avisa RØFFE UNGDOMMER for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "avisa RØFFE UNGDOMMER for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie"

Transkript

1 avisa 2. for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 RØFFE UNGDOMMER Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie

2 leder Turid Mong Distriktsleder Rogaland Røde Kors m/ Flekkefjord by Norges Røde Kors 39. Landsmøte gav organisasjonen ny fart mot nye humanitære utfordringer Norges Røde Kors avholdt sitt 39. Landsmøte i Trondheim oktober. Rogaland Røde Kors stilte med en flott delegasjon som alle var godt forberedt på sakene som skulle behandles. Vi har vedtatt et nytt hovedprogram, som Rogalands delegasjonen i aller høyestegrad var med og satte sitt preg på. Hovedprogrammet er vårt overordnede og styrende dokument i den neste landsmøteperioden. Røde Kors sitt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Vår innsats er forankret i lokale humanitære behov, og tar utgangspunkt i ressurser, kompetanse og lokale forhold. Målet vårt er at våre aktiviteter skal være åpne og inkluderende for alle. Etter valgene på Landsmøtet, har Rogaland fått inn mange dyktige frivillige tillitsvalgte i sentrale styreposisjoner. Det nye hovedprogrammet har hovedfokus på å styrke våre lokalforeningers beredskapsevne. Norges Røde Kors har i samarbeid med Meteorologisk Institutt og Norges vassdrags- og energidirektorat utarbeidet en Klimarapport som viser hvilke værbestemte hendelser vi må forberede oss på i framtiden. Rapporten legger et godt grunnlag for den enkelte lokalforening og det enkelte distrikt sin beredskapsplanlegging. Selv om denne rapporten gir oss et bilde på hva vi har i vente, vil det alltid oppstå uventede hendelser der vi som Røde Kors frivillige må være klar til å bidra med vår innsats og kompetanse. Disse hendelsene kan være alt fra naturkatastrofer til terror. Røde Kors ønsker samarbeidsavtaler innenfor beredskap i alle kommuner hvor vi er representert. Slike avtaler gjør det lettere for kommunen og ta oss i bruk den dagen det er behov for oss. Som leder av Rogaland Røde Kors med Flekkefjord by håper jeg at alle kommuner svarer positivt når de blir kontaktet angående samarbeidsavtaler. Det er viktig å tenke helhetlig beredskap i disse avtalene. Vi er til stede før, under og etter en katastrofe eller krise rammer. Kanskje kan slike beredskapsavtaler kan bidra til å utvikle andre former for samarbeid mellom kommunen og Røde Kors? Et av punktene i hovedprogrammet går på å drive humanitær påvirkning, være de svakes stemme inn i samfunnet. Kan ett godt etablert samarbeid med kommunen brukes til å avdekke nye behov som kommunen ikke har ressurser til å gjøre noe med? Spennende tanker som det blir kjekt å følge med på. Vi har mange humanitære utfordringer rett rundt oss dersom vi bare tør å se og ta initiativ for å gjøre noe med det. Oppvekstfeltet er et annet satsingsfelt i det nye hovedprogrammet. Her har både ungdom, hjelpekorps og omsorg i foregående periode lagt ned et stort arbeid i å kartlegge behov og finne gode aktiviteter. Røde Kors ønsker å være til stede lokalt, for å skape åpne og trygge møteplasser for barn og unge. Vi kan tilby opplæring i konflikthåndtering. Opplæring og utdanning er en viktig del av barn og unges liv og fremtid. Utdannelse er viktig, men lekser kan være utfordrende for både barn og voksne. Røde Kors driver leksehjelp flere steder i Rogaland. Ensomhet blant unge er mye mer omfattende en mange tror. I Haugesund har de startet et eget prosjekt for denne gruppen. Erfaringene herfra vil vi kunne dra med oss til andre steder i fylket. Ferie for Alle har denne sommeren hatt like stor pågang som tidligere. Disse feriene gjør virkelig en forskjell for barn og deres familier. Uten Røde Kors sine frivillige og våre fantastiske sponsorer, som støtter dette arbeidet med penger, ville de ikke fått disse opplevelsene. Selv om vi øker antall plasser hvert år, må vi likevel avise mange. Vi må sammen jobbe for å gi flere barn et pusterom i en tøff hverdag. De siste årene har vi hatt et dagsarrangement i Kongeparken, støttet av Gjensidige stiftelsen. I år var det nesten 1000 deltakere som hadde en fantastisk dag! Men Ferie for Alle er ikke eneste aktivitet for barn. BARK, barnas Røde Kors er et tilbud for barn mellom 6-13 år. Aktiviteten er et godt alternativ til de barna som ikke finner sin plass i blant annet idretten. Tilbudet finnes noen steder i Rogaland, men målet må være å få etablert tilbudet flere steder. Sosial inkludering er et annet satsningsområde. Røde Kors vil bidra til økt sosial kontakt gjennom å skape gode møteplasser. Vi ønsker å utvikle besøkstjenesten slik at vi når flere målgrupper. Tilbud om møteplasser er også viktig for dem som har slitt med rus eller sliter med psykiske lidelser. Visitorenes innsats for den som er innsatt i fengsel, betyr virkelig en forskjell. De kan være den eneste kontakten den innsatte har med verden utenfor fengselsmurene. Tiden etter soning er for mange vanskelig. Ofte ender de tilbake til det samme miljøet som føttene dem inn i fengsel. Røde Kors ønsker å bidra til sosial inkludering av innsatte etter soning. Neste år feier Norges Røde Kors sitt 150-årsjubileum. Dette markeres med en jubileumsturne rundt hele landet, og Rogaland vil få besøk i sju av våre lokale foreninger. Dette vil bli en god anledning for lokalforeningene å vise frem sine aktiviteter. Vi håper at vi får mange nye medlemmer og frivillige gjennom jubileumsåret. Avslutningsvis ønsker jeg og takke alle medlemmer og frivillige som bidrar til at vi kan hjelpe så mange. Takk for at dere bruker tiden og kompetansen deres til å gjøre oss som organisasjon i stand til å yte humanitær innsats lokalt. Språkkafé og spennende nye naboskap Sølvberget og Stavanger Røde Kors har gått sammen om å starte opp et språktreningstilbud på biblioteket hver onsdag. Ordfører Christine Sagen Helgø støtter opp om tiltaket. info Ansvarlig utgiver: Rogaland Røde Kors m/flekkefjord by Hovebakken 4, 4306 Sandnes Tlf Fax E-post: Ordføreren besøkte språkkafeen i midten av oktober og fikk hilse på mange av deltakerne. - Stavanger er etter Oslo landets mest internasjonale by. 20 prosent av befolkningen i Stavanger har sin opprinnelse fra utlandet, sier Sagen Helgø. - Bare i Stavanger har vi representert 179 forskjellige nasjonaliteter, tilføyer hun. Sagen Helgø synes det er viktig å omfavne denne gruppen, og inviterer derfor sine internasjonale naboer på besøk med ett mål for øyet: å bli kjent. Viktig å bli kjent med hverandre Det er frivillige i Stavanger Røde Kors som driver språktilbudet og mobiliserer muntlig språktrening for mellom deltakere ukentlig på Sølvberget. Deltakerne er fra hele verden. Fra Tyskland og Skotland til Stavangerordfører Christine Sagen Helgø besøkte den nye språkkafeen på Sølvberget. - Bare i Stavanger har vi representert 179 forskjellige nasjonaliteter, sier Sagen Helgø, som mener behovet for en slik språkkafe er stort. Ansvarlig redaktør: Turid Mong Redaksjonsutvalg: Per Arne Lea og Tom Gaudland Annonse- OG LAYOUTANSVARLIG: Media Direct Norge AS, Pb. 2385, 3003 Drammen Tlf: Syria, Gambia og Hviterussland. Språk kan være nøkkelen til integrering, men det å ha noen å snakke norsk sammen med, er ikke alltid så lett. Christine Sagen Helgø benyttet anledningen til å prate med både deltakerne og de frivillige om viktigheten av frivillighet, viktigheten av å bli kjent med hverandre og om Stavangers potensiale som en internasjonal by. Usynlig mur Frivillig på språkkafeen og styremedlem i Stavanger Røre Kors, Ola Skuterud, mener vi har utfordringer når det gjelder integrering også i Norge. - Det er en bygget opp en usynlig mur mellom oss, mener Skuterud. - Vi må snakke mer med hverandre, påpeker Skuterud, og kommer med en klar oppfordring: - Alle kan gjøre noe. Kom på språkkafeen, bidra som frivillig og bli kjent med mennesker fra over 44 ulike nasjonaliteter! Med Sølvbergets flotte lokaler og frivillige fra Røde Kors er det duket for et godt samarbeid. Trykk: Amedia Trykk og Distribusjon AS Tlf.: Tekst: Cecilie K. Gulbrandsen Foto: Øyvind Berekvam Opplag: Signerte innlegg representerer nøvendigvis ikke Røde Kors offisielle syn. 2 Røde Kors avisa Rogaland

3 Foto: Sigve Aspelund Runar Nordvik er prosjektleder for #meigjengen. En av fem unge er ensomme Han kan ha hundrevis av venner på Facebook, men ingen i det virkelige liv. Ensomhet blant unge er et større problem enn man aner. I Haugesund føler en av fem ungdommer seg ensomme. Prosjektet #meigjengen skal gjøre noe med dette. - Ensomhet kan ha mange årsaker og er ikke nødvendigvis forbeholdt de av ungdommene som er «upopulære». Vår erfaring er at også tilsynelatende vellykkede og populære ungdommer kan føle seg ensomme, sier Runar Nordvik, som er prosjektleder for #meigjengen. Prosjektet er iverksatt av Haugesund Røde Kors etter en landsomfattende undersøkelse som viser at ungdom i Haugesund føler seg mer ensomme enn ungdom andre steder i landet. - I Ungdata-undersøkelsen i 2013 viste landsgjennomsnittet at 17 prosent av deltakerne hadde følt seg ensomme i løpet av uken som hadde gått. I Haugesund var tallet 18. Ungdata-undersøkelsen var på mange måter startskuddet til hele prosjektet, ettersom Haugesund Røde Kors bet seg merke i de lokale resultatene og tok kontakt med Barne-, Familie- og Ungdomsdepartementet, forklarer Nordvik. Departementet bevilget kroner til #meigjengen-prosjektet, som skal gå over tre år. - Midlene er tildelt for første driftsår, men vi kommer til å søke om nye midler for andre og tredje driftsår, sier Nordvik. Bygge sosiale nettverk Prosjektet har to hovedmålsettinger. Haugesund Røde Kors ønsker å sette temaet «ensomhet» på dagsorden overfor elevene i ungdomsskolen. De vil også bidra aktivt til at ungdom i Haugesund som føler på ensomhet får bygget seg sosiale nettverk gjennom deltakelse i fritidsaktiviteter. - Slik sett ønsker vi å oppnå to ting nemlig å sørge for at ungdom i Haugesund blir bevisst det å ta vare på de som faller utenfor, samt gjøre veien inn i etablerte aktiviteter enklere for de som av ulike årsaker vegrer seg for å oppsøke nye miljøer, sier Nordvik, som kan opplyse at målgruppen for prosjektet er elever i aldersgruppen år. Arbeidet er basert på et samarbeid med Haugesund kommune, ungdomsskolene i Haugesund og med lokale lag og organisasjoner. - Vi ønsker også å bevisstgjøre foreldrene til ungdommene i målgruppen om utfordringene knyttet til ensomhet. Lever i cyberspace Nordvik mener at det er en sammenheng mellom økonomisk fattigdom og såkalt sosial fattigdom. - Ungdom som kommer fra økonomisk vanskeligstilte familier har større tilbøyelighet til å være sosialt inaktive. Ensomheten kan være både selvvalgt og ufrivillig. - I enkelte tilfeller velger man selv å være ensom, for eksempel ved å tilbringe hele tilværelsen i cyberspace. Andre ganger er man ufrivillig kommet opp i ensomhet, uten å klare å bryte ut på egen hånd. I mange av tilfellene handler det om at man har forsøkt seg på ulike arenaer og ulike miljøer tidligere, men følt seg utenfor, og siden latt være å oppsøke nye aktiviteter og miljøer. Ungdom hjelper ungdom #meigjengen baserer seg på prinsippet om at ungdom hjelper ungdom. For å gjøre introduksjonen til nye miljøer enklere, vil hver enkelt ungdom som rekrutteres til prosjektet få en jevnaldrende fadder som følger ham eller henne rundt på aktiviteter så lenge det er behov for det. Deler av arbeidsgruppa i aksjon. Fra venstre til høyre: Runar Nordvik (prosjektleder), Martin Fossmo, Anna Cecilie Askeland og Monica Thune Haakull. I #meigjengen kalles fadderne for tjommier og disse rekrutteres i all hovedsak fra Røde Kors Ungdom. Prosjektarbeidet startet i august, og man regner med å komme i gang for fullt i løpet av vinteren. Når den treårige prosjektperioden er over, skal arbeidet inngå som en del av Haugesund Røde Kors sine løpende aktiviteter. Prosjektet vil også fungere som et pilotprosjekt hvor erfaringene vil danne grunnlag for tilsvarende prosjekter andre steder. - Tilbakemeldingene fra alle samarbeidsmøter vi så langt har hatt med skoler og førstelinjetjeneste er at prosjektet ønskes hjertelig velkommen både av fagpersoner og av foreldre, sier Nordvik. Presentere prosjektet Markedsføringen av prosjektet er snart i gang. - Vi skal ut i alle ungdomsskoleklasser i Haugesund og gjøre to ting; 1. sette temaet ensomhet blant ungdom på dagsorden og 2. presentere prosjektet og dets muligheter. Dessuten samarbeider vi tett med førstelinjetjenesten lokalt herunder sosiallærere, helsesøstre, ungdomsteam, politi, PPT, BUP og barnevern, som alle er i kontakt med ungdom som sliter med denne tematikken. Rekrutteringen av ungdommer vil i all hovedsak skje via disse. Ellers profilerer vi prosjektet i media, gjennom deltakelse på ulike relevante arrangementer, samt gjennom å markedsføre via kanaler hvor vi når målgruppen vår. Tekst: Tom Gaudland Røde Kors avisa Rogaland 3

4 Uforglemmelige dager på Utsira Minibussen måtte surres fast på dekk og hovedinngangen til Sildaloftet var stengt på grunn av sterk vind. Dette hindret ikke 36 barn fra hele Rogaland i å tilbringe noen herlige høstferiedager på Utsira. Mandag 6. oktober var 36 barn fra hele Rogaland klare for årets høstferieopphold på Utsira i regi av Røde Kors-prosjektet Ferie for alle. Med seg hadde de 14 frivillige Røde Korsledere, to ungdomsdelegater fra Nepal og en minibuss fra Røde Kors. Værmeldingene var dystre, liten storm i kastene fra sørøst. Litt betenkte ble vi da minibussen ble surret godt fast på bildekket, men vi stolte på lokalbefolkningen, de forsikret oss om at det ikke blir sjø fra sørøst. Turen over gikk faktisk helt greit, noen ble sjøsyke, men de ble godt ivaretatt av mannskapet på båten. Vel fremme på Utsira installerte vi oss på Sildaloftet. Der blåste det så mye at vi ikke kunne bruke hovedinngangen, men bakveien gikk fint. Alle fant sine rom og nye vennskap ble knyttet. 4 Røde Kors avisa Rogaland Superundertøy og sokker Legokassen ble tømt på gulvet, spill og tegnesaker ble satt frem. Aktivitetene var i full gang, og når kveldsmaten ble servert var alle sultne. Barna fikk en gave fra Røde Kors. Karmøy Røde Kors omsorg gav et sett med superundertøy til hver og alle fikk et par med gode, hjemmestrikkede sokker fra hele Rogaland. Tirsdagen var like vindfull, men vi tok turen til Utsira fyr der været var perfekt for posedraker. En tur i fuglemerkeskogen er alltid spennende, og med nygrillede smørbrød og varm kakao ble turen perfekt. Utsira har alt, men i år var dessverre svømme- og idrettshallen stengt på grunn av vedlikehold. Aktivitetene var likevel mange og innholdsrike, hobbyaktiviteter, tur til tårngammen, «Stratego»- spill, uteleker fra Nepal, tauknytting for å nevne noen. Tirsdag og onsdag kveld var det tur til den lokale puben, kino, quiz, diverse leker og refleksløype i skogen. Alt i dårlig vær, men vi hadde gode klær. Superundertøyet og strikkasokkene kom vel med, og redningsvesten var på helt opp i fyret. Lærte å danse Onsdag hadde vi leid inn danseinstruktør Camilla Tveito Falck. Barna ble inndelt i to grupper og øvelsene startet. For en innsats! Engasjerte barn fikk gode instruksjoner av en svært flink danselærer. Torsdag kveld inviterte vi til show på skolen Sirakompasset. En fantastisk danseoppvisning, mange ledere og fremmøtte ble svært imponert og det var mange blanke øyne. Ikke alle barna ønsket å danse, de bidro med diktlesing, vitsefortelling eller var medhjelpere på teknikken. Dans er en flott fritidsaktivitet for mange barn, men det er en aktivitet som koster penger og ikke alle barn har den muligheten. Her fikk de to dager med intensiv opplæring, noe som mange syntes var helt topp og utnyttet maksimalt. Spesielt folkeslag De som bor på Utsira er et helt spesielt folkeslag! I år som i fjor betalte de seg inn på showet, de hadde med seg kaker til kafé, de gikk på kafé og kjøpte kakene FFA og Røde Kors fikk inn kroner, som var hele fortjenesten. I år hadde vi over 50 søkere til 36 plasser, som er det maksimale vi kan klare. De som ikke kom med i år, var de som har vært med på leir til Utsira før. Skulle ønske vi fikk med alle. Denne leiren er ikke mulig uten de frivillige fra Røde Kors, Tove og Maria på Sildaloftet, Kjetil og Leif på Jokeren, hele Utsira som står på for oss i fem dager. Sponsorer og økonomiske bidragsytere er også helt nødvendig. Det var femte gang FFA på Utsira ble arrangert, og vi har allerede besluttet at det blir ny tur i En frivillig oppsummerte uka slik: «Du kan ikke forklare opplevelsen det er å være leder på denne leiren. Dette er ikke bare Ferie for alle det er en Ferie for uforglemmelige øyeblikk.» Tekst: Anne Ferkingstad // Dette er ikke bare Ferie for alle det er en Ferie for uforglemmelige øyeblikk!

5 Ferie for alle engasjerer strikkeglade Ikke bare fikk de en ferieopplevelse utenom det vanlige. Barna som deltok på Ferie for alle på Utsira i oktober ble også varme på beina! Det ble virkelig en uforglemmelig Ferie for alle-uke på Utsira da 36 barn og unge fra hele fylket fikk oppleve alt fra quiz til limbo-dans. fakta «Ferie for alle» i Rogaland 2015 Ferie for alle er et tilbud til barn og barnefamilier som har så begrenset økonomi at de selv ikke kan finansiere ferie- og fritidsopplevelser for sine barn Ferie for alle i Rogaland arrangerer fire ulike ferieopphold i løpet av året, i tillegg arrangerer noen lokalforeninger egne opphold. Kalenderen for 2015 ser slik ut: FFA Vinterferieopphold (uke 8) for barn 6 13 år på Stavtjørn alpinsenter: Dette er et opphold for barna og ikke hele familien. FFA Sommerferie1 på Haraldvigen (uke 27) Familieopphold der hele familien kan delta. FFA Sommerferie2 på Haraldvigen (uke 31) Familieopphold der hele familien kan delta. FFA Høstferieopphold (uke 41) for barn 6 13 år på Utsira: Dette er et barneopphold Informasjon og søknadsskjema til alle opphold blir sendt ut til alle kommunene i Rogaland i god tid før hvert opphold. Det er i hovedsak barnevernstjeneste, skolehelsetjeneste og Nav som melder deltakere på de ulike ferietilbudene. Informasjon blir også lagt ut på våre nettsider og her kan du også finne mer informasjon om Ferie for Alle. Vi du bli frivillig i Ferie for alle? Kontakt Rogaland Røde Kors v/sissel : Rogaland Røde Kors har i en årrekke sørget for ferieopplevelser for barn og unge som vanligvis ikke får muligheten til å reise på ferie. Dette vekker engasjement. - Ikke alle har anledning til å delta som frivillig på ferieoppholdene våre, og har derfor spurt oss hvordan de likevel kan gjøre en innsats for Ferie for alle, sier Sissel Rishaug, FFA koordinator i Rogaland Røde Kors. - Barna som deltar på ferieturene er ikke alltid utstyrt for ulende høststormer på Utsira eller kalde hyttegulv i vinterferien, så vi tenkte at varme raggsokker ville være en nyttig gave til ungene, forteller Rishaug. Prosjektet Ferie for alle ble presentert på en av omsorgsamlingene i Røde Kors, og det utløste stor strikkeglede blant Røde Kors-damer fra hele fylket. De som ikke strikker selv fant andre, kreative måter å få produsert sokker på. Brukte Facebook - Jeg strikker ikke selv, men la ut en forespørsel på Facebook, sier Bitten Fugelsnes fra Egersund Røde Kors Omsorg. Facebook-meldingen gikk rett på sak: "Hvis du skulle ha litt tid til overs, kan du da tenke deg å strikke sokker for Røde kors? De skal brukes på leir på Utsira for vanskeligstilte barn mellom 6 og 13 år." Samme dag kom responsen. - En ung jente hadde lyst å gi bort en stor pose med raggegarn. Hun hadde alltid likt å strikke, men nå hindret leddgikten henne i å gjøre det. Hun håpet at noen ville gripe tak når garnet var gratis, sier Fugelsnes. Dette kom Judith Hølleland fra Nordhordaland for øret. Judith hadde ikke strikket på over 20 år, men dette ville hun sette av tid til i sin ferske pensjonisttilværelse. På ettersommeren leverte hun 28 par! Enorm respons Astri Toks fra Hauge i Dalane fikk nyss Judith Hølleland strikker sokker til Ferie for Alle. om strikkeaksjonen via sin sønn. Hun strikker ofte til basarer og lotteri, men da sønnen hennes fortalte om Ferie for alle, var hun ikke sen om sette i gang for fullt. Over 20 par ble det. - Videre har det gått slag i slag. Personer som jeg gikk på skole med for over 40 år siden har tatt kontakt og sendt sokker, fra alle landets kanter, sier Bitten Fugelsnes, og tilføyer: - Det har vært kjekt å oppleve at slike ting fenger folket, vi må bare få budskapet ut over vår egen ramme. Jeg tror mange vil bidra med slike ting, bare de slipper å " binde seg til noe". Vi har bruk for dem også. Responsen har med andre ord vært enorm. - Vi har mottatt bærepose på bærepose med nydelige sokker fra hele Rogaland fra Sauda i nord til Sokndal i sør. Vi har til og med mottatt sokker fra andre deler av landet, sier Sissel Rishaug, som retter en stor takk til alle strikkere i Sauda, Karmøy, Bryne, Nærbø, Egersund og andre steder i landet som har bidratt til at barna holder seg varme på beina! Tekst: Tom Gaudland Røde Kors avisa Rogaland 5

6 Ingrid Øverland er mørbanket, men blid. Rundt et bord i kjelleren i Røde Kors-huset på Bryne sitter åtte blodige og forslåtte ungdommer. De smiler og ler og fleiper med hverandre. Sånn er det å være RØFF. Røffe ungdommer på Bryne - Sårsminke er noe av det kjekkeste med RØFF, smiler Rannveig Øverland (17). - Filmkveldene er bedre, mener Andreas Fuglestad (16). Sammen med et halvt dusin andre ungdommer er de med i Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp, populært forkortet RØFF, som ble etablert på Bryne høsten I RØFF blir ungdommene kjent med Røde Kors sine verdier og arbeidsmetoder med naturen som arena og friluftsliv som virkemiddel. Det fungerer bra, mener leder Thor Corneliussen. - Mitt inntrykk er at ungdommene trives. Vi forsøker å få til varierte aktiviteter både inne og ute, forklarer Corneliussen, som har 32 års fartstid i Hjelpekorpset på Bryne. Han forteller at det var ungdommer selv som tok initiativet til å etablere det lokale RØFF-laget, og at de møtes ukentlig. Frie tøyler - Vi har ganske frie tøyler i forhold til hvordan vi ønsker å drive opplegget, men fokuset er helt klart på både førstehjelp og friluftsliv. Dette er et litt uformelt alternativ til speideren, sier Corneliussen, som heller ikke legger skjul på at RØFF kan brukes for å rekruttere unge inn i de andre forgreningene av Røde Kors-bevegelsen. I Rogaland drives det RØFF-grupper både på Bryne, Haugesund, Egersund og 6 Røde Kors avisa Rogaland Karmøy. På landsbasis er det 72 RØFFgrupper med til sammen 800 medlemmer. Gøy blant venner - Det skjer så mye på RØFF. Dessuten er det gøy å være blant venner, sier Rannveig Øverland, som forsøker å få med seg så mange av RØFF-aktivitetene som mulig. - Vi driver med sårsminking, klatring, førstehjelp, går turer, padler kano, geocacher og har av og til filmkvelder, ramser hun opp. Fra tid til annen reiser de på tur. Bardufoss ble besøkt i fjor, og de var på Stavtjørn i vår. Men det er ikke alltid det er tid til å reise på turene. - Skolen kommer ofte i veien, sukker Øverland. Andreas Fuglestad ble medlem i RØFF fordi en av vennene hans var med. - Vi lærer mye viktig, påpeker Fuglestad, som var temmelig trøtt da han kom hjem fra camp i Bardufoss. - Det ble ikke mye søvn, nei, smiler 16-åringen. // Naturen er tumleplass leken heter friluftsliv! Rannveig Øverland (17) og Andreas Fuglestad (16) får hjelp i sårsminke av leder Thor Corneliussen i RØFF Bryne. Flere er velkommen Gruppa på Bryne teller et titalls ungdommer i alderen år. - Denne aldersgruppen er kjernen. Men eldre ungdom er velkommen til å bli med, sier Thor Corneliussen. De som har lyst kan bare møte opp på Røde Korshuset i Arne Garborgsvei onsdager fra kl 18.30, så blir de tatt imot med åpne armer. Medlemmer i RØFF behøver ikke være medlem i Røde Kors. Tekst og foto: Tom Gaudland

7 Hele ungdomsgjengen samlet under den vellykkede campen ved Svanevatn. Nepalesisk krydder på norsk ungdomscamp fakta Gjennom deltakelse i Røde Kors RØFF skal ungdommene få: Minneverdige år gjennom mestrings- og naturopplevelser, i fellesskap og samarbeid med andre Opplæring og trening på friluftslivsog førstehjelpsferdigheter som kan gi livslang glede og nytte Tro på egne evner og trygghet til å ta ansvar, gjennom praktisk øving, ledertrening og instruktørerfaringer Se verdien av fysisk aktivitet og egentrening for (både fysisk- og psykisk-) overskudd til å tåle påkjenninger i hverdagen Være en attraktiv aktivitet for ungdom som ønsker friluftsliv og aktiv livsstil som del av fritiden Ledende i opplæring og realistisk øving innen førstehjelp og redning for ungdom år Deltakerne skal bli i stand til å ta vare på seg selv og andre ute i naturen, og i dagliglivet Røde Kors RØFF skal bidra til å skape ansvarsbevisste ungdommer med evne til å hjelpe, og vilje til å handle. Friluftsliv, førstehjelp og brannredning, ispedd nepalesiske konkurranser og samarbeidsoppgaver, stod på menyen da 36 ungdommer fra Rogaland Røde Kors Ungdom campet på Svanevatn i Egersund. - Svært vellykket, oppsummerer frivillighetskoordinator Helle Aanonsen i Rogaland Røde Kors etter en aktiv langhelg på tampen av høstferien. Deltakerne kom fra Røde Kors Ungdom og det nystartede RØFF, Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp, og det tettpakkede programmet var skreddersydd for målgruppen. - Ungdommene var hovedsakelig i aldersgruppen år, men det var også eldre deltakere med, forteller Aanonsen. Totalt 36 ungdommer og ni voksenledere var påmeldt. Teori og praksis Ungdomscampen var et rent friluftsarrangement. Beliggenheten ved det idylliske Svanevatn i Egersund var perfekt for aktive høstdager. Underveis på campen fikk deltakerne bryne seg på ulike aktiviteter innen både friluftsliv og førstehjelp. Det var kajakkpadling, klatring og rapellering, fisking, kart- og kompassundervisning, båresurring og spjelking, for å nevne noe. - Det de lærte i løpet av fredagen og lørdagen ble tatt i bruk lørdag kveld, da en stor gruppe deltakere og instruktører gikk en lang tur i området rundt Svanevatn, forteller frivillighetskoordinatoren. Nepalesisk drahjelp Alt det lærerike ble krydret med litt leker, konkurranser og samarbeidsoppgaver, ledet av blant andre ungdomsdelegatene Ishu og Sunil fra Nepal. - De var kjempeflinke til å spre positivitet under hele campen til tross for det skiftende været, forteller Aanonsen. Fredagskvelden fikk campen besøk av Stavanger-bandet Slutface, som underholdt og bidro til meget god stemning. Søndagen holdt ungdomsdelegatene en presentasjon om hjemlandet deres og arbeidet som ungdomsdelegat i Norge. Instruktører underveis var først og fremst Røde Kors-ere Ungdommene fikk bryne seg på kanopadling. fra lokalforeningene Egersund, Haugesund og Karmøy, mens kajakkpadlingen ble holdt av Egersund kajakklubb. Egersund brannvesen stilte velvillig opp for å demonstrere brannsikkerhet. Tekst: Tom Gaudland Røde Kors avisa Rogaland 7

8 Det nyvalgte Landsråd Omsorg. Leder John Sjursø er nummer tre fra venstre og Tor Vestlie nummer tre fra høyre. Mange rogalendinger i sentrale Røde Kors-verv Rogaland fikk inn flere representanter i sentrale verv under Røde Kors Landsmøte i Trondheim i starten av oktober. John Sjursø og Tor Vestlie ble valgt inn til Landsråd Omsorg, hvor de blant annet skal lede Røde Kors i Norges frivilligbaserte omsorgsarbeid. John Sjursø ble valgt som leder, og han ser fram til å ta fatt på oppgaven. Han er ikke i tvil om hvor hovedutfordringen ligger på omsorgsfeltet fremover: - Dersom jeg skal nevne en utfordring blant mange, må det være ensomhet. Det er et paradoks at mens vi klumper oss stadig tettere sammen, opplever flere enn noensinne den problematiske ensomheten, ensomheten de ikke selv har valgt. Mange av aktivitetene innen Røde Kors Omsorg tar sikte på å bøte på ensomheten, enten det gjelde migrasjon, oppvekst, 8 Røde Kors avisa Rogaland beredskap eller nettverk. Men behovet for frivillige er stort. - Migrasjon, oppvekst, beredskap eller nettverk er bare overskrifter, og under hver av dem finnes en rekke oppgaver som det trengs stadig flere frivillige for å løse. De frivillige er motoren i Røde Kors, og derfor vil en hovedoppgave for det nye landsrådet være å motivere og inspirere alle ledd innen omsorgsfeltet til økt innsats og rekruttering, sier Sjursø. Landsrådet har også som oppgave å gi råd til landsstyret i saker som omhandler omsorgsfeltet, gi råd og veiledning til distriktsrådene for Røde Kors Omsorg, videreutvikle og kvalitetssikre omsorgsaktivitetene, arrangere en årlig nasjonal omsorgskonferanse, synliggjøre omsorgsaktivitetene på alle nivåer i organisasjonen samt tilrettelegge for erfaringsutvikling og kompetansebygging. - Jeg oppfatter det nye landsrådet som et godt lag, et lag det skal bli spennende å lede. Og om noen lurer på om de skal bli med, har jeg bare ett råd: Slutt med å lure. Ta kontakt! Bærekraftig organisasjon På landsmøtet ble distriktsleder i Rogaland Røde Kors, Turid Mong, valgt til leder av Det sentrale råd i Norges Røde Kors, noe som betyr at hun også sitter i landsstyret. - Jeg er opptatt av at vi sammen må utvikle en bærekraftig organisasjon. For å oppnå dette mener jeg at vi gjennom tilrettelegging for frivillig aktivitet og humanitært påvirkningsarbeid gjør våre lokale ledd i stand til å svare på samfunnets behov, sier Mong. Det sentrale råd består av de 19 distriktslederne med deres nestledere som stedfortredere. Rådet skal ivareta landsforeningens formål og hovedprogram ved sine drøftelser og råd til landsstyret. Rådet er et bindeledd og en viktig medspiller i kommunikasjonen mellom de lokale ledd og landsstyret. - Vi vil få de største utfordringene innenfor oppvekst, sosial inkludering og migrasjon. Gjennom økt satsning på disse områdene også på distriktsplan og lokalt vil vi få lokale ledd som lykkes med å nå målene i hovedprogrammet. Klimarapporten viser oss at den lokale beredskapsevnen vil bli satt på prøve også i fremtiden. Gjennom en styrking av lokale ledd vil også deres beredskapsevne bli bedre, fremholder distriktslederen. Aktiv deltaker i redningstjenesten Svein Petter Svendsen ble valgt til regionleder i Område Sør i Hjelpekorpset og Egil Torpe som varamedlem i Region Sør. Svein Petter Svendsen sitter derfor også i Landsrådet for Hjelpekorps. - Røde Kors skal være en aktiv deltaker i den frivillige redningstjenesten og være godt rustet til de oppgavene som dette medfører. For å klare dette må vi til enhver tid rekruttere og utdanne motiverte og kvalifiserte mannskaper, sier Svendsen. Som medlem av landsrådet er han bindeleddet mellom landsrådet og regionens distriktsråd, som skal påse at landsrådets vedtak blir etterkommet og at frister fastsatt av landsråd/sekretariat blir overholdt av regionens distriktsråd og hjelpekorps. - Utfordringen hjelpekorpsene står over-

9 Bernt Tore Djuv Meling (Sandnes) Varamedlem i Norges Røde Kors Kontrollkomitè. Svein Petter Svendsen (Stavanger) Regionleder Sør Landsrådet for Norges Røde Kors Hjelpekorps. Turid Mong (Egersund) Leder av Det Sentrale Råd i Norges Røde Kors, og medlem i Norges Røde Kors Landsstyret. Joachim Pedersen tar trøene fatt og gir Eva Pagani sitt livs sykkelopplevelse. Hun var strålende fornøyd etter turen. Egil Thorpe (Sandnes) Varamedlem Region Sør Landsrådet for Norges Røde Kors Hjelpekorps. for er å rekruttere nok mannskaper og til enhver tid tilpasse seg samfunnets behov og krav, det være seg klimaendringer, myndighetskrav og ikke minst tilby en aktivitet som engasjerer, påpeker Svendsen, som tar fatt på oppgaven med glød og entusiasme. Vara i kontrollkomiteen Bernt Tore Djuv Meling ble valgt til varamedlem i Den nasjonale kontrollkomité. Kontrollkomiteen skal påse at Landsstyrets virksomhet er i overensstemmelse med organisasjonens lover og landsmøtets vedtak. Komiteen skal også godkjenne Landsstyrets årlige årsberetning og regnskap, inklusiv resultatdisponering. Komiteen skal også vurdere landsstyrets handlingsprogram mot landsmøtets hovedprogram. Tekst: Tom Gaudland Terapisykkel i Haugesund Våren 2014 fikk de eldre i Haugesund et nytt og spennende aktivitetstilbud: En sykkel med terapeutisk effekt. - Terapisykkelen har allerede blitt en kjent del av bybildet og er et kjært fremkomstmiddel blant byens seniorer, forteller Therese Landås, som er daglig leder i Haugesund Røde Kors. - Sykkelen skal ha en terapeutisk effekt som øker livskvaliteten til sykehjemspasienter og reduserer depresjon, sier Landås. Haugesund Røde Kors har mottatt mange gode tilbakemeldinger både fra de eldre selv, terapisyklistene, pårørende og ansatte ved institusjonen i kommunen. - Responsen tyder på at terapisykkelen skaper glede og er et positivt innslag i en ellers ensformig hverdag, forklarer Landås. Elsker å sykle Haugesund Røde Kors har lenge hatt et nært samarbeid med seks institusjoner i Haugesund gjennom besøkstjenesten. Dette samarbeidet har blitt enda tettere etter anskaffelsen av terapisykkelen. Sykkelen blir delt mellom institusjonene, to uker på hver institusjon, og frivillige fra Haugesund Røde Kors kommer innom flere ganger i uken for å ta beboerne med på sykkeltur. De ansatte forteller om demente eldre som plutselig begynner å snakke om opplevelsen de hadde når de var på sykkeltur. Pårørende forteller om mor eller far eller bestemor som ikke har kunnet snakke om annet enn da hun var på tur med Røde Kors. Frivillige kommer med stadige tilbakemelding // Responsen tyder på at terapisykkelen skaper glede og er et positivt innslag i en ellers ensformig hverdag. er om at de eldre elsker å være med på sykkeltur, at køene er lange og praten går i ett under den lille utflukten. De har også flere ganger opplevd at folk vinker til dem på gaten og gir positive kommentarer om terapisykkelen. - Terapisykkelen har vært en stor suksess i Haugesund og vi ser virkelig at de eldre har stor glede av den. Samtidig er det en sosial og fysisk aktivitet for frivillige som trives ute i friluft og som ønsker litt mosjon, smiler Therese Landås. Tekst: Monica Thune Haakull Røde Kors avisa Rogaland 9

10 En av ROGaLaNDS mest interessante bedrifter. en av Norges største produsent av LøftEutStyR og kompressorer til OffShORE industrien. Luramyrvn.19, 4313 Sandnes ALLTID PÅ PLASS! VI UTFØRER ALLE TYPER LØFT OG TRANSPORTOPPDRAG Austbøsletta 6, 4085 Hundvåg Rett & slett handle på nett. Telefon Nordic Crane Vest AS Vakttelefon: Telefaks: E-post: Quality Airport Hotel Stavanger, Stavanger - Sola Sømmeveien 1, Sola Quality Airport Hotel, Stavanger er med sin strategiske beliggenhet et naturlig samlingspunkt for konferanser med fokus på faglig innhold og sosialt samvær utenfor storbyens «fristelser». Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Quality Airport Hotel, Stavanger. For informasjon: /konferanseavdelingen: Mail: Skandinavias fremste produsent av klassifiserte tre- og ståldører. En kontakt, enkelt for deg. For mer info se - Vigdelsvegen 539, 4054 Tjelta - Tlf Røde Kors takker alle annonsørene for den flotte støtten! Sikre dører Sykkelbutikk innredning og utstyr Foto: Silje Foss Langeland 10 Røde Kors avisa Rogaland

11 HAR DU SKIUTSTYR TIL OVERS? Rogaland Røde Kors arrangerer hvert år ferieopphold for vanskeligstilt barn og ungdom i skolens ferier gjennom prosjektet «Ferie for Alle». Vi ønsker oss skiutstyr som vi kan låne ut til deltakerne på vårt vinterferietilbud. Deltakerne er i alderen 6 13 år, så alle størrelser mottas med takk. Det aller beste er selvsagt komplette sett med ski, sko og staver, men alt er av interesse. Ski og utstyr kan leveres hos Rogaland Røde Kors, Hovebakken 4, 4306 Sandnes. For spørsmål, ta kontakt med distriktskontoret på tlf eller epost: Din partner innen oppdrettsteknologi... Boards: Berthold Akzidenz Grotesk Bold 7.5pt (kerning ca. 10) Strek 0.5pt Oktan Stavanger Oktan Stavanger Din karrierevei Hver brikke er viktig I Halliburton blir du både engasjert og utfordret. Uansett hvor og med hva du jobber. Vi dyrker den enkeltes framgang og karriere, gjennom inspirasjon, lekenhet, ansvar og nysgjerrighet. For vi har et felles mål: Å lykkes sammen. I Halliburton er alle viktige brikker for å nå målet. Alle har sin plass. Alle har sin unike egenskap. Vi er interessert i din. Vil du ha en plass i historien? Trekket er ditt. Flere jobber Røde Kors takker alle annonsørene for den flotte støtten! Røde Kors avisa Rogaland 11

12 EGERSUND FLEKKEFJORD haugesund Sørlandsv. 318, 4376 Helleland Tlf Varhaug Servicesenter AS Varhaugv. 17, 4360 Varhaug Tlf Tlf sandnes Time Fasader i glass/aluminium Systeminnredninger Spesialinnredninger Time Dør og Vindu AS Kvålvn. 14, 4323 sandnes Tlf Fax Tlf TIME Hovlandsv. 52, 4374 Egersund Tlf Vesthor Bygg AS Skjeraberget Nærbø Tlf hå BETONGARBEID Møllevn. 12, 4360 Varhaug Tlf Mob SOLA Sandnesvn. 80, 4050 Sola Tlf Fax Jernbanevn. 21, 4365 Nærbø Tlf Gudmestadv. 371, 4365 Nærbø Tlf Kontinentalv. 10, 4056 Tananger Tlf SOLA Sandesletta 9, 4050 Sola Man-Fre: Lør: Søndag: Tlf VINDAFJORD Haugesund kommune støtter Røde Kors hå Helganesvn. 24, 4262 Avaldsnes Tlf Kjell Pahr-Iversen Bergsagelv 20, 4016 Stavanger Tlf sola Tlf Haugesund Opstadvegen 643 Boks Varhaug Tlf Jærvegen 532, 4352 Kleppe Tlf stavanger Pb. 8034, 4068 Stavanger Tlf Fax Tlf Fax Skogateigen 35, 4362 Vigrestad Tlf karmøy klepp sandnes Borev. 5, 4352 Klepp Tlf Fax mob Rasmussen Elektro AS Solakrossv 8, 4050 Sola Tlf Fax Trenger du elektriker Spør oss Prøv oss Helland AS Lars Hertevigsgt. 5, 4005 Stavanger Tlf Naturbakst AS Haraldsgata 81, 5528 Haugesund Tlf Bøcon AS Kvålkroken 8, 4323 Sandnes Tlf Sola Regnskapsførerselskap SA Sandev. 32 Pb. 135, 4097 Sola Tlf.: Fax: SULDAL Postvegen 9, 4230 Sand Tlf Fax Håland Vest Byggmesterforretning Nybygg Reparasjoner Trelastlager Planlegging Tegning Tlf Tlf.: Faks: Røde Kors Rogaland takker annonsørene for den flotte støtten! TRENGER DU HJELP MED LEKSENE? På Sølvberget tilbyr vi leksehjelp til ungdommer og studerende voksne i alle aldre. Kompetente leksehjelpere tilbyr hjelp i alle fag. Ingen påmelding nødvendig. Elever i ungdomsskolen (Barne- og ungdomsbiblioteket) Tirsdager og torsdager kl Videregående skole og voksenundervisning (Kulturbiblioteket) Mandager til og med torsdager kl Montér Sandnes Strandgt Sandnes Tlf Varbergveien Egersund Telefon: Mobil: Stord tlf: Haugesund tlf: Røde Kors avisa Rogaland Plattformv. 5 Pb. 63, 4098 Tananger Tlf Fax Strandgt Egersund Tlf

13 cowi AS Haugåsstubben 3, 4016 Stavanger tlf: Orstadveien 128 C, 4353 Klepp Stasjon Tlf E-post: c/o Nortura. Gustav Vigelandsgt. 2 Pb. 164, Sandnes Nærbø Tlf Mob Bertelsen & Garpestad AS 4370 Egersund - Tlf Egersund Betongindustri AS 4370 Egersund - Tlf STØTTER RØDE KORS ARBEIDET - Kran & løfteteknikk - Prosess, Rørledning & Kontrollkabler - Utstyrsleie - Ventil - Hydraulikk Bergen - Stavanger EnerMech AS - Energiveien Tananger Telefon Autorisert Regnskapsbyrå Øvre Holmegt 30, 4006 Stavanger tlf Tlf Nesflåtveien 4, 4018 Stavanger Tlf Støtter Stavanger Røde Kors Odland AS Tjemslandshagen Varhaug Tlf Fax Forskaling - Støyping Mur & Puss - Trearbeider W D Murmester Waldeland & Dubland AS Alt i mur-, puss- og flisarbeid Tlf: Epost: Husøyvegen 283, 4262 Avaldsnes Tlf: Kom og opplev gleden av å komme i form NY DAG, NYE MULIGHETER FRI INNMELDING + GRATIS OPPSTARTMND. Lik oss på Facebook Gjelder ved kjøp av årskort samt fremvisning av annonse. Røde Kors takker alle annonsørene for den flotte støtten! Jærveien 502, 4352 Kleppe Tlf E-post: For mer info om meny og priser, se våre nettsider; Arabergvn. 4, 4050 Sola Tlf Røde Kors avisa Rogaland 13

14 HAUGESUND NY BOK: Hvor store overgrep skal en bistandsarbeider se før han protesterer? Gullhaugen Trykkeri AS Kvitsøygt. 1, 5537 Haugesund Tlf Felleskjøpet Rogaland 5506 Haugesund Tlf Christina Modell AS 5528 Haugesund Tlf Ola Skuterud: Kidnappet i Somalia, preget i det hellige land TNR Spedisjon AS 5504 Haugesund Tlf STAVANGER Det er en viktig bok. Ola Skuterud har vært vitne til verdenshistorie Odd Karsten Tveit Hvordan vil du Ha det? hertervigforlag.no Fortell oss hvordan du vil ha det og overlat resten til oss. Vi er profesjonelle rørleggere og ordner med både snekker, elektriker og fliselegger. Alt. Da har du også garanti for at det blir skikkelig utført. Og det er en herlig følelse å kjenne på. Hos oss får du Hjelp med alt fra planlegging til ferdig installert bad. VoldenTollefsen Lindøyveien 6, 4370 Egersund Industriveien Hauge I Dalane Tlf: , Tlf: , Røde Kors takker alle annonsørene for den flotte støtten! InfoRegn A/S Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Tlf: _ Johan P. Johnsen AS 4006 Stavanger Tlf Betongtekno AS Ulsberghagen 15, 4034 Stavanger Tlf TIME _ UniMek AS Pb. 183, 4341 Bryne Tlf Bryne Rør AS 4340 Bryne Tlf Jærtun Lutherske Friskule 4349 Bryne Tlf Røde Kors takker alle annonsørene for den flotte støtten! Veslemøyveien 3 C 4365 Nærbø Tlf e-post: Tlf Lerøy Delico AS Varabergmyra 2, 4051 Sola Tlf Rasmussen Transport Sig. Halvorsen Egersund AS ELEKTRISK MATERIELL FOR SKIP OG OFFSHORE TYSVÆR KOMUNE Eigestadveien Helleland Tlf Strandgt Haugesund Tlf Pb. 59, 4298 Torvastad Tlf: Gudmestad Leker & Modeller Nordsjøvegen Nærbø Tlf Gamle Sokndalsv Egersund Tlf Fax Sundvn. 22, 4250 Kopervik Tlf Lerang Asfalt AS Stangelandsvegen 60 Hognestadveien 131, 4340 Bryne 4051 Sola Tlf: Vi bygger nye Mob Nordvikgården 488 E-post: og har bygget Blomstølen Vi har sentral godkjenning Bil Service AS Varden Haugesund Tlf Røde Kors avisa Ystadveien 1, 5538 Haugesund Tlf Rogaland Røde Kors Rogaland takker annonsørene for den flotte støtten!

15 Postboks 277 Forus, 4066 Stavanger Tlf Fax Sandnes Klepp Sola Tlf Solakrossvegen 26, 4050 Sola Totalleverandør av tjenester innenfor ferdigstillelse! Onshore/offshore IKM Testing AS sola, SOLAgården. Tlf søker Avd: Sola Avd: Stavanger Tlf Fax Klinikken AS Stavanger Taxi Karmøy kommune støtter omsorgstiltakene Tlf Luramyrveien Sandnes Tlf Fax Pb. 74, 4367 Nærbø E-post: Mob Mob Fax Bøckmansgt Egersund Tlf: Ævestvollmarka Varhaug Tlf Jernbanegata 6 - Postboks Bryne Vårt kundesenter er åpent hver dag, hele året. VI ER HER. SPV Tlf: Fax: Nordsjøvegen, 4050 Sola E-post: Kjosavik AS Forus - Sandnes - Hillevåg - Bryne - Haugesund Tlf: The leading provider of supply bases & logist ic solut ions T o T he offshore indust ry norseagroup.com Risavika HavneRing TanangeR Tel: Kaigata Skudeneshavn Tlf NorSea NORSEAGROUP Røde Kors takker alle annonsørene for den flotte støtten! NORSEAGROUP Telefon Faks Mob Sinktekking Pipetekkin Takrenner Beslag Ventilasjon m.m. Nordsjøveien Kleppevegen 299, 390, Pb. 104, Ræge Sola 28 års erfaring i bransjen 32 års erfaring i bransjen Røde Kors avisa Rogaland 15

16 B-Blad RETURADRESSE: Postboks Drammen Røde Kors Rogaland hindrer og lindrer nød. Sven Kvia heier på dere og ønsker lykke til i arbeidet! Hyundai tilbyr et stort modellutvalg av moderne velutstyrte biler. Praktiske bybiler som i10 og i20, familiebilen i30 og folkesuven ix35. Alle med 5 års garanti og ubegrenset kjørelengde. Se kvia.no for mer info. Norges største forhandler av Opel og Hyundai Stavanger: Nesflåtveien 10 Tlf: Sandnes: Somaveien 1 Tlf: Flekkefjord: Sundegata 3 Tlf: kvia.no Følg oss på /SvenKvia

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011 Hva er Barnas Røde Kors? Barnas Røde Kors (BARK) er et aktivitetstilbud for barn i barneskolealder. Barnegruppene

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018!

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! KJÆRE FRIVILLIG Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! BRO er en kurshelg av frivillige for frivillige, med fokus på opplæring, mangfold og

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland April 2011 Innhold 1) Pre-camp for barneleirer med ledere 2) CISV strand & grillfest 3) Barneleir i Rogaland 2012 4) Verden i Stavanger Sommeren 2011 5) Ny juniorgruppe (15 26år)

Detaljer

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Hva skaper helse og livskvalitet? Der folk bor, leker, lærer,

Detaljer

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Sluttrapport «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Rehabilitering, 2010/3/0311, «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet», Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite`. Sammendrag:

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ.

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Den første høstmåneden er nå over og har vist seg fra sin beste side med masse deilig vær og mye tid til

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Velkommen til tredje trinn på Årvoll Aktivitetsskole! Ett stort Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 Sted: Storgata 34, 2.etasje, Bodø, 4. desember 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Jan-Ove Edvardsen Jostein Tilrem Paulsen Leder

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

PÅ INTERNASJONALT OPPDRAG Flere frivillige fra Røde Kors i Telemark gjør for øyeblikket en viktig innsats i hjelpearbeidet i Nepal.

PÅ INTERNASJONALT OPPDRAG Flere frivillige fra Røde Kors i Telemark gjør for øyeblikket en viktig innsats i hjelpearbeidet i Nepal. Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her Del: Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 9-2015 Til stede - nær deg I 2015 markerer Røde Kors sitt 150-års jublileum i Norge. Bli med oss i kampen for

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage PROSJEKTBESKRIVELSE SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage Innledning: To barnehager i Bodø har gjennomført et pilotprosjekt "Entreprenørskap i Barnehagen" også kalt Barnas Bedrift.

Detaljer

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016.

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Så er snart barnehage året 2015/2016 slutt og vi ser frem til sommerferie og late dager. Vi har hatt en fantastisk tid sammen med deres barn og vi har opplevd

Detaljer

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2011/3/0406 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3.-7 Oktober 41 10.-14 Oktober JUBILEUMSUKA Offisiell åpning av nye Granåsen barnehage av Ordføreren kl 13 Skifer friluftsuke

Detaljer

Sak nummer: 6 - Hovedprogram

Sak nummer: 6 - Hovedprogram - Hovedprogram 2017-2020 Forslag nr. 6.1: Linjenummer (hovedprogram/ langtidsplan): Hovedprogram. 69, 87, 99, 123, 140 og 164 Legge til ordene "blant annet" i hver linje, slik at hver setning blir lydene:

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram for Nordland Røde Kors 2017-2019 Sammen blir vi bedre og sterkere Handlingsprogram Nordland Røde Kors 2017-2019 Side 1 INNLEDNING Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors 2017-2019 er

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017 Visjon Hovedmål 1 BøF skal være en behovsrettet og profesjonell organisasjon og en viktig medspiller i lokalsamfunnet BøF skal bidra til å styrke nettverket i nærmiljøet. Bidra til å styrke og motivere

Detaljer

Utfordringer i lokal beredskap

Utfordringer i lokal beredskap KFB Totalforsvarkonferansen 18 april 2016 Utfordringer i lokal beredskap Kunnskap og tilstedeværelse Innhold Grunnleggende verdier og forankring Beredskap i Røde Kors Erfaringer fra 2015 Utfordringer 2016

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Litt fra ungdomsturen i sept. Offisiell åpning av den nye lekeplassen. Ny medarbeider ved House of mercy Litt om juleaksjonen

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015 Sted: Radisson Blu hotell, Bodø, 23. oktober 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruuth Kim Lindstrøm

Detaljer

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen Kirkens Sosialtjeneste Om Bokn Bufellesskap Målgruppe Individuell oppfølging, mestring og vekst Målsetting Metode-systematisk arbeidsmodell Vårt særpreg Faste

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

I n v i t a s j o n. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi. Ferie for alle

I n v i t a s j o n. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi. Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk,

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

MÅNEDSPLAN RÅDYR TLF UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 Barn, kropp og berøring 5. FOTOGRAFEN KJEM. 4. Møtedag Lek inne og ute

MÅNEDSPLAN RÅDYR TLF UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 Barn, kropp og berøring 5. FOTOGRAFEN KJEM. 4. Møtedag Lek inne og ute MÅNEDSPLAN RÅDYR TLF 51 78 60 20 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 3. 5. FOTOGRAFEN KJEM 6. MILJØDAG 4. 7. 41 10. 11. 12. 13. Tur/dag 14. 42 43 17. 24. FN-DAG 18. Andre 5 år! 25. 19. 26. Fellessamling

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

og minnes en måned med god stemning og spennende aktiviteter. Høsten har nå kommet for fult og vi har hatt noen ordentlige

og minnes en måned med god stemning og spennende aktiviteter. Høsten har nå kommet for fult og vi har hatt noen ordentlige Månedsbrev november HUSK PLANLEGGINGS DAGEN 11 NOVEMBER! BARNEHAGEN STENGT! VI SER TILBAKE PÅ OKTOBER og minnes en måned med god stemning og spennende aktiviteter. Høsten har nå kommet for fult og vi har

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015 Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle den kunnskapen og erfaringen som vi har fått gjennom driften av prosjektet ut i naturen, som ble innvilget av Extra Stiftelsen i 2014. Ut i naturen var

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Velkommen til andre trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

DNT en partner i folkehelsearbeidet

DNT en partner i folkehelsearbeidet DNT en partner i folkehelsearbeidet Folkehelse - hva er det? Hvorfor er vi opptatt av folkehelse, både på individplan og for fellesskapet? Hvordan arbeider DNT i forhold til folkehelsen? Hvordan kan du

Detaljer

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2009/3/0458 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av ADHD Norge Sør Trøndelag. 1 INNHOLD: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5:

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

Friposten juni/juli 2017

Friposten juni/juli 2017 Kjære frivillige, deltakere og andre samarbeidspartnere! August kommer fort nok og vi kan glede oss til følgende: Frivillig Onsdag: Starter igjen 16. august. Her er det mye spennende som skal skje utover

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

MÅNEDSBREV S N E H V I T

MÅNEDSBREV S N E H V I T MÅNEDSBREV S N E H V I T SEPTEMBER Vi har hatt en nydelig september, med god sol og temperatur. Vi opplever også at barna har funnet seg mer til rette, nye relasjoner og vennskap knyttes. September har

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND I en av våre mest kjente bergens sanger er de kjent for å blinke til gutta og snu seg vekk når de blinker tilbake fordi alle er frekke Dette stemmer ikke helt med

Detaljer

Usynlig manus. NEFU Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 2008/3/ Rehabilitering

Usynlig manus. NEFU Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 2008/3/ Rehabilitering Usynlig manus NEFU Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 2008/3/0339 - Rehabilitering 2 USYNLIG MANUS Innhold Forord. s.3 Sammendrag. s.4 Kapittel 1- bakgrunn for usynlig manus og prosjektets målsetning. s.6 Kapittel

Detaljer

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Tema:Den levende skogen Spurvene NOVEMBER 2015 Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Mandag Uke nr 45 (2-6.11) Tirsdag

Detaljer

Musikkaktiviteter kan være alt fra å prøve ut instrumenter, lære nye sanger og spille på frukt til å teste ut musikalske apper på ipad.

Musikkaktiviteter kan være alt fra å prøve ut instrumenter, lære nye sanger og spille på frukt til å teste ut musikalske apper på ipad. Hei alle sammen 2017 er startet, og i januar fikk vi alle noen nye venner og kollegaer på Sverdet. Vi fikk tre nye barn, som vi føler har glidd godt inn i gruppen vår, i tillegg til at John Derek og Katrine

Detaljer

ET SOSIALT HVERDAGSLIV UNIVERSITETSLEKTOR BRIT HAUGER OG 1.AMANUENSIS AUD E WITSØ NTNU

ET SOSIALT HVERDAGSLIV UNIVERSITETSLEKTOR BRIT HAUGER OG 1.AMANUENSIS AUD E WITSØ NTNU ET SOSIALT HVERDAGSLIV UNIVERSITETSLEKTOR BRIT HAUGER OG 1.AMANUENSIS AUD E WITSØ NTNU TO PROSJEKT Prosjekt 1: Se og hør nå her dette vil jeg si høyt! Brukers stemme i utvikling av BoA-skolen. Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Velkommen til Dialogkonferanse!

Velkommen til Dialogkonferanse! Velkommen til Dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Vær med! 1050 Pause 1105 Tiltak for en god hverdag hva fungerer og hvorfor 1130 Hverdagen teller jeg har en psykisk

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2014. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Tilvenningen er gått i gang og vi ser allerede nå at det kommer til å bli et godt år med fokus

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR ENDENE

MÅNEDSPLAN FOR ENDENE MÅNEDSPLAN FOR ENDENE Vi i personalgruppen føler at alle barna på vårt team, både «gamle» og «nye» har glidd fint inn i gruppen. 3 dager i uken har vi barnemøte fra kl. 9.30, her forteller vi eventyr,

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE MÅNEDSPLAN FOR VIPENE Dagene på Vipene er fylt med glede, latter, vennskap, gråt og sang. Opplevelsene er mange og det fylles på med nye inntrykk hver dag. Barnegruppen virker å "sette" seg og fellesskapet

Detaljer

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM Bodø Røde Kors og Kunst og kultursenteret gjennomførte i forbindelse med tv-aksjonen et fotoprosjekt rettet mot enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Bergenhus og Årstad Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte er konsekvensen

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer