Fremtidens nett byr på nye utfordringer, men også helt nye muligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens nett byr på nye utfordringer, men også helt nye muligheter"

Transkript

1 Fremtidens nett byr på nye utfordringer, men også helt nye muligheter TEKNOLOGIKONFERANSEN JANUAR I HALDEN MED FOREDRAG AV BLANT ANDRE: ANDERS FØYEN Industry Market Development Manager Microsoft KNUT H. H. JOHANSEN Styreleder NCE Smart Energy Markets, CEO esmart Systems TORE MORTEN WETTERHUS Administrerende direktør EB Nett AS

2 STORE UTFORDRINGER OG ENORME MULIGHETER Energibransjen i Norge står overfor store endringer. For nettselskaper vil myndighetskrav og teknologiutvikling følge hverandre sammen med forbrukernes forventninger til hva de involverte i energibransjen skal yte av tjenester. Disse endringene innebærer store utfordringer, men de danner også grunnlaget for enorme muligheter. Innen 2019 skal alle husstander ha smarte strømmålere, Elhub er i drift fra 2016, nye regulatoriske tiltak fra NVE og elbil og fleksibilitetsstyring er bare noe av det vi kan forvente oss i årene som kommer. Nye IT-løsninger er avgjørende for å kunne møte fremtidens utfordringer. Utviklingen aldri gått raskere, noe som medfører at dagens IT-struktur vil totalt endres gjennom fremtidens systemer. Internet of Things, skyløsninger, Big Data og bruk av sosiale medier er fire områder som vil prege systemene i fremtiden. Analyser som kombinerer datakilder i samme system KNUT H. H. JOHANSEN Styreleder NCE Smart Energy Markets, CEO esmart Systems innenfor fornuftige tidshorisonter er ett eksempel på noe som ikke var mulig før, men som nå er realiserbart. Som et ledd i å møte disse utfordringene arrangerer NCE Smart Energy Markets blant annet et intensivkurs i Big Data Analytics sammen med Høgskolen i Østfold. Fram til nå har det ikke fantes en møteplass for den norske energibransjen som er dedikert til utfordringene og mulighetene den nærmeste fremtiden byr på. Med Smart Energy 2015 ønsker vi å ta for oss en rekke av de nye behovene, og vise gode eksempler på hvordan de kan dekkes gjennom en helt ny funksjonalitet basert på fremtidens teknologi. Vi er stolte av programmet som er satt sammen, og vi håper dere får et stort utbytte både faglig og sosialt! FRAM TIL NÅ HAR DET IKKE FANTES EN MØTE- PLASS FOR DEN NORSKE ENERGIBRANSJEN SOM ER DEDIKERT TIL UTFORDRINGENE OG MULIG- HETENE DEN NÆRMESTE FREMTIDEN BYR PÅ. ENERGIBRANSJEN MÅ RIGGE SEG FOR DET UKJENTE Nøyaktig hvordan fremtidens energibransje ser ut er det ingen som vet. Korte produktsykler, kundeorientering, teknologiutvikling og disruptive endringer krever ikke bare ny kompetanse og nye kombinasjoner av kompetanse, men også en helt annen måte å tenke og arbeide på. - Transformasjonen i energibransjen vil gi store muligheter for de som evner å se dem, drive dem frem og dra nytte av dem. I det ligger ikke bare behovet for ny kompetanse, men kanskje vel så viktig - en annen innstilling. Det å trives med usikkerhet og kontinuerlig omstilling tror jeg er nytt for mange, sier Jørgen Kildahl i energigiganten EON. Som konserndirektør for områdene internasjonal vekst og bærekraftig utvikling i tyske EON, har Kildahl fingeren på pulsen til det internasjonale energimarkedet. Før jul kunngjorde konsernet nyhetene om at EON deles i to, for å stå bedre rustet i møtet med fremtidens utfordringer. Utvikling uten sidestykke Den delen av virksomheten som skal drive leting, produksjon og handel med elkraft har JØRGEN KILDAHL Konserndirektør i EON ennå ikke blitt navngitt, mens delen som skal bære EONnavnet videre har bestillingen klar: Gå bort fra fossile- og i retning fornybare energikilder, og utvikle nye løsninger innen kraftoverføring og kundeløsninger. - EON s nye strategi reflekterer de store endringene vi ser i energimarkedet hvor ny teknologi og nye kombinasjoner av kundenære løsninger vil følge én utviklingsretning, og det vi kjenner som konvensjonell storskala kraftproduksjon, vil følge en annen retning, sier Kildahl. - Det er ikke én faktor men en rekke faktorer som spiller sammen og som fører til to energiverdener som vi tror vil leve side om side, men kreve helt forskjellig kompetanse, forretningskultur og strategi, fortsetter han. Økende endringstakt Kildahl beskriver endringene for energibransjen som en transformasjon, hvor alle må orientere seg på nytt for å møte fremtidens utfordringer. - Siden det er rimelig å anta at endringstakten øker vil vi måtte tenke og operere på en annen måte ved å arbeide i nett-verk, allianser, og partnerskap, sier han. Han tror rollefordelingen mellom nettselskaper, kraftprodusenter og myndigheter vil flyte i hverandre i årene som kommer. Jeg ser for meg en tettere dialog mellom energibransjen og politikerne. I det ligger også behovet for nytenkning og oppgjør med gammelt tankegods, avslutter han.

3 PROGRAM TORSDAG 29. JANUAR REGISTRERING VELKOMMEN OG INNLEDNING Knut H. H. Johansen - Styreleder i NCE Smart Energy Markets og CEO i esmart Systems FREMTIDENS NETTSELSKAP STATUS, ENDRINGER, PRIORITERINGER, MÅL Tore Morten Wetterhus EB Nett AS Fremtidens energiselskap - hvordan tenker EB Nett AS Smarte nett Ny markedsmodell endringer som påvirker nettselskapene LUNSJ OG MINGLING AMS UTRULLING, MÅLEVERDIINNSAMLING OG SYSTEMSTØTTE RISIKO OG MULIGHETER Magnar Bjørk Adm.dir, EPOS Consulting AS Viktige fokusområder i utrullingsfasen Nytteverdipotensialer direkte/indirekte fra AMS Integrasjonsbehov og samvirke mellom ulike IKT-systemer ELHUB FUNKSJONALITET OG GRENSESNITT MOT AKTØRENE Jo Morten Sletner CTO, esmart Systems Status, utvikling og funksjonsområder Kommunikasjon og databehandling Kvalitetskontroll av målerverdier IKT REVOLUSJONEN HVA INNEBÆRER DETTE OG HVORDAN PÅVIRKES NETTSELSKAPENE? Anders Føyen Industry Market Development Manager, Microsoft Skytjenester, mobile enheter, sosiale medier og Big Data sammenhenger Eksisterende teknologi vs. ny teknologi fallgruver og muligheter Sikkerhet personvern og hacking PAUSE NYE TRENDER SKAPER UTFORDRINGER FOR DAGENS FAGSYSTEMER Magnus Korpås Professor, NTNU Elkraft Historiske system-/funksjonsgrenser vs. logiske (MDM, NIS, KIS, DMS etc) Endringer som følge av teknologi Endringer som følge av AMS, Elhub, markedsendringer mm INNFØRING AV NESTE GENERASJONS MDM-SYSTEM ERFARINGER FRA RINGERIKS-KRAFT Morten Sjaamo Prosjektleder, AMS og Smartgrid Ringeriks-Kraft Valgmuligheter og konklusjoner Innføringsprosessen kostnader og hastighet Brukserfaringer SMART ENERGI HVALER RESULTATER Vidar Kristoffersen Programleder Smartgrid, Fredrikstad Energi Effektivitetsgevinster gjennom bruk av fremtidsrettet teknologi Optimale investeringsbeslutninger på grunn av effektiv AMS anvendelser Lastflyt og prognoser/prediksjon med utgangspunkt i AMS-målerverdier NETTNYTTE OG DRONER BEHOV FOR ENDRET REGELVERK STATUS Dr. Rune Storvold Senior Scientist Norut, AMOS NVE og beredskapsforskriften / Nasjonal sikkerhetsmyndighet Luftfartstilsynet Datatilsynet NYE MULIGHETER MED ET FULLINTEGRERT DRONESYSTEM Knut H. H. Johansen / Christian Thun-Eriksen esmart Systems Anvendelsesområder utstyrs- og funksjonelle krav Autonomitet, robusthet og sikkerhet Demonstrasjon av esmarts «Connected Drone» system MIDDAG FREDRIKSTEN HOTELL PROGRAM FREDAG 30. JANUAR ELBIL OG LADEPROBLEMATIKKEN STYRING AV FLEKSIBILITET Ole Gaute Hovstad Prosjektleder esmart, Sogn og Fjordane Energi Fleksibilitetsstyring som alternativ til nettforsterkning Metodikk, teknologi og funksjonalitet Chargeflex FoU-program for styring av fleksibilitet NYE MARKEDSMODELLER OG NETT-TARIFFER HVORDAN PÅVIRKER DETTE AKTØRENE Stig Ottesen FoU-leder, NCE Smart Energy Markets / esmart Systems Nye lokale og regionale markeder vs. nasjonale markeder Nye nett-tariffer behov for dynamisk prising EMPOWER et EU-prosjekt som utvikler det nye lokale/regionale markedet PAUSE FREMTIDENS DRIFTSSENTRAL FOR NETTSELSKAPENE Jon Kvalem Forskningsdirektør, Institutt for energiteknikk Eilert Henriksen Adm.dir., Fredrikstad Nett Styreleder, Smartgridsenteret Integrerte Operasjoner - nye muligheter Ny kontroll- og systeminfrastruktur betydning av Smartgrid, Big Data etc Nye oppgaver for driftssentralen anvendelser på lavere spenningsnivåer SMART CITY UTVIKLINGEN HVORDAN PÅVIRKER DETTE NETTSELSKAPENE Runar Hansesætre Adm.dir, Schneider Electric Norge Hva er Smart Cities Nettselskapenes rolle integrasjon mot andre fagområder Relevante eksempler på Smart City prosjekter PAUSE PST - ETTERRETNINGSTRUSSELEN MOT NORSK NÆRINGSLIV AVSUTNINGSFOREDRAG AV KARINA HOLLEKIM HVA UTGJØR FORSKJELLEN MELLOM DE SOM LYKKES OG DE SOM FEILER? LUNSJ OG MINGLING PAUSE

4 FREDRIKSTEN HOTELL Konferansehotellet på toppen av Halden Hos oss kan du holde konferanser for personer i flotte og unike omgivelser på historisk grunn, med eller uten overnatting. Vi tilbyr enkeltrom, dobbeltrom og suiter. Vi ordner med alt av servering både før, under og etter konferansen. Ønsker du en omvising på festningen eller andre opplevelsestilbud ordner vi selvsagt det også. Nyt utsikten, roen og gjestfriheten... Konferansetilbud! Som konferansedeltager hos NCE Smart ønsker vi å tilby, ved bookinger i 2015, samme priser som i Konferansepakke m/helpensjon fra kr 1590,- i enkeltrom Tlf: E-post: NYE PERSPEKTIVER I SPLITTER NYTT SIMULATORSENTER I underetasjen til Remmen Kunnskapspark står framvisningsutstyr som gjør gode presentasjoner fantastiske, og mulighetene uendelige. UTENDØRSOPERA PÅ FREDRIKSTEN FESTNING KL JUNI 2015 SOMMERENS STORE BEGIVENHET Billetter kjøpes på eller Operapartnere: Østfold Energi - AF Bygg Østfold - Volvo/Jensen&Scheele Bil AS - Kynningsrud - Cato Ringstad - Logiq, Grimsrud/ GG Gruppen - Halden Arbeiderblad Støttespillere: Hovedpartner: Samarbeidspartnere: Opera Software - Fresenius Kabi - Siffer - Dataservice/ Regnskapsservice - NCE Smart Energy Markets Vi pleier å si at det bare er fantasien som setter grenser for hva som kan visualiseres og gjennomføres her, sier David Aleksandersen, daglig leder i Smart Simulation. I tillegg til Norges største skjermflate er senteret bygget med fleksibilitet i tankene, slik at det kan romme nær sagt alle tenkelige konfigurasjoner, alt etter hva kundene trenger. Moderne visualiseringslab Senteret stod ferdig på slutten av fjoråret, men allerede har potensielle brukere meldt sin interesse for å benytte simulatorsenteret for å utvikle virksomhetene sine. Spesielt innenfor Big Data og interakasjon merker vi en etterspørsel etter testarenaer som simulatorsenteret. Med denne infrastrukturen kan vi bygge konseptmodeller av for eksempel kontrollrom eller driftssentraler, og bruke skjermflaten for testing, opplæring og konfigurering før det settes i drift ute i virksomhetene, fortsetter han. Forskning og underholdning Det er vanskelig å ikke la seg imponere av størrelsen på skjermflaten i simulatorsenteret, og Aleksandersen er tydelig på at det store formatet også er svært effektivt. Det er vel dokumentert at det å arbeide på store skjermer med mye data øker effektiviteten og det er mulig å ta bedre avgjørelser raskere. Visuelle formidlingsformer er veldig effektive, og i forbindelse med for eksempel produktlanseringer, seminarer og konferanser får man en helt ny dimensjon for å gjøre inntrykk, en WOW-faktor du aldri kan oppnå andre steder, sier han, og understreker også viktigheten av gode visualiseringsmuligheter til bruk i forskning og nyskapning. DET ER VANSKELIG Å IKKE LA SEG IMPONERE AV STØRRELSEN PÅ SKJERMFLATEN I SIMULATORSENTERET Enten det handler om hvordan man best kan visualisere innholdet i store datamengder, eller det er forskning på mennske-maskin-samspill vil simuleringssenteret kunne være til stor hjelp for en rekke aktører. Her er dørene åpne for alle og det er bare å ta kontakt, avslutter han.

5

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag.

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

En vanlig dag på jobb

En vanlig dag på jobb En vanlig dag på jobb Arbeidshverdagens elektroniske spor Oktober 2012 Hva registreres om deg i løpet av en vanlig arbeidsdag? Kan hele arbeidsdagen rekonstrueres ned til minste detalj og minutt for minutt?

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Dette tror vi om 2014

Dette tror vi om 2014 Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2014 årgang 21 Dette tror vi om 2014 Ny all time high på norsk sokkel, lav, ledighet, lave renter og en svekket krone kurs som styrker eksportindustrien. Les hva

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Rosenkilden. Vil ha færre. kommuner. side 6-10 NÆRINGSLIVSMAGASINET. 74,7 prosent i ny undersøkelse vil slå sammen kommuner i Stavangerregionen

Rosenkilden. Vil ha færre. kommuner. side 6-10 NÆRINGSLIVSMAGASINET. 74,7 prosent i ny undersøkelse vil slå sammen kommuner i Stavangerregionen PRIVATE KAN BETALE FORUSVEI side 12 TREDOBLER OMSETNINGEN side 26 FIBERNETT ER AVGJØRENDE side 54 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 4 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vil ha færre kommuner side 6-10 74,7 prosent i ny

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI

NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI HOW DO WE TEACH AND LEARN? Forprosjektet BI 2020 skal gjøre BI i stand til å starte det konkrete arbeidet med å posisjonere BI som en innovativ og foretrukken aktør

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer

Frivillighet i en ny tid RAPPORT

Frivillighet i en ny tid RAPPORT Frivillighet i en ny tid RAPPORT Innhold 1.1 Innledning 3 1.2 Mål for prosjektet 4 1.3 Metodebruk, utvalgskriterier og arbeidsform 5 FUNN 2.1 Hva motiverer? 6 2.2 Rekruttering av frivillige 8 2.3 Riktig

Detaljer

VIETNAM DET NYE KINA?

VIETNAM DET NYE KINA? 03 MERCUR 2014 VIETNAM DET NYE KINA? Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

Mot et nytt kunnskapsfelt. Foresight i Norge 2009

Mot et nytt kunnskapsfelt. Foresight i Norge 2009 Mot et nytt kunnskapsfelt Foresight i Norge 2009 Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste forskningspolitiske

Detaljer