Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet"

Transkript

1 3. og 4. oktober 2006 Oslo Kongressenter Konferansen er anbefalt og utviklet i samarbeid med; psykiatere, psykologer, psykiatriske akutt-team, politi, psykisk helsepersonell, institusjoner Tverrfaglig samarbeid og samhandling i Psykiatrien konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet Bli oppdatert på aktuelle endringer i Loven om psykisk helsevern Hvordan unngå at taushetsplikten blir et hinder for samhandling? Hvordan drive et velfungerende samarbeid mellom de forskjellige enhetene i psykiatrien? Hvilke oppgaver er politiets i psykiatrien hva kan politiet bidra med? Lær gode metoder og verktøy til ditt arbeid med høyrisikopasienter Blant våre dyktige talere møter du: Hilde Ranheim, Psykiatrisk klinikk, Helse Nord-Trøndelag Gir deg råd for hvordan tilby det beste behandlingsopplegget for pasientene. Finn Abrahamsen, Oslo Politidistrikt Finn Abrahamsen brenner for å få til et godt samarbeid mellom psykiatrien og politiet. Marta M. Skåtun, Mental Helse Ungdom Hva hjalp meg videre? - en ung kvinnes møte med psykiatrien.

2 Tverrfaglig samarbeid og samhandling veien til et bedre psykisk helsevern? Oslo 21. juni 2006 De ulike instansene på de forskjellige nivåene i psykiatrien arbeider hardt for å gi brukerne et så godt behandlingstilbud som mulig. Trenger du praktiske tips og metoder til samarbeidet internt i din virksomhet og på tvers av etater? Har du opplevd at taushetsplikten «hindrer» en god kommunikasjon i mellom ulike instanser innen psykisk helsevern? Denne konferansen setter fokus på hvordan et tverrfaglig samarbeid bidrar til et best mulig tilbud til pasient og pårørende. Du får ta del i andres erfaringer om ulike metoder og modeller for å lykkes bedre. Hvilke helsetilbud har fungert bra for brukerne og for dere som jobber i psykiatrien? Kan de nye behandlingstilbudene erstatte akuttpsykiatrien? I dag er det ofte politiet som i første omgang møter mennesker i en akuttpsykiatrisk krise. Her får du høre hvilke synspunkter politiet har. Møt Guri Lenth, juridisk rådgiver fra Politidirektoratet som vil redegjøre for hvilke oppdrag politiet er pålagt og om taushetsplikten kan være et hinder for samhandling. Hva må ligge til grunn for utskrivning og videre helsetilbud på lavere nivå? Kjente og dyktige fagfolk vil komme med sine synspunkter og åpne for dialog om dette. Bli kjent med en modell for pasientklassifisering gjennom Ola Marstein, psykiater fra Søndre Oslo DPS. Hør også de gode erfaringene fra samhandling mellom akuttenheten og DPSer i Vestfold. Hør hva som kreves av mennesker som skal yte hjelp til såkalte risikopasienter. Fra Brøset regionale sikkerhetsavdeling og kompetansenter kommer Kåre Nonstad og deler sine kunnskap og erfaringer med deg. Fra Sosial- og helsedirektoratet vil rådgiver Mari Svarstad informere om hvilke konsekvenser endringer i Psykisk helsevernloven medfører. Vårt mål med denne konferansen er å skape et handlekraftig tverrfaglig forum. Et forum som ved å kommunisere bedre kan bidra til et bedre psykisk helsetilbud i Norge hvor pasienten er i fokus. Handler det tverrfaglige utfordrende arbeidet om penger, innstillinger, kommunikasjon eller holdninger? Denne konferansen vil føre deg videre i ditt arbeid med psykisk helse for et best mulig helsevern. Velkommen til to faglige nettverksdager! Med beste hilsen Dagmar Sandvig Prosjektleder Tlf

3 Tverrfaglig samarbeid og samhandling i psykiatrien Tirsdag 3. oktober :30 Registrering, kaffe og te 09:15 Velkommen ved prosjektleder fra Confex Norge 09:20 Konferansen åpnes av ordstyrer Per A.Thorbjørnsen, kommunalråd i Stavanger Kommune og daglig leder i Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning/Hertervig Forlag 09:30 Hva sier lovverket om politiets rolle i psykiatrien? Rettslige utgangspunkter for politiets håndtering av psykisk syke Hvordan unngå at taushetsplikten blir et hinder for et hensiktsmessig samarbeid mellom politi og helsevesen? Guri Kirsten Lenth, juridisk rådgiver, Politidirektoratet Guri Kirsten Lenth sitter i arbeidsforumet som er etablert mellom Sosial- og helsedirektoratet og Politidirektoratet. Hun har vært med på å utarbeide rundskriv om politiets befatning med psykisk syke og samarbeid mellom helsevesenet og politiet i denne sammenhengen. Hun har tidligere arbeidet som amanuensis ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen og som juridisk utreder i Høyesterett. 10:15 Pause, kaffe og te 10:30 Hvordan kan politiet og psykiatrien samarbeide for å yte en best mulig tjeneste På hvilke områder har psykiatrien behov for politiets bistand? Hva kan politiet bidra med? Hvilke erfaringer har politiet av samarbeid med andre instanser innenfor psykisk helse? Hvilke utfordringer og muligheter ligger i et tett samarbeid mellom ulike instanser innenfor psykisk helse? Finn Abrahamsen, politioverbetjent, Voldsavsnittet, Oslo Politidistrikt Finn Abrahamsen ble i 2004 tildelt Åpenhetsprisen på Verdensdagen for psykisk helse. Prisvinneren er frittalende, tydelig og modig når han i sin rolle som politimann og pressekontakt i en krisesituasjon våger å være et reflektert medmenneske, var omtale han fikk under prisutdelingen. Se frem til å møte en av landets mest engasjerte og profilerte polititjenestemenn. 11:30 Lunsj 12:30 På veg mot et helhetlig godt psykisk helsetilbud i Helseregion Nord Hvilke omstillinger og tiltak har vært nødvendige for å nærme seg en velfungerende organisasjon? Lær av utfordringer vi har møtt på vegen Slik har Levanger sykehus gjennomført linjeledelse og ansvarsfordeling i praksis Hilde Ranheim, klinikkleder, psykiatrisk klinikk, Helse Nord-Trøndelag Hilde Ranheim har vært leder for Psykiatrisk klinikk i Helse Nord- Trøndelag siden juni Klinikken organiserer all voksenpsykiatri i Kolvereid, Namsos, Levanger og Stjørdal. Institusjonen ble ISOsertifisert i september 2005 av Det Norske Veritas. For henne er det viktig å få til en klinikk med det beste behandlingsopplegget for pasienten og at medarbeiderne får anledning til å vokse med sine arbeidsoppgaver i takt med sine ferdigheter. 13:30 Et utvidet akuttilbud - erfaringer fra samhandling mellom akuttenheten og DPSer i Psykiatrien i Vestfold Hvem skal gjøre hva, hvor og når i akuttpsykiatrien? Hvordan legge til rette for samhandling mellom akuttposter og andre avdelinger? Arne Repål, fagsjef, Psykiatrien i Vestfold HF Vestfold har kommet langt i sitt tilbud av psykiatriske tjenester. Arne Repål er blant de som har arbeidet iherdig for å få til dette. Han er spesialist i klinisk psykologi, og er tidligere sekretær og styremedlem i Nasjonalt Forum for akuttpsykiatri. Han er forfatter, foredragsholder og redaktør i tidsskrift Kognitiv terapi. Gled dere til et lærerikt foredrag! 14:15 Pause, kaffe og te 14:30 Utfordringer ved inndeling og prioritering av pasienter En god modell for pasientklassifisering ved Søndre Oslo DPS Effektiv rutine for samhandling mellom fastleger, DPS og sykehusavdelinger i en belastet hverdag Ola Marstein, psykiater, avdeling Søndre Oslo Distriktpsykiatriske senter Ola Marstein har jobbet 25 år i Oslo-psykiatrien. Fra var han styremedlem i Norsk psykiatrisk forening, hvor han ledet arbeidet med prioriteringskriterier i voksenpsykiatrien og representerte Helse Øst i Nasjonal strategigruppe for psykisk helsevern. 15:15 Mitt møte med psykiatrien Slik følte jeg at jeg ble tatt imot ved første møte Hvordan hjalp menneskene og terapien meg videre? Marta M. Skåtun, student, barnevernspedagogikk, Høgskolen i Oslo Marta M. Skåtun sitter i landsstyret i Mental Helse Ungdom og sentralstyret i Mental Helse Norge. Hun er også i brukerstyret ved psykiatrisk divisjon på Ullevål Universitetssykehus. Hun har representert Mental Helse Ungdom i blant annet Sosial- og helsedirektoratet og Barne-Ungdoms og Familieetaten. Marta reiser rundt på videregående skoler og informerer klasser om psykisk helse som en del av Venn1.no, et av tilbudene fra Psykisk Helse i skolen. Hun har også representert Mental Helse Ungdom i media. Lytt til hvordan hun følte seg feilplassert, liten og uprioritert til det første møte med terapeuten. Hva gjorde dette møtet med Marta? 16:00 Avslutning av første dag

4 Tverrfaglig samarbeid og samhandling i psykiatrien Onsdag 4. oktober :30 Fremmøte, kaffe og te 09:00 Endringer i Psykisk helsevernloven Hva er bakgrunnen for endringene? Hvilke konsekvenser medfører endringene for psykiatrien? Mari Svarstad, rådgiver og jurist, Sosial- og helsedirektoratet 10:00 Hvordan jobbe med høyrisikopasienter hva kreves av et profesjonelt team? Hvilken kompetanse og personlige egenskaper kreves av mennesker som jobber med høyrisikopasienter? Hvordan ivareta medarbeidernes sikkerhet samtidig som pasienter får et best mulig behandlingstilbud? 10 minutter med spørsmål/dialog med deltakerne Kåre Nonstad, sjefspsykolog, Brøset regionale sikkerhetsavdeling og kompetansesenter, St. Olavs Hospital, Divisjon Psykiatri Kåre Nonstad er psykologspesialist og tidligere arbeidet han i akuttpsykiatrien. Han deltar i fengselsteamet ved Brøset regionale sikkerhetsavdeling. Han arbeider med oversettelse og implementering av START, som er et korttids vurderingsinstrument for risiko og behandling som har fått mye positiv omtale. 10:45 Pause, kaffe og te 11:00 Hva kreves av smidighet og kommunikasjon for at samarbeid mellom de forskjellige enhetene i psykiatrien skal fungere? Strategi, organisasjon og ledelse rammeverk og metoder for å utvikle en effektiv organisasjon Samhandling - en forutsetning for effektive behandlingskjeder Hvilke strategier må ligge til grunn for handling og effektivisering? Torstein Slapgård, personal- og organisasjonssjef Tove Gundersen, rådgiver/prosjektleder for koordineringsenheten, Psykiatrisk divisjon, Ullevål Universitetssykehus Begge arbeider med et nytt satsingsprosjekt i Psykiatrisk divisjon ved Ullevål Universitetssykehus som skal bidra til et funksjonelt samarbeid som fører til samhandling i mellom de ulike psykiatriske divisjoner. 12:00 Lunsj 13:00 Hvilke metoder og samarbeidsformer må ligge til grunn for et effektiv og tilgjengelig akutteam? Hvordan lede et akutteam? Hva kreves av faglige resurser i teamet? Pelle Slagsvold, psykiatrisk sykepleier og enhetsleder, Avlastnings- og beredskapsenheten, Vinderen DPS Pelle Slagsvold arbeider spesielt med nettverksbasert og løsningsbasert samarbeid innenfor psykiatrien. Vinderen DPS disponerer egne lavterskelsenger som kan brukes som et supplement til ambulant bemanning og som de også bemanner selv. Beredskapsenheten er et utrykningsteam for rask intervensjon og støtte i hjemmet ved akutte psykiske kriser. Pelle Slagsvold har også jobbet ved psykiatrisk legevakt og har derfor et bredt tverrfaglig grunnlag for sin kompetanse og ser utfordringene fra flere sider. 14:00 Pause, kaffe og te 14:15 Hva gjør medias negative tabloide overskrifter med brukerne og oss som arbeider i psykiatrien? Lær deg gode metoder for omdømmebygging i psykiatrien Hvordan påvirke medias holdning til arbeidet innen psykisk helsevern Gerd-Ragna Bloch Thorsen, psykiater og overlege ved Stavanger Universitetssykehus. Leder av Norsk psykiatrisk forening, styreleder i Stiftelsen Psykiatrisk opplysning Gerd-Ragna Bloch Thorsen har mottatt Karl Evangs helseopplysningspris for sitt fremragende arbeid med helseopplysning om psykiske lidelser. Bloch Thorsen var med på å starte Psykiatrisk Opplysningsfond i 1989, og har senere stått i spissen for dette. "Vi har som mål å gi faktiske kunnskaper under mottoet: uten skyld og skam, men alltid med håp sa hun i et intervju med Tidsskrift for Den norske lægeforening. Bloch Thorsen har tidligere også mottatt pårørende-prisen for sitt banebrytende arbeid med å trekke pårørende inn i behandlingen av psykiske lidelser. Hør på denne dyktige, aktive og spennende overlegen som brenner for å sette psykiatrien i et godt lys. 15:00 Kort pause 15:10 Hvilket ansvar har media for å skjerme og beskytte enkeltmenneske Hva kan media påføre enkeltmenneske og samfunnet ved å sette særskilte psykiatriske tilfeller i fokus? Hva kan forherliggjørelse føre til og hvilken smitteeffekt kan dette før til? Gerd-Ragna Bloch Thorsen, psykiater og overlege ved Stavanger Universitetssykehus forsetter 15:40 Oppsummering og avslutning av konferansen

5 En sentral utfordring i det tverrfaglige arbeidet: samhandling og taushetsplikten Samarbeid og samhandling er stikkord for denne konferansen som setter norsk psykisk helsevern i fokus. Et stor utfordring er at politiet og psykiatrien sliter med å bli enige om hvor taushetsplikten går. Helsevesenet ønsker ikke å oppgi navnet på savnede og rømte pasienter til politiet, og det er klart at dette ikke letter politiets oppgave med å finne den etterlyste pasienten. Politiet har mange oppdrag knyttet til psykisk syke personer. Sosial- og helsedirektoratet ser behovet for, og utarbeider nå et nytt rundskriv om hvordan dette skal håndteres. Få klarhet i hvordan håndtere taushetsplikten er et vesentlig punkt. I skrivende stund er en ung mann etterlyst etter brutal knivstikking på en kioskansatt i Oslo. Mannen som er dømt for drap og vold er av helsevesenet satt ut på prøve uten at politiet hadde kjennskap til dette. Så skjer denne unødvendige, tragiske episoden. Sist i mars 2006, ble en lege drept på legekontoret sitt. Her dreier det seg også om en psykiatrisk pasient. Dessverre ser man stadig slike grusomme og tragiske tilfeller i samfunnet. Derfor ønsker vi å sette taushetsplikten på agendaen under denne konferansen. Fra Politidirektoratet kommer juridisk rådgiver Guri Lenth for å snakke om lovverket i forhold til denne, og hvordan kan man forhindre at taushetsplikten blir et hinder for samarbeid og samhandling. Vi håper med denne konferansen og bidra alle gode krefter i psykiatrien, omsorgen og politet som arbeider for et bedre vern og omsorg i psykiske helse til å komme et skritt videre! Confex belyser samfunnsrelaterte problemstillinger: Dette programmet er anbefalt og skreddersydd i samarbeid med et representativt utvalg involvert i helseforebyggende arbeid i hele landet. For å presentere en dagsaktuell konferanse har et førtitalls respondenter sagt sin mening om programmet og foredragsholdere. Takk til alle som har bidratt til utformingen av årets program! Våre konferanser belyser også temaer som flerkulturell ungdom og integrering, AD/HD blant barn og unge, samt forebyggende arbeid mot rus og ungdomskriminalitet. Benytt konferansene til å bygge faglig forankring og nettverk!

6 Returadresse: B Confex Norge AS Strandveien 50E 1366 Lysaker 3788 Psykiatrien 3. og 4. oktober 2006 Navn... Stilling... E-post... Avdeling... Mobil... Ønsker du å motta e-post fra Confex om fremtidige arrangementer? Ja Nei Navn... Stilling... E-post... Avdeling... Mobil... Ønsker du å motta e-post fra Confex om fremtidige arrangementer? Ja Nei Navn... Stilling... E-post... Avdeling... Mobil... Ønsker du å motta e-post fra Confex om fremtidige arrangementer? Ja Nei Virksomhet... Postadr.... Postnr./sted... Telefon... Faks... Antall ansatte i virksomheten... Dato... Signatur... Deltakeravgift Kr ,- pr. person (+ mva). Inkludert i prisen er servering i pauser, lunsj og dokumentasjon. Konferansested Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs gate 11, Oslo. Telefon: Påmeldingsalternativer Faks: Telefon: E-post: Internett: Post: Confex Norge AS, Strandveien 50E, 1366 Lysaker OBS: Bekreftelse og faktura sendes pr. post. Husk å oppgi påmeldingskoden. Prosjektleder Dagmar Sandvig Telefon Deltakerservice Confex Norge AS, Strandveien 50E, 1366 Lysaker Telefon: Faks: E-post: Ønsker du overnatting? Enkeltrom fra 565 kroner per natt inkludert frokost. Ring og bestill hotellrom. Oppgi Confex og kurs eller konferansetittel ved bestilling. Mva 8% tilkommer etter 1. september. Påmeldingsregler Påmelding er bindene, og eventuell avmelding må skje skriftlig. Vi tar forbehold om endringer i programmet som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner. Ved avmelding senere enn 14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre. Confex Confex er den største uavhengige kurs- og konferansetilbyderen på det norske markedet. I løpet av et år utvikler og gjennomfører vår entusiastiske kunnskapsorganisasjon over 300 kurs og konferanser over hele landet. Vi tilbyr effektfull kompetanseheving til de fleste deler av arbeidslivet, og våre deltakere mener arrangementene er godt tilpasset deres yrkesgruppe og interesseområde. Det er en gjennomgående oppfatning av at vi leverer innovative kurs og konferanser med høy kvalitet. Utforming: Trykk: Neon kommunikasjon og produksjon AS

jensen Grip muligheter, bryt barrierer! Christian siv

jensen Grip muligheter, bryt barrierer! Christian siv Fredag 6. juni 2008, Oslo Konserthus Grip muligheter, bryt barrierer! Christine Koht Konferansier i særklasse! Fredrik skavlan Deg på ditt beste! Ebba haslund Ta vare på de kloke tankene MIA TöRNBLOM Lever

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse MER ENN BARE ORD? brukerrepresentant brukererfaring brukeransettelse brukermedvirkning brukerperspektiv bruker brukerkunnskap selvhjelp Ord

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk

Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk Hjerteromsprosjekt 2006-2009 Finansiert av Rådet for psykisk helse ved TV-aksjonsmidler 2004 Sluttrapport (1) Sammendrag av opprinnelig søknad inkl.

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer 2007 Wenche Jonassen og Majken Paulsen Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer En nasjonal kartlegging av tilbud Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg ÅRSRAPPORT 2011 Viken senter for psykiatri og sjelesorg Styret I 2011 var det 5 år siden Viken senter for psykiatri og sjelesorg mottok de første pasienter til behandling ved klinikken, og de første gjester

Detaljer