TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008"

Transkript

1 TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008

2 INNHOLD Dagsorden... 3 Årsmelding Styrets beretning... 4 Regnskap Budsjettforslag... 6 Trøndelagsutstillingen... 7 Statutter for Trøndelagsutstillingen Evaluering av Trøndelagsutstillingen Rapporter fra komiteer og utvalg Styrets forslag til saker Innkomne saker Handlingsplan Tillitsvalgte siste periode Valgkomiteens forslag Medlemsoversikt Vedtekter for TBK... 50

3 ÅRSMØTE 2009 TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE Lørdag 14. Mars 2009 kl på Lademoen Kunstnerverksteder Mellomveien 5, Trondheim Dagsorden: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av møteleder, referenter, godkjenningskomite og tellekorps 4. Godkjenning av fullmakter og observatører 5. Årsberetning, revidert regnskap og budsjettforslag for TBK 6. Årsberetning, revidert regnskap og budsjettforslag for Trøndelagsutstillingen 7. Rapporter fra utvalg og komiteer 8. Innkomne forslag 9. Handlingsplan 10. Valg 3

4 Styrets beretning 2008 Styre: Monika Wancke (leder) Marit Flåtter (nestleder) Kjersti Berg Edvine Larsen Anne-Tove Huse (frem til juni 2008) Markus Lantto (fra juni 2008) Styre har hatt 7 møter i perioden. Det har vært 2 Allmøter for TBK-medlemmer. Det første med tema Trøndelagsutstillingen (16 april), det andre med tema atelier-situasjonen i Trondheim (13 des). Denne siste var en utvikling fra ett tverrfaglig møte for representanter fra flere kunstnergrupper vi inviterte til 13 juni. Da med tema levekårsundersøkelsen. Det har kommet frem mange viktige forslag fra disse møtene som er under utvikling og til forslag på handlingsplanen. TBK styrene, de siste åren, har arbeidet mye for utvikling av Trøndelagsutstillingen. Resultatene på dette har vært meget gott. Vi har i denne periode ønsket å videreutvikle hvordan den blir vist og da spesielt ute i distrikt. Vi har og ønske om å styrke utstillingens posisjon for Nord- Trøndelag Fylkeskommune, med ønske om en mer lik bevilgning som fra Sør- Trøndelag Fylkeskommune på sikt. Styre har flyttet utstillingsperioden fra vinter/ vår til høst for bedre økonomisk oversikt. Trøndelagsutstillingen har generelt tatt mye tid av styrets arbeidskapasitet da prosjektleder for Trøndelagsutstillingen har vært lenge sykemeldt. Det er tatt opp seks nye medlemmer i TBK: Ørjan Aas, Cathrine Dahl, Lillian Borchgrevink Hummelgård, Sissel Mutale Berg, John Slettahjell og Petter Buhagen. 4

5 5

6 BUDSJETTFORSLAG FOR TBK 2009 UTGIFTER Budsjett 2009 Budsjett 2008 Regnskap 2008 Budsjett 2007 Regnskap 2007 Honorar leder , , , , ,00 Honorar nestleder , , , ,00 - Lønn inkl avgifter , Hon. styre/jury , , , , ,00 Kontorhold TSSK , , , , ,00 Fagp. møter/reiser , ,00 912, , ,50 Møtekostnader 3 000, , , ,84 Årsmelding/møte 1 000, , , ,00 707,57 Porto 500, , , ,00 - Gaver 500,00 500,00 599,00 500,00 - Ramallah-støtte 1 000,00 Gule sider 400,00-362,00 500,00 400,00 Hjemmeside , , Arbeids gruppe: , , , , ,00 Bankgebyr 1 000, ,00-400,00 SUM UTG , , , , ,91 INNTEKTER Budsjett 2009 Budsjett 2008 Regnskap 2008 Budsjett 2007 Regnskap 2007 Kontingent , , , , ,00 Fagp. midl fast , , , , ,00 Fagp. midl ekstra , , Sør-Tr Fylke , , ,00 - N-Tr Fylke , , , , ,00 Renteinntekter 2 000, , ,00 SUM INNTEKT , , , , ,00 ØREMERKEDE MIDLER SKULD kr :- EGENKAPITAL kr ,17 6

7 TRØNDELAGSUTSTILLINGEN rapport- Trøndelagsutstillingen 2008 ble arrangert på tradisjonell måte med fri innsendelse, hvor alle kunstnere med tilknytning til regionen har hatt mulighet til å sende inn arbeider. I tillegg valgte juryen å invitere seks kunstnerne. Utstillingen ble fra dette året lagt om til to trinns juryering. Første trinn med innsendelse av dokumentasjon og andre trinn med juryering av originalverk, som har gått fra første juryering. Jurymedlemmene er valgt av TBK (Trøndelag Bildende Kunstnere) for en periode på to år. Dette var sittende jurys andre juryering. Juryen har arbeidet tverrfaglig og hadde følgende sammensetning: * Nirmal Singh Dhunsi, TBK - maleri/tegning * Elin Andreassen, TBK - foto * Ann-Cathrin Hertling, TBK - andre teknikker Trøndelagsutstillingen ble for første gang vist to steder i Trondheim. Hovedutstillingen ble vist i to verkstedhaller på Dora og på TSSK ble det vist en installasjon med performance med en invitert kunstner, Karin A. Lindell. Utstillingen ble vist i fire kommuner: * Trondheim * Røros * Klæbu besøkende * Levanger besøkende Kritikerprisen og debutantprisen ble delt ut på åpningsdagen søndag 3. februar. * Kritikerprisen (kr ,-) ble utvalgt av kunstkritiker Kjetil Røed, og gikk til Erik Tidemann. * Debutantprisen (kr ,-) ble utvalgt av TBKs styreleder Pål Bøyesen og gikk til Jason Havneraas. I løpet av utstillingen har publikum hatt mulighet til å stemme på sitt favorittbilde, og det verk som fikk flest stemmer ble tildelt publikumsprisen. * Publikumsprisen (kr ,-) ble tildelt Erik Tidemann. Trøndelagsutstillingen i tall: * 458 verk av * 147 kunstnere ble innsendt * 40 verk av * 24 kunstnere ble antatt * 9 % av innsendte verk antatt til visning * 10 debutanter * 6 kunstnere ble invitert og viste * 14 verk på utstillingen * 3450 besøkende Utstillingen fikk stort og bra oppslag i Adresseavisen og NRK. 7

8 8

9 TRØNDELAGSUTSTILLINGEN 2009 BUDSJETTFORSLAG Post 1 Styre- og juryehonorar, reise oppholdsutg. jury Post 2 Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon Post 3 Husleie Post 4 Kontorhold Post 5 Utstillingsutgifter Post 6 Forsikring Post 7 Investeringer Post 8 Utstillingsvederlag Post 9 Omvisninger Post 10 Priser Post 11 Uforutsette utgifter FINANSIERINGSPLAN Sør-Trøndelag Fylkeskommune Nord-Trøndelag Fylkeskommune Sponsormidler fra næringsliv (priser) Egeninntekt (provisjon og salg av trykksaker)

10 Budsjettillegg for visning i Regimentsboligen i Steinkjer Husleie Regimentsboligen, oktober 2009 kr Lønn til gallerivakt kr Tilleggsforsikring kr Komponering, planlegging kr Montering, demontering kr Annonsering kr Vernissage, finnissage kr Leie prosjektor og skjerm kr Reise og overnatting, jury kr SUM TOTALT kr Som et tillegg til den allerede foreliggende søknaden til Nord-Trøndelag Fylkeskommune, søker Trøndelagsutstillingen 2009 herved om kr

11 STATISTIKK KUNSTVERK/KUNSTNERE: Innleverte arbeider Kunstnere Antatte arbeider Antatte kunstnere Inviterte kunstnere 7 Verk fra inviterte kunstnere 14 Debutanter Antagelsesprosent VEDERLAG (hele mdn): VISNINGSSTEDER (tils.): Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag BESØKSTALL: Trondheim Andre visningssteder Samlet besøkstall BEVILGNINGER: Sør-Trøndelag Fylke Nord-Trøndelag Fylke Samlet bevilgning EGENINNTEKT: Provisjon av salg Kort/Plakater/Kataloger VEDERLAG STATISTIKK KUNSTVERK/KUNSTNERE: Innleverte arbeider Kunstnere Antatte arbeider Antatte kunstnere Inviterte kunstnere 6 Verk fra inviterte kunstnere 14 Debutanter Antagelsesprosent 11 9 VEDERLAG (hele mdn): 3 3 VISNINGSSTEDER (tils.): 3 4 Sør-Trøndelag 1 3 Nord-Trøndelag 2 1 BESØKSTALL: Trondheim Andre visningssteder 704 ca 1100 Samlet besøkstall BEVILGNINGER: Sør-Trøndelag Fylke * Nord-Trøndelag Fylke Samlet bevilgning EGENINNTEKT: Provisjon av salg Kort/Plakater/Kataloger 2450 VEDERLAG

12 STATUTTER FOR TRØNDELAGSUTSTILLINGEN Revidert på Trøndelag Bildende Kunstneres årsmøte 11. mars Målsetting: A. Trøndelagsutstillingen er en årlig mønstring for billedkunstnere som har tilknytning til Trøndelagsfylkene. Utstillingen har fri innsendelse. Utstillingen arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere og administreres av Trøndelag Senter for Samtidskunst. Utstillingen tar sikte på å presentere på bredest mulig måte det som skjer innen billedkunst I denne delen av landet. Det skal være et mål å kunne tilby Trøndelagsutstillingen til steder som fra før har få tilbud av billedkunst og som har visningsmuligheter for utstillingen. B. Eventuelle endringer av statuttene kan bare skje gjennom Trøndelag Bildende Kunstneres generalforsamling. 2. Juryen: A. Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) velger sine juryrepresentanter på årsmøtet. Kvalifiserte jurymedlemmer er kunstnere som er medlem av en av grunnorganisasjonene i Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon (NBK). Jurymedlemmene velges for to år. Deretter må de stå over en like lang periode i juryen før de kan bli valgt inn igjen. B. Juryen skal bestå av 3 billedkunstnere med variert sammensetning i alder, kjønn og uttrykksform. C. TBKs årsmøte oppnevner 3 medlemmer med personlige varamenn. Minst en av juryens medlemmer skal oppnevnes fra TBKs faste jury. Juryen skal velge leder. I juryens 2. år kan de knytte til seg eksterne rådgivende fagpersoner. D. Juryen konstituerer seg så snart som mulig etter oppnevning for å forberede kommende års utstilling. E. Juryen skal presentere seg på utstillingen. De velger selv i hvilken form. Juryen kan ikke innstilles til priser. F. Plan for utstillingen forelegges TBKs styre til økonomisk godkjenning. G. Juryen skal sikres honorar etter gjeldende satser, samt reise- og diettgodtgjørelse. H. Juryen er forpliktet til å føre protokoll til bruk for TBKs styre, som er å anse som juryens samarbeidspartner, og til orientering for etterfølgende juryer. 3. Utstillingen: A. Trøndelagsutstillingen er en vandreutstilling for Trøndelagsfylkene. Den åpnes vanligvis i Trondheim, men kan skifte utgangspunkt, reiserute og samarbeidspartnere fra år til år. B. Av praktiske hensyn kan Trøndelagsutstillingen ta ut arbeider fra utstillingen før videresending til andre utstillingssteder. 12

13 4. Arbeidene: Det er anledning til å søke med inntil 4 arbeider til Trøndelagsutstillingen. 5. To-trinns juryering: A. 1. trinns juryering: Til 1. gangs juryering leveres utfylt skjema sammen med: DOKUMENTASJON AV INNTIL 4 ARBEIDER Dokumentasjon kan leveres som lysbilde, print, CD, DVD, eller prosjektbeskrivelse. Antall lysbilder maks 4 for todimensjonale arbeider, maks 6 for tredimensjonale. Papirdokumentasjon kan være på maks 4 A4 sider, 6 sider for tredimensjonale arbeider. For videoarbeider med lang varighet, kan det til juryering vises maks 5 min. En eventuell prosjektbeskrivelse må ikke overskride en A4 side. All dokumentasjon merkes tydelig med kunstners navn, produksjonsår, samt tittel på arbeid. B. 2. trinns juryering: Arbeider som antas til 2. trinns juryering, leveres/sendes sammen med utfylt registreringsskjema som sendes ut sammen med resultat av 1. juryering. 6. Frakt til 2. juryering, tilbakesending: A. Innsendelse: Kunstneren besørger selv frakt til 2. juryering. Det kreves transportsikker emballasje. B. Retur: Personlig innleverte arbeider må hentes. Arbeider som er sendt returneres av Trøndelagsutstillingen. C. Ved forsendelse fra utlandet må innsenderen selv ordne med nødvendige lisenser og fortollinger. D. Kunstner har ikke anledning til å forandre eller fjerne sitt/sine arbeider før utstillingens slutt. 7. Merking: A. Alle arbeider må være tydelig merket med kunstnerens navn, arbeidets tittel, pris og produksjonsår. B. Arbeider som ikke er til salgs og tilhører andre, merkes P.E. (privat eie). Arbeider kunstneren ikke vil selge merkes K.E. (kunstnerens eie). Verdien av arbeidet skal oppgis selv om det ikke er til salgs. Dette er viktig for å få utbetalt utstillingsvederlag. 13

14 8. Forsikring: A. Arbeidene forsikres etter verdi/salgssum. B. Alle arbeider holdes forsikret av Trøndelagsutstillingen fra registrering til retur. 9. Vederlag, salg: A. Alle utstillere på Trøndelagsutstillingen skal sikres utstillingsvederlag etter gjeldende satser. B. Ved salg som blir avgjort før utstillingens slutt, vil det bli trukket 25% provisjon. Av denne provisjonen går 10% til Trøndelagsutstillingen, 15% går til salgssted. 14

15 15

16 16

17 Trøndelagsutstillingen tillegg til rapport fra juryen TBKs årsmøte i 2006 vedtok at det skulle opprettes en arbeidsgruppe som skulle ha som oppgave å gjennomgå Trøndelagsutstillingens statutter med tanke på tilpasning til tidens varierte kunstnerskaper. Nye statuttene skulle gjennomgås og eventuelt vedtas på en ekstraordinær generalforsamling til høsten. Formuleringene i de gamle statuttene var hovsaklig tilpasset bilder på vegg og skulptur på sokkel. Andre argumenter var at utstillingen i sin daværende form ikke appelerte til yngre kunstnere. I tillegg fikk utstillingen vesentlig mindre areale etter flytting til Fjordgata i En gjenganger blant juryene har vært ønske om større plass for utstillingen. Nye statutter ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i oktober 2006, med noen forandringer på ordinært årsmøte i Tydeligst for søkerne er overgangen til to-trinnsjuryering. For å balansere juryeringskostnader ble antall jurymedlemmer redusert fra 5 til 3 personer. Trøndelagsutstillingen 2008 ble den første utstillingen gjennomført med de nye statuttene. I forkant av denne utstillingen hadde styret vedtatt at neste års Trøndelagsutstilling skulle ha større lokaler (2009). Imidlertid var årets jury svært oppsatt på en større utstilling. De tok selv initiativ til leie av lokaler på Dora og forhandlet fram en gunstig leieavtale. Til tross for noe usikkerhet vedrørende den økonomiske oversikten ble Trøndelagsutstillingen 2008 lagt til Dora og gjennomført på rekordtid av en hardtarbeidende, entusiastisk og sta jury. Her må det også skytes inn at utstillingen de siste årene hadde økt sin egenkapital på grunn av flere utstillinger med få antatte verk. Trøndelagsutstillingen hadde en egenkapital på kr ,- og dermed relativt stort økonomisk slingringsmonn. Både TBK styret og utstillingssekretær valgte derfor å støtte utvidelsen av utstillingen. Juryen godtok økonomiske rammer for sin innsats. Andre involverte hadde lønn. Flere faktorer har påvirket utstillingen og det økonomiske resultatet, som gjentatte sykmeldinger, behov for raske beslutninger og ansettelse av vikarer. Alle ansettelser i forbindelse med Trøndelagsutstillingen blir gjort av TSSK, som er ansvarlig sekretariat for utstillingen. Merkostnadene med årets utstilling har redusert egenkapitalen til kr ,-. Jeg håper gratulasjonene og de fine talene i forbindelse med åpningen av utstillingen på Dora holder som inspirasjon til videre arbeid med en Trøndelagsutstilling som gir reellt innsyn i hva som foregår av billedkunst i landsdelen. Hilsen s. Anne-Tove Huse styremedlem TBK 2005 juni 2008 PS: utstillingen heter ikke «TRØST» - men Trøndelagsutstillingen 17

18 ÅRSRAPPORT 2008 REGIONALT SAMARBEIDSUTSVALG FOR UTSMYKKING i TRØNDELAG (RSU) RSU har gjennom 2008 bestått av: frem til NKMs årsmøte 8. mars 2008 og TBKs årsmøte 11. mars 2008, Merete Morgenstierne, TBK (leder) Vara: Beret Aksnes Jorunn Kraft Mo, NKM Anette H. Lund Gro Brandstadmoen, TAF Per Arne Tefre deretter, Oddvar I. N. Daren, TBK (leder) Vara: Anne Helga Henning Magnar Gilberg, NKM Vigdis Øien Trondhjems Arkitektforening (TAF) har ikke oppnevnt noen ny representant til RSU. Møteaktivitet I 2008 har RSU deltatt i totalt 17 møter. Av disse var 11 ordinære møter i RSUs egen regi som behandlet 39 saker. For å fremme profesjonalisering av alle prosessledd i arbeidet med kunst i offentlig rom, begynte RSU i 2006 å holde møter med Trondheim kommunes rådgiver for dette området, Ulrika Wallin Johansen. Denne kontakten og samarbeidet fortsatte i 2008 hvor det ble gjennomført 4 slike møter. Det ble også avholdt 1 møte med TSSKs nye styreleder Wibeke Krohn. RSUs leder og sekretær har deltatt i 1 møte med Svein Hammer som gjennomførte intervjuer av ulike representanter ifbm. sitt arbeid med Trondheim kommunes evaluering av utsmykkingsordningen. Konsulentoppnevninger RSU har i 2008 oppnevnt 4 nye konsulenter. Det kom inn 3 nye utsmykkingssaker, alle fra Trondheim kommune og RSU rakk å oppnevne konsulenter til to av dem innen utgangen av året. Det var dessuten behov for å oppnevne nye konsulenter i 2 eksisterende saker da de tidligere konsulentene av ulike årsaker har måttet si fra seg oppdraget. Kunstplaner RSU ble forelagt 9 kunstplaner til godkjenning/ anbefaling i løpet av I arbeidet med å heve kvaliteten på kunstplaner/ utsmykkingsplaner har RSU laget følgende notat: Notat om Utsmykkingsplaner generelt. Med jevne mellomrom oppstår det debatt rundt kunst i offentlig rom, dette er naturlig nødvendig og nyttig for oss alle som er aktører i feltet. Fra noen hold er målet ikke å utdype, å forstå, men simpelthen å utrydde. Ved å bygge fordommer, satse på uvitenhet, og omtale denne delen av kunstfeltet som privat synsing uten et faglig fundament, er målet å underminere og få bort ordninger som kunst i offentlig rom. Det er mao. helt avgjørende at vi som er aktører i feltet forstår og tar inn over oss denne virkeligheten. Det beste og kanskje eneste forsvar er profesjonalitet, grundige gjennomarbeidede og faglige begrunnede avgjørelser på alle nivåer. En kunstplan/utsmykkingsplan er et sånt arbeid/dokument, som gjennom sin oppbygging blir et egnet redskap for kvalifiserte og etterprøvbare avgjørelser også for utvalget selv. Den argumentasjon og faglige begrunnelse som legges for dagen gjennom en slik plan, er det nødvendige grunnlaget andre aktører som eksempel RSU skal bygge sine faglige vurderinger på. Når en utsmykkingsplan mangler den faglige argumentasjonen, fratar den også oss i RSU muligheten til på faglig grunnlag å kunne anbefale den gjennomført. En anbefaling av en slik mangelfull plan vil være ufaglig og 18

19 uansvarlig. Det er i dag et uttalt mål fra kunstmiljøet og fra Trondheim kommune om å profesjonalisere prosessene og å heve det faglige nivået mht. kunst i offentlig rom. Dette legger det nye RSU til grunn for sitt videre arbeide. Kompetanseheving for konsulenter - Konsulenttreff Det ble ikke gjennomført noen konsulenttreff i Årsaken var bl.a. skifte av medlemmer i RSU våren 2008 og generelt en personalmessig utfordrende situasjon ved TSSK gjennom hele året. Det nye RSU hadde dessuten fokus på interne prosesser, kvalitetssikring og samarbeid med kommunen, samt noen krevende saker. - Kursing RSU startet høsten 2007 en dialog med Trondheim kommune om å samarbeide om en plan for kompetansehevning av konsulentene i regionen - bl.a gjennom å arrangere en kursrekke med fokus på etterutdanning. Planleggingsarbeidet fortsatte våren 2008 men ingen av partene har hatt kapasitet til å forfølge dette i løpet av høsten. Intensjonen står imidlertid ved lag for Andre forhold KORO - Kunst i offentlige rom Høsten 2007 ble KOROs forslag til nye modell for tilskudd til kommunale og fylkeskommunale saker godkjent i KOROs styre og sendt videre til behandling i KKD. Det er uvisst hvor lang tid denne prosessen vil ta. Saken ligger ved utgangen av 2008 fortsatt hos departementet. Oversikt over og status vedr. utsmykkingssaker i nye utsmykkingssaker. 6 avsluttede saker ihht. mottatte avslutningsrapporter. 2 kansellerte saker. 53 øvrige saker under arbeid. Se vedlegg for utfyllende informasjon. Trondheim, 4. februar 2009 For RSU Trøndelag Oddvar I. N. Daren, leder Annika Borg, sekretær 19

20 NYE SAKER 2008 nye utsmykkingssaker og konsulentoppnevninger pr RSU-nr Sted Hårstad barnehage Utsmykkingsplan Konsulent Anne Marie Hagerup Oppdrag Utsmykkingssum RSU-nr Sted Kattem helse- og velferdssenter Utsmykkingsplan Konsulent Jorun Kraft Mo Oppdrag Utsmykkingssum uavklart... ca. 1,5-2 mill. 3 RSU-nr Sted Ranheim skole Utsmykkingsplan Konsulent... ennå ikke oppnevnt... Oppdrag Utsmykkingssum uavklart... ca. 2,5 mill. AVSLUTTEDE SAKER 2008 ihht. mottatte avslutningsrapporter pr RSU-nr Sted Ila skole Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Yngve Lintoft - videreført av Annika Borg fra mars.05 Oppdrag Torhild Auka, Jan Eirik Evjen, Håkon Gullvåg, Oppdragsgiver Trondheim kommune og KORO Hé Marli, Merete Morgenstierne Utsmykkingssum hvorav fra KORO Avsluttet RSU-nr Sted Blussuvoll skole Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Beret Aksnes og Anne Helga Henning Oppdrag Samir M Kadmi, Leiken Vik, Vegar Moen Oppdragsgiver Trondheim kommune Konkurranse Johan Urban Bergquist (etter lukket konkurranse) Utsmykkingssum Innkjøp Octavio Gil Villegas Avsluttet RSU-nr Sted Rye barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Gry Ulrichsen (sr.) og Henrik Skotte (ass.) Oppdrag Maja Nilsen Utsmykkingssum RSU-nr Sted Lidarende barnehage (tidl. Eberg) Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Gry Ulrichsen (sr.) og Henrik Skotte (ass.) Oppdrag Liv Strand Utsmykkingssum RSU-nr Sted Orkdalsveien park and ride-anlegg Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Jorun Kraft Mo Konkurranse Inge Gravdal (etter lukket konkurranse) Oppdragsgiver Skaun kommune, Orkdalsvegen, Sør-Trøndelag fylke Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Dora Utsmykkingsplan Konsulent Jorun Kraft Mo Oppdrag 20

21 Oppdragsgiver Trondheim kommune og div. off. og private parter Avsluttet KANSELLERT pr. aug.2008 Utsmykkingssum uavklar - ca. 1-1,5 mill. 7 RSU-nr Sted Tonstad barnehage Utsmykkingsplan Konsulent Wibeke Krohn Oppdrag KANSELLERT pr Utsmykkingssum RSU-nr Sted Elgeseter barnehage (tidl. Magnus den godes vei) Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Helga S. Bøe (sr.) og Silje Gilpling-Sagfjæra (ass.) Oppdrag Hanne Tyrmi Utsmykkingssum ØVRIGE SAKER 2008 saker under arbeid pr avslutningsrapport ennå ikke mottatt 1 RSU-nr Sted Spongdal sykehjem og aktivitetssenter Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Annika Borg Oppdrag Jon Gundersen, Beret Aksnes, Johan Sager, Oppdragsgiver Trondheim kommune Barbro Maria Tiller Utsmykkingssum Innkjøp flere kunstnere Avsluttet 2 RSU-nr Sted Motrøtunet omsorgssenter Utsmykkingsplan Ikke godkjent av RSU pga saksbehandlingsfeil Konsulent Pia Skog Oppdrag Dag-Arve Forbergskog Oppdragsgiver Malvik kommune Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Charlottenlund barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Erlend Leirdal Oppdrag Nirmal Singh Dhunsi Utsmykkingssum RSU-nr Sted Åsheim ungdomdsskole Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Jostein Kirkerud og Per Henrik Svalastog Oppdrag uavklart (utforming ny fane) Oppdragsgiver Trondheim kommune og KORO Konkurranser lukket konkurranse inne Utsmykkingssum hvorav fra KORO lukket konkurranse ute Avsluttet 5 RSU-nr Sted Kystad sykehjem og omsorgsboliger Utsmykkingsplan Anbefalt med merknad av RSU Konsulent Brit Dyrnes Oppdrag Per Lysgaard, Kiki Prytz Wilhelmsen, Oppdragsgiver Trondheim kommune Eli Hovdenak, Anne Helga Henning Utsmykkingssum Avsluttet 6 RSU-nr Sted Eberg, Okstad, Bratsberg og Hårstad skoler Utsmykkingsplan - Konsulent Jostein Kirkerud Innkjøp flere kunstnere Utsmykkingssum RSU-nr Sted Nyborg skole Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Jan Eirik Evjen Oppdrag Solrunn Rones, Anne Helga Henning 21

22 Oppdragsgiver Trondheim kommune og KORO Avsluttet Utsmykkingssum hvorav fra KORO 8 RSU-nr Sted Rosenborgområdet Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Per Formo og Dag-Arve Forbergskog Konurranse lukket konkurranse Oppdragsgiver Trondheim kommune og Heimdalgruppen Avsluttet Utsmykkingssum hvorav fra Heimdalgruppen 9 RSU-nr Sted Byåsen skole Utsmykkingsplan Godkjent av RSU m/ endring Konsulent Anne Brit Krag og Anne Kvam Oppdrag Peter Sutton, Solfrid Mortensen, Eirik Gjedrem, Oppdragsgiver Trondheim kommune og KORO Annette og Caroline Kierulf (gruppe) Utsmykkingssum hvorav fra KORO Avsluttet 10 RSU-nr Sted Lademoen park Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent forprosjekt: Per Formo Oppdrag Viel Bjerkeset Andersen og Are Røysamb (gruppe) hovedprosjekt: Edith Lundebrekke Avsluttet Oppdragsgiver Trondheim kommune Utsmykkingssum RSU-nr Sted Sjetnemarka bydelspark Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Urd Schjetne Konkurranse parallelloppdrag (lukket konkuranse) Utsmykkingssum RSU-nr Sted Gjørtlerveien barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Oddvar Vinje (overtatt etter Dag-Arve Forbergskog) Oppdrag Erlend Leirdal, Octavio Gil Villegas Utsmykkingssum RSU-nr Sted Nedre Elvehavn barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Gry Ulrichsen Oppdrag Anna Carin Hedberg, Andreas Heuch Oppdragsgiver Trondheim kommune og Nedre Elvehavn AS Avsluttet Utsmykkingssum hvorav fra Nedre Elevhavn AS 14 RSU-nr Sted Majorstuen barnehage (tidl. Persaunet Leir) Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Wibeke Krohn Oppdrag Trude Westby Nordmark Utsmykkingssum RSU-nr Sted Ørland kulturhus Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Ellen Reksterberg Konkurranse parallelloppdrag (lukket konkuranse) Oppdragsgiver Ørland kommune og KORO Avsluttet Utsmykkingssum hvorav fra KORO 16 RSU-nr Sted Minnesmerke over papirarbeideren på Ranheim Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Erlend Leirdal (sr.) og Cathinka Mæhlum (ass.) Konkurransetekst Anbefalt av RSU (overtatt etter Leiken Vik) Konkurranse lukket konkurranse Oppdragsgiver Trondheim kommune og div. private Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Oppdal kulturhus Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Lise Sjåk Bræk Oppdrag Edith Lundebrekke, Hanne-May Scheen, Oppdragsgiver Oppdal kommmune og KORO Barbro Hernes 22

23 Utsmykkingssum hvorav fra KORO Avsluttet 18 RSU-nr Sted Brekkåsen skole Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Siri Kvitvik Konkurranser lukket konkurranse inne og ute Oppdragsgiver Melhus kommune og KORO Avsluttet Utsmykkingssum hvorav fra KORO 19 RSU-nr Sted Porsmyra barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Marius Amdam (sr.) og Kjersti Berg (ass.) Oppdrag Sandra Norrbin Utsmykkingssum RSU-nr Sted Klæbuveien barnehage Utsmykkingsplan Ikke anbefalt av RSU - Godkjent av kommunen Konsulent Marius Amdam (sr.) og Kjersti Berg (ass.) Oppdrag Peder Istad Utsmykkingssum RSU-nr Sted Ugla / Kystadåsen barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Anette Lund (sr.) og Pål Bøyesen (ass.) Oppdrag Per Jonas Lindström og Lars Paalgard (gruppe) Utsmykkingssum RSU-nr Sted Okstadveien barnehage (tidl. Lillegårdsbakken) Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Anette Lund (sr.) og Pål Bøyesen (ass.) Oppdrag Erik Tidemann etter skisseoppdrag Utsmykkingssum (hvorav brukt i første skisseoppdrag) NY Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU NY Utsmykkingssum NYTT Oppdrag Vigdis Haugtrø og Jan de Gier (gruppe) Avsluttet 23 RSU-nr Sted Sirkustomten på Lade Utsmykkingsplan Godkjennes av KORO pga uteromsprosjekt Konsulent Gunnar Fretheim (sr.) og Linda Saveholt (ass.) Oppdrag Trude Westby Nordmark Utsmykkingssum avklares i samråd med konsulentene Linda Savelholt har senere sagt fra seg konsulentoppdraget grunnet flytting til utlandet. 24 RSU-nr Sted Havstein sykehjem Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Anne-Tove Huse Oppdrag Sissel Stangenes, Erika Hauffen, Philipp Dommen Oppdragsgiver Trondheim kommune Innkjøp flere kunstnere Utsmykkingssum Avsluttet 25 RSU-nr Sted Sverresborg ungdomsskole Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Leiken Vik og Siri Austeen Oppdrag Torbjørn Skårild, Sandra Norrbin Oppdragsgiver Trondheim kommune og KORO Konkurranse lukket konkurranse inne Utsmykkingssum hvorav fra KORO Avsluttet 26 RSU-nr Sted Øya sykehjem Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Grete Britt Fredriksen og Astrid Findreng (overtatt etter Oppdrag Ole Martin Lund Bø, Vidar Koksvik, Karin Lindell, Mats A. Nilsen (ass.)) Trude Westby Nordmark, Elisabeth Engen, Oppdragsgiver Trondheim kommune Sami Rintala Utsmykkingssum Konkurranser lukket konkurranse ute lukket konkurranse inne Innkjøp flere kunstnere 23

24 Avsluttet 27 RSU-nr Sted Trikkestallen Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Jan Eirik Evjen Oppdrag May Iren Aasen og Guttorm Nordø (gruppe) Utsmykkingssum RSU-nr Sted Buvik skole Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Knut Eerik Halvorsen Oppdrag Tore Engen, Per Rune Vatne Oppdragsgiver Skaun kommune og KORO Avsluttet Utsmykkingssum hvorav fra KORO 29 RSU-nr Sted Heimdal torg Utsmykkingsplan Konsulent Harald Wårvik Oppdrag Oppdragsgiver Trondheim kommune og div. private parter Avsluttet Utsmykkingssum Elisabeth Engen ble først oppnevnt som konsulent men meldte avbud grunnet endret arbeidssituasjon da prosjektet endelig ble satt i gang mye senere. 30 RSU-nr Sted Minnelunder i Trondheim Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Annika Borg Oppdrag Lise Stang Lund, Oddvar I. N. Daren, Eva Kun, Oppdragsgiver Trondheim kommune og Kirkelig fellesråd Trondheim Lars Traegde Utsmykkingssum hvorav fra Kirkelig fellesråd Avsluttet 31 RSU-nr Sted Svartlamon Utsmykkingsplan Godkjennes av KORO pga uteromsprosjekt Konsulent Anne Helga Henning Konkurranse lukket konkurranse ute Oppdragsgiver Trondheim kommune og KORO Oppdrag Utsmykkingssum hvorav fra KORO Avsluttet 32 RSU-nr Sted Vikhammer skole Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Torhild Aukan Konkurranser lukket konkurranse inne Oppdragsgiver Malvik kommune og KORO lukket konkurranse ute Utsmykkingssum hvorav fra KORO Innkjøp flere kunstnere Avsluttet 33 RSU-nr Sted Midlertidige barnehager i Trondheim Utsmykkingsplan - Konsulent Silje Gipling-Sagfjæra Innkjøp innkjøp av div. grafikk og foto Utsmykkingssum 34 RSU-nr Sted Ferista barnehage Utsmykkingsplan Ikke anbefalt av RSU - Godkjent av kommunen Konsulent Helga S. Bøe (sr.) og Ann Lundström (ass.) Oppdrag Gerald Siler Utsmykkingssum Silje Gipling-Sagfjæra ble først oppnevnt som konsulent (sr.) men meldte avbud grunnet endret arbeidssituasjon da prosjektet endelig ble satt i gang mye senere. 35 RSU-nr Sted Lohove barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Pia Skog Oppdrag Karianne Stensland og Edvine Larssen (gruppe) Utsmykkingssum RSU-nr Sted Kyvatnet barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Marit Flåtter Oppdrag Anders Sletvold Moe 24

Trøndelag Bildende Kunstnere

Trøndelag Bildende Kunstnere Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2012 INNHOLD Dagsorden...03 Årsmelding Styrets beretning...04-05 Regnskap 2012...06 Budsjettforslag 2013...07 Trøndelagsutstillingen 2012 Rapport...08-15 Trøndelagsutstillingen

Detaljer

Barbro M. Tiller. Fullstendig CV pr. april -13. utdanning : Kunstakademiet i Trondheim 1974 78

Barbro M. Tiller. Fullstendig CV pr. april -13. utdanning : Kunstakademiet i Trondheim 1974 78 Barbro M. Tiller Fullstendig CV pr. april -13 utdanning : Kunstakademiet i Trondheim 1974 78 Separatutstillinger : 2010 : Galleri Zink, Lillehammer 2009 : Varangerfestivalen, I galleri, Vadsø Tønsberg

Detaljer

Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2011

Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2011 Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2011 INNHOLD Dagsorden... 3 Årsmelding Styrets beretning...3-9 Regnskap 2011... 10 Budsjettforslag 2012...11 Trøndelagsutstillingen 2011 Rapport...12-16 Trøndelagsutstillingen

Detaljer

Trøndelag Bildende Kunstnere

Trøndelag Bildende Kunstnere Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2013 INNHOLD Dagsorden...03 Årsmelding Styrets beretning...04 Regnskap 2012...05 Budsjettforslag 2013...06 Trøndelagsutstillingen Regnskap 2012...07 Trøndelagsutstillingen,

Detaljer

Rapport fra utsmykkingsordningen 2009

Rapport fra utsmykkingsordningen 2009 Rapport fra utsmykkingsordningen 2009 Utsmykking Skjermveien barnehage av Marit Justine Haugen, fotograf Grethe Fredriksen Om ordningen En samlet ordning for kunstnerisk utsmykking i Trondheim kommune

Detaljer

Primært vil dette være en vurdering av byggets arkitektoniske kvaliteter. o Byggets funksjon

Primært vil dette være en vurdering av byggets arkitektoniske kvaliteter. o Byggets funksjon Retningslinjer Tilskuddsordning for kunstproduksjon i kommunale og fylkeskommunale bygg Regelverket ble fastsatt av Kulturdepartementet 8. november 1999 og trådte i kraft straks. Retningslinjene for kunstproduksjon

Detaljer

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Sak 1: Godkjenning av innkalling Opplest og godkjent Godkjenning av dagsorden Opplest og godkjent Navneopprop, godkjenning av delegater (13

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter 2 Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder. Arne Bakke. b) Valg av

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as DATO: 2. april 2009. KL: 16:30 MØTESTED: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Møteleder: Referent: Vedlegg: Torgeir Salberg Jon-Ivar Holmslet Deltagerliste

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Velkommen til UKS årsmøte 2015, lørdag 7. mars kl. 13.00. Møtet holdes i UKS lokaler på Tullinløkka i Oslo, Kristian Augusts gate 15. Se dagsorden under. Innkomne saker må være oss

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise **) X Styremedlem

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Turnéplan: Fra ungdommen, 8. trinn, H15

Turnéplan: Fra ungdommen, 8. trinn, H15 Man 9. nov. 2015 kl. 09:30 Selsbakk skole Selsbakk skole: trinn: 8, antall: 110 Selsbakkveien 31, 7004 TRONDHEIM 72 54 53 50 Ingrid Erlandsen ingrid.erlandsen@trondheim.kommune.no 72545350 Man 9. nov.

Detaljer

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Saksliste 1. Åpning og registrering av frammøtte andelshavere 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK.

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK. Ebba Moi Jeg ønsker å stille til gjenvalg i NBKs sentralstyre for å fortsette det gode arbeidet som er satt i gang de siste to årene. Det har vært en periode preget av ny regjeringspolitikk og brannslukking.

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober hvert år. Søknadsnummer (fylles ut av BKH) SØKNAD for MEDLEMSKAP BILDENE KUNSTNERE HEDMARK Alle punktene skal

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 12. september 2011. Alle foreldre og foresatte med barn på Saksvik skole

Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 12. september 2011. Alle foreldre og foresatte med barn på Saksvik skole Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 12. september 2011 Alle foreldre og foresatte med barn på Saksvik skole 2 Saksliste Del Del 11 Årsmøte i i Foreldrerådet 1. Konstituering av årsmøtet Del a. 2 Valg

Detaljer

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund MØTEBOK - Helgeland Historielag Årsmøte 2015 Møte Tid: Søndag 19. April 2015. Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund Deltagere: 21 av lagets medlemmer deltok: Olav Håkon Dybvik, Ester J. V. Ødegård, Rigmor

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007

Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007 Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007 Tid: kl 19.00 Sted: Næringsparken, Lufthavnveien 11 Fremmøtte (i alfabetisk rekkefølge): Astrid Lindgaard Olsen, Britt Waag, Eirik Jørstad, Espen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Norsk Kennel Klub region Trøndelag

Norsk Kennel Klub region Trøndelag Årsmøteprotokoll 2014 Norsk Kennel Klub region Trøndelag Sted: Hoppbygget, Granåsen. Tid: 29.mars 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av delegater (antall stemmer pr delegat) 3. Godkjenning

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V16

Turnéplan: En liten beat, V16 Man 4. apr. 2016 kl. 09:30 Ringve Museum Rye skole: trinn: 4, antall: 14 Kontakt Rye skole: 72 54 36 20 Reidun Overøye Reidun.Overoye@trondheim.kommune.no 72543620 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 DKS har bestilt

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Referat. fra Norsk Arkivråds generalforsamling. 22. mars 2010. Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim

Referat. fra Norsk Arkivråds generalforsamling. 22. mars 2010. Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim Referat fra Norsk Arkivråds generalforsamling 22. mars 2010 Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim Generalforsamlingen ble åpnet av Torill Tørlen, styreleder i Norsk Arkivråd 1. Godkjennelse av stemmeberettigede

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13.

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Referenter: Øyvind Hansen og Tove Mordal REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Generalforsamlingen skulle starte kl 19.30. Det var ikke nok fremmøtte til å avholde ordinær GF, så kl. 20:00 startet

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Gneisveien borettslag

Gneisveien borettslag Gneisveien borettslag Protokoll generalforsamling Dato 22.04.2010 kl 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet. Styrets leder er møteleder i henhold til vedtektene

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10.

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10. VEDTEKTER FOR GRAMO 1 Foreningen Foreningens navn er Gramo. Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende rettighetshaverorganisasjoner: * FONO * IFPI Norge * Norsk Musikerforbund * Norsk Tonekunstnersamfund

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning av saksliste.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Tilstede var 95 aksjonærer og 1 med fullmakt til sammen 96

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 20.03.2013, Vox, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Helge Halvorsen (NHO), Kjersti Grindal(NHO), Tine Widerøe (FFF), Aud Larsen (RFF),

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSKE DRAMATIKERES FORBUND 5. MARS 2005

REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSKE DRAMATIKERES FORBUND 5. MARS 2005 REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSKE DRAMATIKERES FORBUND 5. MARS 2005 TILSTEDE: Gjester: Lars Haavik (DnF), Heidi Grinde (NO), Lise Männikö (NBU), Marit Strømmen (Kritikerlaget), Reidar Svensson (Regnskapsfører),

Detaljer

Årsmøte 2015. Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00

Årsmøte 2015. Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00 Årsmøte 2015 Sakspapirer Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00 ÅRSMØTE 2015 SAK 1 DAGSORDEN Styret innstiller på følgende dagsorden: Åpning ved leder Tom A. Julsrud 1. Godkjenning

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG (ASU) MØTEPROTOKOLL

ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG (ASU) MØTEPROTOKOLL Møtetid: 31.05.12 kl. 10.00 14.00 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Saksnr.: 14/2012-19/2012 Arkivsaksnr: 2012/1084 Møteleder: Hege Sørlie Møtende medlemmer: Hege Sørlie Håkon Kolstrøm Gudrun Fossem Jacob

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer