Trøndelag Bildende Kunstnere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trøndelag Bildende Kunstnere"

Transkript

1 Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2012

2 INNHOLD Dagsorden...03 Årsmelding Styrets beretning Regnskap Budsjettforslag Trøndelagsutstillingen 2012 Rapport Trøndelagsutstillingen Regnskap Trøndelagsutstillingen, budsjettforslag Statutter, Trøndelagsutstillingen Rapporter fra komiteer og utvalg Innkomne forslag...35 Tillitsvalgte siste periode Valgkomiteens forslag Medlemsoversikt Vedtekter for TBK Handlingsplan for TBK

3 ÅRSMØTE 2013 TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE STED: Trøndelag Senter for Samtidskunst TID: kl. 18:30-20:30 DAGSORDEN 1. Åpning 2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 3. Valg av møteleder, referenter og godkjenningskomite 4. Godkjenning av fullmakter og observatører 5. Årsberetning, revidert regnskap og budsjettforslag TBK 6. Årsberetning, revidert regnskap og budsjettforslag for Trøndelagsutstillingen 7. Rapporter fra utvalg og komiteer 8. Innkomne forslag 9. Valg FULLMAKT: Jeg bekrefter herved at:... har fullmakt til å avgi stemme for undertegnede ved saker og valg, under TBKs årsmøte underskrift:... 3

4 Styrets beretning for 2012 I 2012 ble det valgt et nesten helt nytt styre med kun en representant fra det foregående sittende styret. På grunn av manglende styreleder og få fremmøte på de planlagte årsmøtene ble ikke sittende styret i Trøndelag bildende kunstnere valgt før 19. juni Med et nærmest helt nytt styre i TBK har styret opplevd kontinuitetsproblemer og etterlyst en styreprotokoll med oppdaterte gjøremålslister og tidsfrister. Styret har i 2012 måttet belage seg på kollektivt minne og muntlig overførte beskjeder og innspill, siden styrepapirer fra 2011 ikke har vært tilgjengelig for det nye styret. Styret har derfor startet arbeidet med å utforme en oppdatert styreprotokoll i digital og fysisk versjon for å unngå lignende situasjoner for kommende styresammensetninger. De to versjonene plasseres henholdsvis på TBKs nettside og inne på TBKs kontor i Trøndelag Senter for samtidskunst. Arbeidet skal sluttføres innen 19. juni Styret har opplevd den manglende kontinuiteten som krevende, men har fordelt ansvaret for oppgavene på medlemmene som har hatt tid til å delta. På grunn av overnevnte situasjon har det blitt liten tid til å virke for medlemmene med tanke på fagpolitisk arbeid, medlemsmøter og involverende prosesser. Styret har i perioden bestått av: Styreleder: Stein Erik Hansen Nestleder: Karianne Stensland Styremedlemmer: Ann Lundström, Tore Reisch, Trine Lotte Krogseth, Anne Kristin Myrseth (vara) og Marius Amdam (vara) På tross av manglende kontinuitet og kort arbeidsperiode har styret initiert og vært involvert i flere oppgaver: TBKs nettsider ble i sin tid aldri helt ferdigstilt og det ble i August 2012 avklart at det ikke var mulig å publisere på nettsidene uten store datakunnskaper og endringer på nettsidene. Styret bestemte i den forbindelse å omdisponere midlene til innkjøpe av gave- og representasjonslager til oppgradering av nettsidene. Nettsidene ble derfor i løpet av 2012 opprettet i ny plattform med enklere form for publiseringsverktøy og dermed mer brukervennlig. Oppdagelsen kom svært overraskende på det sittende styret siden de var av den oppfatningen at nettsidene var nylig utvikling for en betydelig sum penger. Uten personlige kontakter i sittende styret ville denne jobben kostet mye mer enn de kr som ble investert. I budsjettet for 2012 var det budsjettert med innkjøp av bærbar PC. Styret har derfor kjøpt inn en bærbar MacBook Pro som disponeres daglig av styreleder. Det må i 2013 settes av midler til innkjøp av lisenser til nødvendig programvare. Styret anser innkjøpet av en arbeidsstasjon som et viktig ledd i utviklingen av TBK. Det forhindrer at styret arbeider og lagrer dokumenter på private maskiner som ikke er tilgjengelig i fremtiden. 4

5 Norske bildende kunstnere inviterte til Ledermøtet i Liverpool 18. til 21. oktober 2012 for alle grunnorganisasjonene. Saker som NBK og grunnorganisasjonenes vedtekter, Stortingsmeldingen om Visuell kunst og stipendbehandlingen ble diskutert både gruppevis og i plenum. Innspillene under ledermøtet i Liverpool er ment som faglig opptakt til Norske Billedkunstnere sitt landsmøte mai TBK var representert i Liverpool ved nestleder Karianne Stensland og oppsummeringen fra møtet kan leses under rapporter i årsmeldingen Den 36. Trøndelagsutstillingen ble åpnet i TSSK Trondheim og i Steinkjer kunstforening Styret var her representert ved Anne Myrseth som vara for styreleder Stein Erik Hansen og i Steinkjer styremedlem møtte Trine Lotte Krogseth. Styreleder valgte årets debutant og bidro med åpningstale. Styret er svært fornøyd med samarbeidet med prosjektleder Anita Björklund for Trøndelagsutstillingen. Styreleder i TBK har i perioden vært i møte med Trondheim kommune 21. november 2012 sammen med styreleder fra Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge. Det ble avtalt en årlig møtearena og at de to organisasjonene ønsker å samarbeide i forhold til Trondheim kommune og bidra i utviklingsprosesser. Representert på møte var: Kjersti Lerseth og Ulrika Anna Wallin, Trondheim kommune, Marit Øydegard, styreleder NK Midt-Norge og Stein Erik Hansen, styreleder TBK. Styret arrangerte 26. november 2012 i samarbeid med Trøndelagsutstillingen åpent møte angående utvikling av Trøndelagsutstillingen i forbindelse med Landsdelutstillingenes nettverksmøte i Trondheim. Thorild Aukan var i den sammenheng forespurt om å holde et retrospektivt innlegg om utviklingen av Trøndelagsutstillingen. Her ble det understreket hvor viktig det er for TBK å beholde Trøndelagsutstillingen som en kunstnerstyrt livsnerve og puls i organisasjonen, men at samarbeidet med Trøndelag Senter for Samtidskunst er viktig for kontinuiteten og den helhetlige arenautviklingen. TBK trenger også andre formidlingsarenaer som kan formidle medlemmenes arbeidssituasjon igjennom året. I perioden har det kommet inn fire søknader til det sittende styret om medlemskap i TBK. To av søkerne hadde tilstrekkelig dokumentasjon til direkte medlemskap, mens to søknader er sendt videre til vurdering av kunstnerisk råd. Prosedyrer for opptak i kunstnerorganisasjon vil være tilgjengelig i den nyopprettede styreprotokollen. Styret har i perioden rapportert på omsøkte midler fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, satt opp nytt budsjett for 2013 og utviklet en søknad som skal sette søkelyset på fagpolitiske utfordringer og seiere for våre medlemmer igjennom kommende år. Hvis organisasjonen får midler til prosjektet vil det resultere i et jubileumsskrift i forbindelse med Norges 200- årsjubileum. Trøndelag blidende kunstnere trenger positiv omtale rundt sine fanesaker og åpne opp en helårskanal til publikum og lokale myndigheter. TBK-styret, Trondheim 01. mars 2013 Stein Erik Hansen Karianne Stensland Ann Lundström Tore Reisch Trine Lotte Krogseth 5

6 Signert regnskap

7 Budsjett 2013 Trøndelag Bildende kunstnere Budsjett Budsjett Inntekter Prosjektstøtte Sør-Trøndelag fylkeskommune Norsk kulturråd Driftsstøtte Nord-Trøndelag fylkeskommune Organisasjonsstøtte fra NBK Medlemskontigent Fagpolitiske midler NBK Renteinntekter -100 Sum inntekter Utgifter Styrehonorar leder/nestleder Honorar styre/jury Arbeidsgiveravgift (14,1 % av styrehonorar) 8108 Prosjektledelse 20 % 3 mnd Prosjektkostnader (eget budsjett) Honorar web Kontorhold -TSSK inkl. kontor og regnskap Webhotell/domene 300 Videreutvikling av TBKs nettsted Møtekostnader inkl. årsmøte Honorar TBKs valgkomite Ramallahstøtte Gaver inkl. personalkostn. [2] Innkjøp Utstyr Bærbar Mac Bankgebyr 650 Sum utgifter Resultat Balanse Egenkapital (inkl. SKULD-midler) Resultat Egenkapital pr

8 årsrapport

9 Trøndelagsutstillingen Årsrapport 2012 Bakgrunn Trøndelagsutstillingen er en av regionens største og tyngste mønstringer av billedkunst en landsdelsutstilling basert på regional tilhørighet og en 36-årig historie, arrangert av Trøndelag Bildende Kunstnere og administrert av Trøndelag Senter for Samtidskunst. Utstillingen blir arrangert som en juryert kollektivutstilling med fri innsendelse. Alle med tilknytning til Trøndelag (født, bosatt, studerer) kan søke med alle typer kunstuttrykk. Utstillingen er en av få arenaer hvor nyetablerte og etablerte kunstnere deltar sammen, og for mange uetablerte er det første gang man får vist seg frem til et publikum. Slik viser utstillingen et bredt utvalg av det som foregår i billedkunsten i Trøndelag akkurat nå. Utstillingen byr på andre kvaliteter enn den smalere og kuraterte kunstformidlingen. Utstillingen er en årlig happening en formidling av samtidskunst som det er verdt å ta vare på. Årets utstilling Trøndelagsutstillingens jury er valgt for en periode på to år av TBK (Trøndelag Bildende Kunstnere). Jurymedlemmer i var Märit Aronsson, Maja Nilsen og Barbro Maria Tiller. Trøndelagsutstillingen juryeres i to trinn. 9

10 Totalt 191 kunstnere søkte i år og juryen valgte ut 21 kunstnere/kunstnergrupper som viste 29 verk. Utstillingen hadde en ung profil og viste seg igjen som viktig debutarena for kunstnere i etableringsfasen. 10 av kunstnerne var med for første gang. Etter fire år på Dora valgte Trøndelagsutstillingen å forlate kulturbunkeren som er et spennende visningssted, men byr også på store utfordringer når det gjelder fukt, støv, vanskelig montering, tilgjengelighet osv. Utstillingen flyttet tilbake til Trøndelag Senter for Samtidskunst som kan tilby lokaler som er tilrettelagt for visning av kunst. Lokalene er imidlertid mye mindre og antallet antatte verk ble derfor sterkt redusert i forhold til fjor. Trøndelagsutstillingen ble i 2012 vist på to steder: Trøndelag Senter for Samtidskunst Steinkjer Kunstforening Nytt grep: tekstproduksjon Juryen ønsket å gi hvert enkelt kunstverk et sterkere fokus gjennom tekst og inviterte syv skribenter med ulik faglig bakgrunn til å skrive korte tekster som ble publisert i katalogen. Dette grepet ble godt mottatt av både kunstnerne og publikum. Skribentene er Kajsa Aglen (forfatter), Arild Vange (forfatter og oversetter), Markus Lantto (kunstner), Anne-Gro Erikstad (kurator og leder for LevArt), Gustav Svihus Borgersen (universitetslektor ved Institutt for Kunst- og Medievitenskap, NTNU og kunstkritiker)), Sara Noelani Müller (kunsthistoriker og frilans kritiker), Pontus Kyander (direktør for Trondheim Kunstmuseum). 10

11 Formidling Som vanlig sendte vi i egen regi ut tilbud om gratis omvisning til grunnskoler og videregående skoler i Trondheim og omegn, et svært populært tiltak. 15 grupper og 2 kulturskolegrupper med totalt ca 400 elever fikk omvisning på utstillingen på TSSK med våre dyktige og engasjerte omvisere. Trøndelagsutstillingen var dessuten med i Den kulturelle skolesekken i Nord-Trøndelag. «Hva er kunst?» er et formidlingsopplegg utviklet av billedkunstner og formidler Marit Roland hvor elevene ser, snakker og beskriver kunst gjennom Trøndelagsutstillingen. Opplegget var todelt og formidleren besøkte klassene i forkant av utstillingsbesøket. Ca 60 elever deltok. På TSSK var det åpen gratis omvisning på tre søndager og i Steinkjer kunstforening en søndag. Vi inviterte også fylkesadministrasjonen, kulturpolitikere og andre samarbeidspartnere til spesialomvisning. Skoleklasse på omvisning med Amalie Selvik 11

12 Markedskommunikasjon Den stramme økonomien setter grenser for hvordan Trøndelagsutstillingen kan markedsføres. I tillegg til Adresseavisen annonserte vi i Billedkunst og på nettstedet ArtSceneTrondheim. Bruk av sosiale medier og andre gratiskanaler er derfor viktig. Nettstedet og Facebook-siden som per i dag er likt av 757 personer brukes aktivt. Utstillingens grafiske profil ble ført videre i ny farge og det ble trykt katalog, plakat og flyer. Utstillingen ble annonsert i Adresseavisen, Billedkunst, Listen og på trondheimkunsthall.com, i tillegg til diverse gratisspalter og kalendere. Media Utstillingen fikk fin omtale i Adresseavisen og Trønder-Avisa. Solveig Lønmo skrev kritikk av utstillingen i Adresseavisen og Martin Palmer på nettstedet ArtSceneTrondheim. Priser Det ble delt ut tre priser på åpningsdagen søndag 18. november: Kritikerprisemottakeren ble utvalgt av kunstkritiker Birgitta Rubin fra Dagens Nyheter, Stockholm. Årets kritikerpris kr ble tildelt billedkunstner Idun Caroline Huse Baltzersen for kunstbøkene Ophelia, Lucretia og Maps and Places. Debutantprisen ble utvalgt av TBKs styreleder Stein Erik Hansen. Årets debutant er Mari Sanden med videoverket Trying to figure our if the voices in my head are myself or someone else. Innen rammen for samarbeidet med NTNU ble Tore E. Reisch utnevnt til årets NTNU-kunstner og mottok et stipend på kr Valget ble foretatt av juryen forsterket med Eirik Lian fra NTNUs infoavdeling. Utnevnelsen åpner for samarbeidsprosjekter mellom NTNU og kunstneren. 12

13 Fra venstre: Informasjonssjef Christian Fossen, NTNU, Mari Sanden, Idun Caroline Huse Baltzersen, Tore Eidebakke Reisch, Birgitta Rubin, DN, Stockholm Det er en tradisjon på Trøndelagsutstillingen at publikum får muligheten til å stemme på sitt favorittverk. Årets publikumsfavoritt er Husken av Eirik Moldestad Halvorsen. Verket fikk 113 stemmer av totalt avgitte 497 stemmer. Nettverket for landsdelsutstillinger Nettverket for landsdelsutstillinger som ble etablert i 2011 avholdt sitt andre møte i Trondheim med representanter for alle fem landsdelsutstillinger til stede. Nettverkets visjon er å øke bevisstheten om landsdelsutstillinger og synliggjøre potensialet som en markant aktør på det visuelle feltet lokalt, regional og nasjonalt. I forbindelse med nettverksmøtet inviterte TBK til åpent medlemsmøte under tittel Landsdelsutstillinger status og framtidsvyer. 13

14 Trøndelagsuttillingen 2012 i tall: 567 verk av 191 kunstnere/kunstnergrupper ble innsendt til juryering 29 verk av 21 kunstnere/kunstnergrupper ble antatt 10 debutanter ca 1360 besøkende (inklusive skoleklasser) Økonomi Faste offentlige bevilgninger til Trøndelagsutstillingen har ikke økt. Våre samarbeidspartnere NTNU Infoavdelingen og prissponsorene Reidar Olsen Eiendom AS og Østerlie Kunst & Farve representerer derfor viktige bidrag til utstillingens økonomi. Det må også i årene framover arbeides aktivt for å skaffe ekstern finansiering. Utstillingen har variert i størrelse og antall visningssteder fra år til år. Utgifter til utstillingsvederlag, produksjon, montering og frakt øker med antall arbeider og visningssteder. I 2012 hadde utstillingen ansatt produsent kun deler av året. Dette kombinert med en mindre utstilling og kun to visningssteder har redusert utgiftene i 2012 og gjør det mulig å planlegge for en større utstilling som vises flere steder i Medarbeidere Jury: Märit Aronsson, Maja Nilsen & Barbro Maria Tiller Montører: Daniel Richards & Joakim Moldestad Formidlere: Marit Roland & Amalie Selvik Gallerimedarbeidere: Hazel Barstow & Unni K. Eide Produsent: Anita Björklund 14

15 Trøndelagsutstillingen 2012 takker Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune NTNU, Infoavdelingen Reidar Olsen Eiendom AS for støtte til kritikerprisen Østerlie Kunst & Farve for støtte til debutantprisen Adresseavisen som annonsepartner Trøndelag Senter for Samtidskunst Steinkjer Kunstforening 15

16 16

17 17

18 Statutter for Trøndelagsutstillingen 1 Målsetting 1.1 Trøndelagsutstillingen er en årlig mønstring av billedkunst. Søkere skal ha tilknytning til Trøndelagsfylkene. Utstillingen skal presentere på bredest mulig måte det som skjer innen billedkunst i denne delen av landet. 1.2 Det er et mål å kunne tilby utstillingen til steder i Trøndelag som fra før har få tilbud av billedkunst og som har visningsmuligheter for utstillingen. 2 Utstillingen 2.1 Utstillingen eies og arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere. Trøndelag senter for samtidskunst er ansvarlig for administrasjon og ansettelse. 2.2 Utstillingen har fri innsendelse. 2.3 Deltakende kunstnere på utstillingen mottar utstillingsvederlag. 2.4 Kunstner kan ikke trekke/forandre antatte kunstverk fra utstillingen. 2.5 Ved salg avgjort før utstillingens slutt trekkes 30% provisjon. Provisjonsdelen deles likt på salgssted og Trøndelagsutstillingen. 2.6 Endringer av statuttene kan bare skje gjennom Trøndelag Bildende Kunstneres årsmøte. Endring av praktisk informasjon og øvrige retningslinjer fastsettes og revideres av utstillingsansvarlig i samarbeid med TBK styre etter behov. 3 Jury 3.1 Trøndelagsutstillingens jury med personlige varamenn velges på Trøndelag Bildende Kunstneres årsmøte. Kvalifiserte jurymedlemmer er kunstnere som er medlem av en av grunnorganisasjonene i Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon (NBK). Jurymedlemmene velges for to år. Deretter må de stå over en like lang periode i juryen før de kan bli valgt inn igjen. 18

19 3.2 Juryen skal bestå av minimum tre billedkunstnere med variert sammensetning i alder, kjønn og uttrykksform. Minst en av jurymedlemmene skal oppnevnes fra TBK faste jury. 3.3 Juryen skal velge leder. Juryen kan knytte til seg eksterne rådgivende fagpersoner for eksempel representanter fra andre grunnorganisasjoner i Norske Billedkunstneres fagorganisasjon (NBK) 3.4 Juryen er faglig ansvarlig for utstillingen. Juryens plan skal legges fram for TBKs styre til økonomisk godkjenning. Planen skal være faglig begrunnet. 3.5 Juryen kan endre antall kunstverk som kan sendes inn av den enkelte søker. 3.6 Juryen mottar honorar etter gjeldende satser, samt reise- og diettgodtgjørelse. 4 Juryering 4.1 Juryering skjer i to trinn. Førstejuryering skjer på grunnlag av dokumentasjon av kunstverk innsendte via utstillingens hjemmeside. Andrejuryeringen skjer på grunnlag av innsendt originalmateriale. 4.2 Juryens kunstneriske avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes. 5 Frakt 5.1 Kunstneren besørger selv frakt til andrejuryering. Informasjon finnes i retningslinjene. 6 Forsikring 6.1 Alle arbeider holdes forsikret av Trøndelagsutstillingen fra registrering til retur. Se retningslinjene. 19

20 RAPPORT FRA TRØNDELAGSUTSTILLINGSJURYEN 2012 Dette var denne juryens 2. og siste år. Som i fjor, var arbeidet med Trøndelagsutstillinga var en givende og utfordrende oppgave, og vi hadde mange interessante og faglig gode diskusjoner underveis. Det var som alltid et privilegium å få ta del i vurderingen av så mange forskjellige typer kunst. Vi synes samarbeidet godt, og at vi endte opp med en god utstilling. Allerede etter fjorårets utstilling bestemte vi oss for å flytte fra Dora, og var derfor i år tilbake i TSSKs lokaler. Dette visste vi ville bli en mindre utstilling, og besluttet derfor å gi hver enkelt kunstner mer plass / oppmerksomhet ved å utvide katalogen med tekster til hver kunstner. Vi valgte svært forskjellige skribenter med bakgrunn i kunstteori, poesi/ litteratur, billedkunst, kunsthistorie mm. Vi ble svært fornøyd med resultatet, som tydelig viste hvor mye forskjellig og som kan skje i møtet mellom kunstverk og iakttaker. Trondheim 21. februar 2013, Juryen for Trøndelagsutstillingen ; Märit Aronson Maja Nilsen Barbro M Tiller 20

21 Rapport fra Trondheim kommunes rådgivende utvalg / innkjøpskomite for kunst Utvalget har i 2012 bestått av billedkunstner Grethe Britt fredriksen, valgt av Trøndelag Bildende Kunstnere og kunsthåndverker Elisabeth Engen, valgt av Norske kunsthåndverkere Midt-Norge. Innkjøpskomiteen har prioritert kunstnere som ikke har hatt innkjøp eller utsmykkingsoppdrag for Trondheim kommune, eller som ikke har vært innkjøpt på svært lenge. Komiteen har kjøpt kunst fra kollektiv- og separatutstillinger og i to tilfeller fra verksteder i etterkant av utstillinger. I tillegg har utvalget vært rådgivere i tre saker som dreide seg om gaver/donasjoner og vurdering av plassering av kunst. Pris inkl 5% Den forrige komiteen hadde foretatt 2 innkjøp på 2012-budsjettet: Leiken Vik Torhild Aukan Innkjøp GBF og EE: Setsuko Kurioka Framework by Needle, Broderi på papir Ståle Sørensen Byggeplass, treskulptur Tove Lise Røkke Olsen B A G A SJ E, tre keramikkskulpturer Jason Havneraas Just before the battle mother, foto Kari Elise Mobeck Nett, tegning Ørjan Aas / Cathrine Dahl Lying Aardwolf, tresnitt Getting Dressed, tresnitt Solveig Bergene Kokong, tegning Harald Wårvik Mørk bygning, tegning Dalbunn, tegning Markus Lantto Förendrad gran treskulptur Dekorerad gran blandet tekn Utbetaling til Markus Lanttopå neste års budsj Sum innkjøp 2012 inkludert 5%: Grethe Britt Fredriksen Elisabeth Engen 21

22 22

23 Årsrapport 2012 REGIONALT SAMARBEIDSUTVALG FOR UTSMYKKING I TRØNDELAG (RSU) RSU har i 2012 bestått av: For TBK: Grethe Britt Fredriksen (leder), Per Formo (vara). Fra mars: Annika Borg (leder), Ellen Sofie Griegel (vara) For NKM: Anette Lund, Anita Abtahi (vara) Møteaktivitet: I 2012 har RSU hatt totalt 7 ordinære møter, hvorav ett som telefonmøte, samt en del kontakt pr. epost og telefon. Det er i tillegg blitt avholdt ett møte mellom påtroppende RSU-medlemmer og TSSK ved styreleder og kontorleder/rsu-sekretær. RSU har også hatt to møter med Ulrika Wallin fra Trondheim kommune, og det har forøvrig vært tett kontakt med kommunen i saker som angår dem. RSU har deltatt på et møte mellom TSSK og svenske Arbetsförmedlingen Kultur Media da de var i Trondheim for å orientere seg om regionens utsmykkingspraksis og knytte kontakt. Konsulentoppnevninger: RSU har i 2012 oppnevnt 9 konsulenter, hvorav en nyoppnevning i en sak hvor tidligere oppnevnt konsulent hadde trukket seg fra oppdraget. I ett av prosjektene ble det oppnevnt hele tre konsulenter, en med tidligere konsulenterfaring og to med henblikk på rekruttering og opplæring i konsulentrollen. Det kom inn 5 nye utsmykkingssaker, alle fra Trondheim kommune. Sakene har blitt utlyst gjennom KOROs konsulentregister. Det er i tillegg knyttet et nytt barnehageprosjekt til et eksisterende større prosjekt som befinner seg i samme geografiske område. Trondheim kommune har i 2012 opprettet en sak vedr. minnesmerke i forbindelse med terrorhandlingene 22. juli 2011 og har på grunn av sakens spesielle karakter valgt å selv oppnevne to konsulenter til dette prosjektet. 23

24 Kunstplaner: RSU ble forelagt 8 kunstplaner til anbefaling i løpet av Annet: TSSK har i løpet av året ansatt en kontorleder som også har ansvar for RSU-sakene. RSUleder har sørget for møteinnkalling, saksliste og referat. Kontorlederen har ansvar for RSUs saksarkiv og har formidlet informasjon om innkomne saker til RSU-medlemmene, utlyst konsulentoppdrag, samt sendt ut formelle svar til søkere og oppdragsgivere etter RSUs behandling. RSU-leder har vært hovedkontakt for generell rådgivning overfor konsulenter og andre parter. Oversikt over og status vedr. utsmykkingssaker i 2012: 6 nye utsmykkingssaker. 1 avsluttet sak ihht. mottatt avslutningsrapport. 57 øvrige saker under arbeid / avslutningsrapport ennå ikke mottatt. Se vedlegg for utfyllende informasjon. Trondheim, For RSU Trøndelag Annika Borg Leder RSU 24

25 ØVRIGE SAKER 2010 saker under arbeid pr avslutningsrapport ennå ikke mottatt oppdatert februar 2013 (NB ikke fullstendig) 1 RSU-nr Sted Sirkustomten på Lade Utsmykkingsplan Godkjennes av KORO pga uteromsprosjekt Konsulent Gunnar Fretheim (sr.) og Linda Saveholt (ass.) Oppdrag Trude Westby Nordmark Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum ca til prosjektet tot. Linda Savelholt har senere sagt fra seg konsulentoppdraget grunnet flytting til utlandet. 2 RSU-nr Sted Øya sykehjem Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Grete Britt Fredriksen og Astrid Findreng (overtatt etter Oppdrag Ole Martin Lund Bø, Vidar Koksvik, Karin Lindell, Mats A. Nilsen (ass.)) Trude Westby Nordmark, Elisabeth Engen, Oppdragsgiver Trondheim kommune Sami Rintala Utsmykkingssum Konkurranser lukket konkurranse ute lukket konkurranse inne Innkjøp flere kunstnere Avsluttet 3 RSU-nr Sted Heimdal torg Utsmykkingsplan Konsulent Harald Wårvik Oppdrag Oppdragsgiver Trondheim kommune og div. private parter Avsluttet UAVKLART framdrift pr Utsmykkingssum Elisabeth Engen ble først oppnevnt som konsulent men meldte avbud grunnet endret arbeidssituasjon da prosjektet endelig ble satt i gang mye senere. 4 RSU-nr Sted Svartlamon Utsmykkingsplan Godkjennes av KORO pga uteromsprosjekt Konsulent Anne Helga Henning Konkurranse lukket konkurranse ute Oppdragsgiver Trondheim kommune og KORO Oppdrag Utsmykkingssum hvorav fra KORO Avsluttet 5 RSU-nr Sted Ferista barnehage Utsmykkingsplan Ikke anbefalt av RSU - Godkjent av kommunen Konsulent Helga S. Bøe (sr.) og Ann Lundström (ass.) Oppdrag Gerald Siler Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum Silje Gipling-Sagfjæra ble først oppnevnt som konsulent (sr.) men meldte avbud grunnet endret arbeidssituasjon da prosjektet endelig ble satt i gang mye senere. 6 RSU-nr Sted Skjermveien barnehage (tidl. Granåsen) Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Marit Flåtter Oppdrag Marit Justine Haugen Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Nypvang barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Kari Elise Mobeck (sr.) og Markus Lantto (ass.) Oppdrag Yngvild Fagerheim Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Nardo skole og barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Helga Bøe (sr.) (overtatt etter Solrun Rones (sr.)), Konkurranser Lukket konkurranse ute Marit Flåtter og Edvine Larssen (ass.) Lukket konkurranse ute og inne Oppdragsgiver Trondheim kommune Oppdrag Are Mokkelbost, Nahoko Kudo, Gunnar H. Gundersen Utsmykkingssum Innkjøp Avsluttet 9 RSU-nr A Sted Rosenborg Park barnehage Utsmykkingsplan Ikke anbefalt av RSU pr Konsulent Jostein Kirkerud (overtatt etter Jan Eirik Evjen) NY Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Oppdragsgiver Trondheim kommune Konkurranse Maja Nilsen, Eva Grøttum, Rami Abu Al-haya Utsmykkingssum Oppdrag Avsluttet Nina Gresvig var tidligere oppnevt som medkonsulent for et samlet prosjekt for Rosenborg skole og barnehage - prosjektet ble senere delt i to (jmfr B). 10 RSU-nr B Sted Rosenborg skole Utsmykkingsplan Delplan INNE : Anbefalt av RSU Konsulent Nina Gresvig og Harald Wårvik Delplan UTE : Oppdragsgiver Trondheim kommune Konkurranser 1. lukket konkurranse inne (tverrgående akse) Utsmykkingssum lukket konkurranse inne (fellesrom og 10. trinn) 25

26 Oppdrag 1. Bo Wistrup og Inghild Karlsen, 2. Heidi W. Goksøyr Nina Gresvig ut som kons. Fra høsten-2009 (kun inne) Avsluttet Jan Eirik Evjen var tidligere oppnevnt som medkonsulent fram til høsten 2008 (jmfr A). 11 RSU-nr Sted Jarleveien 10 Utsmykkingsplan Konsulent Anne-Tove Huse Oppdrag Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum ca RSU-nr Sted Risvollan barnehage Utsmykkingsplan Konsulent Elisabeth Engen Oppdrag Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Haukvatnet barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Bjørg Nyjordet Oppdrag Peter Sutton Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet UAVKLART framdrift pr Utsmykkingssum RSU-nr Sted Persaunet barnehage Utsmykkingsplan Ikke anbefalt av RSU , anbefalt RSU Konsulent Ingun Myrstad Oppdrag Turid Uldal Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Nedre Flatåsen barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU , godkjent Trh. Kommune Konsulent Brit Dyrnes Oppdrag Jørgen Moe Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum Oddvar Vinje ble først oppnevnt som konsulent men meldte avbud grunnet endret arbeidssituasjon da prosjektet endelig ble satt i gang mye senere. 16 RSU-nr Sted Brannhaugen barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Bjørg Nyjordet Oppdrag Ansgar Ole Olsen Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Ladesletta barnehage Utsmykkingsplan Konsulent Anne Marie Hagerup Oppdrag Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet UTSATT pr Utsmykkingssum RSU-nr Sted Leistad barnehage Utsmykkingsplan Konsulent Hege Tvete Oppdrag Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Sverresli og Cecilienborg barnehage Utsmykkingsplan Konsulent Anette Lund Oppdrag Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Hårstad barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Anne Marie Hagerup Oppdrag Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg (gruppe) Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Kattem helse- og velferdssenter Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Jorun Kraft Mo Konkurranse Lukket konkurranse inne Oppdragsgiver Trondheim kommune Oppdrag Irene Nordli, Morten Egstad, Wiel Katarina Jørgensrud, Utsmykkingssum Bente Aarskog, Trine Hovden, Kiki Prytz Wilhelmsen, Ingrid becker, Liv Mildrid Gjernes Innkjøp Avsluttet 22 RSU-nr Sted Ranheim skole Utsmykkingsplan godkjent etter korr. Konsulent Trorhild Aukan, Markus Lantto og Ivan Galuzin Oppdrag 2 konk. Til begge 4 inviterte kunstnere Oppdragsgiver Trondheim kommune 1 oppdrag til Erlend Loe/Kim Hjortøy 26

27 Utsmykkingssum ca TK og Koro Avsluttet 23 RSU-nr Sted Klæbuveien 209 Utsmykkingsplan Anbefalt RSU 7. april pr. mail etter korr. Konsulent Anette Lund Oppdrag Edit Lundebrekke, integrert kunst Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Boenheter for utviklingshemmede - innkjøp Utsmykkingsplan Konsulent Anette Lund Oppdrag Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum ca RSU-nr Sted Kulsås barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt RSU m. Merknad Konsulent Karianne Stensland Oppdrag Espen Dietrichson Oppdragsgiver Trondheim komune Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Saupstad skole Utsmykkingsplan Konsulent Brit Dyrnes Oppdrag Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum ca. 1,2 mill - uterom 27 RSU-nr Sted Flatåsen skole Utsmykkingsplan beh. Møte anbefalt til Trondheim kommune Konsulent Annika Borg og Sissel M. Bergh Oppdrag F. Raddum, K. Berg,A. Simonsson/L-E Svensson Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum 1,2 mill. - uterom 28 RSU-nr Sted Østbyen helsehus Utsmykkingsplan ikke anbefalt RSU , godkjent TK Konsulent Ann Løundstrøm Oppdrag innkjøp Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum evt. justeringer 29 RSU-nr Sted Moltmyra Barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Ingun Myrstad Oppdrag Merete Morgenstierne Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Breidablikk Barnehage Utsmykkingsplan beh. Møte anbefalt TK Konsulent Anne Gro Erikstad Oppdrag Marit J. Haugen og Dan Zohar (ark) Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum TK Norsk Kulturråd, kunstløftet 31 RSU-nr Sted Kattem Barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Harald Wårvik Oppdrag Jon Aslak Fintland Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Brøset Barnehage Utsmykkingsplan Konsulent Helga S. Bøe Oppdrag Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Romulslia Barnehage Utsmykkingsplan Konsulent Helga S. Bøe Oppdrag Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Tonstad Barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt RSU m. merknad Konsulent Ellen Reksterberg Oppdrag Merete Morgenstierne Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Steinkjer Videregående skole Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Finn Eirik Modahl og Randi Brochmann Oppdrag Maja Nilsen Oppdragsgiver Nord-Trøndelag Fylkeskommune Avsluttet Utsmykkingssum (Koro kunst og konsulenter) 36 RSU-nr Sted Gauldal skole- og kultursenter Utsmykkingsplan Godkjent RSU febr korr. Godkjent 23. April

28 Konsulent Gunn Harbitz og Ellen Reksterberg Oppdrag E. Leirdal/G. Tinglum/B. Hegardt/V. Koksvik Oppdragsgiver Sør-Trøndelag Fylkeskommune Avsluttet Utsmykkingssum (Koro konsulenter) 37 RSU-nr Sted Brattøra Friområde Utsmykkingsplan Anbefalt RSU 4. Mars 2010 Konsulent Randi Brochmann og Espen Gangvik Oppdrag Lars Spuybroek/NOX, nederlandsk arkitekt/kunstner Oppdragsgiver Trondheim kommune Avsluttet Utsmykkingssum ca. 2,5 mill. Espen Gangvik engasjert i prosjektet v/tk direkte 38 RSU-nr Sted Trondheim, torget nybygg/rest. "Recidense" Utsmykkingsplan innkjøp v. Kunstkonsulent Konsulent Per Formo Oppdrag Oppdragsgiver Det Norske Avsluttet Utsmykkingssum ikke uttalt 39 RSU-nr Sted Julius Paltiels plass, Kalvskinnet Utsmykkingsplan Konsulent Sissel M. Bergh (overtatt etter Axel Becker) Oppdrag Oppdragsgiver Trondheim Kommune Avsluttet Utsmykkingssum privat innsamlig bla. 40 RSU-nr Sted Park i Sandgata Utsmykkingsplan Konsulent Brit Dyrnes Oppdrag Oppdragsgiver Trondheim Kommune Avsluttet Utsmykkingssum kunst / honorar 41 RSU-nr Sted Brattørkaia Utsmykkingsplan Konsulent arbeidssgruppe inntil videre, april 2010 Oppdrag Oppdragsgiver Trondheim komune Avsluttet Oppnevnt arbeidsgruppe (RSU møte) 22/ med Randi Brockmann og Utsmykkingssum ikke sagt A. Henning, I. Myrstad, A.Borg 42 RSU-nr Sted Brundalen Charlottenlund videregående skole Utsmykkingsplan Konsulent Leiken Vik og Ebba Moi Oppdrag Oppdragsgiver Sør-Trøndelag Fylkeskommune (m. Koro midler) Avsluttet KORO avsluttet samarbeidet + trukket konsulenter feb.11 Utsmykkingssum kr. 4, 6 mill samt Koro kons.utg. 43 RSU-nr Sted Lilleby skole Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Anne Helga Henning Oppdrag Merete Morgenstierne Oppdragsgiver Trondheim Kommune Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Inderøy Rådhus Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Tone Saastad Oppdrag Petter Hepsø Oppdragsgiver Inderøy kommune Avsluttet Utsmykkingssum KORO utlyst 3/11 45 RSU-nr Sted Lade Allé Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Ingun Myrstad og Mikkel Wettre Konkurranse ute: Kyrre Andersen og Liv A Lundberg, Dyveke Sanne, Oppdragsgiver Trondheim Kommune Nils Aasland Utsmykkingssum kunst konsulent Oppdrag Tor-Bjørn Adelgren, Vigdis Fjellheim Avsluttet utlyst 5/11 46 RSU-nr Sted Leistad Barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Kjersti Berg og Ellen Sofie Griegel Oppdrag Viel Bjerkeseth Andersen Oppdragsgiver Trondheim Kommune Avsluttet Utsmykkingssum konsulent utlyst 5/11 47 RSU-nr Sted Nidarvoll Barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Kjersti Berg og Ellen Sofie Griegel Oppdrag Ståle Sørensen Oppdragsgiver Trondheim Kommune Avsluttet Utsmykkingssum konsulent utlyst 5/11 48 RSU-nr Sted Myra Barnehage Utsmykkingsplan Konsulent Kjersti Berg og Ellen Sofie Griegel Oppdrag Oppdragsgiver Trondheim Kommune Avsluttet 28

29 Utsmykkingssum konsulent utlyst 5/11 49 RSU-nr Sted Nye Leütenhaven Utsmykkingsplan Konsulent Leiken Vik og Hanne Rangul Oppdrag Oppdragsgiver Trondheim Kommune Avsluttet Utsmykkingssum 50 RSU-nr Sted Midlertidige sykehjemspaviljonger (Charlottenlund) Utsmykkingsplan Konsulent Morten Egstad og Liv Lundebrekke Oppdrag Oppdragsgiver Trondheim Kommune Avsluttet Utsmykkingssum 51 RSU-nr Sted Stjørdal Kulturhus Utsmykkingsplan Konsulent Edvine Larssen + en fra KORO Oppdrag Oppdragsgiver Stjørdal kommune Avsluttet Utsmykkingssum 52 RSU-nr Sted Lundamo videregående skole Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Markus Lantto Oppdrag Albin Karlsson, Ørjan Aas og Cathrine Dahl Oppdragsgiver Avsluttet Utsmykkingssum 53 RSU-nr Sted Åsveien skole Utsmykkingsplan Konsulent Ingun Myrstad (tatt over etter Ruth Wood) og Paul Brandt Oppdrag (tatt over etter Johanne Wernø) Oppdragsgiver Trondheim Kommune Avsluttet Utsmykkingssum 54 RSU-nr Sted Brannstasjoner i Trondheim Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU - del Konsulent Helga S. Bøe Oppdrag del 1 - ute Edith Lundebrekke Oppdragsgiver Trondheim Kommune Oppdrag del 2 - inne Marius Amdam Utsmykkingssum Avsluttet 55 RSU-nr Sted Spongdal skole Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Kjersti Berg og Ellen Sofie Griegel Oppdrag inne Vanna Bowles og Linn Ulvin (team) Oppdragsgiver Trondheim Kommune Oppdrag relasjonelt Lars Andreas Tovey Kristiansen Utsmykkingssum Konkurranse 1 Tore Reich, Trond Hugo Haugen, Torunn Skjelland Konkurranse 2 Aksnes/Moen, Konow Lund/Leivestad, Stenberg/Zhang Avsluttet 56 RSU-nr Sted Orkdal videregående skole Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Kalle Eriksson Oppdrag Jon Arne Mogstad Oppdragsgiver Sør-Trøndelag fylkeskommune Avsluttet Utsmykkingssum KORO konulentutgifter 57 RSU-nr Sted Øvre Jakobsliveien barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Kristin Sæterdal (overtatt etter Helga S. Bøe) Oppdrag Tore Reich Oppdragsgiver Trondheim Kommune Avsluttet Utsmykkingssum

30 Rapport fra TBKs jury 2012 TBKs jury var i 2012 rådgivende organ for Trondheim kommune ved tildeling av Trondheim kommunes kulturstipend. Fra juryen møtte Elin Andreassen, Sissel M. Bergh og undertegnede. Det var tilsammen 13 søkere. Cathrine Dahl / Ørjan Aas og Märit Aronsson ble tildelt hvert sitt stipend på kr for TBKs jury Astrid Findreng 30

31 Rapport - tildeling av kommunale atelier Komiteen hadde i 2012 ett møte. For tildeling av atelier besto komiteen av: Trondheim kommune - Kjersti Lerseth Trøndelag Bildende Kunstnere - Anita Wollamo Norske Kunsthåndverkere - Ingun Myrstad Kunstakademiet i Trondheim - Hermann Isaksen Lademoen Kunstnerverksteder - Ann Lundstrøm Trondheim kommune / Tempe - Hanne Jensen Sousa Trondheim kommune / Tempe - Karin Amble Ingun Myrstad var bortreist da møte ble avholdt. Brit Dyrnes (Norske Kunsthåndverkere) stilte som vara. Hanne Jensen Sousa Trondheim kommune / Tempe og Karin Amble Trondheim kommune / Tempe uteble fra møtet. Daglig leder for LKV er sekretær for komiteen. Tildelingskomiteen foretok følgende tildelinger: Jasmin Hurst ble tildelt atelier 101, som er øremerket for nyutdannede kunstnere. Dette atelieret har en leiekontrakt på 1 år. Det kom inn 4 søknader. Andreas Schille ble tildelt atelier 315 på kontrakt for 3 år, med mulighet til å forlenge kontrakten med ytterligere 3 år. Det kom inn 8 søknader. Søknad om forlengelse av leiekontrakter: For atelier i Gregus kunstnerverksteder: Kjersti Berg fikk godkjent forlengelse av leiekontrakt for 3 år. Søknad om forlengelse av leiekontrakt for rom 303 ved Lademoen Kunstnerverksteder: Lars Skjelbreia fikk godkjent forlengelse av leiekontrakt for 3 år. Søknad om leie atelier på Tempe: Birgit Kvamme Lundheim tildeles atelier på Tempe. Det var 1 søker. Ved tildeling av atelier for gjestekunstnere besto komiteen av: Hermann Isaksen, Anita Wollamo, Robert Nilsen og Prosjektleder for Babel: Margrete Abelsen. Det var 64 søkere hvorav 15 fikk tildelt atelier og leilighet i en periode fra 1 til 2 måneder. Trondheim Anita Irene Wollamo 31

32 Rapport Fra Trøndelag bildende kunstnere (TBK) representant (vara) i styret i Trondhjems Kunstforeningen (TKF) til TBKs årsmøte På TBKs årsmøte 2011, ble jeg valgt til å representere TBK i TKF. Jeg tok kontakt med TKF ved styreleder Mette Renée Green. Det kom frem av den første samtalen med henne, at dette var en sak som var uavklart mellom TBK og TKF. Det har i forbindelse med dette vært dialoger i form av samtaler og brev. Pr er situasjonen slik at TBK og TKF har forskjellig syn på TBKs representasjon i TKFs styre. Representasjon fra TBK fremkommer ikke av vedtektene for TKF. Vedtektene skal endres i forbindelse med samarbeid om drift av TKF innen MiST-systemet. Jeg ble imidlertid ønsket velkommen i styret, i påvente av vedtektsendringer. TKF og MIST systemet er i jevnlig dialog om et fremtidig samarbeid. Eventuelle spørsmål om dette samarbeidet kan rettes til styreleder i TKF, Mette Reene Green. Jeg har etter årsmøtet i 2011 blitt innkalt til og deltatt på alle TKFs styremøter. Styret i TKF deltar med arbeidsinnsats i situasjoner hvor det er mulig for den enkelte å delta. Ved å sitte i TKFs styre, blir man derfor involvert i Trondhjems Kunstforenings indre liv. Dette har vært et spennende verv hvor jeg har fått mulighet til å bli kjent med et visningsrom for kunst som jeg til vanlig som billedkunstner og besøkende ikke har hatt kjennskap til. Jeg har deltatt på åpninger som ekstra hjelp og sittet helgevakt. Vært med på å forme utstillingsprogrammet for TKF år 2012/2013 og planlegging for Det er blitt et utstillingsprogram hvor kunstnere med forankring i Trondheimsregionen er sterkt representert. I slutten av utstillingsåret 2012, ble det som et resultat av samarbeid mellom TKF og TBK arrangert utstillingen Kunst fra TBK. Det er ønskelig med denne type utstilling ved en senere anledning. Struktur og føringer vil da bli diskutert. Det er kommet mange positive tilbakemeldinger på utstillingen fra medlemmene i TBK, og utstillingen var godt besøkt. Det er for utstillingsåret 2013 inngått et samarbeid med Trøndelagsutstillingen. TKF skal huse med mer, hele/deler av Trøndelagsutstillingen. TKF ser fram til dette samarbeidet. Min mandat, sett fra TBK synspunkt, går ut ved årsmøte 2013, det er ønskelig fra TKF sin side at jeg fortsetter i dette vervet i en periode til. Dette er noe jeg stiller meg positiv til. TBK årsmøte 2013 vil avgjøre om dette er en ønsket løsning, eller om en annen skal overta vervet som TBKs representant i TKF styret. Oppfordrer TBKs medlemmer til å melde seg inn i Trondhjems Kunstforening. Trondhjems Kunstforening ønsker alle velkommen til utstillingene i året som kommer! Trondheim, Anne Kristin Myrseth, TBKs representant i styret TKF 32

33 33

34 Trondheim kunstmuseum, årsrapport 2012 Det har vært ett styremøte i 2012, og det er lite styreaktivitet å rapportere om. Det var også bare ett styremøte i 2011, men 2011 var en overgangsperiode med ny museumsledelse. Det var en forventing i styremøtet i mars at 2 styremøter skulle gjennomføres i Det er uklart hvorfor det har vært vanskelig å få til flere møter. Styret i Trondheim kunstmuseum er et stiftelsesstyre med ansvar for museets bygninger og samling. Gråmølla har eget styre men de samme representanter sitter i begge. Styret i MiST har ansvar for blant annet økonomi og personale. Det har vært flere saker presentert i media som det ville vært relevant å diskutere i Trondheim kunstmuseumsstyre. For eksempel store kunstgaver til museet og planer om å bygge et tilbygg sammen med Trondhjems kunstforening. Som TBK s representant i Trondheim kunstmuseumsstyre mener jeg at stiftelsesstyret har ikke mistet sin relevans men det kan virke som om museumsledelsen mener det. (sign) Ruth Woods Utsmykkingskommite for Sør-Trøndelag fylkeskommune, 2012 Sør-Trøndelag fylkeskommunes utsmykkingskomité er midlertidig nedlagt eller omorganisert. Det oppnevnes komiteer for hvert enkelt byggeprosjekt. Det er ikke en felles komité for alle utsmykkingssaker. Det er ikke besluttet å nedlegge komiteen, foreløpig kun en omorganisering. I hver enkelt byggesak oppnevnes enten konsulenter fra KORO eller RSU. Mvh Monika Wancke 34

35 INNKOMMEDE FORSLAG Trøndelag bildende kunstnere Fjordgata Trondheim 01.mars.2013 Norsk kulturråd Postboks 8052 Dep 0031 Oslo Søknad om prosjektstøtte 2013 Trøndelag bildende kunstnere er en medlemsorganisasjon for kunstnere i Sør- og Nord-Trøndelag. Organisasjonen driver Trøndelagsutstillingen sammen med Trøndelag Senter for Samtidskunst og er en av de få kunstnerorganisasjonen som har beholdt en kunstnerstyrt landsdelutstilling. Våre medlemmer innehar mange viktige verv innenfor kultur, hvor våre medlemmers kompetanse som aktive kunstner kommer til nytte i utviklingen av samfunnet og det lokale og nasjonale kulturliv. Dette arbeidet gjøres med stor integritet og representerer en stor del av styrets og organisasjonens aktivitet gjennom året. Trøndelag Bildende kunstnere ønsker en mer synlig profil som synliggjør medlemmenes aktivitet og kompetanse gjennom året utover deltagelse i verv, utstillinger og som drivere og eiere av Trøndelagsutstillingen. Ønsket er å utvikle et prosjekt som kan bidra til at allmennheten får et tydeligere bilde av en billedkunstners hverdag gjennom månedlige portretter som beskriver de utvalgte kunstnernes fagpolitiske utfordringer, kunstnerskap og samfunnsengasjement. Prosjektet må utvikles og gjennomføres i samarbeid med lokalt næringsliv, media og myndigheter. Hensikten vil være å spre kunnskap om kunstnere og hvordan kunst blir til i et daglig virke. Trøndelag bildende kunstnere søker herved om kr til gjennomføring av prosjektet med 6 kunstnere fra hvert fylke som presenteres i løpet av et år. Prosjektet vil starte opp og avsluttes Selve prosjektet vil presenteres frem til Prosjektet vil være en forberedelse til grunnlovsjubileet 2014, hvor portrettene skal presenteres i bokform. Prosjektet kommer som et tillegg til fagpolitisk arbeid og utvikling som TBK jobber med gjennom året for å gjøre kunstnernes kår og virke bedre. Prosjektet vil synliggjøre denne virksomheten på en positiv måte og bidra til at TBK får formidlet sine medlemmers utfordringer og seiere på en positiv måte lokalt og i media. Underskrevet søknad, prosjektbeskrivelse, framdriftsplan og prosjektbudsjett samt TBKs budsjett for 2013 ettersendes. Med vennlig hilsen Trøndelag bildende kunstnere Stein Erik Hansen, styreleder 35

36 TILLITSVALGTE TBK STYRET: styreleder Stein Erik Hansen 2013 styremedlemmer: Ann Lundstrøm 2013 Karianne Stensland 2013 Trine Lotte Krogseth 2013 Tore Reisch 2014 vara: Anne Kristin Myrseth 2013 Marius Amdam 2013 TBKs JURY Astrid Findreng 2013 Nirmal Singh Dhunsi 2013 Elin Andreassen 2014 Sissel M Berg 2014 Fabiola Charry 2014 vara: Erika Hauffen 2013 Gunnar Fretheim 2013 JURY FOR TRØNDELAGSUTSTILLINGEN 2012/2013 (personlig vara) Astrid Findreng 2014 Jasmina Bosnjak 2014 Elin Andreassen 2014 vara: Nirmal Singh Dhunsi 2014 Farrhad Kalantary 2014 Dag Arve Forbergskog 2014 RÅDGIVENDE KUNSTNERE FOR TRONDHEIM KOMMUNE Grethe B Fredriksen 2014 DET REGIONALE SAMARBEIDSUTVALGET Annika Borg 2015 vara: Ellen Griegel 2015 DEN REGIONALE INNSTILLINGSKOMITE FOR UTSTILLINGSSTIPEND Per Formo 2014 vara: Nirmal S Dhunsi

37 REPRESENTANTER I TSSK-STYRET Kalle Eriksson 2015 A C Hertling 2013 vara: Jostein Kirkerud 2015 Sissel Mutale Bergh 2013 VALGKOMITE 2011/2012 I prioritert rekkefølge også for TSSK Anne Gro Erikstad 2013 Ellen Griegel 2013 vara: Grethe Fredriksen 2013 NORD-TRØNDELAG FYLKESGALLERI -RÅDET Erika Hauffen 2014 vara: Ninni A R Olsen 2014 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNES UTSMYKKINGSKOMITE (Delt med NKM, skifte om høsten. TBK: vara, medlem) Monika Wancke 2013 TRONDHEIM KUNSTMUSEUMS STYRE Ruth Woods 2013 vara: Per Formo 2013 TRONDHEIM KUNSTMUSEUM INNKJØPSKOMITE Kjersti Berg 2014 Anne-Karin Furunes 2014 vara: Vigdis Haugtrø 2014 Torhild Aukan 2014 TRONDHJEMS KUNSTFORENING Ann Kristin Myrseth 2013 vara: Herman Isaksen 2013 TILDELINGSKOMITE FOR ATELIER LADEMOEN KUNSTNERVERKSTEDER OG GREGUSGATE Anita Wollamo 2013 vara: Kjersti Berg

38 VALGKOMITEENS INNSTILLING ÅRSMØTE TBK 2013 De som er merket med * er på valg. TBK STYRET styreleder: * Stein Erik Hansen 2014 styremedlemmer: * Ann Lundstrøm 2014 Tore Reisch 2014 * Cathrine Dahl 2015 * John Slettahjell 2015 vara: * Ørjan Aas 2015 Marius Amdam 2014 TBKs JURY * Petter Buhagen 2015 * Pernille E. Fjoran 2015 Elin Andreassen 2014 Sissel M Berg 2014 Fabiola Charry 2014 vara: * Stig Tommy Høvik 2015 * 2015 JURY FOR TRØNDELAGSUTSTILLINGEN 2013/2014 (personlig vara) Astrid Findreng 2014 Jasmina Bosnjak 2014 Elin Andreassen 2014 vara: Nirmal Singh Dhunsi 2014 Fahrad Kalanthry 2014 Dag Arve Forbergskog 2014 RÅDGIVENDE KUNSTNERE FOR TRONDHEIM KOMMUNE Grethe B Fredriksen 2014 DET REGIONALE SAMARBEIDSUTVALGET Annika Borg 2015 vara: Ellen Sofie Griegel 2015 DEN REGIONALE INNSTILLINGSKOMITE FOR UTSTILLINGSSTIPEND Per Formo 2014 vara: Nirmal S Dhunsi

39 VALGKOMITE 2013/2014 (stiller også på valg til TSSK s valgkomité) * Märit Aaronsson 2014 * 2014 vara: * Anne Gro Erikstad 2014 NORD-TRØNDELAG FYLKESGALLERIRÅDET Erika Hauffen 2014 vara: Ninni A R Olsen 2014 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNES UTSMYKKINGSKOMITE (Delt med NKM, skifte om høsten. TBK: vara, medlem) se valgkomiteens notat TRONDHEIM KUNSTMUSEUMS STYRE * Edvine Larssen 2015 vara: * Ann Cathrin Hertling 2015 TRONDHEIM KUNSTMUSEUM INNKJØPSKOMITE Kjersti Berg 2014 Anne-Karin Furunes 2014 vara: Vigdis Haugtrø 2014 Torhild Aukan 2014 TRONDHJEMS KUNSTFORENING *Anne Kristin Myrseth 2015 vara: * Marcus Lantto 2015 TBKs REPRESENTANT I TILDELINGSKOMITE FOR TRONDHEIM KOMMUNES ATELIER (1TBK,1NKM, 1LKV, 1Gregus + Kjersti Lerseth) * Anne Kristin Myrseth 2015 vara: * Cathrine Ruud 2015 KANDIDATER TIL NBK SENTRALSTYRE OG ANDRE VERV DELEGATER TIL NBK LANDSMØTE 2013 * 2013 * 2013 * 2013 * 2013 vara: *

Trøndelag Bildende Kunstnere

Trøndelag Bildende Kunstnere Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2013 INNHOLD Dagsorden...03 Årsmelding Styrets beretning...04 Regnskap 2012...05 Budsjettforslag 2013...06 Trøndelagsutstillingen Regnskap 2012...07 Trøndelagsutstillingen,

Detaljer

TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008

TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008 TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008 INNHOLD Dagsorden... 3 Årsmelding Styrets beretning... 4 Regnskap 2008... 5 Budsjettforslag... 6 Trøndelagsutstillingen... 7 Statutter for Trøndelagsutstillingen...

Detaljer

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst. ÅRSMELDING TSSK 2012 Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING STRATEGISK PLAN 2013 2015 STYRETS

Detaljer

Design: Fotokreditering: Forsidebilde:

Design: Fotokreditering: Forsidebilde: ÅRSMELDING 2014 1 Design: Fotokreditering: Forsidebilde: TSSK / Amalie Marie Selvik Grethe Britt Fredriksen, Ole A. Ekker, Amalie Marie Selvik, Anita Björklund Skreddersydd. Foto: Ole A. Ekker 2 INNHOLD

Detaljer

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 ÅRSMELDING 2013 1 2 INNHOLD INNLEDNING s. 4 STYRETS ARBEID 2013 s. 5 STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6 VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 Utstillinger 2013 Andre arrangement Kunstformidling Markedsføring og kommunikasjon

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TSSK 2009

ÅRSMELDING FOR TSSK 2009 ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING FOR TSSK 2009 Innhold Innledning 3 Nøkkeltall, pkt. 1 4 Mål og visjoner, pkt. 2 6 Virksomheten 2009, pkt. 3 6 Styrets arbeid, pkt. 4 12 Årsrapport fra RSU 15 (Regionalt samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BOKS 285-8301 SVOLVÆR - TELEFON +47 76 06 67 70 - BANKGIRO 4580.06.08086 - ORG. NR. 971 531 444 ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 nnbkunst.no facebook.com/nordnorskebildendekunstnere

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2012

Innkalling til årsmøte i BKFH 2012 Innkalling til årsmøte i BKFH 2012 Tid: Fredag 2. Mars 2012 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

2. Beretning og regnskaper

2. Beretning og regnskaper 1.5 GODKJENNING AV STATUS FOR OBSERVATØRER Følgende personer innvilges status som observatører på NBKs 11. ordinære landsmøte: 2. Beretning og regnskaper 2.1 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MAI 2009 TIL

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter Forsiden: Performance ved Ansgar Ole Olsen under årets Kunstmarked Foto: Kunstbanken Innhold s. 4 1. Styrets beretning s. 6 2. Styret og administrasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Hildring, Kari Håkonsen Foto: Tobias Nordvik

ÅRSMELDING 2012. Hildring, Kari Håkonsen Foto: Tobias Nordvik ÅRSMELDING 2012 Hildring, Kari Håkonsen Foto: Tobias Nordvik Kunstbanken Hedmark Kunstsenter Årsmelding 2012 Innhold s. 4 Styrets beretning s. 6 Styret og administrasjon s. 7 Utstillinger s. 10 Performance

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BKFH 2015

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BKFH 2015 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BKFH 2015 Tid: Sted: Fredag 6. mars 2015 kl. 18.30 Hordaland kunstsenter, Klosteret 17, 5005 Bergen DAGSORDEN 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

www.vestfoldkunstsenter.no

www.vestfoldkunstsenter.no ÅRSRAPPORT 2012 Innhold: Side: Visjon, strategi, organisasjon og virksomhet 3-6 Nøkkeltall og samarbeidspartnere 7-10 Kunstnerisk Råd, kunstprosjekter og utstillinger 11-14 DKS produksjoner 15-16 Kunst

Detaljer

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015 NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015 NORSKE KUNSTHÅNDVERKEREs LANDSMØTE PRAKTISK INFORMASJON Hvor: Klækken hotell, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss Møtestart: fredag 29. mai, presis kl.

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND 1

ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND 1 ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND 1 INNHOLD Daglig leder/intendants beretning 3 Styrets beretning 8 Kunstnerisk utsmykking/kunst i offentlige rom 10

Detaljer

ÅRSMELDING ØSTFOLD KUNSTNERSENTER. Tor Lindrupsen

ÅRSMELDING ØSTFOLD KUNSTNERSENTER. Tor Lindrupsen Tor Lindrupsen ØSTFOLD KUNSTNERSENTER ÅRSMELDING 2014 ØSTFOLD KUNSTNERSENTER Adr.: Fergestedsveien 5b, 1606 Fredrikstad Tel.: 69 31 09 95 / www.ostfold-kunstsenter.no Åpningstider galleri: Onsdag - søndag

Detaljer

Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder

Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder Trondheim kommune Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder Trondheim, 27. august 2007 PwC Innledning AS (PwC) er av Trondheim kommune engasjert for bistå i arbeidet med å evaluere

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 1 ÅRSBERETNING 2013 LNM Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 2 Innhold Innkalling / Dagsorden s. 3 Årsberetning s. 3-16 Revisors beretning s. 19 LNMs vedtekter s. 16-18 Årsregnskap 2013 s. 20-21 Arbeidsbudsjett

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE 2014 Velkomen til landsmøte 2014 for Norsk kulturskuleråd. Hyggeleg dette året å ynskje velkomen til vakre Loen i Nordfjord, til det velrenomerte Alexandra Hotel. Til denne bygda

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

Momentum kunsthall. Fra utstillingen MomentumDesign

Momentum kunsthall. Fra utstillingen MomentumDesign Momentum kunsthall. Fra utstillingen MomentumDesign INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets beretning s. 2 Direktørens beretning s. 4 Ansatte/likestilling/arbeidsmiljø m.m... s. 5 Bygningsmessig vedlikehold s. 6

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Rapport 2012:13 Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Forsidefoto: Jorggáhallan, danseforestilling med Johtti Kompani.

Detaljer

Nordnorsk Kunstnersenter

Nordnorsk Kunstnersenter Nordnorsk Kunstnersenter ÅRSMELDING 2012 - 2 - Forsidebilde: Edvine Larssen: Verging (vərdʒɪŋ), 2012 Foto: Kjell Ove Storvik - 3-1 Innhold 1.0 Dette er Nordnorsk kunstnersenter side 4 2.0 Organisasjonskart

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

Østlandsutstillingen 2014. Årsrapport

Østlandsutstillingen 2014. Årsrapport Østlandsutstillingen 2014 Årsrapport 1 Ingebjørg Une Hagen, Hexapode, 2013- Bearbeidet og farget tegnefolie/papirklipp/ullbadedrakt, Foto: Ingebjørg Une Hagen 2 Hans Martin Øien, F.K.K., 2013, tre, Foto:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2011

Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Program og deltakerliste Årsberetning NBU 2010-2011 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2011-2012 Forslag til handlingsplan for fagråd for

Detaljer