TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008"

Transkript

1 TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008

2 INNHOLD Dagsorden... 3 Årsmelding Styrets beretning... 4 Regnskap Budsjettforslag... 6 Trøndelagsutstillingen... 7 Statutter for Trøndelagsutstillingen Evaluering av Trøndelagsutstillingen Rapporter fra komiteer og utvalg Styrets forslag til saker Innkomne saker Handlingsplan Tillitsvalgte siste periode Valgkomiteens forslag Medlemsoversikt Vedtekter for TBK... 50

3 ÅRSMØTE 2009 TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE Lørdag 14. Mars 2009 kl på Lademoen Kunstnerverksteder Mellomveien 5, Trondheim Dagsorden: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av møteleder, referenter, godkjenningskomite og tellekorps 4. Godkjenning av fullmakter og observatører 5. Årsberetning, revidert regnskap og budsjettforslag for TBK 6. Årsberetning, revidert regnskap og budsjettforslag for Trøndelagsutstillingen 7. Rapporter fra utvalg og komiteer 8. Innkomne forslag 9. Handlingsplan 10. Valg 3

4 Styrets beretning 2008 Styre: Monika Wancke (leder) Marit Flåtter (nestleder) Kjersti Berg Edvine Larsen Anne-Tove Huse (frem til juni 2008) Markus Lantto (fra juni 2008) Styre har hatt 7 møter i perioden. Det har vært 2 Allmøter for TBK-medlemmer. Det første med tema Trøndelagsutstillingen (16 april), det andre med tema atelier-situasjonen i Trondheim (13 des). Denne siste var en utvikling fra ett tverrfaglig møte for representanter fra flere kunstnergrupper vi inviterte til 13 juni. Da med tema levekårsundersøkelsen. Det har kommet frem mange viktige forslag fra disse møtene som er under utvikling og til forslag på handlingsplanen. TBK styrene, de siste åren, har arbeidet mye for utvikling av Trøndelagsutstillingen. Resultatene på dette har vært meget gott. Vi har i denne periode ønsket å videreutvikle hvordan den blir vist og da spesielt ute i distrikt. Vi har og ønske om å styrke utstillingens posisjon for Nord- Trøndelag Fylkeskommune, med ønske om en mer lik bevilgning som fra Sør- Trøndelag Fylkeskommune på sikt. Styre har flyttet utstillingsperioden fra vinter/ vår til høst for bedre økonomisk oversikt. Trøndelagsutstillingen har generelt tatt mye tid av styrets arbeidskapasitet da prosjektleder for Trøndelagsutstillingen har vært lenge sykemeldt. Det er tatt opp seks nye medlemmer i TBK: Ørjan Aas, Cathrine Dahl, Lillian Borchgrevink Hummelgård, Sissel Mutale Berg, John Slettahjell og Petter Buhagen. 4

5 5

6 BUDSJETTFORSLAG FOR TBK 2009 UTGIFTER Budsjett 2009 Budsjett 2008 Regnskap 2008 Budsjett 2007 Regnskap 2007 Honorar leder , , , , ,00 Honorar nestleder , , , ,00 - Lønn inkl avgifter , Hon. styre/jury , , , , ,00 Kontorhold TSSK , , , , ,00 Fagp. møter/reiser , ,00 912, , ,50 Møtekostnader 3 000, , , ,84 Årsmelding/møte 1 000, , , ,00 707,57 Porto 500, , , ,00 - Gaver 500,00 500,00 599,00 500,00 - Ramallah-støtte 1 000,00 Gule sider 400,00-362,00 500,00 400,00 Hjemmeside , , Arbeids gruppe: , , , , ,00 Bankgebyr 1 000, ,00-400,00 SUM UTG , , , , ,91 INNTEKTER Budsjett 2009 Budsjett 2008 Regnskap 2008 Budsjett 2007 Regnskap 2007 Kontingent , , , , ,00 Fagp. midl fast , , , , ,00 Fagp. midl ekstra , , Sør-Tr Fylke , , ,00 - N-Tr Fylke , , , , ,00 Renteinntekter 2 000, , ,00 SUM INNTEKT , , , , ,00 ØREMERKEDE MIDLER SKULD kr :- EGENKAPITAL kr ,17 6

7 TRØNDELAGSUTSTILLINGEN rapport- Trøndelagsutstillingen 2008 ble arrangert på tradisjonell måte med fri innsendelse, hvor alle kunstnere med tilknytning til regionen har hatt mulighet til å sende inn arbeider. I tillegg valgte juryen å invitere seks kunstnerne. Utstillingen ble fra dette året lagt om til to trinns juryering. Første trinn med innsendelse av dokumentasjon og andre trinn med juryering av originalverk, som har gått fra første juryering. Jurymedlemmene er valgt av TBK (Trøndelag Bildende Kunstnere) for en periode på to år. Dette var sittende jurys andre juryering. Juryen har arbeidet tverrfaglig og hadde følgende sammensetning: * Nirmal Singh Dhunsi, TBK - maleri/tegning * Elin Andreassen, TBK - foto * Ann-Cathrin Hertling, TBK - andre teknikker Trøndelagsutstillingen ble for første gang vist to steder i Trondheim. Hovedutstillingen ble vist i to verkstedhaller på Dora og på TSSK ble det vist en installasjon med performance med en invitert kunstner, Karin A. Lindell. Utstillingen ble vist i fire kommuner: * Trondheim * Røros * Klæbu besøkende * Levanger besøkende Kritikerprisen og debutantprisen ble delt ut på åpningsdagen søndag 3. februar. * Kritikerprisen (kr ,-) ble utvalgt av kunstkritiker Kjetil Røed, og gikk til Erik Tidemann. * Debutantprisen (kr ,-) ble utvalgt av TBKs styreleder Pål Bøyesen og gikk til Jason Havneraas. I løpet av utstillingen har publikum hatt mulighet til å stemme på sitt favorittbilde, og det verk som fikk flest stemmer ble tildelt publikumsprisen. * Publikumsprisen (kr ,-) ble tildelt Erik Tidemann. Trøndelagsutstillingen i tall: * 458 verk av * 147 kunstnere ble innsendt * 40 verk av * 24 kunstnere ble antatt * 9 % av innsendte verk antatt til visning * 10 debutanter * 6 kunstnere ble invitert og viste * 14 verk på utstillingen * 3450 besøkende Utstillingen fikk stort og bra oppslag i Adresseavisen og NRK. 7

8 8

9 TRØNDELAGSUTSTILLINGEN 2009 BUDSJETTFORSLAG Post 1 Styre- og juryehonorar, reise oppholdsutg. jury Post 2 Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon Post 3 Husleie Post 4 Kontorhold Post 5 Utstillingsutgifter Post 6 Forsikring Post 7 Investeringer Post 8 Utstillingsvederlag Post 9 Omvisninger Post 10 Priser Post 11 Uforutsette utgifter FINANSIERINGSPLAN Sør-Trøndelag Fylkeskommune Nord-Trøndelag Fylkeskommune Sponsormidler fra næringsliv (priser) Egeninntekt (provisjon og salg av trykksaker)

10 Budsjettillegg for visning i Regimentsboligen i Steinkjer Husleie Regimentsboligen, oktober 2009 kr Lønn til gallerivakt kr Tilleggsforsikring kr Komponering, planlegging kr Montering, demontering kr Annonsering kr Vernissage, finnissage kr Leie prosjektor og skjerm kr Reise og overnatting, jury kr SUM TOTALT kr Som et tillegg til den allerede foreliggende søknaden til Nord-Trøndelag Fylkeskommune, søker Trøndelagsutstillingen 2009 herved om kr

11 STATISTIKK KUNSTVERK/KUNSTNERE: Innleverte arbeider Kunstnere Antatte arbeider Antatte kunstnere Inviterte kunstnere 7 Verk fra inviterte kunstnere 14 Debutanter Antagelsesprosent VEDERLAG (hele mdn): VISNINGSSTEDER (tils.): Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag BESØKSTALL: Trondheim Andre visningssteder Samlet besøkstall BEVILGNINGER: Sør-Trøndelag Fylke Nord-Trøndelag Fylke Samlet bevilgning EGENINNTEKT: Provisjon av salg Kort/Plakater/Kataloger VEDERLAG STATISTIKK KUNSTVERK/KUNSTNERE: Innleverte arbeider Kunstnere Antatte arbeider Antatte kunstnere Inviterte kunstnere 6 Verk fra inviterte kunstnere 14 Debutanter Antagelsesprosent 11 9 VEDERLAG (hele mdn): 3 3 VISNINGSSTEDER (tils.): 3 4 Sør-Trøndelag 1 3 Nord-Trøndelag 2 1 BESØKSTALL: Trondheim Andre visningssteder 704 ca 1100 Samlet besøkstall BEVILGNINGER: Sør-Trøndelag Fylke * Nord-Trøndelag Fylke Samlet bevilgning EGENINNTEKT: Provisjon av salg Kort/Plakater/Kataloger 2450 VEDERLAG

12 STATUTTER FOR TRØNDELAGSUTSTILLINGEN Revidert på Trøndelag Bildende Kunstneres årsmøte 11. mars Målsetting: A. Trøndelagsutstillingen er en årlig mønstring for billedkunstnere som har tilknytning til Trøndelagsfylkene. Utstillingen har fri innsendelse. Utstillingen arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere og administreres av Trøndelag Senter for Samtidskunst. Utstillingen tar sikte på å presentere på bredest mulig måte det som skjer innen billedkunst I denne delen av landet. Det skal være et mål å kunne tilby Trøndelagsutstillingen til steder som fra før har få tilbud av billedkunst og som har visningsmuligheter for utstillingen. B. Eventuelle endringer av statuttene kan bare skje gjennom Trøndelag Bildende Kunstneres generalforsamling. 2. Juryen: A. Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) velger sine juryrepresentanter på årsmøtet. Kvalifiserte jurymedlemmer er kunstnere som er medlem av en av grunnorganisasjonene i Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon (NBK). Jurymedlemmene velges for to år. Deretter må de stå over en like lang periode i juryen før de kan bli valgt inn igjen. B. Juryen skal bestå av 3 billedkunstnere med variert sammensetning i alder, kjønn og uttrykksform. C. TBKs årsmøte oppnevner 3 medlemmer med personlige varamenn. Minst en av juryens medlemmer skal oppnevnes fra TBKs faste jury. Juryen skal velge leder. I juryens 2. år kan de knytte til seg eksterne rådgivende fagpersoner. D. Juryen konstituerer seg så snart som mulig etter oppnevning for å forberede kommende års utstilling. E. Juryen skal presentere seg på utstillingen. De velger selv i hvilken form. Juryen kan ikke innstilles til priser. F. Plan for utstillingen forelegges TBKs styre til økonomisk godkjenning. G. Juryen skal sikres honorar etter gjeldende satser, samt reise- og diettgodtgjørelse. H. Juryen er forpliktet til å føre protokoll til bruk for TBKs styre, som er å anse som juryens samarbeidspartner, og til orientering for etterfølgende juryer. 3. Utstillingen: A. Trøndelagsutstillingen er en vandreutstilling for Trøndelagsfylkene. Den åpnes vanligvis i Trondheim, men kan skifte utgangspunkt, reiserute og samarbeidspartnere fra år til år. B. Av praktiske hensyn kan Trøndelagsutstillingen ta ut arbeider fra utstillingen før videresending til andre utstillingssteder. 12

13 4. Arbeidene: Det er anledning til å søke med inntil 4 arbeider til Trøndelagsutstillingen. 5. To-trinns juryering: A. 1. trinns juryering: Til 1. gangs juryering leveres utfylt skjema sammen med: DOKUMENTASJON AV INNTIL 4 ARBEIDER Dokumentasjon kan leveres som lysbilde, print, CD, DVD, eller prosjektbeskrivelse. Antall lysbilder maks 4 for todimensjonale arbeider, maks 6 for tredimensjonale. Papirdokumentasjon kan være på maks 4 A4 sider, 6 sider for tredimensjonale arbeider. For videoarbeider med lang varighet, kan det til juryering vises maks 5 min. En eventuell prosjektbeskrivelse må ikke overskride en A4 side. All dokumentasjon merkes tydelig med kunstners navn, produksjonsår, samt tittel på arbeid. B. 2. trinns juryering: Arbeider som antas til 2. trinns juryering, leveres/sendes sammen med utfylt registreringsskjema som sendes ut sammen med resultat av 1. juryering. 6. Frakt til 2. juryering, tilbakesending: A. Innsendelse: Kunstneren besørger selv frakt til 2. juryering. Det kreves transportsikker emballasje. B. Retur: Personlig innleverte arbeider må hentes. Arbeider som er sendt returneres av Trøndelagsutstillingen. C. Ved forsendelse fra utlandet må innsenderen selv ordne med nødvendige lisenser og fortollinger. D. Kunstner har ikke anledning til å forandre eller fjerne sitt/sine arbeider før utstillingens slutt. 7. Merking: A. Alle arbeider må være tydelig merket med kunstnerens navn, arbeidets tittel, pris og produksjonsår. B. Arbeider som ikke er til salgs og tilhører andre, merkes P.E. (privat eie). Arbeider kunstneren ikke vil selge merkes K.E. (kunstnerens eie). Verdien av arbeidet skal oppgis selv om det ikke er til salgs. Dette er viktig for å få utbetalt utstillingsvederlag. 13

14 8. Forsikring: A. Arbeidene forsikres etter verdi/salgssum. B. Alle arbeider holdes forsikret av Trøndelagsutstillingen fra registrering til retur. 9. Vederlag, salg: A. Alle utstillere på Trøndelagsutstillingen skal sikres utstillingsvederlag etter gjeldende satser. B. Ved salg som blir avgjort før utstillingens slutt, vil det bli trukket 25% provisjon. Av denne provisjonen går 10% til Trøndelagsutstillingen, 15% går til salgssted. 14

15 15

16 16

17 Trøndelagsutstillingen tillegg til rapport fra juryen TBKs årsmøte i 2006 vedtok at det skulle opprettes en arbeidsgruppe som skulle ha som oppgave å gjennomgå Trøndelagsutstillingens statutter med tanke på tilpasning til tidens varierte kunstnerskaper. Nye statuttene skulle gjennomgås og eventuelt vedtas på en ekstraordinær generalforsamling til høsten. Formuleringene i de gamle statuttene var hovsaklig tilpasset bilder på vegg og skulptur på sokkel. Andre argumenter var at utstillingen i sin daværende form ikke appelerte til yngre kunstnere. I tillegg fikk utstillingen vesentlig mindre areale etter flytting til Fjordgata i En gjenganger blant juryene har vært ønske om større plass for utstillingen. Nye statutter ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i oktober 2006, med noen forandringer på ordinært årsmøte i Tydeligst for søkerne er overgangen til to-trinnsjuryering. For å balansere juryeringskostnader ble antall jurymedlemmer redusert fra 5 til 3 personer. Trøndelagsutstillingen 2008 ble den første utstillingen gjennomført med de nye statuttene. I forkant av denne utstillingen hadde styret vedtatt at neste års Trøndelagsutstilling skulle ha større lokaler (2009). Imidlertid var årets jury svært oppsatt på en større utstilling. De tok selv initiativ til leie av lokaler på Dora og forhandlet fram en gunstig leieavtale. Til tross for noe usikkerhet vedrørende den økonomiske oversikten ble Trøndelagsutstillingen 2008 lagt til Dora og gjennomført på rekordtid av en hardtarbeidende, entusiastisk og sta jury. Her må det også skytes inn at utstillingen de siste årene hadde økt sin egenkapital på grunn av flere utstillinger med få antatte verk. Trøndelagsutstillingen hadde en egenkapital på kr ,- og dermed relativt stort økonomisk slingringsmonn. Både TBK styret og utstillingssekretær valgte derfor å støtte utvidelsen av utstillingen. Juryen godtok økonomiske rammer for sin innsats. Andre involverte hadde lønn. Flere faktorer har påvirket utstillingen og det økonomiske resultatet, som gjentatte sykmeldinger, behov for raske beslutninger og ansettelse av vikarer. Alle ansettelser i forbindelse med Trøndelagsutstillingen blir gjort av TSSK, som er ansvarlig sekretariat for utstillingen. Merkostnadene med årets utstilling har redusert egenkapitalen til kr ,-. Jeg håper gratulasjonene og de fine talene i forbindelse med åpningen av utstillingen på Dora holder som inspirasjon til videre arbeid med en Trøndelagsutstilling som gir reellt innsyn i hva som foregår av billedkunst i landsdelen. Hilsen s. Anne-Tove Huse styremedlem TBK 2005 juni 2008 PS: utstillingen heter ikke «TRØST» - men Trøndelagsutstillingen 17

18 ÅRSRAPPORT 2008 REGIONALT SAMARBEIDSUTSVALG FOR UTSMYKKING i TRØNDELAG (RSU) RSU har gjennom 2008 bestått av: frem til NKMs årsmøte 8. mars 2008 og TBKs årsmøte 11. mars 2008, Merete Morgenstierne, TBK (leder) Vara: Beret Aksnes Jorunn Kraft Mo, NKM Anette H. Lund Gro Brandstadmoen, TAF Per Arne Tefre deretter, Oddvar I. N. Daren, TBK (leder) Vara: Anne Helga Henning Magnar Gilberg, NKM Vigdis Øien Trondhjems Arkitektforening (TAF) har ikke oppnevnt noen ny representant til RSU. Møteaktivitet I 2008 har RSU deltatt i totalt 17 møter. Av disse var 11 ordinære møter i RSUs egen regi som behandlet 39 saker. For å fremme profesjonalisering av alle prosessledd i arbeidet med kunst i offentlig rom, begynte RSU i 2006 å holde møter med Trondheim kommunes rådgiver for dette området, Ulrika Wallin Johansen. Denne kontakten og samarbeidet fortsatte i 2008 hvor det ble gjennomført 4 slike møter. Det ble også avholdt 1 møte med TSSKs nye styreleder Wibeke Krohn. RSUs leder og sekretær har deltatt i 1 møte med Svein Hammer som gjennomførte intervjuer av ulike representanter ifbm. sitt arbeid med Trondheim kommunes evaluering av utsmykkingsordningen. Konsulentoppnevninger RSU har i 2008 oppnevnt 4 nye konsulenter. Det kom inn 3 nye utsmykkingssaker, alle fra Trondheim kommune og RSU rakk å oppnevne konsulenter til to av dem innen utgangen av året. Det var dessuten behov for å oppnevne nye konsulenter i 2 eksisterende saker da de tidligere konsulentene av ulike årsaker har måttet si fra seg oppdraget. Kunstplaner RSU ble forelagt 9 kunstplaner til godkjenning/ anbefaling i løpet av I arbeidet med å heve kvaliteten på kunstplaner/ utsmykkingsplaner har RSU laget følgende notat: Notat om Utsmykkingsplaner generelt. Med jevne mellomrom oppstår det debatt rundt kunst i offentlig rom, dette er naturlig nødvendig og nyttig for oss alle som er aktører i feltet. Fra noen hold er målet ikke å utdype, å forstå, men simpelthen å utrydde. Ved å bygge fordommer, satse på uvitenhet, og omtale denne delen av kunstfeltet som privat synsing uten et faglig fundament, er målet å underminere og få bort ordninger som kunst i offentlig rom. Det er mao. helt avgjørende at vi som er aktører i feltet forstår og tar inn over oss denne virkeligheten. Det beste og kanskje eneste forsvar er profesjonalitet, grundige gjennomarbeidede og faglige begrunnede avgjørelser på alle nivåer. En kunstplan/utsmykkingsplan er et sånt arbeid/dokument, som gjennom sin oppbygging blir et egnet redskap for kvalifiserte og etterprøvbare avgjørelser også for utvalget selv. Den argumentasjon og faglige begrunnelse som legges for dagen gjennom en slik plan, er det nødvendige grunnlaget andre aktører som eksempel RSU skal bygge sine faglige vurderinger på. Når en utsmykkingsplan mangler den faglige argumentasjonen, fratar den også oss i RSU muligheten til på faglig grunnlag å kunne anbefale den gjennomført. En anbefaling av en slik mangelfull plan vil være ufaglig og 18

19 uansvarlig. Det er i dag et uttalt mål fra kunstmiljøet og fra Trondheim kommune om å profesjonalisere prosessene og å heve det faglige nivået mht. kunst i offentlig rom. Dette legger det nye RSU til grunn for sitt videre arbeide. Kompetanseheving for konsulenter - Konsulenttreff Det ble ikke gjennomført noen konsulenttreff i Årsaken var bl.a. skifte av medlemmer i RSU våren 2008 og generelt en personalmessig utfordrende situasjon ved TSSK gjennom hele året. Det nye RSU hadde dessuten fokus på interne prosesser, kvalitetssikring og samarbeid med kommunen, samt noen krevende saker. - Kursing RSU startet høsten 2007 en dialog med Trondheim kommune om å samarbeide om en plan for kompetansehevning av konsulentene i regionen - bl.a gjennom å arrangere en kursrekke med fokus på etterutdanning. Planleggingsarbeidet fortsatte våren 2008 men ingen av partene har hatt kapasitet til å forfølge dette i løpet av høsten. Intensjonen står imidlertid ved lag for Andre forhold KORO - Kunst i offentlige rom Høsten 2007 ble KOROs forslag til nye modell for tilskudd til kommunale og fylkeskommunale saker godkjent i KOROs styre og sendt videre til behandling i KKD. Det er uvisst hvor lang tid denne prosessen vil ta. Saken ligger ved utgangen av 2008 fortsatt hos departementet. Oversikt over og status vedr. utsmykkingssaker i nye utsmykkingssaker. 6 avsluttede saker ihht. mottatte avslutningsrapporter. 2 kansellerte saker. 53 øvrige saker under arbeid. Se vedlegg for utfyllende informasjon. Trondheim, 4. februar 2009 For RSU Trøndelag Oddvar I. N. Daren, leder Annika Borg, sekretær 19

20 NYE SAKER 2008 nye utsmykkingssaker og konsulentoppnevninger pr RSU-nr Sted Hårstad barnehage Utsmykkingsplan Konsulent Anne Marie Hagerup Oppdrag Utsmykkingssum RSU-nr Sted Kattem helse- og velferdssenter Utsmykkingsplan Konsulent Jorun Kraft Mo Oppdrag Utsmykkingssum uavklart... ca. 1,5-2 mill. 3 RSU-nr Sted Ranheim skole Utsmykkingsplan Konsulent... ennå ikke oppnevnt... Oppdrag Utsmykkingssum uavklart... ca. 2,5 mill. AVSLUTTEDE SAKER 2008 ihht. mottatte avslutningsrapporter pr RSU-nr Sted Ila skole Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Yngve Lintoft - videreført av Annika Borg fra mars.05 Oppdrag Torhild Auka, Jan Eirik Evjen, Håkon Gullvåg, Oppdragsgiver Trondheim kommune og KORO Hé Marli, Merete Morgenstierne Utsmykkingssum hvorav fra KORO Avsluttet RSU-nr Sted Blussuvoll skole Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Beret Aksnes og Anne Helga Henning Oppdrag Samir M Kadmi, Leiken Vik, Vegar Moen Oppdragsgiver Trondheim kommune Konkurranse Johan Urban Bergquist (etter lukket konkurranse) Utsmykkingssum Innkjøp Octavio Gil Villegas Avsluttet RSU-nr Sted Rye barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Gry Ulrichsen (sr.) og Henrik Skotte (ass.) Oppdrag Maja Nilsen Utsmykkingssum RSU-nr Sted Lidarende barnehage (tidl. Eberg) Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Gry Ulrichsen (sr.) og Henrik Skotte (ass.) Oppdrag Liv Strand Utsmykkingssum RSU-nr Sted Orkdalsveien park and ride-anlegg Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Jorun Kraft Mo Konkurranse Inge Gravdal (etter lukket konkurranse) Oppdragsgiver Skaun kommune, Orkdalsvegen, Sør-Trøndelag fylke Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Dora Utsmykkingsplan Konsulent Jorun Kraft Mo Oppdrag 20

21 Oppdragsgiver Trondheim kommune og div. off. og private parter Avsluttet KANSELLERT pr. aug.2008 Utsmykkingssum uavklar - ca. 1-1,5 mill. 7 RSU-nr Sted Tonstad barnehage Utsmykkingsplan Konsulent Wibeke Krohn Oppdrag KANSELLERT pr Utsmykkingssum RSU-nr Sted Elgeseter barnehage (tidl. Magnus den godes vei) Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Helga S. Bøe (sr.) og Silje Gilpling-Sagfjæra (ass.) Oppdrag Hanne Tyrmi Utsmykkingssum ØVRIGE SAKER 2008 saker under arbeid pr avslutningsrapport ennå ikke mottatt 1 RSU-nr Sted Spongdal sykehjem og aktivitetssenter Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Annika Borg Oppdrag Jon Gundersen, Beret Aksnes, Johan Sager, Oppdragsgiver Trondheim kommune Barbro Maria Tiller Utsmykkingssum Innkjøp flere kunstnere Avsluttet 2 RSU-nr Sted Motrøtunet omsorgssenter Utsmykkingsplan Ikke godkjent av RSU pga saksbehandlingsfeil Konsulent Pia Skog Oppdrag Dag-Arve Forbergskog Oppdragsgiver Malvik kommune Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Charlottenlund barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Erlend Leirdal Oppdrag Nirmal Singh Dhunsi Utsmykkingssum RSU-nr Sted Åsheim ungdomdsskole Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Jostein Kirkerud og Per Henrik Svalastog Oppdrag uavklart (utforming ny fane) Oppdragsgiver Trondheim kommune og KORO Konkurranser lukket konkurranse inne Utsmykkingssum hvorav fra KORO lukket konkurranse ute Avsluttet 5 RSU-nr Sted Kystad sykehjem og omsorgsboliger Utsmykkingsplan Anbefalt med merknad av RSU Konsulent Brit Dyrnes Oppdrag Per Lysgaard, Kiki Prytz Wilhelmsen, Oppdragsgiver Trondheim kommune Eli Hovdenak, Anne Helga Henning Utsmykkingssum Avsluttet 6 RSU-nr Sted Eberg, Okstad, Bratsberg og Hårstad skoler Utsmykkingsplan - Konsulent Jostein Kirkerud Innkjøp flere kunstnere Utsmykkingssum RSU-nr Sted Nyborg skole Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Jan Eirik Evjen Oppdrag Solrunn Rones, Anne Helga Henning 21

22 Oppdragsgiver Trondheim kommune og KORO Avsluttet Utsmykkingssum hvorav fra KORO 8 RSU-nr Sted Rosenborgområdet Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Per Formo og Dag-Arve Forbergskog Konurranse lukket konkurranse Oppdragsgiver Trondheim kommune og Heimdalgruppen Avsluttet Utsmykkingssum hvorav fra Heimdalgruppen 9 RSU-nr Sted Byåsen skole Utsmykkingsplan Godkjent av RSU m/ endring Konsulent Anne Brit Krag og Anne Kvam Oppdrag Peter Sutton, Solfrid Mortensen, Eirik Gjedrem, Oppdragsgiver Trondheim kommune og KORO Annette og Caroline Kierulf (gruppe) Utsmykkingssum hvorav fra KORO Avsluttet 10 RSU-nr Sted Lademoen park Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent forprosjekt: Per Formo Oppdrag Viel Bjerkeset Andersen og Are Røysamb (gruppe) hovedprosjekt: Edith Lundebrekke Avsluttet Oppdragsgiver Trondheim kommune Utsmykkingssum RSU-nr Sted Sjetnemarka bydelspark Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Urd Schjetne Konkurranse parallelloppdrag (lukket konkuranse) Utsmykkingssum RSU-nr Sted Gjørtlerveien barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Oddvar Vinje (overtatt etter Dag-Arve Forbergskog) Oppdrag Erlend Leirdal, Octavio Gil Villegas Utsmykkingssum RSU-nr Sted Nedre Elvehavn barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Gry Ulrichsen Oppdrag Anna Carin Hedberg, Andreas Heuch Oppdragsgiver Trondheim kommune og Nedre Elvehavn AS Avsluttet Utsmykkingssum hvorav fra Nedre Elevhavn AS 14 RSU-nr Sted Majorstuen barnehage (tidl. Persaunet Leir) Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Wibeke Krohn Oppdrag Trude Westby Nordmark Utsmykkingssum RSU-nr Sted Ørland kulturhus Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Ellen Reksterberg Konkurranse parallelloppdrag (lukket konkuranse) Oppdragsgiver Ørland kommune og KORO Avsluttet Utsmykkingssum hvorav fra KORO 16 RSU-nr Sted Minnesmerke over papirarbeideren på Ranheim Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Erlend Leirdal (sr.) og Cathinka Mæhlum (ass.) Konkurransetekst Anbefalt av RSU (overtatt etter Leiken Vik) Konkurranse lukket konkurranse Oppdragsgiver Trondheim kommune og div. private Avsluttet Utsmykkingssum RSU-nr Sted Oppdal kulturhus Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Lise Sjåk Bræk Oppdrag Edith Lundebrekke, Hanne-May Scheen, Oppdragsgiver Oppdal kommmune og KORO Barbro Hernes 22

23 Utsmykkingssum hvorav fra KORO Avsluttet 18 RSU-nr Sted Brekkåsen skole Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Siri Kvitvik Konkurranser lukket konkurranse inne og ute Oppdragsgiver Melhus kommune og KORO Avsluttet Utsmykkingssum hvorav fra KORO 19 RSU-nr Sted Porsmyra barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Marius Amdam (sr.) og Kjersti Berg (ass.) Oppdrag Sandra Norrbin Utsmykkingssum RSU-nr Sted Klæbuveien barnehage Utsmykkingsplan Ikke anbefalt av RSU - Godkjent av kommunen Konsulent Marius Amdam (sr.) og Kjersti Berg (ass.) Oppdrag Peder Istad Utsmykkingssum RSU-nr Sted Ugla / Kystadåsen barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Anette Lund (sr.) og Pål Bøyesen (ass.) Oppdrag Per Jonas Lindström og Lars Paalgard (gruppe) Utsmykkingssum RSU-nr Sted Okstadveien barnehage (tidl. Lillegårdsbakken) Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Anette Lund (sr.) og Pål Bøyesen (ass.) Oppdrag Erik Tidemann etter skisseoppdrag Utsmykkingssum (hvorav brukt i første skisseoppdrag) NY Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU NY Utsmykkingssum NYTT Oppdrag Vigdis Haugtrø og Jan de Gier (gruppe) Avsluttet 23 RSU-nr Sted Sirkustomten på Lade Utsmykkingsplan Godkjennes av KORO pga uteromsprosjekt Konsulent Gunnar Fretheim (sr.) og Linda Saveholt (ass.) Oppdrag Trude Westby Nordmark Utsmykkingssum avklares i samråd med konsulentene Linda Savelholt har senere sagt fra seg konsulentoppdraget grunnet flytting til utlandet. 24 RSU-nr Sted Havstein sykehjem Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Anne-Tove Huse Oppdrag Sissel Stangenes, Erika Hauffen, Philipp Dommen Oppdragsgiver Trondheim kommune Innkjøp flere kunstnere Utsmykkingssum Avsluttet 25 RSU-nr Sted Sverresborg ungdomsskole Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Leiken Vik og Siri Austeen Oppdrag Torbjørn Skårild, Sandra Norrbin Oppdragsgiver Trondheim kommune og KORO Konkurranse lukket konkurranse inne Utsmykkingssum hvorav fra KORO Avsluttet 26 RSU-nr Sted Øya sykehjem Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Grete Britt Fredriksen og Astrid Findreng (overtatt etter Oppdrag Ole Martin Lund Bø, Vidar Koksvik, Karin Lindell, Mats A. Nilsen (ass.)) Trude Westby Nordmark, Elisabeth Engen, Oppdragsgiver Trondheim kommune Sami Rintala Utsmykkingssum Konkurranser lukket konkurranse ute lukket konkurranse inne Innkjøp flere kunstnere 23

24 Avsluttet 27 RSU-nr Sted Trikkestallen Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Jan Eirik Evjen Oppdrag May Iren Aasen og Guttorm Nordø (gruppe) Utsmykkingssum RSU-nr Sted Buvik skole Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Knut Eerik Halvorsen Oppdrag Tore Engen, Per Rune Vatne Oppdragsgiver Skaun kommune og KORO Avsluttet Utsmykkingssum hvorav fra KORO 29 RSU-nr Sted Heimdal torg Utsmykkingsplan Konsulent Harald Wårvik Oppdrag Oppdragsgiver Trondheim kommune og div. private parter Avsluttet Utsmykkingssum Elisabeth Engen ble først oppnevnt som konsulent men meldte avbud grunnet endret arbeidssituasjon da prosjektet endelig ble satt i gang mye senere. 30 RSU-nr Sted Minnelunder i Trondheim Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Annika Borg Oppdrag Lise Stang Lund, Oddvar I. N. Daren, Eva Kun, Oppdragsgiver Trondheim kommune og Kirkelig fellesråd Trondheim Lars Traegde Utsmykkingssum hvorav fra Kirkelig fellesråd Avsluttet 31 RSU-nr Sted Svartlamon Utsmykkingsplan Godkjennes av KORO pga uteromsprosjekt Konsulent Anne Helga Henning Konkurranse lukket konkurranse ute Oppdragsgiver Trondheim kommune og KORO Oppdrag Utsmykkingssum hvorav fra KORO Avsluttet 32 RSU-nr Sted Vikhammer skole Utsmykkingsplan Godkjent av RSU Konsulent Torhild Aukan Konkurranser lukket konkurranse inne Oppdragsgiver Malvik kommune og KORO lukket konkurranse ute Utsmykkingssum hvorav fra KORO Innkjøp flere kunstnere Avsluttet 33 RSU-nr Sted Midlertidige barnehager i Trondheim Utsmykkingsplan - Konsulent Silje Gipling-Sagfjæra Innkjøp innkjøp av div. grafikk og foto Utsmykkingssum 34 RSU-nr Sted Ferista barnehage Utsmykkingsplan Ikke anbefalt av RSU - Godkjent av kommunen Konsulent Helga S. Bøe (sr.) og Ann Lundström (ass.) Oppdrag Gerald Siler Utsmykkingssum Silje Gipling-Sagfjæra ble først oppnevnt som konsulent (sr.) men meldte avbud grunnet endret arbeidssituasjon da prosjektet endelig ble satt i gang mye senere. 35 RSU-nr Sted Lohove barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Pia Skog Oppdrag Karianne Stensland og Edvine Larssen (gruppe) Utsmykkingssum RSU-nr Sted Kyvatnet barnehage Utsmykkingsplan Anbefalt av RSU Konsulent Marit Flåtter Oppdrag Anders Sletvold Moe 24

Trøndelag Bildende Kunstnere

Trøndelag Bildende Kunstnere Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2012 INNHOLD Dagsorden...03 Årsmelding Styrets beretning...04-05 Regnskap 2012...06 Budsjettforslag 2013...07 Trøndelagsutstillingen 2012 Rapport...08-15 Trøndelagsutstillingen

Detaljer

Barbro M. Tiller. Fullstendig CV pr. april -13. utdanning : Kunstakademiet i Trondheim 1974 78

Barbro M. Tiller. Fullstendig CV pr. april -13. utdanning : Kunstakademiet i Trondheim 1974 78 Barbro M. Tiller Fullstendig CV pr. april -13 utdanning : Kunstakademiet i Trondheim 1974 78 Separatutstillinger : 2010 : Galleri Zink, Lillehammer 2009 : Varangerfestivalen, I galleri, Vadsø Tønsberg

Detaljer

Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2011

Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2011 Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2011 INNHOLD Dagsorden... 3 Årsmelding Styrets beretning...3-9 Regnskap 2011... 10 Budsjettforslag 2012...11 Trøndelagsutstillingen 2011 Rapport...12-16 Trøndelagsutstillingen

Detaljer

Trøndelag Bildende Kunstnere

Trøndelag Bildende Kunstnere Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2013 INNHOLD Dagsorden...03 Årsmelding Styrets beretning...04 Regnskap 2012...05 Budsjettforslag 2013...06 Trøndelagsutstillingen Regnskap 2012...07 Trøndelagsutstillingen,

Detaljer

Rapport fra utsmykkingsordningen 2009

Rapport fra utsmykkingsordningen 2009 Rapport fra utsmykkingsordningen 2009 Utsmykking Skjermveien barnehage av Marit Justine Haugen, fotograf Grethe Fredriksen Om ordningen En samlet ordning for kunstnerisk utsmykking i Trondheim kommune

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Sak 1: Godkjenning av innkalling Opplest og godkjent Godkjenning av dagsorden Opplest og godkjent Navneopprop, godkjenning av delegater (13

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL Nordnorsk Kunstnersenters formål er å formidle billedkunst og kunsthåndverk, utbre interessen for billedkunst

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Primært vil dette være en vurdering av byggets arkitektoniske kvaliteter. o Byggets funksjon

Primært vil dette være en vurdering av byggets arkitektoniske kvaliteter. o Byggets funksjon Retningslinjer Tilskuddsordning for kunstproduksjon i kommunale og fylkeskommunale bygg Regelverket ble fastsatt av Kulturdepartementet 8. november 1999 og trådte i kraft straks. Retningslinjene for kunstproduksjon

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter 2 Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder. Arne Bakke. b) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as DATO: 2. april 2009. KL: 16:30 MØTESTED: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Møteleder: Referent: Vedlegg: Torgeir Salberg Jon-Ivar Holmslet Deltagerliste

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Velkommen til UKS årsmøte 2015, lørdag 7. mars kl. 13.00. Møtet holdes i UKS lokaler på Tullinløkka i Oslo, Kristian Augusts gate 15. Se dagsorden under. Innkomne saker må være oss

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 10. januar 2012, kl. 16.00-20.45 Sted: Tilstede: Edvin Helland, Inger Mathisen, Terje Hovde, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland, Kari Engen, Frøydis

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Sted: Pettvet, Uelandsgate 85, Oslo Tid: kl. 12.15 Tilstede: 10 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: Sak 1: Konstituering

Detaljer

Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.:

Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.: Sted: Hotell Augustin Tidspunkt: Lørdag 8.april kl. 18:00 Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.: 983 569 730 Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighetsorgan. Medlemmer i lokallaget som er registrert

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Sørum Gård Møtedato: 12.10.2005 Tid: Kl 19.15 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK.

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK. Ebba Moi Jeg ønsker å stille til gjenvalg i NBKs sentralstyre for å fortsette det gode arbeidet som er satt i gang de siste to årene. Det har vært en periode preget av ny regjeringspolitikk og brannslukking.

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober hvert år. Søknadsnummer (fylles ut av BKH) SØKNAD for MEDLEMSKAP BILDENE KUNSTNERE HEDMARK Alle punktene skal

Detaljer

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet.

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og referat fra årsmøtet 16.03.16. 2. Valg av møteleder og referent. Forslag: Signe Pallesen som møteleder og Helge Endresen som referent. 3. Årsmelding fra styret

Detaljer

Turnéplan: Fra ungdommen, 8. trinn, H15

Turnéplan: Fra ungdommen, 8. trinn, H15 Man 9. nov. 2015 kl. 09:30 Selsbakk skole Selsbakk skole: trinn: 8, antall: 110 Selsbakkveien 31, 7004 TRONDHEIM 72 54 53 50 Ingrid Erlandsen ingrid.erlandsen@trondheim.kommune.no 72545350 Man 9. nov.

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Saksliste 1. Åpning og registrering av frammøtte andelshavere 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund MØTEBOK - Helgeland Historielag Årsmøte 2015 Møte Tid: Søndag 19. April 2015. Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund Deltagere: 21 av lagets medlemmer deltok: Olav Håkon Dybvik, Ester J. V. Ødegård, Rigmor

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007

Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007 Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007 Tid: kl 19.00 Sted: Næringsparken, Lufthavnveien 11 Fremmøtte (i alfabetisk rekkefølge): Astrid Lindgaard Olsen, Britt Waag, Eirik Jørstad, Espen

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Forslag til endring i organisasjonsstruktur for Nordnorsk kunstnersenter

Forslag til endring i organisasjonsstruktur for Nordnorsk kunstnersenter Notat Til Fra Styrene i NNKS, NNBK og NKNN Arbeidsgruppen Forslag til endring i organisasjonsstruktur for Nordnorsk kunstnersenter Premiss: Fortsatt kunstnerstyring er en forutsetning for en omstrukturering.

Detaljer

Norsk Kennel Klub region Trøndelag

Norsk Kennel Klub region Trøndelag Årsmøteprotokoll 2014 Norsk Kennel Klub region Trøndelag Sted: Hoppbygget, Granåsen. Tid: 29.mars 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av delegater (antall stemmer pr delegat) 3. Godkjenning

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren.

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Instruks for årsmøtets ordfører Vedtatt på Norsvin SA sitt årsmøte 23.03.2010 Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Årsmøtets ordfører er hovedansvarlig

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 12. september 2011. Alle foreldre og foresatte med barn på Saksvik skole

Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 12. september 2011. Alle foreldre og foresatte med barn på Saksvik skole Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 12. september 2011 Alle foreldre og foresatte med barn på Saksvik skole 2 Saksliste Del Del 11 Årsmøte i i Foreldrerådet 1. Konstituering av årsmøtet Del a. 2 Valg

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORGESGRUPPEN ASA Den 2. juni 2005 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA i Parkveien 61 i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: SKAUN STED: SKAUN MENIGHETSHUS DATO: 20.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 15/ kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 15/ kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 15/11-2017 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise **) X Styremedlem

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Referat fra Årsmøte i NFOI. Radisson SAS Airport Hotel Gardermoen

Referat fra Årsmøte i NFOI. Radisson SAS Airport Hotel Gardermoen Referat fra Årsmøte i NFOI Radisson SAS Airport Hotel Gardermoen 27.-28.04.2002 Møtet åpnet 1ørdag27.04.02 kl 14.05 Leder Ingunn Westerheim ønsket velkommen. 38 stemmeberettigede til stede 0-02 Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge HHT Osler foreningen, Norge september 2016 Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge Tid og sted: 1.november kl 16.00, Scandic hotell Gardermoen Saker til behandling: 1.

Detaljer

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Dato: Torsdag 28. januar 2010 67 fremmøtte Leder Marion Haave ønsker velkommen. 1 min stillhet for frafalne medlemmer, 20 personer i løpet av det siste

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Protokoll. Norsk Schäferhund Klubs årsmøte. 21. mars Radisson Park Inn Hotel, Gardermoen

Protokoll. Norsk Schäferhund Klubs årsmøte. 21. mars Radisson Park Inn Hotel, Gardermoen Protokoll Norsk Schäferhund Klubs årsmøte 21. mars 2015 Radisson Park Inn Hotel, Gardermoen 1. DAGSORDEN 1.1 Godkjenning av representanter/fullmakter Følgende rettelser: Sarpsborg Jostein Bernt - ikke

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning Årsmøte i 2017 Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars 2017 Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder Sak 2/2017 Styrets beretning 1.1. 31.12. 2016 Sak 3/2017 Regnskap for 1.1. 31.12. 2016 Sak 4/2017

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Turnéplan: En liten beat, V16

Turnéplan: En liten beat, V16 Man 4. apr. 2016 kl. 09:30 Ringve Museum Rye skole: trinn: 4, antall: 14 Kontakt Rye skole: 72 54 36 20 Reidun Overøye Reidun.Overoye@trondheim.kommune.no 72543620 7041 TRONDHEIM 73 87 02 80 DKS har bestilt

Detaljer

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13.

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Referenter: Øyvind Hansen og Tove Mordal REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Generalforsamlingen skulle starte kl 19.30. Det var ikke nok fremmøtte til å avholde ordinær GF, så kl. 20:00 startet

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Saksframlegg OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tiltrer rådmannens forslag om å gå inn i Midtnorsk Filmsenter AS med en aksjekapital på kr

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: SKAUN STED: SKAUN MENIGHETSHUS DATO: 20.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte

Detaljer