Trøndelag Bildende Kunstnere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trøndelag Bildende Kunstnere"

Transkript

1 Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2013

2 INNHOLD Dagsorden...03 Årsmelding Styrets beretning...04 Regnskap Budsjettforslag Trøndelagsutstillingen Regnskap Trøndelagsutstillingen, budsjettforslag Trøndelagsutstillingen 2012 Rapport Statutter, Trøndelagsutstillingen Rapporter fra komiteer og utvalg Innkomne forslag... Tillitsvalgte siste periode Valgkomiteens forslag Medlemsoversikt Vedtekter for TBK Handlingsplan for TBK

3 Årsmøte 2014 TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE STED: Trøndelag Senter fpr Samtidskunst TID: Mandag kl. 18:30 20:30 DAGSORDEN 1. Åpning 2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden. 3. Valg av møteleder, referent og godkjennelseskomiteen 4. Godkjenning av fullmakter, observatører og tellekorps 5. Årsberetning 2013, revidert regnskap 2013 og budsjettforslag for TBK Årsberetning 2013, revidert regnskap 2013 og budsjettforslag for Trøndelagsutstillingen Rapporter fra utvalg og komiteer 8. Innkomne forslag 9. Valg FULLMAKT: Jeg bekrefter herved at:. Har fullmakt til å avgi stemme for undertegnede ved saker og valg, under TBKs årsmøte Underskrift:. 3

4 Styrets beretning for 2013 Styret har i perioden konsentrert seg om å utforme en oppdatert og styreprotokoll i digital og fysisk versjon. Styret fikk dessverre ikke innvilget søknad til Norsk kulturråd om fagpolitisk synliggjøringsprosjekt og støtten fra Nord- Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune var i 2013 mindre enn ventet. Styreleder og nestleder deltok på NBKs Landsmøtet mai i Oslo. Hilde Tørrdal ble valgt som ny styreleder i NBK. Revidert handlingsplan for TBK ble presentert på et medlemsmøte. Endelig utkast ble konkretisert med egne tiltak etter anbefalinger fra deltagere på medlemsmøtet. Styrets nestleder har deltatt på møte i Ålesund sammen med Anita Bjørklund i Nettverk for Landsdelsutstillingene. Nettverket er viktig for å få informasjon om utviklingen og sikre videreføring av ordningen gjennom felles strategi. Torhild Aukan holdt høsten 2013 informasjonsmøte vedrørende nye søknadskriterier og prosedyrer på et åpent møte hos LKV, ut i fra informasjon fra NBK. UKS har gjennomført en landsomfattende kunstnerundersøkelse, hvor TBK-styret leste igjennom et eksempel på undersøkelsen. TBK bifaller initiativet og har anbefalt at alle medlemmer svarer på undersøkelsen. LKV inviterte TBK-styret til infomøte vedrørende utvikling av regional ressursside for kunstnere og med presentasjon fra VISP i Bergen. Dette ses som en oppfølging av orienteringsmøte vedrørende prosjektet. Styret har lagt dette inn som et satsningsområde i handlingsplanen. Nestleder deltok på hastemøte arrangert av NBK vedrørende foreslåtte kutt innenfor kultursektoren i revidert statsbudsjett. Møtet resulterte i landsomfattende kunstneraksjon, hvor TBK samarbeidet med atelierfellesskapet Rake om publisitet og aksjonering. Styreleder har vært i kontakt med NTNU vedrørende etablering av et etterutdanningstilbud for kunstnere innen kulturelt entreprenørskap, noe alle kunststudenter også trenger i sin utdanning. I perioden har deler av søknadsportalen for medlemsskap i organisasjonen vært nede, dette ble oppdaget og fikset slik at søknader blir sendt fra portalen til TBKs mail. Medlemsstatus er i dag 122 med to nye medlemmer tatt opp direkte og 4 søknader må behandles av kunstnerisk råd før evt. opptak. Styret har i perioden bestått av Styreleder: Stein Erik Hansen Nestleder: Ann Lundström Styremedlemmer: Tore Reisch, John Slettahjell Cathrine Dahl, vara Marius Amdam og Ørjan Aas. Stein Erik Hansen Ann Lundström Tore Reisch John Slettahjel Cathrine Dahl Styreleder Nestleder styremedlem styremedlem styremedlem 4

5 Revidert regnskap

6 Budsjettforslag 2014 Trøndelag Bildende Kunstnere Budsjett Budsjett Tilskudd Nord-Trøndelag fylke Tilskudd Sør-Trøndelag fylke Organisasjonsstøtte Medlemskontigent Sum inntekter Utgifter Styrehonorar * Møtehonorar styret Arbeidsgiveravgift (14,1 %) Reiser styret Honorar Web utvikling Kontorhold- TSSK inkl. kontor og regnskap Webhotell/domene 300 Honorar valgkomité Gaver inkl. personalkostnader 2700 Innkjøp programvare Mac Valutautgifter 500 Sum utgifter Resultat Balanse Egenkapital Resultat Egenkapital Budsjettkommentar: Sittende styret år 2013/14 tar ikke ut fullt honorar for januar og februar Derfor reduseres styrehonoraret i 2014 ned til kr Dette for å styrke TBKs egenkapital med kr til tidligere nivå i

7 7

8 Budsjett Trøndelagsutstillingen 2013 UTGIFTER Budsjett post 1 jury honorar 1+2 juryering sammensetting av utstilling reiseutgifter post 2 lønn, arb.giveravg. og pensjon % stilling produsent montering leie ekstrahjelp pensjonsforsikring 5000 post 3 husleie TSSK Lokaler juryering 3000 post 4 kontorhold, porto, telefon, regnskap administrasjon (til TSSK) rekvisita 5000 post 5 utstillingsutgifter trykksaker annonsering utstillingskostnader transport inkl. returfrakt av innsent kunst reiseutgifter åpninger diverse iflg dokumentasjon leie av teknisk utstyr / web stedsspesifikke produksjoner post 6 forsikring forsikringspremie egenandel ved skader 3000 post 7 investeringer i visningsutstyr post 8 utstillingsvederlag (5mnd) post 9 formidling omvisning post 10 priser publikumsprisen kritikerprisen inkl. honorar, reise debutantprisen NTNU-prisen post 11 Diverse (møter, gaver osv.) Totalt Sør-Trøndelag fylkeskommune (inkl. DKS) Nord-Trøndelag fylkeskommune (inkl. DKS) Provisjon fra salg 5000 Sponsing priser Sponsing annet* Egeninntekt salg 5000 Andre inntekter 4000 Totalt

9 Årsrapport 2013 Bakgrunn Trøndelagsutstillingen er en av regionens største og tyngste mønstringer av billedkunst en landsdelsutstilling basert på regional tilhørighet og en 37-årig historie, arrangert av Trøndelag Bildende Kunstnere og administrert av Trøndelag Senter for Samtidskunst. Utstillingen blir arrangert som en juryert kollektivutstilling med fri innsendelse. Alle med tilknytning til Trøndelag (født, bosatt, studerer) kan søke med alle typer kunstuttrykk. Utstillingen er en av få arenaer hvor nyetablerte og etablerte kunstnere deltar sammen, og for mange uetablerte er det første gang man får vist seg frem til et publikum. Slik viser utstillingen et bredt utvalg av det som foregår i billedkunsten i Trøndelag akkurat nå. Utstillingen byr på andre kvaliteter enn den smalere og kuraterte kunstformidlingen. Utstillingen er en årlig happening en formidling av samtidskunst som det er verdt å ta vare på. Årets utstilling Trøndelagsutstillingens jury er valgt for en periode på to år av årsmøtet i Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK ). Elin Andreassen, Jasmina Bosnjak og Astrid Findreng ble valgt inn for perioden I 2013 deltok Dag Arve Forbergskog som vara for Jasmina Bosnjak. Trøndelagsutstillingen juryeres i to trinn. Totalt 145 kunstnere søkte i år med 429 arbeider. Søkermengden var noe lavere enn vi ellers har sett i de senere årene. Det var sendt inn få tredimensjonale verk. Juryen valgte ut 26 kunstnere/kunstnergrupper som viste 37 verk. 13 av kunstnerne var debutanter. Trøndelagsutstillingen er en viktig arena der uetablerte og etablerte kunstnere møtes. Etter visning i Kulturbunker Dora i fire år og kun i Trøndelag Senter for Samtidskunst i 2012 valgte man i 2013 å gå for en løsning der utstillingen ble vist i Trøndelag Senter for Samtidskunst og Trondhjems Kunstforening parallelt. Denne løsningen fungerte godt og vil bli videreført i Deler av utstillingen reiste videre til Oppdal kulturhus som av arealmessige grunner ikke kunne vise hele utstillingen. I Kunstmuseet Nord-Trøndelag i Namsos ble utstillingen igjen samlet og vist i sin helhet Trøndelag Senter for Samtidskunst og Trondhjems kunstforening Oppdal kulturhus (i samarbeid med Oppdal kunstlag) Kunstmuseet Nord-Trøndelag, Namsos Formidling Det ble gjennomført flere formidlingsopplegg i forbindelse med Trøndelagsutstillingen

10 Kreativ skriving om kunst er et todelt formidlingskonsept som omfatter omvisning i Trøndelagsutstillingen med kunstformidler og deretter skriveverksted med en forfatter. Tilbudet gikk ut til videregående skole i Sør-Trøndelag fylke og fire skoleklasser deltok i pilotprosjektet med forfatter Marte Huke og formidler Amalie Selvik. Responsen var meget positiv og opplegget går videre i 2014 i både Nord- og Sør-Trøndelag. En gruppe studenter fra Master i fag- og yrkesdidaktikk ved program for lærerutdanning NTNU gjennomførte dessuten et formidlingsopplegg med både barnehager, skoleklasser og studenter i kunstrelaterte studier som målgruppe. Dessuten fikk klasser ved grunnskoler og videregående skoler i Trondheim og omegn tilbud om gratis omvisning på Trøndelagsutstillingen. Tilbudet gjennom Den kulturelle spaserstokken var meget populært og ca. 30 personer var med på omvisning i Trondhjems kunstforening. Kunstforeningen arrangerte også en spesialomvisning for medlemmer. Både på TSSK og Trondhjems kunstforening var det åpen gratis omvisning på tre søndager. Vi inviterte også fylkesadministrasjonen, kulturpolitikere og andre samarbeidspartnere til spesialomvisning. Kreativ skriving om kunst med forfatter Marte Huke Markedskommunikasjon Den stramme økonomien setter grenser for hvordan Trøndelagsutstillingen kan markedsføres. Bruk av sosiale medier og andre gratiskanaler er derfor viktig. Nettstedet og Facebook-siden som per i dag er likt av 882 personer brukes aktivt. Utstillingens grafiske profil ble ført videre i ny farge og det ble trykt katalog, plakat og invitasjonskort. Utstillingen ble annonsert i Adresseavisen, Billedkunst, Listen og på ArtSceneTrondheim (trondheimkunsthall.com), i tillegg til diverse gratisspalter og kalendere. 10

11 Media Utstillingen fikk fin omtale i Adresseavisen, Trønder-Avisa, Namdalsavisa, Opdalingen og Opp. Dessuten billedblogg og anmeldelse på ArtSceneTrondheim. Priser Det ble delt ut tre priser på åpningsdagen lørdag 28. september: Kritikerprisemottakeren ble utvalgt av Maria Kjær Themsen, kunstkritiker og kurator med base i København. Årets kritikerpris kr ble tildelt billedkunstner Petter Buhagen for verket Manuscript. Debutantprisen ble utvalgt av TBKs styreleder Stein Erik Hansen. Årets debutant er Nina Skarsbø med skulpturen Next Nature. Innen rammen for samarbeidet med NTNU ble Karianne Stensland utnevnt til årets NTNU-kunstner og mottok et stipend på kr Valget ble foretatt av juryen forsterket med Eirik Lian fra NTNUs infoavdeling. Utnevnelsen åpner for samarbeidsprosjekter mellom NTNU og kunstneren. Årets prisvinnere: Karianne Stensland, Petter Buhagen, Nina Skarsbø Det er en tradisjon på Trøndelagsutstillingen at publikum får muligheten til å stemme på sitt favorittverk. Avstemming ble foretatt både i Trondheim, Oppdal og Namsos. Årets publikumsfavoritt er Multi Meander 2 av Edith Lundebrekke. Nettverket for landsdelsutstillinger Nettverket for landsdelsutstillinger som ble etablert i 2011 avholdt sitt tredje møte i Ålesund juni 2013 med representanter for alle fem landsdelsutstillinger til stede. Nettverkets visjon er å øke bevisstheten om landsdelsutstillinger og synliggjøre potensialet som en markant aktør på det visuelle feltet lokalt, regional og nasjonalt. Saker på dagsordenen i år var bl.a. felles søknadsportal og felles utstillingsprosjekt i

12 Trøndelagsuttillingen 2013 i tall: 429 verk av 145 kunstnere/kunstnergrupper ble innsendt til juryering 37 verk av 26 kunstnere/kunstnergrupper ble antatt 13 debutanter ca. 2700* besøkende (inklusive skoleklasser) * tallet fra Oppdal kulturhus er basert på et estimat og er dermed noe usikkert. Økonomi Faste offentlige bevilgninger til Trøndelagsutstillingen har ikke økt. Våre samarbeidspartnere NTNU, Reidar Olsen Eiendom AS og Indergaard & Svenil AS (ny i 2013) representerer derfor viktige bidrag til utstillingens økonomi og gjør det mulig å dele ut årlige priser som bidrar til å gjøre utstillingen attraktiv for søkerne. Det må også i årene framover arbeides aktivt for å skaffe ekstern finansiering. Trøndelagsutstillingen har variert i størrelse og antall visningssteder fra år til år. Utgifter til utstillingsvederlag, produksjon, montering og frakt øker med antall arbeider og visningssteder. I løpet av 2012 og 2013 har utstillingen opparbeidet en økonomisk buffer som gir oss litt større handlingsfrihet i planleggingen av Trøndelagsutstillingen Medarbeidere Jury: Elin Andreassen, Astrid Findreng, Dag Arve Forbergskog, Montør: Daniel Richards Formidlere: Amalie Marie Selvik, Produsent: Anita Björklund Trøndelagsutstillingen 2013 takker Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune NTNU Reidar Olsen Eiendom AS for støtte til kritikerprisen Indergaard & Svenil AS for støtte til debutantprisen Adresseavisen som annonsepartner Trøndelag Senter for Samtidskunst Trondhjems Kunstforening Oppdal kunstlag/oppdal kulturhus Kunstmuseet Nord-Trøndelag 12

13 Statutter for Trøndelagsutstillingen 1 Målsetting 1.1 Trøndelagsutstillingen er en årlig mønstring av billedkunst. Søkere skal ha tilknytning til Trøndelagsfylkene. Utstillingen skal presentere på bredest mulig måte det som skjer innen billedkunst i denne delen av landet. 1.2 Det er et mål å kunne tilby utstillingen til steder i Trøndelag som fra før har få tilbud av billedkunst og som har visningsmuligheter for utstillingen. 2 Utstillingen 2.1 Utstillingen eies og arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere. Trøndelag senter for samtidskunst er ansvarlig for administrasjon og ansettelse. 2.2 Utstillingen har fri innsendelse. 2.3 Deltakende kunstnere på utstillingen mottar utstillingsvederlag. 2.4 Kunstner kan ikke trekke/forandre antatte kunstverk fra utstillingen. 2.5 Ved salg avgjort før utstillingens slutt trekkes 30% provisjon. Provisjonsdelen deles likt på salgssted og Trøndelagsutstillingen. 2.6 Endringer av statuttene kan bare skje gjennom Trøndelag Bildende Kunstneres årsmøte. Endring av praktisk informasjon og øvrige retningslinjer fastsettes og revideres av utstillingsansvarlig i samarbeid med TBK styre etter behov. 3 Jury 3.1 Trøndelagsutstillingens jury med personlige varamenn velges på Trøndelag Bildende Kunstneres årsmøte. Kvalifiserte jurymedlemmer er kunstnere som er medlem av en av grunnorganisasjonene i Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon (NBK). Jurymedlemmene velges for to år. Deretter må de stå over en like lang periode i juryen før de kan bli valgt inn igjen. 13

14 3.2 Juryen skal bestå av minimum tre billedkunstnere med variert sammensetning i alder, kjønn og uttrykksform. Minst en av jurymedlemmene skal oppnevnes fra TBK faste jury. 3.3 Juryen skal velge leder. Juryen kan knytte til seg eksterne rådgivende fagpersoner for eksempel representanter fra andre grunnorganisasjoner i Norske Billedkunstneres fagorganisasjon (NBK) 3.4 Juryen er faglig ansvarlig for utstillingen. Juryens plan skal legges fram for TBKs styre til økonomisk godkjenning. Planen skal være faglig begrunnet. 3.5 Juryen kan endre antall kunstverk som kan sendes inn av den enkelte søker. 3.6 Juryen mottar honorar etter gjeldende satser, samt reise- og diettgodtgjørelse. 4 Juryering 4.1 Juryering skjer i to trinn. Førstejuryering skjer på grunnlag av dokumentasjon av kunstverk innsendte via utstillingens hjemmeside. Andrejuryeringen skjer på grunnlag av innsendt originalmateriale. 4.2 Juryens kunstneriske avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes. 5 Frakt 5.1 Kunstneren besørger selv frakt til andrejuryering. Informasjon finnes i retningslinjene. 6 Forsikring 6.1 Alle arbeider holdes forsikret av Trøndelagsutstillingen fra registrering til retur. Se retningslinjene. 14

15 Rapport fra Trøndelagsutstillingens jury Valgt TU-jury for 2013/14 er: Astrid Findreng (pers vara Nirmal S Dhunsi), Elin Andreassen (pers vara Dag-Arve Forbergskog) og Jasmina Bosnjak (pers vara Farrhad Kalantary) Ved oppstartsmøte hadde Jasmina Bosnjak meldt forfall for juryeringsperioden og hennes vara Farrhad Kalantary kunne heller ikke møte. Dag-Arve Forbergskog ble da Jasminas stedfortreder. Valgkomiteen hadde muligens satt sammen juryen slik at den i utgangspunktet skulle ha en utenbys representant. Da det ikke ble slik, kan en kanskje si at den mangel på distanse, var juryens svakhet. Dette er juryens 1.år, og vi har fulgt de retningslinjer som TUs vedtekter setter. Da juryering ikke kunne gjennomføres på utstillingsstedene(tssk og TKF), ble den avviklet på LKVs to prosjektrom, som teknisk sett er ideell til dette formål. Vi hadde et godt samarbeid og gode faglige og interessante diskusjoner gjennom juryeringen. Juryen valgte og ikke ta inn verk som hadde vært vist ved kunstinstitusjoner i byen tidligere. Om dette er noe som bør inn i TUs vedtekter får TBK diskutere. Tanken om at kunstner skal være anonym er i utgangspunktet en bra tanke, men vanskelig gjennomførbart, da noen kunstnere har en umiskjennelig kunstnerisk signatur og eller selv er deltagende i verket. Vi hadde en følelse av å presentere en verdig Trøndelagsutstilling Astrid Findreng gjorde en flott jobb med «digital henging» i Sketchup, slik at vi enkelt kunne fordele verkene mellom TSSK og TKF, samt at det forenklet monteringen i de to gallerier. Denne forhåndsjobben ble også gjort for Oppdal Kunstforening Vi engasjerte kunstskribent Gustav Svihus Borgersen til å skrive en katalogtekst som kunne invitere og vise publikum vei inn i utstillingen. Da det var to utstillingssteder, ble det en delt åpning med start på TSSK, og prisutdeling på TKF. Senere på kvelden var det samkjørt fest med TKM. Trondheim 30. januar 2014 Jury Trøndelagsutstilling 2013: Astrid Findreng Elin Andreassen Dag-Arve Forbergskog 15

16 Rapport Trøndelagsutstillingen 2013, Kunstpedagogisk Formidling Denne rapporten omhandler den kunstpedagogiske formidlingen av Trøndelagsutstillingen. Evaluering av samarbeidet generelt mellom Trondheim kunstforening/trøndelagsutstillingen ble gjort i et fellesmøte oktober 2013, så det generelt samarbeidet, som ble opplevd som positivt, vil ikke bli omtalt i denne rapporten. De som har vært involvert i formidlingen av Trøndelagsutstillingen er studenter fra Master i fag og yrkesdidaktikk ved program for lærerutdanning NTNU, og som har knyttet masteroppgaven sin opp mot kunstpedagogisk formidling. Vårt hovedfokus har i hele denne prosessen vært å ivareta Trøndelagsutstillingen og egenverdien til de kunstverkene som ble stilt ut. Samtidig finne gode kunstpedagogiske metoder som gjør målgruppen i stand til å få meningsfulle estetiske erfaringer, knyttet opp mot deres livsprosesser og/eller utvikling av en profesjonell identitet. Hvem Bakgrunn/utdannelse Addresivitet/målgruppe Tine Charlotte Lærerskolen i formgiving 3 år. Første års student ved Kunstakademiet i Trondheim Master i fag og yrkesdidaktikk 1 år. Bente Fossvold Gry Ulriksen Anne Kristin Myrseth Bachelor i skulptur fra Australia. Program for lærerutdanning pedagogikk 1 år Master i fag og yrkesdidaktikk, Kunstakademiet i Trondheim NTNU 1 år ped NTNU Master i fag og yrkedidaktikk NTNU Kunstakademiet i Trondheim NTNU 1 år ped NTNU Mentorutdanning NTNU Master i fag og yrkedidaktikk NTNU Dropp inn søndager For alle som ønsket å være med på en formidling av Trøndelagsutstillingen Barnehager 2 grupper Barnehager Videregående klasser Videregående klasser NTNU studenter Dropp inn søndager Den kulturelle skolesekken For medlemmene i Trondhjems kunstforening 16

17 Kort om grupper og hvordan det ble jobbet med formidlingen 2 videregående klasser Design og håndverkklasse vg1 og helse og sosialfag vg2 Generelt om Trøndelagsutstillingen og enkeltverk, arbeidsoppgaver knyttet opp til elevenes faglinje. Felles gjennomgang 2 Barnehager Vi jobbet med et verk, og barna fikk deretter jobbe praktisk i rommet ved verket, og på den måten fikk barna erfare kunstverket. Dropp inn søndager Formidling av Trøndelagsutstillingen og enkeltverk, hvor det ble åpnet opp for dialoger med de oppmøtte. NTNU studenter i kunstrelaterte studier. Vi inviterte studenter fra forskjellige studieretninger og fakulteter innenfor estiske fag. Det ble lagt opp til en dialogbasert formidling og diskusjoner om kunst. Den kulturelle spaserstokken Formidling av Trøndelagsutstillingen og enkeltverk, hvor det ble åpnet opp for dialoger med de oppmøtte Medlemmene i Trondhjems kunstforening Formidling av Trøndelagsutstillingen og enkeltverk, hvor det ble åpnet opp for dialoger med de oppmøtte Forslag til gjennomføring og forandringer i 2014, med tanke på et fremtidig samarbeid TKF/TSSK om formidling av Trøndelagsutstillingen. Ta vare på de positive erfaringene som ble gjort i formidling 2013 Eks tilrettelegging og tanke for målgruppe. Dialogbasert formidling. For skolegrupper en balanse mellom å fortelle om bildene og sette det inn i en kunsthistorisk kontekst og praktiske oppgaver knyttet opp mot elevenes eget fagfelt(videregående). Tidligere involvering og samarbeid mellom formidlere TSSK/TBK, om formidling, og felles søknadsprosesser knyttet opp mot Fylkeskommune og Kommune med tanke på den kulturelle spaserstokk, den kulturelle skolesekken med mer. Når man tenker formidling for barnehagebarn, vil det være en god ide å ha den samme gruppen i en formidlingssituasjon flere ganger, vi stiller spørsmålstegn ved hvor stort utbytte små barn får av 45 min besøk på et visningsrom for kunst. Trondheim kunstforening og studenter ved program for lærerutdanning. Master i fag og yrkesdidaktikk takker for samarbeidet med Trondjhems kunstforening og Trøndelags utstillingen og for muligheten til å prøve ut ideer og gjøre oss noen erfaringer med Kunstpedagogisk erfaring. Mvh TBKs representant i styret for Trondhjems Kunstforening, og hovedansvarlig for formidlingen av Trøndelagsutstillingen 2013 ved Trondhjems kunstforening. Anne Kristin Myrseth 17

18 Rapport fra Trøndelag bildende kunstnere (TBK) representant (vara) i styret i Trondhjems Kunstforeningen (TKF) til TBKs årsmøte Trondheim 18 februar Som representant for TBK har jeg hatt som målsetting om å ivareta alle TBK ca 130 medlemmer. For å kunne opprettholde faglig forsking og profesjonalitet for medlemmene, er det viktig med et visningsrom hvor medlemmene kan delta med arbeider og være en del av en offentlig debatt. Dette har vært mitt hovedfokus, sammen med å styrke samarbeidet mellom TBK og TKF uformelt og formelt. TBK og TKF har formål som er styrende for organisasjonen og foreningen, disse har også vært målsettinger som har vært styrende for mitt arbeid. Praktisk har det gitt seg følgende utslag: Deltatt på alle styremøter Deltatt på åpninger av utstillinger og foretatt formelle åpninger av utstillinger Sittet vakter i kunstforeningens åpningstider Vært styrets representant i samarbeid med Trøndelagsutstillingen Vært med på å bestemme utstillingsåret 2014 Hendelser som er direkte rettet mot TBKs medlemmer: Trøndelagsutstillingen ble i år vist på TKF og TSSK(Trøndelag senter for samtidskunst) Formidling av Trøndelagsutstillingen, viser til rapport gitt til Trøndelagsutstillingen v. Anita Bjørklund Kunst fra TBK, utstilling hvor de som ønsket fra TBK kunne delta på utstilling i TKF lokaler Utstilling i samarbeid med Steinkjer kunstforening, hvor alle TBKs medlemmer hadde mulighet til å delta. 70% av de som stiller ut i Kunstforeningens lokaler er medlemmer av TBK Se nye vedtekter for kunstforeningen vedtatt på ekstraordinær generalforsamling Formalisert TBKs representasjon i Kunstforeningens jury. (Valgkomite for TKF og valgkomiteen for TBK bør samarbeide om innstilingen til dette mandat og årsmøtene bør instruere komiteene til dette samarbeidet) Forslag til hvordan TBK kan jobbe med formalisering av et samarbeidet mellom Trondhjems kunstforening og Trøndelag bildende kunstnere og hvordan medlemmene i TBK kan få større grad av innflytelse i styret og foreningen generelt. 1. Til informasjon, det vervet som jeg har hatt er for tiden ikke et formelt verv som TBK kan velge en representant til, men med utgangspunkt i historien, som viser et tett samarbeid og en selvfølgelig og viktig representasjon av TBK i TKF styre, anser jeg det viktig både for TBK og TKF å få formalisert dette samarbeidet. Dette blir en styresak for TBK. 2. Oppfordrer TBKs medlemmer til å melde seg inn i TKF, for på denne måten få innflytelse i TKF fremtid. Ønsker alle TBK-medlemmer velkommen til utstillinger i Dette har vært et spennende verv og jeg takker for tilliten. Mvh Anne Kristin Myrseth 18

19 Rapport - tildeling av kommunale atelier i 2013 Tildelingskomiteen for Trondheim kommunes atelierordning har i 2013 hatt 3 møter, den , og ved Lademoen Kunstnerverksteder. -Tildelingskomiteen for Trondheim kommunes atelier den har hatt følgende sammensetning: Kjersti Lerseth Trondheim kommune Anita Wollamo Trøndelag Bildende Kunstnere Ingun Myrstad - Norske Kunsthåndverkere Hermann Isaksen Kunstakademiet i Trondheim Karianne Stensland Lademoen Kunstnerverksteder Ledig atelier 101 for 1 år Ledig atelier 406 for 3 år Tildelingskomiteen foretok følgende tildeling: Søknad om leie av rom 101 Søkere: 2 søkere Vedtak: Tildelingskomiteen vedtok og innstilte Katarina Marthinsen som aktuell kandidat til atelier for nyutdannede kunstnere for 1 år fra 1. august Begrunnelse for vedtaket: Katarina var eneste søker som tilfredsstiller kriteriene for dette atelier. Hun har akkurat tatt Master grad ved KIT. Hennes behov for fellesverksteder er stort siden hun jobber med mye forskjellige. Når det gjelder fagsammensetningen ved LKV passer veldig bra. Hun er en stødig person og er bosatt i Trondheim med familien sin. Søknad om leie av rom 406 Søkere: 5 søkere Vedtak: Tildelingskomiteen vedtok og innstilte Per Kristian Nygård som aktuell kandidat for atelier 406 for en periode på 3 år med mulighet til forlengelse til nye 3 år. Begrunnelse for vedtaket: Per Kristian ble vurdert av utvalget som positiv, kunnskapsrik, aktiv, engasjert i utviklingen av kunstfeltet i byen, involvert i flere prosjekter, åpen for samarbeid med andre. Per Kristian har en spennende faglig utvikling og han hadde et godt begrunnet søknad. 19

20 -Tildelingskomiteen for Trondheim kommunes atelier den har hatt følgende sammensetning: Jon Arild Johansen Leder for tildelingskomiteen Anne Kristin Myrseth Trøndelag Bildende Kunstnere Ingun Myrstad - Norske Kunsthåndverkere Hermann Isaksen Kunstakademiet i Trondheim Edith Lundebrekke Gregus Kunstnerverkstedet Kjersti Lerseth deltok med informasjon fra Trondheim kommune Ledig atelier på Gregus Kunstnerverkstedet for 3 år Tildelingskomiteen foretok følgende tildeling: Ved fristens utløp var det kommet inn 1 søknad. Søker: Birgit Kvamme Lundheim Vedtak: Tildelingskomiteen vedtok og innstilte Birgit Kvamme Lundheim som aktuell kandidat til dette atelier. Begrunnelse for vedtaket: Birgit var eneste søker og tilfredsstiller kriteriene for dette atelier. Hun er en produktiv billedkunstner, stødig person og er bosatt i Trondheim med familien sin. -Tildelingskomiteen for Trondheim kommunes atelier den har hatt følgende sammensetning: Ingun Myrstad - Norske Kunsthåndverkere Hermann Isaksen Kunstakademiet i Trondheim Hanne Jensen Sousa Trondheim kommune / Tempe Forfall: Jon Arild Johansen og Ann-Cathrin Hertling (vara for TBK representant) Ledig atelier på Tempe for 2 år Tildelingskomiteen foretok følgende tildeling: Søkere: 3 Vedtak: Tildelingskomiteen vedtok og innstilte Anne Kristin Myrseth som aktuell kandidat for atelier på Tempe for en periode på 2 år. Begrunnelse for vedtaket: Anne Kristin Myrseth ble vurdert av utvalget som positiv, kunnskapsrik, aktiv, engasjert og åpen for samarbeid med andre. Anne Kristin er søker som tilfredsstiller kriteriene for dette atelier. Anne Kristin hadde et godt begrunnet søknad. 20

21 Kristina C. Karlsen, Daglig leder for LKV er sekretær for komiteen. Søknadene er vurdert i henhold til Retningslinjer for Trondheim kommunes atelierordning der følgende kriterier skal legges til grunn for behandling av søknader om leie av atelier: - Søkere må tilfredsstille kravene til medlemskap i kunstnerorganisasjonene - Kunstnerisk aktivitet skal være søkers hovedbeskjeftigelse - Søkere må kunne dokumentere høyt kunstnerisk nivå - Nyutdannede og uetablerte kunstnere skal prioriteres for tildeling av atelier - Søkernes fagområde skal vurderes i forhold til utnyttelse av de ulike verkstedene der dette er relevant - Det skal tas hensyn til fagsammensetningen av leietakerne totalt sett - Det skal legges vekt på utvist initiativ og engasjement, kunstnerisk og organisatorisk Trondheim

22 Rapport fra Trondheim kommunes rådgivende utvalg / innkjøpskomite for kunst Utvalget har i 2013 bestått av billedkunstner Grethe Britt Fredriksen, valgt av Trøndelag Bildende Kunstnere og kunsthåndverker Elisabeth Engen, valgt av Norske kunsthåndverkere Midt-Norge. Innkjøpskomiteen har prioritert kunstnere som ikke har hatt innkjøp eller utsmykkingsoppdrag for Trondheim kommune, eller som ikke har vært innkjøpt på svært lenge. Komiteen har kjøpt kunst fra kollektiv- og separatutstillinger og i to tilfeller fra verksteder i etterkant av utstillinger. I tillegg har utvalget vært rådgivende i forbindelse med en gave til kommunen og ett fotoprosjekt i kommunens regi. Markus Lantto restsum fra SEPARATUTSTILLINGER Birgit Kvamme 4 collasjer %(600) Jorun Kraft Mo 7 «Bøtter» % (1.130) Oddvar I. N. Daren 2 maleri %(1.100) TRØNDELAGSUTSTILLINGEN Petter Buhagen «Manuscript» Kjersti Foyn 3 oljemalerier Jan Charles Grande Oljemaleri Karoline Jahn Hjort 2 foto Sigmund Schjelderup Pedersen Maleri, akryl Øistein Ronæss Maleri Nina Skarsbø Skulptur Sum innkjøp Trøndelagsutstillingen % (5.750) VERKSTED Duodu Tekstil Per Kristian Nygård 3 grafikk Sum Innkjøpt på budsjett for (rest P K Nygård) Totalt

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Trøndelag Bildende Kunstnere

Trøndelag Bildende Kunstnere Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2012 INNHOLD Dagsorden...03 Årsmelding Styrets beretning...04-05 Regnskap 2012...06 Budsjettforslag 2013...07 Trøndelagsutstillingen 2012 Rapport...08-15 Trøndelagsutstillingen

Detaljer

Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2011

Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2011 Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2011 INNHOLD Dagsorden... 3 Årsmelding Styrets beretning...3-9 Regnskap 2011... 10 Budsjettforslag 2012...11 Trøndelagsutstillingen 2011 Rapport...12-16 Trøndelagsutstillingen

Detaljer

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober hvert år. Søknadsnummer (fylles ut av BKH) SØKNAD for MEDLEMSKAP BILDENE KUNSTNERE HEDMARK Alle punktene skal

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Velkommen til UKS årsmøte 2015, lørdag 7. mars kl. 13.00. Møtet holdes i UKS lokaler på Tullinløkka i Oslo, Kristian Augusts gate 15. Se dagsorden under. Innkomne saker må være oss

Detaljer

TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008

TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008 TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008 INNHOLD Dagsorden... 3 Årsmelding Styrets beretning... 4 Regnskap 2008... 5 Budsjettforslag... 6 Trøndelagsutstillingen... 7 Statutter for Trøndelagsutstillingen...

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Trøndelag Bildende Kunstnere. Trøndelag Senter for Samtidskunst. Elin Andreassen, Astrid Findreng, Dag-Arve Forbergskog.

Trøndelag Bildende Kunstnere. Trøndelag Senter for Samtidskunst. Elin Andreassen, Astrid Findreng, Dag-Arve Forbergskog. 2013 ARRANGØR Trøndelag Bildende Kunstnere TAKK TIL : ADMINISTRASJON Trøndelag Senter for Samtidskunst JURY Elin Andreassen, Astrid Findreng, Dag-Arve Forbergskog PRODUSENT Anita Björklund PLAKAT OG KATALOG

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter 2 Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder. Arne Bakke. b) Valg av

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Barbro M. Tiller. Fullstendig CV pr. april -13. utdanning : Kunstakademiet i Trondheim 1974 78

Barbro M. Tiller. Fullstendig CV pr. april -13. utdanning : Kunstakademiet i Trondheim 1974 78 Barbro M. Tiller Fullstendig CV pr. april -13 utdanning : Kunstakademiet i Trondheim 1974 78 Separatutstillinger : 2010 : Galleri Zink, Lillehammer 2009 : Varangerfestivalen, I galleri, Vadsø Tønsberg

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

(Vedtatt på konstituerende landsmøte i 1988, sist revidert på landsmøte 8. og 9. mai 2009.)

(Vedtatt på konstituerende landsmøte i 1988, sist revidert på landsmøte 8. og 9. mai 2009.) VEDLEGG Vedtekter for Norske Billedkunstnere (Vedtatt på konstituerende landsmøte i 1988, sist revidert på landsmøte 8. og 9. mai 2009.) 1. Navn og vedtekter. Norske Billedkunstnere (NBK) er en organisasjon

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Sak 1: Godkjenning av innkalling Opplest og godkjent Godkjenning av dagsorden Opplest og godkjent Navneopprop, godkjenning av delegater (13

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

CV Berit Myrvold. Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold.

CV Berit Myrvold. Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold. CV Berit Myrvold Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold.no Født 1952 i Oslo Utdanning: 1996 Lektorkompetanse 1979-81

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Sted: Pettvet, Uelandsgate 85, Oslo Tid: kl. 12.15 Tilstede: 10 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: Sak 1: Konstituering

Detaljer

SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2016

SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2016 SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2016 KOOPERATIVET SA Tirsdag 5. april 2016, kl. 17:30 20:00 1 Saksliste og dagsorden Åpning og velkomst v/styreleder Alexandra Devik Sak 01-16 Konstituering av årsmøte a) Valg av ordstyrer

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL Nordnorsk Kunstnersenters formål er å formidle billedkunst og kunsthåndverk, utbre interessen for billedkunst

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD 1 FORMÅL Norsk teaterråd er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som har teater/scenekunst som organisert virksomhet. Norsk teaterråd skal ta seg av nasjonale

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10.

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10. VEDTEKTER FOR GRAMO 1 Foreningen Foreningens navn er Gramo. Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende rettighetshaverorganisasjoner: * FONO * IFPI Norge * Norsk Musikerforbund * Norsk Tonekunstnersamfund

Detaljer

Retningslinjer for Trondheim kommunes atelierordning. Fastsatt av bystyret i Trondheim 29. mars 2012. 1. Formål

Retningslinjer for Trondheim kommunes atelierordning. Fastsatt av bystyret i Trondheim 29. mars 2012. 1. Formål Retningslinjer for Trondheim kommunes atelierordning Fastsatt av bystyret i Trondheim 29. mars 2012 1. Formål Trondheim kommune vil med utleie av lokaler til kunstnere legge til rette for at byens kunstnere

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Norsk Whippetklubb Innkalling Generalforsamling 2016 Lørdag kl 16

Norsk Whippetklubb Innkalling Generalforsamling 2016 Lørdag kl 16 Norsk Whippetklubb Generalforsamling 2016 Dagsorden: Norsk Whippetklubb Innkalling Generalforsamling 2016 Lørdag 21.5.2016 kl 16 Brannfjell Skole Ekebergveien 111 1178 Oslo 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge 1 ICOMOS Norge ICOMOS Norge tilsvarer The Norwegian National comittee of ICOMOS, og utgjør den norske gren av ICOMOS. ICOMOS Norge er en ideell

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer