bokført verdi av pantsatte eiendeler: Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter balansedato NOTE 13 - Mottatte tilskudd Studentsamskipnadenes offentlige tiskudd til finansiering av byggeprosjekter ble tidligere etter KUFs anvisning og etter god regnskapsskikk for studentsamskipnader ført direkte i balansen som innskutt egenkapital. Etter gjennomført prinsippendring blir nå tilskuddene inntektsført over de respektive byggenes levetid. Det er tatt utgangspunkt i at bygningene avskrives 3 % årlig og at tilskuddene inntektsføres med tilsvarende prosentandel. Tilskuddene blir klassifisert som langsiktig gjeld og inntektsføres årlig i regnskapet. Spesifikasjon av regnskapsposter: Mottatte tilskudd per Mottatte tilskudd i løpet av året Inntektsført per Inntekstsført i løpet av året Bokført restverdi tilskudd i balansen NOTE 14 - Skyldig deposita Innbetalinger av deposita vedrører husleie og barnehageplasser og skal tilbakebetales til studentene over en periode varierende fra under et halvt år til 3 år. En mindre del av de bokførte skyldige deposita er således kortsiktig gjeld. Av praktiske og administrative forhold er imidlertid all depositagjeld presentert samlet som langsiktig gjeld i årsregnskapet. NOTE 15 - Annen kortsiktig gjeld Inkludert i annen kortsiktig gjeld er forskuddsbetalt semesteravgift fra Høgskolen i Vestfold for 2006 med kr

24 NOTE 16 - Ansatte, godtgjørelser, forpliktelser m.v. Morselskapet Konsernet Spesifikasjon av lønnskostnader: Lønninger Folketryd Netto pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk: Godtgjørelser: Direktør Styret Styret Lønn / honorar Annen godtgjørelse Sum godtgjørelser Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med: Morselskapet Konsernet Ordinær revisjon Andre tjenester Sum Avtaler / forpliktelser: Det foreligger ingen avtaler om kompensasjon ved fratredelse, avtaler om bonuser, overskuddsdeling eller lignende for nøkkelpersoner eller andre ansatt i samskipnaden. Pensjonsforpliktelser: SIV har pensjonsordninger som omfatter 39 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap med unntak av usikret AFP-ordning som omfatter alle ansatte. Ordningene dekker lovens minstekrav til obligatorisk tjenestepensjon. Forpliktelsene er behandlet etter NRS om pensjoner og er inkludert arbeidsgiveravgift. Beregnede pensjonsforpliktelser: Sikrede ordninger Usikrede ordninger Sum forpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Netto pensjonsforpliktelser

25 Spesifikasjon av pensjonskostnad: Sikrede ordninger Usikrede ordnnger Sum forpliktelser Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av forpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Adm.kostnader, estimatendinger og avvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrente 5,5 % Forventet avkastning 6,5 % Lønnsregulering 3,0 % Pensjonsregulering 2,5 % G-regulering 3,0 % Demografiske forutsetninger lagt til grunn: Frivillig avgang for ansatte under 40 år 2,0 % Frivillig avgang for ansatte over 40 år 0,0 % Uttakstilbøylighet (gjelder kun AFP) 30,0 % Beregningen av pensjonsforpliktelsen er basert på samme økonomiske forutsetninger som tidligere år. NOTE 17 - Fri stasjon og offentlige tilskudd SIV har fri stasjon på Høgskolen i Vestfold (Bakkenteigen) for kantine, bokhandel samt velferds- og administrasjonskontor. Det samlede frie arealet utgjør 540 m2. SIV har også fri stasjon på Høgskolen i Vestfold avd. for lærerutdanning (Eik) for bokhandel og kantine. Arealet utgjør 440 m2. Verdien av fri stasjon er beregnet som følger: Borre Eik Samlet Fri husleie Andre frie ytelser (strøm, renhold med mer.) Total verdi fri stasjon I tillegg har SIV i 2006 mottatt tilskudd til egne administrasjonslokaler i Borre med kr SIV har mottatt følgende tilskudd fra BFD og UFD: BFD, studentbarnehager UFD, studentbarnehager UFD, velferdsmidler Sum tilskudd

26 26

27 27

28 28

Direktøren har ordet:

Direktøren har ordet: 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli en veldrevet og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfold- studentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 PB 1

ÅRSRAPPORT 2004 PB 1 ÅRSRAPPORT 2004 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 God styringsfart I årsmelding fra 2003 sammenlignes driftsåret med å kjøre utforløypa på Kvitfjell. Krappe svinger og stor fart var metaforen. Skulle man

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014...

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014... INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2014... 7 Balanse pr 31.12.2014... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

Innhold OAS. OAS Konsern. Penelope Bokhandel AS. Urban Boligutleie AS. Oasen spiserier AS

Innhold OAS. OAS Konsern. Penelope Bokhandel AS. Urban Boligutleie AS. Oasen spiserier AS 2007 Innhold Mer for pengene!.............................................................. 2 Fakta........................................................................ 3 Markeds- og kommunikasjonsavdelingen............................................

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

Årsmelding 2003 2003

Årsmelding 2003 2003 Årsmelding 2003 2003 FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I NARVIK DELIKATESSEN NARVIK AS PRORESPONS AS OG FAGBOKHANDELEN AS Paintballanlegget SSiN har bygget er popul¾rt. INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2011... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2011... 7 Balanse pr 31.12.2011... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

EN BRANSJE I FORANDRING

EN BRANSJE I FORANDRING 1 INNHOLD 3 En bransje i forandring 5 Produksjon og dammer 6 Fiber til alle - på vei mot oppfyllelse 8 99.99 % punktlighet til over 9 000 kunder 9 Leverer strøm til 4 300 husstander 10 2014 - et unntaksår

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 1 Innhold Vi klarte det! 4 Virksomheten i 2012 5 Grieghallens utvikling 6 Publikumstall 2012 7 Grieghallens styre - Leietakere 8 Årsberetning 2012 9 Resultatregnskap og noter

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 07:10 07:00 INNHOLD Dette skjedde i 3 4 Vi tenker fremover 7 Trolleybyen Bergen 8 Styrets beretning 10 Regnskap 15 Noter 20 Revisors beretning 29 Divisjon Rutetrafikk 30 Divisjon

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer