TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008"

Transkript

1 TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008

2 INNHOLD Dagsorden... 3 Årsmelding Styrets beretning... 4 Regnskap Budsjettforslag... 6 Trøndelagsutstillingen... 7 Statutter for Trøndelagsutstillingen Evaluering av Trøndelagsutstillingen Rapporter fra komiteer og utvalg Styrets forslag til saker Innkomne saker Handlingsplan Tillitsvalgte siste periode Valgkomiteens forslag Medlemsoversikt Vedtekter for TBK... 50

3 ÅRSMØTE 2009 TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE Lørdag 14. Mars 2009 kl på Lademoen Kunstnerverksteder Mellomveien 5, Trondheim Dagsorden: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av møteleder, referenter, godkjenningskomite og tellekorps 4. Godkjenning av fullmakter og observatører 5. Årsberetning, revidert regnskap og budsjettforslag for TBK 6. Årsberetning, revidert regnskap og budsjettforslag for Trøndelagsutstillingen 7. Rapporter fra utvalg og komiteer 8. Innkomne forslag 9. Handlingsplan 10. Valg 3

4 Styrets beretning 2008 Styre: Monika Wancke (leder) Marit Flåtter (nestleder) Kjersti Berg Edvine Larsen Anne-Tove Huse (frem til juni 2008) Markus Lantto (fra juni 2008) Styre har hatt 7 møter i perioden. Det har vært 2 Allmøter for TBK-medlemmer. Det første med tema Trøndelagsutstillingen (16 april), det andre med tema atelier-situasjonen i Trondheim (13 des). Denne siste var en utvikling fra ett tverrfaglig møte for representanter fra flere kunstnergrupper vi inviterte til 13 juni. Da med tema levekårsundersøkelsen. Det har kommet frem mange viktige forslag fra disse møtene som er under utvikling og til forslag på handlingsplanen. TBK styrene, de siste åren, har arbeidet mye for utvikling av Trøndelagsutstillingen. Resultatene på dette har vært meget gott. Vi har i denne periode ønsket å videreutvikle hvordan den blir vist og da spesielt ute i distrikt. Vi har og ønske om å styrke utstillingens posisjon for Nord- Trøndelag Fylkeskommune, med ønske om en mer lik bevilgning som fra Sør- Trøndelag Fylkeskommune på sikt. Styre har flyttet utstillingsperioden fra vinter/ vår til høst for bedre økonomisk oversikt. Trøndelagsutstillingen har generelt tatt mye tid av styrets arbeidskapasitet da prosjektleder for Trøndelagsutstillingen har vært lenge sykemeldt. Det er tatt opp seks nye medlemmer i TBK: Ørjan Aas, Cathrine Dahl, Lillian Borchgrevink Hummelgård, Sissel Mutale Berg, John Slettahjell og Petter Buhagen. 4

5 5

6 BUDSJETTFORSLAG FOR TBK 2009 UTGIFTER Budsjett 2009 Budsjett 2008 Regnskap 2008 Budsjett 2007 Regnskap 2007 Honorar leder , , , , ,00 Honorar nestleder , , , ,00 - Lønn inkl avgifter , Hon. styre/jury , , , , ,00 Kontorhold TSSK , , , , ,00 Fagp. møter/reiser , ,00 912, , ,50 Møtekostnader 3 000, , , ,84 Årsmelding/møte 1 000, , , ,00 707,57 Porto 500, , , ,00 - Gaver 500,00 500,00 599,00 500,00 - Ramallah-støtte 1 000,00 Gule sider 400,00-362,00 500,00 400,00 Hjemmeside , , Arbeids gruppe: , , , , ,00 Bankgebyr 1 000, ,00-400,00 SUM UTG , , , , ,91 INNTEKTER Budsjett 2009 Budsjett 2008 Regnskap 2008 Budsjett 2007 Regnskap 2007 Kontingent , , , , ,00 Fagp. midl fast , , , , ,00 Fagp. midl ekstra , , Sør-Tr Fylke , , ,00 - N-Tr Fylke , , , , ,00 Renteinntekter 2 000, , ,00 SUM INNTEKT , , , , ,00 ØREMERKEDE MIDLER SKULD kr :- EGENKAPITAL kr ,17 6

7 TRØNDELAGSUTSTILLINGEN rapport- Trøndelagsutstillingen 2008 ble arrangert på tradisjonell måte med fri innsendelse, hvor alle kunstnere med tilknytning til regionen har hatt mulighet til å sende inn arbeider. I tillegg valgte juryen å invitere seks kunstnerne. Utstillingen ble fra dette året lagt om til to trinns juryering. Første trinn med innsendelse av dokumentasjon og andre trinn med juryering av originalverk, som har gått fra første juryering. Jurymedlemmene er valgt av TBK (Trøndelag Bildende Kunstnere) for en periode på to år. Dette var sittende jurys andre juryering. Juryen har arbeidet tverrfaglig og hadde følgende sammensetning: * Nirmal Singh Dhunsi, TBK - maleri/tegning * Elin Andreassen, TBK - foto * Ann-Cathrin Hertling, TBK - andre teknikker Trøndelagsutstillingen ble for første gang vist to steder i Trondheim. Hovedutstillingen ble vist i to verkstedhaller på Dora og på TSSK ble det vist en installasjon med performance med en invitert kunstner, Karin A. Lindell. Utstillingen ble vist i fire kommuner: * Trondheim * Røros * Klæbu besøkende * Levanger besøkende Kritikerprisen og debutantprisen ble delt ut på åpningsdagen søndag 3. februar. * Kritikerprisen (kr ,-) ble utvalgt av kunstkritiker Kjetil Røed, og gikk til Erik Tidemann. * Debutantprisen (kr ,-) ble utvalgt av TBKs styreleder Pål Bøyesen og gikk til Jason Havneraas. I løpet av utstillingen har publikum hatt mulighet til å stemme på sitt favorittbilde, og det verk som fikk flest stemmer ble tildelt publikumsprisen. * Publikumsprisen (kr ,-) ble tildelt Erik Tidemann. Trøndelagsutstillingen i tall: * 458 verk av * 147 kunstnere ble innsendt * 40 verk av * 24 kunstnere ble antatt * 9 % av innsendte verk antatt til visning * 10 debutanter * 6 kunstnere ble invitert og viste * 14 verk på utstillingen * 3450 besøkende Utstillingen fikk stort og bra oppslag i Adresseavisen og NRK. 7

8 8

9 TRØNDELAGSUTSTILLINGEN 2009 BUDSJETTFORSLAG Post 1 Styre- og juryehonorar, reise oppholdsutg. jury Post 2 Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon Post 3 Husleie Post 4 Kontorhold Post 5 Utstillingsutgifter Post 6 Forsikring Post 7 Investeringer Post 8 Utstillingsvederlag Post 9 Omvisninger Post 10 Priser Post 11 Uforutsette utgifter FINANSIERINGSPLAN Sør-Trøndelag Fylkeskommune Nord-Trøndelag Fylkeskommune Sponsormidler fra næringsliv (priser) Egeninntekt (provisjon og salg av trykksaker)

10 Budsjettillegg for visning i Regimentsboligen i Steinkjer Husleie Regimentsboligen, oktober 2009 kr Lønn til gallerivakt kr Tilleggsforsikring kr Komponering, planlegging kr Montering, demontering kr Annonsering kr Vernissage, finnissage kr Leie prosjektor og skjerm kr Reise og overnatting, jury kr SUM TOTALT kr Som et tillegg til den allerede foreliggende søknaden til Nord-Trøndelag Fylkeskommune, søker Trøndelagsutstillingen 2009 herved om kr

11 STATISTIKK KUNSTVERK/KUNSTNERE: Innleverte arbeider Kunstnere Antatte arbeider Antatte kunstnere Inviterte kunstnere 7 Verk fra inviterte kunstnere 14 Debutanter Antagelsesprosent VEDERLAG (hele mdn): VISNINGSSTEDER (tils.): Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag BESØKSTALL: Trondheim Andre visningssteder Samlet besøkstall BEVILGNINGER: Sør-Trøndelag Fylke Nord-Trøndelag Fylke Samlet bevilgning EGENINNTEKT: Provisjon av salg Kort/Plakater/Kataloger VEDERLAG STATISTIKK KUNSTVERK/KUNSTNERE: Innleverte arbeider Kunstnere Antatte arbeider Antatte kunstnere Inviterte kunstnere 6 Verk fra inviterte kunstnere 14 Debutanter Antagelsesprosent 11 9 VEDERLAG (hele mdn): 3 3 VISNINGSSTEDER (tils.): 3 4 Sør-Trøndelag 1 3 Nord-Trøndelag 2 1 BESØKSTALL: Trondheim Andre visningssteder 704 ca 1100 Samlet besøkstall BEVILGNINGER: Sør-Trøndelag Fylke * Nord-Trøndelag Fylke Samlet bevilgning EGENINNTEKT: Provisjon av salg Kort/Plakater/Kataloger 2450 VEDERLAG

12 STATUTTER FOR TRØNDELAGSUTSTILLINGEN Revidert på Trøndelag Bildende Kunstneres årsmøte 11. mars Målsetting: A. Trøndelagsutstillingen er en årlig mønstring for billedkunstnere som har tilknytning til Trøndelagsfylkene. Utstillingen har fri innsendelse. Utstillingen arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere og administreres av Trøndelag Senter for Samtidskunst. Utstillingen tar sikte på å presentere på bredest mulig måte det som skjer innen billedkunst I denne delen av landet. Det skal være et mål å kunne tilby Trøndelagsutstillingen til steder som fra før har få tilbud av billedkunst og som har visningsmuligheter for utstillingen. B. Eventuelle endringer av statuttene kan bare skje gjennom Trøndelag Bildende Kunstneres generalforsamling. 2. Juryen: A. Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) velger sine juryrepresentanter på årsmøtet. Kvalifiserte jurymedlemmer er kunstnere som er medlem av en av grunnorganisasjonene i Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon (NBK). Jurymedlemmene velges for to år. Deretter må de stå over en like lang periode i juryen før de kan bli valgt inn igjen. B. Juryen skal bestå av 3 billedkunstnere med variert sammensetning i alder, kjønn og uttrykksform. C. TBKs årsmøte oppnevner 3 medlemmer med personlige varamenn. Minst en av juryens medlemmer skal oppnevnes fra TBKs faste jury. Juryen skal velge leder. I juryens 2. år kan de knytte til seg eksterne rådgivende fagpersoner. D. Juryen konstituerer seg så snart som mulig etter oppnevning for å forberede kommende års utstilling. E. Juryen skal presentere seg på utstillingen. De velger selv i hvilken form. Juryen kan ikke innstilles til priser. F. Plan for utstillingen forelegges TBKs styre til økonomisk godkjenning. G. Juryen skal sikres honorar etter gjeldende satser, samt reise- og diettgodtgjørelse. H. Juryen er forpliktet til å føre protokoll til bruk for TBKs styre, som er å anse som juryens samarbeidspartner, og til orientering for etterfølgende juryer. 3. Utstillingen: A. Trøndelagsutstillingen er en vandreutstilling for Trøndelagsfylkene. Den åpnes vanligvis i Trondheim, men kan skifte utgangspunkt, reiserute og samarbeidspartnere fra år til år. B. Av praktiske hensyn kan Trøndelagsutstillingen ta ut arbeider fra utstillingen før videresending til andre utstillingssteder. 12

13 4. Arbeidene: Det er anledning til å søke med inntil 4 arbeider til Trøndelagsutstillingen. 5. To-trinns juryering: A. 1. trinns juryering: Til 1. gangs juryering leveres utfylt skjema sammen med: DOKUMENTASJON AV INNTIL 4 ARBEIDER Dokumentasjon kan leveres som lysbilde, print, CD, DVD, eller prosjektbeskrivelse. Antall lysbilder maks 4 for todimensjonale arbeider, maks 6 for tredimensjonale. Papirdokumentasjon kan være på maks 4 A4 sider, 6 sider for tredimensjonale arbeider. For videoarbeider med lang varighet, kan det til juryering vises maks 5 min. En eventuell prosjektbeskrivelse må ikke overskride en A4 side. All dokumentasjon merkes tydelig med kunstners navn, produksjonsår, samt tittel på arbeid. B. 2. trinns juryering: Arbeider som antas til 2. trinns juryering, leveres/sendes sammen med utfylt registreringsskjema som sendes ut sammen med resultat av 1. juryering. 6. Frakt til 2. juryering, tilbakesending: A. Innsendelse: Kunstneren besørger selv frakt til 2. juryering. Det kreves transportsikker emballasje. B. Retur: Personlig innleverte arbeider må hentes. Arbeider som er sendt returneres av Trøndelagsutstillingen. C. Ved forsendelse fra utlandet må innsenderen selv ordne med nødvendige lisenser og fortollinger. D. Kunstner har ikke anledning til å forandre eller fjerne sitt/sine arbeider før utstillingens slutt. 7. Merking: A. Alle arbeider må være tydelig merket med kunstnerens navn, arbeidets tittel, pris og produksjonsår. B. Arbeider som ikke er til salgs og tilhører andre, merkes P.E. (privat eie). Arbeider kunstneren ikke vil selge merkes K.E. (kunstnerens eie). Verdien av arbeidet skal oppgis selv om det ikke er til salgs. Dette er viktig for å få utbetalt utstillingsvederlag. 13

14 8. Forsikring: A. Arbeidene forsikres etter verdi/salgssum. B. Alle arbeider holdes forsikret av Trøndelagsutstillingen fra registrering til retur. 9. Vederlag, salg: A. Alle utstillere på Trøndelagsutstillingen skal sikres utstillingsvederlag etter gjeldende satser. B. Ved salg som blir avgjort før utstillingens slutt, vil det bli trukket 25% provisjon. Av denne provisjonen går 10% til Trøndelagsutstillingen, 15% går til salgssted. 14

15 15

16 16

17 Trøndelagsutstillingen tillegg til rapport fra juryen TBKs årsmøte i 2006 vedtok at det skulle opprettes en arbeidsgruppe som skulle ha som oppgave å gjennomgå Trøndelagsutstillingens statutter med tanke på tilpasning til tidens varierte kunstnerskaper. Nye statuttene skulle gjennomgås og eventuelt vedtas på en ekstraordinær generalforsamling til høsten. Formuleringene i de gamle statuttene var hovsaklig tilpasset bilder på vegg og skulptur på sokkel. Andre argumenter var at utstillingen i sin daværende form ikke appelerte til yngre kunstnere. I tillegg fikk utstillingen vesentlig mindre areale etter flytting til Fjordgata i En gjenganger blant juryene har vært ønske om større plass for utstillingen. Nye statutter ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i oktober 2006, med noen forandringer på ordinært årsmøte i Tydeligst for søkerne er overgangen til to-trinnsjuryering. For å balansere juryeringskostnader ble antall jurymedlemmer redusert fra 5 til 3 personer. Trøndelagsutstillingen 2008 ble den første utstillingen gjennomført med de nye statuttene. I forkant av denne utstillingen hadde styret vedtatt at neste års Trøndelagsutstilling skulle ha større lokaler (2009). Imidlertid var årets jury svært oppsatt på en større utstilling. De tok selv initiativ til leie av lokaler på Dora og forhandlet fram en gunstig leieavtale. Til tross for noe usikkerhet vedrørende den økonomiske oversikten ble Trøndelagsutstillingen 2008 lagt til Dora og gjennomført på rekordtid av en hardtarbeidende, entusiastisk og sta jury. Her må det også skytes inn at utstillingen de siste årene hadde økt sin egenkapital på grunn av flere utstillinger med få antatte verk. Trøndelagsutstillingen hadde en egenkapital på kr ,- og dermed relativt stort økonomisk slingringsmonn. Både TBK styret og utstillingssekretær valgte derfor å støtte utvidelsen av utstillingen. Juryen godtok økonomiske rammer for sin innsats. Andre involverte hadde lønn. Flere faktorer har påvirket utstillingen og det økonomiske resultatet, som gjentatte sykmeldinger, behov for raske beslutninger og ansettelse av vikarer. Alle ansettelser i forbindelse med Trøndelagsutstillingen blir gjort av TSSK, som er ansvarlig sekretariat for utstillingen. Merkostnadene med årets utstilling har redusert egenkapitalen til kr ,-. Jeg håper gratulasjonene og de fine talene i forbindelse med åpningen av utstillingen på Dora holder som inspirasjon til videre arbeid med en Trøndelagsutstilling som gir reellt innsyn i hva som foregår av billedkunst i landsdelen. Hilsen s. Anne-Tove Huse styremedlem TBK 2005 juni 2008 PS: utstillingen heter ikke «TRØST» - men Trøndelagsutstillingen 17

18 ÅRSRAPPORT 2008 REGIONALT SAMARBEIDSUTSVALG FOR UTSMYKKING i TRØNDELAG (RSU) RSU har gjennom 2008 bestått av: frem til NKMs årsmøte 8. mars 2008 og TBKs årsmøte 11. mars 2008, Merete Morgenstierne, TBK (leder) Vara: Beret Aksnes Jorunn Kraft Mo, NKM Anette H. Lund Gro Brandstadmoen, TAF Per Arne Tefre deretter, Oddvar I. N. Daren, TBK (leder) Vara: Anne Helga Henning Magnar Gilberg, NKM Vigdis Øien Trondhjems Arkitektforening (TAF) har ikke oppnevnt noen ny representant til RSU. Møteaktivitet I 2008 har RSU deltatt i totalt 17 møter. Av disse var 11 ordinære møter i RSUs egen regi som behandlet 39 saker. For å fremme profesjonalisering av alle prosessledd i arbeidet med kunst i offentlig rom, begynte RSU i 2006 å holde møter med Trondheim kommunes rådgiver for dette området, Ulrika Wallin Johansen. Denne kontakten og samarbeidet fortsatte i 2008 hvor det ble gjennomført 4 slike møter. Det ble også avholdt 1 møte med TSSKs nye styreleder Wibeke Krohn. RSUs leder og sekretær har deltatt i 1 møte med Svein Hammer som gjennomførte intervjuer av ulike representanter ifbm. sitt arbeid med Trondheim kommunes evaluering av utsmykkingsordningen. Konsulentoppnevninger RSU har i 2008 oppnevnt 4 nye konsulenter. Det kom inn 3 nye utsmykkingssaker, alle fra Trondheim kommune og RSU rakk å oppnevne konsulenter til to av dem innen utgangen av året. Det var dessuten behov for å oppnevne nye konsulenter i 2 eksisterende saker da de tidligere konsulentene av ulike årsaker har måttet si fra seg oppdraget. Kunstplaner RSU ble forelagt 9 kunstplaner til godkjenning/ anbefaling i løpet av I arbeidet med å heve kvaliteten på kunstplaner/ utsmykkingsplaner har RSU laget følgende notat: Notat om Utsmykkingsplaner generelt. Med jevne mellomrom oppstår det debatt rundt kunst i offentlig rom, dette er naturlig nødvendig og nyttig for oss alle som er aktører i feltet. Fra noen hold er målet ikke å utdype, å forstå, men simpelthen å utrydde. Ved å bygge fordommer, satse på uvitenhet, og omtale denne delen av kunstfeltet som privat synsing uten et faglig fundament, er målet å underminere og få bort ordninger som kunst i offentlig rom. Det er mao. helt avgjørende at vi som er aktører i feltet forstår og tar inn over oss denne virkeligheten. Det beste og kanskje eneste forsvar er profesjonalitet, grundige gjennomarbeidede og faglige begrunnede avgjørelser på alle nivåer. En kunstplan/utsmykkingsplan er et sånt arbeid/dokument, som gjennom sin oppbygging blir et egnet redskap for kvalifiserte og etterprøvbare avgjørelser også for utvalget selv. Den argumentasjon og faglige begrunnelse som legges for dagen gjennom en slik plan, er det nødvendige grunnlaget andre aktører som eksempel RSU skal bygge sine faglige vurderinger på. Når en utsmykkingsplan mangler den faglige argumentasjonen, fratar den også oss i RSU muligheten til på faglig grunnlag å kunne anbefale den gjennomført. En anbefaling av en slik mangelfull plan vil være ufaglig og 18

19 uansvarlig. Det er i dag et uttalt mål fra kunstmiljøet og fra Trondheim kommune om å profesjonalisere prosessene og å heve det faglige nivået mht. kunst i offentlig rom. Dette legger det nye RSU til grunn for sitt videre arbeide. Kompetanseheving for konsulenter - Konsulenttreff Det ble ikke gjennomført noen konsulenttreff i Årsaken var bl.a. skifte av medlemmer i RSU våren 2008 og generelt en personalmessig utfordrende situasjon ved TSSK gjennom hele året. Det nye RSU hadde dessuten fokus på interne prosesser, kvalitetssikring og samarbeid med kommunen, samt noen krevende saker. - Kursing RSU startet høsten 2007 en dialog med Trondheim kommune om å samarbeide om en plan for kompetansehevning av konsulentene i regionen - bl.a gjennom å arrangere en kursrekke med fokus på etterutdanning. Planleggingsarbeidet fortsatte våren 2008 men ingen av partene har hatt kapasitet til å forfølge dette i løpet av høsten. Intensjonen står imidlertid ved lag for Andre forhold KORO - Kunst i offentlige rom Høsten 2007 ble KOROs forslag til nye modell for tilskudd til kommunale og fylkeskommunale saker godkjent i KOROs styre og sendt videre til behandling i KKD. Det er uvisst hvor lang tid denne prosessen vil ta. Saken ligger ved utgangen av 2008 fortsatt hos departementet. Oversikt over og status vedr. utsmykkingssaker i nye utsmykkingssaker. 6 avsluttede saker ihht. mottatte avslutningsrapporter. 2 kansellerte saker. 53 øvrige saker under arbeid. Se vedlegg for utfyllende informasjon. Trondheim, 4. februar 2009 For RSU Trøndelag Oddvar I. N. Daren, leder Annika Borg, sekretær 19

20 NYE SAKER 2008 nye utsmykkingssaker og konsulentoppnevninger pr RSU-nr Sted Hårstad barnehage Utsmykkingsplan Konsulent Anne Marie Hagerup Oppdrag Utsmykkingssum RSU-nr Sted Kattem helse- og velferdssenter Utsmykkingsplan Konsulent Jorun Kraft Mo Oppdrag Utsmykkingssum uavklart... ca. 1,5-2 mill. 3 RSU-nr Sted Ranheim skole Utsmykkingsplan Konsulent... ennå ikke oppnevnt... Oppdrag Utsmykkingssum uavklart... ca. 2,5 mill. AVSLUTTEDE SAKER 2008 ihht. mottatte avslutningsrapporter pr RSU-nr Sted Ila skole Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Yngve Lintoft - videreført av Annika Borg fra mars.05 Oppdrag Torhild Auka, Jan Eirik Evjen, Håkon Gullvåg, Oppdragsgiver Trondheim kommune og KORO Hé Marli, Merete Morgenstierne Utsmykkingssum hvorav fra KORO Avsluttet RSU-nr Sted Blussuvoll skole Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Beret Aksnes og Anne Helga Henning Oppdrag Samir M Kadmi, Leiken Vik, Vegar Moen Oppdragsgiver Trondheim kommune Konkurranse Johan Urban Bergquist (etter lukket konkurranse) Utsmykkingssum Innkjøp Octavio Gil Villegas Avsluttet RSU-nr Sted Rye barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Gry Ulrichsen (sr.) og Henrik Skotte (ass.) Oppdrag Maja Nilsen Utsmykkingssum RSU-nr Sted Lidarende barnehage (tidl. Eberg) Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Gry Ulrichsen (sr.) og Henrik Skotte (ass.) Oppdrag Liv Strand Utsmykkingssum RSU-nr Sted Orkdalsveien park and ride-anlegg Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Jorun Kraft Mo Konkurranse Inge Gravdal (etter lukket konkurranse) Oppdragsgiver Skaun kommune, Orkdalsvegen, Sør-Trøndelag fylke Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Dora Utsmykkingsplan Konsulent Jorun Kraft Mo Oppdrag 20

21 Oppdragsgiver Trondheim kommune og div. off. og private parter Avsluttet KANSELLERT pr. aug.2008 Utsmykkingssum uavklar - ca. 1-1,5 mill. 7 RSU-nr Sted Tonstad barnehage Utsmykkingsplan Konsulent Wibeke Krohn Oppdrag KANSELLERT pr Utsmykkingssum RSU-nr Sted Elgeseter barnehage (tidl. Magnus den godes vei) Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Helga S. Bøe (sr.) og Silje Gilpling-Sagfjæra (ass.) Oppdrag Hanne Tyrmi Utsmykkingssum ØVRIGE SAKER 2008 saker under arbeid pr avslutningsrapport ennå ikke mottatt 1 RSU-nr Sted Spongdal sykehjem og aktivitetssenter Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Annika Borg Oppdrag Jon Gundersen, Beret Aksnes, Johan Sager, Oppdragsgiver Trondheim kommune Barbro Maria Tiller Utsmykkingssum Innkjøp flere kunstnere Avsluttet 2 RSU-nr Sted Motrøtunet omsorgssenter Utsmykkingsplan Ikke godkjent av RSU pga saksbehandlingsfeil Konsulent Pia Skog Oppdrag Dag-Arve Forbergskog Oppdragsgiver Malvik kommune Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Charlottenlund barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Erlend Leirdal Oppdrag Nirmal Singh Dhunsi Utsmykkingssum RSU-nr Sted Åsheim ungdomdsskole Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Jostein Kirkerud og Per Henrik Svalastog Oppdrag uavklart (utforming ny fane) Oppdragsgiver Trondheim kommune og KORO Konkurranser lukket konkurranse inne Utsmykkingssum hvorav fra KORO lukket konkurranse ute Avsluttet 5 RSU-nr Sted Kystad sykehjem og omsorgsboliger Utsmykkingsplan Anbefalt med merknad av RSU Konsulent Brit Dyrnes Oppdrag Per Lysgaard, Kiki Prytz Wilhelmsen, Oppdragsgiver Trondheim kommune Eli Hovdenak, Anne Helga Henning Utsmykkingssum Avsluttet 6 RSU-nr Sted Eberg, Okstad, Bratsberg og Hårstad skoler Utsmykkingsplan - Konsulent Jostein Kirkerud Innkjøp flere kunstnere Utsmykkingssum RSU-nr Sted Nyborg skole Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Jan Eirik Evjen Oppdrag Solrunn Rones, Anne Helga Henning 21

22 Oppdragsgiver Trondheim kommune og KORO Avsluttet Utsmykkingssum hvorav fra KORO 8 RSU-nr Sted Rosenborgområdet Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Per Formo og Dag-Arve Forbergskog Konurranse lukket konkurranse Oppdragsgiver Trondheim kommune og Heimdalgruppen Avsluttet Utsmykkingssum hvorav fra Heimdalgruppen 9 RSU-nr Sted Byåsen skole Utsmykkingsplan Godkjent av RSU m/ endring Konsulent Anne Brit Krag og Anne Kvam Oppdrag Peter Sutton, Solfrid Mortensen, Eirik Gjedrem, Oppdragsgiver Trondheim kommune og KORO Annette og Caroline Kierulf (gruppe) Utsmykkingssum hvorav fra KORO Avsluttet 10 RSU-nr Sted Lademoen park Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent forprosjekt: Per Formo Oppdrag Viel Bjerkeset Andersen og Are Røysamb (gruppe) hovedprosjekt: Edith Lundebrekke Avsluttet Oppdragsgiver Trondheim kommune Utsmykkingssum RSU-nr Sted Sjetnemarka bydelspark Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Urd Schjetne Konkurranse parallelloppdrag (lukket konkuranse) Utsmykkingssum RSU-nr Sted Gjørtlerveien barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Oddvar Vinje (overtatt etter Dag-Arve Forbergskog) Oppdrag Erlend Leirdal, Octavio Gil Villegas Utsmykkingssum RSU-nr Sted Nedre Elvehavn barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Gry Ulrichsen Oppdrag Anna Carin Hedberg, Andreas Heuch Oppdragsgiver Trondheim kommune og Nedre Elvehavn AS Avsluttet Utsmykkingssum hvorav fra Nedre Elevhavn AS 14 RSU-nr Sted Majorstuen barnehage (tidl. Persaunet Leir) Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Wibeke Krohn Oppdrag Trude Westby Nordmark Utsmykkingssum RSU-nr Sted Ørland kulturhus Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Ellen Reksterberg Konkurranse parallelloppdrag (lukket konkuranse) Oppdragsgiver Ørland kommune og KORO Avsluttet Utsmykkingssum hvorav fra KORO 16 RSU-nr Sted Minnesmerke over papirarbeideren på Ranheim Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Erlend Leirdal (sr.) og Cathinka Mæhlum (ass.) Konkurransetekst Anbefalt av RSU (overtatt etter Leiken Vik) Konkurranse lukket konkurranse Oppdragsgiver Trondheim kommune og div. private Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Oppdal kulturhus Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Lise Sjåk Bræk Oppdrag Edith Lundebrekke, Hanne-May Scheen, Oppdragsgiver Oppdal kommmune og KORO Barbro Hernes 22

23 Utsmykkingssum hvorav fra KORO Avsluttet 18 RSU-nr Sted Brekkåsen skole Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Siri Kvitvik Konkurranser lukket konkurranse inne og ute Oppdragsgiver Melhus kommune og KORO Avsluttet Utsmykkingssum hvorav fra KORO 19 RSU-nr Sted Porsmyra barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Marius Amdam (sr.) og Kjersti Berg (ass.) Oppdrag Sandra Norrbin Utsmykkingssum RSU-nr Sted Klæbuveien barnehage Utsmykkingsplan Ikke anbefalt av RSU - Godkjent av kommunen Konsulent Marius Amdam (sr.) og Kjersti Berg (ass.) Oppdrag Peder Istad Utsmykkingssum RSU-nr Sted Ugla / Kystadåsen barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Anette Lund (sr.) og Pål Bøyesen (ass.) Oppdrag Per Jonas Lindström og Lars Paalgard (gruppe) Utsmykkingssum RSU-nr Sted Okstadveien barnehage (tidl. Lillegårdsbakken) Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Anette Lund (sr.) og Pål Bøyesen (ass.) Oppdrag Erik Tidemann etter skisseoppdrag Utsmykkingssum (hvorav brukt i første skisseoppdrag) NY Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU NY Utsmykkingssum NYTT Oppdrag Vigdis Haugtrø og Jan de Gier (gruppe) Avsluttet 23 RSU-nr Sted Sirkustomten på Lade Utsmykkingsplan Godkjennes av KORO pga uteromsprosjekt Konsulent Gunnar Fretheim (sr.) og Linda Saveholt (ass.) Oppdrag Trude Westby Nordmark Utsmykkingssum avklares i samråd med konsulentene Linda Savelholt har senere sagt fra seg konsulentoppdraget grunnet flytting til utlandet. 24 RSU-nr Sted Havstein sykehjem Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Anne-Tove Huse Oppdrag Sissel Stangenes, Erika Hauffen, Philipp Dommen Oppdragsgiver Trondheim kommune Innkjøp flere kunstnere Utsmykkingssum Avsluttet 25 RSU-nr Sted Sverresborg ungdomsskole Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Leiken Vik og Siri Austeen Oppdrag Torbjørn Skårild, Sandra Norrbin Oppdragsgiver Trondheim kommune og KORO Konkurranse lukket konkurranse inne Utsmykkingssum hvorav fra KORO Avsluttet 26 RSU-nr Sted Øya sykehjem Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Grete Britt Fredriksen og Astrid Findreng (overtatt etter Oppdrag Ole Martin Lund Bø, Vidar Koksvik, Karin Lindell, Mats A. Nilsen (ass.)) Trude Westby Nordmark, Elisabeth Engen, Oppdragsgiver Trondheim kommune Sami Rintala Utsmykkingssum Konkurranser lukket konkurranse ute lukket konkurranse inne Innkjøp flere kunstnere 23

24 Avsluttet 27 RSU-nr Sted Trikkestallen Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Jan Eirik Evjen Oppdrag May Iren Aasen og Guttorm Nordø (gruppe) Utsmykkingssum RSU-nr Sted Buvik skole Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Knut Eerik Halvorsen Oppdrag Tore Engen, Per Rune Vatne Oppdragsgiver Skaun kommune og KORO Avsluttet Utsmykkingssum hvorav fra KORO 29 RSU-nr Sted Heimdal torg Utsmykkingsplan Konsulent Harald Wårvik Oppdrag Oppdragsgiver Trondheim kommune og div. private parter Avsluttet Utsmykkingssum Elisabeth Engen ble først oppnevnt som konsulent men meldte avbud grunnet endret arbeidssituasjon da prosjektet endelig ble satt i gang mye senere. 30 RSU-nr Sted Minnelunder i Trondheim Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Annika Borg Oppdrag Lise Stang Lund, Oddvar I. N. Daren, Eva Kun, Oppdragsgiver Trondheim kommune og Kirkelig fellesråd Trondheim Lars Traegde Utsmykkingssum hvorav fra Kirkelig fellesråd Avsluttet 31 RSU-nr Sted Svartlamon Utsmykkingsplan Godkjennes av KORO pga uteromsprosjekt Konsulent Anne Helga Henning Konkurranse lukket konkurranse ute Oppdragsgiver Trondheim kommune og KORO Oppdrag Utsmykkingssum hvorav fra KORO Avsluttet 32 RSU-nr Sted Vikhammer skole Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Torhild Aukan Konkurranser lukket konkurranse inne Oppdragsgiver Malvik kommune og KORO lukket konkurranse ute Utsmykkingssum hvorav fra KORO Innkjøp flere kunstnere Avsluttet 33 RSU-nr Sted Midlertidige barnehager i Trondheim Utsmykkingsplan - Konsulent Silje Gipling-Sagfjæra Innkjøp innkjøp av div. grafikk og foto Utsmykkingssum 34 RSU-nr Sted Ferista barnehage Utsmykkingsplan Ikke anbefalt av RSU - Godkjent av kommunen Konsulent Helga S. Bøe (sr.) og Ann Lundström (ass.) Oppdrag Gerald Siler Utsmykkingssum Silje Gipling-Sagfjæra ble først oppnevnt som konsulent (sr.) men meldte avbud grunnet endret arbeidssituasjon da prosjektet endelig ble satt i gang mye senere. 35 RSU-nr Sted Lohove barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Pia Skog Oppdrag Karianne Stensland og Edvine Larssen (gruppe) Utsmykkingssum RSU-nr Sted Kyvatnet barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Marit Flåtter Oppdrag Anders Sletvold Moe 24

Trøndelag Bildende Kunstnere

Trøndelag Bildende Kunstnere Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2013 INNHOLD Dagsorden...03 Årsmelding Styrets beretning...04 Regnskap 2012...05 Budsjettforslag 2013...06 Trøndelagsutstillingen Regnskap 2012...07 Trøndelagsutstillingen,

Detaljer

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst. ÅRSMELDING TSSK 2012 Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING STRATEGISK PLAN 2013 2015 STYRETS

Detaljer

Design: Fotokreditering: Forsidebilde:

Design: Fotokreditering: Forsidebilde: ÅRSMELDING 2014 1 Design: Fotokreditering: Forsidebilde: TSSK / Amalie Marie Selvik Grethe Britt Fredriksen, Ole A. Ekker, Amalie Marie Selvik, Anita Björklund Skreddersydd. Foto: Ole A. Ekker 2 INNHOLD

Detaljer

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 ÅRSMELDING 2013 1 2 INNHOLD INNLEDNING s. 4 STYRETS ARBEID 2013 s. 5 STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6 VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 Utstillinger 2013 Andre arrangement Kunstformidling Markedsføring og kommunikasjon

Detaljer

2. Beretning og regnskaper

2. Beretning og regnskaper 1.5 GODKJENNING AV STATUS FOR OBSERVATØRER Følgende personer innvilges status som observatører på NBKs 11. ordinære landsmøte: 2. Beretning og regnskaper 2.1 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MAI 2009 TIL

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND 1

ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND 1 ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND 1 INNHOLD Daglig leder/intendants beretning 3 Styrets beretning 8 Kunstnerisk utsmykking/kunst i offentlige rom 10

Detaljer

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015 NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015 NORSKE KUNSTHÅNDVERKEREs LANDSMØTE PRAKTISK INFORMASJON Hvor: Klækken hotell, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss Møtestart: fredag 29. mai, presis kl.

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder

Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder Trondheim kommune Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder Trondheim, 27. august 2007 PwC Innledning AS (PwC) er av Trondheim kommune engasjert for bistå i arbeidet med å evaluere

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON

25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON 25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON Norske Billedkunstnere (NBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Norge. NBKs grunnorganisasjoner er distriktsorganisasjoner, landsdekkende faggruppeorganisasjoner

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 1 ÅRSBERETNING 2013 LNM Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 2 Innhold Innkalling / Dagsorden s. 3 Årsberetning s. 3-16 Revisors beretning s. 19 LNMs vedtekter s. 16-18 Årsregnskap 2013 s. 20-21 Arbeidsbudsjett

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Fra åpning av Momentumbiennalen, Momentum kunsthall og Galleri F15 2 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Styrets beretning s.5 Ansatte/likestilling/arbeidsmiljø

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 Sama rbe id e r vå r s ty rke Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 HELGELAND HOTELL, LEIRFJORDEN 25.- 26. JUNI 2009 1 INNHOLD Tidsplan

Detaljer