BørsABC II. AksjeNorge Tekna, NTNU Tekna II

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BørsABC II. AksjeNorge Tekna, NTNU 13.10.2010. Tekna II"

Transkript

1 BørsABC II AksjeNorge Tekna, NTNU

2 Vi sparer og investerer litt sært Kari og Ola kan kun forvente 5 % avkastning på pengene sine fordi bare 25 % er plassert i aksjemarkedet. Du bør kunne få litt mer! Kilder: SSB / Holbergfondene

3 Hva betyr det å få litt mer? Hva er gjennomsnittlig sparehorisont til pensjonstilværelsen? 30 år (+ / -) Setter du kroner i dag med 8 % årlig vekst (avkastning), har du ca 1 million kroner til bruk når pensjonsalderen starter (minus skatt). Setter du kroner i dag med 11 % årlig vekst (avkastning), har du ca 2,5 million kroner til bruk når pensjonsalderen starter (minus skatt). Eller som Albert Einstein sa: Den sterkeste effekten i universet er rentesrente (compound interest) effekten!

4 Investors 7 grunnregler 1. Sett opp mål for aksjesparingen din vær langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg ikke råd ukritisk 6. Gjør dine egne analyser ut fra ditt behov 7. Sett opp regler for når du skal omplassere og følg disse Kilde: Aksjonærforeningen

5 Det er to grunnleggende forutsetninger for å delta i aksjemarkedet: 1 Aksept av risiko 2 Forventning om positiv meravkastning

6 Avkastning/standardavvik for porteføljer 6

7 Dow Jones Industrial Average Det er selvsagt grenser for langsiktighet, men siden oljefondet har evigheten som investeringshorisont, kan de siste 100 årene gi en pekepinn på hva vi kan forvente. Det er fullstendig historieløst å bruke tiåret fra til som sannhetsvitne på at aksjemarkedet over tid ikke gir meravkastning.

8 2008 Free lunch doesn t exist! Aksjefond En tommelfingerregel er 1 prosentpoeng opp, 5 prosentpoeng økt risiko.

9

10

11 Hva slags investor / aksjesparer vil du være? Det bestemmer også aktiviteten i markedet. De fleste bør være her! Mange vil være her!

12 Slik fortoner hverdagen seg for mange investorer. Kan dette gå bra? Ingen klar plan eller strategi for investeringene. Kjøp og salg baseres på impuls, magefølelse, rykter, tilfeldige tips og råd, frykt og grådighet. Liten kjennskap til selskapene man handler i. Har aldri møtt ledelsen, lest regnskapene eller lært seg bedriften å kjenne. Liker å ta gevinster. Hater å ta tap.

13 Hva skal til for å lage en restaurant som serverer den beste maten i byen? Enten må man skaffe seg tilgang til bedre råvarer enn konkurrentene. Eller så må man ha den beste kokken i byen. I aksjemarkedet er råvaren informasjon, og kokken er deg eller dine rådgivere. Har du bedre råvarer eller er du en bedre kokk, har du oddsene på din side på børsen!

14 I alle former for næringsvirksomhet gjelder det at man må kjøpe billig og selge dyrt for å tjene penger. Aksjemarkedet er en diskonteringsmekanisme som neddiskonterer verdien av fremtidige frie kontantstrømmer. Gjennom å kjøpe undervurderte aksjer og selge overvurderte bidrar investorer til å korrigere aksjekursene inn mot sin fundamentalt riktige verdi. Er det mulig å finne disse aksjene? For å kunne gjøre det, må man kjenne til hva som kjennetegner en underpriset aksje og tilsvarende en overpriset. Underprising og overprising kan kun observeres gjennom en analyse hvor nøkkeltallene forteller at aksjens historiske utvikling og fremtidig antatt utvikling ikke korresponderer med den aktuelle prisen. Hva som er riktig kurs og riktig forventet kursutvikling vil en kombinasjon av en analyse selskapets historiske data og en analyse av makroutvikling kunne gi deg en indikasjon på. En fundamentalanalyse vil kunne gi deg selskapet / selskapene, en teknisk analyse vil gi deg svar på om det er et gunstig tidspunkt for kjøp (evt for salg). Kilde: Terra Markets / AksjeNorge

15 For deg som har laaang horisont Gå for verdi- fremfor vekstaksjer Selskaper med stabil historie og fortjeneste over snittet Avkastning på totalkapitalen er det mest sentrale sammen med direkteavkastningen (utbyttet) Ikke ha for mange aksjer, bygg deg opp til et sted mellom 5 og 10 selskaper Vurder når du skal ta fortjeneste. Det beste er når markedet åpenbart overvurderer dine aksjer så mye at nedsiden er et fall på minst 25 %. Selg når selskapet har gjort sitt og alternativene begynner å likne veldig på den gangen du kjøpte aksjen du nå vil vurdere å selge. når en aksje faller med 30 % har du vel for lengst solgt?

16 Informasjonen i dagsaviser og på nettet er viktig å kjenne til for alle som skal kommunisere om aksjer og fond. BørsABC for bankmedarbeidere høsten 2010

17 P/E forteller mye om aksjer skal oppfattes som dyre, billige eller fair priset Snittet synes å ligge rundt 11,5.

18 P/B forteller mye av den samme historien. Her er det historiske intervallet 1,5 2,1.

19

20

21

22 Hva skal til for å bli den beste kokken? Hvordan plukkes børsvinnere? Fem gode råd. 1. Sats på tydelig underprisede aksjer 2. Finn selskaper med varige fortrinn som: Markedslederskap Kostnadslederskap Attraktiv markedsstruktur 3. Megatrender representerer store langsiktige gevinstmuligheter. 4. Hva gjør innsiderne eller store aksjonærer med antatt tett relasjon til ledelsen? 5. Sannsynligheten for feilprising er omvendt proporsjonal med hvor mange som følger med på aksjen.

23 Å ha bedre informasjon enn resten av aksjemarkedet og benytte seg av det er strengt forbudt!

24 Så hvorfor følger ikke alle innsiderne? På børsen er det småskalafordeler og stordriftsulemper. Er du forvalter av et aksje- eller pensjonsfond, er normalt kun 10% av de børsnoterte selskapene likvide nok til at de er aktuelle investeringer. Dette betyr at du går glipp av 90% av innsidesignalene. I aksjemarkedet er det lettere å oppnå ekstremavkastning om man er liten og ikke stor.

25 Husk at de beste aksjene på børsen per definisjon må være godt bevarte hemmeligheter! Hvis det er allment kjent at en aksje er helt feilpriset, vil alle kjøpe den og gjennom dette raskt presse kursen opp mot sin riktig verdi. Skal du finne de store gull-klumpene, må du lete på steder hvor få andre leter. Feilprisinger oppdages og korrigeres hurtig i de store børslokomotivene. Store feilprisinger forekommer aldri!

26 Et eksempel: Fra kroner til 42 millioner!

27 All empiri og teori tilsier at det lønner seg å følge innsiderne. Finansavisens innsideportefølje har knust markedet hvert år siden Dette er ikke tilfeldig.

28 Norsk Hydro 37 NOK et konjunkturcase Nøkkeltall: Kap.verdi: NOK 57 mrd # aksjer: 1,621 mill (inkl. 33 mill egne aksjer) Netto gjeld: NOK 16 mrd (inkl. NOK 14 mrd i pensjonsforpliktelser) P/E (10e): 21 P/E (11e): 11 EV/EBITDA(10e): 8 P/B: 0,9 Utbytteavk.: 1,5 % Globalt integrert aluminiumsfokusert selskap Kjøpte Vales virksomhet innefor bauksitt, alumina og aluminium i juni 2010 for USD 4,9 mrd (USD 1,1 mrd i kontanter, 0,7 mrd i gjeldsfinansiering samt 22% i nye NHY aksjer) Gjennomførte egenkapitalemisjon på NOK 10 mrd i tilknytning til kjøpet Transaksjonen transformere NHY til å få høyere oppstrømseksponering (long Bauxite& Alumina eksponering) EBITDA splitt pro forma (basert på ): Prim. Aluminium: 57%, Bauxite&Alumina: 20%, Nedstrøm 15%, Energy: 8% Primærmetall: (oppstrømsvirksomhet): Sterk markedsposisjon kombinert med lavkost produksjon i kombinasjon med ledende teknologi Qatalum (100% ca ~USD 5,6 mrd) 580 m tonn. Lavkostproduksjon. Start Aluminium produkter (nedstrøms): Ledende nisjeposisjoner (ekstruderte og valsede produkter ) Energy: Egen kraftproduksjon i Norge ~ GWH Triggers: Bedre balanse i aluminiumsmarkedet (drevet av økt etterspørsel vekstmarkeder) Qatalum i full operasjon 1Q 2011 Mindre råvareprisrisiko/bedre integrert verdikjede Bruk av metallurgisk kompetanse inn mot solenergi industrien Bedre visibilitet av verdiene i energi Qatalum no 2 (?) Norske stat etterspør flere aksjer (eierskap i fra 34,5% til 40%)?? Risiko: Aluminiumslagre på historisk høyt nivå Syklisk industri avhengig av vekst i verdensøkonomien

29 Norske Skog 11,3 NOK et strukturcase Nøkkeltall: Antall aksjer: 190 mill Børsverdi: NOK 2,1 mrd Netto gjeld: NOK 10,3 mrd EV/Sales(10e): 0,7 EV/EBITDA(10e): 10,0 EV/EBITDA(11e): 6,4 P/E (10e): n.m. P/B (sist kjent): 0,2 Utbytteavkast.: 0% Nr. 2 på avispapir i verden, operasjon hele verden eks. Nord-Amerika Nr. 5 på magasinpapir i verden (kún Europa) Total kapasitet på 4,5m tonn hvorav 3,0m t og 1,5m t er h.h.v. avispapir og magasinpapir Høyt fokus på å kutter kostnader, bedre kontantstrøm og nedbetaler gjeld (red. med NOK 6,8 mrd siste to år) Cash beholding pr på mrd 4,1 NOK Ingen store låneforfall før 2012 (NOK 4,0 mrd) og 2017 (4,0 mrd). NOK 2,4 mrd samlet i 2010 og Utfordringer (upopulær): Avispapirmarkedet i den vestlige verden er i strukturell nedgang (elektroniske medier). Konjunkturene har vært dårlige (mindre annonsevolum) Gjeldsbetjeningsevne Høy operasjonell og finansiell gearing gir god avkastningsmulighet Triggers: Fortsatt lønnsomhets-, og balanseforbedrende tiltak Økning i papirpriser Stabilisering i råvarepriser God eksponering mot vekstmarkeder (der avispapirforbruket er stigende) Bedret gjeldsbetjeningsevnende Lav/negativ lønnsomhet i bransjen vil fremtvinge endringer på tilbudssiden Ytterligere konsolidering og fortsatt kapasitetskutt => bedret markedssituasjon Lavt vurdert (20 øre for hver krone i egenkapital / ~NOK 2765 pr t kapasitet) Risiko: Fortsatt overkapasitet i Europeisk avispapirmarked, høyere råvarepriser Styrking av EUR vs USD Produksjonskapasitet pr. segment (des.2009)

30 Morpol 18,5 NOK et defensivt case Nøkkeltall: Kap.verdi.: NOK 2,8 mrd # aksjer: 153 mill Netto gjeld: NOK -670 mrd EV/Salg (10e): 0,6 EV/EBITDA(10e): 5,9 P/E (10e): 10,2 P/E (11e): 7,6 P/B: 1,6 Utbytteavk.: (10e): 2,9 % Verdens største lakseprosesserende selskap og ca dobbel så stor som nr. 2 aktør i Europa (~ 20-25% markedsandel Europa, ~5% US) Markedsandel Tyskland 63%, Italia 15%, Frankrike 13%, UK 5% Selskapet ble listet på Oslo Børs i sommer, litt over 10 års historikk Grunder, Jerzy Malek eier ca 54% etter IPO Enkel forretningsmodell med varig konkurransefortrinn Kjøper laks (primært Norge og Skottland) transporteres til Polen, prosesseres og blir videre transportert og solgt til store dagligvarekjeder primært i Europa Naturlig monopol Vekst: Historisk primært organiskvekst (siste 3 år ca. 15% årlig) Strategiske vekstområder; Frankrike, UK, Italia, US og Japan Proveny i fra IPO brukt til å kjøpe lakseoppdrettskapasitet (ca. NOK1,1mrd, ca 25 t kapasitet) Lav produksjonskost/skalafordeler: Hovedproduksjonsanlegg i Ustka (65 kvm, 57 t produksjonskapasitet) Innkjøpskost (kjøper ca 8% av norsk lakseeksport volum) Lave lønnskostnader, lavere skatt Bedre utnytteles av biprodukter Triggere: Marginekspansjon og høy forventet kontantstrøm Videre vekst Oppkjøp/konsolidering Overkapitalisert => høy utbyttekapasitet Salg av ikke-kjernevirksomhet Bygger investortillit Økt free-float Risk Marginer, dyre oppkjøp, FX (appr. Zloty/NOK mot EUR, food safety, Corportate Governance

31 Energi Shipping Sjømat En ledende børs takket være naturressurser Nest størst i Europa (antall selskap) Nest størst i verden innen oljeservice (antall selskap og markeds-verdi) Nummer 1 i Europa (antall selskap) Tredje størst i verden (antall selskap) Nummer 1 i verden (antall selskap og markeds-verdi)

32 En av Oslo Børs sterke sektorer Sjømat Verdens ledende og en av de raskest voksende sektorene på Oslo Børs Per i dag 18 selskaper notert med en samlet markedsverdi på over 55 milliarder kroner Sjømatklusteret Norge Høy kompetanse innen den finansielle verdikjeden Stor interesse blant investorer

33 Sjømatselskaper på Oslo Børs og Oslo Axess

34 En av Norges viktigste eksportnæringer Norsk sjømateksport i 2009: 44,6 milliarder kroner 25,9 mrd kroner fra havbruk 18,7 mrd fra villfanget sjømat Havbruk er Norges mest internasjonale næring eksport til 96 ulike land

35 Økonomiske sykluser kan for en investor fremstå som en klokke hvor syklusens gang erstattes av klokkeslett. Hver kjegle / trekant beskriver klassiske økonomiske situasjoner og hva som preger investeringsaktiviteten. Introdusert i USA på 30 tallet, men har full gyldighet idag

36

37 2008 Free lunch doesn t exist! Aksjefond En tommelfingerregel er 1 prosentpoeng opp, 5 prosentpoeng økt risiko.

38

39

40

41 Kina og andre såkalte vekstmarkeder (EM) har vært motoren i global økonomi de siste årene IMF data - Composition of Global Real GDP growth (PPP) % % % % % % % % % United States Euro Area Other Advanced Economies China Other emerging economies % Aksjeakademiet 2010

42

43

44

45 Sparing i aksjefond gir skattemessige fordeler. Kilde: VFF

46 Aksjeklubb

47 Noen fordeler Investeringskapitalen øker raskere enn om man er alene Større risikospredning gjennom mulighet til raskere å investere i flere aksjer Økt kunnskap om enkeltselskaper og hvilke forhold som påvirker selskapene og markedet Man lærere å kjenne sine venner fra en annen side Det er over tid lønnsomt Når skal man spare hvor i aksjemarkedet?

48 Noen punkter å tenk på. 1. Å komme i gang. Medlemsfortegnelse, e-post, etc 2. Registrere klubben i foretaksregisteret, selskapsform? 3. Klubbens statutter, klubbens navn 4. Medlemmene bør passe sammen og være aktive 5. Hvor ofte skal man ha møter 6. Alle må være enige i investeringsfilosofien Engangsbeløp for å komme i gang Sparebeløp; en gan i året? Når skal investeringene gjøres og hvem har ansvaret. Reinvesters utbytte? 7. Valg av meglerhus 8. Rapporteringsrutiner 9. Skatt og selvangivelsesinformasjon 10. Hva skjer når noen vil ut av klubben? 11. Oppløsning av klubben 12. Aksjonærforenings 7 regler for god aksjesparing kan være et godt grunnlag for klubbens investeringsstrategi kan

49 investeringsstrategi Når selge? verdiøkning på enkeltinvestering når x%? Investering på 6 måneder, 1 år? Spre risikoen Ikke for mange selskap Hva gjøre med gevinsten? Reinvestere, spare, utdele?

50

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Frem fra glemselen Amerikanske IT-selskaper har gjenoppstått i porteføljen til SKAGEN Global. 10 Ny vri Programvaregiganten SAP er i ferd med å reformere

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning F ORVALTNING AV S TATENS PETROLEUMSFOND ÅRSRAPPORT 2001 39...................................................................................................................................................................................................

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010 Hovedkompendium Verdi NTNU Fondsgjengen Studieår 2009/2010 Oppdatert: 6.9.2009 Forord Veldedighetsfondet i Verdi styres av studenter ved NTNU. Fondet består både av personer som har god forståelse av de

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2012

Årsberetning og årsregnskap 2012 Årsberetning og årsregnskap 2012 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2012 2011 Driftsinntekter 64 181 71 500 Underliggende

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Finansco Dynamisk Aktivaallokering

Finansco Dynamisk Aktivaallokering Finansco Dynamisk Aktivaallokering Statusoppsummering ved lansering juli 2012 Kort om fondet Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA) FDAs investeringsmandat er utformet slik at fondet skal være egnet

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen GEAR OPP INVESTERINGEN Nytt aksjeprodukt: Contract for difference Du kan ti-doble aksjeavkastningen 12 Sparing & pengeplassering nr 3 2004 Siste nytt for aksjespekulanter er Contract For Difference. Du

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

[Norske handelsinteresser

[Norske handelsinteresser [Norske handelsinteresser overfor landene Kina, Japan, India og Russland] MENON-publikasjon nr. 1 / 2007 Februar 2007 Av Leo A. Grünfeld med bidrag fra Daniel Fjærtoft, Barentssekretariatet Erik W. Jakobsen

Detaljer

Norwegian Air Shuttle ASA

Norwegian Air Shuttle ASA Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus 25. 04. 2014 Levert av: Ida Tunhøvd Johansen Kristina Jensen Kandidatnummer: 334 358 Utdanning: Bachelor i økonomi

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Tidligere børsvinnere gir grunnlag for investeringsstrategi.

Tidligere børsvinnere gir grunnlag for investeringsstrategi. Beskrivelse av CANSLIM modellen til William O Neil for kjøp og salg av aksjer Tidligere børsvinnere gir grunnlag for investeringsstrategi. Hvilke faktorer bør være tilstede like før en aksje begynner på

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS -

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Ruben L. Hakkebo Richard Eikeland Stian Ekle Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim Studium: BTH

Detaljer

Bli medeier i selskapet vårt

Bli medeier i selskapet vårt Bli medeier i selskapet vårt Aksjespareprogram for Skanska-ansatte Den lange brosjyren Merk Denne informasjonsbrosjyren skal ikke distribueres utenfor Skanska. Originalversjonen av denne teksten er skrevet

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer