NYE MARKEDSMODELLER OG NETT-TARIFFER HVORDAN PÅVIRKER DETTE AKTØRENE?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYE MARKEDSMODELLER OG NETT-TARIFFER HVORDAN PÅVIRKER DETTE AKTØRENE?"

Transkript

1 NYE MARKEDSMODELLER OG NETT-TARIFFER HVORDAN PÅVIRKER DETTE AKTØRENE? Stig Ødegaard Ottesen FoU-leder esmart Systems, PhD kandidat NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse TU Smart Grid Summit 2015

2 Innhold Bakgrunn/motivasjon Ulike kontraktstyper, forretningsmodeller, markeder og aktører FoU-prosjekter Hva betyr dette for aktørene?

3 Trender i kraftsystemet Nye former for elektrisk forbruk Varmepumper, direkteoppvarming varmtvann, induksjonskomfyrer, elbiler Raske av- og påslag, stor dynamikk og uforutsigbarhet Ny fornybar energiproduksjon Småkraft, vind, sol Ikke kontrollerbar, mye dynamikk og uforutsigbarhet Tettere integrasjon med kontinentet

4 Endringene gir nye utfordringer spesielt på distribusjonssiden Økt behov for overføringskapasitet Økt behov for reserver Sluttbrukerfleksibilitet kan være alternativ til utbygging Redusere last Flytte last i tid Styre produksjon Bytte energibærer Utnytte energilagere

5 Hva er problemet? Fleksibilitet har en økende verdi spesielt på distribusjonssiden Incentiver må på plass slik at potensialet for fleksibilitet blir realisert Vi må legge til rette slik at leverandører av fleksibilitet får en kompensasjon som gjenspeiler denne verdien

6 Dagens markeds-/kontraktsregime Kraftkontrakt og nettleiekontrakt Boliger og mindre bygg (uten AMS): Ingen incentiv til å utnytte sluttbrukerfleksibilitet overhodet Kraftleverandør Sluttbruker Nettselskap 6

7 Mer avanserte kraftkontrakter Timesbaserte kraftpriser Prisene varierer lite over døgnet Hvis vi er ute etter å løse lokale problemer, er ikke Elspotprisen riktig referanse 7

8 Mer avanserte nettleiekontrakter I dag: effektledd på bygg over en viss størrelse Høyeste månedsmaks (kwh/h) faktureres til 57 kr/kw(h/h) Framover: mer differensierte prismodeller? Effektledd på alle bygg? Høyere kostnad på effektleddet? ToU: Ulik priser på ulike tider av døgnet? Progressiv prising (Abonnert effekt)?

9 Ulemper med denne typen nettleiekontrakter (1) Suboptimalitet: Aktørene gjør tilpasninger når det ikke er behov for det Månedsmaksimalverdien i bygget sammenfaller ikke med nettets maks Det er ingen kapasitetsproblem i nettet Kan løses med dynamiske tariffer der nettselskapet melder fra når det er kapasitetsproblemer (ref. TEMPO-tariff i Frankrike som kombinerer ToU og Event pricing) 9

10 Ulemper med denne typen nettleiekontrakter (2) Manuell respons: Ingen garanti for responsvolum Neste steg kan være direkte kontroll Hvem skal kontrollere? Nettleiekontraktene skal også tjene andre formål Er pisk rette vei å gå? Kraftleverandør Prosument ESCO/ aggregator Nettselskap 10

11 Alternativ tilnærming Nettselskapet kjøper fleksibilitet som en tjeneste Inngår en avtale med en tjenestetilbyder Volum reserveres og effektueres ved behov 2-delt kontrakt: Reservasjonspremie + effektueringspris Tjenestetilbyder garanterer avtalt volum (og straffes ved mangelfull leveranse?) Tjenestetilbyderen inngår avtale med sluttbrukeren Planlegger bruk av fleksibilitet og utfører styring Gevinstdeling 11

12 Andre forretningsmuligheter for fleksibilitet? Ancillary services market 12

13 Lokale fleksibilitetsmarkeder 13

14 NCE Smart Energy Markets leder nytt 50 mill. EU-prosjekt som skal revolusjonere energimarkedet Horizon 2020 call H2020-LCE Innovation Action 3 årig prosjekt - start

15 15 Project concept Cloud based SESP platform Energy Price Grid state Metering data managment METERING CLOUD Monitoring system SESP CONTROL CLOUD Forecasting Grid balancing Demand side managment Optimization LC LC BC LC µgc EV + EV + SM SM SM

16 16 Objectives Develop and verify a local market place and innovative business models including operational methods to encourage micro-generation and active participation of prosumers exploiting the flexibility created for the benefit of all connected to the local grid. Develop a new market design for local trading and involvement of the consumer/prosumer Develop prosumer oriented business models relevant for the market design developed Develop an ICT based monitoring and management system accommodated in the SESP Develop full bidirectional and secure communication between the market and business Integrate the different parts and demonstrate the viability of the concept in up to 3 physical regions in Europe (Norway, Germany and Malta)

17 Consortium partners This project has received funding from the European Union s Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant Agreement No

18 ChargeFlex 3-årig prosjekt startet februar 2015 Støttes av Forskningsrådet «Grensesprengende energiforskning - nye konsepter i næringslivet». Hovedmål: å utvikle metoder og systemer som gir økt nettkapasitet for elbil-lading gjennom smart styring av fleksibilitet. Prosjektet inneholder en forskningsdel (metode), en utviklingsdel (verktøy) og en demodel

19 ChargeFlex konsortium

20 Hva betyr alt dette for aktørene? Potensiale for å kutte kostnader/øke inntekter Helt nye krav til systemløsningen Store datamengder Big data Systemet må skalere Mer uforutsigbarhet på forbruk, produksjon og priser Avanserte prediksjonsmetoder nødvendig Disruptive Innovation the Way Forward For High Value Adding Economy The Nexus of Forces Source: Gartner 2013

21 Hva betyr alt dette for aktørene? Systemkrav (forts.): Dynamikk knyttet til forretningsmodeller og markedsregler Systemet må enkelt kunne konfigureres og tilpasses Flere beslutninger skal tas Big data analytics, avanserte beslutnings-støttemodeller nødvendig Behov for å støtte nye arbeidsprosesser i daglig drift Må tenke på tvers av tradisjonelle siloer

22

23 Eksempel: Fleksibilitetsstyring for et nettselskap Funksjonalitet som testes på Hvaler (FEAS) i disse dager. Prediksjon av (over)last i umålt nettstasjon vha maskinlæring Generering av fleksibilitetsplan og gjennomføring av utkobling basert på gitte kriterier

24 Oppsummering (Sluttbruker-)fleksibilitet får en større verdi Incentiver må på plass Mye skjer rundt nett-tariffer, kontrakter, nye markedsroller og nye markeder Store datamengder, økt dynamikk og uforutsigbarhet stiller andre/større krav til aktørenes systemløsninger

25 Besøk oss på esmarts stand Takk for oppmerksomheten! Stig Ødegaard Ottesen Head of R&D esmart Systems PhD Candidate NTNU Industrial economics

26 30 ansatte Nytt selskap med over 20 års erfaring innen energi og IT Remmen Kunnskapspark, Halden

Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter. Thema Consulting Group 7

Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter. Thema Consulting Group 7 Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter Thema Consulting Group 7 2015 R A P P O R T Rapport nr 7 2015 Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet Kristian Engan 16.06.2010 Forord Denne masteroppgaven er utarbeidet som

Detaljer

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging? Asle Tjeldflåt Lisbeth Vingås 18 2004 03635378 03635378 03635378 03635378

Detaljer

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Landsby 7, gruppe 2 30. april 2014 Prosjektrapport TET4850 - Eksperterter i Team NTNU Sammendrag

Detaljer

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Petter Solberg Efskin Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Jan Andor Foosnæs, ELKRAFT Medveileder: Hans Finstad, NTE

Detaljer

Smart Varmestyring. Even Brobak. Forretningsmessige aspekter ved en AMS tilleggstjeneste

Smart Varmestyring. Even Brobak. Forretningsmessige aspekter ved en AMS tilleggstjeneste Smart Varmestyring Forretningsmessige aspekter ved en AMS tilleggstjeneste Even Brobak Master i kommunikasjonsteknologi Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Harald Øverby, ITEM Medveileder: Lars Kulseng,

Detaljer

AMS & Demand Response

AMS & Demand Response AMS & Demand Response Insentiver til forbrukerne for å oppnå ønskede virkninger med AMS Kim R. Klungland Veileder Ellen K. Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i

Detaljer

Fremtidens nett byr på nye utfordringer, men også helt nye muligheter

Fremtidens nett byr på nye utfordringer, men også helt nye muligheter Fremtidens nett byr på nye utfordringer, men også helt nye muligheter TEKNOLOGIKONFERANSEN 29. 30. JANUAR I HALDEN MED FOREDRAG AV BLANT ANDRE: ANDERS FØYEN Industry Market Development Manager Microsoft

Detaljer

Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet

Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet Gruppe 4 Beate Norheim Brynjar Jacobsen Filip Andre Larsen Tomren Jonas Tøgersen Kjellstadli Kari Vingdal Silje Johannessen 30.04.1014

Detaljer

Oversiktsbrosjyre. Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM STRØM GASS VANN.

Oversiktsbrosjyre. Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM STRØM GASS VANN. METER DATA MANAGEMENT & CUSTOMER INFORMATION SYSTEM Vi forbedre og automatisere forretningsprosesser Oversiktsbrosjyre STRØM GASS VANN TERMISK Certified for MECOMS empowering smart utilities 1 2 MECOMS

Detaljer

Implementering av energi- og effektstyring av forbrukslaster

Implementering av energi- og effektstyring av forbrukslaster Implementering av energi- og effektstyring av forbrukslaster Hans Magnus Kure Master of Science in Electric Power Engineering Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler Gruppe 3: Jeanette Bøe Sarah Lasselle Christopher Gebs Anders Thoresen Sandnes 2. mai

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Trondheim, mai 2014 Forord Denne strategien er utformet gjennom felles innsats fra

Detaljer

Kan toveiskommunikasjon gi et mer velfungerende kraftmarked?

Kan toveiskommunikasjon gi et mer velfungerende kraftmarked? Økonomiske analyser 2/2007 Kan toveiskommunikasjon gi et mer velfungerende kraftmarked? Kan toveiskommunikasjon gi et mer velfungerende kraftmarked? Torgeir Ericson Kortsiktig etterspørselsrespons er viktig

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

Vurdering av informasjonssikkerheten ved innføring av AMS innen kraftdistribusjon

Vurdering av informasjonssikkerheten ved innføring av AMS innen kraftdistribusjon Vurdering av informasjonssikkerheten ved innføring av AMS innen kraftdistribusjon Petter Andreas Strøm Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2012 Hovedveileder: Svein Johan Knapskog,

Detaljer

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer

Måling av bruk og forbruk. Bernt A. Bremdal Tina Løken Nilsson Rolv Møll-Nilsen

Måling av bruk og forbruk. Bernt A. Bremdal Tina Løken Nilsson Rolv Møll-Nilsen 2013 Bernt A. Bremdal Tina Løken Nilsson Rolv Møll-Nilsen Måling av bruk og forbruk Empiri og analyse som grunnlag for energieffektivisering og markedsintegrasjon 1 Måling av bruk og forbruk Empiri og

Detaljer

Smart Grid og AMS. Studietur til Nederland. Irena Gajic A

Smart Grid og AMS. Studietur til Nederland. Irena Gajic A A Smart Grid og AMS Studietur til Nederland Irena Gajic A Energi Norge, The Norwegian SmartGrid Centre, DNV KEMA og NTE inviterte Smart strøm (AMS) prosjektledere, prosjektansvarlige/eiere, toppledere

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Kraftbransjen 2.0 Verdien av nasjonale demoer

Kraftbransjen 2.0 Verdien av nasjonale demoer Kraftbransjen 2.0 Verdien av nasjonale demoer The Norwegian Smartgrid Center Grete H. Coldevin 5/2-2015 Lansering Demokonkurranse Anbefaling s. 31 Et landslag på tvers av tradisjonelle industrigrener Energi-

Detaljer

AMS og Smart Grids. Trender og føringer i Europa og Norge. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk

AMS og Smart Grids. Trender og føringer i Europa og Norge. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk AMS og Smart Grids Trender og føringer i Europa og Norge Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Innhold Oversikt EU Norge 2 Fire enkle bilder på et smartere energisystem Et navn

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Spenningskvalitet i smarte nett

Spenningskvalitet i smarte nett Spenningskvalitet i smarte nett Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no SINTEF Energi www.energy.sintef.no Teknologi for et bedre samfunn 1 Hva er smarte nett og hva er "dumme" nett? Hva står på det

Detaljer

Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS)

Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS) Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS) Tor-Erik Steinsland Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Desember 2011 Hovedveileder: Poul Einar Heegaard, ITEM Biveileder(e):

Detaljer

Utvikle bedriften din trygt og sikkert

Utvikle bedriften din trygt og sikkert Utvikle bedriften din trygt og sikkert La bedriften vokse og utvikle seg Uansett om du lager gadgets, selger tjenester eller flytter varer, er du avhengig av dine ansatte, og dine ansatte er avhengige

Detaljer