innhold 4 Hva er Skagerak? 5 Hovedpunkter Virksomhet Skagerak Energi AS Skagerak Kraft AS Skagerak Nett AS 20 Årsberetning 28 Årsregnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innhold 4 Hva er Skagerak? 5 Hovedpunkter 2002 6 Virksomhet Skagerak Energi AS Skagerak Kraft AS Skagerak Nett AS 20 Årsberetning 28 Årsregnskap"

Transkript

1

2

3 4 Hva er Skagerak? 5 Hovedpunkter Virksomhet Skagerak Energi AS Skagerak Kraft AS Skagerak Nett AS innhold 20 Årsberetning 28 Årsregnskap 52 Fremtiden 57 Summary in English

4 Skagerak dette Visjon Skagerak skal være den viktigste kilden til et pulserende og kraftfullt lokalsamfunn. Skagerak-konsernet Skagerak Energi AS driver virksomhet innen kraftproduksjon og nettdrift. Konsernet omsatte for 1,98 milliarder kroner i 2002, en økning på 243 millioner fra oppstartsåret Konsernet har sitt hovedkontor i Porsgrunn, og er et datterselskap av Statkraft Holding AS, som er majoritetseier med 66,62 prosent. Telemarkkommunene Skien, Porsgrunn og Bamble har de øvrige andelene. I løpet av 2002 skjedde det ingen endringer på eiersiden. Skagerak hadde ved utgangen av året 851 fast ansatte. Utviklingsretning Med utgangspunkt i konsernets industrielle og finansielle kompetanse skal Skagerak vokse videre innen sine kjerneområder; kraftproduksjon og nettdrift. Konsernets kraftproduksjon og engrosomsetning ligger i det heleide datterselskapet Skagerak Kraft AS, som også forvalter en relativt stor fysisk og finansiell kraftportefølje. Konsernets nettvirksomhet ligger i det heleide datterselskapet Skagerak Nett AS, og omfatter overføring av energi på regional- og distribusjonsnettsnivå i Vestfold og Grenland. Sluttbrukervirksomheten ivaretas gjennom Fjordkraft AS hvor Skagerak Energi AS eier 48 prosent. Konsernet prioriterer å utvikle en sunn og sterk bedriftskultur basert på «et godt indre liv». Det er ventet ytterligere noe reduksjon i bemanningen i 2003, men hovedparten av overtalligheten som eksisterte etter dannelsen av Skagerak, er nå tatt ut. Arbeidet med å trimme organisasjonen til et effektivt og konkurransedyktig energikonsern uten flaskehalser vil bli prioritert. Statkraft 66,62% Skien 15,20% Porsgrunn 14,80% Bamble 3,38% Generalforsamling Styre Skagerak Energi AS Skagerak Kraft AS Skagerak Nett AS Skagerak Elektro AS 100% Energimåling AS 85% Andre forretningsområder Perpetum Energi og Miljø AS 80% Miljøbil Grenland AS 40% Fjordkraft AS 48% Naturgass Grenland AS 30% Vestfold Trafo Energi AS 34% Skagerak Varme AS 50%

5 Kraftvirksomheten vil videreutvikle posisjonen som den ledende kraftprodusenten i regionen. Fremtidig vekst kan skje både ved investeringer i ny produksjonskapasitet og ved bedre utnyttelse av eksisterende kraftproduksjonsanlegg. Nettvirksomheten skal videreutvikles gjennom modernisering og vedlikehold av det eksisterende nettet, samt investering i nye nett. Vinterens kraftsituasjon viste hvor sårbare vi er i Norge. Ikke fordi vi så ensidig bruker elektrisitet til oppvarming, men fordi vi utelukkende har gjort oss avhengig av vannkraft for å skape denne energien. For å møte fremtidige behov har Skagerak ambisjoner om å distribuere gasskraft til Østlandet. Også fjernvarme er et område som prioriteres. Allianser kan være naturlige innslag for å styrke og utvikle virksomheten. Skagerak skal være en regional motor og samtidig hente ut nasjonale fordeler gjennom Statkraft-alliansen. Med utgangspunkt i konsernets kompetanse skal Skagerak skape en industriell utvikling basert på lønnsom vekst. kjerneverdier Utvikling og vekst forutsetter et velfungerende «indre liv». Derfor etterlever både den enkelte arbeidstaker, ledelsen og konsernet som helhet Skageraks kjerneverdier: Åpenhet og tydelig kommunikasjon Utvikling og fornyelse Inspirasjon og arbeidsglede Ivaretakelse og å bry seg om 2002 kort fortalt Et spesielt år med store svingninger i strømprisen. Omstillingsprosessen etter fusjonen tok også i 2002 mye ressurser. Sterkt årsresultat som følge av både fremsynthet og heldige disponeringer Hovedtall Skagerak Energi Konsern Enhet Årsresultat Hele kr Investeringer Hele kr Balanse 31.12: Likvide midler Hele kr Egenkapital Hele kr Totalkapital Hele kr Nøkkeltall: Tilført kontantstrøm fra årets virksomhet Hele kr Personal: Ansatte Antall Produksjon og salg: Produksjon (etter pumping og tap) GWh Hel- og deleide kraftstasjoner Antall skagerak årsrapport 2002

6 virksomhet

7

8 Konsernsjef Hans August Hanssen er godt fornøyd med Sett bort fra de skyhøye strømprisene.

9 kost kraftig Jeg skal være ærlig med deg, sa Hans August Hanssen og fylte koppen med beksvart kaffe. Vi hadde snakket i en time; om resultater, avkastning, lønnsomhet, synergier, effektivisering og Skageraks indre liv. Det hadde vært en positivitetsflom uten linjebrudd. Så kom de høye strømprisene på bordet. Jeg skal være ærlig, gjentok Hanssen. Jeg syntes det var ok da det startet. Det var selvfølgelig bra for oss. Men så ble det ekstremt. Altfor ekstremt. Det ble rett og slett for mye av det gode. Kraftuttrykk 2002 ble det store strømsnakk-året. Da hvert eneste lunsjbord fikk sine eksperter på magasinfylling og krafteksport. Da de fæle energiselskapene ble omtalt i langt sterkere kraftuttrykk enn watt og ampere. Det smalt noen sikringer, kan du si. Økonomisk var det selvfølgelig gunstig for oss at strømprisen økte, men det er ikke ønskelig at det skjer på denne måten. Ikke med disse svingningene, ikke med all støyen og slitasjen det medfører. Vi ønsker oss en stabil, noe høyere pris enn hva som har vært tilfellet de siste åra. Det er tross alt slik det er. Elektrisk kraft er blitt en vare. Eierne våre skal ha avkastning, og helst en avkastning som er noe høyere enn en vanlig bankrente. Ergo må vi tjene penger. Og staten tar jo sitt. Det legger press på inntjeningen. Men penger har da Skagerak tjent. Samlet hadde konsernet et overskudd etter skatt på 459 millioner kroner i Si det på styrerommet, og det nikkes fornøyd. Si det høyt på bussen, og spenningen nærmer seg kokepunktet igjen. Et overskudd på nesten 500 millioner høres mye ut, men ser man hva vi er verdsatt til, vel 12 milliarder, så er det ikke allverden, påpeker Hanssen. Beskyldninger om grådighet har han hørt i hele vinter. Alle har fått samme svar. Vi har opptrådt på den måten vi skal. Vi har rammebetingelser å forholde oss til. Årsaken til de høye strømprisene skyldes ikke grådighet fra vår side. Som vi har 9 skagerak årsrapport 2002

10 forsøkt å formidle i mediene, så skyldtes prisoppgangen naturgitte forhold og at vi har skjøvet et problem foran oss i mange år. Etterspørselen etter kraft økte femseks ganger i løpet av 90-tallet uten at noen gjorde noe med tilgangen. Det ble knapt snakket om. Men har markedet fungert? Det vil jeg da påstå. Når det er knapphet på en vare, stiger prisen og forbruket går ned. Slik har det også vært her. Men måten det har skjedd på, har vært brutal. Den tøffe vinteren Vinteren 2002 var ikke bare brutal for forbrukerne, den var også brutal for de ansatte i Skagerak, understreker konsernsjefen. Da prisene steg på høsten, startet linjene å gløde på sentralbordene våre. Og da regningene dalte ned i postkassene over nyttår, gikk det fra lavspent til høyspent i det samme telefonsystemet. Uheldig og utrivelig, sier Hanssen. Det har vært mye støy som har medført stor slitasje på de ansatte, ikke minst for de som sitter i kundemottaket vårt. Vi har alltid opplevd et veldig engasjement i Telemark, men i vinter har det vært så det holder. Midt oppi stormen håper jeg at alle ansatte ser at jobben vi legger ned gir resultater. Alt er bygget på en felles innsats der alle bidrar. Det gleder meg å se den stå-på-viljen og den positive innstillingen som lever i Skagerak, roser sjefen. Utfordringene var mange da 13 uavhengige selskaper ble samlet til ett konsern i Skagerak i Etter to års drift er de fleste hindringene allerede tilbakelagt. Vi var over 1000 ansatte da vi startet, og bemanningstilpasningen har vært en av de viktigste oppgavene for å få trimmet organisasjonen. Nå er det meste på plass. Totalt har 226 personer fratrådt, hvorav cirka halvparten med ulike sluttpakker eller førtidspensjon. Det har vært en ryddig og ordentlig prosess i tett samarbeid med de tillitsvalgte som har gjort en kjempejobb. Hånd i hånd med nedbemanningen har Hanssen vært opptatt av å bygge en enkel selskapsstruktur uten flaskehalser. Vi har fjernet lederstillinger og ledernivåer siden Skagerak ble en realitet. Det ligger ingen dramatikk eller sensasjon i det. Det er helt nødvendig for å kunne skape en effektiv organisasjon. Med færre ledd og raske beslutninger, sier han. skagerak årsrapport Det indre livet Det er nå to år siden juristen Hans August Hanssen for første gang åpnet døra til sitt Skagerak-kontor, trådte inn, og lot døra stå åpen. Jeg var spent på mottakelsen. Det var noen og enhver som var skeptiske til en konsernsjef uten faglig kompetanse, men jeg synes vi er kommet et godt stykke på vei. Vi skal skape resultater for eierne våre, men også ta vare på det indre livet i bedriften. Pene ord? Ja, men det må være mer enn det. Uten arbeidsglede, miljø og en positiv bedriftskultur, kan vi aldri nå målene våre. Og heller ikke resultatene. Hva gjør du konkret?

11 Personlig prøver jeg å være så tilgjengelig som mulig. Jeg er opptatt av åpenhet. Det er en forutsetning for å skape tillit. Samtidig gjør vi det vi kan for å bygge opp lagfølelsen. Samhandling, for å sitere Nils Arne Eggen. Det er ikke bare i ord at Skagerak samspiller med lagidretten. Konsernet er hovedsponsor for regionens to flaggskip, Odd Grenland og Larvik Håndballklubb. Den tidligere friidrettsutøveren, fotballsparkeren og skihopperen Hanssen benekter at det er hans personlige sportsinteresse som er grunnlaget for samarbeidet. Nei, men jeg har vel ikke akkurat bremsa, innrømmer konsernsjefen. Det er likevel et dypere motiv. Positive ambassadører Både Odd og LHK er suksessrike lag, de sprer positivitet, og på den måten er de gode ambassadører for det vi ønsker å oppnå. Samtidig er det populære tiltak blant både ansatte og kunder. Liksom Vestfold-festspillene og Ibsenhuset, der vi også er med. Men også i Skagerak er selvfølgelig egne resultater de viktigste. Ikke Odds, ikke LHKs. Og til tross for mye støy og slitasje, er det fornøyde klapp på ryggen i Skagerak-garderoben også. Vi retter mikrofonen mot kaptein Hanssen. Hva føler du nå? Jeg er godt fornøyd med resultatet i 2002, svarer Hanssen. Hvorfor gikk det så bra? Det er flere årsaker til det. Selvfølgelig betød prisøkningen en del, men bare fordi vi hadde disponert vannet i magasinene på en klok måte. Uten vann, ingen kraft. Uten kraft, ingenting å selge. Det hadde vi. Som følge av god analyse og også noe flaks, kanskje. Ny utfordring Nå venter nye utfordringer i 2003, og noen gamle: Få eierne til å dra i samme retning. Fortsette den lønnsomme veksten. Øke avkastningen til noe mer enn bankrente. Fortsette trimmingen av organisasjonen. Jobbe med det indre livet. Få ned sykefraværet ytterligere. Vi ser hele tiden etter vinn-vinn-situasjonene. Vi er på et kjempelag, det må vi utnytte. Den ene hovedutfordringen er å hente ut synergiene regionalt. Den andre er å hente ut synergiene i det samarbeidet vi har med Statkraft-alliansen. Sistnevnte må vi se mer på fremover, sier Hanssen. I tillegg har man altså fått en tredje hovedutfordring i løpet av Og i tilfelle de ansatte glemmer det, og Hanssen glemmer det, vil et par tusen telefoner legge igjen en glødende huskelapp når strømregningene igjen finner veien til kassene. Hanssen setter fra seg kaffekoppen. Den er tom nå. Ikke en dråpe i magasinet. Kraftsituasjonen og høye kraftpriser er en grunn til at tilliten fra våre kunder har fått en ripe i lakken. Det må vi bare innse, sier han, og på tampen av en lang prat om et positivt år for Skagerak Energi, tar han selvkritikk på bransjens vegne. Tidligere var energiselskapene arrogante og lyttet lite til kundene. De hadde monopol, de var kapitalsterke. Men etter dereguleringen er det en helt ny verden. I dag stilles helt andre krav til service og informasjon. Kort sagt må vi ta kundene mer på alvor. Det skal vi gjøre i Skagerak Energi, lover Hans August Hanssen. Vi har både kapasitet, gode medarbeidere og kapital til å utvikle oss videre. 11 skagerak årsrapport 2002

12 SKAGERAK KRAFT Drømmen om Elin ligger 858 meter inn i Valdres-fjellet. Den kostet 230 millioner kroner.

13 Elins veien til hjerte Her er det! sa Harald Lundgård i Skagerak og stoppet bilen foran en diger metallport. Hva mente han med Her er det? Vi hadde tatt turen til Valdres for å betrakte den nye kraftstasjonen i Åbjøra. Mange mil var tilbakelagt. Et hundretalls millioner var investert. To års byggetid og flere års planlegging var historie. Jeg vet ikke hva vi hadde ventet oss, men i hvert fall noe helt annet enn en garasje. Så gled porten til side. Det var ingen garasje. Det var veien til jordens indre. Konsesjonstrøbbel Moderniseringen av Åbjøra kraftverk startet 1. august Eller egentlig lenge før det. Tidligere Vestfold Kraft Energi AS ønsket i utgangspunktet å bygge nye vannveier for å øke slukeevnen og energiproduksjonen, men den lange behandlingstiden for konsesjonssøknader i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) stoppet drømmen. Det gamle kraftverket fra 1951 var helt nedslitt. Vi kunne ikke vente på en konsesjonsrunde på minst seks år, kanskje åtte år, før vi gjorde noe, sier prosjektleder Tryggve Frøland i Skagerak Kraft AS. Den beste økonomiske løsningen ble å pensjonere den gamle kraftstasjonen og bygge en ny. Dermed holdt man seg innenfor reguleringskonsesjonen for det gamle kraftverket, og trengte bare en enkel anleggskonsesjon. Noen full utnyttelse av potensialet var det ikke. Gamle Åbjøra produserte skagerak årsrapport 2002

14 GWh, mens det nye kraftverket kan produsere rundt 500 GWh i et normalår. Slukeevnen er den samme, men effekten bedre på grunn av bedret totalvirkningsgrad. Vi ønsket opprinnelig å øke slukeevnen til 36 kubikkmeter i sekundet. Det ville gitt oss 525 gigawattimer i et normalår og bedre mulighet for døgnregulering. Men den lange konsesjonsrunden stoppet oss, forklarer Frøland. Dermed ble det investert 230 millioner kroner for å øke produksjonen med beskjedne 35 gigawattimer. Dårlig økonomi? Frøland ser det ikke slik. Sammenlignet med andre alternativer, var dette det optimale. En oppgradering av den gamle stasjonen var det som konkurrerte nærmest, understreker Frøland. skagerak årsrapport Festen er over Fortsatt står de der, de tre gamle generatorene som trofast leverte sin kraft gjennom femti år. Fortsatt muskuløse, fortsatt pene i tøyet. Men tiden har løpt fra dem, og tiden har løpt fra deres skaper. Festen er over for The British Thomson-Houston & Co Ltd fra Rugby i England. Fabrikken ble nedlagt for mange år siden, og mot slutten var det knapt deler å oppdrive. Ei heller kunnskap. To pensjonister i Sørumsand kan mye om slike generatorer, men vi kunne liksom ikke satse på dem framover, sier Harald Lundgård som viser oss rundt i Åbjøra. Trafoene i det gamle anlegget er ikke blant de sikreste lenger. Lundgård anbefaler oss ikke å gå forbi dem. I stedet leder han oss gjennom en gangtunnel til den nye stasjonen. Inn til den nye herligheten. Og ingen er visstnok herligere enn Elin. Nåja. 858 meter inn i fjellet finner vi henne. Førsteinntrykket er at hun er for høy for oss. Generatoren fra Østerrike er en drøy etasje fra topp til tå. Hun er ikke

15 spesielt vakker heller, innpakket i fjell, betong og metaller. Fast følge har hun også. Turbinen, en tørst kar, sluker 24 kubikkmeter i sekundet. Som resultat snurrer han 500 omdreininger i minuttet. Med andre ord: Hun er høy og stygg, han er full og svimmel. Men Harald Lundgård liker det nye paret. Alt er mye enklere, alt går på data nå. I gamle Åbjøra, med vannstyrte ventiler, måtte vi være tre mann for å starte opp anlegget, og det tok lang tid. Nå er det bare noen tastetrykk. Etter tre minutter er vi oppe og går på tomgang. Etter åtte minutter er vi oppe i full drift. Og vi trenger ikke kjøre det herfra heller. Vi kan fjernstyre anlegget fra Porsgrunn, forteller Lundgård. Sjefene fornøyd Den 28. november 2002 sa Skagerak takk og farvel til gamle Åbjøra. I primo desember var det nye anlegget i kommersiell drift. Prosjektleder Frøland mener at selve utbyggingen stort sett gikk etter planen. Enkelte leverandører hadde sine problemer underveis, men det ga ikke store konsekvenser. Også ferdiggjøringen av ny maskinsal, ny atkomsttunnel, ny trykksjakt og nytt utløp gikk fint. Vi visste at det var svakhetssoner i fjellet i området. Men med geologisk kunnskap hos konsulenter og i egen organisasjon har vi også mestret dette. Boringen av selve trykksjakten var et spenningsmoment. Etter å ha sprengt ferdig tunnel både over og under sjakten, ble det boret fra toppen. Vi boret et 40 centimeters pilothull og traff nesten innertieren, sier Frøland. I Porsgrunn sitter energidirektør Karsten Fretheim og smiler. Prosjektstyringen har vært god og totalprisen havnet under budsjett. Joda, jeg er godt fornøyd, nikker Fretheim. Skagerak-direktøren rår nå over 25 egne kraftverk, hvor Åbjøra er det nyeste. Vi var jo ute etter noe større produksjonskapasitet, men det ville tatt årevis å behandle. Å ruste opp det gamle verket hadde vært meningsløst. Nå har vi fått et topp moderne anlegg med høyere effekt og større virkningsgrad. Å kunne fjernstyre anlegget gjør det enkelt å starte og stoppe anlegget som vi vil. Det tar bare noen minutter fra vi trykker på knappen til vi kjører strøm i nettet. På den måten kan vi hente ut en ekstra gevinst, sier Fretheim. Turbulent år Året 2002 ble et turbulent år i kraftmarkedet, spesielt høsten med lite tilsig og svært høye priser. Heldigvis hadde Skagerak nok vann i magasinene til å dra nytte av prisøkningen. Problemet i Åbjøra er paradoksalt nok for mye vann. Hvert år taper vi vann i Åbjøra fordi reguleringen ikke er god nok. Hadde vi stått helt fritt, og hatt en helt annen regulering, kunne vi tatt imot mer vann. Nå har vi ikke mulighet til å ta ned alt, forklarer Karsten Fretheim. Anlegget er altså splitter nytt, men fortsatt er det det samme vannet som skaper kraften. Fra magasinene Helin, Flyvann, Tisleifjord, Storevann og Ølsjøen fosser vannet gjennom kraftstasjonen i Åbjøra, skaper ettertraktet strøm i nettet, før det faller fortjent til ro i Aurdalsfjorden. Slik har det fosset i 52 år, og slik skal det fosse i mange tiår framover. Og midt oppi det hele står Elin, generatoren som ved hjelp av turbinen gjør vann til vin. Lenge var hun bare en drøm. Nå er hun våt virkelighet. 15 skagerak årsrapport 2002

16 SKAGERAK NETT De lever av å rette opp feil. Men må ikke gjøre feil selv. Det kan få alvorlige konsekvenser.

17 vrange når nettene blir Med hjelm, visir og flammesikkert tøy klatrer Ingar Østby og Pål V. Svendsen opp i trafostasjonen nord for Hedrum kirke. Klatreskoa klamrer seg rundt stolpene i ren engstelse. Det knaker idet Ingar tar det siste steget mot toppen. I ledningsnettet rundt ham pulserer en dødelig spenning på volt. Den er forhåpentligvis koplet ut nå. Kontroller! sier Pål, og rekker prøvestaven opp til sin kollega. Ingar posisjonerer seg. Retter litt på visiret. Så fører han prøvestaven mot kablene. To timer tidligere: Mobiltelefonen ringer hos Bjørn Gunnar Andersen i Larvik. Som en av syv driftsvakter hos Skagerak Distribusjon Midtre vet han hva det innebærer. Det er feil på nettet. Andersen griper røret. Nettservice! Han lytter, han nikker, han ser alvorlig ut. Klorer ned et stedsnavn på papir. Sier «vi kommer!» og ikke så mye mer. Så legger han på. Raskt og bestemt. Ingen tid til snikk-snakk. Det er hektisk her, sier Bjørn Gunnar Andersen. Men alt er ikke ambulansevirksomhet. Skal du bygge hus og må ha provisorisk strøm, er det hit du ringer. Skal du ha ned et tre på tomta di, ordner vi det. Skal du drenere, må vi sjekke om det er kabler i bakken. Vi er et serviceorgan som jobber direkte mot publikum for å sikre stabil strøm og rette feil så fort som mulig. Og det er mye feil på denne tida av året. Kulde og snø skaper problemer. Problemer som Lyden av Nokia en fyller rommet. Som du ser: Det står ikke stille her. Sist han sjekket viste telefonen 131 timer med inngående samtaler, bare 17 skagerak årsrapport 2002

18 30 timer med utgående. Ut av hylla henter han en statistikk fra En statistikk som viser antall oppdrag for nettservice-avdelingen i Larvik: 106 jordfeil ble rettet, 1207 kabler påvist og gravd frem, 271 byggestrømskasser satt opp og tatt ned, 560 installasjonsmeldinger behandlet, og 1658 utrykningsoppdrag gjennomført. De store tingene tar vi med en gang. De små kan vi vente med til dagen etter. Kort responstid er viktig, sier Bjørn Gunnar Andersen. 24 timers service Hver dag, hele døgnet, er syv mann på jobb: én driftsvakt og seks montører, som gjør alt de kan for å sikre stabil strøm til Larvik og Sandefjord. Driftssentralen i Larvik er selve hjertet. Sentralens leder, Ørnulf Charlesen, låser oss inn på kontrollrommet. Det er som å vandre inn i en Bond-film. Datamaskiner i to rader fyller midten. Sideveggene bærer brede tavler med intrikate ledningsnett. Larvik på den ene veggen, Sandefjord på den andre. Sandefjord ser ut som en arkitekts verk, Larvik som om den var tegnet av en femåring. Sandefjord har et mye bedre nett enn Larvik, det er bedre planlagt, det er nyere. Sandefjord er som en highway, mens Larvik har vært preget av småkonger, sier Charlesen. Han setter seg i sjefsstolen. Taster litt på maskinen. Herfra kan du mørklegge Torp flyplass, om du vil. Eller gjøre tv-kvelden svart for den gretne naboen. Men Ørnulf Charlesen har edle hensikter. Vi har våre beredsskapsplaner. Til sykehuset har vi flere veier vi kan lede strømmen inn. Det samme har vi til Torp. Men vi har jo våre kritiske punkter, som vi kontinuerlig forsøker å forbedre og da gjerne sammen med våre kunder. På scooterjakt Kong Vinter er hovedfienden. Tung snø betyr trær mot linjene og masse feil. Derfor tok vi et krafttak for å rydde høyspentnettet i høst. Bare en liten pisk på høyspenten i Lardal, så detter strømmen ned. Da må vi reise ut og ta den vekk. Hvordan finner dere den? Det er ut på scooter for å leite, da. Det kan selvfølgelig være vanskelig innimellom. Det er tross alt noen tusen trær oppover der, poengterer Charlesen, som lar andre krangle om strømpriser. Hans oppgave er at det skal lyse hos deg, koste hva det koste vil. Derfor slåss han ufortrødent videre mot værguder og Lardal-skog. Og er det ikke trær, så er det fugler. Joda, sier Ørnulf Charlesen.- Vi har litt trøbbel med ansamlingen av fugler langs Lågen. Eller for å snu på det: Vi er lite glade i linjene over den. Vi henter ned noen svidde svaner i løpet av året. skagerak årsrapport Nye linjer opp Noen meter bortenfor kontrollrommet sitter ingeniørene i planavdelingen. De tenker og tegner og klør seg i hodet. Nye linjer må opp. Gamle linjer må ned. De ferdige planene havner på pulten til Geir Døvle Svendsen, avdelingsleder i montasjeavdelingen. Det er rigging av høyspentlinjer, bygging av nye trafoer og legging av kabler, forklarer han.

19 Men forklaringen sier lite om dimensjonene på arbeidet. En høyspenttrasé er ti meter bred og flere kilometer lang. Det betyr trefelling til frokost og trefelling til kvelds. Så skal mastene opp og kablene strekkes. Det blir noen tusen meter, ja. Og når høyspentmastene står der, og kablene ligger der, er arbeidet langt fra over. Trær vokser, som kjent og den tunge snøen er allerede nevnt. Da rekvirerer montasjeavdelingen hos Skagerak et helikopter, henger ei kjempesag under farkosten, og sager seg vei oppover Lardal-skogene. Linjerydding, kalles det. Og bør ikke kombineres med bærplukking og elgjakta, gliser Geir Døvle Svendsen. Strømmen tilbake Montørene Ingar Østby og Pål V. Svendsen bør helst ikke glemme noen ting der de henger i trafoen ved Hedrum kirke. Ikke hjelmen, ikke visiret, ikke det flammesikre tøyet, ikke sikkerhetsinstruksene og slett ikke prøvestaven som tester om de voltene er koplet ut. Heller ikke jordingsapparatet. I tilfelle en idiot skulle skru på strømmen igjen før vi er ferdige, sier Pål. Det har ikke skjedd så langt, og det skjer ikke i dag heller. Pål og Ingar retter feilen, klatrer ned, og slår nummeret til driftsvakta for å rapportere. Nok en gang fyller lyden av Nokia-telefonen gangene hos Skagerak i Larvik. Bjørn Gunnar Andersen tar den umiddelbart. Ingen skal vente her, forklarer han. Hos mange bedrifter må du høre pausemusikk i en halvtime før du får svar. Jeg håper aldri vi kommer dit. Det skal vi ikke heller. Dette er faktisk veldig moro.

20 årsberetning

21

22 årsberetning Generell innleding Skagerak Energi AS er et resultat av fusjonen mellom Skiensfjordens kommunale kraftselskap AS (SKK) og Vestfold Kraft AS (VK). Fusjonen hadde virkning fra 1. januar Konsernet har sitt hovedkontor i Porsgrunn, og er et datterselskap av Statkraft Holding AS, som er majoritetseier med 66,62 prosent. Øvrige eiere er kommunene Skien (15,20%), Porsgrunn (14,80%) og Bamble (3,38%). Konsernets kraftproduksjon og engrosomsetning ligger i det heleide datterselskapet Skagerak Kraft AS, som også forvalter en relativt stor fysisk og finansiell kraftportefølje. Konsernets nettvirksomhet ligger i det heleide datterselskapet Skagerak Nett AS, og omfatter overføring av energi på regional- og distribusjonsnettsnivå i Vestfold og Grenland. Sluttbrukervirksomheten ivaretas gjennom Fjordkraft AS hvor Skagerak Energi AS eier 48 prosent var et spesielt år for bransjen. Man opplevde både historisk høyt og historisk lavt nivå i magasinene. Den tørre høsten med rekordhøye strømpriser ga et sterkt press på marginene mot sluttbrukerne. Noe som medførte stor mediaoppmerksomhet og forsterket pågang fra kundene. I tillegg hadde Skagerak Energi en rekke interne utfordringer i Omstillingsprosessen etter fusjonen krevde også dette året store ressurser, med bemanningstilpasning og effektivisering som sentrale oppgaver. Resultat og utbytte/disponering Skagerak Energi konsern omsatte for 1,98 milliarder kroner i 2002, en økning på 243 millioner fra millioner kom fra salget av produsert kraft og 950 millioner fra nettvirksomheten. I tillegg hadde man 214 millioner i andre driftsinntekter. Konsernets driftsresultat for 2002 endte på 830 millioner, hvorav 624 millioner fra kraftproduksjonen og 250 millioner fra nettvirksomheten. Det er en vesentlig bedring fra 2001 da det samlede driftsresultatet ble 520 millioner. Den positive utviklingen er gledelig, men er delvis begrunnet i betydelige engangserstatninger, samt økte driftsrammer i det første året i en ny reguleringsperiode. Driftsresultatet for Skagerak Kraft (624 millioner) ga rundt 12 prosents avkastning på bokførte anleggsvedier. Driftsresultatet for Skagerak Nett (250 millioner) ga rundt 9 prosents avkastning på kapitalen. Korrigert for avsetninger knyttet til restrukturering, har Skagerak Nett en avkastning på 10 prosent i Årets regnskap er belastet med 30 millioner til fortsatt omstilling og bemanningstilpasning etter fusjonen. Salg av kraft til sluttbrukerne ble fra 2. kvartal i 2001 overført til Fjordkraft AS, som eies 48 prosent av Skagerak Energi AS. Som i fjorårets årsrapport er resultatet fra dette området innarbeidet i regnskapet som en del av finanspostene. Samlet har Skagerak Energi-konsernet et overskudd på 459 millioner i Årsoverskuddet for Skagerak Energi AS ble på 285 millioner. Styret anbefaler at årets overskudd i Skagerak Energi AS disponeres slik (i tusen kroner): skagerak årsrapport Til utbytte Tilføres annen egenkapital Sum disponert

23 Etter disponering av årets overskudd utgjør morselskapets frie egenkapital som lovlig kan deles ut som utbytte 170 millioner. Finansiell stilling og kontantstrøm Konsernets samlede balanse utgjorde pr ,3 milliarder kroner, og den bokførte egenkapitalen var 7,5 milliarder. Konsernets samlede investeringer i kraftproduksjon sto bokført med 5,0 milliarder. Bokført verdi av nettet var 3,5 milliarder. Konsernets samlede rentebærende gjeld er 1,3 milliarder. Konsernet har samtidig langsiktige trekkfasiliteter på 1,6 milliarder som løper frem til 2006, hvorav 150 millioner var trukket pr Konsernet nedbetaler omlag 60 mill. kroner årlig på obligasjonslån. Kontantstrømmen for konsernet var god i Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter var på nær 350 millioner til tross for en økning i kortsiktige fordringer på over 600 millioner. Konsernet investerte omlag 480 millioner i 2002, hvorav 250 i kraftproduksjonen og 230 millioner i nettvirksomheten. Den langsiktige gjelden økte med 220 millioner kroner i løpet av året. Kraftproduksjonen Kraftproduksjonen foregår i hel- og deleide kraftverk spredt over store deler av Sør-Norge. Skagerak Kraft har selv driftsansvaret for 25 kraftstasjoner med en midlere årsproduksjon på 2700 GWh, mens selskapets totale midlere årsproduksjon er på 4800 GWh var et turbulent år i kraftmarkedet. Spesielt den tørre høsten, som ga svært høye priser, skapte uro. Når man ser året under ett, var likevel ikke strømprisen spesielt høy i Systemprisen endte på 201,03 kr/mwh. I 2001 var den til sammenligning 186,49 kr/mwh. Norge hadde en total produksjon på 129,7 TWh i 2002, hvilket var 10,4 TWh mer enn forbruket og 8,7 Twh mer enn i Nedgangen i det nasjonale forbruket skyldes først og fremst et mildt år. Den høye produksjonen kom som en følge av de høye magasinfyllingene på våren/sommeren. I likhet med andre norske produsenter var Skagerak Kraft avhengig av å produsere mye strøm første halvår for å redusere risikoen for vanntap på høsten. På våren var nivået i magasinene historisk høyt etter en snørik vinter. I løpet av året sank nivåene i magasinene historisk lavt etter den tørreste høsten siden Skagerak Krafts gode årsresultat har sin årsak i både fremsynthet, treffsikker analyse og heldige disponeringer. Produksjonen økte i løpet av 2002, og produksjonen var høyest andre halvår, da prisene var høye. At det var mye vann igjen i magasinene da nedbøren uteble i høst, var avgjørende for å kunne nyte godt av de høye prisene. Samtidig hadde selskapet forhåndssolgt lite, og til sammen var dette vesentlige faktorer for det gode resultatet. Produksjonen nådde sin topp i uke 50 da det ble produsert 150 GWh, som var mer enn noen annen uke gjennom hele året. Det sammentraff med de høyeste strømprisene i hele Skagerak Kraft AS selger sin produksjon i det nordiske engrosmarkedet og dette er et marked preget av store svingninger. Selskapet har som mål å maksimere 23 skagerak årsrapport 2002

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) Nøkkeltall Første

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002 Naturen i arbeid Første kvartal 2002 STATKRAFT FØRSTE KVARTAL 2002 Sammendrag Statkraft viser samlet et konsernresultat på 1.432 mill. kr før skatt i første kvartal. Dette er 35 mill. kr mer enn i første

Detaljer