nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 3:2002 Årgang 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 3:2002 Årgang 5"

Transkript

1 nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 3:2002 Årgang 5 side 2 Nordisk bofellesskap i Oslo side 3 Sustainable tourism to Europe and beyond side 4 Konferanse: Kreativt entreprenørskap krever kreativ næringspolitikk Bedre verktøy for byggherrer 7 Livssyklus er blitt et nøkkelord for byggherrer. Stadig hører vi om nye bygg med flott utstyr som det ikke er satt av midler til å drive, for eksempel sykehus. Utfordringen er å forstå at investering og fremtidig driftskostnad er to sider av samme sak, Sier Svein Bjørberg fra Multiconsult. Ekologisk mat kan bli lockbete för turism 10 När turistbranschen marknadsför Norden som ett rent område vad gäller luft och vatten, bör man också tänka på maten. "Den ekologisk maten har en naturlig plats i detta sammanhang," säger Bent Egberg Mikkelsen fra det danska Födevaredirektoratet.

2 Nordisk "bofellesskap" i Oslo Nordisk Industrifond har tatt initiativet til et nordisk bofellesskap sentralt i Oslo. Hensikten er å samle de institusjonene som arbeider med nordiske spørsmål under ett tak. - Små institusjoner spredd over store deler av Østlandet er lite hensiktsmessig, sier Kjetil Storvik, ny direktør for Nordisk Industrifond. Det er i dag flere organisasjoner som arbeider med nordiske spørsmål i Østlands-området, og en samlokalisering vil gi åpenbare fordeler. Vi vil samle kompetansen rundt nordiske spørsmål på ett sted, og organisasjonene kan lære av hverandre i større grad enn i dag. Felles resepsjon, møte- og utstillingslokaler vil bidra til å skape et større nordisk miljø som utvilsomt vil øke både kjennskap og kunnskap om det nordiske samarbeidet, sier han videre. - De siste årene har Nordisk Industrifond delt lokaler med Nordisk Forskerutdanningsakademi (Norfa), og erfaringene har vært udelt positive, sier Storvik. Fra 1 september i år flyttet også Nordisk Energiforskning inn i fellesskapet. Ved at vi deler på administrasjonstjenester og møterom oppnår vi synergieffekter av samlokaliseringen, og flere av ressursene kan brukes til kjernevirksomheten. Samarbeidsminister støtter forslaget Nordisk Industrifond har i første omgang tatt initiativ til samtaler med Norfa og Nordisk Energiforskning, men tanken er at flere skal være med. I august sendte Nordisk samarbeidsminister Svein Ludvigsen brev til de nordiske ambassader i Oslo, hvor han ber ambassadene overveie om det er andre organisasjoner som kan være aktuelle i det videre arbeidet. Ludvigsen finner ideen så god at han gjerne medvirker til at den blir utredet og prøvet. Dersom oppslutningen blir god nok, kan vi kanskje se konturene av et nordisk hus i Oslo. "Samarbeid effektiviserer det nordiske arbeidet" Kjetil Storvik, Nordisk industrifond Effektivisering I første rekke snakker vi om uforpliktende samtaler, sier Storvik. Men han lar det skinne igjennom at dette er noe han har svært lyst til å gjennomføre. Et samarbeid mellom organisasjonene i Østlands-området vil skape positive resultater for hver enkelt organisasjon og effektivisere det nordiske samarbeidet, avslutter han. Tre direktører er fornøyde med samarbeidet. Fra venstre Hans Gudmundsson fra NorFA, Kjetil Storvik fra Nordisk Industrifond og Per Øyvind Hjerpaasen fra Nordisk Energiforskning. 2 nordicinnovation

3 Best Practice in Nordic Tourism to Europe and beyond! Network Evolution for Sustainable Tourism is a Nordic Industrial Fund project that aims to promote a more responsible development in Nordic tourism destinations. Networks of tourism stakeholders in four Nordic destinations - Præstø Fjord, Suomenlinna, Lillehammer and Söderslätt - are simultaneously working through a management cycle to plan, implement and then follow-up on projects that will result in a more sustainable tourism development in their regions. This process is resulting in both a high degree of innovation, and information on best practice in the Nordic tourism industry. It was therefore no surprise when the European Environment Agency (EEA), asked the NEST project to set-up an internet-based Sustainable Tourism Information Portal that would facilitate dissemination of best practice to the European tourism industry. The website is now in operation. Called DestiNet, it is located within the framework of the EEA's EnviroWindows information service, but administered by RAMBØLL, as project leader for the NEST project. The aim of DestiNet is to provide the various actors in the tourism industry with timely and precise information on concrete activities, that can be used to promote the development of a more sustainable tourism industry. DestiNet also facilitates a 2-way dialogue by allowing the public to access, and also to submit, the following types of information: Links to best practice information in tourism development Links to sustainable tourism stakeholder organisations Downloadable documents and reports Links to relevant web conferences and discussion forums News, announcements, events Data and information that can be used by EEA to generate indicators, prodcuce state of the environment reports and produce perspecitvie analysis on future trends and scenarios Ian Salter Rambøll Nordic Biofibre Conference 2002 November 5-6th Biofibre.net will arrange the 2nd Biofibre symposium for the Nordic Countries in Gothenburg, Sweden. The seminar will be held at Burgårdens Conference Center, and Associate professor Bengt Svennerstedt from the Department of Agricultural Biosystems and Technology will chair the meeting. The topics include Fibre processing, Fibre properties, Manufacturing of fibre products and Biofibre products as well as future developments. More information: Agneta Kjällman nordicinnovation 3

4 Uten entreprenører stopper Norden: Kreativt entreprenørskap krever kreativ næringspolitikk Lois Stevenson er en av verdens ledende "De siste tjue årene har vist at det er de små, innovative foretakene som driver økonomien framover," sier Lois Stevenson, Kanadas fremste forsker på entreprenørskap og næringslivsutvikling. "Myndighetene ønsker seg en stabil økonomi, og regner med at det oppnås ved å satse på de etablerte selskapene. Men skal nasjoner bli konkurransedyktige, må de satse på enkeltmennesker med gode ideer." Men hvordan kan et forskere på entrprenørskap land stimulere innbyggerne sine til å bli entreprenører? "Det er slett ingen enkel oppgave," sier Stevenson. "I hovedsak er det to måter å gjøre det på. Myndighetene kan aktivt promotere entreprenørskap som noe attraktivt, og legge til rette for at folk tør å starte for seg selv. En annen mulighet er å få entreprenørskap inn i utdanningssystemet på alle nivåer, slik at når unge mennesker skal ut i næringslivet, har de allerede opparbeidet seg kunnskap om hvordan de skal starte og drive en bedrift." "I Kanada har det vært satset tungt og bevisst på å få kvinner til å starte egne bedrifter. På 20 år har antallet kvinner som blir entreprenører vokst kraftig. Denne delen av befolkningen har alltid vært kraftig underrepresentert i arbeidslivet. Ved å stimulere dem til å starte for seg selv, og tilby et støtteapparat som tar vare på dem, har den kanadiske økonomien fått en ny dynamikk. Antallet mennesker som kommer ut i arbeidslivet har økt kraftig." Skjulte hindringer skaper store problemer Stevenson påpeker et alvorlig problem som møter alle land som skal satse på kreative entreprenører. "Utdatert og brokete lovverk, koblet med dårlig kommunikasjon mellom ulike departementer, gjør ofte at næringspolitikken blir ufokusert, med stor risiko for at den mislykkes," sier hun. "Dersom det for eksempel er enklere for en arbeidsledig å sitte stille og motta arbeidsledighetstrygd enn å få hjelp til å starte eget firma, er det jo innlysende at nyskapingen vil sitte langt inne." Stevenson ønsker større samhandling mellom myndigheter og næringsorganisasjoner. "Det må være en integrert satsing. Folk må diskutere med hverandre, på tvers av politiske og faglige barrierer. De som har vært med på å legge den tradisjonelle næringspolitikken må tåle å se at forutsetningene er endret," sier Stevenson. "Alt må analyseres stikkord er reguleringer i arbeidsmarkedet, byråkratiske sperrer, konkursregler og støtteapparater." Bedrifter med kort levetid skaper dynamikk og erfaring "Det er mye å lære av dot.com-historien," sier hun. "Vi så en lang rekke selskaper blomstre opp og forsvinne i løpet av kort tid. På den negative siden var det mange som brant seg helt ut og fikk ødelagt både visjoner og materielle verdier på svært kort tid. Men IT-revolusjonen har ført til at folks bevissthet om entreprenørskap har blitt betydelig styrket." "De fleste nystartede bedrifter legges ned før det har gått tre år," sier Stevenson. Men forskningen viser at det er nettopp oppblomstringen og knoppskytingen i næringslivet som driver økonomien videre. "De nye selskapene spiller en uhyre viktig rolle. Når de store selskapene må nedbemanne og omstrukturere, er det de små, innovative foretakene som skaper nye arbeidsplasser og bygger ny kunnskap." Selskaper med kort levetid gjør at folk skifter jobb oftere, og dette gjør at folk med ulike erfaringer og ideer møtes og skaper noe nytt. Dette har stor betydning for samfunnsøkonomien. Det aller viktigste er å sikre framveksten av mennesker som tør å satse på seg selv og side egne ideer. "Dersom myndighetene skal lykkes i å skape en bærekraftig økonomi i årene som kommer, er det nødvendig å tilby et apparat til de menneskene som har ideene og innsiktene, men som ikke har penger eller erfaring med å drive eget selskap. I et tiårsperspektiv vil det være disse menneskene som driver økonomien videre," avslutter Lois Stevenson. 4 nordicinnovation

5 Stevenson på Nordisk konferanse: "Små innovative foretak og entreprenørskap i Norden" oktober avholder Nordisk Industrifond konferansen "Små innovative foretak og entreprenørskap i Norden" på Radisson SAS Scandinavia Hotel i Oslo. Hensikten er å belyse problemstillinger i forbindelse med å legge forholdene bedre til rette for entreprenørskap, og Lois Stevenson skal belyse gode eksempler på vellykket entreprenørskapspolitikk. Personer knyttet til utformingen av de respektive nordiske lands innovasjonspolitik er spesielt invitert. Konferansen vil trekke på erfaringer både innenfor og utenfor Norden, og i tillegg til Stevenson er det invitert flere internasjonalt ledende foredragsholdere: Professor Paul Reynolds, London Business School (UK) and Babson College (USA) vil trekke opp entreprenørskapsutviklingen i et globalt perspektiv, og sette Norden inn i en større sammenheng. Professor Einar Hope, Norges Handelshøgskole vil kommentere rammebetingelsene for vekst og innovasjon i Norden og sette dette inn i et internasjonalt perspektiv. Som en av verdens ledende forskere og praktikere innenfor intellektuell kapital vil professor Leif Edvinsson ved Universitetet i Lund, Sverige sette entreprenørskap inn i et globalt samfunnsperspektiv. Konferansen vil omfatte synspunkter og praktiske eksempler fra nordisk næringsliv knyttet til innovative småbedrifter, entreprenørskap, finansiering og regionale og nasjonale innovasjonssystemer. Technology transfer to biotechnology companies A group of Nordic scientists have organised teaching on oxygen-cell biology for PhD students. This effort has been funded by the Nordic Academy for Advanced Studies. By now the Nordic scientific expertise is ready for a transfer of knowledge to Nordic bio companies working with live cells. The basic message is that the research on hypoxia is opening a new market for both equipment, diagnostics and therapeutics. An effort is being made to establish an industry-public science network to facilitate technology transfer. Peter Ebbesen Aalborg Universitet Fortsatt verksamhet i BioRecNet Det nordiska nätverket i biomolekylär igenkänning kommer att fortsätta i egen regi. Nätverket har varit mycket framgångsrikt i att förmedla erfarenhet och specialkompetens inom området biomolekylär igenkänning. Över två hundra personer från näringslivet, institut och universitet har deltagit inom ramen för projektets aktiviteter. Projektets workshops och interna möten har även resulterat i forskningssamarbeten utanför nätverkets ramar. Att BioRecNet nu går in i en självfinansierad fas innebär att diskussioner kring goda uppslag till projektsamarbeten kan fortsätta. Gunnar Hörnsten SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknikk Mer informasjon: nordicinnovation 5

6 Ny metod för säkrare dataöverföring Fiberoptiska system som hanterar mobiltelefonsamtal och datatrafik är känsliga för exempelvis ändrade temperaturer och kan lätt krasha. Driftsavbrotten kostar operatörerna enorma summor pengar. Nu pågår ett nordiskt projekt som ska göra systemen säkrare. I projektet har två testomgångar genomförts på Sveriges Provnings och Forsknings Institut, SP, av en övervakare för optiska kommunikationssystem. Helsinki Universitet har utvecklat en prototyp för våglängdskalibrering i halvledarmaterial, och ved Dansk Institut för Fundamental Metrologi, DFM, undersøges og karakteriseres molekyler, som kan anvendes som bølgelængde reference materiale i de fiberoptiske kommunikationsvinduer. Anne A Fäldt, PhD SP Sveriges Provnings och Forskningsinstitut Seminar on Open Source software A growing number of organisations, both corporations and public administrations, are increasingly using Open Source software. Initiatives to increase the use of Open Source software have been aired in the Nordic countries administrations as well as in other countries. The Nordic Industrial Fund is taking steps to spread the knowledge of Open Source software. One action is to sponsor a seminar for public sector decision makers on opportunities it provides for organisations. The seminar will be held at Arlanda on November 11th. The participants are given the opportunity to share experiences and discuss special issues of interest with colleagues, developers and service suppliers. Max Karsten Nordiske casestories fra logistikkprojekter LogistikGruppen A/S har i samarbejde med 5 læreanstalter og 19 mellemstore/store virksomheder fra de nordiske lande og Baltikum gennemført et forprojekt, hvor der er dokumenteret et behov for en praktisk nemt håndterlig drejebog til brug ved virksomhedernes fortsatte logistiske udfordringer & udvikling. Det er konstateret, at der ikke tidligere er gennemført programmer og projekter med samme formål som. Drejebogen består af konkrete logistikprojekter, beskrivelse af alternative løsningsmuligheder og links til forskellige relevante logistikværktøjer og metoder. Læreanstalter medvirker til det faglige input i projektprocessen og en mere teoretisk/forskningsmæssig analyse og indgangsvinkel. Kim Berthelsen LogistikGruppen Hellerup 6 nordicinnovation

7 Bedre verktøy for byggherrer Av Sigurd Aarvig Livssyklus er blitt et nøkkelord for byggherrer. Nye verktøy skal utarbeides for å synliggjøre de fremtidige kostnader til drift og vedlikehold når bygg prosjekteres. Byggherren må se konsekvensene av de valg som foretas i byggeprosessen, på forvaltning, drift og vedlikehold, sier Svein Bjørberg. Han leder et prosjekt som skal resultere i en felles nordisk modell og kostnadsspesifikasjon for såkalt LCC (Life Cycle Cost). Stadig hører vi om nye bygg med flott utstyr som det ikke er satt av midler til å drive, for eksempel sykehus. Utfordringen er å forstå at investering og fremtidig driftskostnad er to sider av samme sak, fremhever Bjørberg, som til daglig er FoU-leder i Multiconsult og professor II ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Et forprosjekt initiert av det norske Statsbygg som ble avsluttet i 2001, viste at store summer kan spares inn ved å anvende LCC i byggeprosjekt. For eksempel vil en reduksjon av kostnadene til eiendomsdrift på 10 kroner per m 2 (2,5 %) gi en innsparing på tre milliarder NOK i året, bare i Norge. Enorme størrelser Med tanke på at den totale bygningsmassen i de nordiske land er beregnet til 2100 millioner m 2, nesten fire ganger så stort som Bornholm, forstår vi at potensialet for kostnadskutt er stort. Bygningsmassen i de nordiske land vokser årlig med om lag 27 millioner m 2. I Norge begynte Statsbygg arbeidet med LCC tidlig på 1980-tallet, før konsulenter og rådgivere var klare for oppgaven. Også de andre nordiske landene har hatt sine prosjekter på området. For eksempel har Danmark og Sverige vært særlig opptatt av energibruk og forsyningskostnader i byggeprosjekt. Bjørberg avviser at livssyklusmodellen vil heve prislappen på prosjektering: Det burde ikke bli dyrere av at vi forteller om valgene byggherren står overfor. Men konsulenter og rådgivere må dokumentere konsekvensen av produktene de tilbyr, og ikke kalle noe "vedlikeholdsfritt" når det bare er vrøvl og vås. Prosjektleder er Svein Bjørberg Multiconsult Prosjektet LCC i byggeprosjekt skal gå over tre år og har et samlet budsjett på 3,5 millioner NOK. Nordisk Industrifond bidrar med halvparten av kostnadene, mens næringsliv og byggherrer dekker den andre halvparten. Målet er å lage en felles nordisk modell og kostnadsspesifikasjon for LCC-kalkyler og nøkkeltall for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), som skal implementeres i de nordiske landene. Et nordisk nettverk skal etableres for å sikre utvikling, gjennomføring og videreføring av modellen. Tre Statsbygg-medarbeidere som er engasjert i LCC-prosjektet: Torgeir Thorsnes (til venstre) ledet forprosjektet. Ole Kristian Kvarsvik er prosjektansvarlig i Statsbygg FoU, mens Kirsten Lindberg, stabsleder for eiendomsavdelingen, er norsk representant i styringsgruppen for prosjektet. nordicinnovation 7

8 Fish selectors saves billions of USD A major obstacle to efficient use of ocean fish stocks is the lack of selectivity in fishing gear. This means that, in addition to the fish targeted by the fishermen, the fishing gear catches and kills, under-sized fish and fish of different species. This leads to catch discards and very considerable economic waste, which on a global scale amounts to billions of USD annually. One way to deal with this problem is to place fish selectors in the fishing gear to improve its selectivity. A group of Icelandic inventors and developers has come up with an entirely new type of fish selector based on rotating grids. This selector is supposed to have (i) much higher capacity than previous ones and (ii) avoid damage to escaping fish. The Nordic Industrial Fund is currently supporting efforts to assemble a pan-nordic group to develop this idea further. Ragnar Arnason Islands Universitet Nordiskt seminarium om massivbygg och brandsäkerhet Den 13 november anordnas ett gemensamt seminarium i Stockholm för de båda projekten Massivträelement och Brandsäkra trähus - massivträ som bedrivits inom ramen för Nordic Wood. Projekten som letts av Gunnar Stone, Stonewood, och Birgit Östman, Trätek har samordnats för att göra största möjliga nytta. På förmiddagen presenteras resultat från båda projekten översiktligt och på eftermiddagen mer i detalj i två parallella sessioner. En ny utvidgad utgåva av handboken med Brandsäkra trähus kommer att presenteras. Program för seminariet: Workshop: Pharmaceutical Applications of Cyclodextrins Cyclodextrins are novel and very promising pharmaceutical excipients that solve a wide variety of problems in drug development. The most potential application areas are (1) to increase aqueous solubility and (2) chemical stability of drugs, (3) to enhance the absorption of drugs, (4) to decrease drug irritation and (5) to prevent the unpleasant taste of drugs. Nordic Network of Cyclodextrin Techonology organizes a workshop (Pharmaceutical applications of Cyclodextrins) in Stockholm 6th of December. The workshop is free for Nordic pharmaceutical industry and universities. Pre-registration is required (max 50 participants). Contact: Dr. Pekka Jarho University of Kuopio, Finland Unikt verktyg för miljöarbetet i elektronikindustrin I projektet Green Electronics Packaging and Environmental Data Flow Management har ett verktyg tagits fram som stödjer företag i elektronikens leverantörskedjor att ta fram materialdata om sina produkter. Verktyget GreenPack Materials Declaration Tool är särskilt utvecklat för att tillgodose nordiska företags behov av fullständiga materialdeklarationer. Under utvecklingsarbetet har diskussioner förts med europeiska, amerikanska och japanska organisationer för att verktyget ska vara kompatibelt med internationella krav. "Detta är det första användarvänliga verktyget för materialdeklarationer som är anpassat för elektronikprodukter" säger Carl Gunnar Bergendahl, projektledare för GreenPack. Mer information om verktyget och om GreenPack finns på Carl Gunnar Bergendahl IUF 8 nordicinnovation

9 Design and Analysis of Welded High Strength Steel Structures Projektet FE-DESIGN 2000 deltog i juni på den internationell konferensen "FATI- GUE 2002" i Stockholm med boken "Design and Analysis of Welded High Strength Steel Structures." Boken innehåller 26 uppsatser framtagna inom projektet. FE-DESIGN 2000 involverar 24 Nordiska företag och organisationer från alla nordens länder och har som målsättning att förbättra ledtid, noggrannhet och materialutnyttjande för komplexa svetsade strukturer såsom i anläggningsmaskiner, bussar, robotar och fartygsmotorer. I projektet deltager Nordens ledande industrier, universitet och forskningsorganisationer inom teknikområdet. I projektet analyseras och utvecklas bl. a. nya dimensioneringsmetoder och kvalitetsregler. Jack Samuelsson Volvo CE / KTH Aluminium som innovasjonsfaktor i møbler Aluminiunindustrien har tatt initiativ til et større nordisk nettverkssamarbeide mellom aluminiumindustrien, møbelbransjen og en rekke nordiske designere. Målsettingen er å utvikle nordisk møbelindustri til å bli ledende i Europa innen innovative anvendelser av aluminium i møbler. "Vi ser for oss et prosjekt med flere markedsmessige og teknologiske utviklingsaktiviteter som skal kunne gi kunnskap, inspirasjon og ideer til et nordisk nettverk vi ønsker å bygge opp", sier Toralf Cook, Skandinavium. Prosjektgruppen har valgt å invitere en utvalgt gruppe potensielle nordiske prosjektdeltagere og ressurspersoner til å delta på workshopen som er lagt til København den 8 og 9 oktober. Målsettingen med arrangementet er å identifisere prosjektets største utfordringer og prioritere felles tiltak som kan legges inn i et kommende nordisk samarbeidsprosjekt. Toralf Cock Skanaluminium Technology foresight in the Nordic Countries Technology foresight (TF) is increasingly used by governments, funding agencies, R&D institutions and private companies as a tool for strategy development, prioritisation of R&D funds, and learning. The newly published report "Technology foresight in the Nordic Countries" highlights the potentials of Nordic TF in building a Nordic knowledge region. The report is available on-line: The right concrete for the right application A Nordic Network is to create a common Nordic understanding of how to design, construct and operate environmentally sustainable structures made of concrete. According to the network this is achieved by utilising the environmentally beneficial properties of concrete, e.g. the high strength, good durability and high thermal capacity, to build structures with minimal environmental impact during the entire life cycle. The structures shall be designed and produced in a manner which is tailor-made for the use, i.e. to the specified lifetime, loads, environmental impact, maintenance strategy, heating need etc. Birthe Holst Jørgensen Risø Mette Glavind Teknologisk Institutt nordicinnovation 9

10 Ekologisk mat kan bli lockbete for nordisk turism Av Christer Källström Marknaderna för ekologisk mat i storhushåll i de nordiska länderna är för små för att kunna utvecklas var för sig. Genom att skapa en gemensam marknad på detta område skulle producenter och ägare av storhushåll i Norden kunna bli ledande på ekologisk mat. Ett forskningsprojekt, som bl a stöds av Nordisk Industrifond, ger förslag till hur detta mål kan nås. Catering, restauranger, personalmatsalar, sjukhuskök och andra storhushåll svarar idag för en tredjedel av matkonsumtionen i de nordiska länderna. Storköken i dessa länder köper årligen mat för mer än 100 miljarder danska kronor. Samtidigt väntas behovet av mat från storkök att öka. Orsaken är att fler äldre människor på institutioner betyder mer offentlig catering, alltfler företag startar personalmatsalar och fler upptagna föräldrar innebär mer skolbespisning. Möjlighet för turismen - De nordiska länderna har en unik position att kunna utveckla storhushållen i en mer ekologisk riktning, säger forskaren på det danska Födevaredirektoratet, Bent Egberg Mikkelsen, som leder det aktuella forskningsprojektet. När turistbranschen marknadsför Norden som ett rent område vad gäller luft och vatten, bör man också tänka på maten. Den ekologisk maten har en naturlig plats i detta sammanhang. Men då måste hotell och restauranger ställa krav på sina leverantöer av matvaror. Rapporten visar dock att det finns en mängd hinder för att använda ekologisk mat i storhushåll. För cateringfirmorna handlar det om svårigheter att finna de rätta leverantörerna och producenterna av ekologiska produkter samt den riktiga storleken på förpackningarna. För grosshandlarna och tillverkarna av ekologisk mat är problemen att få kunskap om önskemålen och behoven hos kunderna. Nordisk standard til Europa - När det gäller detaljhandeln så har det blivit "mainstream" med ekologiska produkter, åtminstone i Danmark och Sverige. Gästerna på restauranger eller personalmatsalar ställer emellertid inte samma krav på ekologisk renhet som de gör i butikerna. Men jag tror det kommer, och jag tror också att många är beredda att betala en extra slant för att få ekologisk mat även på restauranger, säger Bent Egberg Mikkelsen, och fortsätter: - Forskarna kan bidra till att öka intresset av ekologisk mat i storhushållen. Om vi kan utveckla en nordisk standard på detta område så vore mycket vunnet. En sådan standard skulle sedan kunna överföras till resten av Europa. Efterfrågan på ekologisk mat i storhushållen är stigande och många catering-firmor kräver att det i Norden produceras mer ekologisk mat. De nordiska länderna har en unik position när det gäller erfarenhet i användandet av ekologisk mat i catering, heter det i forskningsrapporten "Organic Foods In Catering The Nordic Perspective". Denna ledande ställning ger många affärsmöjligheter för producenter och tillverkare av ekologisk mat. 10 nordicinnovation

11 Stora skillnader i Norden De nordiska länderna skiljer sig åt i användandet av ekologisk mat. Danmark och Sverige har kommit längst. Ekologisk mat är "inne" i Danmark, men trots att man började använda ekologisk mat i storkök redan i början på 90- talet, så har utvecklingen inte varit den önskvärda. Danmark har bildat en fond som ska underlätta övergången till ekologisk mat för catering-ägare. Sverige har sedan flera år tillbaka ett KRAV-certifikat för cateringkök och restauranger. Ekoköket är ett nätverk för cateringägare som använder ekologisk mat. Flera kommuner i Sverige uppmanar skolkök och andra offentliga kök att använda ekologiska produkter. Trots att intresset för ekologisk mat i Finland inte är särskilt stort har det ändå tagits initiativ till att bilda ett ekologiskt catering-centrum kallat Luomokettiokeskus. Inte heller på Island är ekologisk mat något som är särskilt aktuellt. Men intresseet är ökande och allt fler islänningar ställer idag krav på säker mat. Norrmännen är ännu inte så upptagna av ekologisk mat. Detta beror på böndernas starka ställning i landet; deras intresse av att odla ekologisk mat är begränsat. Men bland de norska hotellen har intresset för ekologisk mat ökat på sistone och kedjan Scandic Hotels har börjat använda ekologisk mat som en del av en grön linje. Det stigande intresset för ekologisk mat inom catering kan leda till en lovande utveckling för leverantörerna. Och då talar vi inte bara om den inhemska marknaden, utan också om den totala nordiska marknaden. Om ett nätverk kunde skapa ett gemensamt nordiskt varumärke kunde det bli mycket lättare för cateringfirmorna att röra sig över gränserna, heter det i rapporten. Sett med turistbranschens ögon kan användandet av ekologisk mat hjälpa restaurangerna att skapa en nordisk matkulturindentitet. Nordisk samarbeid om forskning på trygg mat Mattrygghet er et viktig politisk spørsmål i alle nordiske land. Et samarbeid på tvers av grensene vil ikke bare gi større forskningsmessig gevinst, men en felles nordisk plattform på temaet vil utvilsomt gi større gjennomslagskraft i internasjonale fora. Dette var utgangspunktet for et møte i regi av Norges Forskningsråd på Gardermoen 18. september. Målet med møtet var å få presentert de ulike initiativ som foreligger på nasjonalt og nordisk nivå med tanke på å få til samarbeid og koordinering. I regi av sitt nordiske formannskapsprogram for 2002 presenterte Norge sitt initiativ, en nordisk plattform for matvaretrygget kalt "Økt mattrygghet i Norden". Involvert i det norske initiativet er også Nordisk Ministerråd gjennom Embetsmannkomiteene (EK) for Jord- og skogbruksspørsmål (NEJS), EK for fisk (NEF), EK-Livsmiddel, EK-miljø og EK-Konsument. Det norske initiativet har resultert i Grønlandsdeklarasjonen, der det ble vedtatt å gjøre en større nordisk satsning på temaet. Videre la Embetsmannkomiteen for Næringsmiddelspørsmål frem sitt initiativ, en arbeidsgruppe som skal gjennomgå det nordiske forskningssamarbeidet innenfor EK-Livs handlingsplan, og komme med forslag til hvordan samarbeidet kan utvikles og styrkes. Til slutt ble Nordisk Ministerråds initiativ "Et nordisk forsknings-og utdannelsesrom for jord- og skogbruk" presentert av det norske Landbruksdepartementet som i kraft av sitt formannskap for 2002 har prosjektledelsen. I diskusjonen som fulgte etter presentasjonene var det bred enighet om at det var hensiktsmessig med samarbeid og koordinering mellom initiativene. Imidlertid ble det fremhevet at målene med de ulike initiativ var forskjellige. Mens noen initiativ var forslag til konkrete forskningsprosjekter for å øke matsikkerheten, var andre initiativ mer rettet mot politikkutformingen. Det ble derfor besluttet å fremlegge de innspill som kom på møtet på Nordisk Råds sesjon i Helsingfors i slutten av oktober. Bent Egberg Mikkelsen Fødevaredirektorater Sven Øvergaard nordicinnovation 11

12 Return address: Nordic Industrial Fund, Holbergs gate 1, NO-0166 Oslo, Norway Norden rocker! Underholdningsindustrien har de seneste årene hatt en betydelig vekst, noe som gjør at investorer og nye aktører har fått øynene opp for bransjen. Området er imidlertid ikke særlig godt beskrevet, og det finnes nesten ingen forskning, statistikk eller erfaringsoverføring mellom de ulike aktørene. Dette er oppgaver et nordisk nettverk søker å løse i fellesskap. "Et nordisk samarbeid gjør at vi kan stå sterkere overfor de vi ønsker å overbevise om at underholdningsindustrien er et fornuftig satsningsområde", sier Flemming Madsen som er leder av nettverket. Musicon Valley i Danmark er initiativtaker til nettverket, og med seg har de fått Rockcity fra Hultsfred i Sverige, Lillehammer kunnskapspark fra Norge og Kulturo fra Tuurku i Finland. Ved å øke kunnskapen omkring bransjen håper nettverket å stå sterkere i forholdet til både investorer og beslutningstakere Prosjektleder Flemming Madsen Musicon Valley Nordisk Industrifond Holbergsgate 1, 0166 OSLO telefon: , fax: Ansvarlig redaktør: Kjetil Storvik, redaktør Espen Ruud grafisk design/layout: Blanke Ark, Oslo, foto: s 1- Sverre Jarild, s 6- Photodisc, s 8- Photodisc, s 10 Nina Lemvigh-Müller Trykk: Esset Grafisk A/S, Oslo, ISSN: , Nordisk Industrifond

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Sluttregnskap. Prosjektnummer: One-Day Conference on Corporate Finance

SLUTTRAPPORT. Sluttregnskap. Prosjektnummer: One-Day Conference on Corporate Finance Side: 1 SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 271960 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: One-Day Conference on Corporate Finance Mæland, Jøril FINANSMARK NORGES HANDELSHØYSKOLE

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet og mulighetene i nord Forsker Åge Mariussen NIFUSTEP

Det norske innovasjonssystemet og mulighetene i nord Forsker Åge Mariussen NIFUSTEP Det norske innovasjonssystemet og mulighetene i nord Forsker Åge Mariussen NIFUSTEP ANTENNAE GALAKSEN. MED HØY STARBURST-FAKTOR ER ET RESULTAT AV KOLLISJONEN MELLOM NGC 4038 OG NGC 4039 NORDOMRÅDENE: STORE

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Verktøy. til understøttelse av innovasjonsprosessen

Verktøy. til understøttelse av innovasjonsprosessen Verktøy til understøttelse av innovasjonsprosessen Kim Hamli, Induct Software, 26.mai 2011 Helping Norway, Sweden, and Denmark Form EU-Funded Open Healthcare Innovation Zone KASK Innovation Project: Exploit

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no Kort om IPnett - Hvem er vi? - Trapeze vs. Juniper - Uninett avtalen Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no IPnett AS Vollsveien 2b Pb 118 1325 LYSAKER

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Innovasjonssenteret COIN Utvikling av attraktive bygg og anlegg i betong

Innovasjonssenteret COIN Utvikling av attraktive bygg og anlegg i betong Innovasjonssenteret COIN Utvikling av attraktive bygg og anlegg i betong Berit Laanke, styrerepr for SINTEF Forskningsjef 1 COIN - Concrete Innovation Centre Byggenæringen vant ett av 14 sentre for forskningsdrevet

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

Muliggjørende teknologier "Teknologibad" Manufacturing

Muliggjørende teknologier Teknologibad Manufacturing Muliggjørende teknologier "Teknologibad" Manufacturing Geir Ringen, Forskningssjef SINTEF Raufoss Manufacturing Technology for a better society 1 Megatrender Demografiske endringer (økende verdenspopulasjon,

Detaljer

Om forskningsprosjektet #Læringslivet

Om forskningsprosjektet #Læringslivet Presentasjon 1 juni P52 KPH Om forskningsprosjektet #Læringslivet #Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work (Annen støtte FINNUT) Application

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

TIDLIGFASE CASE. Hvilke erfaringer har de prosjekterende og entreprenørene? Svein

TIDLIGFASE CASE. Hvilke erfaringer har de prosjekterende og entreprenørene? Svein TIDLIGFASE CASE Hvilke erfaringer har de prosjekterende og entreprenørene? Svein CASE TIDLIGFASE Gjennomført totalt fem workshop med entreprenører og prosjekterende. Delvis hver for seg, delvis sammen

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

CEN/TS 16555. «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO

CEN/TS 16555. «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO CEN/TS 16555 «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO Norske utfordringer Norge fortsatt på 11. plass blant verdens mest konkurransedyktige land (WEF 2014).

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Innovasjon og kommersialisering på IFE

Innovasjon og kommersialisering på IFE Innovasjon og kommersialisering på IFE Østfold Nyskapingsnettverk, september 2014 Presentert av Terje Johnsen Avdelingssjef Programvareteknologi Institutt for energiteknikk IFEs Innovasjonsprosess Innovasjon

Detaljer

Presentasjon for Verdal Formannskap

Presentasjon for Verdal Formannskap Windcluster Mid-Norway Presentasjon for Verdal Formannskap Viggo Iversen Project Manager Windcluster Mid-Norway E-mail: viggo.iversen@proneo.no Uten Trøndelag blir det bare permene igjen av boka om Norsk

Detaljer

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Baltic Biogas Bus - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet

Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet VINN Agder Rica Dyreparken Hotel 25. september 2014 Henrik Dons Finsrud Fagleder KS Innovasjon Denne presentasjonen Innovasjon

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Sluttrapport Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH. Rapporteringsfrist: Mottatt:

Sluttrapport Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH. Rapporteringsfrist: Mottatt: Side: 1 SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 267417 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH Søreide, Tina FINANSMARK

Detaljer

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv Terje Aven Universitetet i Stavanger Samfunnssikkerhet Primært et spørsmål om fag? Primært et spørsmål om ledelse og politikk? Dagens ingeniører og økonomer

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere Tilkoblingsskinner For kontaktorer og effektbrytere Riktige tilkoblingsskinner gir optimale løsninger I tillegg til design, brukervennlighet og stort funksjonsområde er alle lavspenningsproduktene fra

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare?

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Industrien må ha tilgang

Detaljer

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Norway Grants In the period 2009-14, the Norway Grants support 61 programmes in 13 countries in Europe. Available to the 13 EU member

Detaljer

NORSI-Norwegian Research School in Innovation

NORSI-Norwegian Research School in Innovation NORSI-Norwegian Research School in Innovation Professor Bjørn Asheim, CIRCLE, Lunds universitet. Presentasjon, VRI-forskersamling, Kristiansand, 25.-26. april 2012 Bakgrunn for nasjonale forskerskoler

Detaljer

Erfaring fra søknadsutvikling

Erfaring fra søknadsutvikling Erfaring fra søknadsutvikling Grete Patil, Seksjon for folkehelsevitenskap, NMBU 19. september 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Vårt prosjekt Demensomsorg på gård Farm-based day care

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl Fellesgrader i nordisk perspektiv Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl 60 år med et felles nordisk arbeidsmarked i 2014! Siden 1957 har vi hatt en avtale om opphevelse av passkontrollen ved internordiske

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy catering, HealthCat

Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy catering, HealthCat Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy catering, HealthCat Presentasjon av sluttrapporten på Økologifagdagen Nofima Mat 8. Oktober 2008 Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Hvilke muligheter kan nordisk samarbeid om kliniske studier gi?

Hvilke muligheter kan nordisk samarbeid om kliniske studier gi? Hvilke muligheter kan nordisk samarbeid om kliniske studier gi? Maiken Engelstad, DPhil, MPH Avdelingsdirektør Seksjon for forskning og utvikling Norges forskningsråd, 20. januar 2015 Muligheter ved nordisk

Detaljer

Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet

Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov 2010 Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Framtidens byer 2008-2014 Hovedmål er å redusere samlet klimagassutslipp fra vegtransport, energibruk

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo Søknadsskjema Strategiske Partnerskap Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo 29. 1.2016 Hva skal beskrives i søknaden? A. General Information B. Context C. Priorities D. Participating Organisations

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) å initiere, koordinere og gjennomføre kvinneog kjønnsforskning innen ulike fagområder samarbeid med fagmiljøene om utvikling av undervisningstilbud

Detaljer

Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid

Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid NOKIOS 22. september 2011 Fagdirektør André Hoddevik, Avdeling for offentlige anskaffelser, Difi Project Director PEPPOL Disposisjon Hva

Detaljer

NKS-programmet Status i B-delen

NKS-programmet Status i B-delen NKS-programmet Status i B-delen NKS Styrelsesmøtet 9.11.2006 Ole Harbitz NKS-B ressursfordeling: Ressursfordeling splittet på land: Ressursfordeling splittet på land og fagområde: Evalueringskriterier

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Befolkning, miljø og ressurser

Eksamensoppgave i GEOG Befolkning, miljø og ressurser Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG 1007 - Befolkning, miljø og ressurser Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93 21 11 39 Eksamensdato: 01.12.2014 Eksamenstid: 6 timer Studiepoeng:

Detaljer

DeIC nationalt og internationalt samarbejde om escience og e-infrastruktur

DeIC nationalt og internationalt samarbejde om escience og e-infrastruktur DeIC nationalt og internationalt samarbejde om escience og e-infrastruktur escience og e-infrastruktur escience: Indsamling, behandling og anvendelse af videnskabelige information i dataform Applikationer

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) Håvard O. Skaldebø, PMP, CCE, (haa-skal@online.no) Styreleder, PMI Norway Oslo Chapter (www.pmi-no.org) Prosjekt 2005, 12.oktober 2005, Hotel Rainbow,

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato:

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato: Notat Emne: Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne Dato: 23.3.2011 Som en del av grunnlagsmaterialet for Midtveisevalueringen har brukerpartnere i de 14 sentrene som ble evaluert,

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Vi fusjonerer fordi * vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele bredden av virksomheten. vi sammen kan være en enda bedre partner for utvikling av næringsliv og samfunn

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros Project information Project title Environmental Impact Analyses (EIA) for reindeer herding. An evaluation. Year 2013-2016 Project leader Jan Åge Riseth Participants Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge,

Detaljer

Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway. Globally distributed knowledge networks Workpackage 2

Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway. Globally distributed knowledge networks Workpackage 2 Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway Globally distributed knowledge networks Workpackage 2 Hvorfor fokusere på globale kunnskaps/verdinettverk? 1. Strukturelle endringer

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

Eventer september- desember 2015

Eventer september- desember 2015 Eventer september- desember 2015 September 03/09/2015 Bioeconomy WG meeting. Beskrivelse: Dette møtet tar blant annet for seg oppdateringer fra ulike arbeidsgrupper i forhold til biobasert økonomi. Det

Detaljer

Regional Innovation in the Nordic Arctic and Scotland with a Special Focus on Regions with Large-Scale Projects. MidtSkandias medlemsmöte 20151112

Regional Innovation in the Nordic Arctic and Scotland with a Special Focus on Regions with Large-Scale Projects. MidtSkandias medlemsmöte 20151112 Regional Innovation in the Nordic Arctic and Scotland with a Special Focus on Regions with Large-Scale Projects MidtSkandias medlemsmöte 20151112 Foto. Sam Hedman Målgrupp Glest befolkade kommuner Dominans

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer