ADHD blant barn og unge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADHD blant barn og unge"

Transkript

1 20. og 21. november 2008, Vinderen Konferansesenter, Oslo Praktiske tiltak og behandlingsmetoder i møtet med ADHD blant barn og unge Hvordan oppdage ADHD tidligst mulig for å iverksette gode tiltak lær oppdagelsesteknikker for bruk i din hverdag Hvordan skille ADHD fra tilgrensende diagnoser og tilstander slik sikrer du riktig hjelp og behandling Er medisinering alltid svaret? Få kunnskap om alternativer og helhetlig tilnærming Hvordan trekke familien og nærmiljøet inn i behandlingen av unge med ADHD og atferdsproblemer Konferansen er spesielt utviklet for deg som jobber med barn og unge i PP-tjenesten, skolevesenet, helse- og sosialtjenesten, barnevernet eller barne- og ungdomspsykiatrien

2 Oslo, 1. juni 2008 Til deg som arbeider med barn og unge, Din kunnskap om ADHD, oppdagelsesteknikker og virkningsfulle tiltak og behandlingsalternativer er avgjørende for fremtiden til tusenvis av unge mennesker. Vi har invitert landets fremste eksperter til å gi deg aktuelle løsninger på de viktigste utfordringene. Einar Heiervang overlege dr. med Unge mennesker med ADHD og tilgrensende tilstander trenger spesiell tilrettelegging av hverdagen tidlig i livet. Dette stiller store krav til deg og andre voksne i miljøet rundt barnet eller ungdommen, slik at dere sammen kan sette fokus på løsningene. Denne tverrfaglige konferansen gir deg et sett av tiltak og metoder, som gjør deg bedre rustet til å støtte barn og unge med ADHD videre i livet. ADHD er den vanligste psykiske lidelsen blant barn og unge, og mellom tre og fem prosent av befolkningen rammes. Medisineringen øker kraftig, og bare de siste årene har veksten vært på hele 80 prosent. Ett av hundre norske barn og unge under 20 år bruker nå ADHD-medisiner, viser tall fra Norges Apotekerforening. Mange barn og unge sliter med ADHD uten at vanskene blir oppdaget! Behovet for økt kunnskap om ADHD er større enn noen gang, og kravene til deg som jobber med barn og unge er enorme. Din kunnskap om ADHD, oppdagelsesteknikker og virkningsfulle tiltak og behandlingsalternativer er avgjørende for fremtiden til tusenvis av unge mennesker. Står du rustet til å møte disse utfordringene? Ved å delta på denne konferansen får du kunnskapen du trenger; vi har invitert landets fremste eksperter til å gi deg løsningene på de viktigste utfordringene. Konferansen er essensiell for deg som jobber med barn og unge til daglig. Ikke vent, meld deg på nå! For enkel og rask påmelding; se eller send mail til Vennlig hilsen Confex Norge AS Prosjektleder Telefon: E-post: PS: Din kompetanse er avgjørende for de unges fremtidsmuligheter! Konferansen er godkjent av Norsk Sykepleierforbund (NSF) som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 14 timer. Norsk Psykologforening godkjenner konferansen som 14 timers fritt spesialkurs og som 14 timers vedlikeholdsaktivitet.

3 Praktiske tiltak og behandlingsmeto Praktiske tiltak og behandlingsm Torsdag 20. november Registrering kaffe og te Velkommen til konferansen ved Confex Åpning ved konferanseleder Tor Inge Martinsen Tor Inge Martinsen er en erfaren konferanseleder innen feltet psykisk helse. Han har arbeidet som opplæringssjef i Rådet for psykisk helse og har ledet gjennomføringen av en rekke store konferanser på dette området. Disse foredragsholderne bidrar med sin brede kompetanse: Knut Halvard Bronder, ass. generalsekretær, ADHD Norge (tidligere ADHD-foreningen) Lisbeth Iglum Rønhovde, pedagogisk-psykologisk rådgiver, PPT Hobøl Skiptvet og Spydeberg Werner Nebelung, psykologspesialist, Arendal BUP, Sørlandet Sykehus Geir Øgrim, nevropsykolog og leder av Nevroteamet, BUP Østfold, Sykehuset Østfold HF Marius Eriksen, leder, UngdomsAlternativet Henning Plischewski, seniorrådgiver og prosjektleder, Lillegården kompetansesenter Einar Lunga, psykolog og leder av habiliteringstjenesten, psykiatrisk klinikk, Helse Førde Jarle Raknes, MST konsulent, Atferdssenteret-Unirand AS Inger Bergkastet, allmennlærer og spesialpedagog, Majorstuteamet, Oslo kommune Einar Lerheim, fengselsbetjent og programinstruktør, Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt Ruben Eliassen, forfatter, illustratør og grafisk designer Hvilke syndromer og vansker er de vanligste sammen med ADHD Bli kjent med overlappende symptomer og kjennetegn Hvordan møte ledsagende tilstander med riktig hjelp og behandling Hvilke tilstander kan lett forveksles med ADHD Lisbeth Iglum Rønhovde, pedagogisk-psykologisk rådgiver, PPT Hobøl Skiptvet og Spydeberg Se fram til å høre praktikeren Lisbeth Iglum Rønhovde som er en mye brukt foreleser landet rundt. Hun er forfatter av flere bøker om ADHD, i tillegg til flere artikler om ADHD, Tourettes syndrom og tilrettelegging for elever både med utfordrende atferd og spesielle behov. Iglum Rønhovde arbeidet tidligere i det statlige spesialpedagogiske støttesystemet, og arbeider nå i pp- tjenesten for grunnskolen Pause kaffe og te Hva er ADHD? få en folkelig forklaring på sammensatte symptomer Øk din innsikt i hvordan ADHD diagnosen gir seg uttrykk i barn og unges hverdag Hva betyr konsentrasjonsvansker og oppmerksomhetsvansker i praksis ADHD og lærevansker i et normalperspektiv Sekundær problemutvikling Hvordan oppdage ADHD så tidlig som mulig Werner Nebelung, psykologspesialist, Arendal BUP, Sørlandet Sykehus Werner Nebelung har arbeidet i barne- og ungdomspsykiatrien i mange år og utelukkende med ADHD-spørsmål. Han er svært opptatt av informasjon som sentralt behandlingstiltak. For å spre kunnskap om ADHD, holder han blant annet foredrag i Aust-Agder for foreldregrupper, ADHD-foreningen, skoler, barnehager, sosialtjenester og helsesøstere. Nebelung er spesialist i skolespsykologi og har tidligere vært leder PPtjenesten Lunsj Erfaringer fra implementeringen av en felles behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Østfold Hvordan utvikle gode rutiner på tvers av fagmiljøer for å fange opp barn med ADHD og iverksette tiltak så tidlig som mulig Hvordan konkretisere hvem som gjør hva når: tilgang til nettbaserte og papirbaserte manualer for ulike aktører

4 der i møtet med ADHD blant barn og unge etoder i møtet med ADHD Fredag 21. november 2008 (www.adhd-behandlingslinje.no) Målsetninger for behandlingskjeden og ansvar for ulike tiltak Geir Øgrim, nevropsykolog og leder av Nevroteamet, BUP Østfold, Sykehuset Østfold HF Geir Øgrim leder nevroteamet ved BUP Østfold og er deltidstilsatt ved Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NK). Han leder også fagrådet i ADHD foreningen og har skrevet om ADHD i ulike fagbøker. Øgrim har en spesialinteresse for EEG biofeedbackbehandling og driver et forskningsprosjekt om kvantitativt EEG som diagnosemetode ved ADHD og EEG biofeedback som behandlingsform Pause kaffe og te Livet i nærmiljøet hvordan tilrettelegge tilbudet for barn og unge med ADHD Hvordan jobbe med systemet rundt barnet/ungdommen miljøets oppvekstbetingelser Hvordan få barn/unge til å forstå grenser og sosiale regler Hvordan gi ungdommer muligheter og fokus på mestring Hvordan hjelpe barna/ungdommene til et positivt sosialt nettverk og gode venner Tidlige forebyggende tiltak og viktigheten av alternative tilbud i kommunen Marius Eriksen, leder, UngdomsAlternativet Marius Eriksen har erfaring fra arbeid i skole, fritidsklubb, ute kontakt og et gjengprosjekt ved siden av barnevernsarbeid i UngdomsAlternativet. Han jobber mye med atferdsvanskelige ungdommer i hjemmet og nærmiljøet, og mye av virksomheten er basert på ART (Aggression Replacement Training). Eriksen er utdannet lærer med videreutdanning i prosjektledelse og trening av sosial kompetanse. Han er glødende engasjert i arbeid med ungdommer som har kommet skjevt ut i livet Få en smakebit av ADHD Styrmenn uten ratt en interaktiv DVD om ADHD Hør hva et knippe internasjonale og norske fagpersoner mener om ADHD Få ulike tips om hvordan du bør møte barn og unge med ADHD Henning Plischewski, seniorrådgiver og prosjektleder for ADHD Styrmenn uten ratt, Lillegården kompetansesenter Sammen med nevropsykolog Peter Arnesen ved Sørlandet Kompetansesenter, har Henning Plischewski siden 2004 intervjuet over 40 eksperter, brukere og andre om ADHD. På konferansen viser vi et utvalg av intervjusekvensene i DVD en ADHD Styrmenn uten ratt, etter at Plischewski har fortalt om hvordan det interaktive oppslagsverket ble til. Dvd en er et samarbeidsprosjekt med ADHD-foreningen og NK, og er produsert med støtte fra stiftelsen Helse og Rehabilitering Avslutning av første konferansedag Oppmøte kaffe og te Åpning av andre konferansedag Medikamentell behandling av ADHD hvilke medisiner anbefales, og når? Hva er forskjellen mellom de ulike ADHD-medisinene på markedet Hvilke medisiner anbefales når og hvorfor? Hvordan kombinere medikamenter med ikke-medika mentell behandling Hva annet hjelper? Knut Halvard Bronder, ass. generalsekretær, ADHD Norge (tidligere ADHD-foreningen) Bronder har vært aktiv i ADHD-foreningen i en årrekke og har som et av sine ansvarsområder å være oppdatert på anbefalinger og det nyeste på medikamentell behandling av ADHD. I tillegg holder han populære og viktige kurs for pårørende og pasienter. Han fikk selv diagnosen for 20 år siden og har to barn med ADHD Et menneskelig variasjonsperspektiv på diagnose og behandling av ADHD Fra patologi til variasjonstenkning: Hvorfor bør en ikke nytte ensidig patologiserende synsmåter på barns problemer? Hva sier forskning om fordelene ved å bruke et variasjonsperspektiv, som er nøytralt til hva problemene skyldes? Hva er normalt? Kan det vi kaller ADHD være normalt og allikevel svært problematisk? ADHD i et historisksosiologisk, kulturelt og filosofisk verdimessig perspektiv Hvordan tenke på ADHD som en menneskelig variasjon som også åpner opp for at ADHD ere besitter og kan gjøre bruk av spesielle ressurser og ferdigheter Fra variasjon til tiltakstenkning: Hva er det egentlig vi assisterer og behandler? Hjelp til selvhjelp: Hvorfor ADHD diagnosen ikke bør formuleres ensidig negativt, men ut fra et samlet perspektiv for å assistere barn og unge Einar Lunga, spesialistpsykolog og leder av habiliteringstjenesten, psykiatrisk klinikk, Helse Førde Lunga er av utdannelse psykolog og av hjerte maratonløper, pilegrim og langvandrer, hagemenneske, salutolog og hobbysamler av utypiske og spesielle mennesker. Til daglig leder han habiliteringstjenesten, psykiatrisk klinikk, Helse Førde. Gled deg til å høre et foredrag som setter ADHD i et annerledes perspektiv! Pause kaffe og te Et godt liv med ADHD Fremgangsmåter for å hente ut funksjonsfremmende faktorer og ressurspotensiale hos ADHD-personer og i deres nettverk Det gode liv med ADHD: Hvordan leve et godt liv med ADHD fra barneår, gjennom skolegang til voksent liv

5 blant barn og unge Lunsj med minst mulig behandlingsbelastning og inatrogenitet (skade som følge av ellers velment behandling) utfordringer og snublesteiner Einar Lunga fortsetter Tiltak i klasserommet: Hvordan arbeide systematisk for et godt læringsmiljø Få tips om avgjørende elementer for at elever med ADHD skal mestre skolehverdagen Hvilke rutiner og strukturer må innarbeides for å hjelpe elevene til mestring av skolehverdagen Hvordan få en-til-en-relasjon med hver elev Hvordan skape et godt samarbeid mellom hjem og skole Hvordan håndtere og forebygge negativ atferd i skolen Inger Bergkastet, allmennlærer og spesialpedagog, Majorstuteamet, Oslo kommune Utadrettet tjeneste (Majorstuteamet) er et anerkjent bydekkende krisehåndteringsteam for grunnskolen i Oslo. Den praktisk-metodiske tilnærmingen teamet benytter har vist seg å gi svært gode resultater i skolen. Systematisk systemarbeid fungerer godt for alle elever, og spesielt for å hjelpe elever med ADHD til å mestre skolehverdagen. Bergkastet er kjent for å engasjere gjennom sin smittende entusiasme som gir håp om at endring er mulig. Hun har jobbet som praktisk veileder i utadrettet tjeneste i Oslo kommune i 9 år, og før det som kontaktlærer i grunnskolen og sosiallærer i over 20 år. ADHD et hinder for utdannelse og arbeid? Ruben Eliassen, barnebokforfatter, illustratør og grafisk designer Ruben Eliassen har mye på hjertet og mye han skal ha gjort. I tillegg til å skrive Phenomena-serien for barn og unge, kom han i sommer med en ny bokserie som heter Mare. Han har også skrevet for Disney og bøker om det å ha ADHD som blir sendt til landets psykiatere og spesialister. Han er illustratør, grafisk designer og musiker. Noe mer? Ja, han har ADHD. Han fikk diagnosen som voksen, men kjente igjen symptomene fra barndommen. Eliassens største problem har alltid vært den sterke viljen til å gjøre ting, men manglende evne til å fullføre prosjektene han setter i gang. Ved hjelp av medisiner greier han nå å begrense antall prosjekter og fullføre dem Avslutning av konferansen Utdeling av deltakerbevis Pause kaffe og te Nybrottsarbeid ved Ila fengsel: Selvhjelpsgrupper for bedre livsmestring Hvordan bruke av egne livserfaringer og hjelpe andre innsatte med ADHD Hvordan jobbe med selvkontroll og forholdet til andre mennesker Fokus på trening og kosthold i behandlingen Einar Lerheim, fengselsbetjent og programinstruktør, Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt Et unikt prosjekt ble igangsatt ved Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt høsten En pilotgruppe på 5-6 innsatte deltar i en selvhjelpsgruppe der de skal dele erfaringer fra et liv med ADHD, for så å kunne hjelpe hverandre videre i livet. De konkrete metodene som fengselet har tatt i bruk er basert på Sverre Hoems bok ADHD en håndbok for voksne med ADHD. Lerheim har jobbet på Ilas forvaringsavdeling siden 2003, der han blant annet har møtt innsatte med sammensatt problematikk og behov for tilpassede støttetiltak Et godt liv med ADHD kreativitet og pågangsmot Erfaringer fra skolens møte med ADHD-barn Muligheter og begrensninger med ADHD i barndommen og ungdomsårene Hvilke positive særtrekk har ADHD - barn

6 Returadresse: Confex Norge AS Strandveien 50E 1366 Lysaker B 4956 ADHD blant barn og unge 20. og 21. november 2008 Påmeldingsalternativer: Telefon: Faks: Navn... Stilling... E-post... Avdeling... Mob... Navn... Stilling... E-post... Avdeling... Mob... Navn... Stilling... E-post... Avdeling... Mob... Prosjektleder Nils Christian Børresen Telefon: e-post: Kundeservice Confex Norge AS, Strandveien 50E, 1366 Lysaker Telefon: Faks: E-post: Ønsker du overnatting? Enkeltrom fra 745 kroner per natt inkludert frokost. Ring og bestill hotellrom. Oppgi Confex og kurs eller konferansetittel ved bestilling. Avbestillingsforsikring Dette produktet er spesielt tilpasset våre deltakeres behov for trygghet. For kun 100 kroner vil du få deltakeravgiften erstattet dersom du må avlyse din deltagelse pga akutt sykdom, ulykke, forsinkelse mm. Les mer på: Virksomhet... Postadr.... Postnr./-sted... Telefon... Faks... Fakturaadresse Virksomhet / firma... Faktura merkes med... Avdeling... Adresse... Postnr./-sted... Dato... Signatur... Deltakeravgift: kr 4 995,- (+ mva). Prisen inkluderer servering i pauser, lunsj og dokumentasjon. Grupperabatt kan tilbys: Ta kontakt med kundeservice på telefon før påmelding for grupperabatt dersom dere er tre eller flere som ønsker å delta. Konferansested: Vinderen Konferansesenter, Forskningsveien 2a, telefon (ved Gaustad T-banestasjon) Påmeldingsregler Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig. Vi tar forbehold om endringer i programmet som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner. Ved avmelding senere enn 14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre. Confex Confex er den største uavhengige kursog konferansetilbyderen på det norske markedet. I løpet av et år utvikler og gjennomfører vår entusiastiske kunnskaps-organisasjon over 500 kurs og konferanser over hele landet. Vi tilbyr effektfull kompetanseheving til de fleste deler av arbeidslivet, og våre deltakere mener arrangementene er godt tilpasset deres yrkesgruppe og interesseområde. Utforming: Trykk: Neon kommunikasjon og produksjon AS

jensen Grip muligheter, bryt barrierer! Christian siv

jensen Grip muligheter, bryt barrierer! Christian siv Fredag 6. juni 2008, Oslo Konserthus Grip muligheter, bryt barrierer! Christine Koht Konferansier i særklasse! Fredrik skavlan Deg på ditt beste! Ebba haslund Ta vare på de kloke tankene MIA TöRNBLOM Lever

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Dobbeltdiagnose ROP 2014

Dobbeltdiagnose ROP 2014 Tverrfaglig læringsarena siden 2005! 8.-9. april 2014 Tverrfaglig møteplass og kompetansearena for deg som jobber med personer med samtidig rus- og psykiske lidelser. Dobbeltdiagnose ROP 2014 l Regjeringens

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo A Eksempler fra r Gode løsninger hva er det? hvor finnes de? IS-1318 Eksempler fra r 1 Tittel: Gode løsninger - hva er det? -

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helsearbeid i kommunene Av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Verdens helseorganisasjon vurderer at psykiske lidelser

Detaljer

REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL. En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere.

REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL. En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere. REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere. Tekst: Øystein Helmikstøl Foto: Marius Tvinnereim Han har fått dommen

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

KOGNITIV 1 2015. Hørsel er et stort folkehelseproblem NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI

KOGNITIV 1 2015. Hørsel er et stort folkehelseproblem NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI KOGNITIV 1 2015 NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI MED GNISTEN I BEHOLD Gnist Psykologer i Sandnes satser utelukkende på kognitiv terapi. Å stå sammen gir et godt faglig nettverk. Det gir

Detaljer

Arbeid i møte med. Hvordan møter man aggresjon i praksis?

Arbeid i møte med. Hvordan møter man aggresjon i praksis? Arbeid i møte med VOLD OG trusler I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Hvordan møter man aggresjon i praksis? GARDERMOEN 17.-18. FEB 2016 Sett av dagene allerede nå! Fokus på praktiske råd! Vold og trusler er en

Detaljer

Kunnskap gir verdiskapning

Kunnskap gir verdiskapning Kunnskap gir verdiskapning Kurs og hospitering Rehabiliterings- og informasjonsopphold 2011 www.mssenteret.no 2 Kjære leser! MS-Senteret Hakadal AS er stolte over å kunne presentere den første kurskatalogen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Samhandling. sett med pårørendes øyne

Samhandling. sett med pårørendes øyne Samhandling sett med pårørendes øyne astrid emhjellen fastlege, praksiskonsulent og prosjektleder GRUK/kunnskapssenteret Som del av et nasjonalt prosjekt med fokus på samhandling ble det gjennomført fokusgruppeintervju

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg ÅRSRAPPORT 2011 Viken senter for psykiatri og sjelesorg Styret I 2011 var det 5 år siden Viken senter for psykiatri og sjelesorg mottok de første pasienter til behandling ved klinikken, og de første gjester

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer