Trøndelag Bildende Kunstnere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trøndelag Bildende Kunstnere"

Transkript

1 Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2013

2 INNHOLD Dagsorden...03 Årsmelding Styrets beretning...04 Regnskap Budsjettforslag Trøndelagsutstillingen Regnskap Trøndelagsutstillingen, budsjettforslag Trøndelagsutstillingen 2012 Rapport Statutter, Trøndelagsutstillingen Rapporter fra komiteer og utvalg Innkomne forslag... Tillitsvalgte siste periode Valgkomiteens forslag Medlemsoversikt Vedtekter for TBK Handlingsplan for TBK

3 Årsmøte 2014 TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE STED: Trøndelag Senter fpr Samtidskunst TID: Mandag kl. 18:30 20:30 DAGSORDEN 1. Åpning 2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden. 3. Valg av møteleder, referent og godkjennelseskomiteen 4. Godkjenning av fullmakter, observatører og tellekorps 5. Årsberetning 2013, revidert regnskap 2013 og budsjettforslag for TBK Årsberetning 2013, revidert regnskap 2013 og budsjettforslag for Trøndelagsutstillingen Rapporter fra utvalg og komiteer 8. Innkomne forslag 9. Valg FULLMAKT: Jeg bekrefter herved at:. Har fullmakt til å avgi stemme for undertegnede ved saker og valg, under TBKs årsmøte Underskrift:. 3

4 Styrets beretning for 2013 Styret har i perioden konsentrert seg om å utforme en oppdatert og styreprotokoll i digital og fysisk versjon. Styret fikk dessverre ikke innvilget søknad til Norsk kulturråd om fagpolitisk synliggjøringsprosjekt og støtten fra Nord- Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune var i 2013 mindre enn ventet. Styreleder og nestleder deltok på NBKs Landsmøtet mai i Oslo. Hilde Tørrdal ble valgt som ny styreleder i NBK. Revidert handlingsplan for TBK ble presentert på et medlemsmøte. Endelig utkast ble konkretisert med egne tiltak etter anbefalinger fra deltagere på medlemsmøtet. Styrets nestleder har deltatt på møte i Ålesund sammen med Anita Bjørklund i Nettverk for Landsdelsutstillingene. Nettverket er viktig for å få informasjon om utviklingen og sikre videreføring av ordningen gjennom felles strategi. Torhild Aukan holdt høsten 2013 informasjonsmøte vedrørende nye søknadskriterier og prosedyrer på et åpent møte hos LKV, ut i fra informasjon fra NBK. UKS har gjennomført en landsomfattende kunstnerundersøkelse, hvor TBK-styret leste igjennom et eksempel på undersøkelsen. TBK bifaller initiativet og har anbefalt at alle medlemmer svarer på undersøkelsen. LKV inviterte TBK-styret til infomøte vedrørende utvikling av regional ressursside for kunstnere og med presentasjon fra VISP i Bergen. Dette ses som en oppfølging av orienteringsmøte vedrørende prosjektet. Styret har lagt dette inn som et satsningsområde i handlingsplanen. Nestleder deltok på hastemøte arrangert av NBK vedrørende foreslåtte kutt innenfor kultursektoren i revidert statsbudsjett. Møtet resulterte i landsomfattende kunstneraksjon, hvor TBK samarbeidet med atelierfellesskapet Rake om publisitet og aksjonering. Styreleder har vært i kontakt med NTNU vedrørende etablering av et etterutdanningstilbud for kunstnere innen kulturelt entreprenørskap, noe alle kunststudenter også trenger i sin utdanning. I perioden har deler av søknadsportalen for medlemsskap i organisasjonen vært nede, dette ble oppdaget og fikset slik at søknader blir sendt fra portalen til TBKs mail. Medlemsstatus er i dag 122 med to nye medlemmer tatt opp direkte og 4 søknader må behandles av kunstnerisk råd før evt. opptak. Styret har i perioden bestått av Styreleder: Stein Erik Hansen Nestleder: Ann Lundström Styremedlemmer: Tore Reisch, John Slettahjell Cathrine Dahl, vara Marius Amdam og Ørjan Aas. Stein Erik Hansen Ann Lundström Tore Reisch John Slettahjel Cathrine Dahl Styreleder Nestleder styremedlem styremedlem styremedlem 4

5 Revidert regnskap

6 Budsjettforslag 2014 Trøndelag Bildende Kunstnere Budsjett Budsjett Tilskudd Nord-Trøndelag fylke Tilskudd Sør-Trøndelag fylke Organisasjonsstøtte Medlemskontigent Sum inntekter Utgifter Styrehonorar * Møtehonorar styret Arbeidsgiveravgift (14,1 %) Reiser styret Honorar Web utvikling Kontorhold- TSSK inkl. kontor og regnskap Webhotell/domene 300 Honorar valgkomité Gaver inkl. personalkostnader 2700 Innkjøp programvare Mac Valutautgifter 500 Sum utgifter Resultat Balanse Egenkapital Resultat Egenkapital Budsjettkommentar: Sittende styret år 2013/14 tar ikke ut fullt honorar for januar og februar Derfor reduseres styrehonoraret i 2014 ned til kr Dette for å styrke TBKs egenkapital med kr til tidligere nivå i

7 7

8 Budsjett Trøndelagsutstillingen 2013 UTGIFTER Budsjett post 1 jury honorar 1+2 juryering sammensetting av utstilling reiseutgifter post 2 lønn, arb.giveravg. og pensjon % stilling produsent montering leie ekstrahjelp pensjonsforsikring 5000 post 3 husleie TSSK Lokaler juryering 3000 post 4 kontorhold, porto, telefon, regnskap administrasjon (til TSSK) rekvisita 5000 post 5 utstillingsutgifter trykksaker annonsering utstillingskostnader transport inkl. returfrakt av innsent kunst reiseutgifter åpninger diverse iflg dokumentasjon leie av teknisk utstyr / web stedsspesifikke produksjoner post 6 forsikring forsikringspremie egenandel ved skader 3000 post 7 investeringer i visningsutstyr post 8 utstillingsvederlag (5mnd) post 9 formidling omvisning post 10 priser publikumsprisen kritikerprisen inkl. honorar, reise debutantprisen NTNU-prisen post 11 Diverse (møter, gaver osv.) Totalt Sør-Trøndelag fylkeskommune (inkl. DKS) Nord-Trøndelag fylkeskommune (inkl. DKS) Provisjon fra salg 5000 Sponsing priser Sponsing annet* Egeninntekt salg 5000 Andre inntekter 4000 Totalt

9 Årsrapport 2013 Bakgrunn Trøndelagsutstillingen er en av regionens største og tyngste mønstringer av billedkunst en landsdelsutstilling basert på regional tilhørighet og en 37-årig historie, arrangert av Trøndelag Bildende Kunstnere og administrert av Trøndelag Senter for Samtidskunst. Utstillingen blir arrangert som en juryert kollektivutstilling med fri innsendelse. Alle med tilknytning til Trøndelag (født, bosatt, studerer) kan søke med alle typer kunstuttrykk. Utstillingen er en av få arenaer hvor nyetablerte og etablerte kunstnere deltar sammen, og for mange uetablerte er det første gang man får vist seg frem til et publikum. Slik viser utstillingen et bredt utvalg av det som foregår i billedkunsten i Trøndelag akkurat nå. Utstillingen byr på andre kvaliteter enn den smalere og kuraterte kunstformidlingen. Utstillingen er en årlig happening en formidling av samtidskunst som det er verdt å ta vare på. Årets utstilling Trøndelagsutstillingens jury er valgt for en periode på to år av årsmøtet i Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK ). Elin Andreassen, Jasmina Bosnjak og Astrid Findreng ble valgt inn for perioden I 2013 deltok Dag Arve Forbergskog som vara for Jasmina Bosnjak. Trøndelagsutstillingen juryeres i to trinn. Totalt 145 kunstnere søkte i år med 429 arbeider. Søkermengden var noe lavere enn vi ellers har sett i de senere årene. Det var sendt inn få tredimensjonale verk. Juryen valgte ut 26 kunstnere/kunstnergrupper som viste 37 verk. 13 av kunstnerne var debutanter. Trøndelagsutstillingen er en viktig arena der uetablerte og etablerte kunstnere møtes. Etter visning i Kulturbunker Dora i fire år og kun i Trøndelag Senter for Samtidskunst i 2012 valgte man i 2013 å gå for en løsning der utstillingen ble vist i Trøndelag Senter for Samtidskunst og Trondhjems Kunstforening parallelt. Denne løsningen fungerte godt og vil bli videreført i Deler av utstillingen reiste videre til Oppdal kulturhus som av arealmessige grunner ikke kunne vise hele utstillingen. I Kunstmuseet Nord-Trøndelag i Namsos ble utstillingen igjen samlet og vist i sin helhet Trøndelag Senter for Samtidskunst og Trondhjems kunstforening Oppdal kulturhus (i samarbeid med Oppdal kunstlag) Kunstmuseet Nord-Trøndelag, Namsos Formidling Det ble gjennomført flere formidlingsopplegg i forbindelse med Trøndelagsutstillingen

10 Kreativ skriving om kunst er et todelt formidlingskonsept som omfatter omvisning i Trøndelagsutstillingen med kunstformidler og deretter skriveverksted med en forfatter. Tilbudet gikk ut til videregående skole i Sør-Trøndelag fylke og fire skoleklasser deltok i pilotprosjektet med forfatter Marte Huke og formidler Amalie Selvik. Responsen var meget positiv og opplegget går videre i 2014 i både Nord- og Sør-Trøndelag. En gruppe studenter fra Master i fag- og yrkesdidaktikk ved program for lærerutdanning NTNU gjennomførte dessuten et formidlingsopplegg med både barnehager, skoleklasser og studenter i kunstrelaterte studier som målgruppe. Dessuten fikk klasser ved grunnskoler og videregående skoler i Trondheim og omegn tilbud om gratis omvisning på Trøndelagsutstillingen. Tilbudet gjennom Den kulturelle spaserstokken var meget populært og ca. 30 personer var med på omvisning i Trondhjems kunstforening. Kunstforeningen arrangerte også en spesialomvisning for medlemmer. Både på TSSK og Trondhjems kunstforening var det åpen gratis omvisning på tre søndager. Vi inviterte også fylkesadministrasjonen, kulturpolitikere og andre samarbeidspartnere til spesialomvisning. Kreativ skriving om kunst med forfatter Marte Huke Markedskommunikasjon Den stramme økonomien setter grenser for hvordan Trøndelagsutstillingen kan markedsføres. Bruk av sosiale medier og andre gratiskanaler er derfor viktig. Nettstedet og Facebook-siden som per i dag er likt av 882 personer brukes aktivt. Utstillingens grafiske profil ble ført videre i ny farge og det ble trykt katalog, plakat og invitasjonskort. Utstillingen ble annonsert i Adresseavisen, Billedkunst, Listen og på ArtSceneTrondheim (trondheimkunsthall.com), i tillegg til diverse gratisspalter og kalendere. 10

11 Media Utstillingen fikk fin omtale i Adresseavisen, Trønder-Avisa, Namdalsavisa, Opdalingen og Opp. Dessuten billedblogg og anmeldelse på ArtSceneTrondheim. Priser Det ble delt ut tre priser på åpningsdagen lørdag 28. september: Kritikerprisemottakeren ble utvalgt av Maria Kjær Themsen, kunstkritiker og kurator med base i København. Årets kritikerpris kr ble tildelt billedkunstner Petter Buhagen for verket Manuscript. Debutantprisen ble utvalgt av TBKs styreleder Stein Erik Hansen. Årets debutant er Nina Skarsbø med skulpturen Next Nature. Innen rammen for samarbeidet med NTNU ble Karianne Stensland utnevnt til årets NTNU-kunstner og mottok et stipend på kr Valget ble foretatt av juryen forsterket med Eirik Lian fra NTNUs infoavdeling. Utnevnelsen åpner for samarbeidsprosjekter mellom NTNU og kunstneren. Årets prisvinnere: Karianne Stensland, Petter Buhagen, Nina Skarsbø Det er en tradisjon på Trøndelagsutstillingen at publikum får muligheten til å stemme på sitt favorittverk. Avstemming ble foretatt både i Trondheim, Oppdal og Namsos. Årets publikumsfavoritt er Multi Meander 2 av Edith Lundebrekke. Nettverket for landsdelsutstillinger Nettverket for landsdelsutstillinger som ble etablert i 2011 avholdt sitt tredje møte i Ålesund juni 2013 med representanter for alle fem landsdelsutstillinger til stede. Nettverkets visjon er å øke bevisstheten om landsdelsutstillinger og synliggjøre potensialet som en markant aktør på det visuelle feltet lokalt, regional og nasjonalt. Saker på dagsordenen i år var bl.a. felles søknadsportal og felles utstillingsprosjekt i

12 Trøndelagsuttillingen 2013 i tall: 429 verk av 145 kunstnere/kunstnergrupper ble innsendt til juryering 37 verk av 26 kunstnere/kunstnergrupper ble antatt 13 debutanter ca. 2700* besøkende (inklusive skoleklasser) * tallet fra Oppdal kulturhus er basert på et estimat og er dermed noe usikkert. Økonomi Faste offentlige bevilgninger til Trøndelagsutstillingen har ikke økt. Våre samarbeidspartnere NTNU, Reidar Olsen Eiendom AS og Indergaard & Svenil AS (ny i 2013) representerer derfor viktige bidrag til utstillingens økonomi og gjør det mulig å dele ut årlige priser som bidrar til å gjøre utstillingen attraktiv for søkerne. Det må også i årene framover arbeides aktivt for å skaffe ekstern finansiering. Trøndelagsutstillingen har variert i størrelse og antall visningssteder fra år til år. Utgifter til utstillingsvederlag, produksjon, montering og frakt øker med antall arbeider og visningssteder. I løpet av 2012 og 2013 har utstillingen opparbeidet en økonomisk buffer som gir oss litt større handlingsfrihet i planleggingen av Trøndelagsutstillingen Medarbeidere Jury: Elin Andreassen, Astrid Findreng, Dag Arve Forbergskog, Montør: Daniel Richards Formidlere: Amalie Marie Selvik, Produsent: Anita Björklund Trøndelagsutstillingen 2013 takker Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune NTNU Reidar Olsen Eiendom AS for støtte til kritikerprisen Indergaard & Svenil AS for støtte til debutantprisen Adresseavisen som annonsepartner Trøndelag Senter for Samtidskunst Trondhjems Kunstforening Oppdal kunstlag/oppdal kulturhus Kunstmuseet Nord-Trøndelag 12

13 Statutter for Trøndelagsutstillingen 1 Målsetting 1.1 Trøndelagsutstillingen er en årlig mønstring av billedkunst. Søkere skal ha tilknytning til Trøndelagsfylkene. Utstillingen skal presentere på bredest mulig måte det som skjer innen billedkunst i denne delen av landet. 1.2 Det er et mål å kunne tilby utstillingen til steder i Trøndelag som fra før har få tilbud av billedkunst og som har visningsmuligheter for utstillingen. 2 Utstillingen 2.1 Utstillingen eies og arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere. Trøndelag senter for samtidskunst er ansvarlig for administrasjon og ansettelse. 2.2 Utstillingen har fri innsendelse. 2.3 Deltakende kunstnere på utstillingen mottar utstillingsvederlag. 2.4 Kunstner kan ikke trekke/forandre antatte kunstverk fra utstillingen. 2.5 Ved salg avgjort før utstillingens slutt trekkes 30% provisjon. Provisjonsdelen deles likt på salgssted og Trøndelagsutstillingen. 2.6 Endringer av statuttene kan bare skje gjennom Trøndelag Bildende Kunstneres årsmøte. Endring av praktisk informasjon og øvrige retningslinjer fastsettes og revideres av utstillingsansvarlig i samarbeid med TBK styre etter behov. 3 Jury 3.1 Trøndelagsutstillingens jury med personlige varamenn velges på Trøndelag Bildende Kunstneres årsmøte. Kvalifiserte jurymedlemmer er kunstnere som er medlem av en av grunnorganisasjonene i Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon (NBK). Jurymedlemmene velges for to år. Deretter må de stå over en like lang periode i juryen før de kan bli valgt inn igjen. 13

14 3.2 Juryen skal bestå av minimum tre billedkunstnere med variert sammensetning i alder, kjønn og uttrykksform. Minst en av jurymedlemmene skal oppnevnes fra TBK faste jury. 3.3 Juryen skal velge leder. Juryen kan knytte til seg eksterne rådgivende fagpersoner for eksempel representanter fra andre grunnorganisasjoner i Norske Billedkunstneres fagorganisasjon (NBK) 3.4 Juryen er faglig ansvarlig for utstillingen. Juryens plan skal legges fram for TBKs styre til økonomisk godkjenning. Planen skal være faglig begrunnet. 3.5 Juryen kan endre antall kunstverk som kan sendes inn av den enkelte søker. 3.6 Juryen mottar honorar etter gjeldende satser, samt reise- og diettgodtgjørelse. 4 Juryering 4.1 Juryering skjer i to trinn. Førstejuryering skjer på grunnlag av dokumentasjon av kunstverk innsendte via utstillingens hjemmeside. Andrejuryeringen skjer på grunnlag av innsendt originalmateriale. 4.2 Juryens kunstneriske avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes. 5 Frakt 5.1 Kunstneren besørger selv frakt til andrejuryering. Informasjon finnes i retningslinjene. 6 Forsikring 6.1 Alle arbeider holdes forsikret av Trøndelagsutstillingen fra registrering til retur. Se retningslinjene. 14

15 Rapport fra Trøndelagsutstillingens jury Valgt TU-jury for 2013/14 er: Astrid Findreng (pers vara Nirmal S Dhunsi), Elin Andreassen (pers vara Dag-Arve Forbergskog) og Jasmina Bosnjak (pers vara Farrhad Kalantary) Ved oppstartsmøte hadde Jasmina Bosnjak meldt forfall for juryeringsperioden og hennes vara Farrhad Kalantary kunne heller ikke møte. Dag-Arve Forbergskog ble da Jasminas stedfortreder. Valgkomiteen hadde muligens satt sammen juryen slik at den i utgangspunktet skulle ha en utenbys representant. Da det ikke ble slik, kan en kanskje si at den mangel på distanse, var juryens svakhet. Dette er juryens 1.år, og vi har fulgt de retningslinjer som TUs vedtekter setter. Da juryering ikke kunne gjennomføres på utstillingsstedene(tssk og TKF), ble den avviklet på LKVs to prosjektrom, som teknisk sett er ideell til dette formål. Vi hadde et godt samarbeid og gode faglige og interessante diskusjoner gjennom juryeringen. Juryen valgte og ikke ta inn verk som hadde vært vist ved kunstinstitusjoner i byen tidligere. Om dette er noe som bør inn i TUs vedtekter får TBK diskutere. Tanken om at kunstner skal være anonym er i utgangspunktet en bra tanke, men vanskelig gjennomførbart, da noen kunstnere har en umiskjennelig kunstnerisk signatur og eller selv er deltagende i verket. Vi hadde en følelse av å presentere en verdig Trøndelagsutstilling Astrid Findreng gjorde en flott jobb med «digital henging» i Sketchup, slik at vi enkelt kunne fordele verkene mellom TSSK og TKF, samt at det forenklet monteringen i de to gallerier. Denne forhåndsjobben ble også gjort for Oppdal Kunstforening Vi engasjerte kunstskribent Gustav Svihus Borgersen til å skrive en katalogtekst som kunne invitere og vise publikum vei inn i utstillingen. Da det var to utstillingssteder, ble det en delt åpning med start på TSSK, og prisutdeling på TKF. Senere på kvelden var det samkjørt fest med TKM. Trondheim 30. januar 2014 Jury Trøndelagsutstilling 2013: Astrid Findreng Elin Andreassen Dag-Arve Forbergskog 15

16 Rapport Trøndelagsutstillingen 2013, Kunstpedagogisk Formidling Denne rapporten omhandler den kunstpedagogiske formidlingen av Trøndelagsutstillingen. Evaluering av samarbeidet generelt mellom Trondheim kunstforening/trøndelagsutstillingen ble gjort i et fellesmøte oktober 2013, så det generelt samarbeidet, som ble opplevd som positivt, vil ikke bli omtalt i denne rapporten. De som har vært involvert i formidlingen av Trøndelagsutstillingen er studenter fra Master i fag og yrkesdidaktikk ved program for lærerutdanning NTNU, og som har knyttet masteroppgaven sin opp mot kunstpedagogisk formidling. Vårt hovedfokus har i hele denne prosessen vært å ivareta Trøndelagsutstillingen og egenverdien til de kunstverkene som ble stilt ut. Samtidig finne gode kunstpedagogiske metoder som gjør målgruppen i stand til å få meningsfulle estetiske erfaringer, knyttet opp mot deres livsprosesser og/eller utvikling av en profesjonell identitet. Hvem Bakgrunn/utdannelse Addresivitet/målgruppe Tine Charlotte Lærerskolen i formgiving 3 år. Første års student ved Kunstakademiet i Trondheim Master i fag og yrkesdidaktikk 1 år. Bente Fossvold Gry Ulriksen Anne Kristin Myrseth Bachelor i skulptur fra Australia. Program for lærerutdanning pedagogikk 1 år Master i fag og yrkesdidaktikk, Kunstakademiet i Trondheim NTNU 1 år ped NTNU Master i fag og yrkedidaktikk NTNU Kunstakademiet i Trondheim NTNU 1 år ped NTNU Mentorutdanning NTNU Master i fag og yrkedidaktikk NTNU Dropp inn søndager For alle som ønsket å være med på en formidling av Trøndelagsutstillingen Barnehager 2 grupper Barnehager Videregående klasser Videregående klasser NTNU studenter Dropp inn søndager Den kulturelle skolesekken For medlemmene i Trondhjems kunstforening 16

17 Kort om grupper og hvordan det ble jobbet med formidlingen 2 videregående klasser Design og håndverkklasse vg1 og helse og sosialfag vg2 Generelt om Trøndelagsutstillingen og enkeltverk, arbeidsoppgaver knyttet opp til elevenes faglinje. Felles gjennomgang 2 Barnehager Vi jobbet med et verk, og barna fikk deretter jobbe praktisk i rommet ved verket, og på den måten fikk barna erfare kunstverket. Dropp inn søndager Formidling av Trøndelagsutstillingen og enkeltverk, hvor det ble åpnet opp for dialoger med de oppmøtte. NTNU studenter i kunstrelaterte studier. Vi inviterte studenter fra forskjellige studieretninger og fakulteter innenfor estiske fag. Det ble lagt opp til en dialogbasert formidling og diskusjoner om kunst. Den kulturelle spaserstokken Formidling av Trøndelagsutstillingen og enkeltverk, hvor det ble åpnet opp for dialoger med de oppmøtte Medlemmene i Trondhjems kunstforening Formidling av Trøndelagsutstillingen og enkeltverk, hvor det ble åpnet opp for dialoger med de oppmøtte Forslag til gjennomføring og forandringer i 2014, med tanke på et fremtidig samarbeid TKF/TSSK om formidling av Trøndelagsutstillingen. Ta vare på de positive erfaringene som ble gjort i formidling 2013 Eks tilrettelegging og tanke for målgruppe. Dialogbasert formidling. For skolegrupper en balanse mellom å fortelle om bildene og sette det inn i en kunsthistorisk kontekst og praktiske oppgaver knyttet opp mot elevenes eget fagfelt(videregående). Tidligere involvering og samarbeid mellom formidlere TSSK/TBK, om formidling, og felles søknadsprosesser knyttet opp mot Fylkeskommune og Kommune med tanke på den kulturelle spaserstokk, den kulturelle skolesekken med mer. Når man tenker formidling for barnehagebarn, vil det være en god ide å ha den samme gruppen i en formidlingssituasjon flere ganger, vi stiller spørsmålstegn ved hvor stort utbytte små barn får av 45 min besøk på et visningsrom for kunst. Trondheim kunstforening og studenter ved program for lærerutdanning. Master i fag og yrkesdidaktikk takker for samarbeidet med Trondjhems kunstforening og Trøndelags utstillingen og for muligheten til å prøve ut ideer og gjøre oss noen erfaringer med Kunstpedagogisk erfaring. Mvh TBKs representant i styret for Trondhjems Kunstforening, og hovedansvarlig for formidlingen av Trøndelagsutstillingen 2013 ved Trondhjems kunstforening. Anne Kristin Myrseth 17

18 Rapport fra Trøndelag bildende kunstnere (TBK) representant (vara) i styret i Trondhjems Kunstforeningen (TKF) til TBKs årsmøte Trondheim 18 februar Som representant for TBK har jeg hatt som målsetting om å ivareta alle TBK ca 130 medlemmer. For å kunne opprettholde faglig forsking og profesjonalitet for medlemmene, er det viktig med et visningsrom hvor medlemmene kan delta med arbeider og være en del av en offentlig debatt. Dette har vært mitt hovedfokus, sammen med å styrke samarbeidet mellom TBK og TKF uformelt og formelt. TBK og TKF har formål som er styrende for organisasjonen og foreningen, disse har også vært målsettinger som har vært styrende for mitt arbeid. Praktisk har det gitt seg følgende utslag: Deltatt på alle styremøter Deltatt på åpninger av utstillinger og foretatt formelle åpninger av utstillinger Sittet vakter i kunstforeningens åpningstider Vært styrets representant i samarbeid med Trøndelagsutstillingen Vært med på å bestemme utstillingsåret 2014 Hendelser som er direkte rettet mot TBKs medlemmer: Trøndelagsutstillingen ble i år vist på TKF og TSSK(Trøndelag senter for samtidskunst) Formidling av Trøndelagsutstillingen, viser til rapport gitt til Trøndelagsutstillingen v. Anita Bjørklund Kunst fra TBK, utstilling hvor de som ønsket fra TBK kunne delta på utstilling i TKF lokaler Utstilling i samarbeid med Steinkjer kunstforening, hvor alle TBKs medlemmer hadde mulighet til å delta. 70% av de som stiller ut i Kunstforeningens lokaler er medlemmer av TBK Se nye vedtekter for kunstforeningen vedtatt på ekstraordinær generalforsamling Formalisert TBKs representasjon i Kunstforeningens jury. (Valgkomite for TKF og valgkomiteen for TBK bør samarbeide om innstilingen til dette mandat og årsmøtene bør instruere komiteene til dette samarbeidet) Forslag til hvordan TBK kan jobbe med formalisering av et samarbeidet mellom Trondhjems kunstforening og Trøndelag bildende kunstnere og hvordan medlemmene i TBK kan få større grad av innflytelse i styret og foreningen generelt. 1. Til informasjon, det vervet som jeg har hatt er for tiden ikke et formelt verv som TBK kan velge en representant til, men med utgangspunkt i historien, som viser et tett samarbeid og en selvfølgelig og viktig representasjon av TBK i TKF styre, anser jeg det viktig både for TBK og TKF å få formalisert dette samarbeidet. Dette blir en styresak for TBK. 2. Oppfordrer TBKs medlemmer til å melde seg inn i TKF, for på denne måten få innflytelse i TKF fremtid. Ønsker alle TBK-medlemmer velkommen til utstillinger i Dette har vært et spennende verv og jeg takker for tilliten. Mvh Anne Kristin Myrseth 18

19 Rapport - tildeling av kommunale atelier i 2013 Tildelingskomiteen for Trondheim kommunes atelierordning har i 2013 hatt 3 møter, den , og ved Lademoen Kunstnerverksteder. -Tildelingskomiteen for Trondheim kommunes atelier den har hatt følgende sammensetning: Kjersti Lerseth Trondheim kommune Anita Wollamo Trøndelag Bildende Kunstnere Ingun Myrstad - Norske Kunsthåndverkere Hermann Isaksen Kunstakademiet i Trondheim Karianne Stensland Lademoen Kunstnerverksteder Ledig atelier 101 for 1 år Ledig atelier 406 for 3 år Tildelingskomiteen foretok følgende tildeling: Søknad om leie av rom 101 Søkere: 2 søkere Vedtak: Tildelingskomiteen vedtok og innstilte Katarina Marthinsen som aktuell kandidat til atelier for nyutdannede kunstnere for 1 år fra 1. august Begrunnelse for vedtaket: Katarina var eneste søker som tilfredsstiller kriteriene for dette atelier. Hun har akkurat tatt Master grad ved KIT. Hennes behov for fellesverksteder er stort siden hun jobber med mye forskjellige. Når det gjelder fagsammensetningen ved LKV passer veldig bra. Hun er en stødig person og er bosatt i Trondheim med familien sin. Søknad om leie av rom 406 Søkere: 5 søkere Vedtak: Tildelingskomiteen vedtok og innstilte Per Kristian Nygård som aktuell kandidat for atelier 406 for en periode på 3 år med mulighet til forlengelse til nye 3 år. Begrunnelse for vedtaket: Per Kristian ble vurdert av utvalget som positiv, kunnskapsrik, aktiv, engasjert i utviklingen av kunstfeltet i byen, involvert i flere prosjekter, åpen for samarbeid med andre. Per Kristian har en spennende faglig utvikling og han hadde et godt begrunnet søknad. 19

20 -Tildelingskomiteen for Trondheim kommunes atelier den har hatt følgende sammensetning: Jon Arild Johansen Leder for tildelingskomiteen Anne Kristin Myrseth Trøndelag Bildende Kunstnere Ingun Myrstad - Norske Kunsthåndverkere Hermann Isaksen Kunstakademiet i Trondheim Edith Lundebrekke Gregus Kunstnerverkstedet Kjersti Lerseth deltok med informasjon fra Trondheim kommune Ledig atelier på Gregus Kunstnerverkstedet for 3 år Tildelingskomiteen foretok følgende tildeling: Ved fristens utløp var det kommet inn 1 søknad. Søker: Birgit Kvamme Lundheim Vedtak: Tildelingskomiteen vedtok og innstilte Birgit Kvamme Lundheim som aktuell kandidat til dette atelier. Begrunnelse for vedtaket: Birgit var eneste søker og tilfredsstiller kriteriene for dette atelier. Hun er en produktiv billedkunstner, stødig person og er bosatt i Trondheim med familien sin. -Tildelingskomiteen for Trondheim kommunes atelier den har hatt følgende sammensetning: Ingun Myrstad - Norske Kunsthåndverkere Hermann Isaksen Kunstakademiet i Trondheim Hanne Jensen Sousa Trondheim kommune / Tempe Forfall: Jon Arild Johansen og Ann-Cathrin Hertling (vara for TBK representant) Ledig atelier på Tempe for 2 år Tildelingskomiteen foretok følgende tildeling: Søkere: 3 Vedtak: Tildelingskomiteen vedtok og innstilte Anne Kristin Myrseth som aktuell kandidat for atelier på Tempe for en periode på 2 år. Begrunnelse for vedtaket: Anne Kristin Myrseth ble vurdert av utvalget som positiv, kunnskapsrik, aktiv, engasjert og åpen for samarbeid med andre. Anne Kristin er søker som tilfredsstiller kriteriene for dette atelier. Anne Kristin hadde et godt begrunnet søknad. 20

21 Kristina C. Karlsen, Daglig leder for LKV er sekretær for komiteen. Søknadene er vurdert i henhold til Retningslinjer for Trondheim kommunes atelierordning der følgende kriterier skal legges til grunn for behandling av søknader om leie av atelier: - Søkere må tilfredsstille kravene til medlemskap i kunstnerorganisasjonene - Kunstnerisk aktivitet skal være søkers hovedbeskjeftigelse - Søkere må kunne dokumentere høyt kunstnerisk nivå - Nyutdannede og uetablerte kunstnere skal prioriteres for tildeling av atelier - Søkernes fagområde skal vurderes i forhold til utnyttelse av de ulike verkstedene der dette er relevant - Det skal tas hensyn til fagsammensetningen av leietakerne totalt sett - Det skal legges vekt på utvist initiativ og engasjement, kunstnerisk og organisatorisk Trondheim

22 Rapport fra Trondheim kommunes rådgivende utvalg / innkjøpskomite for kunst Utvalget har i 2013 bestått av billedkunstner Grethe Britt Fredriksen, valgt av Trøndelag Bildende Kunstnere og kunsthåndverker Elisabeth Engen, valgt av Norske kunsthåndverkere Midt-Norge. Innkjøpskomiteen har prioritert kunstnere som ikke har hatt innkjøp eller utsmykkingsoppdrag for Trondheim kommune, eller som ikke har vært innkjøpt på svært lenge. Komiteen har kjøpt kunst fra kollektiv- og separatutstillinger og i to tilfeller fra verksteder i etterkant av utstillinger. I tillegg har utvalget vært rådgivende i forbindelse med en gave til kommunen og ett fotoprosjekt i kommunens regi. Markus Lantto restsum fra SEPARATUTSTILLINGER Birgit Kvamme 4 collasjer %(600) Jorun Kraft Mo 7 «Bøtter» % (1.130) Oddvar I. N. Daren 2 maleri %(1.100) TRØNDELAGSUTSTILLINGEN Petter Buhagen «Manuscript» Kjersti Foyn 3 oljemalerier Jan Charles Grande Oljemaleri Karoline Jahn Hjort 2 foto Sigmund Schjelderup Pedersen Maleri, akryl Øistein Ronæss Maleri Nina Skarsbø Skulptur Sum innkjøp Trøndelagsutstillingen % (5.750) VERKSTED Duodu Tekstil Per Kristian Nygård 3 grafikk Sum Innkjøpt på budsjett for (rest P K Nygård) Totalt

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 ÅRSMELDING 2013 1 2 INNHOLD INNLEDNING s. 4 STYRETS ARBEID 2013 s. 5 STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6 VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 Utstillinger 2013 Andre arrangement Kunstformidling Markedsføring og kommunikasjon

Detaljer

Design: Fotokreditering: Forsidebilde:

Design: Fotokreditering: Forsidebilde: ÅRSMELDING 2014 1 Design: Fotokreditering: Forsidebilde: TSSK / Amalie Marie Selvik Grethe Britt Fredriksen, Ole A. Ekker, Amalie Marie Selvik, Anita Björklund Skreddersydd. Foto: Ole A. Ekker 2 INNHOLD

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

2. Beretning og regnskaper

2. Beretning og regnskaper 1.5 GODKJENNING AV STATUS FOR OBSERVATØRER Følgende personer innvilges status som observatører på NBKs 11. ordinære landsmøte: 2. Beretning og regnskaper 2.1 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MAI 2009 TIL

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 1 ÅRSBERETNING 2013 LNM Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 2 Innhold Innkalling / Dagsorden s. 3 Årsberetning s. 3-16 Revisors beretning s. 19 LNMs vedtekter s. 16-18 Årsregnskap 2013 s. 20-21 Arbeidsbudsjett

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON

25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON 25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON Norske Billedkunstnere (NBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Norge. NBKs grunnorganisasjoner er distriktsorganisasjoner, landsdekkende faggruppeorganisasjoner

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer