ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr MVA - Årsrapport 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1

2 God styringsfart I årsmelding fra 2003 sammenlignes driftsåret med å kjøre utforløypa på Kvitfjell. Krappe svinger og stor fart var metaforen. Skulle man for driftsåret 2012 forsøke seg med en ny sammenligning innen idrettsverden måtte vi definitivt bevege oss inn i en idrett hvor motorstørrelsen var avgjørende for resultatet. Alt vi driver med går raskere, beslutningshorisontene blir kortere og hva som venter rundt neste sving vet vi ikke. Slik sett er utforkjøring i Kvitfjell tryggere fordi man har besiktiget løypa godt på forhånd og vet hva som venter. I 2002 var vi meget fornøyde over å ha etablert 9 boenheter for studenter, i 2012 er det etablert 100 nye boliger og 240 nye er på tegnebrettet. I 2002 var vi spent på om det noen gang skulle realiseres en samlokalisering av Høyskolene i Vestfold, i 2012 er det fusjon mellom Høyskolen i Vestfold og Høyskolen i Buskerud som var beslutningstema. Med andre ord blir den verden Studentsamskipnaden i Vestfold skal forholde seg til større og mer komplisert, omstruktureringene større, og tempo på endringene så høyt at man i perioder har problemer med å følge med i svingene. Dette er imidlertid utfordringer som organisasjonen har tatt på strak arm og løst på en utmerket måte. Vi kom også i 2012 i mål som forventet. Organisasjonen er klar for nye spennende utfordringer og ser frem til å løse de oppgavene vi har for å gjøre livet rundt studiene for Vestfold studentene så godt som overhodet mulig. Studentsamskipnaden i Vestfold har også i 2012 hatt et utmerket samarbeid med våre vertskommuner, Larvik, Tønsberg og Horten. Kommunene er viktige strategiske aktører for å tilrettelegge for et godt velferdstilbud. Høyskolen i Vestfold, vår største institusjon, er en meget viktig brikke i vårt arbeid. Jeg må få benytte anledningen til å takke Høyskolen i Vestfold for et meget godt samarbeid i året som har gått og ser frem til det videre arbeidet med å utvikle Vestfold som studiested til nye høyder Når vi når har satt sluttstrek for driftsåret 2012, og ser oss tilbake, vil jeg takke alle de dyktige medarbeiderne som har sitt daglige virke i SIV. De har gjort en fantastisk jobb i året som har gått. SIV er avhengig av alle sine medarbeidere og jeg vil takke for alle de timer som er lagt ned for å nå de målene vi har satt oss. Studentsamskipnaden i Vestfold legger med dette frem sin årsrapport for driftsåret Hans Erik Stormoen Direktør 2

3 Innholdsfortegnelse: Kort om Studentsamskipnaden i Vestfold Side 4 Historikk Side 5 Styrets beretning 2012 Side 6 Økonomi: - Resultatregnskap Side 9 - Balanse Side10 - Kontantstrømsanalyse Side 12 - Noter til regnskapet Side 13 - Revisjonsberetning Side 18 3

4 Kort om Studentsamskipnaden i Vestfold: Generell informasjon SIV driver i dag en rekke servicetiltak for Vestfoldstudentene samtidig som det planlegges og etableres nye tiltak. Det er dessuten en av samskipnadens oppgaver å administrere offentlige tilskudd til velferdstiltak for studentene i Vestfold. Styret Studentsamskipnaden i Vestfold ledes av et styre på 7 medlemmer. Disse oppnevnes på følgende måte: - 4 representanter oppnevnes av Studentparlamentet i Vestfold - 2 representanter oppnevnes av Høgskolen i Vestfold - 1 representant velges blant de ansatte i SIV Studentorganisasjonenes representanter oppnevnes for ett år, mens de øvrige oppnevnes for to år. Medlemmene Departementet avgjør hvilke utdanningsinstitusjoner som skal være tilknyttet SIV. For tiden er det studenter ved Høgskolen i Vestfold, Færder VGS (avd Tønsberg Maritime skole) og ved Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold og Politihøyskolen i Stavern tilknyttet SIV Studentene ved disse institusjonene er pålagt å betale en semesteravgift til samskipnaden. I 2012 var denne avgiften på kr Inntektsgrunnlag Bedriftens inntektsgrunnlag består av følgende hovedpilarer: studentrettet forretningsvirksomhet, semesteravgift, offentlig tilskudd og forretningsvirksomhet rettet mot det åpne marked. Økonomi Styrets mål har hele tiden vært å bygge opp en fornuftig egenkapitalbase. Den solide inntjeningen som bedriften har hatt i de senere år ønskes således videreført og forbedret. Nettopp dette er en svært viktig forutsetning for at sentrale velferdsinvesteringer skal kunne realiseres også i fremtiden. Studentsosiale tiltak SIV bidrar betydelig økonomisk til driften av Studentparlamentet i Vestfold og Vestfold Studentsamfunn. To studenthytter stilles meget rimelig til studentens disposisjon. Bedriftens rådgivningstjenester er eksempler på andre tiltak for at hverdagen skal bli så enkel som mulig for studentene. Det er etablert en refusjonsordning for medisinske utgifter. Studenthuset i Tønsberg åpnet våren 2011 og er en «gave» til Vestfold studentene. Fremtiden Høyskolene i Buskerud og Vestfold har vedtatt å fusjonere. Denne fusjonen trer i kraft 1. januar Dette vil ha konsekvenser for studentsamskipnaden i årene som kommer. Det er lite sannsynlig at en fusjonert høyskole ønsker å forholde seg til to separate samskipnader. Det vil derfor etter all sannsynlighet startes et arbeid for å se på fremtidens samskipnadsorganisering i løpet av Det blir spennende å følge denne utviklingen. Det arbeides for å restrukturere boligmassen, et arbeid som vil ferdigstilles i

5 Historikk: Velferdssekretariatet for høgskolene i Vestfold etablert med 1 ansatt i Denne organisasjonen ble i 1988 Studentsamskipnaden i Vestfold. I løpet av denne perioden har det skjedd veldig mye. Av de viktigste hendelser nevnes: - Inngått avtale om leie Aurora barnehage. - Leieavtale om leie av Elevhjemmet (hybelbygg). - Gratis sosialrådgivningstjeneste for studenter. - Refusjonsordning for medisinske utgifter etablert. - Etablert 33 nye hybler i Ollebakkens, Horten. - Høgskolesenteret i Vestfold åpnet i Borre - SIV etablert med Cafè Amfi, Brage Fagbokhandel. - Knerten familiebarnehage etablert på Eik. Klokkergården Studentboligtun bygget. - Klostergården Cafè ble etablert ved Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek. - Brage Fagbokhandel åpnet på studiested Eik. - Innkjøp av studenthytte på Norefjell. - Kjøpt Borre Herredshus av Borre Kommune. Ferdigstilt Åsgårdstrand Studentboliger - Ny studenthytte oppført ved Svarstad Skisenter. - Familieleiligheter etablert i Tønsberg. - SIV Forretning AS opprettet. - Fiberkabler til studentboliger på Klokkergården, Åsgårdstrand og Herredshuset legges Knerten Familiebarnehage nedlegges, Start Studentbarnehage starter opp 1. august. Kantine drift på HVE avdeling Eik overtas av SIV, samtidig startes det ny kantine på Horten videregående skole. Kantine på Teie VGS avvikles Byggetrinn 2 på Klokkergården, med 48 HE ferdigstilles. SIV overtar kantinedriften på Greveskogen videregående skole(avsluttes sommer 2009). Kjøp av seilbåt til studentene, åpning av Karrieresenter ved HiVe 2007 Oppstart byggetrinn 3 Klokkergården, ferdigstillelse av ny dagligvareforetning for studenter på Kirkebakken. Fagerlund blir ervervet og omgjort til 8 hybler og en leilighet Byggetrinn 3 på Klokkergården ferdigstilles med 8 familie leiligheter og 16 hybler. Aurora Studentbarnehage nedlagt Driften av Elevhjemmet avsluttes. 56 nye boenheter etableres på Kaldnes Brygge i Tønsberg Herredshuset solgt, Administrasjon og boligavdeling flytter til Bakkenteigen. Idretts tilbud til studenter planlegges. Politihøyskolen i Stavern slutter seg til SIV Studentboliger i Larvik, Mølla med 56 enheter ferdigstilles, Studenthuset Jernet åpnes i Tønsberg, oppstart av boligprosjekt på Campus med 100 HE. Idrettstilbud åpnes på Campus Arena 2012 Åpning av 100 nye studentboliger på Campus Bakkenteigen, planlegging av byggetrinn 2 på Campus starter 5

6 Styrets beretning 2012: Innledning Studentsamskipnaden i Vestfolds virksomhet knytter seg først og fremst til boliger, spisesteder, barnehager, bokhandel, informasjon og rådgivning for de høyere utdanningsinstitusjoner i fylket har vært et godt driftsår for SIV, nye prosjekter er vel i havn og arbeidet med utviklingen av nye tilbud til studenter gjøres fortløpende. Bedriftens økonomiske plattform er trygg og økonomien forvaltes på en god måte. Campus Bakkenteigen er et godt sted å være for studentene og tilbudet som SIV gir er en vesentlig forutsetning for et godt studentliv. Styret i Studentsamskipnaden i Vestfold vil takke alle ansatte for en flott innsats og gleder seg til å følge den videre utviklingen. Styret Bedriftens styre har i 2012 bestått av: Student Tonje O. Berg, styreleder Student Julie Mangelrød, nestleder (frem til 1. mai 2012) Student Ellen Aasgaard (Fra 1. mai 2012) Student Christoffer Sommerstad (frem til 1. mai 2012) Student Lennart Novsjø (Fra 1. mai 2012) Student Trond Aksel Høyer Lensberg Viserektor utdanning HiVe Anne Fængsrud Direktør forskning og utvikling HiVe Johnny Thorsen Driftsleder Robert Strøm Styret har i 2012 avviklet 6 styremøter og det er behandlet 54 saker. Det har dessuten vært avviklet et styre- /overlappings seminar i samarbeid med studentorganisasjonene og et styreseminar/arbeidsseminar. Hvor strategisk planlegging stod på programmet. Styret informeres gjennom sommeren også gjennom skriftlige orienteringer fra direktør. SIVs ulike virksomhetsområder kan naturlig deles opp på følgende måte: Studentboligene SIV har i dag 422 hybler og 46 leiligheter i sin portefølje. Disse er fordelt på følgende lokasjoner: Klokkergården Borre, Horten sentrum, Campus Bakkenteigen, Åsgårdstrand, Tønsberg og Larvik. Prisnivået for hyblene ligger fra kr , og for leilighetene fra kr per måned. De eldste boligene er fra 1990 og de nyeste fra SIV har en forholdsvis ny boligmasse som vedlikeholdes meget godt. Studentkantinene Studentkantinene er etablert for å gi studentene et godt, variert og rimelig måltid på Campus. Vi jobber kontinuerlig med tilbudet og har som målsetning at det skal være et sundt og godt mat-tilbud for alle, uansett matpreferanse. Tilbudet er verdsatt av studentene og institusjonen. Vi var i desember 2012 etablert ved: Alimento Studentkantine,Bakkenteigen Cafè Amfi, Bakkenteigen Klostergården Cafè ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Spisekroken, Horten vgs. Kantinetoppen, Horten vgs. Spiseriet Bakkenteigen Campus FIN senter Studentbarnehagen Start Studentbarnehage fikk i 2012 en utmåling av driftstilskudd fra Horten Kommune som var noe lavere enn forventet. En etterjustering av driftstilskuddet fra kommunens side ved årsoppgjør 2012 viser at tilskuddet nå er helt på grensen av det som er nødvendig for å sikre økonomisk balanse i barnehagedriften. Barnehagen har hatt full dekning for alle plasser i 2012, og antall søkere til barnehageplass i 2013 er så langt god. Det er gjennomført spørreundersøkelser blant foreldrene i barnehagen som viser at tilfredsheten med Start Studentbarnehage er svært god blant barn og foreldre. 6

7 Studentbokhandel Vår bokhandel Brage Studentbokhandel er lokalisert sentralt på Campus. Brage er en fagbokhandel og betjener studentene, institusjonens bibliotek og faglige ansatte. Bokbransjen er under et sterkt press for tiden, og bare fremtiden vil vise hvordan den kjente bokhandelen vil se ut om noen år. Vår intensjon er å tilpasse driften etter de trender som dukker opp. Karrieresenteret Karrieresenteret hadde i 2012 en fortsatt vekst i etterspørselen etter veiledning for studenter på HiVe. Senteret har totalt gjennomført 365 individuelle karriereveiledninger med varighet over 60 minutter i løpet av Senterets ansatte ble ved studiestart samlokalisert i kontorlandskap igjen, men ett langtidssykefravær har dessverre preget bemanningssituasjonen noe høsten I februar 2012 gjennomførte Karrieresenteret en karrieredag for studentene på HiVe, og totalt 72 bedrifter deltok og bidro til å gjøre dagen til et godt besøkt og positivt arrangement. Karrieredagen hadde et sterkt fokus på faglig program for studentene gjennom hele dagen, og arrangementet ble positivt evaluert både av bedriftene og studentene som deltok. Studentidrett Studentidrettssenteret leverte et godt driftsår i 2012, på tross av at senteret gjerne skulle hatt enda flere medlemmer blant studentene på HiVe. Senteret tilbyr et fullassortert treningstilbud med idrettshall, klatrevegg, styrketrening og gruppetrening i sal. Studenter og ansatte betaler en svært rimelig treningsavgift sammenlignet med tilsvarende studenttilbud i det kommersielle markedet. Treningstilbudet ble utvidet med noen flere gruppetimer og noen flere styrketreningsapparater i Senteret har totalt 1 fast ansatt idrettssjef og 15 deltidsansatte resepsjonister og idretts-instruktører. Rådgivningstjeneste Rådgivningstjenesten hadde i 2012 økt etterspørsel etter rådgivning fra studenter på HiVe. Økt tilgjengelighet og kjennskap til tjenesten blant studentene har bidratt til den økte etterspørselen, og stillingen har gjennom 2012 vært bemannet med en fulltidstilsatt rådgiver. Ved siden av terapeutiske samtaler med enkeltstudenter har tjenesten hatt fokus på forebyggende arbeid og utvidet kursvirksomhet i Rådgivningstjenesten samarbeider tett med øvrige rådgivnings- og veiledningstjenester på HiVe. Studenthelse Studentsamhar i samarbeid med Høyskolen i Vestfold et førstelinjetilbud innen helse for studentene på HiVe. Studenthelsetjenesten bidrar med ulike former for rådgivning knyttet til både fysisk og psykisk helse, og tjenesten hadde i løpet av enkeltkonsultasjoner ved siden av kurstilbud og annet relevant prosjektarbeid som er tillagt stillingen. SIV tilsatte ny Studenthelse Rådgiver høsten Tilbudet administreres av SIV og er godt etterspurt av studentene. Administrasjonen SIVs administrasjon består av seks personer. Alle underavdelinger betaler et forvaltningshonorar til administrasjonen for å dekke kostnader i forbindelse med bedriftens fellestjenester. Administrasjonen har ansvaret for fagområder IT, økonomi, personal og informasjon for hele organisasjonen. Annen virksomhet Som antydet ovenfor har SIV også engasjert seg i forretningsmessig virksomhet som ikke direkte har med medlemsmassen å gjøre. Disse virksomhetene er sammensatt av både skattefrie og skattepliktige enheter, og omfatter følgende: Spisekroken, Horten (kantine videregående skole) Kantinetoppen, Horten (kantine videregående skole) Klostergården Cafe, Tønsberg (cafevirksomhet) SIV Forretning AS (Være eier av aksjer i andre selskaper) Styrets forretningsfilosofi når det gjelder disse satsningsområdene er å engasjere seg i mindre prosjekter med lav risikoprofil. Med dette utgangspunktet forventer man således ikke de store avkastninger, men disse 7

8 virksomhetene skal gi et tilfredsstillende tilskudd til den studentrettede virksomheten og oppfylle de kriterier lov om studentsamskipnader gir for slik virksomhet. Regnskap økonomi Regnskapet for 2012 viser et driftsresultat på kr Ordinært resultat før skattekostnad er på kr Dette er 1.3 millioner bedre en budsjett. Årets gode resultat skyldes god drift, og noe lavere finanskostnader en budsjettert. Styret disponerer resultatet med å avsette kr til fri egenkapital. Eiendeler i balansen er bokført med kroner og den langsiktige pantegjeld er på kroner. Den totale langsiktige gjelden er på kr , hvorav kr er mottatt tilskudd for bygging av studentboliger. Egenkapitalen er på eller 27.5 %. Årsregnskapet 2012 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. Generelt Studentsamskipnaden i Vestfold hadde ved utgangen av 2012, 53 faste ansatte, hvorav 39 kvinner og 14 menn. Totalt mottok 113 personer skattepliktige ytelser fra SIV i Det er stor overvekt av kvinner i bedriften og det arbeides derfor aktivt for å øke andelen av menn. Sykefraværet har i 2011 utgjort 7,5 %. Fravær utover 16 dager utgjør 6 %. Det er ikke rapportert om hendelser av noe art som har resultert i skader eller ulykker. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Studentsamskipnadens virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Virksomheten medfører ingen form for forurensning av det ytre miljø. Avsluttende kommentarer Studentsamskipnaden i Vestfolds styre vil rette en takk til alle bedriftens trofaste medarbeidere for utmerket innsats i Samtidig rettes en takk for hyggelig og konstruktivt samarbeid både til våre tilknyttede institusjoner, samarbeidende kommuner og andre forbindelser. SIVs styre håper at bedriftens innsats for å legge forholdene best mulig til rette for studentene vil være en medvirkende årsak til at Vestfold i stadig økende grad sees på som et attraktivt studiested. Med dette legger Studentsamskipnaden i Vestfold frem årsmelding og regnskap for Borre, den 1. mars

9 Resultatregnskap 2012: Morselskapet Konsernet Noter Driftsinntekt Salgsinntekt Leieinntekt Barnehageinntekt Offentlige tilskudd og refusjoner 14, Semesteravgift Gevinst ved salg av anleggsmidler Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Driftskostnad Varekostnad Lønnskostnad 16, Avskrivning 1, Tilskudd velferdstiltak Annen driftskostnad 16, Sum driftskostnad Driftsresultat Finansposter Renteinntekt fra konsernselskaper Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Fondsavsetninger Overført fri egenkapital Sum disponeringer

10 Balanse: Eiendeler Morselskapet Konsernet Noter EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1, Driftsløsøre, inventar, maskiner etc Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper Investering i andre aksjer og andeler Forskuddsbetalt tomteleie Lån til konsernselskaper Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Fordringer Kundefordringer 4, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

11 Balanse: Egenkapital og gjeld Morselskapet Konsernet Noter EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Fondsavsetninger 11, Fri egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning til forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning til forpliktelser Annen langsiktig gjeld Pantegjeld Mottatte tilskudd Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Borre, den 1. mars

12 Kontantstrømsanalyse: Morselskapet Konsernet Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Betalte skatter Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Internt salg av driftsmidler Inntekstført statstilskudd Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Endring i pensjonsforpliktelser Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av aksjer Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling fra opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling av lån til konsernselskap Innbetaling ved mottak av tilskudd Netto anvendt/mottatt vedr fondsavsetninger Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter pr Kontanter og kontantekvivalenter pr Likviditetsreserve/ubenyttet driftskreditt

13 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper m.v. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Årsregnskapet følger også felles retningslinjer for regnskapsføring og rapportering for Studentsamskipnadene i Norge. Innteksføring Som hovedprinsipp regnskapsføres alle inntekter når de er opptjent. Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år etter regnskapsårets utgang er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller til betaling innen ett år etter regnskapsårets utgang er klassifisert som kortsiktig gjeld. Vedr. unntak fra denne regelen, se note 13 Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost, og avskrives planmessig over antatt økonomisk levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levtid dersom de har en antatt levetid som er lenger enn 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av dridftsmidler kostnadsføres løpende som driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlenes avskrivningsforløp. Varelager Lager av innkjøpte varer for videresalg er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende verdi etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap foretas på grunnlag av individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg foretas uspesifisert avsetning for å tap på øvrige kundefordringer. Pensjoner Forpliktelser knyttet til samskipnadens kollektive pensjonsordninger med rett til fremtidige ytelser er balanseført, mens tidligere års avsatte forpliktelse knyttet til den gamle AFP-ordningen ikke lenger er avsatt i balansen. Pensjonskostnadene består av årets kostnadsførte premier samt årtets endring i pensjonsforpliktelser. Skatt/skattepliktig virksomhet Studentsamskipnadenes virksomhet er i det alt vesentligste rettet mot og lukket for studenter og med denne bakgrunn unntatt fra skatteplikt. Imidlertid driver SIV noe virksomhet som er rettet mot almenheten, som kafedrift og delvis utleie av eiendom. Denne virksomheten er skattepliktig, men har fram til og med 2007 ikke gitt skattepliktig overskudd. I 2008 solgte SIV et tomteområde, og i 2010 Herredshuset i Borre som er hovedårsaken til de påfølgende års skatteavsetninger, ref. note 11. Konsernregnskap/konsolideringsprinsipper Konsernet består av Studentsamskipnaden i Vestfold, dets heleide datterselskap SIV Forretning AS og KB Eiendom AS som er heleiet datterselskap av SIV Forretning AS. Kontinuitetsmetoden er anvendt ved konsolidering av datter- og datterdatterselskap. All intern omsetning, interne gevinster og overføringer, interne mellomværender og internt aksjeeie er eliminert i konsernregnskapet som er satt opp i samsvar med regnskapsloven og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. NOTE 1 - Varige driftsmidler / avskrivninger - morselskapet Driftsløsøre Bygninger Tomter Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Samlede av- og nedskrivninger Avgang avskrivninger Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Avskrivningssatser 10-33% 3-10% 13

14 NOTE 2 - Datterselskaper, tilknyttede selskaper Selskap Eierandel Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Stemmeandel SIV Forretning AS Horten 100 % 100 % KB Eiendom AS Horten Studenthuset Tønsberg AS Tønsberg SIV Forretning AS eier 100% av KB Eiendom AS og 47,5 % av Studenthuset Tønsberg AS. Egenkapital og resultat i følge siste årsregnskap: Selskap Egenkapital per Resultat 2012 SIV Forretning AS KB Eiendom AS Studenthuset Tønsberg AS NOTE 3 - Andre aksjer og andeler Langsiktige aksjeplasseringer Morselskapet Selskap Aksjekapital Antall Kostpris Bokført verdi Eierandel UNIPA AS ,0 % Sum langsiktige aksjeplasseringer De øvrige langsiktige aksjeplasseringene er bokført til kostpriser. Konsernet Selskap Aksjekapital Antall Kostpris Bokført verdi Eierandel UNIPA AS ,0 % Studenthuset Tønsberg AS ,5 % GigaFib Holding AS ,2 % Sum langsiktige aksjeplasseringer NOTE 4 - Mellomværende med selskap i samme konsern Morselskapet Langsiktige lån til SIV Forretning AS Sum NOTE 5 - Forskuddsbetalt tomteleie - morselskapet Tomtearealet tilhørende Ollebakken hybelhus leies på åremål over 99 år fra Hele leiebeløpet ble betalt i 1989 med kr og periodiseres årlig med kr I 2009 ble det betalt forskudd på tomteleie og infrastruktur på Kaldnes med kr , som periodiseres over leiepeioden på 10 år, og periodiseres årlig med kr NOTE 6 - Andre langsiktige fordringer - morselskapet Andre langsiktige fordringer består av følgende poster: Personallån Fordring vedr. tomtesalg Sum langsiktige fordringer Personallånene renteberegnes og nedbetales ihht. inngåtte låneavtaler. Det er ikke stillet sikkerhet for lånene. 14

15 NOTE 7 - Varelager - morselskapet Varelageret til bokhandlene er verdsatt til laveste verdi av innkjøpspriser og virkelig verdi. Varelager til spisesteder og kiosker er oppført til innkjøpspriser. NOTE 8 - Kundefordringer - morselskapet Kundefordringer til pålydende Avsetning til tap Kundefordringer i balansen Konstaterte tap på fordringer Endring i tapsavsetning 0 0 Innkommet på tidligere avskrevne fordringer Årets bokførte tap på fordringer NOTE 9 - Andre kortsiktige fordringer - morselskapet Av andre kortsiktige fordringer utgjør kr restoppgjør vedr. tidligere års tomtesalg som har forfall Fordringen er omklassifisert fra langsiktig til kortsiktig i år. NOTE 10 - Bundne midler - morselskapet Bundne skattetrekksmidler NOTE 11 - Egenkapital / fondsavsetninger / disponering av resultat Spesifikasjon av disponeringen av årsresultatet: Morselskapet Avsatt til semesteravgifrsfond Avsatt til øvrige fond 0 0 Sum avsetninger til fond Overført til fri egenkapital Sum disponeringer Spesifikasjon av fondsavsetninger i balansen: Saldo overført 2012 Årets disponering Saldo Semesteravgiftsfond Pensjonsfond Barnehagefond Kulturfond Sum fondsavsetninger Spesifikasjojon av endring i fri egenkapital Morselskapet Konsernet Fri egenkapital Årets resultat Fondsavsetninger 0 0 Fri egenkapital NOTE 12 - Skatt Morselskapet og konsernet Årets skattekostnad framkommer slik: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Årets skattekostnad Konsernet har en samlet utsatt skattefordel pr på kr knyttet til SIV Forretning AS og KB Eiendom AS. Skattefordelen er ikke bokført verken i selskapsregnskapene eller i konsernregnskapet da den ikke anses mulig å utnytte basert på nåværende utsikter til fremtidig inntjening i de to selskapene. SIV har avsatt kr i utsatt skatt pr knyttet til skattepliktige gevinster fra tidligere års salg av eiendom 15

16 NOTE 13 - Pantegjeld / sikkerhetsstillelser - morselskapet Gjeld som er sikret ved pant og lignende: Pantelån Sum Bokført verdi av pantsatte eiendeler: Av tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum Gjeld som forfaller til betaling mer enn 5 år etter balansedato NOTE 14 - Mottatte tilskudd - morselskapet Studentsamskipnadenes offentlige tiskudd til finansiering av byggeprosjekter ble tidligere etter KUFs anvisning og etter god regnskapsskikk for studentsamskipnader ført direkte i balansen som innskutt egenkapital. Etter gjennomført prinsippendring blir nå tilskuddene inntektsført over de respektive byggenes levetid. Det er tatt utgangspunkt i at bygningene avskrives med 3 % årlig og at tilskuddene inntektsføres med tilsvarende prosentandel. Tilskuddene blir klassifisert som langsiktig gjeld og inntektsføres årlig i regnskapet. Spesifikasjon av regnskapsposter: Mottatte tilskudd per Mottatte tilskudd i løpet av året Inntektsført per Inntekstsført i løpet av året Bokført restverdi tilskudd i balansen NOTE 15 - Annen kortsiktig gjeld - morselskapet Inkludert i annen kortsiktig gjeld er forskuddsbetalt semesteravgift fra Høgskolen i Vestfold for 2012 med kr NOTE 16 - Ansatte, godtgjørelser, forpliktelser m.v. Morselskapet og konsernet Spesifikasjon av lønnskostnader: Lønninger Folketrygd Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk: Godtgjørelser: Direktør Styret Lønn / honorar Annen godtgjørelse Sum godtgjørelser Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med: Morselskapet Konsernet Ordinær revisjon Andre tjenester Sum Avtaler / forpliktelser: Det foreligger ingen avtaler om kompensasjon ved fratredelse, avtaler om bonuser, overskuddsdeling eller lignende for nøkkelpersoner eller andre ansatt i samskipnaden. 16

17 NOTE 17 - Pensjonsforpliktelser - morselskapet SIV har pensjonsordninger som omfatter 63 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap og er behandlet etter NRS om pensjoner og er inkludert arbeidsgiveravgift. Beregnede pensjonsforpliktelser: Sikret ordning Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Netto pensjonsforpliktelser Estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelser Spesifikasjon av pensjonskostnad: Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av forpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Adm.kostnader, estimatendinger og avvik Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrente 4,20 % Forventet avkastning 4,10 % Forventet lønnsregulering 3,50 % Forventet inflasjon 2,75 % Forventet G-regulering 3,25 % Forventet pensjonsregulering 0,20 % Arbeidsgiveravgift 14,10 % Demografiske forutsetninger lagt til grunn: Frivillig årlig avgang av ansatte 2,0 % Note 18 - Segmentrapportering - morselskapet Spisesteder Boliger Bokhandler Studenter Ikke-stud Studenter Ikke-stud Studenter Ikke-stud Inntekter Varekostnad Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Beregnet fri stasjon Finanskostnader Resultat Andel ikke-studenter 43 % 12 % 25 % TILSKUDD * Tilskudd over post 74 til SIV utgjorde kr * Verdien av fristasjonsavtalen er totalt kr SPISESTEDER SIV har 2 kantiner på Horten Videregående Skole, kafe på Biblioteket i Tønsberg og kantine i Forskningsparken på Campus. Alt dette er salg til ikke-studenter. Av salget på Campus er 25,7% salg til ikke-studenter. Verdien av fristasjonsavtalen er kr BOLIG Noen boliger ble gjennom året leid ut til personer som ikke er studenter. Dette utgjør 11,9% av omsetningen i boligavdelingen. Boligavdelingen nyter godt av ordningen med fristasjon som gjelder for administrasjonen. Verdien av avtalen er kr hvor boligavdelingen har 50% av arealet. BOKHANDEL Salg til ikke-studenter utgjør 25,48% av totalt salg. Dette er først og fremst salg til Høgskoleansatte men også noe til skoler og barnehager. Verdien av fristasjonsavtalen er kr BARNEHAGE Barnehagen har 17 barn som er barn av ikke-studenter. Av totalt 41 barn utgjør dette 41,5%. Alle barn betaler samme pris og barnehagen gikk med overskudd i Barnehagen betaler ordinær husleie og har dermed ikke fristasjonsavtale. Tilskuddene til barnehagen er ordinære tilskudd som enhver barnehage mottar. KARRIERESENTER/SOSIALRÅDGIVER Virksomheten har ingen ekstern omsetning. 17

18 18

19 19

20 20

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfold- studentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2011... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2011... 7 Balanse pr 31.12.2011... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer